Islamisk lovreligion i Danmark

Af Kasper Støvring 135

 

Mange er med rette forargede over, at en imam i en moske i Danmark anser pisk og stening som legitime straffe for kvinders ”utroskab” og i øvrigt ønsker dødsstraf over frafaldne. Tidligere har talsmænd for Grimhøj-moskeen ytret støtte til Islamisk Stat. Andre mener, at imamen kun repræsenterer et mindretal af muslimerne.

 

Imamen taler om straffe i det islamiske retssystem, der har grundlag i Koranen og haditherne (sharia). Er det kun et lille mindretal, der støtter det? Det er tvivlsomt, hvis vi ser på den mest omfattende undersøgelse, der er lavet om europæiske muslimer, WZB-undersøgelsen. Her mener 75 procent af alle muslimer, at der kun findes én sand udlægning af Koranen, og 65 procent mener, at religiøse love skal stå over sekulære love. I en undersøgelse fra sidste år, lavet af Wilke for Jyllands-Posten, så man en stigende tendens til islamisering blandt muslimer i Danmark. I 2006 mente 62 procent af danske muslimer, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Det tal er vokset til 77 procent i dag. Undersøgelsen viste også, at 50 procent beder mere end fem gange dagligt. Ved en tilsvarende måling i 2006 var det tal blot 37 procent, og andelen der ønsker, at kvinder skal være tilslørede i det offentlige rum, er vokset fra 28 procent til 42.

 

Nu kan man jo godt mene ét og gøre noget andet. Men at moskeer udfører undergravende arbejde ift. integration, har både Ahmed Akkari i sin bog Min afsked med islamismen og Massoud Fouroozandeh i sin og Marianne Søndergaards bog Moskeernes mange ansigter for længst afdækket. Bør disse moskeer så lukkes?

 

Det mener jeg er betænkeligt. I forvejen er vores retspleje ved at skride. Der er noget galt, når man som Flemming Nielsen dømmes for racisme for at kritisere ideologien islamisme, når Lars Hedegaard anklages for at offentliggøre navnet på den mand, der (formodentligt) forsøgte at myrde ham, når den såkaldte ”spyttemand” anklages for racisme (lad dog civilsamfundets fordømmelse gøre arbejdet) samtidig med, at der ikke føres sag mod imamer, der bifalder drab på jøder, og mod almindelige muslimer, der på Facebook i fuld alvor diskuterer, under hvilke omstændigheder man må slå Yahya Hassan ihjel og altså senest imamer, der indoktrinerer sharia.

 

Umiddelbart anser jeg det altså for betænkeligt at føre retssag ift. de nævnte eksempler. Lad folk udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem. Vi har snarere brug for mere ytringsfrihed. Som det er nu, beskyttes især muslimer af krænkelsesparagrafferne, der hurtigst muligt bør fjernes. Opfordres der til vold, er sagen naturligvis en anden.

 

Men så er der følgende bestemmelse i Grundlovens paragraf 67: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Det kunne være interessant art se, om den bestemmelse reelt har nogen virkning, om der kan dømmes efter den. Men hvordan gøre den universel? Hvordan forhindre, at den misbruges, så den rammer, ikke kun islamister, men – som sædvanen er – islamkritikere?

 

Hvad vi kan gøre? Vi, dvs. vores politikere, kan lave et fintmasket pointsystem og kvoteordninger, så vi undgår indvandring, herunder flygtninge, fra Mellemøsten og Afrika (og, ja, selvfølgelig skal vi stadig hjælpe flygtningene). Dét er den rette vej at gå, og disse skridt bør ledsages af en opsigelse af de konventioner, der forhindrer os i at gøre dette, og hvis EU forhindrer os, så må EU-lovene gå samme vej: i skraldespanden. Det er også, hvad de nye partier som Nye Borgerlige og Dansk Samling ønsker.

 

Hvad betyder demokrati?

 

Problemet i denne slags debatter om lovreligion, retsstat og demokrati er, at alle, også islamister, er glade for plusord som demokrati, altså ord, som uden yderligere kvalifikationer jo blot er en abstrakt betegnelse for en række procedurer, ikke for konkrete normer. Nazismen er jo det gode historiske eksempel på en magtovertagelse ved hjælp af demokratiet, det arabiske forår det aktuelle. Derfor er jeg altid skeptisk over for ønsket om ”demokratisk integration”, altså forfatningspatriotismen. I Houellebecqs roman Underkastelse islamiseres Frankrig, selv om det muslimske parti kun får relativ få procent af stemmerne.

 

Det vigtige er kulturel integration, fordi den rummer de afgørende normer. Ganske vist skal den også kvalificeres for ikke at ende i abstraktioner. Eksempler: kvinders ligestilling, anerkendelse af jøder og homoseksuelle samt ytringsfrihed. Hvem ytrer sig frit, hvornår, hvordan, om hvad, hvorfor? Vi har tidligere set målinger fra Capacent, der viser et muslimsk flertal i Danmark, der ønsker at forbyde religionskritik. Tilsvarende præciseringer er ønskelige om kvinder, jøder og homoseksuelle.

 

Er der så et flertal blandt muslimer, der er anti-demokratier i vestlig forstand? Det er igen vanskeligt at afgøre ud fra spørgeundersøgelser. For hvad menes der med demokrati? Man kan synes godt om demokrati og ytringsfrihed – igen: Det er jo plusord, som alle stort set bekender sig til – men i praksis forstår man noget andet, hvilket kommer desto tydeligere frem, jo mere præcist spørgsmålene er stillede. Altså: godt med ytringsfrihed – til en vis grænse, og grænsen går bl.a. ved kritik og satire ift. profeten eller andre religiøse dogmer.

