En borgerlig værdipolitik

Af Kasper Støvring 47

 

 

Valget er udskrevet, så her kommer frisk fra fad et forslag til nationens frelse: En fælles, borgerlig værdipolitik bør bygge på følgende punkter:

 

Integration. Integration af indvandrere bør bygge på assimilering til den nationale kernekultur: ingen positiv særbehandling. Med point­systemet frem til seneste valg (inklusiv familiesammenføring) havde VKO-regeringen fat i noget rigtigt. For man skal udelukkende tiltrække de kvalificerede, der kan og vil.

 

Indvandring. Nationalstaten har en råderet over og en ret til at regulere, hvem der skal ind i landet, og hvem der skal være statsborger. Indvandring fra de fleste ikke-vestlige lande er en ren underskudsforretning, der koster mange milliarder, alt for mange skoleelever med ikke-vestlig, særlig arabisk, baggrund går ud af skolen som funktionelle analfabeter. Heller ikke den nuværende Green Card-ordning virker. Man skal turde tale om opsigelse af konventioner, om diskrimination (vesterlændinge skal have lettere ved at få ophold end ikke-vestlige) og assimilation, som Venstre på nogle punkter har gjort og endnu gør.

 

Tilbagerulning af EU. Det er tragisk, at EU er ved at underminere nationalstatens suverænitet især i forhold til indvandring. Tilsvarende bør den kriseramte euro helt afvises, og der skal tages et fundamentalt opgør med EU-Domstolen. Den er nemlig uden demokratisk legitimitet. Man kunne eventuelt helt udtræde af EU, nu da Cameron lægger op til det på Storbritanniens vegne. Der bør i hvert fald være flere forbehold og ønske om handelssamarbejde snarere end Europas Forenede Stater.

 

Opgør med konventioner. På grund af FN’s konvention om statsløshed tildeler den danske stat statsborgerskab til fjender af vores land, vurderet af PET til at udgøre en trussel. Det skal være slut. Man skal overveje at udtræde af Den europæiske menneskerettighedskonvention, som bl.a. Storbritanniens indenrigsminister har foreslået. Så kan man lettere udvise kriminelle udlændinge og diskriminere ift. hvem, man ønsker ind i landet, give asyl m.m. Man kunne vende tilbage til tilstanden før liberaliseringen af udlændingeloven af 1983. Her betonede man statens ret, snarere end fremmede individers ret til asyl, familiesammenføring og ophold.

 

Asylpolitikken skal strammes. Der ligger kaos forude med de enorme vandringer fra især Nordafrika og Mellemøsten. I det hele taget tilbagerulning af alle de mange lempelser, den nuværende venstreorienterede regering har indført. Det skal være vanskeligere for flygtninge at få opholdstilladelse og statsborgerskab.

 

Retspolitik. Voldsstraffene skal forhøjes, og der bør indføres minimumsstraffe, bedre tilsyn med ungdomsforbrydere (dvs. fængsel) og afskaffelse af den kriminelle lavalder. Indførelse af nul-tolerance for kriminalitet (indbrud, vold, hærværk, tyveri) efter New York-modellen (”Broken Windows”). Strengere straffe for hadforbrydelser, jf. den voksende og rå anti-semitisme. Retsforfølgelse af hjemvendte jihadister, bl.a. Syrienkrigerne.

 

Ytringsfrihed og anti-islamisme. Stærkere forsvar for den frie ytring: væk med blasfemi- og racismeparagrafferne. Støtte til forbilleder: Personer med udlændingebaggrund bør støttes økonomisk og hverves som konsulenter og andet. Jf. Ahmed Akkari, der med sin store viden om islamisme, herunder sin afsløring af bedrag med offentlige midler i muslimske foreninger, kan hjælpe med til at afsløre og give viden om, hvordan man kan komme ud af de islamiske miljøer. Men han må i dag forlade landet på grund af trusler og manglende villighed til at ansætte ham.

 

Civilsamfundet. Giv mere plads til civilsamfundet og bevar en stærk, men ikke en bred stat. Imens socialisterne forsvarer velfærdsstaten, og liberalisterne fokuserer på markedet, bør de konservative satse på civilsamfundet: entreprenørerne, foreningerne, familien og det lokale liv.

 

Reform af velfærdsstaten. Velfærdsstaten er ikke kun for dyr. Den er også moralsk nedbrydende, idet den svækker incitamentet til at arbejde og det personlige initiativ. Velfærdsstaten er for længst blevet en slags behandlerstat, der har skabt klienter frem for frie borgere.

 

Skattelettelser. Høj skat udgør også et problem. Primært fordi folk ikke i større omfang kan råde over egne midler. Men også fordi det offentlige er ineffektivt, jf. skolerne. Dertil kommer al den regulering, som forårsager store byrder for de ramte.

 

Uddannelse. På uddannelsesområdet har universiteterne været pålagt den tåbelige neoliberale tankegang »fra forskning til faktura«, og den kulturradikale gymnasiereform har undergravet respekten for klassisk dannelse. Også folkeskolen er ramt. De borgerlige partier bør arbejde for bindende læseplaner, bedre uddannede lærere og flere timer. Og så skal man genskabe autoriteten og betone kundskaberne, heriblandt viden om dansk kultur, kristendom og historie. Forbilleder skal fremhæves. Endelig kommer alt for mange unge på gymnasiet.

