Afskaf krænkelsesparagrafferne

Af Kasper Støvring 116

 

 

Det er blevet nævnt, at de skandinaviske lande er de første europæiske lande, der for alvor bliver islamiserede. Ikke kun på grund af den høje tolerance over for intolerance og den stærke tillidskultur, der gør borgerne svage i mødet med dem, der misbruger tilliden, men fordi myndighederne hjælper med. Om det er sandt, skal jeg ikke kunne sige, men der er ingen tvivl om, at domstolene herhjemme baner vejen ved at dømme islamkritiske udtalelser efter de tåbelige krænkelsesparagraffer som racisme- og blasfemiparagraffen.

 

Da Helsingørborgeren Flemming Nielsen anmeldte en imam for opfordring til angreb på jøder dagen inden terrorangrebet i Krudttønden, skete der intet. Statsadvokaten standsede efterforskningen. Nu er Flemming Nielsen til gengæld selv blevet dømt for racisme af dommer Ulla Ingerslev (anklageren var Bente Schnack) for denne kritik af islamismen:

 

“Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”

 

Civilsamfundet trådte til, på initiativ af Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, så på under en time blev Flemming Nielsens omkostninger dækket ifm., at han blev dømt.

 

Selv om sagen er kompleks, og sproget ikke altid lige præcist og dækkende, så må der basalt set sondres mellem islam som ideologi og islam som kultur og religion. Hvad angår det sidste, er islam en menings- og værdifuld kultur og religion, der tilbyder sine medlemmer adskillige goder. Det har jeg ofte skrevet om, bl.a. i dette indlæg og i et senere indlæg, der diskuterer nogle af implikationerne.

 

Noget andet gælder islam som ideologi, dvs. islamismen, eller i hvert fald visse varianter heraf. Her er der på visse punkter og for visse grene ligheder med nazisme. Og eksistensen af islamister er uden tvivl noget af det værste, der er sket for Vesten, eller i hvert fald for Vesteuropa, de sidste rigtig mange år. Tænk på grupper som Hizb ut-Tahrir, der ifølge Brøndbys borgmester Ib Terp er ved at omdanne hele områder til kalifater; tænk på imamer, der ifølge kendere som Ahmed Akkari, Ahmad Mahmoud og Geeti Amiri, prædiker had mod homoseksuelle og jøder, kvindeundertrykkelse og pædofili (barnebrude) inden for regi af Islamisk Trossamfund; tænk på Islamisk Stat og deres mange sympatisører i Europa, der leverer et barbari, der tåler sammenligning med nazismen: Mænd, kvinder og børn brændes, druknes, korsfæstes, halshugges, begraves levende og myrdes på anden vis i orgier af massedrab, men til forskel fra nazisterne søger IS ikke at sløre det.

 

Flemming Nielsen skriver hverken om muslimer eller om islam som religion eller kultur. Han skriver i grunden ikke andet end, hvad professor Mehdi Mozaffari skriver i sin bog om islamisme, vel nok den bedste bog om emnet på dansk. I min anmeldelse skrev jeg følgende:

 

”Mozaffari leverer en meget dybere forklaring, end vi er vant til. Han går systematisk frem, inddeler og klassificerer, og han sammenligner islamismen med de tre andre store totalitarismer, der opstår i samme periode i det tyvende århundrede: fascismen, kommunismen og nazismen, der i modsætning til islamismen ikke var religiøse ideologier, men stats-, klasse- eller racedyrkende. Det utopiske mål havde de dog til fælles. Mozaffari definerer således kort og godt islamismen som en religiøst baseret ideologi, der rummer en totalitær tolkning af islam, hvis endemål er erobring af verden med alle midler.”

 

I Danmark ville Mozaffari, Salman Rushdie og de 10 andre medunderskrivere på denne offentlige erklæring blive dømt for racisme. De skrev efter Muhammedkrisen:

 

“After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new global totalitarian threat: Islamism.”

 

Jo, helt generelt: Islamisme som ideologi er lige så ubehagelig som nazisme, og masseindvandring af og opkomsten af hjemmegroede islamister er noget af det værste, der er sket i de seneste mange år, ja, vel siden Anden Verdenskrig, altså siden nazismens storhedstid. Der er i disse ord ingen kvalitativ forskel i forhold til det, Flemming Nielsen skrev. Bliver jeg nu straffet for at skrive det?

 

Lad os gøre en ende på domstolens begrænsning af vores friheder, lad os hurtigst muligt få afskaffet “krænkelsesparagraffer” som racismeparagraffen og blasfemiparagraffen.

 

 

116 kommentarer RSS

 1. Af Niels B. Larsen

  -

  Glimrende skrevet, Støvring.

  Men desværre nok spildte ord på Balle-Lars, politikerne, Statsadvokaturen, Ulla Ingerslev og Bente Schnack.

  For Statsadvokaten udstedte i 2011 et temmeligt oprørende direktiv til retsvæsnet, hvori han udtrykkeligt gør opmærksom på , at efter en afgørelse i Højesteret bør anklagede efter §266 b ikke tillades at fremføre sandhedsbevis for de påstande, de forsøges dømt efter.

  (Man kunne så heller ikke i 2002 få lov til at fremføre et sådant forsvar, kan jeg af egen erfaring meddele).

