Trykkefrihedsselskabet, ytringsfriheden og det islamiske traume

Af Kasper Støvring 61

 

I går var det ti år siden, at Trykkefrihedsselskabet (TfS) blev stiftet, og det er på sin plads at ønske tillykke. Dagen blev markeret med en konference bag Christiansborgs beskyttende mure – det var for farligt at holde konferencen ude i byen, og PET kan ikke garantere for sikkerheden – hvor Lars Vilks, hvem ellers?, modtog en hæderspris.

 

TfS er gennem årene lagt for had, men er også med rette beundret. For det kræver sin mand m/k at stå fast på ytringsfriheden i disse tider. At TfS ofte er først med det værste – med titlen på en fin, ny antologi af tekster publiceret i TfS-regi og redigeret af Mikael Jalving – er rigtigt, om end sjældent indrømmet. Anmeldelsen i fredagens Weekendavisen var symptomatisk: Man tager rituelt afstand til TfS, foretagendet er jo æstetisk smagløst, men anerkender, slet skjult, at TfS har haft ret. Jalving og historikeren Morten Uhrskov har peget på netop dette.

 

Når først TfS har banet vejen og gjort det beskidte arbejde, kan alle de andre tøffe efter med nogle års forsinkelse og indse, at ytringsfriheden ER under pres, at islamismen ER den farligste fjende, og at kultur betyder noget. Selv kloge mennesker er kommet på de tanker, men Minervas ugle flyver som bekendt sent. TfS må så trøste sig med at have ret i det lange løb, eller rettere: Det er en ringe trøst, for man havde gerne set, at alle advarslerne og al sortsynet var fejlanbragt(e), og det hele ikke blev så slemt, eller dog er blevet bedre med tiden. Det er det ikke.

 

Man tør ikke længere bringe satiriske billeder af Muhammed, ikke engang som dokumentation. Befriende ærligt udtalte Jyllands-Postens redaktører det selv, med en mærket Flemming Rose på Deadline efter angrebet på Charlie Hebdo. Han ved, at islamisterne nu kommer for at dræbe ham. Det var ganske enkelt et af de mest dramatiske interviews, jeg har set på tv herhjemme, men på en underlig lavmælt måde. Her sad en stilfærdig, ærlig mand. Ja, terroren har virket, vi er bange for at ytre os frit, som Rose fik sagt.

 

Spoler vi tiden lidt længere tilbage, til sagen omkring Dan Park og den planlagte udstilling af hans værker i Galleri Hornsleth, får vi samme forstemmende billede. Men nu med venstreradikale ”anti-fascister” i centrum som gerningsmænd. Hornsleths galleri blev smadret, og galleristen og hans familie blev udsat for dødstrusler. Man husker endnu en gang Churchills profeti: Når fascismen vender tilbage, vil den kalde sig anti-fascisme. Deprimerende var det, at Hornsleth kort efter tilbagekaldte sin provokerende kunst og talte om, at kunsten nu var død.

 

Sådan virker terror: Man bliver syg, og sygdom forstyrrer dømmekraften og realitetsopfattelsen. Ikke så meget hos Hornsleth som hos så mange andre bange mennesker, der camouflerer deres frygt og kujonering bag politisk korrekte appeller om ”tolerance”, ”respekt”, ”hensyn”, ”anstændighed”… Det er ingen skam at være bange for islamister, men så sig det dog i stedet for at tale udenom og (selv)censurere med henvisning til tonen, racisme, islamofobi osv.

 

I Deadline-udsendelsen, hvor Hornsleth artikulerede sin tilbagekaldelse, var forinden gået et indslag med formanden for det svenske afroforbund, Momondou Malcolm Jallow, der mente, at børn ikke må læse Tintin og se Pipi Langstrømpe, og i det hele taget ikke bør udsættes for ”racistiske stereotyper”, for ellers kan de ikke vokse op og blive stærke og sunde mennesker. Bagefter erklærede Hornsleth sig enig i Jallows synspunkter.

 

At vi er blevet syge af det traume, islamismen har på ført os, ses også af, at de sociale medier er fyldte med mennesker, der i ramme alvor mener, at TfS’ forhenværende formand, Lars Hedegaard, er lige så slem som den løsladte attentatmand, der forsøgte at myrde ham (tragikomikken ligger nu i, at politiet fører sag mod Hedegaard for at have afsløret gerningsmandens identitet). Den, der mener, at en mand, der bruger ord, er lige så slem som en morder, må lide af granatchok.

 

Radio 24/7’s kanaldirektør Mads Brügger har skrevet om disse ting, og har som chef i øvrigt selv undladt at udstille Dan Parks malerier på sin radio på grund af frygt, ikke hans egen, men medarbejdernes. Brügger skrev i Politikens kronik:

 

”Jeg vil gerne vide, hvordan det mon kan være, at stort set ingen toneangivende danske kunstnere og forfattere forholder sig kritisk til en af vor tids største politiske og kulturelle udfordringer: islamismens fremmarch. Er det, fordi de – heller ikke – skal nyde noget? […] På overfladen syntes vi alle, at det var så flot, at Akkari vendte på en tallerken og hermed bekræftede alt det, vi inderst inde frygtede var sandt og helst ikke ville vide af. Og så snart han havde sagt det, vendte vi ham ryggen og lod ham drage i eksil til Grønland som en anden Dr. Dampe – så vi slipper for at tage stilling til kernen i hans budskab: Vi har en fjende iblandt os; der er simpelthen nogen, der vil os det ondt, og denne fjende har tilsyneladende vokset sig så stærk, at vi ubevidst handler på vegne af den – fordi vi gerne vil leve et stille og roligt liv og have det rigtig dejlig rart med hinanden.”

 

Sidste eksempel: Der findes millioner af Islamisk Stat-sympatisører blandt muslimer her i Vesten. Men i medierne, f.eks. på DR, bekymrer man sig mere for den islamkritiske bevægelse Pegida. På Deadline var Bo Lidegaard og Lykke Friis på et tidspunkt indkaldt for at udskamme Pegida (de var rørende enige, og der var ikke inviteret debattører til at modsige deres politiske korrekthed). Billedet i baggrunden viste Pegidas banner: “Nej til Sharia” – et helt igennem legitimt budskab, men Deadline interesserede sig slet ikke for dette budskab. Det kan være ganske relevant at interessere sig for nogle af bagmændene bag Pegida, og endda kritisere dem, men helt at undlade at tage stilling til det, de demonstrerer imod, og at der er en massiv opbakning til Pegida, også blandt “almindelige” tyskere, er ganske enkelt for ringe af Deadline og netop symptomatisk for brede dele af medierne.

 

Som journalisten Simon Andersen skrev på Facebook i dag: ”Det er noget, jeg ikke forstår: Hvorfor mødes i hundredevis af ‘anti-fascister’ og råber af Nicolai Sennels og hans fire-mands-anti-islam-orkester – mens ikke én anti-fascist møder op, når Hizb ut-Tahrir samler i hundredevis af tilhængere til demonstrationer og møder på Nørrebro, hvor organisationen lovpriser afskaffelsen af demokratiet og indførelsen af et khalifat, der vil fratage kvinder stort set alle rettigheder, afvikle domstole, forbyde homoseksualitet, indføre dødstraf og dertil et straffesystem baseret på grusom vold. Tør anti-fascisterne ikke? Eller mener de ikke, at det H-B-T står for, er fascisme, der bør bekæmpes?”

 

Man kan vel sige, at TfS tør, hvor andre tier. Og, ja, det har ikke skaffet selskabet mange venner, i hvert fald ikke i de etablerede medier og i den snakkende klasse. Ikke engang, når terroren så rammer, og forudsigelserne bliver bekræftet. Nu handler det om at stå sammen, hedder det fra alle ender og kanter. Men de, der ikke vil stå sammen med ”os”, skal afsløres. Bag alle de professionelle floskler fra Politiken og andre gemmer der sig nemlig store uenigheder. ”Vi er alle Charlie Hebdo”, afsløres netop som det floskuløse udsagn, det er. Hvis der er noget velgørende ved kriser, som denne, vi nu erfarer, så er det, at forskellene bliver så tydelige. Mellem de, der kæmper og de, der giver op; de, der undskylder og de, der fordømmer, mellem de modige og kujonerne. Dem og os.

