Afskaf krænkelsesparagrafferne

Af Kasper Støvring 116

 

 

Det er blevet nævnt, at de skandinaviske lande er de første europæiske lande, der for alvor bliver islamiserede. Ikke kun på grund af den høje tolerance over for intolerance og den stærke tillidskultur, der gør borgerne svage i mødet med dem, der misbruger tilliden, men fordi myndighederne hjælper med. Om det er sandt, skal jeg ikke kunne sige, men der er ingen tvivl om, at domstolene herhjemme baner vejen ved at dømme islamkritiske udtalelser efter de tåbelige krænkelsesparagraffer som racisme- og blasfemiparagraffen.

 

Da Helsingørborgeren Flemming Nielsen anmeldte en imam for opfordring til angreb på jøder dagen inden terrorangrebet i Krudttønden, skete der intet. Statsadvokaten standsede efterforskningen. Nu er Flemming Nielsen til gengæld selv blevet dømt for racisme af dommer Ulla Ingerslev (anklageren var Bente Schnack) for denne kritik af islamismen:

 

“Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”

 

Civilsamfundet trådte til, på initiativ af Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, så på under en time blev Flemming Nielsens omkostninger dækket ifm., at han blev dømt.

 

Selv om sagen er kompleks, og sproget ikke altid lige præcist og dækkende, så må der basalt set sondres mellem islam som ideologi og islam som kultur og religion. Hvad angår det sidste, er islam en menings- og værdifuld kultur og religion, der tilbyder sine medlemmer adskillige goder. Det har jeg ofte skrevet om, bl.a. i dette indlæg og i et senere indlæg, der diskuterer nogle af implikationerne.

 

Noget andet gælder islam som ideologi, dvs. islamismen, eller i hvert fald visse varianter heraf. Her er der på visse punkter og for visse grene ligheder med nazisme. Og eksistensen af islamister er uden tvivl noget af det værste, der er sket for Vesten, eller i hvert fald for Vesteuropa, de sidste rigtig mange år. Tænk på grupper som Hizb ut-Tahrir, der ifølge Brøndbys borgmester Ib Terp er ved at omdanne hele områder til kalifater; tænk på imamer, der ifølge kendere som Ahmed Akkari, Ahmad Mahmoud og Geeti Amiri, prædiker had mod homoseksuelle og jøder, kvindeundertrykkelse og pædofili (barnebrude) inden for regi af Islamisk Trossamfund; tænk på Islamisk Stat og deres mange sympatisører i Europa, der leverer et barbari, der tåler sammenligning med nazismen: Mænd, kvinder og børn brændes, druknes, korsfæstes, halshugges, begraves levende og myrdes på anden vis i orgier af massedrab, men til forskel fra nazisterne søger IS ikke at sløre det.

 

Flemming Nielsen skriver hverken om muslimer eller om islam som religion eller kultur. Han skriver i grunden ikke andet end, hvad professor Mehdi Mozaffari skriver i sin bog om islamisme, vel nok den bedste bog om emnet på dansk. I min anmeldelse skrev jeg følgende:

 

”Mozaffari leverer en meget dybere forklaring, end vi er vant til. Han går systematisk frem, inddeler og klassificerer, og han sammenligner islamismen med de tre andre store totalitarismer, der opstår i samme periode i det tyvende århundrede: fascismen, kommunismen og nazismen, der i modsætning til islamismen ikke var religiøse ideologier, men stats-, klasse- eller racedyrkende. Det utopiske mål havde de dog til fælles. Mozaffari definerer således kort og godt islamismen som en religiøst baseret ideologi, der rummer en totalitær tolkning af islam, hvis endemål er erobring af verden med alle midler.”

 

I Danmark ville Mozaffari, Salman Rushdie og de 10 andre medunderskrivere på denne offentlige erklæring blive dømt for racisme. De skrev efter Muhammedkrisen:

 

“After having overcome fascism, Nazism, and Stalinism, the world now faces a new global totalitarian threat: Islamism.”

 

Jo, helt generelt: Islamisme som ideologi er lige så ubehagelig som nazisme, og masseindvandring af og opkomsten af hjemmegroede islamister er noget af det værste, der er sket i de seneste mange år, ja, vel siden Anden Verdenskrig, altså siden nazismens storhedstid. Der er i disse ord ingen kvalitativ forskel i forhold til det, Flemming Nielsen skrev. Bliver jeg nu straffet for at skrive det?

 

Lad os gøre en ende på domstolens begrænsning af vores friheder, lad os hurtigst muligt få afskaffet “krænkelsesparagraffer” som racismeparagraffen og blasfemiparagraffen.

 

 

116 kommentarer RSS

 1. Af Troels Andersen

  -

  Kære Niels Peter Lemche,

  Jeg håber, at jeg har forstået det rigtigt.
  Der er dog nogen, der skriver noget om en særlig Klageret. Det ved jeg mindre om.

  Ellers – hatten af for dig, som ellers er ret så bramfri i dine udmeldinger.

  Jeg tror den kommende tid bliver spændende og til tider farlig, men hvis vi holder fast i retssamfundet medens vi kan, så klarer vi det.
  Måske er det i bund og grund det Merkel mener ?

 2. Af John Laursen

  -

  Helsingør-dommen var uretfærdig og dermed en krænkelse af retsbevidstheden. Det samme var dommen i retssagen mod sigøjnerbossen Levakovic, hvor Levakovic ikke blev dømt til udvisning af Danmark og det samme var tilfældet med Højesteretsdommen i Bent Jensen sagen. Når det danske retssystem leverer den ene krænkelse af retsbevidstheden efter den anden får man det indtryk at der er gået ” politisk korrekthed ” i retssystemet ligesom i journalistikken.
  Det danske retssystem trænger i den grad til et serviceeftersyn.

