Går sammenhængskraften tabt, går det meste tabt

Af Kasper Støvring 37

 

Psykologiprofessor Svend Brinkmann har på sin Facebookside brudt sin strøm af sentimentale indlæg og skrevet et stringent opslag, som det er værd at knytte et par kommentarer til. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at sentimentalismen og den humanitære følsomhed fylder så meget hos en stoiker som Brinkmann. Men nok om det. Brinkmann skriver, at der er tre synspunkter i flygtningedebatten, der fortjener anerkendelse:

 

”(1) Det humanitære: Vi bør først og fremmest bestræbe os på at hjælpe så mange flygtninge som muligt.

(2) Det kommunitære: Vi bør først og fremmest passe på vores land, dets traditioner og sammenhængskraft.

(3) Det monetære: Vi bør først og fremmest sørge for ikke at bruge for mange penge.”

 

Brinkmann skriver videre, ”at den aktuelle politik lægger for megen vægt på (2) og især (3) og alt for lidt på (1). Som jeg ser det, er de værdier, som (2) og (3) repræsenterer ikke i nærheden af at være truet.”

 

Jeg er enig med Brinkmann i, at det monetære ikke er det væsentligste argument, om end det dog er ganske væsentligt. Jeg er imidlertid helt uenig i synet på det kommunitære. Sammenhængskraft bør betragtes som det allervigtigste. Det er der flere grunde til, her vil jeg nøjes med at opregne syv.

 

1) Sammenhængskraft er en usynlig kraft. Det er derfor vanskeligt at vurdere med sikkerhed, hvor meget vi har af den (og altså også vanskeligt at vurdere, om den er truet, især hvis man ikke kender til sammenhængskraftens usynlige virkemåde). Sammenhængskraft i samfundet er som sukkeret i sukkervand. Og når den virker, stiller vi ikke spørgsmål til den, vi opdager først retrospektivt, at vi havde den, når den er tabt. Dette har Brinkmann efter min mening slet ikke indset i tilstrækkelig grad. Sammenhængskraft er ekstremt afgørende for det gode liv – for tillid, gensidighed, for civilsamfund, økonomi og politik, for retssamfundet og ikke mindst for evnen til at knytte netværk og føle, at man er lykkelig/tilfreds med livet. Men af grunden ovenfor er sammenhængskraft som regel undervurderet.

 

2) Sammenlignet med andre lande har vi i Danmark en meget stærk sammenhængskraft, og jeg mener som Brinkmann heller ikke, at den er gået tabt. Men jeg mener modsat Brinkmann, at den er truet. Og fordi vi har så meget af den, fordi landet er så mirakuløst velfungerende, har vi desto mere at tabe ved den nuværende kaotiske folkevandring.

 

3) Vi har allerede tabt mange goder, som vi for få år siden anså for umistelige, og som har taget os rigtig mange kampe at vinde. Megen sammenhængskraft er altså allerede gået tabt. Her kan man pege på indskrænkningen af ytringsfriheden og på de fænomener, som vi for bare ti år siden slet ikke havde troet mulige: tusindvis af gaderøverier, zoner nærmest uden for jurisdiktion med stenkast mod politi og ambulancer, et jødehad ikke set siden nazismen i mellemkrigstiden, en uoverskuelig terrortrussel og meget mere. Det er som om, 30 års viden om fejlslagen indvandring er forduftet i den meget følelsesladede rus, som flygtningestrømmen fremkalder.

 

4) Mennesket er meget tilpasningsdueligt; når vi mister goderne, tilpasser vi os den nye situation. Der sker det samme, som når grundvandet forurenes: Vi vænner os til at købe vand på flasker. Men tilværelsen ER forringet. Det er også grunden til, at mange ikke har opdaget, hvor megen sammenhængskraft der allerede er tabt.

 

5) Sammenhængskraft kan meget hurtig gå tabt. Det ved vi fra sammenlignende analyser af lande. Polen havde ligesom Danmark frem til midten af det tyvende århundrede en stor beholdning af social kapital, men efter kommunismens overtag i 1948 blev den ødelagt på få år. Sammenhængskraft er en skrøbelig størrelse. Hvis bare én person i en gruppe på ti er snylter, en free rider, og f.eks. bryder tilliden ved at stjæle, ødelægger det også de andres tillid til hinanden, smadrer altså hele gruppen, mistillid sætter ind, og medlemmerne kan ikke længere frit og åbent dele goderne med hinanden. Hvis gated communities en dag bliver en realitet her i landet, vil de stå som symboler på et land i radikal forandring til det værre.

 

6) Sammenhængskraft kan altså hurtig gå tabt, men det tager mange år at genskabe den, hvis det overhovedet er muligt. Polen er den dag i dag et lavtillidssamfund. Det kan være, at landet om mange år genetablerer tidligere tiders beholdning af social kapital. Men der kan meget vel i den nuværende folkevandringskrise være noget irreversibelt, ikke mindst fordi der sker en demografisk ændring i kraft af tilvandringen af folkeslag med helt andre kulturer (og intet har på noget sted i Europa virket, ingen steder er integrationen lykkedes). Advarsler har det ikke skortet på, så ingen kan påberåbe sig uvidenhed.

 

7) Sammenhængskraft er betingelsen, forudsætningen, for Brinkmanns første punkt: villigheden til at hjælpe andre. Hvis vi ødelægger vores samfund, lukker vi helt og aldeles om os selv, udvikler dyb mistillid til fremmede, sådan som det er sket så mange gange tidligere i historien. Resultatet af multikulturelle samfund er segregation, visse steder fjendtligheder, undertrykkelse, chauvinisme, deportation, borgerkrig, for til sidst at ende med løsrivelse og dannelse af egne homogene stater. Og det ønsker vi ikke, vel?

