Bornedals og Gabolds falske bevidsthed

Af Kasper Støvring 65

 

 

DR’s forhenværende dramachef Ingolf Gabold udtalte forleden, at ”højreorienterede ikke er interesserede i at lave kunst”, og Ole Bornedal, der instruerede 1864, udtalte i samme ånd: ”Nationalisme tager jeg naturligt afstand fra, ligesom jeg tager afstand fra vold mod kvinder og børn.”

 

Mange har kritiseret de to for at misbruge DR til politisk propaganda. Gabold har erkendt sit hidtil forborgne forehavende, han er ligefrem stolt af at have søsat 1864 som led i anti-national propaganda, imens Bornedal har taget afstand fra dette synspunkt. De er imidlertid begge lige ideologiske og på samme måde: Højreorientering og nationalisme er noget skidt.

 

Men Bornedal synes at skjule sin ideologi, ikke kun over for andre, men også over for sig selv. Hans ord ”naturligt” røber det. Nationalisme kan altså ikke være andet end ondskab, noget, man skal tage afstand fra som med al anden ondskab, f.eks. vold mod kvinder og børn. Bornedal er ikke ideologiløs, og han er heller ikke ideologifri, som han tror (han har udtalt, at han ikke politiserer, for han laver film om mennesker). Bornedal skjuler sin egen partikulære interesse – kampen for det europæiske, det kosmopolitiske udsyn og velfærdsstat, for underklassen, fri seksualmoral, ateisme, og hvilke budskaber, der ellers kommer frem i 1864 – ved at camouflere den som om, den er i alles interesse: Anti-nationalismen er jo netop naturlig, dvs. forankret i tilværelsens væsen, i den rene fornuft, i selve det godes ide.

 

Bornedal er præget af falsk bevidsthed, som de gamle ideologikritikere sagde. For faktisk kan man hævde, som i en kommentar i Berlingske forleden, at det er nationalisme – ideen om et folk – der er forudsætningen for liberalt demokrati, altså for netop det, Bornedal bekender sig til. Bornedal mystificerer sig selv og andre – og påkalder sig dermed en ideologisk kritik.

 

Ydermere afslører Bornedals ideologi sig ubevidst i serien 1864, som jeg har analyseret her. Serien er et makværk, men formelle brist er ikke tilfældige, de vidner om noget mere, noget i indholdet, i inspirationen – de vidner om det uforløste, det tendentiøse hos ophavsmanden: At han ikke har frigjort sig fra sin ideologi, hvis påståede sandhed han søger at føre bevis for i sit værk. Derfor får værket, som 1864, et privat, konstrueret, floskuløst præg.

 

En sådan symptomallæsning af Bornedals serie kan basere sig på mange ting, fx den skematiske figurfremstilling, det didaktiske-belærende i tonen, den dårlige dialog, den tonstunge symbolik, ensidigheden og det overtydelige, den utroværdige personkarakteristik og historieforfalskning (som ikke i sig selv er et problem, men bliver det i en serie, der også vil være Danmarkshistorie – læs Henrik Gade Jensens bog om Monrad-bog, hvis man vil læse et sagligt indlæg).

 

En ideologikritisk tolkning ser ikke Bornedals serie som noget, der skal forstås, men som noget, der skal forklares. Hvorfor denne anti-nationale ideologi? Det er ikke Bornedals hensigt, der er interessant, men det, at han er symptom på noget andet.

 

Hvad så med Gabold? Han skjuler ikke sin ideologi. Han siger jo rent ud, at han med DR-serierne ønskede at bekæmpe DF og højrefløjen. Men tager han alligevel fejl? At højreorienterede ikke interesserer sig for kunst passer for en nærmere betragtning ikke. Det er en ”myte”, men i negativ forstand: bagvedliggende mystifikation; Gabold er som Bornedal et symptom på en særlig dansk, eller skandinavisk, kulturforståelse.

 

I Danmark har kunstnere traditionelt været venstreorienterede, men ikke i udlandet. Man kunne nævne de største modernister i det tyvende århundrede – Pound, Eliot, Jünger, Celine og mange andre. Når Gabold tror det, han tror, så skyldes det, at han er socialiseret ind i et miljø (i gamle dage ville man sige en ”klasse”), han ikke kan gennemskue.

 

At kunst vel af de fleste i Skandinavien bevidstløst regnes for ”venstreorienteret” har at gøre med vores særlige kulturpolitiske model, hvor disse ting hænger intimt sammen: progressiv folkesocialisme, socialdemokratisk velfærdsstat, freudiansk opbyggelighed, kulturradikale kunstmiljøer, modernisme, traditionsoversk(r)idelse, avantgardisme og meget andet. Jeg har skrevet om sammenhængen i denne kronik i Information for ti år siden.

