Vi importerer den arabiske verdens konflikter

Af Kasper Støvring 159

 

Der skrives meget om asyldebatten, af og til også meget godt. Asger Aamund skrev i sidste uge om hykleriet i asyldebatten, og historiker Michael Böss har leveret et sagligt argument for begrænsning af indvandringen. Flere har peget på de australske erfaringer – vend flygtningebådene om, når de ankommer – men ikke alle synes lige godt om det. De vil hjælpe så mange som muligt, men uden at forholde sig til omkostningerne, og det gælder bl.a. Anita Bay Bundegaard.

 

Andre siger: Jamen, vi kan jo ikke forvente, at flygtninge skal kunne tage et arbejde og bidrage til samfundet – hvilket, i parentes bemærket, er den illusion, regeringen serverer for vælgerne – for de er traumatiserede. Og det er rigtigt. Traumatiserede flygtninge skal hjælpes, netop ikke sluses ind på arbejdsmarkedet. Men der gælder også en anden regel. Der er nemlig store forskelle på flygtninges evne til at begå sig i Danmark. Flygtninge fra Vietnam og Sri Lanka klarer sig som regel relativ godt i det danske samfund – og meget bedre end flygtninge fra den arabiske verden og Afrika.

 

Jeg gav forleden mine tanker herom til bedste i Berlingskes Politiko, og jeg vil gerne gengive nogle af dem her. Mit synspunkt var, at vi, og det vil i praksis sige regeringen, importerer den arabiske verdens konflikter gennem vores indvandrings- og asylpolitik. Det skyldes bl.a., at asylansøgere rejser mod lande med høje velfærdsydelser.

 

Regeringen har sat skub i udviklingen ved at lempe udlændingepolitikken og f.eks. give en familie med tre børn 10.000 kr. mere hver eneste måned, hvis de får asyl. Sidste år var antallet af asylansøgere, der kom til Danmark det højeste i over 15 år. Men lad os se på konflikterne, der følger i kølvandet.

 

Det var dyster symbolik, da en jødisk forretning blev udsat for hærværk den 9. april, 75-årsdagen for Danmarks besættelse. Gerningsmænd knuste en rude og skrev ”jødesvin” på facaden. Det var endnu et vidnesbyrd om, at vi har importeret den arabiske verdens konflikter.

 

Gennem vores indvandrings- og asylpolitik åbner vi landet for islamister, der nærer et dybt had til jøder, et had, der går langt tilbage i historien, men som får ekstra næring af den betændte konflikt mellem Israel og Palæstina.

 

Men hærværk er det mindste. Ikke kun i København, men også i Belgien og Frankrig myrdes jøder af islamister, og i adskillige europæiske storbyer, bl.a. i Malmø, er jøder nu jaget vildt. De flygter fra byerne, så snart den arabiske befolkningsandel bliver tilstrækkelig stor. Snart kan det være slut med det berigende jødiske liv, vi har haft i Europa i mange hundrede år.

 

Vi ved også, at ikke kun jøder, men også kristne flygter fra ghettoerne, og at kristne asylansøgere trues og chikaneres i vores asylcentre. Hadet til anderledes troende er ikke det eneste vidnesbyrd om den arabiske verdens konflikter, vi i vores naivitet importerer til Vesten. Vi ved fra efterhånden en del undersøgelser, at opbakningen til Islamisk Stat blandt europæiske muslimer er meget stor. Det kan have mange årsager, og der kan ligge meget forskelligt i denne opbakning, ligesom det slet ikke er alle muslimer, der deler den militante islamismes voldsparathed. Men mange gør.

 

Vi ved også, at toptrænede franske og tyske soldater er hoppet over til fjenden og nu kæmper for Islamisk Stat. Af samme grund er de danske efterretningstjenester også blevet opmærksomme på risikoen for radikalisering af danske soldater. Vi ved, at Islamisk stat sender terrorister til Europa under dække som asylansøgere, og ifølge Europol er der nu så mange potentielle jihadister i Europa, at den europæiske sikkerhedstjeneste umuligt kan holde øje med dem alle. Bland disse tre ingredienser, og du har en god opskrift på en eksplosiv cocktail.

 

Omkostningerne er enorme, ikke kun økonomisk. Også, og især, for samfundets sammenhængskraft. Den fragmenterede fremtid er, hvad vi har i udsigt, hvis udviklingen ikke vendes. Som man kunne læse i Jyllands-Posten om Nordirland: ”Freden i Nordirland førte ikke til forsoning mellem katolikker og protestanter. Mistillid, frygt og had har cementeret en form for frivillig apartheid, hvor de to religiøse grupper lever hver for sig i skarpt opdelte byområder.” Værsgo, så er der serveret! Velkommen til fremtiden. Den slags kommer også til en by nær dig.

 

I grunden vidste vi jo allerede alt dette fra PET’s utvetydige advarsler. Om den aktuelle terrortrussel hedder det på PET’s hjemmeside, at den er ”alvorlig”. Det skyldes ikke mindst de mange jihadister, der drager til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, og som vender hjem som forråede, som endnu mere radikaliserede og med ekspertise i terroraktioner. Den svenske sikkerhedstjeneste har oplyst, at den har afværget to terroraktioner de seneste to år, i England afværges der angivelig hundredvis hvert år.

 

Til trods for, at De Konservative har fået megen kritik for deres slogan om ”nazi-islamisme”, har partiet grundlæggende ret. Professor Mehdi Mozaffari har beskrevet, hvordan islamismen er en form for fascisme, der opstod i den arabiske verden i begyndelsen af det tyvende århundrede. Også islamismen er et importeret fænomen.

 

Hvad gør vores regering så? Ja, der skal snart udskrives valg, så de retoriske løfter er mange. Men i virkeligheden har regeringen ikke gjort meget, og bliver den genvalgt, vil den næppe tage de fornødne initiativer til at løse problemet. I regeringens anti-radikaliseringsplaner er der f.eks. ikke noget om indrejseforbud og udvisninger, der i praksis vil virke. Socialdemokraternes Trine Bramsen har ganske vist udtalt, at regeringen vil forhindre, at jihadister rejser til Syrien. Men her må man sige: Nej, vi skal først og fremmest forhindre, at de vender hjem.

