Det arabiske forår i Europa

Af Kasper Støvring 41

 

Den europæiske offentlighed møder folkevandringen med den samme dårlige dømmekraft, som dominerede i forholdet til Det arabiske forår. Da de arabiske revolutioner brød ud for fem år siden, var mange ligesom nu grebet af ophedede følelser, af det, der bedst kan betegnes som en feberhed rus af optimisme: NU var friheden på vej til de muslimske samfund, inden længe bliver de som os.

 

De tog fejl, nu som dengang. Det arabiske forår blev en isvinter, det store flertal af muslimer ønskede islamisering, ikke liberalt demokrati, og dér hvor militærdiktaturet ikke genvandt magten, blev landene opløst i kaos, i sekteriske borgerkrige, som vi nu oplever følgerne af – og er i gang med at importere. Vi gjorde os delvist medskyldige med de fatale interventioner, især i Libyen, og nu er en gave sendt tilbage i vores retning med et dystert indhold.

 

Hvorfor gik det så galt, hvorfor var man så naive, begik så mange fejl, havde så dårlig dømmekraft? Det kan læses på side et i Psykologiens ABC og kerneordet er ”projicering”: Vi tillægger andre folkeslag vores egne værdier, vi ser kun os selv i andre, vi tror, at andre er, eller gerne vil blive, ligesom os i Vesten. Fejlvurderingen af det arabiske forår skyldtes ikke mindst, at vi kun hørte om og journalister kun talte med de unge, sekulære, liberale og engelsktalende demonstranter på Tahrir-pladsen. Men de udgør kun en meget lille del af befolkningen. Den sol, der en kort overgang strålede så varmt over de håbefulde, står nu på himlen som en fjern klump is med et tindrende hvidt skær af kolde krystaller.

 

Vi gentager samme fejl i dag: Humanisterne vil redde flygtningene, som i øvrigt kun udgør en meget lille del af de vandrende masser. De skal reddes, ikke kun fordi de flygter, men fordi de er – eller vil blive – som os. Der er godt nok integrationsproblemer i forvejen, men de vil løse sig, når vi har hjulpet dem, de bliver jo taknemmelige, de flygter jo fra islamister, og de er jo så veluddannede. Hører vi. Hvorfor tager så mange endnu en gang så meget fejl? Lad mig prøve at forklare.

 

Når vi ser en flygtning, ser vi det nøgne menneske, der værgeløst er sat ud i den bidende vind. Vi ser det universelle menneske, den rene menneskenatur med sine behov – for sikkerhed, mad, bolig, for ikke at blive torturet, at blive dræbt osv. Det er det menneske, vi deler et tyndt, minimalt sæt af moralske værdier med, de grundlæggende værdier, der skal til for at tilfredsstille de basale behov. Det er negative værdier, frihed fra (undertrykkelse, tortur, drab osv.). Det er ikke positive værdier, vi er forenede om, altså en fælles kultur. Og når vi ser en flygtning, fokuserer vi på ét enkelt aspekt. Nemlig menneskers udsathed qua at være flygtning. Men dette er det abstrakte menneske.

 

Det påklædte menneske, derimod, er det partikulære menneske, kulturmennesket. Og klæderne udgør da kulturen. Det er det menneske, vi afviger fra, fordi klæderne er forskellige. I Vesten iklæder vi os værdier som liberalt demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, sekularisme, retsstat, velfærdsstat osv. I den muslimske verden iklæder man sig andre gevandter, man har en helt anden kultur, bygget op omkring religionens forrang for verdslige love, patriarken, fundamentalisme, forbud mod religionskritik, respekt for slægten, stammen og den religiøse menighed osv.

 

Det er den tykke, maksimale moral, og på det punkt er vi forskellige, vores opfattelser af det gode liv er radikalt anderledes. Fire årtiers indvandring har ikke ændret på dette. Vi lever stadig segregerede i kulturelle parallelsamfund. Den store WZB-undersøgelse om muslimer i Europa har, blandt mange andre undersøgelser, vist alt dette.

 

Fejlen er nu, at mange i den aktuelle krise, som under det arabiske forår, udelukkende ser det nøgne menneske, de ser kun flygtningen, ikke kulturmennesket, og så snart flygtningen lukkes ind, prøver man at iklæde dette nøgne menneske vores egne gevandter. Men de fleste udlændinge ønsker ikke at gå klædt på vores måde. De vil bevare deres egne klæder, som de finder frem, så snart de får ophold her i landet. Som det er blevet formuleret: Man kan tage flygtningene ud af Mellemøsten, men man kan ikke tage Mellemøsten ud af flygtningene. Eller på anden måde: Man kan ikke være indbygger i Mellemøsten uden at få Mellemøsten bygget ind i sin sjæl. Mellemøsten = den muslimske, arabiske kultur.