 

Alt dette tankegods er sivet ind i institutionerne og har aflejret sig som selvfølgeligheder, som ideologi. Det er så selvfølgeligt, så naturligt, at hvis man opponerer imod tanken om, at god kunst er progressiv, så er man nu pludselig den, der politiserer. Sådan forholder det sig i miljøer og institutioner, hvor en meget stor majoritet har en kulturradikal, venstreorienteret eller anti-national selvforståelse: i medierne, i uddannelsesinstitutionerne, i kulturlivet, i den kreative klasse.

 

Derfor ændrer det absolut ingenting, at den nuværende dramachef Piv Bernth afviser Gabolds synspunkter – hun kan jo heller ikke andet på grund af sit ansættelsesforhold i en public service-institution – men hun er da selv højst sandsynlig bærer af samme ideologi og er som Gabold og Bornedal symptomer på det kulturradikale hegemoni.

 

Måske var det på tide at afskaffe licensen og bane vej for en ægte pluralisme?

 

Interessant er det, at ideologer som Bornedal og Gabold tilsyneladende er blinde for deres egen magtudøvelse. Det er et synspunkt, man også finder i Rune Lykkebergs bog om kulturradikalismen, Kampen om sandhederne, og den kommer også frem i hans klumme i weekendens Politiken. Lykkeberg har jo lært sin ideologikritik af bl.a. Søren Krarup. ”De røde lejesvende holder med den nye overklasse”, som det hedder med det traditionelle klasse-begreb. Blinde? Ja, for man mener ikke at undertrykke andre – selv om man i praksis konsoliderer sig hegemoni i de nævnte institutioner – for de andre skal jo bare komme til fornuft, og de skal hjælpes til det af de antinationale ideologer.

 

Det er klassisk mystificering: Man hævder, at man tjener det fælles bedste, men sikrer i virkeligheden sine egne særinteresser. At Bornedal siger, at han blot laver en almengyldig serie om mennesker, ikke om politik, gør ikke sagen bedre. Som Carl Schmitt skrev: Den, der siger menneskehed, lyver.

 

 

65 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  ..Tak til Gabold for at bekende kulør – nu venter man så bare på at Michael E. Mann og James Hansen gør det samme.

  It’s all politics…

 2. Af Svend Jensen

  -

  Som flere andre så rigtigt har forklaret, er Gabold-Bornedals antinationalisme specifikt antidansk. De tysksindede blev ikke beskrevet som nationalistiske.
  Imidlertid var de såkaldte slesvigholstenere gennemsyret af tysk sprog og kultur og disse ‘danske’ undersåtter tilkaldte etniske tyske hjælpetropper fra de tysktalende lande ved hjælp af nationalistisk pangermansk propaganda. Samtidig blev de dansksindede omtalt som stupide bondesnu primitive tumper. I de lokale stænderforsamlinger var dansk tale forbudt.
  Altså blev der trukket i alle nationale håndtag under de slesvigske krige fra begge sider.
  Efter den tyske sejr i 1864 viste den tyske nationalisme sin sande natur. Fra 1864 til 1920 gjorde tyskerne alt for at undertrykke og udradere den nationale danske kultur i Slesvig.
  Det ville klæde die Herren Gabold og Bornedal at tilføje et sidste afsnit til deres serie 1864, hvor de afslører den lumpne tyske smålighed mod de etniske danskere i Slesvig.

 3. Af Per Geertsen

  -

  Luk nu gattet med alt det 1864 pladder. Ja serien var noget lort, og sådan går det nogle gange med kulturprodukter. Gabold er en gammel mand og gamle mænd har det med at ævle. Sådan er livet, og det skal man kunne rumme og forstå. Videre!

 4. Af Niels B. Larsen

  -

  Ganske som Gabold og Bornedal har jeg yndlingsaversioner. Én af de mere fremherskende er aversionen mod Gabold, Bornedal, Carsten Jensen og lignende slibrige personager, som føler sig kaldede til at ville skose andre for deres meninger og afrette dem til den efter deres subjektive meninger sande smalle dydens sti. Samtidig med at de udgyder verbale fækalier over de formastelige – jvfr. det skimlede kældermenneske Carsten Jensens roden rundt i rendestenen.

  En anden aversion er de snakkende klassers evindelige på fyrretyvende år brægen om, at ‘nu skal der gøres noget ved den totalt fejlslagne integration’. Vel vidende, at vi hører samme skingre melodi igen til næste år… og næste år… og næste år igen – samtidig med at der er opstået nye ghettoer, fremsat nye horrible krav fra muslimerne, voldtaget endnu et par dusin kvinder af ‘berigerne’ og slået endnu flere til lirekassemænd fordi unge muslimer ikke kan begå sig i civiliserede lande og kun kender én form for argumentation.

  At 1864 var et makværk, så man allerede ca. 15 minutter inde i serien, da forvalterdatteren muntrede sig på stranden sammen med daglejerens knægte. Det ville ALDRIG have fundet sted i den tidsperiode, da den arme tøs ville være skandaliseret for livstid ovenpå den tur. Hvad der efterfølgende skete i serien, skal jeg ikke kunne sige, for jeg stod af lige præcis dér. Jeg kan spotte historieforfalskning på lang afstand.

