Bevar folkestyret, stem nej

Af Kasper Støvring 41

I morgen stemmer vi om retsforbeholdet. Jeg anbefaler et klart nej. Det handler bl.a. om at bevare folkestyret, om at styrke ytringsfriheden og om selv at bestemme over asylpolitikken.

 

Fra folkestyre til domstolsstyre

 

At ophæve retsforbeholdet og overføre suverænitet til EU på det retslige område er det samme som at sige farvel til folkestyret og goddag til et domstolsstyre, at erstatte den nationale parlamentarisme med en legalisme, hvor dommere agerer politikere uden at have demokratisk mandat til det. EU-domstolen er ifølge EU’s traktatgrundlag forpligtet til at dømme partisk, idet den altid skal dømme til gavn for EU-integrationen. Denne juridiske aktivisme har fhv. juraprofessor Hjalte Rasmussen slet og ret kaldt ”ulovlig”. Jeg har tidligere skrevet om sagen i årsskriftet Critique.

 

Denne udvikling sker, fordi de overnationale domstole til stadighed har udvidet deres ressortområder gennem vidtgående, dynamiske tolkninger af de love, de er sat til at dømme på efter. Domstolsvældet afpolitiserer væsentlige politiske områder og gør dem til spørgsmål om jura snarere end politik, og på den måde tjener dette domstolsstyre i virkeligheden til at undergrave tiltroen til demokratiet, den nationale sammenhængskraft og til at flytte fokus fra den enkeltes pligter til hans rettigheder.

 

Sikring af ytringsfriheden

 

I et aktuelt indlæg skriver Jacob Mchangama om EU’s bekæmpelse af vores frihedsværdier, især ytringsfriheden. Med en opsigelse af retsforbeholdet får EU stærkere midler til at indskrænke vores frihed. Danmark bliver forpligtet på at efterforske sager om borgere i Danmark, sager, der ikke er ulovlige ifølge vores lovgivning.

 

Tre eksempler: Såkaldt hadtale er kriminelt i nogle lande, men hadtale er ikke defineret præcist. Opfordringen til bekæmpelse af ”racisme og fremmedhad” kan defineres vidt forskelligt, fordi forskellige lande også har forskellige retskulturer. I Sverige og Tyskland kan man nemt forestille sig, at visse former for islamkritik bliver ulovlige. Eller tag ungarsk lov, der kriminaliserer hadtale imod den ungarske stat. Det kan også efterforskes i Danmark som udtryk for noget kriminelt. Eller tag benægtelse af Holocaust, der er ulovlig i Tyskland. Men hvis man som i Danmark meget fornuftigt mener, at hadtale skal bekæmpes med argumenter, ikke ved at fængsle folk, så er vi ude på et yderst betænkeligt skråplan. Man kan ende med at udlevere sine egne landsmænd. Det er et diktatorisk regime, der udsteder den slags.

 

Fra højeste sted i EU opfordrer man direkte staterne til at bekæmpe ”hadtale”. Det understreges også af den såkaldte rammeaftale. EU’s fhv. udenrigspolitiske chef Catherine Ashton har f.eks. i 2012 begået en fælleserklæring med islamiske lande om, at islamkritik er forkastelig. ”We condemn any message of hatred and intolerance.” Anledningen var en kritisk kortfilm om Muhammed. Det samme budskab blev kolporteret af formanden for EU-parlamentet, Martin Schulz. Jeg skrev om sagen her.

 

Europol

 

EU er et upopulært projekt, af gode grunde, derfor fører ja-partierne en decideret skræmmekampagne (med et nej vil vi ikke kunne bekæmpe terror, hedder det) og dertil er den ulækker i sin propaganda (man sympatiserer nærmest med pædofile, hvis man stemmer nej, selv om Europol slet ikke tager de sager). Også udenrigsministeren har slået politisk plat på terror. At selv borgerlige partier støtter et ja er uforståeligt.

 

Selvfølgelig vil Danmark kunne samarbejde effektivt om Europol, også efter et nej. Det er jo i alles interesse. Fra ja-siden hævdes det bl.a., at Danmark med et nej vil have vanskeligere ved at få adgang til Europols register. Dermed vil vi blive udsat for meget mere international kriminalitet.

 

Men det passer ikke. For, som Lave K. Broch skriver, så har norsk politi, der jo ikke har givet magt til det overstatslige EU, forklaret, ”at Norge i akutte sager kan få oplysninger fra Europol-registret, helt ned til 15 minutter efter at der er blevet spurgt (Kilde: Folketingets EU-oplysning). Det må derfor forventes, at Danmark i et mellemstatsligt samarbejde med Europol også kan få hurtige svar, når det gælder noget akut. Dermed falder en del af ja-sidens vigtigste argument fra hinanden.”