 

Så når vi ser vandrende menneskemasser messe ”Allahu Akbar” foran vores grænser, så skal man ikke først og fremmest forestille sig horder af frådende islamister, der træder i jorden som udfordrende væddere med klove og bukkehorn som djævelen. Nej, udråbene viser noget andet, meget mere elementært, nemlig, at det ikke er sekulære, liberale, pro-vestlige mennesker, der strømmer til Europa, men muslimer med en helt anden kultur. Og det er der hverken noget mærkeligt eller ondt i. Det viser derimod, at vi står foran en uoverskuelig integrationsopgave: Langt de fleste er ikke ligesom os og bliver næppe ligesom os.

 

Det nøgne menneske møder vi stort set aldrig, kun i undtagelsestilfælde som i den aktuelle krisesituation. Vi har sympati med dem som flygtninge, som ofre, vi donerer over 80 millioner kroner til. Vi kan nemlig identificere os med dem i al deres nøgne udsathed, men ikke med deres kultur. I hverdagens normaltilstand kan samme person blive en ven, men også en fremmed, måske endda en modstander eller ligefrem en fjende. The Times har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at en meget stor del af britiske muslimer sympatiserer med Islamisk Stat. I en anden britisk avis, The Telegraph, viste en undersøgelse, at en fjerdel af britiske muslimer har sympati med terroristerne bag Charlie Hebdo-angrebet.

 

Selvfølgelig er der, som under det arabiske forår, også sekulære, liberale iblandt migranterne. Men var det ikke en ide denne gang at lytte til dem, der havde ret i første omgang, under det arabiske forår? Er de ikke mere klarsynede, mere realistiske, er de ikke bedre til at holde hovedet koldt?

 

Lad mig afslutte med at henvise til et par gode indlæg af politologen Karsten Skjalm på sitet Punditokraterne (et liberalt site, hvor der for en gangs skyld skrives et par indlæg, der ikke anser skattelettelser og grundskyld som de største problemer, og som ikke synes, at det er acceptabelt at give statsborgerskab til fjender af vores samfund).

 

I det første indlæg viser Skjalm, på baggrund af tal fra Eurostat, at kun en femtedel af den vandrende masse udgøres af syriske flygtninge. Der er ikke tale om en flygtningestrøm, snarere om en folkevandring. I det andet indlæg forklarer Skjalm, hvorfor diaspora-begrebet bedst indfanger den nuværende krise. Migranter søger til de steder, hvor der i forvejen bor folk med den samme kultur. Vi lever i segregerede samfund, i parallelle samfund, og diaspora-begrebet viser, at dette har en selvforstærkende effekt: ”Dette forstærker naturligvis problemerne med at integrere flygtningene og migranterne i det omgivende samfund. Disse problemer kan være midlertidige, som det var tilfældet i USA i den nævnte tidsperiode, eller de kan synes permanente, som det tilfældet i dagens Europa.”

 

41 kommentarer RSS

 1. Af søren rasmussen

  -

  Nuværende regering har et problem med retsfølelsen. Hvordan har Venstre selv ladet sig føje og drive hen i en pragmatisk bøjen af for Tyskland og EU? Hvad skal Venstre gøre?

  “Lad DF være ledestjernen.”

  DF er det eneste parti der tør kalde en spade en spade.

  Vi har et kæmpe problem med folkevandring af muslimer. Det er fakta.

  EU med Das Auto Merkel Tyskland har dummet sig igen, denne gang på hele EUs bekostning. Det er fakta.

  Das Auto Merkel Tyskland kan ikke selv klare sit selvisenesatte paradoks. Fejhed og godhed. Det er fakta.

  Lille Lars og hans tro væbner Søren Pind tør ikke gå imod Das Auto Merkel Tyskland. Der er ikke meget politisk troværdighed i deres pragmatiske underdanighed. Det er fakta.

  DF tør som en anden lille dreng råbe, at Das Auto Merkel Tyskland jo ikke har trusser på….. det er fakta.

  DF har en ægte politisk selvværd og ægthed og så tør de, hvor andre ikke tør. Det er fakta.

  DF har været et oplagt emne til stigmatisering fra hele det radikale og venstrefornøjede røde kabinet med Politiken i front. Det har gjort DF stærkt. Modsat det medløberi vi ser fra det røde snavs. Det er fakta.

  Hvis DF sad i nuværende regering så skulle de vælte sig selv eller true med det? det er fakta.

  We have a problem Houston…. det har Das Auto Merkel Tyskland også….

 2. Af Jan Petersen

  -

  Nøjagtig som 9/11 blev også det arabiske forår planlagt og sat i værk af selvsamme terrorstaters efterretningstjenester. Det samme gør sig formentlig også gældende med den koordinerede migrant-bølge, der pludselig “helt spontant” opstod mod vidt forskellige grænser til UE.

