Det gamle had

Af Kasper Støvring 170

 

 

Jødehadet. Dette gamle, gamle had forfølger os endnu, for jøden – i bestemt form ental – er ond, og jøden skal dø, nu som dengang, og gerne helt uskyldige jøder og allerhelst deres børn, så lidelsen kan blive så stor som muligt. Jorden skal mættes med jødernes blod, det var budskabet fra terroristen Omar El-Hussein, og det er budskabet fra den 16-årige konvertit, der begge planlagde angreb på jødiske skoler.

 

Vi er bekendte med jødehadet i den muslimske verden, hvor Hitlers ”Mein Kampf” er en bestseller, som det kan læses i artiklen her, hvis man ikke vidste det. Men hvad med vores eget, hjemmedyrkede, lille jødehad?

 

Det ser vi, når selv skikkelige mennesker undskylder overgreb mod jøder. ”Jamen, vi skal jo også huske, at den israelske stat behandler palæstinenserne dårligt”. Og det ser vi, når aviser bringer overskrifter som ”Jøderne koster det danske samfund millioner i sikkerhedsudgifter”. Men hør nu! Det er sgu da ikke jøderne, men islamisterne, der koster kassen, når politiet skal beskytte jødiske skoler, synagoger og forretninger.

 

Det lille had og det store had kommer til syne i sproget, nogle gange utilsløret, andre gange som små, måske utilsigtede, fordrejninger, sådan som Victor Klemperer i sin tid gjorde opmærksom på i sin bog om nazisternes sprogbrug.

 

Det fører os til komparationens kunst. Forfatteren Peter Tudvad har skrevet mange gode ting, heriblandt en bog om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, der blev henrettet i 1945 for sin kamp mod Hitler. Til Roskilde Stiftsårbog udtalte den gode mand sidste år, at der er en slående lighed mellem Hitlertyskland og Danmark i dag: ”En frygt for det og de fremmede – i dag er det islamofobi, på Bonhoeffers tid var det jødehad.”

 

For det udsagn har Tudvad måtte modtage mange knubbede ord i mindre skændsmål med sine kritikere. Men det er Tudvad, og med ham mange andre, der evner at formidle historisk komparation til de tungnemme. For Nazityskland ligner dagens Dannevang, og nu som dengang forsøger vi at bekæmpe det onde i os selv og gøre det gode.

 

Vi ved jo, at jøderne pressede på i tusindvis for at komme ind i Nazityskland, de stormede ganske enkelt grænserne med rambuk og stenkast. I landet kunne de nyde masser af velfærdsgoder, og nazisterne bød dem velkommen i stor stil, selv om jøderne kostede samfundet mange milliarder, mange var uden job ikke evnede at tage en uddannelse. Nazisterne åbnede svømmehaller kun for jødiske kvinder, de fjernede krænkende billeder af jødiske profeter, de serverede udelukkende kosher-mad i skolerne, de støttede opbygningen af storladne synagoger, og de forsøgte med blid pædagogik at omvende potentielle jødiske terrorister til nazismen.

 

Så Tudvad har ret. Der er en slående lighed mellem Nazityskland og Danmark. Muslimerne er og bliver vor tids jøder…

 

Nej, nej, nej! Vor tids jøder er jøderne. Tusindvis af jøder er allerede flygtet fra Europa. Det er den flygtningekrise, vi for alvor burde beskæftige os med alene af den grund, at den har rod, ikke i fjerne lande, men i tendenser i vores egne samfund. Med nye folk kommer som bekendt nye tider, nye sæder og skikke. Eller rettere: gamle tider, gammelt had.

 

170 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Flemming Lau, beklager. Jeg skrev det forleden, men må nu gentage det: Palæstina er et meget gammelt navn for området. Assyrerne brugte det allerede omkring 800 f.Kr. Siden kom grækerne til, mest berømt Herodot, der regnede landskabet mellem Egypten og Syrien for Palæstina, hvis ikke ligefrem Palæstina som en del af Syrien. Aristoteles placerede Det Døde Hav i Palæstina; Strabon benytter navnet. Når romerne benyttede det efter 135 eft.Kr. hænger det nok sammen med, at de var blevet lidt trætte af de jødiske oprørere og deres evindelige udskejelser.

