Hvorfor støtter flertallet af Europas muslimer Islamisk Stat?

Af Kasper Støvring 126

 

DR P3 sendte i sidste uge deres reportere til Fisketorvet for at opklare, om unge muslimer i virkeligheden udviste dårlig opførsel. For vi kan vel alle blive enige om, at Inger Støjberg fremførte vildt overdrevne generaliseringer, som studieværten sagde. Hvad reporterne hørte, var ikke blot en indrømmelse af dårlig adfærd, men også støtte til Islamisk Stat. Beflippet blev der straks stillet om til studiet, hvor værterne skyndte sig at sætte et stykke musik på. ”Mugged by reality”, som man siger på engelsk. Politisk korrekthed er sjov, især når den går helt gal.

 

Anledningen i det følgende indlæg er derimod ikke morsom. Højst sandsynligt støttes islamisk stat af flertallet af muslimer i Vesten. Alene i den forløbne uge har vi kunnet læse, at jihadister strømmer fra Europa til Syrien, imamer har advaret om, at mange unge muslimer tiltrækkes af ekstreme miljøer, og en ny chokerende rapport fra FN har dokumenteret, at Islamisk Stat bl.a. korsfæster børn.

 

”Medlemmer af Islamisk Stat sælger kidnappede irakiske børn som sexslaver, de dræber unge ved at halshugge, korsfæste dem eller begrave dem levende […]”.

 

 

Flertallet støtter IS

 

Det følgende bliver langt, men det er også et meget alvorligt emne. Flertallet af Europas muslimer støtter altså Islamisk Stat. Jamen, gør de da det? Ja, det tyder det på, hvis man læser de to store omdebatterede undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet. Nemlig undersøgelsen fra ICM, bragt i Newsweek sidste sommer og undersøgelsen fra Populus, der blev bragt i The Times i efteråret. (Se note 1).

 

Faktisk viser undersøgelserne, at man må regne med et massivt flertal. I Frankrig støtter f.eks. 16 procent af HELE befolkningen IS (27 procent af franskmænd mellem 18-24 år støtter Islamisk Stat), ifølge ICM, og i Storbritannien er det 5 procent, og hver syvende af de yngre, igen af hele befolkningen (ifølge Populus, ifølge ICM er det 7 procent af briterne). Man regner med, at muslimer udgør maksimalt 10 procent af den samlede franske befolkning og omkring 5 procent af den britiske.

 

Her er data fra undersøgelsen fra ICM (se tabel 2). Data fra Populus er kun tilgængelige, hvis man logger ind på artiklen fra The Times. Her har man i alt spurgt 2067 personer, fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder (ICM har spurgt 3007 personer). I begge undersøgelser spørger man, hvor vidt man støtter eller sympatiserer med IS (”are you favourable?”).

 

Som jeg skrev i et tidligere indlæg om ICM’s undersøgelse, er det næsten utænkeligt, at ret mange andre end muslimer støtter IS, og bemærk at der altså i undersøgelsen ikke står noget om, at det er 27 procent af muslimerne, der støtter IS, men 27 procent af ALLE franskmænd (i den aldersgruppe). Hvis det kun var 27 procent af muslimerne, ville det være forståeligt, men stadig meget uhyggeligt. Det vil altså være rimeligt at sige, at stort set alle eller i hvert fald flertallet af muslimer i Frankrig støtter IS. Og at den muslimske andel af befolkningen mellem 18 og 24 år er hele 27 procent eller deromkring. Det siger noget – meget radikalt – om den demografiske udvikling.

 

Det samlede antal respondenter ligger inden for det acceptable, når man laver den slags undersøgelser. Endelig: Når 7 procent af borgerne i England, 2 procent i Tyskland og 16 procent af borgerne i Frankrig støtter IS (ifølge ICM), så er der faktuelt tale om millioner af IS-støtter. Hvis altså vi skal tro på undersøgelsen med de begrænsninger, den slags undersøgelser altid rummer. Herom senere.

 

Hvorfor er tallene relevante?

 

Hvorfor er tallene relevante? For det første fordi hjemvendte IS-jihadister udgør en umiddelbar terrortrussel. Lederen af Europol har udtalt, at der nu er så mange potentielle terrorister, at man ikke har ressourcer til at overvåge dem alle. I forrige uge lancerede regeringen deres anti-radikaliseringsplan, som er relevant i en tid, hvor Danmark ligger næsthøjest blandt de lande i Europa, der rummer flest IS-jihadister per indbygger. Men desværre indeholder regeringens plan hverken noget om indrejseforbud eller udvisning af jihadister.

 

Det er alt for ringe. Det er ikke mærkeligt, at en meningsmåling for nylig viste, at hele 13 procent af befolkningen ville overveje at stemme på et parti til højre for Dansk Folkeparti.

 

For det andet er det meget svært for efterretningstjenesterne at efterforske IS-jihadister i de muslimske miljøer, hvis et flertal af almindelige muslimer sympatiserer med IS. Det bliver uhyggelig svært for efterretningstjenesten at opklare og forhindre terrorangreb, når nu flertallet – eller meget forsigtigt: et meget stort mindretal – blandt muslimer i Vesten sympatiserer med IS.

 

For det tredje er tallene endnu en skamstøtte over en udlændingepolitik, der har fejlet totalt. Det er endda mildt sagt. Jeg sad for et par år siden på en internetcafe i Rom, og her undrede jeg mig over, at unge arabisk udseende mænd – vel omkring flertallet af de tilstedeværende – sad og så videoer med Osama bin Laden og hvervevideoer fra Al Qaeda med henrettelser og alt, hvad der nu en gang hører med i den pakke. Det hele foregik helt åbenlyst. Tallet forklarer det meget godt.

 

For det fjerde siger undersøgelserne noget interessant om muslimers loyalitet, kultur og grundlæggende værdier. Også selv om de har levet i Vesten i flere generationer. Det vil jeg omtale mere udførligt i slutningen af dette indlæg.

 

 

Reaktioner på undersøgelserne

 

Den første reaktion, som har præget mange, der har forholdt – eller rettere: ikke har forholdt – sig til undersøgelserne, har bestået i en blank afvisning af undersøgelsernes resultater. De lyder nemlig ikke troværdige eller sandsynlige. Og det må man da give dem ret i. Problemet er bare, at undersøgelserne er fuldstændig valide, så valide som den slags spørgeundersøgelser nu engang kan være. Og faktisk bakkes de op, dvs. sandsynliggøres, af den store undersøgelse fra WZB om islamisk fundamentalisme i Europa.

Denne undersøgelse fra WZB er lavet af bl.a. den anerkendte forsker Ruud Koopman, og den viser f.eks., at 65 procent af europæiske muslimer anser religiøse love for vigtigere end sekulære. Alene af den grund skal man være meget varsom med forlods at afvise, at flertallet af vestlige muslimer støtter IS. Man kan jo udmærket støtte Islamisk Stat uden at bifalde (alle) organisationens metoder. Fundamentalisme er et vigtig parameter, fordi det hænger sammen med afvisning af vestlige frihedsværdier, med fremmedgørelse, radikalisering og vold.

