Fundamentalisme blandt muslimer

Af Kasper Støvring 74

 

DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister.

 

Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang. Jeg kan dog glæde mig over, at andre også bruger tallene fra WZB, bl.a. omtalte professor Frederik Stjernfelt undersøgelsen i sidste fredags udgave af Weekendavisen.

 

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ”behagesyge”: Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ”Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror”.

 

Indvendingerne mod min udlægning

 

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

 

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ”en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den”, 2) ”sætter religiøse regler over sekulære love” og 3) ”ønsker en tilbagevenden til rødderne” (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). NB! Ikke alle muslimer er fundamentalister, og ikke alle fundamentalister er voldelige ekstremister – hvilket jeg heller aldrig har hævdet.

 

Muslim-Fundamentalism-Figure-1 Muslim-Fundamentalism-Figure-2

 

Der er tre indvendinger.

 

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ”kun” 44 procent gør).

 

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ”der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den”, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ”konsistent” fundamentalisme. Konsistens kan altså igen formuleres på forskellige måder, og man kan have forskellige krav til konsistens. Uanset hvad, er der stadig tale om fundamentalisme.

 

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ”fundamentalisme”), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

 

Anden indvending

 

Det andet kritiske spørgsmål går på, hvorfor jeg konkluderer, at udsagnet om fundamentalisme gør sig gældende for alle europæiske muslimer, når rapporten kun kan bruges til at konkludere noget om tyrkiske og marokkanske muslimer i seks europæiske lande. De adspurgte to grupper er altså ikke strengt repræsentative for alle muslimer.

 

Nu generaliserer rapporten selv (først senere kommer præciseringen, og havde jeg haft mere tid, og var jeg ikke blevet afbrud, kunne jeg også have nuanceret min udtalelse). Men det relevante spørgsmål er her, mener jeg, om man kan foretage en meningsfuld generalisering fra de to grupper til resten af muslimerne i Vesteuropa, dvs. får vi et lige så højt, lavere eller højere tal for fundamentalisme, hvis man spørger andre grupper?

 

Her er det faktisk sandsynligt, at man får et endnu højere tal, altså at undersøgelsen underspiller graden af fundamentalisme. Især tyrkere er faktisk relativt sekulære. Hvis man f.eks. spørger muslimer med baggrund i den arabiske verden og pakistanere, ville tallet sandsynligvis have været højere. Bl.a. fordi de islamistiske miljøer især findes her (og vestlige muslimer er påvirket herfra gennem internet, tv-kanaler, osv.), men også fordi mange af dem, der i sin tid kom herfra, var islamister, der flygtede fra relativt sekulære diktaturer.

 

Hvad angår lande gælder de samme: Hvis man havde spurgt muslimer i f.eks. Storbritannien, ville tallet sandsynligvis også være højere, for Storbritannien rummer Vestens sandsynligvis mest magtfulde islamistiske lobby, her er sharia-lovgivning, og vi har altså før set meget voldsomme tal herfra. Og hvad angår Danmark, så er vi det land, der efter Belgien per indbygger sender flest jihadister til Syrien. Så vi er også godt med.

 

Tredje indvending

 

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

 

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ”sympatisørsumpen”, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

 

De sekulære

 

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

 

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten. Jeg bidrager netop med nuancering (i debatten og i billedet af muslimer), fordi vi nu får frem, at de fleste IKKE i bund og grund bare er som os, sådan som vi hele tiden hører. Og de, der ikke er som os, er enten uvidende, dumme, kriminelle, syge, osv. – en komplet fejlagtig opfattelse af borgere med muslimsk baggrund, som kolporteres i medierne (se fx partilederrunden efter Charlie Hebdo-angrebet, omtalen af den hjemlige terrorist som ensom ulv, forvirret, ond, osv.).

 

Brug for mere forskning

 

Vi har brug for mere forskning i emnet. Det er bare meget vigtigt, at det bliver hæderlige forskere, der laver et sådant forskningsprojekt. Der er en risiko for, at projektet bliver tendentiøst i politisk korrekt retning. Jeg ved fra uafhængige analytikere, at tendentiøse forskere ofte benytter sig af bl.a. det trick, at laver en biased udvælgelse af informanter (f.eks. gennem en uforholdsvis stor andel af universitetsstuderende), hvorved de undgår de grupper, der reelt vil kunne tegne et repræsentativt billede.

 

Positivt spin

 

De Radikales Zenia Stampe har på sin Facebook om Detektors indslag antydet, at jeg og bl.a. Mikael Jalving spreder løgne, og at vi har problemer med at dokumentere, at flertallet af europæiske muslimer er fundamentalister. Men det kniber overhovedet ikke med dokumentationen. 65 procent af muslimerne svarer, at religiøse regler i Koranen er vigtigere end landets love.

 

Zenia Stampe skriver så: ”Men svarer det i virkeligheden ikke til at spørge en kristen – eller en humanist for den sags skyld – hvad der er vigtigst: At være et godt menneske eller overholde landets love?” Nu har man faktisk spurgt kristne herom, og her svarer kun 13 procent bekræftende (imod 65 procent muslimer). Men det er jo i sig selv, hvad angår muslimer, særdeles problematisk, for forskning af bl.a. Tina Magaard har for længst blotlagt, at Koranen indeholder langt mere opfordring til vold og terror end andre religiøse skrifter.

 

I artiklen hedder det:

 

“»Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,« udtaler Tina Magaard.

 

Desuden er der i Koranen hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende.

 

»Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror. Derfor må det være legitimt at spørge muslimerne selv, hvordan de forholder sig til teksten, hvis de tager den for pålydende,« siger Tina Magaard.”

 

Til slut: WZB-rapporten er ikke naturvidenskab, den skal fortolkes som alle andre menneskelige udsagn. Her er Koopmanns bud lige så gode som andres kvalificerede bud. Det er en omfattende rapport (9000 respondenter) af en anerkendt institution, publiceret i et internationalt peer-reviewet akademisk tidsskrift, og den har været flere år undervejs med adskillige tjek. Det nye er, at det nu er et flertal, ikke et mindretal, der kan karakteriseres som fundamentalistisk. Det er altså mange millioner muslimer midt i vores vestlige samfund. Rapporten siger også noget om fjendtligheden over for andre grupper, som jeg vil vende tilbage til senere.

 

 

 

 

74 kommentarer RSS

 1. Af claus clausen

  -

  Hvis zenia stampe mener Kasper Støvring “spreder løgne” er hun velkommen til at modbevise Støvrings konklusioner med fakta. Det ville klæde hende for en gangs skyld at gøre forsøget i stedet for at flygte ind på flosklernes holdeplads.

  Hun kunne jo også gøre som radikale har for vane at gøre: nedgøre modstandernes menneskesyn, gå efter moralens højdedrag, luke øjnene for virkeligheden og ignorere de fakta som ikke stemmer overens med deres fantasi ideologi.

  Givet hendes tidligere reaktionsmønstre, vælger jeg ikke at afvente i lang tid på hendes forsøg med at bruge fakta.