 

Nej, Politiken er ikke Charlie, avisen pynter sig med lånte fjer. Jeg vil anbefale, at man læser Frederik Stjernfelts og Jens-Martin Eriksens totale hudfletning af Politiken, Engelbreth Larsen og Seidenfaden m.fl. i bogen De anstændige, om hvordan bl.a. Seidenfadens publicistiske karriere blev komplet smadret, fordi han agerede nyttig idiot for islamismen. Den åndelige frimodighed er i det store og hele pist væk og findes nu kun i åndelige reservater, som i det reservat man kalder Trykkefrihedsselskabet.

 

61 kommentarer RSS

 1. Af jens Holm

  -

  Måske skulle der oprettes et refugium med tilhørende traumecenter for journalister, der på en så sinds-forvirrende og desorienterende måder igen og igen gør sit bedste for at bringe det værste frem i folk. .Er det ikke nok, så konstruerer han selv, til pengene passer.

 2. Af Eva Madsen

  -

  Tillykke med trykkefrihedsselskabets fødselsdag – gid man også kunne ønske et politisk parti fødselsdag – der havde det som mål – at arbejde for at den Etniske Danske befolkning selv kunne føle sig hjemme i Danmark – der på grund af indvandring er ved at miste deres velfærdssamfund og ikke blive udæsket af et indvandrende velfærdsimmigrerende mindretals befolkning – der ovenikøbet for de flestes vedkommende er på overførselsindkomst, der ønsker sig at underlægge Danmark – til deres egen fordel og på deres egne præmisser.

  Nu har venstre fået en ny hjerneblødning – venstremanden Vesselbo – anbefaler at danne et nyt integrationsministerium – dette EU og indvandrer liderlige parti burde hellere – etablere et UDVISNINGS MINISTERIUM .

  https://www.mm.dk/vesselbo-danmark-brug-integrationsministerium

  Et integrations ministerium , er spild af skattekroner, da det kun kan sigte på at få – IKKE vestlige og muslimske velfærdsindvandrere / velfærdsflygtninge integreret i det Danske samfund – og det ved alle – at dette ikke kan lade sig gøre – de ønsker ikke , – kan ikke – og vil ikke – ” indordne” sig et moderne vestlig samfund – grundet deres middelalder religion islam.
  For øvrigt har de fleste IKKE vestlige indvandrere ingen eller meget ringe uddannelse og mange er analfabeter, derfor viste den nylige statistik at kun en fjerdedel af tidlige flygtninge havde et arbejde, tre fjerdedel havde IKKE. !!!!

  IKKE vestlige Indvandrere skal ikke bedømme enkeltvis, men som et samlet onde.!!!
  Danskere ønsker ikke et multietnisk samfund. !!!!

  Her er faserne i den muslimske indvandring:

  1) Assimilering – nu klarer de sig nok
  2) Integration – nu skal vi prøve at mødes
  3) Inklusion – nu skal vi bare holde dem ud
  4) Anti-radikalisering – nu skal de behandles

  I et hvert normalt samfund med normale indvandrere,
  som består af mennesker der har fået et job i en virksomhed, der vil 1) være
  nok.

  Hvad skulle da dette udvisnings ministerium foretage sig ???

  1 ) Man kunne f.eks. hjemsende alle de såkaldte ” flygtninge ” der rejser til deres hjemlande på ferie ( uanset hvor lang tid de har boet i Danmark ) samt returnere tidligere ikke hjemsendte flygtninge, til deres hjemlande- hvis der på et eller sted i deres land er fred.

  2) Fratage alle flygtninge og øvrige indvandrere ,der er rejst tilbage til deres hjemlande , Danske overførselsindkomster, hvis der er tvivl om berettigelsen.

  3) Sørge for at Danmark kun modtager kvoteflygtninge ( forudsat at de kan integreres og har en uddannelse så de kan brødføde sig selv.)
  Al ikke vestlig indvandring stoppes øjeblikkelig.

  4)Starte hjemsendelse af alle vestlige og ikke vestlige indvandrere, der har været på overførselsindkomst mere end 2 år.

  5)Udvise udlændinge der begår den mindste smule kriminalitet eller overtrædelse af øvrige love.

  6) Arbejde på at ændre eller udmelde landet af diverse internationale / FN flygtninge og menneskerettigheds konventioner, da de fleste er antikveret og ikke op til date.

  7)Indskrænke samt tilbagekalde Dansk statsborgerskab til de udlændinge der ikke burde have haft det.
  Generelt bør der ikke tildeles Dansk statsborgerskab til ikke vestlige udlændinge eller deres efterkommere. Og slet ikke til palæstinensere som er det mest kriminelle folkefærd i Danmark.

  8) Udmelde Danmark af Schengen aftalen og indføre streng grænsekontrol.

  9) Reducere eller stoppe al U-lands bistand og træffe aftaler eller sanktioner mod lande der ikke ønsker at modtage deres egne statsborgere til fængsel eller alm. ophold.

  10) Kun at modtage udlændinge – der kan brødføde sig selv og give Danmark et overskud.
  ( forudsat at disse stillinger ikke kan besættes med Dansk arbejdskraft )

  Som det foregår nu – bebyrdes de Danske skatteydere DAGLIGT med nye udlændingebyrder i form af ikke bærbar økonomisk indvandring – samt regeringen dagligt omkringsmiden af skatteydernes penge til alle mulige udenlandske eventyr – flygtninge nødhjælp og anden ” hjælp ” .

  11 ) med meget mere.

 3. Af Jesper Høegh

  -

  Jeg har altid nægtet at have Angst for andre mennesker –
  jeg har lært – for at opnå andre menneskers respekt – kræver det man selv udviser respekt overfor andre mennesker!

  Den lærdom har jeg altid efterlevet – men må nu korrigere – kan ikke
  udvise respekt til mennesker der ikke vil dialog – anvender Vold/Død –
  ødelæggelse som kommunikationsmiddel..

  Mennesker med den mentalitet er desværre blevet globalt – ikke mindst i
  DK – en daglig Frygt – en Frygt vi ikke havde forudset – en Frygt vi ikke tør
  bekæmpe – da det vil være med Livet som Indsats.!

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jesper Høegh

  Når en hel del af de herværende muslimer

  – opfører sig som elefanter i en glasbutik såvel i tale som i handling
  – afviser at efterleve gængse regler i samfundet
  – kræver hensyntagen til deres afgud og værdier, men ikke vil yde samme mht. vore værdier

  så har jeg morderligt svært ved at se, hvorfor jeg skal yde dem respekt.

  Det samme gælder i øvrigt vore politikere, som på alle måder optræder vattet overfor muslimerne.

  Hvis vort samfund skal overleve som vestligt kultiveret område er det nødvendigt med en særdeles håndfast afvisning af muslimske “værdier” som retningsgivende for samfundet og et fast forsvar for vore egne værdier – hver gang.

 5. Af Torben Knudsen

  -

  Hvad er det der gør, at man helt hjernevasket bliver ved med at forbinde ytringsfrihed med provokationer og modprovokationer.
  Det fleste af os har det i os. Bliver du provokeret, så er der gode chancer for at miste selvkontrollen.
  Der gives ikke fine regler for, hvornår du mister selvkontrollen.
  Bringer du religion ind i provokationen, så har du selv bedt om det.
  Provokation på en motorvej kan du forhåbentlig overleve, men vær ikke sikker.

 6. Af Martin Nielsen

  -

  “Og så snart han havde sagt det, vendte vi ham ryggen og lod ham drage i eksil til Grønland som en anden Dr. Dampe – så vi slipper for at tage stilling til kernen i hans budskab:”

  Sådan har jeg ikke opfattet holdningen til Akkari. Det er jo helt almindeligt og såre fornuftigt, at folk i hvert fald i en periode vil se tiden an. De, der så den noget ubehagelige tv-serie med ham og Khader, husker vel også, at sidstnævnte flere gange sagde, at han ikke stolede på Akkari, mens Akkari selv udtalte, at han måtte have store karrieremuligheder.

