Hvorfor støtter flertallet af Europas muslimer Islamisk Stat?

Af Kasper Støvring 126

 

DR P3 sendte i sidste uge deres reportere til Fisketorvet for at opklare, om unge muslimer i virkeligheden udviste dårlig opførsel. For vi kan vel alle blive enige om, at Inger Støjberg fremførte vildt overdrevne generaliseringer, som studieværten sagde. Hvad reporterne hørte, var ikke blot en indrømmelse af dårlig adfærd, men også støtte til Islamisk Stat. Beflippet blev der straks stillet om til studiet, hvor værterne skyndte sig at sætte et stykke musik på. ”Mugged by reality”, som man siger på engelsk. Politisk korrekthed er sjov, især når den går helt gal.

 

Anledningen i det følgende indlæg er derimod ikke morsom. Højst sandsynligt støttes islamisk stat af flertallet af muslimer i Vesten. Alene i den forløbne uge har vi kunnet læse, at jihadister strømmer fra Europa til Syrien, imamer har advaret om, at mange unge muslimer tiltrækkes af ekstreme miljøer, og en ny chokerende rapport fra FN har dokumenteret, at Islamisk Stat bl.a. korsfæster børn.

 

”Medlemmer af Islamisk Stat sælger kidnappede irakiske børn som sexslaver, de dræber unge ved at halshugge, korsfæste dem eller begrave dem levende […]”.

 

 

Flertallet støtter IS

 

Det følgende bliver langt, men det er også et meget alvorligt emne. Flertallet af Europas muslimer støtter altså Islamisk Stat. Jamen, gør de da det? Ja, det tyder det på, hvis man læser de to store omdebatterede undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet. Nemlig undersøgelsen fra ICM, bragt i Newsweek sidste sommer og undersøgelsen fra Populus, der blev bragt i The Times i efteråret. (Se note 1).

 

Faktisk viser undersøgelserne, at man må regne med et massivt flertal. I Frankrig støtter f.eks. 16 procent af HELE befolkningen IS (27 procent af franskmænd mellem 18-24 år støtter Islamisk Stat), ifølge ICM, og i Storbritannien er det 5 procent, og hver syvende af de yngre, igen af hele befolkningen (ifølge Populus, ifølge ICM er det 7 procent af briterne). Man regner med, at muslimer udgør maksimalt 10 procent af den samlede franske befolkning og omkring 5 procent af den britiske.

 

Her er data fra undersøgelsen fra ICM (se tabel 2). Data fra Populus er kun tilgængelige, hvis man logger ind på artiklen fra The Times. Her har man i alt spurgt 2067 personer, fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder (ICM har spurgt 3007 personer). I begge undersøgelser spørger man, hvor vidt man støtter eller sympatiserer med IS (”are you favourable?”).

 

Som jeg skrev i et tidligere indlæg om ICM’s undersøgelse, er det næsten utænkeligt, at ret mange andre end muslimer støtter IS, og bemærk at der altså i undersøgelsen ikke står noget om, at det er 27 procent af muslimerne, der støtter IS, men 27 procent af ALLE franskmænd (i den aldersgruppe). Hvis det kun var 27 procent af muslimerne, ville det være forståeligt, men stadig meget uhyggeligt. Det vil altså være rimeligt at sige, at stort set alle eller i hvert fald flertallet af muslimer i Frankrig støtter IS. Og at den muslimske andel af befolkningen mellem 18 og 24 år er hele 27 procent eller deromkring. Det siger noget – meget radikalt – om den demografiske udvikling.

 

Det samlede antal respondenter ligger inden for det acceptable, når man laver den slags undersøgelser. Endelig: Når 7 procent af borgerne i England, 2 procent i Tyskland og 16 procent af borgerne i Frankrig støtter IS (ifølge ICM), så er der faktuelt tale om millioner af IS-støtter. Hvis altså vi skal tro på undersøgelsen med de begrænsninger, den slags undersøgelser altid rummer. Herom senere.

 

Hvorfor er tallene relevante?

 

Hvorfor er tallene relevante? For det første fordi hjemvendte IS-jihadister udgør en umiddelbar terrortrussel. Lederen af Europol har udtalt, at der nu er så mange potentielle terrorister, at man ikke har ressourcer til at overvåge dem alle. I forrige uge lancerede regeringen deres anti-radikaliseringsplan, som er relevant i en tid, hvor Danmark ligger næsthøjest blandt de lande i Europa, der rummer flest IS-jihadister per indbygger. Men desværre indeholder regeringens plan hverken noget om indrejseforbud eller udvisning af jihadister.

 

Det er alt for ringe. Det er ikke mærkeligt, at en meningsmåling for nylig viste, at hele 13 procent af befolkningen ville overveje at stemme på et parti til højre for Dansk Folkeparti.

 

For det andet er det meget svært for efterretningstjenesterne at efterforske IS-jihadister i de muslimske miljøer, hvis et flertal af almindelige muslimer sympatiserer med IS. Det bliver uhyggelig svært for efterretningstjenesten at opklare og forhindre terrorangreb, når nu flertallet – eller meget forsigtigt: et meget stort mindretal – blandt muslimer i Vesten sympatiserer med IS.

 

For det tredje er tallene endnu en skamstøtte over en udlændingepolitik, der har fejlet totalt. Det er endda mildt sagt. Jeg sad for et par år siden på en internetcafe i Rom, og her undrede jeg mig over, at unge arabisk udseende mænd – vel omkring flertallet af de tilstedeværende – sad og så videoer med Osama bin Laden og hvervevideoer fra Al Qaeda med henrettelser og alt, hvad der nu en gang hører med i den pakke. Det hele foregik helt åbenlyst. Tallet forklarer det meget godt.

 

For det fjerde siger undersøgelserne noget interessant om muslimers loyalitet, kultur og grundlæggende værdier. Også selv om de har levet i Vesten i flere generationer. Det vil jeg omtale mere udførligt i slutningen af dette indlæg.

 

 

Reaktioner på undersøgelserne

 

Den første reaktion, som har præget mange, der har forholdt – eller rettere: ikke har forholdt – sig til undersøgelserne, har bestået i en blank afvisning af undersøgelsernes resultater. De lyder nemlig ikke troværdige eller sandsynlige. Og det må man da give dem ret i. Problemet er bare, at undersøgelserne er fuldstændig valide, så valide som den slags spørgeundersøgelser nu engang kan være. Og faktisk bakkes de op, dvs. sandsynliggøres, af den store undersøgelse fra WZB om islamisk fundamentalisme i Europa.

Denne undersøgelse fra WZB er lavet af bl.a. den anerkendte forsker Ruud Koopman, og den viser f.eks., at 65 procent af europæiske muslimer anser religiøse love for vigtigere end sekulære. Alene af den grund skal man være meget varsom med forlods at afvise, at flertallet af vestlige muslimer støtter IS. Man kan jo udmærket støtte Islamisk Stat uden at bifalde (alle) organisationens metoder. Fundamentalisme er et vigtig parameter, fordi det hænger sammen med afvisning af vestlige frihedsværdier, med fremmedgørelse, radikalisering og vold.

 

Andre oplysninger synes også at bakke op om tallet. Politiken skrev forleden om det massive had til fransk kultur, der trives blandt franske muslimer. Og når selv Politiken skriver om den slags, så ved man, at den er helt gal.

Den Korte Avis bragte også for nylig en artikel om IS’ store indflydelse i Sverige, og senest har man her i avisen kunnet læse, at flere franske eks-soldater nu kæmper for IS.

 

Men lad os se køligt på undersøgelserne.

 

 

Er undersøgelserne valide?

 

Jeg tror også, at tallet er for højt, men jeg tror også, at tallet ER rigtig højt, sandsynligvis gælder støtten altså flertallet af muslimer. Der er nogle faktorer, som kan være med til at forklare det høje tal: Man skal tænke på, hvornår undersøgelsen fra ICM blev lavet, og det blev den, før der for alvor begyndte at indløbe beretningerne om IS’s rædsler; dengang, sidste sommer, var fokus mest på Assad-styrets rædsler, hvilket kunne give enorm sympati til alle regimets modstandere, også dem, vi nu har lært er værre end Assad-styret. Det kunne vel også give sympati til IS blandt ikke-muslimer. Men imod dette taler, at The Times nogen tid, altså i efteråret, efter fandt nogenlunde det samme tal.

 

Andre kritiserer, at ICM har lavet sin undersøgelse for et russisk medie og dømmer derfor tallene upålidelige. Men det er rettelig den anerkendte britiske forskningsinstitution ICM, der har lavet undersøgelsen, der bør tjekkes. Gør man det, opdager man, at ICM i mange år har lavet undersøgelser for bl.a. The Guardian og BBC, der ikke ligefrem går for at være ”islamofobiske” eller pro-Putin-medier.

 

ICM er altså en etableret og anerkendt forskningsinstitution, og man må antage, at den overhovedet ikke er blevet presset eller manipuleret eller bestukket. Den er altså ganske pålidelig, der er intet forstemmende ved den. Og hvorfor skulle ICM løbe risikoen for at skandalisere sig selv og sit gode ry som anerkendt institution? I sin artikel får Newsweek endda deres korrespondent til at bakke op om undersøgelsen.

 

Så er der kritikere, der mener, at ingen anden (pålidelig) meningsmålingsinstitut har lavet en tilsvarende undersøgelse. Men det har det britiske Populus jo altså gjort. Og den undersøgelse viser jo nogenlunde det samme som ICM.

