Fjendtlighed i det multikulturelle samfund

Af Kasper Støvring 177

Et multikulturelt samfund er et splittet samfund, der fostrer mistillid og fjendtlighed mellem grupperne. Det er reglen. Men FN’s repræsentant for migration, Peter Sutherland, opfordrer EU til at underminere national homogenitet; EU’s repræsentant for udenrigsanliggender, Federica Mogherini, mener, at politisk islam er en vigtig del af Europa; Politikens Jes Stein Pedersen mener, at kun store folkevandringer vil kunne redde Europa; og den stærkt overvurderede ”erhvervskvinde”, Stine Bosse, mener, at flygtninge udgør en vigtig arbejdskraft, selv om syrerne hører til de ringest uddannede flygtningegrupper, og kun 3 procent af alle flygtninge er jobparate.

 

Hvordan ser multikulturalisme så reelt ud? En af de største og mest troværdige undersøgelser om muslimer i Europa, WZB-undersøgelsen, viser, at muslimer sammenlignet med kristne udviser en høj grad af fjendtlighed mod andre grupper. Næsten 60 procent afviser homoseksuelle som venner, 45 procent mener, at man ikke kan stole på jøder, og 54 procent mener, at Vesten er ude på at ødelægge islam.

 

Muslim-Fundamentalism-Figure-2

 

Undersøgelsen, der også viser, at 75 procent af muslimer i Europa kan defineres som fundamentalister, afviser, at det egentlige problem er sociale forhold. Det handler her, som altid, om kultur, og i øvrigt er problemerne lige så store blandt yngre generationer som ældre: Integrationen forbedres netop ikke over år (desuden er besvarelserne fra 2008, og der er ingen grund til at tro, at forholdene er forbedrede, tværtimod):

 

“Because the demographic and socio-economic profiles of Muslim immigrants and native Christians differ strongly, and since it is known from the literature that marginalized, lower-class individuals are more strongly attracted to fundamentalist movements, it would of course be possible that these differences are due to class rather than religion. However, the results of regression analyses controlling for education, labour market status, age, gender, and marital status reveal that while some of these variables explain variation in fundamentalism within both religious groups, they do not at all explain or even diminish the difference between Muslims and Christians. A cause for concern is that while among Christians religious fundamentalism is much less widespread among younger people, fundamentalist attitudes are as widespread among young as among older Muslims.”

 

Faktisk viser undersøgelsen om fjendtlighed over for andre grupper, at imens kristnes fjendtlighed er markant mindre blandt de yngre, er dette ikke tilfældet med muslimer. Som undersøgelsen selv konkluderer: Alt dette burde vække stor bekymring hos politikere i Europa. Ikke mindst fordi det giver stor plads til radikalisering.

 

Men i debatten om multikulturalisme må man altid begynde forfra. Uvidenheden synes bundløs, lavmålet når konstant nye højder. Et multikulturelt samfund ER ikke en god ide, til trods for David Camerons taktiske retorik for nylig. Assimilation er målet, og det betyder jo netop, at andre, der gerne vil, kan blive en del af vores. Og det er der da selvfølgelig også rigtig mange, der bliver. Læs fx Latifa Ljørrings indlæg i går i Berlingske. Latifa  Ljørring er med sin muslimske baggrund et glimrende forbillede.

 

 

177 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  Jeg forstår ikke nogen gider at kommentere J.VillyMadsen. – Han er jo -een der- bekender sig til ekstrem kommunisme. – lad HAM da det, men at gide kommentere folk, der har meninger der er værre end landsforr ddere under den sidste krig som jo ingen unge må høre om i skolerne, det må man da holde sig fra.
  Jeg har tit sagt at danskerne forstår ikke hvad der sker i Europa/verden, men man skal nok mere sige at de i den grad indoktrineres til at tro at “alt er godt”, drik en cafe-latte så går det bedre. o.s.v.
  Og i dag har jeg f.eks. en datter der intet ved om “manden med overskægget” og jøde-udryddelserne. Man fortier det i skolerne. Man fortæller bestemt heller ikke om halshugninger, steninger, hængninger af homoer o.sv. os.v. Danmark ødelægger sig selv – ELLER “forræderne” ødelægger Danmark.

 2. Af Anni Larsen

  -

  Hvad er det dog for et samfund og ikke mindst medier vi har i dag?
  KS. jeg har tabt ALT for dig – og det er jo præcis det b.dk. JVMadsen og flere ønsker skal ske.
  Forstår du/I ikke at hvis man ikke kan give sin mening til kende så er det jo ren C ens ur!
  Det må man ikke engang skrive lige ud! Vi er langt, langt længere dernede end d d r var.
  Min kære kone har samme “mening” og kan sende det her indlæg, men hvor ER det dog utroligt at det jo er det samme som man bor i Rumænien. (Kun DE der har den DR-røde mening accepteres til at sige deres mening) Mon ikke Danmark meget, meget, meget snart bør vågne?

