Kulturelle forskelle medfører dybe konflikter

Af Kasper Støvring 73

 

 

Med masseindvandringen fra Afrika og Mellemøsten har vi fået dybe konflikter tæt ind på livet, og kulturbegrebet debatteres som aldrig før. Det gælder især synet på kvindekønnet. Og det er ikke for det gode. I Sverige begår 90 asylansøgere og flygtninge overgreb på kvinder og piger ned til 12 år til en koncert, men politiet og medierne tilbageholder oplysningerne. Skeletterne vælter ud af skabet. I forgårs offentliggjorde det tyske magasin Bild den fulde liste over de 821 anmeldelser alene i Køln nytårsaften. Alt lige fra tyveri, seksuel chikane, røveri, vold og voldtægt. Samlet set over 1000 ofre, dertil kommer overgreb i adskillige andre byer og i andre lande, herunder Sverige, Finland, Østrig og Schweiz. Antisemitismen og homofobien i den arabisk-afrikanske kultur har længe været kendt, nu må man da sige, at misogynien og kvindeundertrykkelsen for alvor slået igennem her i Vesten. Det senest importerede kulturfænomen er de såkaldte barnebrude – eller pædofili, som vi kalder fænomenet i Vesten.

 

Æresbegreber og spisevaner

 

Lad os tage et par andre aktuelle sager. Det er næsten ved at blive normalt: Danske skoledrenge opsøges af en stor gruppe voldsmænd med arabisk baggrund og gennemtæskes for næsten ingenting. Ingenting? Ja, det mener vi, men det mener de arabiske voldsmænd ikke. Hvad enten ofrene offentligt har irettesat en af de arabiske drenge, har været kærester med muslimske piger eller gjort tilnærmelser til dem, så er de skyldige i at begå et brud på den ære, der holdes højt i den arabisk-muslimske ære/skam-kultur. En fornærmelse, altså, der kræver voldelig irettesættelse, som vi endnu en gang var vidne til i forrige uge.

 

I forrige uge diskuterede vi også madvaner, fordi Randers Kommune have påbudt institutionerne at servere svinekød. Det blev latterliggjort og fordømt af rigtig mange. Nogle henviste til, at man ikke skulle tvinge muslimer til at spise noget, deres lovreligion forbød dem (selv om det er åbenlyst forkert udlægning af sagen: ingen tvinges til at spise gris), andre mente, at man ikke skulle spise grise, fordi de er fyldte med penicillin og lever under miserable forhold.

 

Det er rigtigt, men alligevel tager disse kritikere grundlæggende fejl. For at spise gris er også kultur, ligesom alle andre madvaner, bl.a. fordi det er skik og brug, og fordi det rummer en afvisning af lovreligionens diktat om rent og urent. At det også har med forskellen på en kristen og muslimsk kultur at gøre og med frihed og med et syn på andre mennesker som beskidte, har Sørine Gotfredsen forklaret. (Fra tanken om urene dyr går en linje til dyremishandling, og har man som jeg bekendte i indvandrerområder skorter det ikke på udsagn om stening af svaner, om kaniner der har fået halsen skåret over, og om ællinger, der trampes ihjel. Anekdotiske vidnesbyrd, jovist, men sagerne er i det store billede så ubetydelige, at de går under mediernes radar og derfor ikke bliver belyst).

 

Symbolpolitik i institutionerne? Tjoh, men symboler er vigtige, og ingen råber op om diktatet om udelukkende at servere økologisk mad og halalslagtet mad i mange institutioner. Økologisk mad er sundt, siger man, modsat frikadeller fra grise: De er usunde. Men det er også ”usundt” for et liberalt samfund at indføre islamisk lovreligion. Det siger noget om vores situation, at vi kun er i stand til at tænke på vores goder i fysisk forstand. Så materialistiske er vi blevet, at vi har mistet sansen for de immaterielle værdier, herunder religionen, der har skabt vores kultur. Det har svækket os. Vi står svagt i kampen mod andre folkeslag, der er opflammet af en helt anden etos, folkeslag, der vil yde ofre for deres kulturer. Som Rune Selsing skriver på JP, bygger ethvert levedygtigt samfund på en bestemt kultur: Det handler netop også om tørklæder, badeforhæng og leverpostej.