 

Andre oplysninger synes også at bakke op om tallet. Politiken skrev forleden om det massive had til fransk kultur, der trives blandt franske muslimer. Og når selv Politiken skriver om den slags, så ved man, at den er helt gal.

Den Korte Avis bragte også for nylig en artikel om IS’ store indflydelse i Sverige, og senest har man her i avisen kunnet læse, at flere franske eks-soldater nu kæmper for IS.

 

Men lad os se køligt på undersøgelserne.

 

 

Er undersøgelserne valide?

 

Jeg tror også, at tallet er for højt, men jeg tror også, at tallet ER rigtig højt, sandsynligvis gælder støtten altså flertallet af muslimer. Der er nogle faktorer, som kan være med til at forklare det høje tal: Man skal tænke på, hvornår undersøgelsen fra ICM blev lavet, og det blev den, før der for alvor begyndte at indløbe beretningerne om IS’s rædsler; dengang, sidste sommer, var fokus mest på Assad-styrets rædsler, hvilket kunne give enorm sympati til alle regimets modstandere, også dem, vi nu har lært er værre end Assad-styret. Det kunne vel også give sympati til IS blandt ikke-muslimer. Men imod dette taler, at The Times nogen tid, altså i efteråret, efter fandt nogenlunde det samme tal.

 

Andre kritiserer, at ICM har lavet sin undersøgelse for et russisk medie og dømmer derfor tallene upålidelige. Men det er rettelig den anerkendte britiske forskningsinstitution ICM, der har lavet undersøgelsen, der bør tjekkes. Gør man det, opdager man, at ICM i mange år har lavet undersøgelser for bl.a. The Guardian og BBC, der ikke ligefrem går for at være ”islamofobiske” eller pro-Putin-medier.

 

ICM er altså en etableret og anerkendt forskningsinstitution, og man må antage, at den overhovedet ikke er blevet presset eller manipuleret eller bestukket. Den er altså ganske pålidelig, der er intet forstemmende ved den. Og hvorfor skulle ICM løbe risikoen for at skandalisere sig selv og sit gode ry som anerkendt institution? I sin artikel får Newsweek endda deres korrespondent til at bakke op om undersøgelsen.

 

Så er der kritikere, der mener, at ingen anden (pålidelig) meningsmålingsinstitut har lavet en tilsvarende undersøgelse. Men det har det britiske Populus jo altså gjort. Og den undersøgelse viser jo nogenlunde det samme som ICM.

 

Så kan man spørge til undersøgelsens design. (Se note 2). En interessant artikel i Washington Post beskæftiger sig med dette spørgsmål. Her hedder det:

“There’s little doubt that there is a disturbing amount of support for Islamic State and other extremist groups in Europe and beyond. There are estimated to be thousands of foreigners fighting for various extremist groups in Syria and Iraq, and the Islamic States’ has been able to make an impact right at the very heart of European capitals. There’s clearly a depressing, disturbing level of alienation among many Western Islamic communities […] ICM Research hasn’t provided a lot of detail about the methodology in their press release, but they were able to offer some more to The Post. Our resident pollster, Scott Clement, says that while the methodology isn’t perfect (the survey was largely conducted with calls over land lines, meaning that cellphone-reliant adults could be undersampled), it wasn’t terrible either.”

 

Altså, undersøgelsen kunne være bedre, men den er ok. Designet er gyldigt. WP afviser ikke undersøgelsen fra ICM, men korrigerer den, hvilket jeg også mener, at man skal. Mit anliggende er netop at pege på, at truslen er større, end vi tror. Vi hører konstant, at islamister og/eller fundamentalister blandt europæiske muslimer er et mindretal. Det er jeg slet ikke så sikker på. Når det gælder islam, har medier og universiteter alt for længe været fyldt med fordrejninger, fortielser, forglemmelser, falske forsikringer og futile forhåbninger, hvis ikke ligefrem fusk.

 

 

Andre indvendinger

 

Så er der spørgsmålet om, hvorfor 16 procent af franskmændene støtter IS, når den muslimske befolkning kun udgør maksimalt 10 procent, sandsynligvis er andelen lavere. I Frankrig opgør man som bekendt ikke borgerne efter religiøst tilhørsforhold pga. republikkens sekulære karakter, så man må altså forsøge at finde ud af andelen af muslimer på anden vis, hvilket kan give et skævt billede: Der kan altså opholde sig langt flere muslimer i Frankrig, end man tror (troede).

 

Men det kan som sagt heller ikke udelukkes, at ikke-muslimer også støtter IS. Der kan jo netop ligge mange ting i dette: Støtte til IS kan ses som en støtte til en frihedskamp mod Vesten, imod imperialisme, imod Assad-regimet osv.

 

Så er der kritikere af undersøgelserne, der mener, at man slet ikke kan sige noget om, hvor mange muslimer, der støtter IS, for det spørgsmål har man ikke stillet muslimerne. Men det er udtryk for indskrænket videnskabssyn, ja, datafetichisme, altid at kræve tal og empirisk materiale, før man kan godtage noget. Man kan og bør også bruge sin sunde fornuft og sin øvrige viden om forholdene. Så når 16 procent af den franske befolkning støtter IS og muslimer maksimalt udgør 10 procent, er det fair at udlede, at flertallet støtter IS. Selv om vi selvfølgelig ikke ved det med 100 procent sikkerhed.

 

Som en læser skrev i en debat: ”Man kan ikke vide det – såvel som man ikke, uden data, kan vide, hvorvidt modstanden mod blodtransfusioner blandt Jehovas Vidner er større end hos befolkningen som helhed. Men hvis man benytter et sådan vidensbegreb, er der lige pludselig forfærdelig mange ting, vi ikke kan siges at vide.”

 

Man kan så søge tilflugt i pindehuggeri, prøve at finde alle mulige hår i suppen, mulige fejl, manglende præcision osv. i undersøgelserne. Man skal så bare vide, at man dermed kritiserer en undersøgelsespraksis i veletablerede og anerkendte forskningscentre; hvis der var mangler og fejl i undersøgelserne, så ville ICM og Populus jo lave et andet forskningsdesign eller bede aviserne, f.eks. The Times, om at tage forbehold, hvilket de ikke har gjort.

 

Som sagt bør undersøgelserne ikke stå alene, det er derfor, jeg mener, at de kan korrigeres. Men sandheden er, at ingen har leveret en afgørende kritik af netop disse undersøgelsers validitet, ej heller ved institutionernes forskningsetik. Mange kritikere har derimod tilkendegivet, at de ikke bryder sig om resultaterne. Det er ikke overraskende. Mange forskere, som jeg har diskuteret islam med igennem årene, virker bange for at se realiteterne i øjnene, og de gør, hvad de kan, for at skærme resten af befolkningen mod grimme resultater. Og vi er jo også, gang på gang, blevet overraskede over tal vedrørende muslimer, vi i udgangspunktet slet ikke kunne tro på.

 

Faktisk kan man berettiget spørge: Hvorfor skriver ingen medier mere om disse undersøgelser. I Danmark har mig bekendt kun Morten Uhrskov skrevet om undersøgelsen fra The Times i Den Korte Avis. Et lyspunkt er dog, at Københavns Kommune nu har besluttet sig for at undersøge opbakningen til fundamentalisme blandt kommunens borgere. Det var da også på tide.

