Hvor farlig er vores fjende?

Af Kasper Støvring 40

 

Frankrigs præsident Hollande udtalte i forbindelse med terrorangrebet i Paris, at terroristerne angreb de værdier om frihed og lighed, der gælder universelt; det var et slags angreb på hele menneskeheden. Det udsagn, hvor meget det end bunder i en autentisk og berettiget smerte over fredagens tragiske hændelser, gør sig blind for islamismens væsen. Helt absurd er Venstres Jens Rohde, der mener, at islamisterne skal bekæmpes med åbenhed, frihed og tolerance.

 

I det dystre mulm, der ruger over Paris, ja, over Europa, formår mange ikke at se klart, erkender ikke, at det er en fjende, vi står over for, og på en måde yder de ikke islamisterne fuld forståelse. De behandles i stedet som børn, der skal opdrages, så de bliver som os i Vesten, eller som dumme mennesker, der ikke har modtaget nok oplysning, eller som onde mennesker, der skal helbredes for deres patologiske sygdom, eller som fattige, der skal have flere penge, eller som ofre for en ubehagelig tone i debatten.

 

Men en fjende er noget eksistentielt andet, man kan faktisk vælge at være islamist, bekende sig fuldt og helt til en anden trosoverbevisning og hade Vesten. På den måde er terrorangrebet, skal vi sige: ”forventeligt”.

 

Dermed er der selvfølgelig ikke sagt, at alle muslimer er islamister, og at alle islamister er terrorister, så langt fra. Hvad jeg i dette indlæg vil overveje, er følgende: Vesten har altid stået over for magter, der ønskede at bekæmpe os, ikke mindst kommunismen under koldkrigen. Hvor farlig er islamismen? Er den farligere end venstreradikalismen i efterkrigstiden?

 

Mennesker, der prøver at afdramatisere truslen fra islamismen, argumenterer for, at det åbne samfund altid har haft fjender. Og det er da også rigtigt. Venstrefløjen blev bekæmpet i 1970’erne. Den havde opbakning fra Sovjet, en stormagt med A-våben. Og der var et betydeligt antal sympatisører i befolkningen, også herhjemme, som bl.a. historikeren Bent Jensen har afdækket. Det var en alvorlig trussel. Men jeg vil mene, at islamismen er endnu alvorligere (især når den bliver udstyret med atomvåben).

 

Det er blevet sagt, at terror er en måde at ramme en fjende, man ikke kan besejre. Terrorister kan bekæmpes, og terror har ingen bred appel. Islamister er at betragte som desperate mennesker, der stamper imod brodden: De udgør de sidste krampetrækninger af en ideologi, af en levendegjort katekismus med løsninger til de fremmedgjorte muslimer, men en ideologi, der er på vej til at dø ud og forsvinde i tidens malstrøm. Det var f.eks. Anders Jerichows synspunkt i gårsdagens Deadline. Det kan være rigtigt, men der er ingen grund til at være sikker på det. Historiens uforudsigelighed og civilisationers sammenbrud var emnet i min seneste avisklumme.

 

Hvorfor synes truslen fra islamismen alvorligere end den, vi mødte fra venstreekstremismen? Den ene er, at sympatisørsumpen ganske enkelt er større. Sympatisørsumpen er det udtryk, der blev dannet af den netop afdøde forhenværende tysker kansler Helmut Schmidt om RAF-terroristernes sympatisører, men som også kan bruges i dagens debat om de islamiske terroristers sympatisører. Hvor dyb er sympatisørsumpen? Det er svært at vurdere præcist, bl.a. fordi der må skelnes mellem muslimer, islamister/fundamentalister og terrorister. Men der er god grund til at formode, at terrorister bakkes op af en god del islamister, aktivt eller passivt. Hvor mange er der tale om?

 

Ruud Koopmans berømte WZB-undersøgelse viser, at flertallet af muslimer i Europa går ind for værdisæt, der kan betegnes som fundamentalisme: bogstavtro udlægning af Koranen, sharia over sekulære love og tilbagevenden til rødderne, ligesom muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper, sammenlignet med f.eks. kristne.

 

Desuden støtter 27 procent af alle yngre franskmænd Islamisk Stat (et tilsvarende højt tal gælder for Storbritannien), ifølge to omstridte undersøgelser, der er omstridte, ikke fordi der er fejl i undersøgelserne, men fordi man næsten ikke kan tro på dem. Jeg har skrevet om både WZB-undersøgelsen og to andre store undersøgelser i dette lange indlæg. Der kan korrigeres for en mængde forhold, men tilbage står, at Frankrig (og Europa) har et, skal vi bare sige: MEGET stort problem.