  Ang. Pegida vil jeg give dig ret. Sennels har fået en ussel behandling af pressen, men vi kan da i det mindste glæde os over, at han har beholdt sit arbejde. Det tror jeg ikke var sket for blot fem år siden. Noget er trods alt gået i den rigtige retning.

  Hvad TFS angår, har jeg svært ved at deltage i medlemmernes jubelskrig over egne meriter, for jeg kan ikke få øje på dem. I et kvart århundrede har danske mænd og kvinder fodret aviserne med skrappe læserbreve og artikler, og der har på mange niveauer været kæmpet indædt mod det pres, som venstresiden konstant har lagt på den tiltagende uro over indvandringen. TFS lader til helt at have overset det.

  TFS har blot været et af mange fænomener i tiden, hvor de fleste danskere sikkert helst have undværet diverse retssager, som ikke førte noget med sig udover store udgifter til sagesløse skatteborgere, og , at de sigtede fik lejlighed til at stille sig i positur. Lars Vilks er en sej gut, men ellers vil jeg mene, at selskabet har været al for lidt kræsen med valg af venner og Hedegaard med udtalelser. Derved har man igen-igen skudt andre fra sig og været en belastning for den nødvendige kritik af islamiske urimeligheder.. Den handlemåde forveksles nu med tapperhed. Ak ja. Da jeg var barn, sagde vi, at selvros stinker, og jeg synes stadig, at det kan blive for meget.

  Ang. Hornsleth blev han vel bare hunderæd for, at der skulle ske noget med hans børn, det blev der jo truet med. Han var et ret patetisk indslag, men fik dog sagt noget i retning af, at man ikke skal lege med slanger. Dan Park havde jeg gerne undværet, men med ham gik der jo landskamp i foretagende, man skulle vise Sverige…

  Nu spørger jeg mig selv, hvad Dan Park har tænkt sig at foretage sig i de kommende år. Vi kan jo alle nedkomme med et eller andet provokerende, men vi kommer ikke langt, hvis vi derefter har fået malet os op i et hjørne. Man skal ikke undervurdere dem, der går mere sagtmodigt til værks, de når for det meste længst.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Torben Knudsen

  Skal vi så bare lade muslimerne provokere os med deres krav om hensyntagen til deres afgud?

  Altså: skal provokationerne kun komme fra den side? For der er sjældent en dag uden at der er en eller flere.

 8. Af karen B

  -

  Kære K.S.
  Et lægebesøg er heldigvis stadigt gratis

 9. Af Finn Bjerrehave

  -

  TFS, hvor ligger modsætningen, eller er jeg bare uoplyst.
  Jeg troede vi havde trykkefrihed i DK., men hvorfor skal vi så have dette selskab, og hvem er målgruppen ?
  Itrykkefrihedens navn, ønsker jeg det røde kort til vores ministre, hvor landsministeren over år, tildeler Kommunerne 445 millioner kroner til opblomstring, og i radioavisen hører jeg , 1000.millioner til Syriske flygtninge, altså mere end dobbelt op til personer uden for DK., og hvorfor hader vores politikere DK så meget.
  Jeg forstår det simpelthen ikke. Finn Vig

 10. Af S øren S ørensen

  -

  Ytringsfriheden er under pres ja. Vi ser det bla i støvrings blog hvor få meninger der er uenige slipper igennem. Men især ses det hos Lilleør og Tom Jensen m.fl hvor kun de politiske borgerlige har ytringsfrihed nu i deres menighed.
  Det er valgår og alt kritik mod borgerlighed bliver ikke fremført…….

  Tfs er kun interesseret i muslim bashing ikke for pøblens interesser på området ellers. Da jøden Hedegaard sad i Fox tv kom han med det værste vås hørt i Danmark historien. Se selv på you tube.

  Den ftilsatte i Tyrkiet er altså ikke dømt eller bevist som gerningsmanden så det er lidt tidlig at snakke om mordere Støvring. Personligt hælder jeg mere til at Hedegaard iscenesatte det hele selv for effekt. Han sad nok og drak kaffe med gerningsmanden først hvor de planlagde fup nummeret.

  B og JP leder i at malke islam for “stemmer” og de sorteste bloggere er der. Som Uhrskov sagde er det mht muslimsk indvandring lige gyldigt hvilken blok leder. Indvandringen under VKO blev MERE end fordoblet pr år end 10 året før et niveau nogenlunde beholdt.
  Næste LAv KO regering kan kun vinde på muslimbashing via mindrebegavet vælgere i DF.

  Er behov for et parti på venstrefløjen der garantere en oprigtig stram indvandring uden det latrinære i DF’s retorik. Sådan et parti kunne direkte halvere DF’s mandater og garantere rød magt uden de borgerlige radikale.
  Stort behov for dette parti.

 11. Af P Christensen

  -

  Hvis man ikke måtte “provokere” levede vi eksempelvis stadig med den konsensus-vildfarelse at Jorden
  var flad og universets centrum.
  Og med den katastrofalt behagesyge radikale-venstrefløj vi har herhjemme, varer det ikke
  længe, før vi er sat helt tilbage dertil.

 12. Af Martin Nielsen

  -

  Finn Bjerrehave:

  “TFS, hvor ligger modsætningen, eller er jeg bare uoplyst.
  Jeg troede vi havde trykkefrihed i DK., men hvorfor skal vi så have dette selskab, og hvem er målgruppen ?”

  Tak fordi du stiller spørgsmålet. Hvis du havde set Lars Hedegaards performe i canadisk TV hos Michael Coren, ville du vide. at han ved de lejligheder kaldte sig jøde (det var studieværten også), og at han fremstillede Danmark som en bananrepublik med et råddent retssystem Den slags sælger biletter i visse kredse, og jeg er sikker på, at man indenfor TFS har det vældig hyggeligt, når man er sammen og dyrker Hedegaard og konspirationsteorien om Eurabia, som Hedegaard nægtede at udtale sig om, da Krasnik interviewede ham.

  Derefter gik Krarup familien amok i en mediestorm mod Krasnik, og derfor har de fleste danskere endnu ikke hørt om, hvad konspirationsteorien om Eurabia handler om. Den er heller ikke værd at bruge tid på og er forlængst tilbagevist af klogere hoveder. Den er angiveligt opfundet af hustruen til en agent for Mossad. Sært nok ønsker TFS’s formand med familie ikke en offentlig diskussion om dette emne.

  Selvfølgelig har vi i teorien trykkefrihed, men i praksis lægger “Blasfemiparagraffen” og truslerne fra voldelige miljøer en dæmper på den. Her vil jeg gerne fremhæve, at for mig er der ingen tvivl om, at TFS’s arbejde betyder forsvindende lidt ift. det, der dukkede op af råddenskab, da Fl. Rose fik Muhammed-tegningerne på tryk. Dette var det store vendepunkt i danskernes syn på islam, og hvad TFS har foretaget sig fortoner sig ved sammenligning til privat hygge med ligesindede og mislykket business. For det er jo ingen hemmelighed, at der indenfor selskabet er mange stridbare personer, der sikkert som solen står op i øst, regelmæssigt geråder i fejder med hinanden og smækker med dørene, når de forlader selskabet. Når det kan betale sig for dem, vender de tilbage, det har det netop afholdte jubilæum flere eksempler på, og fred være med dem og deres selvhøjtidelige heltedyrkelse.

  Muhammedtegningerne var derimod en hjørnesten i dansk historie.

 13. Af Hans Hansen

  -

  Trykkefrihedsselskabet er gået over stregen flere gange, eksempelvis fra medlemmer af den blå feminisme Lone Nørgaard og udtalelser fra Lars Hedegaard. Sådan er det, men på den anden side så har trykkefrihedsselskabet absolut fat i nogle pointer. Den væsenligste er deres kritik af islamismens tilstedeværelse i Danmark.

  Her har især venstrefløjen totalt svigtet. Når forsvar for muslimer bliver til forsvar for islamisme, så begår venstrefløjen sine velkendte fatale fejltagelser. Fordi befolkningen udmærket erkender fanatisme uanset farve og religion, så skyder venstrefløjen sig selv i foden så det giver genlyd. Det betaler de i stemmeboksen.

  Mere er der essentielt ikke at sige til det.