 

Så kan man spørge til undersøgelsens design. (Se note 2). En interessant artikel i Washington Post beskæftiger sig med dette spørgsmål. Her hedder det:

“There’s little doubt that there is a disturbing amount of support for Islamic State and other extremist groups in Europe and beyond. There are estimated to be thousands of foreigners fighting for various extremist groups in Syria and Iraq, and the Islamic States’ has been able to make an impact right at the very heart of European capitals. There’s clearly a depressing, disturbing level of alienation among many Western Islamic communities […] ICM Research hasn’t provided a lot of detail about the methodology in their press release, but they were able to offer some more to The Post. Our resident pollster, Scott Clement, says that while the methodology isn’t perfect (the survey was largely conducted with calls over land lines, meaning that cellphone-reliant adults could be undersampled), it wasn’t terrible either.”

 

Altså, undersøgelsen kunne være bedre, men den er ok. Designet er gyldigt. WP afviser ikke undersøgelsen fra ICM, men korrigerer den, hvilket jeg også mener, at man skal. Mit anliggende er netop at pege på, at truslen er større, end vi tror. Vi hører konstant, at islamister og/eller fundamentalister blandt europæiske muslimer er et mindretal. Det er jeg slet ikke så sikker på. Når det gælder islam, har medier og universiteter alt for længe været fyldt med fordrejninger, fortielser, forglemmelser, falske forsikringer og futile forhåbninger, hvis ikke ligefrem fusk.

 

 

Andre indvendinger

 

Så er der spørgsmålet om, hvorfor 16 procent af franskmændene støtter IS, når den muslimske befolkning kun udgør maksimalt 10 procent, sandsynligvis er andelen lavere. I Frankrig opgør man som bekendt ikke borgerne efter religiøst tilhørsforhold pga. republikkens sekulære karakter, så man må altså forsøge at finde ud af andelen af muslimer på anden vis, hvilket kan give et skævt billede: Der kan altså opholde sig langt flere muslimer i Frankrig, end man tror (troede).

 

Men det kan som sagt heller ikke udelukkes, at ikke-muslimer også støtter IS. Der kan jo netop ligge mange ting i dette: Støtte til IS kan ses som en støtte til en frihedskamp mod Vesten, imod imperialisme, imod Assad-regimet osv.

 

Så er der kritikere af undersøgelserne, der mener, at man slet ikke kan sige noget om, hvor mange muslimer, der støtter IS, for det spørgsmål har man ikke stillet muslimerne. Men det er udtryk for indskrænket videnskabssyn, ja, datafetichisme, altid at kræve tal og empirisk materiale, før man kan godtage noget. Man kan og bør også bruge sin sunde fornuft og sin øvrige viden om forholdene. Så når 16 procent af den franske befolkning støtter IS og muslimer maksimalt udgør 10 procent, er det fair at udlede, at flertallet støtter IS. Selv om vi selvfølgelig ikke ved det med 100 procent sikkerhed.

 

Som en læser skrev i en debat: ”Man kan ikke vide det – såvel som man ikke, uden data, kan vide, hvorvidt modstanden mod blodtransfusioner blandt Jehovas Vidner er større end hos befolkningen som helhed. Men hvis man benytter et sådan vidensbegreb, er der lige pludselig forfærdelig mange ting, vi ikke kan siges at vide.”

 

Man kan så søge tilflugt i pindehuggeri, prøve at finde alle mulige hår i suppen, mulige fejl, manglende præcision osv. i undersøgelserne. Man skal så bare vide, at man dermed kritiserer en undersøgelsespraksis i veletablerede og anerkendte forskningscentre; hvis der var mangler og fejl i undersøgelserne, så ville ICM og Populus jo lave et andet forskningsdesign eller bede aviserne, f.eks. The Times, om at tage forbehold, hvilket de ikke har gjort.

 

Som sagt bør undersøgelserne ikke stå alene, det er derfor, jeg mener, at de kan korrigeres. Men sandheden er, at ingen har leveret en afgørende kritik af netop disse undersøgelsers validitet, ej heller ved institutionernes forskningsetik. Mange kritikere har derimod tilkendegivet, at de ikke bryder sig om resultaterne. Det er ikke overraskende. Mange forskere, som jeg har diskuteret islam med igennem årene, virker bange for at se realiteterne i øjnene, og de gør, hvad de kan, for at skærme resten af befolkningen mod grimme resultater. Og vi er jo også, gang på gang, blevet overraskede over tal vedrørende muslimer, vi i udgangspunktet slet ikke kunne tro på.

 

Faktisk kan man berettiget spørge: Hvorfor skriver ingen medier mere om disse undersøgelser. I Danmark har mig bekendt kun Morten Uhrskov skrevet om undersøgelsen fra The Times i Den Korte Avis. Et lyspunkt er dog, at Københavns Kommune nu har besluttet sig for at undersøge opbakningen til fundamentalisme blandt kommunens borgere. Det var da også på tide.

 

 

Hvad menes der med ”støtte”?

 

Der er med andre ord ikke belæg for en blank afvisning af undersøgelserne, om end der er belæg for et korrektiv. Og det har bl.a. at gøre med det hermeneutiske spørgsmål: Hvad menes der med ”støtte” til IS (”having favorable feelings”)? Jeg vil her forsøge at give nogle bud ud fra den tanke, at det næsten er ubærligt, hvis der ikke er gode forklaringer som alternativ til det åbenlyse: At flertallet af muslimer i Europa støtter en af de mest grusomme terrororganisationer i historien.

 

Lad os lige forinden dvæle lidt mere ved dette. Med IS har vi at gøre med en organisation, der myrder tusindvis af mennesker på den mest bestialske måde, heriblandt uskyldige, de kidnapper kvinder og små piger og holder dem som sexslaver, de drøfter alvorlig talt, om man må voldtage 9-årige piger, de smider homoseksuelle ud fra høje bygninger, og bedst som man troede, at det ikke kunne blive værre, kan afhoppere berette om, hvordan IS udtager organer fra levende gidsler, heriblandt børn, for at sælge organerne videre.

 

 

Der skal immervæk noget til for at udtale sin støtte til en organisation af den kaliber, også selv om man måtte tage en masse forbehold. Villigheden til at bruge vold er tidligere blevet dokumenteret som ret stor, her og her.

 

Lad os antage, at “støtte” til IS, betyder støtte til et kalifat (det følger jo af den udbredte fundamentalisme blandt Europas muslimer, jf. WZB) eller støtte til “muslimsk frihedskamp” imod Vestens imperialisme, imod shiadominans i Irak og mod Assad-regimet. Men ikke støtte til terror. Så virker det mere sandsynligt og måske er en del ikke-muslimer også med på den.

 

Radikalisme, ekstremisme og fundamentalisme trives i midten af vores vestlige samfund, og det er der flere grunde til. Det formildende ved alle disse undersøgelser er imidlertid, at støtte til IS ikke nødvendigvis indebærer, at man vil begå handlinger. De unge vil måske bare prale, og jo tættere man kommer på krigen, jo mindre positiv kan man tænkes at blive. Det alarmerende er her, at især de unge muslimer er mest positivt indstillede over for IS. Integrationen, hvis man da overhovedet kan tale om en sådan, går altså den forkerte vej.

 

For at citere fra The Times: “Overall, 14 per cent of under-25s and 12 per cent of 25 to 34-year-olds gave Islamic State a score of between six and ten, implying a degree of sympathy.”

 

Hvor præcist er det så at skrive, at “flertallet” af muslimer støtter IS? Faktisk er langt hovedparten af støtterne at finde blandt de ”yngre” (dem op til 45 år, ifølge Populus). Men denne gruppe er også størst, og bliver stadig større på grund af den demografiske udvikling.

 

Endelig vil jeg henvise til artiklen fra Washington Post, der forklarer nogle ting angående, hvad respondenterne muligvis tænker på, når de svarer, som også kan sandsynliggøre resultaterne i ICM-undersøgelsen.

 

Og her er, hvad de hidkaldte eksperter i The Times udtaler om Populus-undersøgelsen:

 

“Experts said that the young people who admire Isis would probably include a small but significant number of non-Muslims disillusioned with the government and its foreign policy, as well as a core of Islamists.

 

Jonathan Githens-Mazer, associate professor in Arab and Islamic Studies at the University of Exeter, said that the sympathy for Isis came at the crest of a digital revolution that had “changed everything”. Many under-35s had a deeply ingrained scepticism of Westminster and the media, turning instead to blogs promoting dissident and “anti-political” ideas, he said. “There’s a big trend here, which is what happens to the state — and does the state matter any more? It fits in with British scepticism about the EU.”

 

The 18 to 35-year-olds were the group most likely to view Britain and the US unfavourably. The poll showed that one in eight under-35s has a degree of goodwill towards Hamas and Hezbollah.

 

Clive Field, director of the British Religion in Numbers project at the University of Manchester, said of the poll: “It does go some way toward explaining why we have actually got five British citizens going away looking for jihad every week and we have got at least 500 over there already.”

 

Dr Field said that while the poll could be a rogue result it hinted at an “admiration” for the aggression with which Isis embraced its insurgency rather than support for its aims and methods.

 

Marat Shterin, senior lecturer in sociology of religion at King’s College London, said that it was important not to “give Isis a gift by being unnecessarily alarmist”. There are at least three explanations for the apparent expression of sympathy for Islamic State by some younger respondents, he believes, including ignorance of Isis and its politics, distrust of broadcasters and the press, and rebelliousness or annoyance towards the “establishment”.

 

Dr Shterin said: “I do not expect most of those who expressed a degree of ‘support’ for Isis really agree with its ideology and politics.’”

