Vi importerer den arabiske verdens konflikter

Af Kasper Støvring 159

 

Der skrives meget om asyldebatten, af og til også meget godt. Asger Aamund skrev i sidste uge om hykleriet i asyldebatten, og historiker Michael Böss har leveret et sagligt argument for begrænsning af indvandringen. Flere har peget på de australske erfaringer – vend flygtningebådene om, når de ankommer – men ikke alle synes lige godt om det. De vil hjælpe så mange som muligt, men uden at forholde sig til omkostningerne, og det gælder bl.a. Anita Bay Bundegaard.

 

Andre siger: Jamen, vi kan jo ikke forvente, at flygtninge skal kunne tage et arbejde og bidrage til samfundet – hvilket, i parentes bemærket, er den illusion, regeringen serverer for vælgerne – for de er traumatiserede. Og det er rigtigt. Traumatiserede flygtninge skal hjælpes, netop ikke sluses ind på arbejdsmarkedet. Men der gælder også en anden regel. Der er nemlig store forskelle på flygtninges evne til at begå sig i Danmark. Flygtninge fra Vietnam og Sri Lanka klarer sig som regel relativ godt i det danske samfund – og meget bedre end flygtninge fra den arabiske verden og Afrika.

 

Jeg gav forleden mine tanker herom til bedste i Berlingskes Politiko, og jeg vil gerne gengive nogle af dem her. Mit synspunkt var, at vi, og det vil i praksis sige regeringen, importerer den arabiske verdens konflikter gennem vores indvandrings- og asylpolitik. Det skyldes bl.a., at asylansøgere rejser mod lande med høje velfærdsydelser.

 

Regeringen har sat skub i udviklingen ved at lempe udlændingepolitikken og f.eks. give en familie med tre børn 10.000 kr. mere hver eneste måned, hvis de får asyl. Sidste år var antallet af asylansøgere, der kom til Danmark det højeste i over 15 år. Men lad os se på konflikterne, der følger i kølvandet.

 

Det var dyster symbolik, da en jødisk forretning blev udsat for hærværk den 9. april, 75-årsdagen for Danmarks besættelse. Gerningsmænd knuste en rude og skrev ”jødesvin” på facaden. Det var endnu et vidnesbyrd om, at vi har importeret den arabiske verdens konflikter.

 

Gennem vores indvandrings- og asylpolitik åbner vi landet for islamister, der nærer et dybt had til jøder, et had, der går langt tilbage i historien, men som får ekstra næring af den betændte konflikt mellem Israel og Palæstina.

 

Men hærværk er det mindste. Ikke kun i København, men også i Belgien og Frankrig myrdes jøder af islamister, og i adskillige europæiske storbyer, bl.a. i Malmø, er jøder nu jaget vildt. De flygter fra byerne, så snart den arabiske befolkningsandel bliver tilstrækkelig stor. Snart kan det være slut med det berigende jødiske liv, vi har haft i Europa i mange hundrede år.

 

Vi ved også, at ikke kun jøder, men også kristne flygter fra ghettoerne, og at kristne asylansøgere trues og chikaneres i vores asylcentre. Hadet til anderledes troende er ikke det eneste vidnesbyrd om den arabiske verdens konflikter, vi i vores naivitet importerer til Vesten. Vi ved fra efterhånden en del undersøgelser, at opbakningen til Islamisk Stat blandt europæiske muslimer er meget stor. Det kan have mange årsager, og der kan ligge meget forskelligt i denne opbakning, ligesom det slet ikke er alle muslimer, der deler den militante islamismes voldsparathed. Men mange gør.

 

Vi ved også, at toptrænede franske og tyske soldater er hoppet over til fjenden og nu kæmper for Islamisk Stat. Af samme grund er de danske efterretningstjenester også blevet opmærksomme på risikoen for radikalisering af danske soldater. Vi ved, at Islamisk stat sender terrorister til Europa under dække som asylansøgere, og ifølge Europol er der nu så mange potentielle jihadister i Europa, at den europæiske sikkerhedstjeneste umuligt kan holde øje med dem alle. Bland disse tre ingredienser, og du har en god opskrift på en eksplosiv cocktail.

 

Omkostningerne er enorme, ikke kun økonomisk. Også, og især, for samfundets sammenhængskraft. Den fragmenterede fremtid er, hvad vi har i udsigt, hvis udviklingen ikke vendes. Som man kunne læse i Jyllands-Posten om Nordirland: ”Freden i Nordirland førte ikke til forsoning mellem katolikker og protestanter. Mistillid, frygt og had har cementeret en form for frivillig apartheid, hvor de to religiøse grupper lever hver for sig i skarpt opdelte byområder.” Værsgo, så er der serveret! Velkommen til fremtiden. Den slags kommer også til en by nær dig.

 

I grunden vidste vi jo allerede alt dette fra PET’s utvetydige advarsler. Om den aktuelle terrortrussel hedder det på PET’s hjemmeside, at den er ”alvorlig”. Det skyldes ikke mindst de mange jihadister, der drager til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, og som vender hjem som forråede, som endnu mere radikaliserede og med ekspertise i terroraktioner. Den svenske sikkerhedstjeneste har oplyst, at den har afværget to terroraktioner de seneste to år, i England afværges der angivelig hundredvis hvert år.

 

Til trods for, at De Konservative har fået megen kritik for deres slogan om ”nazi-islamisme”, har partiet grundlæggende ret. Professor Mehdi Mozaffari har beskrevet, hvordan islamismen er en form for fascisme, der opstod i den arabiske verden i begyndelsen af det tyvende århundrede. Også islamismen er et importeret fænomen.

 

Hvad gør vores regering så? Ja, der skal snart udskrives valg, så de retoriske løfter er mange. Men i virkeligheden har regeringen ikke gjort meget, og bliver den genvalgt, vil den næppe tage de fornødne initiativer til at løse problemet. I regeringens anti-radikaliseringsplaner er der f.eks. ikke noget om indrejseforbud og udvisninger, der i praksis vil virke. Socialdemokraternes Trine Bramsen har ganske vist udtalt, at regeringen vil forhindre, at jihadister rejser til Syrien. Men her må man sige: Nej, vi skal først og fremmest forhindre, at de vender hjem.

 

En ny, borgerlig regering må da også først tilbagerulle alle de lempelser, som regeringen har foretaget på udlændingeområdet. I det hele taget har regeringen fejlet stort. Kurser og pjecer synes at være løsningen på radikalisering, og det kan man grine ad. Men alle alarmklokker bør ringe, når regeringen vil gøre det lettere at give statsborgerskab til bl.a. de Syrienkrigere, der endnu ikke har et sådant. Ifølge regeringen bør udlændinge født i Danmark ikke længere tjekkes af PET for terrormistanke. For ”hvor mange terrorister er det lige, vi ser, der er født og opvokset i Danmark?”, som fhv. justitsminister Karen Hækkerup har udtalt. Alene det, at denne holdning har været bærende i regeringen, siger alt om problemet.