 14. Af Hans Nielsen

  -

  Jeg har lige set John Cleese på TV2-Nyhederne. John Cleese udtaler: At der var protester da “Life of Brian” blev vist. Men det var protester med vrede mishasytringer og læserbreve. At man i dag kan blive myrdet og forfulgt fordi man gør grin med en bestemt religion, havde John Cleese aldrig troet.”. Ak ja. Så enkelt er det i virkeligheden med de kære Muhammed-tegninger.

  Hvor mange er blevet dræbt og forfulgt på grund af “Life of Brian”? Hvorfor kalder man Islam for “fredens religion?.

 15. Af Dennis Sørensen

  -

  Det såkaldte “trykkefrihedselskab” er ikke andet end en samling halvelitære kandestøbere, der ikke formår at sætte handling bag ord. Man udelukker bevidst politiske modstandere og folk, der ikke passer ind i deres verden.

  Pegida? hvilket pegida? Denne aflægger af en tysk organisation, hvis formand ynder at fremstille sig selv som “Der Föhrer” og forfalske meddelelser på det groveste – mon den små Sennels vil opytræde i Fritz Clausen-figur?

 16. Af John Christiansen

  -

  Martin Nielsen alias Maria Due??

 17. Af Henning Svendsen

  -

  Konspirations teorien om Eurabia er tilbagevist af kloge hoveder??? –
  Og dermed også af Martin Nielsen så Danmark har måske opfostret et geni
  Men at tilbagevise noget der står sort på hvidt i Koranen- så er man godt nok ikke det helt store geni.alligevel

 18. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Eva Madsens indlæg –
  burde være pligtlæsning for alle vore islamleflende politisk korrekte politikere,
  der er godt igang med at ødelægge DK for altid.
  I deres grænseløse, næsegruse beundring for EU-monstret er de parate til at “sælge ud” af dette
  lands, igennem flere tusinde år, hårdt tilkæmpet og oparbejdet civilisations niveau uden blusel
  uden respekt for det danske folk, uden respekt for vor historie, uden respekt for vor kristendom
  og uden den mindste respekt for hele den vestlige verdens kulturgrundlag, som de er godt igang med at forråde.
  For at EU-multi-kulti-helvede kan lykkes , er det først nødvendigt, at udslette de europæiske nationalstater og dermed deres historie, nationale samhørighed og dermed de europæiske folks
  homogenitet og hele egenart- derfor den massive muslimske indvandring, der vil udslette de europæiske nationalstaters særpræg og hele kulturgrundlag – når dette er gennemført er EURABIA en realitet og verdenshistorien største landsforræderi gennemført.
  Hvis Europa skal overleve, som de europæiske folks hjemsted, bliver det absolut nødvendigt med
  en væbnet borgeropstand imod den modbydelige, såkaldte “elite” – en “elite”, der ikke tøver med at forråde alt, hvad den europæiske civilisation har opbygget igennem flere tusinde års kamp, afsavn og utallige ofrer.
  Kæmp for alt du har kært INDEN det er for sent…!

 19. Af PREBEN F. JENSEN

  -

  Kasper Støvring har skrevet et fremragende oplæg til debat. Der er flere gode ponter og afsløringer. F.eks. den med at Lykke Friis og Bo Lidegaard var enige om at PEGIDA burde pakke sammen. Her er der to tilsyneladende intelligente personer, som tilsyneladende intet fatter, når det drejer sig om den totalitære trussel mod Danmark og Europa.

  Regeringens to partier, R og S synes også at have slået hjernen fuldstændig fra. Plus samvittigheden. For deres åbning af alle sluser er jo medvirken til at bringe Danmark under fremmed herredømme. Det er jo en invasion og en ny besættelse der er i gang.
  Og dyrt er det. Større og større dele af statsbudgettet anvendes på indvandring og “integration” mv., og resultatet er velfærdsforringelser, nedskæringer, lukninger og spareøvelser i et aldrig før set omfang. Plus øget skattetryk og flere gebyrer, afgifter og bøder oveni. Hvortil kommer mere kriminalitet, mere sygdom, pladsmangel på hospitalerne, i fængslerne og i boligkvartererne osv.

  Det er selvfølgelig skandaløst at Deadline mistænkeliggør en fredelig, demokratisk og folkelig bevægelse….. og derved manipulerer seerne. Men dødens linje er jo hvad en del journalister går ind for, så “Deadline” er nok et velvalgt og præcist navn, i relation til at mediemanipulation kan føre til demokratiets død og i næste omgang nationens mange borgeres død. For kun et ægte, direkte og oplyst demokrati kan i længden beskytte en befolkning og nation mod undergang. Som set i trediverne. Da nazisterne fik aflivet demokratiet, var kursen sat direkte mod statsterror, krig og tyske byers forvandling til flammehelveder og askedynger.

  Overalt i Europa breder fattigdommen sig, ligesom kriminalitet, statstyranni og skumle former for rødsort fascisme og undertrykkelse. EU udvikler sig i en mere og mere uheldig og ildevarslende retning.

  Dengang nazisterne og bagefter kommunisterne truede Europa, var der vilje til modstand. Det der foregår i ISIS og Boko Haram områderne af blodtørst, grusomheder og massemord……. bør kunne genopvække viljen til at bevare og forsvare vores land og civilisation. For et folk uden land og uden kultur er et folk der går en ynkelig og trøstesløs fremtid i møde.

  Da de engelske byer blev bombarderet af hundredvis af bombefly, gav englænderne ikke op. I sammenligning med englænderne er truslerne mod danskerne små, omend voksende. Men det er lidt tidligt og noget kujonagtigt allerede nu at flygte eller krybe i skjul. For fædrelandets skyld, for retfærdighedens og frihedens skyld, for børnenes skyld, må vi møde tidens pladderhumanistiske og rødsorte udfordringer med fasthed og beslutsomhed. Eller blive et glemt, æreløst og retsløst folk der gik under pga. fejhed og usselhed.

 20. Af PREBEN F. JENSEN

  -

  DANMARK ER ET TRUET LAND……OG DANSKERNE ET TRUET FOLK…..

  Kasper Støvring har skrevet et fremragende oplæg til debat. Der er flere gode pointer og afsløringer. F.eks. den med at Lykke Friis og Bo Lidegaard var enige om at PEGIDA burde pakke sammen. Her er der to tilsyneladende intelligente personer, som tilsyneladende intet fatter, når det drejer sig om den totalitære trussel mod Danmark og Europa.

  Regeringens to partier, R og S synes også at have slået hjernen fuldstændig fra. Plus samvittigheden. For deres åbning af alle sluser er jo medvirken til at bringe Danmark under fremmed herredømme. Det er jo en invasion og en ny besættelse der er i gang.
  Og dyrt er det. Større og større dele af statsbudgettet anvendes på indvandring og “integration” mv., og resultatet er velfærdsforringelser, nedskæringer, lukninger og spareøvelser i et aldrig før set omfang. Plus øget skattetryk og flere gebyrer, afgifter og bøder oveni. Hvortil kommer mere kriminalitet, mere sygdom, pladsmangel på hospitalerne, i fængslerne og i boligkvartererne osv.

  Det er selvfølgelig skandaløst at Deadline mistænkeliggør en fredelig, demokratisk og folkelig bevægelse….. og derved manipulerer seerne. Men dødens linje er jo hvad en del journalister går ind for, så “Deadline” er nok et velvalgt og præcist navn, i relation til at mediemanipulation kan føre til demokratiets død og i næste omgang nationens og mange borgeres død. For kun et ægte, direkte og oplyst demokrati kan i længden beskytte en befolkning og nation mod undergang. Som set i trediverne. Da nazisterne fik aflivet demokratiet, var kursen sat direkte mod gangstervælde, statsterror, krig og tyske byers forvandling til flammehelveder og askedynger.

  Overalt i nutidens Europa breder fattigdommen sig, ligesom kriminalitet, statstyranni og skumle former for rødsort fascisme og undertrykkelse. EU udvikler sig i en mere og mere uheldig og ildevarslende retning.

