Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

Af Kasper Støvring 163

 

Regeringen – og medierne – taler om, at kriminaliteten er faldet det seneste år. Det er rigtigt på nogle områder, forkert på andre.

 

Afgørende er det, at antallet af anmeldelser af grov kriminalitet, dvs. voldtægt og drab, er steget det seneste år, det samme gælder grov vold, altså vold efter straffelovens paragraf 245 og 246, der handler om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Også trusler på livet er steget det seneste år. Det viser Rigspolitiets centrale nøgletal fra januar i år.

 

Hvad skriver Danmarks Statistik i sin seneste publikation om udlændinge, dvs. indvandrere og efterkommere i Danmark? At denne gruppe er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

 

F.eks. blev 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013. Vi tager den igen: Mere end hver fjerde!

 

Jeg har skrevet om det før, men der er valgkamp, og regeringen og medierne søger at bortforklare, så vi gennemgår lige teksten igen.

 

Til oplysningerne fra Danmarks Statistik er der for det første at sige, at efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere. Det går altså i den forkerte retning (for mænd med dansk oprindelse er tallet 11 procent dømte). Se side 101.

 

For det andet skal der meget til, før man overhovedet får en dom. Dommerne skal vælge at fælde en dom, politiet skal vælge at forfølge sagen, og offeret skal vælge at anmelde.

 

For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.

 

For det fjerde: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge (og lavere end borgere med dansk oprindelse). Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem med oprindelse i Afrika og Mellemøsten.

 

For det femte: Det var alene på ét år, altså i 2013, at så mange blev dømt. Dertil skal lægges alle dem, der blev dømt de andre år.

 

For det sjette: Mange udlændinge er med tiden indgået i gruppen af danskere (borgere med dansk oprindelse), og mange vil gøre det i fremtiden, hvilket er med til at forøge denne gruppes kriminalitetsniveau og sløre forskellen.

 

For det syvende: Det er især den grove kriminalitet – overtrædelse af straffeloven, herunder vold, voldtægt, røveri, drab og den slags – efterkommere står for, altså ikke relativt ligegyldige ting som trafikforseelser. Se side 99. Se også s. 106 ff. om overtrædelse af de tre typer love: straffeloven, færdselsloven og særloven. Andelen af efterkommere, der bryder den alvorlige straffelov, er dobbelt så høj som andelen af borgere med dansk oprindelse. Se side 107.

 

For det ottende: Der er intet fald i kriminalitetsniveauet for indvandrere og efterkommere. Niveauet er faktisk stigende, hvis man læser indekstallene i rapporterne fra de seneste år. Jf. s. 71 i rapporten fra 2012, s. 99 i 2013 og s. 104 i 2014.

 

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent!

 

For det tiende: Over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge. Tallet er fra 2010.

 

Endelig er, for det ellevte, asylansøgeres kriminalitet femdoblet på syv år. Indvandrere med flygtningebaggrund, dvs. palæstinensere (der er grupperet i Dst under borgere med libanesisk baggrund), er for øvrigt blandt de allermest kriminelle.

 

Et par afsluttende noter: Forhenværende drabschef Ove Dahl har i sin seneste bog skrevet, at der optræder et udenlandsk klingende navn i 95 procent af alle sager om grov, personfarlig kriminalitet.

 

At den alvorlige, personfarlige kriminalitet ikke er faldet, skriver også en forhenværende afdelingsleder på en døgninstitution for kriminelle unge: ”Fra 2011 til 2013 er der sket en markant stigning i røverier begået af unge: 13 pct. på Fyn, 16 pct. i Århus og ikke mindst 22 pct. i København.”

 

Masser af voldssager optræder slet ikke i Politiets statistikker:

 

“Jeg både tror og ved, at der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en ‘undersøgelse’. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, siger Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi.”

 

Opdatering:

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674.

Hver tredje indsat i danske fængsler har udlændingebaggrund.

Der er en stigende tendens til, at de kriminelle miljøer bliver ”rugekasser” for terrorister.

Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016. Jeg uddyber her.

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med.

Ifølge den officielle rapport om overgrebene på kvinder nytårsaften i Køln er der registreret 1527 lovovertrædelser, herunder 529 seksualforbrydelser. Der er identificeret 153 mistænkte, stort set alle (149) er udlændinge. Af dem er 68 asylansøgere, 18 er illegale immigranter, 47 har uafklaret status, 4 er mindreårige flygtninge, og 10 har en anden form for opholdstilladelse.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anmeldte seksualforbrydelser i andet kvartal af 2016 steget med hele 69.4 procent. Volden er steget med 27 procent, hvis man sammenligner første kvartal i 2016 med første kvartal i 2015 (kilde: BT den 30.9.2016).

Siden 2009 er antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge fordoblet.

Voldskriminaliteten er steget markant, og samtidig er der et meget højt mørketal. “I første halvdel af 2016 blev hver fjerde voldsmand ikke stillet til regnskab for sine gerninger.”