  Kan kun slå fast med et syvtommersom – i global magtpolitik er der ikke noget. der sker tilfældigt, eller som menigmand sætter i værk!

 3. Af P Christensen

  -

  Erstat bistandshjælpen med god dansk kost, såsom frikadeller og flæskesteg.
  Så får vi kun de rigtigt nødlidende herop.

 4. Af p jensen

  -

  Det kan måske også være en blanding af uvidenhed, arrogance, feminisme, illoyalitet og simpel dumhed der satte truslerne mod Europa i gang? Typer som sti ne bo sse, sofie car sten, jel ved, pia dyhr, johanne og mads tra ds osv. bliver jo aldrig trætte af at tale om BERIGELSE og om hvor vigtigt det er at behandle migranterne ordentligt. Men har endnu ikke hørt dem tale om at danskerne skal behandles ordentligt. Og de menige fem millioner danskere er jo nu kun 2. og 3. klasses borgere i deres eget land. Det ligner forræderi. Et forræderi der kan ende i vold, junglelov, terror, borgerkrig og folkemord.

 5. Af Kim Kaos

  -

  Der er for mange “vi” i din artikel – mange af os har i årevis forsøgt at advare mod det der sker – men ingen har ville lytte til vores advarsler.

  Og hold så op med at omtale migranter som flygtninge.

 6. Af Søren Revser

  -

  Vi har kun de problemer som vore egne politikere har skabt.

 7. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er det ved at gå op for EU-præsidenten Donald Tusk, at 9/11-showet måske skal tages lidt mere seriøst.

  Det er nok ikke bare tusinder af migranter EU skal terroriseres med, men derimod millioner!

 8. Af Svend Jensen

  -

  I første halvdel af 1800 tallet. mærkede Slesvig også Indvandringens konsekvenser. Det ellers rent danske Slesvig blev sydfra invaderet af kulturfremmede germanere. Selv for kun 200 år siden opstod der fjendtlighed mellem hvad man skulle tro var beslægtede folkegrupper i Slesvig.
  Germanerne opfattede danskerne som tilbagestående dumme bønder, der naturligt stod under det germanske herrefolk. Dertil kom at den germanske adel besad store områder i Slesvig. De tiltuskede sig også de fede embeder i Slesvig grundet en gammel regel om, at embedsmænd i Slesvig skulle studere mindst 2 år i det rent tyske universitet i Kiel.
  Denne pangermanske bevægelse forsøgte at germanisere hele Slesvig gennem indvandring og monopolisering af magtapparatet.
  Fordi danskerne dengang ikke var rede til at imødegå den germanske invasion, mistede vi hele landsdelen i over 50 år og fik derefter kun halvdelen reddet.
  Er vi ikke parat til i tide at forsvare Danmark mod den massive islamiske folkevandring, vil vi miste hele landet for evigt til den fremmede dræberreligion – det må ikke ske.

 9. Af Marie Iversen

  -

  Der burde være en grænse på f.eks. 5% for andelen af migranter/flygtninge i nationalstater i forhold til oprindelige befolkninger (især for svært integrerbare kulturer). Man bør lære af historien med hensyn til kultursammenstød, og der burde være konventioner, der beskytter oprindelige befolkninger (og flygtninge/migranter) mod forudsigelige krige og konflikter. Den nuværende flygtningekrise skyldes ikke mindst konflikter pga kultur og religion.

 10. Af claus clausawn

  -

  Jeg tror at historien og eftertiden til kigge tilbage på denne periode i Europa’s historie og kategorisere den som vendepunktet hvor Europas opløsning begyndte for alvor.

  Dér hvor Europa’s nationer havde chancen – en sidste chance – for at rette op på forfaldet og vise mod, karakterstyrke og handlekraft tilstrækkelig for at redde den sidste rest af den Vestlige Civilisations bastion, demokratiets foregangslande og de liberale, frie og ikke-teokratiske tankegange som gjorde Europa førende. Den chance havde de – og de fejlede totalt.

  Fejlede pga. fejhed, manglende mod og manglende evne til at forstå den trussel som islam og dens tilhængere udgjorde for Europa Fejlede pga. politisk kampe og ynkelige forsøg på at fremhæve egne vindning i stedet for at tænke på den kultur, den baggrund og det værdisæt som havde givet dem deres velstand. Fejlede fordi de ikke værdsatte eller gad forsvare deres egen frihed – en frihed enestående i den verden som fandtes omkring Europa.