 

 

Hvad menes der med ”støtte”?

 

Der er med andre ord ikke belæg for en blank afvisning af undersøgelserne, om end der er belæg for et korrektiv. Og det har bl.a. at gøre med det hermeneutiske spørgsmål: Hvad menes der med ”støtte” til IS (”having favorable feelings”)? Jeg vil her forsøge at give nogle bud ud fra den tanke, at det næsten er ubærligt, hvis der ikke er gode forklaringer som alternativ til det åbenlyse: At flertallet af muslimer i Europa støtter en af de mest grusomme terrororganisationer i historien.

 

Lad os lige forinden dvæle lidt mere ved dette. Med IS har vi at gøre med en organisation, der myrder tusindvis af mennesker på den mest bestialske måde, heriblandt uskyldige, de kidnapper kvinder og små piger og holder dem som sexslaver, de drøfter alvorlig talt, om man må voldtage 9-årige piger, de smider homoseksuelle ud fra høje bygninger, og bedst som man troede, at det ikke kunne blive værre, kan afhoppere berette om, hvordan IS udtager organer fra levende gidsler, heriblandt børn, for at sælge organerne videre.

 

 

Der skal immervæk noget til for at udtale sin støtte til en organisation af den kaliber, også selv om man måtte tage en masse forbehold. Villigheden til at bruge vold er tidligere blevet dokumenteret som ret stor, her og her.

 

Lad os antage, at “støtte” til IS, betyder støtte til et kalifat (det følger jo af den udbredte fundamentalisme blandt Europas muslimer, jf. WZB) eller støtte til “muslimsk frihedskamp” imod Vestens imperialisme, imod shiadominans i Irak og mod Assad-regimet. Men ikke støtte til terror. Så virker det mere sandsynligt og måske er en del ikke-muslimer også med på den.

 

Radikalisme, ekstremisme og fundamentalisme trives i midten af vores vestlige samfund, og det er der flere grunde til. Det formildende ved alle disse undersøgelser er imidlertid, at støtte til IS ikke nødvendigvis indebærer, at man vil begå handlinger. De unge vil måske bare prale, og jo tættere man kommer på krigen, jo mindre positiv kan man tænkes at blive. Det alarmerende er her, at især de unge muslimer er mest positivt indstillede over for IS. Integrationen, hvis man da overhovedet kan tale om en sådan, går altså den forkerte vej.

 

For at citere fra The Times: “Overall, 14 per cent of under-25s and 12 per cent of 25 to 34-year-olds gave Islamic State a score of between six and ten, implying a degree of sympathy.”

 

Hvor præcist er det så at skrive, at “flertallet” af muslimer støtter IS? Faktisk er langt hovedparten af støtterne at finde blandt de ”yngre” (dem op til 45 år, ifølge Populus). Men denne gruppe er også størst, og bliver stadig større på grund af den demografiske udvikling.

 

Endelig vil jeg henvise til artiklen fra Washington Post, der forklarer nogle ting angående, hvad respondenterne muligvis tænker på, når de svarer, som også kan sandsynliggøre resultaterne i ICM-undersøgelsen.

 

Og her er, hvad de hidkaldte eksperter i The Times udtaler om Populus-undersøgelsen:

 

“Experts said that the young people who admire Isis would probably include a small but significant number of non-Muslims disillusioned with the government and its foreign policy, as well as a core of Islamists.

 

Jonathan Githens-Mazer, associate professor in Arab and Islamic Studies at the University of Exeter, said that the sympathy for Isis came at the crest of a digital revolution that had “changed everything”. Many under-35s had a deeply ingrained scepticism of Westminster and the media, turning instead to blogs promoting dissident and “anti-political” ideas, he said. “There’s a big trend here, which is what happens to the state — and does the state matter any more? It fits in with British scepticism about the EU.”

 

The 18 to 35-year-olds were the group most likely to view Britain and the US unfavourably. The poll showed that one in eight under-35s has a degree of goodwill towards Hamas and Hezbollah.

 

Clive Field, director of the British Religion in Numbers project at the University of Manchester, said of the poll: “It does go some way toward explaining why we have actually got five British citizens going away looking for jihad every week and we have got at least 500 over there already.”

 

Dr Field said that while the poll could be a rogue result it hinted at an “admiration” for the aggression with which Isis embraced its insurgency rather than support for its aims and methods.

 

Marat Shterin, senior lecturer in sociology of religion at King’s College London, said that it was important not to “give Isis a gift by being unnecessarily alarmist”. There are at least three explanations for the apparent expression of sympathy for Islamic State by some younger respondents, he believes, including ignorance of Isis and its politics, distrust of broadcasters and the press, and rebelliousness or annoyance towards the “establishment”.

 

Dr Shterin said: “I do not expect most of those who expressed a degree of ‘support’ for Isis really agree with its ideology and politics.’”

 

 

Det er naturligt for muslimer at støtte sharia og kalifatet

 

Det er altså muligt at afdramatisere tallene. For min part er jeg villig til at være moderat, og det er jeg, når jeg nøjes med at tale om flertallet, og det kan for så vidt også være et lille flertal (en radikal udlægning ville sige, at det er samtlige muslimer, der støtter IS).

 

Jeg er ikke ude på at dæmonisere muslimer. Jeg mener, at det er naturligt, at muslimer bekender sig til deres kultur og religion, og at de er villige til at kæmpe for den. Som jeg skrev i min sidste Perspektivklumme, skal vi huske, at Islam er en af menneskehedens store kulturer, der bygger på en religion, der i hundredvis af år har givet mening til milliarder af menneskers liv. Islam tilfredsstiller dybe behov hos mennesker. Den giver mennesket en fast plads i tilværelsen og anviser højere målsætninger end individets egen navle. Islam fokuserer på værdier som familien, slægten, på love og regler, på autoritet, vertikalitet, hierarki, disciplin, orden og lydighed, der taler til de fleste mennesker.

 

Det er der endda delvis noget beundringsværdigt i. Men det skal bare ikke ske i Vesten. Jeg skrev før nytår et indlæg lige før angrebet på Charlie Hebdo, om hvorfor det liberale demokrati ikke appellerer til (sandsynligvis) flertallet af muslimer.

Afsluttende opsummering

 

Man skal aldrig blæse tal op, det er rigeligt at bekymre sig over det, vi med (stor) sikkerhed allerede ved. Men hvis vi ser på organer med troværdighed, fx Newsweek, så ikke bare viderebringer de undersøgelsen fra ICM, men får også deres egne journalister til at bekræfte den (endda uden at undres over tallene).

 

Antal og udsnittet af befolkningen, der er adspurgt i undersøgelserne, er også valdigt og repræsentativt. Dertil kommer andre oplysninger, der også, om ikke støtter, så dog sandsynliggør, at der er tale om en meget stor gruppe sympatisører. Her tjener bl.a. Koopmans undersøgelse, der viser, at et stort flertal af muslimer i europæiske lande går ind for sharia (og op til 75 procent kan på andre måder defineres som fundamentalistiske).

 

Hvis nogen af jer læsere er faldet over beviser eller stærke indikatorer på, at undersøgelserne ikke står til troende, så vil jeg meget gerne vide det. Ellers god debat – husk at holde den saglig.