  Filistrene, ja, måske fra Kreta; men der blev også lige inden, balagan’en i Syrien startede, fundet vidnesbyrd om filistre oppe ved Aleppo. Det er meget vel sådan, at Palæstina, felastin på arabisk, er et navn fra filisterne, som landskabet delvist blev beboet af for mere end 3000 år siden. Det er vel længe nok til at give navnet ret til at være der, er det ikke?

  Så kommer Jerusalems befæstelse: Nej, det er ikke en af de stærkeste i Mellemøsten, overhovedet ikke, ikke før tyrkisk tid, hvor den nuværende mur byggedes af Suleiman den Prægtige i 1500-tallet. Fra naturens side kan Jerusalem ikke forsvares. Byen er åben mod nord, og det var da også her, at korsfarerne brød igennem, mellem Herodesporten og det nordøstlige hjørne.

  Mht. Mark Twains besøg i 1867, så se lige hjemmesiden, du finder ved at google Mark Twain in Palestine. For en amerikaner og en nordeuropæer kunne landet ikke se anderledes ud. I Blæsten, Dandet og Stjernerne fortæller Saint Exupery om nogle beduiner, de franske piloter samlede op i Sahara og fløj til Sydfrankrig, hvor de kørte dem ud til et vandfald. Beduinerne var målløse og mente, at den kristne gud måske var større end Allah.

  Der boede i 1895 omkring 600.000 arabere i Palæstina. Kilde Baedeker fra det år. Det er, hvad landet uden moderne agrarteknologi kunne brødføde. Tallet har været ret konstant gennem historien.

  Feisal kom fra Den Arabiske Halvø. Han kom ikke fra området selv, så det er temmelig irrelevant, hvad han sagde og mente. Irakerne fik nok af ham og slog hans familie ihjel i 1958 (Kassem-oprøret). Desuden, hvis du absolut vil se hans reaktion på det vestlige forræderi, så findes der et billede af ham i det øjeblik, hvor han får at vide, at han af de allierede er forvist fra Syrien. Forræderiet knuste i hvert fald Lawrence, der aldrig blev sig selv igen.

  Så kommer en særdeles tendentiøs omtale af muftien, som bestemt ikke er en heldig person i denne sammenhæng, men at placere ham i Smyrna og gøre ham medansvarlig for folkedrabet på armenerne, det er for dumt. Hvis du kunne vise, at han også havde været der i Smyrna under massakren på grækerne i 1923, så havde du måske haft noget at have det i.

  Det er klart, at Palæstinas arabiske befolkning søgte hjælp, hvor de kunne finde den. Jeg har også hørt ældre arabere i Jerusalem, da jeg boede der i 1974, udtale, at Hitlers eneste fejl var, at han ikke gjorde arbejdet færdig. Men der har været mange myter om stormuftiens involvering i holocaust; men det har vist sig, at det havde han faktisk ingen indflydelse på. Men han er et let offer for disse beskyldninger.

  Og så den der med, at Israel sejrede med det yderste af neglene. Gad vide, om du ikke har læst det i israelske beretninger. Sagen er, at araberne ikke havde en chance, hvilket jøderne egentlig ikke kunne gøre for. Fuldstændig dilletantisk arabisk krigsførelse gjorde arbejdet for dem. De egyptiske enheder blev smadret syd for Tel Aviv, den ‘arabiske befrielseshær’ under irakisk kommando nåede ikke længere end til Jenin (tror jeg), hvor generalen satte sig ned sammen med sin elskerinde og lod krigen gå sin gang uden hans troppers deltagelse. De eneste,der udmærkede sig, var jordanerne med deres engelskuddannede arabiske legion. De holdt den gamle by i Jerusalem og forhindrede israelerne i også at tage den. Men Jerusalem var udsat, hvilket man kan se af vragene af militærkolonner, som ligger op langs den gamle vej til byen.

  Og så tænk at palæstinenserne forsvarede deres eget land! De havde faktisk været der i tusinder af år. Modsat jøderne, som kom tilbage efter — siger de selv — 2000 års fravær (bortset fra, at det også er løgn, men det er den officielle version).