 

Familien. Der bør arbejdes for en skattereform, så man frit kan disponere over sine midler og få råd til at gå hjemme og tage sig af sine børn. Som det er nu, er man tvunget til at overlade børnene til institutionerne. Velfærdsydelserne, herunder støtteordninger for skilsmisse og enlige, ødelægger grundlaget for traditionelle familieformer. En del af tilskuddene til børneinstitutioner burde gives (tilbage) til familien.

 

Forsvaret. Værnepligten skal bevares, og udenrigspolitikken bør ikke være idealistisk, men realistisk. Vi skal forsvare os mod vores fjender, men ikke bruge enorme udgifter på at engagere os i revolutioner, som vi ikke kender udfaldet af. Demokratispredning skaber kaos, jf. Irak og Libyen.

 

Folkekirken og kongehuset. Folkekirkeordningen bør bevares. Dansk kultur bygger på kristendommen, der har fremmet borgerlige dyder, sekularisme og velstand. Forbilledet er det tyske CDU, der med succes har værnet om kristendommen. I samme ombæring bør også kongehuset, verdens ældste monarki, aktivt støttes.

 

Opgør med centralisering. Opgør med centraliseringstendensen og forarmelsen af »Udkantsdanmark«. Det er borgerligt at arbejde for decentralisering og tilbagerulle de reformer, der har fjernet lokale myndigheder som politi, skoler, sygehuse og domstole.

 

Den grønne dagsorden. Vi har overtaget jorden fra vores forfædre, og vi er forpligtede på at give den uspoleret videre til vores efterkommere.

 

 

Kan den borgerlige blok fremstå som en samlet enhed? Ja, det kan den, det SKAL den. Selvfølgelig er der grund til skepsis. Liberal Alliance har tidligere vist, at man ønsker at lempe udlændingepolitikken med den yderste venstrefløj, og De Konservative har tidligere nærmest sig De Radikale. Hvis partiet gør det igen i denne valgkamp, bliver det partiets endeligt. Og Dansk Folkeparti er et socialdemokratisk velfærdsparti.

 

Men jeg tror, at det kan lykkedes. Der er langt mere, der samler end splitter. Og nationen har brug for en borgerlig værdipolitik.

 

 

 

47 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Høegh

  -

  Kan ikke defineres tydeligere – hvad der er ønskeligt nu i DK

  En stemme på Selfie

  mere Radikal-EL-Alternativet-SF – et uhyggeligt perspektiv – det er nu vi
  skal kæmpe imod!

 2. Af Niels O

  -

  Nå, Støvring har desværre ligesom så mange andre – frivilligt eller ufrivilligt – misforstået det der håndtryk mellem Barfoed og Vestager. Hvad det handlede om. Hvor ærgerligt.

  Ellers enig i, at ((DF)) er et rødt parti. Så en V-regering, styret af det ansvarsfravigende ((DF)), kan da kun blive en meget svag konstellation.

 3. Af r vangkilde

  -

  IKKE EN SKID OM ERHVERVSPOLITIK! = og hvordan pengene skal tjenes, vi kan jo ikke leve af SKAT” i omfordeling til hinanden, den borgerlige politik handler om , at skeldne imellem offentlig og private omkostninger og indkomst.

 4. Af K.Larsen .

  -

  Argumenter samtlige medier burde interviuwe partierne om til valgkampen.
  Desværre er Politiets journalistiske forfatning, det eneste der har; “Vi vil sige sandheden, uden hensyn til politiske betragtninger”.
  Hjælp dem ud.

 5. Af Christian Livermore

  -

  Dansk Folkeparti er ikke socialdemokratisk, men et socialt nationalkonservativt parti.

  Liberal Alliance er ikke et borgerligt parti med deres åbne grænser og fri narko m.v. Ikke så underligt, når deres ungdomsorganisation kalder sig “nutidens hippier”, og partiets lederskab kommer fra Det radikale Venstre.

  Venstre har ganske vist en fløj, der er national, men hvor stærk er denne fløj? Der er også en stærk fløj, der af hensyn til erhvervslivet ønsker mere indvandring. Men hele Venstre er helhjertede tilhængere af EU – og således ikke blandt forsvarerne af nationalstaten.

  Det konservative Folkeparti – ja, hvor er de? Jeg tror ikke, at de selv er klar over det. Men konservative er de ihvertfald ikke. Der er dog positive tendenser i Konservativ Ungdom, især blandt studerende i Aarhus.

 6. Af M. Kato

  -

  Ceteram censeo Mekkinem esse delendam.

 7. Af Søren Revser

  -

  Fortsættelse:

  Tilbagebetaling af gæld

  Tilbage rulning af mediestøtten

  Fængselsstraf til korrupte politikere og journalister

  Tilbage rulning af devalueringen af den Danske krone

  Nåh nej – det er nok ikke elementer i Støvrings og andre gældsrytteres interessesfære.