  Men jeg vil bestemt ikke kalde en serie, som skal foregive at beskrive en historisk periode, men som efter sigende gang på gang begår historieforfalskning som ovenfor nævnte, for et kunstværk. Jeg vil snarere kalde det for plattenslageri og dermed personligt anse Bornedal for at være en gemen plattenslager, som man ikke behøver tage seriøst fremover.

  Og da såvel Gabold, Bornedal og Jensen åbenlyst lefler for kulturforringerne sydfra, vil jeg gå så vidt som til at kalde dem for kulturforræderiske uslinge.

  Og skal man endelig forholde sig til, hvorvidt danskerne bryder sig om kunst eller ej, må man jo først tage stilling til, hvad kunst er. Er det Jytte Abildstrøms afsindige fjanterier eller skal vi over i Shakespeare? Er det Asger Jorn eller Jens Jørgen Thorsens smørerier? Eller er det Thorvaldsens statuer eller Weiweis fjollede bambusmand?

  Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker – og det er ikke opløftende overfor de nyere “kunstnere”.

  Og jeg foretrækker god, gammeldags nationalkonservatisme fremfor den påberåbte, men ikke-eksisterende ‘globale samhørighed’.

 5. Af Henrik Knage

  -

  Hvis man ikke kan få det bedste, og det kan man ikke med hverken Bornedal, DR, eller Gabold – så en man nød til, at tage til takke med det næstbedste.

  Det bedste er ikke noget DR har skabt, men derimod noget de enten har købt, eller stjålet fra andre. Derfor burde DR regenererer sig selv, fra at bilde den danske befolkning ind, at være opfinder – til at blive formidler af allerede udgivet viden, li´som enhver anden bladkiosk i Italien.

  Man behøver ikke have gået på universitetet for at have kunnet smage en grim smag, ved 1864. En grim smag af et uforbedreligt skimlet kældermenneske, klædt i radikalt lilla, der er så neutralt i farven, at ingen bremsestreger i G – strengen bliver synlige. Dog er lugten forholdsvis stabil.

  De er begge, efter min mening begge to, en skændsel for Danmark, og selv om Danmark ikke er i stand til at servere ægte skildpaddesuppe for hele folket, af den simple årsag at der ikke er nogen skildpadder at lave suppe på i Danmark, så udgiver de sig begge, som ægte tempelriddere med Dannebrog i hånd, der forsøger at sælge forloren skildpadde, som ægte skildpadde. Det færreste har heldigvis købt efterligningen 🙂

  Og det er et klart sundhedstegn.

 6. Af Finn Larsen

  -

  Slå over på tv3 og se “familien å bryggen” . Det er borgerlig kunst.

 7. Af Henrik Knage

  -

  Fakta er desværre det, at Danmark er låst på hænder og bånd allerede. Danmark kan i realteten ikke være med i fordelingsnøgle omkring flygtningekvoter, uden også at komme komme i betragtning til kvotefordeling, af alle EU licitationer f.eks. omkring ny – byggerier og renovering af allerede byggede byggerier.

  Det er alt sammen omfanget af, og kvoter til fordeling.

  Der kommer kartelvirksomhed ind i billedet – og det er forbudt i Danmark.

 8. Af Frank A

  -

  Uanset hvor meget Støvring og hans proselytter, står på tungen for at fordømme Gabold og Bornedals virke, står udlandet ganske imponeret tilbage.

  Aldrig har DR- Drama, været så kommercielt godt drevet, og Bornedal fik glimrende anmeldelser i de udenlandske medier på “1864”.

  Se det er skudsmål der er værd at lytte til. Ikke en forsmået litterat Horn fra SDU.

 9. Af Henrik S

  -

  Frank A
  Flyt dog til udlandet , som du er så betaget af og som åbenbart bedre er istand til at forstå en dansk såkaldt historisk serie.
  Og penge er ikke alt , som du som socialist måske kan forstå.
  Eller du er måske kapitalist ? Eller værre , medlem af DF – føj det lugter af ca 1/3 af Danmark befolkning. Hvor lavt kan man synke!

 10. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Ja, hvor kommer det der med, at kunst absolut skal være venstreorienteret

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Archer

  – fra?

 11. Af Frank A

  -

  @ henrik s

  Hvorfor skulle jeg dog flytte til udlandet.?

  Et er sikkert. Skal man have objektive vurderinger af ting og sager, skal man ikke spørge dem, der står midt i det.

  DK er at regne for et landsbysamfund i den europæiske skala. At være verdensberømt i landsbyen, er ingen. Noget andet er straks gennembruddet i udlandet.

 12. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Den konservative Støvring præciserer med rette, at nationen er “forudsætningen for liberalt demokrati”. Denne forudsætning samt kravet om forfatningsreguleret magtudøvelse var kernen i de liberales målsætning blev længe afvist af de konservative – i Danmark såvel som i udlandet. Men de konservative tog ved lære og blev patrioter. Senere degenererede de liberale, som i dag forkaster national identitet.

