Islamisk lovreligion i Danmark

Af Kasper Støvring 135

 

Mange er med rette forargede over, at en imam i en moske i Danmark anser pisk og stening som legitime straffe for kvinders ”utroskab” og i øvrigt ønsker dødsstraf over frafaldne. Tidligere har talsmænd for Grimhøj-moskeen ytret støtte til Islamisk Stat. Andre mener, at imamen kun repræsenterer et mindretal af muslimerne.

 

Imamen taler om straffe i det islamiske retssystem, der har grundlag i Koranen og haditherne (sharia). Er det kun et lille mindretal, der støtter det? Det er tvivlsomt, hvis vi ser på den mest omfattende undersøgelse, der er lavet om europæiske muslimer, WZB-undersøgelsen. Her mener 75 procent af alle muslimer, at der kun findes én sand udlægning af Koranen, og 65 procent mener, at religiøse love skal stå over sekulære love. I en undersøgelse fra sidste år, lavet af Wilke for Jyllands-Posten, så man en stigende tendens til islamisering blandt muslimer i Danmark. I 2006 mente 62 procent af danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Det tal er vokset til 77 procent i dag. Undersøgelsen viste også, at 50 procent beder mere end fem gange dagligt. Ved en tilsvarende måling i 2006 var det tal blot 37 procent, og andelen der ønsker, at kvinder skal være tilslørede i det offentlige rum, er vokset fra 28 procent til 42.

 

Nu kan man jo godt mene ét og gøre noget andet. Men at moskeer udfører undergravende arbejde ift. integration, har både Ahmed Akkari i sin bog Min afsked med islamismen og Massoud Fouroozandeh i sin og Marianne Søndergaards bog Moskeernes mange ansigter for længst afdækket. Bør disse moskeer så lukkes?

 

Det mener jeg er betænkeligt. I forvejen er vores retspleje ved at skride. Der er noget galt, når man som Flemming Nielsen dømmes for racisme for at kritisere ideologien islamisme, når Lars Hedegaard anklages for at offentliggøre navnet på den mand, der (formodentligt) forsøgte at myrde ham, når den såkaldte ”spyttemand” anklages for racisme (lad dog civilsamfundets fordømmelse gøre arbejdet) samtidig med, at der ikke føres sag mod imamer, der bifalder drab på jøder, og mod almindelige muslimer, der på Facebook i fuld alvor diskuterer, under hvilke omstændigheder man må slå Yahya Hassan ihjel og altså senest imamer, der indoktrinerer sharia.

 

Umiddelbart anser jeg det altså for betænkeligt at føre retssag ift. de nævnte eksempler. Lad folk udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem. Vi har snarere brug for mere ytringsfrihed. Som det er nu, beskyttes især muslimer af krænkelsesparagrafferne, der hurtigst muligt bør fjernes. Opfordres der til vold, er sagen naturligvis en anden.

 

Men så er der følgende bestemmelse i Grundlovens paragraf 67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Det kunne være interessant art se, om den bestemmelse reelt har nogen virkning, om der kan dømmes efter den. Men hvordan gøre den universel? Hvordan forhindre, at den misbruges, så den rammer, ikke kun islamister, men – som sædvanen er – islamkritikere?

 

Hvad vi kan gøre? Vi, dvs. vores politikere, kan lave et fintmasket pointsystem og kvoteordninger, så vi undgår indvandring, herunder flygtninge, fra Mellemøsten og Afrika (og, ja, selvfølgelig skal vi stadig hjælpe flygtningene). Dét er den rette vej at gå, og disse skridt bør ledsages af en opsigelse af de konventioner, der forhindrer os i at gøre dette, og hvis EU forhindrer os, så må EU-lovene gå samme vej: i skraldespanden. Det er også, hvad de nye partier som Nye Borgerlige og Dansk Samling ønsker.

 

Hvad betyder demokrati?

 

Problemet i denne slags debatter om lovreligion, retsstat og demokrati er, at alle, også islamister, er glade for plusord som demokrati, altså ord, som uden yderligere kvalifikationer jo blot er en abstrakt betegnelse for en række procedurer, ikke for konkrete normer. Nazismen er jo det gode historiske eksempel på en magtovertagelse ved hjælp af demokratiet, det arabiske forår det aktuelle. Derfor er jeg altid skeptisk over for ønsket om ”demokratisk integration”, altså forfatningspatriotismen. I Houellebecqs roman Underkastelse islamiseres Frankrig, selv om det muslimske parti kun får relativ få procent af stemmerne.