 

En ny, borgerlig regering må da også først tilbagerulle alle de lempelser, som regeringen har foretaget på udlændingeområdet. I det hele taget har regeringen fejlet stort. Kurser og pjecer synes at være løsningen på radikalisering, og det kan man grine ad. Men alle alarmklokker bør ringe, når regeringen vil gøre det lettere at give statsborgerskab til bl.a. de Syrienkrigere, der endnu ikke har et sådant. Ifølge regeringen bør udlændinge født i Danmark ikke længere tjekkes af PET for terrormistanke. For ”hvor mange terrorister er det lige, vi ser, der er født og opvokset i Danmark?”, som fhv. justitsminister Karen Hækkerup har udtalt. Alene det, at denne holdning har været bærende i regeringen, siger alt om problemet.

 

Hvad kan og bør der så gøres, hvis vi skal dæmme op for de importerede konflikter? Her kommer en håndfuld forslag: Stærk begrænsning af indvandring (også asyl) fra muslimske lande; fængsling af Syrienkrigere; ophør med støtte til moskeer og muslimske foreninger; retsforfølgelse af foreninger, der svindler med offentlige midler og opildner med antidemokratisk propaganda; styrkelse af PET og politiet; ophør med tildeling af statsborgerskab til personer under mistanke af PET; fratagelse af statsborgerskab til landets fjender og udvisning af kriminelle udlændinge; opsigelse af konventioner, der forhindrer os i dette; støtte til forfulgte islamkritikere og eks-islamister som Ahmed Akkari og anvendelse af deres indsigter.

 

Meget af dette kan allerede lade sig gøre, andet kan besluttes, hvis der er en politisk vilje til det. Det er bestemt ikke uproblematisk at gøre meget af dette, men det er nødvendigt. Det er vores børns fremtid, det gælder. Og den fremtid kan blive særdeles grum, hvis vi fortsat importerer den arabiske verdens konflikter.

 

 

159 kommentarer RSS

 1. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Ja – nu er De Radikale og den røde løftebrudsregering ved at udskifte den etniske danske befolkning med muslimske indvandrere og mørkemænd. Problemet er jo bare at langt over halvdelen af disse ikke-vestlige indvandrere i den arbejdsdygtige alder er på bistand og derfor slet ikke kan videreføre vores form for velfærdssamfund! En økonomisk katastrofe. Disse indvandrere har hverken uddannelsesmæssigt eller kulturelt en chance for at klare sig i et moderne, demokratisk vestligt land – og så tager de alle deres middelalderlige fordomme og ritualer med til lille Danmark.
  Den samfundsundergravende venstrefløj bruger mia. af kr. på udviklingsbistand og på at importere så mange mørkemænd og fattigdomsflygtninge til lille Danmark som belaster både de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen med mia. af kr. om året – og som for de flestes vedkommende bliver en evig social og økonomisk byrde for det danske samfund! Hvornår har vi f.eks. set en indvandrer aktiveret eller i nyttejob?
  Hele den samfundsundergravende godheds- og indvandringsindustri er ude af kontrol og det er tragisk at se hvor mange medløbere som forvarer en totalitær ideologi som islam. Den 04. maj er Danmarks befrielsesdag og da bør vi gentænke vores udlændingepolitik og melde os ud a nogle af de utidssvarende konventioner som vi er medlem af!
  Jeg så et interview på ARD i den forløbne uge med den tidligere bundeskanzler Helmut Schmidt som lige har offentliggjort en bog som ligger nr. 1 på den tyske bestseller liste. Helmut Schmidt udtalte at 2 af de største problemer og trusler for den vestlige verden er den befolkningseksplosion som sker i ulandene og så den uhæmmede indvandring af afrikanske og muslimske fattigdomsflygtninge til Europa! Hvor har han ret!

 2. Af P Christensen

  -

  Det er i Venstrefløjens import af sociale klienter og problemer til DK samt dens “bundvending” i værdispørgsmål som den ellers kæmpede for i 60-70’erne, men nu accepterer under islam, at fløjen forlængst har sagt farvel til sin rolle som arbejder-/lønmodtagerpartier.
  Venstrefløjen består af indvandrerpartier, der ydermere gerne afgiver mere selvbestemmelse til EU; sidstnævnte er de dog ingenlunde ene om.
  Lønmodtagerne er stort set frændeløse i dagens politiske DK.

 3. Af preben f jensen

  -

  Der har lige været flere meget blodige terror-aktioner i diverse afrikanske og arabiske lande. Denne terror vil også komme til Danmark “takket” være R og S. Det er kun et spørgsmål om tid. Begge partier undergraver Danmarks økonomi og sikkerhed.

 4. Af Henning Svendsen

  -

  Vi importerer hele Mellemøsten???–men hvem er vi?-det er ikke os andre vi har ikke importeret nogen vi er danske og dem som importerer de er svenske -ja i virkeligheden er de norske fjeldaber-men selv om jeg dansk i dag så har jeg ret til at være pølsetysker i morgen og stemme på Løkke eller jeg kan vælge at være udansk og stemme på de Radikale–så vi er nogle stykker der ikke vil sættes i bås,

 5. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jørn Strand Nielsen

  Med den kriminalitet, terror, udbytning, dovenskab, fanatisme og negativitet, som mange af araberne udviser kan man da så absolut ikke andet end at blive stærkt negativ overfor den gruppe, som på enhver måde er en klods om benet på det danske samfund – og en særdeles dyr klods.

 6. Af Bjørn Sørensen

  -

  Venstrefløjens ideologi er tankespind og barnlige drømmerier om det perfekte samfund, som aldrig er lykkedes at realisere. De tror man kan lave mennesket om så det passer til det perfekte samfund uden at vide hvordan man skaber det.
  Er det så svært at forstå hvorfor alle forsøg er mislykkedes.
  Så bær over med dem for de ved ikke bedre, og de er så fastlåste i deres tro på at de kan løse alverdens elendighed, som de er så overbevist om at kun de kan løse.
  Det eneste problem de har med at overbevise mig om at de alene har løsningen, er at deres forsøg indtil videre ikke er lykkedes.
  Men de er jo uforbederlige optimister, som tror at det bare skal gøres på den rigtige måde, så vil det lykkes.

