Fundamentalisme blandt muslimer

Af Kasper Støvring 74

 

DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister.

 

Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang. Jeg kan dog glæde mig over, at andre også bruger tallene fra WZB, bl.a. omtalte professor Frederik Stjernfelt undersøgelsen i sidste fredags udgave af Weekendavisen.

 

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ”behagesyge”: Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ”Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror”.

 

Indvendingerne mod min udlægning

 

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

 

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ”en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den”, 2) ”sætter religiøse regler over sekulære love” og 3) ”ønsker en tilbagevenden til rødderne” (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). NB! Ikke alle muslimer er fundamentalister, og ikke alle fundamentalister er voldelige ekstremister – hvilket jeg heller aldrig har hævdet.

 

Muslim-Fundamentalism-Figure-1 Muslim-Fundamentalism-Figure-2

 

Der er tre indvendinger.

 

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ”kun” 44 procent gør).

 

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ”der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den”, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ”konsistent” fundamentalisme. Konsistens kan altså igen formuleres på forskellige måder, og man kan have forskellige krav til konsistens. Uanset hvad, er der stadig tale om fundamentalisme.

 

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ”fundamentalisme”), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

 

Anden indvending

 

Det andet kritiske spørgsmål går på, hvorfor jeg konkluderer, at udsagnet om fundamentalisme gør sig gældende for alle europæiske muslimer, når rapporten kun kan bruges til at konkludere noget om tyrkiske og marokkanske muslimer i seks europæiske lande. De adspurgte to grupper er altså ikke strengt repræsentative for alle muslimer.

 

Nu generaliserer rapporten selv (først senere kommer præciseringen, og havde jeg haft mere tid, og var jeg ikke blevet afbrud, kunne jeg også have nuanceret min udtalelse). Men det relevante spørgsmål er her, mener jeg, om man kan foretage en meningsfuld generalisering fra de to grupper til resten af muslimerne i Vesteuropa, dvs. får vi et lige så højt, lavere eller højere tal for fundamentalisme, hvis man spørger andre grupper?

 

Her er det faktisk sandsynligt, at man får et endnu højere tal, altså at undersøgelsen underspiller graden af fundamentalisme. Især tyrkere er faktisk relativt sekulære. Hvis man f.eks. spørger muslimer med baggrund i den arabiske verden og pakistanere, ville tallet sandsynligvis have været højere. Bl.a. fordi de islamistiske miljøer især findes her (og vestlige muslimer er påvirket herfra gennem internet, tv-kanaler, osv.), men også fordi mange af dem, der i sin tid kom herfra, var islamister, der flygtede fra relativt sekulære diktaturer.

 

Hvad angår lande gælder de samme: Hvis man havde spurgt muslimer i f.eks. Storbritannien, ville tallet sandsynligvis også være højere, for Storbritannien rummer Vestens sandsynligvis mest magtfulde islamistiske lobby, her er sharia-lovgivning, og vi har altså før set meget voldsomme tal herfra. Og hvad angår Danmark, så er vi det land, der efter Belgien per indbygger sender flest jihadister til Syrien. Så vi er også godt med.

 

Tredje indvending

 

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

 

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ”sympatisørsumpen”, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

 

De sekulære

 

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

 

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten. Jeg bidrager netop med nuancering (i debatten og i billedet af muslimer), fordi vi nu får frem, at de fleste IKKE i bund og grund bare er som os, sådan som vi hele tiden hører. Og de, der ikke er som os, er enten uvidende, dumme, kriminelle, syge, osv. – en komplet fejlagtig opfattelse af borgere med muslimsk baggrund, som kolporteres i medierne (se fx partilederrunden efter Charlie Hebdo-angrebet, omtalen af den hjemlige terrorist som ensom ulv, forvirret, ond, osv.).