 3. Af Jakse Jensen

  -

  Islam og mellemøstlig kultur er blevet de to trumfkort, der kan trumfe alle hensyn – dyrevelfærd, kvinders/børns rettigheder, det danske frisind, ligestilling osv.

 4. Af Som i et prisme - Document

  -

  […]   Afskaf krænkelsesparagrafferne […]

 5. Af Allan Hansen

  -

  Nu skal man ikke glemme muslimernes samarbejde med nazisterne
  før og efter anden verdens krig.

  Hassan al-Banna(1906-1949) blev født ind i en fattig urmagerfamilie i det sydlige Egypten.
  Som barn blev han tiltrukket af ekstremistiske og fremmedfjendske aspekter af islam, de dele, der var fjendtlige overfor vestlig sekularisme og hele systemet af rettigheder – og specielt kvinders rettigheder.
  Allerede som teenager mødtes den unge al-Banna og hans venner (der kaldte hinanden `brødre)
  regelmæssigt for at diskutere situationen i Mellemøsten, det arabiske samfunds dårligdomme og islams sørgelige tilbagegang.

  Deres angst var for en stor del reaktioner på det Osmanniskes Imperiums sammenbrud, afslutningen af det islamiske kalifat, den britiske besættelse af Egypten og de vestlige værdiers indflydelse i det arabiske samfund.
  Det var som en reaktion ¨på denne ondskab, at al-Banna grundlagde Det Muslimske Broderskab i 1928. Al-Banna rekrutterede medlemmer fra et bredt udvalg af det egyptiske samfund ved at slå på så forskellige emner som kolonialisme, folkesundhed, uddannelsepolitik, retten til naturressourcer, social ulighed, arabisk nationalisme, den islamiske verdens svaghed og den gryende konflikt i Palæstina.

  Ideologisk begrundede han sin stilling i antikapitalistisk ideologier som marxisme og specielt fascisme.
  I løbet af 30`erne voksede gruppen og bredte sig over mange andre felter end den oprindelige religiøse vækkelse, og al-Banna begyndte at drømme en større islamisk drøm: kalifatets genoprettelse.

  Og det var denne drøm, som han mente kun kunne gennemføres med sværdets magt, han for alvor begyndte at overbevise stadig flere tilhænger.
  Al-Banna beskrev i sine flammende taler, hvordan helvedes pinsler ventede kætter og muslimernes behov for at vende tilbage til deres reneste religiøse rødder, genetablere kalifatet og starte den store og endelige hellige krig – Jihad – mod den ikke islamiske verden.

  Det første store skridt i retning af al-Bannas vision om den globale Jihad var den tværnationale terrorisme i Den Store Arabiske Opstand fra 1936-39, da en af de mest berømte ledere fra Broderskabet, Stormufti Hajja Amin al-Husseini af Jerusalem, gav startskuddet til en treårig krig mod jøderne i Palæstina og de britiske mandatbestyrere.
  I 1936 havde Broderskabet omkring 800 medlemmer, men blot to år senere, i 1938, havde det næsten 200.000 og 50 afdelinger alene i Egypten.
  Alene i det britiske mandatområde i Palæstina var der 38 afdelinger under stormuftiens ledelse.
  For at nå sit større mål om global Jihad etablerede Broderskabet et net af hemmelige celler, stjal våben, trænede soldater, oprettede singmordsgrupper og oprettede `sovende` celler af undergravende støtter i hæren og politiet, hvor de kunne afvente ordren til at træde i aktion med terror, snigmord og selvmordsmissioner.

  På dette tidspunkt fandt Broderskabet, at de havde en naturlig kampfælle i Tyskland.
  Det Tredje Rige gav bevægelsen magtfulde forbindelser, og der var mere at være fælles om end blot det praktiske. Længe før krigen havde al-Banna udviklet en islamisk, religiøs ideologi, der foregreb Hitlers nazisme.
  Begge bevægelser havde som mål at erobrer og dominere hele verden. Begge ideologier var supremacitiske.

  I nazismen stod den ariske race som verdens leder, i al-Bannas islam var denne rolle tildelt islam.
  ( ” Islam úber alles,, var jo Allahs slogan.

  “Moskeerne er vores kaserner
  Minaretter vores bajonetter
  Kuplerne vores hjelme
  De troende vores soldater
  – Yahya Kemal (Beyatli).

  Begge ideologier fordrede individets underkastelse under en `folkelig`centralmagt. Begge var stærkt antinationalistiske i den forstand, at de gik ind for ophævelse af nationalstaten til fordel for et højere, overnationalt fælleskab. I islam kaldes dette fælleskab ´Umma`(de samlede troende), i nazismen `Herrenvolk`( overmenne-sket).
  Begge tilbad den forenende fællesfigur, kaliffen eller føreren.
  Begge ideologier nærede et intenst had til jøder og gjorde deres yderste for at udrydde dem.

  Mens Broderskabets politiske og militære samarbejde med Nazityskland udviklede sig, førte disse parallelle holdninger til praktisk samarbejde og i sidste ende en veludviklet alliance med den pomp og pragt, der hører til officielle statsbesøg, de facto ambassadører, samt åbne såvel som hemmelige fælles projekter. Al-Bannas tilhænger indførte hurtigt nazificerede udgaver af det traditionelle islamiske jødehad, oversatte og udgav Mein Kamp på arabisk `Min Jihad.

  De oversatte nazistisk, antisemitisk litteratur, deriblandt antijødisk karikaturer fra Der Sturmer, tilpasset til at vise jøderne som Allahs dæmoniske fjender.

