Kulturbestemte holdninger til kvinder, frihed, lighed og tillid

Af Kasper Støvring 15

 

 

I skrivende stund er der anmeldt over 500 overgreb på kvinder begået af udlændinge, hyppigt asylansøgere, i Tyskland, Sverige, Schweiz og Østrig. Det har afstedkommet en diskussion om kulturens betydning for disse overgreb, og jeg fornemmer, at kulturparadigmet nu, med rette, i højere grad accepteres end tidligere, hvor der var en tendens til at forklare det, vi i Vesten kalder asocial adfærd, med sociale og økonomiske forhold.

 

Lad os se lidt nærmere på forholdet mellem kultur og holdninger. Jeg har skrevet meget om kulturparadigmet, bl.a. i min bog Sammenhængskraft fra 2010 og i en stribe artikler samt i blogindlæg. I det følgende trækker jeg på disse kilder.

 

På baggrund af et omfattende datamateriale fra bl.a. World Values Surveys’ værdiundersøgelser i over 100 lande igennem de sidste 35 år, kan man systematisk opdele lande i forskellige puljer efter deres kultur. Altså om et land er vestligt, ortodokst, afrikansk, sydamerikansk, konfuciansk eller muslimsk.

 

Inglehart_Values_Map2.svg

 

F.eks. kan man se tydelige forskelle mellem lande med forskellig kultur – og ligheder mellem lande med samme kultur – når man inddeler befolkningerne på en ”overlevelses”-dimension eller en ”selvudfoldelses”-dimension. Det er de sidste værdier, der gør det muligt for et land at blive demokratisk og liberalt.

 

Højest på selvudfoldelses-dimensionen ligger de protestantiske lande, dernæst de katolske, så følger de sydamerikanske lande og lande med en konfuciansk kulturbaggrund. Nederst ligger de afrikanske, muslimske og ortodokse lande i Østeuropa.

 

En anden måde at se tydelige forskelle mellem lande er at opdele dem i lande præget af traditionalistiske værdier og lande præget af sekulære værdier. Især afrikanske, sydamerikanske og muslimske lande er præget af traditionalisme og er mindre demokratiske. Mens især protestantiske lande er sekulære og præget af rationalitet, men det samme gælder konfucianske lande.

 

Hvad vil det sige at have en traditionalistisk kultur? Det vil sige, at befolkningen vægter sådan noget som

 

religion

familien

autoritet (herunder en relativ accept af militærstyre og autokrati)

konformitet

konsensus

og modstand mod skilsmisse, abort, eutanasi og selvmord.

 

Tilsvarende, hvad vil det sige, at kulturen er præget af overlevelses-dimensionen? Det vil sige, at befolkningen generelt har

 

dårligere helbred

lavere livskvalitet

mistillid

intolerance

ulighed mellem køn

og at den bifalder autoritet, også i politisk forstand.

 

Det siger sig selv, at liberalt demokrati og respekt for kvindekønnet i vestlig forstand har svære vilkår i den slags kulturer.

 

Man kan også se, at højtillidslande er rige lande, hvilket gælder protestantiske lande og enkelte katolske lande samt Japan og delvist Sydkorea og Taiwan. De fleste muslimske og katolske lande og alle de ortodokse lande er relativt fattige og ligger lavt på tillidsindekset.

 

Med denne grundlæggende inddeling af lande i kulturer kan vi se mere specifikt på en række holdninger, værdier og adfærdsmønstre. F.eks. hvad angår

 

voldtægt og kvinders vilkår (kilde: Woman Stats Project):

 

 

woman stats project

 

frihed (Kilde: Freedom House):

 

MapofFreedom2014-500x333

 

og tillid (Kilde: ASEP/JDS på baggrund af WVS):

 

FusionMaps tillid

 

 

15 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Klaustrofobien er i tiltagende.

 2. Af Allan Hansen

  -

  Ommelet paradokset!

  Islam UDEN: had, vold, blod og terror er, som
  en ommelet uden æg!
  Kort sagt: uden vold og voldtægt ville
  islam være utænkelig.

  Idioterne er os selv – for hvordan
  kunne terror og forbryderorganisationen
  islam, blive til en slags “religion,, i Europa?

  Svar udbedes.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Kasper Støvring, iøvrigt et par flotte farverige kultur plancher der preller totalt af på politisk korrekte globale “humanister”. Fakta er deres største fjende. For resten af stemme kvæget er fakta også ligegyldigt, med mindre det hele kan omskrives til offentlige” gratis” ydelser.