 

At alene antallet giver næsten uhåndterlige problemer, har vi længe kendt fra bl.a. lederen af europæiske efterretningstjenester. I en artikel i gårsdagens Information lyder advarslerne og panikken som råb over vandet:

 

”Andre vestlige efterretningskilder, der har forlangt at være anonyme for at udtale sig til Information, spår at angrebet i Paris »blot er starten. Jeg er overbevist om, at det bliver værre. Efterretningstjenesterne er strakt til det yderste, de har ikke mandskab til at overvåge flere. Selv i Frankrig, som nok har det bedste og mest velforberedte anti-terrorberedskab i verden kan man ikke overskue situationen. Der er ikke kapacitet til at håndtere 5-6 angreb på en gang, lige som man ikke kan holde snor i over 1.500 mennesker, der er hjemvendte fra kampe i Syrien. Dertil kan man lægge den europæiske indvandringsbølge, der er i gang, og som man ikke ved noget om, hvad betyder endnu.«”

 

Den anden grund til, at islamismen er farligere, skyldes, at vi her har at gøre med kultur, ikke blot ideologi. Kommunismen var en politisk ideologi, men ideologier er ikke nær så dybt rodfæstede i personligheden som kulturværdier. Da Muren faldt, kunne kommunister over night skifte deres ideologi ud med demokrati og markedsøkonomi. Det er vanskeligere for en islamist at blive liberaldemokrat og kulturelt vestliggjort. Kulturen har nemlig at gøre med identitet, den er slidstræk, ændres kun langsomt og bygger på dybe trosoverbevisninger og værdier, der er resultat af mange års socialisering.

 

Nej, det handler ikke om at støtte en ophævelse af retsforbeholdet, som udenrigsministeren et øjeblik kom for skade at mene, men om det modsatte: At forsvare, ikke bare Europas, men også vore egne grænser. Og det gælder om at sikre homogeniteten i vores vestlige samfund. Det siger sig selv, at man ikke kan have et samfund, altså et fællesskab baseret på tillid og gensidighed, med så store forskelle i livssyn, som vi ser nu, og som terror blot er et ekstremt udtryk for. Parallelsamfund og mistillid er da også konsekvensen af det multikulturelle samfund. Hvordan forholder vores politiske elite sig til det? FN’s repræsentant for migration, Peter Sutherland, opfordrer EU til at underminere national homogenitet; EU’s repræsentant for udenrigsanliggender, Federica Mogherini, mener, at politisk islam er en vigtig del af Europa.

 

Man kan ikke støtte et politisk projekt, der har den slags ledere. Vi får nok aldrig løst problemerne med parallelsamfund. Hvad vi KAN gøre, er at forhindre, at problemet bliver (meget) større. Folkevandringen er en katastrofe. Prognoser lyder, at alene næste år vil tre millioner migranter komme til Europa, og mindst en af de dræbte terrorister har formodentlig smuglet sig ind via migrantstrømmen. Fortsætter den udvikling, risikerer vi og vores børn at ende på bunden af en afgrund, hvor intet lys trænger ned.

 

 

40 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Jeg synes, det er uendelig svært – seriøst – at forholde sig til noget, der ligner en ny version af filmen Gøgereden!

 2. Af Thor Arentoft

  -

  Kan det være så enkelt som, at fordi “gubberne” der leder “den gamle verden” og tror at vi kun kan klare os via højteknologisk krigsførelse; og at vi ikke våger eller tør, møde de “muslimske Ramboer” øje mod øje?
  Er det DET der er årsagen til at de unge top-fikserede mandlige ynglinger fra ghettoerne er så lette at lokke over til modstanderne. Måske;
  I så fald er det jo en lektion i, hvad en moderne udrustet Rambo af vestligt snit,kan udrette mod en muslimsk Rambo, og så vise dette, så det ikke kan mistolkes.
  Hvis det ER sådan så vil bombning af muslimske civilområder, hvor kvinder&børn bliver ofrene, jo bare blive som benzin på et bål.
  Vore soldater må møde dem på landjorden‚ øje mod øje, og få dem til at efterlade både sine våben og støvler, og på TV og facebook vise hvad de egentlig går for.
  Precis som Israel gjorde i Sinai-ørkenen.
  Vise hvilke feje kryp de egentlig er, når det bliver mand mod mand, kampen udkæmpes.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Jo, men som det viser sig lige pt i dette tilfælde, skal evt Rambo’ sættes ind i henholdsvis Frankrig og Belgien – so far!

 4. Af Allan Hansen

  -

  Islam er en sygdom HUNDEGALSKAB!
  Den hundegalskab har slået flere
  mennesker ihjel end alle andre sygdomme
  til sammen.
  I klar tale betyder det, at den islamiske
  dødskult skal ud af Europa og
  det haster!!!

 5. Af Henrik Knage

  -

  Selv Adolf Hitler ville have været blevet bange for islamisternes børn, og gode gamle Adolf .vil senere komme til at fremstå som en frelsende engel i historiebøgerne, når først muslimerne har indtaget Europa med deres krumsabler, snabelsko og mavedanserinder.

 6. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Når truslen fra islamisterne er større end truslen fra kommunisterne var, så skyldes det naturligvis, at islamisterne er langt flere end kommunisterne var, at de er mere brutale end kommunisterne var, og at disse fremmede nu også bor iblandt os. En ydre fjende kan man sikre sig imod, men har man først lukket fjenderne ind i landet, så er de vanskelige at bekæmpe.

  Der findes reelt kun en måde at fjerne truslen på. Man repatrierer samtlige muhamedanere i landet, og derved fjerner man det miljø, som føder og understøtter islamisternes terror. Uden et muhamedansk miljø kan islamisterne ikke organisere en terror, for en sådan forudsætter lokal støtte.