 3. Af Kurt Dejgaard

  -

  Henning Svendsen (re: 1. AUGUST 2015 16:)

  1) Tallet var 140 og ikke `170
  2) Jeg er ikke nogen computerhjerne. Men jeg arbejder med talbehandling til dagligt og bruger derfor min kunnen, konstant.
  3) Som jeg sagde, dengang: Tallet siger ikke en dyt om personen, da testen åbenlyst kan trænes, på linie med skolens færdighedsregning. Det blev iøvrigt siden bekræftet af en JP blogger som netop systematisk trænde evnen og derved øgede sin score ganske betragteligt.
  4) Jeg hælder til den samme udlægning som den vel fremmeste forsker indenfor området, New Zeelænderen James Flynn. Han konstaterer at tallet fortrinsvis korrelerer med længden af den uddannelse man har fået.
  5) Hvad det at løbe med halvkvædede viser og opfundne data, fremfor at sætte sig minimalt ind i det man kloger sig på siger om intelligens, skal jeg ikke kunne sige, da jeg ikke arbejder professionelt med intelligensforskning. I det hele taget synes jeg intelligensforskningen siger mest om de der bedriver det: Psykologer, som i samme anledning udgiver sig for eksperter i genetik – et felt ingen af dem har uddannelsesmæssig basis for at bedømme, endsige udtale sig om med noget der ligner ekspertice.

 4. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Hvorfor skvattede Sovjetunionen sammen? Fordi det var et kommunistisk, multietisk samfund!

 5. Af Kurt Dejgaard

  -

  Henrik Rudolph (re 1. AUGUST 2015 21:05)

  Sålænge man vil dømme en hel befolkningsgruppe på een mand, kommer vi ingen steder. Men det tror jeg heller ikke du er interesseret i at vi skal.

  Jeg har aldrig oplevet disrespekt fra een eneste person af muslimsk observans. De eneste jeg personligt har oplevet have svært ved at tåle at blive korrigeret, når de har taget fejl, har alle været kinesere. Men jeg skal nok vare mig for at dømme enhver kineser ud fra de observationer. Jeg nøjes med at konstatere intellektuelle svagheder hos de individer hos hvem jeg har konstateret problemet.
  Hvad andre gør i af ad hominem ekstrapoleringer, må de selv rode med. Det er deres problem, ikke mit.

 6. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Axel Eriksen, Kim Olsen m.fl.
  Sovjetunionen skvattede sammen, fordi det ikke var kommunistisk. Kommunisme er humanisme, og derfor kunne russerne ikke få sig selv til at smide de atombomber, der kunne have fjernet kvælergrebet fra USA og Vesten, som forhindrede udviklingen af den kommunistiske samfundsmodel i USSR for frihed, lighed og social retfærdighed – alt det som den hellige treenighed nationalisme, kapitalisme og fascisme bekæmper.

  I modsætning til USA, der ikke havde problemer med at bombedræbe 200 000 uskyldige japanere og en million vietnamesere, har russerne endnu ikke kunnet få sig selv til lignende barbari. Men selv russerne kan blive presset så hårdt, at de bliver tvunget til at gøre desperate ting for at modvirke aggressionerne fra Vest. Det er helt åbenbart, at sanktionerne og Nato-opbygningen klods op ad Ruslands grænser skal fremkalde desperation.

  Ingen er i tvivl om at USA, EU og Nato vil fortsætte presset indtil russerne reagerer på en sådan måde, at man har undskyldningen for et fuld skala angreb, der skal gøre Rusland til amerikansk vasal, og hvis EU ikke træder i karakter, vil det ske, og så kan Russerne ligeså godt kaste bomberne – mens de kan – forståeligt nok. Vesten har ikke fortjent bedre.

 7. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Nåh, kommunisme er humanisme – så skal man høre det med – hvis man kunne spørge de mange millioner som er blevet likvideret af Stalin, Mao, Pol Pot, Mugabe etc. – tror du, at de ville udbryde i samlet kor: Det var humanisme!???

 8. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Det er jo rablende sindsygt – det du fremsiger! Atombomber over den vestlige verden!

  Man forstår nu, hvorfor kommunisterne udryddede folk med en lille smule intelligens!