  Vi er vidende til den første store hændelse af Europa’s endeligt….er jeg bange for.

  jeg vil så gerne tage fejl, men jeg tror inderst inde at jeg har ret. tegnene er der, selv blinde kan se det nu…pånær det fornufts- og fakta resistente radikale-segment

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg priser mig lykkelig over at være godt oppe i årene. Europa holder min tid ud, men næppe mine børns og helt bestemt ikke mine børnebørns tid ud.

  Med mindre vore europæiske politikere ret snart kommer til fornuft og helt fjerner muligheden for, at Mellemøstens og Afrikas horder overhovedet kan komme ind i Europa.

  De er vore fjender og vil os intet godt. De viol pådutte os deres middelalderlige kultur og normer. Og godt hjulpet af vore politikeres underdanighed er de godt på vej til at gøre det.

  Deres kaserner – moskeerne – skyder op som paddehatte på trods af, at det er almen viden, at hadet til Vesten udøves og forstærkes indenfor deres mure.

  Parallelsamfundene udvides og forstærkes uden at politikerne gør andet end at hælde vand ud af ørerne og jamre om mere integration – til trods for at den er fejlet ynkelig gennem snart 40 år.

  Hvornår rejser befolkningerne sig i åbent oprør mod de uduelige politikere?

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  “Hvornår rejser befolkningerne sig i åbent oprør mod de uduelige politikere?”.

  En facebook-gruppe modstandere af flygtninge besluttede sig for flere dage siden at troppe op ved grænsen og protestere. 1500 havde sagt, at de ville møde op, men der var kun 50 ,der dukkede op – og gik igen efter en halv time.

  Dem der står bag dig, Niels B. Larsen, står laaaaangt bag dig.

 13. Af preben jensen

  -

  ALLE ERFARINGER med masseindvandring er, at de altid ender som en blodig katastrofe for den oprindelige befolkning. Kun de historieløse kan tro at Europa kan slippe godt fra indvandring af millioner af kulturfremmede fra Afrika, Asien og de arabiske lande. Iøvrigt er de fleste såkaldte “flygtninge” i virkeligheden FLYT-NINGE, fordi de allerede har haft ophold i flere sikre lande inden de nåede frem til Danmark, i jagten på de højeste ydelser.

  Iflg. DR og andre kilder er der dog ingen grund til bekymring for hverken velfærdstab, kriminalitet, importerede sygdomme eller terrorisme. Men DR er jo mest indvandringsindustriens og de radikales talerør. Se 180 gr., jalving og snaphanen, bl.a. ang. IS – IS og en tidligere brigadegenerals vurdering af terror-truslen.

 14. Af Allan Hansen

  -

  “Arabisk forår,,?

  Her kommer så en smags prøve
  på venstrefløjens nye islamiskestat
  Eurabien – advarsel meget voldsomme
  billeder!

  NO ISLAM!
  NO WAR!

  https://www.youtube.com/watch?v=a73Q9UgAaH4

  Godnat Europa – sov godt!

 15. Af Jens Hansen

  -

  Denne kronik er skrevet om Norge.
  Men kun lige så godt være skrevet om Danmark.

  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Den-politiske-eliten-ante-ikke-hva-de-gjorde-da-de-gikk-inn-for-a-sende-F-16-fly-til-Libya–Terje-Tvedt-8166038.html

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Sidste gang vågnede danskerne op af dvalen. Det tog lang tid, men de vågnede.

 17. Af Thomas Larsen

  -

  Fremragende kronik. Det bekymrer mig virkelig med hvilken ubesværethed alle disse “gode mennesker” formår at bevæge den folkelige opinion hen imod, at vi da bare kan tage imod alle de mennesker, der for tiden og i det næste lange stykke tid sætter foden på dansk jord. Vi snakker jo hundredetusindvis af mennesker de næste 5 år, hvis den nuværende flygtningestrøm fortsætter. Og der er INTET, der tyder på, at strømmen aftager.. Tværtimod kan vi forvente at den tiltager i takt med, at flere og flere søger mod Europa – og flygtningemagneter som Tyskland og Sverige bukker under for presset.

  Man må bare spørge: hvilken empiri kan I pege på, der understøtter Jeres påstande om, at det nok skal gå altsammen? Har de sidste 40 års integrationskatatrofe slet ikke sat aftryk I Jer? Lukker I øjne og ører når EU præsident Donald Tusk siger, at vi kun lige har set begyndelsen på flygtningestrømmen? Ignorerer I blot artikler, som den Berlingske bragte for 4 dage siden, hvor det fremgår, at menneskesmuglere har kronede dage med at fremstille falske syriske pas – og at disse menneskesmuglere – og med dem mange (rigtige) syriske flygtninge – vurderer, at under halvdelen af “syrerer” slet ikke er fra Syrien?

  http://www.b.dk/globalt/falske-pas-er-en-god-forretning

  Ugens mest delte video på Facebook er en trylle-tale med Søren Pilmark. Åh ja – den føles så godt i maven. Men virkeligheden og den barske hverdag lader sig altså ikke trylle væk.