  Dengang nazisterne og bagefter kommunisterne truede Europa, var der vilje til modstand. Det der i dag foregår i ISIS og Boko Haram områderne af blodtørst, grusomheder, rædsler og massemord……. bør kunne genopvække viljen til at bevare og forsvare vores land og civilisation. For et folk uden land og uden kultur er et folk der går en ynkelig og trøstesløs fremtid i møde.

  Da de engelske byer blev bombarderet af hundredvis af bombefly, gav englænderne ikke op. I sammenligning med englænderne er truslerne mod danskerne små, omend voksende. Men det er lidt tidligt og noget kujonagtigt allerede nu at flygte eller krybe i skjul. For fædrelandets skyld, for retfærdighedens og frihedens skyld, for børnenes skyld, må vi møde tidens pladderhumanistiske og rødsorte udfordringer med fasthed og beslutsomhed. Eller blive et glemt, æreløst og retsløst folk der gik under pga. fejhed og usselhed.

  Mangel på fremsynet tænkning og konstruktiv handlekraft bevirker kun at situationen bliver værre og værre. Mit forslag er at vi i det mindste får iværksat en stor oplysningskampagne til vælgerne, om hvad der er i vente hvis radikale og skabsradikale får lov til at fremture.

  (Hvis der er nogen der har grund til at tage afstand fra det landsskadelige radikale parti og koloniseringen af Danmark, er det de danske kvinder. De vil blive de første tabere og ofre hvis vores kultur udskiftes med en der er meget brutal og kvindefjendsk) (i Sverige er undertrykkelsen af kvinderne allerede i gang. De overfaldes i tusindvis) (se netaviserne)

 21. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Den danske ytringsfrihedsfanatisme, som den tidligt kom til udtryk i JP’s Muhammed-tegning provokation, medførte store personlige risici og indkomsttab for danske firmaer og enkeltpersoner, der som jeg også dengang arbejde i muslimske lande. Så jeg kan kun med tilfredshed konstatere, at TFS nu ikke blot kan sende alle risici gratis ud til os andre danske på arbejde ude i verden, men selv nu hjemme i Danmark må leve med de risici, som følger af egne rigide ytringer. Som i affaldspolitik, er det et hensigtsmæssigt princip, at forureneren selv betaler for sin forurening, og samme princip er jo også hensigtsmæssigt, når der er tale om ytringsforurening. Og Westergårds og Wilks tegninger er blottet for enhvert kunstnerisk indhold bortset fra den bare provokation, og derfor at henregne til lokumstegninger. Og sådanne tegninger vil jeg ikke risicere liv og levned ude i verden for. Det er voksent at tage ansvar for egne handlinger, så derfor fint at TFS nu har passeret de første 10 år, for så går det da fremad.

 22. Af Hans Hansen

  -

  Det første den totalitære socialistiske venstrefløj ville, fik de chancen, er at begrænse ytringsfriheden. Årsagen er at deres, for andre, fuldstændigt inacceptable politikker ikke må modsiges. Når man kvajer sig så gevaldigt, som eksempelvis er tilfældet med diverse islamistiske foreninger, medfølgende totalt udknaldede salafister, så må det for alt i verden ikke kritiseres. Man skal ikke kunne kritisere hverken socialisternes eller islamisternes totalitarisme.

  Intet har formået at trænge igennem islamkritik bortset fra muhammedtegningerne. De fik sat skub i diskussionen, fordi tegningerne provokerede horden af religiøse fanatikere til at begå, den voldelige adfærd, der er lige på nippet hos alle totalitære. Deres ævl med deres nyeste trend-ord “stigmatisering” er så evnesvagt at høre gentaget i alt hvad der kommer ud af munden på dem, at det ikke varer længe før folk brækker sig. Stigmatisering mig her og stigmatisering mig der.

  Islamister skal stigmatiseres. Det er for pokker meningen de skal jordes. Hvis Trykkefrihedsselskabet vil løfte den opgave, så får de al den støtte i flertallet af befolkningen de behøver. Så kan kommunister og socialister rotere ligeså tosset de vil.

  Men det er måske en ide at begrænse ytringsfriheden for socialister?

 23. Af Hans Hansen

  -

  Socialisternes enorme dobbeltmoral slår ud i lys luge når de stigmatiserer nazierne. Det er fint med mig. Nazierne skal, som islamisterne, stimatiseres så de tuder sengetøjet vådt. Jeg skal gerne samtidig stigmatisere socialisternes, ved at gentage disse organisationers folkemord på 100.000 millioner.

  Med nazi’s folkemord på 6 millioner, så er socialismen skyld i 17 gange flere mord. 17 gange for pokker. Så luk røven i evnesvage tosser …

  Men socialisterne fatter ikke et klap. Der er nul tankevirksomhed, og den smule der foregår handler om deres hjernevaskede planøkonomiske fallerede Max og Engels teorier.

 24. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Ja – tillykke til Trykkefrihedsselskabet som snart er de eneste som ikke giver efter for vold og trusler fra en flok muslimske mørkemænd som ikke vil vores demokrati og ytringsfrihed og som af uransagelige grunde har fået opholdstilladelse herhjemme! I 1930’erne tog vi ikke den snigende nazisme alvorligt og nu tager vi ikke den snigende islamisme alvorligt og den samfundsundergravende venstrefløj og røde løftebrudsregering er lige så kujonagtige i deres retorik og handling som kujonerne fra Politiken-segmentet!

 25. Af PREBEN F JENSEN

  -

  At der føres en udemokratisk/folkefjendsk/menneskefjendsk/familiefjendsk politik i nutidens Danmark er der ingen tvivl om. Man forærer vores land, byer, boliger, arbejdspladser og velfærd væk til indstrømmende kulturfremmede. Man stjæler, konfiskerer og beslaglægger i hastigt stigende omfang danskernes penge, rettigheder, privatliv og fremtidsmuligheder. Man angriber familielivet, diskriminerer mændene og gør børnene til statens ejendom. Og flere og flere danskere skubbes ud i nedværdigende arbejdsbetingelser og underbetaling. Selv middelklasse- og højtuddannede danskere risikerer nu at blive presset ud i social deroute, familieopløsning, hjemløshed og sygdom pga. skatteplyndring og forringet velfærd og retssikkerhed. Og sundhedssystemet er også under nedbrydning. F.eks. er en otte-årig dansk dreng lige død af kræft. Familien måtte bruge lang tid på at skaffe/indsamle penge til flytransport og behandling i udlandet. Fra den danske velfærdsstats side var der ikke megen hjælp at hente. Det endte med at drengen aldrig fik den chance og behandling han havde brug for. Vi betaler verdens højeste skatter, men får mindre og mindre velfærd og sundhed for pengene.

  Regeringen har lagt sig ud med skolelærere, forældre, elever, læger, patienter, lønmodtagere, arbejdsløse, erhvervsdrivende og mange andre. Politiske overgreb og skandaler hagler ned over befolkningen. Regeringens/Borgens politik er asocial og totalitær, og med den indvandringspolitik man har anlagt, er kursen sat mod statsbankerot, samfundsopløsning og blodige konflikter.

  Det er en politik der kan ende i en sådan elendighed og katastrofe, at millioner af danskere vil få deres tilværelse ødelagt.

  Det vil nok være klogt at lære af hvad der er foregået i Sverige og diverse andre lande, så at vi måske kan undgå at ende i samme uhyggelige tilstande pga. fascistisk og kortsynet politik.

 26. Af Anette O

  -

  Man behøver bare at læse indlæg her på bloggen, hvor der tales om ‘provokation’ og ‘ytringsfrihedsfundamentalisme’ for at vide, at vi er ilde stedt. Det største problem er ikke vores politikere, medierne eller religiøse fascister – det største problem er de danskere, som er villige til at sælge ud af alt, hvad vores frie del af verden står for. Politikere kan vælges til og fra, mediernes bias og propaganda kan gennemskues og trusler om vold, når tegninger offentliggøres kan imødegås og bekæmpes med stålsat modstand. Men det kræver vilje til at kæmpe benhårdt for vores værdier – den vilje er der ikke fra en stor del af befolkningen …. desværre!

 27. Af J Nielsen

  -

  ” Det største problem er ikke vores politikere, medierne eller religiøse fascister – det største problem er de danskere, som er villige til at sælge ud af alt, hvad vores frie del af verden står for.”