 

Der er noget sært selvdestruktivt over de humanister, som er så glade for Svend Brinkmanns indlæg, som i tusindvis har liket det og delt det, ligesom der er noget selvdestruktivt over politikere som Angela Merkel, ja, hele venstrefløjen, inklusive debattører som ikke kun Brinkmann, men også David Trads. Med støtten til åbne grænser og den store folkevandring fremmer de nemlig en udvikling, der højst sandsynlig vil forvise dem og deres store projekter – en liberal udlændingepolitik og EU – til historiens mødding. For flertallet af Europas befolkninger vil deres eftermæle af samme grund forekomme særdeles ildelugtende.

 

Dette være sagt, eller spået, hvad enten man bryder sig om humanisternes politik eller ej. Det er historien om DF om igen: Socialdemokratiet har kun sig selv at takke. Man lytter ikke til Vestegnsborgmestrene – og folkeflertallet – i tide. Jeg er klar over, at man stadig kan vælge at gøre ting af samvittighedsgrunde, og i disse spørgsmål må vi alle følge vores samvittighed, men selvdestruktivt forekommer det mig altså at være.

 

For os alle er sammenhængskraft det absolut vigtigste at bevare.

 

37 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Man kan vel også udtrykke det på denne måde – hvis en gruppe af individer har tilpas meget medie rygvind, kan de stort set udøve selvtægt efter for godt befindende!

 2. Af Odin Thorsen

  -

  Tilliden er allerede røget.
  Når jeg I København dagligt må vige for en flok indvandre drenge på fortovet, er det tydeligt at de ikke kan lide mig, og ja – jeg er nervøs – der ikke nogen tillid mellem os.
  Jeg har prøvet at finde en frisør, der tager imod dankort på Amager! Endnu er ingen lokaliseret. Hvorfor mon! Jeg tror de snyder i skat – jeg har ikke tillid til dem. Kioskejere ligeså.
  Store nye Audier og BMW’er føres rundt byen af meget unge invandrer drenge. Hvor kan de tjene så meget at de kan købe biler til over 600.000,-
  Jeg tror de er kriminelle indtil jeg får en forklaring. Jeg har ikke tillid til muslimer og de har heller ikke tillid til mig. Jeg har tillid til asiater, koptiske kristne, jøder, katolikker osv. Bare ikke muslimer!

 3. Af Jens Cini

  -

  Denne humanisme er ligeså meget drevet frem af en egalitær moral -end behovet for hjælp. I over 30.år har vesten haft en politik, der reelt set aldrig har kunne forvaltes -alene af den grund, at folk kunne får en “kompensation” ved asyl i vesten, som gav en levefod, som 20-30 højere end “tabet. Selv Thorvald Stoltenberg sagde, da han var chef for UHNCR, at 90% af dem, som kom ikke opfyldte konventionen Man spiller altså en masse på “hjælp” til folk, som har andre motiver. Et nyligt indslag på norske NRK om Norges modtagelse evt. af 10000. fra Syrien blev af flere kaldt umoralsk fordi omkostningerne over en 10.år periode ville lyde på 6.mia for Norge. For dette beløb kunne man hjælpe 500 000 i nærområdet. Det her har aldrig handlet om hjælp men om egalitære følelser. Folk, der har dem er dybt indigneret over vores samfund sammenlignet med andre og den er denne “ulighed”, som de skal have kompensation for.Det er for dem i orden, at mange af dem som kommer reelt set ikke har en sag og har smidt deres dokumenter væk fordi de reelt set ikke kunne dokumentere en sag, for det handler ikke om hjælp men “uretfærdighed”, som der skal rettes op på. Bare det, at der kommer nogle er fint, for det er en uretfærdighed, der skal rettes op på. Det bliver lidt de tolerantes intolerance, der udøves mod samfundet. Marxismens egalitære logik mellem individer kører nu mellem kulturer og samfund. De som ikke har råd kan så rådne i nærområdet. De er ude af syne og spiller ikke en rolle for farisæernes moraliserende, som er også utrolig vigtigt. De kæmper for en anden form for retfærdighed.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Du kan lave et helt katalog over emner, der er med til at nedbryde sammenhængskraften i Danmark.

  1. Masser af TV-stationer, der udsender sensationsjournalistik og hjernedøde reklamer – a la Fox News.

  2. En folkeskole der konstant bliver nedgjort af både politikere og skolelærere, hvilket betyder en fortsat flugt til ’smalle’ privatskoler.

  3. Politikere som Fogh og Pia Kjærsgaard, som konstant har talt om ‘dem og os’ – grøftegravning af værste skuffe.

  4. Fatigmands- og rigmandsghettoer. Dit postnummer bestemmer din behandling i sundhedssystemet.

  5. En omstillingsparat og ambitiøs ungdom, der har fuld fart på og får gode og velbetalte jobs, men andre på arbejdsmarkedet (især ældre) får stress og angstneurose.

  6. Danskere som trygt tager imod og samarbejder med fremmede – og danskere som hader, frygter og nedgør fremmede.

  Der er meget at tage fat på, Støvring.

  Hvis du alene koncentrerer dig om dine antimuslimske holdninger, så er der meget i diskussionen om sammenhængskraft du overser

 5. Af Eva Madsen

  -

  Jeg er kommet i den alder,hvor jeg ved alt det jeg bør vide, og på en meget god dag kan jeg huske en lille smule af det.

  Men en ting jeg med bestemt husker på hele tiden – er – at det er de forbandede muslimer , der har ødelagt og ændret Danmark til det ukendelige.

  Og østeuropæerne der er skyld i at jeg altid låser mine døre og er bange for indbrud.

  Og sigøjnerne og romaerne der er skyld i at jeg er bange for at åbne min dør , når gong gongen lyder.

  Derfor skal vi ud af Schengen og have lukket vores grænser for al ikke vestlige indvandring, som tilhører en anden stamme , som helt klart er uforenlig med den Danske stamme.

  Udmelde os af de flygtninge konventioner og menneskerettigheds love der forhindrer os at eksportere / ekspedere muslimerne ud af vores land.