 2. Af Preben F. Jensen

  -

  Det korte af det lange er, at masseindvandringen er en kæmpetrussel mod det danske folks liv og fremtid. Den dag de kulturfremmede er mange nok, vil en massiv udnyttelse og undertrykkelse af danskerne gå i gang. Foreløbig er det mest det radikaliserede radikale parti og socialkammeraternes parti der udnytter danskerne sammen med indvandrings- og godhedsindustrien, men tingene er i skred, og udnyttelsen og misbruget af danskernes uvidenhed, godtroenhed og tålmodighed kan udvikle sig fra økonomisk og social udnyttelse til statstyranni og brutal undertrykkelse og tilsidesættelse af de almindelige fem millioner danskere. Borgens og regeringens og DRs svigt og fejltagelser er nu så mange at freden og sikkerheden mv. i Danmark er alvorligt truet.

 3. Af Preben F. Jensen

  -

  PS: Zenia Stampe, Jelved og Vestager er et rødt trekløver der har udspredt massevis af usandheder og vildledende påstande, så Zenia burde være den sidste til at beskylde andre for hykleri eller løgnagtighed. Både Støvring og Jalving er højt hævet over Zenias niveau hvad saglighed og dansksindet loyalitet angår.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Den franske forfatter og kulturminister under de Gaulle, André Malraux udtalte for halvtreds år siden, at det 21. årh. ville blive et meget religiøst et. Han har uden tvivl ret.

  I virkeligheden må man ikke adskille muslimsk fundamentalisme, som ved Gud er stærkt forankret hos den almindelige muslim, der ikke stiller kritiske spørgsmål hverken til Qur’anen eller til Sharia, fra tilsvarende fundamentalisme inden for jødedommen og kristendommen — og så må man ikke glemme f.eks. hinduistiske fundamentalister i stil med galningene, der myrdede Ghandi. Den hurtigst voksende religion i nutiden er vist den amerikanske form for “luthersk-evangelisk” fundamentalisme, der ikke har meget med Luther at gøre. Dele af den har været selvdestruktiv, med masseselvmord på dens vej, andre dele er fredelig nok, men forsøger at bekæmpe fornuften gemmen en vanvittig kritik af evolutionslæren, og ved at propagandere for kreationisme og lignende mærkværdige fænomener. At de tror på Bibelen som Guds eget ord, gør dem potentielt farlige, for så er kravet om at slå alle andre end dem, der dyrker hebræernes Gud på den rette måde, dynamit.

  Inden for jødedommen er fundamentalismen lige så solidt forankret, og i hvert fald i Israel orienteret mod vold og overgreb på anderledes tænkende. De er i tal ikke så mange; men de er farlige, fordi de lige som alle andre fundamentalister, længes efter dagen, hvor ragnarok bryder ud og Kristus / Messias viser sig i skyen, og de retfærdige få føres til paradis, mens resten er fordømt til helvede. Derfor er der i øvrigt så mange kristne fundamentalister, der støtter staten Israel, selv om mange af dem i grunden er antisemitter (jøderne dræbte jo Jesus). Men uden et Israel kommer der ikke noget slag ved Harmageddon, og derfor kommer Messias ikke tilbage. Det kaldes kristen zionisme.

  Det er svært at kæmpe mod fundamentalismen i dens forskellige fremtoninger, fordi den er velorganiseret og velfinansieret og har let ved at komme til orde i medierne, der jo aldrig går af vejen for en billig sensation.

  Dvs. islamisk fundamentalisme er iøjnefaldende for tiden af velkendte grunde. Den jødiske ser man jo ikke så ofte, undtagen når medierne stiller ind på en eller andet svinestreg i de besatte territorier over for den palæstinensiske befolkning, eller når det fundamentalistiske Hamas får provokeret dem i Jerusalem til at gribe ind.

  Vil man stille noget op imod alt dette, så kræver det en strategi, der arbejder med flere generationer af mennesker, og som kræver solid uddannelse af alle på et ordentligt videnskabeligt grundlag.

  Den bliver ikke nem.

 5. Af Benny B

  -

  Jo flere muslimske indvandrere, jo flere potentielle terrorister.

  Det burde være logik for burhøns, men….

  Det er venstrefløjen, som gøder hadet og opsplitningen af befolkningen.
  Deres import af had, skaber had.

  Så længe venstrefløjen insisterer på muslimsk masseindvandring, vil den hårde og uforsonelige debat finde sted.

  Vi helmer ikke, dette er vores land.

 6. Af T. Sørensen

  -

  Hvor mange middage har mellemøstlige ambassadører måttet spendere for at bane vejen for den muslimske indvandring i vesten. Herlev hospital var til salg for en middag. Har der været hård valuta inde i billedet når det gælder om at slippe af med masserne??. Petrodollars er så mangfoldige og i rigelige mængder, at Mellemøsten sagtens kunne underholde egne borgere under hjemlige himmelstrøg. Der er plads nok til dem ude i ørkenen. Hvad skal de her. Dem der er født her er så utilfredse med os og tingenes tilstand, at de for længst skulle have søgt mod hjemlige strande. Hvad gjorde vi selv i forrige århundrede, da vi fandt levevilkårene vanskelige. Vi emigrerede til USA. Canada og Australien bl.a. uden social sikkerhedsnet!! Muslimer der ikke sympatiser med os, som vi heller ikke sympatiserer med, bør elskværdig forlade landet.

 7. Af Finn Bjerrehave

  -

  Pontius Pilatus Jerusalems Politimester, var personen som stod for Jesu på korset, og ikke Jøderne, menmig Politimesteren var ikke Jøde, og hans hjælpere formegentlig heller ikke, men at Jøderne var misundelige på Jesu,s ånd og gerninger, samt indblanding, gør desværre ikke Jøderne til de fysiske mordere, selv om måske ønsket var til stede.
  Nato bomber Muslimske lande i Mellemøsten, og hvorfor så mange Muslimer vælger at flygte til EU, når der er 26 Muslimske lande at flygte til, men der ville de nok blive anklaget for militærnægtere, og det gør EU ikke, og EU får Mellemøstens Israelske konflikt som gevinst.
  Tyrkiske Muslimer, har nemlig bevist at assimilation som Muslim, kan lykkedes, og måske disse Tyrkere kan hjælpe Muslimerne fra Mellemøsten, til bedre assimilation.
  Hvis enkelte galninge kan true vores Demokrati og ændre alle spilleregler, er kulturkampen tabt og ligesom i Israel ønsker Muslimerne kun at give Jøderne frygten i sindet, og kampen er vundet.
  Sidste terrorhandling, hvor Politiet havde vurderet ingen ydre vagter, blev nok en for stor besparelse, samtidig med hjælp til Synagoden, var for svag, samt en vagtmand uden vest, som i disse tilfælde fortæller vores demokrati ikke tager opgaverne alvorligt, og Politikerne begraver de døde, og hvem betaler begravelsen?
  Muslimer i Demokrati ?Finn Vig

 8. Af jens Holm

  -

  Den med jøder har at gøre med Israels oprettelse og ikke nogen bog fra gamle dage.

  Dernæst skelner Du heller ikke mellem ord og praksis, selvom det ordene om med : Du skal ikke gøre, som jeg gør, men som jeg siger – ikke står i Khoranen.