  Men vi konservative baserer vores opfattelse på årtusindårig gennemprøvet menneskelig erfaring, det er derfor de hader os, fordi vi lytter overbærende til deres ønskedrømmerier, dem som har børn og er vant til deres fantasterier, forstår hvad jeg mener.
  Ja kære venner hvordan stopper vi alverdens elendighed, hvordan stopper vi at Afrikas og den Muslimske verdens elendighed ikke bliver vores undergang, i forsøget på at hjælpe dem.

  Jeg er bange for at vores hidtidige forsøg er mislykkkedes.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Thomas Rasmussen og kompagni: Hvad vil en etnisk dansker sige? Røde pølser, eller stegt flæsk med persillesovs?

  Og alle i med disse faste meninger om danskere: Hvad med adopterede børn fra Korea eller Indien eller andre steder. Er de danskere eller bare andenrangs import? De har i hvert fald ikke dansk DNA. Forklaring udbedes, for her sættes jeres betonopfattelser af det at være dansk vist på en prøve.

 8. Af Erik Nielsen

  -

  @Anders Kirkegaard Jacobsen

  “Forleden havde jeg en gruppe af danskere, jeg guidede rundt i KZ-Sachsenhausen. Jeg fortalte om, hvordan de behandlede” jøder, sigøjnere og bøsser”.

  Tillad mig at omskrive ovenstående efter de nuværende danske forhold i boligområderne, og erstatte nazisme med Islam:

  “Forleden havde jeg en gruppe af danskere, jeg guidede rundt i Gellerupparken. Jeg fortale om, hvordan de “behandlede” kristne danskere, jøder og grønlændere.

  Dette er sandheden i dagens Danmark, Hr. Kirkegaard Jacobsen. du kan Google:

  “Kristne danskere og jøder flygter fra ghettoen”

 9. Af Erik Nielsen

  -

  Rettelse: fortale=fortalte

 10. Af Søren Sørensen

  -

  Alle lav kulturelle DF’ere ude idag. Fornøjeligt men dog meget idioti til morgenkaffen her i Latinamerika.

  VKO mere end fordoblet antallet af indvandrer til dk pr. År over 10 år.

  K ønsker 100.000 nye uddannet det første år nu. De forlanger det.

  End ikke færre muslimer kom under VKO som uhrskovs fine analyse.

  I må hellere stemme på liste ø alle da de har landets steammeste indvandringspolitik via at satse på danske vilkår i dk.

 11. Af p jensen

  -

  Der er hverken hovede eller hale i særen særensens kommentarer, det samme med nør agers, men avisen favoriserer dem, mens seriøse indlæg ofte slettes. Er det ikke sygt?

 12. Af Axel Eriksen

  -

  Særen Særensen vrøvler som sædvanligt på sit uforståelige, specielle “sprog”!

  Lad dog barnerØven – med udgangspunkt i liste Ø – udfolde sig!

 13. Af Arne Hornborg

  -

  Presset på Europa.
  Tragedien i Middelhavet? Besynderligt?
  Tragedien består udelukkede i, at der kommer så mange bådflygtninge til Europa.
  Europa er i den grad ofre for Italiens sløseri, deres magtesløshed, deres sjuskeri og ignorering af Schengenaftalen.
  Italien er en af de ydre grænser i henhold til Schengenaftalen. De grænser som Italien har pligt til at bevogte.
  Schengenaftalen går, ikke alene, ud på at grænserne mellem de europæiske lande skal være åbne a (Gud forbyde), men i lige så høj grad at bevogte Europas grænser mod uønskede personer, fupasylanter, med videre.
  En opgave Italien svigter.
  De skæmmebilleder vi ser på, at i tusindvis af ,,flygtninge?’’ illegalt kommer til Europa, godt hjulpet af menneskesmuglere, er en katastrofe for Europa. Det skal og bør stoppes.
  Er der overhovedet nogen der tænker på hvor mange sygdomme disse bekvemmelighedsflygtninge bringer med til Europa? Garanteret ingen.
  Flygtningene skal ikke reddes i land, men derimod sendes retur aldeles omgående.
  Italien behøver hjælp? Naturligvis. Men ikke med at fordele bekvemmelighedsflygtningene, de europæiske lande imellem.
  Italien behøver hjælp til at forhindre bådflygtningene i overhovedet at forlade Afrikas kyster, uanset hvor meget det koster. Alligevel billigere end at bekvemmelighedsflygtninge kommer til Europa.
  Der må, eventuelt, sættes stærk, stor, omfangsrig militærbevogtning på de kyster hvorfra bekvemmelighedsflygtningene sejler ud fra.
  Intervenere de områder militært, uanset hvad FN mener om dét. FN har ingen brugbar løsning.
  Menneskesmuglerne skal bekæmpes hårdt.
  De både hvor private mennesker, i misforstået godhed, er med til at ,,redde flygtningene’’ må være at betragte som menneske smuglere og straffes hårdt derefter.
  Europa kan IKKE klare det store pres, hverken økonomisk og slet ikke hverken kulturelt eller socialt.
  Danmark skal IKKE modtage flere flygtninge, men snarere tværtimod, sende flere ud af Danmark.
  Konventionerne er, trods alt, kun hensigtserklæringer.
  De konventioner er blevet underskrevet i en helt anden tid, under helt andre forudsætninger.
  Danmark har, garanterer ikke, skrevet under på misbrug af konventionerne.
  Ignorer hvad FN og de øvrige mere eller mindre selvbestaltede institutioner mener. Tag slagsmålet om nødvendigt. DET er alligevel det billigste, på længere sigt.