 6. Af preben jensen

  -

  Tilliden til at ens medmennesker er ærlige, venlige og ordentlige folk er på retur. Og tilliden til politikere, journalister og bureaukrater er vist helt i bund. Og tilliden til en lang række institutioner som EU, FN, DR, DSB, skattevæsnet, skilsmissebureaukratiet, sundhedsvæsnet og domstolene osv. er vist også begyndt at smuldre rundt omkring. Og store dele af velfærdsstaten er nærmest gået under jorden, efter at S og R indførte det tvangsdigitaliserede og “ansigtsløse” samfund. Hundredvis af kontorer er blevet lukket, og prøver man at ringe til det offentlige, politiet, lægevagten, skattevæsnet, motorkontoret, DSB og meget mere, kan det være besværligt eller umuligt at komme igennem. Forsvaret kan man heller ikke have tillid til mere, for diskret er det blevet barberet ned til tæt på ingenting. Regimenter, kaserner og meget mere er blevet nedlagt og sparet væk. Danmark gad R og S ikke forsvare. Politiet er udtyndet eller flyttet til København, 500 skoler er nedlagt, skadestuer og hospitaler er “forsvundet” og provinsen, privatlivet, familielivet og vores hele økonomi, tryghed, velfærd, kultur og civilisation angribes og undergraves systematisk. Vi er blevet narret og forrådt af skiftende regeringer samt radio- og tv-stationerne. Så hvem kan vi have tillid til i dagens Danmark??

 7. Af p jensen

  -

  Hvad med at tage ved lære af Australien, som har vist hvordan man indretter en effektiv grænsekontrol overfor indsmugling af farlige dyr, planter, insekter, bakterier, våben, sprængstoffer, narkotika, handlede kvinder, løndumpere, islamister og kriminelle.

 8. Af p jensen

  -

  PS: På 180 grader og snaph anen kan man se film om hvor utrolig truende, agressive og voldelige mange asylsøgere er. De ligner overhovedet ikke “normale” flygtninge.

 9. Af Claus Henriksen

  -

  Spørgsmålet er jo om Lars Løkke er leder af en tysk delstat eller leder af en suveræn stat? Utroligt som han lægger under for en uansvarlig kansler – Mutti Merkel – som på grund af Tysklands dårlige samvittighed nu endnu en gang er ved at ødelægge Europa! Tyskland og andre EU-lande bryder alle regler og registrerer ikke de flygtninge/velfærdsturister som nu invaderer vores land – så hvorfor bliver de ikke sendt retur til Tyskland? Regeringen får uden tvivl problemer med at få ja til sine holdninger ved den kommende EU-afstemning! Hverken EU, Schengen eller de ydre grænser fungerer! Menneskesmuglerne har vundet over det mægtige EU-apparat! Disse såkaldte flygtninge er meget bevidste om hvor de skal flygte hen og flygter gennem adskillige EU-lande – uden den lovpligtige registrering – for at komme til de lande hvor der flyder mest honning og mælk i form af socialydelser. Naturligvis er både vores sammenhængskraft og velfærdssystem truet i og med at der er 60 mio. velfærdsturister på vandring og fordi bl.a. Afrikas befolkning vil være fordoblet om 40 år!

 10. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Den aktuelle migrant-og flygtningestorm på Europa har bragt en stor skare elitære
  pseudo-humanister på banen, ikke mindst i Tyskland og Sverige. De fører sig frem især
  i den senste tid, hvor det har vist sig at være nødvendigt at dæmme op for vold og kaos
  forårsaget af migranternes “tour de force” op igennem Europa. Alle retspolitiske spille-
  regler tilsidesættes, enhver appel bliver fejet af bordet med det ene mål for øje, at bryde
  ind i fredelige konsensus-samfund og fællesskaber. Og i denne kaotiske kontekst viger
  en del af migranterne ikke tilbage for vold og lovløshed og benytter de svage til at
  påvirke mediebilledet.
  Det er her de elitære pseudo-humanister kommer ind i billedet fordi de har mulighed
  for at profilere sig på baggrund af en alvorlig situation der spidser til. Det er selvprofi-
  lering af den mere usmagelige art vi her er vidne til, og vil give Kasper Støvring ret i kritik-
  ken af de af ham omtalte personer.
  Det må dog først og fremmest understreges igen og igen, at Frau Merkel og Socialdemo-
  kraterne med deres trommedans for fred og fordragelighed er på vej henimod en social
  og kulturel katastrofe. Derfor denne opfordring fra grænselandet – sig fra overfor disse
  elitære pseudo-humanister og ledere. Læg mærke til, at det eneste tilsagn om bidrag
  fra golf-staterne er et tilsagn om bygning af 200 moskeer.

 11. Af Claus Henriksen

  -

  Apropos sammenhængskraft, økonomi og fremtid m.m. Her lidt fakta fra Danmarks Statistik som klart illustrerer den tikkende bombe under vores velfærdssystem: “Blandt 30-59-årige er beskæftigelsen meget lav blandt indvandrere fra Afghanistan, Irak, Libanon, Somalia og Syrien’. Helt konkret er det kun 23 procent af syrerne i den arbejdsdygtige alder, der arbejder, 28 pct. af somalierne og 30 pct. af libaneserne, som typisk er statsløse palæstinensere. Tallet for danskere er 83 pct. Det betyder også, at indvandrerne fra disse lande i højere grad modtager sociale ydelser. Eksempelvis er fire ud af fem libanesiske kvinder (statsløse palæstinensere) og Somalia på overførselsindkomst”, lyder det fra Danmarks Statistik.

 12. Af Søren Revser

  -

  Hvis jeg lige havde deltaget i Danmarks historiens største tyveri (boligboblen) Ville jeg nok også være tilbøjelig til at nedtone snakken om økonomi og i stedet ønske mig sammenhængskraften tilbage.

  Men da det som bekendt er egne børn og børnebørn man har plyndret, er det nok nødvending at søge sammenhængskraft med nogen andre. Held og lykke med det når det snart går op for ungerne, hvad de er blevet udsat for.

