Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

Af Kasper Støvring 163

 

Regeringen – og medierne – taler om, at kriminaliteten er faldet det seneste år. Det er rigtigt på nogle områder, forkert på andre.

 

Afgørende er det, at antallet af anmeldelser af grov kriminalitet, dvs. voldtægt og drab, er steget det seneste år, det samme gælder grov vold, altså vold efter straffelovens paragraf 245 og 246, der handler om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Også trusler på livet er steget det seneste år. Det viser Rigspolitiets centrale nøgletal fra januar i år.

 

Hvad skriver Danmarks Statistik i sin seneste publikation om udlændinge, dvs. indvandrere og efterkommere i Danmark? At denne gruppe er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

 

F.eks. blev 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013. Vi tager den igen: Mere end hver fjerde!

 

Jeg har skrevet om det før, men der er valgkamp, og regeringen og medierne søger at bortforklare, så vi gennemgår lige teksten igen.

 

Til oplysningerne fra Danmarks Statistik er der for det første at sige, at efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere. Det går altså i den forkerte retning (for mænd med dansk oprindelse er tallet 11 procent dømte). Se side 101.

 

For det andet skal der meget til, før man overhovedet får en dom. Dommerne skal vælge at fælde en dom, politiet skal vælge at forfølge sagen, og offeret skal vælge at anmelde.

 

For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.

 

For det fjerde: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge (og lavere end borgere med dansk oprindelse). Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem med oprindelse i Afrika og Mellemøsten.

 

For det femte: Det var alene på ét år, altså i 2013, at så mange blev dømt. Dertil skal lægges alle dem, der blev dømt de andre år.

 

For det sjette: Mange udlændinge er med tiden indgået i gruppen af danskere (borgere med dansk oprindelse), og mange vil gøre det i fremtiden, hvilket er med til at forøge denne gruppes kriminalitetsniveau og sløre forskellen.

 

For det syvende: Det er især den grove kriminalitet – overtrædelse af straffeloven, herunder vold, voldtægt, røveri, drab og den slags – efterkommere står for, altså ikke relativt ligegyldige ting som trafikforseelser. Se side 99. Se også s. 106 ff. om overtrædelse af de tre typer love: straffeloven, færdselsloven og særloven. Andelen af efterkommere, der bryder den alvorlige straffelov, er dobbelt så høj som andelen af borgere med dansk oprindelse. Se side 107.

 

For det ottende: Der er intet fald i kriminalitetsniveauet for indvandrere og efterkommere. Niveauet er faktisk stigende, hvis man læser indekstallene i rapporterne fra de seneste år. Jf. s. 71 i rapporten fra 2012, s. 99 i 2013 og s. 104 i 2014.

 

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent!

 

For det tiende: Over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge. Tallet er fra 2010.

 

Endelig er, for det ellevte, asylansøgeres kriminalitet femdoblet på syv år. Indvandrere med flygtningebaggrund, dvs. palæstinensere (der er grupperet i Dst under borgere med libanesisk baggrund), er for øvrigt blandt de allermest kriminelle.

 

Et par afsluttende noter: Forhenværende drabschef Ove Dahl har i sin seneste bog skrevet, at der optræder et udenlandsk klingende navn i 95 procent af alle sager om grov, personfarlig kriminalitet.

 

At den alvorlige, personfarlige kriminalitet ikke er faldet, skriver også en forhenværende afdelingsleder på en døgninstitution for kriminelle unge: ”Fra 2011 til 2013 er der sket en markant stigning i røverier begået af unge: 13 pct. på Fyn, 16 pct. i Århus og ikke mindst 22 pct. i København.”

 

Masser af voldssager optræder slet ikke i Politiets statistikker:

 

“Jeg både tror og ved, at der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en ‘undersøgelse’. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, siger Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi.”

 

Opdatering:

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674.

Hver tredje indsat i danske fængsler har udlændingebaggrund.

Der er en stigende tendens til, at de kriminelle miljøer bliver ”rugekasser” for terrorister.

Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016. Jeg uddyber her.

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med.