  Det her er ikke propalæstinensisk propaganda; men med venner som dig er Israel dødsdømt. Jeg har i mere end fyrre år diskuteret løsninger med israelske venner, og med arabere, kristne såvel som muslimske, og der var og er stadig ingen løsning i sigte. Og tro ikke, at jeg ikke har set dine argumenter og eksempler snesevis af gange i de forløbne år. De bliver de ikke rigtigere af.

 2. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Hvad har det med debatten at gøre. Islamister er jo modstandere af demokrati og parlamentarisme – de bruger andre metoder! Men det er måske undveget din opmærksomhed?

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  “AF FLEMMING LAU – 17. MARTS 2016 12:54
  Det rigtige Churchill citat er” Fremtidens racister vil selverklærede antifascister”
  AF FLEMMING LAU – 17. MARTS 2016 12:55
  Det rigtige Churchill citat er” Fremtidens fffffacister vil selverklærede antifascister””

  Flemming Lau: Igår gik kornprisen i land i Aarhus, nå nej, der skulle have stået ‘igår gik kremprinsen i land i Aarhus’. Dit indlæg er uforståeligt og bliver ikke bedre af korrektionen.

 4. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Østdanmark – Skåne, Halland og Blekinge – var en del af Danmark dobbelt så længe som det har været besat af svenskerne! Hvorfor er du selv taget til et land, der engang tilhørte “dit folk”?

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  Ingen grund til den nedladende tone.

  Da islamister IKKE er repræsenteret i parlamentet, har de ingen magt over vores forsvar eller politi. Og meget lidt opbakning hos flertallet af muslimer i Danmark.

  Højreekstremister derimod er begyndt at få parlamentarisk indflydelse i Europa.

  Det er skræmmende. Det har vi set før.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen, fordi de danske skatter og afgifter var ved at drive os fra hus og hjem. Vi havde en ejendom i Gurre, hvis jord kommunen ville have over i byzone, så det kunne udstykkes. Derfor fordoblede de ejendomsskatterne hvert år. Da jeg fik mit første ejendomskema med indbetalingskort herovre, måbede jeg, og spurgte, om det var for en måned. Det var det ikke: Det var for et år. Når man bor som jeg på landet med egen brønd, er der ingen vandafgift. Bilerne koster en tredjedel. Skoven starter 30 meter fra hoveddøren, og der er en natur uden lige. Sig mig hellere, hvorfor bor du i Danmark?

  Den med Skåne, Halland og Blekinge: Sikkert meget længere. En arabisk rejsende besøgte skåne engang i 800-tallet (tror jeg) og skrev, at Skåne er det bedste af danskernes lande. Men efter Skånska Kriget vendte danskerne ryggen til Skåne, Halland og Blekinge, der blev overladt til sig selv. Tåbelige danske nederlag på slagmarken (ved Lund og ved Helsingborg) gjorde det ikke bedre.

  Man sagde i flåden, at dem, der kommer på hærens officerskole, er dem, der dumpede til optagelsesprøven på søofficersakademiet. Når man ser på vores krigshistorie, kan man godt få indtrykket, at det ikke er helt forkert.

  Det interessante herovre er diskussionen om en ny regionsopdeling. Lige nu ser det ud til, at Skåne og Blekinge bliver én region, for Kroneborg len vil ikke være med. Men Halland er begyndt at røre på sig for en fælles region med Skåne og Blekinge; men den tør Stockholm nok ikke acceptere.

 7. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Hvis du betragter det som nedladenhed, at beskrive kendsgerninger, du ikke billiger – ja, så er jeg nedladende!

  Højreekstremister er begyndt at få magt. Helt unægtelig – men desværre kommer de både fra islamiske indvandrerkredse og modstandere af indvandringen.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Ja undskyld Lemcke, men den her tablet altså. Når jeg skriver f, så efter et stykke tid så står der r og det er s…. Irriterrende.

 9. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Grunden til, at højre side har vind i sejlene er ikke mindst, at venstre side i en menneskealder bevidst eller ubevidst har overhørt faresignalerne fra islam. Og at de moderate borgerlige heller ikke har reageret.

  Helt som i 1930’erne og muligvis med samme resultat til følge. Det må tiden jo vise.

  I så fald bliver det mere blodigt end i 1940’erne, for fjenden – muslimerne – står overalt i Europa indenfor grænserne.

