Kulturelle forskelle medfører dybe konflikter

Af Kasper Støvring 73

 

 

Med masseindvandringen fra Afrika og Mellemøsten har vi fået dybe konflikter tæt ind på livet, og kulturbegrebet debatteres som aldrig før. Det gælder især synet på kvindekønnet. Og det er ikke for det gode. I Sverige begår 90 asylansøgere og flygtninge overgreb på kvinder og piger ned til 12 år til en koncert, men politiet og medierne tilbageholder oplysningerne. Skeletterne vælter ud af skabet. I forgårs offentliggjorde det tyske magasin Bild den fulde liste over de 821 anmeldelser alene i Køln nytårsaften. Alt lige fra tyveri, seksuel chikane, røveri, vold og voldtægt. Samlet set over 1000 ofre, dertil kommer overgreb i adskillige andre byer og i andre lande, herunder Sverige, Finland, Østrig og Schweiz. Antisemitismen og homofobien i den arabisk-afrikanske kultur har længe været kendt, nu må man da sige, at misogynien og kvindeundertrykkelsen for alvor slået igennem her i Vesten. Det senest importerede kulturfænomen er de såkaldte barnebrude – eller pædofili, som vi kalder fænomenet i Vesten.

 

Æresbegreber og spisevaner

 

Lad os tage et par andre aktuelle sager. Det er næsten ved at blive normalt: Danske skoledrenge opsøges af en stor gruppe voldsmænd med arabisk baggrund og gennemtæskes for næsten ingenting. Ingenting? Ja, det mener vi, men det mener de arabiske voldsmænd ikke. Hvad enten ofrene offentligt har irettesat en af de arabiske drenge, har været kærester med muslimske piger eller gjort tilnærmelser til dem, så er de skyldige i at begå et brud på den ære, der holdes højt i den arabisk-muslimske ære/skam-kultur. En fornærmelse, altså, der kræver voldelig irettesættelse, som vi endnu en gang var vidne til i forrige uge.

 

I forrige uge diskuterede vi også madvaner, fordi Randers Kommune have påbudt institutionerne at servere svinekød. Det blev latterliggjort og fordømt af rigtig mange. Nogle henviste til, at man ikke skulle tvinge muslimer til at spise noget, deres lovreligion forbød dem (selv om det er åbenlyst forkert udlægning af sagen: ingen tvinges til at spise gris), andre mente, at man ikke skulle spise grise, fordi de er fyldte med penicillin og lever under miserable forhold.

 

Det er rigtigt, men alligevel tager disse kritikere grundlæggende fejl. For at spise gris er også kultur, ligesom alle andre madvaner, bl.a. fordi det er skik og brug, og fordi det rummer en afvisning af lovreligionens diktat om rent og urent. At det også har med forskellen på en kristen og muslimsk kultur at gøre og med frihed og med et syn på andre mennesker som beskidte, har Sørine Gotfredsen forklaret. (Fra tanken om urene dyr går en linje til dyremishandling, og har man som jeg bekendte i indvandrerområder skorter det ikke på udsagn om stening af svaner, om kaniner der har fået halsen skåret over, og om ællinger, der trampes ihjel. Anekdotiske vidnesbyrd, jovist, men sagerne er i det store billede så ubetydelige, at de går under mediernes radar og derfor ikke bliver belyst).

 

Symbolpolitik i institutionerne? Tjoh, men symboler er vigtige, og ingen råber op om diktatet om udelukkende at servere økologisk mad og halalslagtet mad i mange institutioner. Økologisk mad er sundt, siger man, modsat frikadeller fra grise: De er usunde. Men det er også ”usundt” for et liberalt samfund at indføre islamisk lovreligion. Det siger noget om vores situation, at vi kun er i stand til at tænke på vores goder i fysisk forstand. Så materialistiske er vi blevet, at vi har mistet sansen for de immaterielle værdier, herunder religionen, der har skabt vores kultur. Det har svækket os. Vi står svagt i kampen mod andre folkeslag, der er opflammet af en helt anden etos, folkeslag, der vil yde ofre for deres kulturer. Som Rune Selsing skriver på JP, bygger ethvert levedygtigt samfund på en bestemt kultur: Det handler netop også om tørklæder, badeforhæng og leverpostej.

 

Kulturbegrebet – igen!

 

Så lad os atter dvæle ved kulturbegrebet og se på den kulturelle forklaring på, hvorfor der opstår konflikter, og hvorfor nogle kulturer ikke klarer sig godt – og ikke at klare sig godt vil bl.a. sige, at man i Vesten er dårligt uddannet, har lav erhvervsfrekvens og høj kriminalitet. I min bog Sammenhængskraft fra 2010 har jeg skrevet om den kulturelle baggrund for disse ikke-vestlige grupper med særlig henblik på grupper fra Afrika og Mellemøsten, hvor den muslimske religion ofte spiller en stor rolle.

 

Lad mig med det samme sige, at der er tale om en generalisering; ikke alle mennesker deler i lige høj grad de nævnte træk, og for nogle fører det ikke til store konflikter og problemer. Listen er heller ikke udtømmende (men dog central), og tilsvarende er der en positiv forside af nogle af de bagsider, jeg her nævner: Mit anliggende er ikke at fordømme andre kulturer, men at påpege problemer med multikulturel mangfoldighed inden for de vestlige samfund.

 

Verdensopfattelse

 

I min bog skriver jeg om verdensopfattelser, moralske værdier og sociale adfærdsnormer på følgende måde: Man kan for det første se på verdensopfattelsen, herunder religionen: islam. I modsætning til protestantismen er den en lovreligion, der fremmer fundamentalisme og hæmmer rationalitet og materiel stræben, og så er den utopisk af væsen. Det er ikke denne verden, men den anden, hinsidige verden, man skal orientere sig imod og gøre sig fortjent til. Kulturen er desuden præget af fatalisme, resignation og skæbnetro: Det står ikke i det enkelte menneskes magt at ændre sit eget livsforløb. Denne tro har igen forbindelse med en bagudskuende tidsopfattelse, hvilket forhindrer effektiv planlægning, der jo forudsætter, at man kan overskue og ordne fremtidige begivenheder.