 

 

 

 

 

 

 

163 kommentarer RSS

 1. Af Søren d. Sørensen

  -

  Jan Petersen

  Da emnet er indvandrer er dette skam væsentligt! Hvor går grænsen med fx støvrings brug af mikroskopiske stigninger inde for en vis gruppe og ytringer mod muslimer? At du ønsker at lukke den diskussion er jo fordi du også er skyldig tit der!!!!

 2. Af Søren d Sørensen

  -

  Hvorfor har du slettet mit saglige indlæg Støvring?

  Ja vi kender dig jo godt! Kun ytringsfrihed for dine prosa klappere!

 3. Af Jan Petersen

  -

  @SS, En generel diskussion om emnet er helt ok for mig, MEN direkte person angreb ….. så er jeg stået af …… DET ER BARE FOR PLAT OG DIREKTE DUMT ….. min mening !

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Skidt-pyt, Jan Petersen. Intet fornuftsbetonet menneske tager den paragraf alvorligt længere. 🙂

 5. Af Jan Petersen

  -

  Til NIELS B. LARSEN – 12. JUNI 2015 15:43

  Jeg er bare så mega træt af alle de personopgør, uanset om det er Helle versus Lars eller et par tilsvarende klaphatte på en blog, der absolut skal pisse eget territorier af, som en anden hund …… hæv da lige debatniveauet ……. bare en anelse 🙂

 6. Af Søren s Sørensen

  -

  Niels b Larsen@

  Naturligvis skal men straffe mennesker der opfordrer til folkemord som dig! Det er en glidebane ellers og vi ender med en ny hitler måske i skikkelsen af Niels b . Larsen himself?! 🙂 paragraffen må udvides da det åbenbart ikke står på Niels b Larsens straffeattest! Vi kan ikke have ham til at omgås fx muslimske børn i landets skoler. Han må forbydes adgang til at færdes hvor der er muslimer!!!!!!!

  En sådan kriminal historie som Niels har er altså så farlig breviksagtig at den altid må følge personen resten af hans dage! Opmuntring til folkemord skal altid være strafbart!

  Jp@
  Drejer sig ikke om personangreb men om emnet indvandrer(altså vi er jo i Støvring så kun muslimer) og deres kriminalitet.

 7. Af Per Torbensen

  -

  Endelig nogle lande som siger fra-Polen,Ungarn,Tjekkiet og Slovakiet nægter at optage kultur fremmede flygtninge kun kristne og ikke udfra dikterede kvoter bestemt af kommisionen,men udfra egne forhold-ellers opsiges Schengen aftalen.De lande som har bombet sig til 10 mill.flygtninge-USA-England og Frankrig må bære hovedansvaret for deres egen fallerede politik.(kilde:Sputnik news).

 8. Af Kasper Støvring

  -

  Interne debatter vil blive slettet. Hold jer til emnet. Uanset hvilken fløj I taler fra.

  Zeki Laurent: Forleden aften brugte TV2 stort set hele nyhedsudsendelsen med Skammelsen på at diskutere kriminalitet ud fra den forudsætning – som er regeringens, selvfølgelig – at kriminaliteten er faldet. Intet forbehold blev udtrykt. Og det er er urimeligt, når nu den allergroveste form for kriminalitet faktisk er steget, ikke? Zenia Stampe diskuterede for et par dage siden i Radio 24Syv med Morten Uhrskov, her kunne man igen høre, at kriminaliteten er faldet, også blandt udlændinge. Sådan er det hel vejen igennem. Lidt korrektion må der til, ikke?

 9. Af Kim Olsen

  -

  sørensen er en troll

  Don’t feed the troll.

 10. Af Elise Johansen

  -

  Ja, det tænkte jeg nok. Selv justitsministeren kan man heller ikke stole på, eller også vælger hun bevidst at holde de faktiske kriminalitets-tal tilbage – lige i Helle Thorning-Schmidts ånd. Hun gik/går heller ikke af vejen for at sløre eget skattesnyderi gennem 9 år og løgne for at dække over mandens skattepligt i anden halvdel af 00’erne. Begge overtrædelser blev ordnet i mindelighed med hjælp fra en socialdemokratisk partikammerat, der var ansat ved Skat i København, og Skatteministeriet. I det første tilfælde blev sagen arkiveret lodret. I det andet blev manden frikendt efter, at man havde ændret på fortolkningen af en den gang gældende skatteregel, der havde været anvendt i 18 år. Det var den skattepraksis, som Skat i Fredensborg havde anvendt over for fotomodellen Camilla Vest og hendes mand et halvt år tidligere. De blev dømt for grov skatteunddragelse af 3,4 mio. kroner + en fængselsstraf på 21 måneder og en bøde på ca. 6,6 mio. kroner, men der skulle gå mere end 2 år, før de blev pure frikendt af Østre Landsret og Landsskatteretten – i begge instanser med direkte henvisning til frikendelsen af Helle Thorning-Schmidts mand. Herefter blev der så nedsat en skattekommission, der officielt skulle afdække den store forargelse over hændelsesforløbet, men det kom der ikke noget ud af, men det blev en indbringende forretning for, ja gæt en gang!