 

Kulturbegrebet – igen!

 

Så lad os atter dvæle ved kulturbegrebet og se på den kulturelle forklaring på, hvorfor der opstår konflikter, og hvorfor nogle kulturer ikke klarer sig godt – og ikke at klare sig godt vil bl.a. sige, at man i Vesten er dårligt uddannet, har lav erhvervsfrekvens og høj kriminalitet. I min bog Sammenhængskraft fra 2010 har jeg skrevet om den kulturelle baggrund for disse ikke-vestlige grupper med særlig henblik på grupper fra Afrika og Mellemøsten, hvor den muslimske religion ofte spiller en stor rolle.

 

Lad mig med det samme sige, at der er tale om en generalisering; ikke alle mennesker deler i lige høj grad de nævnte træk, og for nogle fører det ikke til store konflikter og problemer. Listen er heller ikke udtømmende (men dog central), og tilsvarende er der en positiv forside af nogle af de bagsider, jeg her nævner: Mit anliggende er ikke at fordømme andre kulturer, men at påpege problemer med multikulturel mangfoldighed inden for de vestlige samfund.

 

Verdensopfattelse

 

I min bog skriver jeg om verdensopfattelser, moralske værdier og sociale adfærdsnormer på følgende måde: Man kan for det første se på verdensopfattelsen, herunder religionen: islam. I modsætning til protestantismen er den en lovreligion, der fremmer fundamentalisme og hæmmer rationalitet og materiel stræben, og så er den utopisk af væsen. Det er ikke denne verden, men den anden, hinsidige verden, man skal orientere sig imod og gøre sig fortjent til. Kulturen er desuden præget af fatalisme, resignation og skæbnetro: Det står ikke i det enkelte menneskes magt at ændre sit eget livsforløb. Denne tro har igen forbindelse med en bagudskuende tidsopfattelse, hvilket forhindrer effektiv planlægning, der jo forudsætter, at man kan overskue og ordne fremtidige begivenheder.

 

Etiske værdier

 

Dernæst kan man se på de etiske værdier og den moralske kodeks, som er elastisk; der er med andre ord en kløft mellem de utopiske normer og den konkrete og reelle adfærd. Det fører til en kultur præget af mistillid. Hvad angår de borgerlige dyder, må man sige, at de generelt er mindre betydningsfulde. Ordholdenhed samt punktlighed spiller heller ikke samme store rolle som i den vestlige kultur (risikoen for at blive snydt er stor, og det at sørge for at møde op til den aftalte tid bliver ikke højt værdsat). Også uddannelse som andet end teknisk viden, underprioriteres, hvilket skaber en kultur præget af afhængighedsforhold og ortodoksi: Lovreligion, autoritet og lydighed præger en sådan kultur. Endelig anses arbejde for et nødvendigt onde, ikke som en kilde til selvrealisering. Det har udelukkende instrumentel, ikke intrinsisk værdi (man arbejder for at leve, lever ikke for at arbejde).

 

Sociale normer

 

Derudover kan man se på en lang række sociale normer og adfærdsmønstre. Retssamfundet er hæmmet eller reelt ikke-eksisterende. Det er ikke meritter, men kontakter, der betyder noget, hvis man vil frem i livet. Ydermere bliver korruption i høj grad tolereret. Noget så afgørende for et smidigt, stabilt og ordenspræget samfund som tillid har også en negativ eller fraværende karakter i den muslimske kultur: Tilliden mellem mennesker strækkes ikke ud over det snævre samfund; man identificerer sig ikke med fremmede. Ærlighed, pålidelighed og gensidighed er af samme grund ikke så fremherskende som i den vestlige kultur. Civilsamfundet nedbrydes, når loyalitet over for familien, slægten, klanen og trosfællerne er det afgørende. Andre mødes med mistillid. Familien opfattes som en fæstning imod det omgivende samfund, hvorfor familiens ære og skam også er helt centrale elementer.