 8. Af John Laursen

  -

  Meget enig med Kasper Støvring, bortset fra hans beskrivelse af Dansk Folkeparti som et socialdemokratisk velfærdsparti – det med velfærdsparti er rigtigt nok men at det er socialdemokratisk er forkert. Jeg er helt enig med Christian Livermore kl. 13.35 når han betegner partiet som et socialt nationalkonservativt parti.
  I øvrigt, synes jeg at uanset hvilket borgerligt konservativt/ liberalt parti man som borgerlig vil stemme på, så burde man som borgerlig give partiet Dansk Samling en håndsrækning med at blive opstillet til Folketingsvalget. Dansk Samling mangler endnu nogle vælgererklæringer for at blive opstillet til Folketingsvalget.
  http://www.Dansk Samling.dk

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  Overvejende enig med Støvring.

  Blot uenig i, at DF er et socialdemokratisk look-a-like. Jeg ser det som et i bund og grund nationalt orienteret værdipolitisk konservativt parti med en stærk social profil.

  Resten af oplægget er jeg helt enig i.

 10. Af P Christensen

  -

  Hvad med VKs planøkonomiske socialisme: håndværkerfradraget, hvor man lader naboen betale for udvalgte dele af folks privatforbrug? Og at det offentlige dermed skal blande sig i og bruge administrative resourcer på folks privatforbrug – når VK ellers går ind for det modsatte – ihvertfald officielt…
  VK er desværre meget tilbøjelige til disse pseudo-fradrag, der fordyrer, forplumrer og skævvrider skattesystemet, mens man samtidig vil fjerne de rigtige (ligningsmæssige) fradrag.
  Der er ganske simpelt for meget selvmodsigende krejleri i vor tids borgerlige på disse punkter.
  Keep it simple, please.

 11. Af preben jensen

  -

  Et glimrende oplæg af KS. Problemet er dog at uanset hvilken blok man stemmer på, så er den politiske “nomenklatura” så arrogant overfor de fem millioner almindelige danskere, at man knapt kan håbe på at Danmark kommer væk fra vejen mod kaos, bankerot og undergang. Men det er dog klart at masseindvandringen er det allerstørste problem, og det er vel kun blå blok der vil foretage sig noget effektivt overfor denne trussel mod rigets velfærd, fred og sikkerhed. De røde kan jo ikke få indvandring nok, og de er ligeglade med de ulykker og ulemper som indstrømningen af kulturfremmede påfører danskerne. Så trods alt vil det nok være klogest at fravælge rød stue.

 12. Af Kurt Dejgaard

  -

  Jamen det er da en meget fin liste.

  Jeg synes måske den manger at differentiere mellem indvandrere og flygtninge.

  Hvad EU angår, mangler jeg en differentiering som kan få det til at fremstå som andet end blot et surt opstød:
  Det er uomtvisteligt at EFs “Indre marked” og diverse andre samhandelstiltag har haft en endog overordenlig positiv effekt på erhvervslivet. Samme gælder for Ecu’en (euroens forgænger) som den var, i 90erne – som en “fiktiv: møntfod som virksomheder kunne samhandle med, uden at skulle veksle: Det var en beviseligt gavnlig ide som sparede unødvendige udgifter for vore import- og eksport-erhverv:
  Reel EU skepsis handler om ikke at smide barnet ud med badevandet, men at fokussere på hvad der specifikt bør ændres for at gøre op med de tiltag i EU som vi ikke ønsker.

  -Og siden andre kommenterer på det: Ja, naturligvis er DF et socialdemokratisk parti i en meget tynd borgerlig forklædning. -Socialdemokratisk af den gamle skole, som faktisk ligger til venstre for Socialdemokraterne af idag.

 13. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Kurt Dejgaard – 27. maj 2015 17:31

  Der er ingen grund til at differentiere mellem indvandrere og asylanter.

  De ender uvægerligt alle som indvandrere, desværre.

  Vore politikere må snart kunne indse, at med befolkningseksplosionen i Mellemøsten og Afrika er der kun én farbar vej: Australiazation! Vi skal ganske enkelt tilbagesende alle, som banker på porten og udelukkende yde hjælp i nærområderne.

  “Det er uomtvisteligt at EFs “Indre marked” og diverse andre samhandelstiltag har haft en endog overordenlig positiv effekt på erhvervslivet. Samme gælder for Ecu’en (euroens forgænger) som den var, i 90erne – som en “fiktiv: møntfod som virksomheder kunne samhandle med, uden at skulle veksle: Det var en beviseligt gavnlig ide som sparede unødvendige udgifter for vore import- og eksport-erhverv.”

  Enig. Men derfra og til at lade det halve af Østeuropa invadere Vesteuropa og tage jobbene – ofte via løntrykkeri – er dog et stykke vej.

  Schengen skal ændres, så folk fra andre lande SKAL stå i en faglig organisation og dermed er sikret overenskomstsmæssig løn.

  Og så skal der være grænsekontrol igen, så østeuropæiske bander ikke kan køre hele vognlæs af tyvekoster til Østeuropa!

  Ligeledes skal nærhedsprincippet som minimum gennemføres helt konsekvent og de enkelte lande skal være berettigede til at afvise at indføre direktiver, de er uenige i.

