Danmark, statsborgerskabet og Liberal Alliances svigt

Af Kasper Støvring 54

 

 

 

Der kom alene i går 10.000 ikke-vestlige migranter til Tyskland fra Ungarn. Diget er brudt. Vi skriver historie, men ikke ret mange synes at være klar over det. Men det er altså nu, det sker, Europas forandring. I skrivende stund stormer immigranter ind over den danske grænse, som det hedder i denne beretning. Det virker helt enormt selvdestruktivt, ikke mindst for de venstreorienterede og liberale partier og for EU. Blot ét eksempel: Asylansøgeres kriminalitet er herhjemme femdoblet på syv år, og hver tredje asylansøger bryder loven og begår ”optøjer, røverier, butikstyverier og vold”, som man kan læse i denne artikel, hvis tal er fra 2013. Alt dette var altså inden denne nuværende storm. Og så vil folk undre sig over og fordømme den stærke tilslutning til Europas højreorienterede, indvandrings- og EU-kritiske partier i de kommende år…

 

I denne skæbnestund kender vi Liberal Alliance igen – som en kulturradikal aflægger af Det Radikale Venstre, der hellere vil lave værdipolitik med den yderste venstrefløj end med den borgerlige fløj. Senest i så vigtig en sag som statsborgerskab. Regeringen vil genbehandle 2750 sager, men LA blokerer. Det blotlægger, hvad vi vidste, men måske havde glemt: Man kan ikke stole på Liberal Alliance, hård i retorikken, men fuld af falske løfter. Og dertil skadelig for Danmark. LA har forsøgt sig med alle mulige bortforklaringer, der ikke holder en meter.

 

Vi må sige tillykke til LA og resten af danskerne med nye statsborgere, heriblandt anti-demokratiske islamister, Hizb ut-Tahrir-støtter og mennesker på permanent forsørgelse.

 

Man uddeler altså med rund hånd, og med LA’s hjælp, den fineste gave, en stat kan give en udlænding, statsborgerskabet. Og man giver det til udlændinge, der ikke på nogen måde er danskere. Man får statsborgerskab, men man behøver ikke at være loyal over for landet, behøver ikke at beherske sproget, ikke at vide ret meget om landet, ikke at være en del af landets kultur. Tværtimod, man kan være islamist og meget andet godt. Problemet understreges af, at Danmark sammenlignet med andre lande ligger i top, hvad angår antallet af jihadister.

 

Søren Hviid Pedersen har skrevet om LA’s svigt ifm. statsborgerskabet i sin seneste klumme. Her vil jeg vende mig mod Danmark og begrunde, hvorfor vi skal passe på vores land, bl.a. ved ikke at uddele statsborgerskab som var det en gavebod, udtryk for en menneskerettighed.

 

I min seneste Perspektivklumme tager jeg udgangspunkt i Dansk Flygtningehjælps Andreas Kamms udtalelse, at såfremt folkevandringen ikke bremses, står vi foran deciderede ”ragnarok-scenarier”. Det udsagte er ikke nyt, tværtimod, men udsigelsesinstansen er ny, eller for at sige det mere jævnt: indholdet er velkendt, men afsenderen er ny.

 

Andreas Kamm fortsatte lige så opsigtsvækkende: ”Vi risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge og migranter på den ene side og lokalbefolkningerne på den anden går helt skævt og eskalerer.” Svaret på krisen er ifølge Kamm ikke, at ”Europa importerer overskudsbefolkningerne”, for vi risikerer ragnarok, det må vi forhindre, imens vi endnu kan.

 

Vi har meget at miste, for vi lever i et mirakel af et samfund. Hvor godt har vi det så? Hvordan ser et godt samfund ud? Det er et retssamfund, hvor borgerne har meget høj grad af tillid til hinanden. De udviser stor ansvarlighed, nyder ikke kun rettigheder, men gør også deres pligt. Det er et samfund, hvor vi kan identificere os med hinanden, men også med myndighederne og institutionerne, vi lever under. Det gør os i høj grad villige til at adlyde beslutninger, der ikke umiddelbart er i vores egen eller vores nærmestes interesse.

 

Et fredeligt samfund, altså, hvor dyder som ærlighed, pålidelighed og gensidighed – villigheden til at hjælpe hinanden – er stærke. Et samfund, hvor vores børn kan vokse op i trygge rammer, et liv i frihed og fællesskab.  Det kommer af et stærkt civilsamfund, at vi altså ikke er kuet af en formynderstat eller er udleveret til klansamfundets anarki. Det er faktisk lidt af et, ja, mirakel, at vi er kommet dertil, ikke blot i Danmark, men i Europa.

 

Men jo især i Danmark, og det skyldes ikke mindst den lange fælles historie med de mange civile bevægelser – andels-, højskole-, idrætsbevægelse osv. – for danskerne har ganske enkelt let ved at finde sammen i forpligtende fælleskaber, hvor de kan samarbejde om fælles mål og skabe goder, som også efterfølgende generationer kan nyde godt af. Vi tænker på vores børn, på fremtiden, men får også meget i arv fra tidligere generationer. Alt dette lever videre i dag. Rigtig mange er aktive i foreningslivet, har gode venner og naboskaber, er engagerede i familier, kirker og alle mulige andre netværk.

 

Denne nationale identitet er i virkeligheden ældgammel, går i sin væsentlige kulturelle, historiske, etniske, territoriale, religiøse og sproglige form tilbage til middelalderen. Den er ikke en moderne konstruktion, skabt eller ”opfundet” af en elite, som mange historikere, ja, vel de fleste, har argumenteret for, med Uffe Østergaard i front (han er dog blevet klogere). Det har historikeren Adam Wagner påvist i en ny og grundig bog, ”Danskhed i middelalderen”, udgivet på forlaget Munch & Lorenzen.