 

Præciserende noter tilføjet den 13. februar:

 

 

Note 1:

Vi ved ikke med sikkerhed, om flertallet af Europas muslimer støtter IS. Derfor udtrykker jeg en del forbehold i mit følgende indlæg (jf. ord som “tyder på”, ”synes”, ”rimelig”, ”sandsynligvis” osv.) og korrigerer undersøgelserne. Undersøgelserne kan man næsten ikke tro på – men man kan heller ikke afvise dem. Det er netop derfor, jeg skriver om dem: De trænger sig på, og man må søge efter alle mulige forklaringer på de forskellige data, når nu man ikke kan afvise dem (om end nok korrigere dem). Undersøgelserne dækker heller ikke hele Europa, men kun Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Når jeg skriver ”Europas muslimer” skyldes det, at det forekommer rimeligt at generalisere. Danmark har f.eks. næstflest jihadister målt per indbygger efter Belgien (men begge lande er ikke med i undersøgelserne). Hvad menes der så med ”Islamisk Stat”? Det behøver ikke at være organisationen IS, der støttes, men kan være styreformen, altså kalifatet. Helt enkelt kan uvidenhed om IS og misinformation også delvist forklare tallene. Andre undersøgelser taler så imod de to, jeg behandler her, og det er kun forståeligt, hvorfor man ikke bør vælge en stærk tolkning (samtlige muslimer støtter utvivlsomt IS), heller ikke den svage (kun et meget lille mindretal støtter IS), men den moderate (et flertal af muslimer i Europa støtter IS). Endelig er det også muligt, at vi skal medregne langt flere ikke-muslimer blandt potentielle IS-støtter, end jeg gør her. Mere om alt dette i det følgende.

 

Note 2:

På grund af undersøgelsernes design (gradueringer i svarmulighederne) er der en relativ stor statistisk usikkerhed i tallene. Det, vi mere præcist kan sige, er, at vi med relativ stor statistisk sikkerhed ved, at f.eks. 3 procent af franskmændene støtter IS, og at 31 procent ikke gør det. Det efterlader os så med 69 procent af hele befolkningen, der ligger i grænseområdet, om hvem vi altså kun med relativ stor statistisk usikkerhed ved, at de enten sympatiserer delvist med IS eller ikke sympatiserer delvist med IS – eller om hvem vi ved, at de ikke ved, hvad de skal mene om en af de mest grusomme og/eller anti-liberale (islamistiske, anti-vestlige) organisationer og/eller styreformer, vi har set i nyere historie. Det er altså (stadig) ret alvorligt. Med andre ord: Det forbløffende – vinklet på denne måde – ligger i, at ikke mere end 31 procent ubetinget er imod IS. Men det er altså kun en mulig vinkling. Alle de procenter, som der er behæftet stor usikkerhed omkring, kunne have været undgået ved, at ICM og Populus havde lavet et andet forskningsdesign, hvilket de – som anerkendte institutioner med rigtig mange års erfaring – altså ikke har gjort. De har ikke engang bedt The Times og Newsweek (også anerkendte institutioner) om at tage forbehold for tallene. Så alle procenterne, alle svarmulighederne indenfor gradueringssystemet, bør tages med, om end der altså helt givet er stor portion statistisk usikkerhed.

 

 

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Søren Rasmussen

  -

  Hvorfor støtter flertallet af Amerikanere den Amerikanske forfatning?

  Sidste gang tog det kun 6 uger at erobre Frankrig millitært – Danmark lagde sig jo nærmest på ryggen og inviterede vores Tyske venner til at voldtage vores Demokrati.

 2. Af PREBEN F JENSEN

  -

  “Befolkninger der tillader muslimsk/islamistisk masseindvandring……….. ender altid med at blive udslettet!…Det viser al historisk erfaring” ……..skriver Hans Andersen kl.0.18…… og tilføjer: Eneste undtagelse er Spanien, men dér førte konflikterne med de indtrængende muslimer til 700 års blodige krige, inden de blev smidt ud igen.

  Nu vil det næppe tage ret lang tid at gøre kål på danskerne, eftersom de ikke har deres politikere og magthavere med sig, men tværtimod bedrages og forrådes af dem året rundt. Fordi tomhjernede og uvidende pladderhumanister, politikerbørn og kvindelige politikere mener at det er vældig smart med multi-kulti og “berigelse”…….. selvom masseindvandringen koster hundredvis af milliarder af kroner og påfører danskerne arbejdsløshed, tvangsauktioner, skilsmisser, hjemløshed og et enormt skattetryk, plus kriminalitet, lukninger, velfærdsnedskæringer, sygdomsproblemer og et utal af sociale tragedier .

  Enhver selvstændigt tænkende borger må kunne indsé at den samlede politik er katastrofal og i realiteten en slags rødnazistisk folkemordspolitik.

 3. Af PREBEN F JENSEN

  -

  PS: Vil foreslå at man læser M. Jalvings bidende artikel om LA og en typisk kortsynet radikal dame der skader LA partiet. (jp i dag fredag)

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kære Erik Larsen
  Det var den letteste opgave, jeg nogensinde har fået. Jeg kunne svare nej til alle 10 spørgsmål uden betænkning. Hvad kan man – eller rettere du – udlede af det? Er der en dybere mening skjult for os almindelige dødelige?

 5. Af georg christensen

  -

  En sådan overskrift er simpelthen uværdig og propagandistisk betonet..

  Hvorfor?, forudsætter, at der foreligger et nogenlunde “sandhedsgrundlag”. Hvis ikke , så må spørgsmålet bare sendes til “papirkurven”, gerne sammen med mit svar.

  NB: En Ph.d, .som nok er hentet i en “havregryns pakke”. Tillykke med den. Jeg tror bare ikke at et kørekort til danske landeveje kan hentes samme sted. . .

 6. Af jens Holm

  -

  NEJ, det tog ikke kun 6 uger at erobre Frankrig Søren Rasmussen.

  Det startede nærmere i 1938, hvor USA i bekymring over Japans ekspansion gik fra 400.000 til 1 mio. soldater, der de første par år måtte sige bang, når de skød med deres trægeværer og bum, når de lod som om, de kastede en håndgranat.

  Selv denne beskedne styrke kunne de ikke transportere hverken til England eller Frankrig, Og selvom de kunne, var det nada mod de tyske. Den ville så ikke være udstyret med en række våbentyper og havde hverken våben eller kunne forsynes med – bare mad.

  Så det er rent vrøvl Frankrig blev erobret på 6 uger. Var det spisning svarer din påstand til at spise på restaurant. Ingen indkøb, ikke noget med penge, ikke dække bord, ikke vaske op.

  Før dette hjalp man med, hvad man kunne. Sovjet købte for 11 mia. dollar, men modtog meget mere til at låne fx 350.000 Ford tankbiler fyldt med benzin T34, 88.000 jeeps, 6700 andenrangs tanks, catalinaer, et togsæt med 200 lokomotiver, masser af skinner og masser af togvogne til Arkangelsk/Murmansk/Leningrad/Moskava området, tøj og meget meget mere.

  Britterne købte og lånte for 27 mia. $ på samme vis.