 

Ikke mindst får opdragelsen en særlig karakter: Drengene står i centrum på bekostning af pigerne; de får i løbet af opvæksten et stort ego, og den respekt, de modtager i det omgivende samfund – hvis de vel at mærke befinder sig i Vesten – står ikke mål med den respekt, de er opdraget til at forvente. I det vestlige værtssamfund er det nemlig meritter, ikke kønnet, der giver respekt (ligesom det er meritter og ikke kontakter, der skaber karrieremæssig fremgang). Derfor bliver drengene hyppigt aggressive og fjendtlige, når de oplever det, den tyske kulturkritiker Hans-Magnus Enzensberger i bogen Den radikale taber (2006) kalder ”narcissistisk krænkelse”. Et stort ego koblet sammen med manglende talenter er en sprængfarlig cocktail.

 

Mistillid og synet på magt

 

At især den muslimske kultur skaber et samfund præget af mistillid kommer også af, at der ikke findes et levende foreningsliv. Man har svært ved at stole på andre, graden af samarbejde og social kapital er i det hele taget meget lav. Kollektivet står over individet, og det er præcis kollektivets normer (familien, slægten, det religiøse fællesskab), der er vigtigst. Digteren Henrik Nordbrandt har i sin førstehåndsberetning om muslimer beskrevet forholdene i Tyrkiets storbyer på følgende måde:

 

”De har ingen fornemmelse af, at de hører til samfundet, at staten giver os noget, så vi må også give den noget igen. Alt, hvad de har af tilhørsforhold, er islam og familien. Inden for familien eller klanen er der et meget strengt kodeks for, hvad man må og ikke må. Men i samme øjeblik, man er uden for familien, må man alt. Folk smider affald alle vegne, så længe det ikke er uden for eget hus.”

 

Magten er ydermere centraliseret, den er altså ikke delt og begrænset ligesom i Vesten. Magten udøves desuden på en tilfældig måde. Endelig er denne kultur for det første karakteriseret ved, at eliten ikke er ansvarlig over for befolkningen, men derimod magtfuldkommen og udbyttende, og for det andet gennemsyrer religionen hele samfundet; der er ingen sekularisering, og religiøst begrundede absolutte sandheder dominerer. Tilsvarende er kvinder underordnet mænd; mandens vilje og dominans er karakteristisk for særligt den muslimske kultur.

 

 

Note: Dette er et blogindlæg, der formidler forskning i en debatterende form. Hvis man gerne vil læse min egen forskning, om selve kulturbegrebet og den kulturteoretiske og –analytiske metode, vil jeg anbefale bogen Sammenhængskraft eller denne videnskabelige artikel i det internationale, fagfællebedømte tidsskrift International Journal of Sociology and Social Policy (adgang via universiteter). Jeg støtter jeg mig til mange kulturforskere, bl.a. Lawrence Harrison, Samuel P. Huntington, Ronald Inglehart, James W. Fox, Francis Fukuyama, Christopher Caldwell, Edward Banfield, Robert Putnam og Bernard Lewis. Mange andre kunne nævnes, foruden de store internationale værdiundersøgelser som WVS, ledet af Ronald Inglehart, og europæiske ditto, ledet af Peter Gundelach, dertil statistisk information fra Danmarks Statistik og mange andre, som jeg har nævnt i de to foregående indlæg.