 13. Af Christian Axboe Nielsen

  -

  Kasper Støvring er stor tilhænger af sammhængskraften og mener, at denne går tabt, når andre kulturer kommer til Danmark. Denne konklusion kan jo ikke overraske, når Støvring stort set kun er i stand til at opfatte sammenhængskraft som noget, der kan opstå og trives i et nationalt homogent samfund, altså i nationalstater. Fordi “vi” er vel ikke i stand til at udvise en bredere form for sammenhængskraft på tværs af kulturer og nationer? (Støvrings svar finder vi allerede i navnet på hans blog: “Kulturkamp”. Kulturer må og skal bekæmpe hinanden, og kan kun sjældent berige hinanden.) Medmenneskelighed er en myte eller “humanistisk pladder”, og medborgerlighed og respekt for staten og samfundets værdier kan igen kun eksistere i forholdsvis homogene nationalstater.
  Netop derfor er Støvring ikke i stand til at forstå, at der rent faktisk findes multikulturelle samfund, der er blandt verdens stærkeste, både i politisk og økonomisk henseende: fx USA, Australien, Canada, Storbritannien – og jo, i stigende grad også Tyskland. Men samfund som USA er stærke på trods af det multikulturelle, mener Støvring. Det er jeg ret uenig i, bl.a. efter at have boet der i mange år, og jeg mener faktisk også at flertallet af amerikanere med god grund fortsat støtter den amerikanske multikulturelle model.
  Støvring er også glad for at (mis)fortolke osmannisk historie og Balkanhistorie, hvor han tager det nationale som noget positivt og det multikulturelle som årsagen til krig, ødelæggelse og forfald. Men de argumenter ignorerer hele den nyere historiske, sociologiske og antropologiske forskning om Balkan og Det Osmanniske Rige. (Apropos af store folkevandringer: Hvor var det lige, at titusindvis af jøder drog hen i slutningen af 15. århundrede, da de kristne fordrev dem fra den iberiske halvø? Til Det Osmanniske Rige, som udmærket var i stand til at se, at disse jøders ankomst var en kulturel og økonomisk gevinst. Den store tilintetgørelse af jøder i Balkan har heller ikke noget med fundamentalistiske fortolkninger af Islam at gøre eller med det angiveligt dysfunktionelle i et multietnisk rige. Nej, det var fundamentalistiske fortolkninger af nationalismen i Vesteuropa – navnlig nazismen – der var årsagen til udslettelsen af jøder på Balkan.) Her kunne det (igen) anbefales, at Støvring rent faktisk læser nogle af de bøger skrevet af disse forskere – han kunne passende begynde med Mark Mazowers “The Balkans: A Short History” og Karen Barkeys ”Empire of Difference”. Men lige som hans idol Orbán er Støvring kun i stand til at gentage nationalistiske fortolkninger af sydøsteuropæisk historie, hvor det nationale bringer fred, fremskridt og stabilitet, og hvor de multietniske riger fremavler krise, krig og ødelæggelse.
  I sidste ombæring mener Støvring, at “Resultatet af multikulturelle samfund er segregation, visse steder fjendtligheder, undertrykkelse, chauvinisme, deportation, borgerkrig, for til sidst at ende med løsrivelse og dannelse af egne homogene stater.” Pudsigt nok er segregation, fjendtligheder, undertrykkelse, chauvinisme osv. typisk båret, fremført og iværksat af nationalistisk ideologer. Det kan bl.a. være læsere ligesom den, der i kommentarerne her skriver, at “Jeg tror [muslimer] er kriminelle indtil jeg får en forklaring. Jeg har ikke tillid til muslimer og de har heller ikke tillid til mig. Jeg har tillid til asiater, koptiske kristne, jøder, katolikker osv. Bare ikke muslimer!” Hermed er en hel gruppe dygtige mennesker, der potentielt har meget at bidrage til europæiske økonomier – ligesom både dansk og tysk erhverv gentagne gange gør os opmærksom på – dømt ude på forhånd. I det nationales navn sætter vi retsprincippet ude af funktion: de er skyldige, de er kriminelle indtil at de har bevist det modsatte. Og fordi de ikke er danskere, så kan vores sans for sammenhængskraft ikke omfatte dem, ligegyldigt hvor meget de som mennesker har behov for det.
  Christian Axboe Nielsen, Lektor, Aarhus Universitet

 14. Af Arvid Holm

  -

  Ingen idealer kan i praksis opretholdes som uomtvistelige, medmindre denne status forsvares med tilsidesættelse af de humanistiske idealer.
  Også de humanistiske idealer må forsvares med tilsidesættelse af de humanistiske idealer?
  Så netop de humanistiske idealer kan ikke opretholdes som uomtvistelige.
  De humanistiske idealer må være valgfrie.
  Man følger dem kun, hvis man har lyst.
  En humanistisk idealist må derfor tolerere intolerance eller afsløre sig selv som en ikke-idealist, der enten bevidst sejler under falsk flag eller er for ubegavet til at vide bedre.

  Humanistisk idealisme virker derfor ikke som egnet til fundament for samfundet.
  Fundamentet kan jo kun opretholdes ved undergravning af fundamentet.
  Manglende sammenhængskraft må accepteres på linje med sammenhængskraft.

  Eller fællesskabet skal være som kejserens klæder, der blev beundret, til den lille dreng gjorde opmærksom på, at de ikke fandtes.
  Men stadigt flere får briller, så de kan se selv uden hjælp fra små drenge.

  De humanistiske idealer må derfor reduceres til samme status som idealerne for racehunde, der anvendes ved hundeudstillinger.
  Der er behov for et rigtigt fundament, som samfundet kan bygge på.

 15. Af søren rasmussen

  -

  Løsning:

  Lad tyskerne opruste deres militær. De har, grundet deres grufuldheder under anden verdenskrig, kørt på frihjul siden 1945.

  Alle frie nationer skal bombe IS/ISIL tilbage til stenalderen.