  Dette var the beginning to the end of the beginning. Skibene med den før-hjælp var ikke amerikanske. Man havde end ikke transportkapacitet til denne småtingsafdeling.

  Og mellem dette og invasionen var der så alt det andet.

  Det er så bortset fra det mit klare indtryk, at amerikanerne støtter deres forfatning lidt som os. De er godt klart over den er behæftet med en masse fejl og ikke enige om, hvad man skal have i stedet.

  Jeg er naturligvis godt klar over, Du sigter til USA`s industripotentiale. Her glemmer Du så bare også en række politiske vinkler, og at Europa også havde et stort militært potentiale.

  Frankrigs militære ledelse var sikre på, de sagtens kunne klare týskerne. De brugte ikke de mange milliarder i ekstra bevillinger i årene før landet blev besat. Så der var tale om elendig politisk ledelse, hvor Frankrig var sikker på, at når man bare havde endnu flere kanoner og bunkere, så var man bedre rustet mod tyskerne end ved første verdenskrig – Som man jo ´vandt.

  Og jeg kan forsikre om, at det amerikanske militær i den grad lærte af tyskernes måde at sammensætte bevæbning både i de enkelte afdelinger og mellem flåde, luftkræfter og dem på jorden. Bortset fra de senere særordrer fra Hitler, så havde de tyske styrker også samme type målbevidste handlefrihed, som tyskerne fremfor at have en Churchill eller tåben Gamelin i rumpen.

  Frankrig havde et kommandosystem fra Napoleons tid, der meget kunne ligne det, vi kom med i Bosnien, Irak og Afghanistan.

 7. Af Niels Andersen

  -

  Hvordan får vi åbnet øjnene hos vores politikere? Hvornår indser hele den pladderhumanistiske venstrefløj, at den massive muslimske indvandring til Danmark (og Europa for den sags skyld) er ved at underminere vores samfund, værdier og normer. Det vælter ind med religiøse analfabeter uden nogen brugbare kundskaber eller kvalifikationer, og de er i øvrigt på INGEN måde motiveret eller indstille på integration. De ønsker blot adgang til vores velfærd uden at ville yde noget. Med den ene hånd rager de til sig, men de med den anden hånd arbejder på at omvælte vores samfund og gøre det til et kalifat.

  Et omvendt korstog er i gang planlagt og finansieret af de rige oliestater, som med deres uanede mængder af penge finansierer diverse religiøse fanatikere i Mellemøsten med det formål at fastholde og fremme en streng fortolkning af islam og holde befolkningerne i et stramt greb. Et stramt greb, som skal afholde befolkningerne fra at arbejde mod demokrati, frihed og mere lige fordeling af deres ressourcerne, så oliesheikerne kan beholde deres penge og magt.

  Denne iscenesatte uro og krig regionen betyder også, at der opstår store flygtningestrømme, som dygtigt bliver ledt mod tåbelige Europa, som med forældede flygtningekonventioner åbner dørene for “fjenden”.

  At USA og Europa (via NATO) hele tiden blander sig i Mellemøstens stridigheder og krige, betyder, at vi bliver deres fjender. Hvorfor skal vi hele tiden blande os i deres krige? Undskyldningerne har været masseødelæggelsesvåben (som ikke blev fundet), terror (som får yderligere næring ved vores indblanden og sandsynligvis har sin rod i USA’s årelange indblanden) eller undertrykkelse af befolkninger (hvor nye lokale magthavere overtager undertrykkelsen fra de gamle fjernede).

  Men vores interesse i Mellemøsten er helt fundamentalt og udelukkende OLIE. Det er den, som særligt USA har forsvaret i et halvt århundrede, og USA har dygtigt fået NATO med på holdet. USA har haft sammenfaldende interesser med de rige oliesheiker og indirekte eller direkte støttet deres interesser, men hvor sheikerne har kæmpet for at fastholde befolkninger i et middelalderligt greb, har USA naivt troet på, at vi kan demokratisere middelalderlige befolkninger på få år. Desværre ser det ud til, at sheikerne vinder og samtidig har sheikerne startet en invasion af islams fjendelande.

 8. Af P Jensen

  -

  Er jens holm en som modsiger andre bloggeres indlæg for modsigelsens egen skyld? Fra tyskerne angreb Frankrig til Frankrig var nedkæmpet, gik der da kun ca. seks uger. I det hele taget synes jens holms ærinde på disse blogs kun at være at alle andre bloggeres indlæg skal modsiges, nedgøres og betvivles. Jens Holm er jo tilhænger af rødbrun politik og masseindvandring, ligesom Soeren Soerensen og lignende typer, og så er det jo “vigtigt” at modsige eller mistænkeliggøre enhver der mener at Danmark er danskernes land.

 9. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Frygten for Islam er helt ubegrundet og dyrkes kun af et lille mindretal, der er ude af stand til at levere et positivt bidrag til udviklingen. Fremmedfjendtligheden lammer dem og er samtidig undskyldning for deres menneskelige mangler.

  Skulle de have ret i deres eget mindreværds vanvittige dommedagsprofetier, om at Islam ønsker og er i stand til at besejre europæisk kultur og gøre europæerne til muslimer, ville Europa ikke være værd at bevare.

  Men Europa er værd at bevare, og Europa er stærkt nok til at håndtere en hvilken som helst trussel – også den islamiske. Historien har vist det. Islam vil aldrig besejre et forenet Europa.

 10. Af P Jensen

  -

  Svar til jens holm hænger i filtret.

  Og her lige et par linjer til Villy Madsen: Du påstår at frygten for islam er helt ubegrundet. Det viser at du har mistet jordforbindelsen og enhver sans for realiteterne. Eller at du er konvertit, rød radigal eller medlem af indvandringsindustrien. (eller er det Islamisk Stat i Nordirak der har overbevist dig om at vi danskere kan være trygge ved islamismen?)

 11. Af Peter Taitto

  -

  Kasper Støvring

  Artiklen fra Times er fra 30. oktober sidste år. Og den er opdateret. Der står intet om hvornår den egentlig blev offentliggjort. Newsweeks artikel er fra 26. august sidste år.

  Der er sket en hel del makabre ting siden da, som formodentlig har rykket på tilslutningen til IS, som nok ikke har været til IS’ fordel. Tværtimod.

  Derudover henviser du til den korte avis. Nu er DKA næppe noget troværdigt sandhedsvidne. Mildt sagt. Du kan lige så godt henvise til Anders And. Resultatet er det samme.

 12. Af Peter Taitto.

  -

  Kasper Støvring.

  Artiklen fra Times er fra 30. oktober sidste år. Og den er opdateret. Der står intet om hvornår den egentlig blev offentliggjort. Newsweeks artikel er fra 26. august sidste år.

  Der er sket en hel del makabre ting siden da, som formodentlig har rykket på tilslutningen til IS, som nok ikke har været til IS’ fordel. Tværtimod.

  Derudover henviser du til den korte avis. Nu er DKA næppe noget troværdigt sandhedsvidne. Mildt sagt. Du kan lige så godt henvise til Anders And. Resultatet er det samme.