 

Det vigtige er kulturel integration, fordi den rummer de afgørende normer. Ganske vist skal den også kvalificeres for ikke at ende i abstraktioner. Eksempler: kvinders ligestilling, anerkendelse af jøder og homoseksuelle samt ytringsfrihed. Hvem ytrer sig frit, hvornår, hvordan, om hvad, hvorfor? Vi har tidligere set målinger fra Capacent, der viser et muslimsk flertal i Danmark, der ønsker at forbyde religionskritik. Tilsvarende præciseringer er ønskelige om kvinder, jøder og homoseksuelle.

 

Er der så et flertal blandt muslimer, der er anti-demokratier i vestlig forstand? Det er igen vanskeligt at afgøre ud fra spørgeundersøgelser. For hvad menes der med demokrati? Man kan synes godt om demokrati og ytringsfrihed – igen: Det er jo plusord, som alle stort set bekender sig til – men i praksis forstår man noget andet, hvilket kommer desto tydeligere frem, jo mere præcist spørgsmålene er stillede. Altså: godt med ytringsfrihed – til en vis grænse, og grænsen går bl.a. ved kritik og satire ift. profeten eller andre religiøse dogmer.

 

Det er fuldt forståeligt, hvis muslimer ikke ønsker, at deres religion bliver profaneret, forståeligt, at de er modstandere af abort, skilsmisse og homoseksualitet. Den slags værdier gør dem på ingen måde til dårligere mennesker. Det er også forståeligt, hvis imamer ønsker at prædike i overensstemmelse med deres hellige bog.

 

Pointen er, at det gør det vanskeligt for grupper, der afviger så meget i grundlæggende værdier, at leve sammen i et tillidssamfund på kryds og tværs. Parallelsamfund opstår, fordi kultur betyder meget (det meste), i hvert fald mere end abstrakte værdier (forfatningspatriotisme). Deraf hele diaspora-temaet, som er den bærende forklaringsmodel ift. folkevandringerne. Muslimer søger derhen, især til Sverige og Tyskland, hvor der i forvejen er mange, der deler samme islamiske kultur.

 

Det faktiske tab af frihed

 

Men kan skrive alle de frihedsrettigheder, man vil, ind i alverdens forfatninger, man kan holde alle de skåltaler, man vil, om frihed som det bedste guld, man kan appellere alt det, man vil, om at vise f.eks., Muhammedtegningerne i skolen. Men hvis folk – med rette – føler sig truet, afstår de fra at praktisere deres frihed i konkrete handlinger.

 

Frihed forudsætter en fælles kultur, ikke blot abstrakte rettigheder. Frihed er dermed uløseligt forbundet med udlændingepolitik. For vores politikere har lukket grupper – islamister – ind i landet og endda givet dem statsborgerskab, selv om de er villige til at slå mennesker ihjel, der praktiserer deres frihed. Om det så er ytringsfrihed, apostasi eller utroskab.

 

I sidste ende kommer man ikke uden om at se mere konkret på selve religionen og teksterne. Koranen indeholder, som påvist af religionshistorikeren Tina Magaard, langt flere opfordringer til drab end Det Nye Testamente. Man må også se på forskellene mellem islam og protestantisk kristendom, og ikke blot på hvordan man forholder sig til teksterne.

 

Hvordan sikres sekularismen bedst i praksis? Gennem en formel, organisatorisk adskillelse af stat og kirke eller ved at give forrang til en religion, protestantisk kristendom, der selv etablerer det nødvendige skel og dermed på en mere substantiel måde sikrer sekularismen?

 

Det sidste er naturligvis den bedste måde. Således er der noget ildevarslende i dagens nyhed, at et flertal af danskerne går ind for en adskillelse af stat og kirke. For protestantisk kristendom har været medvirkende til at sikre den demokratiske retsstat, vendt imod lovreligionen.