 

Brug for mere forskning

 

Vi har brug for mere forskning i emnet. Det er bare meget vigtigt, at det bliver hæderlige forskere, der laver et sådant forskningsprojekt. Der er en risiko for, at projektet bliver tendentiøst i politisk korrekt retning. Jeg ved fra uafhængige analytikere, at tendentiøse forskere ofte benytter sig af bl.a. det trick, at laver en biased udvælgelse af informanter (f.eks. gennem en uforholdsvis stor andel af universitetsstuderende), hvorved de undgår de grupper, der reelt vil kunne tegne et repræsentativt billede.

 

Positivt spin

 

De Radikales Zenia Stampe har på sin Facebook om Detektors indslag antydet, at jeg og bl.a. Mikael Jalving spreder løgne, og at vi har problemer med at dokumentere, at flertallet af europæiske muslimer er fundamentalister. Men det kniber overhovedet ikke med dokumentationen. 65 procent af muslimerne svarer, at religiøse regler i Koranen er vigtigere end landets love.

 

Zenia Stampe skriver så: ”Men svarer det i virkeligheden ikke til at spørge en kristen – eller en humanist for den sags skyld – hvad der er vigtigst: At være et godt menneske eller overholde landets love?” Nu har man faktisk spurgt kristne herom, og her svarer kun 13 procent bekræftende (imod 65 procent muslimer). Men det er jo i sig selv, hvad angår muslimer, særdeles problematisk, for forskning af bl.a. Tina Magaard har for længst blotlagt, at Koranen indeholder langt mere opfordring til vold og terror end andre religiøse skrifter.

 

I artiklen hedder det:

 

“»Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,« udtaler Tina Magaard.

 

Desuden er der i Koranen hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende.

 

»Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror. Derfor må det være legitimt at spørge muslimerne selv, hvordan de forholder sig til teksten, hvis de tager den for pålydende,« siger Tina Magaard.”

 

Til slut: WZB-rapporten er ikke naturvidenskab, den skal fortolkes som alle andre menneskelige udsagn. Her er Koopmanns bud lige så gode som andres kvalificerede bud. Det er en omfattende rapport (9000 respondenter) af en anerkendt institution, publiceret i et internationalt peer-reviewet akademisk tidsskrift, og den har været flere år undervejs med adskillige tjek. Det nye er, at det nu er et flertal, ikke et mindretal, der kan karakteriseres som fundamentalistisk. Det er altså mange millioner muslimer midt i vores vestlige samfund. Rapporten siger også noget om fjendtligheden over for andre grupper, som jeg vil vende tilbage til senere.

 

 

 

 

74 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Erik L.
  Er du lige faldet ned fra månen, eller er du bare sarkastisk 😉

 2. Af Hans Hansen

  -

  Imamer er umådeligt morsomme når de ævler løs om deres latterlige koran. De er gak så det trækker tænder ud. Deres vrøvl om dødstraf skal medføre en enkeltbillet ud af landet.

 3. Af mogens eriksen

  -

  Erik Ludwigsen har fuldkommen ret.

  Alle danskere har en skoleuddannelse, alle danskere kan den lille tabel og alle danskere kender til demokratiets vilkår,…..der gives ingen undskyldninger…… og dermed basta !!

  80% har stemt de gamle multikultur-elskende partier til magten, …. og det løb er kørt !

  Men hør nu en ynkelig jamren og klagen fra de selvsamme forkælede danskere som i sin tid gav grønt lys til muhammedanernes indvandring via stemmeseddelen.

  I må pinedød lære at stå ved jeres beslutninger venner, og lære at leve i det nye multi-samfund, som jeres forældre igangsatte for 30 år siden, og som I selv har videreført.

  Ikke blot er vi danskere velorienterede og veluddannede, men især gode og gavmilde.
  Det er med glæde at vi ofrer noget af vores overflødige velstand og afgiver vores gamle første-ret til hospital, plejehjem og pension til de millioner af trængende og fattige medmennesker som lider nød ude i verden.

  .