 

Etiske værdier

 

Dernæst kan man se på de etiske værdier og den moralske kodeks, som er elastisk; der er med andre ord en kløft mellem de utopiske normer og den konkrete og reelle adfærd. Det fører til en kultur præget af mistillid. Hvad angår de borgerlige dyder, må man sige, at de generelt er mindre betydningsfulde. Ordholdenhed samt punktlighed spiller heller ikke samme store rolle som i den vestlige kultur (risikoen for at blive snydt er stor, og det at sørge for at møde op til den aftalte tid bliver ikke højt værdsat). Også uddannelse som andet end teknisk viden, underprioriteres, hvilket skaber en kultur præget af afhængighedsforhold og ortodoksi: Lovreligion, autoritet og lydighed præger en sådan kultur. Endelig anses arbejde for et nødvendigt onde, ikke som en kilde til selvrealisering. Det har udelukkende instrumentel, ikke intrinsisk værdi (man arbejder for at leve, lever ikke for at arbejde).

 

Sociale normer

 

Derudover kan man se på en lang række sociale normer og adfærdsmønstre. Retssamfundet er hæmmet eller reelt ikke-eksisterende. Det er ikke meritter, men kontakter, der betyder noget, hvis man vil frem i livet. Ydermere bliver korruption i høj grad tolereret. Noget så afgørende for et smidigt, stabilt og ordenspræget samfund som tillid har også en negativ eller fraværende karakter i den muslimske kultur: Tilliden mellem mennesker strækkes ikke ud over det snævre samfund; man identificerer sig ikke med fremmede. Ærlighed, pålidelighed og gensidighed er af samme grund ikke så fremherskende som i den vestlige kultur. Civilsamfundet nedbrydes, når loyalitet over for familien, slægten, klanen og trosfællerne er det afgørende. Andre mødes med mistillid. Familien opfattes som en fæstning imod det omgivende samfund, hvorfor familiens ære og skam også er helt centrale elementer.

 

Ikke mindst får opdragelsen en særlig karakter: Drengene står i centrum på bekostning af pigerne; de får i løbet af opvæksten et stort ego, og den respekt, de modtager i det omgivende samfund – hvis de vel at mærke befinder sig i Vesten – står ikke mål med den respekt, de er opdraget til at forvente. I det vestlige værtssamfund er det nemlig meritter, ikke kønnet, der giver respekt (ligesom det er meritter og ikke kontakter, der skaber karrieremæssig fremgang). Derfor bliver drengene hyppigt aggressive og fjendtlige, når de oplever det, den tyske kulturkritiker Hans-Magnus Enzensberger i bogen Den radikale taber (2006) kalder ”narcissistisk krænkelse”. Et stort ego koblet sammen med manglende talenter er en sprængfarlig cocktail.

 

Mistillid og synet på magt

 

At især den muslimske kultur skaber et samfund præget af mistillid kommer også af, at der ikke findes et levende foreningsliv. Man har svært ved at stole på andre, graden af samarbejde og social kapital er i det hele taget meget lav. Kollektivet står over individet, og det er præcis kollektivets normer (familien, slægten, det religiøse fællesskab), der er vigtigst. Digteren Henrik Nordbrandt har i sin førstehåndsberetning om muslimer beskrevet forholdene i Tyrkiets storbyer på følgende måde:

 

”De har ingen fornemmelse af, at de hører til samfundet, at staten giver os noget, så vi må også give den noget igen. Alt, hvad de har af tilhørsforhold, er islam og familien. Inden for familien eller klanen er der et meget strengt kodeks for, hvad man må og ikke må. Men i samme øjeblik, man er uden for familien, må man alt. Folk smider affald alle vegne, så længe det ikke er uden for eget hus.”

 

Magten er ydermere centraliseret, den er altså ikke delt og begrænset ligesom i Vesten. Magten udøves desuden på en tilfældig måde. Endelig er denne kultur for det første karakteriseret ved, at eliten ikke er ansvarlig over for befolkningen, men derimod magtfuldkommen og udbyttende, og for det andet gennemsyrer religionen hele samfundet; der er ingen sekularisering, og religiøst begrundede absolutte sandheder dominerer. Tilsvarende er kvinder underordnet mænd; mandens vilje og dominans er karakteristisk for særligt den muslimske kultur.

 

 

Note: Dette er et blogindlæg, der formidler forskning i en debatterende form. Hvis man gerne vil læse min egen forskning, om selve kulturbegrebet og den kulturteoretiske og –analytiske metode, vil jeg anbefale bogen Sammenhængskraft eller denne videnskabelige artikel i det internationale, fagfællebedømte tidsskrift International Journal of Sociology and Social Policy (adgang via universiteter). Jeg støtter jeg mig til mange kulturforskere, bl.a. Lawrence Harrison, Samuel P. Huntington, Ronald Inglehart, James W. Fox, Francis Fukuyama, Christopher Caldwell, Edward Banfield, Robert Putnam og Bernard Lewis. Mange andre kunne nævnes, foruden de store internationale værdiundersøgelser som WVS, ledet af Ronald Inglehart, og europæiske ditto, ledet af Peter Gundelach, dertil statistisk information fra Danmarks Statistik og mange andre, som jeg har nævnt i de to foregående indlæg.

 

 

 

73 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring

  Du citerer i forbindelse med Tyrkiet:

  ” Folk smider affald alle vegne, så længe det ikke er uden for eget hus.”

  Affald dk.:

  “Hvert år smider vi masser af affald i naturen. Det er dumt, for det meste affald forsvinder ikke af sig selv og kan ligge i naturen i mange år. Her kan du læse om noget af det affald tusindvis af børn fandt, da de deltog i en stor affaldsindsamling.

  Både børn og voksne smider massevis af affald i naturen hvert år.
  Slikpapir, dåser fra øl og sodavand, gamle sofaer og byggeaffald smides rundt omkring i skove, på marker, på vejen, på stranden og i vandet. Og der hører det jo ikke til.

  Det meste affald kan ligge i mange år i naturen eller på gaden. Det koster mange penge at fjerne småt affald som cigaretskod, tyggegummi, kapsler og ispinde. Et stykke tyggegummi koster cirka 25 øre, men det koster mellem to og ti kroner at fjerne det igen, og tyggegummi kan ligge op til fem år i naturen, før det bliver nedbrudt.