 

135 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hornborg

  -

  Statsministeren udtaler han er tilhænger af ,,ordentlighed”.
  Glimrende. Ordentlighed det indebærer også ordholdenhed. Dér har statsministeren svigtet.
  Lars Løkke blev, blandt andet, valgt på de gyldne ord: NUL FLYGTNINGE.
  Resultatet kender vi alle. Løkke burde, sammen med ,,den blå blok” med, forbavsende støtte fra socialdemokraterne, have holdt og fastholdt dét løfte, selvom han var kommet i konflikt med den gæstfrie Angela Merkel.
  Jeg opfatter hele den horde af ,,migranter” som rene besættelsestropper, der skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler, selv militært.
  Er det ikke ,,FORSVARETS” opgave at forsvare Danmark? Ligesom andre landes militær skal forsvare deres nationalstater, mod fremmede landes besættelsestropper? Det er ikke en ren politiopgave.
  Migranternes opførsel ved, blandt andet, grænsen mellem Grækenland og Markedonien er den rene krigserklæring og bør behandles derefter.
  Sammenlign migranternes indtrængen, indbrud i et andet land på samme måde som var det indbrud begået af kriminelle i DIT hjem, dit hus.
  Jo flere der får lov til at passere grænserne desto flere vil der komme.
  Jeg undrer mig over at stedlige journalister fra bl.a. Danmark, ikke gør ,,flytningene” opmærksomme på at de ikke, automatisk, kan få ophold i blandt andet Danmark og det øvrige Skandinavien, at kravene er strammet og vil blive endnu mere strammet.
  Selv Østrig har markeret sig stærkt i den senere tid. Selv Østrig er begyndt med annoncekampagner i ,,flygtningenes?” hjemlande for at forhindre dem i at komme til Østrig.
  Østrig der ligeledes allerede HAR sendt mange retur. VI burde gøre det samme. Gerne i
  tæt samarbejde med det øvrige Skandinavien.
  Det haster med reel, håndfast handling inden Europa kollapser kulturelt, socialt og økonomisk.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter

 2. Af n Lemche

  -

  Mehmet, det er fordi, der tales ikke om religioner, men om religiøse samfund. Jeg angav en hjemmeside på Aarhus Universitet i går, her eller på den anden blog igang i øjeblikket om dette emne. If. den findes der adskillige muslimske trossamfund, der har fået anerkendelse.

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, det er da godt, du lever i et frit land, hvor du hverken behøver at gå i kirke, i moskeen eller i synagogen! Men det er ikke så godt, at du bare benytter din frihed til at svine andre til, der går der.

  I det hele taget er din konstruktion af den europæiske frihedshistorie noget tendentiøs, og det er da ærgerligt, at Nietzsche endte som nazisternes husfilosof med sine Übermensch-ideer. At han også endte som nærmest sundsyg, er en anden historie. Og så at sige, Marx’s ideer ikke har noget med religion at gøre! Tværtimod skabte han kommunismen som reservereligion, opium for masserne, hvor en lille selvgod elite kunne bilde alle andre ind, at de var der for ‘folkets’ skyld, mens de nød alle privilegierne alene. I dag hedder den nye religion sport, især fodbold: Brød og skuespil, husker du. Se bare på optakten til en Champion League Camp med hymne og lyskatedral.

  Kunne det være, at der er et eller andet hos mennesket, der kræver noget mere end din dagligdag?

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og nu, hvor jeg faktisk fik noget igennem, så prøver jeg igen: Niels Andersen, heldigvis, når vi taler om dine øjne. Ellers ville jeg skamme mig over mig selv. Du og dine repræsenterer det største brud med grundlaget for den vestlige civilisation, vi har set siden Adolfs dage for mere end halvfjerds år siden. Jer vil jeg meget nødigt slås i hartkorn med.

 5. Af Eva Madsen

  -

  Indlæg til T om J ensens blog, som åbenbart ikke gik igennem nåleøjet.

  Ja- du har helt ret i at grundloven bør ændres på grund af indvandringen, idet mange muslimske kvinder ikke må gå på arbejde for deres mænd , sammen med os hedninge i vesten.
  Mange af disse kvinder hæver kontanthjælp og eller er på førtidspensionering.

  Der må være et eller andet der kan og bør ændres i grundlovens § 75

  § 75
  Stk. 1.
  Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
  Stk. 2.
  Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

  Og nedenstående – desværre humoristiske historie fra den korte avis , som også tangerer ovenstående paragraf.=

  Jeg fik min forskudsopgørelse afvist af skattevæsenet i dag.

  Ved spørgsmålet om jeg forsørger nogen havde jeg angivet =

  650.000 indvandrere

  33.000 narkomaner

  1.079 .000 på overførselsindkomst

  3.784 i mere end 49 fængsler og arresthuse.

