Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt

Af Kasper Støvring 163

 

Regeringen – og medierne – taler om, at kriminaliteten er faldet det seneste år. Det er rigtigt på nogle områder, forkert på andre.

 

Afgørende er det, at antallet af anmeldelser af grov kriminalitet, dvs. voldtægt og drab, er steget det seneste år, det samme gælder grov vold, altså vold efter straffelovens paragraf 245 og 246, der handler om vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Også trusler på livet er steget det seneste år. Det viser Rigspolitiets centrale nøgletal fra januar i år.

 

Hvad skriver Danmarks Statistik i sin seneste publikation om udlændinge, dvs. indvandrere og efterkommere i Danmark? At denne gruppe er stærkt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken.

 

F.eks. blev 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013. Vi tager den igen: Mere end hver fjerde!

 

Jeg har skrevet om det før, men der er valgkamp, og regeringen og medierne søger at bortforklare, så vi gennemgår lige teksten igen.

 

Til oplysningerne fra Danmarks Statistik er der for det første at sige, at efterkommere er langt mere kriminelle end indvandrere. Det går altså i den forkerte retning (for mænd med dansk oprindelse er tallet 11 procent dømte). Se side 101.

 

For det andet skal der meget til, før man overhovedet får en dom. Dommerne skal vælge at fælde en dom, politiet skal vælge at forfølge sagen, og offeret skal vælge at anmelde.

 

For det tredje: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et meget stort mørketal.

 

For det fjerde: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge (og lavere end borgere med dansk oprindelse). Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem med oprindelse i Afrika og Mellemøsten.

 

For det femte: Det var alene på ét år, altså i 2013, at så mange blev dømt. Dertil skal lægges alle dem, der blev dømt de andre år.

 

For det sjette: Mange udlændinge er med tiden indgået i gruppen af danskere (borgere med dansk oprindelse), og mange vil gøre det i fremtiden, hvilket er med til at forøge denne gruppes kriminalitetsniveau og sløre forskellen.

 

For det syvende: Det er især den grove kriminalitet – overtrædelse af straffeloven, herunder vold, voldtægt, røveri, drab og den slags – efterkommere står for, altså ikke relativt ligegyldige ting som trafikforseelser. Se side 99. Se også s. 106 ff. om overtrædelse af de tre typer love: straffeloven, færdselsloven og særloven. Andelen af efterkommere, der bryder den alvorlige straffelov, er dobbelt så høj som andelen af borgere med dansk oprindelse. Se side 107.

 

For det ottende: Der er intet fald i kriminalitetsniveauet for indvandrere og efterkommere. Niveauet er faktisk stigende, hvis man læser indekstallene i rapporterne fra de seneste år. Jf. s. 71 i rapporten fra 2012, s. 99 i 2013 og s. 104 i 2014.

 

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent!

 

For det tiende: Over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge. Tallet er fra 2010.

 

Endelig er, for det ellevte, asylansøgeres kriminalitet femdoblet på syv år. Indvandrere med flygtningebaggrund, dvs. palæstinensere (der er grupperet i Dst under borgere med libanesisk baggrund), er for øvrigt blandt de allermest kriminelle.

 

Et par afsluttende noter: Forhenværende drabschef Ove Dahl har i sin seneste bog skrevet, at der optræder et udenlandsk klingende navn i 95 procent af alle sager om grov, personfarlig kriminalitet.

 

At den alvorlige, personfarlige kriminalitet ikke er faldet, skriver også en forhenværende afdelingsleder på en døgninstitution for kriminelle unge: ”Fra 2011 til 2013 er der sket en markant stigning i røverier begået af unge: 13 pct. på Fyn, 16 pct. i Århus og ikke mindst 22 pct. i København.”

 

Masser af voldssager optræder slet ikke i Politiets statistikker:

 

“Jeg både tror og ved, at der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en ‘undersøgelse’. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, siger Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi.”

 

Opdatering:

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674.

Hver tredje indsat i danske fængsler har udlændingebaggrund.

Der er en stigende tendens til, at de kriminelle miljøer bliver ”rugekasser” for terrorister.

Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016. Jeg uddyber her.

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med.

Ifølge den officielle rapport om overgrebene på kvinder nytårsaften i Køln er der registreret 1527 lovovertrædelser, herunder 529 seksualforbrydelser. Der er identificeret 153 mistænkte, stort set alle (149) er udlændinge. Af dem er 68 asylansøgere, 18 er illegale immigranter, 47 har uafklaret status, 4 er mindreårige flygtninge, og 10 har en anden form for opholdstilladelse.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af anmeldte seksualforbrydelser i andet kvartal af 2016 steget med hele 69.4 procent. Volden er steget med 27 procent, hvis man sammenligner første kvartal i 2016 med første kvartal i 2015 (kilde: BT den 30.9.2016).

Siden 2009 er antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge fordoblet.