 18. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  Bemærkelsesværdigt skarp og præcist, Kasper Støvring. Det store spørgsmål i den aktuelle
  situation må være, hvornår er grænsen nået – det er et spørgsmål, som den tyske offentlig-
  hed indtil nu har skyet som pesten, som man siger. Men intet varer evigt, heller ikke den
  strudse-mentalitet der stadigvæk præger mediebilledet og venstrefløjens politiske paroler.
  Men nu dukker de første undtagelser op. Journalist Alan Posener skriver” at komme med en parole ” vi klarer det nok (Angela Merkel) er ansvarsløst, hvis man ikke samtidig gør rede for,
  hvad det egentligt handler om. Og det er i første række ikke et spørgsmål om tæpper og
  boliger, registrering og legalisering, om arbejdspladser og skoleklasser, skønt det alt-
  sammen er vanskeligt nok – nej det er en kulturkamp!”
  Se, det er nye toner- her i grænselandet. Og man må huske på, at Angela Merkel i 2004 positionerede sig i forhold til integration, ved at fremhæve muslimernes manglende
  evne og vilje til at blive en integreret del af det tyske samfund. Et initiativ fra hende, der
  var rent magtpolitisk begrundet, og bundede ikke i social- og værdipolitisk erkendelse
  fra hendes side.
  Og et stigende antal tyske politikere, er ved at komme til den erkendelse, at udviklingen –
  hvis ikke der sker en opbremsning – vil slå bunden ud af de tyske social-systemer og den
  kulturelle konsensus, der indtil dato var sikret i de tyske delstater, på trods af en betydelig
  indvandring i de sidste årtier. Merkels ord “wir schaffen es schon” ses som en emotionel
  floskel i en tid med de største kulturelle- og sociale udfordringer siden tysk genforening.
  Og alligevel bliver Angela Merkel stadigvæk hyldet, som den store humanist i store dele
  af pressen, som i bedste DDR-stil bakker op om humanismen som politisk ideologi, og
  undertrykker de holdninger, de har erklæret som facistisk og racistisk tankegods.
  Denne del af offentligheden roser regeringen for sin migrations-politik, og tager ikke fat
  om de konsekvenser den har for befolkningen. Ja, man accepterer, at Merkel-regeringen
  uden videre fejer konfliktpotentialet af bordet, der nu følger med i hele Central-Europa.
  Et konfliktpotentiale der allerede viser en klar splittelse i det Europæiske Fælles-
  skab. Og vi ser en kløft, som det vil tage lang tid at bygge bro over.
  Alt dette kun, fordi Angela Merkel mener at være i sin ret til at løfte en pegefinger så stor
  som Eiffeltårnet, i sin ideologisk- politiske humanisme-hunger. En præste-datter der er vokset op med det kristne budskab om næstekærlighed, hun har nu ganske enkelt
  solgt dette dyrebare budskab på ideologierne kræmmermarked. Nu prøver hun så på, at
  pådutte de andre EU-Lande sin egen mening om moral og dobbeltmoral; for at skore
  nogle billige point på den internationale politiske scene, ved at promovere den
  feel-good-bevægelse, der også har bredt sig i Danmark. Og lad det dog være sagt klart,
  nogle af de medie-events man har været vidne til i den seneste tid, har et umiskendeligt
  skær af aflads-handel – når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer.
  og – får man det måske ikke bedre, ja jeg spørger bare,

 19. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er disse “menneskesmuglere” med 100% garanti organiseret og sat i værk af et par terrorstater og deres efterretningstjenester. Det er simpelthen de eneste, der mestrer den komplicerede logistik.

  Med tanke på masterplanen 9/11 kan man så selv gætte på, hvem de terrorstater er?

 20. Af p jensen

  -

  For en gangs skyld har NJH fat i noget 22.27. For det var en lille demonstration, selvom der nok nærmere var 100 eller 200 end 50. Noget tyder på at flertallet af vælgerne/borgerne/danskerne stadig ikke fatter situationens alvor. Antagelig mest fordi DR og TV2 osv. bagatelliserer og bortforklarer året rundt.

 21. Af Leon Frandsen

  -

  Ikke 1/4, det er kun 1/5 der er rigtige krigsflygtninge.

  http://metro.co.uk/2015/09/19/eu-statisticians-claim-only-1-in-5-migrants-are-from-syria-5398412/

  Andelen inkluderer også alle løgnerne hvor man bare ikke har kunnet bevise, at de løj. Tvivlen kommer nemlig løgner til gode, så det reelle tal af rigtige krigsflygtninge er langt mindre.