  179 idioter i folketinget og hele EU kommissionen.

  Svaret var uacceptabelt fik jeg at vide.

  Hvortil jeg svarede =
  OK – hvem har jeg glemt ?

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Wow, det er da også en måde at omgå chefredaktøren på. Mon han er helt tilfreds med det?

 7. Af E. Larsen

  -

  Godt skrevet Eva Madsen!!
  (måske dog du lige glemte DR og TV2s journalister og lignende.)

 8. Af Allan Hansen

  -

  @ 6 æg og en flad fisk.

  Nå, Nietzsche var nazist og ” Sundsyg,,
  stave kan du heller ikke!

  KLOVN

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, dit speciale er nok at fordreje, hvad andre skriver. Hvor skrev jeg, at Nietzsche var nazist. Det var han lige så lidt som Wagner var det; men begge blev brugt af nazisterne som husfilosof og huskomponist. Er du så tåbelig, at jeg behøver at skrive det ud for dig?

  Og at sundsyn skulle være sindsyg, ja, det undlod jeg at gøre opmærksom på. Jeg regnede med at selv du ville forstå det.

  Og så behøver jeg ikke at sige, hvem du er.

 10. Af Allan Hansen

  -

  @ 6 æg og en fladfisk

  Nu klovner du igen!
  Wagner var hårdkogt nazist

  Idiot!

 11. Af Arne Hornborg

  -

  Inger Støjberg har, forståeligt nok, udtalt at hun kunne have lyst til at rive Granhøjmoskeen ned.
  Den lyst deler Støjberg, garanteret, med mange DANSKERE, blandt andre med mig.
  Inger Støjberg burde stille forslag om en folkeafstemning på det område.
  En folkeafstemning vi DANSKE altid er blevet snydt for. Spørge det danske folk om hvor mange flygtninge vi vil tage, spørge om hvorvidt VI vil tillade Islams undergravende arbejde under misbruget af påstået religionsfrihed.
  Disse rabiate handlinger udfører muslimerne, ganske langsomt, lidt efter lidt, så usynligt som vel muligt, under beskyttelse af det demokrati den religionsfrihed de ikke anerkender, arbejder bevist for at afskaffe begge dele. Undergraver VORT samfund, VORT demokrati.
  Mon ikke der kan findes en fortolkning i Grundloven om dette, om beskyttelse af Danmark mod udefra kommende besættelsesmagter.
  Ellers er det på høje tid med en tillægs lov til Grundloven, på dét specielle område.
  Under Islams LOVreligion er der kun een gældende religion og een LOV. Islam, Koranen som hører ubrydeligt sammen. Helt uadskillelige.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, du skriver dig dybere og dybere ned i et morads af sludder og vrøvl. Wagner døde i 1883, dvs. halvtreds år før Hitler kom til magten. Hans problemer med jøderne i musikken kender alle, der ved noget om ham. Det forhindrede ham ikke i at lade Hermann Levi (noter efternavnet) dirigere førsteopførelsen af Parsival.

  Det kan være vanskeligt at diskutere med en amatør, som tror, at han er et geni (specielt i disciplinen kontrafaktisk historieskrivning).

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  ARNE HORNBORG, den folkeafstemning behøver vi ikke, for resultatet er klart. Hvis Khader har ret i, at den pågældende moske fungerer som rejsebureau for IS, så er det let at få gennemført en lukning af den, da den så direkte står bag ulovligheder. Det er faktisk ikke så svært, vel? Og tro mig, efterretningstjenesterne har ganske godt hold i det islamistiske miljø. Hvor mange terrorhandlinger har vi faktisk haft? Én. Det er én for mange; men så heller ikke mere end det. Jeg kunne forestille mig, at PET har som et motto: Kend din fjende! Det allerbedste er så, hvis fjenden ikke ved, at vi kender ham. Så skidt med folkeafstemninger, hvis bare de europæiske politiske establishment kunne finde sammen om løsninger på disse problemer; men er desværre nok for meget at håbe på.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jens Hansen – 1. marts – 22:05

  Jeg tænker på de elementer, der decideret modarbejder danske interesser – de kan tro og mene, hvad de vil; men ikke opdrage kommende generationer til at modarbejde og dermed misbruge demokratiet og den frihed, vi nyder, til at indføre totalitære, bagstræberiske og barbariske tendenser og forhold, så vi en dag har så mange af slagsen, at de kunne få en stemme og få sådant indført.