  Ifølge Buddha er “alle tilvirkninger [ herunder menneskelige påhit … ] ubestandige, fejlbehæftede og substansløse”. I Det gamle Testamente skriver Prædikeren, at “alt under solen er jag efter vind”.

  Bornedal, Gabold, instruktøren bag opsætningen af et teaterstykke med Romeo og Julie som homoseksuelle plus alle de andre er nihilismens ynkværdige ofre.

 13. Af John Laursen

  -

  Angående kunstneres politiske ståsted så var de skrivende kunstnere Johannes V. Jensen, Martin A. Hansen, Jacob Knudsen, Knud Sønderby, Jens Kruuse, Ole Sarvig, mig bekendt af borgerlig observans.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man skal bedømme et eller andet DR program, er den logiske indgangsvinkel selvsagt venstredrejet. Hvad skulle det ellers være?

  Bevares, intern i huset, spøger man sikkert – mand og mand imellem – også med udgaven, en højredrejet venstredrejet.

  Iøvrigt kan en manipuleret historie fortælling da være en mega kasse succes, ikke mindst i udlandet, hvor ganske få kender den virkelige historie.

 15. Af Runa A

  -

  Ingolf Gabold provokerer jer.

  Det virker som han ikke kan døje DF. Det kan skyldes måske, at Katrine Krarup sidder i DR’s bestyrelse?

  DF er til finkultur. Finkultur er noget, der bevisligt er blevet accepteret som kunst, noget der er afprøvet, noget vi har set før. Det er ikke dårlig kunst, bare afprøvet. DF er også Rindalister.

  DR kunne selvfølgelig lade alle være rige i serierne. Det kunne være et interessant eksperiment.

  Vi har ju Rytteriet.

  Kunne man forestille sig en tv serie i fjernsynet, hvor alle var rige og højreorienterede og ingen fattige? Skal der ikke være nogle fattige tabere med, for at accentuere de riges overlegenhed?

  Der findes masser af serier, hvor forfatteren er højreorientetet. Vi har
  Matador. Vi har masser af gamle film om de rige, dem kan vi gen-genudsende og spare masser af penge.

  Kunne det være, at mange kunstnere har måttet kæmpe sig til toppen, fra at ikke have noget at leve af. Kunne det være derfor, at de har indsigt i de mindre bemidledes tilværelse?

  De velhavende er formentlig dem, der bedst kan trække noget fra i skat.
  Mon ikke de får sit?

  Nu er jeg ikke politisk menneske.
  Jeg er heller ikke fattig og heller ikke rig.

  DR har solgt serier til mange lande og haft stor succes med det.

  Til Henrik S
  Jeg vil tilføje en kommentar til dig. Det kunne blive endnu vanskeligere for højrefløjen at forsørge de fattige, de gamle, børnene og indvandrerne mm. hvis hele venstrefløjen blev sat i eksil, som du foreslår Frank A.

  Ville det være spændene, at deltage i blogge, hvis alle var enige?

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  Definitioner på nationalisme.

  Oxford Dictionaries:

  “the desire by a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country (sometimes disapproving) a feeling of love for and pride in your country; a feeling that your country is better than any other.

  Den Store Danske:

  “Nationalisme, i daglig tale en stærk eller yderligtgående nationalfølelse, der ofte er forbundet med fremmedhad, racisme og aggressiv militarisme; se også chauvinisme, fascisme og nationalsocialisme. En mere positiv form for nationalisme udtrykkes med betegnelser som fx patriotisme”.

  Jeg har tidligere skrevet, at jeg ikke finder nationalisme sympatisk. Og slet ikke den form for vanvittig nationalisme, man så i Danmark i 1864.

  Jeg foretrækker til enhver til patriotisme.

  “patriotisme, fædrelandskærlighed; en patriot elsker sit fædreland og arbejder for det på en uegennyttig og selvopofrende måde. Patriotisme var, bl.a. i Danmark, rammen om den politiske debat i årtierne omkring 1800, hvor fædrelandskærlighed blev betragtet som den vigtigste dyd for den gode borger, idet den skulle sikre, at han tilsidesatte egeninteressen under hensyn til det almene bedste.

  “Ordet patriotisme kommer via latin af græsk patriotes ‘landsmand’, opfattet som afledt af patris ‘fædreland’, svarende til latin patria, og -isme.
  Patriotisme kan opfattes som en politisk nationalisme, idet individets statsborgerskab s.m. sindelag og patriotiske handlinger betragtes som afgørende, mens borgerens afstamning, nationalitet, sprog og kulturelle tilhørsforhold principielt er underordnet. Patriotisme anskues ofte som en form for protonationalisme og har en mere positiv klang end nationalisme, der i højere grad tillægges chauvinistiske og aggressive elementer.”

  Med hensyn til Gabold tror jeg ikke, at det skulle komme som den helt store overraskelse, at han ikke er stor fan af Dansk Folkeparti. Han forsøger formodentlig, på sine gamle dage, at sikre sig sit eftermæle som en, der tog kraftig afstand for deres form for nationalisme.

