Humanisternes magiske besværgelser

Af Kasper Støvring 58

 

En behjertet bekendt betroede mig forleden løsningen på det problem med udlændinge, vi har tumlet med i tre årtier, og som har splittet familier, kollegaer, venskaber, naboskaber, ja, hele nationen.

 

”Vi skal bare integrere dem!”

 

Og dét må man sige, at det gode menneske har ret i.

 

Noget af det mest besynderlige, når man betragter de selverklærede humanisters handlinger og meninger – fra Venligboerne, Refugees Welcome og de alternative skikkelser i Alternativet over de radikale drømmere hos De Radikale til den røde enhedsfront i Enhedslisten – er det fuldstændige fravær af rationalitet, af erfaringer, praktisk visdom og historisk viden. Se blot DR2’s Debatten i torsdags. Vi ved fra utallige undersøgelser, at integrationen af udlændinge med baggrund i Afrika og Mellemøsten er slået fejl, år for år er det hele blevet værre. Al denne viden er forvist, uddrevet, udrenset. Sandheden har fået asyl på højrefløjen, hos de onde.

 

Men alligevel er der denne mærkelige fortrøstningsfuldhed: NU kommer det til at gå; det tager bare lidt tid, SÅ sker det. Bare vi anstrenger os og opfinder nogle nye, bedre integrationsprojekter, åbner vores hjerter. Jamen, hvis det var så enkelt, ville integrationen jo for længst være fuldbyrdet, som det er sket for alle andre grupper, heriblandt flygtninge fra Sri Lanka og Vietnam. Andre humanister aner måske ikke, hvorfra løsningen kommer, eller hvad den består i, men de tror alligevel på, at den kommer.

 

En forvirrende mængde antagelser hober sig op som en mægtig affaldsbunke. Der er ingen realitetssans, hvilket er tragisk i en tid, hvor så meget står på spil. For et halvt år siden var landet på den anden ende på grund af terror, man fik at vide, at politiet ikke magtede endnu et angreb. I dag vælter illegale migranter ind over grænsen, uden at nogen ved noget som helst om dem, til trods for Rigspolitichefens ord. Der mangler heller ikke dokumentation for de kommende konflikter. Der findes billeder og videoer af stenkastende migranter, kampe mellem etniske grupper og massivt hærværk.

 

Hvis blot humanisterne var ærlige og sagde, at ”ja, undersøgelserne taler sit tydelige sprog, vi vil sandsynligvis aldrig løse integrationsproblemet, men det er nu en gang prisen for at hjælpe, for at være humanist, og, ja, det er i første omgang ikke os, men underklassen, det kommer til at gå ud over.” Hvis blot man sagde dette, så kunne man lettere goutere udsagnene.

 

Humanisternes reaktion kan vel bedst ses som udslag af en dybereliggende irrationalisme, hvilket er desto mere underligt, da segmentet jo ellers forstår sig selv som kritisk, oplyst og sekulært. Der rekurreres til magiens verden, til besværgelsen, til rituelle påkaldelser af højere magter, til forestillingen om dybere kræfter, der råder over tilværelsen og med en usynlig hånd vender alting til det bedste, en teleologisk historiemodel, altså, hvor alt skrider frem mod det gode, humane samfund. Humanisterne har deres egne religiøse forestillinger og deres eget esoteriske præsteskab, profeter, guruer, shamaner, tungetalere, spåkoner, orakler – udgør en egen sekt med eget menighedsblad, Politiken.

 

At velfærdssamfundet, EU og den liberale udlændingepolitik er noget af det første, der forsvinder, hvis folkevandringen fortsætter, ser de ikke. Det har da ellers været, nå ja, den historiske lærdom. Tværtimod. 30.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads var for dem vidnesbyrd om en vending, et opgør med årtiers fremmedfjendtlighed. Folket har rejst sig, folket og kun folket, skriver nu, om ikke verdenshistorie, så Danmarkshistorie. Fra Facebook til Politikens spalter høres det glædelige budskab. ”Nu rejser folket sig mod højrefløjen”, skrev Lars Trier Mogensen forleden i en stort anlagt artikel i menighedsbladet.

 

Normalt ville man sige, at det tager nogle generationer, før udlændinge er assimilerede eller blot integrerede, men i tilfældet med udlændinge med baggrund i Mellemøsten og Afrika, er der ingen bevægelse, eller det går ligefrem den forkerte vej på afgørende parametre, f.eks. parallelsamfund, kriminalitet, radikalisering, fundamentalisme. Den berømte Harvardprofessor Robert Putnam har talt om en mulig ”Muslim exceptionalism” sammenlignet med tidligere tiders assimilationsprocesser.