  Flemming Nielsen blev dømt for at fremføre det af Støvring citerede. Jeg har noget svært ved at se den helt afgørende forskel på hans påstand og denne påstand: ”Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi – og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (…) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.”

  Men denne sidste citerede påstand fandt Statsadvokaten ikke strafegnet i 2006.

  Systemet synes at have noget svært ved at finde ud af, hvilket ben, det skal stå på – og alene det gør §266 b uegnet og uværdig i et samfund, som – jeg er ikke helt overbevist om rigtigheden af det – betegner sig selv som et retssamfund.

  I mine øjne overtrædes anklagedes menneskerettigheder under samtlige §266 b-sager, herunder ikke mindst retten til en retfærdig og uafhængig pådømmelse.

  §266 b sager kan næppe betegnes som andet end politiske retssager!

 2. Af Jørgen F.

  -

  …dommen er et udtryk for uvidenhed – og mod dumheden kæmper selv vores gud tilsyneladende forgæves.

 3. Af E. larsen

  -

  Man skammer sig bare så meget over at være dansker i dag. Denne “Helsingør-dommer” burde jo fyres omgående. En dansker må ikke udtale sig i fornuftige, relevante meninger – SÅ bliver han stillet for en dommer. Men de der er kommet ind i landet må sige SIMPELTHEN ALT.
  Grotesk er jo også at et dansk parti f.eks. DF må svines til og kaldes rascister og kældermennesker og folk med lav begavelse , uddannelse o.s.v. uden der sker noget som helst . Det er jo det samme – det er jo netop at kalde en gruppe /tilhængere for at være ens. Indvandrere må sige alt imod de “vantro” som de jo kalder alle os, de må kalde piger for “lud ere” ja, de må ALT. Men en person i Helsingør der siger hvad HAN mener skal straffes. Hvad laver Pind og Løkke???
  Nå, denne dom får nok i det mindste mange, mange danskere til snart at vågne op.
  Så der kan man jo takke den uduelige dommer.

 4. Af Piet Rummen

  -

  Ja fyr dem dommer øjeblikkeligt. Og når det så er sagt, så vil vi danskere have ytringsfrihed, men accepterer intetsigende og totalt blindt et kongehus, som har lovgivning på lovgivning om hvordan borgernes ytringsfrihed overfor kongehuset er totalt begrænset, som var det en bananstat med en diktator vi levede i. Vi danskere er idioter. Vil vi have ytringsfrihed så står kongehuset i den grad i første række, for intet i Danmark er så begrænsende ved lov for vor ytringsfrihed end kongehuset.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt racismeparagraffen – hvem, ved sine fulde fem, kan hitte hoved og hale i det politisk korrekte fuldemandsnak?

  Læs derefter afsagte dom – hvem, ved sine fulde fem, kan hitte rede i den gang usammenhængende bodega jura?

  Jeg opfatter helt klart dommen som politisk bestillingsarbejde. Helt på linje med politiets bevidste mørklægning af, at terroristen Omar El-Hussein bar en Koran på sig, da han blev skudt.

  Et sådant magtmisbrug kan kun iværksættes ét sted fra, nemlig justitsministeriet!

  Bortset fra det er lovbogen Koranen selvsagt ligeså uforenelig med demokrati, som andre totalitære galskaber ala nazisme fascisme og kommunisme.

  Hvis magt Danmark absolut vil gøre op med demokrati, ytringsfrihed, velfærd osv, vil det unægtelig være rart at vide – hvad er det for et mix af galskabsideologier, de vil sætte i stedet for?

 6. Af Benny B

  -

  INTET MINDRE END EN SKANDALE!
  Vi er et land i opløsning.
  Pædagogerne vil hellere servere halal kød end frikadeller.

  Historielærerne nægter, at vise muhammedtegningerne når der undervises i emnet.

  Tandlæger giver gratis behandling til migranter, mens danske hjemløses tænder rødner væk.

  Migranter får kost og logi, mens Danske hjemløse sulter og fryser ihjel på gaden.

  Politiet vil hellere klappe kage på mortervejen, end at fange kriminelle børnebander.

  Politikerne vil hellere se godt ud i verdens pressen, end at tage ansvar for befolkningen og
  landet der har valgt dem.
  Og til sidst rosinen i pølseenden. Vores anklagemyndighed og dommerstand vil hellere praktisere sharia lov end Danske lov.

  En stor storm er ved at bygge sig op i horisonten og nogle af os håber, at den vil rense og ilte vandet, så fiskene i Mariager fjord igen kan ånde og svømme frit.

 7. Af Henrik S

  -

  Ja sørgeligt. Vi får aldrig vores Danmark igen.
  Beslutningstagerne i Danmark går igennem livet med lukkede øjne. Mærkeligt at de ikke kan se , at vi efterhånden er et land bestående af tabere hvor livskvalitet og dyder stille og roligt , langsomt men sikkert , afgives i takt med at vores værdier underkastes en primitiv middelalderlig kultur ( det jeg siger er vel så racisme , efter de nye regler Helsingør ret har indført).
  Så godt som al væsentlig debat i Danmark og Europa foregår efterhånden på muslimernes præmisser. Vores øvrige problemer , som vi tidligere diskuterede , er skubbet i baggrunden.Der sker ikke længere nogen demokratisk udvikling til gavn for den oprindelige dansker.
  Jeg har efterhånden affundet mig med at Danmark er et tabt land og jeg er på vej ud.