 

 

Det er naturligt for muslimer at støtte sharia og kalifatet

 

Det er altså muligt at afdramatisere tallene. For min part er jeg villig til at være moderat, og det er jeg, når jeg nøjes med at tale om flertallet, og det kan for så vidt også være et lille flertal (en radikal udlægning ville sige, at det er samtlige muslimer, der støtter IS).

 

Jeg er ikke ude på at dæmonisere muslimer. Jeg mener, at det er naturligt, at muslimer bekender sig til deres kultur og religion, og at de er villige til at kæmpe for den. Som jeg skrev i min sidste Perspektivklumme, skal vi huske, at Islam er en af menneskehedens store kulturer, der bygger på en religion, der i hundredvis af år har givet mening til milliarder af menneskers liv. Islam tilfredsstiller dybe behov hos mennesker. Den giver mennesket en fast plads i tilværelsen og anviser højere målsætninger end individets egen navle. Islam fokuserer på værdier som familien, slægten, på love og regler, på autoritet, vertikalitet, hierarki, disciplin, orden og lydighed, der taler til de fleste mennesker.

 

Det er der endda delvis noget beundringsværdigt i. Men det skal bare ikke ske i Vesten. Jeg skrev før nytår et indlæg lige før angrebet på Charlie Hebdo, om hvorfor det liberale demokrati ikke appellerer til (sandsynligvis) flertallet af muslimer.

Afsluttende opsummering

 

Man skal aldrig blæse tal op, det er rigeligt at bekymre sig over det, vi med (stor) sikkerhed allerede ved. Men hvis vi ser på organer med troværdighed, fx Newsweek, så ikke bare viderebringer de undersøgelsen fra ICM, men får også deres egne journalister til at bekræfte den (endda uden at undres over tallene).

 

Antal og udsnittet af befolkningen, der er adspurgt i undersøgelserne, er også valdigt og repræsentativt. Dertil kommer andre oplysninger, der også, om ikke støtter, så dog sandsynliggør, at der er tale om en meget stor gruppe sympatisører. Her tjener bl.a. Koopmans undersøgelse, der viser, at et stort flertal af muslimer i europæiske lande går ind for sharia (og op til 75 procent kan på andre måder defineres som fundamentalistiske).

 

Hvis nogen af jer læsere er faldet over beviser eller stærke indikatorer på, at undersøgelserne ikke står til troende, så vil jeg meget gerne vide det. Ellers god debat – husk at holde den saglig.

 

Præciserende noter tilføjet den 13. februar:

 

 

Note 1:

Vi ved ikke med sikkerhed, om flertallet af Europas muslimer støtter IS. Derfor udtrykker jeg en del forbehold i mit følgende indlæg (jf. ord som “tyder på”, ”synes”, ”rimelig”, ”sandsynligvis” osv.) og korrigerer undersøgelserne. Undersøgelserne kan man næsten ikke tro på – men man kan heller ikke afvise dem. Det er netop derfor, jeg skriver om dem: De trænger sig på, og man må søge efter alle mulige forklaringer på de forskellige data, når nu man ikke kan afvise dem (om end nok korrigere dem). Undersøgelserne dækker heller ikke hele Europa, men kun Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Når jeg skriver ”Europas muslimer” skyldes det, at det forekommer rimeligt at generalisere. Danmark har f.eks. næstflest jihadister målt per indbygger efter Belgien (men begge lande er ikke med i undersøgelserne). Hvad menes der så med ”Islamisk Stat”? Det behøver ikke at være organisationen IS, der støttes, men kan være styreformen, altså kalifatet. Helt enkelt kan uvidenhed om IS og misinformation også delvist forklare tallene. Andre undersøgelser taler så imod de to, jeg behandler her, og det er kun forståeligt, hvorfor man ikke bør vælge en stærk tolkning (samtlige muslimer støtter utvivlsomt IS), heller ikke den svage (kun et meget lille mindretal støtter IS), men den moderate (et flertal af muslimer i Europa støtter IS). Endelig er det også muligt, at vi skal medregne langt flere ikke-muslimer blandt potentielle IS-støtter, end jeg gør her. Mere om alt dette i det følgende.

 

Note 2:

På grund af undersøgelsernes design (gradueringer i svarmulighederne) er der en relativ stor statistisk usikkerhed i tallene. Det, vi mere præcist kan sige, er, at vi med relativ stor statistisk sikkerhed ved, at f.eks. 3 procent af franskmændene støtter IS, og at 31 procent ikke gør det. Det efterlader os så med 69 procent af hele befolkningen, der ligger i grænseområdet, om hvem vi altså kun med relativ stor statistisk usikkerhed ved, at de enten sympatiserer delvist med IS eller ikke sympatiserer delvist med IS – eller om hvem vi ved, at de ikke ved, hvad de skal mene om en af de mest grusomme og/eller anti-liberale (islamistiske, anti-vestlige) organisationer og/eller styreformer, vi har set i nyere historie. Det er altså (stadig) ret alvorligt. Med andre ord: Det forbløffende – vinklet på denne måde – ligger i, at ikke mere end 31 procent ubetinget er imod IS. Men det er altså kun en mulig vinkling. Alle de procenter, som der er behæftet stor usikkerhed omkring, kunne have været undgået ved, at ICM og Populus havde lavet et andet forskningsdesign, hvilket de – som anerkendte institutioner med rigtig mange års erfaring – altså ikke har gjort. De har ikke engang bedt The Times og Newsweek (også anerkendte institutioner) om at tage forbehold for tallene. Så alle procenterne, alle svarmulighederne indenfor gradueringssystemet, bør tages med, om end der altså helt givet er stor portion statistisk usikkerhed.

 

 

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Ja – det er foruroligende hvor lidt disse muslimer respekterer vestlige demokratier men det er endnu mere foruroligende at vi i går kunne læse at der sidste år var kommet over 65.000 nye udlændinge til lille Danmark – heraf langt de fleste fra ikke-vestlige lande! Fordi den røde løftebrudsregering har lempet på VKO’ stramme opholdsregler og fjernet kontanthjælpsloftet m.m.!
  Hvad er rationalet ved at importere titusindvis af mennesker af uintegrerbare ikke-vestlige mennesker til lille Danmark som ikke vil acceptere vores demokrati, kultur og værdinormer og som for over halvdelen af disse menneskers vedkommende er på kontanthjælp – betalt af skatteydere som betaler verdens højeste skat? For nylig læste vi at ca. 80% af indvandrere fra f.eks. Somalia og Libanon er på kontanthjælp fordi de uduelige Jobcentre og sociale myndigheder ikke passer deres arbejde og får dem aktiveret! Vi ender naturligvis med borgerkrig på et tidspunkt! Og hvorfor tager disse muslimske flygtninge ikke til rige muslimske lande som f.eks. Saudi-Arabien. Qatar, Dubai m.fl.? Iflg. PET har vi over 100 herboende IS-krigere og flere hundrede islamister fra Hizb-ut-Tahrir som går ind for sharia! Hvordan har sådanne mennesker kunnet få flygtningestatus herhjemme? Der er simpelthen noget i vejen med Udlændingestyrelsens sagsbehandling hvilket både jeg og mine kolleger observerede da jeg arbejdede i en Social- og arbejdsmarkedsafdeling! Og det værste var at vi kunne se at mange af disse såkaldte flygtninge rejste hjem på lange ferier til de lande de angiveligt var flygtet fra – hvor de kan leve fyrsteligt af de høje danske socialydelser! Vi er til grin og den røde løftebrudsregering har forværret problemerne efter at de har lempet på VKO’s stramme opholdsregler og fjernet kontanthjælpsloftet!

 2. Af soeren soerensen

  -

  ” Højst sandsynligt støttes islamisk stat af flertallet af muslimer i Vesten.”…

  Taget fra “stoevring statistik A/S”?
  Newsweek og Times er 2 ekstremistisk hoejre medier og naturligvis kan de ikke overlades et saa vigtig omraade og forventes at lave korrekte statistikker paa omraadet.

  “16 procent af HELE befolkningen IS”….
  Formentlig korrekt at naar men laver en undersoegelse i nordparis i en ghetto med 100% muslimer faar men 16% naar tages hoejre fra socio-oekonomi/alder mv..

  ”are you favourable?”). af stoevring
  Din icm undersoegelse…

  Q.2 From what you know, please, tell me if you have a very favorable, somewhat favorable, somewhat unfavorable or very unfavorable opinion of the Islamic State of Iraq and
  the Levant otherwise known as ISIS?
  Base: All respondents
  fra alle lande..
  favourble 8%
  very favorable 2%
  somewhat favorable 7%
  resten negativ..saa altsaa igen bruger du statistik selektivt Stoevring eller er dine engelsk kundskaber saa daarlige?

  “er det næsten utænkeligt, at ret mange andre end muslimer støtter IS”,

  Overhovedet ikke..Qatar og Saudi konger skider sgu da religionen et stykke og stoetter IS..Den bliver blot brugt som kontrol af masserne. At CIA skulle ha en interesse i at stoette dem foer derefter ikke at stoette dem og kunne indtraede paa arenaen saa vi bla. med Bin Laden i Afghanistan..Men dit forsoeg paa at beskylde den ikke muslimske venstrefloej for at stoette ISIS er latterlig, uden statitstik eller beviser..

  Du ser en 4% statistik om et eller andet og derfra kommer du til 40 konklusioner om andre forhold som ikke kan bevises paa nogen maade..

  “Det er ikke mærkeligt, at en meningsmåling for nylig viste, at hele 13 procent af befolkningen ville overveje at stemme på et parti til højre for Dansk Folkeparti.” stoevring

  Naturligvis er det maerkeligt da liberalister til hoejre fra DF ogsaa blot oensker flere indvandrer og VKO fik mere end fordoblet indvandringen under sidste regering..Men maa alligevel skuffe mht sidste maaling var vist 45% til venstre for DF og at Venstre,LA og K staar til mere end 13% set samlet.. 🙂 naah ja, det kan vi da godt leve med..