 

Det er fuldt forståeligt, hvis muslimer ikke ønsker, at deres religion bliver profaneret, forståeligt, at de er modstandere af abort, skilsmisse og homoseksualitet. Den slags værdier gør dem på ingen måde til dårligere mennesker. Det er også forståeligt, hvis imamer ønsker at prædike i overensstemmelse med deres hellige bog.

 

Pointen er, at det gør det vanskeligt for grupper, der afviger så meget i grundlæggende værdier, at leve sammen i et tillidssamfund på kryds og tværs. Parallelsamfund opstår, fordi kultur betyder meget (det meste), i hvert fald mere end abstrakte værdier (forfatningspatriotisme). Deraf hele diaspora-temaet, som er den bærende forklaringsmodel ift. folkevandringerne. Muslimer søger derhen, især til Sverige og Tyskland, hvor der i forvejen er mange, der deler samme islamiske kultur.

 

Det faktiske tab af frihed

 

Men kan skrive alle de frihedsrettigheder, man vil, ind i alverdens forfatninger, man kan holde alle de skåltaler, man vil, om frihed som det bedste guld, man kan appellere alt det, man vil, om at vise f.eks., Muhammedtegningerne i skolen. Men hvis folk – med rette – føler sig truet, afstår de fra at praktisere deres frihed i konkrete handlinger.

 

Frihed forudsætter en fælles kultur, ikke blot abstrakte rettigheder. Frihed er dermed uløseligt forbundet med udlændingepolitik. For vores politikere har lukket grupper – islamister – ind i landet og endda givet dem statsborgerskab, selv om de er villige til at slå mennesker ihjel, der praktiserer deres frihed. Om det så er ytringsfrihed, apostasi eller utroskab.

 

I sidste ende kommer man ikke uden om at se mere konkret på selve religionen og teksterne. Koranen indeholder, som påvist af religionshistorikeren Tina Magaard, langt flere opfordringer til drab end Det Nye Testamente. Man må også se på forskellene mellem islam og protestantisk kristendom, og ikke blot på hvordan man forholder sig til teksterne.

 

Hvordan sikres sekularismen bedst i praksis? Gennem en formel, organisatorisk adskillelse af stat og kirke eller ved at give forrang til en religion, protestantisk kristendom, der selv etablerer det nødvendige skel og dermed på en mere substantiel måde sikrer sekularismen?

 

Det sidste er naturligvis den bedste måde. Således er der noget ildevarslende i dagens nyhed, at et flertal af danskerne går ind for en adskillelse af stat og kirke. For protestantisk kristendom har været medvirkende til at sikre den demokratiske retsstat, vendt imod lovreligionen.

 

135 kommentarer RSS

 1. Af nik Omok

  -

  Ja .. “vores demokrati” men Goldman Sachs må godt påtvinge os deres regler.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Demokrati, retssamfund og velfærdsstat kan samles i to ord – homogen nationalstat. Globalisering er udtryk for det stik modsatte, og jævner selvsagt nationalstaten Danmark med jorden – punktum

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kasper, se lige dit indlæg igennem, så vi undgår sådanne småfejl: ” religiøse lov skal stå over sekulære love”.

  Ellers udmærket.

  Men måske skulle vi genindføre den gode gamle kristne skik og brænde de andre. Du kan sikkert få Eva Madsen og alle de andre til at troppe trofast op, hvis der er afbrænding af en imam efter højmessen om søndagen. Måske vil de synge en salme til festen.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Umiddelbart anser jeg det altså for betænkeligt at føre retssag ift. de nævnte eksempler. Lad dog folk udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem”.

  100% enig. Fanatiske fundamentalister bør allerhelst ignoreres med hovedrysten, ligesom vi gjorde med Jonny fra Greve. Ingen grund til at give dem en platform og taletid.

  Ikke enig med dig m.h.t. frihed og fælles kultur (nydansk for religion). Jeg ved godt, at det ekstreme højre i hele Europa i flere hundrede år har haft dette standpunkt.

  Det bliver det ikke mere rigtigt af.

 5. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det er jo ikke nyhed.

  Konvertitten, Abdul Wahid Pedersen, forsvarede for ti år siden, at en enlig, afrikansk mor, der var blevet voldtaget, blev dømt af en nigeriansk shariadomstol, til at blive stenet til døde.

  Voldtægtofferet kunne ikke levere fire mandlige vidner, der havde overværet voldtægten, og derfor blev hun dømt til døden for hor.

  Abdul Wahid Pedersen mente ikke, at rettroende muslimer kunne tage afstand fra, at voldtægtsofferet blev stenet til døde for hor, for man kan ikke pille de grusomme og formørkede dele ud af islam; man må tage “hele pakken” med, som Wahid Pedersen sagde.

 6. Af tage andersen

  -

  I vores naboland Sverige har politikerne tilsyneladende startet en slags stedfortræder-krig mod deres eget folk og land. Er det samme ved at ske i Danmark?

 7. Af Jørgen F.

  -

  …en væsentlig pointe omkring kvindeopdragelsen i danske moskeer er jo at en pæn del af livet, for mange etniske kvinder vedkommende, fortsat leves i hjemlandet. Enten på ferier hos familien eller på deciderede opdragelsesophold.