  Støvring , din sondring mellem ideologien Islam og lovreligionen Islam er efter min mening Iøvrigt det rene vrøvl.
  Koranen og sharia vil af muslimen altid kun være eet og tilmed eet der ikke kan ændres – i al evighed.Det kan du ligeså godt indse !
  Det kan godt være du kan finde gode ting i koranen , men opvejer det de grusomme ting , som er skrevet i granit og praktiseres i vid udstrækning ? Og det bliver aldrig ændret , selv ikke i lille Danmark.
  Prøv at spørge en muslim ( enten er man muslim eller også er man ikke , der er ingen mellemting) – Nå nej muslimer må ikke diskutere koranen med en ikke muslim.
  Muslimer vil aldrig blive “moderate” uden at det kræver tvang eller vold.
  Men det er vi alt for “pæne ” (læs dumme eller feministiske) til at beslutte.
  Selv i vores eget “kristne” samfund , hvor det tilmed er os der betaler.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring,

  Jeg kan godt være enig i, at man kan komme tæt på ‘tvivlstilfælde’ i denne type sager.

  Det der undrer mig er, at at det tilsyneladende er så svært for nogle at kommunikere uden at nærme sig eller overtræde ‘racismeparagrafen’. Når jeg følger med i debatter, så er det min fornemmelse, at det er muligt for debattører at give udtryk for deres klare og utvetydige holdninger uden at komme bare tilnærmelsesvis tæt på denne paragraf.

  Tager du et parti som Dansk Folkeparti, der er rekordholder, når det drejer sig om racismedømte, så er de ofte meget konsekvente, når det gælder medlemmer, der kommer med racistiske udtalelser. De bliver ganske vist ikke meldt til politiet af partiet, men de bliver konsekvent ekskluderet – når det drejer sig om menige medlemmer. Racismedømte toppolitikere derimod klarer altid frisag – og Morten Messerschmidt betragter ovenikøbet sin racismedom som et adelsmærke.

  Er du enig i, at der her er tale om dobbeltstandarder – eller dobbeltmoral om du vil?

 9. Af Lars Kristensen

  -

  Islam er ikke en race. Islam er meneskabt. Det burde byretsdommeren vide.

 10. Af Lars Kristensen

  -

  I Calais har migranterne i årevis slået lejr uden de franske myndigheder greb ind.

  De lokale franskmænd bliver tyraniseret af disse migranter og området er i forfald.

  Nogle personer tog så selv handling og kørte nogle af migranterne væk. Har der været vold involveret skal man naturligvis tage afstand, men hvorfor vender staten sig imod borgerne?

  Hvornår bliver migranterne returneret – hvornår?

  Hvorfor er det legitimt, at en byretsdommer kan øve sindelagskontrol og sharia i Danmark?

  Og det er jo ikke kun de røde. Det såkaldte borgerlige og liberale parti, Venstre har været ved magten i årtier og er ansvarlig for denne udvikling eller nærmere afvikling af Danmark.

  Flere og flere muslimer, flere og flere migranter. Danmark er og bliver overløbet af denne udvikling og reelt koloniseret.

  De radikale – enten i det erklærede parti eller hos deres søsterparti, Venstre har en afgrundsdyb modstand med mennesket og borgeren og bruger staten imod borgeren.

 11. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  “Jo mere en stat fjerner sig fra sandheden desto mere vil den forfølge den/dem der fortsætter med at fortælle den”!
  citat/ George Orwell ( 1984 )

  – at danske domstole skulle knægte dets egne borgeres berettigede ytringer mod en fascistoid ideologi forklædt som religion er dybt foragtelig og minder, i mistænkelig grad, om de første 3 år af besættelsen, hvor det politiske establishment fordømt vore tapre frihedskæmpere og politiet, ivrigt, deltog i forfølgelsen af nævnte –
  – hvis domstolene tror, at de kan knægte danskernes ytringsfrihed tager de grundigt fejl – det samme gør de partier, der i mere end 30 år har ført det danske folk bag lyset under devisen, at indvandring var strengt nødvendigt for at kunne opretholde
  erhvervslivets behov for tilstrækkelig med arbejdskraft – den nødvendige “arbejdskraft” der idag belaster hele landets økonomi med hundrede tusindevis på permanent offentlig forsørgelse –
  – landet Danmark er idag ikke eksisterende men omdannet til en stor MASSIV GALEANSTALT til fals for alverdens velfærds-turister, lykkeriddere og samfunds-nassere , der prioriteres i forhold til etniske danskere m.h.t fortrinsret til boliger, jobs, sygehusbehandling samt meget andet – det hedder også diskrimnation af landets egne borgere og – efter min bedste overbevisning ensbetydende med
  landsforræderi – definitionen som flg.:

  …..” den/de der med fortsæt udfører handlinger til skade for ens eget lands sikkerhed eller IMOD dets interesser er landsforræder”!

  – hvad mon er det danske folks interesser..?? At blive degraderet til 2. eller 3. klasses borgere i deres eget land..??