 22. Af Hektor Heimlich

  -

  Den arabiske isvinter er på vej: den startede med ayatollah Khomeni i Iran og har bredt sig til Egypten, Tunesien, Syrien og er ved at æde sig ind i Tyrkiet, ivrigt heppet frem af de sosse-radigale tosser i de europæiske lande og USA. Heldigvis er Putin realpolitiker med afgangskarakterer fra folkeskolen.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Disse problemer kan være midlertidige, som det var tilfældet i USA i den nævnte tidsperiode, eller de kan synes permanente, som det tilfældet i dagens Europa.”

  Synes permanent – altså rent gætteværk.

  Det tog også de hvide protestanter (WASP) i USA flere årtier at acceptere de millioner af “beskidte og ildelugtende og ignorante” irske katolikker, der strømmede til landet efter kartoffelpesten i Irland.

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  forts.

  Vi se lidt af det samme idag, hvor den yderste, hvide, protestantiske højrefløj hos republikanerne er fortørnede over pavens udtalelser om miljø og kapitalismens bagsider. De frygter også strømmen af katolikker fra Mexico.

  De minder på mange måder om både din og pastor Krarup holdninger til ikke-protestantiske trossamfund.

  Jeg mener også, at din frygt for dansk kultur er vildt overdrevet.

  Jeg er overbevist om, at den danske kultur er stærk nok til at overleve. Den er ikke så svag, som mange frygtsomme mennesker tror. Hvis den danske kultur virkelig var så svag, som de nationalkonservative føler, så er den heller ikke noget værd.

 25. Af søren rasmussen

  -

  Søren Rasmussen Presselogen d.d.
  I dag kl. 13:53
  Journalister og viden. Den radikal røde radio 24.7 har fået et folketingsmedlem til at klokke lidt i det, med begrebet bruttonationalprodukt. Flot journalistik uden manipulerende undskyldning om at vedkommende oplyste at hun ikke vidste så meget om de termer etc. Det er virkelig intellekt radio på højt niveau. Her er ikke nogen politisk agenda. Flot radio 24.7 Hvis vi lige vender den lidt om til hele journaliststanden så er problemet måske ret gensidigt. Hvid du ønsker at blive og beholde arbejde som journalist så skal du være minimum lyserød radikal politisk. Eller hykle do. Det er fakta. Det betyder så igen at en faktuel objektiv tilgang til produktionsvirkeligheden bliver mindre relevant. Se på radikale Politiken som prioriterer radikale holdninger højere end logik og fakta. Lidt som DR. Nå men tilbage til indledning, hvor mange journalister kan forklarer differencen på procentpoint, procent eller brutto netto nationalprodukt, bytter om på milliarder og millioner etc…… Bob Bob …… Journalister bliver journalister fordi, det med matematik falder mange journalister in spe, lidt vanskeligt, at der er en konsensus om at hvis du blot er radikal og lyserød, så kan du offentligøre udokumenteret crap. Se blot på lederkollegiet på radikale Tidende. Politiken. Se iøvrigt overborgmesteren Frank Jensens indlæg i sidste uge, hvor han omtaler Politiken, som verdensfjerne skribenter i en spelt bolle verden, med gårdhave og hipster skæg uden relation til virkeligheden. F…. Morsomt. Ok der fines stadig lidt tankegods i det gamle parti.

 26. Af Allan Hansen

  -

  Hvor meget kan man få for en skilling?

  Det, som Kasper Støvring efterlyser, er altså en
  metodisk undersøgelse, der alene
  koncentrer sig om fakta og ikke
  alt den hjælpeløse, tandløse gammel kælling “snak,, som vi høre fra kystbane socialisterne
  – det kan man ikke bruge til noget!
  (hvis vi alle bare er lige fattige, så skal det nok
  gå alt sammen) = Bodega filosofi.

  Stort set alt videnskab bygger grundlæggende
  på den metodisk undersøgelse, hvor man
  begynder fra bunden og bygger langsomt
  men solidt op.
  Altså: “Hvis den går som en hund, lugter
  som en hund og lyder som en hund
  så er det med stor sandsyndlighed
  en Hund,,.
  Lad os starte med hvad vi kunne kalde
  Hansens pølsevogn.

  Én mand og ti pølser – det
  lyder jo meget godt!
  Men én pølse og ti mand – så må det jo
  gå galt.
  I mellemøsten og Nordafrika har man pt.
  en situation med én pølse og 100
  mand – det medføre naturligvis kaos, ragnarok
  og krig!
  Vi skal derfor koncentrer os om den
  hårfine balance mellem demografi, produktion
  udbud og efterspørgeles samt økonomi, der
  som bekendt sætter betingelserne for
  et hvert velfærdsamfund.
  Det er altid kampen om ressourcerne, der
  står på spil, det som Homer for et par tusind
  år siden kaldte “alles kamp mod alle,,
  Altså: kampen om at overleve.