Voldskriminaliteten er steget markant, og samtidig er der et meget højt mørketal. “I første halvdel af 2016 blev hver fjerde voldsmand ikke stillet til regnskab for sine gerninger.”

 

 

 

 

 

 

 

163 kommentarer RSS

 1. Af Søren Sørensen

  -

  Støvring@

  Drab er steget med (52,3 %? Eller antal?)

  Lyder voldsomt! Dette er over 1 år også og releteret til udlændninge?
  Må indrømme at mine googlinger intet vidste i DST men var nok det forkerte sted?

  “Trusler steget med 9%”!

  Sådan nogle som “jeg fjerner kommentare der er kritiske”? Eller andre former for borgerlige godter?

 2. Af Søren Sørensen

  -

  Faktisk er det dejligt med alle de “fakta” baseret borgerlige sandheder. “Kriminalitet af grov vold af udlændninge voldsomt stigende”også er tallet et sæsonkorrigerende 2,8% der intet betyder.

  Desværre bliver borgerlige pengekriminelle i dk slet ikke nedskrevet ordentligt i statistikkerne. Er jo for mange af dem i “systemspartierne af status quo” selv!

  Yderst useriøst brug af statistik Støvring!

 3. Af Søren Sørensen

  -

  Erik Nielsen

  “Indavl er overrepræsenteret iblandt udlændninge”.

  Ja du kunne nok godt dømmes for denne! Bevismaterialet ligger og roder i dit hoved men den er nok på nippet at generalisere således!
  Yderst df’isk’ men alligevel nok af mindre farlig karakter en Niels b og hans opmuntring til folkemord!

  Måske nogen der orker at trække gamle Erik i retten? Materiale er der nok i også ved googlinger i b.debat!
  Måske kunne der blive råd til et juletræ i Vollsmose således? 🙂

 4. Af Erik Nielsen

  -

  Søren Sørensen

  Prøv at Google:

  “Indvandreres indavl koster kommunen millioner.”

  Citat fra artiklen:

  “Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner, men det viser sig også, at indvandrere sætter flere handicappede børn i verden end danskerne gør. En af årsagerne til de markante stigninger i udgifterne mener man, er de mange fætter/kusineægteskaber, der er tradition for blandt muslimerne.”

  Kære Sørensen. Du må såmænd gerne kalde mig for “racist” – det ville være en hædersbetegnelse hvis det kommer fra en ignorant som dig.

 5. Af Søren Sørensen

  -

  Erik nielsen@

  Har ikke i sinde at forurene mit rene hoved med tåbelige DF aviser som urinposten og “danskernes parti dagblad” envidere læse sådan noget møg gearet mod de lav kulturelle DF proselytterne uden meget ide om noget som helst som dig!

  Blot udtrykket “indavl” siger alt om hvilket beskidt møg vi her har med at gøre!

  Du har uden tvivl ret i at du blot er en gemen rascist!

 6. Af Jan Petersen

  -

  Ja, fætter- og kusine fakta er vel lidt svært at argumentere mod!

 7. Af Kim Olsen

  -

  At kommunale udgifter som følge af indavl blandt arabiske indvandrere er steget, er skam veldokumenteret.

  Entertaineren sørensen har imidlertid ret i, at man kan blive dømt efter racismeparagraffen for at sige det højt. Paragraffen tillader nemlig ikke, at der føres sandhedsbevis for påstanden.

  Med andre ord kan man blive dømt for at sige sandheden i Danmark!

 8. Af henrik rudolph

  -

  Søren Sørensen!
  Hvis Erik Nielsen er racist fordi han tillader sig at nævne indavl blandt muslimer , så er du et usædvanligt ækelt individ .
  Jeg vil ikke skrive hvad jeg mener om dig . Det kræver en direkte konfrontation ,
  hvis du skulle stilles til regnskab for dine udtalelser.

 9. Af Søren Sørensen

  -

  http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2002/RISKNOTATINM2002INVPSJ.PDF

  JP en overrepræsentation af 1.7-2% mht sygdomme er ikke så alvorlig!

  Borgerlige adelige og rige mv. I dk Giftet sig i mange tusind år med hinanden. Som vi så i festen mv. Har den borgerlige alfa han også tit svært ved at adskille hans ejerskab af værdier fra hans egen børn idag! Ser ejerskabet som et børn eller værdier til fri brug af Herren tit!

  Måske derfor vi ser så mange ufornuftige i især liberal alliance og de konservative der hakker ned på røde børn? De er ikke så letkøbte mere altså?
  “The Rich have Got Their wallets in the bedrooms of the poor” sang Leonard Cohen ca. Og deres modstand mod at forbyde prostitution kunne også henledes til deres fordumsmagt i soveværelset?

  DF’ere er uden tvivl også højt på skalaen!
  En borgerlig etnisk dansk overrepræsentation er jeg ikke i tvivl om at der er hvis DST havet ført politisk statistik på området!