 11. Af Erik Larsen

  -

  De der siger at indbrudstyverier har været faldende – forstår jo ikke en dyt af det hele!!
  De er ekstremt stigende. Men, men, men – er det ikke gået op for jer ? – Har I ikke læst at politiet jo ikke rykker ud i 1 = eet ud af 100 tilfælde! (de har sikkert mere travlt med fartvogne, rapportskriverier m.m.). Men “Zeki” og “Kocsis”, tror noget andet. Lad dem så det. Men indbrudstyverier, gadevold, hærværk m.m. er ude af kontrol.
  Og de der tror at Helle T. vil gøre noget ved det – undskyld jeg siger – har måske “hukommelsestab” – eller “sover i timen?”

 12. Af Søren Sørensen

  -

  Elise Johansen

  Som vi ser i kriminalstatistikkerne straffes White collar kriminalitet ikke i Danmark! Den er jo borgerlig i sin hovedomkostning og de sidder på retssystemet, advokaterne og politikerne. S-nordpå er jo i og sig alle borgerlige her og går ikke ind for ordentlige straffe mod disse afstumpet kriminelle!

  Hvis kriminalstatistikken var retvisende ville vi uden tvivl se en borgerlig overrepræsentation af kriminelle over for røde! Men som i Niels b sagen får alle kriminelle jo ikke en plettet straffe attest. Kun blue collar fattige pøbel kriminelle!

  Den liberalistiske bedsteborgere er uden tvivl landets mest kriminelle gruppe!

 13. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Kasper Støvring. Du har ret. Den præcise formulering havde været: “Heldigvis er kriminaliteten faldende over hele linjen, pånær ved grov vold, hvor den fra 2013 til 2014 er steget, dog heldigvis kun med 2,8%”

  Det kunne i øvrigt være interessant med nogle tal der går længere tilbage. At konkludere noget på baggrund af blot to år, der sammenlignes, som du gør, synes jeg ikke er særligt seriøst.

 14. Af Erik Nielsen

  -

  Elise Johansen kl. 16:50

  Du har ret. Kammerat Erling Andersens redegørelse til daværende skatteminister Thor Møger, var én stor tilsvining af partiet Venstre. Redegørelsen var bygget på formodninger og gisninger, der var ingen rygende “pistol”. Heldigvis peger den rygende “pistol” nu på LØGNER-Erling selv, der nu skal undersøges nærmere for at have givet løgnagtige oplysninger til ombudsmanden.

  Skattekommissionen har kostet skatteyderne ca. 24 millioner. Dette kunne være undgået, hvis HTS havde fået en forhåndsgodkendelse hos Skat. Det ville have kostet ca. 2500 kr. at få en revisor til at få denne forhåndsgodkendelse, men det gjorde hun ikke – hun var for grådig!!

 15. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Tak Georg Christensen, enig din tekst,
  ja vigtigt folketingspartiet står til ansvar deres destruktion af landet, jeg har da også tidligere foreslået de skyldige folkevalgte stilles for en krigsret, at Danmark nu blevet så nedluset af kriminelle asylturister, at vores eksistens er truet, forslaget at lukke grænserne forsvarligt, skal nødvendigvis efterfølges af en lang lang række andre konstruktive tiltag, at vi kommer flygtninge og kriminalitets problemerne til livs, hjemsendelse af alle unge islamistiske mænd, og alle potentielle trusler, alle kriminelle indvandre, og stop for familiesammenføring, ja listen lang……….
  Det må naturligvis ikke blive derved, luk pengekassen i, og luk grænserne, der skal arkut mange flere konstruktive tiltag til………….
  Godt set Georg C….min prøveballon……kun for at starte et sted, ved at lukke grænserne, men må naturligvis efterfølges med tiltag på tiltag til faren overstået, godt set.
  Ikke vil jeg give de folkevalgte nogen form for undskyldninger for deres usmagelige handlinger, for ikke at stå ved deres ansvar over for det danske folk, det er sagen for alvorlig til.
  Jeg så helst fornuftig konstruktiv handling, og en fornuftig effektiv handlingsplan på bordet inden folketingspartiet rejser på sommerferie! TAK!