 7. Af henning Svendsen

  -

  Som almindelig kristen har vi mange fjender! Hele præsteskabet og hele det herboende jødeskab en forsamling der har travlt med at save den gren over som de sidder på dernæst mindst 90 personer inde på borgen,samtlige DR -beboere og ungdomshuse skal også føjes til listen ‘Jens Rode er selvskreven og Lemche der kalder Iran en solstrålehistorie -ja sådanne typer er naturligvis selvskrevne-min fjende er ikke terroristerne i Frankrig som jo bare betaler igen med samme mønt,
  Dernæst har vi jo det tavse flertal med deres hundredevis af butikker-men hvem ved måske kommer Jesus tilbage til til os igen!-det bliver de langer knives nat.

 8. Af Uffe Staulund

  -

  Det er svært, at tænke på at man skal gå rundt og være bange for muslimer. Det er synd for de “ordentlige” muslimer, som der formodentlig er flest af. De fleste vesterlændinge tror naivt i lighed med Jens Rohde, at islamisterne skal bekæmpes med åbenhed, frihed og tolerance. Det er den metode, som vi gennem vores kultur mener rigtig, men det har vist sig, at det ikke duer over for islamister.
  Hvis sagsbehandlere i Danmark turde udtalte sig om deres møder med muslimer, ville tonen blandt de med den rigtige mening måske blive en anden. Sagsbehandlerne i tør ikke sige hvad de oplever af angst for reprisalier og mobning. Det er som i Sverige, og hvem vil være racist?
  I USA er der en meget stor raceblanding, men vi hører ikke om islamister der laver ravage i lighed det, som de har gjort i Europa. I USA er det politiet og mafiaen der styrer samfundet, og mængden af dræbte er procentuelt sikkert lige så høj som de islamitiske mord i Europa, men de har også de frygtelige skolemassakre til at hæve gennemsnittet. FN’s Peter Sutherlands opfordring til at den nationale homogenitet skal udlignes af hensyn til islamisterne, får han svært ved at sælge i EU landene. Fredericia Mogherini udtalelse om at politisk islam er en vigtig del af Europa er i lighed med Peter Sutherlands opfordring typisk for folk, som sidder lunt og godt langt oppe i hierakiet.
  Begge d’herrer giver en anledning til at overveje, hvad en pensionist i Danmark skal bruge de organisationer til.

 9. Af nik Omok

  -

  ØØØØØØØØØØØHHHHH, vi har bombet IS i over et år (siger de) og de er tilsyneladende blevet stærkere. Alle ved at de bliver finansieret af Qatar og Saudi Arabien (støttet af USA). Dette terror angreb vil ikke ændre noget i forhold til disse kyniske verdensledere (der er aldrig blevet valgt af folket, men manipuleret). Disse verdensledere tager ikke metroen eller spiser på billige restauranter. Bare vent og se, al det de siger nu vil vise sig senere at være tom snak (hvem tør at sætte sig op mod de virkelige banditter ?).

 10. Af Jan Petersen

  -

  Så længe folkeopinionen gladeligt tror på røverhistorien om, at Batman Osama Bin Laden rev World Trade Center ned – er der vel frit slag for galskab af enhver art, uden nogen bliver stillet til ansvar!

 11. Af Benny B

  -

  Du har ret, selvstændigt tænkende mennesker kan ikke støtte et project, som arbejder for mere muslimsk indvandring.
  Vore ledere vil ikke lære af historien, og derfor er vi som bekendt dømt til at gentage den. – og det gør vi så.
  Chmablerlainèr er der nok af, men hvor er Churchill?
  Den eneste Europæiske leder, som viser realitetssans og handlekraft, er den`, af DR. altid udskældte “populist”, Viktor Orban.