 4. Af Hans Hansen

  -

  Mogens E
  Med mindre Erik L er sarkastisk, så han bestemt ikke ret i at landets befolkning har godkendt islamistiske organisationer. Det forholder sig lige stik modsat.

  Men befolkningen stemmer ikke på baggrund af enkeltpolitiske spørgsmål. Det kan ikke lade sig gøre fordi systemet er baseret på partipolitik. Man køber hele pakken, så at sige, og derfor er et tværpolitisk synspunkt ikke det samme som en stemme ved et valg. Det er et demokratisk problem, der er medvirkende direkte skyld i den omtalte og velkendte politikerlede.

  Erik L har derimod ret i at befolkningen generelt er veluddannet. Derfor er det relevant at spørge hvorfor politikerne ikke ønsker udvidet brug af folkeafstemninger? Her i den digitale tidsalder er det ikke længere for dyrt …

  Måske, jeg ved det ikke, men måske er der nogle af jer der er for gamle til helt at kunne følge med? Jeres opfattelse af folkestyret er 170 år gammel, og politikerne har ingen personlig interesse i at overlade deres magt til den bedre uddannede og erhvervserfarne befolkning…

 5. Af erik ludwigsen

  -

  Se nu denne elendige jammer, bortforklaringer og indviklede undskyldninger.

  Er vi danskerne da forkælede børn, som nægter at tage konsekvensen af vores handlinger (via stemmeseddelen).

  Så erkend det dog, – vi danskerne har valgt multikulturen og vi har plads til mange flere folkeslag i landet.

  Vi danskere kan sagtens tåle at spænde livremmen lidt ind, det ville ovenikøbet gavne folkesundheden med lidt mindre whisky og bajere, – tænk på at vi kan gøre millioner af fattige medmennesker lykkelige og taknemmelige for at blive lukket ind til vores eventyrlige velstand.

 6. Af Albert Hansen

  -

  Kommunisme har intet med masseindvandring at gøre. Det har demokrati og stemmefiskeri derimod.

 7. Af Hans Hansen

  -

  Albert H
  Det var formentlig en demokratisk fejl at tillade kommunisterne at deltage i beslutningerne om tilladelse af tåbelig islamistisk indvandring, senere repræsenteret igennem EL. Det er for så vidt ligemeget i dag. Kommunismen er selvdød.

  Kommunisterne blev forresten taget noget så eftertrykkeligt i deres ildelugtende af shiiterne efter deres koalition med Irans præstestyre. De blev ganske enkelt slået ihjel af Irans islamister. Det fik senere nogle konsekvenser i Afghanistan, hvor krigen i startede med Iranske shiitiske militser og USSR.

 8. Af Albert Hansen

  -

  @Hans Hansen
  De tidligere øst-europæiske kommunistiske lande havde ingen indvandring. Så lad nu være med at beskylde kommunisterne for demokratiets egne problemer.

 9. Af Albert Hansen

  -

  De tidligere øst-europæiske kommunistiske lande havde ingen indvandring. Så hvorfor beskylder du kommunisterne for demokratiets egne problemer?.

 10. Af P Jensen

  -

  Iflg. netmedier har ISIL/ISIS nu planer om at angribe Italien og Grækenland fra Libyen. Tusindvis af krigere/terrorister vil blive sendt ind i Europa forklædt som asylanter/ flygtninge. I Rom er der udkommanderet store politistyrker, og militæret kan blive sat ind om kort tid. Fra de to lande kan terroristerne drage videre nordpå.

 11. Af Hans Hansen

  -

  Albert H.
  Det er spild af tid at snakke med kommunister og andre planøkonomiske, men for denne ene gangs skyld. Kommunister er super annalistiske. (men ved ikke hvad ordet betyder).

  Op et vist sted med den tidligere øst blok. Den er forlængest selvdød på grund af idiotisme. De hjemlige kommunister vrøvlede, og gør stadig, som stadig mindre dele af venstrefløjen, op om racisme når klogere kritiserer islamisme.

