Vi importerer den arabiske verdens konflikter

Af Kasper Støvring 159

 

Der skrives meget om asyldebatten, af og til også meget godt. Asger Aamund skrev i sidste uge om hykleriet i asyldebatten, og historiker Michael Böss har leveret et sagligt argument for begrænsning af indvandringen. Flere har peget på de australske erfaringer – vend flygtningebådene om, når de ankommer – men ikke alle synes lige godt om det. De vil hjælpe så mange som muligt, men uden at forholde sig til omkostningerne, og det gælder bl.a. Anita Bay Bundegaard.

 

Andre siger: Jamen, vi kan jo ikke forvente, at flygtninge skal kunne tage et arbejde og bidrage til samfundet – hvilket, i parentes bemærket, er den illusion, regeringen serverer for vælgerne – for de er traumatiserede. Og det er rigtigt. Traumatiserede flygtninge skal hjælpes, netop ikke sluses ind på arbejdsmarkedet. Men der gælder også en anden regel. Der er nemlig store forskelle på flygtninges evne til at begå sig i Danmark. Flygtninge fra Vietnam og Sri Lanka klarer sig som regel relativ godt i det danske samfund – og meget bedre end flygtninge fra den arabiske verden og Afrika.

 

Jeg gav forleden mine tanker herom til bedste i Berlingskes Politiko, og jeg vil gerne gengive nogle af dem her. Mit synspunkt var, at vi, og det vil i praksis sige regeringen, importerer den arabiske verdens konflikter gennem vores indvandrings- og asylpolitik. Det skyldes bl.a., at asylansøgere rejser mod lande med høje velfærdsydelser.

 

Regeringen har sat skub i udviklingen ved at lempe udlændingepolitikken og f.eks. give en familie med tre børn 10.000 kr. mere hver eneste måned, hvis de får asyl. Sidste år var antallet af asylansøgere, der kom til Danmark det højeste i over 15 år. Men lad os se på konflikterne, der følger i kølvandet.

 

Det var dyster symbolik, da en jødisk forretning blev udsat for hærværk den 9. april, 75-årsdagen for Danmarks besættelse. Gerningsmænd knuste en rude og skrev ”jødesvin” på facaden. Det var endnu et vidnesbyrd om, at vi har importeret den arabiske verdens konflikter.

 

Gennem vores indvandrings- og asylpolitik åbner vi landet for islamister, der nærer et dybt had til jøder, et had, der går langt tilbage i historien, men som får ekstra næring af den betændte konflikt mellem Israel og Palæstina.

 

Men hærværk er det mindste. Ikke kun i København, men også i Belgien og Frankrig myrdes jøder af islamister, og i adskillige europæiske storbyer, bl.a. i Malmø, er jøder nu jaget vildt. De flygter fra byerne, så snart den arabiske befolkningsandel bliver tilstrækkelig stor. Snart kan det være slut med det berigende jødiske liv, vi har haft i Europa i mange hundrede år.

 

Vi ved også, at ikke kun jøder, men også kristne flygter fra ghettoerne, og at kristne asylansøgere trues og chikaneres i vores asylcentre. Hadet til anderledes troende er ikke det eneste vidnesbyrd om den arabiske verdens konflikter, vi i vores naivitet importerer til Vesten. Vi ved fra efterhånden en del undersøgelser, at opbakningen til Islamisk Stat blandt europæiske muslimer er meget stor. Det kan have mange årsager, og der kan ligge meget forskelligt i denne opbakning, ligesom det slet ikke er alle muslimer, der deler den militante islamismes voldsparathed. Men mange gør.

 

Vi ved også, at toptrænede franske og tyske soldater er hoppet over til fjenden og nu kæmper for Islamisk Stat. Af samme grund er de danske efterretningstjenester også blevet opmærksomme på risikoen for radikalisering af danske soldater. Vi ved, at Islamisk stat sender terrorister til Europa under dække som asylansøgere, og ifølge Europol er der nu så mange potentielle jihadister i Europa, at den europæiske sikkerhedstjeneste umuligt kan holde øje med dem alle. Bland disse tre ingredienser, og du har en god opskrift på en eksplosiv cocktail.

 

Omkostningerne er enorme, ikke kun økonomisk. Også, og især, for samfundets sammenhængskraft. Den fragmenterede fremtid er, hvad vi har i udsigt, hvis udviklingen ikke vendes. Som man kunne læse i Jyllands-Posten om Nordirland: ”Freden i Nordirland førte ikke til forsoning mellem katolikker og protestanter. Mistillid, frygt og had har cementeret en form for frivillig apartheid, hvor de to religiøse grupper lever hver for sig i skarpt opdelte byområder.” Værsgo, så er der serveret! Velkommen til fremtiden. Den slags kommer også til en by nær dig.