 

 

 

73 kommentarer RSS

 1. Af henrik larsen

  -

  Uanset hvilken linje den korte avis lægger sig på, så har det indtil Køln begivenhederne – som fik lavinen til at rulle – været et af de få steder, hvor man har kunnet få den information, som andre medier i politisk korrekthed har holdt hemmeligt for folket.
  Informationer som er overordentligt vigtige at sidde inde med, når man skal tage stilling til, hvilken linje man vil have i sin udlændingepolitik.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nu er 100.000 jøder flygtet fra Europa – jeg finder det trist – og ønsker ikke anden erstatning for disse, fordi jødedom og kristendom er mere fælli – end islam, hvis det endelig skal dreje sig om religion/religiøs baggrund. Enkelt undtagelser sikkert, hvor folk er mere vestligt interesseret og orienteret Læs: for en sundere udvikling af vort samfund.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birgit Hviid Lajer,

  Du har kun delvist ret, og det gælder egentlig kun i nutiden. Tænk på, hvor mange jøder, kristne har slået ihjel, fordi de var forskellige fra os. I middelalderen kunne jøder fra Europa søge tilflugt hos maurerne i Spanien, eller hvor som helst i den islamiske verden. Efter 1492 måtte også de spanske jøder flygte videre til Nordafrika.

  Det korrekte synspunkt er, at vi alle er ‘bogens folk’l, jøder, kristne, muslimer. Jøsder og kristne er ikke vantro, men har kun en ufuldstændig åbenbaring, mens muslimerne hævder at have den endelige åbenbaring.

  Men alt dette er vand på en gås for IS og andre jihadister, fordi de er totalt historieløse, som man kan se af deres vanvittige trang til at ødelægge alt. Sætter du dig sammen med fornuftige muslimer og overvinder din uvilje, så vil du opdage, at de stort set deler dine opfattelser af jihadisterne.

 4. Af Allan Hansen

  -

  @ NPL.

  Enfoldige “lystfisker.. du sober rundt
  i vadehavet men fanger aldrig en skid
  ikke engang en skide skalle.

  Klovn.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen,

  Altid tak for, at du er så skarp og begavet. Læste lige lidt af dit på Tom Jensen blog. Du er da en pryd for dette samfund. Tillykke med det. Tænk, hvis du også en dag skrev om noget, som du faktisk vidste noget om.

  I øvrigt ved jeg ikke konkret, hvad du reagerede på. Måske kunne du oplyse mig i min enfoldighed.

 6. Af Allan Hansen

  -

  @

  NPL.

  Du har skrevet om den store “islamiske, tænker Averroes,,,,,

  slams “gyldne tidsalder,,.har aldrig skyldtes
  en impuls i islam – tværtimod kommer denne impuls
  fra de civilisationer, som islam erobrede.
  De såkaldte “islamiske,, tænker som Averroes, Avicenna,
  Al-Razi, Al-Kindi osv. var ifølge islams lærde nemlig
  slet ikke islamiske tænkere. De var ikke produkter
  af islamisk kultur, men af den græsk jødiske kultur,
  og var som sådan at betragte som fremmedelemneter
  i den muslimske verden, der ville forurene den rene
  islam.
  Filosofferne Avicenna (Ibn Sina 980-1037) og
  Averroes (Ibn Rushd 1126-1198) var de bedste
  eksempler på et forsøg på at indoptage aristotelisk
  og platonisk filosofi i islam dvs. at bringe fornuft og
  åbenbaring i overensstemmelse med hinanden
  i den muslimske verden. Men det var ikke muligt
  og i år 1195 blev Averroes bøger brændt på
  Cordobas bytorv, han blev sendt i eksil og
  hans lære blev bandlyst.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen,

  Du ved faktisk så meget, men kan for det meste kun benytte det i din antiislamistiske propaganda. Hvor er det synd. Men tag en tur ned til Granada og se Al-Hambra samt Generalifes haver (du husker sikkert Sophus Clausens digt). Fortæl mig så, hvor muslimerne havde hentet inspirationen fra til disse bygninger, når du allerede har stilen representeret i ruinerne af Khirbet Mefjir ved Jeriko. Du kan også drage videre til Cordova og besøge den store moske der og se, hvor fromme og gode kristne har gjort ved det. Og jeg kunne blive ved.