 

Når man fremstiller nationalfølelsen som et moderne fænomen og som ”forestillet”, så tjener det ofte et politisk formål, nemlig et anti-nationalt projekt, forsøget på at overbevise offentligheden om, at det nationale og dermed nationalstaterne er nye opfindelser tilbage fra 1800-tallet og derfor også relativt let kan og bør afskaffes igen. Vi skal have post-nationale, multikulturelle samfund i stedet. Adam Wagners bog udgør et glimrende og nødvendigt korrektiv til denne både faktuelt forkerte og politisk problematiske forestilling.

 

Danmark er kort sagt et tillidssamfund med en meget lang fælles historie og har verdens lykkeligste befolkning. Danskerne er forbundne i en national, folkelig følelse af samhørighed, der bygger på sprog, hjemland, kristendom, fælles traditioner og meget andet. Dette gælder også for de andre europæiske nationer. De mest velfungerende nationer, hvis vi ser på sammenhængskraft, velstand og frihed, er de vestlige samfund.

 

Nationalstaterne tillader også opbygning af stabile retsstater og liberale demokratier, fordi folket frit kan indvælge og afsætte deres ledere, hvilket er sværere, hvis ikke umuligt i institutioner som EU. Når dette behov for selvbestemmelse er sikret, så kan folkene åbne sig ud mod naboerne og leve i fred med dem. Det tager meget lang tid at opbygge den slags samfund, men kun kort tid at smadre dem. Det var, hvad der skete i dele af Østeuropa, f.eks. i Polen, da kommunismen tog over. Velfungerende civilsamfund blev ødelagt.

 

Måske er det grunden til, at Østeuropas eliter har vist vejen i den nuværende folkevandringskrise. De kender til undertrykkelsen og de voldelige kampe mellem grupper, og flere af dem har mærket den islamiske trussel på tæt hold, jf. Ungarns historiske erfaringer med det Osmanniske rige. De østeuropæiske eliter nægter pure at tage imod mere end nogle få hundrede flygtninge og migranter årligt. Og disse skal være kristne, som vi bl.a. har hørt det fra Polens ledere. Lyt også til Ungarns leder Viktor Orbáns advarsel.

 

Nationerne er gamle, men de homogene nationalstater er ikke alle sammen gamle, hvis vi ser ud over Europa. Det, vi havde før nationalstaternes Europa, var de fleste steder imperier og multikulturelle og multinationale statsdannelser, især i Øst. Efter Anden Verdenskrig blev de omdannet til nationalstater, og skæbnen for de tiloversblevne multikulturelle og multinationale stater som Jugoslavien og Tjekkoslovakiet viser, hvor stærk nationsprojektet er. Den første gennemgik en voldsom borgerkrig, den anden opløstes fredeligt.

 

I dag findes der kun få eksempler på multikulturelle stater. Belgien er ved at falde fra hinanden, Spanien har store problemer med løsrivelsesbevægelser, og Schweiz har løst problemet ved at give udstrakt selvstyre til de enkelte nationer, de såkaldte kantoner. Begivenhederne i Ukraine og Skotland viser helt aktuelt, hvor stærk nationsprojektet er. Antallet af nationalstater er i efterkrigstiden i øvrigt fordoblet på verdensplan.

 

Folkevandringen er, for at sige det mildt, en udfordring, og billederne taler da også deres eget, tydelige sprog. Men andre udfordringer er større, siger man. Nogle peger på klimakrisen, men den vil ikke skabe nye typer konflikter, men derimod skærpe de allerede eksisterende, der har at gøre med migration og fjendtlighed, had og mistillid mellem etniske, nationale og religiøse grupper.

 

National identitet vil ikke forsvinde, men forhåbentlig blive stærkere. Dels fordi en kosmopolitisk identitet ikke vil have kraft til at mobilisere folk og skabe samhørighed, dels fordi den nationale samhørighed sikrer, at vi ikke får et tilbagefald i sekteriske kampe mellem etniske grupper, klaner, stammer, storfamilier, religiøse fraktioner etc.

 

Vil man se konturerne af et kommende ragnarok, kunne man passende skue til Sverige og de bølger af voldtægter, bilafbrændinger, bombeanslag og ekstrem vold i de nu 55 zoner, politiet har svært ved at få kontrol over. Men vi kan også skue ud over resten af Europa. MI5-chefen frygter, at terroristerne er ved at vinde over efterretningstjenesterne, der på grund af den teknologiske udvikling og stramme regler har svært ved at følge med i deres kommunikation og terrorforberedelser.

 

Vi vil se flere Muhammedkriser, Charlie Hebdo-massakrer, flere indvandrerbander, der allerede ”vækster”, mere jødehad, og der vil komme til at foregå benhårde prioriteringer i de kriseramte velfærdsstaters budgetter. Nogle kommuner er nu ved at opkøbe villaer til flygtninge. Hvor mon de penge skal tages fra? Imens får de ældre på plejehjem sjældnere og sjældnere bad, og mere og mere dårligt frysetørret mad. Der skal jo spares.

 

Kort og godt: Der er en meget høj pris at betale for at tillade den nuværende folkevandring.

 

 

54 kommentarer RSS

 1. Af Niels O

  -

  “I denne skæbnestund kender vi Liberal Alliance igen – som en kulturradikal aflægger af Det Radikale Venstre, der hellere vil lave værdipolitik med den yderste venstrefløj end med den borgerlige fløj. ”

  Så håber jeg bare, at flere tidligere konservative vælgere, der er gået til LA, så også erkender det og vender tilbage til K.