 10. Af Søren Sørensen

  -

  “Arabiske indvandrer”
  Af KO

  HVis flere berber,kurdere mv muslimer en araber i dk! Men korrekt at de alle vil være araber og med lysere skind som Muhammad! Ikke fordi jeg tror drøvtyggern her havet denne som mening. Blot generel uvidenhed om indvandringssammensætningen i dk!

 11. Af Jan Petersen

  -

  Til SØREN SØRENSEN – 13. JUNI 2015 20:10

  Du skriver som en “brækket arm”, umulig at forstå hvad du egentlig mener. 🙁

 12. Af Karl Nielsen

  -

  @Søren Sørensen

  Du ved tydeligvis ikke hvad du taler om når du siger:

  “JP en overrepræsentation af 1.7-2% mht sygdomme er ikke så alvorlig!”

  For der er tale om 1,7-2% POINT!

  “Det følger af ovenstående, at risikoen ved fætter-kusine ægteskaber er af størrelsesorden ? 2 gange baggrundsrisikoen i ubeslægtede ægteskaber”

  Det vil sige at overrisikoen er på hele 100%”

 13. Af preben f jensen

  -

  Det er hvad skørteregimet…… (helle, vest ager, jelved, stampe, mette. johanne, pia olsen dyhr, malene, ida og sofie osv.)…… har bragt os: Mere kriminalitet, større indvandringsudgifter, mindre velfærd, diskrimination af mænd, større “integrationsudgifter, mindre sundhed, flere milliarder kr. sendt til Afrika mv. og mindre infrastruktur. (lukkede og afskaffede skoler, hospitaler, skadestuer, motorkontorer, politistationer, kaserner, rådhuse, biblioteker, brandkorps, Falckstationer, smerteklinikker, væresteder og meget mere.

 14. Af Erik Nielsen

  -

  @ Søren Sørensen

  Kære Søren. Nu er islam jo ikke en race, men en religion. Jeg holder altid med Brasilien når der er VM i fodbold. Jeg elsker NBA-basket fra USA med disse dejlige “negerdrenge” og jeg holder utrolig meget af at se et par dejlige brune sambaballer når der er karneval. Så jeg er næppe” racist”. Jeg er nok nærmere erklæret ISLAMOFOB. Men hvis du foretrækker at kalde mig “racist”, er det i orden med mig. men jeg foretrækker at blive kaldt islamofob. Sørensen, du er sgu en dejlig dreng.

 15. Af preben f jensen

  -

  Det er hvad skørteregimet…… (helle, vest ager, jelved, stampe, mette. johanne, pia olsen dyhr, malene, ida og sofie osv.)…… har bragt os: Mere kriminalitet, større indvandringsudgifter, mindre velfærd, diskrimination af mænd, større “integrations” udgifter, mindre sundhed, flere milliarder kr. sendt til Afrika mv. og mindre infrastruktur. (lukkede og afskaffede skoler, hospitaler, skadestuer, motorkontorer, politistationer, kaserner, rådhuse, biblioteker, brandkorps, Falckstationer, smerteklinikker, væresteder og meget mere…………………. Oveni kommer angreb på privatlivet, børnefjendske tiltag, tvangsdigitalisering, mørklægningsloven, salget af DONG og NETS osv.

 16. Af Jesper Høegh

  -

  Den præventive foranstaltning på Bornholm d.d. er ikke tidligere set i DK –
  i den Størrelsesorden – Frygten for ?????? Terror – Mord – Skyderier –
  Våben i DK er forbudt uden behørig tilladelse – vi ved alle hvem vi frygter –
  men vi er tavse – fordi vi ikke vil udsættes for ovenstående.

  Vi har et spinkelt håb om en ny regering – der vil og tør ændre de kaotiske
  tilstande der hersker i DK pt.

  En del kommentarer herinde – bekræfter der findes desværre en del udenfor virkeligheden!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det der iscenesatte “terror”-medie-stunt 9/11 har konsekvenser selv på Bornholm anno 2015 ….. griner højt!

 18. Af Axel Bregnsbo

  -

  “F.eks. blev 27 procent af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i et eller flere forhold i 2013. ”

  Hvad er kilden? På Danmarks Statistik kan jeg kun se at antallet af anmeldte seksual- og voldsforbrydelser er konstant (eller svagt faldende) de sidste 22 år. Kan ikke se nogen statistik opdelt efter den anklagedes etnicitet.

 19. Af Søren Sørensen

  -

  JP@

  Troet nu det var klart at jeg snakket om borgerliges overrepræsentation-hvis der blev ført statistik på området-i seksual brug af egne børn eller i fætter og kusine ægteskaber generelt set historisk! Borgerlige etniske hvide danskere altså!

  Du kan beskylde mig for støvringsk logik som fx at ophøje hans yngling Ove Dahl som han citere alle mulige citater fra i alle blogs til “sådan er ting” og ikke baseret på historisk fakta! Men historien er nu fuld af beviser mht. Borgerskabets misbrug her!