  Hov, og så var jeg ved at glemme den såkaldte Omar-moske på Haram esh-sharif i Jerusalem.

  For ikke at tale om Sinans fantastiske bygninger. Og så er der lige Taj Mahal i Indien; men der har jeg aldrig været, så jeg kan ikke sige mere om det.

  Historien er fuld af perioder, hvor Islam og kristendom søgte samme veje, vekslende med perioder, hvor de to religioner gik hver til sit. Og når du på den ene side har vanvittige jihadister, hvor har de så inspirationen fra? Det kunne ikke være fra sådan nogle som dig med dine evindelige prædikener mod alt muslimsk?

  PS: Averroes var da heldig. Havde det været det katolske Spanien, var han selv blevet brændt..

 8. Af Allan Hansen

  -

  Dear Allan,

  America faces a very grave threat. The war that has raged in the Middle East for so long has come home to our shores. 10 Things America Must Do

  The Freedom Center has been sounding the alarm bell for over two decades, and now Robert Spencer has authored a new pamphlet, “10 Things America Must Do to Defend Itself Against the Global Jihad.”

  These are the 10 things America must do if we are to survive the Jihadist threat that has come into our homes.

  It is critical that Americans understand the threat and know what steps need to be taken to win this war.

  And let’s be clear, in our educating American citizens on the threat from Jihad, we are doing what our government and leaders are refusing to do.

  While they have their heads in the sands and remain ignorant, willfully or otherwise, of the grave threat that our nation faces, my Freedom Center is busy 24/7 in speaking out all over the nation, writing on our daily websites, and sending hundreds of thousands of pamphlets such as this to citizens to arm them with the knowledge they must have to fight back.

  Robert Spencer is the Editor of JihadWatch.org, the go-to site for news on the global jihad and Islam. JihadWatch is a program of the Freedom Center, and we are proud to give Robert a home where his superlative writing and knowledge of Islam can be spread to millions.

  I want to send you a copy of Robert Spencer’s new pamphlet today. It’s yours for free for making a donation of just $25 or more to support the Center and Robert’s work.

  Thank you for all you do!

  Sincerely,
  David Horowitz

 9. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt rejste ingen forskellige religioner eller kulturer tidligere rundt via chartret menneskesmuglere, med en kopi af FN flygtningekonventionen i baglommen og en fremtid på evig offentlig ydelse i EU. En ikke helt uvæsentlig forskel fra dengang til nu!

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Lemche – 12:57

  Nu har jeg ikke uvilje mod mennesker; men visse attituder – uanset religion, politik, etnisk herkomst – som er ucharmerende. Og – naturligvis er alle ikke jihadister. Problemet for mig er blot, når vi skal indrette samfund, så er vi for forskellige. De fleste mennesker skønner nu på det, der hedder familie og børn, så dér er vi ikke forskellige i mange værdier – men det er levemåden i de forskellige kulturer, der ikke kan forenes, fordi der religion involveret og disse forskellige opfattelser af en guddom.

  For mig at se, så er det menneskers behov for en religion, en gud, noget højere end dem selv, hvor nogle så har sat dette op med forskellige regler til at efterleve i det og det samfund, hvor toppen så er helliggjort i et billede med en straffende instans som en gud. En forestilling om en sådan og et begreb, da ingen kan bevise en sådan eksistens.

  En samling leveregler med diverse postulater fra tidligere tider, og hvor jeg mener, at der er tale om den samme gud for såvel jødedom, kristendom som islam, og hvor islam nok mener at være sidste melding fra det høje. Nej, der er stjålet med arme og ben fra Biblen og udlagt efter nogle menneskers temperament og lagt andet til – igen efter temperament eller karakter. Så – ‘blot’ forskellige måder at dyrke en gud og andre personer tilknyttet denne på.

  Jo, jo – jøderne har været forfulgte eller blev tvunget til at blive kristne i det sydlige Spanien, kristne myrder også andre kristne, kristne forfølges også af islam – og kristne i Israel har det vist ikke allerbedst heller.