 

Asylpolitikken

 

Som Morten Messerschmidt har forsøgt at forklare bl.a. Søren Pind, kan Danmark ikke tage suverænitet tilbage fra EU uden enten at melde sig helt ud eller at få accept fra de andre lande til en traktatændring (hvilket næppe vil ske). Sådan er reglerne ifølge EU-retten. Overdragelse af ny magt til EU bør derfor kun kunne ske ved folkeafstemning, ikke gennem et almindeligt folketingsflertal. Se også Detektor-udsendelsen om emnet.

Nu har ja-partierne ganske vist lovet, at Danmark ikke kommer til at være med i f.eks. EU’s fælles asyl- og indvandringspolitik, hvis vi stemmer ja 3. december (dog har SF været ærlige omkring det forhold, at valget i morgen også omhandler en fælles asylaftale). Men det løfte er kun en politisk aftale, som ikke er juridisk bindende. Det er juristerne helt entydige omkring.

Med andre ord kan et andet, fremtidigt folketingsflertal frit tilvælge retsakter, som forpligter Danmark på EU’s asyl- og indvandrerpolitik. Altså åbne grænser. Og så står vi ved det centrale tillidsspørgsmål: Kan man som borger have tillid til politikerne på dette område? Nej, mener jeg. Netop især EU- og udlændingepolitik har afsløret gigantiske svigt af vores politikere. Det skrev jeg om i min seneste avisklumme.

På disse afgørende områder er det altid bedst at spørge folket direkte. Derfor: Stem nej den 3. december. Det er også bedst, hvis du er i tvivl, for så har du mulighed for at blive spurgt igen.

 

Ønsker vi så at give mere magt til EU-eliten? Nej tak! Så skulle vi jo også give mere magt til bl.a. EU’s udenrigschef Federica Mogherini? Den 25. juni udtalte hun:

 

”Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future … I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture.”

 

Bemærk, at det ikke kun er muslimer og deres kultur, der ifølge Mogherini bør tolereres i Europa, nej, det er POLITISK islam, og det må jo altså betyde Hizb ut-Tahrir, Det Muslimske Broderskab og den slags. EU-eliten er med andre ord begyndt på en aktiv måde at promovere (ikke blot tolerere) islamismen som en del af fremtidens Europa.

 

Yderligere ord er overflødige.

 

 

41 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  Der findes kun et ja, og det er
  ud af EU!
  Resten må blive et stort – NEJ TAK!!!

 2. Af Krister Meyersahm

  -

  Hold tungen lige i munden.

  Folkeafstemningen i morgen drejer sig om 3 forskellige spørgsmål. Det ene er, at vi bliver bedt om at tillade, at folketinget fremover må se bort fra Grundlovens krav om 5/6 deles flertal i spørgsmål om afgivelse af suverænitet og “nøjes” med almindligt flertal. Denne fremgangsmåde er ulovlig, idet vi kun kan ændre/dispensere fra Grundlovens regler ved, at – ændre denne.

  Reglen i § 20 er til for, at beskytte folket mod et folketing der vil afgive magt til andre end de af folket valgte. Pas godt på denne beskyttelse af vores fælles folkestyre – det er eneste værn mod et styre der reelt, med kun 46 af folketingets medlemmer, kan overføre lige så meget magt på området som man lyster.

  Stem nej.

 3. Af Claus T.

  -

  Hvor løgnagtigt kan det blive?

  Asylpolitik er ganske simpelt ikke med i de forbehold, vi skal stemme om i morgen.

 4. Af E. La rsen

  -

  Tak, tak, tak Kasper!!!
  At læse Uffemandens blog og angreb på danskere han kalder “bindegale”!!!
  SÅ ved vi præcis hvad politikere er og vil. Man skal jo næsten takke ham. Jeg havde dog ikke troet at Løkke og Pind – ja, selv Støjbjerg pludselig gik amok? – men jeg har nu sagt det i over 30 år (måske skulle jeg have gået ind i politik?) . at politikerne ikke agerer, opfører sig og udfører, laver ting som borgerne er enige i. Det er jo latterligt, de bliver valgt, men derefter skifter de åbenbart mening m.m. — Måske et eller andet egoistisk – der får dem – efter et valg – til at sige , “Øh, hvad kan jeg bedst tjene mig selv med nu”? Og det bedste eksempel er vel Pind, der raslede med sablen FØR valget – Løkke ligeså og NU er DANMARK næsten det eneste land i Europa DER STÅR FULDSTÆNDIG ÅBENT!!! Er det vores – danskeres ønske – nej, mon dog! Ufatteligt. Selvfølgelig KLART NEJ i morgen – desværre så også til Venstre, konservative, . De radikale og ikke mange vælgere fra SF eller fra S
  stemmer nok ja. Tillykke med NEJ-ET!!!
  (Min kone og jeg har stemt og udfra det fører “vi” 2-0!!