  Se blot ko med sin underbetalte au pair? Ikke sikker på at hun opholder sig i en familie hvor hun ikke bliver sex misbrugt. Han tilkendegiver jo kun at betale hende minimum sulteløn for fuldtidsarbejde vores PET ko agent!

  Karl nielsen@

  Statens artikel fortæller klart at overrepræsentationen af sygdomme er i småtingsafdelingen mm. Vi taler om vedvarende fætter og kusine ægteskaber. Det er lovligt i de fleste lande at fætre og kusiner gifter sig. I England fx er det normalt og der er rigtig mange også i USA og vi taler om hvide her!

  Du læser sagligt materiale som tulle forstår økonomi!

  Min pointe til ko forstod du dog! Er målløs, men åbenbart ikke at jeg ytret den! 🙂 ja arabere er der ikke overtal af i dk!

 20. Af Jan Petersen

  -

  “Troet nu det var klart at jeg snakket om borgerliges overrepræsentation-hvis der blev ført statistik på området-i seksual brug af egne børn eller i fætter og kusine ægteskaber generelt set historisk! Borgerlige etniske hvide danskere altså!”

  Spørgsmål ….. er debattøren bare fuld, eller på piller?

 21. Af Kim Olsen

  -

  sørensen

  Du har ret. Der er ikke flertal af arabere i Danmark. Det har heller ingen nu påstået, men du skal da have ros, når du ind imellem skriver niget sandt.

  Du har også ret i, at der kan være andre end efterkommere indgår fætter/kusineægteskaber. Den slags ægteskaber ar bare langt mere hyppige blandt den gruppe jeg henviser til. Læg dertil, at arrangerede fætter/kusineægteskaber har været indgået i generationer og atter generationer. På den måde finder der en ophobning af dårlige gener sted over tid.

  Af samme grund bestræber man sig i seriøst avlsarbejde på at der tilføres nyt genmateriale med jævne mellemrum.

 22. Af preben f jensen

  -

  Den grove vold i Sverige er steget, både den som udøves af indvandrere og den som udøves af politikere og medier. De to sidste gruppers vold er ganske vist endnu mest af åndelig art, men tilsammen udgør den fysiske og åndelige vold en stor trussel mod Sveriges og Europas borgere, lande og nationalstater. For en invasion af Europa er i gang. En invasion der forlængst kunne have været stoppet ved brug af den australske model, men EU eller politikernes flertal eller indvandringsindustrien ønsker næppe at standse indstrømningen af evighedsturister. Tværtimod har man jo gjort meget for at lette og øge indstrømningen. Landegrænserne er nedlagt, og europæerne er blevet passiviseret med røde og falske beskyldninger om racisme, fascisme og indre svinehunde.

  Det vi nu ser af vold kan blive småting i forhold til det ragnarok der kan udvikle sig hvis den menneskelige flodbølge af kulturfremmede fra Afrika og Mellemøsten mv. ikke snart standses.

  Det forstår de røde, de radigale, feministerne og pladderhumanisterne ikke, men vi andre som forstår det, bør desto mere slutte op om de bevægelser og partier der ikke ønsker Danmark omdannet til et katastrofeområde.

 23. Af Søren Sørensen

  -

  “Skriver niget sandt”
  Af KO

  Det plejer jeg jo at gøre som her!

  JP@
  Kan du modbevise argumentet da?
  De adelige og deres følgere har i tusind år gifter sig med hinanden. Og at de er borgerlige er bevist med et syv tømmer søn.

 24. Af Niels Andersen

  -

  En stemme på rød blok er en stemme på De Radikale og dermed flere uintegrerbare flygtninge, højere boligskatter, strammere dagpengeregler, mere kriminalitet m.m. – altså flere udgifter til fremmede bistandsklienter og mindre velfærd til de danskere som har knoklet for at opbygge dette land! Pengene kan kun bruges en gang!

 25. Af John Christensen

  -

  Søren Sørensen: Det er sigende, i hvor høj grad venstreorienterede som dig, drømmer om at bruge statsappartet til at nægte borgerne deres frihedsrettigheder, inklusiv ytringsfrihed. Heldigvis får socialistiske og totalitære stater modspil på internettet. Populært sagt kan du i mit tilfælde sutte på min tor exit.

  Her er i øvrigt et link til browseren, der giver disse socialistiske fascister noget at græde over
  https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

  Med truslerne fra disse socialist fascister af vejen, kan vi vende tilbage til emnet. Erik Nielsen har åbenlyst ret i sine betragtninger. Indavl er i langt højere grad en realitet blandt muslimer, end blandt andre grupper. Det er et simpelt objektivt faktum, at incestiøse fætter kusine ægteskaber er lang mere udbredt blandt muslimer. Det er desuden videnskabeligt bevist, at den form for perversion medfører en degenerering af vores arvemasse.

 26. Af Janette Lund

  -

  Søren Sørensen.