  Da anden verdenskrig brød ud, arbejdede al-Banna på at bygge en formel alliance med Hitler og Mussolini. Han sendte breve og repræsentanter og bad dem inderligt hjælpe ham i sin kamp mod briterne og kong Farouks vestlige orienterede regime.
  Broderskabet efterretningstjeneste samlede på oplysninger om regimets støtter i Cairo, fulgte den britiske hærs bevægelse og tilbød denne viden til tyskerne til gengæld for en nærer forbindelse.

  Den mest kendte og mest aktive nazisympatisør i Broderskabet var ikke al-Banna selv, men derimod Hajj Amin al-Husseini, stromufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd. Som en kommentator bemærkede, er forståelsen af stormuftiens indflydelse i Mellemøsten en forudsætning for at forstå den nuværende folkemordiske holdning hos de organisationer, der bekriger Israel i dag.

  Stor muftiens indsats som brobygger mellem det nazistiske folkemord og efterkrigstidens Mellemøsten gav en varig fascistisk arv til den palæstinensiske, nationalistiske bevægelse.

  Amin al-Husseini havde en strygende karriere.
  Han var født ind i den indflydelsesrige Husseini-familie i 1895, og allerede i en alder af godt 20 var han en kendt anti-jødisk agitator og ballademager. Pludselig, i mangel af alternativer, blev han valgt til stromufti af Jerusalem i 1927.
  Da Jerusalems forgående mufti, Kamel al-Husseini, døde i marts 1921, var det meningen, at hans efterfølger skulle vælges efter den traditionelle, osmanniskes metode. Men personer i den britiske mandatregering var ivrige efter at stække den zionistiske bevægelse i området og indsatte i stedet den stærkt jødefjenske al-Husseini på posten på trods af, at han var idømt 10 års fængsel for sin rolle i de antijødiske optøjer i 1919 og 1920, hvor mange jøder i Jerusalem og Jaffa blev udsat for, voldtægt eller drab. Al-Husseini deltog aktivt i organiseringen af optøjerne i 1929, der ødelage det 3000 år gamle jødiske samfund i Hebron, og han så hurtigt Hitler og Nazityskland som en naturlig allieret i sit arbejde.

  Først i 30`erne mente mange muslimer, at en alliance med Hitler ville være nyttig i deres kamp mod briterne, og al-Husseini gik foran i disse forsøg. Så tidligt som i foråret 1933 forsikrede han den tyske konsul i Jerusalem om, at muslimerne i og udenfor Palæstina byder det nye regime i Tyskland velkommen og håbede, at dette fascistiske og antidemokratiske system måtte blive udbredt til andre lande.

  Efter sit møde med Hitler den 21. November1941 roste Husseini tyskerne, fordi de “ved, hvordan man skaffer sig af med jøderne, og det gør os allierede med tyskerne og sætter os på deres side,,.

  Den 1. marts 1944 sendte muftien dette budskab fra Zeesen: Arabere! Rejs jer i enhed og kæmp for jeres hellige rettigheder. Dræb jøderne, hvor I end finder dem. Dræb dem med jeres tænder om nødvendigt. Det er til glæde for Allah.

  I Den Store Arabiske Revolte fra 1936.39, der var organiseret af al-Husseini og finansieret af Tyskland, blev hagekorset brugt som identitsmærke på arabiske brochurer og i graffiti.
  Arabiske børn hilste på hinanden med strakt højrearm, ligesom tyske flag og billeder af Hitler blev vist frem ved officielle begivenheder. Ingen andre “arabiske,, leder turde sætte sig op mod al-Husseini, som allerede i 1938 rådede over omkring 10.000 blodtørstige kriger og morderne våben – for en stor del takket være nazistiske penge og militær hjælp..

  Stormuftien erklærede, at bestemte zoner i Palæstina var `befriet` fra jøder og briter, og erstattede loven med isalmisk Sharia-lov. Både muslimske og kristne kvinder blev tvunget til at gå med slør.
  Al-Husseini spillede en væsentlig rolle bag kulisserne for det nazistiske-inspirerede kup i Irak i 1941, hvor han opforedede naziske og nazivenlige regeringer i Europa til at sende jøderne dødslejrene og deltog i træning af de nazivenlige, bosniske brigader.

  Det frygtede og berygtede muslimske SS på Balkan udslettede i tusindvis af Serber og Kroater
  på Balkan. Al-Husseini søgte at overbevise muslimer i Europa /specielt i Balkan og Albanien om, at muslimer og nazister var brøder, og at de to folkeslag måtte stå sammen imod deres fælles fjende, jøderne.

  Al-Husseinis nazistiske indstilling blev – på trods af hans medvirken til Holocaust – fremhævet med stolthed af hans muslimske ” brødder,, også efter hans død i 1948 og i de følgende årtier.

  Kilde: De nazistiske rødder til Palæstinensisk nationalisme. By David Meir-Levi.
  Oversat af Henrik Ræder Clausen. Forlaget Rafael 2007.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Troels Andersen,

  Det tror jeg, er Merkels anliggende. Hun kom fra en totalitær stat, og ved, hvad de betyder. Da hun i Grækenland sidste år blev mødt med råb om at være nazist, svarede hun bare bagefter, at når man voksede op i et land, hvor man røg i fængsel for blot at have en mening, så skal demonstranterne have lov til at råbe, hvad de vil. Men, ok, hun er også den bedst begavde blandt øjeblikkets politikere.

  Men sagen i Helsingør skulle stadig sendes videre, fordi det er en principiel sag. Men jeg er lige så lidt jurist som du, og deres særlige sprog er ikke beregnet for udenforstående.