 5. Af Max Muldjord

  -

  Ja Kasper – mistilliden og løgnen er stor- herunder kun ET eksempel =

  Til folketingsvalget fortalte Lars Lykke & Co og de fleste af øvrige politikere – at de ville formindske, reducere, stoppe ,flygtninge ( velfærdsimmigranternes ) indtog i Danmark.

  Hvad skete der lige – ingen grænsekontrol – ingen opsigelse af de paragraffer i de forældede og ikke nutidssvarende menneskerettigheder / statsløse/ flygtninge konventioner – som ifølge politikerne ikke måtte overtrædes – for så ville Danmark få et dårligt ry . !!

  Hvad er det for en måde at regere et selvstændigt nationalt land med egen selvbestemmelse på ???

  Hvorfor vælter besættelseshorderne stadigvæk uhæmmet ind i landet ??? de kommer jo fra sikre lande –hvorfor har man for længst ikke sagt STOP – vi kan desværre ikke tage flere ????

  Det varer ikke længe inden vi har en million muslimer i landet – hvilken en kultur velsignelse / berigelse , endnu flere ghettoer , særrettigheder og overførselsindkomster i milliardklassen .

  Har man først tænk sig at stoppe når statskassen er totalt tom ??
  Mig bekendt låner Danmark penge hvert eneste år i udlandet for at få råd til sit ” velfærdssamfund ” . !!

  Vores land skal naturligvis ledes af etniske Danske politikere – for Danskerne eget ve og vel – samt til fordel for fædrelandet Danmark og Danskerne — og ikke af politikere der leder landet til fordel for EU. eller andre lande !!!!

  Hvordan alverden vil og kan Danske politiker blive ved med afgive Dansk suverænitet – tilsyneladende med god samvittighed / eller dumhed – bør man så ikke kalde dem for landsforrædere eller samvittigheds løse ??

  Derfor skal / bør man stemme rungende NEJ til mere og mere EU.

  Stemmer man JA – så stemmer man sandsynligvis for en indtræden i EU`s flygtninge og asylpolitik – inden for en overskuelig fremtid.

  Sidste nye historie = Lars Lykke sidder i en bar ved siden af en nydelig ung dame . Lykke siger =Jeg er politiker og er en ærlig mand – hun svarer jeg er prostitueret og er stadig jomfru !!!

  Stol ALDRIG på en brugtvognsforhandler eller en politiker.

 6. Af A. Bierce

  -

  Finansiel Newsbreak!

  Det er nu, man skal investere i butikker i Helsingør, Dragør og Rostock , som sælger gummibåde med motor og tørdragter. Der vil snart blive pæn efterspørgsel på disse produkter og pæne profitter at hente hjem 🙂

 7. Af Inge Petersen

  -

  Jamen hvorfor blandes Asyl-politikken ind i spørgsmålet om afstemningen om Retsforbeholdet? Hvorfor blandes der så mange forkerte ting ind i lige præcis den her afstemning?

  En ting er sikkert: Bliver det virkelig et NEJ i morgen, så står NEJ-partierne med et kæmpe ansvar, og de får virkelig problemer med at forklare, hvorfor de førte en så løgnagtig kampagne politik som de har gjort i det her tilfælde. Så kan lille Johanne smile sødt nok så mange gange, men hun vil ikke kunne retfærdiggøre, hvorfor Danmark i så tilfælde skal ud i en sejlivet forhandlingsrunde med samtlige EU-lande, for at “få lov til” at få en lille parallel-ordning vedrørende Europol. Det er i den grad at spille fandango med dansk politik og EU at fyre alle de løgnagtige påstande af, som NEJ-partierne har gjort i denne valgkamp. Og danskerne selv har ikke gjort sig den anstrengelse, at sætte sig bare lidt ind i forholdene. Der har været skrevet side op og side ned i aviser og net-medier, så man kan ikke sige, at der ikke er blevet givet informationer.

  Nej, NEJ-partierne med Messerschmidt, Thulesen-Dahl og Enhedslisten samt de andre Nej-sigere kommer til at så med et stort ansvar. Men så er det for sent at gøre det om.

 8. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  “Selvfølgelig vil Danmark kunne samarbejde effektivt om Europol, også efter et nej.”

  Hvis det er korrekt, hvorfor foreslår Dansk Folkeparti så, at der afholdes en ekstra og afgrænset folkeafstemning, hvor vælgerne kun skal tage stilling til det danske medlemskab af Europol, hvis medlemskabet ikke giver væsentlige fordele?

 9. Af Uffe Staulund

  -

  @ Kasper Støvring,

  Tak for en præcis formulering af det vi ikke vil.
  Det sidste år har gjort mig til en desillusioneret mand, med hensyn til politikerne i Danmark og EU i særdelsehed.
  Det er med lette skridt, vi går ned og stemmer NEJ i morgen.