  Her er det ikke et ukendt begreb at der kan være sparet op på feriekontoen – og reglerne følger så hjemlandets skik og brug.

  Imamens forsikringer om at sharia lovene ikke gælder Danmark, klinger derfor også hult…

 8. Af Allan Hansen

  -

  slam er løgn!

  Det er aldrig religion, at slå folk ihjel!
  Der er over 140 vers i dødens bog, der
  handler om at slå folk ihjel; ergo er islam ikke
  religion, men en dødskult
  Der findes ikke nogen frihed eller kærlighed
  i islam – det er faktisk dét, der er problemet!
  Islam handler udelukkende om had, vold,
  blod og terror.
  Ifølge islam er religions frihed en forbrydelse!
  Djævelens bog ( sharia lov) bedre kendt som
  De Sataniske Vers, siger klart og tydeligt
  (side 595), at enhver der forsøger, at flygte
  fra islam skal dræbes øjebliklig.

  Vi vil ikke tvinges til, at kalde islam
  for en slags “religion,, på samme måde, som
  man tvang Muhamedanerne til at krybe i støvet.
  ISLAM ER LØGN.
  Der har aldrig nogensinde været nogen
  “profet,, Muhammed det er en gammel
  arabisk løgnehistorie, og “Allah,, er en and!
  Det er faktisk derfor, at islam hader ytringfrihed
  for så ville alle islams løgnehistorier været afsløret
  for længe siden.
  Jeg sætter gerne en god flaske rødvin
  på højkant til enhver, der har selv det mindste
  håndfaste bevis på, at Muhammed har eksisteret
  – for han har ikke noget DNA!

  P.S: Jeg vil meget stærkt anbefale, at
  man læser de af Kasper Støvring omtalte
  bøger – det er et must!

 9. Af P Christensen

  -

  Problemet med Grimhøj fascisterne er at vi i det hele taget har fået sådanne tosser herop.
  Og den må især de rød-radikale tage på sig. Som så meget andet bøvl.

  Noget andet er at begrebet religion stadig helliger både mål og middel.
  Kald dine evt. fascistiske ideologi for religion, og du er fredet – modsat andre politiske ideologier.
  På det punkt understøtter “menneskerettighederne” religionen som fascismeudbreder.

  Mon Hitler tilsvarende kunne have fået fred og ro til at udbrede sin syge ideologi,
  hvis han havde kaldt den religion – eller havde kunnet henvise sine jødegasninger
  til mandat i en tussegammel bog?

 10. Af Allan Hansen

  -

  Professor ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari, er ekspert i islamisme. Ifølge ham er begrebet moderat islamisme at sammenligne med moderat nazist eller moderat stalinist. Han udtaler:

  “Islamisme er en totalitær ideologi, og her findes ingen moderate.”

  Kilde: Ekstra bladet 29.2.2016

 11. Af Jakob Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Danske imamer forsvarer stening” af Glen Winzor, Kristeligt Dagblad 18. april 2002:

  “Også imam på Nørrebro, Fatih Alev, mener, at man i islam ikke kan komme uden om, at hor skal medføre dødsstraf.”

  “- Det er en meget brutal form for straf. Men det er ikke vores egen mening om, hvad der er brutalt eller ej, der skal være bestemmende for, hvad det er, vi praktiserer. Vi går ofte galt i byen, når vi lader vores egne skøn bestemme, hvad der er rimeligt eller urimeligt. Det er kørt af sporet her i Danmark, fordi det her er vores egne synspunkter, der er normdannende. Sådan er det ikke i islam. Der er det overordnet bestemt af Gud, hvad der er rimeligt og vigtigt for os, siger Fatih Alev…”

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  De fleste tager forståeligt nok skarpt afstand fra utroskab, og en del har måske forståelse for, at utroskab er strengt ulovligt i islam.

  Men bemærk, at Abdul Wahid Pedersen forsvarede dødsstraf for hor i forbindelse med en sag, hvor en nigeriansk shariadomstol havde dømt et VOLDTÆGTSOFFER til døden for hor!

  Selv, hvis man går ind for dødsstraf for utroskab, så bør man tage skarpt afstand fra islamisk lov, for i realiteten er det ofte voldtægtofre, der ikke kan leve op til sharias umulige krav om, at muslimske voldtægtofre, der anmelder voldtægten til en shariadomstol, skal fremskaffe fire uberygtede, mandlige vidner til voldtægten, for ikke selv at blive dømt til døden for hor.

  Nogle kristofober påstår, at kristendommen har det samme formørkede forhold til utroskab, som islam har, men de har åbenbart glemt, at Jesus sagde;

  “Lad dén, der er ren, kaste den første sten.”

  I islam stener voldtægtsforbrydere deres voldtægtsofre for hor…

 13. Af Niels Larsen

  -

  Man kan jo stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt vi overhovedet har demokrati her i landet, når der så åbenlyst er himmelvid forskel på, hvordan politikerne agerer og hvordan befolkningen ønsker, at der skal ageres?

  I udlændingespørgsmålet har der været undersøgelser, som påviser, at omkring 70% af vælgerne ønsker nærmest forbud mod tilvandring af muslimer. Alligevel tillader politikerne en massetilvandring af lige præcis muslimer – under henvisning til nogle konventioner, som befolkningen aldrig har været spurgt om.

  I EU-spørgsmål ønsker befolkningen tydeligvis mindre EU, mens politikerne flagrer efter Merkel, som helt tydeligt ønsker en føderation under tysk overhøjhed.