  I 2015 var mere end 110.000 mennesker med til at rydde op i naturen sammen med Danmarks Naturfredningsforening (dn.dk).
  I alt samlede de 132.000 kg affald sammen. De indsamlede blandt andet 120.000 dåser.”

  Dansk affaldskultur.

 2. Af Arne Hornborg

  -

  Besættelsen af danskernes Danmark
  Jeg fornemmer at der, i henhold til de horder af migranter, fupasylanter og bekvemmelighedsflygtninge, mangler en lidt mere enkel, nærhedsmæssig, overskuelig tænkning.
  Jeg sammenligner altid de overgreb der sker på Danmark, på Europa, med et overgreb, overfald og besættelse af MIT, min families privatliv, vort hus og have. Vort lille, private stykke Danas Have.
  Migranter der har den grovhed at trænge ind i et andet land, kravler over de hegn der er sat op for at holde uønskede personer ude. Rent indbrud, ren besættelse.
  Noget de mener de har RET til.
  Hvis det samme skete i vore huse og parcelhushaver? Hvis disse personer ignorerede MIT og min families privatliv, forlangte at komme ind i VORT hus, sætte måske telte op på VOR græsplæne?
  Skulle vi så blot lade stå til? Finde os i besættelsen, indbruddene i VORT hjem?
  Det ville vi, garanteret, ikke finde os i.
  Hvorfor finder vi os så i det, når det er VORE lande, Danmark, Skandinavien, Europa, disse horder besætter?
  Når jeg ser de primitive horder der tillader sig at kravle over, eller, i flok, vælte de hegn en nation har stillet op som værn mod ubudne gæster, så føler jeg at det er MIN hoveddør de sparker ind, at det er MIN havelåge de kravler over, at de horder sætter sig på MIN græsplæne og sviner den godt og grundigt til, uden jeg eller MIN familie har budt dem velkomne.
  Nægter at forlade VORT hus, vort private stykke Danmark.
  Skal vi finde os i, at de horder besætter VORT Danmark, under falske forudsætninger?
  Skal vi også finde os i hjemmerøverier, eller har vi ret til at forsvare os, forsvare vort privatliv, vor familie, vort hus og have, eller bare, viljeløst stå til?
  Jeg opfatter de mange flygtninge som ,,rene besættelsestropper’’ en, måske, icenesat handling, på samme måde som den førhen tyske besættelse af Danmark i 1940, nu blot lidt mere usynlig, ganske, ganske langsomt.
  Det er lykkedes ganske godt, egentlig dygtigt, at skabe parallelsamfund i såvel Danmark som det øvrige Europa.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  En fin analyse.

  Problemet er måske ikke så meget en anden kulturel baggrund som uviljen mod integration. Der er indvandring fra mange andre steder i verden, Indien, Vietnam, i det hele taget Sydøstasien. I USA er det meget mere markant. Derovre er der opstået chinatowns flere steder; men trods en betydelig selvjustits internt lukker disse samfund sig ikke for verden udenfor, og efter et par generationer må man sige, at bortset fra ydre kendetegn er de fuldgode amerikanere.

  I Danmark er der masser af velfungerende mennesker fra Sydøstasien. Problemet ligger hos muslimerne, fordi de ikke vil acceptere ikke at være herrer i de samfund, hvortil de er kommet. Og så hyles der op, når det omliggende samfund ikke vil acceptere dem. Og eksemplet med skrællet er glimrende, selv om man nu efterhånden i det vestlige Tyrkiet ikke ser så meget af denne “praksis” mere. At familien kommer før staten, er noget meget mere udbredt end den muslimske verden. Det findes i høj grad i Europa, hos den klassiske adel, der traditionelt har anset familien for vigtigere end de samfund, hvori de befinder sig. For en italiener er det en helt naturlig sag, som f.eks. mafiaen lever højt på. Personligt ville jeg da også til enhver tid vælge familien fremfor staten, hvis det skulle blive nødvendigt. Staten består trods af alene af de individer, der indgår i staten, hvis man ikke holder sig til fascistiske idé og den korporative stat, eller kommunismens socialistiske paradis, der ikke har plads til individer.

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Kasper Støvring,

  Det er et relevant blokindlæg du kommer med, men det er for stor en mundfuld til, at man kan svare på alle dine punkter på en gang.

  Jeg vil give Niels Juul Hansen ret i hans indlæg, om danskernes omgang med af fald.

  Men der kan gøres noget ved det, på samme måde som det idag ikke er accepteret, at køre bil i beruset tilstand. Skal det gøres uacceptabelt i Danmark, at man ikke smider affald på gader og i naturen.

  At smide affald er almindeligt, selv om der er affalds kurve næsten alle steder. Dog så fik Ida Auken i sin tid som miljøminister nedlagt skraldespande i skovene, hvilket de bærer præg af i dag.

  Det er mest mænd der er nogle grise. De taber papirlommetørklæder ud af lommerne og glemmer at samle dem op. Dåser af øl og vand købt ved grænsen billigt blive smidt langs vejene, sammen med papir.

  På færgerne er man holdt op med at sælge tyggegummi, det kan ses på gulvene.

  De stakkels ladsbilschauffører er så pressede, at de ikke kan nå og stoppe når de er trængende. Så de må tisse i tomme mælkekartoner, som så smides ud af vinduet, til glæde for vejvæsenet, der skal samle dem op sammen med det øvrige affald.

  Der er arbejdskraft nok til oprydning, Brixtofte-metoden skal i anvendelse.
  Der er 800.000 at tage af.

 5. Af J S

  -

  Til Kasper Støvring:

  tusind tak for dette ordentlige og gennemarbejdede indlæg.
  Problemet er at der ikke er særligt mange der sætter sig ind i forholdene omkring problemerne vedrørende indvandring
  Og desværre kommer det til at fylde alt for meget i debatten at “uvidende” mennesker udtaler sig – og deres belæg for deres udtalelser er…………….tja, i bedste fald naivitet.
  Vi er i fuld gang i med at underlægge os muslimske normer – vi bøjer os for kvinder der kun vil ses af kvindelige læger/sygeplejersker, mænd der ikke vil give hånd til kvinder, etc etc.
  Vi finder det nemmere at bøje vores kultur af – glemme den – misrøgte den.
  Men hvad det mon det er etniske danskere ønsker når de mener vi skal bøje af for en islamisk kultur – der i sit væsen IKKE har respekt for vores værdier?????