  “Og når selv Politiken skriver om den slags, så ved man, at den er helt gal.”..

  Mads Nissen har vundet for verdens bedste billed idag….Men han er hoppet til Politiken da han aabenbart ikke kunne udstaa alle disse oensker om forkerte oplysninger som Berlingske forlanges gives af dets ansatte..Men kan ikke klandre ham at oenske en hoejere journalistisk etik mht brug af bl.a statistikker.

  http://www.theguardian.com/world/2014/nov/28/support-isis-stronger-arabic-social-media-europe-us-than-syria
  Guardian artikel der viser at der er flere muslimer i Europa der stoetter op om ISIS end der er muslimer i landende omkring dem i Syrien mv. Viser igen blot at mistroen her er hoej og at det er svaert at faa de 2 tosse stammer Fundamentalistiske kristne og fundamentalistiske muslimer til at nedlaegge vaaben..Derfor kunne men i indvandring passende indfoere ateistisk indvandring kun til DK i verdens anden mest ateistiske land med 90% ikke troende. Maaske endda aabne op for tvangsudvandring af religiose Stoevring? Alle altsaa..

  “Jeg mener, at det er naturligt, at muslimer bekender sig til deres kultur og religion, og at de er villige til at kæmpe for den” stoevring

  Som de kristne skal de hjaelpes ud af middelalderen og ind i informationens verden af Dalai lama kaerlighed hvor det hele drejer sig om opfoerelse og respekt, muligheder og klima..Naturligvis mener Dalai Lama at buddha eksisteret men sadanne smaafejl kan overses naar men er saa fornuftig som ham og buddhismen.
  Vi kan godt holde doeren aaben for buddhistisk indvandring….En smule..Men en stram indvandring er noedvendig og en oprigtig stram indvandring der ikke drejer sig om “15 min daglig muslim bashing” for “stemmers” skyld men hele indvandringen og udliciteringen af arbejdspladser og daarlige fremtidige vilkaar for majoriteten i -95%.

  Der er ingen statistik paa omraadet..Men mon ikke der blev faeere ISIS supporter i Danmark naar det blev faerre joeder og kristenfundamentalister der kritiseret dem hele tiden og kun levet for det? Jeg tror det.

 3. Af Jan Johansen

  -

  Hjææælp!!!

  Ja, det er da særdeles relevant at stille dette spørgsmål. Et andet relevant spørgsmål kunne være: Hvorfor reflekterer vore politikere i Europa ikke noget mere over de undersøgelsestal, der faktisk allerede foreligger? Og endelig: Hvorfor handler de ikke derefter? Det er nærmest skandaløst, at store dele af den europæiske befolkning, herunder i høj grad også den danske, skal stå model til så fatale kendsgerninger, som bliver lagt frem her i dit oplæg, Kasper Støvring. Hvor langt skal vi ud, før vore politikere vågner op? I øjeblikket spiller de hasard om vores truede civilisation alt imens, situationen forværres dag for dag!

 4. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Og husk nu, at det ikke har noget med islam at gøre. Slet, slet ikke!

 5. Af P Jensen

  -

  Ovenstående debatoplæg viser at den demokratiske danske debat ikke er helt død. Men der manipuleres til gengæld helt vildt med kommentarerne. Er der to fløje på avisen? Det er ved at være en ren skin-debat når stribevis af seriøse, borgerlige og dansksindede indlæg frasorteres og skjules, mens kommunister og psykiatriske tilfælde kan brede sig alt det de vil. Med indlæg man aldrig ville trykke i papiravisen. Har avisen mistet al sympati for demokratiet og ytringsfriheden?

  Når flertallet af muslimer støtter Islamisk Stat, er det bl.a. fordi islamismen er en totalitær ideologi og religion der lokker med “lebensraum” og en glorværdig fremtid som Europas og hele verdens nye “herrefolk”. Hvortil kommer en stram disciplin der lover død og pinsel over enhver muslim der ikke adlyder stammens overhoveder og Muhammed.

  Den af R og S førte politik er hovedløs og fuldstændig uforsvarlig. Den kan nemt ende i at Danmark besættes og ruineres…….. og i at vi danskere fordrives, gøres til slaver eller får samme skæbne som jøderne i nazi-Tyskland.

 6. Af Thomas H Jensen

  -

  Jeg kan se, at Kasper Støvring stadig “dokumenterer” sine synspunkter med dybt usaglige “undersøgelser”.

  Den første undersøgelse han henviser til, er bestilt af den russiske regering, og “dokumenterer” at 5 mio etniske franskmænd støtter Islamisk Stat. Det fuldstændigt absurde i dette har været diskuteret på denne blog, og Kasper Støvring har allerede indrømmet, at det lyder “mærkeligt”.

  Alligevel anvender Kasper Støvring fortsat denne “undersøgelse” som dokumentation for sine påstande. Er det mon fordi han mangler troværdige data, eller er det fordi sandhedsværdien og troværdigheden er underordnet, når der er tale om et højere mål?

  Jeg skal være ærlig og sige, at efter at have læst det afsnit med “dokumentationen” i undersøgelserne, gad jeg ikke læse videre.

  Jeg kan jo alligevel ikke stole på det der står.

 7. Af P Jensen

  -

  PS: For at sige det ligeud: både i Danmark og i Sverige har feministerne og de feminiserede mænd fået en alt for stor magt. En magt de benytter til at føre vanvittig, forræderisk og folkemorderisk politik. De udgiver sig for at være humanister og menneskekærlige intellektuelle, men i realiteten er de mandsfjendske, familiefjendske og børnefjendske, og de ringeagter og ser ned på alt med fædrelandet, folkestyret og kulturarven. Deres politik er åndsformørket fordi deres hoveder er fyldt med nykommunisme, pladderhumanisme og kvindekamp mod mændene og den civilisation de (endnu) er omgivet af. Man bør gøre sig klart at deres politik er en mangedobbelt trussel mod ALLE borgere og familier i dette land.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring

  Færre end ti pct. af de danske muslimer går i moskeen hver fredag til fredagsbøn, og det er kun ca. en tredjedel af de danske muslimer, der jævnligt kommer i moskeerne.

  Hvad får dig til at tro, at flertallet skulle være interesseret i Islamisk Stats kalifat, når de ikke engang gider bruge mere tid på religionen end de gør nu?

  Personligt tror jeg, at interessen vil dale fremover ligesom vi har oplevet det med vores egen folkekirke, der for de fleste ikke længere er et spørgmål om tro, men om kultur og traditioner.

 9. Af Heine Glubstrup

  -

  Endnu en omgang hjernedødt DF gylde.

 10. Af D. Pedersen

  -

  Hej Kasper

  Jeg ved ikke hvor godt skolet du er i matematikkens verden, men som specialist i lige netop statistik, gør det umindeligt ondt i hjernen når du fører argumentet “16% af franskmændende støtter IS, 10% er muslimer, ergo støtter 100% af franske muslimer IS”.

  Korrelation er ikke lig med kausalitet – dette er en af grundstenene i hele den videnskabelige metode. Det er derfor vi ikke antager at storken kommer med børnene, selvom der er en statistisk sammenhæng imellem storkebesøg og fødselsrater. Ej hellere er den traditionelle pirats forsvinden forbundet med øget CO2 udledning, selvom der også her en påfældene sammenfald i udviklingen. Uden at kende noget synderligt til litteraturvidenskab, vil jeg formode at du også er blevet undervist i dette.

  Du skriver: “Men det er udtryk for indskrænket videnskabssyn, ja, datafetichisme, altid at kræve tal og empirisk materiale, før man kan godtage noget.”

  Nej, det er nemlig nøjagtigt det den videnskabelige metode fordrer. Du kan sagtens have en formodning eller en hypotese baseret på alt muligt andet – men du kan ikke videnskabeligt godtage noget uden empiriske beviser. Hvis det var med den vinkel du havde skrevet dit indlæg, ville der ikke være noget at sætte på det. I stedet udtaler du som absolut vidende (“rimeligt at sige”, “mindst”, “fair at udlede”) om noget der ikke er videnskabligt belæg for.

  Hvis du gerne vil skrive om hvorfor du er bekymret for muslimer som helhed og gerne ser dem enten omskolet eller udvist, så gør endeligt det. Men forsker og forsker imellem, så lad være med at forsøge at drage videnskab ind i billedet, når du så ikke vil følge de regler der følger med.

 11. Af Erik Larsen

  -

  Man skulle desværre virkelig tro at mange af de personer der forsøger at smadre al saglig debat er på alvorlige stoffer – eller, eller blot er “bestilte” eller personer med en intelligens/forstand under peanutsstørrelse. (ironi).
  Det varede desværre også alt for lang tid før man opdagede hvad manden med overskægget og nazismen var for grusomheder.
  Men at man i dag med alt det der vises af f.eks. udenlandske seriøse medier, ikke forstår at nu er det lige før at tiden udløber for at stoppe den nye nazisme, der endda er tilføjet ikke kun jødehad men kvindehad seksuel/homo-had m.m. Og så en sharia, Allah, Koran tilbedelse der hører til for tusind år siden.
  Jamen, jamen tænk, at kun fornuftige personer som Støvring, enkelte andre, eet parti (DF) og enkelte andre – Den Korte Avis i særdeleshed tør sige deres mening.
  Jeg er helt enig med at det der er sket i de sidste 30-40 år ikke kan oprettes af det nærmest DDR-medie-samfund vi i dag har. Så som mange erfarne, modne siger i dag – så forstår vi godt at der Må VÆRE mange unge der kun tænker på én ting – komme væk fra dette ragnarok – der kommer inden længe.