  Politikerne fabler om integration, hvor befolkningen ønsker assimilation. Og ingen af delene ser ud til at have kinamands chance for at blive realiseret – det borger 40 års fiasko for.

  Og politikerne anser integrationen for vellykket bare de fremmede finder sig et arbejde. Befolkningen er tydeligvis dybt uenig. Som Støvring fremfører, er kulturel integration altafgørende. Ikke mindst fordi meget store dele af befolkningen tager kraftigt afstand fra den kultur, de fremmede medbringer, herunder ikke mindst den “religion”, som er mest udbredt i de kredse.

  Man kan nok ikke sige meget om, hvorvidt muslimerne går ind for demokrati eller ej. Selve begrebet “demokrati” er vel åbent for fortolkning…

  Men man kan sige, at store dele af den islamiske (eller islamisk inspirerede) kultur og levevis er direkte frastødende for store dele af den danske befolkning.

  Ting som tildækning af piger og kvinder finder mange danskere afgjort direkte frastødende. Særlig hensyntagen til muslimers krav om både dit og dat opfattes som diskrimination mod flertalsbefolkningen og trampen på dens værdier. Muslimske lovregler opfattes af mange som decideret barbariske.

  Og der er næppe basis for at bygge et tillidssystem op mellem os og dem – der var det: “os og dem”, men sådan ER det nu engang, for vi er vidt forskellige på mange helt afgørende områder.
  Hvem kan have tillid til mennesker, som hylder en ideologi, som i yderste konsekvens kræver din død?

  Og en medvirkende årsag til mistilliden er da også myndighedernes forfølgelse af mennesker, som fremsætter sandheden, som senest demonstreret gennem den komplet tåbelige dom afsagt i Helsingør Byret for nogle uger siden. Der er noget grundlæggende galt i et samfund, som beskytter en særdeles kritisabel ideologi mod berettiget kritik. Det indebærer nemlig en særdeles mærkbar indskrænkning af ytringsfriheden og viser et glimt af totalitaritet.

 14. Af hans andersen

  -

  Hvad mad at se bort fra det overnaturlige og konstatere at islam i sin tid blev opfundet som regler for en røverbande, den vigtigste regel er at dele folk op i bandemedlemmer og så dem der må røves.
  At tro at røvere og deres ofre kan leve fredeligt sammen er idioti.

 15. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Selv, hvis man går ind for dødsstraf for utroskab, så bør man tage skarpt afstand fra islamisk lov.

  For i realiteten er det ofte voldtægtofre, der ikke kan leve op til sharias umulige krav om, at muslimske voldtægtofre, der anmelder voldtægten til en shariadomstol, skal fremskaffe fire uberygtede, mandlige vidner til voldtægten, for ikke selv at blive dømt til døden for hor, der bliver dømt til døden for hor.”

 16. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt Kasper Støvring, så burde du vide, at feks grundlovens paragraf 67 er total ligegyldig. Danmark har ratificeret såvel den europæiske menneskeretskonvention som tilsvarende FN konventioner. Og de har alle retlig forrang ift grundloven. Det er også det der kaldes – suverænitetsafgivelse!

  Eller på jævn forståelig dansk. Danmark er politisk pantsat i EU- og FN regi!

 17. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Var det ikke Jesus der sagde “lad dem der er uden skyld kaste den første sten?” Og anser kristne mennesker sig ikke skyldnere? I den katolske kirke kan man i hvert fald få syndsforladelse.

  Jeg mener, at stening også er omtalt i Mosebøgerne som en strafmulighed – nå men hvad Kristendommen lægger mest vægt på Det Nye Testamente.

  Af andre legitime straffemetoder iflg. Islam er korsfæstelse, der kun praktiseres symbolsk og
  udkastning fra klipper legitime straffemetoder.

  Nå, omtalte imam kan sige, næsten hvad han vil. Danskere straffes med dagbøder.

 18. Af Peder Marius Pedersen

  -

  “Koranen indeholder, som påvist af religionshistorikeren Tina Magaard, langt flere opfordringer til drab end Det Nye Testamente. ”

  Og her går jeg rundt og tror at NT ikke indeholder opfordringer til drab og mord i det hele taget.

  Man kan ikke fortænke folk i at ønske stat og kirke adskilt. Mange af os er allerede dødsenstrætte af al den ondskab, der er kommet til landet med en ny ideologi, som kalder sig religion, slev om man skal tage hele pakken. Hvis folk ikke er intelligente nok til at forstå, at Folkekirken er et værn mod en ny slags undergravende adfærd, der fører mod helvede, må man håbe på, at tiden vil vise dem noget andet, for ellers tror jeg desværre, at stat og kirke bliver skilt ad. Det er det mest logiske, men som sagt ikke de klogeste.

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  Det står faktisk ikke ét ord, om stening af utro ægtefolk, i koranen – ligesom der heller ikke står ét ord om, hverken kvindelig eller mandlig omskæring i koranen.

  Disse barbariske skikke bygger på tvivlsomme fortællinger om Muhammeds liv – de såkaldte hadither.

  Jeg medgiver, at det er yderst sandsynligt, at den pædofile landevejsrøver og massemorder gik ind for, at hor skulle straffes med stening, men islam er ikke Muhammeds budskab til menneskeheden.