 

Vi lever stadig segregerede i kulturelle parallelsamfund. Den store WZB-undersøgelse om muslimer i Europa har, blandt mange andre undersøgelser, vist alt dette, ligesom en ny Capacent undersøgelse viser, at et flertal af muslimer mener, at kritik af religion bør være forbudt. Radikalisme er meget mere udbredt blandt yngre generationer, viste denne undersøgelse fra Policy Exchange for nogle år siden. De yngre er mere fundamentalistiske og radikaliserede, har mindre tilfælles med den etniske britiske befolkning end førstegenerationsindvandrere.

 

Måske vil humanisterne se fornuften, når de engang i åndelig forstand kommer til skelsår. Vi andre kan ikke vente så længe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Det er jo direkte psykisk vold, og mangel på respekt, at tvinge nogen til integration der ikke ønsker dette.

  Man kan næsten sammenligne det med, at påtvinge en bestemt befolkningsgruppe en bestemt religion, eller tale til en dør, og så forvente der kommer svar.

  Der er tale om direkte diskrimination, og racisme, selv om der er flere der gerne vil have det til at lyde anderledes.

  Integration er efterhånden blevet transformeret fra et begreb, til en politisk tvangstanke der koster oceaner af ressourcer, men ikke nødvendigvis af den grund er positiv.

 2. Af Svend Jensen

  -

  Udviklingen er temmelig forudsigelig. Vi så den i Nordamerika da europæerne ankom dertil; nu vil denne udvikling måske gentage sig her i Europa – med os som indianerne?

  1) Indvandrede grupperinger lukker sig om deres egen kultur i “sikre” enklaver.
  2) De indvandrede grupperinger vil ekspandere via høj fødselsrate og folkevandring.
  3) Enklaverne isolerer sig mere og bliver til etniske religiøse kolonier.
  4) Enklavernes territorium udvides og det omgivende værtsland betragtes som fjendtligt.
  5) Territorialkampe bryder ud sammen med kampe om ressourcer.
  6) Militær hjælp tilkaldes fra enklavernes moderlande.
  7) Kampene om dominans bliver mere uforsonlig og vil fortsætte til én part vinder alt.

  I dette spil er humanisterne fra begge sider kun måbende tilskuere.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Humanister sælger drømme og følelser i form af hjerteskærende billeder og videoer som alternativ til tørre tal og kolde fakta. I en moderne verden hvor en majoritet af befolkningen kun er TV-billedsproget, er det unægtelig en vare, der er svær at konkurrere imod!

 4. Af poul boie pedersen

  -

  Støvring
  “Vi ved fra utallige undersøgelser, at integrationen af udlændinge med baggrund i Afrika og Mellemøsten er slået fejl, år for år er det hele blevet værre. Al denne viden er forvist, uddrevet, udrenset. Sandheden har fået asyl på højrefløjen, hos de onde”.
  Vil du mene, at det samme kan skrives om sorte amerikanere, der har levet i parallelsamfund siden slavetiden, eller kan det tænkes, at der er kræfter i samfundet, der gør hvad de kan for at opretholde skellene mellem de forskellige grupper, og at det i grunden er det, der er årsagen til, at integrationen har svære kår?

 5. Af Karl Nielsen

  -

  Humanisternes bedrag er foragteligt – deres selvbedrag er sørgeligt!

  Om de “højt uddannede” fra Syrien – ÉN ud af 700 i arbejde efter et år:

  -I det sidste år er kun ÉN syrer fra asylcenteret blevet ansat i en lokal virksomhed, og som borgmester Erik Lauritzen udtrykker det:
  »Vi må nok konstatere, at selv om flygtningene er rimeligt funderede, så har de trods alt ikke den uddannelse, der helt skal til i det omfang, det først så ud til«.

  http://politiken.dk/indland/samfund/ECE2859391/700-syriske-asylansoegere-kom-til-byen—forventningens-frygt-var-den-stoerste/

 6. Af Jan Petersen

  -

  1 ud af 700 er da vejen til en mega succes – set med rigtige humanist briller. Giv nu lidt tid 🙂

 7. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Havde nær sagt, hvilken Indianer er mest interessant – en der er “integreret” – eller én der er “vild” ?

 8. Af steen marr

  -

  De kan ikke integreres, da islam giver forrang til koranen over frie borgeres ret til med lov at bygge land.
  Denne kendsgerning er en altafgørende kendsgerning og derfor bør integrationsforsøg skrottes. De skal slet IKKE integreres, men forvises til beskyttede reservater som de selv kan forvalte og herefter i videst muligt omfang forlade vort 1000-årige danske rige.