  Det er alm sund fornuft at få stoppet sådant vanvid og galskab.

  Det kommunistiske er vist i dag under vingerne hos Enhedslisten, som opfører sig demokratisk – men hvor man også har været efter dem i forh til deres manifest, om de mener det alvorligt med egtl revolution, stadig.

  Jeg nedlægger ingenting – eller ønsker det; men vi er nødt til at råbe op i tide, når vi ser og mærker forsøg på undergravende virksomhed fra nogle indvandrergrupper, hvor de 2 allerede har meldt ud, at de er imod demokrati.

  DF har jeg ikke meldt et ord om,

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 1. marts – 15:25

  Tak for det oplyste – men:

  Hvorfor taler vi så egtl om adskillelse af stat og kirke – næppe kun et betalingsspørgsmål og med Dronningen i spidsen, trods alt.

  Grundloven taler om Folkekirken – så det må jo være landets og dermed opfattet rettelig statens kirke, dvs landets kirke, altså grundlovfæstet : Den protestantiske, lutheranske kirke.

  Ellers er spørgsmålet om adskillelse jo overflødig – jeg tænker lige på Statsradiofonien og Statens Museum for Kunst mfl – de har jo også deres forpligtelser i forh til staten/landet og dets borgere ..skulle de så også, hvis man kan sammenligne noget, en del, her .. være privat finansierede ..eller .. hvordan at forstå? Altså – at der faktisk ikke er noget, der hedder stat som med folkekirken – blot finansieret? Hvon definere sådant så ..?

 16. Af Arne Hornborg

  -

  Niels Peter Lemche.
  Jeg er fuldkommen enig med dig. Helt korrekt. Vi behøver ikke at opfinde en NY lov, eller tillægslov. VI DANSKE skal bare bruge de love vi allerede har.
  Muslimernes opførsel i Danmark giver rigelige grunde til at benytte omtalte love.
  De skal blot udføres, NÅR Folketinget vågner, er deres ansvar bevidst.
  Arne Hornborg

 17. Af Arne Schiøtt Schiøtt

  -

  Vi kan vist alle være enige om at de udtalelser, som kommer fra diverse imamer og moskeer, virker forstemmende på civiliserede mennesker, MEN det er i sidste ende, de danske myndigheder, som skal afgøre om “skadens” omfang. Som kristne, skal vi følge rådet fra Paulus: “I skal ikke dømme dem udenfor (den kristne menighed), men kun dem indenfor. Dem udenfor må afvente Guds dom”.
  Det lyder kryptisk, men pointen var at kristnes største opgave, er at sikre en stærk kristen menighed, hvis medlemmer lever et gudsfrygtig liv, som gode samfundsborgere, OG så var det op til Gud, via de verdslige myndigheder, at dømme dem som forbryder sig mod samfundet.

  Så vi må trygt stole på at den til enhver tid sidende regering, passer sit job og griber ind hvis nogen truer samfundet !

 18. Af John Laursen

  -

  Der er mange gode indlæg på denne blog skrevet af gode danske. Eva Madsen`s og S. Rasmussen`s er rene perler.
  I øvrigt mener jeg at gode danske bør hjælpe partiet Dansk Samling med at blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg, ved at afgive en vælgererklæring på http://www.Dansksamling.dk