 

Hvad kan og bør der så gøres, hvis vi skal dæmme op for de importerede konflikter? Her kommer en håndfuld forslag: Stærk begrænsning af indvandring (også asyl) fra muslimske lande; fængsling af Syrienkrigere; ophør med støtte til moskeer og muslimske foreninger; retsforfølgelse af foreninger, der svindler med offentlige midler og opildner med antidemokratisk propaganda; styrkelse af PET og politiet; ophør med tildeling af statsborgerskab til personer under mistanke af PET; fratagelse af statsborgerskab til landets fjender og udvisning af kriminelle udlændinge; opsigelse af konventioner, der forhindrer os i dette; støtte til forfulgte islamkritikere og eks-islamister som Ahmed Akkari og anvendelse af deres indsigter.

 

Meget af dette kan allerede lade sig gøre, andet kan besluttes, hvis der er en politisk vilje til det. Det er bestemt ikke uproblematisk at gøre meget af dette, men det er nødvendigt. Det er vores børns fremtid, det gælder. Og den fremtid kan blive særdeles grum, hvis vi fortsat importerer den arabiske verdens konflikter.

 

 

159 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Niels hold ud respekt for arbejde, sympati for holdninger.
  Men husk mod tåber kæmper selv guder forgæves. 🙂

 2. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Martin Nielsen.

  Nå. Så danskerne er et folk, man gennem generationer skal være født ind i for at være en del af.

  Hvorfor skal du buldre på så mange trommer for at sige noget så simpelt?

  Hvad du ikke kan komme uden om, er, at mennesker der gennem generationer er født ind i det danske folk, kan have en anden mening om hvad det vil sige at være dansk, end den du har.

  Er man født i Danmark og mere eller mindre behersker det danske sprog og er dansk statsborger, ja, så er man dansk.

  I dag består Danmark af mange mennesker med muslimsk indvandrerbaggrund, men de er lige så danske som du og jeg, og de vil være en del af det at være dansk i århundreder fremover.

  De vil være en del af det danske folk.

  De vil være en del af dansk identitet.

  De vil og er allerede en del af en dansk kulturtradition.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Få af jer ved muligvis hvad skete forleden dag.

  Endeligt fik vi alle afklaret debat om skænderi mellem Bohr og Dumstein, Bohr havde ret, en partikel/objekt/genstand kan være alle steder, på en gang.
  Hvilket i praksis giver forklaring på hvorfor mine nøgler, altid er andre steder end hvor jeg kigger 🙂

  Mennesket er på vej mod stjerner, og det er muligt, sooo thank you for all the fish.

 4. Af Erik Larsen

  -

  OK, mr. Støvring – jeg har så tabt , nu ALT for dig. Jeg prøver igen.
  Egen mail.

 5. Af p f jensen

  -

  Mar tin ni el sen. Er du fuldstændig inkonsekvent, eller hvordan skal dit svar forstås? Er du i virkeligheden en forvirret pseudo-intellektuel radikaler der forsøger sig i rollen som intellektuel?

 6. Af Erik Larsen

  -

  Altså “Nørager” – med de mest uforståelige, ekstreme meninger har fri adgang: Støvring , der er noget, noget meget, meget galt. Mon ikke man skulle få de “fantastiske TV-kanaler” til at lave en dybtgående undersøgelse over hvordan almindelige danskere frasorteres, mens “ekstremister” har fuldstændig, fuldstændig fri taleplads??

 7. Af p jensen

  -

  An ders k. ja cob sen…… ja, mar tin overkomplicerer, men du overforenkler fordi du er tilhænger af Danmarks islamisering. Forkert eller rigtigt?

 8. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Erik Larsen, undskyld burde nok forklare hvad ordet publikum betyder.
  Men en anden dag.

 9. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  P. Jensen.
  ???
  Prøv lige at bevare fokus.

  Er der en ting både du og Martin Nielsen og Støvring har til fælles, så er det, at I skylder os en forklaring på , hvad I mener, der skal ske, med de muslimer der i dag bor i Danmark og er danske statsborgere.

 10. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  /Tak for et flot indlæg Kasper.

  / Igrunden forhindrer intet Danmark i at helt lukke alle grænserne for de mange asylturister, Danmark er jo ikke en gavebod.

  Ikke at tage let på de alle advarsler!!!!!#!

  De der her på blokken fremstiller situationens alvor, advarsler vi ikke bør sidde overhørigt…..waik up calls!

  Det bedste for alle parter at vi stopper her, lukker grænserne imens ‘legen’ endnu er god…….store og forudsigelige katastrofer forude.

  Det vil være direkte ondskabsfuldt at fortsætte med at fylde Danmark op med asylturister, her hvor det gælder vores allesammens eksistens og spørgsmålet om ren overlevelse.

 11. Af p f jensen

  -

  Det er en smule uforståeligt at e rik lar sens indlæg oftest tilbageholdes af fil tret, mens sø ren sø rensen og hel ge nør ager som regel suser lige igennem. E rik lar sen er da 100 gange så seriøs som de to tilsammen. Tilbageholdes også bjar ne chri sten sens indlæg på diverse blogs?

 12. Af p jensen

  -

  Diverse net – aviser fortæller nu om Sveriges kommende kollaps, om voldsom kriminalitet, om engelske, franske, græske, spanske og italienske rædsler, om tusindvis af voldtægter, om terror i mange lande, om voksende trusler sydfra.

 13. Af Nicolai Andersen

  -

  Når man læser aviserne, herunder Berlingske, får man nærmest indtryk af, at den nuværende regering har strammet gevaldigt op på asylreglerne. De fleste journalister gider ikke tjekke fakta, så HTS får ukritisk lov til at give den som hardliner. Da regeringen droppede kontanthjæpsloftet (et af de få løfter regeringen ikke rendte fra) blev Danmark som forventet igen en flygtningemagnet og har i den seneste tid modtaget så mange flygtninge, at vi er kommet op på en “fornem” 5 plads målt i forhold til vores indbyggerantal. Hertil kommer, at antallet at statsborgerskaber er eksploderet, efter man har droppet kravet om, at man skal kunne tale og forstå dansk, inden man får tildelt et satsborgerskab. En ny regering bør have som hovedformål at stoppe denne vanvittige selvkolonisering.

 14. Af Martin Nielsen

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.

  Jeg må henvise dig til at klage til de institutioner, jeg har citeret, for jeg har ikke haft indflydelse på indholdet. Dine egne fordomme får dig til at opdigte en historie om mig, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. F.eks er jeg ikke i besiddelse af et dansk pas, og modsat hvad Lemche påstår, har jeg heller ikke skrevet noget om at smide folk ud af landet. Hvad det emne angår, skulle I måske studere statsministerens og dronningens udtalelser..Endelig vil jeg minde om, at ordet dansker er et skældsord i vores ghettoer. Personligt har jeg af oplagte grunde aldrig hørt til dem, der skriver, at de er stolte af at være danske.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Anders Kierkegaard Jakobsen,

  fint indlæg, hvor du udmærket afslører Martin Nielsens position. Hans danskhed eksisterer ikke, og har aldrig eksisteret undtagen i hans og ligesindedes fantasi. Læg mærke til, at han endnu skylder os en forklaring på, hvad det vil sige at være dansk. Svaret fra ham er af de sædvanlige: Han sniger sig udenom en egentlig diskussion og forsøger at tromle et budskab igennem med retorik. Det er som med præstens prædiken, hvor der i margin står: Her er argumentet svagt; hæv stemmen!