 12. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper Støvring, du burde holde fast i dit kultur-approach, fordi det jo er den kulturelle påvirkning fra en for stor, fremmedkulturel gruppe som truer vores demokrati på sigt, mens de såkaldte “terror” angreb trods alt er både få, geografisk spredte, og med relativt få ofre. Relativt få, fordi antal ofre omkring 130 dræbte selvfølgelig er en personlig tragedie for de dræbte selv og deres familie, men jo kun nålestik for en national stat som Frankrig sammenlignet med, hvad denne stat de seneste par århundrede har oplevet af ofre i krige. Frankrig har jo overlevet Napoleonskrigene, Den Fransk-Tyske krig, to verdenskrige, samt kolonikrige i Algier og Vietnam. Bevares, som i det danske tilfælde er territorier over tiden blevet mindre og grundlove justeret, men basalt er Frankrig jo forblevet sig selv, som det vi alle holder af. Og som det et sket i Madrid og London, vil også Paris snart vende tilbage til sin vante hverdag. Den største risiko ved disse sporadiske terrorangreb er jo tab af proportioner eller værre – hurtige politiske points – og dermed for hurtige og fejlagtige reaktioner fra regeringens side. Vi kan ikke undgå, at nogen i den til enhvers tid eksisterende “sump” også af helt personlige årsager søger at realisere sig selv ved at nedskyde unge socialdemokrater på en ø i Norge, unge på en skole i USA, eller som nu unge i det parisiske natteliv, men vi kan søge kulturelt og ved demokratisk acceptabel kontrol at begrænse sumpvækst, og dermed sandsynligheden for radikaliserede tilfælde indenfor samme. Frankrig er jo netop i stand til hurtigt at absorbere terrorangreb, fordi det er en stærk kultur.
  I stedet for at gå i vanligt selvsving, når vi lejlighedsvis oplever terrorsager, gjorde du, Kasper Støvrig, bedre i at medvirke til at vække det akademiske miljø i Danmark til større erkendelse af, hvad dansk kultur er og hvorfor den p.t. er truet. Det akademiske miljø er det jo p.t. lige så selvkontrollerende som under de marxistiske år i 1970’erne, og højre- såvel som venstreorienteret forskning og deltagelse i offentlig debat er jo i praksis betragtet som afvigende og dermed ikke karrierefremmende. Jeg er f.eks. selv på en SF debatblog de seneste måneder af “kloge Åger” blevet stigmatiseret som DF-sympatisør eller sågar fascistoid, bare fordi jeg – som f.eks. socialdemokraten, Dan Jørgensen, har argumenteret for forskellen imellem indvandring af få og mange med en fremmed kultur m.h.t. mulig integration og socialisering. Og jeg har paradoksalt nok måttet søge til en svensk forsker af fremmed herkomst for at finde en ædruelig analyse af de politisk-økonomiske konsekvenser af en for stor fremmedkulturel indvandring til en demokratisk velfærdsstat. Dette herskende akademiske paradigme definerer jo også vores offentlige debat, hvor især vores største public service kanal, DR, fortsat tilrettelægger debatter, så “eksperten med de rette holdninger” altid får det sidste ord. Ja sågar som i en totalitær stat forfalder til ren propaganda for “de rette holdninger” når de f.eks. giver “Nannas far” meget primetime til at besøge en flygtningelejr og der for åben skærm med håndholdt kamera og mikrofon begræde vores behandling af flygtninge. Eller giver en af de tre jødiske journalister på Deadline frihed til meget aggressivt at beklikke en norsk læges arbejde i Gaza for åben skærm. Eller i det værste tilfælde, jeg erindrer, ligeledes i prime time lader journalisterne, Mette Fugl og Karen Thisted, begå moralsk karaktermord på Søren Krarup. Et så rystende interview, at det DR burde genudsende det for at få en lejlighed for at sige undskyld til pastoren. Så Kasper Støvring, i stedet for din tilbagevendende kattejammerrock over islams væsen, så se det dog mere generelt som en kulturkonflikt, hvor det er ganske underordnet, om de, som angriber vores kultur er muslimer, jøder, hinduer. Eller for den skyld Guds eget folk, for som en konservativ forfatter for årtier siden befriende – men ikke populært – udtalte, så tabte vi jo allerede væsentlige dele af europæisk kultur på D-dagen!

 13. Af Jan Petersen

  -

  Der har aldrig eksisteret nogen europæisk kultur, anden end den nazisterne forsøgte at belemre Europa med. Europa består af en række selvstændige nationalstater med hver deres kultur. Og projekt EU vil med usvigelig sikkerhed ende som nazieuropa – i total kaos efter søgningen på den oprindelige kulturbaggrund!

 14. Af p jensen

  -

  Ja, fjenden er yderst farlig og en kæmpetrussel mod Danmarks og Europas økonomi, velfærd, fred og hele fremtid. Men kan pl a d d er humanisterne få det ind i deres små hoveder?

 15. Af Allan Hansen

  -

  Jo tak, vi husker alle det osmanniske
  forbryderregime, der begik nogle af de
  blodigste folkemord rundt omkring i verden
  man regner med at mere end 50 millioner kristne
  og jøder blev slagtet af disse blodtørstige svind
  og hunde.
  97 % af disse svind og hunde, var analfabeter
  de tre procent, der kunne læse og skrivevar alle
  jøder og kristne!
  Nu har osmanenerne taget navne forandring
  – nu kalder de sig for tyrker, men tyrkerne var
  oprindelig kristne – så spar mig for din’tyrker gylle!
  Det bliver et stort nej tak herfra.
  Jeg vil ikke engang fodre grise med den
  slags svin.

 16. Af E.. Larsen

  -

  Meget fin og rigtig analyse af situationen i Europa og ikke mindst i lille Danmark i dag, Kasper S.
  Det er rigtigt at det er svært at sige HVOR mange muslimer og islamister der støtter IS.
  Men foruroligende med tallene fra England og Frankrig som du nævner. Også foruroligende undersøgelser i Danmark viser at en meget stor procent mener at Sharia og Koranen skal være det man styrer efter i Danmark. Uhyggeligt. Vi er desværre mange der har sagt det her ville ske og forudset at Danmark aldrig bliver Danmark igen. Ingen har gidet høre herpå. (måske DF men de bliver jo kaldt rasci ster og det der er værre).
  Men disse terrorister er jo faktisk det værste der overhovedet har været oplevet i historien.
  Bortset fra den nationalsocialistiske mand med overskægget og Hr. Stalin har der jo ikke været andre folkeslag i Europa der har ønsket – hvis de kunne – at aflive alle “vantro”, der ikke har deres meninger. Politikerne snork-snorksover. Tænk at man ikke har indført grænsekontrol for længst og ikke engang nu hvor Sverige kan sende folk tilbage til os!!! Havde vi grænsekontrol kunne vi jo sende ALLE der kom (hvis vi ville) tilbage til Tyskland(et EU-land)!!! I stedet har vi over et par måneder nu modtaget 50.000 (hvor nogen – måske de fleste kom videre – men nu ikke mere).