 10. Af Flemming Lau

  -

  NP Lemcke. Vedrørende. Muftien og Smyrne “Tellthechildrenthetruth.com”.

 11. Af Svend Jensen

  -

  @Niels Peter Lemche
  Citat: ” Men efter Skånska Kriget vendte danskerne ryggen til Skåne, Halland og Blekinge, der blev overladt til sig selv. Tåbelige danske nederlag på slagmarken (ved Lund og ved Helsingborg) gjorde det ikke bedre.”

  1) Danskerne blev af Frankrig, England og Holland konstant truet til at vende ryggen til Skånelandene; selv efter danske sejre. Under Napoleonskrigene forsøgte Danmark (med øverstkommanderende marskal Bernadotte = Karl Johan = senere svensk konge) at erobre Skånelandende tilbage igen.
  2) Nederlaget ved Lund var ikke et nederlag. Begge hære trak sig tilbage om natten i ro og orden. Danskernes tab var dog lidt større; deraf den svenske betegnelse ‘nederlag’.
  3) Ved Helsingborg var der udbrudt en ødelæggende pest blandt soldaterne, som umuliggjorde en effektiv sejr for Danmark – derfor tilbagetrækningen.

  Det er ganske tydeligt, at NPL kun har en overfladisk leksikonviden om de skånske krige. Det ville klæde NPL at skjule sin uvidenhed fremfor at stille den til offentlig skue. Vor herre til hest!

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Jeg tror ikke, at jeg undervurderer islamister – og jeg er enig med Axel Eriksen m.h.t. at islamister er muslimske højreekstremister.

  Det ‘ny’ højre, som vi ser i dag, både i Europa og i USA, består for en meget stor del af mennesker, som føler sig marginaliserede, fordi de traditionelle arbejdspladser er blevet ‘outsourcet’ til lande med meget lave lønninger – og det ser ikke ud til, at de kommer tilbage igen. Derfor tror de, at hvis bare vi bygger tilstrækkeligt høje mure rundt om landet, så vil arbejdspladserne holde op med at forsvinde. Så kan man alt efter temperament le eller græde over denne enorme naivitet.

  Disse lønmodtagere i arbejderklassen og den lavere middelklasse ser ikke bare at jobs forsvinder, men at de nu skal kæmpe med andre om de lavtlønnede servicefag. Det der herhjemme før blev udført af indvandrere og østeuropæiske ’sæsonarbejdere’.

  Det er denne marginaliserede gruppe, som frustreret ser til, mens de ‘gamle’, etablerede partier forsøger med lappeløsninger. Det gør dem til lette ofre for demagoger, der lover guld og grønne skove og ‘muslimfri zoner’. Demagoger der bilder dem ind, at det er ‘de fremmede’, EU og den globaliserede verden, der er skyld i deres arbejdsløshed, gæld og alt andet ondt.

  Desværre kan det føre til ekstremisme.

  Heldigvis holder PET både øje med fanatiske islamister og ekstremistiske højrenationalister.

 13. Af Henrik Knage

  -

  Det bedste forsvar er angreb, og det har det altid været – og det bliver det ved med at være.

  Et andet forsvar kan være, at forudse (på baggrund af erfaringer og overleveringer) et scenarium der kunne udspille sig på dansk grund.

  Jeg har endnu ikke set noget der tyder på, at jøder ligger i borgerkrig med hinanden, eller jøder og danskere bekæmper hinanden.

  Derimod er der masser af eksempler på, at forskellige fraktioner i de respektive forskellige muslimske miljøer, bekæmper hinanden indbyrdes.

  Det kaldes rettidig omhu, at kalkulere med de forskellige muligheder og evt male Fanden på væggen fra starten – så er der plads til, at blive positivt overrasket.

  At lukke ører og øjne, af hensyn til husfreden, er derimod direkte dumt, og himmelråbende naivt.

 14. Af Axel Eriksen

  -

  Det var først efter “Store Nordiske Krig” – ca. 1701- 1720 – at danskerne “vendte Skånelandene ryggen”. Da havde forsvenskningen også længe nok virket!

 15. Af Allan Hansen

  -

  Hitlers Nazi stat Gaza!