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Arne Hornborg,

  Hvordan vil du finde ud af, om en flygtning er en virkelig flygtning eller en bekvemmelighedsflygtning? Kræver det ikke, at han lander et eller andet sted, og at de lokale myndigheder derefter forhører ham?

  Italien, hvor er de slemme: Men hvor mange flygtninge er der de facto ankommet til Italien, og hvor mange til Danmark? Hvor mange flygtninge har italienerne og franskmændene reddet i løbet af denne weekend, og hvor mange har danskerne reddet? Det er dog det dummeste hykleri, jeg længe har hørt om.

  Resten af dit indlæg er den sædvanlige Putin-sponsorerede anti-europæiske propaganda.
  Og ved Gud kan Europa magte opgaven. Der mangler politisk vilje (og så er det jo rat at have sådanne nogle som dig som alibi for intet at gøre). Jeg har flere gange henvist til amerikanernes indsats for et totalt ødelagt Europa efter 1945. De havde viljen, og i sidste instans vidste de godt, at det kunne lønne sig. I en artikel på antropocene — en svensk meget kritisk hjemmeside (de kan f.eks. ikke fordrage vindkraft) — er der et alvorligt indlæg i dag om den vestlige verdens oligarkers (Soros og lignende) politik med at dæmme op for en frembrusende afrikansk og asiatisk økonomi. Den skulle du prøve at læse. Den er på svensk, så egentlig skulle du kunne forstå den.

 15. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi importerer den arabiske verdens konflikter, og det skal nok passe, men man skal lige huske på, at vi selv er med til at holde dem kørende. Det er ikke småting, som vi i den anledning har eksporteret til de samme lande.

  Det danske militær har brugt kugler, bomber, granater og missiler for milliarder af kroner og gør det stadig i Irak, hvor vi hensynsløst dagligt bombedræber uskyldige civile i hundredvis. Nu køber Danmark nye bombefly for 30 milliarder kroner for at glæde USA og for at udstyre os med helt nye muligheder for bombninger i langt større omfang end nu. Mellemøsten har noget at se frem til.

  Mærkeligt nok forstår de mennesker, hvis eksistensmuligheder vi har bombesmadret, ikke at Danmark ikke både har råd til at ødelægge deres lande og bagefter genhuse eller på anden måde yde hjælp. Vi har ikke råd til begge dele og har været nødt til at vælge den billigste – bombningerne. Det kræver vor aktivistiske udenrigspolitik og vore politikere.

  Skal vore aktivistiske, militaristiske bombninger fortsætte efter valget og sprede fred, frihed, demokrati og menneskerettigheder overalt – eller skulle vi prøve noget andet? Måske holde op med at bombe!

 16. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Nej – det er utroligt, hvor lidt folk forstår. Selv gamle kommunistsvin kan de ikke forstå!

 17. Af Axel Eriksen

  -

  N.P. Lemche!

  Hvordan fik du din professortitel? Var det ved lodtrækning mellem de mest uduelige akademiske kandidater ved KU – der fortjente et lille skulderklap? Sandsynligheden taler for det!

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ak ja, Axel Eriksen, du skulle bare vide …

  men du kan starte med Wikipedia, der er artikler på fem forskellige sprog. Der står ikke så meget på den danske som på den italienske, engelske, franske og svenske.

  Og jeg savner i den grad smileys her.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt ikke så meget tvivl om, hvem der startede Mellemøstens totale opløsning. Det gjorde regeringen Bush med det største svindel og bedrag i nyere tid, nemlig det iscenesatte medie stunt 9/11-2001.

  Men hvorfor skal Europa bøde for den forbrydelse?

 20. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Axel Eriksen
  Det er fantastisk, hvordan du med ganske få ord kan udlevere dig selv, som renlivet fascist – helt uden formildende omstændigheder. Hvor får du det fra? Er det arveligt?

 21. Af Axel Eriksen

  -

  ´´ø,

  N.P. Lemche!

  Ja, desværre ryger der ind imellem en finke af panden – som nok skulle være blevet der!

  Håber, at du vil modtage min undskyldning!

 22. Af Axel Eriksen

  -

  Jørgen Villy Madsen!

  Jeg tror ikke, at det er arveligt. Min far og farfar var Radikale – det samme var min mor og mine morforældre!

  Naturligvis kan så fremføres, at de Radikale var de fremmeste i nedrustningen før WW II og i samarbejdspolitiken med nazismen/ fascismen!

  Og kommunist er det ikke en hædersbetegnelse for dig??????

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axek Eriksen,

  jeg har før skrevet og sagt, at jeg som kompagnichef i hjemmeværnet ofte sagde, at jeg intet havde mod kommunister. I en skarp situation vidste vi, at der må skydes! Men med de radikale, tja, de har jo aldrig kunnet tage stilling til noget så helst: Så skyd, skyd ikke, skyd, skyd ikke — det er jo helt til blive ør i hovedet af

  Og så meget for min holdning til de radikale

 24. Af Jan Petersen

  -

  Min far rejste til Nazi Tyskland for at finde arbejde, så kan kunne føde familien i Danmark. Var det også en krigsforbrydelse? I så fald er jeg krigsforbryderbarn!

 25. Af Søren Sørensen

  -

  Jan Petersen

  Godtnok var nazisterne på forkant i sengekanten mht mandlige fødsler men flytte dertil derfor?

  Hvis kun mandlige V revisorer i høng der direkte ønsker at føde Familiens børn selv under den nazistiske fane i den tyske morgengry?

 26. Af Axel Eriksen

  -

  N.P. Lemche!

  Og dengang jeg var reserveofficer under “den kolde krig” – ja, så var det ikke just kommunisterne øst for jerntæppet, vi havde til opgave at give kindkys mv til!

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Axel Eriksen
  Kommunist er hædersbetegnelsen i min ordbog – fascist er betegnelsen for det modsatte – det laveste og mest nedrige man kan kalde et menneske.

  For dig er det naturligvis lige modsat.

  Det er faktisk temmeligt uhyggeligt, men forklarer de vanskeligheder, som Danmark har at slås med. Forhåbentlig mødes vi to aldrig. Det kunne føre til noget grimt.