  Lad os vente og se, hvad historien vil fortælle os.

 17. Af Erik Bramsen

  -

  Kunne det være, at mange kunstnere har måttet kæmpe sig til toppen, fra at ikke have noget at leve af. Kunne det være derfor, at de har indsigt i de mindre bemidledes tilværelse?

  Det handler nok snarere om, at saa at sige alle kunstnere lever af overfoerselsindkomst af den ene eller den anden slags, og at man frasiger sig denne genroese bistandshjaelp hvis man skider i egen rede.

 18. Af Kent Andersen

  -

  Absurd at kæde “venstreorienteret” sammen med “internationalt orienteret”. Det er jo det stik modsatte der er tilfældet! Isolering af Danmark og “nationalistiske argumenter” finder man på venstrefløjen. Ofte med intention om at sikre høje danske lønninger som fagforeningerne har sikret “den almindelige arbejder” igennem årene. DF er jo et fremragende eksempel, der bekræfter dette!

  Borgerligt liberale er omvendt oftest mere “internationalt orienterede”. Ofte med et argument om at sikre gode muligheder for danske eksportvirksomheder, og mulighed for at få “international arbejdskraft”. Dansk Arbejdsgiverforening finder man jo oftest blandt forsvarerne for “den internationale linje”. Det er absurd at mene, at man skal betegne de fleste arbejdsgivere som værende venstreorienterede!

  De korrekte ord burde være “venstreorienterede nationalister” og “internationalt orienterede borgerlige”.

  Jeg vil dog mene, at det at være “nationalist” ikke har noget med venstreorienteret/højreorienteret at gøre. Historisk set har nationalister imidlertid oftest være at finde blandt de venstreorienterede.

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kent Andersen

  “DF er jo et fremragende eksempel, der bekræfter dette!”

  Udtrykkene ‘venstreorienteret’ eller ‘højreorienteret’ er mere diffuse idag end tidligere.

  Tidligere brugte man udtrykkene i forbindelse med fordelingspolitikken/velfærdspolitikken.

  Ifølge denne definition er DF ikke et borgerligt/højreorienteret parti, men deler oftere Enhedslistens holdninger (det gælder også forholdet til EU).

  I dag bliver det også brugt om værdipolitikken.

  Her er DF ikke venstreorienteret, men nationalkonservativt højreorienteret.

  Og hverken Venstre og Socialdemokraterne er specielt højre -eller venstreorienterede. De kæmper begge indædt om midten i dansk politik som socialliberale.

  DF’s store succes beror på, at de kan kapre vælgere blandt de mange borgerlige, arbejdere samt pensionister og andre på overførselsindkomster, der frygter flygtninge og indvandrere og ønsker en strammere politik. Deres udmeldinger behøver overhovedet ikke at være realistiske, bare de virker stålfaste og beslutsomme.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kent Andersen

  “Historisk set har nationalister imidlertid oftest være at finde blandt de venstreorienterede”.

  Det er formodentlig derfor deres slagsang hedder “Internationale” 🙂

 21. Af Kent Andersen

  -

  Niels Juul Hansen : At skrive, at ordet venstreorienteret er “blevet mere diffust idag end tidligere”, er det vidst blot en noget alternativ måde at give mig ret på: Ordet er længe blevet brugt til noget andet end hvad det ellers altid har betydet i Danmark. Selvfølgeligt bliver betydningen af ordet dermed diffus. Hvis man i fjernsynet i 2 år sagde, at køer er grønne, så ville betydningen af ordet “grøn” også blive mere diffus for befolkningen.

  Du mener DF er højreorienteret? Det er ikke et problem i denne sammenhæng, at DF ifølge dig selv er socialister? Du skriver jo, at DF ofte er enige med Enhedslistens fordelingsmæssige holdninger, og det er vel fair at kalde Enhedslisten for et socialistisk parti? Ellers er alle begreber ved at blive diffuse for mig! Jeg tror ikke, at man kalder socialister for højreorienterede!

  Jeg kan dermed konkludere, at Dansk Arbejdsgiverforening også kan kaldes venstreorienteret idag. Er de også “røde”?

 22. Af Per Torbensen

  -

  Mærkeligt da seriens første afsnit havde rullet over skærmen,blev den fordømt på den såkaldte venstreorienteret avis information fra A-Z ,der var ingen grænser for kritikken -småborgerlig-nationalistisk-ahistorisk fra kommentarfeltet og det blev ikke bedre med de følgende afsnit-total fordømmelse fra den socialistiske “front”ingen nåde.
  1864 komplekset overstiger nok mildest talt stadigvæk samtlige politiske positioner og det er egentlig trist.
  I min optik en smuk ,fantastisk smuk filmet serie hvor enkelte optagelser nærmest med deres lys opsætning og opstillinger ligner billeder fra statens museum for kunst med alle vores kendte malere,igen nævnt ingen glemt.
  Historisk “korrekt”næppe men Bornedals bidrag smukt og tak endnu engang Bornedal for
  dit bidrag med din tilgang til dette emne.
  Ingen politiske partier skal dikterer uanset pengestrømmen indholdet og formen i film eller serier -fri kunstnerisk udfoldelse er et demokrati i sin ægte form-Amen.