 16. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Godmorgen P. Jensen.

  Sikken en herlig kommentar du har skrevet.

  Jeg er ret begejstret, når du vikler et hvidt lagen omkring dig og render rund med en gongong og råber op om at dommedag er nær:

  DOMMEDAG ER NÆR. “Diverse netaviser fortæller nu om Sveriges kommende kollaps, om voldsom kriminalitet, om engelske, franske, græske, spanske og italienske rædsler, om tusindvis af voldtægter, om terror i mange lande, om voksende trusler sydfra”

  Og nej. Jeg går ikke ind for en islamisering af Danmark.

  Men i dag bor der mange danskere i Danmark der er muslimer.

  Sådan er det nu engang.

  Og nej. Jeg går ikke ind for masseindvandring.

  De danskere mad indvandrerbaggrund der bor i Danmark skal selvfølgelig være en del af det at være dansk.

  Hvad du og Martin Nielsen og Støvring mangler at forklare er:

  1: Hvad vil det sige at være dansk.
  ja Støvring har forsøgt. Højdepunktet var da han skrev i forbindelse med en såkaldt analyse af en salme af Grundtvig, at danskerne skulle være mere modige end andre.

  2. De danske statsborgere med muslimsk indvandrerbaggrund, ja, hvad mener I, der skal ske med dem. Skal de have lov til at blive boede og være en del af Danmark?
  Eller…?

  PS Jeg regner ikke med at indlægget skrevet klokken 1:05 i nat er skrevet af den “virkelige” Martin Nielsen.

 17. Af Jesper Høegh

  -

  Naturligvis bliver man IKKE DANSK – fordi man er født på Dansk Jord!

  En Kattekilling født i en Kostald – bliver aldrig en KO!

  De udefrakommende – bevarer deres DNA -GENER – deres Rødder . deres videreførsel af egne Gener -ved Fætter – Kusine Ægteskabernes
  indgåelse !
  Det reproducerede afkom er ikke med Dansk DNA -GENER!

 18. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Helge Nørager – 1. maj 2015 21:46: “jeg skriver til et publikum med en IQ over 45,”

  Dog ikke for meget over, I presume… 🙁

  Dine proselytter skulle jo helst kunne fatte budskabet…

 19. Af Hans Hansen

  -

  Jeg har til gengæld skrevet en del om at smide visse folk ud af landet, islamisterne. Også at stoppe fattigdoms indvandring og krigsaktivisme. Jeg har skrevet side op og side ned om tåbeligheder de selvudnævnte humanister begår, fordi de ikke forstår konsekvenserne af deres tankemåde, og fordi de lider af den indbildning at de ikke kan tage fejl.

  Man bliver lige præcis ikke nødvendigvis dansker fordi man har fået et dansk pas. Det er intet andet end et stykke papir. Det er visse elementer, fra især den arabiske verden, der aldrig bliver danskere. Det vil fantasterne bare ikke forstå selvom det er udmærket dokumenteret.

  Så det er korrekt. Humanisterne importerer den arabiske verdens problemer og konflikter. De ødelægger derfor og den sociale infrastruktur, såvel som de forringer en genopretning af økonomien. Det er en naturlig konsekvens af man lader folk få politisk magt, der tænker med alt andet end forstanden.

  Der eksisterer ingen anden definition på at en fælles dansk kultur end sproget, men derfra til bruge som begrundelse, at et pas, og statsborgerskab, beviser påstand for danskhed, er som at påstå at en hund er en kat fordi den bor i Danmark. Der eksisterer derimod en fælles Vestlig kulturel opfattelse af frihedsrettigheder. Den har ikke noget med sproget at gøre, ligeså lidt som disse frihedsrettigheder har med arabisk kultur at gøre.

  Det har heller ikke noget med om nogle arabere ikke er, eller kan blive, Vestlige tilhængere af frihedsrettighederne, kun at fejlslagen politik fra samme humanister, ikke vil erkende at den arabiske kultur har tradition for herrefolksmentalitet, og at de bestemt har tænkt sig at indføre det samme her.

  Oven i hatten importerer man flere traumatiserede socialbelastende personer end skatteyderne kan betale for. Resultatet bliver en ny underklasse på trods af at politikerne burde være klogere.

  Det er netop repræsenteret af personer som Anders Kirkegaard Jacobsen. Der er ganske enkelt tale om at man nægter at indse konsekvenserne af politik, selv når den er beviseligt fejlramt.

 20. Af Jesper Høegh

  -

  Til behagelig orientering for de uvidende Herrer –

  Statens Arkivalier online – kan man – hvis man er etnisk Dansk –

  få oplysninger om Danskheden – hvad det vil sige at være efterkommer

  af Danskere. – det at være/føle sig DANSK.

 21. Af Hans Hansen

  -

  Helt kort.

  Man er ikke dansker fordi det står på et stykke papir.
  Man er ikke dansker fordi man taler dansk.
  Man er ikke kulturel dansk sindet, eller vestligt venlig sindet, fordi man er opvokset i Danmark.
  Man er ikke dansker hvis man er tilhænger af sharia, hadith og/eller kalifat.
  Man er ikke dansker hvis ikke man er intergreret.

  Der er mange emner, der mere eller mindre afgør om man er dansk og/eller vestligt sindet.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  Igen et fremragende indlæg fra Anders Kierkegaard Jakobsen,

  fordi, modsat Hans Hansen, jo, så er man dansker, når man er dansk pas. Det er kun din, Hans Hansen,og andres betonopfattelse af nation og nationalitet, der forhindrer dig i at forstår det. Det er være dansk er en proces, noget der aldrig står stille, men altid er i udvikling et andet sted hen.

  Og Hans Hansens snak om DNA, ja, her er vi tæt på ideen om racehygiejne. Det kan godt være, at jeg, som Martin Nielsen siger, har travlt med at rive det røde nazistkort op af lommen, men det er desværre nødvendigt at fortælle de herrer, at deres synspunkter stammer fra en tid, vi håbede ikke skulle komme tilbage. Så er jeg ligeglad med, at dem, der føler sig ramt, rødmer.

  Desuden, Hans Hansen, analyser af danskernes DNA viser, at den er mangfoldig. Danskerne lukkede sig aldrig inde i sig selv — ret umuligt for en nation af søfarere. Det er noget andet med svenskerne fra Småland og nordpå. Jeg vedkender mig min europæiske oprindelse på trods af min slægt er autokton i Gentofte kommune, dvs. spunden af jorden, og næsten alle gårdnavne på vejskiltene er gamle familiegårde. Slægten kan uden videre føres tilbage til 1600-tallet, måske tidligere — i Gentofte kommune. Men navnet Lemche er tysk, fra en tysk møllersvend, der blev ansat af Schackenborg gods omkring 1770. Og der er masser af tysk, schweizisk, østrigsk, italiensk, skotsk og spansk DNA i mig. Så fri mig fra dine forældede meninger om, hvad det vil sige at være dansk.