 28. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det var dog noget af en bekendelses literatur på denne blok,
  hele østfronten forsamlet her,
  og det på en 4 maj,
  kan det skyldes virkningerne af nedfald fra Chernobyl,
  eller de sidste styrker der nu er under kapitulation.
  En ting er Kommunister – Facister – Nazister….men de Radikale de er livs FARLIGE!

 29. Af Axel Eriksen

  -

  Jørgen Villy Madsen!

  Nej, det er ikke lige omvendt for mig!

  For mig er kommunisme, fascisme og nazisme så forbandede ens i ideologi og måden at udøve den i praksis på:
  – Topstyring med en diktator i spidsen
  – Et-parti system – ingen tilladt opposition
  – Undertrykkelse af alt, der efter styrets/ ideologiens opfattelse ikke er acceptabelt
  – Fremelskelse af stikkementalitet
  – “Retssystem” med vilkårlige deporteringer og likvideringer
  – Osv, osv – alt modsat demokrati

 30. Af Axel Eriksen

  -

  Og forklar mig så lige forskellen på KGB, Stasi, Gestapo og de fascistiske regimer i Mussolinis Italien, Francos i Spanien og i Pinochets ChiIe!

  Det vil nok blive vanskeligt for dig!

  Især, hvis jeg tog Kina, Nordkorea, Cambodja og Zimbabwes tilsvarende “tjenester” med!

  Du er sgu mere fascist end mig , fordi Kommunisme=Fascisme!

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  jamen, Axel Eriksen, Pol Pot havde jo fuldstændig ret: Først slår vi befolkningen ihjel, derefter gør vi dem til kommunister.

  Men det var Marx’ tragedie, at hans statsmodel skulle afprøves i Rusland, for så var den på forhånd dømt til at mislykkes. Den fik ikke en ærlig chance (ikke at jeg tror, at resultatet havde været meget anderledes andre steder).

  Den stakkels Villy kan ikke gøre for det. Man forstår hans og gammelkommunisternes frustration, når man tænker på, hvor meget de har ydet på monstrets alter. Længere oppe ad vejen i min barndom boede Mogens Fogh og fruen. De var begge læger og burde være velhavende, men de var ludfattige, lige til oprøret i Ungarn, hvor Fogh blev smidt ud af partiet. Så fik de straks en ny bil.

 32. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Du har flere gange efterlyst et svar på, hvad det vil sige at være dansk, og hvornår man er “dansk nok”?

  Jeg har i to indlæg fra den 2. maj kl. 19.26 og 2. maj 19.49 givet mit bud på et svar, som jeg dog ikke tror du har set, da mine kommentarer først blev vist den følgende formiddag. Man skal derfor trykke på “Ældre kommentarer” for at se dem.

 33. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Sandelig om ikke min besked til dig, Niels Peter Lemche, er gået glat igennem!
  Det havde jeg ikke forventet. Jeg har i de seneste dage skrevet adskillige gange forgæves herind.

  Når den sidste af de kommentarer fra lørdag aften, som jeg netop har henvist til, i høj grad gentager den første, skyldes det, at jeg flere gange forgæves forsøgte at indsende mit første indlæg; men fik at vide, at jeg “allerede havde sagt det” (uden at det var blevet vist), og derfor forsøgte jeg at omformulere kommentaren, men med stort set samme indhold, bortset fra en tilføjelse om danske jøder.

  Jeg vil benytte lejligheden til at stille dig et spørgsmål, som intet har med indvandrer- og danskhedsdebatten at gøre:
  Jeg er lige blevet færdig med at læse Ove von Spaeths fembinds-serie om Moses, som forfægter et syn på de bibelske skrifters værdi som historiske kildeskrifter, der er helt modsat det Bibel-syn, som Københavnerskolen, som bl.a. du repræsenterer, står for.
  Denne Blog er selvsagt ikke stedet for en Bibelhistorisk diskussion; men jeg vil alligevel spørge dig, om du kan henvise til en kritik eller omtale af Ove von Spaeths Moses-bogserie, skrevet af dig eller af andre tilhængere af Københavnerskolen?
  Dette fordi det altid er både godt og inspirerende at se en sag fra så mange sider som muligt!

 34. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Eriksen, Lemche m.fl.
  Kommunismen er den eneste styreform, der er demokratisk, hvis demokrati betyder folkestyre. Fascismen er dens direkte modsætning, og det er fascismen i dens mange underlige forklædninger, der har magten overalt i de såkaldte frie vestlige demokratier. USA og Israel med CIA og Mossad er skoleeksempler.

  At kalde Danmark demokratisk med en grundlov bygget på gud, kongen, fædrelandet og Mærsk er simpelthen for eventyrligt. Intet kan være mere udemokratisk end netop disse 4 undertrykkende institutioner. For en person med en karriere i forsvaret er det nok ret ligegyldigt.

  Han har på et tidligt tidspunkt med militær effektivitet fået koblet vigtige sektioner i hjernen fra, hvilket især fremgår af kommentarerne fra mine 2 mest primitive opponenter, for hvem indoktrinering og ensretning kun lader tre funktioner operative: Kæft, trit og retning. men det er også mere end nok som kanonføde.

 35. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Kort til Niels Peter Lemche:

  Du har i flere af dine kommentarer til “danskheds-debatten” fremhævet, at du selv har adskillige udenlandske forfædre, bl.a. fra Schweiz.

  Det samme kan siges om rigtig mange andre danskere, og denne kendsgerning bliver tit fremført for at antyde, at “vi er alle anden- eller tredjegenerationsindvandrere”.

  Det er jeg ikke enig i:

  For det første er man ikke indvandrer, hvis man er født i Danmark. Jeg undgår derfor selv at bruge betegnelsen “andengenerations indvandrer”, men taler i stedet for om etniske minoriteter, eller mere specifikt om dansk-bosniere, dansk-tamiler, dansk-kinesere, dansk-arabere o.lgn.

  At have en eller flere udlændinge i familien gør ikke nødvendigvis et menneske hverken mindre eller mere dansk.