 2. Af Jens-Martin Karlsson

  -

  Liberal Alliance agerede som de gjorde af en simpel grund nemlig at såfremt du får et brev fra en myndighed om at du bliver tildelt et gode at så skal du have en garanti for at få dette.
  Jeg synes at vi i stedet skal se på at daværende justitsminister, som tilfældigvis er Mette Frederiksen, ikke tog og oplyste borgerne der fik de famøse breve at der var et potentielt regerings skifte på vej, på baggrund af et forestående valg, og at den dispension de var blevet tildelt kunne falde bort hvis der kom et nyt flertal hvilket at man skulle betragte som meget sandsynligt ud fra de meningsmålinger der var i den sidste valgperiode.

 3. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Kasper Støvring skriver: “I denne skæbnestund kender vi Liberal Alliance igen.”

  Ja, og heldigvis for det. Som garant for retssikkerheden.

  I august – altså EFTER valget – bekræftede V og K overfor ministeriet, at de IKKE ville se de sager igen i udvalget fordi de betragtede dem som færdigbehandlede .

  I en retsstat SKAL man kunne stole på SÅ klare udmeldinger fra både politikere og embedsmænd.

  Er Kasper Støvring modstander af retsstaten?

 4. Af J Nielsen

  -

  “Er Kasper Støvring modstander af retsstaten?”

  Det lader det til.

 5. Af Søren Sørensen

  -

  Støvring kalder konsekvent alle for immigranter. Ordet flygtning bliver slet ikke brugt!

  I sit angreb på LA glemmer Støvring at det er LA og Ø og DF der opmuntre deres vælgere til at stemme mod EU d. 3 dec og selvbestemmelse her men V og K vil mere EU!
  Statsborger sagen var vedtaget før!

  Hvis men ønsker en stram indvandring er løbet kørt før udmeldelsen af EU. En spansk ,svensk eller tysk migrant/flygtning svare hurtig til en dansk!

  Alt må satses på ud af EU nu først og fremmest!

 6. Af peter kocsis

  -

  Støvring:” I skrivende stund stormer immigranter ind over den danske grænse, som det hedder i denne beretning.”

  De STORMER! HAHAHAHA !!!

 7. Af peter kocsis

  -

  støvring:

  “Asylansøgeres kriminalitet er herhjemme femdoblet på syv år, og hver tredje asylansøger bryder loven og begår ”optøjer, røverier, butikstyverier og vold”, som man kan læse i denne artikel”

  jamen Støvring det burde du da kun være glad for fordi des mere kriminalitet dine hadeobjekter begår desto færre bliver der af dem:

  -” Vi sørger for en ekstra hurtig behandling af sager med frihedsberøvede kriminelle asylansøgere, så vi sikrer, at de hurtigst muligt kan udsendes af Danmark, hvis de ikke får asyl, forklarer Jakob Dam Glynstrup”

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  Tænk at Kasper Støvring ser op til de højrenationalistiske bevægelser i Østeuropa. Disse bevægelser findes også i det tidligere DDR, med nynazisterne som de mest ekstremistiske.

  Hvis der er nogen, der forsøger at opløse de europæiske retsstater, som vi kender, så er det ikke asylansøgere fra krigshærgede nationer, men hadefulde og fremmedsfjendske højrenationalister, både i Østeuropa og og EU, inklusive Danmark.

  Det gjorde de for over et halvt århundrede siden, og nu vejrer de atter morgenluft. Dengang var det også et religiøst mindretal, som man mente man kunne nedgøre og skaffe sig af med.

 9. Af preben jensen

  -

  Der er nu tre radikale partier i Danmark, nemlig R, LA og Alternativet. Hertil kommer hvad der er af skabsradikale i S, SF, V og K. Oveni er der så den blodrøde Enhedsliste. Ikke så mærkeligt at det går ad H til. Men vælgerne har talt, og flertallet ønsker tilsyneladende at nedlægge Danmark og at begå kollektivt selvmord hvad angår økonomi, kultur, liv og velfærd.

 10. Af lLars Rasmussen

  -

  LA har med sin landsskadelige optræden i denne sag skaffet Danmark et yderligere problem på halsen. En lang række unge danske mænd har mistet liv og førlighed i kamp mod disse religiøse fanatikere, men jeg håber alle “topskatteneurotikere” i whiskybæltet, som var med til at sikre LA de afgørende stemmer , sidder tilbage med en rigtig grim smag i munden.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Den udvikling blandt højrenationalister jeg nævner ovenfor ser du herhjemme i Dansk Folkeparti, der blandt de politiske partier indtager en klar førsteplads, når det drejer sig om ‘racismedomme’. Partiet prøver selvfølgelig udadtil at fremstå stuerent og ekskluderer med hård hånd alle medlemmer, der fremkommer med racistiske udtalelser. Ingen slinger i valsen.

  Så længe det ikke drejer sig om medlemmer i partitoppen.

 12. Af Mogens Hansen

  -

  Og i sidste uge kunne vi læse i Metroexpress at over hver 3. voldtægt herhjemme begås af en ikke-vestlig indvandrer! LA er stadig et skabsradikalt parti! Blå blok er da ikke forpligtet til at følge den samfundsundergravende røde regerings løfter!!