  Det er fuldstændigt rigtigt. Et godt eksempel er det angreb på ytringsfriheden som blev en del af terrorlovgivningen. Hvor var protesterne, da det for få år siden blev gjort strafbart “offentligt at billige terrorisme”? I dag er det sådan, at hvis man kommenterer terrorisme, det kan fx være på sociale medier som Facebook, så har det bare at være fordømmende. Ellers kan man få øvrigheden på nakken. Der har været et par sager for nylig.

  Denne lov er et angreb på hvad vores del af verden står for.

  Her har vi at gøre med udtalelser, der efter de flestes opfattelse er afskyelige. Jeg har set mange eksempler på folk der slynger om sig med Voltaire-citatet “jeg finder Deres udtalelser afskyelige, men vil kæmpe til døden(!) for Deres ret til at fremsætte dem”. Jeg har set nul eksempler på folk der lever op til det, eller, for nu at komme ned fra den høje hest, bare lader deres stemme høre til forsvar for egne principper. Her hvor det virkelig skal stå sin prøve.

  Jeg siger ikke at denne lov er en dårlig ide. Jeg siger, at man ikke på samme tid kan holde ytringsfrihedens fane så højt, at man dårligt nok kan nå jorden – og så møde anslag mod samme ytringsfrihed igennem lovgivningen med larmende tavshed.

 28. Af Kent Andersen

  -

  Kære Kasper Støvring: Du er fremragende til at piske en stemning op:
  (1) Alle jeg kender er enige i, at “kultur betyder noget”. Hvis du vil ramme nogen med kritik, så må det være fordi, at du finder det kritisabelt, at nogle folk tillader sig at være uenige med dig i, at kultur betyder ALT.
  (2) Jeg ved ikke hvad du mener, når du skriver, at det “kræver sin mand m/k at stå fast på ytringsfriheden i disse tider”. ALLE jeg kender vil stå fast på ytringsfriheden “i disse tider”.
  (3) Hvis du med “ytringsfriheden ER under pres” mener, at det er risikabelt, at lave grin med Islam i pressen, og at dette er uacceptabelt, så er der igen ingen jeg kender, der er uenige med dig i dette. Det har været risikabelt, at lave grin med Islam i pressen, i al den tid jeg kan huske, og jeg er vel ca. ligeså gammel som dig. Det er der vidst ikke noget nyt i, og det er stadigvæk uacceptabelt. Hvad der er mindre klart er, hvorledes nogle “trusler/angreb på nogle journalister/tegnere fordi de laver grin med Islam” medfører, at vi står med “den største trussel mod livet på jorden siden dinosaurerne blev udryddet for 65 miliioner år siden”.
  (4) At fundamentalistiske islamister er farlige kender jeg heller ingen der er uenige med dig i, og det har de vidst været i mange årtier. Hvor stort problemet er, og hvad der skal gøres ved det, er vidst de meningsfulde spørgsmål.
  (5) At de sociale medier skulle være fyldt med mennesker, der er kritiske overfor Lars Hedegaard, er absurd at læse. Hvis man bevæger sig lidt rundt på “de sociale medier”, så finder man hurtigt ud af, at 90% af alle indlæg kommer fra mennesker, der er 100% enige med alt hvad du skriver. Nogle udtrykker det dog mildest talt mere elegant end andre.
  (6) Jeg finder efterhånden brugen af ordet “politisk korrekthed” temmeligt meningsløst, når nu virkeligheden er, at det dækker over en meget lille minoritet. Stort set alt i pressen drejer sig om “ytringsfrihed og islamisme”. Hvis man er “ukritisk overfor islamisme”, eller bare ønsker at tale om noget andet end islamisme, så bliver man sablet ned for at være naiv, og for ikke at have blik for verdens eneste store problem.

 29. Af Thomas H Jensen

  -

  Forsvarer jeg i virkeligheden min ytringsfrihed, eller gemmer jeg mig bare i frygt for konsekvenserne?

  Da der for nyligt blev udøvet terror mod vore danske jøder fulgte jeg ikke op med offentlige forevisninger af “Der Jüde”, som min ytringsfrihed giver mig ret til. Når jeg møder en rocker råber jeg ikke “Rockere er bøsserøve” som min ytringsfrihed giver mig lov til. Når jeg ser en pensionist råber jeg ikke “Læg dig til at dø, din gamle samfundsnasser”, selvom min ytringsfrihed giver mig lov. Jeg skriver ikke, trods min ytringsfrihed, lange blogge på internettet om at vi bør aflive alle handicappede for at spare samfundskroner. Når jeg ser en muslim, hiver jeg ikke en tegning af Muhammed op af inderlommen og stikker den op i hans ansigt, selvom ytringsfriheden giver mig lov til at gøre netop det.

  Lever jeg i frygt, eller er jeg blot en smule velopdragen?

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ih, hvor de gungrer, når de marcherer i Trykkefrihedsselskabet!!!

 31. Af Helge Nørager

  -

  “Islamister skal stigmatiseres. Det er for pokker meningen de skal jordes. Hvis Trykkefrihedsselskabet vil løfte den opgave, så får de al den støtte i flertallet af befolkningen de behøver. Så kan kommunister og socialister rotere ligeså tosset de vil.

  Men det er måske en ide at begrænse ytringsfriheden for socialister?”

  Hr. Hans Hansen, viser sit sande ansigt, dem som han er uenige med skal begrænses i muligheder for at udtrykke sig offentligt, og Hr. Hans Hansen skal kunne sprede sine budskaber om had, helst uden mennesker af anden opfattelse giver modstand.

 32. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Mange her på bloggen kan helt gratis sidde hjemme i den lune stue over kaffen og forfatte ret voldsomme ytringer, ikke kun generelt om muslimske indvandrere, men også om andre danske som jeg, der indirekte rammes af jeres ytringsfriheds-fundamentalisme. For det er jo bl.a. jeg, der som dansker p.g.a. af mit arbejde på udviklingsprojekter i den muslimske verden påføres en betydeligt øget, personlig risiko. Jeg har f.eks. her på bloggen flere gange berettet om, at jeg da Muhammed-krisen var mest hektisk, befandt mig på arbejde Ramallah, og at jeg kun i sidste øjeblik slap ud af byen med liv og helbred i behold, men måtte vinke farvel til mit arbejde der, og derfor tabte al indtægt i flere måneder. Hvilken risiko løb i derhjemme i stuen?
  Det er også jeg og andre danske med arbejde i udlandet, som nu i forbindelse med den kommende Terror-pakke, skal tåle, at blive aflyttet af EF uden nogen som helst forudgående eller efterfølgende dommerkendelse. D.v.s. mine grundlovsikrede rettigheder krænkes nu snart groft af alle jer hjemmegående, alene for at minimere risikoen for at en muslimsk terrorrist en dag skulle finde vej til Brugsen i Vorbasse, eller hvor i nu færdes. Og hvor sandsynligt er det, med mindre terrorristen ved en fejltagelse tager bussen til Vorbasse og der forveksler BRUGSEN med Jyllandsposten. Der er iøvrigt INGEN sammenhæng imellem øget personovervågning af danske i udlandet og den nylige, terrorsag i Danmark. INGEN!
  Jeg betaler iøvrigt siden “Møgungens” tid i Skatteministeriet fuld skat til den danske stat af mit arbejde i udlandet, så er også med til at finansiere de overførselsindkomster mange af jer sikkert modtager, al den stund i med de utallige ytringer her på bloggen næppe kan have tid til ret meget fast arbejde. Jeg står heller ikke i vejen for jer, når i frekventerer offentlig service i lægehuset i Vorbasse,, for jeg er ikke meget hjemme i Danmark, så kan ikke selv nyde den service, som jeg betaler skat til.
  Så hvis i mener lokumstegninger, som groft nedgør andre kulturer og religioner, er
  værd at risikere liv og levned for, så tag da for helvede at sæt jeres eget liv og helbred og grundlovsrettigheder på spild, og ikke kun vores, som tjener den danske stat med arbejde i udlandet, samt til jeres overførselsindkomster. Hvis jeg dengang i Ramallah var blevet lemlæstet eller det der er værre, tror i så det ville have været nogen trøst for min familie, at jeg var lemlæstet/død i ytringsfrihedskampen for en lokumstegning? I kan tage at stikke den skråt op!