  Hvor meget pølse kan man så få for
  en skilling?
  Tja, i gamle dage kunne man få
  ti pølser for en skilling, men i dag koster
  de samme ti pølser to skilling.
  Men hvor mange pølser går der så på en
  skilling? og nu bliver det lidt sværere
  for det er afhængig af produktion, udbud og
  efterspørgsel, demografi – altså økonomi!
  ( det kan man så regulere ved at hæve prisen
  eller sætte skatten op eller ned, og andre finurligheder).

  Men som vi alle ved så har
  Muhammadenerne aldrig kunne
  brødføde sig selv! Det problem har
  man altid løst ved, at æde de anders
  børn – det såkaldte “gøgeunge,, syndrom.
  Det var faktisk, sådan at islam kom
  til magten – man slog jøderne ihjel
  voldtog deres børn og solgte dem
  som slaver, og vupti så har man den islamiske “pølse,,.
  (senere kom turen til Hinduer, Buddhister, kristne
  og sorte).
  De sidste 20 år har socialisterne ganske vist
  sendt milliarder af kroner til døds kulten islam
  i Mellemøsten, men dem har man brugt
  til krudt og kugler – og det bliver der ikke
  meget “pølser,, af!
  Noget kunne altså tyde på, at det er
  Hansens pølsevogn model, der er brug for.
  Det burde stå klart for en hver, at én pølse
  og ti børn ikke er nogen holdbar løsning.

  Herre – giv os mere pølse!

 27. Af hektor heimlich

  -

  Kan man tænke sig noget mere sindsygt end at lade et folk, som aldrig nogensinde har kunnet styre sit eget land- overtage ledelsen af ikke bare sit eget land, men hele Europa. At lade Tyskland styre Europa det viser bare hvilken elendig ledelse de fleste europæiske folk må slås med i deres egne lande. Tosse politikere a la danske sosse-radigale-venstre!

 28. Af Søren Ferling

  -

  Projektion er givet en væsentlig del af forklaringen på venstreorienteredes irrationelle adfærd.

  Jeg mener også man med fordel kan se på en anden psykologisk mekanisme ved navn ‘egotisme’, som forklaring.

  Egotisme kaldes det, når man mangler evnen til at forestille sig at andre mennesker kan føle, tænke eller i et hele taget have det anderledes end en selv.

  Begge fænomener er selvsagt i slægt med en vis narcisisme i personligheden – en narcisisme, som også spærrer for indsigt i negative konsekvenser af egne gerninger – de interesser helt enkelt ikke.

  Half the harm done in this world is done by good people
  They don’t mean to do harm, but the harm they do, does not interest them…

 29. Af Benny B

  -

  Steen Nørskov( DR.arabiske stemmer), tv2`s Steffen Jensen (live fra Mellemøsten med et palæstinenser tørklæde om halsen)
  Og alle de andre “gode” råbte i kor – de vil have fred og demokrati.

  I dag er det de samme tosser, der stadig giver sig ud som og stadig tjener penge på at være kendere og specialister.

  At vi finder os i det.

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Søren Ferling

  Jeg går ud fra, at de mennesker du kritiserer, er de mennesker, der ikke deler dine holdninger?

  Var det egotisme, du kaldte det?

 31. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Der er ikke noget forår og bliver det aldrig!!. De befinder sig stadigvæk i den allermørkeste middelalder. Pilgrimsfærden i Mekka, hvor flere hundrede bliver mast ihjel, fordi de vil kaste sten på en anden stor sten virker fuldstændig latterlig i vores moderne og civiliserede tankegang. De befinder sig på et stadie, som dengang vores forfædre ofrede til guderne ved at kaste ting i mosen. Det var i bronzealderen!!. Ingen fremskridt kan ske i disse tilbagestående krigeriske islamiske klansamfund. De vil altid enten bekrige hinanden, eller de vantro i Vesten. De bliver nødt til at kaste Islam overbord og starte forfra. Muhammed var i bund og grund bare en galning, som led af hallucinationer. Den erkendelse må de komme til, hvis de skal komme videre..

 32. Af Allan Hansen

  -

  P.S: Demografi (socialeforskning), er simpel matematik, 1+1+1 og
  så fremdeles!
  Der spørges ikke til hudfarve, tro eller race!
  Demografi/socialeforskning, er altså: tørre “kedelige,,
  men ærlige tal, der taler sit eget sprog!
  Europa har kapituleret – vi kvæler vores egne børn
  for, at overlade Europa til de Muhammedanske
  slave handler!!

  Matetik er naturvidenskab, og den kan man ikke manipulere,
  modsige eller gendrive. Kort sagt: matematikken taler altid sandt.
  Matematik er ren natur!