 13. Af Erik Carlsen

  -

  EU Europas Undergang. I nutidens og fremtidens Danmark, vil vi alle kun får brug for 2 ting for, at kunne overleve sammen med vores familie. En køkkenhave for at kunne dyrke vores egne grøntsager, kartofler og kunne holde høns, således, at vores familie kan få noget at spise når hele det nuværende forsynings system er brudt sammen på grund af befolknings presset. Samt en AK 47 til at holde de sultne masser vær fra min/vores køkkenhave.
  BLOOD ON THE TRACKS

 14. Af Erik Carlsen

  -

  EU Europas Undergang. I nutidens og fremtidens Danmark, vil vi alle kun får brug for 2 ting for, at kunne overleve sammen med vores familie. En køkkenhave for at kunne dyrke vores egne grøntsager, kartofler og kunne holde høns, således, at vores familie kan få noget at spise når hele det nuværende forsynings system er brudt sammen på grund af befolknings presset. Samt en AK 47 til at holde de sultne masser vær fra min/vores køkkenhave.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt ret så tankevækkende, at det endnu engang er et alt for stort og stærkt Tyskland, under ledelse af en enerådende fører, der skal ødelægge resten af Europa.

  Iøvrigt var projekt EU oprindelig en nazistisk ide, som kuldsejlede med Tysklands nederlag ifm WW2. Men hvad krudt og kugler ikke klare, kan så istedet klares med EU-forordninger som man bare tørrer røv med, når de ikke passer i ens kram.

  Velkommen til Global New World Order- i EU under ledelse af Tyskland!

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Denne gang bliver de højreorienterede partier Europas redning – i modsætning til i 1040’erne.

  Og venstrefløjspartierne er den destruktive magt og har været det siden slutningen af 1970’erne. Ikke mindst i forbindelse med den afsindige import af ubrugelige arabere og afrikanere.

 17. Af preben jensen

  -

  I Sverige står indvandrerne nu for langt de fleste overfald, knivstik, kølleslag, bombeeksplosioner, røverier og voldtægter samt påsatte brande osv. Se 180 gr. samt nordisk kriminal reportage.

 18. Af Eva Madsen

  -

  Her kan man nyde Fru Minister Støjbergs annonce på arabisk

  Arabisk
  ?????? ????? ?????? ????? ???????? ??????????? ?? ????????? ???????? ????? ??????? ?? ???????? ? ????? ?? ??? ??????? ?? ??? ???????
  ??????????? ??????? .
  ???? ???????? ????? ???????? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? .
  ??? ??? ?? ???????? ????????? ?????? ??????? ??????? :
  • ????? ????????? ??????????? ??? ?? ????. ??? ???? ????????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????? ?? ???
  .% ??? 05
  • ??? ????? ??????? ?????? ?????? :
  • ??? ?????? ??????? ???????? ??? ?? ??????? ??????? ???????? ???????? ??? ???????? ???? ????? ?????? .
  • ?? ???? ??????? ??? ?? ??????? ??????? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ? ?????? ?? ??????? ??? ????? ??
  ??????? ?? ??? ?????? .
  • ???? ???? ?????? ????? ????? ? ?????? ??? ??????? ????? ? ?????? ???? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????
  ???????? ??????? ?? ???????? .
  • ?????? ??????? ???? ? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ?????? ???? ??? ???? ??? ????? ??? ?????
  ??? ??? .
  • ???? ????? ????? ??????? ????? ? ???? ??????? ?? ???????? ????? ??? .
  • ???? ???? ??? ????? ?????? ?? ?? ????? ??? ????? ? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ?????
  ???? ?? ????? ????? ???

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Der er tale om en naturlig fortsættelse af en århundredelang udvikling, som gjorde Europa rigt. Lande uden for Europa enten terrorbombes som Mellemøsten eller udsultes som Afrika af europæere. Resultatet er, at alle sunde, veluddannede og arbejdsdygtige mennesker tvinges til at flygte – til slaveriet i Europa, hvilket er meningen med galskaben. Underligt at det ikke er gået op folk.

  Gamle Europa har hårdt brug for ny arbejdskraft, så vor rigdom kan vedligeholdes og øges, og det vil ske. Europa vil fortsat blive rigere og rigere på grund af arbejdskrafttilskuddet fra en fattig omverden, der af samme grund bliver stadig fattigere, men det er jo deres egen skyld. De kunne bare gøre som os – netop det vi i vor guds navn altid har hindret og altid vil hindre dem i. Vi er dygtigere end dem. Derfor er vi herrer – og de tjenere.

 20. Af Henrik Nielsen

  -

  Helt, helt enig! Ingen kan stole på Liberal Alliance som er de radikale i bund og grund.
  Blåt flertal findes slet ikke. Leif Mikkelsen og Anders Samuelsen er utroværdige i den grad.

 21. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  En interessant og fyldestgørende analyse, tak for det Kasper Støvring. Den kræver natur-
  ligvis også en kommentar her fra grænselandet.
  Tyskland, og her er det især den tyske regering med Merkel i spidsen, demonstrerer i denne
  stund et historisk svigt overfor det Europa, det i tiden efter 1945 har været med til bygge op.
  Man har hidtil indenfor landets egne politiske og kulturelle rækker ment, at det ikke er lan-
  dets opgave at påtage sig en ledende politisk rolle hverken globalt eller i EU. Et synspunkt
  som man nu har opgivet, først i forbindelse med krisen i Grækenland og nu i anledning af
  migrations-og flygtningesagen. Og resultatet af dette holdningsskifte er stigende usikker-
  hed og destabilisering af det Europæiske Fællesskab.
  Tysklands regeringer opererer med dyder som fællesskab, etik og konfliktløsning i en diplo-
  matisk kontekst, det er de redskaber de har til rådighed, idet den tyske grundlov ikke til-
  lader en aktiv deltagelse i internationale konflikter. De tyske beslutningstagere befinder
  sig således i en kronisk fastlåst politisk situation. Og dette gælder også sagen om migration
  og flygtningestrømme der vil kræve magtfulde løsningsmodeller.
  Vi kan derfor iagttage, at bl.a. de østeuropæiske EU-lande er på vagt overfor tyskernes
  ageren, og Danmark bør naturligvis også være det.
  Nu bliver det interessant at se, hvornår Merkel og socialdemokraterne vender skuden,
  kritikken i egne rækker og i befolkningen tager til, på vej til kogepunktet – vil jeg mene.
  Det værste der ville kunne ske, er at vi får et ustabilt central-europa, med tyskland i
  spidsen – men så langt er det ikke kommet endnu. Man skal vide, at der bor over 5 mill.
  muslimer i Tyskland der lytter til koranens budskab i over 3000 moskeer, og det i en ånd
  der adskiller sig væsentligt fra vores opfattelse af åndsfrihed og tolerance. Og det er
  bl.a. derfor Tyskland er så attraktivt for mellemøstlig- og nordafrikansk migration.
  Store dele af den tyske befolkning er forlængst stået af, men de bliver ikke hørt, fordi
  man har lukket ned for en åben debat om migration og flygtningesagen i Tyskland.
  Det er ikke forkert at sige, at den “offentlige debat” i Tyskland i denne stund bliver
  effektivt manipuleret. På dette punkt er udviklingen i Tyskland tættere på
  Rusland end på det Europæiske Fællesskab.