  Landenes selvstændighed skal hævdes på bekostning af fællesskabet!

 14. Af Mads Timo

  -

  Folk der læsber skal havde frataget sit statsborgerskab…og fjernes fra den offentlige debat…

 15. Af Niels O

  -

  Uuh, der er mange ((DF))-vælgere, der krymper sig ved, at nogen kalder det et rødt parti.

  Men så se dog på deres økonomiske politik!!!!!! Få øjnene op.

  At de peger på Løkke er udelukkende af strategiske, populistiske årsager. Stemmemaksimering, men uden at skulle tage ansvar.

 16. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Udlændingepolitikken er helt ude af kontrol under den røde løftebrudsregering. Alene i år koster flygtninge os 9 mia. kr. (9.000 mio.) mere end budgetteret! Hvordan kan gale udemokratiske mennesker fra Hizb-ut-Tahrir som ønsker sharia herhjemme få opholdstilladelse? Og hvordan kan mordere og terrorister på såkaldt “tålt ophold” få lov til at gå frit omkring i Danmark?
  Jeg er træt af alle disse disse forrædere fra De Radigale og den samfundsundergravende venstrefløj som er ved at omdanne lille Danmark til et islamisk “paradis”! Kan man pege på nogle muslimske lande hvor der hersker fred, demokrati, ytringsfrihed og hvor kvinderne har rettigheder?
  Forøvrigt kan det squ ikke være meningen at demokratiske danskere som f.eks. Pia Kjærsgård, Flemming Rose, Naser Khader m.fl. skal have livvagter på for at ytre sig offentligt i Danmark! Hvornår stopper galskaben? De Radigale og den røde løftebrudsregering er sammen med kommunisterne fra revolutionspartiet Enhedslisten ved at ødelægge vores demokrati og sammenhængskraft i deres stræben efter et multietnisk samfund!
  For et par uger siden udtalte den respekterede tidligere bundeskanzler Helmut Schmidt til ARD at 2 af Europas største problemer er befolkningseksplosionen i u-landene og den deraf følgende tilstrømning af uintegrerbare og uuddannede flygtninge til Europa. Hvor har denne statsmand ret!
  I sidste uge kunne vi læse at ud af over 9.000 flygtninge som vi har modtaget i den seneste tid er kun 270 personer arbejdsmarkedsparate – altså ca. 3%!! Vi kunne også læse at over hver 3. barn som var født i Danmark af en indvandrer ikke en gang kunne bestå en danskprøve i Folkeskolen! Intet velfærdssamfund kan på sigt overleve sådanne tilstande! En katastrofe. Over halvdelen af disse ikke-vestlige indvandrere er på overførselsindkomster og for folk fra Somalia og Libyen er tallet så højt som 80%! I forvejen har vi alt for mange klientgjorte danskere i den arbejdsdygtige alder. Vi er ca. 4 mio. vælgere i Danmark – heraf er ca. 2,2 mio. på overførselsindkomster og af disse er ca. 800.000 i den arbejdsdygtige alder! Fuldstændig økonomisk uholdbart hvilket alle prognoser også viser!

 17. Af Erik Larsen

  -

  Dansk Folkeparti er det eneste parti i Danmark der vil os det godt! Forstå det dog.
  Dansk Folkeparti vil hjælpe, syge, gamle, svage, unge og personer der selv ØNSKER at yde en indsats.
  Samtidig er det det eneste parti, der vil STOPPE VANVITTIG SPEKULATION I INDVANDRING AF FOLK DER BARE ØNSKER YDELSER FRA dk. ! DET ENESTE PARTI DER VIL LAVE GRÆNSEKONTROL og ønsker mere POLITI , militær m.m. – — Hvorfor? For at forsvare og – måske – redde os danskere, der ER på vej til at blive overtaget af folkeslag vi intet modtager fra selv.

 18. Af Søren Sørensen

  -

  Danmark har så afgjort ikke brug for en borgerlig regering men derimod at smide R over i lav k og DF over i s,ø,SF da det åbenbart er socialdemokratisk. Selvom politikken og deres indflydelse under de borgerlige betyder at liberal alliance og k kommer til at bestemme det hele som R har gjort under SR..

  Dk skal som Belgien have tvungen valgdeltagelse. Alle de der ikke stemmer på deres interesser ca 10% af befolkningen ville være røde hvis tvunget da de ikke har overskud til at stemme.

 19. Af B Nielsen

  -

  Godt sagt, Erik Larsen, helt enig, men efter at have hørt Søren Pape i aften, virker det som de konservative efter mange år også igen har fået modet til at være sig selv og Danmark bekendt. I hvert fald er der betragtlig fremgang i forhold til Lars Barfoed-tiden.

 20. Af Søren Sørensen

  -

  “Tilbagerulning af udlændninge regler”…

  Stop nu det manipulerende ævl Støvring!

  1. Under VKO mere en fordoblet indvandringen til dk pr. År en 10 året før.

  2. Antallet af muslimske tilflytter forblev også samme som JP’s fine analyser har vist!

  3. K ønsker 100.000 nye indvandrer det første år har de givet som valgløfte til liberalister der ønsker mere løndumpning og velfærdsstatens endelige.