 7. Af Allan Hansen

  -

  Ræven går derude mor!

  http://snaphanen.dk/2016/02/12/douglas-murray-impossible-things/#more-185474

 8. Af Birger Nielsen

  -

  “Lad os gøre en ende på domstolens begrænsning af vores friheder, lad os hurtigst muligt få afskaffet “krænkelsesparagraffer” som racismeparagraffen og blasfemiparagraffen.”

  Enig med KS.

  Hvorfor skal man egentlig have respekt for religioner, som alle er blevet skabt for over 1500-2000
  år siden, og som bygger på myter, magi, mysterier og legender, men som desværre flere milliarder
  uvidende sjæle stadig dyrker i deres håbløse uvidenhed. Religion er også magthaveres, imamer og
  præsters magtsyge i forhold til de stakkels troende individer, som ikke ved bedre. Hvornår slipper vi
  dog af med alle disse absurde religioner, som skaber splid, krige og fordummelse ?

 9. Af Svend Jensen

  -

  Gave til de islamofile:
  En kristen dansker er netop blevet iagttaget i Helsingør for en grov racistisk islamofobisk handling. Han nægtede at vige på et fortov for en ung syrisk migrant der gik i modsat retning. Efter forbrydelsen måtte den stakkels migrant have psykologisk krisehjælp. Den skyldige fortsatte uanfægtet i sin retning uden at vise det mindste tegn på anger.

 10. Af Tobias Rasmussen

  -

  KS kan kun være DFer når manden plæderer for ophævelse af grundlæggende demokratiske værdier ekspliciteret i Grundloven. Men måske handler det netop om det – et “ændret” demokrati i henhold til DFs verdensbillede. Altså at de love og regler som DF ikke “synes er demokratiske” skal sløjfes og så er det det tilbageværende der er det demokratiske??? Altså at Grundloven skal laves om efter DFs partiprogram??

  Hvad med Søren Pinds overvågnings program som DF jo også er med på?? Er det så også en del af DFs forståelse af demokrati?? Udlændinge spørgsmålet kender vi jo alle.

  Ytringsfrihed baseret på talrige domme skal gøres frit. Men hvor var KS de sidste år da danske borgere blev friheds berøvet i deres demokratiske ret til at demonstrere ved bla. Cop15 topmødet og ved Tibet demonstrationerne? Over 2000 mennesker er de 2 sidste år blevet ulovligt friheds berøvet i DK?? For KS (og DF) handler ytringsfriheden om Muhammed tegninger (og selvfølgelig ikke Lars Løkke tegninger) og så selvfølgelig når de selv bliver dømt for racisme.

  Men der kommer som bekendt sjældent røg uden at der er ild og det er da påfaldende at det kun er DFere der dels bliver dømt for racisme og dels ønsker den afskaffet når alle andre borgere kan opføre sig ordentligt. Det fortæller meget om DF vælgere at man i stedet for at se indad og på hvorfor DF holdet så tit får røde kort når andre hold ikke gør så angriber man at det overhovedet er muligt at få rødt!!

  Der er nogle der har glemt historien og glemt hvad demokrati er – ikke mindst DF vælgere der svælger sig i let købte hurtige overskrifts fortællinger og inddirekte giver køb på de grundlæggende demokratiske værdier Grundloven bygger på.

  Kan KS således sige at alle borgere i dette land er lige uanset race, køn og religion? Kan DF vælgere?? Relativt vigtig præmis i det det såmænd er en af grundpillerne i vores demokrati!! Nej, det her handler ikke om at man skal ind og pille ved Grundloven, men om hvor demokratisk DF i virkeligheden er!! Det er i hvert fald tydeligt at KS ikke argumenterer for demokrati.

 11. Af E. larsen

  -

  Merkel (se den korte Avis) er nu i gang med at ville censurere og slette facebook indlæg der er anti-muslimske!!!!!!!!!!!!! Kan vi være nærmere bananstater i EU?? Nej.
  Selvom undertegnede kunne heldigvis aldrig drømme om at benytte facebook, men det gør de unge, uvidende jo i mega-stort omfang.
  (tak Lemcbke at du også erkender at du er fan af mutti-M). Sverige er du også vild med. Det kni ber lidt mere med danskere, jyder m.fl. Du er vel egentlig ikke den samme som NJH?

 12. Af Mogens Rasmussen

  -

  Der er noget fuldstændigt tosset i debatten. Som indvandrer i et europæisk land på 8. År med en befolkning på ca 500.000 hvoraf 40 procent er som vi indvandrer flest dog fra Portugal. Ingen prøver at ændre den kultur som man frivilligt er tilflyttet – ingen. Det afholder jo ikke en fra at tale dansk, se dansk fjernsyn m.v. Jeg har dog ikke set mere end en håndfuld tildækkede personer hernede. Årsagen er nok de sociale ydelsers størrelse. Så problemet i DK er således ikke indvandringen men de personer som kommer. I den forbindelse må men så kalde en spade for en spade og indrømme at den muslimske holdning ikke ligefrem er forenelig med den europæiske levevis. Det er denne debat som mangler måske af gode grunde. Politikerne vil nok ikke indrømme, at de har taget fejl. Det er ikke normalt, at det er gæsterne som bestemmer menuen. Derfor er selve problemet, at man har inviteret de forkerte gæster med en religion som gør det umuligt at leve sammen.