 22. Af John Laursen

  -

  Der tales om at hjælpe ” nødlidende ” mennesker, udhungrede og uden penge men hvordan kan disse migranter være nødlidende udhungrede og uden penge når de har råd til at betale store summer til menneskesmuglere?
  Migrant-strømmen kommer under et skalkeskjul af påstået nød og elendighed men mon det i virkeligheden ikke drejer sig om at der står bagmænd bag migrant-strømmen, nemlig islams ideologer som bruger denne migrant-strøm til deres formål – at gøre Europa islamisk.
  Når irans præsident fra vogternes råd nu roser A. Merkels EU og golfstaterne nægter at tage imod migrantstrømmen så tyder det på det.
  ideologerne har bemærket at EU ( Vesteuropa ) ledes af svage, karakterløse typer som A. Merkel, Hollande, Cameron og Lars Løkke Rasmussen.
  ideologerne kender også EU`s og FN`s konventioner og udnytter det alt sammen til at gøre Europa islamisk.
  Jo længere østpå man kommer i Europa jo større er intelligensen, moralen og rygraden.

 23. Af John Laursen

  -

  Ja LA har vist sit sande ansigt. Lad os få væltet denne Lars Løkke Rasmussen regering, så vi kan få rene linjer.

  Der tales om at hjælpe ” nødlidende ” mennesker, udhungrede og uden penge men hvordan kan disse migranter være nødlidende udhungrede og uden penge når de har råd til at betale store summer til menneskesmuglere?
  Migrant-strømmen kommer under et skalkeskjul af påstået nød og elendighed men mon det i virkeligheden ikke drejer sig om at der står bagmænd bag migrant-strømmen, nemlig islams ideologer som bruger denne migrant-strøm til deres formål – at gøre Europa islamisk.
  Når irans præsident fra vogternes råd nu roser A. Merkels EU og golfstaterne nægter at tage imod migrantstrømmen så tyder det på det.
  ideologerne har bemærket at EU ( Vesteuropa ) ledes af svage, karakterløse typer som A. Merkel, Hollande, Cameron og Lars Løkke Rasmussen.
  ideologerne kender også EU`s og FN`s konventioner og udnytter det alt sammen til at gøre Europa islamisk.
  Jo længere østpå man kommer i Europa jo større er intelligensen, moralen og rygraden.

 24. Af Søren sørensen

  -

  Der er mange der ønsker rød blok retur og en strammere indvandring en den set af den borgerlige regering nu!

  Mange har naturligvis glemt hvorledes VKO mere en fordoblet indvandringen til dk?

  At k sammenrend la har forlangt 100.000 nye uddannet indvandrer?

  Den borgerlige regering og presse står i kø med invitationerne til udlandet! En ren hanekamp mellem Danmark og Danmark om at få flest!

 25. Af Thomas Andersen

  -

  “Det er et retssamfund, hvor borgerne har meget høj grad af tillid til hinanden”

  Det var derfor LA gjorde hvad de gjorde. KS vil tilsyneladende afskaffe retssamfundet?

 26. Af p jensen

  -

  I Sverige er kriminaliteten eksploderet, efter at indvandringen blev givet fri af politikere med jord i hovedet. Også i Danmark må vi nu forvente at kriminaliteten eksploderer, at endnu flere danskere kommer til at ligge på hospitalsgangene, at endnu flere mister deres job, dagpenge, bolig og velfærdsydelser, og at vi alle vil blive plukket endnu grundigere ved brug af afgifter, bøder, gebyrer, grundskyld osv.

 27. Af Henrik Nielsen

  -

  LA vil kun én ting – lavere skatter for de rige – sådan er det og ellers er de præcis de radikale om igen.
  Stemte sammen med de røde om at undersøge 2750 statsborgerskaber der endnu ikke var færdigbehandlet før valget. DET fik de til at være at de VAR færdigbehandlet. Og stemte imod de blå igen, igen. Nyt Valg Nu og samtidig afstemning om EU og Schengen er da det eneste demokratiske danske forslag overhovedet. Hvem kan sige nej til det? Ja, jeg ved det desværre godt – nemlig alle de røde partier(incl. LA) og desværre også V og K.! Vi er tabt – der er ingen redning for Danmark.

 28. Af Ole Frank

  -

  Lev med det, Støvring, eller emigrer og tag det formørkede pak med. Jeg er sikker på, at I vil have alle kvalifikationer til et godt liv i Ungarn elle Putins Rusland.