  Jeg vil tage min egen familie som eksempel:

  Min farmor hed oprindeligt Schiller til efternavn, og kom som skolepige med sine forældre til København fra Neumünster i Holsten i 1890erne.
  I 1912 blev hun gift med min farfar, og boede resten af sit liv i København.
  Betød det, at min far og farbror ikke var fuldt ud danske?

  JA, det VILLE det have betydet, hvis min formor og farfar havde talt tysk i hjemmet, og sendt deres sønner i tysk privatskole.
  I så fald ville min fars familie have været at opfatte som tilhørende det tyske mindretal i Danmark.
  Men familien talte udelukkende dansk, følte ingen særlig tilknytning til Tyskland, og børnene gik i dansk skole.
  De følte sig lige så danske som alle andre, og blev selvfølgelig også opfattet som sådan.

  Nationalt tilhørsforhold afhænger derfor både af fødsel og historiske omstændigheder, samt af eget valg.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og igen til Henril Ilskov-Jensen,

  idet jeg håber at mit svar om von Spaeth går igennem nåleøjet.

  Jeg er egentlig enig i det meste af, hvad du skriver. Og det med hundrede år eller mere holder nok også i byretten. At være dansk er mere bastant end for de fleste andre nationer i Europa, fordi vi har en dobbelt begrundelse, og en af dem er ‘et kongerige i 1000 år’.

  Det har mest med erindring at gøre, og her gælder den klassiske lov om de tre generationer også. Erindringen dør med bedstefar og bedstemor. Hvis indvandrernes 4. generation ikke først og fremmest genkender sig som danskere, ja, så er der et alvorligt problem. Vi er vist ved at se 4. generation dukke op. Her viser det sig om integrationsslaget er vundet eller tabt.

  Jeg læste engang, at det var specielt for danske indvandrere i USA, at så snart de var ladt ind i landet, forsvandt de, modsat svenskere og tyskere og irere, der skabte solide kolonier, f.eks. som i Chicago, hvor en stor svensk befolkningsgruppe var intakt til langt ind i det 20. årh. Til gengæld holdt det danske samfund i Argentina sig rimeligt intakt indtil den 4. generation. Nu er det vist at være væk.

 37. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Importerer vi Mellemøstens konflikter?

  Kasper Støvring mener, at vi med den store indvandring fortrinsvis af muslimer til Europa, importerer Mellemøstens konflikter. Det er oplægget til debatten på denne Blog.

  Jeg svarer, at vi skal lade være med at blande os i Mellemøstens forhold via krig, og Mellemøsten skal lade være med at blande sig i vore forhold via masseindvandring.

  Kort uddybet: Når vi så ofte intervenerer i Mellemøstens interne konflikter, skyldes det ikke mindst, at vore politikere er hundeangste for, at Mellemøstens problemer, bl.a. med ekstreme islamister og jihadister, skal sprede sig til vore lande p.g.a. den store muslimske indvandring.

  Denne risiko forøges proportionalt med den muslimske indvandring.

  For vore militære forsøg på at bekæmpe islamistiske og jihadiske bevægelsers magtovertagelse i landene i Mellemøsten og Nordafrika vækker naturligvis vrede blandt de flere og flere muslimer, som ser skabelsen af en islamisk samfundsform som den eneste udvej ud af deres elendighed.
  Når Vesten bekæmper dem, bl.a. med fjernstyrede droner, kan det ikke undre (hvis man forsøger at se sagen ud fra jihadisternes synsvinkel), hvis de finder det legitimt at gøre gengæld i vore lande…

  Man kan sige, at Mellemøsten og Vesteuropa kommer til at hænge sammen som forbundne kar.
  Deres problemer bliver vore problemer, og omvendt.

  Den udvikling må stoppes, hvis freden i Europa skal bevares!

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og til en forhærdet gammelkommunist:

  Nej, kommunisme har intet med demokrati at gør, intet som helst. Det er ikke engang en perverteret form for demokrati. Det var derimod et utroligt system, hvor en lille forkælet overklasse kunne købe ind i dollarbutikker, forbeholdt dem, mens de bildte folk ind, at det var folket, der regerede.

  Og forskellig fra fascismen, jo, ja, men begge var systemer, som sætter staten over individet, noget med den kollektive stat. Så den, der ikke kunne forstå disse herligheder, ja, de blev likvideret.

  Beklager, hvis jeg nogensinde skulle have haft positive ideer om kommunismen, så blev de udslettet, da russerne kom tilbage i 1956, dengang vi elleveårige–den første TV-generation, som så hele verden derhjemme–oplevede nedkæmpelsen af oprøret i Ungarn. Fortvivlelsen, som jeg genkendte fra mine forældres beretninger om den 9 APR, den var der: Vi fik ikke lov til at gøre noget. Det hele blev gentaget i 1968 i Prag. Heldigvis er det infame system nu bestemt en truet politisk dyreart, reserveret til lande som Cuba (i øpløsning der) og Nordkorea.

  Men de var dygtige til at indoktrinere de nyttige idioter ude i verden.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  og til Ilskov, mine svar til dig kommer ikke igennem. Nu venter jeg en time eller så, og så sender jeg dem igen.

 40. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Er kommunismen ikke demokratisk?

  Jo vist er kommunismen et demokratisk samfundssystem. Således som en fremtrædende bolschevistisk kommissær i Sovjet-Rusland udtrykte det engang i midten af 1920erne (jeg har desværre glemt mandens navn):

  “Det hævdes i den vestlige presse at alle andre partier end kommunistpartiet er forbudt i Sovjetunionen. Det er en stor løgn: Partier kan frit eksistere i Sovjetunionen, og vi har mange partier i Sovjet, men på én betingelse:
  Kommunistpartiet ved magten. Og de andre i fængsel!”…

  Kommunismens mål var som bekendt at skabe “Proletariatets Diktatur”.

  Allerede her kommer bekendelsen til diktatorisk autoritet og ensretning til udtryk.

  Stalin blev betegnende nok helt åbenlyst hyldet som “Sovjetfolkets Store Fører”.