 9. Af Erik Larsen

  -

  Selvfølgelig kan de ikke integreres.
  Men polakker, kinesere, japanere, og andre folk har vi ikke haft mange problemer med.
  Men at man tror at man kan “integrere” personer der VIL følge en religion der forlanger kvinder er sløret til og underdanige m.m. , at homoer hænges og utro kvinder stenes er bare så naivt at det skriger til himlen. Der er få – meget få , der ikke lukker sig inde i ghettoerne der bliver større og større, men det hjælper jo intet. Vågn dog op politikere.
  Jeg har sagt det her nu i 0ver 35 år, men alligevel har danskerne ikke forstået en dyt – de har stemt på de radikale, S, SF, og værst EL samt nu et nyt “!Alternativ”. Jamen, jamen, jamen det bliver slut nu og det er fantastisk Kasper at du er en af de få frihedskæmpere der er tilbage -Tak for det. – Men hvor får du også smidt meget uretfærdigt i hovedet af de udanske typer.

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  “Vi skal bare integrere dem.”

  Nej. Vi skal ophøre med at lade dem komme – og så i øvrigt skrotte gamle, skadelige konventioner!

 11. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Integration er et politisk begreb, eller en politisk facitliste. Hvis begrebet skal give mening, så skal der jo være noget man kan læne sig op af som f.eks. en person der er integreret – og jeg kender ingen. Selv har jeg forsøgt at blive integreret i 62 stive år, og det er heldigvis ikke lykkedes endnu.
  Det er jo let nok, at trække en hest til truget med magt, men at få en hest til at drikke, der ikke er tørstig – er straks en anden sag. Så skal det også ske med magt, men så er der tale om dyrplageri – og det er forbudt.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring
  Du skriver, at en behjertet ven fortalte dig (om udlændinge) at ‘”Vi skal bare integrere dem!”.

  Fortalte du hende/ham, at det er meget svært, når der er så mange danskere, som ikke ønsker at udlændinge skal integreres herhjemme.

  Hvordan foreslår du iøvrigt at vi får integreret danskere fra socialklasse 5 i den danske middelklasse? Hvad er dit bedste bud? Mener du at de kan integreres?

 13. Af Henning Svendsen

  -

  Som kristne må vi til lommerne , i en flygtningelejr skal der være madrationer til alle og Danmark kunne passende lægge ud med at skære en stor kage af topskattepengene og sende dem afsted hurtigst mulig og står Løkke og nu mangler penge til andre trængende -ja så må han sætte skatten lidt op for de højest lønnede som hvistnok endda er de selvsamme humanister der nu kan få lov at være endnu mere humane en ægte WIn Win situation for alle parter

 14. Af Henrik R

  -

  Eneste vej til at “humanisterne” og ” venstrefløjen” forstår den barske virkelighed og opgiver deres otopier , er at lade velfærdsstaten synke i grus så hurtigt som muligt.
  Kan de ikke forstå , må de føle.
  I denne proces er DF et stort problem.
  Lad os nu slutte op om finansministeren i den kommende finanslovsforhandlinger.
  Det skal mærkes , at indvandringen koster , især for de røde!
  Dette er eneste måde at flytte stemmer.
  Ikke noget med langsomme afgift og skattestigninger.

 15. Af Jesper Lund

  -

  Hvorfor nævner Kasper Støvring ikke den nuværende venstreregering i opremsningen af selverklærede humanister?

  Trods annoncekampagnen, lavere starthjælp m.m. har venstreregeringen da håndteret flygtningesituationen på en humanistisk måde. Alle tilstrømmende flygtninge, der søger asyl i Danmark, får deres sag behandlet. Regeringen tilbyder også at tage 1000 ekstra flygtninge samt at arbejde for den fælles EU-flygtningeløsning.

 16. Af Benny B

  -

  Det bliver os som kommer til at integrere os dvs. underkastelse..
  Se bare afviklingen af Sverige.
  Allerede nu begynder H&M og Ålens at bruge modeller i deres tøjreklamer reklamer med slør.
  Pragteksemplet er den tidligere Statsminister kandidat Mona Sahlin, som i år har konverteret til, gæt selv, – Islam.
  Mona Sahlin: “Svenskerne må integrere sig i det nye Sverige. Det gamle Sverige kommer ikke tilbage”

  Tør vi gå ned af den vej?