 23. Af hans andersen

  -

  Efter at have set et kvarter af 1864 besluttede jeg ikke at spilde min tid på ulækker politisk propaganda, afskaf licensen så de radikale selv må betale for deres propaganda at tvinge andre til det er beskidt.

 24. Af John M. M.

  -

  Censur breder sig overalt i det Danske MSM
  Ekstrabladet ligefrem redigere !!!! i folkets Ytringer og sletter lystig med et nyt “filter”
  Folks Youtube kanaler slettes som Facebook slettes .
  Det er nu bredt til lokal aviser.

  stopper med at skrive , der er store kræfter på spil

  VÅGN OP

 25. Af Uffe Staulund

  -

  Slip det frie valg løs.

  Hvis DR og TV2 bliver frie, det vil sige at publikum kun betaler efter deres forbrug, på samme måde som med aviser, biografbilletter og lakridspiber, så behøver vi ikke have diskusssioner om ordsbetydning.

  De intellektuelle behøver ikke opfinde nye ord for at nedgøre modparten.

 26. Af Rikke Nielsen

  -

  Niels Juul Hansens opremsning af begreberne nationalisme og patriotisme er rigtige gode for forståelsen af, hvad vi står overfor, og hvorfor så mange danskere reagerer på den herskende -isme i tiden, nemlig nationalismen.

  At elske sit land og være en stor patriot er ikke problemet.

  Men at udsprede fremmedhad og stå for elitære holdninger der, hvis udført, kan virke undertrykkende på forskellige grupperinger blandt befolkningen, er et voldsomt indgreb og ødelæggende for den indre sammenhængskraft. Og det er den vej DF er godt på vej ud af, godt hjulpet på vej af de populistiske partier, der er bange for, at DF scorer for mange stemmer på de billige tricks.

  At kunstnere forsøger at anskueliggøre det sidste, er deres udtryk for patriotisme, og det beundrer jeg dem for.

 27. Af Otto Fabricius

  -

  Tak til Støvring! Et meget interessant indlæg.

  Disse lokale åndsfyrster i og omkring DR (og den radikale valgbrochure Politiken) har jo også det til fælles, at de enten ikke ved, hvad der foregår i udlandet – eller de vælger at ignorere det. For sandheden er jo, at der er et spændende intellektuelt miljø af tænkere, kunstnere og forfattere på højrefløjen i lande som f.eks. Frankrig, USA og England. Så Gabolds provokerende bemærkning om at borgerlige ikke interesserer sig for at lave kunst er udtryk for enten uvidenhed, selvfed magelighed eller manipulation – eller alle tre.

 28. Af Malthe P. H

  -

  Nåda Rikke.

  Så fremmedhadet kommer fra danskerne og DF? Så det er danskere der hver weekend overfalder udlændinge i nattelivet og ikke omvendt? Udlændinge er ikke klart over repræsenteret i voldtægts-statistikerne? I kriminal-statistikerne generelt? Bed du én af dine mandlige familiemedlemmer om at tage en kalot på hovedet og bed ham om at gå en tur nedad Nørrebrogade – så skal du få lov at opleve, hvad had og racisme drejer sig om.

  Ok, jeg skriver selvfølgelig om realisme og empiri og ikke følelser og forudindtagethed, så det er nok spild af krudt…

 29. Af r Nielsen

  -

  Malthe P. H.
  Dine ekstreme generaliseringer siger jo alt om din forskruede nationalisme.

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Der er nogle, der er for selvsmagendee udi kunstens ærinde/r. De fylder, og fylder sig gerne og helst med/i deres egen indbilskhed og selvforståelse. Især – hvor der kan er tale om Tordenskjolds soldater, der bliver betalt for netop at marchere – og ingen geneskuer, hvad der måske burde gennemskues, eller gør de?

  Jeg finder ikke at vi er tjent med, at store fortællinger fra vores historie ikke bliver historisk korekt behandlet, såvidt det er muligt. Isæt hvis de sælges også til udlandet – men alene for vores opvoksende generationers skyld – og vi voksnes. Få historien genfortalt og dermed opfrisket. Så kan andre måske lave en slags del-historier igen.

  Men Nicolas bro spillede eminent, ligesom den unge soldat. Billederne var mange steder enormt flotte. Så lidt ærgerligt, hvor der er bund i den kritik, der er rejst.

 31. Af Malthe P. H

  -

  Nej Rikke, jeg generaliserer på ingen måde – jeg stiller dig egentlig et par spørgsmål baseret på fakta – intet andet.

  Jeg indrømmer dog, at jeg ikke havde forventet et svar på dem.