  Problemet for indvandrerne er, at de ikke accepteres som danske, og at de ikke nødvendigvis ønsker at accepteres på Hans Hansens & Co.’s vilkår. Alle er nødt til at bøje sig mod hinanden. Muslimer må affinde sig med, at de ikke kan vække folk kl. 5 om natten, når muezzinen fra minareten samler de troende til bøn. De kan de måske en dag, om hundrede år. Min allerførste morgen i Damaskus for snart 25 år siden, ja, det var en søndag midt i centrum, og vi blev vækket af kirkeklokker. Jeg er ikke sikker på, at det stadig sker.

  Men danskerne må også vænne sig til, at vi ikke længere lever i Korsbæk (nu skal vi på Bakken for at opleve den verden i moderne kommerciel udgave). De må også bøje sig. Processen kan være nem og ligetil; men den kan også blive særdeles besværlig.

  Og så skal jeg hilse fra Sverige og sige, at rygtet om Sveriges undergang er temmelig overdrevent. Talen om et land ødelagt af banditter og voldtægtsmænd, ja, det er bare struntprat.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det lykkedes ikke første gang, så jeg prøver igen, og vil fortsætte med det:

  Igen et fremragende indlæg fra Anders Kierkegaard Jakobsen,

  fordi, modsat Hans Hansen, jo, så er man dansker, når man er dansk pas. Det er kun din, Hans Hansen,og andres betonopfattelse af nation og nationalitet, der forhindrer dig i at forstår det. Det er være dansk er en proces, noget der aldrig står stille, men altid er i udvikling et andet sted hen.

  Og Hans Hansens snak om DNA, ja, her er vi tæt på ideen om racehygiejne. Det kan godt være, at jeg, som Martin Nielsen siger, har travlt med at rive det røde nazistkort op af lommen, men det er desværre nødvendigt at fortælle de herrer, at deres synspunkter stammer fra en tid, vi håbede ikke skulle komme tilbage. Så er jeg ligeglad med, at dem, der føler sig ramt, rødmer.

  Desuden, Hans Hansen, analyser af danskernes DNA viser, at den er mangfoldig. Danskerne lukkede sig aldrig inde i sig selv — ret umuligt for en nation af søfarere. Det er noget andet med svenskerne fra Småland og nordpå. Jeg vedkender mig min europæiske oprindelse på trods af min slægt er autokton i Gentofte kommune, dvs. spunden af jorden, og næsten alle gårdnavne på vejskiltene er gamle familiegårde. Slægten kan uden videre føres tilbage til 1600-tallet, måske tidligere — i Gentofte kommune. Men navnet Lemche er tysk, fra en tysk møllersvend, der blev ansat af Schackenborg gods omkring 1770. Og der er masser af tysk, schweizisk, østrigsk, italiensk, skotsk og spansk DNA i mig. Så fri mig fra dine forældede meninger om, hvad det vil sige at være dansk.

  Problemet for indvandrerne er, at de ikke accepteres som danske, og at de ikke nødvendigvis ønsker at accepteres på Hans Hansens & Co.’s vilkår. Alle er nødt til at bøje sig mod hinanden. Muslimer må affinde sig med, at de ikke kan vække folk kl. 5 om natten, når muezzinen fra minareten samler de troende til bøn. De kan de måske en dag, om hundrede år. Min allerførste morgen i Damaskus for snart 25 år siden, ja, det var en søndag midt i centrum, og vi blev vækket af kirkeklokker. Jeg er ikke sikker på, at det stadig sker.

  Men danskerne må også vænne sig til, at vi ikke længere lever i Korsbæk (nu skal vi på Bakken for at opleve den verden i moderne kommerciel udgave). De må også bøje sig. Processen kan være nem og ligetil; men den kan også blive særdeles besværlig.

  Og så skal jeg hilse fra Sverige og sige, at rygtet om Sveriges undergang er temmelig overdrevent. Talen om et land ødelagt af banditter og voldtægtsmænd, ja, det er bare struntprat.

 24. Af p f jensen

  -

  Det korte af det lange er at danskerne risikerer at komme til at dele skæbne med indianerne, armenerne og jøderne. Fordi vi regeres af ignoranter og døvblinde. En blanding af blindhed, kommunisme, feminisme, pladderhumanisme og masseindvandring samt EU-fjernstyring er nu engang en eksplosiv og dødsensfarlig blanding, som risikerer at eksplodere lige op i hovedet på os allesammen.

 25. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Den røde løftebrudregering og hele den samfundsundergravende venstrefløj har slet ikke styr på vores udlændingepolitik og er ved at udskifte den etniske danske befolkning med uintegrerbare muslimske fattigdomsflygtninge. I alt for mange år har godheds- og indvandringsindustrien jo også parkeret arbejdssky danskere på overførselsindkomster uden at stille krav til dem! En af de få kommuner som stiller krav – og med stor succes – er Greve kommune som aktiverer kontanthjælpsmodtagere/ledige fra dag nr. 1 som de er på offentlig bistand. Det hjælper på motivationen til at søge et job eller en uddannelse viser alle undersøgelser. Herhjemme er der snart lige så mange på offentlig forsørgelse som i arbejde hvilket er helt uholdbart på sigt – hvilket de nyeste økonomiske prognoser også viser! Det er jo rablende vanvittigt af den røde løftebrudsregering kun at stille krav om at flygtninge m.fl. skal arbejde 10 timer om ugen!
  I øvrigt har disse flygtninge har jo ikke en chance for at kunne klare sig på egen hånd i de vestlige lande – hverken uddannelsesmæssigt eller kulturelt! Langt over halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere herhjemme i den arbejdsdygtige alder er således på bistand – og for indvandrere fra Somalia og Libyen er tallet omkring 80%! Katastrofalt. I forvejen har vi jo alt for mange danskere på overførselsindkomster! I sidste uge kunne vi således læse at 80% af de unge mennesker som er kriminelle herhjemme er uuddannede! Det viser at aktiveringen af de ledige ikke virker og at det er alt for nemt at få bistand uden at der opstilles krav og regler til dem!
  Meld nu Danmark ud af alle disse utidssvarende konventioner og hjælp evt. disse fattigdomsflygtninge i deres nærområder – inden det går helt galt i de vestlige lande! Med De Radikale, Enhedslisten og SF som en del af den røde løftebrudsregering så er vi på selvmords kurs! Stakkels børn og efterkommere!

 26. Af K.Larsen .

  -

  Selvfølgelig er Profeten Mohammad kristen !
  Der står i Koranen at Jøder og kristne er “Bogens folk”, og derfor skal behandles med den største respekt, da deres og vores Gud er den samme.
  Ikke et komma er sat forkert i Guinaes record book, der har “Baywatch” som den mest sete film nogensinde.

 27. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hans Hansen.

  Du skriver i et indlæg at “Der eksisterer ingen anden definition på at en fælles dansk kultur end sproget”.

  I det næste indlæg skriver du at: “Man er ikke dansker fordi man taler dansk”.

  Forklaring udbedes.

  Og…

  Negative udsagn. ja, de er så lette at ryste ud af ærmet. Det kan alle gøre.