 17. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Om vi skal dele alt ud hvorfor så ikke istedet med nogle der ikke med 100% garanti i sidste ende slår os alle ihjel, vi kan sagtens skabe dele alt med alle under rigtige kommunistiske forhold i Danmark, og multietnisk kommunisme, kun at sikre sig den ikke er islamistiskt, som er en 100% garanti for en dødelig udgang, der er masser af fattige menneske vi kan inviterer og dele alt velstand med alle, kun må vi sikrer os at de ikke er islamister, islamisterne kommer ikke for at betale din pension, de kommer for at udplyndre, der findes slet ikke en næste generation af danske – svenske pensionsmodtagere , der har vi en 100% garanti.

 18. Af Allan Frederiksen

  -

  Hold da op en gang racistisk omgang opkast. Ikke mindst fra et par af kommentatorerne. Hvis I skal forestille at være “Danske”, så byder jeg sgu enhver indvandrer velkommen 😀

  Det er ikke værd at kommentere på, så lige en enkelt bemærkning om sindssygen fra skribenten:
  “før udlændinge er assimilerede eller blot integrerede”

  “Blot” integrerede. Altså. Det er ligesom det vi normale danskere (Humane mennesker) går efter, dit løgnagtige fæ 😀

 19. Af p jensen

  -

  Mange steder fra ankommer nu efterretninger om terrorplaner og krigsplaner mod Europa og Skandinavien. IS – IS har fremsat nye og alvorlige trusler om krig mod EU-landene…… containere fulde af våben og sprængstof til illegale modtagere i migrant-centre er blevet opsnappet af politi og militær, men masser af andre våbentransporter kan have undgået opdagelse…… titusindvis af islamistiske fanatikere plus mange kriminelle er på vej nordpå fra afrikanske og arabiske lande. EU, Frontex, Tyskland, Frankrig og Danmark foretager sig ikke noget effektivt.

 20. Af p jensen

  -

  Danmark har ikke længere styr på hvad der foregår i fanatiske sort-totalitære kredse, iflg. eksperter. Tonsvis af våben kan være indsmuglet og fordelt til hemmelige depoter, da grænsekontrollen længe har været yderst svag. (Se BMCs indlæg 17.59 den 28. ds. hos sø ren pind og læs snapha/180 gr/ den korte)…………………………………….

 21. Af jens holm

  -

  Jeg forstår ikke, man endnu en gang kan bringe denne kilde til torvs , når kernespørgsmålene blafrer i vinden a la goddag mand – økseskaft.

  Rent privat synes jeg også heller ikke en række kommentatorer på det, er i stand til at fatte, at fordi man er troende i et eller andet, så er det absolut ikke det samme som at være voldelig.

  Var det tilfældet – jævnfør de fejlagtige data – ville der stå stabler af kufferter og plastposer med gymnastikposer – og de ville sige bang.

  Beskæmmende at læse den ene gang harmfulde gang fråde efter den anden igen. Man skulle tro en række her hverken kan se, læse, skrive, høre og forstå.. Måske P. Jensen, Sten Marr & Benny B. har været langtidsledige på Premiere IS og har forædt sig i deres lækre guffelige IS-bomber.

  Flere burde slå humanist og humanisme op.

 22. Af Allan Hansen

  -

  En stor og omfattende sag, om
  voldtægt af små børn i Pakistan
  er under optrævling!

  Kilde: France24.

 23. Af p jensen

  -

  Mo na sahlin er forbillede for mange af de quislinge feminister der er med til at forvandle Sverige til en galeanstalt og en slagmark. Og herhjemme har vi en del pladderhumanistiske typer der minder meget om Sahlin. Og når sti ne bo sse og stampe osv. pludrer løs om berigelse og multi-kulti lyder de næsten som sahlin. Den kortsynede arrogance er den samme.

  Den danske regering er tilsyneladende gået i stå. Indvandrerne myldrer ind, ca. 1000 hver dag. En tidsindstillet kæmpebombe tikker under Danmark, men regeringen foretager sig intet, bortset fra et par avisannoncer. R og S osv. gnider sig i hænderne. Men meget tyder på at invasionen vil få enorme og katastrofale konsekvenser for millioner af danskere.

 24. Af Hansi Hansen

  -

  Heja Putin! Putin er -sammenlignet med Obama – Merkel- velinformeret, handlingskraftig, realistisk og pragmatisk. Putin går ind for at stoppe krigen i Syrien. Obama går ind for at sprede en masse ævl om arabisk forår – what a fool!