 4. Af Allan Hansen

  -

  Jeg har set lidt på Kaspers Støvrings undersøgelse, som
  alt overordene har mange skarpe konklusioner, ingen
  tvivl om det!
  Men overser også et par vigtige sidegader – nemlig
  demografi, antropologi, sociologi og kultur psykologi
  og det er ikke uvæsenlig for den samlede vurdering
  – det venner vi tilbage til.

  Nuvel, hvis man nu cykler ned igennem Europa
  på en dejlig sommer dag, så synses alt vel – idyl
  og homogent; vi er alle en del af den samme kultur
  på overfladen – men kun på overfladen!
  For hvis man nu svinger lidt ned i sidegaderne
  vil man se en stor forskel. ( Jeg har boet i flere EU. lande).
  Man cykler nemlig fra det sekulær (protessatanisk) Nord
  og ender op i den katolskehøjborg Malaga ( Malaga er en
  af Europas ældste byer).

  Og ja, det går ad helvede til i de katolske lande.
  Arbejdsløsheden er høj – folk må gå fra hus og hjem.
  Man producerer ikke andet end det man selv forbruger!
  – Frugt, grøntsager, fisk, skaldyr, oliven og god rødvin.
  Desuden hersker, der en omfattende korruption, svindel,
  bestikkelse og bedrag – det gamle mafia systemer er intakt.

  Nu tilbage til demografien.
  Demografi handeler om befolknings vækst i et hvert
  givet samfund.
  Det er med andre ord demografernes opgave, at
  forske i de den lokal befolknings vækst, på samme måde,som
  vi holder øje med vejrudsigten – det handler altså om data
  og information fx hvor mange blev født det år?
  – hvor mange piger og drenge? og hvor mange blev født
  før tiden? – og hvor mange blev født med alvorlige sygdomme?
  Etc.
  Alt sammen for at indsamle data materiale.
  Derefter er det antropologiens og sociologiens
  opgaver, at videreføre det indsamlede materiale
  til en overordnede samfunds forskning.

 5. Af Kasper Støvring

  -

  Udmærkede betragtninger af Mehmet Necef her http://www.information.dk/557932

 6. Af thomas larsen

  -

  Selvfølgelig er I ikke Nazister. Til forskel fra nazisme og andre former for totalitære regimer er fascisme en samlet betegnelse for et tankesæt som har udspring i en borgerlig ideologi. Fascisme er derfor ikke bestemte handlinger af enkelt eller isoleret art men den underliggende grund til at man handler som man gør. Med andre ord den ideologi eller det verdens – menneskesyn som ligger til grund for ens handlinger.

  1. Det Normale : Den første tanke er tanken om det normale – det at man mener at der er en normal måde at gøre tingene på (for det meste selvfølgelig den måde man selv gør tingene på eller lever sit liv). Tanken om det naturlige følger af det normale. Så alle der afviger fra den gængse norm man har opstillet er unormale.

  2. Det Naturlige – af ideen om at noget er normalt følger at noget er unormalt og unaturligt.

  3. At disse to følger en manglende evne til at sætte sig ind i andres følelser, behov og holdninger. Med andre ord mener man at alle selvfølgelig ønsker det samme (børn, ægteskab, hus, bil, webergrille etc.) Og hvis de ikke gør er det fordi de er misundelige eller unormale.

  Af disse holdninger følger så at ting som man selv værdsætter og finder værdifuld er det eneste rigtige – arbejde (arbeit mach frei kunne være skrevet i Danmark), ejendomsret, heteroseksualitet, nationen, fædrelandskærlighed, gud, etc. Og alle der ikke mener dette er unormale og afvigere.

  Dette er fascisme – en borgerlig grundholdning til verden og mennesker. Det borgerlige sætter værdier op som man mener gælder for alle til alle tider. Og ikke at dele disse værdier er at være unormal. Jeg har nævnt værdierne før – ægteskab, ejendomsret, børn, pænt tøj, bil, parcelhus, det kan være hvad som helst man som solid pænt hårdtarbejdende (disse tre ord er i udpræget grad fascistiske) menneske mener er vejen til det rigtige og gode liv.