 10. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Vedr. bekæmpelse af pædofili hentyder Ja-siden til retsakten “Direktivet om seksuelt misbrug af børn”, ikke til Europol.

 11. Af E. Larsen

  -

  Inge Petersen, – undskyld jeg siger bare stakkels dig! Du er én af de få der åbenbart tror på de siddende politikere. Tror på Pind, tror På Løkke, troede på Østergård, Pia-Olsen-Dyhr, Sofie Carsten, Mette F. , M.Auken, Stampe – you name them ………………
  Det her er næsten ikke engang “politisk” det er DANMARK, det er DANSKER, JYDER OG flere. Vil vi have det “fjerde rige” med Mutt i Merkel som fra ddr-tiden som Kansler??? Ja, Løkke han ligger jo allerede på knæ og har sagt ja til at vi giver 500 millioner til Erdogan!!!!! Turkiet-Erdogan! !”for at stoppe syriske indvandrere ikke kommer til EU.!!!!!! HVEM tror på den???? Nej, vel 500 millioner til Tyrkiet!!!
  Men tak igen. Alle med intelligens over bare 0,001 procent er nu med.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Hvordan sikrer iøvrigt et repræsentativt demokrati sig imod et administrativt coup d’etat?

 13. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Flot indlæg KS – jeg vidste, at du var normalt begavet i modsætning til mange af vore politikere…!!

 14. Af Benny B

  -

  En stor tak til Støvring for hans indsats for det Danske folkestyre.

  Hvis Danmark stadig består om hunrede år, vil du på linje med Rose, Jalving, Vestergård, Selsingerne, Day, Sørine, Hviid, Åmund og Hedegård stå som en af de få, der turde på litterær vis at modsætte sig Danmarks afskaffelse.
  Tak til alle nævnte!

 15. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Kasper Støvring anvender Lave K. Broch fra EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU som “sandhedsvidne” for hvor godt Norges samarbejde med Europol. Har han virkelig ikke kunnet finde bedre referencer?

  Ifølge en artikel i JP siger justitsministeriet i Norge, at det har negative konsekvenser at være B-medlem i politisamarbejdet. “Der er forskel på at være et tredjeland og et fuldgyldigt medlem af Europol,” fastslår den norske fagdirektør Dag Egil Adamsen, der bl.a. beskæftiger sig med Europol. “Norge har f.eks. ikke på alle områder den samme adgang til informationssøgning hos Europol. Vi er nødt til at spørge Europol, og så tager det tid. Medlemslande kan søge automatisk og øjeblikkeligt,” siger han.

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  Claus T.- 2. december 2015 15:44

  Hvis vi i morgen stemmer ja til at afskaffe Retsforbeholdet til fordel for en tilvalgsordning – så er det et simpelt flertal i Europaudvalget (faktisk blot 15 folketingsmedlemmer), som kan overdrage suveræniteten til EU. Også på asylområdet.

  Og så stor tillid til nuværende/fremtidige folketingsmedlemmer har jeg ganske enkelt ikke. Og det har jeg belæg for ikke at have.

  For de EF/EU-glade politikere har løjet for os lige siden op til valget i 1972. Hele løgne og halve og kvarte sandheder har været deres adelsmærke i hele den 43 år lange periode. Aldrig hele sandheder.

  Mistilliden til politikerne er nærmest total når det kommer til EU-spørgsmål. Og politikerne har gang på gang “taget fejl” på det område.

  Schlütter i 1986: “Unionen er stendød”. Den var der 6 år senere.

  Ellemann, Nyrup, Jelved med flere i 2000: “Uden euroen går Danmark fallit!” Det gik Danmark langt bedre økonomisk end moradset i eurozonen.

  Der er ingen grund til at stole på politikerne, men al mulig grund til at have mistillid til dem!

  Stem DANSK i morgen! Stem NEJ og bevar vælgernes indflydelse på politikernes bekostning! Politik er en alt for alvorlig sag at overlade til politikere!

  Jeg istemmer Benny B’s “En stor tak til Støvring for hans indsats for det Danske folkestyre.

  Hvis Danmark stadig består om hundrede år, vil du på linje med Rose, Jalving, Vestergård, Selsingerne, Day, Sørine, Hviid, Åmund og Hedegård stå som nogle af de få, der turde på litterær vis at modsætte sig Danmarks afskaffelse.
  Tak til alle nævnte!”

 17. Af Hektor Heimlich

  -

  I dag kan man se politikere fra Venstre, Soc. Dem og Radikale i store annoncer på forsiden af Politiken, Berlingske, BT og Ekstrabladet. Alle disse annoncer er betalt med penge fra EU. Således forsøger EU at tryne danskerne. Man får kvalme og vil brække sig. Fører EU krig mod os? er vi tilbage i Hitler propagandaens tidehverv?