 25. Af preben jensen

  -

  Ønsker regeringen at nedlægge velfærdsstaten og nationalstaten hurtigst muligt? Ønsker man at fordrive danskerne fra deres boliger, så de kan overtages af migranter? Ønsker visse erhvervsinteresser at mængden af løndumping og af velfærdsforringelser forøges? Ønsker de røde partier at udskifte danskerne med migranter fra afrikanske og arabiske lande? Der fremkommer ihvertfald det ene asociale og anti-danske lovforslag efter det andet, forslag der direkte truer tusinder og atter tusinder af danske familiers tryghed og velfærd. Har vi stadig folkestyre i Danmark, eller er Borgen blevet et tilholdssted for kliker uden social forståelse, og uden loyalitet overfor Danmark? Selv partier der i ord fører sig frem som ansvarlige, solidariske og humanistiske, fremtræder i handlinger mere og mere som partier der skubber Danmark henimod sociale katastrofer i første omgang, og svenske tilstande og undergang i næste omgang. (se 180 grader og snaph)

 26. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Landsforræderne er ikke altid humanister, for “humanisme” er en særlig åndsform, der relaterer sig til studiet af tekster. Man ser det bl.a. i ordet “humaniora”, som netop er betegnelsen for disse studier. Man forveksler her således humanisme med begrebet “humanitet”, der betegner det såkaldt menneskekærlige eller empatiske. At være humanist betyder altså ikke nødvendigvis at være “human”, hvilket der da også er mange eksempler på.

  Propagandaminister Goebbels var f.eks. en god humanist, der var uddannet inden for humaniora og skrev en litteraturhistorisk doktorafhandling, men jeg vil ikke påstå, at han var særligt human. Disse to ting har simpelthen ikke noget med hinanden at gøre, men dette faktum synes at være gået tabt i dette debatforrum.

 27. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Asylturisterne i Hamborg er nu gået i sultestrejke over de “dårlige forhold” ……det var måske løsningen…….bliv ved med det! ( N24)

 28. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Mindst 230.000 velfærdsturister kom ind de sidste 3 uger til Tyskland, Tyskland nu overbefordret, og fabulerer nu over hvordan i alverden skal de fremover kunne magte de millioner der også er på vej, men ikke kan håndtere de der allerede er ankommet, en utilfredshed breder sig nu imellem de ankomne velfærdsturister, dette er en tikkende bombe under Tyskland ( selvskabt) ( N24 )
  Nu falder Merkels popularitet i Tyskland betydeligt! ( N24)
  …….også fra N24 idag planer om et nyt tysk museum for inkompetens!

 29. Af Jan Petersen

  -

  Ret beset er vor tids humanister vel bare en tro kopi af gårddagens kommunister, facister og nazister – ensretning af alle. Men humanist lyder selvsagt pænere 🙂

 30. Af j nielsen

  -

  “Ret beset er vor tids humanister vel bare en tro kopi af gårddagens kommunister, facister og nazister – ensretning af alle.”

  Eller for den slags skyld kristne, nationalister, liberalister. Samme selvglade tro på egen ufejlbarlighed.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Ja, eller folk der bor i kollektiv og mødes på en eller anden ølejr eller i Christiania. Jeg ved ikke lige hvilken fiktion, der er værst 🙁

 32. Af Hektor Heimlich

  -

  Heja Putin, du er bare bedst. Klovne parret Obama-Merkel, falde på næsen Løkke og dummerjoens Loefven har atter solgt smørret og tabt pengene, gjort i nælderne og opført sig alment vægelsindet og småtosset.
  SKÅL PUTIN.

 33. Af j nielsen

  -

  “Ja, eller folk der bor i kollektiv og mødes på en eller anden ølejr eller i Christiania. Jeg ved ikke lige hvilken fiktion, der er værst”

  Det ved jeg.

  Kristendommen har et indbygget missionsgen. Nationalismen er bare en sekulær udgave af det samme religionsfis, alle har bare at indordne sig og vil de ikke det så er de landsforrædere – et andet ord for hedninge. Under liberalismen er der kun én gud og hans navn er Mammon.

  Folk der bor i kollektiv, tager på ø-lejr eller flytter ud på staden plejer ikke at tvinge alle mulige andre til at gøre det samme.

 34. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Inden der er flere der kloger sig i fremmedord, så prøv at slå “integration” op.

  Så kan vi siden finde ud af hvor mange varme fortalere for integration, der er tilbage.

  Det undrer især, at Dansk Folkeparti synes det er godt, men de ved heller hvad BNP er.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Nu er der vel ikke særlig mange danskere, der er medlem af den danske folkekirke, der er særlig religiøse – bortset fra troen på julemanden juleaften?

  Hvis danskerne i det mindste havde en tro på andet end børnepenge og skattefradrag – ville der måske være en bærende tro på Danmark som noget helt unikt i verden!

 36. Af Erik Larsen

  -

  Jeg er træt af at debattørere skal nedgøre andre. Det giver et uintelligent udgangspunkt for en meningsfuld debat.