  Mvh. Ærligmand.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Allan Hansen

  “Det Homer for et par tusind år siden kaldte “alles kamp mod alle,,”

  Er det Homer Simpson, du tænker på?

 34. Af Casper Jensen

  -

  Ja det kunne jeg godt have fortalt dengang udtrykket “Arabisk forår kom fra Journalister og medier”. Jeg vidste at luften ville gå af ballonen og tingene muligvis kunne ville blive værre i Mellemøsten.

  Vi kan aldrig lægge vestlige værdier oven i hovedet på andre mennesker, uanset hvor de kommer fra. Vi skal hellere beskytte vores værdier og udvikle vores vestlige samfund i positive retning både menneskeligt og teknologisk.

  Det hjælper bare ikke noget, at vi begynder at lukke tusindevis af mennesker ind i Danmark. Vi er et lille land og der skal ikke ret meget til før tingene tipper over i den forkerte ende.
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/flygtningestroem-er-bombe-under-kommunernes-oekonomi/5747790

  Jeg håber ikke at det er rigtigt det som at jeg har læst at vi har taget imod 12000 flygtninge i år 2015. Og som artiklen rigtig nok siger, bliver tallet nok dobbelt så højt når familie sammenføringerne finder sted.

  Vågn nu snart op Danmark! Vores land kan ikke bærer det og med den arbejdsløshed vi har. Og nej der kommer ikke et gigantisk økonomisk opsving rundt om hjørnet, så alle lige pludselig for arbejdspladser.

  Vi har nogle Unikke Danske værdier i vores samfund ,og dem skal vi værne om, ellers kan vi ligeså godt holde op med at kalde vores fædreland for Danmark.

  EU sover også i timen med at få styr på EU grænser og hjælpe i nærområderne.

  Jeg håber snart at Politikere og Folk vågner op, så de indser problemet og helst snart.

 35. Af hektor heimlich

  -

  EU banker østeuropa på plads: -tyskerne banker igen, -det er også det de er bedst til -de har lang øvelse -Ubung macht den meister-

 36. Af Jan Petersen

  -

  Google iøvrigt “cia document 1035-960” og find ud af, hvordan regeringer planter en stor fed løgn og derefter kalder sandheden for en “konspiration”.

  Taktikken misinformation har virket utallige gange, såvel med 9/11 som den nuværende migrant tsunami!

 37. Af Michael Falkner

  -

  De store flygtningestrømme er sat igang af menneskesmuglere og IS med det formål at destabilisere Europa og bygge op terrorceller som så senere kan slå til og starte en krig i Europa. De har også lykkedes med det, EU er handlingslammet og næsten ved at falde fra hinanden. Vi risikerer at der her kan blive ligesom i Syrien nu, vi kommer til at importere deres krige og konflikter sammen med flygtningene eller rettere migranterne. Jo længere vi venter med at gøre noget ved det desto vanskeligere vil det blive senere. Vi kan tage Libanon som et eksempel på hvor galt det kan gå med uhæmmet muslimsk indvandring. Libanon var engang overvejende kristent og det vat et velstående og velfungerede land. Da så de mange palæstinensere kom var det slut og landet blev revet istykker, idag er det et ødelagt land som nok aldrig kommer til at fungere godt igen. Dette burde vi tage ved lære af. Libanon tog ikke imod palestinænserne, de tog sig bare ind fordi Libanon var for svagt til at modstå presset.

 38. Af B Nielsen

  -

  Sørgerligt, at Europa mangler ledere med vision og dømmekraft. Merkel er f.eks. faldet fuldstændig igennem.

  Assad skulle have været stoppet på et langt tidligere tidspunkt, og Syriens folk skulle have haft chancen for at etablere et demokrati.

  Det er uforståeligt, at FN og Europa kan tolere et folkemord, som det Assad og hans russiske allierede begår.

  IS blev først en stærk spiller, da syrerne indså, at de ikke fik hjælp fra Vesten til at styrte despoten.

 39. Af georg christensen

  -

  Det Arabiske “forår” er på vej i et magtbegærligt Europa, på vej, jeg glæder mig til mødet af og med.
  På en vej så tragisk som komisk, en vej som Europas folk vil nyde, og magthaverne forarge.
  En “NY” vej til forståelse for hinanden og ikke kun udnyttelse af hinanden.
  En ny vej, som jeg som Ateist kun overfor pave “Frans” uden magtbegær i troen på “LIVET”, kan tilslutte mig., indtil andet bevises.

  ,

 40. Af Jan Petersen

  -

  Ville bare ønske, hvis en blogger kunne formulere sig på – forståelig dansk!

 41. Af Jan Petersen

  -

  Undskyld for udtrykket “blogger” – mener naturligvis debattør!

Kommentarer er lukket.