 18. Af Hektor Heimlich

  -

  Schweiz og Norge er små lande og de kan alting selv. Danmark er ikke ringere, vi skal tro på os selv og ikke på ulykkes fuglene fra Venstre!

 19. Af Inge Petersen

  -

  Ja undskyld, men der er ingen af Jer der er kommet med et nogenlunde tilnærmelsesvis fornuftig forklaring på, hvorfor I partout plæderer for et NEJ. Hvor er det I tror, at et NEJ er det rigtige?

  Det er Retsforbeholdet der skal stemmes om, intet andet. Hvis retsforbeholdet ændres til en tilvalgsordning er det Danmark der sidder med adgangsbilletten til hele det retslige samarbejde og kan vælge de dele vi vil være med i. Resten kan Danmark stå uden for.
  Partierne bag aftalen har valgt 22 retsakter, som de mener Danmark skal være med
  i:
  – Europæisk politisamarbejde (Europol) – Hjælp til efterforskning – Politi-tilhold
  -Menneskehandel – Børneporno – Cybercrime – Finansforbrydelser – Falskmøntneri – Konkurser – Beviser i udlandet – EU inkasso

  Hvor mange her på sitet har bare så meget som scannet dette materiale? For hvis det er tilfældet, og man stadig hyler NEJ, så er IQ på -0! Og det undrer mig især, at man ikke har studset over, at det parti – SF med Holger K. i spidsen, – der den gang fik påtvunget Maastricht de 4 forbehold, at det i dag anbefaler et JA.

 20. Af Max Muldjord

  -

  Må den varme luft komme til de klippede får – og fornuften komme til dem der påtænker at stemme ja. !!!

  Ved et ja – stemmes alle fremtidige håb og nye beslutninger ude .- ( demokratur ) .

  Ved et NEJ – kan man kan altid finde på nye ting at stemme om – ( repræsentativ demokrati. )

  Med venlig hilsen en DANSKER der anbefaler alle at stemme NEJ.

 21. Af Lars Bordal

  -

  Jeg havde naturligvis forventet, at Kasper Støvring vil tale nej-sidens sag, hvilket jeg anerkender som hans ret.

  Lad mig i al stilfærdighed kommentere på nogen af påstandene.

  Først omkring EU domstolen
  Det er fejlagtigt at påstå, at EU domstolen er partisk. En af EU domstolens opgaver er, at
  dømme, om de enkelte lande i deres lovgrundlag overtræder harmoniseringsbestemmelserne med henblik på dannelsen af EU’s indre marked og som Lissabontraktaten sigter mod.
  Formålet er altså at modvirke national protektionisme, som Europa kun har bitre erfaringer med fra den tid nationalstaternes Europa med det såkaldte uforpligtende som eksisterede fra wienerkongressen i 1815 til de sidste kampe døde ud i Berlins gader maj 1945.
  Og den nationale protektionisme i tredverne løste ikke den økonomiske krise, men forstærkede blot problemerne. Dette var med til at underminere Weimarrepublikkens unge demokratiske institutioner og dermed bane vejen for nazismen.
  Derfor er harmonisering et must iht. Lissabontraktaten og så godt man kan modvirke national protektionisme.

  Så domstolens opgave er objektiv, at dømme på vegne af hele fællesskabet på grundlag af de harmoniseringsbestemmelser, der nu engang er i Lissabontraktaten.
  En anden grov fejl Kasper Støvring gør sig skyldig i sine angreb på EU domstolens objektivitet er, at han ser bort fra, at EU domstolen som dømmende myndighed er adskilt fra det politiske system, ligesom den er det i ethvert land med en demokratisk forfatning.
  Lige som de de danske domstole, kan EU domstolen ikke selv tage initiativ til at igangsætte en en sag.
  Den kan kun behandle sager i den orden de indløber.
  At kalde EU-domstolen partisk, fordi den dømmer på det foreliggende lovgrundlag indskrevet i Lissabontrajtaten eksempelvis vedrørende harmonisering er derfor en direkte fejlagtig påstand.