 12. Af Anders Johansen

  -

  @ D Pedersen kl. 16:52

  Nu er du jo “specialist” i “matematik” og “statistik”. Kan du så ikke give et bud på, hvornår det såkaldte “Arabiske Forår” slår igennem? Du ved, det “Arabiske Forår”, der er blevet til isvinter??.

 13. Af Niels B. Larsen

  -

  Herfra kun dette: jeg udtrykker hermed min dybeste mistillid til den del af de europæiske politikere (dvs. 95% af samtlige politikere) og elitære, som har ansvaret for at der nu er millionvis af muslimer – og dermed millioner af kulturfjender – i Europa.

 14. Af Frank A

  -

  @ KS

  Den med uden videre at konkludere, at man kunne forudsætte at det var muslimer, der mente som du forudsætter. Den var ikke engang gået på 1. Året på uni, dengang jeg gik der.

  Faktisk er det en tilståelsessag, for det kan ikke passe, at du efter alle disse år på uni, kan komme med så eklatant en brøler.

  Min eneste forklaring, ere at dit had overskygger din fornuft.

 15. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Stor tak til KS samt til Erik Larsen for deres indlæg!

  – citat af den tyrkiske ministerpræsident Erdogan/

  “Der findes INTET moderat islam – der findes KUN islam!

  – kun ignoranter samt massive jubelidioter har ikke – forlængst erkendt – at denne “isme” er den største fare for Europa siden nazismen og kommunismen –
  – dokumentationen herfor er enorm omfangsrig – idag er der muslimske borgerkrige og/eller muslimsk terrorisme mod “anderledes tænkende-/troende” i

  – Kina-/Philippinerne-/Thailand-/Indien-/Burma-/Afghanistan-/Pakistan-/Iraq/Syrien-
  Yemen-/Egypten-/Libyen-/Israel-/Libanon-/Somalia-/Sudan-/Mali-/Kenya-/Nigeria-
  m.fl.

  – samt allerede gennemførte terroraktioner i

  -USA-/Canada-/Australien-/Spanien-/England-/Belgien- m.fl.

  Den vestlige verden er udsat for verdenshistoriens største landsforræderi og svigt fra dets egen politiske klasses side

  – citat af den amerikanske præsident Obama til den tyske kansler, Frau Merkel under dennes nylige besøg hos samme

  “…………man behøver ikke frygte for det IRANSKE atomvåbenprogram – det er imod deres RELIGION!

  citat/slut

  – så kan det vist ikke blive mere bizart ………………………………….ikke sandt??

  PS.: med sådanne kompetente, store politikere behøver vi intet at frygte……….vel??

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Muslimer har som fundament, menneskeligt økonomisk materielt desværre ikke leveret meget til samfundet, men deres længsel efter den sande tro Kalifatet, er måske en af drømmene.
  Vi har i Danmark modtaget mange slags flygtninge, og i et top ti over mindst integrerbare er Muslimerne nok vinderen, og hvorfor.
  De Arabiske lande i mellemøsten 26 lande, hvor flygtninge kan søge fællesskab, tiltrækker ikke alle, og EU skal så være den nye verden, hvor vores kristne livsmåde-drøm, konstant bliver en brudfaktor, og hvorfor bliver de i EU, er nok det næste spørgsmål.
  Efter Irak, blev besejret opløst, hvad skulle tidligere soldater bruge deres erfaring til, og Terrorgruppen IS blev skabt, og andre ødelagte- skuffede Arabiske stater, blev fødekilden til den nye Islamiske Stats, dagsorden uden land og krig og ufred er blevet nutid.
  Muslimer i EU er som befolkning uden fundament, og drømmen Kalifatet måske pejlemærket, og EU bliver aldrig det assimelerede land, hvor drømmen og fremtiden kan efterleves.
  Lige religioner leger bedst.Finn Vig

 17. Af Jens Hansen

  -

  Der er næppe mange muslimer som helhjertet støtter IS.
  Men det siger sig selv, at der må være et utroligt had til USA og Vesten iblandt muslimer.
  Vesten har ført krige i 15 år.
  Med millioner af ofre.
  USA og Vesten er allieret med de værste slyngelstater i Mellemøsten. Saudi Arabien, Israel, Bahrain, Jordan, UAE og Qatar.
  Lande som undertrykker deres egen befolkninger.
  USA`s alliancer og krige i den Muslimske verden har vel kostet 20-30 millioner menneskeliv siden Anden Verdenskrig.
  USA`s forbrydelser er ofte foregået igennem deres stedfortrædere.
  Havde det ikke været på grund af USA`s og Vestens forbrydelser, så ville IS ikke været opstået i det hele taget.

 18. Af Claus Beyer

  -

  Vedrørende det såkaldt “arabiske forår”, – rettere “islamistiske vækkelse”, som den iranske ambassadør konsekvent kaldte det i et interview i TV Midtjylland for 3 år siden – så blev der et par måneder efter starten offentliggjort en PEW Poll, som var udført i Ægypten, hele Ægypten ikke kun blandt den lille gruppe på Tahrir Pladsen. Offentligjort er så meget sagt, for i de danske medier blev den aldrig nævnt med et ord. Resultatet af den passede da også meget dårligt ind i det politisk korrekte verdensbillede hos de naivt jublende journalister, der berettede fra Tahrir pladsen om dette “folkets oprør mod den grumme tyran”. Den viste nemlig, at over 80% af den jævne befolkning ønskede sharia lov indført, stening af utro kvinder, afhugning af lemmer på forbrydere, dødstraf for frafald fra islam, dødstraf for homoseksualitet og kort sagt hele den barbariske, undertrykkende, totalitær ideologi, som er kendt under betegnelsen “islam”. Jeg ved ikke, om alle disse naive mediefolk ejer nogen form for selverkendelse, eventuelt føler trang til at undskylde for deres mega fejltagelser og konsekvente misinformation, som de har bedrevet de sidste år. Jeg tror det ikke, for de bliver øjensynligt ikke klogere. Jeg ved ikke hvor mange gange, de er kommet med de samme naive tolkninger af disse revolutioner, som ikke har ført noget godt med sig. Som alle revolutioner har de derimod formået at fordrive en ond ånd (diktatoren, vor allierede), hvorefter syv onde ånder værre end den først straks er flyttet ind. Jeg har for længst mistet tilliden til mediernes naive reportager, som alle viser sig at være skåret over samme læst, nemlig det forældede verdensbillede “det gode folk, imod den grumme tyran”. Vi der gentagne gange har rejst rundt i disse lande, for eksempel Libyen og har gode bekendte der, advarede både i læserbreve og direkte til politikerne om, at en helt, helt forkert forståelse af virkeligheden blev fremført af diverse kloge åger, debatører, journalister, mediefolk, ja hele den politisk korrekte snakkende klasse. Ting blev konsekvent snoet på hovedet for at passe ind i den korrekte ideologi, mens sandheden blev fortiet. En kæmpe undersøgelse som omtalte PEW poll viste med al tydelighed, at et demokratisk system, som vi kender det, i Ægypten ville føre til total undertrykkelse, barbari og lidelse for alle anderledes tænkende. Men sandheden var ilde hørt. Så ilde, at den blev fortiet.
  Det gør den stadig.

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hvorfor støtter flertallet af Europas muslimer Islamisk Stat? Det gør de, fordi det ville være for underligt, hvis de ikke gjorde det. For unge muslimer er ISIL en del af kampen mod Vestens dvs. USA’s overherredømme i Mellemøsten og kollaboratørerne. Den kamp vil ikke fortsætte i al evighed – selvom det skulle stå i koranen – kun så længe der er olie i kilderne. Når olien stopper, stopper også Vestens trang til lære hedningerne at opføre sig demokratisk. Så kan det lige som være lige meget.

  De unge muslimer ved, at hvis de selv skal have noget ud af olien, skal Vesten ud. Det vil Vesten ikke høre tale om. Vi er villige til at betale en hvilken som helst pris for olien – i blod. Danmark ved jo godt, hvad formålet med de 7 bombefly i Irak. Man skal være mere end normalt naiv, hvis man tror, at flyenes kugler, bomber, granater og missiler skal andet end holde modstanden i skak, til der ikke er mere olie. Vi ved det – og muslimerne ved det.

 20. Af Claus Andersen

  -

  @ Klaus Beyer kl. 20:23

  Helt enig!

  Jeg husker stadig disse “mediefolk”, stå og savle for åben skærm over dette såkaldte “Arabiske Forår” Værst var Ulla Terkelsen og Lally Hofmann, godt sekunderet af hele “Journalistisk Venstreparti”.

  Men jeg kan også huske, at Kasper Støvring, Morten Uhrskov og Michael Jalving ramte skiven i første hug, og ikke lod sig narre af “fredens religion”, islam.

  I dag har Støvring også ramt skiven med dette fremragende indlæg – TAK!!

 21. Af Preben F Jensen

  -

  Ja, Niels B. Larsens mistillid er da fuldt forståelig. Og Erik Larsen har da ret i at der er mange kommentarer med her, der tilsyneladende er skrevet af folk på sinkestadiet. Og det som Bjarne Christensen ridser op, at islamisterne er i gang med krig og terror i dusinvis af lande, beviser jo at vi står overfor en verdensomspændende totalitær bevægelse der næsten er nazismen om igen. Nogle mener endda at den 3. verdenskrig er gået i gang, og at den snart når ind i de fleste eller alle EU-landene.