  Hvad vil det så sige at være dansk, hvis det ikke er sproget der definere danskheden?

 28. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Forleden havde jeg en gruppe af danskere, jeg guidede rundt i KZ-Sachsenhausen.

  Jeg fortalte om nazisternes forbrydelser.

  Jeg fortalte om, hvordan de “behandlede” jøder, sigøjnere og bøsser.

  En chokeret ung mand med åbenlys indvandrerbaggrund spurgte mig “HVORFOR”.
  Hvad driver andre mennesker til at begå den slags forbrydelser.

  Jeg svarede ” at når først hadet har sat spire i dit hjerte, når hadet får plads til at gro i dit hjerte, når hadet tager overhånd, vil det forblinde dit livssyn. Ja. I sidste ned vil det få dig til at begå forbrydelser, du fra start af ikke troede var mulige.
  Så når først hadet til jøder, til bøsser og til muslimer tager plads i dit hjerte, vil det vokse og gro, indtil du forblindet af ondskab dræber din broder og søster”.

 29. Af Nicolai Andersen

  -

  @Anders Kirkegaard Jakobsen

  Eftersom kristne og jøder er blevet fordrevet fra det meste af Mellemøsten burde den “unge mand med indvandrebaggrund” vel vide hvad det handler om, men derudover kunne du med fordel have givet ham er foredrag om den politiske islamismes facistoide karakteristika::
  http://en.wikipedia.org/wiki/Relations_between_Nazi_Germany_and_the_Arab_world

 30. Af Hans Hansen

  -

  Ja Anders K J
  Når først hadet har sat sine spirer. Det er netop tilfældet med visse muslimske fraktioner, såvel som nazister, fascister med videre.

  Problemet er, som allerede gentaget, at man fra politisk hold henholder sig til konventioner, der netop ikke tager hensyn til dette had. Når man lader stadig stigende indvandring finde sted, men uden hensyn til hvem de politisk støtter, så vil en vis procentdel af hadende af vestligt demokrati slippe igennem.

  Den er estimeret til omkring 11% af muslimerne. I tal er det omkring 30.000, på bagrund af statistik foranlediget af Danmarks Statistik.

  Det oplever et overvældende flertal af befolkningen som et politisk overgreb. Samme gør visse politikere spredt over samtlige partier. Blandt sharias tilhængere, salafisterne, wahabisterne og tilsvarende fraktioner, er der tale om at man importerer arabiske konflikter, ganske som det ville være tilfældet var der tale om nazister.

  Når man så ikke formår at integrere indvandring, så risikere man de “opdrager” hinanden til deres oprindelselandes religiøse antidemokrati, eller blot at stimle sammen i ghettoer. Det er hvad de kulturradikale ikke er i stand til at forstå.

 31. Af Hans Hansen

  -

  Definitionen på danskhed, som beskrevet; at man føler sig dansk, er ligeså semantisk spidsfindig som enhvert andet forsøg på at definere betydning. Hvad vil det sige at føle sig dansk?

  Det er kort sagt, at man er tilhænger af de frihedsrettigheder der er gældende for vestlige kulturer. De er uforenelige med antidemokrati, og begge de to største religiøse politisk holdninger er begrundet i det gamle testamentes politik.

  Det er ikke foreneligt med demokrati. Det fremfører islamisterne selv, ganske som nazisterne. Overordnet er det ikke mere indviklet, men man gør det indviklet for sig selv, hvis man tror der ikke er forskel på folk.

  Konventionerne tager ikke hensyn til denne forskel. Derfor er det fortolket forbudt at skelne mellem demokrater og antidemokrater, igen fordi konventionerne tror der er tale om religion. Der er tale om magt. Politisk magt. Dem der er flest af har potentielt magten.

  Samtlige definitioner på danskhed er fejlramte. Af samme grund kan man ikke konkludere, at fordi der står dansker på et stykke papir, så er man dansk sindet. Det er umuligt at definere hvad en følelse er. Derfor er det enten noget man vedtager politisk eller ej.

  Det er derimod nemmere at afgøre, at antidemokrati ikke er dansk sindet. Uanset i hvilken form, teistisk eller ateistisk, så antidemokrati ikke almindeligt anderkendt som dansk sindethed. Man kan derimod mere konkret sige, at hverken grundloven, eller internationale konventioner, opfylder betingelserne for krav om demokratisme eller demokratisk tilhørsforhold.

 32. Af Axel Eriksen

  -

  @ Anders Kirkegaard Jacobsen!

  Det er al ære værd svaret på spørgsmålet – men hvorfor tog du ikke endnu et skridt?
  Og sagde: Men muslimer, islamister har jo det samme had til alt og alle – og de begår terrorforbrydelser overalt i verden i dag!

  Indrømmet, de er ikke så “industrialiserede” som Nazi-Tysklands udryddelses-lejre – så derfor sig dog til dem: Pas på, hvis de de ydertligtgående islamister får magt som de har agt – så vil historien muligvis gentage sig selv!

  Og som af visse hævdede, er det jo ikke “Fredens religion/ ideologi” – tværtimod skal alle vantro udryddes – uanset tro eller mangel på samme: Kristne, jøder, andre retninger indenfor Islam end de med den “rette tro” !

  Jeg troede, at i Danmark var befolkningen generelt forholdsvis veluddannet, men deri kan må så sandelig tage fejl!

  Anders, du må have været hjernevasket et eller andet sted!!!

 33. Af Hans Hansen

  -

  Anders K J

  Sproget er den eneste fællesnævner for samtlige danskere, men det betyder ikke at man er dansksindet fordi man kan tale dansk. Konkret ikke engang at man juridisk er dansker. Er man englænder fordi man kan tale engelsk?

  Du spænder ben for din egen forståelse Anders K J.

 34. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Lemche: “fordi, modsat Hans Hansen, jo, så er man dansker, når man er dansk pas.”

  Nej, man er dansk statsborger, hvis man har dansk pas.

  At være dansker kræver en hel del mere. Bl. a. dansk sindelag – så det er et spørgsmål, hvorvidt du er dansker eller blot dansk statsborger.

  Jeg hælder mest til det sidste.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Interessant artikel her i avisen i dag om, hvorledes Putin bruger nationalismen til at splitte vesten. Husk en gang KGB, altid KGB, så han benytter de samme tricks som hans kommunistiske læremestre. Den største trussel for EU er den genopvakte nationalisme, så derfor er det klart, at i kampen mod EU og vesten, er nationalismen virkelig en dør at gå ind ad. Og der er nok af nyttige fjorlser, kan vi læse overalt, også på denne blog.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  og så prøver jeg endnu engang … til beroligelse for alle dem, der råber op om, at deres indlæg censureres bort, kan jeg kun sige, at hvis det er tilfældet deles sol og vind lige mellem holdningerne.

  Anders Kierkegaard Jakobsen,

  Velkommen til galehuset her. Det har aldrig været muligt at finde ud af, hvor mange trolde, der er på linjen her, eller hvor mange alias’er, men det er imponerende at følge de utallige præsentationer af det samme lirumlarum.