 19. Af Arne Schiøtt Schiøtt

  -

  @Birgit Hviid Lajer: Jeg har altid undret mig over konstellationen stat/kirke, for dermed kan kirken risikere at tilfældige politikere, måske endda ateister, kan få en indflydelse over kirken som er så stor at selv Gud bliver sat skakmat.
  Vi så det sidst med homovielser, hvor Guds love og normer blev tilsidesat at en politiker, som selv har fortalt at han var lige ved at melde sig ud af folkekirken, men pludselig blev “omvendt” da han blev udpeget til kirkeminister. Selve navnet; folkekirken, indikerer at det ikke er Guds kirke, men folket. Det er også ok, så skal man bare ikke bilde folk ind at kirken bygger på den bibelske kristendom, hvor det som bekendt er Gud og Kristus, som er overhovederne. Overhoveder, som ikke kan desavoueres af tilfældige, populistiske politikere, som styres af den flygtige tidsånd.
  Man burde gå tilbage til den oprindelige opbygning af den kristne menighed, hvor der ikke var en uddannet præsteskab, men et ældsteråd og en gruppe menighedstjenere, som underviste menigheden, ulønnet…for som Jesus sagde: “I har fået Guds ord, for intet, så i skal give det for intet”.
  Hvem havde disse poster ? Det var gudfrygtige mænd, som via deres opvækst i menigheden, havde opbygget en stor kundskab om Guds ord og en dygtighed til at formidle det kristne budskab…de var, som skrevet, ulønnet og derfor havde de alle et job ved siden af, så de kunne forsørge sig selv og deres evt. familie.
  Ideen med kristendommen, var at den skule være verdensomspændende, med menigheder overalt, som formidlede et budskab som var 100% identisk, når det gjaldt den kristne ide og indhold. Jesus forudsagde at der på et tidspunkt i historien ville være en sådan verdensomspændende kristen broderskab, som var kendt for at være identisk med den kristne menighed, som opstod på pinsedagen, år 33 e. Kr. OG på samme måde som de første kristne menigheder, havde et styrende råd (I Jerusalem) , ville den nutidige verdensomspændende kristne menighed, have et styrende råd, som bygger sin ledelse 100% på Guds ord.
  Mange taler om truslen fra islam, men sand kristendom, frygter ikke dette, for som der siges i den kristne Bibel: “hvis Gud er med os, hvem kan så være mod os?”, underforstået; Hvem kan så overvinde os, MEN ok, en slap, irreligiøs kulturkristendom må nødvendigvis være bange, idet den ikke kan vente hjælp fra Gud, men højest fra en tilfældig politiker 🙂

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  ARNE SCHIØTT SCHIØTT, du har ingen idé om, hvad kristendommen egentlig er, og jeg tvivler på, at nogen har det. Der findes bogstavelig talt hundredvis hvis ikke tusindevis af kristne kirker–kirke kommer af ekklesia, der egentlig bare betyder forsamling–der alle har hver deres idé om, hvad kristendommen går ud på. Det bedste kompromis er salig David Allens sluthilsen i sine show: May your God be with you.

  I Danmark bygger vi i høj grad på Grundtvigs maxime: Menneske først, kristen siden. Det er måske ikke helt luthersk; men det er ideologien bag folkekirken–om end indre mission ikke er henrykte. Men den kristne sandhed er en personlig sandhed. Dvs. at Bibelen til enhver tid fortolkes af mennesker, der lever i deres egen tid, ikke i den nytestamentlige (som egentlig er et våseudtryk).

 21. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Ud af mørkets mulm en Hr Lem che, dukker op med flere skumle planer, det var at forvente, det var at forvente, for denne Hr Lem che ikke modtagelig for sandheder, kun for luskede ideologier, i et forsøg at gøre Bibelen til intet!
  Arne Schi øtt forklarede 2 marts 17:57 helt korrekt den oprindelige sande kristendom, som naturligvis må bygge 100% på guds ord, ellers er den ikke sand!
  Jeg fandt ingen fejl ved Arne Schi øtt dit indlæg, tak for det……..men naturligvis at forvente en Hr Lemc he som jo hører til de der nødvendigvis må være bange, et desperat forsøg fra Hr Lemche at omfortolke Bibelen til Hr Lemc hes eget noget dystre univers, hvor ingen hjælp fra Gud, kun fra Löfven, altså denne Hr Lemc he står tilbage med så godt som ingenting!

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, hvad laver du dog her? OK: Du gør som sædvanligt: Udtaler dig om noget, du ikke har forstand på. Din uvidenhed er encyklopædisk.

 23. Af E. Larsen

  -

  Ja, Lemche – DU tror at du er oraklet fra Sverige – men du er den mest udanske person der ses her i dabatterne – og du ses en anelse for ofte. Tag dog til Malmø og gå dig en tur eller måske et trip til Grimhøj-moskeen?? Det må da være lige dig?

 24. Af john K

  -

  MEHMET SAMI GÜR NEJ, I skal tage jer samme og gøre op med jeres DØDS kult !!!.
  Din opfordring til “flere penge” mere af samme fra de sidste 30 ! års “integrations” PENGE. “bær os og giv os”

  Den Danske og HELE EU , er godt og grundig træt af jeres manglende børneopdragelse og opførslen i det offentlige rum.