 16. Af Henning Svendsen

  -

  Falder kriminaliteten så er nok fordi der er opstået en forhindring–se bare under de
  borgerlige de satte overvågning op på stratetiske og stra ks kunne detne det måles–derimod steg antallet af hættetrøjer–eller se politiets fotovogne straks kunne man måle et fald af ulykker men til gengæld stiger salget af scanner –ja tilværelsen som kriminel er herlig -sove længe hver morgen komme på avisens forside-og man skal selvfølgelig sige fuck til sagsbehandleren så bliver stemlet som værende udenfor pædagogisk rækkevidde og “straffen” falder omgående nu får man lov at passe sig-men skal dog hver måned besvære sig hen i banken og hæve sit underhold,Det havde været bedre den kom med Posten

 17. Af Jan Petersen

  -

  Til ELISE JOHANSEN – 12. JUNI 2015 16:50

  Ja, der er stor forskel på, om en evt kriminel optræder som simpel fotomodel eller statsminister. Fotomodellen trækkes igennem hele SKATTE-magtapparatet lige fra Skat-Fredensborg, Landsskatteretten og til Østre Landsret. Statsministerens sag stopper ved Skat-København, som er en ren administrativ enhed. Hvis denne administrative afgørelse var gået videre til først Landsskatteretten og derefter endt for en egentlig domstol (Østre Landsret), er spørgsmålet vel, om statsministeren bare var endt på en stattestik over skattesvindlere!

 18. Af Rikke Nielsen

  -

  Panik før lukketid?

 19. Af Pesten Fra Nord

  -

  Hvor længe skal vi se stille til, mens vores dejlige land bliver ødelagt indefra af hadefulde religiøse ekstremister? Jeg ved ikke med jer andre, men jeg bliver dybt deprimeret ved tanken om, at vores børnebørn og deres børn skal stå til regnskab for de politisk korrektes landsskadelige adfærd.

  Et multikulturelt samfund er dømt til at fejle, da verdens forskellige nationer er… forskellige. Et eksempel er den Europæiske Union, som gerne så, at der blev indført et snustobaksforbud overalt, som vi danskere ikke ville lægge mærke til, men som kommer til at ramme svenskerne meget hårdere. Det samme gør sig gældende, når så mange forskellige folkeslag befinder sig i samme land. Vores forskellige interesser og levevis ramler sammen i en sådan grad, at samfundet til sidst vil gå i opløsning. Det er ganske umuligt, at få et samfund så lille som det danske til at fungere på denne måde, da én enkelt politisk løsning aldrig vil kunne stille alle befolkningsgrupper tilfredse. Det er svært nok i forvejen, uden at skulle tage hensyn til en religiøs overbevisning SÅ ekstrem som islam.

  Folk burde lægge deres politisk korrekte stædighed til side, og tænke på fremtiden for vores børn og børnebørn.

 20. Af Bjarne Hosbo

  -

  Har været inde at se statistikken. Ser ikke nogle “farlige” udviklinger. Tværtimod. Ganske vist er vold iht §§ 245 og 246 steget med 2,8 % 2013-2014. Men hvis vi tager 2014 i forhold til gns. af årene. 2011-2013 er der i 2014 sket et fald på 5,3 %. I Kategorien “Vold med skade på legeme og helbred,” er der sket et fald fra 38 i 2013 til 12 i 2014.
  https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/87ADE11F-C8EE-4249-A64B-7D4B7FDFC7EE/0/Centralenoegletal2014.pdf

  Under alle omstændigheder bør man efter min opfattelse vurdere udviklingen over en længere årrække for at vurdere den generelle tendens til fald eller stigning. Det gælder også fænomener som selvmord og trafikdrab.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Kasper Støvring, find på noget mere relevant end der her fis, Du har haft langt bedre indlæg tidligere …… helt ærligt 🙂

 22. Af Allan Nielsen

  -

  Det bliver virkelig spændende tider vi har i vente nu da FN sender islamisk stats soldater til norge for at få asyl, hvor mange mon FN har sendt til Sverige, Danmark og resten af Europa for at få asyl.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er enhver IS-kriger FULDT BERETTIGET til asyl i Danmark. Det ville for så vidt Adolf Hitler også være, hvis han ellers levede idag …… velbekomme!

 24. Af Elise Johansen

  -

  Jan Petersen, 20:32.

  Det er da særdeles relevant at få frem i lyset, at der i den grad bliver manipuleret med kriminalitetsstatistikken. Såvel regeringen som medierne har åbenbart en særlig interesse i at dække over de mere alvorlige forbrydelser og dermed tegne et mere rosenrødt billede af kriminaliteten og kriminalitetsniveauet i Danmark. I den forbindelse er det nærmest forargeligt, at fortie sandheden om den grove vold og udlændinges kriminalitetsniveau her. Det er virkelig rystende oplysninger, der kommer frem. Håber at rigtig mange nærlæser Kasper Støvrings blogindlæg før valgdagen den 18. juni.

 25. Af Karl Nielsen

  -

  Udviklingen mod det multikulturelle “paradis” er MEGET farlig:

  Som Kasper nævner var halvdelen af alle dømte voldtægtsforbrydere i 2010 , udlændinge, men dykker man ned i tallene ser man en helt forfærdelig tendens:

  Ud af en etnisk dansk befolkning på 5.000.000 blev 32 i 2010 dømt for voldtægt.
  Ud af Danmarks 15000 Iranere blev 4 dømt for voldtægt i 2010 – det er et VANVITTIGT højt tal!!!
  Det svare til en overrepræsentation på over 4000% – Ja, det er rigtigt! Ikke 40% eller 400%, men hele 4.000% – 40 gange!!
  Hvis etniske danskere blev dømt lige så ofte som Iranere i Danmark, skulle der dømmes 1333 danskere for voldtægt hvert år!
  Eller sagt på en anden måde, så skal der blandt en så lille gruppe, som Iranerne i Danmark udgør, kun dømmes en hvert 10. år, hvis de kunne holde sig på måtten som etniske danskere!
  Tænk lidt på det alle dem der i multikulturalismens hellige navn ønsker strømmen af flygtninge fra Mellemøsten til Danmark!