 37. Af theis jensen

  -

  Der er godt nok nogle bitre typer herinde.

  By the way: integration er vejen frem, for vi og flygtningene, kan udvikle os i os selv såvel som i hinanden.

  Ræve røde hilsner!

 38. Af John Laursen

  -

  I denne tid hvor islamisk stat strømmer ind i Europa, også i Danmark under dække af migranterne, de flyttende og hvor containere fyldt med våben og ammunition sendes til modtagesteder i Europa ( sådanne containere er blevet beslaglagt i Grækenland ), til brug for islamisk stat, er det politikernes første og vigtigste opgave at forsvare Danmark og danskerne med alle midler – hæren, hjemmeværnet, politiet og etablere en effektiv grænsekontrol.
  Vi danskere skal ikke give die til satans yngel som er selverklærede fjender af os og vort.

  De fleste folketingspolitikere synes ikke at have et stort hjerte for Danmark, men i stedet et stort hjerte for EU.
  Sådanne folketingspolitikere er fejlplacerede i Folketinget.
  Ønsker danske politikere at danskerne ubevæbnede skal slagtes i et blodbad, uden mulighed for at forsvare sig og miste alt?
  Ondskab kan kun bekæmpes med vold og magt.

 39. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Noget af det mest besynderlige er, at det er lykkedes for højrefløjen at gøre et af de mest meningsfyldte og smukkeste ord i sproget, humanisme, til et skældsord. Ganske vist er humanisme det modsatte af liberalisme, som jo er højrefløjens plusord helt uden konkurrence, så fløjen var tvunget til at gøre humanisme til et skældsord, men alligevel, hvor åndeligt fattig har man lov til at være?

  Det kan ikke have været let. Man har samtidig måttet vende en hel masse andre udtryk på hovedet, men det ser ud til at være lykkedes takket være visse mediers indsats. Nu kaldes venstrefløjen uimodsagt for reaktionær.

  Det kaldes reaktionært at ville hjælpe mennesker i nød. Det er reaktionært ikke hele tiden at tænke i kroner og ører. Højrefløjen finder det dybt umoralsk, at sætte mennesker højere end indtjeningen. Så dybt er vi altså sunket – eller er det kun Støvring? Alt hvad der til alle tider har karakteriseret højrefløjen søges nu projiceret over på venstrefløjen. Det er forhåbentlig en dårlig joke, men hvornår har højrefløjen været morsom?

 40. Af Peter Bruno Holmgren Gerckens

  -

  En tankevækkende udvikling i disse tider, hvor ikke mindst de tyske politikere er ved at
  miste kontrollen med de mange unge, agressive migranter. Muslimske, etniske og natio-
  nale fraktioner bekæmper hinanden – kristne flygtninge må isoleres og beskyttes mod
  overgreb. Det synes, som om man fuldstændigt har fejlbedømt og undervurderet de agres-
  sive kræfter der følger med strømmen, og som udnytter den aktuelle destabilisering, som
  den humanistiske samfundselite har et klart ansvar for. Og der gælder i Danmark og syd
  for grænselandet – dog med den afgørende forskel, at den humanistiske bevægelse som
  et ide-fællesskab, der bygger på et ideologisk-filosofisk samfundssyn har organiseret sig,
  ikke mindst i de nye tyske delstater.
  Og hvorfor kommer jeg nu ind på det, ja vi er da vel alle klar over, at den tyske regerings-
  leder med sin hjertelige velkomst, har forstærket migrant og flygtningestrømmene. Og
  i denne forbindelse er det en god ide at se på, hvad hun har med sig fra sin opvækst i
  i DDRs ungdomsorganisation FDJ, en ideologisk-politisk central-organisation. Vi må huske
  på, at overvågnings- og politistaten DDR havde formuleret en humanistisk internatio-
  nal målsætning, selvom virkeligheden så sidenhen viste, at det var et politisk system, der
  udsprang af løgn og dobbeltmoral. Men for mange af de unge FDJer, velsagtens også for
  Angela Merkel, var tiden i DDRs ungdomsorganisation, aktiviteterne og målsætningerne
  ungdommens tid, en tid med drømme om det gode menneske og det gode liv. Og derfor
  fortsatte hun i FDJ som “sekretær for agitation og propaganda” , et virke som hun senere
  betegnede som kulturarbejde, og som hun var igang med op til DDRs sammenbrud.
  Og hvorfor nu dette aspekt, i en tid med den forstærkede fell-good-humanistiske be-
  vægelse i hele Vesteuropa. Naturligvis fordi mange af dem der er grebet af denne tidsånd
  har deres rødder i en idealiseret venstrefløjs-humanisme, som du også kommer ind på.
  Og man kunne godt ønske sig en mere realistisk vurdering af det, det egentligt handler
  om – vore kulturelle værdier og vort demokratiske, frie samfund. Hvis ikke det snart går
  op for feel-good-humanisterne, så vil virkeligheden uden tvivl indhente dem en dag.
  Den barske realitet er i det mindste ved at indhente Angela Merkel, og det er dog
  en fornuftig begyndelse.