 13. Af Torben Michael Kaae

  -

  § 266b skal omskrives/redigeres.
  Saglig og dokumenteret kritik af en politisk ideologi = Politisk Islam = Sharia, eller af andre trossamfund, der kommer til udtryk i kronikker, kommentarer, perspektiv, opinion og læserbreve, ved offentligt holdte foredrag, de elektroniske medier medregnet, bør under ingen omstændigheder medtages i § 266b. Dét er en direkte krænkelse af Ytringsfriheden, en indskrænkelse af vore grundlovssikrede rettigheder, thi som skrevet står:
  Danmarks Riges Grundlov – § 77
  “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
  Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres”.
  Tilbage bliver således alene “skrivefrækheden” i for eksempel graffiti, håndomdelte skriftlige opråb eller anstødelige billeder eller andet lignende, der er strafværdigt, som med tilråb:>> trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering<<.
  Strafferammen kan enten bevares eller efter behov, og sagens beskaffenhed i øvrigt, under alle omstændigheder skærpes ved at den lovgivende magt, forinden lovændringens offentliggørelse, forhøjer minimumsstraffen.
  De her foreslåede ændringer vil bibringe større klarhed og retssikkerhed og bevare vor personlige frihed, men forsat under ansvar for domstolene.

  M.v.h. / tmk.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er det en almen gældende dansk retsregel – at ukendskab til lovgivningen ikke frikender en fra evt strafansvar.

  Men basis for den regel må logisk set være lovgivning, alle forstår. Hvem forstår det usammenhængende ævl, der står i racismeparagraffen? Og hvem forstår det tilsvarende ævl, der er udtrykt i dommen fra Helsingør byret?

  Kort svar – INGEN! Det har intet med retssamfund at gøre. Det er udtryk for politisk magtmisbrug a la nazi Tyskland!

 15. Af Rikke Nielsen

  -

  Nu er det jo ikke sådan, at fordi $ 266 b har kælenavnet “racismeparagraffen”, at den ensidigt fokuserer på race/racisme. Paragraffen fokuserer på beskyttelse af en gruppe af mennesker mod trusler, forhånelser eller nedværdigelser indenfor race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

  Har en Imam virkelig udtalt trusler mod jøder ved at opfordre til angreb/mord, så hører disse trusler derfor klart inde under $ 266 b (og måske endda under andre paragraffer i straffeloven) såfremt de er udtalt offentligt eller med fortsæt til udbredelse. I Tyskland blev den pågældende imam dog også dømt for tilsvarende udtalelser.

  At så Flemming Nielsen ikke kan holde sig på måtten, må stå til hans eget ansvar:

  “Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”

  Personligt er det ikke svært at finde tekst i ovenstående afsnit, der er en forhånelse/nedværdigelse af islamister, der ifølge den danske ordbog fortolkes således:

  “At være islamist indebærer ud over en personlig religiøs identitet som muslim, at man samtidig ønsker en islamisk stat baseret på islamisk ret”

  Dvs. en islamist er også en muslim, og hermed træder den del af $ 266 b, som handler om tro i kraft.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Rikke Nielsen, hvis nu omtalte Flemming Nielsen havde udskiftet ordet nazisme med feks fascisme eller kommunisme – ville det så også, efter din mening, være udtryk for forhånelse eller nedværdigende behandling af islamister?

 17. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Lad nu være med at trække nazisme/racismekortet. Islam har måske nogle fællestræk med omtalte, men debatten bliver nemt afsporet.

  Afskaf blasfemi og racismeparagraffen, der kun vender den ene vej altså mod os etniske danskere. Så bliver vi vel fri for tåbelige, verdensfjerne domme som omtalte

 18. Af Sping Tath

  -

  Afskaf roden til problemet!

 19. Af Rikke Nielsen

  -

  Jan Petersen

  Dvs. du konstruerer sætningen “Ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som …. fascismen” hvilket svarer til “muslimer”=”fascister”….. I min optik ja, så er der tale om en forhånende/nedværdigende udtalelse mod en tro, men jeg kan jo ikke svare på vegne af en dommer.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Rikke Nielsen, OK – så hvis jeg forstår dig korrekt, er totalitær lovbogen Koranen egentlig bare udtryk for et slags alternativ “demokrati”, hvor alle “frit” kan deltage under ensrettede islamiske regler! Korrekt forstået?

 21. Af J F

  -

  Dommen er lige i overkanten. Men la’ være med at pille ved §266b. Julius Streicher ville have haft det meget svært, hvis den fandtes den gang…

 22. Af E. larsen

  -

  Rikke Nielsen, du er som sædvanlig den samme. Hvem kommer med “trusler” ??? Manden fra Helsingør har da INGEN TRUSLER KOMMET MED. Stakkels dig du er mini-mini begavet og forstår – eller vil ikke forstå hvad der er i gang i Danmark der engang var et demokratisk land. Skam dig.

 23. Af Rikke Nielsen

  -

  Jan Petersen, du taler volapyk.

  Koranen og din holdning til den, har intet med dette at gøre – så længe du udtaler dig om den indenfor lovens rammer. Og det er vel ret let for dig selv personligt at vurdere, hvornår du bliver truende/forhånende/nedværdigende overfor den i loven angivne målgruppe.

 24. Af Rikke Nielsen

  -

  E. Larsen

  Troede du havde læst loven?

  Er det kun trusler, der er en del af loven?

  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 25. Af Jan Petersen

  -

  Rikke Nielsen, apropos volapyk – gider ikke spilde mere tid på dig. Men tak for “åndsrig” debat – griner!

 26. Af Rikke Nielsen

  -

  Jan Petersen
  Selv tak

 27. Af Allan Hansen

  -

  Til almen orientering.