  Så – rigtig yndigt. Vi er nødt til at være ret så pragmatiske, fordi vi skal ikke tro, at vi er bedre eller klogere her nordpå. Historien har vist os, at vi ikke kan sammen i længere tid ad gangen, så lad Mellemøsten forblive Mellemøsten og Europa Europa og Norden/Skandinavien Norden og Skandinavien.

  Vi har aldeles ikke behov for Mellemøstens konflikter og nu yderligere udbredt her. For det er det, vi får – indvandrere indbyrdes – vi selv involveret konstant og ligedan økonomisk, så verden dagligt vendes op og ned for vores ellers fredelige samfund. Det tjener ingen – heller ikke indvandrere.

  Folk i virkelig nød skal ve hjælpe – men ikke her i landet, fordi vi splitter os selv og landet ad i væsentlig grad, så vi ikke kan have den tillid og føle os trygge, fordi vi er udsat, også fra de pågældende lande, hvor indvandrere kommer fra, og her tænker jeg rent ideologisk omkring deres åbenlyse had til Vesten, misundelse – de efterligner os jo i lange baner som mange andre lande, der er kommet til senere i en udvikling – ofte særdeles materielt og alene dette, som russerne måtte tilbage i 60’erne og før: Stå i lange rækker foran halvtomme butikker uden dårligt at have råd til nærmest det mindste fx kød.

  Vi ER nødt til at tænke pragmatisk også – ellers gr det galt, og Europas kultur ødelægges langsomt, fordi denne indvandring eller snarere for en del imperialisme ikke er så helt uskyldig! Vi misbruges ligefrem i vort demokrati, hvor pågældende lande ikke kunne drømme om at løfte så meget som en flig for nogen af os. Så de brokker sig bare .. selv er de ofte intolerancens værste banditter.

 11. Af Michael Falkner

  -

  Fortsat indvandring af muslimer vil på sigt føre til afskaffelse af demokrati, det er ikke muligt at opretholde demokrati i et samfund med mange muslimer. KS nævner jo at muslimer ikke føler loyalitet med det land de lever i men lever i lukkede samfund med deres egne love. Der findes vist ingen demokratiske lande i den muslimske verden, det er alle autoritære systemer. Tunesien er det land som er tættest på at være demokratisk, men det er alligevel ikke rigtig demokrati. I Ægypten væltede de Mubarak og ville indføre demokrati, men det mislykkedes, så nu har de diktatur ligesom før og det kommer der sikkert til at være i en lang årrække fremover, så det såkaldte arabiske forår var vist bare et blaf i vinden. Det var en fejl af afsætte Saddam Hussein for at indsætte et demokrati i stedet, vi ser nu hvordan det er gået. Mange taler om at Assad i Syrien må afsættes fordi han er en brutal diktator, hvad han også er. Fint, men hvad skal så sættes i stedet?
  Deres befolkninger er ved at blive så store at de snart ikke kan brødføde sig selv længere. Ægypten har ca 85 mill indbyggere idag, man regner med at omkring 30 år vil der være ca. 120 mill. De har ikke en chance til at skaffe føde og arbejde til så mange. Hvor mon de arbejdsløse vil søge hen? Det er en eksplosiv blanding. Det er ligesådan i de andre arabiske lande. Det føles som at være nabo til et krudtlager. Det er en konsekvens af at muslimer bare føler tilhørsforhold til sin egen familie og ikke tænker på sit lands vel. Dette eksporterer de til Europa gennem deres indvandring, hvor deres parallel samfund bliver så store at de en dag kan tage magten i hele landet. Tænk om Bundesrepublik Deutschland bliver til Islamic republik Deutschland?
  Langt den overvejende del af immigranterne er muslimer. Det viser sig at de fleste kommer til at blive også de som får afslag på deres asylansøgning, dette fordi det er så vanskeligt at sende dem hjem. Idag kom nyheden om at Sverige vil hjemsende 80000 asylansøgere, de skal sendes hjem med charterfly, de regner med at dette vil tage flere år at gennemføre. Det viser hvor vanskeligt det er at hjemsende dem og det skal sikkert gøres under tvang. Mange vil sikkert stikke af og leve illegalt og hvad skal de leve af? Så nu begynder vi at se problemerne den massive indvandring fører til. Det er ikke hyggelige fremtidsudsigter. Vi kommer til at leve i krig.
  Man kan tænke sig at det er IS strategi at iscenesætte disse flygtningestrømme for at destabilisere Europa og opbygge sine celler så de er klar til at begynde krigen for at indføre kalifatet i Europa. De er lykkedes godt at destabilisere Europa, det må man sige, EU klarer ikke at sikre ydergrænserne, så nu genoprettes de indre grænser. Det vil føre til en svækkelse af økonomien og dermed til forsvarsevnen. Det er fortvivlende at se at de bare kan vandre ind og vi kan ikke gøre andet end at se på og EU holder møde efter møde uden nogen resultater. Indvandringen bare fortsætter, her i januar midt om vinteren er der allerede kommet 44000 immigranter til Grækenland. Hvor skal dette ende?