 33. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Stop al udviklingsbistand! Denne Jørn Strand Nielsen og hans vanvittige kommentarer beviser bare at det er spild af borgernes hårdt tjente penge at bruge mia. af kr. på udviklingsbistand til div. korrupte regimer rundt omkring i verden!

 34. Af Martin Nielsen

  -

  Mere fra vor repræsentant i Ramallah, Jørn Strand Nielsen, der virker dybt fascineret af det latrinære. Klippet er fra 2010 og genfindes nemt på Lisbeth Knudsens blog.

  “Hvor voksent var det fx. som Jyllandsposten bevidst at oparbejde sin tarmluft over længere tid for så pludselig at slippe den ud i en overvældende mængde så den nåede ud i meget vide kredse, og det alene for at observere om bestemte befolkningsgrupper som forventet var allergiske overfor avisens som sædvanlig meget ildelugtende tarmluft.
  Jyllandspostens udslip bredte sig helt ned til det ellers lykkelige Arabien, hvor den medførte større allergiske reaktioner blandt høj som lav, end selv Jyllanspostens Kulturredaktør i sin vildeste fantasi havde kunnet håbe på. Nogen dernede sendte en klagedeportation med lugtprøver taget i Ægypten helt op til Danmarks statsminister, men han måtte – som korrekt er – melde tilbage, at i Danmark er det enhvers ret at slippe så megen tarmluft man ønsker, ja nærmest en æressag ikke at forsøge at holde den tilbage. Og så ville han iøvrigt heller ikke lige den dag tage imod deportationen og selv personligt lugte til prøven. Så deportationen måtte skuffet rejse hjem med uforret sag (om man så må sige).
  Jeg arbejdede på den tid som konsulent på et udviklingsprojekt i Ramallah, som var nyttigt for både byen og mit levebrød. Men jeg måtte flygte “over night” forklædt som tysker og for bestandigt opgive projektet, fordi de gode folk i Ramallah jo meget forståeligt ikke kun skelne mellem de variende lugte af danskeres tarmlugt, og derfor var tilbøelig til at mene at jeg var fisens ejermand. De kunne jo ikke vide, at jeg er af den mere generte type, som foretrækker at slippe min tarmluft i enrum, i alt fald på dage hvor den er mest ildelugtende.
  MVH fra Jørn Strand Nielsen – nu fra et andet muslimsk land, hvor jeg dagligt beder til, at Jyllandsposten og ligesindede danske snart bliver voksne nok til at holde deres værste tarmlugte tilbage, så mine oplevelser i Ramallah ikke gentager sig.”

 35. Af Marie Iversen

  -

  Vi har taget imod muslimske indvandrere som desværre ikke er kommet hertil, fordi de værdsætter vores kultur, og derfor lever de i parallelsamfund, og derfor opstår organisationer som Sharia4Belgium, Sharia4UK osv.
  Jeg har indtryk af, at de fleste muslimer inderst inde er frustrerede over at leve i vestlig kultur, og de ser sig selv som ‘ofre’, men så er spørgsmålet hvordan vi kommer videre herfra. Vi skal måske slet ikke videre, vi vænner os sikkert til at skulle leve med overvågning og militær i gaderne.

 36. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Martin.
  Jeg og især min familie hjemme i Danmark havde nogle rigtigt dårlige dage under Muhammed-krisen p.g.a. af mit ophold i Ramallah. Den Danske Repræsentation på Vest Bredden var p.g.a. krisen trukket tilbage fra Ramallah til Jurasalem, og repræsentationen gav mig på den tid, hvor demonstrationer med flagafbrændinger tog til, om, straks enten at blive hentet til Jurasalen i et armeret køretøj, eller helt selv tage risikoen ved at forblive i Ramallah. Jeg arbejdede i Ramallah på et projekt for den tyske regering, og lånte i stedet et tysk flag (stort magnetisk af metal til at sætte på køleren), og slap ud af Ramallah en tidlig morgen i sidste øjeblik “forklædt som tysker”, inden lokale grupper indledte klapjagten på danske på Vest Bredden. Et par dage efter min flugt, blev en tysker omringet af en gruppe unge palæstinensere bevæbnet med knive, og han lykkedes kun at slippe helskindet fra episoden, fordi har bar sit tyske pas på sig. De troede indtil da, at han var dansk.
  Krisen havde også store konsekvenser for andre, større firmaer end mit, herunder f.eks. ARLA, hvis varer blev fjernet fra hylderne i flere muslimske lande.
  Muhammed-krisen skyldes naturligvis mange faktorer både på muslimsk og dansk side, men det kan næppe nægtes, at domino processen blev startet af Muhammed-tegningerne i JP.
  Jeg synes ikke det er rimeligt, at du nedgør min og min families dårlige oplevelse dengang, uanset om jeg som nu beskriver den i almindelige vendinger, eller som i den kommentar, du har fundet frem fra 2010, med en tarmlugt analogi.
  Min pointe er jo simpelthen, at ytringer a la Westergårds og Wilks tegninger med stor sandsynlighed skaber en modreaktion – det var jo i begge tilfælde det egentlige formål – men at ingen kan forudsige, hvor og hvem denne modreaktion rammer. Min oplevelse er måske ikke væsentlig for danske som helhed, men jeg bringer den jo som et eksempel på, at det ikke er jer hjemme i de lune stuer, men folk som jeg, der langt mere sandsynligt kan blive målet for en modreaktion ude i verden.
  Det er generelt ikke ufarligt at arbejde på udviklingsprojekter, og jeg har da også som følge af møde med almindeligt kriminelle på gaden derude oplevet et meget groft overfald, som nær havde kostet mig livet. Jeg “slap” med en brækket kæbe og 10 dage på et russisk hospital. Da jeg vågnede op efter knock-out slaget, var jeg frarøvet ALT bortset fra mine bukser. Men det er en kendt risiko ved jobbet, ligesom de ofte farlige transportforhold og helbredsrisici. og jeg har levet med disse risici i nu snart mange år.
  Men at en sådan væsentlig risiko skal forøges af hensyn til ytringsfrihedsfundamentalisters hang til at håne andre kulturer/religioner, er jo ikke rimeligt. I alt fald synes jeg det ville være rimeligt, om du og andre forholder jeg til en sådan risiko for andre danske, som i jo indirekte er en medvirkende årsag til.
  Hvis du ikke forstår min pointe, eller simpelthen blot finder den irrelevant, så er det sådan. Men du behøver ikke nedgøre mine og min families oplevelser. Tak!

 37. Af Martin Nielsen

  -

  Thomas H. Jensen skriver:

  “Når jeg møder en rocker råber jeg ikke “Rockere er bøsserøve” som min ytringsfrihed giver mig lov til. Når jeg ser en pensionist råber jeg ikke “Læg dig til at dø, din gamle samfundsnasser”, selvom min ytringsfrihed giver mig lov. Jeg skriver ikke, trods min ytringsfrihed, lange blogge på internettet om at vi bør aflive alle handicappede for at spare samfundskroner. Når jeg ser en muslim, hiver jeg ikke en tegning af Muhammed op af inderlommen og stikker den op i hans ansigt, selvom ytringsfriheden giver mig lov til at gøre netop det.

  Lever jeg i frygt, eller er jeg blot en smule velopdragen?”

  Du er i hvert fald ikke velopdragen.