  Det meste jødehad i Khoranen er knyttet til Islams første dage i det veldokumenterede store slag i kampen mellem Mekka og Medina, hvor de lokale jøder stod last og brast med de lokale ikke-Muhammed arabere. Det er således ikke repræsentativt hverken for jøder eller resten af den muslimske verden. Det er kun en lille minoritet, der tolker det sådan.

  Dernæst er der vel grund til at se sig selv i spejlet. Vi har da sandelig selv praktiseret had mod både jøder og muslimer, og indtil Israels oprettelse flygtede og overlevede jøder ved at flytte herfra. Alene fra Østeuropa, var det 5-6 mio.

  Og man skal ikke komme med, de og kristne betragtes som andenrangs i muslimske lande af ganske mange. Det med modsat fortegn er jo lige så markant inkl. århundreders forfølgelse af kristne. Man glemmer meget de mange kristne, som udvandrede til USA.

  Måske skulle man også måle på, hvor mange der egentlig har en sekulær tolerant demokratiforståelse her i Europa. Jeg synes meget tyder på, at det anden verdenskrig ryddede op i, er i vækst.

 9. Af Claus Andersen

  -

  test

 10. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Islams grundskrifter, Koranen og beretningerne om profetens ord og gerninger, er ud fra enhver rimelig moderne betragtning totalitære, racistiske, barbariske og krigeriske.

  Muslimer i Vesten som følger skrifternes religiøse forbud og påbud slavisk, tolker teksterne bogstaveligt, eller bekender sig til den autoritative tolkning som de stadig eksisterende retsskoler fremlægger, er anbragt i et umuligt dilemma.

  Hvis de offentligt bekendtgør at de sætter den sekulære verdslige lov højere end islams traditionelle fordringer, så er de hjemfalden til straf for enten frafald fra islam (apostasi) eller for kætteri.

  Gør de det modsatte, altså sætter islamisk lov over sekulære love, så er der fra demokratisk hold grund til at nære mistillid til dem og anse dem for en potentiel trussel mod den sekulære demokratiske orden. Efter min opfattelse er dette det primære kriterium på om man skal kalde dem fundamentalister.

  For ikke at havne i dette umulige dilemma vælger mange muslimer som ytrer sig offentligt at konstruere deres egen private version af islam. Et islam som er fredeligt, tolerant og kompatibelt med de sekulære værdier som muliggør en demokratisk orden.

  Ved således at dekonstruere begrebet islam læner de sig op ad en postmodernistisk tradition, hvor alt er kulturel konstruktion. Når der er lige så mange forskellige “islams” som der er muslimer, bliver islam et begreb som ikke lader sig analysere eller diskutere på en meningsfuld måde.

  Dette indebærer også at der kan være betydelige mørketal i spørgeskemaundersøgelser over muslimers holdning til det sekulære demokrati. Når dertil lægges, at det er tilladt for muslimer at lyve over for vantro, hvis det fremmer islams eller muslimernes sag, så vil fundamentalisterne og ekstremisterne nødvendigvis blive underrepræsentere i statistikkerne.

 11. Af Claus Andersen

  -

  Igen et pletskud fra Støvring – TAK!

  Politiet har fået stor ros under terrorsagen. Den menige politimand har gjort det godt, men hvad med politiledelsen?

  Hvorfor var der ingen vagter udenfor “krudttønden”, det var der ved tidligere Wilks arrangementer?. Hvorfor står Dan Uzan ubevæbnet udenfor synagogen, hvorfor blev Dan Uzan ikke fjernet under terroraktionen? Jøderne har holdt to møder med justitsminister Mette Frederiksen og bedt om mere beskyttelse udenfor synagogen og skolen, men intet var sket ifølge jøderne.

  Hvis sandheden skal frem, skal der foretages en UVILDIG undersøgelse. Jeg tror ganske enkelt at politiledelsen har haft mange fejlskøn under terrorhandlingen Vi må heller ikke glemme, at den tidl. DSUer og PET-chef Jacob Scharf, blev fyret for at havet givet løgnagtige oplysninger. Derfor skal undersøgelsen være uvildig.

  Hvis politiledelsen har fejlet, kan det hele falde tilbage på statsministeren og justitsministen. Stoltenberg tabte valget i Norge på grund af dårligt beredskab. Det samme kan ske i Danmark.

  ,

 12. Af Jørgen Lang Jørgensen

  -

  Islamismens store teoretikere, egypteren Sayyid Qutb og pakistaneren Abu al-Ala al- Mawdudi, erklærer rent ud, at islam er uforeneligt med demokrati i vestlig forstand.
  For i islam er det i sidste ende Gud, der er lovgiveren. De guddommeligt åbenbarede forskrifter kan ikke ændres mennesker, derfor er sharialovgivning over folkestyret.
  Islam en tro der er politisk og en tro der er religiøs.
  Det hele Islams hovedpointe.

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Pontius Pilatus Jerusalems Politimester, var personen som stod for Jesu på korset, og ikke Jøderne, menlig Politimesteren der ikke var Jøde, og hans hjælpere formegentlig heller ikke, men at Jøderne var misundelige på Jesu,s ånd og gerninger, samt indblanding, gør desværre ikke Jøderne til de fysiske mordere, selv om måske ønsket var til stede.
  Nato bomber Muslimske lande i Mellemøsten, og hvorfor så mange Muslimer vælger at flygte til EU, når der er 26 Muslimske lande at flygte til, men der ville de nok blive anklaget for militærnægtere, og det gør EU ikke, og EU får Mellemøstens Israelske konflikt som gevinst.
  Tyrkiske Muslimer, har nemlig bevist at assimilation som Muslim, kan lykkedes, og måske disse Tyrkere kan hjælpe Muslimerne fra Mellemøsten, til bedre assimilation.
  Hvis enkelte galninge kan true vores Demokrati og ændre alle spilleregler, er kulturkampen tabt og ligesom i Israel ønsker Muslimerne kun at give Jøderne frygten i sindet, og kampen er vundet.
  Sidste terrorhandling, hvor Politiet havde vurderet ingen ydre vagter, blev nok en for stor besparelse, samtidig med hjælp til Synagoden, var for svag, samt en vagtmand uden vest, som i disse tilfælde fortæller vores demokrati ikke tager opgaverne alvorligt, og Politikerne begraver de døde, og hvem betaler begravelsen?
  Muslimer i Demokrati ?Finn Vig

 14. Af P Christensen

  -

  Asger Aa(ben)mund har begået et fint indlæg i Berlingske i går.
  Han har ganske ret. Mange går i korrekthedens navn rundt og rundt om islams negative sider som katten om den varme grød.
  Venstrefløjen/pladderhumaninsterne har især svigtet, hvilket de har søgt at kamouflere ved at udnævne alle kritikere til racister, islamofober osv.
  Faktum er at “racisterne “skal findes blandt de pladderhumanister, som har hævet det reaktionære islam over kritik.
  Man har undladt kritik af normer, langt mere rabiate og reaktionære, end det der selv drev pladderhumanisterne på barrikaderne tilbage i 60-70’erne. Men dengang var der jo også tale om man skulle udøve kritik af folk der lignende een selv. Og så var det jo ikke “racisme”…

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  Det er da inderligt ligegyldigt, hvad ignoranter som Zenia Stampe og de øvrige radikale tosser mener. De er alligevel udenfor enhver pædagogisk rækkevidde.