  Og til Niels Juul Hansen og Uffe Staulund:
  Jeg vil kalde det mangel på abstraktionsevne at kunne ende i at plukke “affald” ud som det der skal kommenteres,

  Og Niels Peter Lemche:
  Ja, du vil vælge familien frem for staten hvis det kom dertil.
  Men jeg vil tillade mig at mene at det er “kommet dertil”.
  Og i mere fremført betydning betyder det at vi skal vælge og passe på vores eget samfund

 6. Af Axel Eriksen

  -

  Hvordan kan kulturelle forskelle lige i de 4 første indlæg komme til at dreje sig om affald og være hovedemnet for halvdelen af indlæggene?
  Jeg er i øvrigt ganske enig med dig – modigt at du tør sige sandheder!

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ J S

  “Jeg vil kalde det mangel på abstraktionsevne at kunne ende i at plukke “affald” ud som det der skal kommenteres,”

  Det skal du da også være meget velkommen til.

  Apropos affald så brugte jeg eksemplet med for at vise, at vi somme tider bør feje for vores egen dør, inden vi farer i blækhuset.

  Der er mange andre punkter, hvor jeg ikke deler Kasper Støvrings holdninger – og det har han og jeg haft mange debatter om. Kasper Støvring er antimuslim, og det er jeg ikke. Jeg mener, at det er helt berettiget at kritisere muslimer for meget, men jeg synes at Kasper Støvring hører til blandt grøftegraverne herhjemme – uden konstruktive og realistiske indspark.

 8. Af Jens Hansen

  -

  Folk smider affald alle vegne, så længe det ikke er uden for eget hus.
  Citerer Støvring.

  København er en beskidt by. Bombay og Jakarta er renere.
  Men det er måske muslimer som smider alt affaldet.

  Støvring skriver også:
  ” Det senest importerede kulturfænomen er de såkaldte barnebrude – eller pædofili, som vi kalder fænomenet i Vesten.”

  Er det pædofili, hvis brudene er mere end femten år gamle?
  I Danmark begynder børnene ofte med sex når de er 13 til 14 år gamle.
  Ofte med aborter som resultat.
  Men det er jo den danske kultur.
  Og det er jo ikke dansk kultur som er emnet.

  Ærlighed, pålidelighed og gensidighed er af samme grund ikke så fremherskende som i den vestlige kultur.
  Fortæller Støvring.

  Jaså.
  Undertegnede bor i Korea.
  Her er hærværk ukendt.
  Fulde mennesker som vælter rundt i gaderne. Og pisser og brækker sig er også ukendt.
  Tyverier er næsten ikke eksisterende.
  Har dog engang fået stjålet en cykel i Korea. Men det var en østeuropæisk gæstearbejder som huggede den.
  Han blev fyret.
  Ærlighed, pålidelighed og gensidighed er mere fremherskende her end i den danske kultur.
  Politikere som tages for fiflerier med bilag og lignende trækker sig.

  Det er muligt, at Danmark er at foretrække frem for nogle muslimske lande.
  Men ærlighed, pålidelighed og gensidighed er ikke noget dansk særkende.

 9. Af preben jensen

  -

  Et realistisk, glimrende og velskrevet debatoplæg af KS. Og håber det må være tilladt at gøre opmærksom på at de fuldkommen vanvittige og mareridtagtige tilstande der er opstået mange steder i Sverige, også vil vinde indpas i Danmark om kort tid, hvis Borgen/regeringen ikke lægger kursen om. Se også Bente Dalsbæks blog og 180g/den korte.

 10. Af Benny b

  -

  Tak til Kasper for hans oplysningsarbejde.
  Denne analyse burde bøjes i neon og hænges op på christiansborg. Selvom, jeg tvivler på, at U-Lykke og de andre høns ville kunne forstå essensen.

  Trist at Niels Juul Hansen og Uffe Staulund`s horisont ikke rækker længere end til skraldespanden. Uffe plejer ellers, at være skarpere.

  Hvorom alting er, så er det kun et asylstop, som kan stoppe denne tsunami.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Benny B

  Tak for et knivskarpt og uddybende indlæg.

 12. Af J S

  -

  Til Niels Juul Hansen:

  At du kalder Kasper Støvring anti-muslimsk er sådan set ganske grøftegravende tænker jeg.
  Så når vi taler om at feje for egen dør – så skal det jo helst ikke være helt ensidigt.
  Men det synes somom det er legalt at kalde det for antimuslimsk hvis man har en bare nogenlunde realistisk holdning til problematikken om masseindvandring fra muslimske lande.

  Og løsninger…………….. jo, men det er vel lige for, at det er nødvendigt at få stoppet masseindvandringen. Og at de der kommer/er her, må indrette sig på såvel dansk lovgivning som dansk kultur.
  Og LA’s forslag om et asylstop er da værd at tænke over.

 13. Af Hulda I Bagermosen

  -

  Kære pladderhumanister, hvordan synes I selv det går? knivdrab, skuddrab, voldtægter, sexuelle trakasserier, tyverier, psykisk sygdom, samtlige danske kommuners pengekasser tømte. Men I synes måske at det går fint? I skulle vel ikke være sådanne kældermænd, som i virkeligheden hader Danmark og danskere og vil os alt ondt? en slags omvendte racister? som er blevet mobbede i skolen? og som nu tager hævn? som desværre var på den forkerte side i 2. verdenskrig og nu vil tage revanche? a la Merkel?

 14. Af Svend Jensen

  -

  En fin og oplysende “ordbog” over de aktuelle konfliktskabende forskelle i kulturer.

  Det skrevne er belyst og fremlagt af talrige personer i tidens løb; men har alligevel ikke givet anledning til væsentlige ændringer i hverken asylpolitik eller integrationspolitik.

  Problemerne vokser tilsyneladende proportionalt med antallet af migranter og asylansøgere, som søger til Danmark. Hele tiden dukker nye problemer op til overfladen. Senest er det muslimernes toilet- og seksualvaner, der skaber konflikter.