  Og den manglende evne til at sætte sig ind i andre holdninger til livet gør at man nemt kan afskrive dem som unormale og afvigende og derfra er der ikke langt til at betragte dem som mindre værd og dermed har man bevæget sig derhen hvor man med et snuptag kan umenneskeliggøre dem da de jo ikke er som os andre og så er vi ved fascismens grundessens. Nogle er bedre end andre som er de unødvendige og dem man kan blive af med uden det store tab……..

  Den (små)borgerlig tanke er i sin essens fascistiske

 7. Af Allan Hansen

  -

  Om den kreative/kritiske tænkning.

  Mange mennesker opfatter helt fejlagtig
  kritik, som en ond, grim og væmmelig ting.
  Men rent faktisk, er den kreative og kritiske tænkning
  menneskets bedste ven – det var sådan vi blev til
  mennesker. Alt hvad vi ved om verden begyndte
  med den kreative og kritiske tænkning.

  Om at slutte fra årsag til virkning – nogle gange må man slutte
  baglæns – man har en virkning men mangler en årsag, som derfor bør efterforskes (imperialisme). Her gælder der ingen både og – men
  kun enten eller – eller ikke!
  Den metodiskundersøgelse danner grundlag for alt
  videnskabs forskning (fysik, kemi, biologi og medicin)
  men anvendes også i samfundforskning.
  Ergo, hvis man vil have nogle god svar på livets
  mange spørgsmål – så er det en god idé, at starte
  med at stille nogle kvaliseret spørgsmål, som bør
  være både kreative og kritiske.

 8. Af John Laursen

  -

  @ Thomas Larsen – 12. Januar 2016 10.48

  _ ” Til forskel fra nazisme og andre former for totalitære regimer er fascisme en samlet betegnelse for et tankesæt som har udspring i en borgerlig ideologi. ”
  ____________________________________________________________________________________________

  Forkert. Jeg kan konstatere at du ikke ved hvad fascisme er. Jeg skal derfor forklare dig hvad fascisme er.
  Ordet fascisme er afledt af det latinske ord fascis ( jf. faskine) som betyder risknippe, bundt, i oldtidens Rom var risknipper med økser indeni tegn på visse embedsmænds myndighed.
  Benito Mussolini stiftede i 1919 sin fascistbevægelse og sit fascistparti. Fascisme står i ikke som du skriver for ” en samlet betegnelse for et tankesæt som har udspring i en borgerlig ideologi ” men for et magtsystem hvis karakteristiske egenskaber er diktatur og undertrykkelse af ytringsfrihed og det er jo som bekendt ikke noget borgerlige går ind for. Borgerlige er demokrater. Så ved du også det Thomas Larsen.

  Når det nu er et faktum at fascisme er et magtsystem hvis karakteristiske egenskaber er diktatur og undertrykkelse af ytringsfrihed, i modsætning til demokrati og ikke som du fejlagtigt skriver, ” en samlet betegnelse for et tankesæt som har udspring i en borgerlig ideologi ” så er det klart at både nazismen ( det national socialistiske tyske arbejderparti ) og kommunismen som begge var socialistiske massebevægelser med planøkonomi samt flere totalitære og ideologisk baserede regimer i nutiden var og er fascistiske.

 9. Af thomas larsen

  -

  Borgerlige går ind for ytringsfrihed – John. Nu må jeg le. Det netop min pointe

  – at for det borgerlige kun er de værdier der for ham er vigtige som er vigtige. Ikke andres. Et meget prosaisk eksempel er at for den borgerlige er det at have en bil frihed, at kunne køre og parkerer forskellige steder. Men den ufrihed det giver for mennesker som bliver støjforurenet og forgiftet og kørt (både dyr og mennesker) over er ikke vigtig for den borgerlige. Det er meget forsimplet men pointen er klar – kun de borgerlige værdier er gyldige. – der har du din knippe. Netop at alt hvad man ikke bryder sig om bliver betragtet som unaturligt og “slået” væk – tak for det semiotiske erindring.

  Og hvis du har brug for flere eksempler på knippebrugen: Ved du at du i dette land kan man få fængselsstraf for majestætsfornærmelse. Ved du at der i denne avis bliver sorteret i de ytringer der bliver skrevet. Ved du at facebook censurer. Er du klar over at den som har magten og dermed medierne bestemmer hvad der kommer i dem.Har du hørt om blasfemiparagraffen. Ved du at regeringen har vedtaget endnu mere mørklægning og at vi udlevere fanger til tortur. Ved du at i Guantanamo sidder der mennesker i fængsel uden en retssag. eksemplerne er legio….