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen, Birgit Hviid Lajer,

  Så skulle vi måske også holde op med at holde ferie i udlandet. Hvad f.eks. med sex-turisme til Thailand og flere andre steder: Hvilket billede af det danske samfund får de dernede? Eller fulde danskere i Italien, osv. osv.

  Jeg nævner bare lige konsekvensen af dit syn på forholdet udlandet.

 13. Af Hep Hey

  -

  Du overså den med tørre tæsk, morgen, middag og aften – Hannerne især… Og vi kan nok alle regne ud, hvad det fører med sig af goder, for det moderne samfund! Der er argumenter nok – Men er der vilje?

 14. Af kasper støvring

  -

  Til alle. Hold en sober tone. Indlæg, der uretmæssigt kalder andre nedsættende betegnelser vil enten blive fjernet eller redigeret. Det gælder ord lige fra “muslimhader” til “landsforrædder”.

 15. Af John Laursen

  -

  Birgit Hviid Lajer -28. Januar 2016 23.37 og Michael Falkner -28. Januar 2016 23.47,
  har skrevet indlæg som præcist viser den virkelighed vi er blevet ført ud i af ikke mindst EU og FN – alt er blevet og bliver stadig tørret af på de enkelte europæere. Ofrene for de såkaldte ” politisk korrekte ” ( udtrykket lugter fælt af totalitært diktatur ) vokser støt.

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 0:59

  Mit forhold til udlandet – hvor har du det fra, nu med Thailand og sexturisme og fulde danskere i Italien? Jeg taler om indvandringen nu fra Mellemøstlige lande, med islamisk baggrund, der griner af os samtidig med, at de kalder os vantro – men gerne imiterer os og nærmest ikke er kede af, at vi har uro her med de mange fra deres egne lande, der er flygter. Hvad er det for et menneskesyn at have. Jeg har ikke hørt nogen bestyrtelse fra disse lande over, at deres folk lider i selve landet, bliver holdt ned – eller my flygte og efterlade alt bag sig – endog familie!!

  Joh, vi er som turister ikke alt for kønne altid som mange andre heller ikke er det- og sexturisme, så kan mange landes turister vist være med osv. Men ikke ment som en undskyldning for disse forhold, hvor folk opfører sig dårligt.

  Det kan jo ikke sammenlignes. Så – hvor vil du egtl hen – Til Arabien fx – der vil jeg nødig tage hen for ikke at sige – never! Ikke min kop te – selv om jeg kender et par, der har boet der i 3 år for længe siden, hvor de måtte bo i en enklave af andre udenlandske mm og indordne sig. Det var p gr a mandens job i en periode. Det var endda under første Irak-krig.