  4. En uddannet udenlandsk koster mere for dk en at uddanne en statsborgerer til jobbet! Det er kortidsløsninger af “egen tegnebog”.

  De forlader landet efter noget tid med profitten modsat statsborgeren. Et regnestykke der aldrig bliver indberegnet af korrupte borgerlige v revisorer.

  5. DF er det hemmelige ja parti og har stemt for flere EU forslag en nogen andre. De ønsker naturligvis også blot flere lønpressere til landet som deres politiske indflydelse under VKO viste.

  DF’ere er så dumme at de falder for dette igen. Tror at fordi men beder en muslim vente med at gifte sig til de 26 år ,og må bo i Malmø et par år vis,gør nogen herrens forskel..

  At vi skal retur til disse evnesvage forslag grænsebom, giftealder fordi en statsborgere gruppe -muslim-har en anden religion er torskedumme

  DF kristenfundamentalister vidner blot om misbrug af religion i politik. DF lader jo til at være ledet totalt af religiøse fanatikere -som borgerlig blok i sin helhed- selvom 90% af dk statsborgere er ikke troende i dk . Vi skal altså under liberalisterne ledes af religiøse tosser!

  Rød blok repræsenterer jo folket her i sin generalitet. De religiøse fanatikere er alle i borgerlige blok som fx Støvring!

 21. Af Valg: Begrænset enthusiasme « Snaphanen.dk

  -

  […] Desværre når Dansk Samling ikke at blive opstillingsberettiget, og desværre er der ikke udsigt til, at Kasper Støvring bliver statsminister, så jeg er stemt for at iagttage teatret på l a n g afstand. Der skal vise sig noget afgørende anderledes denne gang, hvis jeg ikke skal vælge sofaen for første gang nogensinde: Støvring skriver En borgerlig værdipolitikAF KASPER STØVRING 27. MAJ 2015 […]

 22. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt står det kommende valg til Folketinget, IKKE blandt 175 (plus 2+2 fra Grønland og Færøerne) nationale danske politiske repræsentanter på tinge, men derimod 175 plus 2+2 folkevalgte administratorer for EU/FN. Om jeg overhovedet gider deltage i den cirkusforestilling, ved jeg ikke.

  Dansk politisk selvbestemmelse ER overdraget til EU/FN-ikke-folkevalgte-bureaukrater for længe siden. Og den gamle nazistiske drøm om Neuropa må vel bare køre til vejs ende og endnu engang opløses i selvstændige nationalstater, som det skete for 70 år siden ……. og i årene derefter,

  Historien har det med at gentage sig ….. på den ene eller anden vis. Og historien lærer nutiden som bekendt intet af …… desværre!

 23. Af Jesper Høegh

  -

  Troværdighed – hvorfor fokuseres der kun på Lars Løkke –

  hvad med Skatteålens Troværdighed – Løftebrud – 12 minutter etc.

  har I glemt det hele sammen med DR Journalisterne!

 24. Af preben f jensen

  -

  Hvorfor er det kun en håndfuld borgere, journalister og politikere der siger klart fra overfor den yderst landsskadelige og folkefjendske politik som de radigale og deres lakajer fører sig frem med? Hvis disse stalinistiske, utopiske, korrupte og forræderiske fantaster får deres vilje, vil Danmark ende som en fattiggård og slagmark, og danskerne vil blive fordrevet eller udryddet, medmindre det lykkes dem at sætte de radigale og ekstremisterne grundigt på plads. Men foreløbig fortsætter masseindvandringen der begynder at ligne en regulær invasion/erobring/besættelse/magtovertagelse. Og som i Sverige og Grækenland er blodet begyndt at flyde i gaderne og mange andre steder.

 25. Af Søren Sørensen

  -

  “Voldsstraffene skal forhøjes”…

  Hvilket “White collar kriminal” BS!

  Hvad vi derimod skal satse på er oprigtige straffe mod borgerlige penge bedragere(lad os blot kalde dem v revisorer i fremtiden! Som LLR)…

  1. En visationszone af 20 km fysisk og elektronisk mod borgerlige at nærme sig skattely lande er på sin plads.

  2.såvel som ordentlige straffe mod borgerlige penge kriminelle der forvolder så meget blue collar armod og pøbel vold af frasorteret borgere som bedsteborgeren nægtet at satse på! Straffe ift samfundsomkostninger må på bordet for første gang.

  3. Kristenfundsmentalistiske frimurer/dommere/advokater må fjernes fra systemet for at vi kan få straffet White collar borgerlige kriminelle..

  De er jo landets værste og mest omkostningstunge kriminelle og forvolder støvrings frygt om “pøbel vold” mod bedsteborgeren også!