 12. Af E. larsen

  -

  Niels Juul Hansen, der er vist ingen tvivl om at alle er klar over dine holdninger og igen kommer du med DF-tåbesnak.
  Forklar dog hvorfor du – DU må sige alt om danskere der f.eks. enten er medlemmer/tilhængere af DF som du hader og jo kommer med rene magen til paragraf 266 rascistiske udtalelser om??? Men en borger fra Helsingør må ikke sige sin mening???? Det kunne også være konservative der udtaler sig lignende om f.eks. Enhedsliste-tilhængere o.s.v. Forstå dog at vi ønsker ytringsfrihed med ret til at forsvare vores land og i særdeleshed verbalt. Hvad galt er der i det? Det var mere klogt og normalt, hvis en dommer uddelte bøder til personer der går ind for de ting der findes i Koranen og går ind for Sharia m.m.
  Du er i hvert fald ikke dansk af sind – har aldrig været det – og bliver det aldrig.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @E. Larsen

  “Forklar dog hvorfor du – DU må sige alt om danskere der f.eks. enten er medlemmer/tilhængere af DF som du hader og jo kommer med rene magen til paragraf 266 rascistiske udtalelser om???”.

  Synes du virkelig, at det er en racistisk udtalelse ar oplyse, at DF ekskluder medlemmer, der fremkommer med racistiske bemærkninger (vel at mærke hvis de ikke sidder i partitoppen)?

  Jeg vil nu nærmere betegne det som OBS! – Oplysning til Borgerne om Samfundet.

 14. Af Henrik S

  -

  Prøv at læse Jalvings blog.
  Her udspørger han en optimistisk historie professor.
  Han tror det nok skal gå , i modsætning til de dumme pessimister som bare ved deres sortsyn gør tingene værre.
  Han selv er optimist fordi – øh – det er bare noget han er !
  Han har ingen argumenter , ingen analyser , ingenting , kun en fornemmelse.
  Men han er bare optimist . Bor ved Roskilde med kone og 3 børn ( sikkert langt fra alle gettoer) og langt fra alle Nettoer i nordvestkvarteret.
  Han vil gerne have mere indvandring.
  Så ukvalificeret og alligevel optimist.
  Blev spurgt : hvad nu hvis det viser sig om 30 år at du tog fejl.
  Intet svar ! Helt ignorant !
  Det er prototypen på nutidens korrekte meningsdannere.
  De bestemmer hvordan Danmark skal se ud i fremtiden – altså mere indvandring – wir schaffen es !
  Rettidig omhu – var det ikke bare en dum kapitalist der mente det !

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Først: Tantens censur forbyder mig at svare på dine spørgsmål på den anden debat. 🙁

  Dernæst: hvis man nu mener og ønsker at give udtryk for, at islam kan sammenlignes med en ideologi, som var ret fremherskende i sidste del af 1930’erne og første halvdel af 1940’erne, så er det ikke let at undgå at skrive islam og nazisme i samme sætning, eller hur?

  Og skal man ikke have lov til det? Der kan endog føres sandhedsbevis for det på en mængde områder, hvis ellers Statsadvokaturen og Højesteret ikke bestod af vatp…inde, som vil undertrykke folks ret til at forsvare sig.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Sol & måne.

  Er solen og månen retfærdige?
  Er havet og floderne retfærdige?
  Er sproget retfærdig?
  Og hvem kan gøre sig til Herre over
  retfærdgiehedens sprog?
  Verdensorden (Tao) kender ikke
  til retfærdighed!
  Tao har ingen begyndelse og dermed
  ingen ende. Tao er ældre end tiden og sproget.
  Tao, er ikke sprogets Lov, men naturens Lov.
  Derfor kender Tao ikke til retfærdighed!
  Retfærdighed, er et metafysisk
  fænomen!
  Findes , der en universal/global
  retfærdighed og etik?
  Svaret er NEJ
  Disse spørgsmål nu har været omdrejnings
  punktet i mere 3.000 år, filosofisk
  refleksion og det er det forøvrigt
  stadig.
  Hvad, er retfærdigheden egentlig
  for et slags dyr?
  Hvem har retfærdighed og hvem har ikke
  – og hvorfor?
  Hvem kan gøre sig til dommer over retfærdigheden?

 17. Af henrik larsen

  -

  Godt indlæg Kasper Støvring,

  Ja, tingene vendes på hovedet og de forkerte beskyttes.

  Løbet er ved at være kørt. Tillidskulturen er døende i Danmark.
  Og du har ret, tillidskulturen er netop årsagen til vores svaghed.
  Tillidskultur er noget unikt for små og homogene samfund, men det er en skrøbelig kultur, som let kan ødelægges.

 18. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Er helt enig med KS. Og det er selvindlysende at hvis debatten fremover bliver undertrykt endnu mere end den er i forvejen, så ender det hele i demokratiets, velfærdsstatens og frihedens/fredens/danskhedens/tryghedens og danskernes afskaffelse. Svenske tilstande er på vej ind i Danmark.

 19. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Læs al lan han sens og bjar ne mu nks fremragende indlæg hos lilleør og henrik day. Se snaph, 180g og den korte!!

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels B. Larsen

  Jeg har erkendt, at der er grænsetilfælde, hvor jeg selv tvivler på, om dommene er rimelige (eller værd den meget opmærksomhed).