  Så er der politisamarbejdet:
  Det er på den måde, at Danmark i dag har et retsforbehold som er indskrevet i Lissabontraktatens protokol 22.
  Dette retsforbehold har været tilstrækkeligt, så længe politisamarbejdet har været mellemstatsligt.
  Læser man nu protokol 22 igennem vil man se, at tilvalgsordningen ligeledes er indskrevet, men som IKKE GÆLDENDE.
  Det betyder, at sålænge Danmark har et forbehold på retsområdet kan tilvalgsordningen ikke gælde på samme tid.
  Og det er netop i tilvalgsordningen politisamarbejdet i sin overstatslige form er indskrevet.
  Så siger danskerne nej i morgen, siger man også nej til politisamarbejdet på det overstatslige niveau. Længere er den ikke.
  Nej siden har så ret i, at vi stadig kan deltage i politisamarbejdet på mellestatsligt niveau, men kun fordi Danmark er forpligtet af de aftaler, der allerede er indgået før 2009.
  Så problemet er, at Danmark ikke kan havre et retsforbehold og en tilvalgsordning på samme tid uden at krænke Lissabontraktatens bestemmelser, hvilket er en af hovedpillerne i nej-sidens kampagne.
  Så hvis tilvalgsordningen og retsforbeholdet ikke kan gælde på samme tid, betyder det, at nej-siden vil bygge en parallelaftale op på et grundlag som både gælder og samtidig ikke gælder.
  Det siger sig selv, at det kan selv den største velvilje ned i EU er en næsten uoverkommelig opgave..
  Lad mig til sidst på dette punkt skrive, at en parallelaftale også kræver, at EU kommissionen accepterer en dansk anmodning om en parallelaftale, som den så kan foreligge for Rådet på Danmarks vegne.
  Men kommissionen kan også nægte at imødekomme en dansk anmodning om parallelaftale, hvad den allerede har gjort på to områder, nemlig retsakterne omkring konkursbehandling og skilsmisse.

  Lad mig til sidst sige noget om asylpolitikken.
  Da nej siden er løbet tør for argumenter, har man iværksat en kampagne om man kan stole på politikerne; —— Især ja-sidens politikere.

  Lad mig for det første skrive, at ja-sidens politikere har holdt deres løfter siden Maastricht traktaten og altid sendt forskellige politikområder til folkeafstemning i forbindelse med suverænitetsafgivelse.

  For det andet: og skrevet med stor respekt for personen bag politikerne, lad mig da spørge:

  Hvornår har man nogensinde kunne stole på politikerne?

  Jeg tror, at de fleste, uafhængig af politisk observans, vil svare ALDRIG til dette spørgsmål.

  Og hvis dette er tilfældet, at vi aldrig kan stole på politikerne, er tilfældet, er både ja og nej side stillet lige.
  Så spørgsmålet om politikernes slette karakter er derfor irrelevant.
  Jeg tror f.eks,. heller ikke selv på Morten Messerschmidts forsikringer om, at han nok skal sørge for at Danmark forbliver i politisamarbejdet i tilfælde af et nej på grund af den logiske inkonsekvens, der skal overkommes iht. Lissabontraktatens protokol 22.

  Jeg stemmer selv ja i morgen og kan kun opfordre andre til at gøre det samme.

  Lars Bordal

 22. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lars Bordal
  Fornemt indlæg men desværre er det gået som det plejer med nejsigerne. Hjernen kobles fra og man styres af mavefornemmelser, og den spørger kun, om der kommer mere i sækken ved et ja. Det har den ikke fået et klart svar på, og så skal der stemmes nej for en sikkerheds skyld. Man vil nyde – ikke yde.

 23. Af E. Larsen

  -

  Til Lars Bordal, gem dig i din krystalklokke og hvis, hvis du har familie, så forklar dem, hvis du lever så længe hvorfor de pludselig er indlemmet i “det fjerde rige” under Merkel og senere Østergård og Mette F.!!! LÆr dem det, fortæl dem hvad du har gået ind for o.s.v. du er en ren landsfor…… FØJ.
  Danskere vil UUUUUUUUUUUUUUUDD AF EU!!! PRØV AT FORSTÅ DET!!

 24. Af E. Larsen

  -

  Nej, hvor heldig lige nu kom så danmarks vel største kommunist (ikke mange tilbage) og roste den udanske Lars Bordal. ! Super – ikke flere kommentarer behøves-
  de to taler for sig selv. Tak for hjælp til Nej.et.

 25. Af P. Torbensen

  -

  Jep-Klart og præcist Kasper Støvring.

 26. Af Nej! « Snaphanen.dk

  -

  […] Fortsat fejghed og nølen fra Venstres side, vil automatisk ende i et regulært forrædderi fra et parti, der svigtede i en skæbnestund. Det bliver til uhjælpelige, svenske tilstande. Tør Venstre få det på samvittigheden? Det går også ud over Venstre, der pt afleverer endnu flere stemmer til DF.  Foreløbig kommer den første “tankeställare” til Løkke og ja-siden i morgen: Danmark stemmer nej til at købe sig ind i en ejendom, der er dømt til nedrivning. Se også Uhrskov: Alle mænd og kvinder af hus i morgen og Støvring: Bevar folkestyret, stem nej […]

 27. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Lars Bordal

  Jeg forstår ikke helt din udredning vedrørende spidsfindighederne omkring politisamarbejdet.