  Den med sproget er ganske korrekt, men indvendingen er selvfølgelig også relevant. I de gode gamle WAPA dage vidste vi, at der var talrige i Polen, der talte dansk som indfødte; men de var nok ikke dansksindede af den grund. Det samme gælder i dag russiskkyndige som forsvarets sprogofficerer. De er nok ikke russere af den grund. Definitionen skal lige ændres til, at man ikke er dansk, fordi man taler sproget, men man taler sproget, fordi man vil være eller vil foregive at være dansk. Og så er den heller ikke helt god. Det bliver Fredrik Barth igen: Man er dansk, hvis man opfatter sig selv som dansk, og andre opfatter en som dansk. Sproget er en del af det, men ikke den eneste. En tysk ven og kollega i Bern fortalte mig engang, at han aldrig ville blive accepteret af schweizerne som en af dem–trods samme sprog. Heller ikke hans børn, men måske hans børnebørn, måske. Jeg svarede ham, om de ville acceptere mig, fordi jeg har schweiziske bedsteforældre og oldeforældre. Han svarede efter lidt betænkningstid: Jo, det ville de nok.

  Etnisk identitet er noget besværligt noget, men regn ikke med, at Hans Hansen og ligesindede forstår det.

 37. Af Søren Ferling

  -

  @ AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 2. MAJ 2015 12:02

  En chokeret ung mand med åbenlys indvandrerbaggrund spurgte mig “HVORFOR”. – Hvad driver andre mennesker til at begå den slags forbrydelser.

  Det er trist at se, hvordan du oppisker had imod bestemte grupper af mennesker – det burde du ikke gøre, når du foregiver at ville det modsatte.

  Hvorfor gav du ikke den unge mand en briefing om at de fleste grupper af mennesker har forbudt sig imod kristendommens idealer – og at det ikke medfører at de har forbrudt sig imod egne idealer.

  Det havde, i lige netop denne tid, været nærliggende at pege på at den muslimske verden ikke finder egne handlinger i den boldgade forkastelige – f.eks. folkemordet på armenierne, som var Hitlers forbillede for ditto på jøderne og zigøjnerne.

  Du spreder racehad og burde skamme dig !

 38. Af preben f jensen

  -

  Nogle henvender sig til danskerne for at oplyse dem…… andre henvender sig for at bedrage dem og føre dem bag lyset. Årsagerne til det sidste kan være mange, f.eks. religion, feminisme, partipolitik, EU-interesser eller korruption. Vi danskere bør nok indsé at Danmark et stykke hen ad vejen er blevet et propagandaland hvor sandheden nogle steder er ilde hørt og søges nedkæmpet eller gemt af vejen. I visse kredse har man intet tilovers for Danmark og det danske folk, men har tværtimod en kynisk og illoyal eller ligefrem fjendtlig indstilling til vores kultur og traditioner mv.

  Derfor er en menneskeværdig og civiliseret fremtid ikke længere nogen selvfølge. På længere sigt gælder det Danmarks eksistens, på kortere sigt gælder det allerede de fem millioner almindelige danskeres eksistens, altså liv, helbred, velfærd og livskvalitet. Kører det hele skævt, kan partiers magtarrogance og uduelighed ende i folkemord og Danmarks ruinering, destruktion og undergang.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Iflg FN asyl-flygtninge konventionen ville Hitler være fuldt berigtiget til evig forsørgelse og beskyttelse i Danmark anno 2015!

 40. Af E. Larsen

  -

  KAN man dog ikke forstå at man pi…. på danskere der betaler de største skatter/afgifter i verden ved at lade en “tørklæde-familie” komme herop evt. via menneskesmuglere endda – og så modtage ca. 450.000 kr. årligt from day one!!??? At danskere finder sig i det er utroligt, utroligt!!! Jeg tror helt, helt sikkert (glem meningsmålinger m.m.) at næste valg bliver et SKRED – til “danske partier” og væk fra det vi oplever lige nu. Vent og se! Omvendt er vi jo til grin og må finde vores egne “flygtningebåde” og forsvinde!

 41. Af Søren p Sørensen

  -

  Lemche@

  Har du virkelig forbryderiske Svejts bedstefædre?

  Stjæl de jøde tænder?

  Også dem professor emeritus i bibelstudier eller blot kristne vanvidstroende?

  Radikale fjolser er vel de største af alle lemche?
  Jeg tror det selv ja men tæt fulgt af andre borgerlige!

 42. Af Preben f jensen

  -

  Erik Larsen har fat i noget, for en slags rullende statsbankerot er allerede i gang. Regeringen har jo optaget lån for milliarder for at skjule hvor grelt det står til. Trods kæmpelånene har man alligevel været “nødt til” at skære ned på sundhedsvæsnet, skolerne, hospitalerne, forsvaret og den sociale velfærd m.m.m. Og Helles og Jelveds ekstra indvandring kommer til at koste mange ekstra milliarder fremover. Plus hvad den ellers vil bringe med sig af ekstra udfordringer/problemer/ulykker. Osv.

 43. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Skal man abonnere på Berlingske for at kunne skrive her?

 44. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Jeg har flere gange forsøgt at sende en kommentar til Niels Peter Lemche; men den bliver hele tiden afvist. Måske fordi den er for lang. Nu prøver jeg at dele kommentaren i to dele:

  Svar til Niels Peter Lemche. (Del 1):

  Hvad vil det sige at være dansk? – Hvem er danske?

  (Nedenstående kommentar er selvfølgelig henvendt til alle som er interesseret i at læse den, selv om det er Peter Lemche jeg først og fremmest henvender mig til):

  Sent; men forhåbentlig ikke for sent, vil jeg bringe mit bud på, hvad det for mig vil sige at være DANSK:…(Jeg er desværre først blevet opmærksom på debatten på denne Blog i dag):

  Dansk er man, når man selv regner sig for at tilhøre det danske folk.
  Det er ikke mig – eller dig – eller nogen anden, som kan afgøre det.
  Kun hver enkelt selv.
  Eller sagt med N.F.S. Grundtvigs ofte citerede ord:

  “Til et folk de alle hører
  som sig regne selv dertil,
  har for modersmålet øre,
  har for fædrelandet ild.
  Resten sig som dragedukker,
  selv fra folket udelukker,
  lyse selv sig ud af æt
  nægte selv sig indfødsret.”

  “Har for modersmålet øre…” ja; men jeg vil gå så vidt som til at hævde, at fuldstændig korrekt beherskelse af rigsdansk ikke er nødvendig for at være dansk af hjertet. Mange af vore landsmænd syd for grænsen taler faktisk bedre tysk end (rigs)dansk; men er dog danske af sjæl og sind!
  Og de har tit måtte BETALE for deres danskhed…

  Omvendt taler de fleste færinger og mange grønlændere perfekt dansk, uden at være danske.

  SELV OM de er danske statsborgere…

  Du må undskylde, at jeg belemrer dig, og eventuelle andre læsere, med disse banaliteter – det forekommer de i al fald mig at være.