  Nå nok om det – og politikerne herhjemme skal se til at holde sammen – fordi det er ikke for nogle så ganske uvelkomment at det sker!!! Og – så skal vi kunne hjælpe folk anstændigt! Hente familier herop – fremfor at enlige har været nødt til at tage turen først .. og så i det antal, vi kan klare og behandle dem ordentligt og også økonomisk, fordi det vil ødelægge dem og siden os selv som en boomerang, hvis det går dem dårligt el dårligere på grund af års fattigdom. Det er for mig svineri – men vi er taget på sengen, så vi er nødt til for en periode at stramme op, fordi det er ganske uoverskueligt .. men jeg så gerne, at det var familier og ikke dele af en sådan og enlige, hvis de vitterligt er alene. Men – jeg mener ikke af den grund, at enlige skal forfordeles – altså ikke skulle kunne komme under tryggere kår. Det har alle brug for – men de er selv mere el mindre taget på sengen og har måttet tage det valg at lade alt tilbage, en hen tilværelse, der var deres osv. DET er ganske forfærdeligt – men vi kan bare ikke se til, at børn, unge og ældre i vort samfund skal betale prisen her med ringere vilkår, hvor der i forvejen er strammet ind.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 0:59

  Du nævner konsekvensen af mit syn på udlandet og nævner så Thailand’s sexindustri og fulde mennesker i Italien.

  Jeg aner ikke, hvad du taler om, hvor du er henne i forhold til mit indlæg om indvandringen .. udlandet er ikke kun islamiske stater .. og hvad har lige Thailands sexturisme og Italien at gøre med mit forhold til udlandet .. du er langt ude her og aldeles uden for emnet. LIdt a la goddag mand økseskaft. Jeg talte om Europa og Norden – ad os være i fred, så vi kan sunde os over denne tsunami af flygtningestrøm nu, da vi i forvejen har haft rigeligt i årtier endda og var ved selv at stoppe op, lige før denne store menneskeflugt i september her ved grænsen.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  John Laursen – 14:11

  Jeg er bange for, at de radikale igen skal få øget antal af flygtninge og ikke ser virkeligheden som nu Mette Frederiksen.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Ordinære turister har lommen fuld af penge. Det har ingen lande noget imod, heller ikke muslimske. Ordinære turister rejser nemlig hjem igen!

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Petersen – 29. jan. 2016 – 20:36

  Netop.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birgit Hviid Lajer,

  Nå, der ramte jeg vist et ømt punkt. Og så er det bedre at lade, som om du ikke forstår mit indlæg. Sidste ord fra mig på denne blog.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt skubber Lemche altid forhuden ud over hjernen, når han løber tør for argumenter. En typisk “fessor” type!

 23. Af georg christensen

  -

  Det er først når kulturelle konfligter bliver så tydelige at også almenheden i sin ( åbenhed) , oplysthed er i stand til at gennemskue disse, at “nytænkning” kan sættes på dags ordnen. .

  Vi især i vesten bør lære at se ind af , os selv i spejlet, og lære at forstå , at der derude i den store verden også findes andre kulture , som i bund og grund er vores overlegne eller måske bare ligeværdige.

  I stedet for bare at sole os selv i vores eget magtbegær bør vi lære også at tage hensyn til de andre , i fællesskab og forståelse for hinanden kan vi samlet komme videre. Vores gamle “enevældige” styreformer, som vi stadig bygger videre på , bare med nye politiske normbeskrivelser, er og bliver kun “magtbegærdet´s” illusions beskrivelser, som forlængst , i en oplyst verden burde tilhøre en fortid, som vi burde have lært af, men ikke bør fortsætte, men med “nytænkning” i globalisering´s tankegangen , som mål, i fællesskab følge.

  NB: Fortidens maffiøse “magtbegærligheder” , Religiøse, kajserlige som kongelige og nuværende politiske, bør bare med et ” pennestreg” fjernes og opfattes , som fortidens fejltagelser, som vi samlet tør revurdere.

Kommentarer er lukket.