 17. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det herskende paradigme af “de rette holdninger” og dets gennemslag på vores største public service station, DR, har igen her til aften vist sig i DR2’s såkaldte folkemøde. Man sammensætter et såkaldt repræsentativt sample af almindelige danskere uden nærmere forklaring af deres udvælgelse. Derefter udsætter man samme sample for såkaldt personligt uvildige eksperters overvejende JA-begunstigende forklaringer, hvorefter man ikke overraskende konstaterer ved en såkaldt objektiv måling, at der er flere i samplet, som før var mest til et NEJ, som er blevet så overbevist af de såkaldte eksperter, at de nu efter det såkaldte folkemøde er mest til et JA. En af de såkaldt uvildige eksperter er bl.a. DR’s korrespondent i Bruxelles som til dagligt er fedtet godt og grundigt ind i EU væsenet i Bruxelles. Hele dette populærvidenskabelige arrangement var ren manipulation og ikke en public service station værdig.
  ..

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring,

  Jeg giver dig helt ret i, at de mange flygtninge i Europa (og i resten af verden for den sags skyld) er et kæmpestort problem, og årsagerne til disse flygtninge er meget forskellige.

  Jeg mener heller ikke, at de politiske ledere i Europa har levet op til det, man kunne forvente af ansvarlige politikere.

  Jeg savner dog også helt konkrete forslag fra din side hvad angår realistiske løsninger.

  Det nytter jo ikke noget, at du står på sidelinien og kritiserer gud og hver mand, uden at du selv kommer med konkrete løsningsforslag.

 19. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det herskende paradigme af “de rette holdninger” og dets gennemslag på vores største public service station, DR, har igen her til aften vist sig i DR2’s såkaldte folkemøde. Man sammensætter et såkaldt repræsentativt sample af almindelige danskere uden nærmere forklaring af deres udvælgelse. Derefter udsætter man samme sample for såkaldt personligt uvildige eksperters overvejende JA-begunstigende forklaringer, hvorefter man ikke overraskende konstaterer ved en såkaldt objektiv måling, at der er flere i samplet, som før var mest til et NEJ, som er blevet så overbevist af de såkaldte eksperter, at de nu efter det såkaldte folkemøde er mest til et JA. Dette understreget med en tyk streg selv for tåber ved at stille skarpt på to udvalgte medlemmer af samplet, som forudsigeligt er blandt de, som overbevises fra et Nej eller tvivl til et overbevist JA for åben skærm. En af de såkaldt uvildige eksperter er bl.a. DR’s korrespondent i Bruxelles som til dagligt er fedtet godt og grundigt ind i EU væsenet i Bruxelles. Og selvom man ikke direkte tør at koble terrorepisoden i Paris med vores kommende afstemning, giver DR’s debatstyrer alligevel lige udenrigsministeren en chance for med håndholdt mikrofon til alligevel at foretage koblingen. Sådan! Hele dette populærvidenskabelige arrangement var ren manipulation af os borgere, og ikke en public service station værdig. ..

 20. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jørn Strand Nielsen,
  Tak for dine to frekmragende indlæg. Du har ret i at den akademiske verden er ramt af handlings lammelse. De sidder ved telefonen og venter aggressivt på, at den ringer og DR udspørger dem som eksperter. De får sikkert bonus fra deres universiteter, for hvert opkald fra DR.
  De to damer fra DR bør indstilles til manipulationsprisen, de er med til at bekræfte at DR skal privatiseres.
  Dine synspunkter om terroren, er jeg enig med dig i, men det giver gode penge til dele af samfundet, i form af øgede aktiviter. En terror hændelse som den der er sket i Paris, er med til at øge nationalproduktet i Frankrig og resten af EU.
  Så sørgeligt og trist det er.

 21. Af p jensen

  -

  Var tyrkerne oprindelig kristne? Iflg. andre kilder var de snarere et islamistisk krigerisk folkefærd i stil med de blodtørstige mongolske horder der angreb Europa flere gange i middelalderen.

 22. Af Allan Hansen

  -

  “@ P. Jensen.
  Sludder og vrøvl!!!
  Du er en inhabil historiker.
  Så er den ikke længere.

 23. Af hektor heimlich

  -

  Handlingslammede var ordet: regeringen er med Merkels, Obamas og Hollandes hjælp blevet fuldstændigt handlingslammet. Forhåbentligt vågner den til liv når IS snart begynder at skyde københavnere. Spørgsmålet er: er Venstre, Socialdemokratiet og Radikale danskernes venner eller tænker politikerne kun på den egne tegnedreng og eventuelle ben i Bruxelles

 24. Af hektor heimlich

  -

  EU indkalder til møde om terror -helledusseda- skal vi tage imod flere terrorister og potentielle mordere…………..