  MEN:

  I et MULTIETNISK samfund må man indlysende nok skelne imellem folkeligt og statsligt tilhørsforhold.
  Som navnet “multietnisk” (flerfolkeligt) siger, er der i det multietniske samfund ikke nødvendigvis sammenfald imellem det folkelige og det statslige tilhørsforhold.
  I Sønderjylland føler ca. 20.000 mennesker sig som tilhørende det tyske folk – eller den tyske nation – selv om de er statsborgere i den danske stat. Og vel at mærke nu om stunder loyale statsborgere.
  Hvis begreberne overhovedet skal have nogen mening, så er man naturligvis ikke dansker, selv om man bor i Danmark, og måske både er født her og har dansk statsborgerskab, hvis man opfatter sig selv som en del af en etnisk minoritet. (Folkeligt mindretal).
  Man er så enten færing, grønlænder, tamil, kineser, palæstinenser, serber…(eller hvilket nationalt mindretal eller etnisk minoritet man nu regner sig for at tilhøre).
  Eller måske snarere dansk-palæstinenser, dansk-marokkaner, dansk-vietnameser o.s.v.
  For selvfølgelig er grænserne flydende.

  Ofte er der ikke så meget tale om et enten/eller, som om et både/og.
  Det anerkender jeg selvfølgelig.
  Hvad jeg derimod ikke anerkender, er, at man automatisk skulle være dansker i FOLKELIG forstand, blot fordi man har et dansk statsborgerskab.
  Det er for det første at udvise mangel på respekt over for de efterhånden mange etniske minoriteter herhjemme ved at pådutte dem en måske i mange tilfælde uønsket dansk identitet, lige som det som nævnt også er i klar modstrid med det indhold, der ligger i begrebet “et multietnisk samfund”.

  Der ligger, må du vel erkende, intet blods- eller racemæssigt i denne definition af folket. Jeg går tværtimod stærkt ind for, at indvandrere og danskere gifter sig med hinanden, da kærlighed og ægteskab – og fælles børn – er den allerbedste måde for nytilkomne at blive en del af det danske folk på. Men jeg er udmærket klar over, at det tager tid – måske flere hundrede år – før “nyindvandrede” folkegrupper for alvor i større stil gifter sig uden for deres egen kreds.
  Tænk blot på amagerbønderne. Eller de danske jøder.
  Eller tænk på Københavns dansk-tyske atmosfære og symbiose (altså lykkelige samliv) imellem tysk og dansk i 1700-tallet. (I hvert fald indtil Struensees tid).
  Endnu omkring 1770 kunne den tyske – og af den danske stat økonomisk understøttede – digter Klopstock til en af sine venner hjemme i Tyskland afsende et brev, medens han boede i København, og som noget for ham og hans samtid helt naturligt skrive: “Herzliche Grüsse aus Kopenhagen, dem dänischen Ende Deutschlands” (Hjertelige hilsner fra København, Tysklands danske udkant!).
  Sådan ville ingen have kunnet drømme om at skrive blot 60-70 år senere.
  Hvilket viser, at det multietniske og multikulturelle samliv både kan være utroligt kulturelt befrugtende (herfra henter indvandringsfortalerne selvfølgelig håbet om KULTURBERIGELSEN), samt at dette samliv ikke er uden risiko for misforståelser og gnidninger, som med tiden kan opstå – lige som i et ægteskab – selv om folkegrupperne inden for landegrænserne ellers i måske flere århundreder har levet tilsyneladende yderst harmonisk sammen.

  Derfor sammenligner jeg da også undertiden det multikulturelle/multietniske samfund med det at leve på en vulkan:
  Jorden er takket være lavaen yderst frugtbar – men vulkanen udgør unægtelig en slumrende fare. Den kan eksplodere i et altødelæggende udbrud; eller mere sandsynligt kommer den måske fra tid til anden til at stå og småsimre, med en række mindre; men dog generende, småudbrud til følge. Eller måske vågner vulkanen aldrig til live. Det kan man jo kun håbe – men ikke vide!
  Desværre har efter min mening for få samfundsdebattører syn for denne dobbelthed, når talen er på indvandringens ønskelighed. Dens muligheder og farer.

  Det siges, at mennesker ikke har RØDDER; men tværtimod FØDDER!
  Fuldkommen korrekt; men mennesket er, siden sin allertidligste tid, ligesom så mange andre væsner på denne klode, kendetegnet ved at være et “flokdyr”.
  For alle flokdyr er det en livsvigtig nødvendighed at kunne skelne mellem den egne flok – og så alle de andre!
  Tilmed tilhører vi ikke blot en flokdannende art; men vi er også en udpræget territoriehævdende art.
  Som chimpanser forsvarer deres floks område med allerstørste vildskab og brutalitet, hvis det invaderes af en anden flok chimpanser, har vores forfædre til alle tider søgt at forsvare klanens, stammens, folkets, eller statens territorium.
  Dette, og den formentlig medfødte trang til at udvise loyalitet over for et større fællesskab, en flok eller et folk, (eller eventuelt en klasse eller et trosfællesskab), er en så grundlæggende del af den menneskelige natur, at det efter min mening ikke går an, i en eller anden angiveligt “humanistisk” ideologis navn at forsøge at gå imod denne, om end i vore dage “politisk ukorrekte”, del af selve menneskets natur.
  Kommunismen tog som bekendt ikke højde for menneskets karakter – kommunisterne undervurderede groft egennytten som menneskelig drivkraft – og den gik derfor til grunde på projektet med at skabe “det nye menneske”.

  Men kunne vi måske så ikke bare sige, at vi alle udgør én stor menneskehed?
  Selvfølgelig udgør vi tilsammen “menneskeheden” (dette abstrakte begreb); men:
  En flok defineres simpelthen ved, at nogle er “med”, og at andre ikke er det. AT der altså skelnes mellem et DEM og et OS.
  Beklager at måtte sige det; men sådan er det…
  Eller kan nogle af læserne måske sandsynliggøre, at det IKKE forholder sig således? For i så fald hører jeg selvsagt gerne fra jer…

 45. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Hvornår er man dansk?

  Man er dansk, når man taler dansk og regner Danmark for sit hjemland, i stedet for det land som ens måske forfædre er udvandret fra, og når man siger “vi danskere”, i stedet for at opfatte danskerne som “de andre”, som man helst ikke skal komme til at ligne for meget.

  Når man gør det – og vel at mærke også bliver accepteret som dansker af det store flertal af danskere – så er man dansk!

  I modsat fald er man en dansk-tyrker, dansk-palæstinenser, dansk-vietnameser, dansk-tamiler, dansk-kineser, dansk-araber o.s.v.
  Mennesker som bor i Danmark, og som oftest har dansk statsborgerskab; men som først og fremmest opfatter sig selv som en del af en etnisk minoritet .

  Dansk statsborgerskab sikrer at man er dansker i juridisk forstand; men ikke nødvendigvis i folkelig forstand.
  Færinger, grønlændere og tysksindede sønderjyder er som bekendt danske statsborgere; uden at være danskere i etnisk (d.v.s. folkelig) henseende.
  Det forhold, at der ikke behøver være overensstemmelse mellem statsborgerskab og folkeligt tilhørsforhold er blevet mere udbredt i takt med, at Danmark i løbet af de sidste 30-40 år er blevet et multietnisk samfund, for et multietnisk samfund betegner et samfund, hvor flere folkegrupper lever sammen, og hvor der derfor ikke automatisk kan forventes overensstemmelse mellem statsborgerskab og etnisk tilhørsforhold.