 29. Af P Christensen

  -

  Ak ja (nej), den politiske korrektheds racismeparanoia har været og bliver fortsat dyr for Danmark.
  LA er blot endnu et derivat af oikofoberne i RV.

 30. Af Jørn D.

  -

  Liberal Alliance syntes at leve for social dumping til fordel for erhvervslivet
  men
  erhvervslivet bør da selv ad hoc “importere” og betale for dem de mangler
  og
  ikke lade skatteyderne hænge økonomisk på opbygningen af en “arbejdskraft reserve” !
  ja
  forskellen er næsten ens antidansk / anti kristen
  imellem
  den radikale “aflægger” LA og det synagogale radikale venstre
  idet
  de radikale syntes at leve for at ødelægge Danmark
  med
  multi kulti koster kassen kaos
  og
  LA syntes at leve for at ødelægge Danmark
  med
  multi kulti koster kassen løndumpene “arbejdskraft reserve” kaos
  og
  bifalder åbenbart Sal a Fister
  og
  både LA og R prøver, at udnytte flygtninge og indvandrer strømmen
  til
  at få indført svenske tilstande i Danmark
  men
  helt ærligt så er det i sidste ende jo mellemøstens egen befolkningers egen skyld
  at
  de har ladet sig lokke af USA’S/Israels opfordring
  til
  mellemøstligt forår, der nu “planlagt”(?) kan ende i formørket europæisk efterår
  ja
  det er jo ikke øjenlægen, der har gjort oprør imod dele af Libyens befolkning
  men
  som i alle mellemøstlige lande en enkelt eller to oprørske byer
  der
  startede oprøret med håb om at Vesten kom til undsætning

  man kan konstatere at de kan takke sig selv for deres ulykke !
  ja
  det svarer til hvis Kristiania gjorde oprør imod behandlingen i Danmark
  men
  medierne skifter sikkert deres “voksen pampers” hver halve time
  i
  “våd begejstring” over de dramatiske foto opportunities
  f.eks.
  den fader der ofrede sin familie, for sin drøm om at komme til Europa
  efter
  at familien tilsyneladende har fået afslag på Canada
  ja
  han burde have 10 år’s fængsel for, med “held”, at have bragt sin familie i livsfare
  og
  den familiefader, der rev sin kone og barn omkuld på danske togskinner
  ja
  han burde have det “røde tog kort” for “film”
  og
  vide at han derved føjer sig til gruppen af muslimer i Danmark
  der
  gør “hysteriske” muslimer mindre vellidte i Danmark

  når Sverige og Tyskland sender deres “kombaredo” signaler

  starter de et “lemminge agtigt” “Gold Rush” imod Europa
  der
  det kunne gøre dem skyldige i at “lokke folk i døden”

  ironi.mus

 31. Af preben jensen

  -

  De radikale “humanister” fra R, LA og Alternativet samt S, SF og EL mv. har masser af sympati og medlidenhed til overs for migranterne. Men når det drejer sig om nødstedte danskere er der ingen medfølelse. Og at hele Danmark kan ende som et katastrofe-område er de også ligeglade med.

 32. Af Sverige: Sentimentalitet og propaganda « Snaphanen.dk

  -

  […] Refugees Welcome-manifestationen i Stockholm forleden. Én ting er, at en masse unge, uvidende talere står og føler for fuld udblæsning, en anden og værre ting er, at Sveriges statsminister er iblandt dem med en savlende, upolitisk tale, der gør de unge talere’s følelser til national politik. Jag sörjer Alan och jag sörjer alla andra barn som dör i krig och terror”. Alle syv partier mener det sammme i denne makabre, sekteriske udendørsmesse. Det ser sort ud, Sverige. De har givet 30 procent af landet bort, og de vil give resten bort hvis ikke I stopper dem. Det går stærkt nu. “Diget er brudt, det er en skæbnestund” skrev Kasper Støvring i går. […]

 33. Af Daniel Thompson

  -

  Jeg er glad for at leve i en verden hvor der findes barmhjertighed.

 34. Af mia thomsen

  -

  Som signal til menneskesmuglere m.m. bør det betones, at man ikke som flygtning kan opnår statsborgerskab m.m. i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse ja, mens faren driver over, men ikke permanent eller statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at vi hjælper folk væk fra krig en overgang, og så skal de tilbage, så læren deraf, i de typisk muslimsk lande, bliver taget tilbage til landet. Det er jo ikke heroppe, at de skal lære at deres landes fuckups som ledte til deres landes sindssyge tilstande. De skal jo bringe læren tilbage, også efter at have set hvordan man så gør heroppe. Og man burde måske egentlig lave et slags flygtninge uni, hvor alt drejer sig om at de skal lære hvordan lande genopbygges smartere, og lære håndværk m.m. Lær dem også engelsk i stedet for dansk på disse flygtningeuddannelsessteder. Deres pengemodtagelse er linket til løbende eksamination herfra. Men jeg tror ikke, vi får tak for at have modtaget dm, og hjulpet dem med dette for at genopbygge deres land. Ej heller for bistandsmidler…
  Hvordan presser vi de rige oliestater væk fra det ene ciffer. FNsystemet har aldrig kunnet presse dem, ej heller andre, så måske på olien? Massiv europæisk opsætning af vindmøller og gradvis forbud mod benzindrevne motorer m.m.. Man kunne derefter, som en tyv i natten, ved lov annullere alle værdipapirer de har i Europa. Eller sæt alle værdipapirerne i karantæne. Jeg vil tro, det vil vække Deres opmærksomhed og dialogvillighed.. Det er egentlig påfaldende, at folk jo vil både ud af muslimske lande, og ikke ind i andre muslimske lande, hvis de ellers kan undgå det. Flygtningelejre er jo ikke frivilligt opsøgte. Og alligevel insisterer mange stadig på Deres kultur og religion og vil stæmme sig væk fra sekulariserede demokratier når de kommer herop. Sproget skal heller ikke altid læres synderligt godt. Det er de herboende flygtninge m.m. undladelsessynder m.m. som nu skader de syrere som er på vej og herboende immigranter udviste ikke nok humanisme ved at forlade deres tankesæt og religion tilstrækkeligt. Og de nye syrere gør sikkert det samme.