  Selv efter 2. Verdenskrig, hvor Østeuropas kommunister ellers søgte at erstatte betegnelsen “diktatur” – som nazismen og fascismen havde gjort upopulær – med det mere demokratisk klingende begreb “folkedemokrati”, fortsatte man, bl.a. i Østtyskland; men at hylde Stalin som den store Fører, ganske som Kinas Mao Tse Tung for mange af 1960ernes og 1970ernes venstreorienterede unge i og uden for Kina henført blev betegnet som “Formanden”, og som “Den Store Rorgænger”.

  “Proletariatets Diktatur” betyder i praksis, at al magt tilhører kommunistpartiet, som anses for at være “arbejderklassens fortrop” og sande varetager af arbejdernes interesser.

  Dog er alle medlemmer af kommunistpartiet langt fra lige i magt og indflydelse, idet magten reelt ligger hos en lille udvalgt skare (ofte kaldt Politbüro), og undertiden har magten i kommunistiske stater været samlet hos den mægtigste mand i Partiet eller i Politbüro, som f.eks. hos Kammerat Stalin, sekretær i Politbüro i Sovjetunionens Kommunistiske Parti.

  Om det er demokrati eller ej, må enhver afgøre med sig selv ud fra sin egen definition af begrebet “demokrati” . (Som jo egentlig betyder “folkemagt”).

  Jeg mener ikke at kommunisme, således som ovenfor skildret, er demokrati.

 41. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Jeg er oprigtigt interesseret i dine svar til mig, så hvis det ikke lykkes dig at få dem sendt her, må du gerne sende dem til mig på min private email, som er:

  hij7@webspeed.dk

  Især hvis du har en henvisning til en kritik af Ove von Spaeths Moses-bøger, vil jeg nødigt gå glip af den.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er så tredje forsøg!

  Til Henrik Ilskov-Jensen

  Jeg havde flere samtaler med Ove von Spaeth for tyve år siden; men der er en gammel anmeldelse af ham i Kristelig dagblad, som jeg fandt ved at søge Ove von Spaeth + Moses. Den er skrevet af Tine Lindhardt. Den siger nogenlunde det samme, som jeg ville sige. Værket er et klassisk eksempel på, når en amatør får en fiks idé, og derefter stædigt søger alt det, der kan styrke hypotesen, mens vi–de gustne fagfolk–må spørge: Kan hans teser falsificeres, ellers er de ikke hypoteser, men postulater.

  Vdr. det at være dansk skriver du: Man er dansk, når man taler dansk og regner Danmark for sit hjemland.

  Du benytter to af de klassiske kriterier, idet du udelader religion (hos Herodot det samme som kultur). Det er i orden; men der er et problem: Du kan godt regne dig selv for at være dansk efter dine kriterier; men vil andre gøre det, hvis f.eks. du ligger på maven med retning mod Mekka fem gange i døgnet, og især, hvis du bærer en ‘ikke-dansk’ påklædning?

  Men det er noget underligt noget alt dette. Jeg ville egentlig hellere anvende et andet kriterium, som går ud på: Hvem holder du med, når der er fodboldlandskamp, f.eks. mellem Danmark og Tyrkiet? Det er måske her sådan ret enfoldigt, at det slår igennem, om man nu også er så dansk som man siger.

  Og igen til Henril Ilskov-Jensen,

  idet jeg håber at mit svar om von Spaeth går igennem nåleøjet.

  Jeg er egentlig enig i det meste af, hvad du skriver. Og det med hundrede år eller mere holder nok også i byretten. At være dansk er mere bastant end for de fleste andre nationer i Europa, fordi vi har en dobbelt begrundelse, og en af dem er ‘et kongerige i 1000 år’.

  Det har mest med erindring at gøre, og her gælder den klassiske lov om de tre generationer også. Erindringen dør med bedstefar og bedstemor. Hvis indvandrernes 4. generation ikke først og fremmest genkender sig som danskere, ja, så er der et alvorligt problem. Vi er vist ved at se 4. generation dukke op. Her viser det sig, om integrationsslaget er vundet eller tabt.

  Jeg læste engang, at det var specielt for danske indvandrere i USA, at så snart de var ladt ind i landet, forsvandt de, modsat svenskere og tyskere og irere, der skabte solide kolonier, f.eks. som i Chicago, hvor en stor svensk befolkningsgruppe var intakt til langt ind i det 20. årh. Til gengæld holdt det danske samfund i Argentina sig rimeligt intakt indtil den 4. generation. Nu er det vist at være væk.

 43. Af Axel Eriksen

  -

  Jørgen Villy Madsen!

  Kommunisme=demokrati????? Det er så uhyrlig en påstand, at hvis du havde fremsat den i en kommunistisk ledet nation – ja, så havde du enten straks efter været et hoved kortere eller indespærret på livstid!

  Kommunisme har intet med demokrati at gøre – det er diktatur – proletariatets diktatur. De dummeste, mest uvidende, mindst uddannede og mest “forstokkede” har her fået ledernes tilladelse til at stemme ved valg! Da andre med lidt mellem ørerne er “fjernet”!

  Og hvordan bliver resultatet så: Lige i underkanten af 100% til fordel for den eneste kandidat, der er opstillet: Kommunistregimets kandidat!

  Ja, det er ægte demokrati!

 44. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Man tager sig til hovedet, når man udsættes for den endeløse række af forvrøvlede påstande fra mennesker, der absolut intet ved om kommunismen eller verden udenfor andedammen i øvrigt. Deres såkaldte viden består i den række fordomme som en perverteret, antikommunistisk amerikansk propaganda præsenterede os for igen og igen og som stadig kører for fuld styrke for at opgejle til krig. Det kalder jeg fascisme.

  Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at så primitive individer kan fungere i det moderne samfund. I må jo være på overførselsindkomster. Der er intet der stadig er som det var engang og slet ikke kommunismen. Den reagerede uacceptabelt på et ligeså uacceptabelt pres udefra. Kommunismen er som altid under stadig beskydning fra fascistiske kræfter og må bruge alt for mange kræfter til simpel overlevelse. Enhver der læser denne blog kan se, hvad en kommunist risikerer.