  Det betyder heller ikke så meget. Jeg har hele tiden været en overbevist ja-stemmer.

 28. Af Villy Ørum Christiansen

  -

  Alene det hvis Danmark stemmer ja til retsforbeholdet så skal vi i al evighed godtage dommerkendelser fra korrupte dommere i EU-lande som Italien, Rumænien eller Bulgarien – hvilket vil være en grov svækkelse af vores hjemlige retssikkerhed – uha!
  Skynd jer derfor at stemme NEJ inden det er for sent..

 29. Af Jens Hansen

  -

  Et meget brugt argument for at stemme nej er, at man ikke kan stole på politikerne.
  Dette er sikkert rigtigt.

  Men det mest utroværdige og populistiske parti, DF, anbefaler et nej.
  DF er jo endnu mere utroværdigt end Løkke og Venstre.
  Så argumentationen hænger ikke rigtigt sammen.

 30. Af Christian S. Rasmussen

  -

  Hvis man er i tvivl så stem NEJ for en sikkerheds skyld! De 2 rigeste lande i Europa er Schweiz og Norge og ingen af dem er med i EU og begge lande har langt mindre kriminalitet og mindre indvandring end Danmark! Afstemningen i dag ender som et protestvalg fordi vælgerne har mistet tilliden til de gamle partier! Venstre og Løkke har totalt mistet kontrollen over asylansøger tilstrømningen og har allerede glemt deres stort anlagte valgløfte om at begrænse indvandringen! Alene i November kom der hele 4.500 asylansøgere til lille Danmark! Det højeste antal nogensinde og ødelæggende for vores sammenhængskraft og økonomi!!

 31. Af Henrik Gøtke

  -

  De to bedste links jeg har kunnet finde om hvorfor vi helt klart skal sige nej:

  Detektor fra DR: ja-sigerne tager røven på os

  https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-eu-valg

  Mikael Jalving fra Jyllands Posten

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8248701/Siger-vi-ja-til-mere-EU-siger-vi-nej-til-os-selv/

 32. Af Erik Carlsen

  -

  Stem NEJ til EU, Europas Undergang. Vi vil have indført flere folkeafstemninger og mere Demokrati, ligesom i Schweitz . Det danske folk skat spørges om alt, og hver eneste gang.

 33. Af B.. Thøgersen

  -

  Kan man som borger have tillid til Kasper Støvring på dette område? Nej, mener jeg. I øvrigt heller ikke på andre områder. Man burde have så meget historisk hukommelse, at man er klar over, hvilke ulykker fanatiske nationalister har medført. Deres fremmarch i Danmark og andre lande er dybt foruroligende.

 34. Af Svend Jensen

  -

  Den bedste måde at hjælpe Europa på, er ved at stemme NEJ.
  Hele den nuværende EU konstruktion har alene til formål at presse europæerne til at acceptere en føderalstat med massiv muslimsk indvandring.
  Europas eliter tilstræber derfor at anskaffe sig en gigantisk proletarklasse, som mere er optaget af indbyrdes kampe og konkurrence om arbejde til sultelønninger.
  Den bovlamme undskyldning for svineriet er at folk bliver gamle og dør af alderdom. Muslimsk masseinvasion garanterer Eliten ubegrænset tilførsel af ungt kød til Elitens slavemarkeder.
  Lad Bilderberg og Eliten syde i deres eget fedt..

  Lad Europa blive folkets Europa – stem NEJ.

 35. Af Dennis Pedersen

  -

  Det er jo ikke overraskende at de der praktisere hadtale på regelmæssig basis (Hej Kasper og visse dele af B’s kommentarsegment!) ikke bryder sig om tanken om ikke længere at måtte agitere imod bestemt befolkningsgrupper på grund af deres religiøse overbevisninge eller hudfarve.

  Angående Europol, så er den norske paralelaftale ikke verdens bedste eksempel, da der ikke længere er juridisk mulighed for at indgå den slags aftaler i fremtiden pga. overgangen til en overstatslig instans. Vi vil derfor per defination ikke kunne få samme aftale, men skal i stedet bede EU om at lave en særordning kun for Danmark, da vi vil være det eneste land i EU der ikke vælger Europol til. Her kan man så være optimist og tro alle de andre EU lande komme springende med en løsning til os af frygt for hvad der skal blive af unionen hvis ikke et så ekstremt betydningsfuldt land som os deltager i retssamarbejdet. Man kan også være realist og kigge på hvordan det er gået med paralelaftaler indtil videre: ca. 5 års ventetid og ingen garanti for at det nogensinde lykkes.