 32. Af Jan Jørgensen

  -

  Gabold og Bornedal gør jo regning uden vært. Det historiske tema var opskriften på en storslået fortælling, der udelukkende blev smadret af en absolut uprofessionel tilgang til forståelsen af det.
  De kan med rette kaldes kultur nazister, for de lægger en ideologi ind i en fortælling, der på ingen måde yder de historiske omstændigheder retfærdighed. Deres fascistiske inspirerede propaganda lagde løgne ind i historien om 1864 og de historiske begivenheder. Alt det, de ødelagde serien med, det er det, man kalder projektion, og det giver mindelser om dette, man under den kolde krig kaldte ”menings forstyrrelse”. Man voldtog et uskyldigt tema og fordrejede historiske temaer, så man ikke kan se selve det historiske, og i stedet får man en række postulater om, at Danmark var en forbryder nation, og man så bort fra, at i hele Europa var der en national bevidsthed, der samlede større nationer i en afgørende anden selvforståelse.
  Gabold og Bornedal fremstiller således løgnen om, vi var onde, tyskerne gode. Man ikke bare lyver objektive forhold væk, såsom at Danmark historisk set faktisk var Slesvig, at vi sådan set mistede den landsdel, idet vi jo ikke havde en ordentlig grænsekontrol, vi stod svagt, da vi ikke havde sikret hæren tilstrækkelige midler, at vi mistede støtte fra Rusland, der betingede sig, vi ikke afskaffede kongens enerådighed.
  De to kultur fascister så ikke alene bort fra de væsentligste dilemmaer i optakten til krigen, men de producerede en række løgne, som de fedtede danmarkshistorien ind i, og således kan man ikke af de bevilligede 100 millioner bruge serien til undervisning.
  Man sidder jo med en frustration over, vi ikke har bedre kontrol med, hvem der bruger vores penge. Den serie er en skandale på linje med togene fra Ansaldo, politiets IT-system og lignende midler, der er smidt direkte ud af vinduet.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kent Andersen

  Jeg er enig med så langt i at begreberne er mere forvirrende i dag, MEN når du konkluderer således:

  “Jeg kan dermed konkludere, at Dansk Arbejdsgiverforening også kan kaldes venstreorienteret idag. Er de også “røde”?”.,

  så er jeg uenig.

  Venstreorienterede ønsker generelt en større offentlig sektor end de højreorienterede. DA ønsker selvfølgelig også sygehuse og institutioner (hvor børnene kan opholde sig, mens forældrene arbejder), MEN for DA kunne det lige så godt være privathospitaler, privatskoler og private institutioner, så det gør dem langt fra venstreorienterede.

  Det eneste parti, der ‘hører til’ på begge yderfløje er som jeg nævnte, Dansk Folkeparti. Derfor for bliver de ofte drillende kaldt for Danmarks Nationale-Sociale Parti.

  Noget jeg godt forstår, at de ikke bryder sig om, da det det bringer mange minder om andre tider.

 34. Af hektor Heimlich

  -

  Den danske “statsminister” er tilsyneladende fast besluttet på at følge Merkel og EU ned i afgrunden. Intelligente mennesker har evnen til at lære sig af historien -men hvem har sagt at Løkke er intelligent?

 35. Af Peder Kruse

  -

  Hvis vi udflyttede institutionen DR til Herning, nu vi er i gang, så tror jeg vi kunne få lidt mere objektiv journalistik og dramaserier med lidt mindre politisk slagside. DR i dag er en stat i staden København, og skal graves op med rod og plantes langt uden for det radikale segment.

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @MALTHE P. H

  Hvis man vil se, hvilket parti herhjemme, der er mest nationalistisk og fremmedfjendsk (se definition), kan man jo foretage en ‘body count’ og se, hvem der har flest medlemmer med racismedomme eller ekskluderede medlemmer p.g.a. racistiske udtalelser.

 37. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Ni els ju ul han sen er på alle blogs den evige fortaler for islamisering af Danmark. Bortset fra det er DR jo domineret af de radikale, og det er logisk at alt hvad DR udsender, film, tv-underholdning og “orientering” er camoufleret propaganda for “humanisternes” radikale, nykommunistiske, pladderhumanistiske og anti-danske politik.

 38. Af Rikke Nielsen

  -

  Malthe P. H.

  Øh, hvilke fakta har du præsenteret?
  Og ja, et konkret svar herfra – DF er et fremmedfjendsk parti.

 39. Af Rikke Nielsen

  -

  Hektor Heimlich

  Fordi Herning er DF’s største bidragsyder af stemmer, eller hur?

 40. Af Uffe Staulund

  -

  @ PEDER KRUSE,

  Hvis man privatisere DR og TV2, så kan de flytte derhen, hvor de føler sig bedst tilpas.
  Så har Staten heller ikke det bøvl, med at folk ikke vil flyttes.

 41. Af Svend Jensen

  -

  @RIKKE NIELSEN – 11. FEBRUAR 2016 13:54
  Citat: “Og ja, et konkret svar herfra – DF er et fremmedfjendsk parti.”