  Du minder mig om en beskidt tankegang. At kalde Uriasposten for noget rendestensagtigt er jo ikke stuerent VEL ? Men lad os bare kalde den DF avis, hvis du nu synes det er dit niveau. Hermed kan vi jo kalde Avisen.dk for et fagforenings og dermed socialkammeratlig båthorn.

  Det fremmer vel egentlig forståelsen for en sund debat på den måde at udelukke argumenter, man ikke kan lide uden egentlig at tage stilling til, hvad modparten har at sige. Er der ikke noget med, at selv en blind høne kan finde guldkorn ? Men hvis man på forhånd afviser at lede, finder man i hvert fald ikke nogen.

 27. Af Jonas Holt

  -

  Enten er man rød eller blå. Man vælger side når man sætter sit kryds.

  Men er man rød, skal man jo ikke være bange for at sætte sit kryds på den blå side. Man kunne f.eks sætte det på O. Så fik man al velfærden fra den røde side – og al den økonomiske stabilitet fra den blå side.

  Hvad er det du er bange for at miste ved at stemme blåt ?

  Er den eneste forskel netop ikke hvad Støvring påpeger her ? Øget kriminalitet ?

  Vi behøver ikke engang gætte os til hvordan det kommer til at gå, hvis vi lukker alle fremmede ind i vores land. Vi kan bare kikke 20 km mod øst: Sverige.

  KAN det virkelig passe, at alle der stemmer rødt også stemmer for en eksplotion i voldtægtsstatistikkerne ?

  I Danmark begås der 500 voldtægter om året. 95 % begås af udlændige.

  I sverige begås der 6000 voldtægter om året. 98 % begås af udlændige ! !

  Burde disse tal og statikker ikke være nok til at beslutte sig for, hvor man sætter sit kryds på torsdag ?

 28. Af preben f jensen

  -

  Det halve af Afrika og Mellemøsten er på vej mod Nordeuropa og Skandinavien, medbringende deres problemer, konflikter, sygdomme, kriminalitet og islamisme. Det ser hverken feministerne/pladderhumanisterne eller sosserne, de radikale, liberal alliance eller “alternativet” som noget problem. Men sandheden er at disse politiske kliker og partier vil få blod på hænderne hvis invasionen fortsætter. Ja, de vil blive medskyldige i utallige overgreb og forbrydelser, og til sidst kan de komme til at stå i blod til knæene, ligesom mange andre kortsynede og ignorante politikere i en række lande blev til bloddryppende monstre i det århundrede vi forlod for ca. 15 år siden. ( Læs også om kyklopernes land, Sverige. En glimrende artikel af m. jalving)

 29. Af Janette Lund

  -

  Jan Petersen.

  Mener du virkelig, at 911 var et mediestunt ? At knap 3000 mennesker mistede livet den dag for at underholde TV kanaler i en stor del af verden . Det var “kun” mennesketab. Herudover blev der tabt for trillioner af værdier, folk mistede arbejdspladser, firmaer deres kontorer osv. osv.

  Nyder du at se terrorangreb ? Londons og Madrids angreb mod togtrafik, blodige angreb i Mellemøsten, kidnapping af skolepiger i Afrika eller bare den hjemlige Krudttønde og nedskydningen af en sikkerhedsvagt ved synagoen i Krystalgade.

  Jeg har med bestemthed sige, at jeg findes den slags absolut frastødende. Hvis du kan klare noget udenlandsk med mellemøstlig accent, er her noget at fundere over:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s

 30. Af Karl Nielsen

  -

  Og hvis dine forældre og bedsteforældre og oldeforældre osv også er født af fætter- kusine forældre bliver overrisikoen langt højere end den i forvejen høje 100%.

  I England udgør Pakistanere 3% af befolkningen, men de står for 33% af fødsler med gendefekter!

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394119/Its-time-confront-taboo-First-cousin-marriages-Muslim-communities-putting-hundreds-children-risk.html

  “På Engskolen, Fensmarkskolen og Frederiksgårs Skole, der er skoler for udviklingshæmmede og lettere mentalt retarderede børn, er seks ud af ti børn tosprogede”

  http://www.avisen.dk/faetter-kusine-aegteskaber-fylder-specialskoler_155735.aspx

  Men den magtliderlige Helle-lystløgner er ligeglad sålænge de stemmer rødt, og skulle de få den ide at de ikke vil stemme, giver Helle-skattesvindler en million til Zornig så hun kan tvinge det importerede røde-stemmekvæg i stemmeboksen, så de kan levere deres røde kryds som betaling et evigt arbejdsfrit, familiesammenført luksusliv, betalt af Danske skatteydere!

 31. Af a Artke

  -

  Når fætter og kusine får børn sammen, opstår der dobbelt så stor risiko for at få et handicappet barn. I København er antallet af handicappede børn steget med mere end 100 procent på 10 år i kraft af indvandrerbørn – selv om indvandrerne kun udgør et beskedent mindretal af alle københavnere. 51 procent af børnene på kommunens tre specialskoler for børn med fysiske og psykiske handicap har indvandrerbaggrund, og på en enkelt af dem er tallet 70 procent.