 41. Af p jensen

  -

  Ja, iflg. en brigadegeneral er vi nu i KRIG med islamisk stat, og det er hans vurdering at vi UNDERVURDERER fjenden. En gangster-, guerilla- eller terror-krig mod danskerne kan bryde løs nårsomhelst. En sådan er allerede ved at begynde i Sverige. Se den korte og 180 grader.

 42. Af peter kocsis

  -

  Laursen:I denne tid hvor islamisk stat strømmer ind i Europa, også i Danmark under dække af migranterne, de flyttende og hvor containere fyldt med våben og ammunition sendes til modtagesteder i Europa ( sådanne containere er blevet beslaglagt i Grækenland ), til brug for islamisk stat, ”

  HAHAHAHAHAHAHA Der er derfor alle bådene der er fulde af flygtninge synker- de er for tunge på grund af våben- HAHAHAHAHA

 43. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Humanisterne har deres egne religiøse forestillinger og deres eget esoteriske præsteskab, profeter, guruer, shamaner, tungetalere, spåkoner, orakler – udgør en egen sekt med eget menighedsblad, Politiken.”

  Ja dette slæng af følelsesvrag har deres fordomme og fordømmer alle der mener noget andet, og de har et righoldigt ordforråd om alle dem som har en anden mening.
  Ja disse rettroende føler på ingen måde at deres nedladenhed kan sammenlignes med racisters og xenofobers holdninger og meninger.
  Ak ja, sådan er de frelste humanister, hvad værre er at deres holdninger er baseret på en universel godhedssfølelse som fritager en for at tænke sig om, og er det ikke hvad der karakterisere dem, manglende omtanke.

  “At velfærdssamfundet, EU og den liberale udlændingepolitik er noget af det første, der forsvinder, hvis folkevandringen fortsætter, ser de ikke.”

  Det er med humanister, socialister og islamister, det er stærkt troende folk, som når de først har tilegnet sig troen så bliver det ligesom at være medlem af en familie som man er bundet til og ikke kan være foruden og som forpligter hele livet, hvorfor de er uimodtagelig for almindelig sund fornuft, for engagementet forpligter.

  Ja, de er skøre, for i deres verden er den rette tro vigtigere end fornuften.

  Se bare hvordan det er gået med præstesønnen, Jacob Holdt, nu har han brugt et helt liv på at bilde ungdommen ind at de hvide amerikanerne er så forfærdelige fordi de lader de sorte passe sig selv, at de ikke er så gode til det er åbenbart også de hvides skyld. At de sorte generelt klarer sig dårligt i uddannelsessystemet og at der kunne være en sammenhæng med deres manglende succes har åbenbart ikke givet ham stof til eftertanke.

  Forleden talte jeg med en inder som fortalte mig at 75% af IT-udviklerne i Silicon Valley er indere, så det er åbenbart ikke hudfarven som afgør om man kan få succes i USA.

  Vi havde også en anden præstesøn Hans Gammeltoft-Hansen som var drevet af en rethaverisk og bedrevidende ild, med hvilken han som formand for Dansk Flygtningehjælp påvirkede Folketinget til at vedtage udlændingeloven af 1983.
  Justitsminister Erik Ninn-Hansen var imod loven men stemte alligevel for den, men han var imod at loven gav udlændinge med asyl krav på at få deres familie til Danmark. det endte som bekendt i Tamilsagen hvor Hans Gammeltoft-Hansen som ombudsmand fik vist hvem der bestemmer.
  Når man ser på listen over formænd for Dansk Flygtningehjælp forstår man hvorfor den er så magtfuld.
  Godhedsindustrien, der omfatter organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og forskellige NGO’er, er utroligt magtfuld i samfundet, hvilket forklarer hvorfor de får så enorme resourser på trods af at landet skal spare
  Ligeledes havde vi ildsjæle som fik gennemført velfærdslovgivningen og opbygningen af den offentlige sektor.
  Længe troede mange at vi havde skabt verdens bedste velfærdssamfund.
  At hele systemet skranter, at vores uddannelsesystem er middelmådigt, at sundhedssystemet trænger til førstehjælp er ved at dæmre.
  Til trods for det har vi politikere som lefler for befolkningen med alskens goder uden at ane hvor pengene skal komme fra.