 25. Af Steen Raaschou

  -

  @ JAN PETERSEN : Gøgereden er en vidt misforstået film. Den er faktisk Milos Formans allegori over hans kommunistiske fødeland. Den har ikke en skid med 70 ernenes antipsykiatri at gøre

 26. Af Jens Hansen

  -

  Hvor farlig er vores fjende?
  Spørger Støvring.
  Det er svært at sige.
  Det er jo sådan set en fjende som vi selv har valgt.
  En fjende som vi selv har skabt.
  Vestens overfald på Iraq har kostet over en million dræbte og ti til tyve millioner flygtninge.
  På grund af denne krig blev ISIS skabt.
  Finanseret og bevæbnet af USA, Saudi Arabien og Qatar.
  I håbet om at vælte Assad.
  ISIS og USA er dog tilsyneladende raget lidt uklar.
  Fordi ISIS ubehøvlet begyndte at sælge ud af den olie, som USA mente retsmæssigt at have stjålet fra Iraq.
  Og det går jo ikke.
  Så må bombeflyene i luften.
  Både fra USA og Danmark.
  Søren Espersen mener dog, at missionen er fejlslagen.
  USA og Danmark dræber for få kvinder og børn.
  Her skal være israelske tilstande, mener han.
  Men er han ikke lidt for kritisk overfor piloterne?
  I henhold til uvildige kilder, så dræber vestens bomber ti kvinder og børn for hver dræbt IS kriger.
  Det burde da kunne stille Søren Espersen nogenlunde tilfreds.
  Nu er det uheldigvis sådan, at ingen, ej heller muslimer, bryder sig om folkemord.
  Og Vestens gerninger i Iraq siden 2003 må kaldes for folkemord.
  Resultater er som forventet blevet terrorangreb i Europa.
  En chance som vores politikere naturligvis ikke vil lade gå fra sig.
  En fejlslagen krig kan altid bruges til at starte en ny krig.
  Med ny terror som igen skaber mere terror.

 27. Af Finn Larsen

  -

  Hedder det nu “gode gamle Adolf” på B.dk, interessant

 28. Af Thomas Nielsen

  -

  Ja, vi er i krig. Men her gik vi og troede, at det betød smarte bomber udløst af F16-jagere i stor højde over en eller anden ørken fjernt fra Paris og København. Nu er det ved at dæmre for os at krigen udspiller sig lige her i hjertet af vores vestlige kultur. På gaden i Paris – og i København. I 2015.
  Det er altså en rigtig krig – med faldne og sårede i hobetal. Med blod og indvolde på fortovet. Din nabo, min ven, din datter, min far. Hvordan reagerer vores politikere så overfor dennne krig i vores byer? Et udsagn fra lørdag har mejslet sig ind i min hukommelse:
  Pia Olsen Dyhr: “De skal bekæmpes med demokratiske midler!”
  Det er altså SF’s og andre humanisters svar på kalashnikovens brutale magt: Demokratiske midler.
  Gid journalisten havde bedt Olsen Dyhr uddybe og forklare denne himmelråbende naive udtalelse. Men det skete naturligvis ikke. For sandheden er den at vi og vores politikere gerne bekæmper IS og alle mulige andre vanvittige fanatikere med F16-jagerens uhyggelige brutalitet, så længe det sker over en fjern ørkenstat. Men på hjemmebane skal det hele ske i dialogens ånd, med taletid, konsulentbistand og økonomisk støtte til Hizbut Tahrir, Stormoskeer, Islamiske Kulturcentre og hvordan fanatismen og hadet ellers forklæder sig lige for næsen af os.
  Nu har vi så erklæret fjenden krig på vores hjemmebane. Er det så ikke på tide af vi definerer fronterne? Det kan siges helt enkelt, til enhver muslim der bor iblandt os: Enten er du med os – eller også er du imod os. Enten kæmper du med os mod en fælles fanatisk dødsfjende, som vi sammen i tanke, ord og gerning tager dyb afstand fra og bekæmper med alle nødvendige midler. Eller også er du at tælle på fjendens side. Og så er vi i krig med dig.
  Synes du det lyder unødig hårdt? Så læs se seneste undersøgelser af herboende muslimers holdninger til Sharia-loven, som udgør den ideologiske kerne i Islamisk Stat: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/02/12/hvorfor-stotter-flertallet-af-europas-muslimer-islamisk-stat/
  Konklusionen er klar: det store flertal af europas muslimer sætter Sharia over de demokratisk vedtagne love. Et klart flertal af Europas muslimer støtter Islamisk Stat!
  Kan vi leve med det? Eller skal vi vente med at gøre noget til vi dør af det, på cafeer, fodboldstadions og gader i vores egen by?
  Vi er i krig. Og når et land er krig, må alle dets borgere vælge side – og tage konsekvenserne af deres valg. Er du imod os og støtter du vores morderiske fjender, så kan du ikke blive boende her. Så enkelt er det.

 29. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vores Muslimske fjendes farlighed, er uden loft, nemlig disse muslimer bruger hensynslyst det ultimative våben, selvmordssprængninger og her er både familiefædre med fast arbejde og altså familie, ligestillet med unge personer uden arbejde, netop afdækning af personerne fra 13-11-2015 Paris.
  Religiøst blev en hjælp fra oven, den måske største katastrofe undgået, nemlig 3 selvmordsbombemænd kom for sent til et lukket stadion, og disse tosser valgte at sprænge sig i luften uden for stadion, hvor kun en enkelt person omkom.
  Tænk hvis disse 3 terrorrister var kommet ind på stadion, med ca 80.000 mennesker, og den største katastrofe siden WW2 var en kendsgerning, men altså vi blev frelst fra oven, ligå da terrorristen i toget efter 2 skud, fik funktionsfejl, og passagerene kunne overfalde terrorristen.
  Altså vores fjendes farlighed lader sig desværre ikke indkapsle.
  Mogens Glistrup, kom i fængsel da han advarede os om Muslimer, nemlig vi kan ikke hjælpes.
  Tryk avler modtryk, endda så ultimativt at Muslimerne er foran med frygtens våben.
  Nutidens udfordring. Finn Vig