Ifølge den officielle rapport om overgrebene på kvinder nytårsaften i Køln er der registreret 1527 lovovertrædelser, herunder 529 seksualforbrydelser. Der er identificeret 153 mistænkte, stort set alle (149) er udlændinge. Af dem er 68 asylansøgere, 18 er illegale immigranter, 47 har uafklaret status, 4 er mindreårige flygtninge, og 10 har en anden form for opholdstilladelse.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anmeldte seksualforbrydelser i andet kvartal af 2016 steget med hele 69.4 procent. Volden er steget med 27 procent, hvis man sammenligner første kvartal i 2016 med første kvartal i 2015 (kilde: BT den 30.9.2016).

Siden 2009 er antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge fordoblet.

Voldskriminaliteten er steget markant, og samtidig er der et meget højt mørketal. “I første halvdel af 2016 blev hver fjerde voldsmand ikke stillet til regnskab for sine gerninger.”

 

 

 

 

 

 

 

163 kommentarer RSS

 1. Af Jonas Holt

  -

  Voldtægter i Sverige nu 560% flere end i Danmark

  Antallet af voldtægter mod svenske piger stiger eksplosivt (560% højere end i Danmark)
  Antallet af voldtægter stiger alarmerende i Sverige især i byer med store muslimske ghettor og er nu 560% (fremhundrede og treds procent) højere i Sverige end i Danmark.

  Og voldtægterne er af samme art: det gennemgående træk er at muslimske mænd voldtæger svenske kvinder,og det aldrig er svenske mænd, der voldtæger muslimske kvinder.

  Samtidigt er antallet af gruppevoldtægter steget alarmerene og er nu det højeste i Europa. Gå blot ind på w rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=2383 og døm selv.

  Og gå gerne ind på Sveriges Statistik på bra.se, hvis vantroen breder sig.

  I Sverige voldtages dagligt knap fire piger under 15 år, det bliver til 1.241 på årsbasis. Der er så også lige 973 unge kvinder mellem 15 og 17 år, der må lide samme skæbne.I Sverige var der i alt i 2008 5.379 fuldbyrdede overgreb mod kvinder. Danmark, der har en befolkning på ca. 60 procent af den svenske, havde i 2008 omtrent 570 anmeldte voldtægter.

  Udviklingen er således acceleret efter af forlaget Rafael for 7 år siden udgav bogen “Gruppevoldtægter i Danmark og Sverige”, som for første gang belyste problemet. Et gennemgående træk er, at svenske og danske kvinder af muslimske kredse anses for at være urene og dermed legitimt bytte, hvorfor de over en kam kaldes ludere.

  “En kvinde uden tørklæde er uren og gør det rene samfund beskidt, derfor er de selv skyld i de bliver voldtaget”” siger den højeste muslimske gejstlige og imam i Danmark Mufti Mehdi ved Islamisk Kulturcenter i Kbh.

  En uhæmmet indvandring af især muslimer fra tredjeverdenslande skaber automatisk svenske tilstande. Sverige er foregangslandet, der viser, hvilken skæbne der venter europæerne, hvis vi fortsat tillader personer, der anser europæiske kvinder for urene, at indvandre en masse.

  Prøv at modbevise tallene, der fortæller, hvad der foregår. Prøv at fortælle os, at det er europæernes skyld, at så mange af muslimerne – som udgør omkring 70 procent af voldtægtsforbryderne i de europæiske lande – er nødt til at handle, som de gør imod os, fordi vi ikke vil inkludere dem.

  Prøv at fortælle den 14-årige pige, der blev gruppevoldtaget af fire muslimer uden for Odense, og hvor ingen er blevet udvist , at det var hendes landsmænds racistiske tilbøjeligheder, der tvang de fire mænd til at forbryde sig mod hende.

  Der føres i øjeblikket en krig mod svenskerne og mod europæiske kvinder af ekstremister fra den såkaldte elite, der priser det multikulturelle paradis, men i realiteten for længst selv har tabt troen på det.

 2. Af Michael Johnsen

  -

  Hvordan vil Danmark udvikle sig, med den nuværende politiske debat ‘form og tone’?

  ‘Strukturel vold og effekten af denne’

  Fra link:
  Socialpsykolog Kenneth B. Clark foretog i 1930’erne en undersøgelse blandt sorte børn, der legede med en sort og en hvid dukke. De blev spurgt om, hvilken af de to dukker de foretrak; den hvide eller den sorte? Også denne gang kom svaret prompte; den hvide! Undersøgelsen blev gentaget i 1989 med det samme nedslående resultat. Undersøgelsen viser, at børnenes selvværd som værende sorte havde taget så stor skade, at de mere eller mindre tog afstand fra deres kulturelle identitet.”