 12. Af Albert Hansen

  -

  @Hans Hansen
  Du kan sige hvad du vil, men faktum er at de tidligere øst-europæiske kommunistiske lande er nogle af de mest homogene samfund i verden, både etnisk og kulturelt. Det du kalder for “hjemlige kommunister” er i virkeligheden kulturliberalister.

 13. Af Hans Hansen

  -

  Men selvfølgelig, nu jeg er igang med at skose en kommunist, så er kommunister skyld i nyere histories største folkemord. 20 millioner alene i Stalin’s gulag, brolagt på “knoglernes landevej”. Der er noget alvorligt i vejen med hovederne på kommunister.

  Så kommer Mao’s genocide, på vel omkring 80 millioner oven i hatten, men de sidste rester af evnesvage kommunister har stadig stukket hovedet i busken. Dem finder man blandt EL’s medlemmer.

 14. Af Preben F. Jensen

  -

  På grund af DRs oplysende udsendelser kan en god nyhed viderebringes: Der var slet ikke tale om formodet terror da “Krudttønden” og den jødiske konfirmation blev beskudt. Der var blot tale om en skydeøvelse. De to dræbte og de fem sårede politifolk var blot formodede ofre for en lidt fummelfingret amatør. Så den formodede morder var egentlig slet ikke en formodet dobbelt-morder, men bare en lidt uagtsom ung, som bare trængte til lidt opmærksomhed og lidt flere støttepædagoger. Og i DR har man nu haft en kvindelig filosof inde, der kunne fortælle at vi skal lade være med at drage forhastede konklusioner, for hvis der kun var tale om syv vådeskud, er det hele jo blot en formodet storm i et glas vand.

  Og når vores demokrati og ytringsfrihed hele tiden undergraves, er det selvfølgelig heller ikke pga. ce n su r, der er blot tale om tekniske uheld og diverse misforståelser. Lidt ligesom da millioner af uskyldige og harmløse bønder og borgere muligvis og eventuelt og formodentlig omkom i de kommunistiske og fascistiske fangelejre.

 15. Af P Jen

  -

  Indlæg røg i f…… (kl ca 8.35)

 16. Af Thomas Jensen

  -

  Kære Kasper. Tak for en interessant perspektivering af problemet. Jeg tilføjer her et link til en tysk artikel om problemet, der tager udgangspunkt i en tilsvarende fransk undersøgelse, der viste, at hver fjerde franske unge muslim har sympati for Islamisk Stat: http://www.spektrum.de/news/islamischer-staat-warum-ist-der-dschihad-so-anziehend/1327255

 17. Af Hans Hansen

  -

  Albert H
  Joh hvis du mener de Baltiske lande, så giver du jo lidt mening, men hvad i himlens navn har de med kommunisme at gøre? De er omtrent så markedsøkonomiske som man kan blive.

  Et af de andre lande med størst økonomisk vækstrate er iøvrigt Polen. De har knageme heller intet med planøkonomisk kommunisme at gøre. De hader kommunisme, for ikke at glemme Rusland, for et godt ord.. Der er nok ingen der hader russere mere end polakkerne. De har også været kloge nok til at frasortere disse sindsyge islamister. Faktisk er der stort set ingen muslimer i Polen, så de har fint navigeret uden om de øvrige vestlige landes selvforskyldte islamist problemer.