  Send alle flygtninge og migranter hjem. – først de våbenføre mænd som ikke kan lukrer på vestens unge mænd.

  Hjælp, hjælp til selvhjælp. Med infrastruktur, Vindmøller og anden energi, Få sat hul i fertiliteten i alle Afrikanske og muslimske lande.

  Støt i en overgangsfase med landbrugsvarer, fx mælk og svin. Muslimer må lærer at spise svin eller sulte.

  Stop import alle muslimer til vesten.

  Kriminelle fra ikke vestligelande skal sendes ud af landet, inkl. familien i grove tilfælde.

  Vi har bygget et samfund op hvor familier undgår at få, for mange børn, hvis det kambuleprer med økonomi, uddannelse, boligforhold etc. – ansvarlighed for sig selv og sine.

  I stedet modtager vi en forfejlet muslimsk overbefolkning der smadre vores samfund med idioti og stenalder logik.

  Hvor er socialdemokraterne? venstrefløjen? de radikale? – de driver fnidder i politikken og modvirker alle løsningsmodeller. Dumhed har kronede dage i de partier.

  Kriminelle utilpassede danskere skal ved optøjer have frataget SU, kontanthjælp og førtidspension.

  Enhedslisten go hit-sprit-tahir skal forbids ved lov. Og skal sendes ud i landbruget hvor de kan opleve at gør en gerning, prøve at arbejde a la Mao Tse-tung, født 26. december 1893…. så kan de lærer det.

 16. Af Claus T.

  -

  “Sammenhængskraft” er et vældig godt ord, men hvad betyder det egentlig, når det kommer til stykket? Er det landets evne til at klare sig succesrigt, der menes?
  Hvis det er tilfældet, synes der at være en direkte sammenhæng mellem antallet af indvandrere og landets sammenhængskraft. Lande som USA, Tyskland, Frankrig, UK, Singapore og Australien har alle en højere grad af indvandring end Danmark. Og på en stribe parametre klarer de sig bedre end os.

  Fair nok at Støvring ikke kan lide indvandrere. Og hvis han mener, at vi kan klare os uden indvandrere, der arbejder som rengøringsassistenter, chauffører, avisbude, butiksansatte, landbrugsmedhjælpere, håndværkere, i smårestauranter osv, så må han da gerne vise os andre, hvordan han tænker sig det problem løst.

  Men lad være med at påstå, at indvandring skader sammenhængskraften – det er ganske enkelt noget vrøvl.

 17. Af mia thomsen

  -

  Så lige Gregor Gysi drille Merkel med at Orban er i samme gruppe som hende i EU.
  Der er sammenhængskraften vist også ved at ryge.

  Tror, at sammenhængskraften endeligt demoleredes med muhammedtegningerne og krudttønden. Inderst inde var de fleste ikke for ytringsfrihed. Både det udsigende og det tavse muslimske flertal er ikke for det moderne-postmoderne mind-sæt udover materielle goder.
  Og der kommer nye terrorceller, med disse religiøse tankesæt, ved syrerne nu. Selv de rige oliestater vil ikke have dem ind deraf. Det er i hvert fald hvad de siger. Vi skal så overtage risikoen, selv om det mere er deres arabiske brødre, og betale.
  Læste, at alle de rige oliestater tilsammen giver 800mio til syrienkrisen. Vi er til grin.
  Egentlig burde der kun kunne søges asyl hos FN, og så må slagsmålet være derfra. Vægring må så straffes eller betales på anden vis. Mange vil vælge at betale, men i det mindste får man så finansiering til flygtningelejre etc. Man kan straffe bredt, forhøjelse af kontingent, mistet stemmeret, forbud mod at købe og sælge våben til andre lande, udelukkelse af organer, osv. osv.

  Hvordan presser vi ellers de rige oliestater væk fra det ene ciffer…. måske på olien? Massiv europæisk opsætning af vindmøller og gradvis forbud mod benzindrevne motorer m.m.. Man kunne derefter, som en tyv i natten, ved lov annullere alle værdipapirer de har i Europa. Eller sæt alle værdipapirerne i karantæne. Jeg vil tro, det vil vække Deres opmærksomhed og dialogvillighed..
  Det er egentlig påfaldende, at folk jo vil både ud af muslimske lande, og ikke ind i andre muslimske lande, hvis de ellers kan undgå det. Flygtningelejre er jo ikke frivilligt opsøgte. Og alligevel insisterer mange stadig på Deres kultur og religion og vil stæmme sig væk fra sekulariserede demokratier når de kommer herop. Sproget skal heller ikke altid læres synderligt godt. Det er de herboende flygtninge m.m. undladelsessynder m.m. som nu skader de syrere som er på vej og herboende immigranter udviste ikke nok humanisme ved at forlade deres tankesæt og religion tilstrækkeligt. Og de nye syrere gør sikkert det samme.

  Indtil videre: Som signal til menneskesmuglere m.m. bør det betones, at man ikke som asylant kan opnå statsborgerskab m.m. i Danmark. Nogensinde. Midlertidig opholdstilladelse ja, mens faren driver over, men ikke permanent eller statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at vi hjælper folk væk fra krig en overgang, og så skal de tilbage, så læren deraf, i de typisk muslimsk lande, bliver taget tilbage til landet. Det er jo ikke heroppe, at de skal lære at deres landes fuck-ups som ledte til deres landes sindssyge tilstande. De skal jo bringe læren deraf tilbage, også efter at have set hvordan man så gør heroppe. Og man burde måske egentlig lave et slags flygtninge uni, hvor alt drejer sig om at de skal lære hvordan lande genopbygges, og smartere, og lære håndværk m.m. Lær dem også engelsk i stedet for dansk på disse flygtningeuddannelsessteder. Deres pengemodtagelse er linket til løbende eksamination herfra. Efterfølgende gives penge til genopbygningen. Men jeg tror ikke, vi får tak for at have modtaget dem, og hjulpet dem med alt dette for at genopbygge netop deres land. Ej heller for bistandsmidler…eller alle de penge de kan sende retur, hvilket jo også er bistandsmidler ud af vores økonomi……

 18. Af mia thomsen

  -

  Så lige Gregor Gysi drille Merkel med at Orban er i samme gruppe som hende i EU.
  Der er sammenhængskraften vist også ved at ryge. Og på den anden ende af det her måske også i forhold til FN. Vi får se hvor mange de andre kontinenter tager.