  De mange handicappede børn fra indvandrerfamilier viser fætter-kusine ægteskabernes stærkt depraverende effekter. Det kan imidlertid ikke undre, for når man i klanskabets navn dyrker den slags indgifte i 1400 år, får det store, genetiske følger.

  Hvis noget sådant foregik i en anden population end mennesker, havde den for længst bukket under. I muslimske lande lever man imidlertid med ulempen af fætter-kusine ægteskaber: De mange fysisk og åndeligt handicappede. – Måske fordi man ikke længere er i stand til at skelne mellem dem og de sunde.

 32. Af Søren Rasmussen

  -

  Spændende blog indlæg.

  Men der er en @Søren Sørensen som falder igennem.

  Er han selv et eksempel på indarvl?

  Det kunne retfærdiggøre gag gag niveauet.

  syntaksen kunne tyde på et arabisk tilsnit. Eller er han blot lidt enfoldig?

  Vi ved det ikke og ønsker måske heller ikke at se hvad der gemmer sig bag fænomenet Søren Sørensen. – det er sikkert ikke et kønt syn.

 33. Af Erik Nielsen

  -

  Karl Nielsen kl. 10:28

  Meget enig.

  De kommunale valgbusser er klar til at besøge de socialdemokratiske højborge, Mjølnerparken, Vollsmose og Gellerupparken.

  Man kan undre sig over, at Danmarks Lærerforening er så islamliderlige. Hvorfor stemmer ca. 80% af DLFs medlemmer på de røde partier?. Hvorfor ønsker DLF endnu flere uintegrerbare muslimer i folkeskolen?

  Under Muhammed-krisen deltog DLFs formand Anders Bondo, i en demonstration under parolen:

  “STOP HETZEN MOD MUSLIMERNE”.

  Lider DLF af S/M-tilbøjeligheder?

  I 2013 blev der brugt ca. 13 MILLIARDER på specialundervisning i folkeskolen (ca. 30% af HELE folkeskolens budget).

 34. Af Allan Nielsen

  -

  Til Jan Petersen 11 juni 2015 kl. 1920, At man skal være parat til at tage et job betyder jo ikke at der er et job at tage, og at få et arbejde som de fleste nok forventer, er jo afhængigt af at der kommer en og giver en et arbejde og det er ikke særligt sandsynligt at du opnår noget af det hvis du er klient i kontanthjælpssystemet.

 35. Af Søren Sørensen

  -

  John christensen@

  Din støtte til Niels b’s ytringsfrihed som i opmuntring til folkemord på muslimer fortæller alt nødvendigt!

  Der er mere opbakning til positiv ytringsfrihed hos socialister end fascister som dig! Grænsen er ved de hitler inspireret dog! George Orwell-socialisten-forklaret i 1984 hvorledes kapitalisme er totalitær i sine ønsker og vi ender med et enkelt firma der ejer alt!

  Jeanette lund@
  Har skam læst urinposten og de andre DF magasiner. Og det er noget beskidt møg! Så er B ,BT og JP anstændige dagblade i sammenligning hvilket siger ikke så lidt!

  Din argumentation er manglende her mht. At de siger noget faktabaseret som de mere seriøse aviser ikke gør. De har specialiseret sig i fatamorgana journalistik af laveste fællesnævner!

  Jonas holt@

  “95% og 98% af voldtægter begås af udenlandske borgere i DK og SVE”..

  Du har vist været inde og læse fatamorgana journalistik i urinposten igen?

  En stemme på DF er en stemme på LA ved valget. Ikke en drøjt af DF politik fik de indført under VKO. Indvandringen fx mere en fordoblet jo som passer liberalisterne i deres underminering af den danske fremtid.

  En stemme på DF er en stemme på K’s 100.000 nye uddannet indvandrer til DK.

  Karl nielsen@

  Ingen ide om hvad fætter og kusine bryllupper har med to sproget fra en fremmed kultur på en skole at gøre? De er et fåtal som er fætter og kusine gifte. Klart at indvandrer klarer sig dårligere. De fleste var fattige fra ikke boglige hjem. Samme set iblandt danskere!

  Tallet er en overrepræsentation af 1.2-2% og mikroskopisk og resultatet over længere tid kan du se i den kongelige Danske familie og iblandt velrennomeret familier i DK på strandvejen mv som hos meget få indvandrer! Vel også iblandt DF lav kulturelle udkantsdanskere som i Tønder sagen?

  Jeg vil æde min baseball cap på at de var DF’ere!

  Erik nielsen@
  “30% brugt på specialundervisning i folkeskolen”

  Vel ca 50% på kælderpartiets DF børns alene?

 36. Af Jan Petersen

  -

  Til ALLAN NIELSEN – 14. JUNI 2015 15:36

  Læs mit indlæg en gang mere. Det var bare en “ironisk” kommentar til Thornings forslag om, at asylansøgere skal være jobparate fra dag et.