 38. Af Dan Frederiksen

  -

  Indien har forbudt dokumentarfilmen om voldtægt kaldet ‘India’s Daughter’. Følger man med i den internationale presse, kan man se, at argumenterne for at forbyde filmen kan koges ned til:
  1) Den er voldsomt provokerende for en stor del af befolkningen at se
  2) Den mistænkeliggør dele af samfundet
  3) Den oppisker til had mellem befolkningsgrupper
  4) I den almindelige offentlige uorden over filmen kan forekomme skader på mennesker og ejendom
  5) Det samme kan siges langt pænere og mere civiliseret
  Kender vi disse argumenter andre steder fra ? Selvfølgeligt gør vi det. Intet er mere provokerende end et flig af sandheden, og der vil altid være mindrebemidlede, som ikke forstår værdien af den frie ytring, og hvorfor den ikke kan og skal gradbøjes. Uden ubegrænset ytringsfrihed er fremskridt ikke mulige, hverken i DK eller Indien

 39. Af Dan Frederiksen

  -

  Angående Jørn Strand Nielsen flugt fra det lykkelige Arabien. Det er imponerende, at man kan skrive så meget om tarmluft uden at komme med et eneste argument for sin sag. Var det et forsøg på at slå en eller anden rekord i infantilitet ? Hvis en opofrende brøndborer i Ramallah må flygte, fordi en tegner i Danmark tegner en arabisk udseende mand med en bombe i turbanen – ovenpå en bølge af islamistisk terror, har folk i Ramallah alligevel ikke fortjent deres brønd. Hvorfor flygtede Jørn Strand Nielsen i øvrigt til Danmark, når han havde muligt for at forblive blandt langt klogere mennesker ?

 40. Af P Jensen

  -

  Er jerntæppet gået ned for ytringsfriheden……. på de fleste andre blogs?

 41. Af Allan Nielsen

  -

  @Jørgen strand Nielsen, du siger at du betaler fuld skat til den danske stat, af den løn som er betalt af danske skatteydere, for et job som skal skabe udvikling i muslimsk dominerede lande, den udvikling du åbentlyst skaber i muslimsk dominerede lande er intolerance , vold, drab og terror, for det er det eneste der er under kraftig udvikling i ikke bare i de muslimsk dominerede lande, men også alle andre lande hvor muslimer indfinder sig er der en kraftig udvikling i muslimsk intolerance, vold, drab og terror med alle anderledes tænkende. Jeg tror ikke lige det var den udvikling danske skattydere havde tænkt sig, og at du sætter dit liv i fare for at score kassen for at “hjælpe” primitivt tænkende muslimer med en primitiv og uciviliseret kultur er jo ren idioti, så ingen medlidenhed eller støtte herfra, efter min menig er du et idiotisk Gutmenchen betalt af andre menneskers hårdt tjente penge, og så beklager du dig oven i det hele. FØJ FOR SATAN ET DÅRLIGT MENNESKE DU ER.

 42. Af Hans Hansen

  -

  Helge Nørager

  Jeg ved ikke om kommentaren er skrevet af dig eller en anden i dit navn. Uanset hvem der har skrevet den, så er kommentaren så hjernedød at den under alle omstændigheder kommer fra en tosse.

  Jeg går ikke ind for at begrænse ytringsfriheden. Jeg går helt modsat ind for at gøre nar af tosser. Kommentaren skrevet af personen med ovenstående navn af 16. MARTS 2015 11:38 er en total idiot.

 43. Af Bent Jensen

  -

  Trykkefrihedsselskabet er en af de sidste forsvarsværker i Danmark for “common sense”.

  De fleste politikere af den godtænkende slags nægter at erkende konsekvenserne af deres stillingtagen og nøjes med beskæftige sig med “her og nu” problemer.

  Langtidsplanlægning burde ellers være et særkende for politikernes profession; men den glimrer desværre ved sit fravær når emnet er den massive muslimske folkevandring til Danmark.

  Enhver med lidt fantasi burde dog ved “common sense” kunne indse, at det konstante og afgrundsdybe skel, der eksisterer mellem rig mangfoldig vestlig kultur og islamisk monoman hjernevasket kultur, skal udlignes FØR man lukker de religiøst maniske horder ind i Danmark.

  Stop derfor al muslimsk indtrængning i dansk område nu og lad danskerne bestemme farten!

 44. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Vigtigt at vi danske uanset hvor forskellige vi er som danske, har et hjemland vi kan kalde vores, hvor vi altid er velkomne, at dette Danmark er vores land, andre folkeslag har deres land, men Danmark er vores land.

  Måske det er sådant at først når vi mister vores land, at vi skynder på hvad vi har mistet.
  Men det er den omvendte verden, at først reagerer når alt er tabt og borte, istedet for at forhindre katastrofen i forhånd, det er jo hverken vanskeligt eller kompliseret, og katastrofen den er helt forudsigelig.

 45. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det er vigtigt at vi danske uanset hvor forskellige vi er som danske, har et hjemland vi kan kalde vores, hvor vi altid er velkomne, at dette Danmark er vores land, andre folkeslag har deres land, men Danmark er vores land.
  Men måske det er sådant at først når vi mister vores land, at vi skynder på hvad vi har mistet.
  Men det er den omvendte verden, at først reagerer når alt er tabt og borte, istedet for at forhindre katastrofen i forhånd, det er jo hverken vanskeligt eller komplisceret, og katastrofen den er helt forudsigelig.

 46. Af Martin Nielsen

  -

  Det er elskværdigt af Kasper Støvring at ønske tillykke med et jubilæum den 14 marts 2015, men som de fleste blev han taget ved næsen. TFS’s egentlige navn er

  Trykkefrihedsselskabet af 2004.

  Gæt hvorfor eller slå op i et alle andet, det tager kun få sekunder. Sådan er der så meget med den forening, og Bent Jensen kan kalde det common sense, men jeg ville vælge noget andet. Det er foreningen vel undt, at man hygger sig med hinanden, og at familien Krarup bekæmper Politiken, og Hedegaard dyrker udenlandske kontakter og giver dem priser, det bruges jo meget i det miljø. Men hvis vi ser bort fra den tvivlsomme Dan Park affære og tumulten omkring Lars Hedegaard, er selskabet jo ikke kommet ud over rampen til befolkningen og har heller aldrig virket interesseret i det. Hedegaard kan ikke beskyldes for at være national, tværtimod, og han lagde sig lynhurtigt ud med landets største avis ved først at give Fl. Rose en pris og bagefter stikke en kniv i ryggen på ham ved at påstå, at han havde advaret forud for Muhammed-krisen, hvilket Rose siger er lodret løgn.

  Læser man, hvad selskabets medlemmer skriver, er det i det hele taget svært at få øje på noget nationalt projekt udover at beskrive danskerne som en dorsk kødrand af konstant sovende nok sagter, der intet begriber, og foreningen har da heller ikke gjort noget for at oprette filialer udenfor hovedstaden ligesom Hedegaards personlighed har skudt mange fra sig, der i første omgang var positivt stemt. Med mindre jeg husker helt galt, donerede Morgenavisen Jyllands-Postens fond 50.000 kr. til selskabets etablering.

  Idéen med at oprette en forening for at styrke ytringsfriheden var god nok, men den slags står og falder jo med gennemslagskraften, og at man holder sig til emnet. I så henseende har John Mchangama været langt mere på dupperne med det resultat, at han blev en af dem, som selskabets nuværende formand og andre ofte langede ud efter. Samarbejde har ikke været selskabets stærke side, og man kommer ikke langt uden det.

 47. Af J.U. FRIIS

  -

  voldsom ….c…en…sur.. vi ser i øjeblikket på alle blok’s, Berlinske sætter nu alt ind imod ytringsfriheden, sandheden som altid ille hørt, undrer hvem der betaler Berlinske herfor at undertrykke ytringfriheden, jeg genkender samme tendenser som vi ser det i Ukraine, at skabe totalt kaos og bane vejen for derefter udslettelse og overtagelse af Danmark, eller det der bliver tilbage efter en fuld destruktion og magtovertagelse, jeg genkender USA deres underskrift, men de har jo mange medløbere.

 48. Af Per Torbensen

  -

  Jørn Strand Nielsen 16 marts 2015 -17:34.

  Forståelse og empati for deres kommentar.

 49. Af Dennis Sørensen

  -

  Det såkaldte “trykkefrihedsselskab” består af en samling halvelitære evighedsstudenter. Det forstår ikke at sætte ord bag handling, idet det ekskluderer politiske modstandere, der ikke må komme til orde ved deres arrangementer.

  Hykleri af værste skuffe.

 50. Af Hans Hansen

  -

  Du er en undermåler Dennis Sørensen. Luk du bare gas ud af karburatoren. Det kommer du heller ingen vegne med det.
  Hvem er mere interesseret i at begrænse ytringsfriheden end de totalitære socialister? Hvem er det der vil forbyde tegninger?

Kommentarer er lukket.