  Koranen er angiveligt englen Gabriels (eller rettere; en eller anden engel, Lucifer f.eks., for der står intet om Gabriel i koranen…) ordrette videregivelse af guds budskab til menneskeheden, så derfor må formørkede muslimer, der hellere retter sig efter haditherne, end efter koranens budskab, retteligt kaldes for muhammedanere, i stedet for rettroende muslimer.

 20. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse.

  Gabriel nævnes faktisk tre gange i koranen, hvor han kaldes “Jibril”; men det er sandt, at der intet står om mandlig og kvindelig omskæring, eller om stening i koranen.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, da jeg var yngre, lød parolen i feks Helsingør – hold Danmark rent, følg en fuld svensker til færgen.

  Anno 2016 må teksten vel lyde – hold Danmark rent, følg en troende muslim til nærmeste grænse.

 22. Af tage andersen

  -

  enhver kan jo selv følge med i hvad der foregår i England, Tyskland, Frankrig og Sverige, via bøger, via snaph, 180g og den korte osv. I hele EU/Europa er velfærden, freden og sikkerheden nu ved at smuldre væk, og i Sverige ser det ud som om en guerillakrig/stedfortræderkrig/terrorkrig mod svenskerne er begyndt. Et resultat af den destabilisering og undergravning af kulturen og samfundet som godheds- og indvandringsindustrien samt feministerne, ligestillingsfanatikerne, pladderhumanisterne og nykommunisterne derovre har haft gang i de sidste 30 år.

 23. Af tage andersen

  -

  Det nye testamente har afløst det gamle testamente, som derfor ikke længere har gyldighed. Og det som det nye testamente og kristendommen står for, er da helt modsat hvad der står i koranen og haditherne. Nu har de mange kvindelige præster, assisteret af visse røde vatnisse-biskopper, fået folkekirken lavet om til et sted hvor socialisme, kvindesag og pladderhumanisme går hånd i hånd, men det er vist ikke det nye testamentes eller kristendommens skyld. Det nye testamente har mig bekendt aldrig opfordret til dannelsen af et dekadent, feminiseret, totalitært, perverst, brutalt, løgnagtigt og selvmorderisk samfund. Kristendommen er jo ikke en dødskult. Tværtimod.

 24. Af tage andersen

  -

  Det nye testamente har afløst det gamle testamente, som derfor ikke længere har gyldighed. Og det som det nye testamente og kristendommen står for, er da helt modsat af hvad der står i koranen og haditherne. Nu har de mange kvindelige præster, assisteret af visse røde vatnisse-biskopper, fået folkekirken lavet om til et sted hvor socialisme, kvindesag og pladderhumanisme går hånd i hånd, men det er vist ikke det nye testamentes eller kristendommens skyld.

  Det nye testamente har mig bekendt aldrig opfordret til dannelsen af et dekadent, feminiseret, totalitært, perverst, brutalt, løgnagtigt og selvmorderisk samfund. Kristendommen er jo ikke en dødskult. Tværtimod tager bibelen klart afstand fra mord og røveri, feminisme, fra ateisme, fra smålighed, falskhed, hykleri og utroskab, fra børnemishandling, fra vold overfor uskyldige, fra ubarmhjertighed overfor de svage, fra diverse udskejelser, fra guddommeliggørelse af statens og magthavernes magt, og fra lefleri for dårlig moral og korrupt handling. Men flertallet af nutidens præster udlægger og omfortolker som det passer dem, hvorfor de ofte ender i det modsatte af kristendom.

 25. Af Jakob Rasmussen

  -

  Grimhøjmoskeens formand, Oussama El Saadi, påstår ifølge Jyllandsposten, at han blot fortalte sin menighed, at der står i Koranen, at utro skal stenes.

  Men det er ikke rigtigt.

  Stening er traditionelt en del af det muslimske retssystem, sharia, hvilket begrundes med en hadith, men skikken stammer fra langt ældre tider, ligesom omskæring, der heller ikke omtales i Koranen, og som også er en skik, der er langt ældre end islam.

  Uddrag fra Wikipedias artikel om “Rajm” – stening:

  “No mention of stoning/Rajm or capital punishment for adultery is found in the Qur’an,[2] which (in Surah an-Nur) prescribes lashing as punishment for premarital and extramarital sex (zina).[7] For this reason some minority Muslim sects such as Kharijites found in Iraq, and Islamic Modernists such as the Quranists disagree with the legality of rajm.”

 26. Af Niels Petet Lemche

  -

  Jan Petersen,.

  Det hed det ikke. Det hed: Til kajen. Hvordan han kom hjem, var hans egen sag!

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er utroligt, så ofte undertegnede er bandlyst. Det er simpelthen absurd at selv ganske enkelte meddelelser ikke slipper gennem filtret. Jeg ville bare sige til Jan Petersen, at vi sagde: Til kajen, og så måtte svenskeren klare resten selv.

 28. Af tage andersen

  -

  Rettet udgave

  Det nye testamente har afløst det gamle testamente, som derfor ikke længere har gyldighed. Og det som det nye testamente og kristendommen står for, er da helt modsat af hvad der står i koranen og haditherne. Nu har de mange kvindelige præster, assisteret af visse røde vatnisse-biskopper, fået folkekirken lavet om til et sted hvor socialisme, kvindesag og pladderhumanisme går hånd i hånd, men det er vist ikke det nye testamentes eller kristendommens skyld.