 

I grunden vidste vi jo allerede alt dette fra PET’s utvetydige advarsler. Om den aktuelle terrortrussel hedder det på PET’s hjemmeside, at den er ”alvorlig”. Det skyldes ikke mindst de mange jihadister, der drager til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, og som vender hjem som forråede, som endnu mere radikaliserede og med ekspertise i terroraktioner. Den svenske sikkerhedstjeneste har oplyst, at den har afværget to terroraktioner de seneste to år, i England afværges der angivelig hundredvis hvert år.

 

Til trods for, at De Konservative har fået megen kritik for deres slogan om ”nazi-islamisme”, har partiet grundlæggende ret. Professor Mehdi Mozaffari har beskrevet, hvordan islamismen er en form for fascisme, der opstod i den arabiske verden i begyndelsen af det tyvende århundrede. Også islamismen er et importeret fænomen.

 

Hvad gør vores regering så? Ja, der skal snart udskrives valg, så de retoriske løfter er mange. Men i virkeligheden har regeringen ikke gjort meget, og bliver den genvalgt, vil den næppe tage de fornødne initiativer til at løse problemet. I regeringens anti-radikaliseringsplaner er der f.eks. ikke noget om indrejseforbud og udvisninger, der i praksis vil virke. Socialdemokraternes Trine Bramsen har ganske vist udtalt, at regeringen vil forhindre, at jihadister rejser til Syrien. Men her må man sige: Nej, vi skal først og fremmest forhindre, at de vender hjem.

 

En ny, borgerlig regering må da også først tilbagerulle alle de lempelser, som regeringen har foretaget på udlændingeområdet. I det hele taget har regeringen fejlet stort. Kurser og pjecer synes at være løsningen på radikalisering, og det kan man grine ad. Men alle alarmklokker bør ringe, når regeringen vil gøre det lettere at give statsborgerskab til bl.a. de Syrienkrigere, der endnu ikke har et sådant. Ifølge regeringen bør udlændinge født i Danmark ikke længere tjekkes af PET for terrormistanke. For ”hvor mange terrorister er det lige, vi ser, der er født og opvokset i Danmark?”, som fhv. justitsminister Karen Hækkerup har udtalt. Alene det, at denne holdning har været bærende i regeringen, siger alt om problemet.

 

Hvad kan og bør der så gøres, hvis vi skal dæmme op for de importerede konflikter? Her kommer en håndfuld forslag: Stærk begrænsning af indvandring (også asyl) fra muslimske lande; fængsling af Syrienkrigere; ophør med støtte til moskeer og muslimske foreninger; retsforfølgelse af foreninger, der svindler med offentlige midler og opildner med antidemokratisk propaganda; styrkelse af PET og politiet; ophør med tildeling af statsborgerskab til personer under mistanke af PET; fratagelse af statsborgerskab til landets fjender og udvisning af kriminelle udlændinge; opsigelse af konventioner, der forhindrer os i dette; støtte til forfulgte islamkritikere og eks-islamister som Ahmed Akkari og anvendelse af deres indsigter.

 

Meget af dette kan allerede lade sig gøre, andet kan besluttes, hvis der er en politisk vilje til det. Det er bestemt ikke uproblematisk at gøre meget af dette, men det er nødvendigt. Det er vores børns fremtid, det gælder. Og den fremtid kan blive særdeles grum, hvis vi fortsat importerer den arabiske verdens konflikter.

 

 

159 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Nu har jeg været nogle dage i udlandet, men læser da ind imellem de sædvanlige skrækkelige indlæg fra f.eks. “Jørgen Villy Madsen”. Jamen, jamen, jamen han er altså kommunist og går ind for kommunismen trods alt det den har forårsaget igennem tiderne.! Samtidig forsøger han at tryne alle med andre meninger og jeg fatter ikke at der er danskere der overhovedet gider bruge deres tid på den mand. Undertegnede gør det da også kun denne ene gang for at sige at – jeg kunne godt tænke mig at vide hvad job den mand har (hvis han da ikke sidder et sted jeg ikke vil nævne?). Men OK, jo flere der læser mandens indlæg – jo flere stemmer længst væk fra de røde, EL, R, sf og S.
  (så tak for det!). (Han virker som om han har en “Stalin-chip” siddende i ryggen ) (ironi)!
  (I øvrigt KUNNE han måske være i familie med sor en soren sen, Frank A. , noerager m.fl.?? – igen ironi!)