  Hvis du husker tilbage, så mente jeg heller ikke at det var rimeligt i dit eget tilfælde, situationen taget i betragtning.

  Det forandrer ikke ved den kendsgerning, at jeg ikke på nogen som helst måde deler dine holdninger. – og slet ikke ‘løsningsforslag’ på dette område.

  Selvtægt løser ikke problemerne.

 21. Af hr. pre ben jen sen

  -

  I Sverige er en hetzkampagne og etnisk udrensning af svenskerne igang. Og i diverse kredse der analyserer hvad der foregår, frygter man nu for at en art folkemord er begyndt. Har en del danske politikere Sverige som forbillede?

 22. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Konflikterne og kultursammenstødene i et land kan blive så store, voldsomme og blodige, at politikerne, journalisterne, juristerne og sagsbehandlerne mister enhver kontrol over udviklingen. Derefter følger statsbankerotten og borgerkrigen. Tiden er inde til at støtte FOR FRIHED og lignende bevægelser.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Larsen

  “Tillidskulturen er døende i Danmark”.

  Det vil jeg desværre give dig ret i, og det gælder på mange områder – ikke alene i flygtninge- og indvandrerdebatten, men overalt.

  Imellem København og provinsen.

  Imellem landmænd og miljøforkæmpere.

  Imellem vælgere og de folkevalgte.

  Imellem danskere og østeuropæere.

  Imellem DJØF’ere og resten af befolkningen.

  Imellem EU-tilhængere og EU-modstandere.

  “Tillidskultur er noget unikt for små og homogene samfund, men det er en skrøbelig kultur, som let kan ødelægges.”

  Igen helt enig. Det viser sig da også – heldigvis – at den manglende tillid vi ofte ser på landsplan ikke på samme måde er gældende i kommunerne. Her ser vi et helt andet positivt samarbejde på tværs af partiskel. Det er ikke sjældent, at vi ser borgmeste fra de forskellige politiske partier kritisere deres partifæller på Borgen.

  Måske skulle folketingsmedlemmerne lytte lidt mere til deres kolleger ude i kommunerne, der på en helt anden måde har fingeren på pulsen.

 24. Af hr. pre ben jen sen

  -

  HJEMME RØ VE RI I GENTOFTE, mor og datter gennembanket. Butikker ……

 25. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Indlæg 00.50 kom ikke på

 26. Af hr. pre ben jen sen

  -

  180g, den korte og snaph afslører hvad DR og TV2 mv. skjuler.

 27. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Preben Jensen

  “Indlæg 00.50 kom ikke på”

  men det gjorde dine indlæg kl. 00:52, 00:53 og 00:56.

 28. Af N. Jensen

  -

  Det er jo en komplet meningsløs strid om ord.

  Uanset om man kalder islam en religion eller en ideologi, så er det sørgelige faktum, at koranen (det formentlig mest afskyelige værk begået af mennesker) inspirerer tusindvis af voldsparate unge muslimer til at begå de mest forfærdelige terrorhandlinger.

  Som den franske premierminister advarer:

  Vi må vænne os til at at vi lever i en tid hvor hvor muslimsk hyperterrorrisme vil forekomme igen og igen.

  Husk Bataclan !

 29. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Retsstaten/ lov og orden er i frit fald. Der er ingen grænser for fordummelsen i det af de rødradigale indrettede skole- og undervisningsvæsen. Læs nordisk kriminal-reportage samt uhr skov og jal ving.

 30. Af Svend Jensen

  -

  Regeringen har købt sig et par måneders tids overlevelse, indtil virkeligheden indhenter dens totalt idiotiske integrationspolitik. Men så har regeringen jo også vasket sine hænder og smidt aben over på arbejdsmarkedets parter; meget smart.
  Til foråret står magtens Danmark så med nogle ubehageligt uløselige problemer:
  De 25000 asylansøgere sidder stadigvæk og venter på Godot, betalt af danske skatteydere.
  Den næste tsunami af migranter fra hele verden stormer op til foderpladserne i nord.
  EU står komplet lammet i indbyrdes kamp om abeplacering.
  Danskerne bliver mere en utilfredse med at være reduceret til skaffedyr for hele mellemøsten.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tillykke Kasper Støvring,

  Nu fik du da skrevet en blog, som alle racisterne må ind og kommentere. Og det er ikke så lidt, der kommer frem her. Bl.a. udtrykker man gerne præcis det, som man siger, man skælder ud over, såsom totalitære systemer. Det udtrykkes bl.a. med åbenlyse angreb på en dommer, hvis dom, man er uenig med. Det er simpelhen et hovedprincip i enhver demokratisk stat, at dommerne er uafhængige. De kan ikke fyres, med mindre de begår ulovligheder. Alligevel kræver stemmerne her en dommer afskediget. Men det er meget betegnende for de mennesker, der gemmer sig i DF: De er i virkeligheden dem, der ønsker et ‘kalifat’ indført: Pias kalifat.

  Problemet i Helsingør er ikke stort: Dommen går til landsretten, naturligvis; og derefter kan den søges anket ved højesteret. Systemet har indbygget mekanismer til at opfange kritikken. Det er sådan et retsvæsen i et demokrati virker.

 32. Af claus clausen

  -

  “Noget andet gælder islam som ideologi, dvs. islamismen, eller i hvert fald visse varianter heraf.”