  Og det er i realiteten ligegyldigt, om det er 44, 65 eller 75% af muslimerne, som er fundamentalistiske. Der er under alle omstændigheder tale om et uhyggeligt højt antal.

  Ikke mindst når man ved, hvor hadefuld og voldsopfordrende deres makværk af en helligbog er.

  Politikere, som vil Danmark og danskerne det godt, bør sætte sig ind i Koranens had og krigsliderlighed. Og derefter handle som fornuften tilsiger fremfor hvad forældede konventioner fordrer.

 16. Af Birger Petersen

  -

  Jeg tror at Bibelen er Guds ord, og jeg er evangelisk luthersk kristen – medlem i Folkekirken hvor jeg kommer jævnligt. Men jeg har ikke et ønske om at andre skal tvinges til at tro det jeg gør. Og jeg har ikke planer om at hælde bomber eller andre ting i hovedet på mennesker, som ikke tror som jeg. Enhver af os skal stå til regnskab for Gud! Som evangelisk luthersk kristen kender jeg løsningen på den virkelighed.
  Hvis man virkelig skal finde frem til forskellen på ex. Islam og Kristendom, må man finde tilbage til henholdsvis Islams og Kristendoms dna. Spørger jeg så: Hvordan er det lige Profeten tolker/udlægger Koranen? Hvilken forskel er der på hans leveregler, og den som Jesus, der må være Kristendommens profet, giver af Bibelens budskab? Jesus opfordrer aldrig til vold – heller ikke rettet mod dem, som forfølger kristen. Profeten vil tilsyneladende noget andet. Holder man ikke den forskel frem, kommer man aldrig til at forstå det der sker.

 17. Af Søren Revser

  -

  Nu skal vi jo passe på, ikke at fratage DF’ernes deres eneste livsglæde:
  Rabiat og fundamentalistisk fremmedhad.

  Så har vi nemlig hurtigt skabt en helt ny stamme af terrorister.

 18. Af Allan Nielsen

  -

  Tåber som Zenia Stampe burde ikke have lov til at føde børn, da de er mishandling af børn at have forældre som hende.

 19. Af Mads Timo

  -

  Men som det også fremgik af din optræden i Deadline, så har du absolut intet fornuftigt at bidrage med når først snakken går på at Omar er født og opvokset i DK og det samme er den syge kultur han kom fra. Problemet er ikke faldet ned fra den blå himmel, eller blæst herop af en sandstorm, det er en kultur der blevet til i Danmark.

 20. Af Martin Nielsen

  -

  “Problemet er ikke faldet ned fra den blå himmel, eller blæst herop af en sandstorm, det er en kultur der blevet til i Danmark.”

  En tom floskel og skudt helt ved siden af, Mads Timo.

  Terroristen var opvokset i et parallelsamfund, hvor man netop ikke vil tage dansk kultur til sig. Af samme grund sendte familien ham til genopdragelse i Jordan, hvor han blev radikaliseret.

 21. Af Jens Erik Jensen

  -

  Tak til Mikael Jalving og Kasper Støvring for jeres mange glimrende indlæg om den katastrofale indvandring af muslimer fra især mellemøsten.
  Tænke sig, at vi havde modige og dygtige mænd som Jalving og Støvring i toppen af dansk politik ( gerne som statsminister og indenrigsminister)-ja-så er der en chance for, at Danmark måske stadig kan reddes fra ,at de etniske danskere også om 100 år er i flertal?
  Håber at deres budskaber kommer ud til alle danskere, så vi ved det næste valg kan få sat de radikale helt ud for indflydelse og få reduceret den røde blok til en lille ubetydelig flok,som ikke mere kan skade Danmark fremover.Det har de gjort så rigelig i de sidste 30 år.Kære medborgere!Vågn nu op!

 22. Af Søren Revser

  -

  Christiansborg og Kongehuset er parallel samfund.

 23. Af Hans Hansen

  -

  Man bør nok erkende, at Zenia Stampe indrømmer hun ikke, eventuelt tidligere, ikke forstod grundloven. Spørgsmålet er så hvad hun bruger erkendelsen til. RV taler med to tunger, når de på den ene side hylder grundloven, og på den anden side ønsker en grundlovsreform. Sagen er at grundloven beskytter mod lovmæssig godkendelse af fundamentalistisk islam, mens RV’s dobbelt standard netop vil ophæve beskyttelsen. Det er jo typisk forvirrede Radikale Venstre.

 24. Af Hans Hansen

  -

  Sagen er også Mads T, at du på den ene side ved at islamiske lande er antidemokratiske syge lande, som du siger, men samtidigt ikke udtrykker at du forstår årsagerne til at en person som denne Omar tænkte som en fundamentalistisk islamist, på trods af han var opvokset i Danmark. Den arabisk islamiske kulturelle opfattelse er særdeles racistisk, ganske som antidemokratier altid er. De tillader ikke giftemål på tværs af religiøs politisk opfattelse. Er du ikke muslim, så nul giftemål.

  For manges vedkommende er der tale om at du skal stamme fra et muslimsk, især arabisk, samfund før du godkendes af familien. Du ser samme tendens blandt f.eks. romaer, så der er ikke kun tale om muslimer. Der er, for en dels vedkommende, helt konkret tale om ikke-integrerbar indvandring.

  Igen skyldes det at politikerne ikke erkender virkeligheden, men i stedet forfalder i til konjekturale samfundsteorier der ikke tillader at vurdere, og udskille, indvandrere på personlige holdninger.

 25. Af Mads Timo

  -

  Der findes utallige parrelalasamfund i Danmark. Den kultur som Omar var en del af, er de unge indvandredrenges svar på den selv samme macho-kultur du finder i rocker-kredse. Det der har kendtegnet de mennesker der stod bag angrebet i både Paris og i Kbh, er at de ikke har været fundamentalistiske troende i lang tid før deres ugerninger. De har derimod været en del af en marginaliseret gruppe unge mænd, der finder sammen i taber-fællesskaber hvor det er at være radikal er en del af identiteten. Om du så er rocker, bandemedlem eller religiøs fundamentalist er for mig at se det præcis samme. Æresbegreber og vold går hånd i hånd og kriminalitet og vold mod modstandere er midlet, som det nu engang altid har været. At Støvring så har lyst til at gøre det til et spørgsmål om muslimer vs.vesten vidner bare om at “dem og os” retorikken har fundet fodfæste i et parrallesamfund som jeg ikke har lyst til at være en del af.

 26. Af Mads Timo

  -

  Hans, hvem må jøder gifte sig med?

 27. Af Hans Hansen

  -

  Et parallel-samfund er eksempelvis et sharia-baseret voldgift system. Det er nu indført i England. Sådan noget bidrager aldrig til integration. Når Søren R nævner Christiansborg og kongehuset som parallel eksempler, så er det grebet ud af den blå luft. Begge er direkte den danske stat.