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  AF JØRGEN VILLY MADSEN – 7. MAJ 2015 17:03
  “Axel Eriksen Lajer, Lemche
  At argumentere med personer, hvis meninger, holdninger og fordomme er støbt i armeret beton virker uoverkommeligt meningsløst. I har selv alle de rigtige svar på alle mulige tåbelige spørgsmål, så det bliver som at sprøjte vand på gæs.”

  Hvad var det, vi børn remsede op, da vi var børn: Det du siger, er du selv!

  Du er ikke engang en god debatør, hvilket var en skole, som dygtigere demagoger havde gået i som Aksel Larsen.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørgen Villy Madsen – 7. maj – 17:03

  Det er sjovt, at du ikke har set og forstået, at folk hellere vil have demokrati – end fx kommunisme el nazisme, disse undertrykende ‘ismer’. Det må der jo være en særdeles gyldig grund til – måske blot at kunne trække vejret frit!

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Erik Larsen
  Nu hører du jo ikke til de skarpeste knive i skuffen, for at sige det pænt, og derfor er din mening inderligt ligegyldig. Hvis du var i besiddelse af en smule selverkendelse havde du forlængst stoppet dine klamme bidrag til den almindelige fordummelse og skåne dine medmennesker.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer
  Du har som så mange andre ikke evnet eller gidet sætte dig ind i, hvad kommunisme er. Du nøjes med accept af den indoktrinerende, ensrettende amerikanske antikommunistiske og antidemokratiske propaganda, som vi konstant udsættes for, og du har droppet enhver form for selvstændig tænkning, men prøv alligevel. Kommunisme er demokrati, og jeg er demokrat, selvom din hjerne er ude af stand til at rumme muligheden.

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Marx og Engels havde en fin teori – men den fungerede – og fungerer – bare ikke i praksis!

  Fordi: Mennesker er enkelt individer, individualister – og ikke klonede efterkommere fra dem -eller programmerede robotter!

 7. Af Bjørn Sørensen

  -

  For at afrunde debatten om fascisme og kommunisme, så mener jeg delingen skete under Anden Socialistiske Internationale hvor splitningen blev mellem de internationale socialister, dvs kommunisterne og de nationale socialister, socialdemokrater og fascister og nazister.
  De nationale socialister mente at partiet skulle være et nationalt parti som arbejde under givne forhold. Kommunisterne, derimod ville revolutionen og havde ingen demokratiske ambitioner andet end skindemokrati.
  De tyske socialdemokrater troede stadigvæk på at industrien skulle nationaliseres, hvorfor industrien samarbejdede med nazisterne, som vidste at industriens ledere og ejere var dygtigere til at drive forretning end politiske kommissærer.
  I DK indgik man under Stauning Det Store kompromis med højrefløjen, hvor de får ukrænkelig ejendomsret og frie rammer til at drive virksomhed. Til gengæld fik venstrefløjen velfærdsstaten.

  Så det er overvejende venstrefløjen som har skabt velfærdstaten og dens institutioner.
  Og det er dem som tager sig af immigrations- og integrations- politikken og administrationen,

  At vi ikke magter at tage os af alverdens elendighed er indlysende.
  Og det der foregår nu, er at velfærdssamfundet er ved at blive undermineret af den førte politik. Sidste års indvandring koster i størrelsesordenen 13 mia kroner, som skal tages ud af budgettet som derfor medfører besparelser andre steder.
  Så at øge skatterne vil ødelægge håbet om økonomisk vækst.

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørgen Villy Madsen – 8. maj – 09:28

  Det ligner så et standardsvar, du anvender, når du vil beskrive -ikke-kommunister.
  Du er langt ude her – og allerede som 23-årig tog jeg stilling til, hvad kommunisme er og var. Jeg har skam lyttet både til Knud Jespersen og Aksel Larsen og andre via TV i sin tid. Læst et par bøger også dengang, den ene hed: “Den ufuldendte revolution” – (kan ikke lige finde den), frekventeret universitetet!!! Og – i det hele taget .. for ikke at glemme, hvilket indtryk Ungarn 1956 og Tjekkoslovakiet i 68!

  Joh, jeg skal love for, at Sovjet/Rusland er det fuldendte paradis i forh til demokrati!
  Gulag – kan du vel få til at være demokrati!

  Vær så venlig at undgå sådanne stereotyper, hvis du ikke kan forholde dig mere nuanceret til andre, at de både har læst, oplevet og tænkt og været i stand til at analysere .. og tænke i det hele taget. Det er jeg så ikke rigtig kendt for! 🙂

  Har du slet ikke bemærket, at det er forbudt at tænke i Sovjet/Rusland! Det er kun Putin og hans slæng der må sådant!

 9. Af Nationalisten | Vi importerer den arabiske verdens konflikter

  -

  […] Kilde: Blog […]

Kommentarer er lukket.