  Angående politisk islam, så skal dette vel ligges i samme kasse som politisk kristendom. Hvis målet er at rulle loven tilbage til de 10 bud eller sharia, så har det ingen plads i vores demokrati. Hvis det derimod er værdier og verdenssyn man tager med fra en given religion ind i politik (som Kristendemokraterne mf.), så må alle vel deltage ligeligt? Eller skal vi afskaffe religionsfriheden og smide både jøder, muslimer og buddister på porten for at have den forkerte tro?

 36. Af Henning Svendsen

  -

  EU domstolen er naturligvis partisk,den skal optrevle skjult nationalisme den skal fortolke menneskerettighederne og hele tiden være ædel og human og som den øverste domstol så kan den også tillade sig at sparke :nedad: det er jo i den gode sags tjeneste
  Og det med at sparke nedad er jo meget menneskelig vi kender det også fra danske domstole
  Og vidt jeg husker var Lissabon en afstemning der stred mod Grundloven og hvor vores hojesteret krøb ned i et musehul og lod en embedsmand ophøje sig til Gud
  Og. Derfor kan jeg ikke skrive en hyldest til Bordal med sit alenlange indlæg ,denne ære overlader jeg trygt til den villige Villy

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  Mange spørger, hvorfor Støvring bringer asylpolitikken ind i denne debat?

  Fordi der ikke er noget ved danske afstemninger, der trumfer danskernes fremmedfrygt.

  Den giver pote HVER gang.

 38. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kun massive tåber kan være fortalere for et EU, hvis udenrigsminister – Frederica Mogherini frejdigt udtaler.:………..citat/

  “POLITISK islam ( = det vil bla. sige sharia-lovgivning samt andre præ-middelalderlige perversiteter ) er en INTEGRERET del af Europa – nu og i fremtiden”!

  Aldrig tidligere i Europas historie har man været vidne til et større forræderi overfor de europæiske folk – vi skal helt ud af EU og have genoprettet EFs handelsaftaler – de er mere end tilstrækkelige – sikkerhedden sørger NATO for og et land, der ikke kan forsvare sine egne grænser er IKKE et land /
  citat af Ronald Reagan.
  EU = Europas Undergang

 39. Af Max Muldjord

  -

  Mange håber selvfølgelig også på at vi får et NEJ – hvis man borer et hul – sætter en rawlplugs eller en SØREN PIND i – derpå en krog i – så kan nejet fint balancere på Eet i NEJET. !!!

  De bedste links jeg har kunnet finde om hvorfor vi helt klart skal sige NEJ :

  Detektor fra DR = : JA – sigerne tager røven på os

  https://www.dr.dk/tv/se/detektor-tv/detektor-eu-valg

  Mikael Jalving fra Jyllands Posten

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8248701/Siger-vi-ja-til-mere-EU-siger-vi-nej-til-os-selv/

  Af Søren Hviid Pedersen, Cand.scient.pol. og ph.d.

  http://www.b.dk/kommentarer/derfor-stemmer-jeg-nej

  http://finans.dk/live/opinion/ECE8263054/Asger-Aamund-%C2%BBMan-k%C3%B8ber-jo-heller-ikke-en-lejlighed-i-en-ejendom-der-er-d%C3%B8mt-til-nedrivning%C2%AB/?ctxref=ext#comments

  http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8265460/Merkels-verden—spørgsmål-og-svar/

 40. Af Lars Bordal

  -

  En kommentar til Jesper Lund her på falderebet.

  Det som jeg hentydede til, men som jeg ikke nævnte i min kommentar vedrørerende politisamarbejdet, var Berlingske´s interview med Jean Claude Piri i november måned.
  Han har en fortid som topjurist i kommissionen og han udtalte bl.a. at det kunne være i strid med Lissabontraktaten, hvis Danmark ville have en parallelaftale i tilfælde af et nej.

  Hvis vi ud fra vores fællesviden går ind og læser Protokol 22, vil man se, at der rent faktisk er indført et skot.
  På den ene side retsforbeholdet som gælder idag i henhold til det mellemstatslige politisamarbejde og på den anden side af skottet tilvalgsordningen.

  Skottet er udformet på den måde, at idag (3/12 og frem til valgresultatet kendes) er tilvalgsordningen ikke gældende.
  Skulle det gå hen og blive et ja, bliver tilvalgsordningen gældende og så kan danmark tilslutte sig politisamarbejdet på overstatsligt niveau.
  Og hvis nej har vi stadig vores retsforbehold, som giver os adgang til at deltage i politisamarbejdet på mellemstatsligt niveau, som så udløber i 2016.
  Men som protokol 22 er udformet, kan vi ikke have både retsforbeholdet og tilvalgsordningen på samme side af skottet.

  Nå, men lad os nu glæde os over valgdagen som en demokratiets festdag.

  Godt valg

 41. Af Lars Bordal

  -

  Jeg deler iøvrigt den samme bekymring, som Bille Thøgersen giver udtryk for.

Kommentarer er lukket.