 18. Af poul boie pedersen

  -

  Jeg så detektor og dig på TV
  Og jeg synes, at det er både underligt og utroværdigt af referere til en undersøgelses resultater med stor patos om undersøgelsens kvaliteter, lave om på dens konklusioner, og så selv foretage konklusioner ud fra egne antagelser.
  Hvis man spurgte kristne i et trossamfund om, hvad der er vigtigst, bibelen eller loven, vil de da svare bibelen, fordi den for dem er den moralske røde tråd gennem livet. Men hvad kan man egentligt svare på et sådant spørgsmål, og mon ikke man ville se samme resultat i en sådan gruppe som i undersøgelsen?. Vi holder et juridisk system op mod et etisk og moralsk system, to størrelser der er inkommensurable. Spørger man, hvad er vigtigst, mad eller fodbold, vil alle da sige mad, selv om de to områder ingenlunde udelukker hinanden, og det vil da være misvisende at påstå, at personer der spiser mad hader fodbold.
  Det har vel kun mening at problematisere et sådan svar, hvis man ikke vil overholde loven på grund af passager i koranen eller for den sags skyld bibelen. Og derfor er det ganske afgørende, at Sharia overhovedet ikke er nævnt med eet ord i undersøgelsen.
  Støvrings kommentar bygger på den antagelse, at muslimer med de givne svar ikke vil overholde loven, hvor de bor. Men det er da ren spekulation, og det er lige her, at kæden hopper temmelig meget af.
  Der er en udpræget tendens til, at som man råber i skoven får man svar.

 19. Af Hans Hansen

  -

  Vrøvl med dig Poul B P. Du er omtrent lige så usammenhængende man kan forvente af en religiøs fantast. Du kan ikke vrøvle dig væk for realiteten med lidt hjemmelavet intellektualitet. Inkommensurabel er hvad du er. Spørger du islamist om hvad der er vigtigt, så er standard svaret inkommensurabelt altid det samme. Guder mig her og guder mig der. Koranen mig her og koranen mig der. Skråt op med deres skøre arabiske tilsandede metaforisme.

  Det her handler om fundamentalistisk islam. Danmark har intet at bruge uintegrerbare religiøse kulturfascister til, uanset hvem de er eller hvor de kommer fra. De er bare ufred og penge ud af lommen. Hvis de vil bevare deres fundamentalistiske islam, så kan de smutte hjem til de lande de kommer fra.

 20. Af poul boie pedersen

  -

  Hans Hansen
  Ja, dit enestående udsyn og formidable tolerance er lige hvad Danmark har brug for – ikke sandt. Bare ærgerligt, at dine udgydelser flyder gennem den forkerte kropsåbning.

 21. Af Daisy Sylvest Kallesen

  -

  Kasper Støvring efterlyser yderligere forskning vedr. fundamentalisme blandt muslimer. Ja det kan der da højest sandsynlig være behov for. Men jeg tvivler på, at det vil ændre særlig meget på den kære hr. Kasper Støvring mening og holdning, til en sådan forsknings resultats konklusion. Medmindre konklusionen falder sammen med hans egen forudfattet mening og ønskede forventning. Dette tror jeg, qua hans pinlige optræden på tv Detektor, da han blev konfronteret med hans egen personlige misvisende og fejlagtig konklusion, vedr. en tysk rapport, som behandlede dette ovnnævnte emne. Hvor konklusionen gik stik mod Kaspers eget “ønske”.

 22. Af poul boie pedersen

  -

  Hans Hansen
  Der findes i nudansk ordbog et ord der hedder ARGUMENT. definitionen lyder:
  “ræsonnerende begrundelse der fremføres for eller imod en påstand, beslutning, opfattelse el.lign.”
  Det adskiller sig tydeligt fra tilråb, mopperi eller personlig tilsværtning.
  Nu ved du så det. Prøv det, næste gang du kommenterer indlæg her i spalten!

 23. Af Terroren i Paris er blot en forsmag på Europas fremtid | Kulturradikalisme Smadrer Danmark

  -

  […] i Europa vil ikke integreres. 75 % af dem kan defineres som fundamentalistiske. Desuden er de yngre muslimer mindst ligeså fundamentalistiske som de ældre, så procentdelen […]

 24. Af Terroren i Nice er blot en forsmag på Europas fremtid | Kulturradikalisme Smadrer Danmark

  -

  […] kan 75 % af de europæiske muslimer defineres som fundamentalistiske. Ydermere er de yngre muslimer mindst ligeså fundamentalistiske som de ældre, så procentdelen […]

Kommentarer er lukket.