 30. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange potentielle IS krigere Sverige har lukket ind i deres land!!. Det kan være en hær på 100.000 stærke unge mænd med falske syriske pas. Men de ligger som de har redt med Deres 2 komplet uduelige statsministre, Reinfeldt og Løfven med deres naive budskab om, at den svenske befolkning skulle åbne jeres hjerter. Tysklands Merkel er ligeså uansvarlig. Jeg tør heller ikke tænke tanken til ende, hvis SR regeringen havde vundet valget. Så havde vi måske stået i samme situation som Sverige med 200.000 asylansøgere, hvoraf mange sikkert er IS krigere.
  Ikke bare omkostninger til selve asylansøgernes ophold ville eksplodere, men også omkostninger i forbindelse med politi og PETs overvågning af potentielle IS terrorister ville eksplodere!.

 31. Af E. Larsen

  -

  Thomas Niels en – jeg er helt enig med dig i dit flotte indlæg.
  Det er pinligt at høre en Pia Olsen-Dyhr fremføre de mest banale, umulige løsningsforslag på hvordan terrorister og mordere skal stoppes i Europa. Og at se hende samt Johanne, Sofie samt Morten Østergaard ved den franske ambassade i forreste række er bare det mest ulækre og dobbeltmoralske jeg til dato har oplevet. Hvem andre end dem og deres partier er skyld i de ghettoer, de voldelige indvandrere, det store antal, de åbne grænser som vi har her i vores tidligere dejlige land?? Man tror ikke det er sandt, hvad man oplever i dagens Danmark. (samtidig er så også Løkke, Pind, Kristian Jensen pludselig blevet rene socialdemokrater). Der er kun – og kun – i dag DF der vil danskere og Danmark det godt – men de har ingen chance, med kun 21% af stemmerne. Sådan er det siger de andre partier og gnider sig i hænderne.
  Hovedårsagen i Danmark – politisk – er jo at vi ikke har en bare neutral TV-kanal eller avis. Så vore unge oplæres, indoktri neres m.m. uafbrudt til “kulturberigelsesholdninger”, som pamp erne ønsker de skal have.

 32. Af Et Nan Septimuses

  -

  Læs deres bog – Og du har dit svar…….

 33. Af Arne Hornborg

  -

  Vore fjender ER farlige, skånselsløse.
  Besættelsen af danskernes Danmark
  Jeg fornemmer at der, i henhold til de horder af migranter, fupasylanter og bekvemmelighedsflygtning, mangler en lidt mere enkel, nærhedsmæssig, overskuelig tænkning.
  Jeg sammenligner altid de overgreb der sker på Danmark, på Europa, med et overgreb, overfald og besættelse af MIT, min families privatliv, vort hus og have. Vort lille, private stykke Danas Have.
  Migrarnter der har den grovhed at trænge ind i et andet land, kravler over de hegn der er sat op for at holde uønskede personer ude. Rent indbrud, ren besættelse.
  Noget de mener de har RET til.
  Hvis det samme skete i vore huse og parcelhushaver? Hvis disse personer ignorerede MIT og min families privatliv, forlangte at komme ind i VORT hus, sætte måske telte op på VOR græsplæne?
  Skulle vi så blot lade stå til? Finde os i besættelsen, indbruddene i VORT hjem?
  Det ville vi, garanteret, ikke finde os i.
  Hvorfor finder vi os så i det, når det er VORE lande, Danmark, Skandinavien, Europa, disse horder besætter?
  Når jeg ser de primitive horder der tillader sig at kravle over, eller, i flok, vælte de hegn en nation har stillet op som værn mod ubudne gæster, så føler jeg at det er MIN hoveddør de sparker ind, at det er MIN havelåge de krarler over, at de horder sætter sig på MIN græsplæne og sviner den godt og grundigt til, uden jeg eller MIN familie har budt dem velkommen.
  Nægter at forlade VORT hus, vort private stykke Danmark.
  Skal vi også finde os i hjemmerøverier, eller har vi ret til at forsvare os, forsvare vort privatliv, vor familie, vort hus og have, eller bare, viljeløst stå til?

 34. Af hektor heimlich

  -

  Hvad gør de befolkninger som Danmarks og Sveriges, som betaler høje lønninger til regeringer for at de skal handle i disse befolkningers bedste interesse -og de så gør regeringerne det modsatte hele tiden`?

 35. Af Hektor Heimlich

  -

  Hvis vi ikke er med i EU kan vi ikke udføre fælles militære indsatser eller få hjælp fra Europol. MEN hvis ikke vi var med i EU havde vi ikke behov for militære indsatser ej heller for hjælp fra Europol!

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hektor Heimlich,

  hvor er du klog! Men så skulle du også foreslå at flytte Danmark et eller andet sted midt ud i Stillehavet–eller måske bare til Grønland.

  For du synes ganske klart ikke, at Danmark er en del af verden.