  Men at islamisterne strømmer ind i Europa fra Afrika og Mellemøsten er jo helt “naturligt”, eftersom de radigale politikere og deres medløbere har inviteret dem, og belønner dem med op mod en halv million kroner pr. år. pr. familie, plus en bolig, et job og en bil finansieret af skatteyderne. Plus diverse velfærds- og sundhedsservice.

  Så kritikken bør nok først og fremmest rettes mod dem som har sørget for at invasionen af Danmark osv. er blevet sat på skinner.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Så længe INGEN mainstream medier vil tage fat om nældens rod ….. 9/11-2001 ….. er enhver form for seriøs diskussion om emnet “islamisk fundamentalisme” vel ret hovedløs. Der er da for pokker vel INGEN, der helt seriøst tror på, at det var 19 formodede flykaprere, der REELT stod bag det terror stunt og ændrede hele verden på et splitsekund ……. or what? Så er man sgu mere dum og naiv, end godt er!

 23. Af Einar Madsen

  -

  Kasper Støvring skriver “Hvad reporterne hørte, var ikke blot en indrømmelse af dårlig adfærd, men også støtte til Islamisk Stat”. Det bringer ham ca linier længere fremme frem til følgende udtalelse “Flertallet af Europas muslimer støtter altså Islamisk Stat.”. Uden dokumentation af noget som helst – andet end en reportage fra DR P3.

  Det må enhver da kunne se, er fuldstændig ude i hampen eller hva’??????

 24. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – korrekt, hvad Preben Jensen skriver i sit seneste indlæg, nemlig, hvorledes kan
  det lade sig gøre, at såkaldte oplyste vestlige demokratier inviterer mennesker fra
  tilbagestående, fascistoide nationer til at indvandre i højt udviklede lande – vel at mærke for disse befolkningers REGNING og RISIKO……- vel vidende at disse omtalte mennesker ALDRIG kan assimileres, ALDRIG har de uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne klare sig i omtalte samfund, ALDRIG har den mentale ballast til at kunne forstå og begå sig i disse samfund, ALDRIG er “gearet” til at forsøge at tilegne sig omtaltes kultur, høje civilisations niveau samt ALDRIG har eller ønsker at tilegne sig den “vestlige kollektive selvforståelse”…?
  Min helt personlige opfattelse er, at vi er vidne til verdenshistoriens største forræderi fra størstedelen af ” det politiske segments side” baseret på ren KORRUPTION – anden plausibel forklaring findes simpelthen ikke……….??
  – svaret “blæser i vinden” !!
  – kan nogen mon hjælpe…??

 25. Af Frank A

  -

  @ erik l

  Hvis du mener “den korte avis” er så fremragende, hvad laver du så her på diverse blogs?

  Den med at unge mennesker udvandrer fordi de ikke kan holde det danske samfund ud, kan naturligvis finde enkelte eksempler på – men at det skulle være en generel tendens, må du længere ud på landet med. Faktisk helt til udlandet.

  A prpos udlandet. Har du nogen sinde arbejdet uden for danmarks grænser i en længere periode?

 26. Af otto fabricius

  -

  Jeg deler mistroen til de nævnte undersøgelser. Det må anses for umådelig vanskeligt at gennemføre repræsentative interviewundersøgelser i muslimske miljøer. For blot at nævne en enkelt ting: I hvert fald den ene undesøgelse er baseret på telefoninterview over land lines dvs ingen mobiltelefonnumre. Hvilken skævhed bidrager det med? Måske en overrepræsentation af kvinder? – Underrepræsentation af yngre mænd… ? Jeg har ikke de tekniske specifikationer, men gad vide, hvordan svarprocenten har været – hvis den da overhovedet kan beregnes? Hvem var interviewerne – var de selv muslimer og fortrolige med sproglige nuancer og spidsfindigheder?
  Det er desværre min erfaring, at journalisters indsigt i interviewundersøgelser ikke alene er meget begrænset, men også nedprioriteret, hvis man står med en potentielt “god historie”. I medierne generelt publiceres der en mængde “undersøgelser”, som ikke har anden værdi end den rent underholdningsmæssige – og der er sager som f.eks. denne – som er alt for vigtige til ikke at blive undersøgt seriøst og både bredt og dybt.
  Lad de undersøgelsesresultater, som dr. Støvring fremdrager, være startskud til et samlet større projekt!

 27. Af Søren Hansen

  -

  Mage til vrøvl…
  Så 100% af Frankrigs muslimer støtter IS?
  Det er da helt vildt du får lov at skrive på b.dk

 28. Af hans andersen

  -

  Befolkninger der tillader muslimsk indvandring bliver altid udslettet det viser al historisk erfaring. Spanien var undtagelsen, men der skulle hele 700 års krig for at rense landet.

 29. Af Frank Hansen

  -

  De to undersøgelsers konklusioner er i sandhed foruroligende og bør nærmere diskuteres. Det giver ikke mening at angribe en undersøgelse ud fra hvem der bestiller den. Det må være det forskningsinstitut, som udfører undersøgelsen, der er det afgørende. Hvis fx Dansk Folkeparti bestiller en undersøgelse hos Danmarks Statistik, så giver det ikke mening at angribe resultatet med henvisning til, at man ikke kan lide Dansk Folkeparti.

  Løsningen ligger lige for. De rejste spørgsmål er af en sådan vigtighed, at der må foretages flere undersøgelser, gerne af hinanden uafhængige forskningsinstitutioner. Hvad specielt angår Danmark kunne Folketinget bede det Frie Forskningsråd om at iværksætte en omfattende dansk undersøgelse og stille de nødvendige midler til rådighed. Københavns Universitet kunne påtage sig at udføre sin egen undersøgelse. Danske medier kunne lade Gallup og andre analyseinstitutter foretage egne undersøgelser. Endelig kunne EU finansiere uafhængige forskningsprojekter, som belyser problemet på europæisk plan.

 30. Af Emil Eiberg-Jensen

  -

  Årsagen til at de Mellemøstlige lande i de sidste 60 år har været i opløsning som ordnede stater, skyldes at deres befolkninger har 2 og 3 doblet sig i på disse kun 60 år.

  Der er selvfølgelig ingen Mellemøstlige stater der har været i stand til at etablere de civile administrationer og de teknologiske systemer der skal kunne fungere i velfungerende byer og stater, – med en hastighed som har kunnet imødese de 2 og 3 doblede befolkningstal.
  De mellemøstlige staters overbefolkninger har nu resulteret i de undtagelses tilstande og borgerkrige som har hærget i området siden ‘det arabiske forår’ i 2011.

  Redaktører, journalister og politikere bør begynde at sætte de Mellemøstlige staters overbefolkning i relation til de undtagelses tilstande og borgerkrige som hærger i områderne,
  – hvis de altså vil hjælpe de Mellemøstlige staters befolkninger med at forstå deres situation, samt give deres befolkninger politiske værktøjer til at ændre deres situationer på fredelige måder.

  Se de forskellige befolkningers tilvækst i World Population Review:
  http://worldpopulationreview.com/countries/

 31. Af Frank Hansen

  -

  De to undersøgelsers konklusioner er i sandhed foruroligende og bør nærmere diskuteres. Det giver imidlertid ikke mening at angribe en undersøgelse ud fra hvem der bestiller den. Det må være det forskningsinstitut, som udfører undersøgelsen, der er det afgørende. Hvis fx Dansk Folkeparti bestiller en undersøgelse hos Danmarks Statistik, så giver det heller ikke mening at angribe resultatet med henvisning til, at man ikke kan lide Dansk Folkeparti.

  Løsningen ligger lige for. De rejste spørgsmål er af en sådan vigtighed, at der må foretages flere undersøgelser, gerne af hinanden uafhængige forskningsinstitutioner. Hvad Danmark angår kunne Folketinget bede det Frie Forskningsråd om at iværksætte en omfattende dansk undersøgelse og stille de nødvendige midler til rådighed. Københavns Universitet kunne påtage sig at udføre sin egen undersøgelse. Danske medier kunne lade Gallup og andre analyseinstitutter foretage egne undersøgelser. Endelig kunne EU finansiere uafhængige forskningsprojekter, som belyser problemet på europæisk plan.

 32. Af jens Holm

  -

  Det er dog det værste, jeg har læst længe af Støvring.

  Mit enkle spørgsmål er: Hvorfor er der så ikke allerede mindst 1 Khalifat. i de totalt Sunni dominerede områder.

  At støtte og sympatisere med noget, er ikke det samme som man ønsker, det har gang på jord. En anden end jeg har også påpeget det befængte ved den franske % vinkel.

  Jeg gider ikke en gang slå disse folk og artikler op.

  Det er så i øvrigt også sådan med lægdommere i Danmark, at de oftere går i underkanten af straframmerne, selvom folket hyler op om højere straffe. Det er, når man rammes af virkeligheden. Virkeligheden.

 33. Af D. Pedersen

  -

  Anders Johansen skriver: “Nu er du jo “specialist” i “matematik” og “statistik”. Kan du så ikke give et bud på, hvornår det såkaldte “Arabiske Forår” slår igennem? Du ved, det “Arabiske Forår”, der er blevet til isvinter??.”

  Hej Anders

  Den slags hører vel mere under statskundskab eller antropologi end matematik..? Jeg beder blot Støvring om ikke at udtale sig om hvad statistikken viser (eller ikke viser) hvis ikke han forstår hvad tallene betyder. På samme måde vil jeg undlade at udtale mig om det Aribiske Forår da jeg intet dybere kendskab har til begivenhederne og deres langsigtede konsekvenser.

  Det med ikke at udtale sig som vidende om noget man ikke forstår er et godt udgangspunkt for en saglig diskussion. Måske flere skulle prøve det?