  Egentlig kan problemkomplekset derfor reduceres til et spørgsmål om antal; hvilket de stridende parter åbenbart har forstået klart.
  Der er 2 hovedgrupper i Danmark, som har fattet, at det er mængden som gør det.
  Den prodanske og antimuslimske gruppe kæmper med næb og klør for at holde antallet af muslimer nede i Danmark; for at minimere konflikterne.
  Den multikultiorienterede og proislamske gruppe arbejder fanatisk for at få flere muslimer til landet hurtigst muligt; uanset afledte konsekvenser med voksende konflikter.

  Indtil videre er det proislamisterne, der fører i kulturkampen. Denne gruppe har jo også den fordel, at passivitet og doven eftergivenhed begunstiger deres kamp.
  Konsekvenserne af fremtidig muslimsk dominans i Danmark er dog så alvorlige, at “Now is the time for all good men to come to the aid of their country” bør gælde – ellers dør det Danmark vi kender om få år.

 15. Af Kurt Dejgaard

  -

  Nok en blog skrevet i den for Støvring klassiske stil, hvor konklussionen er skrevet først, og argumenterne så udvalgt, bagefter.
  Og sådan kan man jo argumentere for hvadsomhelst.
  Så nemt og samtidig så dovent kan det gøres: Det gnidningsløse knald.

 16. Af Rikke Nielsen

  -

  Min nu afdøde bedstefar foretræk medisterpølse juleaften. Derfor blev der lavet medisterpølse til ham, mens vi andre spiste den traditionelle and. Da han døde, kom medisterpølsen ikke på bordet længere, men anden står der stadig, og det vil den gøre indtil den dag, den næste generation finder på noget, de synes er mere spændende (og jeg tvivler på det bliver frikadeller ;-).

  Over tid ændrer verden sig – det har den altid gjort – og selvom det kan være skræmmende, for DF segmentet, står det ikke til at ændre – ligegyldig hvor meget lovgivning, der påduttes befolkningen.

  Frikadellekrigen er derfor ren nytteløs (og i nogles optik latterlig) symbolpolitik som kun viser de mentale begrænsninger hos de pågældende “lovgivere”.

  Min påstand er, at det er DF og deres medløbere, der skaber konflikter i den danske befolkning – i dén kamp kan asylansøgere ofres for et fremtidigt småborgerligt elitært meningsregime..

 17. Af J S

  -

  Til Kurt Dejgaard:

  Jeg foreslår at du med lidt selv-kritiske øjne prøver at læse dit eget indlæg igennem igen………………

 18. Af J S

  -

  Til Rikke Nielsen:

  Dit indlæg er ganske rigtigt en påstand – uden at du rigtigt forholder dig til realiteter og fakta.
  Men hvordan er det så du synes konflikterne skal løses??
  Hvordan klarer vi udfordringer i kulturen, økonomien…?

  Skal vi forbyde svinekød, topløs badning på strande, lårkorte nederdele?, ……….. invitere alle der lever dårligere end vi gør til DK?

  Konflikter skabes og tilspidses når det der er åbenlyst ikke bliver taget alvorligt og løst før det bliver ouverskueligt

 19. Af Henning Svendsen

  -

  Det handler i virkeligheden ikke om kultur men om en hel verdensdel der maser sig ind fremmede lande uden at banke på -denne høflighed er ellers en uskreven lov overalt på jorden
  Dertil kommer at de medbringer deres egen Gud der straks kræver en Tronstol
  Vi husker Uffe Ædelmand der overlod hele vores flygtninge politik til FN uden at spørge Grundloven
  Og Som kronen på værket har vi Løkke med et ry der løber verden rundt.

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Se evt.:

  “The planned destruction of European Nations” – på You Tube

  Det hele har været planlagt fra dag ét med Den Europæiske Union” – man har ønsket at nedbryde den europæiske kultur, landenes selvstændighed og dermed disses kulturer – og Merkel bruges også her – det er netop denne indtvingen via også planlagt krige, at dette foregår og er foregået.

  Så .. ja, der bruges så racisme-kortet imod os.

  Ifølge denne video!!! ???

  Ja, denne salami-metode, som mange allerede tidligt var obs på!!!

  Reduceres os til dikkende lammehaler .. uden identitet i en el anden diffus føderation.

  Fy for satan da.

 21. Af John Laursen

  -

  ” Kulturelle forskelle skaber konflikter ” skriver Kasper Støvring og det er så sandt som det er skrevet. Det samme gør magtstræbende ideologier.
  I relation til blogoplægget er der i dag kommet to nyheder som det nok er værd at notere sig.
  Den første nyhed : De italienske myndigheder forventer en ny invasions/ migrantbølge på ca. 400.000 personer indenfor de næste par uger. ( Il Giornale.it og Breibart ).
  Den anden nyhed : Timmermans fra EU-kommissionen meddeler kommissionens erkendelse af at 60 % af invasions/ migrantbølgen er økonomiske migranter fra afrikanske lande og ikke flygtninge. Mon ikke de 60% er i underkanten?

  Det er den samme etnicitet der nytårsaften udførte racistiske overfald på etniske europæiske kvinder. Det er også dem der er bærere af en magtstræbende ideologi som de vil implementere i Europa.

  Når noget sådant sker i et demokratisk Vesteuropa så er det vel fordi hovedparten af de vesteuropæiske vælgere ikke har forstået konsekvenserne af EU`s politik eller rettere mangelen på samme og heller ikke har bakket op om de handlekraftige og intelligente politikere der trods alt findes i Vesteuropa, som forstår konsekvenserne, i modsætning til de østeuropæiske vælgere som har forstået.

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Denne tilstrømning af asylansøgere er også et led i denne plan, hvor de er uvidende og ofres i en større sags tjeneste og udsætter sig selv sammen med os, så ..ja, sådan tolker jeg denne videos udsagn videre .. de bruges og misbruges.

  Jeg kan svært ikke sige, at der ikke er noget om dette. Udover – at vi er for lidt, dvs for dårligt informeret i nyhedsstrømmen – som også en her boende amerikaner, jeg nylig talte med udtrykte det.