 26. Af Jan Petersen

  -

  Til ELISE JOHANSEN – 12. JUNI 2015 21:08

  Enig, og jeg undskylder lidt for min udtalelse. Synes blot debatten før tog karakter af intern infight blandt et par af debattørerne omkring emnet, der afsporede diskussionen totalt. Derfor min udtalelse 🙂

 27. Af Karl Nielsen

  -

  For andre af de grupper Helle-lystløgner i disse år ønsker til Danmark som røde-kernevælgere er overrepræsentationen:

  Irakere og efterkommere 3668%
  Afghanere og efterkommere 2213%
  Libanesere og efterkommere 1853%
  Somaliere og efterkommere 1684%
  Tyrkere og efterkommere 940%

  Selv dem der ligger “bedst” bliver altså dømt for voldtægt 10 gange oftere end danskere!
  Det synes jeg er en meget farlig udvikling for Danmark.
  http://www.bt.dk/danmark/hveranden-voldtaegtsdoemt-er-udlaending

  Og der er ingen grund til at tro at de titusindvis af syrere, der nu får permanent ophold i Danmark vil opføre sig anderledes – læs blot om denne hyggelige fætter fra Syrien:

  En 8-årig pige blev torsdag morgen vækket af en mand, som var trængt ind i pigens værelse i familiens villa i Græsted, oplyser Nordsjællands Politi ifølge flere medier til Ritzau.

  “Manden taler om sex og forsøger at holde pigen fast, men hun får råbt op, og hendes forældre kommer stormende ind på værelset”, fortæller politikommissær Henning Svendsen til Ritzau.

  Det drejer sig om en 39-årig asylansøger med opholdstilladelse i Danmark, som bor i lokalområdet, fortæller Henning Svendsen.

  http://lokalavisen.dk/asylansoeger-traengte-ind-i-villa-og-forsoegte-at-voldtage-8-aarig-pige-/20141218/artikler/141219329/1265

 28. Af Daniel Larsen

  -

  Du aner tydeligvis ikke hvad du taler om og du manipulere tilmed groft med facts, f.eks. er procedurer omkring optagelse af voldssager i København ændret og røverier i København faldt ganske markant fra 2013 til 2014, hvilket du sjovt nok ikke nævner, og desuden kan du ikke vurdere om efterkommere kriminalitetsniveau ud fra hvor mange der blive dømt.

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Konservative og Kommunisterne i EL har travlt med kriminelle øst bander, men hvad siger vores forsikringsselskabier, der er ingen råben vagt i gevær, og Danmarks Statistik,siger nedadgående, men partierne skal have en målgruppe
  Den grove vold, samfundet er frustreret, vi kan ikke finde ud af, skal vi arbejde eller blive på kontanthjælp, samtidig med lommekniven , giver fængsel, og vi borgere skriger Lortepolitikere, nemlig hvorfor skal tosser, ødelægge vores gode samfund, og hvem kan ændre disse skøre love, måske ingen, og vi har de tosser vi vælger.
  Samfund i spændetrøje.Finn Vig

 30. Af Kasper Støvring

  -

  Zeki Laurent: “Kasper Støvring. Du har ret. Den præcise formulering havde været: “Heldigvis er kriminaliteten faldende over hele linjen, pånær ved grov vold, hvor den fra 2013 til 2014 er steget, dog heldigvis kun med 2,8% Det kunne i øvrigt være interessant med nogle tal der går længere tilbage. At konkludere noget på baggrund af blot to år, der sammenlignes, som du gør, synes jeg ikke er særligt seriøst.”

  – Ja, og så tilføje, at trusler er steget med 9,4 procent, drab med 52,2 og voldtægt med 31 procent. Men du har ret i, at det interessante er faktisk det lange løb, men sig det til regeringen: lad vær med at konkludere noget på baggrund af blot to år.

 31. Af Jan Petersen

  -

  @ Elise Johansen, men bladre iøvrigt lidt tilbage i den “redigerede” version af bloggen, så vil du se mit svar på dit indlæg vedr Thorning og skat 🙂

 32. Af prebenm f jensen

  -

  Vi kan overhovedet ikke stole på de officielle tal, hverken hvad kriminalitetens omfang eller indvandringens omfang angår. Derimod kan man trygt stole på at radio- og tv-stationerne er de radikales, sossernes og indvandringsindustriens forlængede arme. Og kriminaliteten er både mangedoblet og forværret i forhold til for 25 år siden. Desuden er der opstået en nærmest bundløs kløft mellem politikerne og journalisterne på den ene side, og befolkningen på den anden side. Valget nu går jo først og fremmest ud på at narre vælgerne, mængden af løgn, hykleri og valgflæsk har aldrig været større. Og mængden af europater og politiserende feminister, kommunister og pladderhumanister har heller aldrig før været så stor en trussel mod vores familieliv, privatliv, økonomi, fred, velfærd, sundhed og sikkerhed.