  Kom ikke med det pjat om at vores styre er demokratisk og med fuld ytringsfrihed.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mehmet Necef betragtninger – dette at være et rigtig mand, at kunne forsørge sin familie og sig selv ikke mindst samt dette, at danske mænd ses som mindre mandige – er tildels en bortforklaring el manglende indsigt i hvorfor disse ære-glade mænd med stort M, selv i Ægypten, krænker andre familiers kvinder med stort K, som ærer og kontrollerer og forsvarer deres kvinder lige så ihærdigt, må vi forstå, ses dog at være magtesløse mænd i langt højere grad end andre mænd og burde staves med et lille k, fordi de ikke kan tackle deres adfærd bedre.

  Det er trods alt ikke alle i en ringe økonomisk situation, der voldtager kvinder, det skal der en konkret og bestemt programmering til, ikke at kunne kanalisere sin aggressioner i andet og bedre end at forulempe og krænke andre, her kvinderne.

  De må gå til deres ophav og få rede på en sådan adfærd, fordi det er ikke en mand værdig at udøve den slags grovheder og overgreb til skade for en fremmed kvinde, fordi de opfatter hende som luder. Det er bare bekvemt for dem – og de burde vide, at sådan lever man i Europa og Vesten.

  Jeg nævner igen Sigmund Freuds bog :” Kærlighedslivets psykologi – En illusions Fremtid”.om den for nogen dybereliggende årsag til opfattelsen i luder/Madonna, som huserer verden over, også understøttet flittigt af flere religioner.

  Tænk på Jomfru Maria og Jesusbarnet – væk med Josef, han er i vejen, og så indsætter man en højere, imaginær instans som faderen, nemlig Gud.

  Kan det tænkes, at moderen i islam er alt for dominerende hos nogle folkeslag el nationer?

  Det er i hvert fald et moderkompleks, der uforskyldt og hos den enkelte mand ubevidst huserer i hans opfattelse, og faderen her er ikke uskyldig, han er jo den via religion/politik i autoritære/totalitære samfund sørger for, at ‘lovene’ her overholdes af kvinden, der jo samtidig må ses indoktrineret i hendes rolles udførelse.

  En egentlig voldtægtsforbryder har koblet en del af aggressionsdriften til den seksuelle drift. Og sikkert svært selv at komme videre fra med et sådant mønster.

 11. Af John Laursen

  -

  @ Thomas Larsen – 12. Januar 2016 16.31

  Det er noget sludder du kommer med. Ytringsfrihed er en værdi ikke kun for borgerlige men for alle og hvem er det der kæmper for ytringsfriheden som er under angreb. Det er de borgerlige, tænk bare på Anders Fogh Rasmussen under muhamed-krisen der stod fast og sagde at ytringsfriheden ikke er til diskussion, tænk på Trykkefrihedsselskabet og Lars Hedegaards konstante forsvar for ytringsfriheden. Hvem var det der ville slække på ytringsfriheden under muhamed-krisen, det var de kulturradikale med Thøger Seidenfaden i spidsen og venstrefløjen. Hvor kommer de feje angreb på ytringsfriheden med krav om at man ikke må kritisere islam, fra? Fra venstrefløjen og de kulturradikale. De er åbenbart ikke interesseret i alles ret til ytringsfrihed som garanteret i Danmarks Riges Grundlov.

  Angående frihed til at køre i bil er det ikke en ret/ værdi kun for borgerlige. Det er en ret/ værdi for alle og du kan roligt regne med at masser af socialister og radikale kører i bil og at deres biler forurener ligeså meget som borgerliges biler.
  Hvis bilkørsel blev forbudt og hestevogne med godt med hestemøg på gaderne blev genindført så ville det moderne samfund ikke kunne fungere, tænk på ambulance- kørsel, politi-kørsel og erhvervslivets kørsel. Vil du skrue tiden tilbage til stenalderen?

  Angående fængselsstraf for majestætsfornærmelse så vil jeg gøre brug af min demokratiske ret til at være uenig med dig, for som tilhænger af det danske kongehus synes jeg at det er rigtigt at majestætsfornærmelse giver fængselsstraf.

  At b.dk og andre medier har vilkår for kommentarer og debat synes jeg er et positivt gode for kan kommentatorerne ikke overholde de vilkår og regler der gælder for alle så synes det er rigtigt at de udelukkes.

  At andre lande bruger tortur er deres problem, ikke Danmarks.