  Det nye testamente har mig bekendt aldrig opfordret til dannelsen af et dekadent, feminiseret, totalitært, perverst, brutalt, løgnagtigt og selvmorderisk samfund. Kristendommen er jo ikke en dødskult. Tværtimod tager bibelen klart afstand fra mord og røveri, fra feminisme, fra ateisme, fra smålighed, falskhed, hykleri og utroskab, fra børnemishandling, fra vold overfor uskyldige, fra ubarmhjertighed overfor de svage, fra diverse udskejelser, fra guddommeliggørelse af statens og magthavernes magt, og fra lefleri for dårlig moral og korrupt handling. Men flertallet af nutidens præster udlægger og omfortolker som det passer dem, hvorfor de ofte ender i det modsatte af kristendom.

  Syndens sold er døden, siger bibelen. Og i Europa ser vi nu at politikernes, journalisternes og vælgernes/borgernes synder og forsømmelser er på vej til at nedkalde en frygtelig dom og katastrofe over dem alle. Måske fordi det moderne Europa er kommet til at ligne Sodoma og Gomorra alt for meget?

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så lige om imamen. Revselsesretten er vist ikke godkendt længere i Danmark. Er der ikke nogen, der vil anklage imamen for at opfordre til ulovligheder?

  Så behøver vi ikke al den sædvanlige gylle.

 30. Af E. Larsen

  -

  Jeg kan kun igen være enig med dig Kasper – og så samtidig sige at danskerne nok er det mest søvnige, naive, medløber-samfund i verden i dag. Man accepterer stort set alt Man finder sig (fandt sig i Thorning), støttet af R. Man finder sig nu i Løkke, støttet af K. (Støtten vaklede så lidt – men klaredes!! – )
  Selvom befolkningen i over 75% flertal.
  Ønsker EU afstemninger eller EU begrænsninger
  Ønsker fast grænsekontrol
  Ønsker mere politi på gaderne og strengere straffe.
  Ønsker DR licens væk.
  Ønsker stop for asylansøgere.
  Ønsker højere grænse for at komme ind i Folketingen.
  Ønsker ting som at en Imam må opfordre til stening , død, mord m.m. mens en borger f.eks. i Helsingør ikke må sige at “det jo er som præcis andre “ismer” er jo nærmest utroligt – KAN dænen virkelig være SÅ dumme=?
  VÅGN NU OP danskere.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Mit simple spørgsmål er egentlig bare – hvad Fanden laver Koran elskere i Danmark? Deres middelalderlige perversion er det stik modsatte af moderne demokrati!

 32. Af Jakob Rasmussen

  -

  Diskussionen om revselsesretten har sådan intet med diskussionen om, om islam kræver, at hor straffes med dødsstraf ved stening, at gøre.

  Ifølge koranen har en muslimsk ægtemand ret til at revse, dvs. tæve, sin kone hvis hun er ulydig – f.eks, hvis hun nægter, at have samleje med ham, selvom hun ikke er syg.

  Men det er en anden diskussion, end diskussionen om islam kræver, at hor skal straffes med dødsstraf, og relativister, der dyrker whataboutery, vil elske den afsporing.

  For præsten, Søren Krarup, forsvarede som bekendt revselsretten, selvom resten af Dansk Folkeparti gik – og går – ind for, at revselsesretten skulle afskaffes; Krarup påstod endda, at afskaffelsen af revselsesretten var skyld i kommunismen og nazismen.

 33. Af Allan Hansen

  -

  ” Lad dog folk – herunder islamistrene
  – udstille sig selv, så ved vi, hvor vi har dem,,
  Citat: Kasper Støvring.

  ” Hvis du vil overvinde din fjende
  – så bør du kende ham,,.

  Tao.

 34. Af A. Bierce

  -

  De fleste monoteistiske religioner er kedsommelige.
  Nogle er endda dræbende kedsommelige.
  Én af dem er dræbende og kedsommelig.

 35. Af P Christensen

  -

  Læser Petersen spørger hvad sådanne Koran-elskere dog laver i Danmark?

  Svaret er naturligvis at udover at udbrede deres elskede Profet,
  elsker de også Profit.

  De er lokket af vort generøse, globale velfærdssystem,
  qua hvilket enfoldige danske politikere i årtier ironisk nok har formøblet
  danskernes velstand.

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels B? Larsen

  “Man kan jo stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt vi overhovedet har demokrati her i landet, når der så åbenlyst er himmelvid forskel på, hvordan politikerne agerer og hvordan befolkningen ønsker, at der skal ageres?”

  Så stem dog på de partier, som deler din holdning, Når I er over 50%, så kan I gøre som det passer jer. I Tyskland var det nok med 43%.

  Der er vel ingen, der ønsker pøbelvælde?

 37. Af Allan Hansen

  -

  @ Seks æg & en fladfisk.

  Ottomanneren og barbarisme.

  Der findes håndfaste beretninger, om
  hvordan Ottomanneren (Tyrkerne) skar brysterne
  af kristne kvinder, og kristne kvinder og
  børn blev brændt – levende ved højlys dag.
  Man kaldte det for en slags “underholdning,,

  Til Jacob Rasmussen.
  Nej, der stå ikke noget om stening i Dødens Bog.
  Men det kan du finde i djævelens Bog ( sharia lov),
  Som stort set kun handler om, at slå folk ihjel.

  P.S: Må ikke stå i børnehøjde!!!

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  Er der nogen, der ved om Jesus gik ind for de 10 bud?