  Der er jo derfor, vi slår over på CNN, er også kritiseres – så hvad er og og ned.

 23. Af Hektor Heimlich

  -

  Vi er nødt til at vågne op af vore rosa våde drømme, sådan skriver en journalist i svenske Expressen i dag og tænker da på flygtninge strømmen. Hvornår skal de danske godhedsapostle vågne op?? og opdage at de danskere, som ser realistisk på sagen i flere år nu er blevet hånet og kaldt en lang række okvædningsord -af hvem? jo af akkurat disse godhedens og humanismens repræsentanter -hvilket paradox !

 24. Af Jan Petersen

  -

  Google iøvrigt “the dark roots of the brussels eu” – det er et oprindeligt nazi projekt som endelig er ved at lykkes!

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Europa er både industri og landbrug, lande syd for Middelhavet er hverken eller, og når disse Muslimer vælger vores kultur, contra 55 Muslimske lande, er Europa udfordret.
  Syriens borgerkrig støttet af Tyrkiet, ændrede karakter i sommer, hvor Russerne begyndte at bombe oprørene, og Tyrkiet måtte acceptere krigen var tabt, og som reaktion, blev ca 1,5 million Syriske flygtninge sluppet ud af Tyrkiske flygtningelejre, med distination EU og kaos og u-kultur var blevet signalet til politisk uro i EU, hvor de gode måtte skabe kant til de onde, og hvad er meningen
  Kultur i konflikt. Finn Vig

 26. Af preben jensen

  -

  I Danmark er grænsebevogtningen nu så ringe, at det er pærelet at indsmugle alt fra våben, sprængstoffer og narko til handlede kvinder, IS-agenter, giftstoffer, farlige planter og insekter….. plus forfalskede eller fordærvede madvarer samt diverse nye sygdomme/resistente bakterier. Og udviste kriminelle rejser ind uden problemer.

 27. Af hektor heimlich

  -

  At tage flygtningenes ejendele fra dem -det er godt nok det mest tåbelige jeg nogensinde har hørt. Når man skal starte en ny tilværelse behøver man økonomiske ressourcer – at frarøve flygtninge deres sidste penge -det er i den grad fornedrende for alle parter og det mest imbecile jeg nogensinde har hørt -shame on Løkke!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Hektor, følg med i den virkelige venden. Stort set alle andre lande følger samme spor. Right or wrong, I don’t know – but that’s the name of the game!

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @J S

  “At du kalder Kasper Støvring anti-muslimsk er sådan set ganske grøftegravende tænker jeg.”

  Dansk Folkepartis formand, Thulesen Dahl, indrømmer at partiet er antimuslimsk. Jeg ser ikke den store forskel på Kasper Støvring og DF’s holdninger til muslimer, så jeg graver overhovedet ikke grøfter her.

  Jeg skriver ovenikøbet, at det er helt OK at kritisere muslimer, når de overtræder vores love, eller når de ytrer sig på en måde, vi ikke bryder os om, men det er urimeligt at generalisere m.h.t. alle muslimer.

  Det ville også være forkert at kritisere alle katolikker, fordi vi har set utroligt mange tilfælde af misbrug af børn i den katolske kirke.

 30. Af hektor heimlich

  -

  Problemet er ikke flygtningenes smykker, problemet er Tyskland og EU (som styres af Merkel). Tyskerne sidder og dikterer at Danmark og Sverige skal tage så mange flygtninge at landene bogstaveligt talt står foran økonomisk ruin. Endelig har tyskerne fundet en metode at tage hævn for nederlaget 1945. Imens sidder tåben Helveg -hvis løn vi betaler- i Bruxelles og kaster lort på Danmark -hvilken gris!

 31. Af Allan Hansen

  -

  Udenlandske medier har givet en hysterisk og stærkt forvrængende dækning af de danske stramninger i asylpolitikken.

  Særlig grelle har forvanskningerne været i forhold til forslaget om, at asylansøgere selv må betale for deres omkostninger, hvis de har midlerne til det. Journalisterne har tilsløret, at lignende ordninger eksisterer i Schweiz, Tyskland og Holland.

  Danske medier har ikke gjort meget for at bringe deres udenlandske kolleger ud af deres vildfarelser. Nogle medier herhjemme har tværtimod pustet til ilden, så meget de kunne. Det værste eksempel er nok TV2, hvis dækning har været ualmindelig skinger.

  En alvorlig konsekvens
  Råberiet i medierne vil næppe flytte de danske vælgere, hvor opbakningen til den stramme udlændingepolitik er stærk. Der er en skarp opdeling mellem den brede befolkning og en mindre gruppe politisk korrekte krigere i de snakkende klasser – med journalister i spidsen.

  Mediedækningen vil formentlig heller ikke have større praktisk betydning for Danmarks situation i forhold til omverdenen.

  ”Eksperter” kommer ganske vist jævnligt med påstande om, at postyret kan skade Danmarks investeringer, afsætning og tiltrækning af arbejdskraft. Men disse påstande er altid udokumenterede. Reelt er de blot et led i kampen for at få befolkningen til at makke ret i udlændingepolitikken.

  Men den stærkt tendentiøse mediedækning har én alvorlig konsekvens: Mængderne af vrøvl kommer i høj grad til at spærre for de virkelig vigtige informationer og debatter om den massive asylstrøm.

  Chokmelding fra topfigur
  Mens danske medier fortabte sig i hysteriske ligegyldigheder om asylansøgeres smykker, kom en topfigur i EU med en opsigtsvækkende vurdering, der burde præge hele debatten om asylpolitik. Men de hjemlige medier ænsede den overhovedet ikke.

  60 procent af de mennesker, der nu strømmer til Europa, er slet ikke flygtninge. De er ikke ramt af krig, og de er ikke personligt forfulgte. De kommer hertil for at forbedre deres økonomiske forhold. 60 procent!

  Denne chokmelding kommer fra den magtfulde næstformand i EU-Kommissionen, hollænderen Frans Timmermans.

  Han har nået denne konklusion ved at se på, hvilke lande asylansøgerne kommer fra.