  Demokratisk uenig med dig om at Danmarks styre ikke er demokratisk – det kunne blive endnu mere demokratisk ved at indføre den Schweiziske demokratiske model.

 12. Af John Laursen

  -

  Kasper Støvring

  Jeg har et svar til Thomas Larsen som ikke er kommet på, kan jeg få dig til at sætte det på.

 13. Af I. Hansen

  -

  Et punkt som jeg mener Støvring har sprunget over i beskrivelserne af verdens lande er korruption.

  KORRUPTION fastholder et lands dysfunktion (vi har også mange korrupte lande i eu…..derfor håbløst at tro på reelt samarbejde, fordi præmisserne og værdierne er for forskellige)

  KORRUPTION standser landes (og borgernes) udvikling – både økonomisk og mentalt (hvis man kan sige det om et land)

  KORRUPTIONs baseret landsledelse er oftest også udtryk for magtens arrogante ligegyldighed over for egne borgere og landets sammenhængskraft.

  KORRUPTION er ofte grundårsag til sult, fattigdom, oma. elendighed og dysfunktion. – interne magtkampe,klankrige, religionskrige ….ja you name it !

  – og alligevel tager man sjældent fat om “nældens rod”, men poster penge til div. lande – BÅDE til de sultne OG til de korrupte (=vedligeholder nælden) …………..For man SKAL jo respektere landenes “kultur” .!!…….og så undrer man sig over, hvorfor årtiers “hjælp” ikke har ændret noget????

  Tjaaa – måske denne folkevandring får nogen til at vågne lidt op???

 14. Af hektor heimlich

  -

  Nu vil tyskerne overvåge Polen: ærlig talt har tyskerne ikke gjort deres i Polen under 2. verdenskrig? hvad angår overvågning!

 15. Af Thomas Nielsen

  -

  Tak for disse vigtige pointer, Støvring!
  Men der er en væsentlig skærpende pointe som jeg savner i debatten om kulturens betydning for de seksuelle masseovergreb: Ja, der er helt klart tale om kulturelle forklaringer på arabiske mænds syn på kvinder. Det kan f.eks. forklare at kvinder i Saudi-Arabien ikke må køre bil og kun må færdes i det offentlige rum i følge med en mandlig slægtning. Det kan forklare kravet om burka og niqab.
  Men det kan og må ikke bruges som forklaring på de massive seksuelle overgreb som vi så i Köln og andre europæiske storbyer. For her er der jo tale om overgreb begået af flygtninge og asyansøgere.
  Flygtninge!?
  Hvad er det egentlig disse mennesker er flygtet fra? Og i hvor høj grad har disse flygtninge reflekteret over netop det spørgsmål? Må man ikke som minimum kunne forvente at netop en flygtning, altså en GÆST er meget bevidst om at opføre sig ordentligt i det land som modtager ham og tilbyder ham hjælp? Hvordan ser man på gæste-begrebet i disse traditionalistiske overlevelses-kulturer? Jeg tænker at kodeks for gæster er ret universelt – det kunne være spændende at vide mere om: Måske et emne for en kommende blog, Støvring?
  Og hvad med familie-kodekset: Disse arabiske mænd har alle en mor. Mange har en søster eller en hustru. Hvor meget empati kræver det af gerningsmændene at indse af disse systematiske seksuelle masseovergreb er dybt forkerte? At de er en hån mod netop de kvinder (og deres fædre, brødre og ægtemænd) som gennem deres skatter betaler for at flygtningene nu kan føle sig sikre og trygge i et nyt hjemland?!
  Helt ubegribeligt og dybt ironisk at vestlige kvinder nu skal flygte fra de flygtninge som ikke mindst kvinderne gerne vil hjælpe. Helt utilstrækkeligt, og grænsende til det komiske at tilbyde disse mænd ekstra kurser i helt almindelig anstændighed når man er gæst i et land, når man er flygtning i nød, når man er mange mænd mod en enkelt kvinde.
  Kunne problemet hænge sammen med at mange af disse flygtninge slet ikke er flygtninge? Men at mange af dem faktisk helt bevidst er kommet hertil for at ta’ for sig af retterne? Vi må gøre det helt klart at i vestlige demokratiske samfund skiller vi fårene fra bukkene: Drop kurserne og erstat dem med Straks-Udvisning til alle flygtninge og asylansøgere som bryder loven. Og som overtræder alle universelle normer for anstændig opførsel fra en gæst.

Kommentarer er lukket.