  Sjovt da de er hvem der har indført alle løndumperne og velfærdforringerne selv. “Vi gør jo aldrig hvad d vi siger” sagde Søren pind naturligvis…

 26. Af preben f jensen

  -

  Hvis man studerer hvad der foregår i de lokale samfund rundt om i Danmark, opdager man at der foregår så mange tyverier, indbrud, overfald, røverier, butikslukninger, firmakrak, massefyringer, nedskæringer, familietragedier, hospitalsskandaler, uretfærdigheder, system-overgreb, hjemløselidelser og andet, at massemedierne slet ikke kan følge med. Hvorfor vi kun hører om en brøkdel af hvad der foregår. Medierne viser os kun isbjergets top og knap nok det. Langt de fleste konsekvenser af den folkefjendske politik og af masseindvandringen osv. rammer bare tilfældige eller “udvalgte” danskere…… men det meste af det hører vi aldrig om! Men konsekvenserne lurer på os alle, og megen “tryghed” er ren indbildning.

 27. Af p je

  -

  Et indlæg efter 22.29 hænger. Bortset fra det, hvor mange “sovende agenter” fra Syrien og Nordirak mv. er der mon nu i Danmark? Og hvor mange ekstra indvandrere har vi modtaget siden regeringen satte turbo på indstrømningen. En folkeskole der skulle modtage ca. 25 danske børn, skal nu pludselig modtage ca. 150 elever, hvoraf de 125 altså er kulturfremmede!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er et af de helt store problemer ved politik idag vel, at de folkevalgte har gjort samfundets love og regler så komplicerede, at de SELV ikke aner, hvad de ævler om. Som feks Venstre og kontanthjælpstal !

 29. Af Kurt Dejgaard

  -

  NIELS B. LARSEN – 27. MAJ 2015 17:43

  Citat:
  “Der er ingen grund til at differentiere mellem indvandrere og asylanter. […] der kun én farbar vej: Australiazation!”

  Kommentar:
  Nu er det faktisk sådan at den australske (og den canadiske) model netop differentierer mellem asylanter og indvandrere. Disse to lande tager imod mange immigranter fra tredieverdenslande. Men de selekterer hårdt og tager kun de der er decideret brug for og som har eftertragtede uddannelser.
  Det er derfor Australien og Canada har kunnet gøre indvandring – osse indvandring fra tredieverdenslande – til en ganske betragtelig økonomisk overskudsforretning. (Og det er faktisk til overflod dokumenteret!)
  Det, synes jeg bestemt vi skal lære af!

  Citat:
  “Schengen skal ændres…”

  Kommentar:
  Jamen her har vi jo netop det jeg efterlyser fra Kasper Støvring: Forslag til ændringer, istedet for bare at vrisse “Jeg vil ikke være med!”.
  Mere af det!

  Realiteterne er at EU (overvejende fra EUs fortid som EF, men ikke 100%) har mange indbyggede real-økonomiske fordele som vi sletikke vil være foruden.
  Som konservativ, er jeg enig i at der er noget galt i det overnationale politiske formynderi som kom med EU, som skal rulles tilbage. Og jeg er osse enig i at der er nogle øst – og syd – lande som kom “til fadet” lidt hurtigere end både de og vi var klar til.
  -Og så er der fremdeles for meget pamperi i Bruxelles!

  Men så lad os dog for pokker arbejde for at ændre det, istedetfor at sidde passivt og surmule. (Og det er jo hvad vi overvejende gør, når vi samtidig piver “Hvad skal det nytte?”)

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @MADS TIMO

  “Folk der læsber skal havde frataget sit statsborgerskab…og fjernes fra den offentlige debat…”.

  Gælder det også folk, der ikke kan stave eller kender til grammatik?

 31. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Udlændingepolitikken er helt ude af kontrol under den røde løftebrudsregering. Alene i år koster flygtninge os 9 mia. kr. (9.000 mio.) mere end forventet! Hvordan kan gale udemokratiske mennesker fra f.eks. Hizb-ut-Tahrir som ønsker sharia herhjemme få opholdstilladelse? Og hvordan kan mordere og terrorister på såkaldt “tålt ophold” få lov til at gå frit omkring i Danmark?
  Jeg er træt af alle disse disse forrædere fra De Radigale og den samfundsundergravende venstrefløj som er ved at omdanne lille Danmark til et islamisk “paradis”! Kan man pege på nogle muslimske lande hvor der hersker fred, demokrati, ytringsfrihed og hvor kvinderne har rettigheder?
  Meld os ud af alle disse utidssvarende konventioner!
  For et par uger siden udtalte den respekterede tidligere bundeskanzler Helmut Schmidt til ARD at 2 af Europas største problemer er befolkningseksplosionen i u-landene og den deraf følgende tilstrømning af uintegrerbare og uuddannede flygtninge til Europa. Hvor har denne statsmand ret!
  I sidste uge kunne vi læse at ud af over 9.000 flygtninge som vi har modtaget i den seneste tid er kun 270 personer arbejdsmarkedsparate – altså ca. 3%!! Vi kunne også læse at over hver 3. barn som var født i Danmark af en indvandrer ikke en gang kunne bestå en danskprøve i Folkeskolen! Intet velfærdssamfund kan på sigt overleve sådanne tilstande! En katastrofe. Over halvdelen af disse ikke-vestlige indvandrere er på overførselsindkomster og for folk fra Somalia og Libyen er tallet så højt som 80%! I forvejen har vi alt for mange klientgjorte danskere i den arbejdsdygtige alder. Vi er ca. 4 mio. vælgere i Danmark – heraf er ca. 2,2 mio. på overførselsindkomster og af disse er ca. 800.000 i den arbejdsdygtige alder! Fuldstændig økonomisk uholdbart hvilket alle prognoser også viser!
  Og nu kan vi læse at mange terrorister er med om bord på alle disse flygtningeskibe som søger til Europa. Iflg. FN’s demografiske prognoser vil Afrikas befolkning være fordoblet om 40 år og vi ved nok hvor alle disse mennesker søger hen! Stakkels Europa og Danmark – og stakkels efterkommere!