  Ingen ret til flygtningestatus
  Timmermans siger: ”Mere end halvdelen af de mennesker, der nu kommer til Europa, kommer fra lande, hvor man kan gå ud fra, at de ikke har nogen som helst grund til at søge flygtningestatus.” (Nos)

  Timmermans vurdering stemmer godt overens med de seneste danske tal. De viser, at syrere, som man altid taler om, nu kun udgør under en tredjedel af samtlige asylansøgere i Danmark (tal fra december).

  Til gengæld er der en kraftig stigning i folk fra Afghanistan, Iran, Irak og for eksempel palæstinensere fra Kuwait. Langt færre i disse grupper anerkendes som flygtninge.

  ”EU begår rituelt selvmord”
  Frans Timmermans chokmelding følges op af den slovakiske ministerpræsident Robert Fico, der taler lige ud af posen: ”Jeg føler, at vi i EU begår rituelt selvmord, og vi står bare og kigger på.” (Pravo, Daily Mail).

  Fico føjer til: ”Hvis det varer indtil slutningen af 2016 eller 2017, før den planlagte styrke til fælles grænse- og kystbevogtning er på plads, så vil EU have slået sig selv ihjel.”

  Nødvendigt med ID-kontrol
  Lige nu er tilstrømningen til Danmark og EU faldet noget på grund af vinteren. Men alle forudsigelser peger på, at der igen kommer et meget voldsomt asylpres, når vejret bliver mildere.

  Hvis man vil forhindre de økonomiske migranter i at komme ind i Danmark, må man have en tæt kontrol af deres papirer. Mange af dem har nemlig ikke de fornødne papirer. Det er en afgørende grund til at indføre ID-kontrol i Danmark, ligesom man har gjort det i Sverige.

  Men foreløbig synes regeringen ikke at have nogen planer om dette.

  Og journalisterne har ikke tid til at tage sig af den slags ”bagateller”. De har alt for travlt med at lave endnu et interview med en udenlandsk kollega, der sender endnu en salve af verdensfjern politisk korrekthed mod Danmark.

  Kilde: Den Korte Avis.

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hector Heimlich

  Nej, Merkel er naiv. Og – der er for mange udenlandske kræfter, der vil dette – og så skal Vesten involveres yderligere med krige, så der kan komme endnu flere til en underminering af Europa og Europæisk kultur, hvis der ikke er nogen, der tør sige det højt – venter alt for længe, fordi de skal være så politisk korrekte og endikke kan se en del af miseren.

  Vi kunne så skulle tage adskillige landes hele befolkninger som asylansøgere, hvor det på TV her meldtes i går, at det er 86-87%, der får lov til at blive, fordi folk naturligvis må flygte, når de er så udsatte. Derfor fortsætter Putin da gladeligt med at hjælpe Assad og skade Europa, så krigen kan fortsætte,, hvor der tidligt burde være grebet ind politisk, og hvor Obama faktisk var parat til militær indgriben – men blev standset af et el andet engelsk udsagn, jeg ikke lige kan huske. Og – meget få vil tage tilbage, så vi er da nødt til at sige stop og sende folk hjem for aat være med till at genopbygge deres land, når det kan lade sig gøre, inden deres evt. børn har været her for længe til, at det kan lade sig gøre.

  Det kan ikke ske hurtigt nok. Ellers kan vi selv se i vejviseren efter et bare nogenlunde roligt og genkendeligt Danmark.

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Glemte at skrive, at vi udover at betale her, så betaler vi også der – og så mange andre steder med bistand – og min vi slipper for endnu flere milliarder til Syrien yderligere i en genopbygningfase engang.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Allan Hansen, tak for et perfekt indspark. Som det også fremgår af artiklen fra Den Korte Avis, er det ikke så meget inkompetente politikere, EUs befolkninger skal frygte. Det er derimod yderst kompetente og meget målrettede internationale mainstream propaganda medier, der styrer en tilsyneladende bevidst ødelæggelse af EU. Vel vidende at et total handlingslammet EU simpelthen intet kan stille op!

 35. Af Allan Hansen

  -

  Ja, jeg holder Den Korte Avis, som jeg
  må skamrose.
  Danmarks mest troværdige Avis, der
  bringer alt det frem, som myndighederne
  forsøger, at holde hemmelig for den
  danske befolkning. Tak til Den Korte Avis.

 36. Af Niels Andersen

  -

  Jeg ruster i bukserne over, at der er ca. 1,5 MIA. potentielle indvandrere i Mellemøsten og Afrika, som VIL sætte kurs mod Europa, hvis de får mulighed herfor.

  Det er suverænt den største trussel mod Europa siden 2. verdenskrig, men vores politikere og de pladderhumanistisk meningsdannere sætter desværre stadig dagsorden i Danmark og de største lande i EU, hvor de lægger røgslør ud over problemernes enorme omfang både økonomisk og kulturelt. Røgsløret består først og fremme af fortielse, derefter fornægtelse, symbolpolitik og tilsværtning af modstandere som facister, nazister o.lign.

  Der findes kun en løsning. Luk grænserne hermetisk med hæren. Dette er en krigslignende tilstand.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Niels Andersen, du fortæller jo selv meget klart, hvad der lige pt foregår. Er det da så svært at drage sammenligning mellem nutidens “humanister” versus fortidens nazister, fascister og kommunister – og de beskidte tricks alle fire flittigt gør brug af?

 38. Af John Laursen

  -

  Niels Andersen har helt ret i sin konklusion på sit indlæg kl. 19.16, ” Der findes kun en løsning. Luk grænserne hermetisk med hæren. Dette er en krigslignende tilstand. ”
  Og ja, politikerne og journalisterne med hæderlige undtagelser ” lægger røgslør ud over problemernes enorme omfang både økonomisk og kulturelt. Røgsløret består først og fremmest af fortielse, derefter fornægtelse, symbolpolitik og til-sværtning af modstandere som fascister, nazister o. lign. ”

  Journalistikken på de store TV stationer og i de fleste øvrige medier er degenereret fra et niveau hvor døgnets nyheder, loyalt overfor det store brede publikum blev videregivet, uanset om nyhederne kunne opfattes som værende positive eller negative for nogen del af det politiske spektrum. Til det nuværende niveau hvor nyheder anset som upassende af de politiserende og propaganderende journalister og deres arbejdsplads, slet ikke bringes af hensyn til deres menighedspleje af rettroende af en bestemt politisk observans. Denne degenererede journalistik tjener også som et redskab for såkaldt ” politisk korrekte ” politikere og deres partier.
  I dag har disse ” journalister ” slet ikke den store magt som de selv tror at de har, for med informationsteknologien er der mulighed for at få de nyheder som ellers forties eller bortcensureres.