  Det drejer sig ganske enkelt om man kan få politikerne til at handle IHT folkestyret, altså at politikerne erkender at indvandringspolitik tilhører det danske folk og ikke politikerne selv, og dermed deres ideologiske elitære autonome konjekturalitet. Det er nu engang befolkningen der samlet set er selveste folkestyret, og det er befolkningen der trækker det længste stå over tid. Enten på den ene måde eller en anden.

 28. Af Hans Hansen

  -

  Alt efter medlemmet af det mosaiske jødiske samfund, dvs alt efter hvor ortodoks jøden er, så er det op til jøden selv. Generelt set er jøderne langt bedre integreret end andre udefrakommende befolkningsgrupper. Mange har rødder tilbage i 400 år.

  Man har tidligere deporteret visse ikke-integrerbare jøder. Det gjorde man på samme tidspunkt hvor de Russiske jøder ankom. De fik lidt penge og blev bedt om at rejse til USA.

 29. Af Hans Hansen

  -

  Danmark er et uhyre lille land. I indbyggerantal kun 1/4 af en storby. Der er ikke plads til for mange forskellige kulturer, og slet ikke hvis de er antidemokratiske. Det vil ødelægge landets sammenhængskraft. Dem man importerer skal derfor lade sig integrere.

 30. Af Svend Petersén

  -

  Sikke dog en gang racistisk sludder, fra en såkaldt kulturforsker, hvis største berøring med kultur er opnået i en sydfynsk provinsby.

  At se dig Kasper Støvring blive klædt af i detektor, på vej på skafottet som den uhæderlige forsker du er, var intet mindre end en fornøjelse.

  At læse dette forsvar, for din uhæderlige position, som racist, er intet mindre end patetisk.

  #stopdigselv

 31. Af Henning Svendsen

  -

  Ja disse undersøgelser er ren tidsspilde -75% af danskerne går ikke ind for dyremishandling alligevel mæsker de sig i frikadeller hver eneste dag-med andre ord ! vi kikker bare den anden vej og kalder os dyrevenner–men hæleren er ikke bedre end stjæleren,

 32. Af Albert Hansen

  -

  Under kommunismen var der ingen fundamentalisme.

 33. Af Preben F. Jensen

  -

  Man skulle tro at terroren i København og Sverige i sidste uge, og rædslerne og massemordene i Islamisk Stat og Midtafrika, ( Boko Haram) ville give næsten alle danskere anledning til dyb eftertanke angående indvandringen af evighedsturister fra de arabiske og afrikanske lande………….. Men det lader til at ca. halvdelen af danskerne stadig ikke ser hverken R-partiet eller S-partiet som partier der undergraver Danmarks fred og fremtid. Det kan man godt undre sig over. Men det skyldes vel at en stor del af befolkningen ikke læser aviser og bøger, men nøjes med radio- og tv-udsendelser eller ugeblade og kriminalromaner. Og så er der jo den folkeskole og det DR der i årtier har svigtet eleverne/lytterne/seerne. Det er vel derfor at samtlige debatter efterhånden skæmmes og afspores af kommunister eller fascister og af udemokratiske, enfoldige og svagt begavede samt uvidende pladderhumanister. Og hos Jacob Ms blogs er der nu massiv c en su r, selvom JMs hidtil har været en vedholdende fortaler for ytringsfrihed. Er der mon noget tilbage af folkestyret om fem eller ti år?

 34. Af Jan Johansen

  -

  Interessant men samtidig også rystende såfremt den rapport der refereres til af Kasper Støvring er et udtryk for de europæiske muslimers holdning i forhold til at leve i et sekulært og frit samfund som de europæiske lande alt andet lige må betragtes som værende når der sammenlignes med langt størstedelen af verdens øvrige stater herunder særligt Mellemøsten hvor muslimerne jo netop primært er “flygtet” fra.

  Efter læsning af Kasper Støvrings indlæg fandt jeg det helt naturligt at se det indslag fra detektor som han også henviser til. Jeg finder det dybt absurd at detektor værten har travlt med at skyde udsagnet omkring 75% (andelen af europas muslimer som kan karakteriseres som fundamentalister jf. forskningsrapporten) ned for så i stedet at komme frem til et tal på 44% som bliver præsenteret som var det det “korrekte” indhold af sukker i et 100 grams hold kæft bolche! Det er jo fuldstændigt absurd helt uden yderligere kommentarer at konstatere at op til 44% af europas muslimer er fundamentalister for så derefter udelukkende at gå benhårdt efter forskerne som råbte vagt i gevær omkring dette rystende høje tal!!!
  Det jeg vil sige er at om tallet er 44% eller 75% eller midt imellem er et eller andet sted ligegyldigt – tallet er under alle omstændigheder skræmmende ja nærmest foruroligende højt!!!

  Behandlingen af Kasper Støvring og dennes udsagn og hele denne problemstilling omkring de i europa bosiddende muslimers syn på vores samfundsmodel finder jeg alt for alvorlig til at man bruger 5-10 minutter i DR´s detektor for udelukkende at så tvivl om Hr. Støvrings påstand – ja jeg finder det nærmest skamløst med DR værtens opførsel.

  I forhold til detektor finder jeg det underligt at det præsenteres som om at tyrkiske / marokanske muslimer i europa måtte være mere fundamentalistiske end hvis undersøgelsen havde omfattet samtlige muslimske europæere – havde vi medtaget de ikke uvæsentlige befolkningsgrupper fra Mellemøsten / Afrika herunder pælestinensere, somaliere, pakistanere mv. havde detektor højst sandsynligt haft endnu sværere betingelser i forhold tl at underminere Støvring mfl da denne gruppe som helhed jo ikke ligefrem er kendt som hellige moderater i forhold til den europæiske “model”

  Endvidere er det helt åbenlyst at detektor værten nærmest bliver ophidset da han ikke kan rumme det åbenlyse forhold at såfremt du udarbejder en rapport baseret på spørgsmål til en gruppe mennesker så vil du selvfølgelig som forsker konkludere på disse svar men denne konklusion er jo ikke nødvendigvis sandheden da du selv stiller dine egne præmisser op for hvordan konklusionen skal lyde. Med andre ord kan andre forskere, meningsdannere eller dig eller mig jo sådan set komme med en lige så rigtig/forkert konklusion baseret på de præmisser vi stiller op i forhold til svarene fra respondenterne (de europæiske muslimer)

  Jeg er færdig med detektor – det er jo helt til grin med den indgangsvinkel de har – og de 44% ja det tal er enddog højt nok for mig!