  Tror, at sammenhængskraften herhjemme endeligt demoleredes med muhammedtegningerne og krudttønden. Inderst inde var de fleste vist ikke for ytringsfrihed. Skjuler det i al fald godt. Det tavse muslimske flertal er ikke for det moderne-postmoderne mindset udover materielle goder. Ikke inderst inde.
  Og der kommer nye terrorceller, med disse religiøse tankesæt, ved syrerne nu. Selv de rige oliestater vil ikke have dem ind deraf. Det er i hvert fald hvad de siger. Vi skal så overtage risikoen, selv om det mere er deres arabiske brødre, og betale.
  Læste, at alle de rige oliestater tilsammen giver 800mio til syrienkrisen. Vi er til grin.
  Egentlig burde der kun kunne søges asyl hos FN, og så må slagsmålet være derfra. Vægring må så straffes eller betales på anden vis. Mange vil vælge at betale, men i det mindste får man så finansiering til flygtningelejre etc. Man kan straffe bredt, forhøjelse af kontingent, mistet stemmeret, forbud mod at købe og sælge våben til andre lande, udelukkelse af organer, osv. osv.

  Hvordan presser vi ellers de rige oliestater væk fra det ene ciffer…. måske på olien? Massiv europæisk opsætning af vindmøller og gradvis forbud mod benzindrevne motorer m.m.. Man kunne derefter, som en tyv i natten, ved lov annullere alle værdipapirer de har i Europa. Eller sæt alle værdipapirerne i karantæne. Jeg vil tro, det vil vække Deres opmærksomhed og dialogvillighed..
  Det er egentlig påfaldende, at folk jo vil både ud af muslimske lande, og ikke ind i andre muslimske lande, hvis de ellers kan undgå det. Flygtningelejre er jo ikke frivilligt opsøgte. Og alligevel insisterer mange stadig på Deres kultur og religion og vil stæmme sig væk fra sekulariserede demokratier når de kommer herop. Sproget skal heller ikke altid læres synderligt godt. Det er de herboende flygtninge m.m. undladelsessynder m.m. som nu skader de syrere som er på vej og herboende immigranter udviste ikke nok humanisme ved at forlade deres tankesæt og religion tilstrækkeligt. Og de nye syrere gør sikkert det samme.

  Indtil videre: Som signal til menneskesmuglere m.m. bør det betones, at man ikke som asylant kan opnå statsborgerskab m.m. i Danmark. Nogensinde. Midlertidig opholdstilladelse ja, mens faren driver over, men ikke permanent eller statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at vi hjælper folk væk fra krig en overgang, og så skal de tilbage, så læren deraf, i de typisk muslimsk lande, bliver taget tilbage til landet. Det er jo ikke heroppe, at de skal lære at deres landes fuck-ups som ledte til deres landes sindssyge tilstande. De skal jo bringe læren deraf tilbage, også efter at have set hvordan man så gør heroppe. Og man burde måske egentlig lave et slags flygtninge uni, hvor alt drejer sig om at de skal lære hvordan lande genopbygges, og smartere, og lære håndværk m.m. Lær dem også engelsk i stedet for dansk på disse flygtningeuddannelsessteder. Deres pengemodtagelse er linket til løbende eksamination herfra. Efterfølgende gives penge til genopbygningen. Men jeg tror ikke, vi får tak for at have modtaget dem, og hjulpet dem med alt dette for at genopbygge netop deres land. Ej heller for bistandsmidler…eller alle de penge de kan sende retur, hvilket jo også er bistandsmidler ud af vores økonomi……

 19. Af ignes bergvender

  -

  Jeg føler mig efterhånden fremmed i mit eget land, især når jeg sjældent bevæger mig rundt i et større indkøbscenter, hvor der tales mindre og mindre dansk. Jeg tror myndighederne lyver om hvor mange fremmede der kommer til Danmark og bor.

  Sammenhængskraften, som er selve grundlaget for vort samfund som det ser (så) ud, er hastigt på vej væk. Vi ender som de lande som deltagerne i “den store folkevandring” kommer fra.
  Til politikere og journalisters store glæde.

 20. Af mia thomsen

  -

  Så lige Gregor Gysi drille Merkel med at Orban er i samme gruppe som hende i EU.
  Der er sammenhængskraften vist også ved at ryge. Og FN.

  Tror, at sammenhængskraften endeligt demoleredes med muhammedtegningerne og krudttønden. Inderst inde var de fleste ikke for ytringsfrihed. Både det udsigende og det tavse muslimske flertal er ikke for det moderne-postmoderne udover materielle goder.
  Og der kommer nye terrorceller, med disse religiøse tankesæt, ved syrerne nu. Selv de rige oliestater vil ikke have dem ind deraf. Det er i hvert fald hvad de siger. Vi skal så overtage risikoen, selv om det mere er deres arabiske brødre, og betale.
  Læste, at alle de rige oliestater tilsammen giver 800mio til syrienkrisen. Vi er til grin.
  Egentlig burde der kun kunne søges asyl hos FN, og så må slagsmålet være derfra. Vægring må så straffes eller betales på anden vis. Mange vil vælge at betale, men i det mindste får man så finansiering til flygtningelejre etc. Man kan straffe bredt, forhøjelse af kontingent, mistet stemmeret, forbud mod at købe og sælge våben til andre lande, udelukkelse af organer, osv. osv.