 9. Af Jesper Høegh

  -

  Muslimerne i DK – italesætter – tilretteviser Danskerne – via deres positioner- i alle medier/TV
  Talsmænd for det Muslimske Trossamfund/Imamer – Viceborgmestre – Byrådsmedlemmer – MFere med flere.

  Hvor mange Danskere har samme politiske taleret / slagkraft i Muslimske Lande.

  Vi har været alt- alt for eftergivende – omdelt Statsborgerskaber der har udløst Stemmeret – der har fået indflydelse på Danskernes Liv – uden vores
  medvidende .

  Vi har fået Halal Slagterier med messende Imamer – Moskeêr – Bedetæpper hvor Muslimerne har ønsket det- revet Kors ned til Benefice for Muslimer
  osv.osv.

  Det må være tegn på Dumhed – når der råbes Racist efter os der ikke vil underkastes Islam – eller tilsidesættes i vores eget Land efter Islams ønsker og behov – Islam er en Ideologi IKKE EN RACE!

  Jeg vil til hver en Tid hjælpe Mennesker i Nød – hvilket vi Danskere har gjort alle dage – meen Muslimer vil aldrig kunne indpasses/leve i Vesten!
  At der er søde/flinke/rare Muslimer i DK – utvivlsomt – men alle er de
  underkastet Islam/Koranen – Kultursammenstødet uomtvisteligt – der kun
  forværres dag for dag.

  Så Fremtiden er som at gå på glødende KUL – på bare Fødder.

  Lad være med kryptisk Tale – der kun til stadighed tilslører de faktiske forhold – meld klart ud – vi vil ikke et islamiseret DK!

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Ja, kommunisterne slagtede de med lidt intelligens – så er der kun de allerdummeste tilbage, der stadig sværger til den idologi , der i praksis har vist sig ikke holdbar!

  M.h.t. russernes opførsel i Ukraine – diverse overflyvninger/krænkelser af andre nationers luftrum/ søterritorium – tyder det på imødekommenhed?

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Høgh,

  Det er noget forbandet sludder, at muslimer aldrig kan indpasses i vesten. Det går egentlig ganske godt i USA. Der har været tilfælde som Boston-bomberen; men langt de fleste ‘terroristlignende’ begivenheder er begået af lokale, kristne hvide. Terroristerne bagved 11 SEP var naturligvis muslimer, men boede netop ikke i USA.

  Der er snarere viljen til at integrere dem det skorter på. Og den uvilje er det dumt at ville benægte.

  Men de kunne jo også bare vente til vi er færdige med vort kollektive selvmord på grund at en stadende faldende ‘indfødt’ befolkning. Hvordan vil du bare opretholde status quo med de nuværende fødselstal, og hvordan vil du ændre dem?

  Integrationen går vist egentlig i hovedsagen ganske godt. Som min søn fortalte forleden om en oplevelse–det var vist i Fields–så ankom et antal unge ‘hættemåger’, forsvant ind på toiletetet og kom ud i strutskørter, uden slør.

  De nyankomne flygtninge skal naturligvis i de fleste tilfælde kun have tålt ophold. Når balladen er slut hjemme, er der brug for dem der og ikke her.

  Men fri os fra den propaganda, som ligner den, der i århundreder er benyttet mod jøderne.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og til Axel Eriksen,

  Lad nu manden … Han forstår sikkert verden som Ninotska: I fremtiden vil der være færre, men bedre russere!

 13. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  En kommune mindre svensk by river i hast ned en helt stor ny boligblok der ikke er taget i brug, af angest for at blive påtvunget en overtagelse af boligerne fra islamistiske asylturister.
  Se dette er heltemodigt dette er klarsyn, byen er foreløbigt reddet, købte sig tid…… det er nu blevet til en overlevelseskamp, når politikerne svigter, løber fra deres ansvar, og placerer civilbefolkningen til deres egen overlevelseskamp, at den stærkeste ikke overlever, men om heldig slipper bort i tide.
  Nogle lokalpolitikere der endnu siger fra og klarsyn, men tiden er dem imod, og lovstiftningen er dem imod, på islamisternes side, og islamisterne strømmer nu ind i millionvis med de folkevalgtes velsignelse, tro ikke at islamisterne skåner disse folkevalgte, for det gør de bestemt ikke, end ikke vil de få en gravsten, men masse afbrænding sammen med bildæk, sammen med den nordiske kultur for evigt glemt i et blodbad, den lille havfrue slåes istykker med en muggert, i en blodrus.