 39. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt forstår jeg da meget vel, at mellemøstlige, afrikanske og andre underudviklede tredje landes funktionelle analfabeter tiltrækkes af danske velfærdsgoder. Som migrant derfra ville jeg da også satse hele min opsparing på en menneskesmuglerrute, og håbe på det bedste.

  MEN, det har godt nok ikke meget med traditionelle flygtninge at gøre – griner højt!

 40. Af Allan Hansen

  -

  Hver dag trænger i hundredvis af allahs koransoldater ind over de europæiske grænser for, at nedbryde og udslette den europæiske kultur og overtage kontrollen over det europæiske kontinent indefra. Politiker og myndigheder stå fuldstændigt magtesløse – for når de først er kommet ind er det umuligt, at få dem ud igen. Selv afviste asylansøger nægter, at tage hjem og hvad gør man så? Ja, man tvinger de europæiske skatte borger til, at forsørge dem resten af livet. Således undergraver man den europæiske økonomi. Alle de muslimske lande nægter konsekvens, at tage imod deres egene borger idet de ser sig selv, som en del af allahs plyndringstogter og udvandring. Den europæiske lovgivning på området har vist sig, at være fuldstændige ueffektiv og dermed til grin overfor den islamiske invasion, en lovgivning hvis virkning kan sammenlignes, med et varmt omslag på et træben. Således har man tvunget Europa til, at give opholdtilladelse til røver, voldtægtsforbryder og terrorister.
  En tragisk og utilgivelig dumhed.

 41. Af Jakob Rasmussen

  -

  Lemche har åbenbart ret i, at revselsesretten er relevant, for imamen fra Grimshøj har åbenbart også forsvaret revselse af børn, der ikke studerer koranen, eller beder til gud.

  Dermed krænker imamen både børnenes ret til ikke at blive revset, samt deres religionsfrihed.

  For børnene må selvfølgelig selv bestemme, om de tror på gud, eller om de vil bede til gud, nøjagtigt ligesom imamen selv må bestemme, hvad han tror på, og hvem han beder til.

 42. Af Allan Hansen

  -

  * I Storbritannien har politiet kendskab til 30. forskellige terrorgrupper, som er under konstant overvågning (ca. 2000. personer) eksperterne mener, at om blot 10 år vil dette tal være steget til ca. 300. terror grupper. En undersøgelse i Storbritannien har fastslået, at 54 % af den britiske befolkning ser islam, som en trussel mod demokratiet og den britiske befolkning som sådan. Lignende forhold afspejler sig i andre europæiske nationer fx Holland, Danmark og Tyskland osv.

 43. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen

  Du bytter om på begreberne i dit pinligt mislykkede karaktermord på Niels B. Larsen:

  Det er de radikale islamister, som f.eks. tilhængerne af den islamistiske terrororganisationen ISIS, der er vor tids voldelige antidemokrater og morderiske antisemitter, og de folk, der forsvarer de radikale islamister mod enhver kritik, er vor tids modstykke til tredivernes og fyrrenes nazisympatisører.

  Bare for at få dét på plads.

 44. Af Allan Hansen

  -

  De svenske socialdemokrater har indført ”racisme” paragraffer for, at lukke munden på svenskerne og svenskerne trues til tavshed.
  I Sverige er indvandrekriminaliteten allerede så omfattende, at det reelt kan få den svenske stat til at bryde sammen og man har derfor længe kaldt Sverige for det nye Jugoslavien (Balkan) eller det nye Palæstina. Islamisterne forsøge på at skabe muslimske enklaver kan også foregå på mere voldelig vis. I byen Ronna er svensk politi således blevet udsat for bombetrusler. En gruppe kriminelle siger, at Ronna er deres område, og at politiet ikke har noget, at gøre der. De går især efter kvindelige betjente og har ifølge svensk politi et afskyeligt kvindesyn. ” Vi går efter svenskerne og når det er svenskere, så røver vi dem” siger de unge selv. De vil krænke svenskerne ved at vise dem, hvem der bestemmer. I Stockholms Metro kan man i disse år se unge islamister med T-shirts, hvorpå der er trykt ” 2030 – then we take over”. Rosengårde – kvarteret i Malmø ligger som et monument over årtiers svensk socialdemokratisk og borgerlig tilvandrings og integrationspolitik. Rosengård blev opført i 1970erne og havde i 2003. 22.000 indbygger – næsten alle indvandrere og efterkommer fra muslimske lande, uden synlig kontakt med det omgivende samfund og domineret af imamerne ” Er dette en fremmed planet, eller er vi i færd med at vænne os til tanken om parallelle kultur?” , spørger den svenske journalist Lars Åberg, der har skrevet en række reportager fra den plagede ghetto. (Disse områder findes også i Danmark fx Vollsmose, Gjellerup parken, Nørrebro og Ishøj). Fra islamistiske hjemmesider og bederum spredes budskaber om, at muslimer skal isolere sig fra alle ikke muslimer. 8). I Sverige er der sket en kraftig intimidering af det offentlige råderum og svenskerne trues til tavshed – om de faktiske forhold. Kunstnerne, forfatter, tegner, musiker, oversætter og teaterfolk vover sig helst ikke ud i konfrontation med det, der vor tids vigtige kulturmøde; nemlig mødet mellem islam og det sekulære, vestlig samfund, som tager sit udgangspunk i kristendommen. (De bider os på hånd og mund).
  Flere steder er nationalsangen blevet forbudt og julen er kun for ”racister” vi mangle blot, at alle lyshåret svensker med blå øjne automatisk rubriceres, som racister. Begrebet ”racisme” er revet ud af sin sproglige betydning og er blevet et slags alment skældsord mod kritikerne af multikultur og masseindvandring.
  Den muslimske radiostation, Radio islam er blevet lukket og redaktøren er blevet dømt efter gentagende opfordringer til mord, forfølgelse og undertrykkelse af jøder. Socialdemokratiet har indført streng censur, som reelt har gjort svenskerne til anden rangs borger i deres eget land! De svenske medier og politiker har vedtaget, at disse problemer slet ikke findes og man har til og med gjort det strengt forbudt for svenskerne overhovedet, at tale om disse problemer og dermed har man reelt fået et samfund, som er baseret på positive løgne frem for de pessimistiske sandheder – sådan lukker man kæften på folket ”Berufsverbot”.
  I Danmark har Socialdemokraterne gennemført lignede forhold ”holdkæft og syng med” for at lukke munden på de politiske ukorrekte – dem der synger falsk. Socialdemokratiet primitive politik har alt for længe været, at trække penge ud af de rige og stemmer ud af de fattige og, at positive løgne er, at fortrække frem de pessimistiske sandheder. Nu er socialdemokrater generelt nogle søde og rar mennesker, men søde og rar mennesker skal passe børn og bage kager og ikke blande sig i politik!
  Hvad er det dog der sker? I dag må man ikke længer kalde muslimer for muslimer. Nu har vi i århundrede kaldt jøder for jøder, kristne for kristne og Socialdemokrater for Socialdemokrater og en gris er vel en gris eller hvad? Men man må ikke kalde muslimerne for muslimer. Således undergraver man den europæiske ytringsfrihed og dermed den europæiske sammehængnings kraft. Voldtægt som våben. Sverige har rekord i voldtægt i efteråret 2006. var der voldtægtsanmeldelse hver 3. time! For en nærmer redegørelse om de groteske forhold, som det svenske socialdemokrati har gennemført i Sverige se:
  Sveriges Tragedie. G. Castonier.2007.