  Ak ja alle disse godhedsapostle i ly af konventionen om menneskerettigheder og lignende pladderhumanistiske ideer er ved at underminere samfundet

 44. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det mest besynderlige er, at det er lykkedes højrefløjen at gøre et af de mest meningsfyldte og smukkeste ord i sproget, humanisme, til et skældsord. Ganske vist er humanisme det modsatte af liberalisme, som jo er højrefløjens plusord helt uden konkurrence, så fløjen var tvunget til at gøre humanisme til et skældsord, men alligevel, hvor åndeligt fattig har man lov til at være?

  Det kan ikke have været let. Man har samtidig måttet vende en hel masse andre udtryk på hovedet, men det ser ud til at være lykkedes takket være visse mediers indsats. Nu kaldes venstrefløjen reaktionær.

  Det kaldes reaktionært at ville hjælpe mennesker i nød. Det er reaktionært ikke hele tiden at tænke i kroner og øre. Højrefløjen finder det dybt umoralsk, at sætte mennesker højere end indtjeningen. Så dybt er vi altså sunket – eller er det kun nogle få? Alt hvad der til alle tider har karakteriseret højrefløjen søges nu projiceret over på venstrefløjen. Det er muligvis en vittighed, men hvornår har højrefløj været vittig?

 45. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vesten har ført krig mod Islam i århundreder, men Danmark kom først med fornylig. Først Afghanistan, derefter invasionen i Irak og terrorbombninger i Libyen og nu i Irak. Den massive tilsviningskampagne af Islam i medierne har fået Danmark og mange andre med og må betyde, at man nu lægger op til den endelige udryddelse. Krigen skal gøres total.

  Enhver modstander af den bestialske krigsførelse bliver kaldt landsforræder, eller det der er værre, humanist, det værste skældsord i højrefløjens ordbog. Det er fantastisk dygtigt gjort, at man har kunnet vende Vestens krig mod Islam til at Islam vil krig mod Vesten.

  Islam forsøger beundringsværdigt at forsvare sine territorier, men har naturligvis ikke en chance mod Vesten samlede masseødelæggelseskapacitet. De har tabt på forhånd. Vi ved det, og vi glæder os. Vesten er ødelæggeren som altid.

 46. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Kravet her på bloggen er åbenbart, at man skal kunne masseproducere rent lallende nonsens. Jeg anerkender underholdningsværdien, men man får bedre underholdning andre steder. Luk dog!

 47. Af P Christensen

  -

  For 10 år siden brændte syrerne vores flag (helvede var løs hvis vi gjorde det samme med koranen) og vor ambassade. Ingen dernede protesterede.
  Idag vælter de til danmark og søger “asul” hos os, de vantro.
  Profet er godt, men profit er åbenbart bedre.

 48. Af Allan Hansen

  -

  Om tvangs frihed – tvangs demokrati, tvangs
  socialisme, tvangs tanker eller “tvangs,, humanisme (..)

  Det lyder alt samme, som mærkelige “ord,,
  som kan være svære at forstå?
  Lad os derfor kort undersøge hvad, der gemmer
  sig bag disse “mærkelige, ord.
  Uanset hvad, der gemmer sig bag disse ord, så
  er der altid nogen der taber – det er også dem ,der
  betaler! Om forholdet er 6/4 eller 4/6 gør ingen
  forskel – der altid nogle, der taber og nogle der betaler.

  Hvis friheden, bliver til tvang – så har friheden tabt
  og er dermed blevet meningsløs og så fremdeles.
  Nu vil man tvinge hele Europa til, at brødføde hele
  Mellemøsten – det skal ikke ske med frihed, men
  med tvang. Efter 1400 års slaveri, er skavehandlerne
  nu igen på plyndringtogter i Europa. Denne gang kommer
  de med list og tigger ved dørene.
  Ynkeligt, ynkeligt, ynkeligt!

 49. Af Erik Larsen

  -

  29.september kl. 18.16 – Svindel igen – IKKE MIT INDLÆG!

 50. Af Erik Larsen

  -

  Danskerne er nok verdens største tøsedrenge – man har bøjet sig for ALT fra islamisk side.
  Ikke tegne ironiske tegninger.
  Sørge for hallal-mad fra børnehave til restauranter.
  Oprettelse – opførelse af moskeer, m.m.
  Foran i køen til boliger til muslimer.
  Dejlige fængselsceller, som nogle indvandrere ligefrem erkender at de søger.
  Ikke engang registrere dem eller sende dem hjem straks.

Kommentarer er lukket.