  Lige for en ordens skyld!
  1), Så er det faktisk ikke mig
  der har skrevet det indslag, som jeg bragte hos
  Lilliør Søndag d. 14/2 20016 kl. 18.08
  men et kopi jeg tog da jeg skrev på JP
  for snart 10 år siden fordi jeg fandt det meget dynamisk.
  Hvem, der egentlig bragte det til torvs kan jeg ikke lige
  huske, men de kunne være en, der kaldte sig for “moefoe,,
  Om “moefoe stadig skriver på JP kan jeg af gode grunde
  ikke vide, da jeg ikke længere læser blogs på JP
  men kun overskrifter ( men det burde jeg måske?)
  Hvis man nær læser hele indslaget, så fremgår det klart
  og tydeligt, at det sammensat af en masse citater –
  det er med andre ord heller ikke “moefoe,, der har skrevet
  det. Måske er han/hun gået bort ved naturlig afgang
  (det vender vi tilbage til).

  2). Når det så er sagt så forsøger jeg ikke, at løbe fra noget
  Jeg er en venlig og ærlig mand, som til en hver til kan
  stå inde for mine ord og handling.
  Lad mig understrege, at der findes andre bøger med
  samme tema Nazi/islam dog ikke på dansk – dem
  kan du finde på Amazon under “books,,

  3). Men hvor stammer disse citater fra?
  For at finde svaret er det navnet Carig Winn
  vi skal fokuserer på ham kan man finde under Prophet of Doom
  hvis han da stadig lever?
  http://www.prophetofdoom.net/

  Jeg er systemkritiker (alle systemer)
  og desuden oplysning og information
  konsulent (alle oplysninger og informationer)
  Intet er for stort eller småt.
  Og når jeg bringer disse ting til torves, så er
  det fordi jeg er født og opvokset i en fri kultur
  med en fri kulturdebat, og det skal der laves om
  på, blot fordi vi har fået gæster!

  Jeg har sagt det før, men jeg gentager gerne:
  Jeg er ikke muslim hader, men islamkritiker.
  Det gør en stor forskel. Det er med andre ord
  “systemet,, jeg kritiserer og ikke manden på
  gulvet.
  Efter min mening er det muslimerne, der har
  betalt den højeste pris for alle islams forbrydelser.

  Mvh. Allan Hansen

 28. Af Niels B. Larsen

  -

  “Efter min mening er det muslimerne, der har
  betalt den højeste pris for alle islams forbrydelser.”

  Ingen tvivl om det. De har ikke haft bare én festlig time siden mr. Mo kæftede op i Mecca.

 29. Af Jan Rosberg

  -

  Kære Kasper Støvring
  Hvor er jeg enig med dig.
  Mvh. Jan Rosberg

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels B. Larsen,

  “ikke én festlig time”

  Hvad er det dog for et naivt fjendebillede, du opererer med. Det, du kan hænge dit fjendskab op på, er de gentagne eksempler på, at religiøse strammere har fået overtaget, for det startede faktisk meget godt med umayyaderne, men siden er det gået op og ned–som det sådan set også er gået med kristendommen. Tænk hvis mennesker med ideer som Amish havde hersket i den kristne verden. Det er et problem med al religion.

 31. Af Benny b

  -

  Niels Peter Lemming.
  “gentagne eksempler på, at religiøse strammere har fået overtaget”
  Det er det, der kaldes en tendens.
  Vand plejer også at falde ned af.

 32. Af Svend Jensen

  -

  Én ting kan alle vistnok blive enige om – de illegalt indvandrede migranter er kommet til Danmark med hatten i hånden. Ingen har beskrevet bare nogenlunde præcist hvad de illegalt tilvandrede migranter kan tilbyde Danmark, udover en billig ufaglært arbejdskraft, som Danmark overhovedet ikke har brug for.
  Vi har modtaget en stor flok mennesker, der tigger og beder om at blive optaget i den danske civilisation, men hvor mange af dem som fyldig bagage medbringer en antikristen, antivestlig ideologi. Det siger sig selv, at med et sådant udgangspunkt, vil det være nødvendigt at omskole de tiggende migranter, således at vi ikke risikerer at de mest rabiate af dem kompromitterer danskernes fysiske sikkerhed. Det koster dyrt.
  Vi har ikke bedt om dem, de har meget lidt at tilbyde, de må gerne rejse hjem igen snarest.

 33. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Lemche

  Med min tid i Saudi som ballast er det sgu mere end svært at finde lyspunkter i den afsindige ideologi.

  Jeg har stor medfølelse med de millioner af mennesker, som henslæber en ulidelig tilværelse under islams tunge åg til ingen verdens nytte.

 34. Af Clara Fønss

  -

  Vi har her på bloggen hørt meget om hvordan en dommer skal kunne fyres fordi, hun håndhæver en lov, som hun er ansat til at håndhæve.

  Blogskriver spørger om racismeparagrafferne skal fjernes. Efter at have læst en del kommentarer her på bloggen, sammenstillet med udtryk fra andre medier, så mener jeg nej.

  Her er der på bloggen også kommentarer om, at 1000-1500 år gamle religioner ikke skal have indflydelse på, hvordan vi lovgiver i dag. Det er nu engang sådan, at vores nutidige kultur og lovgivning bygger på en ældgammel kultur, i vores tilfælde, først hedensk kultur og senere kristen kultur. De levn, som vi ikke bryder os om, fra den kultur, kan vi selvfølgelig fjerne ved lov, hvis der er flertal for det i Folketinget. Gå ind i politik, hvis I vil ændre noget.

  Det fuldt ud muligt at udtrykke utilfredshed med den aktuelle dom ved at andvende saglige og sobre vendinger.