 45. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Kan ikke lade sig gøre, for samtlige partier lover ét og gør noget andet efter valget.

  Uden undtagelse.

 46. Af Allan Hansen

  -

  [Re: ‘At least 53 Areas in Sweden Controlled by Extremists, Gangs’]: Sweden is doomed unless action is taken very soon as well as the rest of Europe. Such diverse cultures Do Not mix.

 47. Af tage andersen

  -

  KLOKKEN ER FÅ MINUTTER I TOLV…
  Danskerne er absolut ikke magtesløse, overfor den hæmningsløse skatteplyndring af alt og alle, overfor den feministiske og bureaukratiske terrorisering af utallige familier og retsløse børn og mænd, overfor smadringen af danskernes økonomi, velfærd og infra- struktur, overfor lukningen af over 500 skoler, overfor de invaderende hærskarer, overfor den mangedoblede kriminalitet, overfor DR-licensen, overfor at lov og orden er ved at være en by i Rusland, overfor at forsvaret nu ligner en nedbrændt ruin-landsby, overfor at tusinder og atter tusinder af danskere allerede er omkommet pga. nedskæringer og forringelser på sundhedsområdet, overfor at alting sejler og intet fungerer, overfor at de tusinder af danske hjemløse endnu ikke er blevet tilbudt eet eneste opvarmet telt og ikke een eneste millionvilla, osv.

  Danskerne er ikke spor magtesløse, men de er lullet i søvn af partierne og pludrende radio- og tv-udsendelser der fortæller om en evigt faldende kriminalitet, om kolossal “berigelse”/ “nødvendig arbejdskraft-import” osv. og om at danskerne er “verdens lykkeligste folk”.

  Sandheden er at danskerne snart kan få samme tragiske skæbne som aztekerne, indianerne, kineserne, japanerne, russerne, armenerne og jøderne og snesevis af andre folkeslag, der også alt for sent tog truslerne mod dem alvorligt.

  Hvad med at starte med at støtte FOR FRIHED og diverse andre oplysende foretagender. Hvad med at indrykke annoncer og hvad med at sende breve ud til alle danskere i landet eller i bestemte byer/områder….?!!!

 48. Af Henning Svendsen

  -

  At det nye testamente opfordrer til drab det er godt nok noget jeg har overset.
  Om Jesus går ind for alle ti bud!-ja sådan spørger mange millionæren fra Lyngby-han fortæller ellers at han fik lutter 12 tal i skolen.

 49. Af Henning Svendsen

  -

  Jeg mente selvfølgelig Luther 12. Tal

 50. Af John M

  -

  Utrolig at det kommer som en overraskelse, hvad der bliver indoktrineret i deres terror kaserner.

  Hvad foregår der mon i de ca. 150 muslimske friskoler i Danmark ENDDA med offentlig støtte !! ? (det er DET – der kaldes modsat integration / selvskabt “problemer”)
  Hvordan gik / går de i UK …læs / Google ” trojan report ”
  direkte pdf .link
  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/340526/HC_576_accessible_-.pdf

  Vel det samme som BBC panorama i 2 programmer med 4 års forskel dokumenterede i programmerne ” undercover moske” (Google)

  Hvad med de ca.5000-10.000 Hizb Ut tahrir i Kbh….som jo er direkte DAESH. (bare uden synlige våben.. endnu )
  osv. osv. osv. osv.
  Vi går en FANTASTISK fremtid i møde

Kommentarer er lukket.