 33. Af Kim Olsen

  -

  Støvring

  Som entertaineren søren sørensen plejer at udtrykke det: Typisk de borgerlige at ophøje fakta til sandhed 🙂

 34. Af preben f jensen

  -

  PS: Sagt på en anden måde: de radikales og sossernes maniske og fanatiske “humanisme” overfor alverdens kulturfremmede, har påført tusindvis af danskere alvorlige tab og lidelser. Både ved at de er blevet ofre for kriminalitet, nye sygdomme, hospitalslukninger og sundhedsforringelser samt jobtab, skilsmisser og sociale problemer. Faktisk har de radikales politik sendt både elendighed, blodtab, sorg og død ind i mange danske hjem.

 35. Af peter kocsis

  -

  Støvring:”- Kocsis: Det er velkendt, at politiet ikke fører mange sager igennem pga manglende ressourcer,” dertil skal lægges, at mange ting slet ikke er med i politiets statistikker, ikke kun på grund af manglende anmeldelser, jf. det citat af politimanden, jeg gengiver.”

  Jeg har aldrig hørt om at politiet ikke fører sager igennem af personfarlig grov kriminaltet , hvad emnet for vores diskussion er. Og her står fast at du på din typiske groft manipulerende vis hiver et delresultat ud af det samlede billede som opviser en stigning nemlig:
  “At den alvorlige, personfarlige kriminalitet ikke er faldet, skriver også en forhenværende afdelingsleder på en døgninstitution for kriminelle unge: ”Fra 2011 til 2013 er der sket en markant stigning i røverier begået af unge: 13 pct. på Fyn, 16 pct. i Århus og ikke mindst 22 pct. i København.”

  medens du bevidst udelader at meddele at sigtelser for personfarlig vold ifølge din egen kilde, nemlig rigspolitiet nøgletal, generelt er faldet med 5,9 % i 2014 i forhold til gennemsnit af 2011-13.

  du skriver:
  ” dertil skal lægges, at mange ting slet ikke er med i politiets statistikker, ikke kun på grund af manglende anmeldelser, jf. det citat af politimanden, jeg gengiver.”

  hvilket svarer til følgende:
  “For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.”

  Igen blander du bevidst tingene sammen på manipulativ vis . Vi diskuterer personfarlig kriminalitet , dvs på påstår i virkeligheden at i ” ghettoerne” dagligt forgår hele massakrer ,som indgår i mørketallet og som ingen nogensinde får at vide.

  “For det tiende: Over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge. Tallet er fra 2010.” Hvis dette er tilfældet kan problemet kun løses ved at forbyde alle udlændinge adgang til DK eller kasterere dem ved grænsen- hvilke af løsnigerne går du ind for?

  “Masser af voldssager optræder slet ikke i Politiets statistikker:

  hvor mange?

  “Jeg både tror og ved, at der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en ‘undersøgelse’. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, siger Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi.”
  Hvom mange?
  Hvem journaliserer disse som en “undersøgelse” og hvorfor?

 36. Af preben f jensen

  -

  Altså, om KS så kun fremlagde nagelfaste, veldokumenterede, indiskutable og vidnefaste/klippefaste fakta om at jorden er nogenlunde kugleformet, ligesom månen og solen, så ville der være bloggere der ville påstå at jorden er flad, og de ville kræve endnu mere dokumantation for at jorden er rund. Fik de ti tons beviser og 1000 vidneudsagn, ville de kræve 100 tons og en million vidner.

  Det er det samme med indvandringen. F.eks. påstår Jelved og Stampe stadig at indvandring er lig med “berigelse”.

 37. Af Karl Nielsen

  -

  Den frygtelige Tønder-sag plejer, at blive brugt som eksempel på “dansk” kriminalitet, men ud af 14 dømte mænd er de 8 udlændinge:

  58-årig mand med tyrkisk baggrund. Dømt for to samlejer. Idømt 3 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  35-årige Abdul Jalil Ahadi fra Aabenraa – afghansk statsborger og førtidspensionist. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  23-årige Said Mohammed Zakria Hosseini fra Aabenraa – afghansk statsborger. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandig.

  37-årig tyrker, pizzeriaejer fra Esbjerg. Dømt for to samlejer. Idømt 3 års fængsel.

  38-årig srilankaner, pizzeriaejer fra Aabenraa, srilankansk statsborger. Dømt for to samlejer. Idømt 3 år og 3 måneders fængsel samt udvisning fra Danmark for bestandig.