  “Evil triumph when good men do nothing.” Edmund Burke

 14. Af Henning Svendsen

  -

  Velkommen til Dejgård!-140- her ligger alle vi andre også nu mangler vi bare sømanden fra Mandalay så er vi i flertal og kan sætte kurs mod Hong Kong i Nyhavn her dømmer vi Løkke til Sing Sing og så er det Inger som er in.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jo, JUF, du er ikke helt galt afmarcheret, når det gælder situationen i Sverige. Du burde også se på opinionsmålingerne herovre. Så vil du opdage, at SD på nuværende tidspunkt har en større andel end DF i Danmark (noget med 23%).

  Problemet er, at politikerne ikke vil forstå det. Derfor fik man decemberforliget, der freder regeringen. Det var nok dråben, der bægeret til at flyde over for mange svenskere. Den nye leder af kristdemoktraterne, 28-årige Ebba Bush Thor, har forstået det, og straks er KD blevet stemplet som et ‘mini-SD’ af det politiske establishment.

  Desværre behøver vi en kraftig indvandring, måske ikke i dag, men så om få år. Der bliver for få aktive til at betale din pension. Ergo må vi se at finde ud af, hvad vi kan bruge indvandringen til. De hadske kampagner mod dem fører intet fornuftigt med sig. Men de skal jo heller ikke sidde på deres hænder og blive fodret som fugleunger. Her er det, at amerikanerne har vist sig effektive: Vil I have mad, må I bestille noget for at få den. Det var sådan set også den chokerende besked til flygtningene fra DDR for 25 år siden, da de væltede ind over Forbundsrepublikkens grænser: Tro ikke, at I får noget gratis herovre.

  Så det kunne være beskeden til luksusflygtningene. Vil I leve her, må I bestille noget, og her har politikerne svigtet ved at holde flygtningene i et gyldent bur.

  Dine millioner er nu 30.000 og det er sikkert også for mange.

 16. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Axel Eriksen, Lemche m.fl.
  Kommunismen er forsøget på at gøre primater til samfundsvæsener, men med primitive typer som dig, har det nok lange udsigter, dog kommunister kan vente. Vor tid kommer når udviklingstrinet er til det. Den herskende fascisme præsenteret af USA, CIA og Nato kæmper en umenneskelig kamp mod udviklingen, men på et eller andet tidspunkt må den give op.

  Fornuften vil sejre over dyrisk grusomhed, og et demokratisk, humanistisk kommunistisk samfund vil blive etableret til afløsning af det nuværende totalitære, privatkapitalistiske konkurrencehelvede, hvor såkaldt frie markedskræfter – læs kapitalen – regerer, regulerer og ødelægger.

  Kommunisme kræver intelligens nok til at sætte sig ud over sine dyriske tilbøjeligheder, men det er du åbenlyst ikke i besiddelse af. Derfor kan jeg ikke anbefale dig at sætte dig ind i kommunismen. Det ville du simpelthen ikke kunne. Du synes utvivlsomt selv, at du klarer dig fint med de informationer, du har fået indoktrineret af den perverterede, antikommunistiske, amerikanske CIA-producerede propaganda, hvis eneste formål er at ophidse til krig mod fremskridtet/kommunismen. Du er en sølle stakkel.

 17. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen!

  Jeg er ikke en primat – men et rovdyr, der verbalt forsøger, at angribe primater med hjerneforstyrrelse!

 18. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  ………Lemche…..nu kender jeg ikke igen tallet 30.000……det figurerer måske/ sandsynligvis i de officielle statestikker et sted, er jeg sikker på du ikke har grebet det ud af luften………men tager man Danmark er der uofficielt over 600000 islamistiske asylturister…….det er ikke det officielle tal, sådant tør regeringen nemligt ikke at offentligøre at i virkeligheden langt over 600000 islamistiske asylturister i Danmark…………det officielle tal langt lavere.
  ……..så derfor tør jeg slet slet ikke tænke tanken hvor mange islamister uofficielt i Sverige……ikke officielt, men uofficielt…….nej jeg tør end ikke tænke tanken…….og hele mellemøsten og Afrika er samtidigt nu på vej.

  Iøvrigt tak for dit helt fornuftige svar, sommetider overrasker du alligevel, er du en og samme person, kun morede det mig lidt hvordan du tror disse islamister der kommer for at udplyndrer alt kan bidrage til din pension……….regnestykket går simpelhen ikke op…….jeg ved godt det ikke er din egen ide, men de svenske politikere der bilder befolkningen ind at bedst at islamisterne overtager og beriger alt…..du Lemche kender bedre end nogen i dette kommentarie til beretningen om den Trojanske hest …….for de nordiske politikere er den ukendt eller i bedste fald en skrøne eller ligegyldig fjern støvet historie, der går over deres hoved………nu kommer den hesten ind og portene på vid åbent gab, og vi aner ikke vores undergang inden alt er for sent.