  ENHVER statistik i HELE EU, år efter år efter år. KUN den forkerte vej.

  Europa vil falde i år 2016, derefter svært bevogtede grænser og opgørelse med konventioner ingen alligevel opretholder.
  Derefter vil massive hjemsendelser foregå, ikke kun af illegale men også af kriminelle..
  De nationale partier vil gå voldsomt frem.

  TIK TAK !

 25. Af john K

  -

  DER ! vil konflikten starte, og ikke mindst når lovgivning , jeg vil ærligt sige jeg ser massiv bevæbning. Jeg er x udsendt soldat lovlydig gemmen livet men ser en massiv tilgang til skytte klubber” . massiv er underdrevet.

  Se på bevæbning i hele EU !

  Våben pr. indbygger 1. USA 2. SE.

  Men det er MÅSKE DET der er planen” ”
  og SE våben til saudi, det MØRKSETE af menneskeheden. NEJ INGEN skal reportere om det eller tale om det . ej forglemme 1940-45
  en ny stor Eu krig.

  Hvem vinder økonomisk ! . ………….
  i en krig er alle tabere ,

  *beklager tekst er håndværker så ingen bolig udd. men jeg har stadig en mening og et land

  DANMARK gennem 1000år.

 26. Af john K

  -

  *ca 450.000 bevæbnet i DK

 27. Af Niels Petet Lemche

  -

  E. Larsen, dit store problem er, at du forveksler det, du mener er dansk, med det som andre mener er dansk, og så dømmer du dem med din egen målestok. Jeg ville nu nødig være en del af dit Danmark, men nok af andres.

 28. Af Allan Skattsen

  -

  Kære Eva Madsen
  Jeg kan godt forstå, at Skattevæsenet ikke accepterede dit fradrag, der er kun ca.250.000 muslimer i Danmark og nogle er vel stadigvæk børn. Der er altid nogle, der prøver at snyde.

 29. Af Ali Shalom

  -

  En svensk journalist er i gang med en artikel om denne blog.

 30. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg læste med stor interesse Arne Schiøtt Schiøtts indlæg om kristendommens natur. Kristendommen på langt sigt kan ikke overleve kun som en bred, lavvandet flod der flyder langsomt nede i lavlandet. Der skal også være et kildevæld oppe i bjergene, hvor den unge flod bruser voldsomt afsted i smalle, stejle løb og skærer dybt og hårdt ned i klippegrunden. Ellers ender det med, at floden bliver næringstom og tilsidst tørrer ud.

 31. Af Allan Sørensen

  -

  Arne Schiøtt Schiøtt
  Du ønsker dig en kirke, som fungerer som en moske. Du ønsker dig faktisk uuddannede præster som imamerne er i de danske moskeer, imamer der ikke har en uddannelse. Det læser jeg mig til hos dig. Vi har mange kristne frimenigheder i Danmark, meld dig ind i en af dem, men du er måske ikke kristen Arne?

  Man burde nærmere kræve, at imamer havde en uddannelse?

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne Schiøtt Schiøtt – 2. marts – 17:57

  Jeg skal ikke gøre mig klog på kirkens opbygning i vore dage – og Kierkegaard mente jo, at de skulle være ulønnede og måske ligefrem leve i armod`? Det ved jeg ikke – men i die oplysninger, så havde disse formidlende kristne en indkomst ved siden af. Hvad havde Jesus Disciple egentlig og Jesus selv at leve af ?

  Nu er kirken jo blevet en institution, ligedan er kristendommen dermed blevet institutionaliseret, selv om præster kan være forskellige. Politikere er ganske rigtigt inde over – ateister har jeg så ikke hørt om i det regi. Så – folk kan kun være opmærksomme, hvis de har deres kirke kær, på sådanne – og det med homovielser – for mig at se som et slags overgreb.

  Til dit sidste afsnit, så påkalder såvel kristendom, jødedom som islam sig dette med: Hvis Gud vil – og at overlade tingene til en gud finder jeg ansvarsløst, da ingen ved, om en sådan skikkelse eksisterer andet end i fantasien som et begreb, der kan tys til i mangel af bedre.

  Gud er med de kristen, nej, siger jøderne måske, han er med os – og med islam, så kan det være stensikkert, at de vil mene, at det er dem, Gud er med. Og – selv om det formentlig er den samme gud – men på hver sin måde – der bedes til mm.