 34. Af Kurt Olsen

  -

  Det var godt nok en stor gang udokumenteret vrøvl.

 35. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Faktisk ville det være mere overraskende hvis et stort flertal af muslimer i Europa forkastede Islamisk Stat og tog kategorisk afstand fra bevægelsen og dens metoder.

  Det ville svare til hvis hovedparten af de revolutionære marxister i mellemkrigstiden tog afstand fra at indføre proletariatets diktatur med magt og afvise det klasseløse samfund som universelt ideal.

  Islamisk Stat har ingen politiske mål og anvender ikke metoder som ikke er i fuld overensstemmelse med fordringerne i Koranen og profetens sunna således som disse er blevet fortolket af de stadig eksisterende fire sunni muslimske retsskoler i det trettende århundrede og uændret opretholdt til i dag.

  Muslimer som måtte tage afstand fra Islamisk Stats midler og mål har det problem, at de ikke i Koranen og profetens sunna og retsskolernes udlægning af teksterne kan finde grundlag for kritik. For at kritisere Islamisk Stat tvinges den kritiske muslim til at gå uden for islam og finde et grundlag i kristendommen eller den vestlige humanistiske frihedstradition.

  Dette er forklaringen på at vi næsten ingen organiserede protester ser fra muslimer uanset hvilke ugerninger Islamisk Stat begår i islams navn. Nogle få muslimer og imamer manede sig op til en kritik af, at en nedskudt jordansk pilot blev brændt levende. Synspunktet var at alene Allah kunne straffe med ild. Islams profet og nogle af de såkaldte retledte første kaliffer anvendte imidlertid ild som straf, så det argument holder ikke. Ud over denne legimitation fra hadith samlingerne synes Islamisk Stat at have baseret afstraffelsen af den jordanske pilot på et grundprincip i islamisk strafferet: talionsprincippet. Altså lige gengæld for forøget skade, kendt som øje for øje. Muslimer i Islamisk Stat er sikkert blevet dræbt af de bomber piloten nedkastede (en eksplosion er defineret som en hurtig forbrænding) eller begravet under murbrokker fra de sammenstyrtede huse der blev bombet. Derfor var straffen helt i overensstemmelse med talionsprincippet. Først blev piloten brændt levende og derefter blev han begravet under murbrokker hvorefter en buldozer kørte henover.

  Pilotens forbrydelse var oprør mod (“corruption of the land”) et islamisk styre etableret i overensstemmelse med profeten Muhammads anvisninger, sharia og islams tradition med en kalif som åndelig, politisk, militær leder og højeste dommer.

  I islams tradition er terror ikke moralsk forkastelig. Terror er et legitimt middel for at nå et mål og islam skelner ikke mellem civile og kombattanter. Islams profet har udtalt: Jeg er blevet sejrrig gennem terror. Så hvordan skulle rettroende muslimer kunne tage afstand fra terror? Det kan de kun hvis de overtager vestlige værdier og normer for human krigsførelse, men så er de jo allerede på vej ud i apostasi. At stemple Islamisk Stat som en terrororganisation må virke som ondsindet og meningsløs propaganda for en rettroende muslim.

  Det mest overraskende er måske at så forholdsvis få muslimer omsætter deres sympati for det nye islamiske kalifat i voldshandlinger. Det anslås at blot omkring 20.000 hellige krigere fra udlandet har meldt sig som hellige krigere og kæmper under Islamisk Stats banner.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Problemet er, at man nu absolut er i enten “for” eller “imod” muslimer. Dvs. når nogen kommer med kritik af nogle muslimer, så er man DF’er, og hvis man forsvarer sin rare muslimske nabo, så er man venstreorienteret. Ikke argumenter flytter folk når man bliver så opdelt så groft.
  Jeg er selv rør, og har altdi været det, og forstår derfor godt når man bliver harm over generaliserende og racistiske udtalelser, MEN det betyder ikke at al kritik er ond. Da jeg var ung, var den gode røde politik at være stærkt skeptiske over for religion. Det var noget vi så som et magtmiddel til at undertrykke folk. I nyere tid, er kampen for at forsvare indvandrere og efterkommere heraf, udviklet sig til et forsvar at “det muslimske”. Beviset: se når der er PEDIGA demonstration, så møder der mange flere op i moddemonstration, også nogle der er klar til at give dem “dem nogen på munden”. Men når Hizb ut-Tahrir viser sig, så er den yderste venstrefløj væk! Det er her jeg mener der er en fare, da man er blevet så optaget af at forsvare indvandrere, at man er blevet blind for de problemer der kan være. Hizb ut-Tahrir kæmper mod alt det venstrefløjen står for, kvinderettigheder, homo rettigheder etc. Men af frygt for at blive set som racistiske, så får Hizb ut-Tahrir ikke “nogen på munden”, som de ynkelige nynazister gør når de går i demo.

 37. Af Hans Hansen

  -

  Man kan rotere i sine primitive partipolitiske demokraturiske universer som man lyster, men hvis ikke politikerne får fingrende viklet ud af hjernevindingerne, så er der ingen tvivl om at eventuel ballade skal adresseres til deres talentløshed.

  At overlade beslutningsprocessen til den flok folketingsteoretikere, har medført en fornyet diskussion om religiøs politisk betinget diktatur. Det skyldes ene og alene at politikerne udviser manglende overblik.

  Derfor er der potentiel risiko for at man på et tidspunkt bliver nødt til at genoptage tidligere tiders deportationer, for at undgå egentlige sammenstød imellem befolkningensgrupperingerne.

  På den ene side ved man det er nødvendigt at bekrige ISIS. På den anden kan man ikke finde ud af at begrænse ISIS tilhængeres tilstedeværelse i Europa. Det er politikerne der har skabt problemet, og befolkningerne der skal leve med det.

  Svarene på konteksten er flere, men kort skyldes det fejlslagen integration. Man har undervurderet de kulturelle behov for at samles i grupper. Det er sket fordi partisoldaterne opererer med manglende faktorer i deres ideologier. En af disse er arbejdsløsheden og fravalg af produktionsvirksomhed. De værste med at forsøge at trylle med sandhederne er som bekendt Radikale Venstre. Der findes kun en sandhed ifølge RV, og det er deres. Basta …

  Man skal stille krav om demokratisk tilhørsforhold, og man skal præventivt stille det som betingelse for ophold. Det skal stå lysende klart for enhver opholdsansøger, at hvis de melder sig ind i enhver form for antidemokratisk organisation, så har de samtidigt udvist sig selv.

 38. Af Elisabeth Nielsen

  -

  Tak for endnu en noegtern commentar.
  I 1991 havde jeg en mad ud af huset forretnig. Det store “fabriks” lokale delte vi med en anden forretning. Vi moedtes oftes ved kaffe maskinen. Muhamed talte jeg ofte med da vi moedtes. Havde arbejdet for det andet firma i 8 aar, og koerte lidt taxa i sin fritid. Talte flydende dansk. Vel integreret. Han boede i DK fordi saa ville han kunne koebe et hus til hver af sine boern.
  En dag sagde han til mig, at hvis Allah kaldte, ville han skaere halsen over paa os allesammen. Jeg var maaloes. Por favor!!!! Og dette i 1991.

 39. Af Tom Romdal

  -

  Støvring , du efterspørger undersøgelser som siger noget andet.
  En dansk undersøgelse med 2500 personer fra 2009 viser noget helt andet, nemlig stor støtte til demokratiet.

  Støvring ´, de undersøgelser du fremlægger giver ingen mening.
  10% af franskmænd er muslimer men 16% af franskmænd støtter IS, hvordan hænger det sammen? Man skal endda huske at ikke alle muslimer er sunnier, og det er utænkeligt at shiaer ville støtte IS.

  Jeg tror at når mange sunnier siger de støtter IS så er det en støtte i krigen mod Assad og mod shia-styret i Irak som de mener undertrykker sunnierne. Det er ikke et udtryk for støtte til feks. terror i Europa. Men det er gisninger,

 40. Af Erik Larsen

  -

  Kære bloggere og KS, som jeg respekterer højt. Læs hvad Hr. Frank A., skriver i går til mig: (og please læs mit svar):

  “Af Frank A
  – 12. februar 2015 22:16
  @ erik l
  Hvis du mener “den korte avis” er så fremragende, hvad laver du så her på diverse blogs?
  Den med at unge mennesker udvandrer fordi de ikke kan holde det danske samfund ud, kan naturligvis finde enkelte eksempler på – men at det skulle være en generel tendens, må du længere ud på landet med. Faktisk helt til udlandet.
  A prpos udlandet. Har du nogen sinde arbejdet uden for danmarks grænser i en længere periode?”
  SÅ skal jeg fortælle først:
  Denne person forfølger kun folk der “bare ser ud som om de er DF-støtter eller vælgere”. Hvad han har skrevet af ting om mig , der normalt efter vilkår for kommentarer vel aldrig kunne accepteres er enormt. Det sidste han flere gange er ked af at jeg flere gange har sagt at jeg snart ikke gider at være med på b.dk. p.g.a. de sabo tører jeg og alle almindelige demokrater ser her hele tiden.
  Og han ville jo ØNSKE at jeg ikke svarede og ikke var der mere.
  Derefter har jeg bedt ham om utallige gange at svare på forskellige spørgsmål om hvad han mener om det ene og det andet. Og han svarer ALDRIG.
  Nu svarer jeg ham på det han spørger om (læs ovenfor):
  1) Hvad jeg laver her på denne blog? Når jeg mener at Den Korte Avis er ærlige og giver et reelt billede af hvad der sker i Europa? JAMEN, det er vel også og sikkert endnu mere vigtigt at fortælle andre end de der læser denne medie-avis, hvad der foregår. (Men det kan du jo ikke rigtig lide).
  2)Om jeg har arbejdet i udlandet? Ja, det kan du tro. Jeg har arbejdet i hele Europa og også i USA i øvrigt kun i chefstillinger (uha, hva)
  Og så “kære Frank A”, så får du om lidt nogle spørgsmål som du med garanti ikke vil svare på. Men foreløbig god weekend.