  Fortsat fra link:
  “Hvis politiet har en fordom om, at etniske minoriteter eller visse minoritetsgrupper er mere kriminelle end andre, vil det føre til en større interesse eller overvågning af disse grupper fra politiets side. Følgeligt vil politiet formentlig afdække flere kriminelle forhold blandt disse grupper – ikke nødvendigvis fordi disse grupper er mere kriminelle, men fordi andre grupper ikke bliver kontrolleret i samme omfang.”
  “Fordomme opstår og reproduceres ikke tilfældigt, idet de er velkomne frasorterings-mekanismer. Fordomme er dermed i stand til at fastholde samfundsgrupper i visse situationer; de mindre fordelagtige.”

  ‘Fordomme og etniske minoriteter’
  Link:
  http://leksikon.org/print.php?n=3576

  30-01-2007
  Link: http://youtu.be/MqSFqnUFOns

 3. Af Michael Johnsen

  -

  Det betaler sig at studere fakta!

  “Sweden at the top end of the number of reported rapes. However, police procedures and legal definitions vary widely across countries, which makes it difficult to compare rape statistics.[8][9][10][11] For example, Sweden reformed its sex crime legislation and made the legal definition of rape much wider in 2005,[3][4][8][12] which largely explains a significant increase in the number of reported rapes in the ten-year period of 2004-2013.[13][14] The Swedish police also record each instance of sexual violence in every case separately, leading to an inflated number of cases compared to other countries.[8][11][15] Additionally, the Swedish police have improved the handling of rape cases, in an effort to increase the number of crimes reported.[8][14][16][17]”

  Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Sweden

  Danmark udvikler sig med politiske debat ‘form og tone’?

  ‘Strukturel vold og effekten af denne’

  Fra link:
  “I bogen Hvidt på sort illustrerede fordomme, (1994) henviser antropolog Jan Nederveen Pieterse til forskellige amerikanske undersøgelser om sammenhængen mellem fordomme og sociale konsekvenser. En større gruppe hvide børn fik i 30’erne i et sekund fremvist et lysbillede. De blev efterfølgende spurgt om, hvad den sorte mand på billede foretog sig. Svaret kom prompte; han gør rent! Billedet bestod imidlertid udelukkende af en gruppe hvide mænd, og ingen af dem gjorde rent!

  ‘Fordomme og etniske minoriteter’
  Link:
  http://leksikon.org/print.php?n=3576

 4. Af Derfor er udlændinge ubetinget valgets vigtigste tema | Kulturkamp

  -

  […] Det følgende bliver en gennemgang af nogle af udlændingeproblemerne i tillæg til mit forrige indlæg. […]

 5. Af Nationalisten | Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

  -

  […] … Læs alle 11 punkter i artiklen […]

 6. Af It’s the culture, stupid! Når integrationen forværres år for år | Kulturkamp

  -

  […] ved også fra Danmarks Statistik, at efterkommere er langt mere kriminelle end […]

 7. Af En julehilsen fra Danmarks Statistik | Kulturkamp

  -

  […] i et nyt indlæg, at den oplevede vold er faldet. Fint, men som jeg har vist her i en grundig gennemgang af DST, er den grove vold steget. DST viser imidlertid også, at der er en stigning i andelen af […]

 8. Af Dystopia | Kulturkamp

  -

  […] På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674. Den grove vold er steget http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalit… […]

 9. Af Suspendér konventionerne | Kulturkamp

  -

  […] Oplysninger om udlændinge og kriminalitet: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalit… […]

 10. Af Kulturtabet | Kulturkamp

  -

  […] være meget større fremover, men især fordi indvandrernes børn er langt mere kriminelle. Ifølge statistikken er efterkommere næsten dobbelt så kriminelle som […]

 11. Af Kulturtabet II | Kulturkamp

  -

  […] af indvandringen kan studeres i de abstrakte kriminalitetsstatistikker, men man kan også læse de konkrete beretninger om daglige overgreb. Det giver en bedre […]

 12. Af Markant stigning i grov kriminalitet under den borgerlige regering | Kulturkamp

  -

  […] Det og meget andet har jeg skrevet om her. […]

 13. Af Stigning i grov kriminalitet under den borgerlige regering | Kulturkamp

  -

  […] Det og meget andet har jeg skrevet om her. […]

Kommentarer er lukket.