  Vil nogen venligst forklare mig og andre hvad forskellen på islam som den er dokumenteret i koranen og haditherne samt 1400 års muslimsk handling og holdningstilkendegivelser og så islam som ideologi?

  koranen gør nemlig ingen forskel mellem de to – historisk set har der ikke været nogen forskel og (vigtigst af alt) den muslimske pædofet mohammeds egne holdninger og handlinger fremviser heller ingen forksel mellem religionen og ideologien.

  At sondre mellem islam som religion og islam som ideologi er et Vestligt drømmefoster uden hold i den virkelighed som findes derude. Det er et forsøg fra Vestligt side at opfinde en måde at kritisere islam uden at kritisere islam.

 33. Af Krister Meyersahm

  -

  Ubegrænset, uhæmmet ytringsfrihed er en umulighed.

  Lovgiver har både ret og pligt til, at opretholde den nødvendige begrænsning af det frie ord. I Danmark er ytringsfriheden en grundlovsikret ret, som dog, indenfor snævre grænser, kan begrænses af lovgiver. Menneskerettighedskonventionen, også dansk lov, tillader på samme måde lovgiver, at pålægge visse begrænsninger for ytringsfriheden.

  Når jeg nævner dette er det fordi, formoder jeg, giverne af grundloven og senere menneskerettighedskonventionen, måske har haft deres tvivl om, hvor vidt borgerne ville være i stand til, at udøve den nødvendige selvbeherskelse.

  Meget tyder på at mange, både private og politikere, ikke er i stand til at sætte grænser for deres udgydelser men føler sig berettiget til, konsekvensløst, at tømme latrinspandene over alt og alle, i ytringsfrihedens ukrænkelige navn. Men det har intet med ytringsfrihed at gøre – det er blot uciviliseret opførsel som kun fører til splid og ballade.

 34. Af Henrik S

  -

  Niels Peter Lemche
  Det er godt nok trættende med din barnlige råben ‘Racist’efter alt og alle.
  Det er der kun een grund til , at du gør : Du mangler saglige argumenter . Det ville enhver ordentligt og fornuftigt person bruge og den type person hører du så indlysende ikke til.
  Du opfører dig i stil med den Extreme venstrefløjs “antiracister” , som i virkeligheden er de rigtige racister.
  Selvfølgelig kan en dommer fyres , hvis hun er åbenlyst inkompetent .
  Det kan også ende med , at hun bliver det eller aldrig avancerer.
  Du må have været en utålelig lærer – lidt i stil med lektor Blomme .
  Hvor mange elever har du dumpet , fordi du ikke kunne lide dem ?

 35. Af Jens H ansen

  -

  På trods af racismeparagraffen, så går det jo fint for højrefløjen med at svine muslimer til.
  Hvad er det for svinerier, som højrefløjen ikke kan give udtryk for på grund af racisme paragraffen?
  Naturligvis skal racismeparagraffen beholdes.
  Det er det eneste, som får den yderste højrefløj til at moderere sig bare lidt.
  Hvorfor er det i øvrigt kun den yderste højrefløj som har problemer med den paragraf.
  De fleste andre er ligeglade med den.
  Og skænker den aldrig en tanke.
  Og bortset fra at tilsvine muslimer, så har den yderste højrefløj jo aldrig vist nogen større interesse for ytringsfriheden.

 36. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen: “Selvtægt løser ikke problemerne.”

  Enig.

  Men når man ikke længere kan stole på, at ordensmagten kommer én til undsætning – og det kan man jo vitterligt ikke – så stiger risikoen for, at selvtægt bliver opfattet som værende løsningen.

  Og når man bliver sat fast for at forsvare sin egen forretning mod indbrudstyve, så stiger også risikoen for, at løsningen bliver set som “Shoot, Shovel, and Shut Up!”

  Med andre ord: tilliden til ordensmagten og det politiske system er kraftigt for nedadgående, for folk finder ikke, at der ydes retfærdighed fra de kanter. Og folk finder, at sande udsagn ikke blot undertrykkes, men ligefrem retsforfølges, hvis det er danskere, som udtrykker dem. Samtidig med at muslimer slipper afsted med at råbe “død over de vantro”, “jeres kvinder er ludere” etc. etc.

  Kan man fortænke folk i at blive hadefulde og tage afstand fra den ideologi/-s mennesker, som udviser had overfor én selv, ens samfund og ens kultur?

  Og hvorfor skal man egentlig bakke op bag et politisk system, som man føler svigter groft og oveni holder hånden under den ideologi af skræk for at lægge sig ud med den?

  @ Niels Peter Lemche

  Der er en bagatelgrænse for ankesager. Denne dom er under den grænse, så man skal over Klageretten for at få lov til at anke. Og det ser retten sandsynligvis ingen grund til.

 37. Af henrik larsen

  -

  @Niels Juul Hansen
  Du har såmænd ret i nogle af de ting du fremhæver, om end jeg ikke helt vil placere manglende tillid mellem diverse interessegrupper på samme niveau, som den manglende tillid til vore folkevalgte og politimyndigheder som værende myndigheder som kan beskytte folket.
  At autoritetstroen er forsvundet er fint, men ikke at tilliden er forsvundet.