 35. Af HenniNg Svendsen

  -

  Amerika har verdens bedste Wresler men lille Danmark kan også være med !-vi har Kocsis -det er en lidt ukendt herre men han er verdens bedste vrisser -men på bloggen hos Støvring bliver han ristet over sagte ild og han kan ikke vriste sig løs selvom han vræler som en rendestens tøs.

 36. Af V Hansen

  -

  Som det første, Kasper Støvring, vælter der ingen immigranter over grænsen til Danmark, du burde som et minimum kunne kende forskel på flygtninge, migranter, indvandrere eller immigranter, speciel med din holdning.
  Du farver dine påstande med ureflekterede tal og statistikker på en måde, hvor jeg med samme ret kunne hægte gårdsdagens artikel om stigende antal af mentalt syge sammen med DF tro vælgere. Ganske enkelt useriøs sammenblanding.
  Holdningsmæssigt er vi absolut ikke enige, heller ikke når vi taler om “dine” børns fremtid. I en Verden så stærkt drevet af global materialisme og penge, er det utopi at tro på nationalstaten, der upåvirket kan fungere som en selvstændig og uafhængig enklave. så i min optik havde dine børn større glæde af at lære mere om tollerence og samarbejde end at blive holdt fast i foredomme og krav ingen gider tage en dabat på baggrund af.
  Jeg synes også – omend jeg ikke er tilhænger af LA – at du er uklædeligt arrogant, når du kalder dem forrædere, og snakker vi antidemokratisk, kunne jeg da komme i tanke om en hel del forslag, DF har fremsat ønske om at debatere, der ikke tyder på at retssikkerhed og demokratiske processer optager dem ret meget. Fej for egen dør først, og påtag et reelt ansvar. Eller er I stadigvæk kun et protestparti, der rider på en bølge et par år, og så var det, det!

 37. Af hans andersen

  -

  Når man vil importere flere bistandsklienter så er man imod skattelettelser så enkelt er det, LA har hermed vist at skattelettelser er meget lavt prioriteret i partiet.

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Hans Andersen

  Ja, Hans Andersen, når Fogh vil lege skødehund for Bush, Rumsfeld og Cheney og hoppe med på en sindsyg invasion af Irak med hjælp fra DF, så berører det alle danskere.

 39. Af Margrethe Nørskov

  -

  Verdenshistoriens bedste samfund synker nu grus, for at blive erstattet af det muslimske mørke. Verdenshistoriens værste og mest menneskefjendske samfund. De katastrofale konsekvenser af den kolonisering , der nu vælter ind over vores grænser er åbenbar for enhver, der ikke har ladet sin hjerne ødelægge af utopisk ideologi.

  Men det er selvfølgelig ikke åbenbar for de mennesker, der har støttet vanviddet hele vejen. Enten som politikere eller deres vælgere. Det ses tydeligt på kommentarsporet her. De aggressive udfald og beskyldninger mod budbringeren Støvring er et typisk adfærdsmønster for den slags mennesker. Selv påtage sig ansvare for katastrofen, som de har ført os alle ind i? Aldrig!

  Den psykiske mekanisme er meget godt beskrevet i – den nu igen – meget aktuelle, tyske film “Der Untergang”. Mens Berlin er ved at blive totalsmadret og en kapitulation ville være det eneste rigtige, render Hitler-fans rundt i gaderne med reb og maskingeværer. Ikke for at beskytte de sagesløse kvinder og børn. Nææeh nej, de er rundt i byen for at indfange og hænge de “skyldige”. Det vil sige gamle mænd og andre sagesløse. Det kan nemlig aldrig falde den slags mennesker ind, at det er dem selv og ingen andre, der har skabt katastrofen.

  Endnu skyder de bare med ord….

 40. Af Kim Pedersen Nyberg

  -

  Generaliserer du ikke lidt voldsomt? Det er jo ikke dem alle sammen, der er ludere og lommetyve på offentlig forsørgelse.

 41. Af Eva Madsen

  -

  Radikale har en god politik angående det økonomiske – i forhold til DF – men i forhold til deres flygtninge / indvandrer politik / statsborgerskab til perkere og i al almindelig muslimske perkere – der implementerer muslimske skikke i DK , halal , sharia lovgivning m,v. og de muslimer der vil det Danske samfund ondt – i forhold til den nationale befolknings ønsker og tarv — er den er helt GAL – hel Gal – hel Gal – allerhelvedes GAL – men de Radigales politik udspringer jo og er født i den radikale baghave.
  Stem aldrig på de radikale eller deres søsterparti LA:

  Man må ønske dem al muligt ondt , idet de er ANTI – Danske.