 32. Af preben f jensen

  -

  I tiltagende omfang fortier og bagatelliserer både politikere og medier de økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige problemer der er opstået i kølvandet på masseindvandringen. Igen og igen undlader man at sige rent ud hvad der er den præcise årsag til problemer i skoler, børnehaver, hospitaler, fængsler og en række boligkvarterer mv.

 33. Af Jørgen F.

  -

  …En klapjagt på et menneske er nu igang, ikke mindst som følge af helsides artikel i en borgerligt funderet avis, rettet mod den borgerlige statsministerkandidat.

  Berlingske har nu kørt en decideret hadkampagne i årevis mod Løkke Rasmussen uden at forklare læserne i detaljer hvorfor?

  Personen, hovedpersonen i menneskejagten, kan nu helt uforskyldt risikere, at skulle betale store beløb tilbage til arbejdsmarkedssystemet. Alene fordi vedkommende blev brugt som eksempel i valgkampen.

  Stilen kender vi igen fra Socialdemokratiets skånselsløse klapjagt på udvalgte embedsmænd igennem hele valgperioden. Klapjagten overføres nu til potentielle medlemmer af fagforeningerne , der ikke makker ret.

  Og Berlingske har fulgt trop hele vejen – fuldstændigt ukritisk overfor S og i vanlig hadsk stil.

  Man får efterhånden ganske enkelt brækfornemmelser af at læse avisen.

 34. Af preben jensen

  -

  Undskyld, men kommentar lige efter sø ren sø rensens 22.29 hænger stadig i filtret! Hvorfor påpeger V nærmest aldrig hvor mange milliarder kroner der kan spares på indvandring, “integration” og Afrika-projekter osv.

 35. Af Nationalisten | En borgerlig værdipolitik

  -

  […] Læs hele artiklen […]

 36. Af Per Torbensen

  -

  En borgerlig værdipolitik eksisterer ikke længere og til venstre er den også ophørt for længe siden-fløjene følger hinanden eksemplarisk.
  Det kan godt forklares -segmentet af politikere er det samme på alle niveaer -organisations folk med egen karriere som personlig mål-det folkelige segment fik aldrig muligheden,de blev latterlig gjort af en akademisk klasse med knive på albuerne,samtidig med et mindreværd de aldrig har overvundet og sat sig ud over.

 37. Af Erik Larsen

  -

  Det er virkeligt besynderligt at der kan findes så meget had hos konservative overfor Dansk Folkeparti at jeg aldrig tror jeg har set et indlæg fra den ultrakonservative “Niels O.” (efternavn får han lov til ikke at meddele) – uden at han har forsøgt at kalde DF for “røde”!! Jamen, jamen, jamen manden forstår jo intet.
  Og Støvring – du kan da godt sige at DF er “sociale”, når deres primære ønske er at hjælpe de syge (forbedre sygehusene), de svage, de ældre, de handicappede, børn m.m. – men samtidig, samtidig ønsker de jo at Danmark skal være et land for danskere og ikke et land, hvor EU bestemmer hvordan vi i fremtiden skal se ud!! KAN I dog ikke snart vågne op inden det er for sent??? (Desværre tror jeg at det ER for sent – I har alle – minus DF været med til at Danmark i dag står som vi står!) Stå dog til ansvar!

 38. Af Niels O

  -

  Erik Larsen – 28. maj 2015 17:20

  Jeg vil venligst opfordre dig til at finde Konservatives partiprogram og 2020-plan på nettet.

  Her vil du bl.a. finde stram indvandringspolitik, EU-skepsis, når det er på sin plads, en menneskelig socialpolitik, der ikke er socialistisk samt en generel erhvervsvenlig økonomisk politik med ønske om vækst.

  I modsætning til ((DF)), der befinder sig skiftevis lige til højre og venstre for SF.

  Hvordan skal V og O dog kunne være i regering sammen? Tror du, at V og SF ville kunne være det?

  PS Jeg skal beklage, at du ikke kan lide mit navn. Jeg har ikke noget imod dit.

  __________
  Stem C

 39. Af Per Torbensen

  -

  Erik Larsen-selvfølgelig er de konservative og socialdemokraterne sure på DF,inderst inde ved de jo godt hvorfor deres vælgere forsvinder,længere er den ikke-det bliver så spændende hvordan DF som stemte for 2år på dagpenge mod de 4 år forholder sig til de sociale politiske forhold fremover-svigter de denne gang-står DF blot for DE Fæle.

 40. Af Søren Sørensen

  -

  “Ytringsfrihed og anti-islamise”,

  Naturligvis ønsker borgerlige at der er ytringsfrihed til muslim bashing og andre former for racisme..de ønsker blot ikke at give ytringsfrihed til folk i rød blok der viser hykleriet i blå blok.