  Mit spørgsmål er så, hvordan har man forestillet sig, at en asylansøger ….. der hverken taler eller skriver dansk ….. skal være jobparat på det danske arbejdsmarked, fra dag et?

 37. Af preben f jensen

  -

  I både Sverige, Norge og Danmark har der nu været en hel stribe af mord på kvinder, plus tusindvis af overfald/voldtægter. Sidst er en 17-årig svensk pige fundet død, efter at hun blev kidnappet af udlændinge for en uge siden. I Sverige er befolkningen nu så kujoneret af racisme-propaganda at næsten ingen protesterer. Det vil selvfølgelig ende med at forbryderne får frit spil og indfører jungleloven overalt i Sverige. I Sverige har de blodrøde feminister og pladderhumanister sejret ad helvede til.

 38. Af Janette Lund

  -

  P. Jensen

  Man kan vel undre sig over i hvilke omgivelser muslim- sørensen frekventerer med urinpost og kælderparti.

  Mit gæt er, at hvis jeg havde spiritusforbrug i rigelige mængder, at jeg ville kunne udvikle samme tillid til mine medmennesker .

 39. Af Per Torbensen

  -

  Edvard Snowden please-afslører gang på gang,hvordan vestlige efterretninger undergraver “demokratiet”,Vesten står idet lort de selv har skabt.

 40. Af Søren Sørensen

  -

  Det ateistiske danske herrefolk som SS tilhører (90% af danskere er ureligiøse og vi er verdens anden mest ateistiske land) burde naturligvis lede landet og ikke religiøse som Preben, Støvring,sørine DF præster endvidere muslimer. Jeres mindretal rettigheder beskyttes men jeres indflydelse på Danmark formindskes således at herrefolket igen bliver herre og frue i eget hus!

 41. Af Allan Nielsen

  -

  Til Jan Petersen, det ved jeg godt jeg uddyber bare det ironiske i udtalelsen om job parathed.

 42. Af jens holm

  -

  Nu har jeg læst masser af indlæg – mindst 50. det er bekæmmende, man både mishandler politiets og danmarks statistiks tal – og oveni i købet heller ikke tager farve af hverken danske love eller antal hoveder.

  Det sidste først. Det er tilladt at fætre og kusiner gifter sig. Og ja indavl var ikke så mærkelig her for ikke længe siden – især når det drejede sig om fast ejendom. Dernæst er mængden af ekstra handicappede yderst beskeden i antal hoveder og ikke STOR. I første er den en overrisiko på ca 2%.

  Og så er politiet tal altså ikke domme. Vi ved fx at 30% af alle voldtægter er åbenlyst falske, og dernæst at en god del af de 70% faktisk bliver frikendte( i dette ligger naturligvis forbrydelser sommetider ikke kan bevises). Men humlen er, politiets tal er BRUTTO.

  Flere anmeldelser er derfor ikke det samme som flere forbrydelser. Det kan de være ved mængden af mørketal jo så mindskes. Men det omvendte kan også være tilfældet, nemlig man samfundsmæssigt bliver mere fintfølende og derfor oftere anmelder med mindre selvreflektion over diverse kedelige hændelser(I gamle dag kunne det sommetider hedde bondeanger).

  Men nøglerne skrives der ikke noget om. Der er tale om kriminelle og kriminel lavalder. Reelt nedsætter man med forstand næsten al slags kriminalitet ved at opdrage folk til en forståelse på demokrati, respekt, dit og mit osv.

  Her er det så en usvigelig kendsgerning, at man i de kredse, der her fokuseres, på netop burde være en ekstra indsats fremfor – som jeg har indtryk af – det modsatte. Man må gå i flæsket på folk, stå på deres tæer, så de ikke bare kan gå væk. Der er klart behov, men dette er uanset hvad ikke gratis. Her er det klart, man må have noget bedre at komme med – vejen til et godt liv for den potentielle – og os andre.

  Mener denne vej er langt bedre end politi på hvert hjørne og proppede fængsler som udtryk for velfærd.

  De andre er nøglen. Inkludering er VI, OS…

 43. Af Jan Petersen

  -

  @ Allan Nielsen

  Ok, så taler vi da samme sprog. Det er bare uendelig svært, somme tider at vide, om det …… man forfatter på tryk …… nu også forstås korrekt af andre 🙂

 44. Af Hans Nielsen

  -

  Det Danmark du kender

  Vi vil kæmpe for endnu mere af det samme

  Med Venlig Hilsen
  Socialdemokraterne

 45. Af Jan Petersen

  -

  Til JANETTE LUND – 14. JUNI 2015 9:46

  Hvis du ellers har tid, lyst og lejligehed så se denne video “9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out | Danske undertekster (gratis 1-timesudgave)” linket er her:

  https://www.youtube.com/watch?v=MAA3gYJI3lw

  Her forklares, ren videnskabeligt, hvordan man river 2 twin-towers plus en tredie bygning 7 ned, nemlig som en kontrolleret nedrivning. Og det tvivler jeg meget på, en langskægget Bin Laden gemt i bjergene i Afghanistan var i stand til at iscenesætte! Men se selv, faktisk en god lærerig video.