  Man kan som bosat i Danmark ikke på én og samme tid hævde at udgøre en etnisk minoritet (ordret oversat: Folkeligt mindretal), og så samtidig kræve at blive opfattet som tilhørende det danske folk.
  Det er ganske enkelt selvmodsigende.

  Derimod kan man sagtens have en delt identitet, hvilket jo netop antydes i ord som “dansk-iraker”, “dansk-tamiler” o.lgn.
  Det er noget som alle, der har familie i – eller fra historien kender til – grænseegne som f.eks. Sønderjylland, er fuldt fortrolige med.
  Ikke alle mennesker kan definere deres folkelige tilhørsforhold så ubesværet og entydigt, som dem der er børn af etnisk danske forældre, og født i København, Odense eller Vejle.
  Det bør man tænke på, og respektere!

  Nogle kommentatorer i den offentlige debat giver udtryk for, at man aldrig vil kunne blive opfattet som dansker, hvis man er muslim.

  Jeg er uenig: For mig at se kan man sagtens være dansk og muslim.
  Det kommer ganske an på hvordan man praktiserer sin muslimske tro, og hvilken holdning man har til det omgivende ikke-muslimske danske samfund og det folk, som har givet landet navn…

  Eksempelvis så jeg for nogen tid siden i bussen her i Odense to unge muslimske kvinder klædt i lange sorte niqaber (hvor man kun kan se øjnene), og selv om de talte dansk, opfatter jeg dem på ingen måde som danskere…og det tror jeg bestemt heller ikke at de selv gør!
  (Det er uhyre sjældent at se burka- eller niqabklædte kvinder i Odense, vil jeg gerne lige understrege).

  At kræve, at man skal være kristen – eller “kulturkristen” – for at være dansk vil betyde, at ikke blot de danske muslimer; men også de danske jøder ikke mere skal regnes for danskere…!?

  Er de danske jøder danskere?

  JA så ubetinget, håber jeg at de allerfleste læsere vil svare.

  Er f.eks. ikke brødrene Arne og Bent Melchior sande mestre i at bruge det danske sprog på en måde, der kan tjene til forbillede for os alle?
  Og er deres kendskab til dansk kultur og historie ikke større end de fleste andres?
  Har de måske ikke ydet væsentlige bidrag – hver på sin måde – til det danske samfund?
  Jo vist: De er danskere vi kan være stolte af. (Ligegyldigt om man så i et og alt er enig med dem, eller ej…og jeg er som oftest ikke enig med dem…).

  MEN (og dette er vigtigt):

  HVIS Melchior-brødrene ikke havde heddet Arne og Bent; men f.eks. Aron og Baruch Melchior…
  HVIS de havde haft lange skæg og slangekrøller bag ørene og gået klædt i lange kaftaner og haft store, møllehjulslignende hatte på hovedet, som dem, de østeuropæiske jøder brugte i gamle dage nede i Polen og i Litauen…
  Og HVIS de havde talt jiddisch og tilmed krævet jiddisch modersmålsundervisning for deres børn:
  Så ville vi ikke have opfattet dem som danskere; men som jøder i Danmark.
  Og det ville de vel at mærke i så tilfælde OGSÅ SELV have gjort…!

  Venlig hilsen Henrik Ilskov-Jensen

 46. Af Erik Larsen

  -

  Jeg har desværre været ude at rejse et par dage, men har nu læst Hr. Anders Kirkegaard’s “svenske” meninger. Vorherrebevares, ja han HAN er i hvert fald ikke almindelig dansker.
  Og han mener åbenbart at “kan man tale dansk” er man dansker!
  Jamen, jamen, jamen han har jo intet fattet. Hvem vil ikke lære dansk , hvis man kan opnå de ydelser i DK, som der tilbydes uden at man rør en finger? Manden der sidder i Sverige har sandsynligvis ikke engang opdaget hvad der sker derovre. ELLER, ELLER ER det jo det han ønsker skal ske? Og en af b.dk.s andre favoritter Niels P. Lemch e roser denne mand – selvfølgelig.
  Man kan kun håbe , at de bliver ved indtil danskerne skal ind “bag forhænget” og stemme!!! TAk

 47. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  / Ilskov Jensen,
  Velkommen til…..ytringsfrihed en vigtig, endnu eksisterende del af den dansk kulturtradition, den kan bruges og misbruges,
  ikke skal du abonnere på Berlingske for at kunne skrive her, her er du altid velkommen,
  ………kun at ønske dig en god fornøjelse Henrik Ilskov.

 48. Af preben f jensen

  -

  Vi er kommet lidt væk fra det med at vi importerer den arabiske verdens konflikter, for det gør vi jo. Plus at vi importerer grupper der ønsker at overtage og beslaglægge Danmark. En invasion og ny besættelse er i gang, og fordrivelsen af danskerne fra deres eget land er også i gang. Mange danskere er allerede fordrevet fra en række områder, og endnu flere er blevet drevet ud af deres hjem, som så kan opkøbes af indvandringssystemet og udlejes til indvandrere.

  Det hele foregår med de radikales og de skabsradikales støtte. Det er fandme uhyggeligt, du! Eller er det bare naturligt hvis “man” ønsker at anskaffe sig et nyt folk pga. politikeres folkelede?

 49. Af p jensen

  -

  PS: Iflg. mange kilder sker der pt. en ikke ubetydelig indstrømning af både ISIS islamister, (fra Syrien og Nordirak) kriminelle, løndumpere og illegale asylanter. Det synes ikke at bekymre hverken R, S, SF, LA eller Enhedslisten.

  Det er især brandbeskatning/grundskyld/miljøkrav/jobtab/ dagpengetab samt sygdom og nye/større afgifter der presser tusindvis af danskere ud af deres boliger.

 50. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper Støvring, som sædvanlig en interessant analyse, men også desværre som sædvanlig en konklusion. som halter, fordi du hver gang foretager mellemregningen: sum af dine klare, analytiske argumenter + din åbenlyse modvilje imod alt arabisk på to ben = konklusion. I din analyse gør du klart rede for, at vi importerer den arabiske verdens konflikter, og du når så frem til den konklusion, at vi bl.a. bør fængsle danske som deltager i væbnede konflikter i den arabiske verden. Men hvorfor omfatter din konklusion så ikke fængsling af de danske, som deltager i den israelske hærs overgreb på palæstinenserne, herunder nu to folkemord i Gaza. Så vidt man kan skønne af danske mediers nyhedsformidlingen, var der betydeligt flere danske, som deltog i den israelske hærs seneste folkemord i Gaza, end der indtil dato har deltaget i Islamisk Stats lige så grusomme krigsførelse. Ja den israelske hær har sågar med danske tilladelse et hvervekontor i København. I din påpegning af fænomenet, arabiske konflikt-import, lykkes dig således at blande dig meget markant og ensidigt i samme konflikt i bl.a. Mellemøsten.

Kommentarer er lukket.