  I dag flygter folket væk fra midten og mod fløjene, og det er pga. af det emne som i højere og højere grad ligger nummer 1 på listen over emner som ligger folk mest på sinde. Udlændingeområdet.

  Et stykke hen ad vejen kan vi engang imellem være enige, men jeg hører absolut til den fløj som tillægger det store muslimske mindretal størstedelen af skylden for splittelsen i det danske samfund.

  Alt for mange muslimer har ikke respekt for vores samfund, og på baggrund af dette, retfærdiggør alle de kriminelle handlinger som de udfører mod danskere og samfundet.

  Ser man på problematikken omkring indvandrerbanders plyndring af supermarkeder, har KIWI fundet ud af, at hvis de ansætter muslimske mænd og tildækkede kvinder fra ghettoområdet, så kan de undgå chikane og røverier.
  Godt for reducering af svindet i pågældende KIWI, men endnu et søm til kisten indeholdende integrationen.

 38. Af Eva Madsen

  -

  LEMke anklager alle der uenige med ham for racister.
  Og det skal han naturligvis have tak for – for det er en ganske almindelig følelse / adfærd – men han mener / tror ordet er et skældsord – der må være noget han har misforstået.

  Det siges at Islam er en voldsreligion / isme og er lige så farlig som nazismen – derfor bør alle muslimer returneres til deres oprindelseslande bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager.

  Men han glemmer at ALLE mennesker er racister – i større eller mindre udstrækning – det er et NATURLIGT menneskelig adfærd – på samme måde som tørst – det må være et naturligt gen som stammer tilbage fra Neandertalerne med flere – hvor man var på vagt overfor andre mennesker, som havde et andet adfærd ( som man ikke tolererede ) og udseende end en selv.

 39. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 15. februar 2016 9:00
  “Tillykke Kasper Støvring,
  Nu fik du da skrevet en blog, som alle racisterne må ind og kommentere.”

  Støvring tillader trods alt, at vi andre kommer til orde.
  Efter et par forsøg.
  Det er der flere af hans kollegaer som ikke gør.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik Larsen

  Enig med dig i, at integrationen af flygtninge og indvandrere er det største problem herhjemme – og at det fra politikernes side har været håndteret mildelst talt amatøragtigt.

  Med hensyn til løsninger er der ikke tale om en opdeling i rød og blå stue, men DF imod alle andre partier. DF er efter min mening ikke fremkommet med et eneste konstruktivt forslag til en bedre integration, og jeg tvivler på, at de overhovedet ønsker det. Deres mange forslag (reelle løsninger er det ikke) har ingen gang på jorden, og bliver derfor kun til signalpolitik, der kan samle alle vrede og frygtsomme danskere.

  De øvrige partier har ikke evnet at fremkomme med en sammenhængende politik, hvilket også er vand på DF’s mølle.

  Det ser ud til, at politikerne nu så småt er ved at vågne op og har indset, at de alle har et stort ansvar for at gøre noget ved de alvorlige problemer.

  Tiden vil vise.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nej Eva Madsen, det gør jeg ikke. Jeg har f.eks. aldrig beskyldt JVM eller JUF for at være racister. JUF har jeg mine problemer med,fordi han næppe er det, han giver sig ud for, nemlig en dansker; men JVM har jeg stor respekt for. Han kan faktisk argumentere fornuftigt for sine synspunkter. Men der findes udmærkede definitioner på racisme, og hvis en person falder inden for, ja, så er det en korrekt deduktion at betegne vedkommende som racist. Det mest vanvittige ved dem er måske, at de kan ikke lide at blive kaldt det, de er.

  På denne blog handler det egentlig mest om antidemokrater, fordi de pågældende ikke kan skelne mellem egne holdninger og andres, og ikke har plads til andre holdninger. Henrik S (og de er altid anonyme, disse kære væsner) vil stadig kunne fyre dommere, som han ikke er enige med; men det er selve en demokratisk stats grundlag, han angriber–hvorfor, fordi han ikke aner, hvad demokrati er.

 42. Af Kim Kaos

  -

  Det er en genial dom på mange måder.

  For det første så begynder endnu flere at få øjnene op for hvad der sker med vores samfund og med tiden kan det betyde at både §266b og §140 vil glide ud.

  Men lige så genialt er det at nu kan Flemmings Nielsens udsagn:

  “Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”

  blive udbredt til endnu flere og gentaget igen og igen uden det får konsekvenser for nogen andre – for det er vel endnu ikke blevet forbudt at citerer hvad andre har sagt 😉

 43. Af E. larsen

  -

  Mon ikke b.dk skulle give “dansker-haderne” Lembcke og Juul Hans en en pause?
  Hr. Lembcke mener endda at dommere må gøre alt hvad der passer dem! Sikken et job. Det kalder han demokratisk, trods at det er ren, ren diktatur.
  Det er jo umuligt at debattere med sådanne mennesker.
  Hvad er forskellen på at sige f.eks. “alle Brøndby-fans er voldelige”, “eller alle FCK-fans har ingen forstand” , eller “alle tilhængere af Enhedslisten er kommunister” , eller alle der stemmer på Dansk Folkeparti er kældermennesker og ubegavede rascister”???? Og så sammenlignet med det Helsingør-danskeren har ytret??? Fortæl, fortæl. e

 44. Af Troels Andersen

  -

  Kære Niels Peter Lemche,

  Det er helt korrekt, at det flyder lidt over med nogle menneskers følelser, men så længe det bliver ved ord, og ønsket om, at systemet gør noget, så er det vist stadig helt i orden i en retsstat.