  Tænk hvis USA stoppede embargoen, restriktionerne og CIA- infiltrationen på Cuba og andre steder og i stedet stillede spørgsmål om hvordan USA kan hjælpe Cuba og andre med at få kommunismen til at fungere. Det ville betyde, at vi fik en fredelig verden men det kan hverken USA elle Nato ikke bruge til noget.

 45. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er endog ikke gået op for Jørgen Villy Madsen, at kommunismen i sig selv spillede fallit som system. Den tog ikke højde for, at menneskene nu engang er forskellige og ikke kan trynes ind under samme hat. Derfor er den en modsætning til netop fascismen. Den anden side af medaljen så at sige. Det forsøges herhjemme med den åh så velmenende helhedsskole. Alle skal være lige, og de stærkere skal holdes nede og underholdes ved tilbageholdelse på skolen, når nu de andre – især de indvandrerdrenge der ikke kan følge med. Så ..ja, det kan køre os fallit, hvis der ikke ændres her, så der er individuel hjælp efter behov – ikke tvangsforanstaltninger, der virker indskrænkende på den enkelte elevs muligheder og privatliv. Ingen tur i parken med kæresten efter skoletid ..altså før kl. 16:00. et nås simpelthen ikke.

 46. Af Axel Eriksen

  -

  Jørgen Villy Madsen!

  Indtil nu er du ikke kommet med et eneste argument for dit forsvar for kommunismen!

  Argumenter dog, mand, argumenter og bliv med at argumentere for den ideologis fortræffeligheder – omsat til praksis!

  Påvis blot en eneste nation med rent kommunistisk styre, hvor det kan beskrives som succesfuldt!

 47. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Birgit Hviid Lajer
  Kommunismen har aldrig spillet fallit. Den har aldrig fået mulighed for at spille. Intet samfund har nogensinde været kommunistisk. Allerede under den russiske revolution deltog franske, engelske og amerikanske hærenheder sammen med zarens fascistiske hvide garde – og kulakkerne – i forsøget på at nedkæmpe de røde revolutionære.

  Det er fortsat helt op til dette øjeblik- nu med Nato som spydspids. Kommunisme kræver fred for at kunne udvikle sig, og det har fascismen sat sig for at forhindre – med overvældende held – samt amerikansk producerede kugler, bomber, granater, missiler og nu med droner – men Danmark er med hele vejen. Det er så stort.

  I øvrigt i modsætning til elitens og højrefløjens almindelige opfattelse er vi meget mere ens end vi er forskellige. Derfor skal vi alle behandles ens – også økonomisk.

 48. Af Axel Eriksen

  -

  Jørgen Villy Madsen!

  Du kan hyle og skrige lige så meget, som du vil – men valide argumenter kommer du stadigvæk ikke med!

  Nu fremfører du, at kommunismen aldrig har fået lov at “spille! Nåh! Fordi det ikke er gjort i fred fra omgivelserne!

  Hvad med revolutionen i Rusland for næsten 100 år siden – var den “fredelig” fra kommunistisk side – eller var det kun de “hvide”, der ikke ville makke ret? Det er fortid!

  Hvad med besættelsen af de baltiske lande og vinterkrigen mod Finland – var det særligt fredsommeligt?

  Var delingen af Polen i tæt samarbejde med Nazi-Tyskland fredsommelig?

  Var annekteringen af hele Østeuropa efter WWII med indførelse af kommunistiske “skyggeregimer” – og var nedkæmpelsen af opstandene i Østtyskland i 1953, i Ungarn 1956 og Tjekkoslovakiet i 1968 også fredsommelig kommunistisk tankegang?

  Var flåden fra Sovjet med atomraketter til opstilling på Cuba i 1962 også bare en fredsommelig gestus overfor USA?

  Nu skylder du snart et svar – og jeg gider ikke høre dit eneste omkvæd: Alle, der ikke er enige med mig, er fascister og på overførselsindkomst!

  Det er netop IKKE tilfældet!

 49. Af Arne Hornborg

  -

  Hr. Peter Lemche.
  Enhver har ret til sin personlige mening. Jeg må dog protestere en lille smule over Deres postulat om mig. De skriver:
  ,, Putin-sponsorerede anti-europæiske propaganda”. Den udtalelse kan jeg absolut ikke godtage.
  ,,Putin” ikke lige MIN favorit. Jeg er liberal i min tankegang og holdning.
  ,,anti-europæisk?” Lidt besynderligt postulat. Mine indlæg går netop ud på at forsvare Europa, specielt DANMARK mod de ,,fupasylanter, bekvemmelighedsflygtninge” som vi har mere end rigeligt mange af i forvejen, både i Europa såvel som i Danmark.
  Danmark skal ikke, kan ikke modtage flere af disse uønskede personer.
  Så længe der skæres ned på velfærd til DANSKERNE, så har vi ikke råd til flere af ovennævnte personer.
  De uønskede personer som menneskesmuglerne tjener store summer på.
  Det kunne jo tænkes af Mafiaen har en finger med i spillet.
  Flere herboende ,,asylanter?” BURDE udvises. Hellere hundrede for mange end én for lidt.

 50. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Axel Eriksen Lajer, Lemche
  At argumentere med personer, hvis meninger, holdninger og fordomme er støbt i armeret beton virker uoverkommeligt meningsløst. I har selv alle de rigtige svar på alle mulige tåbelige spørgsmål, så det bliver som at sprøjte vand på gæs.

  Dine indlæg demonstrerer, at du på intet tidspunkt har gidet sætte dig ind i kommunismen. Din uvidenhed er total, og jeg har hverken tålmodigheden eller troen på at du eller Lajer og Lemche kan se sandheden og slet ikke lyset.

  I har alle studeret vrøvlet i kommunismens sorte bog, jeres koran, og lyttet til jeres profet, Reagan, når han dement fablede om Ondskabens Imperium. Det er jeres sandhed. Hvordan holder I jer selv – og jeres omgivelser?

Kommentarer er lukket.