  Hvordan presser vi ellers de rige oliestater væk fra det ene ciffer…. måske på olien? Massiv europæisk opsætning af vindmøller og gradvis forbud mod benzindrevne motorer m.m.. Man kunne derefter, som en tyv i natten, ved lov annullere alle værdipapirer de har i Europa. Eller sæt alle værdipapirerne i karantæne. Jeg vil tro, det vil vække Deres opmærksomhed og dialogvillighed..
  Det er egentlig påfaldende, at folk jo vil både ud af muslimske lande, og ikke ind i andre muslimske lande, hvis de ellers kan undgå det. Flygtningelejre er jo ikke frivilligt opsøgte. Og alligevel insisterer mange stadig på Deres kultur og religion og vil stæmme sig væk fra sekulariserede demokratier når de kommer herop. Sproget skal heller ikke altid læres synderligt godt. Det er de herboende flygtninge m.m. undladelsessynder m.m. som nu skader de syrere som er på vej og herboende immigranter udviste ikke nok humanisme ved at forlade deres tankesæt og religion tilstrækkeligt. Og de nye syrere gør sikkert det samme.

  Indtil videre: Som signal til menneskesmuglere m.m. bør det betones, at man ikke som asylant kan opnå statsborgerskab m.m. i Danmark. Nogensinde. Midlertidig opholdstilladelse ja, mens faren driver over, men ikke permanent eller statsborgerskab. Udgangspunktet må være, at vi hjælper folk væk fra krig en overgang, og så skal de tilbage, så læren deraf, i de typisk muslimsk lande, bliver taget tilbage til landet. Det er jo ikke heroppe, at de skal lære at deres landes fuck-ups som ledte til deres landes sindssyge tilstande. De skal jo bringe læren deraf tilbage, også efter at have set hvordan man så gør heroppe. Og man burde måske egentlig lave et slags flygtninge uni, hvor alt drejer sig om at de skal lære hvordan lande genopbygges, og smartere, og lære håndværk m.m. Lær dem også engelsk i stedet for dansk på disse flygtningeuddannelsessteder. Deres pengemodtagelse er linket til løbende eksamination herfra. Efterfølgende gives penge til genopbygningen. Men jeg tror ikke, vi får tak for at have modtaget dem, og hjulpet dem med alt dette for at genopbygge netop deres land. Ej heller for bistandsmidler…eller alle de penge de kan sende retur, hvilket jo også er bistandsmidler ud af vores økonomi……

 21. Af preben jensen

  -

  Ch ri sti an Ax bo e…… du glemmer og overser vist en lang række historiske erfaringer og kendsgerninger. Som f.eks. at det i flere lande er sket at det tilsyneladende gik vældig fint med multi-kulti og fri indvandring mv. Og det gjorde det så også, lige til den dag ballonen revnede og det hele eksploderede i vold og mord, terror og bilbomber, gadekamp og borgerkrig, blodbade og massakrer. Men du ønsker vel ikke at lære af andre landes dyrekøbte erfaringer?

 22. Af preben jensen

  -

  Ch ri sti an A x bo e…… du glemmer og overser vist en lang række historiske erfaringer og kendsgerninger. Som f.eks. at det i flere lande er sket at det tilsyneladende gik vældig fint med multi-kulti og fri indvandring mv. Og det gjorde det så også, lige til den dag ballonen revnede og det hele eksploderede i vold og mord, terror og bilbomber, gadekamp og borgerkrig, blodbade og massakrer. Men du ønsker vel ikke at lære af andre landes dyrekøbte erfaringer?……

 23. Af Marie Iversen

  -

  Årsagen til folkevandringer er vel netop og især den, at sammenhængskraften i migranternes hjemlande netop er ikke-eksisterende.

 24. Af S R

  -

  EU er romerriget om igen.

  Den vestlige ungdom er forkælet umoden degenerede svagpissere. De mangler noget at tro på. At kæmpe for. At leve for. Får ingen udfordringer. Alt bliver serveret for det lalleglade proletariat. Resultatet ser vi fx i København hvor de fleste borgmestre er politiske umodne børn uden livserfaring.

  Ungdommen har så kastet deres kærlighed på en dræbende humanisme. Som i praksis betyder, hjælp overproduktionen af muslimer på verdensplan. Muslimer er krig på alle parametre. Overtro fra stenalderen, sig navnet muslimer. Og vesten skal rydde op efter det lort de efterlader, alle vegne.

  Kina, Rusland, øst Europa kan godt se dumheden i den humanisme. Det kan vores forkælede børnepolitikere ikke. Merkel er en bitter halv gammel barnløs leder i et Tyskland, som stadig har mange traumer fra sidste krig, og med rette, men Merkels nuværende idioti, er nu igen ved at smadre bl.a vores vestlige samfund, inkl. Ungarn, Polen, Tjekkiet m.f.
  EU bliver vores romerrige og undergang.

 25. Af Jens Cini

  -

  Christian Axboe Nielsen mener, at er godt kan være tillid og association i et multietniske samfund og siger han har personlige erfaringer for, dette efter, at have boet i USA. Hvis han har boet i USA er det meget sandsynligt, at han har boet i et segregeret område. Selv i USA gør man grin med liberales hykleri hvor de hylder multikultur og bor i monoetniske områder. De empiriske studier jeg har set siger, at folk gør alt for, at udgå, at leve sammen med folk, der er forskellige fra dem selv. Se f.eks undersøgelser af Harvard økonomerne Alberto Alesina og Edward Glaezer. De spørger ligefrem et sted og tillid og association nok ikke kan krydse raceskel pga. menneskelig natur. Harvard sociologen Robert Putnam har lavet den største undersøgelse og fandt, at samfundet reelt set forsvandt i multikulturelle områder og folk udviklede en antisocial adfærd hvor de mistede tillid til alle. Den kendte socialpsykolog Jonathan Haidt som har forsket i politisk psykologi siger, at folk til venstre er egalitære og universelle. Universitetsmiljøerne er blevet rene sekteriske miljøer hvor folk med disse psykologiske moralsæt sidder og nægter empiriske data, der kunne stride imod dette. De akademiske miljøer er blevet uakademiske. Dette kunne måske forklare Christians Axboe Nielsens “observationer” i USA.