 13. Af Per Torbensen

  -

  Her er en artikel ,som giver et bud på,hvorfor Islamisk stat har succes i en artikel i information af en italiensk terror ekspert.

  http://www.information.dk/524263….

 14. Af Per Torbensen

  -

  Artiklen er der i dagen udgave,selv om de skriver at den ikke findes.

 15. Af John Hansen

  -

  Ak Ja. Så skete det i Danmark. En mand dræbt og tre politifolk såret efter skudepisode ved et møde med Lars Wilks i København.

  Men det har sikkert intet med Islam at gøre.

  Kun en tåbe frygter ikke Islam!!

 16. Af helena Hansen

  -

  nej -nej-skuddene i København har naturligtvis intet med islam at gøre —heller ikke islamisme eller IS har det minste med islam at gøre. Den danske regering bestående af sosser og radigale har heller intet med det danske folks ve, vel og sikkerhed at gøre åh nej — tænk om vi ved næste valg kunne få nogle normalt begavede individer i regeringen så vi ikke igen, igen skal nøjes med idioter.

 17. Af Erik Larsen

  -

  Stakkels, stakkels Danmark, stakkels, stakkels mine børnebørn og de der bliver nødt til at være i dette land som “venstrejournalistiks presse” og uduelige politikere nu har ødelagt i 40 år!!!

 18. Af Erik Larsen

  -

  Jeg vil så i øvrigt mene at en person som “Jørgen Villy Madsen” bør checkes rigtig, rigtig meget. Se hans kommentar FØR terrorangrebet: “Frygten for Islam er helt ubegrundet og dyrkes kun af et lille mindretal” — !!! Jamen manden er jo FULDSTÆNDIG SOM DE FJOLSER DER MENTE AT MANDEN MED OVERSKÆGGET – FRA TYSKLAND – “slet ikke burde frygtes m.m.”. Jamen, jamen, jamen – “Sådanne “danskere” skal vi leve med i øjeblikket!!!

 19. Af Erik Larsen

  -

  Jeg “brækker mig lige nu” over Thorning nu siger “at sådan skal Danmark ikke være”!!
  Hvor ER hun dog en utroværdig person. Tænk , det er vores “statsminister” 4-5 måneder endnu. Hun har INTET, intet, INTET gjort for at vi skal sortere forbryderne, terrorister, snyltere fra, der p.t. invaderer os-. Hvis hun får 5% stemmer om få måneder så er det ufatteligt og danskerne er bare så ufatteligt dumme. “Vi holder sammen” siger hun!!! Mon dog! Hun holder vist ikke med andre end dem hun selv kender.

 20. Af jens Holm

  -

  Erik Larsen og Co.

  Er ikke enig med Jørgen Villy Madsen, men der er statistisk belæg for, der en sjælden gang vil ske noget terror. Så enig med ham i den dybt overdrevne måde at skabe en helt unødig frygt på helt ned på, at folk er blevet gjort bange for plastikposer med gymnastiktøj.

  Dit ævl med pressen og vænstre 1, X 2 er helt uden belæg i nogetsomhelt.

  Din sammenligning med Nazierne og Såvidt Stalins kommunister holder i det totalitære., men kun det. Dem, man burde stoppe er i høj grad dem, der misbruger Vores demokrati til konstante mishagsytringer. Fx Vilks burde krybe tilbage i sit hul – og blive der.

  De naive tilgange fortsætter på TV, hvor man antager at en måske terrorist så vader rundt i København i det samme tøj. Er det en københavner, er denne allerede hjemme og er meget tilfreds med sine gerninger. Er det en uden for landet, så er der helt sikkert en rejseplan uanset arten.

  Man tager hele tiden udgangspunkt i grupper og at disse folk tosser omtåget rundt. Dette ´billede er helt forkert, Som det fremgår, så synes der også at kunne være en sologænger, som Vilkses pis har bragt i kog.

  Min egen er ligesom med Breivik: Hvorfor behøver det lige være en muslim. Jeg og mange andre får da også udslæt af Vilks. For mig er Vilks minusvækst i demokratiet.

  Jeg synes netop, man skal bemærke, de ganske få af denne slags de sidste 50 år. Der har været nogen med års mellemrum, men det er at forvente. Det er helt latterligt at tro, at uro i Europa bare er noget med muslimer.

  Chamberlain var så ikke alene med sit – Fred i Vor tid – Men at sætte denne naive forhåbning som noget veænstrefløj står for, er helt hen i vejret og handlede om relationer mellem stater í gamle europæiske krige mellem europæiske magter inkl. Osmannernes. Chamberlain var så for øvrigt konservativ.

  Samme sædvanlige uduelige smøre fra Niels Andersen, der den ene gang efter den anden nærmere søger at mobbe folk til at blive rasende nok.

 21. Af John Hansen

  -

  @ Erik Larsen kl. 20:21

  Enig!

  Jeg er også ved at “brække mig over statsministeren”. Hun prøver at spille “hardliner” samtidig med, at hun har åbnet en ladeport for fortsat tilstrømning af mulige terrorrister fra Mellemøsten. Hun er en HYKLER!

  Til alle apologeter her på tråden:

  Hvis man vil have en sandfærdig beretning om den første terrorhandling på dansk jord bør man nok læse “Den Korte Avis”.

  Helle Merete Brix er tilknyttet “Den Korte Avis”. Hun flygtede under terrorhandlingen sammen med Lars Wilks ind i et kølerum, hvor de holdt hinanden i hånden.

 22. Af John Hansen

  -

  Rettelse: Islam-apologeter.

 23. Af Hans Hansen

  -

  Nu skal HTS til begravelse igen -najs-hun elsker jo begravelser så kan hun tage lille Gucci tasken frem og spankulere med Merkel. NAJS NAJS —eller ikke: vi danskere er nok ikke så meget værd at HTS gider ofre tid på os!!

 24. Af Hans Hansen

  -

  Terrorforsker mener: dette var et angreb på Lasse Vilks: men for hulen da, det var jeg aldrig selv kommet på —men jeg er heller ikke forsker, hehehe

 25. Af Hans Hansen

  -

  http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/gamla-kvinnan-skaller-ut-is-krigare/
  Hellere denne lille dame til statsminister end HTS!!

 26. Af Erik Larsen

  -

  Man skal dæleme have en meget meget lav intelli gens, hvis man tror på Helle Thornings forsøg i øjeblikket i TV – på at lade som om “hun altid har set det her komme” – og at “vi aldrig skal finde os i det” o.s.v. o.s.v. det er til at bræk ke sig i spande over. Tænk, at der er mennesker der stemmer på hende og tror – TROR at hun mener det hun siger. uha, uha. Nej, nu skal der vaskens hænder af Pia Dyhr, Østergaard, ja selv Johanne er pludselig forstående overfor vores for længst varslede problemer. Jamen, jamen, jamen. TÆNK at disse personer har folk der stemmer på dem stadigvæk.

 27. Af John Hansen

  -

  Rettelse til mit indlæg kl. 20:52

  Jeg skrev: ” det var den første terrorhandling i Danmark”.

  Det er naturligvis forkert. Jeg glemte helt de mange andre terrorhandlinger der er begået i DK af primært muslimske voldspsykopater og tilhængere af “fredens religion”.