 37. Af Arne Hornborg

  -

  Vore fjender er farlige, meget farlige. Sniger sig langsomt ind i vore samfund, usynlige. Lidt efter lidt. Dækker sig under og misbruger asylbegreberne, misbruger konventionerne.
  Anvender terror kynisk. Gemmer sig bag civile, kvinder og børn.
  Forskellen mellem Islam og nazisterne under 2. verdenskrig er at tyskerne var uniformerede, synlige.
  Nutidens besættelsen af danskernes Danmark.
  Jeg fornemmer at der, i henhold til de horder af migranter, fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge, mangler en lidt mere enkel, nærhedsmæssig, overskuelig tænkning.
  Jeg sammenligner altid de overgreb der sker på Danmark, på Europa, med et overgreb, overfald og besættelse af MIT, min families privatliv, vort hus og have. Vort lille, private stykke Danas Have.
  Migrarnter der har den grovhed at trænge ind i et andet land, kravler over de hegn der er sat op for at holde uønskede personer ude. Rent indbrud, ren besættelse.
  Noget de mener de har RET til.
  Hvis det samme skete i vore huse og parcelhushaver? Hvis disse personer ignorerede MIT og min families privatliv, forlangte at komme ind i VORT hus, sætte måske telte op på VOR græsplæne?
  Skulle vi så blot lade stå til? Finde os i besættelsen, indbruddene i VORT hjem?
  Det ville vi, garanteret, ikke finde os i.
  Hvorfor finder vi os så i det, når det er VORE lande, Danmark, Skandinavien, Europa, disse horder besætter?
  Når jeg ser de primitive horder der tillader sig at kravle over, eller, i flok, vælte de hegn en nation har stillet op som værn mod ubudne gæster, så føler jeg at det er MIN hoveddør de sparker ind, at det er MIN havelåge de krarler over, at de horder sætter sig på MIN græsplæne og sviner den godt og grundigt til, uden jeg eller MIN familie har budt dem velkommen.
  Nægter at forlade VORT hus, vort private stykke Danmark.
  Skal vi også finde os i hjemmerøverier, eller har vi ret til at forsvare os, forsvare vort privatliv, vor familie, vort hus og have, eller bare, viljeløst stå til?
  Vore fjender er meget, meget farlige.
  Den største fare er at mange, politikere, lukker øjne og ører for de advarsler der gennem årene har været så rigelige af.
  Islam, muslimer skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler.
  Stop med at give asyl. Send så mange, helst flere, retur som vel muligt.

 38. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske hele den Sunni Muslimske verden, og hvad gør vi nu ?
  Efter Irak krigens opløste samfund som George Walker Bush iværksatte, blev det kun Shia Muslimer som fik adgang til magten, og selv om Obama bad Irakerne om at dele magten med Sunni Muslimerne, blev det nægtet, og IS blev skabt, fodret af de rige oliestater med Sunni styre, og altså hver gang vi tanker brændstof, støtter vi IS indirekte, og altså vi er selv fødekæde til disse fordrevne Irakiske Sunni Muslimer nu ISIL, og kun Iraks regering kan ændre denne vores største fjende efter krigen mod ondskabens Saddam Hussein.
  Demokratisk opgave, ikke bomber. Finn Vig

 39. Af Hektor Heimlich

  -

  Cirka 1000 personer i Sverige og 500 personer i Danmark er i stand til a udføre lignende dåd som myrderierne i Paris. Disse personer kom ind i landene på grund af Schengen, som var arkitekttegnet af Merkel. De danske nikkedukker HTS og Løkke sammen med de svenske dito: Reinfeldt og Loefven hjalp med at bære kisten. Tak for det! I vil ikke blive glemt! vor næste regering skal være dansk.
  Og hvis nogen her tror at en eneste flygtning nogensinde vil blive sendt retur fra Danmark med den type politikere vi har -så tror I fejl!

 40. Af søren rasmussen

  -

  Undskyld min copy page – me jeg er enig.

  AF SVEND JENSEN – 18. NOVEMBER 2015 10:27
  Man kan observere at de muslimer, som henvender sig til os, her lige efter Paris massakren, er overordentlig høflige og vennesæle; næsten undskyldende. Måske skyldes det et strejf af kollektiv skyldfølelse hos de enkelte muslimske individer.
  Hvis nu bare denne skyldfølelse kunne blive vekslet til aktiv medhjælp når deres radikaliserede trosfæller skal afsløres og neutraliseres. De muslimske enklaver i Danmark har hidtil været forbløffende passive, når det drejer sig om at bekæmpe social kontrol via religion.

  De muslimsk troende i Danmark bør måles på deres handlinger, ikke på deres ord.

  Demokratiet skal sættes over sharia og koran – altid; ellers må de gerne rejse hjem igen.

  OG FOR EGEN REGNING.

  Hvordan har vi fået opfostret en så håbløs, naiv og umoden venstrefløj som vi har herhjemme. En venstrefløj der baner vejen for had og krig i fin forståelse med Islam. En stor andel af voksne mennesker som lader sig for blænde af et parti af småpiger uden uddannelse eller livserfaring, som ikke har svar på noget som helst, og så stemmer på dumhed.

  Vi er i krig. Hvis man ikke er med os,(demokrati, frihed, lighed og broderskab m/k), så er man imod os. ( islam og ekstreme muslimer, imam had, bandekriminalitet etc,)

  Frankrig, Belgien, Tyskland og England skal snart igang med at rydde op i deres baghave af det islam helvede de har boende i deres forstæder.

  Vi har vores lort omkring Odense, København og Aarhus. – og vi ved det.

Kommentarer er lukket.