 35. Af Bent Nielsen

  -

  “Til slut: WZB-rapporten er ikke naturvidenskab,”. Jeg hørte for nylig en meget fremtrædende astrofysiker kommentere begrebet “videnskabeligt bevist” Han ville aldrig selv bruge den formulering, sagde han, men i stedet:” at det er den bedste viden, de har kendskab til på nuværende tidspunkt”. Undersøgelsen giver nogle klare tendenser, som ikke bare kan tilbagevises med, at det er overdrevne tal eller at det kun er bestemte grupper, der er spurgt. Det er under alle omstændigheder alarmerende tal, som man bør tage alvorligt. Nogle “politisk korrekte” kan ikke lide resultatet af de slags undersøgelser og forsøger anledninger til at finde fejl som grundlag for at kassere hele undersøgelsen. Det er som at sætte kikkerten for det blinde øje eller for at lukke en debat, man ikke bryder sig om.
  En kristen araber, som bliver chikaneret, forfulgt, truet, fordi hun er kristen “vantro” af nogle muslimer her i danmark, bliver bebrejdet af “politisk korrekte” etnisk danskere at “ville grave grøfter”!! Hellere prøve at lukke munden på den, der afslører en virkelighed, man ikke bryder sig om eller som ikke passer ind i egen opfattelse af virkeligheden, end at forholde sig til den og fordømme den.

 36. Af Preben F. Jensen

  -

  Tre fremtrædende og intelligente mænd som tilsammen har en enorm viden, M. Jalving, Asger Aamund og Støvring, har nu fremlagt udsagn og oplysninger som alle med fornuften i behold, bør tænke grundigt over. For skulder ved skulder er vi på vej mod en selvvalgt afgrund, som Asger udtrykker det.

  I realiteten er der hundredvis af mænd med stor dømmekraft, der nu advarer om at Danmark er på vej mod undergang. De siger alle at situationen er yderst alvorlig, dog kan storkatastrofen undgås ved rettidig omhu og fremsynet handling.

  Noget tyder altså på at hvis vi danskere vil undgå at Danmark ender som en ruineret og fejlslagen stat præget af vanvittige og meget uhyggelige og dødbringende tilstande………. så må vi til at foretage os noget konstruktivt for at styrke og genopbygge folkestyret, retsstaten og de nationale værdier med mere.

 37. Af Preben F. Jensen

  -

  MANGE KLOGE FOLK ADVARER NU BORGERNE……..

  Tre fremtrædende og intelligente mænd som tilsammen har en enorm viden, Michael Jalving, Asger Aamund og Kasper Støvring, har nu fremlagt udsagn og oplysninger som alle danskere med fornuften i behold, bør tænke grundigt over. For ” skulder ved skulder er vi på vej mod en selvvalgt afgrund”, som Asger udtrykker det.

  I realiteten er der hundredvis af mænd med stor dømmekraft, som nu advarer om at Danmark er på vej mod undergang. De siger alle at situationen er yderst alvorlig, dog kan storkatastrofen undgås ved rettidig omhu og fremsynet handling.

  Noget tyder altså på at hvis vi danskere vil undgå at Danmark ender som en ruineret og fejlslagen stat præget af vanvittige og meget uhyggelige og dødbringende tilstande………. så må vi til at foretage os noget konstruktivt for at styrke og genopbygge folkestyret, retsstaten og de nationale værdier med mere.

 38. Af Preben F. Jensen

  -

  MANGE KLOGE FOLK ADVARER NU BORGERNE……..

  Tre fremtrædende og intelligente mænd som tilsammen har en enorm viden, Michael Jalving, Asger Aamund og Kasper Støvring, har nu fremlagt udsagn og oplysninger som alle danskere med fornuften i behold, bør tænke grundigt over. For ” skulder ved skulder er vi på vej mod en selvvalgt afgrund”, som Asger udtrykker det.

  I realiteten er der hundredvis af mænd med stor dømmekraft, som nu advarer om at Danmark er på vej mod undergang. De siger alle at situationen er yderst alvorlig, dog kan storkatastrofen undgås ved rettidig omhu og fremsynet handling.

  Noget tyder altså på at hvis vi danskere vil undgå at Danmark ender som en ruineret og fejlslagen stat præget af vanvittige og meget uhyggelige og dødbringende tilstande………. så må vi til at foretage os noget konstruktivt for at styrke og genopbygge folkestyret, retsstaten og de nationale værdier med mere.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 39. Af Frank A

  -

  @ jenzen

  I næsten hele menneskehedens historie, har man troet at jorden gik under “i morgen”.

  Selv “primitive” samfund har stort set alle ragnarokmyter, så hvor er det du vil hen med dit sludder?

  #***zensludrerigen

 40. Af jens Holm

  -

  Ukurant af og fra Jan Aage Jeppesen. Som Du tolker det, er Du vist selv lidt for bogstavtro.

  Sunni betyder sædvane. I praksis betyder det, man tilpasser sig det samfund, man er i. I praksis er det fx også en pligt og en nødvendighed, at ens børn gør det, for har man ikke pension, så er det dem, der skal kunne sørge for en selv, når man bliver gammel nok.. Der er altså gode grunde til, man derfor får en – måske livslang – måske flere generationers – lang dispensation.

  Man kan også langt nok ude i ørkenen få dispensation for homo, for sex står over homo og ikke sex uanset det aldrig bliver velset. . Er der tilstrækkeligt sult, så spiser man såvel svinekød som slanger. Samme sag med at bede.

  Så tilpasningen til det demokratiske samfund er, hvad der er nødvendigt, og det må man selv skønne, og det gode råd er naturligvis, man beder nogle ekstra gange og måske giver lidt ekstra til moskeens sociale arbejde eller mad i fx Syrien.

  Så det er korrekt, en god del muslimer ville følge Khoranens bud meget mere, hvis de kunne; men de følger altså Khoranen nu pr dispensation.

  Man stener ikke folk her for utroskab, og så er der jo tolkninger fx at kvinder ikke må køre bil i visse lande.

  Ud over dette, så er der også en større eller mindre sekulær del i de múslimsk dominerede lande,

  At bruge ordet dekonstruere er yderst groft af Jeppesen. Det første er vel, de er ansvarlige overfor deres egen gud og hvor venlig Gabriel er.

  Dernæst er der mange slags kristne og sekulære, som også har ret til at tro fx Folkekirkevarianten, som de vil. Her er heller ikke nogen Pave med sin pegepind.

  Så er man i det demagogiske hjørne, så håber jeg, Du fremover vil benytte såvel dekonstruerede kristne som sekulære – og den med umulige mix. i din begrebsverden. Søren Krarup har da været med mange antydninger om, at kristendom ikke er demokratisk og kvinder nok ikke burde have stemmeret, hverken i køkkenet eller i alkoven – som jeg husker det.

  Jeg er meget uening i, man ikke kan diskutere Islam på en – Dit udtryk – ikke lader sig analysere eller diskutere på en meningsfuld måde.

  Tager man den verserende Omar-terror-debat, så handler den jo netop om, at de muslimske drenge i en del miljøer klarer sig endnu dårligere end de danske og ikke får deres potentiale opgraderet, da de er kunstigt ophævede, for der ikke stilles krav hjemmefra. På den måde duer de ikke til den danske Sunni, og det mener jeg godt, man kan generalisere. Man må sørme heller ikke slå ihjel i Islam.

  Samme sag med pigerne og Khoranen. Her er den store forskel med Danmark, at de ikke mere må forlade sig på en ukýndig Imam og kulturelle traditioner, og her kan man nu selv læse, at pigers og kvinders rettigheder er meget større og skal respekteres meget mere end praksis er. Fx har man ret til at sige nej til at blive direkte tvangsgift. Anstændigt klædt er samme sag.