  Måske er det asatroens kontante kultur, der udtrykkes i DF ’s politik, blandet sammen med en streng kristen kultur, fra især Krarupperne det, der skaber DF? Det giver et ejendommeligt konglomerat.

  Hvis nogen synes, at muslimer skal lære dansk og i større grad deltage og bidrage til det samfund vi lever i, er det fuldt ud muligt at formulere sig om emnet på en ordentlig måde. De forslag, der måtte komme, ville måske også have en lettere gang på jorden, hvis de blev udtrykt på en anstændig måde. Vi kan sagtens gå rundt og sige frække ord, det gavner ikke sagen, hvis man har noget på hjerte.

  Vi har et demokrati og det skal vi værne om. Vi skal ikke lave ad hoc lovgivning, det giver ikke nogen stabilitet i vores samfund. Snak om guillotiner, mener jeg hører til i tidligere Frankrig.

 35. Af Eva Madsen

  -

  Venligboerne , flygtningeindustrien, godhedsindustrien ,nyhedsformidlingerne og de venstreorienterede er forarget over at flygtninge “børnene” — også de over 70 % procent af dem – du ved dem med bamser og skæg – får frataget deres mobiltelefoner.

  Hvordan har disse ” børn ” råd til at have en mobiltelefon og endda have råd til at ringe til Langbortistan ????

  Er det menneskesmuglerne der betaler??

  Hvordan kan de passe på deres mobiltelefoner , men ikke passe på deres personlige papirer

  Det er da helt klart at telefonerne skal konfiskeres for tjekke , hvor “børnene ” kommer fra ., når nu børnene ikke selv ved det – eller lyver.

  Er det snart ikke på tide at stoppe for den megastore besættelse ,vores land dagligt bliver udsat for , af lykkeriddere og velfærdsflygtninge fra den tredje verden ??? og få dem returneret hurtigt – uden at de skal igennem årelange asyl ansøgninger og undersøgelser

  Vi bør stoppe øjeblikkeligt for al asyl og etablere en ordentlig grænsebevogtning..

  Vi bør også stoppe tredje generations terroren i og i nærheden af vores indvandrerghettoer ,der forårsages af de utilpassede – perkerbørn og unge .- så de forretningsdrivene og de etniske Danskere ikke konstant udplyndres.

  Udvis dem – ud af Danmark med dem og eller send dem til en øde udbygd i Grønland

  Danmark er endt i et Muslimsk helvede – som Nyrup sagde til DF stuerene bliver I aldrig .!!
  Den kan også adresseres til Muslimerne – Danskere bliver I aldrig.!!!

 36. Af Henrik Knage

  -

  Man kan ligesågodt først som sidst skyde en hvid pil efter en positiv løsning på noget som helst, med den regering der sidder nu.

  Jeg har aldrig set noget lignende, eller oplevet en regering, der er så mudret sammensat som noget overhovedet kan blive.

  Det er en skandale at følge dem i deres arbejde, hvor de kaster sig ud i den ene ulykke efter den anden, og vælger at beskæftige sig med alt muligt uvæsentligt, som kartoffelskrællere i nattelivet, forkerte tal på miljø osv. Det er sq lige før jeg tror, at hvis de kommer til at lave noget rigtigt, så er det noget der sker ved en fejl.

  Danmark ligner snart det gamle DDR og Sovjet, med al den overvågning til ingen verdens nytte.

  Skrid Lars Ledvogter – og bliv væk. Din tid som politiker er og bliver slut – du kan bare ikke selv se det.

 37. Af Henrik Knage

  -

  Er der nogensinde blevet fyret en dommer i Danmark?

  Hvis ja – i givet fald hvem?

 38. Af Henrik Knage

  -

  Det er vist nemmere at lære at flyve som en fugl, end at få en dommer fyret!

 39. Af Clara Fønss

  -

  Eva Madsen
  Du er måske ikke af dansk afstamning. Ligegyldigt hvem du er, er du en person, der ønsker at opildne debatten. Dit følesesladede udtryk og det sprog du efterlader, tyder på affekt.

  Meget få mennesker staver, skriver eller udtrykker sig helt korrekt. Jeg f.eks. er vokset op med to kommaer, men kan ingen af dem korrekt.

  Men Eva, dansker staves ikke med stort og meget få ældre mennesker ville have dit sprog. Et andet udtryk du bruger er “at stoppe for den megastore besættelse”, er et yngre udtryk og muslimer staves med lille m. Her skal muslimsk også staves med lille.

  Hvis du er fremmed, så skulle du komme ud med dine frustrationer på en lødig og ordentlig måde. At lægge danskere ord i mund, som de ikke har sagt er ulødigt. Jeg forstår unge muslimers frustration, det er utåleligt, at blive skudt noget i skoene hele tiden, derfor er det vigtigt at uddanne sig og få et godt job.

  Hvis du er dansker, er du langt ude. Der er meget få danskere, der taler, som du gør. Ingen har omtalt afrikanere så dårligt, som du har.

  Jeg græmmes.

  .

 40. Af Jan Petersen

  -

  Clara Fønss, som du så korrekt selv skriver, bygger vort samfund anno 2016 på alt det, vi kan aflæse i bagklogskabens klare lys – eller historien om du vil.

  Da nyere europæisk historie har udviklet tre totalitære rædselstegimer (nazisme, fascisme og kommunisme), som ingen vel ønsker gentaget. Er det vel rimeligt at forsøge at dechifrere totalitær lovbogen Koranen, for at finde ud om islamisme bare er en ny vederstyggelighed. I så fald er man jo ligesom nødt at bruge ordene – nazisme, fascisme, kommunisme og islamisme. Hvordan skal man ellers debattere?