  Frem til afslutningen af Første Verdenskrig
  var “Palæstina en fjerntliggende osmannisk
  provins.
  Omkring århunderedeskiftet var landet
  hverken overbefolket elle intensivt udnyttet, men
  tyndt befolket; man vurderer, at der var omkring
  400.000 indbyggere.
  Da det Osmansinke forbryder regime brød sammen
  i 1918 var århunderes islamisk besættelse og belejring
  af jødernes fædreland reelt bragt til ophør.
  Nu kunne jøderne og de kristne igen leve i fred
  – troede man!

  DET STORE BEDRAG.

  Abraham Lincoln:
  ” Man kan narre nogle mennesker hele tiden – og
  alle mennesker noget af tiden – men man kan ikke
  narre alle mennesker hele tiden,,.

  Navnet Palæstina nævnes ikke i nogen arabisk
  tekst – inklusiv Koranen.
  Men Jerusalem blev grundlagt næsten 2000
  år før islam, så hvordan kunne det gå for sig?
  Muslimerne forsøger at omgå dette spørgsmål
  ved at hævde, at profeten Abraham i virkeligheden
  var en slags porto-muslim.
  Alle Israels konger og profeter var i realiteten
  muslimske konger og profeter og tilbad Allah!
  Og Jesus, han familie og alle apostlene var muslimer.
  Denne islamisering af bibelen frarøver faktisk både jøder
  og de kristne hele deres historie

  ” Allahs Apostel sagde ” Jeg er blevet sejrrig
  med terror(kastet ind i mine fjenders hjerter).
  Alle verdens skatte er blevet bragt til mig
  og lagt i min hånd, mens jeg sov,,. ( Bukhari)

  I slutningen af 1919 angreb beduiner de jødiske
  bosættere i Galilæa. I 1920 omkom otte jøder
  ved et overfald på Tel Chai.
  Den 16 august 1929, blev muslimerne under
  fredags-bønnen opildnet til at angribe jøderne.
  Dagen efter fandt en regulær massakre sted.
  67 jøder blev myrdet, heriblandt 12 kvinder
  og tre børn under fem år. Samtidig forsatte
  optøjerne i Jerusalem og spredtes derefter
  til hele landet. Seks kibbutzer blev fuldstændig
  ødelagt; araberne forsøgte sågar at indtage
  Tel Aviv, og 20 jøder blev myrdet i Safed.
  At beskrive antijødiske massakrer af denne
  karakter som “uroligheder, der rettede
  sig mod den “zionistiske, magtpolitik i
  Palæstina, vender kendsgerningerne
  fuldstændig på hovedet.
  Da volden ifølge det britiske politi en uge
  senere ebbede ud, var 133 jøder blevet myrdet
  og 116 araber omkommet, og 339 jøder og
  232 araber sårede. Alle jøderne var ofre for
  arabisk aggression, mens de fleste araber
  blev dræbt eller sårede som følge af
  britisk indgriben. På trods af alle de hidtidige
  volds episoder blev begivenhederne i
  august 1929 et vendepunkt.
  De markerede en en afgørende ændring af
  forholdet mellem araberne og jøderne i
  Palæstina, der skulle række langt ind
  i 1930erne og 1940erne.
  Forstillingen om en fredlig sameksistens mellem
  jøder og Muhammadanerne, fremstod nu som
  en illusion.