  Der står intet om omskæring af kvinder i Khoranen. De allerfleste kvinder i Islam er ikke omskåret, men så meget mere en U-ting er den Ægyptiske brugt kulturelt i N.Ø. Afrika.

  Så man kan bruge Khoran, haditter og Sharia og andet til at hæve sig nærmere Vore normer ved at de selv kræver større dele af dette tankekomplexes reelle indhold overholdt. . Det syge er så at brøleaberne her ikke ser det som store fremskridt både for danskboende og i den Islamske verden. For mange 100 mio. især kvinder, er det en helt anden verden et uoverstigeligt trin højt oppe.

  Slutteligt kan jeg kun klaske mig på lårene over den med, man gerne må lyve overfor vantro. Man må da også lyve overfor andre muslimer. – Som regel får man så lidt mindre ballade.

  Men latteren og ynken går da på, at folk HER jo gør det i stor stil uden den slags er legitimeret i hverken landets love eller den kristne bibel. Er det bedre og mere legitimt. Det synes jeg ikke.

 41. Af Erik Carlsen

  -

  Rigtigt godt og klogt skrevet Kasper. Og husk at fortsætte med dine fine analyser af den kommende undergang for danskerne, og den kommende borgerkrig.

 42. Af mikael bruus

  -

  Under optakten til nazismen, var der en mangefacetteret miskreditering af jøder, jeg ser det samme gentage sig nu blot med muslimer.

 43. Af Preben F. Jensen

  -

  Frank A……….
  Ja, du forstår selvfølgelig ikke hvor jeg vil hen, eller du VIL ikke forstå. Men jeg forstår udmærket hvorfor du er med her. Det er jo for at forsvare indvandringsindustrien og den anti-danske og kommunistiske politik som R og S, SF og Enhedslisten samt journalistisk venstreparti står for. Bortset fra det kan jeg godt give dig ret i at også V og K har svigtet et stykke hen ad vejen, og selv DF har været en ret slatten omgang. Så det ender jo nemt med at vi danskere må gå planken ud, hvis vi ikke tager os gevaldig sammen. Foreløbig må målet være at få de værste og mest uduelige politikere erstattet af mindre korrupte og inkompetente typer. Ud med politikerbørnene og feministerne/barbiedukkerne, og ind med folk der vil forsvare Danmark og danskerne.

 44. Af Fundamentalisme blandt muslimer | Holmskjold

  -

  […] Fundamentalisme blandt muslimer […]

 45. Af Frank A

  -

  @ jenzen

  Problemet med dig og hanzen er, at i ikke er ægte demokrater og dermed heller ikke ægte danskere anno 2015.

  I vil nemlig ikke respektere at et flertal vil det anderledes end jer.

  Som afdøde Per Hækkerup sagde noget i retning af:

  Som ægte demokrat, må man være villig til at lade sig majorisere. Det vil sige at flertallet vil noget andet end dig.

  Det var det UEJ ikke forstod i firserne. Han kørte sin helt egen dagsorden.

 46. Af erik ludwigsen

  -

  Kære venner.
  Hvorfor nu al den ynk, jamren og klagen ?

  Har I helt glemt at vi lever i et demokrati, og at vi, via vores stemmesedler, selv har valgt de partier ind i folketinget, som i de sidste 30 år har arbejdet for den multi-kulturelle ændring af Danmark.

  Danskerne har alle gået i skole, de er kloge og de har valgt deres regeringer og deres samfundmodel helt uden tvang – (det var kun den onde Glistrup og senere Dansk Folkeparti som kæmpede imod den muslimske indvandring og multi-kulturen).

  ERGO – 75% af danskerne elsker, og har selv valgt muslimsk indvandring og multi-kultur.

  Ikke alene er vi kloge, men vi er også gode og offervillige, – og vi giver med glæde afkald på vores egen hospitalsseng eller plejehjemsplads, for at hjælpe millioner af lidende medmennesker op til dansk pleje – så kom ikke her med jeres egoisme.

 47. Af Arne von Kappelgaard

  -

  Til hudløshed har vi hørt, at det er de få ekstreme muslimer der ødelægger det for de mange. Efter de utallige terrorangreb som muslimer udfører, hører vi fra såvel høj som lav, at islam igen er blevet voldtaget.
  Hvad nu hvis et videnskabeligt, repræsentativt studie kan påvise, at det forholder sig omvendt, at, med Thomas Hoffmanns (professor på KU i Koranstudier) ord i Weekendavisen 18. januar 2014: “ -tallenes hovedtrend er vanskelig at affeje, og som sådan må mane til eftertanke mht. fortællingen om, at de muslimske fundamentalister blot er et lille mindretal, der ødelægger det hele for flertallet. Måske er det snarere omvendt – flertallet ødelægger det for de få.”?
  Udtalt på baggrund af et tysk studie af professor Ruud Koopmann ved Humboldt Universitetet i Berlin (for Socialforskningsinstituttet i Berlin).
  En afgrund til forskel:
  I et studie offentliggjort i december 2013 viste sig afgrundsdybe forskelle mellem etniske europæere og tilvandrede muslimer. Undersøgelsen blev foretaget i 2008, og det kan undre, at resultaterne først er blevet offentliggjort nu. Men godt for det. Vi får syn for sagn i en grad, som burde ryste den almindelige europæer, hvis ellers de store medier orkede at delagtiggøre Europas folk heri.
  Man kunne også have henvist til Pew Research centers undersøgelse af 38.000 muslimske borgers indstilling i 39 lande (2013). Forstemmende læsning.

  Vi har en lille undersøgelse i Danmark af Peter Nannestad “Frø af ugræs” fra 2009.

  Vi bør kalde en spade for en spade. Det er et dårligt udgangspunkt hele tiden at tænke på, hvad der provokerer en muslim. Det bør vi ikke tage hensyn til. Vi skal tage hensyn til de værdier, som er bærende i vores samfund, f.eks. ytringsfrihed, frihed under ansvar, demokrati og at religion praktiseres indenfor hjemmets fire vægge, og kæmpe imod hvad islam står for: antidemokratiske, homofobiske, antivestlige og stærkt konservative. Begynder vi at frygte, hvad der eventuelt kan provokere en muslim, hører det aldrig op. En muslim kan sige, at hvad som helst er provokerende.
  Finder han ikke det ene, så skal han nok finde noget andet.
  Det der er sket de sidste 40 år er, et Mellemøsten, der brækker sig ud over Danmark/Europa. Dækslet er gået af kloakken.
  Denne flod af ikke-vestlige indvandrere, er den fattigste og mest ondskabsfulde, den i det hele taget mest uønskede gruppe mennesker, der nogensinde er skyllet ind mod den europæiske kyst.
  Som en herboende muslim har udtalt: ”at muslimer læser den Hellige Koran, som fanden læser Biblen. I det første kapitel bliver muslimer opfordret til at lære om verden og til at lære at læse og skrive. Men flertallet af muslimer er ignoranter og analfabeter.”
  (Hamid El Mousti, Mikkel Vibes Gade 1, København K, Ekstra Bladet, 19.8.2014 i ”nationen”.