  18-årig srilankansk statsborger, studerende fra Haderslev. Dømt for anden kønslig omgang end samleje. Idømt 1 års fængsel.

  35-årig srilankaner, pizzeriamedarbejder fra Haderslev, oprindeligt fra Sri Lanka. Dømt for et samleje. Idømt 2 års fængsel.

  45-årige Parameswaran Sinnathambi, mand fra Aabenraa, født i Sri Lanka. Kendt skyldig i fem samlejer og i at have medvirket til, at syv andre mænd også havde sex med den ældste pige. Idømt 6 års fængsel.

 38. Af Thomas H. Rasmussen

  -

  Ja – den grove vold er steget i takt med den røde løftebrudsregerings slappe udlændingepolitik – og det bliver værre! Og i sidste uge kunne vi løse at 90% af alle indbrud i private hjem/virksomheder ikke bliver opklaret! Alligevel har regeringen valgt at bruge flere hundrede mio. kr. på indkøb af 100 nye fotovogne + dertil tilhørende personale – til trods for at antallet af alvorlige trafikulykker er faldet drastisk! Det kan man da kalde et paradoks og dårlig prioritering af skatteydernes midler!

 39. Af Karl Nielsen

  -

  Så ud af 14 dømte i Tønder sagen er de 6 etnisk danske, 4 fra Sri Lanka, 2 tyrkere og 2 afghanere – hvilket er en vanvittig høj overrepræsentation for disse grupper!

  Venstrefløjen har jo ret når de siger at disse grupper ikke udgør en ret stor del af den danske befolkning – fx. er der under 5% muslimer i Danmark – men disse grupper er desværre ekstremt overrepræsenteret inden for visse former for kriminalitet – pointen er at hvis disse grupper var lige så lidt kriminelle som etniske danskere ville vi fx aldrig høre om kriminalitet blandt Danmarks kun 20.000 somalier – desværre hører man meget ofte om somalier, der begår kriminalitet.

  PS.: Med under 15.000 mennesker der stammer fra Sri Lanka i Danmark er deres overrepræsentation i Tønder sagen over 22.000% – 220 gange (ja, jeg ved godt det ikke er en helt rimelig beregning)

 40. Af Eva Madsen

  -

  Når du og jeg ser TV fra ” flygtninge ” over middelhavet – hvad ser vi så ? når kameraet skuer ned over bådene – rigtigt du har lagt mærke til det – flest Sorte Hoveder – det er i hvert fald ikke Syrere eller krigsflygtninge – det er Afrikanske velfærdsindvandrere.
  Disse ikke vestlige lykkeriddere skal du være med til at betale for – kontanthjælp, lejlighed ,familie sammenføring til evig tid – deres børn og børnebørn vil for evig tid være en klods om benet på ” overførsel indkomst kontoret ” + fylde op i fængslerne og ødelægge vores vestlige samfund .
  ( de Danske skoler er nu allerede ødelagt på grund af = 2 sprogede elever – ikke etniske Danskere )

  Derfor stem på de partier der vil stoppe al ikke vestlig indvandring.

 41. Af hans andersen

  -

  Forklaringen kan jo være at islam i sin tid blev opfundet som regler for en røverbande, og når muslimer retter sig efter deres overtro så bliver de kriminelle efter dansk lov.
  NB. der er også derfor muslimer vil have sharialoven indført efter denne er udplyndring af vantro lovlig 🙂

 42. Af preben f jensen

  -

  Man kan få sin tilværelse totalt smadret af kommunisme/nazisme/fascisme og islamisme, det kan millioner og atter millioner af mennesker og familier tale med om. I samtlige lande, i ALLE lande hvor de vanvittige bevægelser og ideologier kom til magten, endte det i plyndring, tyranni, statsterror, tortur og massemord eller borgerkrig.

  Men bevægelserne fører sig jo ikke frem som onde og skrupskøre. Nej, de forklæder sig som menneskevenlige, som kloge og videnskabeligt tænkende, som tjenere og sendebude for Gud og profeter mv. Derfor narrer de så mange der ikke kender til hvad der foregik i Sovjetunionen, Tyskland, Kina, cambodia og mange andre lande, hvor ideologier forvandlede den politiske magt og STATEN til et hjernedødt og blodtørstigt monster, der gik til angreb på sin egen befolkning.

  I Danmark er vi nu kommet dertil at dansklærerforeningen “underviser” (eller hernevasker) danske børn via bøger der har et besynderligt indhold. Mildt sagt! Læs selv den korte avis. Og vi er nået dertil at de radigales og skabsradigales politik er et mangedobbelt angreb på det danske folks velfærd, liv og fremtid. Der er faktisk tale om rendyrket politisk galskab.