  “Forsvaret”,

  Halveres og bliver et rent “dads army” forstået på den måde at de skal arbejde mere produktivt for samfundet også. Halvdelen af tiden kunne bruges på at hjælpe ældre og hjemløse mv. Så men endelig efter generationer kunne blive stolt over dem..

  Internationale operationer stoppes!
  Ikke flere LAV KO krige som under Fogh og LLR.

  “Folkekirken”,

  Nedlægges. Dk er befolket af 90% ikke troende. Religionsfrihed bevares men oplysningskampagner i sund fornuft gives til tosserne der.

  Bygningerne forvandles til lokale ungdomscentre mv. Men de kristne tosser får stadig adgang søndag morgen..

  “Kongehuset”,

  Nedlægges!

  Alternativt betales det frivilligt over skatten som folkekirken!

  “Civil samfundet ;burde de konservative”,

  En konservativ har Støvring endelig tilkendegivet at være. Sjovt jeg havet ham altid nede som en DF’er . Men viser naturligvis blot den lille forskel iblandt “intelligentsia” i DF og k modsat deres vælgers interesser!

  “Familien”,

  Nej!
  I dk skal folk selv bestemme hvilken familieform de vil ha. Ikke denne ene k sandhed.”Pape” vender sig mod sin “papa” her i målløshed…

  “Reform af velfærdsstaten”,

  Kun forstået på den måde med uddannelsesgaranti og pligt til alle frasorteret!

  “Høj skat”,

  Den er alt for lav nu men for høj for kassedamen i netto.

  En skat på fx 1% af alt rigdom folk ejer-udover gængse skatteordninger- kunne være en del af løsningen.

  Vi må have ordentlige straffe på bordet mod landets mest hårdkogte og afstumpet kriminelle de borgerlige penge forbryder der ikke betaler sin skat.

  Danskere forbydes at træde på jorden i skattely land. Også elektronisk.

  De multinationale skal til at betale korrekt skat alle.

  Regeringen har lempet skatten for toppen da de radikale mener at mere ulighed er godt. Det er vås!
  Det modsatte er sandt jo mere lighed desto rigere et samfund og dets økonomi.

 41. Af Niels O

  -

  Per Torbensen – 28. maj 2015 23:21
  Ved valget 2011 gik hovedparten af vælgerne fra K til V og LA. Kun meget få til ((DF)).

  Til gengæld kom de fleste af de nye vælgere til ((DF)) fra S.

  Få dokumentation for dette hos valgstatistikerne.

  Dette bekræfter også, at ((DF)) er et rødt parti.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, følger får normalt hinanden i flok …… det er et helt naturligt instinkt 🙂

 43. Af Søren Sørensen

  -

  DF bliver spændende at følge. Bliver det rent liberalisme og valgløftesvigt af partiet som under VKO under en evt. LAV KO regering?

  Indvandringen fordoblet jo pr. År under VKO?

  DF har stemt for flere EU forslag en noget andet parti?

  Selv muslimsk indvandring forblev på samme niveau som under Nyrup 10 året?

  DF’ere er jo ikke landets klogeste beboer. Ikke et gram “af hvad vi siger gør vi” fik de indført under VKO.

 44. Af Per Torbensen

  -

  Skillelinjen imellem røde og blå partier er ikke eksisterende Niels O -det er små reguleringer og talmagi på højst 3 mia.kr. som skiller de 2 alternativer fra hinanden.

  Se på finansloven som er til forhandling hvert år-ud af cirka 1000 milliarder er det sølle cirka 7 milliarder der er til forhandling og i spild-brød og skuespil er det-resten af budgettet er nagelfast bundet op på tidligere aftaler partierne imellem fra tidligere forlig.

  Hvilke politiske partier vil ophæve tidligere forlig og gøre en forskel og ændre på ,livets gang i lidenlund-ingen-de er for selvfede og vævet ind i løn og pensioner-de har det for godt.
  De vil alle til hobe forringe for selv at nyde-tragisk men sandt.

 45. Af Valg uden valgmuligheder | QUO VADIS

  -

  […] om rød eller blå blok vinder.  Kasper Støvring, ét af Danmarks bedste borgerlige hoveder, har glimrende forklaret, hvad en borgerlig politik burde bestå af, og hvorfor i hvert fald nogle af de såkaldt borgerlige […]

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Er det ikke ligefrem et ønske om ‘gamle Danmark’, Støvring her beskriver?

  Lige meget – der bør handles. Visse ting er for sløve og uhensigtsmæssige i forhold til, hvad de fleste forbinder med landet Danmark – og det vi står for og især stadig burde stå for. Det indebærer nemlig også et godt overblik i forhold til, hvad der kan lade sig gøre og ikke.

 47. Af Derfor er udlændinge ubetinget valgets vigtigste tema | Kulturkamp

  -

  […] Lad os anerkende dem og lytte til dem. Men hvad gør vi med de kriminelle? I et tidligere indlæg skrev jeg bl.a. om skrappere tiltag i retspolitikken, og de er nødvendige, for som jeg skrev i mit […]

Kommentarer er lukket.