  Nej islamisterne kommer ikke for at betale din pension………de kommer for at udplyndre…….. der findes slet ikke en næste generation af danske – svenske pensionsmodtagere……….i den betragtning var det vel bedre med en mindre pension……..eller hvor meget er livet værdt…….bedre at være i live og en mindre pension………skulle jeg vælge imellem liv eller pension, ved jeg godt hvad jeg vælger fra.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF,

  Jeg talte nu om din pension. Og det med vores uddøen, den klarer vi fint selv. Uden hjælp.

 20. Af Jesper Høegh

  -

  Niels Peter Lemche

  at du mener det jeg skriver er noget forbandet sludder – afslører dit debatniveau – afprøvet tidligere – negativt resultat!

  Jeg har aldrig stillet nogen i udsigt at – jeg vil bidrage med Integration af
  500 000 Muslimer i DK – har du – i så fald hvornår og hvor?

  Muslimer er underlagt Koranen/Islam der er uforeneligt med Dansk Kultur/Værdier + alle andre EU lande.

  Hvad USA har af Muslimer er en abstrakt sammenligning !

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Høegh,

  jeg husker ikke, at jeg overhovedet skrev noget om dig og dine meninger–i denne omgang, så med mindre du er den samme som JUF, så ta’ og stik piben ind.

 22. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Jamen….jamen……Lemche….. så bukker jeg og siger tak, godt at jeg fik det skriftligt at en min pensions garanti, at den dag frem for skrankepaverne, at jeg forsøger kræve min ret, at de dem folk i hvide kitler slæber mig bort, at i det mindste ifølge Lemche kan de ikke tage min pension.

 23. Af Jesper Høegh

  -

  korttidshukommeelse hr. Lemche

  AF NIELS PETER LEMCHE – 3. AUGUST 2015 11:06
  Jesper Høgh,

  Det er noget forbandet sludder, at muslimer aldrig kan indpasses i vesten. Det går egentlig ganske godt i USA. Der har været tilfælde som Boston-bomberen; men langt de fleste ‘terroristlignende’ begivenheder er begået af lokale, kristne hvide. Terroristerne bagved 11 SEP var naturligvis muslimer, men boede netop ikke i USA.

  Der er snarere viljen til at integrere dem det skorter på. Og den uvilje er det dumt at ville benægte.

  Men de kunne jo også bare vente til vi er færdige med vort kollektive selvmord på grund at en stadende faldende ‘indfødt’ befolkning. Hvordan vil du bare opretholde status quo med de nuværende fødselstal, og hvordan vil du ændre dem?

  Integrationen går vist egentlig i hovedsagen ganske godt. Som min søn fortalte forleden om en oplevelse–det var vist i Fields–så ankom et antal unge ‘hættemåger’, forsvant ind på toiletetet og kom ud i strutskørter, uden slør.

  De nyankomne flygtninge skal naturligvis i de fleste tilfælde kun have tålt ophold. Når balladen er slut hjemme, er der brug for dem der og ikke her.

  Men fri os fra den propaganda, som ligner den, der i århundreder er benyttet mod jøderne.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Høegh,

  ????

  Med mindre du opfatter alt, som du er uenig med som et angreb på dig personligt.

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Har nu lyttet til dig og skal nok frede ham! Jeg er af den formening, at han aldrig har læst nogle af Ninotskas 7 “teser” – han har kun læst Marx, Lenin og Stalins udgydelser!

  Det eneste, der ubevidst har bidt sig fast hos ham er: Man skal stædigt fastholde, hvad man er indoktrineret med!

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  nå ja, Jesper Høegh, det var den fra før frokost, det handlede om. Jamen, hvad skal jeg da ellers sige, når det er noget forbandet sludder.

  Man kunne også kalde det pusten til fremmedhad.

 27. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Bemærker at en anden blog i sommervarmen diskuterer territoriale rettigheder til Nordpolen………vigtigt naturligvis at ikke territoriale rettigheder til Nordpolen falder i islamisternes hænder, der er jeg enig, derfor vigtigt at Danmark fralægger sig ethvert krav på sådanne områder ved Nordpolen, da Danmark står over for en snarlig islamistisk magtovertagelse af landet, det samme gør Norge, derfor vigtigt at disse 2 lande frafalder alle krav på Nordpolen, at ikke territoriale krav på Nordpolen falder i islamisternes hænder……med mindre danskernes plan at flygte til Grønland/Nordpolen, men så skal det specifiseres i aftalen, at Nordpolen ikke tilhører Danmark, men tilhører det danske folk, altså Nordpolen islamistisk fri zone.

Kommentarer er lukket.