 42. Af Henrik Nielsen

  -

  Den person der kalder sig Niels Juul Hansen har jeg set indlæg fra nu i måneder. Og han er bare så udansk at han må simpelthen have et helt, helt andet navn. Han kører rundt i Bush, Fogh, DF og ting der intet, intet har noget med det at gøre at han går ind for at Danmark skal ændres, smadres m.m. og han kan ikke se at de radikale er de største, allerstørste skurke og LA glem dem også. Lige fra starten af vidste jeg at de kun “står hos blå” for at få de radigale meninger igennem. Deres ønske om at sløjfe topskatten har de jo kun K med ca. 3% der bakker dem op på¨.. Og “invasion af Irak” , hvad mener den udanske person med det??? Fik vi ikke afsat, fjernet en diktator Hussein??? Der havde myrdet hundredetusinder mennesker og faktisk lovede mere. At så de syge ISIS m.fl. tænkte – Her har vi chancen for at bekrige vesten, Irak igen o.s.v. – det er nok noget som NJH ønsker at fortrænge. Utroligt at vi har mennesker i dag i Danmark, der jo nærmest ikke forstår noget som helst. Nu myldrer bekvemmeligheds-betalende-såkaldte “flygtninge ” ind i DK – 800 på én dag i Rødby. Og det bliver meget, meget værre. Manden med 19% support hr. Løkke forstår jo intet men hygger sig med mutti Merkel, personen med den dårligste samvittighed i Europa . (p.g.a. historien)

 43. Af A Larsen

  -

  Ja, partier ved sidste valg der fik fremgang: DF stor fremgang og ved et valg i dag endnu større fremgang. – Cykelsti-alternativ – Fremgang, men ved et valg i dag nok væk.
  LA – fremgang p.g.a. egoistiske overklasse-folk, der tror at de slipper for topskat.
  Fremgang – ingen andre!!
  At S stadig – forstå det hvem som kan – er det største parti – ændrer jo ikke på at de stadig er gået enormt tilbage de sidste mange år.
  SF er gået ekstremt tilbage.
  De radikale ekstremt tilbage.
  R – ekstremt tilbage.
  EL tilbage.
  K helt ekstremt tilbage!
  Danmark er i dag ikke Danmark. Da jeg gik tur i København i min frokost fra arbejdet i 1980 så jeg de første tilslørede , hætteklædte indvandrere i Valby. Jeg husker det som var det i går.
  Og jeg tænkte – det har jeg ikke set før. Hverken i min barndom eller senere.
  I dag kan ikke befinde sig i København uden at flertallet er fra anden etnisk oprindelse, i tog , bus på gaden m.m. Løbet ER kørt og de “røde ” elsker det.
  Men vi modne danskere – elsker det Ikke – IKKE!
  Sådan og værre skal vores børnebørn leve. .

 44. Af Odd Steinar Olavssøn

  -

  Det eneste gode ved denne folkevandring fra Nordafrika er at det forhåbentligvis splitter EU til atomer en gang for alle!

 45. Af Sebastian Dorset

  -

  Eva Madsen: Det er heldigt, du ER blevet dansk statsborger, får når sprogkravene nu bliver skærpet, så ville din sidste chance da være røget.
  Jeg er sikker på at en del mennesker med anden etnisk eller religiøs baggrund end dig bidrager væsentligt mere til det danske samfund end du gør, med dit sløjt formulerede, hadefulde sludder.

 46. Af John Laursen

  -

  Migranterne kommer i til Europa kun af nød men fordi deres ideologiske herskab har lovet dem guld og grønne skove når de kommer til Europa og har fortalt dem at Europa er deres og at de en dag skal besidde og herske over Europa.
  Og alt går efter planen i disse onde år med A. Merkel, Hollande, Cameron og Lars Løkke Rasmussen som fødselshjælpere.

 47. Af p jensen

  -

  Se ba sti an dor set evner åbenbart ikke at forholde sig til virkeligheden og det som EM skriver om. For hans svar er jo ikke andet end personangreb og platte postulater. Se 180 grader.

 48. Af p jensen

  -

  De radikale, LA og Alternativet er eet fedt. De VIL ikke Danmark, de VIL kun EU og masseindvandring. Og alle tre har en økonomisk politik de kalder “ansvarlig”. I realiteten er den asocial og yderst uansvarlig.

 49. Af søren rasmussen

  -

  Løsning:

  Lad tyskerne opruste deres militær. De har, grundet deres grufuldheder under anden verdenskrig, kørt på frihjul siden 1945.

  Alle frie nationer skal bombe IS/ISIL tilbage til stenalderen.

  Send alle flygtninge og migranter hjem. – først de våbenføre mænd som ikke kan lukrer på vestens unge mænd.

  Hjælp, hjælp til selvhjælp. Med infrastruktur, Vindmøller og anden energi, Få sat hul i fertiliteten i alle Afrikanske og muslimske lande.

  Støt i en overgangsfase med landbrugsvarer, fx mælk og svin. Muslimer må lærer at spise svin eller sulte.

  Stop import alle muslimer til vesten.

  Kriminelle fra ikke vestligelande skal sendes ud af landet, inkl. familien i grove tilfælde.

  Vi har bygget et samfund op hvor familier undgår at få, for mange børn, hvis det kambuleprer med økonomi, uddannelse, boligforhold etc. – ansvarlighed for sig selv og sine.

  I stedet modtager vi en forfejlet muslimsk overbefolkning der smadre vores samfund med idioti og stenalder logik.

  Hvor er socialdemokraterne? venstrefløjen? de radikale? – de driver fnidder i politikken og modvirker alle løsningsmodeller. Dumhed har kronede dage i de partier.

 50. Af John Laursen

  -

  Migranterne kommer ikke til Europa kun af nød men fordi deres ideologiske herskab har lovet dem guld og grønne skove når de kommer til Europa og har fortalt dem at Europa er deres og at de en dag skal besidde og herske over Europa.
  Og alt går efter planen i disse onde år med A. Merkel, Hollande, Cameron og Lars Løkke Rasmussen som fødselshjælpere.

Kommentarer er lukket.