  Vi er som mennesker nødt til at kere os og tage stilling, såvel som tænke og handle. Vi kan ikke overlade noget til tilfældighederne – og fx handler islamister jo gerne i en guds navn, så ..de er ikke så dumme kun at vende blikket opad – eller jeg skulle måske sige nedad i deres daglige 5 knæfald. De slås ad helvede til, dræber med glæde andre, dvs de vantro – det er dem en given pligt af ‘deres’ gud osv. – så hvis de alle fulgte koranen i denne dens fulde ordlyd, så ..som vi biblen, så hører slagsmål ideligt med for troende, selv om vi overlader dette at slås til de mere verdslige magter.

  Afliv fx enhver tro/egtl afgudsdyrkelse (en umulighed i sig selv, da folk så ikke ved, hvad de vil kunne stille i stedet for) – vi ville stadig slås; men måske kunne der komme større respekt mellem mennesker, hvor de ikke kunne dække sig ind under et el andet med Gud, en gud, hvor vi så ses at skulle respektere noget påstået gudsgivent, der kan være så himmelråbende imod mennesker og deres velbefindende.

  Jeg er træt af det såkaldt hellige, fordi det alt for ofte er så og endog særdeles larmende falsk endda. Og – stor uvidenhed får stadig lov at herske de værste steder af disse.

  Der er i forvejen uvidenhed nok i verden, vi søger vished og klarhed over for at fremme tilværelsen til det bedste for mennesker, så lad os bruge kræfterne på det fremfor på de mest bestialske og tilbagestående temaer, vi i vore dage og i 2016 stadig kan præsenteres for – endog hos naboen for nogle!

 33. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Arne Schiøtt Schiøtt

  Jeg glemte, at du i et indlæg ovenfor det, jeg refererer til lige nu, skriver o at lade det verdslige sørge for uenigheder, der måtte opstå, og beskytte os. Er det ikke lidt selvmodsigende i forhold til dit længere indlæg, som jeg altså ref. til ? Altså – det første sted mener du, at det er det mere verdslige samfund, der skal beskytte os – i det andet, at det overlader du jo så til Gud, om dette skal ske eller ej.

  For mig personligt er kirken mere et forsamlingshus, hvor vi kan komme nogenlunde i fred med os selv som danskere.

 34. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Til Arne Schiøtt Schiøtts kritik mod folkekirken er der en ting som jeg synes er vigtig at nævne.
  Historisk har Indre Mission og grundtvigianerne m.fl. været enige om, at dåben og de andre hellige handlinger i folkekirken har en virkelig effekt på modtageren. Dåben gør ikke barnet til en troende kristen, men dåben gør – så at sige – Gud mere tilstedeværende i barnets sjæl. Det vil bringe personen nærmere til at blive troende kristen som voksen. Jeg kan ikke udtrykke det helt korrekt eller præcist, men meningen går i den retning. Mange protestantiske frikirkesamfund tror ikke på, at barnedåben har en sådan virkning, og de lægger i stedet vægten på voksendåb.
  Men hvis man tror på barnedåbens virkning, så bliver det også klart, hvorfor folkekirken – i denne tankegang – er andet og mere end summen af præsternes og medlemmernes kristentro som enkeltindivider.
  Og det har altid været dette som var den egentlige mening i at gøre kristendommen til statsreligion, som det skete i Romerriget og sidenhen i Europa. Middelalderens katolske missionærer som Ansgar vidste udmærket godt, at folk ikke blev troende en masse perfekt fra den ene dag til den anden. Men de ræsonnerede, at ud af nutidens valne halvkristne kan der komme inderligt troende børnebørn eller oldebørn, efterhånden som grundidéen, mentaliteten og hele kulturen synker ned igennem samfundet og præger det. Frikirkerne er ikke nær så pragmatiske og tålmodige, og dér står synspunkterne over for hinanden.

 35. Af Tillidssamfundet i forfald | Kulturkamp

  -

  […] Det forstår jeg ikke, for der er flere gode undersøgelser, der giver et klart billede, og billedet er et andet: Flertallet af alle muslimer, ifølge Wilke 77 procent, mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud, og ikke nok med det: Det er en markant stigning siden undersøgelsen fra 2006. Den store WZB-undersøgelse fra Tyskland viser det samme høje tal. Kilderne findes i dette indlæg. […]

Kommentarer er lukket.