 46. Af Niels Andersen

  -

  Ingen tvivl, -i kategorien “rå og brutale vold” især mod kvinder, – der er kriminelle af anden etnisk herkomst voldsomt overrepræsenteret og der er kun ét at gøre, – stem DF.

 47. Af Karl Nielsen

  -

  @ Jens Holm
  Det er da sørgeligt du er så dårlig til procentregning og statistik.
  Når der en risiko på ca. 2% i den etnisk danske befolkning og en øget risiko på ca. 4-5% ved fætter-kusine børn, så er overrisikoen ca 2% POINT eller 100% – altså dobbelt så stor risiko!!! Der ud over er der en generelt lavere intelligens blandt børn af fætter-kusine forhold, som gør at en stor del skal i specialskole:

  “På Engskolen, Fensmarkskolen og Frederiksgårs Skole, der er skoler for udviklingshæmmede og lettere mentalt retarderede børn, er seks ud af ti børn tosprogede”

  Læs her hvad den socialdemokratiske Lars Aslan Rasmussen synes om det:

  “S-politiker: Indavl i indvandrerfamilier belaster specialskolerne”
  “Vi kan som samfund ikke gøre andet end at forbyde fætter-kusine-ægteskaber”

  http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2026149/s-politiker-indavl-i-indvandrerfamilier-belaster-specialskolerne/

  Det medfører enorme ekstraudgifter for samfundet – som det også ses i England, hvor kun 3% af befolkningen står for 33% af alle fødsler med gendefekter!

  Men den magtliderlige Helle-lystløgner er ligeglad sålænge de stemmer rødt, og skulle de få den ide at de ikke vil stemme, giver Helle-skattesvindler en million til Zornig så hun kan tvinge det importerede røde-stemmekvæg i stemmeboksen, så de kan levere deres røde kryds som betaling et evigt arbejdsfrit, familiesammenført luksusliv, betalt af Danske skatteydere!

 48. Af Jonas Holt

  -

  Til Søren Sørensen:

  Sørensen – nu må du lige styre dine tendenser. . Du må da også have familie, der bevæger sig rundt på gader og stræder.

  Mener du virkelig at du vil sove godt om natten når din 17 årig niece er blevet voldtaget og banket af en mu slim?

  Mine tal vedr. 95 % af voldtægter i Danmark er begået af udlændinge er IKKE taget fra DF valgpropaganda – det er tal fra Danmarks Statistik. I stedet for at bitche mod virkeligheden, BURDE du, som (over)ivrig debattør ikke sætte dig ind i fakta ?

  (Ja okay – tallene siger at det er ca. 7 % danskere – MEN vi er flere der IKKE mener man er dansker BARE fordi man er født i DK. Når man er opvokset på mu slimsk vis, med dertilhørende manglene respekt for danske kvinder – så er man IKKE dansker i MINE øjne. Alle må da kunne se, at det er grotesks, at udlændige er flere 1000 % mere kriminelle end danskere. Sørensen, hjælp os med at bekæmpe problemet )

  Det er fint at du stemmer rødt – der er sikkert flere i min familie der gør det – men at fornægte virkeligheden og fakta er da uhensigtsmæssigt – hvis du syntes at vi skal have svenske tilstande i DK – jamen så er det jo fint at stemme rødt.

  Så held og lykke med valget. I vinder jo sikkert igen. Desværre for os blå – og for kvinderne i DIN familie : (

 49. Af Søren Sørensen

  -

  Karl Nielsen

  Ja og dansk svineproduktionen steg 0,3% eller 2 millioner. 678.879 i dåseproduktion. Det dobbelte af nær ingenting er lidt mere en nær ingenting!
  Gud herrebevares!

  Jonas@

  Vis lige statistikken med 98% af alle voldtægter tak dit ævlehoved!

  Kriminaliteten har været stærkt faldende mht indvandrer i Danmark. Støvrings her mikroskopiske stigning på 2% over et år er blot et sæson korrigeret tal. Er jo også kommet flere udenlandske sidste år!

  Vi kan ikke diskuttere falske tal og komme til konklusioner derfra!

  En stram indvandring må på bordet for et dk med muligheder for alle!
  Ingen vilje nogen steder/blok.

 50. Af Jonas Holt

  -

  ‘En muskuløs mand, som der står politi på ryggen af, sidder rystende og græder bag et skur. En kriminaltekniker klædt i hvidt stirrer håbløst ud i luften, mens en hundefører har begravet sit grædende ansigt i hundens pels. Stedet er Kinnekulle, og for et øjeblik siden fik de nyheden om Lisas død’,

  I røde kan sq ikke være det bekendt. . . . . . . . . . Hvad fan… har vi dog gjort jer ?

Kommentarer er lukket.