  Se til Sverige hvor radigale/kommunistiske/feministiske og pladderhumanistiske kræfter er ved at omdanne et rigt og civiliseret samfund til et fattigt og barbarisk samfund hvor jungleloven gælder, og hvor skandaler, kriminalitet, skyderier, bombeeksplosioner, overfald, voldtægter, anarki, uretfærdighed, sygdom og social elendighed breder sig som en steppebrand eller skovbrand. I Sverige er feminismen, indvandringen og den politiske korrekthed gået amok, og mange iagttagere mener at det kun vil vare et par år før korthuset ramler.

  Hvad vores egne rødradigale partier angår, bør enhver dansker forstå, at de også arbejder på at gøre Danmark til et land hvor tyranni, plyndring og statslig undertrykkelse samt masseindvandring dominerer hverdagen. De danske familier og borgere i Danmark kan ikke bevare deres tryghed og frihed hvis de radigale kliker og deres medløbere får lov til at fremture, for så vil vores land blive oversvømmet af forbrydelser, sygdomme, økonomiske ulykker, familietragedier og generel elendighed i et omfang aldrig før set i Danmark siden Middelalderen og pestens tid.

 43. Af p je

  -

  rettelse, … hernevasker skal være hjernevasker.

 44. Af Niels B. Larsen

  -

  Netop pga. den store overkriminalitet og dens farlighed fra ikke-etniske danskeres side bør det være en fast regel, at der ikke gives fast opholdstilladelse eller statsborgerskab til nogen fra den gruppe før efter 10 års straffrit forløb i landet.

  Det skal være muligt at slippe af med alle udenlandske forbrydere via udvisning – og flest muligt skal udvises ubetinget på livstid, hvis de begår grov kriminalitet (voldtægt, grov vold, drab, optøjer mod myndighedspersoner og lignende).

  Det er af samme årsag ubetinget nødvendigt med grænseovervågning, så udviste ikke kan returnere uden videre.

 45. Af Thomas Dahl

  -

  Med så høj en overrepræsentation af især personfarlig kriminalitet blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og deres efterkommere må man tage sig til hovedet over at professor ved DTU Niels Meyer ønsker at importere 2.000.000 (2 millioner) afrikanere til Danmark og 200.000.000 (200 millioner) af samme til EU inden for de næste 10 år.

  Kilde: videnskab.dk

  http://videnskab.dk/blog/scenarioanalyse-af-flygtningestrommen-til-europa

 46. Af Erik Nielsen

  -

  Kære Støvring.

  Tak for et fremragende indlæg! Men pas nu på du ikke får en racismedom på halsen for at skrive sandheden.

  Morten Messerschmidt blev dømt for at have været ophavsmand til en valgplakat med følgende ordlyd:

  “Massevoldtægter, grov vold, utryghed, tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse og bandekriminalitet. Det er hvad et multietnisk samfund tilbyder os.”

  Faktisk kunne han have tilføjet følgende områder når det gælder muslimernes overrepræsentation i statistikkerne:

  Indavl
  Specialundervisning i folkeskolen
  Frafald på ungdomsuddannelserne
  Lavere beskæftigelsesfrekvens
  Kontanthjælp
  Førtidspension
  Kvindecentre (æresvold)
  Fordrivelse af etniske danskere og jøder fra boligområderne.
  Fortsæt selv listen, jeg orker ikke…

  Ovenstående områder er faktuelle kendsgerninger.

  Hvis man kan få en “racismedom” for at sige sandheden, så er det sgu i dagens Danmark en HÆDERSBETEGNELSE.

 47. Af preben f jensen

  -

  Både enhedslisten, sf, sosserne og de radigale går ind for ubegrænset indvandring fra Afrika og Mellemøsten mv. Det er opskriften på VELFÆRDS BANKEROT OG RAGNAROK. Men DR er helt hæmningsløs i sin propaganda for EUs udslettede landegrænser og et Europa oversvømmet af millioner af kulturfremmede. Og radioværterne afbryder og manipulerer ofte alt hvad de kan. Iflg. den kommmunistiske historie prøver kommunister altid at destabilisere og undergrave samfundene indefra, Er det hvad der foregår, eller er det mest korruption der driver værket?

 48. Af Jan Petersen

  -

  @ Eva Madsen og andre

  Hvis du ønsker at vide lidt om, hvem der styrer “flugten” over Middelhavet og iøvrigt fylder EU op med immigranter, så gå ind og google “the mafia capitale migrant scandal” og læs artikler om, hvordan den italienske mafia (læs regeringen i Rom) styrer det show. Det er mere profitabel forretning end selv narkohandel!

  PS: Iøvrigt artikler bragt af store internationale massemedier. Jeg har dog aldrig set dem omtalt i danske medier!

 49. Af Bjørn Danh

  -

  Sagde Hitler om Jøderne i ’30erne. Sagde netanyah om Iran. Hjernevaskende propaganda, KS!

 50. Af Christian Livermore

  -

  Det er slemt i Danmark, men i Sverige er det meget værre:

  http://www.dansk-politi.dk/artikler/2013/december/sverige-ramt-af-voldtaegtsboelge.aspx#.VXxEqyww_IU

Kommentarer er lukket.