 26. Af Per Torbensen

  -

  Helt enig Kasper Støvring-når sammenhængs kraften i det danske samfund falder er samfundet i opløsning og gængerne er løse.
  Her et link til en samtale med Orban fra Ungarn-godt nok fra Politikken-men alligevel.

  http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2832739/europas-reaktion-paa-indvandringen-er-det-rene-vanvid/

 27. Af Per Torbensen

  -

  Korrekt Jens Cini-stemmer overens med mine ophold i USA i 1972 og 1974.

 28. Af John Laursen

  -

  Migranterne kommer ikke til Europa af nød men fordi deres ideologiske herskab har lovet dem guld og grønne skove når de kommer til Europa og har fortalt dem at Europa er deres og lovet dem at de en dag skal besidde og herske over Europa.
  Og foreløbig går det efter planen i disse onde år med A. Merkel, Hollande, Cameron og Lars Løkke Rasmussen m.fl. som fødselshjælpere.

 29. Af søren rasmussen

  -

  Det er ikke kønt at se, en retspleje i et tidligere homogent demokrati bryde sammen.

  Det er nu åbenbart at lars Lykke Rasmussen, som jeg stemte på, ikke kan håndtere rollen som statsleder.

  Vi har et retssamfund der ikke kan hånterer den muslimske folkevandring inkl. dem vi allerede har.

  Vi har fået et fjendtligt parallelsamfund som vi med skattekroner skal brødføde. Samtidig mange er ved at nedbryde vores værdisæt og levevis.

  Det kan nuværende styreform tydeligvis ikke klare.

  Regeringen bør gå af.

  Forlade EU og få en benhård restriktiv retspolitk.

  Et forstærket politi med langt større fysiske ressourcer til at bekæmpe noget af det religiøse, etniske og udemokratiske folk vi har fået til vores land.

  KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆRT, DØ OM SÅ DET GÆLDER….. det var den danske folkesjæl. Gælder det ikke mere?

 30. Af Henning Svendsen

  -

  Sammenhængs kraft er jo et spørgsmål om bindemiddel og ser vi på Borgen. Så er der en masse små partier som kun skaber splid og lever af det —-:først til mølle: en uskreven lov som bare bliver tilsidesat således at vildfremmede får lov at albue sig frem – Men vores kristendom der skabte sammenhængs kraft i tidernes morgen ja den skaber nu typer som AXboe og hele verden står da også og griner højlydt–medens professionelle skuespillere fra Mellemøsten tramper afsted Og stopper al trafik
  Amerika er anderledes her må alle de sidst ankomne arbejde eller gå til grunde uog det giver mere sammenhængs kraft men forskellen mellem hudfarver kommer frit og ubehersket frem blandt de nederste lag i befolkningen og bag fængslets mure bliver alle hæmninger. Smidt bort her ser vi multikulturens sande ansigt

 31. Af Rikke Nielsen

  -

  Af Claus T. 9. september 2015 9:57
  ““Sammenhængskraft” er et vældig godt ord, men hvad betyder det egentlig, når det kommer til stykket? ”

  Fuldstændig enig – alle taler om “sammenhængskraft”, men ingen aner, hvad der gemmer sig bag det ord. I bedste fald har hver person sin egen definition, hvilket samtidig fortæller, at der ikke findes en klar definition på “sammenhængskraft” – ja, ejheller en fælles “sammenhængskraft”.

  Især i disse tider med de højreekstremes foragtelige italesættelse af islamofobien, er det svært at se en fælles definition på en dansk sammenhængskraft – de højreekstremes ageren skaber splid og polarisering blandt landets borgere.

 32. Af Henrik Larsen

  -

  @ Claus T:

  Er det ikke en lidt for billig – og usammenhængende – omgang, du er ude i, når du vil torpedere KS´s argument om sammenhængskraft med eksempel i bl.a. Australien? Er det ikke lige netop Australien, der har udfoldet bestræbelser på at holde landets grænser åbne for ukvalificeret indvandring (herunder også folk, der kunne klare opvasker- og grønthandeljob mm. , som du opremser), og som har udløst stor kritik fra mennesker med din holdning?

  Der må da være en grund til, at australierne ønsker indvandringen kontrolleret, uanset din henvisning til forne tiders succes – er der noget du ved, som de ikke ved?

  Og så leverer KS altså masser af indirekte eksempler på, hvad sammenhængskraft er eller kan være, og det kan du jo være uenig i – måske endda med argumenter – men hvis man bare vil vælte en “…det du siger, er du selv..” skidtspand ud over folk med en holdning, man selv finder ubærlig, ja så…

 33. Af Henrik Larsen

  -

  Claus T:
  Rettelse, der bør stå “lukkede” isf. “åbne” i linje 3! 🙂

 34. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt fastslår justitsminister Søren Pind-i øret, at Danmark da er et retssamfund, der desværre bare ikke kan gøre noget ved et par tusinde illegale udlændinge, der fiser rundt i landet. Det siger reglerne!

  Yderligere debat om det emne er vel så ret håbløst. Det vil vel svare lidt en ny debat om, jorden nu også er rund – eller er det fis bare synsbedrag?

 35. Af John Laursen

  -

  Iran`s præsident og vogternes råd roser A. Merkel og hendes EU – , hvorfor gør de mon det? Skænk det en tanke.
  Handler flygtninge/migrantstrømmen i virkeligheden om ” Lebensraum ” ?

 36. Af John Laursen

  -

  Irans præsident og vogternes råd roser A. Merkel og EU. Hvorfor mon det?
  Golfstaterne, Rusland, USA, Kina og resten af verden minus Europa modtager ikke migrant/flygtningestrømmen. Hvorfor mon det?
  Skænk det en tanke.
  Handler migrant/flygtningestrømmen i virkeligheden om ” Lebensraum ”?

 37. Af John Laursen

  -

  Så fik vi en ny 9. April.

Kommentarer er lukket.