 28. Af Per Torbensen

  -

  Ingen defatisme her.
  https://www.youtube.com/watch?v=V27S4biAJ6s….

 29. Af P Jønsen

  -

  Ja, de ansvarlige bagmænd og bagkvinder for indstrømningen af terrorister og fanatikere….. vil naturligvis få meget travlt i de kommende dage. Med at hykle og med at bagatellisere og bortforklare deres egen rolle.

 30. Af P Jønsen

  -

  Ja, de ansvarlige bagmænd og bagkvinder for indstrømningen af terrorister og fanatikere….. vil naturligvis få meget travlt i de kommende dage. Med at hykle og med at bagatellisere og bortforklare deres egen rolle.

  Vi får svenske og græske tilstande om kort tid. Og asylanter kan nu springe boligkøen over, mens hjemløse danskere må fryse i gaderne til de dør af kulde.

 31. Af P Jensen

  -

  Jens Holm, der er også belæg for at masseindvandring ender i total katastrofe for den oprindelige befolkning. Så din snak om sjælden terror kan ikke bruges til noget. De spredte voldsepisoder og skyderier er jo kun begyndelsen!! I Sverige er det nu hverdagskost at svenskerne terroriseres med trusler og røverier, vold og mord, voldtægter og påsatte brande.

 32. Af jens Holm

  -

  Sælsvingeriet fortsætter i mishagsytringsfrihedens navn.

  Det første er vel, vi lige så godt kunne have vores egen lille Minibreivik.

  Og så den med inflationen. Er der så tale om en eller anden muslim og kun 1, så er det 1/300.000 del, som er så rådden. Måske er det for at komme i Guinnes rekordbog om verdens mindste tilstrømning – Lidt som da Sovjet i en vits også havde verdens største dværge.- flest ledige P-pladser(en del af dem lå ganske vist i Sibirien, og der blev ikke snakket om, at det nok var fordi dem i Gulag ikke havde bil).

  Har det fint Erik Larsen er lige ved at brække sig over Thorning. Man får helst lyst til, hun bliver en sæson mere. Der er ellers ikke meget positivt fra den kant.

  P. Jønsen får også det hele med. Når jeg tænker tilbage, så er det Hvilshøjs garage. Her blev det ikke opklaret, hvem der gjorde det, og her har vi ikke hørt nogen tage ansvaret, som det ellers er sædvane.

  Skulle jeg ønske noget, så er det, døde og de sårede var uskadte. Jeg håber ud over dette, at Refn og Co selv betaler for den helt overflødige politiindsats og nogle frydsytringer fra fartbilister – noget med at spare 1500 kroner og et klip i kørekortet.

 33. Af jens Holm

  -

  Du kunne jo bare skrive ordentligt P. Jensen.

  Du hopper jo fra USA`s forfatning og til den tyske invasion i Frankrig.

  Men mine ord er akkurat de samme. Først skulle tyskerne opruste, og de måtte erobre Tjekkoslovakiets tanks, for at have mobile styrker nok. Man lavede også en række planer før de 6 uger, hvor Mansteins så blev udført uden slinger og med et vist held.

  Det kunne være rart, hvis Du ville forklare lidt mere om denne Folkemor. Er det ham fra VS eller Holger tidligere kone. Ind imellem virker det som om, Du har dine fremmedord fra menuen i en pølsevogn eller det, der kommer ud af det.

 34. Af helena Hansen

  -

  2 mennesker dræbt ( ja -for jøder er jo også mennesker til trods for at sosserne og de Radigale ikke mener det) og 5 politibetjente sårede -Tak til regeringen for deres sindssyge indvandringspolitik!!

 35. Af helena Hansen

  -

  Hele verdens øjne hviler på Danmark: HTS : Åh så fik de da endelig øjnene op for mig, det er mine 15 sekunder i spotljght -lad mig tage så mange selfies jeg kan nå -gerne med nogle sårede og døde –leve indvandringsindustrien -den længe leve -skål!

 36. Af Karl Nielsen

  -

  Fredens religion slår til igen!

  Allah’s Apostle said,
  “I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with TERROR”
  Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 220

  Og den vil få lov til at slå til igen og igen og igen og …

 37. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kære alle
  Jeg går ud fra, at familien Hansen, Jønsen, Jensen og Larsen, hvis det er forskellige personer, er anbragt i samme afdeling for sindsforvirrede personer, hvor den eneste tilgængelige læsning er den korte avis.

  Er I forskellige personer, er I et af de grimmeste resultater af indavl, der nogensinde er set i Danmark. Jeres sidste indlæg giver jer ret til øjeblikkelig indlæggelse i isolation på en stærkt bevogtet lukket specialklinik. Det vil jeg meget gerne medvirke til.

 38. Af P Christensen

  -

  Hvorfor har vi ikke set så meget som een Lars Vilks tegning her efter dagens attentater ?
  Islamo-facisterne har vundet – igen.

 39. Af Hans Hansen

  -

  Vilks, Parks og Vestergaard med flere, er fuldstændig nødvendige for visheden af hvem der ikke er ønskede som borgere udover kriminelle indvandrere. Står ført indvandringspolitik til det politiske korrekte segment, så vil politikerne aldrig forstå eller indrømme hvad islamistisk politik medfører.

  Provokationerne er derfor nødvendige for at forstå hvem der har habitus nok til at tage en fornærmelse for hvad den er. Noget andet er, at gammeldanskere, der selv er lette at fornærme, umuligt kan forstå at hån, spot og latterliggørelse er et instinkt, der har til foremål at moppe outsiders.

  Sådan noget foregår overalt, og de værste til sådan noget er netop de let fornærmede. Hvem er værre end netop tilhængere af ISIS, nazister og stalinister. De nøjes ikke at moppe med uskyldige tegninger, men regulær terror. Derfor er disse tegnere nødvendige for den politiske bevisthed.

  Selv en enkelt imam, Fatih Alev, er begyndt at sige:

  “Der står intet sted i Koranen, at man ikke må tegne profeten Muhammed, og muslimer har selv gjort det i århundreder, fortæller DR2’s Detektor. Imam kalder konflikten en stor misforståelse.”

  Det er nu ikke helt rigtigt at der ikke står således i koranen, og heller ikke i biblen, for det er eksplicit udtrykt i 3 Mosebog 24,16 som koranen har fælles med biblen. Det er korrekt nok ikke Muhammed der nævnes men Herren. Der står:

  “3 Mosebog 24,16 Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet”.

  Man kan sige at Vilks, Parks og Vestergaard er en videreførelse af Jens Jørgen Thorsen’s provokationer, der netop skiller fårene fra bukkene. DVS dem der kan tåle en fornærmelse, og dem der for dyssociale (psykopatiske) til at de er ønskværdig i et samfund.

  Fordi politikerne ikke er dygtige nok til at forstå den virkelighed der omgiver os alle, har de undladt at implementere realisme ind i ført indvandringspolitik, og derfor er provokationer med til at åbne øjnene.

 40. Af Eva Madsen

  -

  Hvorfor anvender politiet ikke de 100 fotovogne til at overvåge de 42 muslimske ghettoer og / eller anvender vognene til at køre alle landets muslimer ud af Danmark. ????