  Og ja – Det Radikaliserede Venstre er et danskerfjendsk parti.

  Hvis hveranden “flygtning” kom i arbejde, sparer regeringen 2,5 milliarder; hvis hveranden migrant bliver smidt ud af Danmark nu, sparer regeringen 25milliarder.
  Undertegnede vil til enhver tid foretrække et danskervenligt parti – ellers må jeg jo være dum dansker.

 42. Af Malthe P. H

  -

  Øhhh Rikke,

  Automatpiloten bruges heftigt af dig – nej, konstant.

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  “hvis hveranden migrant bliver smidt ud af Danmark nu, sparer regeringen 25milliarder”.

  Er der partier i Danmark, som er modstandere af, at vi sender de, der ikke har ret til asyl ud af landet?

  Vi kan ikke tage imod både fattigdomsflygtninge (migranter) OG krigsflygtninge.

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Preben Jensen

  “Ni els ju ul han sen er på alle blogs den evige fortaler for islamisering af Danmark.”

  Som ateist ønsker jeg overhovedet ikke religion blandet ind i vores politik – hverken en islamisk eller en kristen statskirke. Vi burde være kommet længere siden oplysningstiden.

  P.S. Kan du ikke få dit tastatur repareret? Bogstaverne hopper og danser, og hjælper ikke med til at gøre dine besynderlige indlæg mere forståelige.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @PEDER KRUSE

  “Hvis vi udflyttede institutionen DR til Herning, nu vi er i gang, så tror jeg vi kunne få lidt mere objektiv journalistik og dramaserier med lidt mindre politisk slagside”.

  Jeg tror, at vi kunne have sparet rigtig mange licenskroner, hvis Danmark som værter for International Melodi Grand Prix holdt det i Herning i stedet for at bygge en hel ny hal på gamle Burmeister og Wain.

  Jeg er ikke bekendt med at de bedste journalister og producenter af dramaserier har bosat sig i Herning. Du må vide noget vi andre ikke ved.

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  ombygge….sorry!

 47. Af Niels O

  -

  Der er gået folkesport i Danmark i at rakke 1864 ned.

  Her er bl.a. lidt engelske anmeldelser samt seermeninger fra IMDB:

  telegraph.co.uk/culture/tvandradio/tv-and-radio-reviews/11607902/1864-review-bbc-four.html ****/5

  imdb.com/title/tt1753353/reviews

  theguardian.com/tv-and-radio/2015/jul/09/1864-box-set-review-heimat-denmark-epic:

  “Denmark’s most expensive-ever TV series tells a very human story of one rural village caught up in a bloody 19th-century conflict”

  independent.co.uk/arts-entertainment/tv/reviews/1864-tv-review-refreshing-and-raw-a-view-of-life-in-19th-century-denmark-10256180.html:

  “1864 offers a refreshing new perspective on 19th-century history, where Britain is humbled to find itself only one of several ‘greatest’ nations on earth”

  theartsdesk.com/tv/1864-bbc-four

  ****/5

  readersdigest.co.uk/entertainment/film-tv-theatre/dvd-review-1864-%E2%80%93-epic-story-love-and-war

  “A first-rate drama about loss and heartbreak and a cautionary tale about unwise wars and misguided jingoism, 1864 is far from just another Nordic noir by numbers. It’s the history of a year that broke a nation’s heart.”

 48. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels O

  Det må være oversættelsen. Alt lyder bedre på engelsk, undtagen Villy Søvndal.

 49. Af hektor heimlich

  -

  Løkke og hans bande har fået Danmark ud i en ekstra-ordinært katastrofal situation bare for at tækkes Merkel -nu må han jo så se hvem der vil låne ham penge til kontantbidragene!

 50. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  De nationalliberale udøvede et meningsdiktatur og pressede ejderpolitikken igennem. De begik stribevis af fejl i krigsførelsen, ligesom de også gjorde i diplomatiet. På det punkt har 1864 filmen ret.

  Man må så blot forstå baggrunden, nemlig at helstatsløsningen efter den 1. slesvigske krig var umulig at leve med i længden. Danmark nord for Kongeåen havde to konkurrerende forfatninger. Det nyfødte danske demokrati kunne ikke udvikle sig frit, så længe landet var under internationalt monarkistisk-aristokratisk overopsyn gennem helstatsløsningen. Men Danmark som nation kunne heller ikke bare sige farvel til Slesvig for at redde sin egen frihed.

  Idéen med hugge landsdelen over på midten var udmærket, når man ser den på lang afstand. Går man tættere på, tvivler jeg på, at danskere og tyskere nogensinde kunne være nået til en fredelig forståelse om, hvilket af de to lande der skulle have byer som Flensborg eller Tønder. Alle vidste, at folkeafstemninger kunne manipuleres på mange måder, så det var heller ingen virkelig løsning. Det var en labyrint uden udgange.

Kommentarer er lukket.