 41. Af Eva Madsen

  -

  Clara Fønss

  Kære Clara
  Da jeg gik i skole i 40-50 erne lærte jeg i skolen ( privatskole ) at man satte kommaer på flg. måde .
  Man sætter JEG foran hvert ord – f.eks. = jeg din – jeg fede- jeg landsforræderiske -jeg ko .
  I ovenstående var der ikke bid. !!!
  Men skriver jeg = Hvad rager det dig om jeg er dansker eller ej – skal der nok et komma efter dig og sikkert efter ej – afhængig hvad der kommer bagefter.

  Da jeg kan se at du en litterær person der læser Søren Brun
  kan jeg også græmmes – men på dine vegne. !!!

  Jeg skriver normalt Dansker med stort for at lægge afstand til ikke etniske Danskere – og Muslimer med stort for fremhæve at de er muslimer . !!

  Såre simpel – så spar dine bekymringer på mine vegne – du har sikkert nok i dine egne.

 42. Af Forslag til ny amerikansk højesteretsdommer | Uetisk Råd

  -

  […] Ulla Ingerslev (født i […]

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  Jeg er helt enig med dig i, at fanatisk fundamentalistisk islamisme ikke bør finde indpas herhjemme, hvor vi har en lang, demokratisk tradition.

  Med mit demokratisk sindelag er jeg dog også temmelig bekymret over de holdninger vi ser på den yderste højrefløj, især i Dansk Folkeparti.

  Et parti der vil

  – straffe hele familer kollektivt

  – forbyde at der tales på andre modersmål end dansk på offentlige steder

  – forbyde parabolantenner

  – tvinge flygtningebørn til at leve isoleret i lejre i op til 5 år – og længere

  Noget vi normalt forbinder med totalitære stater.

  Også Søren Krarup, partiets værdipolitiske ‘overvismand’, har nogle ret besynderlige holdninger.

  “Hvis vi ikke tror på Guds ord om, at vi er skrøbelige og syndige mennesker, så er vi i grunden ikke danskere”.

  Så vi var tilsyneladende ikke danskere, før kristendommen blev indført. Om det var med Harald Blåtand i år 965, hvor vi blev katolikker, eller år 1536 hvor vi blev protestanter, fortæller Søren Krarup ikke, men det virker på mig som temmelig fundamentalistisk.

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN, i Hr. Sørens optik har danskerne været de samme siden Arilds tid. Han har ingen forståelse for historiske og intellektuelle udviklinger, der gør, at en dansker fra middelalderen ville føle sig meget fremmed i nutiden, og vice versa.

 45. Af Jan Petersen

  -

  Det eneste totalitær statagtige, jeg lige pt kan se i Danmark, er racismeparagraffen. Basis for demokrati er fri debat. Dermed ikke være sagt at ytringsfrihed er total. Det sikrer lovgivning om injurier, der er individ baseret.

  Men naturligvis må grupper af individer, der samler sig i politiske, religiøse eller andre foreninger – finde sig i offentlig diskussion. Den eneste farbare vej for demokrati er selvsagt, at de mest rabiate grupper kan hudflettes i den offentlige debat.

  Hvis samfundet via meningskontrol forsøger at favorisere én gruppe individer ift andre grupper af individer, afspores selvsagt den demokratiske debat – og dermed fundamentet for demokrati.

  Og det er, efter min demokratiske overbevisning, hvad der lige pt sker ved total vilkårlig anvendelse af racismeparagraffen, som pr definition selvsagt er antidemokratisk!

 46. Af Henrik Knage

  -

  Dansker, Jøde, Polak, Amerikaner, Indianer, Jyde osv. er alle med stort.

  danskere, jøder, polakker, amerikanere, indianere, jyder osv. er alle med lille.

  Men hvorfor kan man ikke finde en politiker med krøller, uden at vedkommende ligner en mislykket kloning mellem Kong Neptun og en gulvmoppe.

  Hvad er det de dypper parykken i – det ser skrækkeligt ud, især dem fra LA og R.

  Føj for Satan – sådan har vi andre da aldrig set ud – Vor Herre bevare os.

 47. Af Clara Fønss

  -

  Kære Eva Madsen eller hvem du er?

  På denne blog den 15. februar kl. 11.33 skriver du “NATURLIGT adfærd”, senere skriver du “et andet adfærd”. Ordet adfærd er fælleskøn og staves derfor således, naturlig adfærd og en anden adfærd. Et menneske, der har gået på en privatskole i 40/50 erne ville aldrig lave disse fejl.

  Jeg er iøvrigt kun en halv dansker og har tilknytning til udlandet. Derfor skriver jeg dansker med et lille d, idet jeg ikke er ren, ifølge din terminologi. Så kom bare an med alle dine eder og forbandelser. Jeg kan tage det.
  Jeg græmmes igen, men nu kender jeg dig. Kvinde er du ikke.

 48. Af Kim P Olsen

  -

  Clara Fønss

  Nu hvor du selv irettesætter andre omkring sproget, bør du vide, at dansker altid skal staves med lille d…..

 49. Af Clara Fønss

  -

  Til Kim P Olsen
  Se min kommentarer fra 13.02. Jeg ved godt hvordan ordet staves. Eva Madsen? skriver, at hun? Skriver danskere med stort D for etniske danskere. Fordi jeg kun er halv dansker, kan jeg selvfølgelig ikke nævne mig med stort D i Evas ånd. Læser du kun det du selv skriver?

 50. Af Kim P Olsen

  -

  Clara

  Jeg havde ikke set dit tidligere indlæg. Normalt læser jeg hele tråden inden jeg kommenterer.

  Beklager.

Kommentarer er lukket.