  Den nuværende regeringen har eskaleret den dybt skadelige muslimske indvandring til landet., det er dybt beklagelig at landets borgere skal høre på al det bræk fra politikerne side, herunder vores statsminister Helle Thorning ,Morten Østergaard, Mette Frederiksen, Anne Mie Allerslev, Johannes Smidt Nielsen og Zenia Stampe.

  Mon ikke lige det kniber lidt med politikersolidariteten over for denne regering, der har hældt endnu flere potentielle muslimske fjender ind i landet?

  Helle Thornings ord ” Stå sammen med jer selv ” lyder hult og løgnagtig, lige som alle hendes valgløfter. Enhver dansker bør foragte regeringen . Befolkningen bør isolere de politikere og partier, der insisterer på at forråde dem og især deres børn. Stop al indvandring af muslimer, udvis de tusinder , der har vist, de ikke skal være her.

  Thornings ord er gratis, de gør intet indtryk, befolkningen burde græmmes ved, hvad politikerne nu siger, men det er kun ord.
  Det er på tide at stoppe al muslimsk indvandring, herunder flygtninge, opsige statsløshedskonventionen, div. menneskerettighedslove og flygtninge konventioner .
  Opsige Schengen aftalen, genoprette vores grænsekontrol.
  Neddrosle vores medlemskab af EU – og tilbagevende til det tidligere EF samarbejde.

 41. Af Hans Hansen

  -

  Man kan sige at Vilks, Parks og Vestergaard er en videreførelse af Jens Jørgen Thorsen’s provokationer, der netop skiller fårene fra bukkene. DVS dem der kan tåle en fornærmelse, og dem der for dyssociale (psykopatiske) til at de er ønskværdig i et samfund.

  Fordi politikerne ikke er dygtige nok til at forstå den virkelighed der omgiver os alle, har de undladt at implementere realisme ind i ført indvandringspolitik, og derfor er provokationer med til at åbne øjnene.

 42. Af Hans Hansen

  -

  Vilks, Parks og Vestergaard med flere, er fuldstændig nødvendige for visheden af hvem der ikke er ønskede som borgere udover de kriminelle indvandrere. Står ført indvandringspolitik til det politiske korrekte segment, så vil politikerne aldrig forstå, eller indrømme, hvad islamistisk politik medfører.

 43. Af P Jensen

  -

  I nogle lande var det helt klart idioter, psykopater, galninge og gangstere der kom til magten. F.eks. i Sovjetunionen og nazi-Tyskland. Det bør måske vække til eftertanke?

 44. Af P Jensen

  -

  DR er da en fantastisk radio. Den har lige fortalt at terroren INTET har med islam at gøre. Den er iflg. DR nærmere fremkaldt af ” tonen” og diskriminationen overfor indvandrerne. (der var intet om at R og S diskriminerer danskerne så groft, at de fleste nu er 3. klasses borgere i deres eget land)

 45. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  -så skete det, vi har forventet længe -JUBELIDIOTERNES VAGTPARADE –
  – decideret KVALMENDE at høre netop de politikere, der er ANSVARLIGE for den vanvittige muslimske indvandring, der vil ødelægge dette og de andre vesteuropæiske samfund, stå og hykle direkte op i ansigterne på det danske folk
  – disse dekandente, stupide, ignorante og landsskadelige politikere fra RAF regeringen og Indkøbslisten samt delvis nogle af de blå partier skal stilles til ansvar overfor det danske folk
  – scenariet vi oplevede i går og i nat bliver snart almindelig hverdag – just wait and see!

 46. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – i 2001 blev 3.000 amerikanere dræbt af fanatiske muslimer i New York
  – i 2004 blev over 200 spaniere dræbt af fanatiske muslimer i Madrid
  – i 2005 blev over 50 englændere dræbt af fanatiske muslimer i London
  – i 2012 blev 3 jødiske skolebørn og en jødisk lære dræbt af fanatiske muslimer i Toulouse
  – i 2013 blev 3 franske faldskærmssoldater dræbt af fanatiske muslimer i Frankrig
  – i 2014 blev 4 jødiske belgiere dræbt af fanatiske muslimer I Bruxelles
  – i 2015 blev flere australiere dræbt af fanatiske muslimer Melbourne
  – i 2015 blev 2-3 canadiere dræbt af fanatiske muslimer Montreal
  – i 2015 blev 15 franskmænd dræbt af fanatiske muslimer i Paris
  og
  – nu er 2 danskere dræbt og 5 politifolk såret af fanatiske muslimer
  Men, som vi jo alle udmærket ved og får fortalt hver dag i TV

  ………………….så har det intet absolut intet med Islam at gøre!

  citat af den tyrkiske ministerpræsident Erdogan

  “Der findes INTET moderat Islam – der findes KUN Islam

  – hvor mange skal dræbes før end det går op for vor stupide og historieløse politikere, at

  ISLAM er en fanatisk “isme” fuldt på linje med nazismen og kommunismen – dog VÆRRE!

 47. Af Erik Larsen

  -

  Danmark har aldrig, aldrig haft en mere anti-dansk regering nogensinde i historien.
  Og en “statsminister” der er så utroværdig, så hyklerisk, så ubehagelig, så dobbelt-moralsk – “sig selv nok”!!
  Desværre kunne man frygte én ting og det er at en del danskere stadig ikke kan gennemskue hendes kæmpe-løgne.
  (Tænk at man skal høre hende sige på TV: “Det her har intet med Islam og muslimer at gøre………………..”!!!!! – Og hun får lov til at sige det om og om igen.) Og dernæst at skulle høre en Pia Dyhr som nu pludselig mener at politiet skal have de kræfter de har brug for…………….. For slet ikke at tale om Johanne – en tro mini-kopi af Thorning.
  Hvis danskerne nu tænker sig om – så bliver det inden 6 måneder en mega-sejr for partier der nu forlanger hjemsendelser, stop for mellemøstlige, afrikanske indvandrere 100% og total grænsekontrol. (Måske er der håb?? – Eller er det hele for sent?)

 48. Af helena Hansen

  -

  Regeringen har jo selv lagt op til dette, har selv fremprovokeret denne slagt af uskyldige, men har vi hørt det lille ord undskyld fra HTS? nej – kun bortforklaringer -sådan taler rigtigt usle psykopater! Jihad har intet med islam at gøre -rend mig- hvor lav IQ kan en dansk statsminister igrunden slippe afsted med at have?

 49. Af helena Hansen

  -

  Erik Larsen det er allerede for sent, regeringen har importeret 10.000-tals muslimer i smug uden at nogen ved om det, andet end de små samfund, hvor de er indkvarteret. Siger man noget bliver man kaldt racist!

 50. Af Anders Henriksen

  -

  Det er skræmmende. “Statsministeren” og “justitsministeren” har om nogen været fortalere for den muslimske indvandring til Danmark. Da de to socialistkællinger blev ramt af virkeligheden privat. Tog De Deres yngel ud af folkeskolen og satte dem i privatskoler. De overlod trygt integrationen af uintegrerbare muslimer i folkeskolen til “rosset”.

  I dag står HTS og MF så og hælder vandet ud af ørerne. Hvor er det dog YNKELIGT og patetisk.

Kommentarer er lukket.