  Jeg er ikke jurist, men såvidt jeg har forstået kan dommen netop IKKE ankes til højere instans.
  Således kan en byret tilsyneladende afsige en principiel dom helt upåklaget ved at holde sig under en beløbsmæssig minimumsgrænse.
  Det virker vist temmelig uretfærdigt omend lovligt.

  Byretsdomme, som ankes har normalt en ret stor procentdel, som omgøres i Landsretten dvs. fejlprocenten i byretsdomme er høj.
  Derfor er utilfredsheden og ønsket om en anden model slet ikke så underlig, som du vil gøre den til. Den er helt i overensstemmelse med et retssamfund.

  I dette tilfælde er det tilsyneladende juridiske spidsfindigheder, som stempler en almindelig borger uden at han kan gøre noget. Det virker selvfølgelig, som en rød klud på retsbevidstheden og det virker besynderligt, hvis ikke byretten har været helt bevidst om dette forhold, da man udmålte straffen.

  At man så skal tage alle klodsede provokationer (hvis de er det) for det de er, og selvfølgelig holde sig for god til at hoppe i gyngen og gøre det som provokatøren ønsker, nemlig håndgribelige ulovligheder, det siger sig selv.

  De fleste moderate muslimer vil nok foretrække “Pia’s kalifat”. Det er det, der er problemet, når nu Danmark er så lille og indtil videre skattefinansieret solidarisk.

  Man kan godt være for muslimer og imod masseindvandring.
  Det er faktisk idiotisk at være noget andet.
  Muslimske danskere er her, og de bliver her.

  Men, hvis der flygtede 20000 unge kristne ortodokse russiske, amerikanske mormonske og jødiske israelske desertører fra krigszoner til et lille muslimsk land om året, ville der nok også være nogen, der reagerede.

  Specielt, hvis man blev dømt af egne domstole for at påpege, at det kunne få uheldige følger, hvis det fortsætter.

  Det har intet med racisme eller manglende empati at gøre.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Troels Andersen,

  Har du ret, er det et problem. Indrømmet.

 46. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt kan jeg kun gentage mig selv. Læs dommen, og se om du kan hitte rede i det – konstruerede volapyk?

  Denne dom må vel formodes at sætte ny retspraksis indenfor området racisme? Jeg har ikke set én eneste retslærd, der nu fortæller befolkningen – fremover er en ytring med dette indhold lovlig, hvorimod en ytring med dette indhold er ulovlig!

  Hvad er mon forklaringen på det? Fatter retslærde heller ikke, hvad nonsens dommen egentlig fastlægger af nye retningslinjer?

  Det er sgu da “retsstat”, så selv Nordkorea er en lysende stjerne på demokrati himlen!

 47. Af claus clausen

  -

  “Men, hvis der flygtede 20000 unge kristne ortodokse russiske, amerikanske mormonske og jødiske israelske desertører fra krigszoner til et lille muslimsk land om året, ville der nok også være nogen, der reagerede.”

  Med den store og skelsættende forskel, at der indenfor islams ideologi findes klokkeklare instrukser for hvad muslimmer skal gøre ved pågældende 200,000 ikke-muslimmer og det er ikke “Bedstemødre for asyl” agtige instrukser men mere på linie med Katyn-agtige holdninger….især hvis det var “jødiske isrealske desertører”.

  Men du har ret – der ville komme en “reaktion”….og det ville ikke være i form af vrede læserbreve i lokalsprøjten.

 48. Af N Jensen

  -

  Som jeg har skrevet andetsteds:

  Hvis blot den dømte nægter at betale bøden, vil bøden skulle afsones i fængsel:

  Dermed vil han på en meget elegant vis demonstrere at vi i Danmark har politiske fanger, der straffes for “tankeforbrydelser”

  Velbekomme !

  Jeg skal ellers love for at Danmark så kommer i “fint” selskab.

  I øvrigt er politikernes forelske i FN og alle deres “menneskerettigheder” tudetosset i betragtning af, de fleste FN medlemmer blæser højt og flot på samme illusoriske “rettigheder”

 49. Af John Laursen

  -

  Ja, afskaf racisme-og blasfemiparagraffen.

  Helsingør-dommen var uretfærdig og dermed en krænkelse af retsbevidstheden. Det samme var dommen i retssagen mod sigøjnerbossen Levakovic, hvor Levakovic ikke blev dømt til udvisning af Danmark og det samme var tilfældet med Højesteretsdommen i Bent Jensen sagen. Når det danske retssystem leverer den ene krænkelse af retsbevidstheden efter den anden får man det indtryk at der er gået ” politisk korrekthed ” i retssystemet ligesom i journalistikken.
  Det danske retssystem trænger i den grad til et serviceeftersyn.

 50. Af Allan Hansen

  -

  Allah velsigner Hitler!

  Tak for kaffe.

  http://www.frontpagemag.com/point/261699/we-used-say-its-just-tiny-minority-muslims-daniel-greenfield

Kommentarer er lukket.