 41. Af Erik Larsen

  -

  Så kære Frank. A., her kommer de nogle spørgsmål og vi er mange der glæder os til dine svar!
  1) Er du klar over, som flere danskere har skrevet, at der i 50-60’erne stort set intet andet end et “cykeltyveri” fandt sted?
  2) Er du klar over at helt op i 70’erne var det uhyre sjældent at man så en tilsløret kvinde i Danmark?
  3) Går du ind for at kvinder skal slet ikke være stillede (lige) med mænd?
  4) Synes du at vores straffe for kriminalitet bare “ligner straffe”?
  5) Synes du at man i DK har gode betingelser/muligheder for syge/ældre?
  6) Har vi nok politi? Og de vi har skal de helst sidde i lukkede fartvogne?
  7) Du går selvfølgelig ikke ind for grænsekontrol m.m. og krav om selv at kunne klare sig (som f.eks. i USA – verdens største indvandringsland).?
  8) Kan du ikke se at det danske samfund – er DU med dine holdninger – med til at ændre til et multi-religøst samfund.
  9) Fortæl om dig selv – jeg nægter at tro på at du har børn og børnebørn, undskyld.
  10) Kan du overhovedet ikke se , at det islam siger er koranen, sharia, ud med de vantro (ikke din familie??? jeg spørger) og så gider jeg ikke engang snakke mere om halshugninger, steninger og meget, meget mere – men kom så med dine meninger og ikke bare en enkelt sætning om Erik Larsen “smut”!
  Prøv du at tage tog eller bus i Kjøvenhavnstrup efter 21.00 eller gå tur på Vesterbro, Nørrebro, m.m. på samme tid. I hvert fald er det ikke et trygt samfund mere .- men det vil du vel sige skyldes “demokratiske borgere”?
  Til sidst: Jeg har igennem mit liv med topskat stemt på både V og K og modsat hvad du kalder mig kun de sidste par gange på DF. Jeg er en almindelig moden, demokratisk dansker der ser mit land totalt forfalde og forklaringen herpå er desværre lang og ubehagelig. Så her stopper vi.

 42. Af Hans Hansen

  -

  Uanset om Støvrings tal er korrekte eller ej, så giver det ikke mening at importere islamister.

  Hvorfor er det så svært at forstå? Hvad er det i nægter at erkende? At den islamiske verden overvejende er fyldt med islamister? At den europæiske indvandringspolitik ikke tager hensyn til islamistisk indvandring? At den islamiske verden er politisk hundredevis af år bagefter moderne folkestyre-demokratisme?

  Herregud. Selv vestlige demokratier har en gammeldags opfattelse af folkestyre. Der er ikke tale om at den vestlige praktiske styreform er demokratisk. Slet ikke EU’s, og bestemt heller ikke FN’s. Hvordan i himlens navn kan i så tro at islamisk politik har noget med folkestyre at gøre, og hvordan hænger religiøse politiske dogmer sammen med demokratisme? De er i den grad styret af religiøst antidemokratisk tænkning.

  Det giver jo ingen mening …

  Hvad der giver mening er at stille andre krav til indvandrere end hidtil. Dermed også betingelserne for ophold og eventuel udvisning. Prøv at tænke innovativt fremfor retropolitisk. Skal nuværende problemer løses eller ej? Både de sociale og de politiske.

  Skal overvågningssamfundet udvikles yderligere, fordi man importerer religiøse potentielle antidemokratiske terrorister, eller har man hjerne nok til at tænke nyt?

 43. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ulven – på nudansk Islam – kommer. Dette fuldstændigt vanvittige primitive concept fungerer fuldstændigt, som det altid har gjort for børn og barnlige sjæle. De går i fælden hver gang. Skrækslagne sidder de rystende af skræk og afventer en forfærdelig skæbne, mens de garderer sig med de våben, der er inden for rækkevidde.

  Drengen – Messerschmidt går grinende hele vejen ned til Bruxelles. Han ved godt, at det er noget sludder, men det virker. Han finder det er hyleskægt, at man kan få et parti til at opstå og få flertal. Hvornår vågner de hjernevaskede danskere op og siger fra. Vi ønsker ikke at være i konstant alarmberedskab.

  Vi tror på, at Danmark er i stand til at skabe sikkerhed, takket være politiet og efterretningsvæsenet. Hvis flertallet af danskere ikke troede på, at politikerne kunne klare opgaven, ville vi have valgt andre – dog aldrig repræsentanter for dansk folkeparti – eller en dansk Breivik.

 44. Af hr j christensen

  -

  Kasper Støvring må da kunne forklare hvorfor han skriver dette debat indlæg, efter at han i årevis har udelukket debatører som har påpeget disse forhold på sin blok…

  Er støvring en simper razist?

 45. Af hr j christensen

  -

  Undskyld, jeg troede jeg stadig var udelukket!!!!

 46. Af hr j christensen

  -

  Regeringens indvandrepolitik er hermed bevist, altid har være ideologisk religiøst betinget uden nogen praktisk årsag eller begrundelse.

  Efter over 40 års undertrykkelse af den danske befolknings holdninger imod denne politik står regeringen fast på sine fundamentalistiske holdninger og afskyelige utopier. Regeringen mangler stadig at spørge befolkningen hvad befolkningen vil. Men det tør regeringen som sædvanlig ikke.

 47. Af Per Torbensen

  -

  Europa er selv skyld i sine egne problemer,det er i opløsning og har været det siden 1989,hvor der trods alt var en åbning for en fremtidig fredelig udvikling.

  Gorba trak de sovjettiske styrker tilbage til egne grænser og landet fik 25 år efter NATO næsten helt op til deres egne grænser,det var takken for åbenhed og gode viljer.

  NATO og al det Vesten repræsenterer bygger på det simple budskab,vi har retten og den ægte
  retfærdige sandhed-føj jer for markedets endegyldige lovprisninger,vi er loven,udbud og efterspørgsel,ret ind.

  Samtidig forfølger Vesten retten ,til at definere og bestemme over mellemøstens landes egne politiske valg og muligheder og bomber dem efter egne politiske behov og altid med det det evige korrekte budskab”menneske rettigheder som skjold”

  Det afføder store strømme,af flygtninge og indvandringer til Europa som vi naturligvis ikke kan kapere i længden og skaber konflikter på alle aspekter inden for almene sociale og
  økonomiske sektorer i vores samfund.

  Islamisk stat og deres støtter,kan kun ødelægge og myrde,men ikke bygge op-men husk det er skabt i Vestens egen fallerede selv billede af, vi har retten på vores side “moralsk”.

 48. Af Jens Hansen

  -

  Af Jørgen Villy Madsen – 13. februar 2015 17:52
  “Messerschmidt går grinende hele vejen ned til Bruxelles. Han ved godt, at det er noget sludder, men det virker. Han finder det er hyleskægt, at man kan få et parti til at opstå og få flertal. ”

  Naturligvis ved Messerschmidt, at det som ham og partiet forkynder, er noget nonsens.
  Det er lidt ligesom når præster forkynder gamle krøniker fra testamenterne i kirken.

  Men det det jo drejer sig om er, at ledelsen i DF kan få de naive og svage i ånden til at hoppe på deres almue historier.
  Kort sagt de mennesker som verden og forsynet ikke har været så generøse ved.
  Og dem bliver der jo flere og flere af, hvis man ellers skal stole på meningsmålingerne.
  Og det går jo fint.
  Populisme og maipulation er opium for de DFeske masser.
  Og det skal der til.
  Et skræk scenarium for ledelsen i DF er, at der bliver så mange af de manipulerede der stemmer på DF, at DF bliver tvunget til at påtage sig et ansvar i en regering.

  Så skal der meget opium til for, at bibeholde stemmeandelen.

  Messerschmidt og DF har for resten lige stemt for åbne grænser. I EU parlamentet.

 49. Af jens Holm

  -

  En Hr J Christensen skriver:

  Efter over 40 års undertrykkelse af den danske befolknings holdninger imod denne politik står regeringen fast på sine fundamentalistiske holdninger og afskyelige utopier. Regeringen mangler stadig at spørge befolkningen hvad befolkningen vil. Men det tør regeringen som sædvanlig ikke.

  For mig er der 2 ting i det. Den ene er, vi kom fra noget, der er meget værre. Den anden er, vi faktisk har haft demokrati i mere end 40 år, hvor der har været rig lejlighed til at lave om. Der er så faktisk også lavet om, selvom det så ikke dækker Hr. J, Christensens behov.

  Indtil videre ser det ud til, at nogle danskere så må bruge 40 år eller mere til at forholde sig til virkeligheden, hvorfor det er dybt mærkeligt, man kræver det samme af de indvandrede efter få år.

  Og var alle enige og tilfredse, så var det måske heller slet ikke nødvendigt at have demokrati.

  Jeg skal hermed med tilfredshed konstatere at demokrati er sat i stedet for højtråbende ekstremister og bajonetter.

 50. Af Erik Larsen

  -

  Kære Jørgen villy Madsen, du er da meget velkommen til at svare på mine spørgsmål til en du jo er enig med – Frank A. – Kom med nogle svar på de ti spørgsmål. TAk.
  Uha, det bliver vist svært.

Kommentarer er lukket.