  Som en dansk konvertit og imam har udtalt: “Vi kan hurtigt blive enige om, at stening til døde er en meget grusom form for afstraffelse, men det ændrer ikke på, at den set i islamisk lys er blevet forordnet af Skaberen selv. Vi er derfor umiddelbart ikke bemyndigede til at ændre på samme.
  De ting, som er givet i Koranen eller af Profeten Muhammad i en utvetydig form, står for så vidt ikke til diskussion blandt muslimer. I samme øjeblik vi ville sætte disse ting til diskussion, ville vi jo i bund og grund have erklæret os som ikke troende på Allah og Hans budbringer og ville dermed have stillet os selv uden for Islam. …
  Når Allah har foreskrevet en så voldsom og uhyggelig straf, skal det forstås på rette måde. For det første er det meningen, at folk ikke skal begå hor, og Allah har derfor stillet en straf i udsigt, som kan få de fleste til at holde sig fra det. …”. (Imam Abdul Wahid Pedersen/Kristeligt Dagblad 18.4.2002).
  Man kan kun klandre de ryggesløse politikere for, at de indenfor de sidste 40 år i den grad har forfejlet og ikke læst på teksten, men har taget revl og krat til Danmark, uden at tænke på konsekvenserne, så store dele af den danske befolkning, som med rette er bekrymret over, at ikke mindst muslimerne er skyld i, at vi nu kender begreber som:
  – parallelsamfund
  – manglende integrationsduelighed
  – manglende integrationsvilje
  – krav om særprivilegier/særbehandling
  – æresvold (som i realiteten vanærer udøverne)
  – slækkelse af sammenholdskraften i samfundet
  – jødehad og –forfølgelse af homosexuelle
  – fremmedgørelse af vort eget samfund
  – spild af skattekroner på udlændinge
  – religionens genindtog i det offentlige rum
  – trusler om terror
  – udført terror (om end hidtil mislykket?)
  – særdeles voldelig gadeterror.
  Endvidere, muslimerne er overrepræsenteret i følgende statistikker:
  Kriminalitet
  Grov vold
  Kontanthjælp
  Førtidspensionering
  Krisecentre
  Specialundervisning
  Indavl
  Fortsæt selv listen, jeg orker det ikke.Faktisk er alle begreber negative og jeg kan ikke på stående fod finde blot ét begreb, som er positivt ladet i forbindelse med muslimerne. Måske du kan hjælpe med nogle?
  Hvis det skulle være undgået din opmærksomhed, så har IS bare indenfor de sidste måneder givet anskuelighedsopvisning i, hvordan den rendyrkede islam er, had og brutalitet uden sidestykke.

  Angående Zenia Stampe og hendes søster i ånden Anna Mee Allerslev, så er de en sag for distriktpsykiatrien. For sidstnævntes tilfælde, så hende i synagogen (TV) til mindehøjtideligheden over den dræbte vagt, og det kan virkelig undre, nej selfølgelig ikke, hun er jo radikal, men med hendes udtalelser for et par år siden, til en såkaldt “Mangfoldigheds Festival-Smag Verden”, hvor hun sagde til jøderne, at de ikke skulle møde op med flag, kalotter eller Davids-stjerne, men det var ok at unge muslimer mødte op og heilede!!

  ET FJELD KAN SPRÆNGES OG TVINGES KAN EN ELV, MEN ALDRIG KAN ET FOLK FORGÅ, DER IKKE VIL DET SELV.

 48. Af Hans Nielsen

  -

  @ Arne Von Kappelgaard

  Fremragende indlæg – TAK!

  Tillad mig at tilføje nogle yderligere eksempler på “kulturberigelsen”.

  I dagens Danmark FORDRIVER muslimerne etniske danskere, jøder og grønlændere fra deres boligommråder. Man kan Google:

  “Kristne og jøder flygter fra ghettoen”.

  I Egedalsvænge blev en tidl. beboerformand stenet ud af sin lejlighed af muslimer, fordi hun kæmpede for et juletræ til de etniske danskere. Hun er nu flyttet til Jylland og modtager psykologhjælp.

  I Slagelse er psykisk syge brugere FORDREVET fra deres værested af muslimske voldspsykopater. Deres bus er blevet brændt, de er blevet overfaldet og kaldt danskersvin.

  Den tidl. præst i Tingbjerg er flyttet på grund af chikane af muslimerne.

  Ak ja. Muslimerne er overlegne, når det gælder fordrivelse og etnisk udrensning i dagens Danmark.

  Jeg kan jeg anbefale at Google:

  “Terror-boomerang kan ramme Thorning”.

 49. Af jens Holm

  -

  Finn Bjerrehave bør have endnu en debriefing.

  Måske skulle Du lige tage og læse lidt om, hvordan Kong Herodes var en sådan flinker fyr. At han skulle skåne Jesus, når han myrdede masser af sine undersåtter og herunder sin kone og 3 børn, er helt hen i vejret.

  Han gav aben videre – Undskyld udtrykket, men her gør Du det jo selv grundigt. Omar var jo bla. . født her. Det forlyder, der er et øget salg i håndvaske, brusekabiner og skøjteløbervalsen på vinyl. .

  Pilatus var ikke at ligne med nogen Politimester. Han havde hals og håndsret over 2 lokale provinser i det romerske Palæstina og var så brutal, at han blev hjemkaldt til Rom. Det skulle der meget til – selv efter romersk sædvane.

  Det er vel Vordingborg kommune, der skal betale såvel politiudbud som begravelse – Er det ikke.

  Fristende at rose Jesus for at jage alle kræmmerne ud af templet.

 50. Af P Jensen

  -

  Frank A……. du er vist en hykler, for som radikal kommunist er du jo ikke selv demokrat. Og du er da slet ikke på Danmarks side.

  Dernæst, det er da ikke et flertal af danskerne der ønsker masseindvandring, kæmpekriminalitet, skatteplyndring og afskaffelse af alt med velfærd, sundhed, fred og sikkerhed. Danskerne har jo aldrig stemt ja til den bundkorrupte indvandringsindustri. Nej, de er blevet narret og bedraget i første omgang, og er blevet hetzet til ro i anden omgang. I flere år kunne man jo ikke tillade sig at være bekymret, uden at blive kaldt racist, fascist, svinehund og ikke-stueren. Og nu hvor det ikke virker mere, er man gået over til ce n su r og manipulation. Konstant svækkes og undertrykkes debatten af de smålige politisk korrekte og af de mange der tænker radigalt, og som helst vil afskaffe både ytringsfriheden og folkestyret. Kun fordi der er to fløje på mange redaktioner, slipper en del igennem. Men mindst lige så meget slettes. Ihvertfald bekæmpes og skjules kritik af “systemet” i stort omfang.

  Når du Frank A er komplet ligeglad med de verdenshistoriske erfaringer om at såvel kommunisme som masseindvandring oftest ender i katastrofe og massedød for den oprindelige befolkning, så er du nok med i godhedsindustrien eller et af de røde partier. Det er nok sådan det er.

Kommentarer er lukket.