 39. Af Jan Petersen

  -

  John Laursen, en lille korrektion til dit ellers glimrende indlæg. Mainstream propaganda medier har en ENORM magt. Hvem, bortset fra dig, mig og et par andre, gider ulejlige sig med at google alternative nyheds medier?

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så fik djævlene frit spillerum igen. Luk grænserne med hæren! Skyd enhver, der vil trænge sig igennem, alle fremmede og naturligvis uden diskussion alle muslimer er noget pak

  Tja, John Laursen, hvordan tror du, at hæren vil klare det? Den reelle styrke er sådan cirka syv til otte kompagnier efter sossernes og de radikales massakre på forsvaret. Hjemmeværnet kan du ikke sætte ind, med mindre regeringen beslutter, at der er tale om en krigssituation; men i øvrigt er hjemmeværnet netop HJEMME-værnet, dvs. lokalt forankret–hvis det da ikke er i Afghanistan eller i Kosovo, og så er det altid frivillig tjeneste med en særlig kontrakt.

  Og så var der lige den med de mange tusinde kilometer kyster i Danmark. Du behøver ikke også spille dum.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Alternative- og sociale medier a la Facebook er total ligegyldige i den almene demokratiske debat, med mindre der skal rejses en iscenesat shitstorm på basis af en fordrejet “nyhed”!

 42. Af John Laursen

  -

  Jan Petersen, Det kan du have ret i men man kan da håbe på at mange af dem der lapper det hele i sig af det de store medier tilbyder, bliver trætte af det og i stedet bruger informationsteknologien til at blive informeret.

 43. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, iøvrigt er nordsøen og vesterhavet vel Danmarks bedste naturlige grænser? Griner!

 44. Af j nielsen

  -

  “Jeg ruster i bukserne over, at der er ca. 1,5 MIA. potentielle indvandrere i Mellemøsten og Afrika, som VIL sætte kurs mod Europa, hvis de får mulighed herfor. ”

  Ikke mere “Uro i jernet”, som en gammel avisforside lød.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  John Lauresen,

  Det er typisk for uuddannede personer, at når de bliver sat til vægs, er det eneste svar at smide skidt efter opponenten. At skidtet består at et par postulater, der er så en anden sag. Modsat dig, så kan du jo tjekke, hvad jeg står for. Hvad står du selv egentlig for: Had til andre, had til dem, der haft mere held i tilværelsen end dig selv, had til enhver, som er uenig med dig? Det må ikke være morsomt at have det sådan.

 46. Af John Laursen

  -

  Jan Petersen

  Jeg synes at jeg i et tidligere svar til dig har været uretfærdig mod dig. Jeg håber at du vil modtage min uforbeholdne undskyldning for det.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ak ja, Jan Petersen og John Laursen,

  Et af problemerne med demokratiet, som det udvikler sig, er, at alle tror, at de er lige kloge. Til jeres fornøjelse var det også nærmest rød uddannelsespolitik for ikke så mange år siden; men den farve vil I nok helst ikke identificere jer med.

  Men når I bliver korrigeret af folk, der faktisk ved noget om det, de skriver om, bliver I straks fornærmede–for I er jo lige så kloge! Men der er altså en grund til, at vi uddanner de unge i Danmark, nogle af dem op til højeste nationale og internationale niveau, selv om den bondske regering, vi har for tiden, er i gang med at afmontere de højeste uddannelser. Find jer i, at de er klogere end andre. Det betyder ikke, at de er bedre mennesker, men at de har langt flere ressourcer at øse af.

  Lige i øjeblikket ser vi de dummes hævn over de kloge. Det har vi set før i Danmark: De latente mindreværdskomplekser hos menigmand! Læg mærke til, at det sidste, der spares på i Tyskland, er uddannelse. Det er derfor, de buldrer derudaf, selv om svinehunden er ved at få tag i et segment af den tyske befolkning igen.

 48. Af henrik larsen

  -

  Ja, kulturelle forskelle medfører dybe konflikter.
  Alligevel accepterer man stadig en voldsom strøm af muslimer ind over grænserne til Europa. Muslimer som både får opholdstilladelse og statsborgerskab.
  Der er stadig alt for mange, som tror på det multikulturelle paradis, eller ofrer Europa for misforstået humanisme. Hjælp dem lokalt og ikke her.
  Kunne man ikke begrænse det til at vi tager imod kristne, jøder og andre, som er ofre for muslimernes stridigheder og aggresive adfærd i al almindelighed?
  Dernæst er det på tide at skrue ned for militær indblanding i andre kuklturer, med mindre passivitet er en direkte trussel mod vores egen kultur.

 49. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Allan Hansen

  “Ja, jeg holder Den Korte Avis, som jeg må skamrose. Danmarks mest troværdige Avis, der
  bringer alt det frem, som myndighederne forsøger, at holde hemmelig for den danske befolkning. Tak til Den Korte Avis.”

  Den korte avis er et menighedsblad for antimuslimer.

  Så er den ikke længere.

 50. Af Ole Frank

  -

  “At spise gris er også kultur” – nå. At lade være er også kultur, også selv om, man ikke er muslim. Ja byrådet i Randers er rettelig blevet latterliggjort på den baggrund. De borgerlige har erstattet “smagsdommeriet” med begrebet “kultur”, hvilket de mener er helt legalt, kan man forstå og “lovreligion” med “preussiske dyder som punktlighed og retfærd.

  Man kan heraf forstå at Støvring vil arbejde mod skattesnyd og økonomiske flygtninge i Danmark som McDonalds og Q8. Det skal blive spændende at følge.

  Han glemte i forbifarten at nævn, at danskerne har et af verdens højeste indtag af rent alkohol pr. indbygger og en af verdens højeste selvmordsrater og at dette ikke er nyt. Så meget for de prøjsiske dyder og “sammenhøængskraften”.

Kommentarer er lukket.