  Men nu opstod der en ikke overraskende
  og uadskillelig symbiose mellem Hitler og
  hans Nazi ven stor muftien i Jerusalem
  Amin el-Husseini, der med deres
  voldsomme jødehad nu var blevet “åndelige, brødre
  i deres fælles symbiose – jødeudryddelse.
  Hitler blev opfattet som den store frelser, og
  af nogle endog som den 12. imam og side stillet med
  “Profeten,,. Araberne forventede, at tyskerne ville
  befri de arabiske lande for britiske indflydelse
  og samtidig én gang for for alle løse “jødespørgsmålet,,
  i ” Palæstina. Man opfattede Mein Kampf, som en tro
  kopi af Koranen. Det betyder, at Ali var den første imam
  og Hitler den sidste. Min fjendes fjende er min ven!
  Allerede den 31. marts 1933 bankede muftien på
  døren hos generalkonsul Heinrich Wolff i Jerusalem.
  Hermed var Nazi-islam, blevet en realitet, som ikke
  kan gendrives!
  I Januar 1935 læste Amin el-Husseini en Fatwa op
  i al-Aqsa moskeen (Jerusalem), der efterfølgende blev fordelt
  i trykt form i hele landet. Heri erklærede han, at
  hele Palæstina skulle være en Nazi stat ligesom
  tyskland – med kampråb som Palæstina er vores
  og jøderne er vores hunde, dræb alle jøder overalt
  i verden, hvor I end finder dem!
  Nu begyndte Gestapo i alt hemmelighed, at smugle
  tonsvis af våben til opbygning af den nye Nazi stat.
  Den britiske repræsentant i Amman måtte
  i februar 1941 erkende: ” der har været en del
  pro-nazi-snak. I Saudi-Arabien erklærede
  Ibn Saud i 1939, at muftien var “hans personlige ven,,
  han stillede gerne sit land til rådelighed som
  mellemstation for de tyske våbenleverancer
  til Palæstina og tilstod åbent sine brune
  tilbøjeligheder.
  ” Alle araber og Muhammedaner i de mest
  forskellige egne af verden har stor agtelse
  for Tyskland, en agtelse, der kun er blevet
  endnu større på grund af den kamp, som
  Tyskland fører imod jøderne, arabernes ærkefjende.
  Anisemitismen viste sig også at være det
  stærkeste bindeled mellem Det Tredje Rige
  og Nær- og Mellemøsten.
  Den Bosniske muslimske nazi-hær ( Waffem–SS 13),
  der bestod af 60.000 ( nogle forsker taler om 100.000)
  de stod for udryddelsen af ca. 90% af de bosniske jøder.
  Handzar Divisionen på ca. 28.000 mænd dræbte alene ca.
  250.000 serber, sigøjnere og jøder.
  Disse krisforbryder blev aldrig retsforfulgt
  eller dømt – og hvor blev de af?
  I dag står Nazi-Gaza, som en skamplet
  imod den Demokratiske Verdensorden,og
  som en af de grusommeste forbrydelser
  imod menneskeheden.

  Kilde: Halvmåne & Hagekors.
  (Halbmond und Hakenkreuz)
  Nu på dansk 2015.

  P.S: “There is no such thing as Palestine in history, absolutely not.”
  – Professor Philip Hitti, Arab historian to Anglo-American Committee of Inquiry, 1946

  “It is common knowledge that Palestine is nothing but southern Syria.”
  – delegate of Saudi Arabia United Nations Security Council, 1956

  “It was the Emperor Hadrian who first called the country Palestine in 135 evt.
  In this Palestine, Arabic was not the common lagugage, the Bible and not the Qur´an was taught, and the population was mainly Jewish.
  Palestine was colonized five centuries later by Arab armies of islamic Jihad.
  Many Jews were massacred at that time, others deported to Arabia as slaves, the whole population expropriated and reduced to the condition of dhimmis, as were all indigenous Jews and Christians in the southern Mediterranean countries
  conquered by jihad, and later those in many European contries as well,,.
  Citat: Bat Ye´or.

 16. Af Axel Eriksen

  -

  Svenskerne havde igennem i over et næsten to århundreder en perlerække af krigsgale konger. De var i modsætning til de danske – også krigsgale – også i besiddelse af egenskaber som generaler – og så var Sverige på det tidspunkt gennemmilitariseret med tradition for en stor, veluddannet hær

 17. Af Axel Eriksen

  -

  Hvis historien endelig skal sammenlignes – så har jøderne vel ikke gjort andet, end hvad de “humanistiske svenskere” gjorde engang mod en dansk befolkning! Please, fortæl mig forskellen!

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  Det er da helt ærlig snak – at landet blev okkuperet og ‘fjenden’ smidt ud. Det kan man forholde sig til – og reagere på.

  I modsætning til de mange, der påstod, at det var ‘det forjættede land’ (‘the promised land’).

  Det ville helt sikkert ikke blive accepteret på et tinglysningskontor, at et område tilhørte et bestemt folk, fordi det stod skrevet i nogle flere tusind år gamle skrifter.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  ..’gamle tider, gammelt had’ skriver Støvring. Ja, andres (visse indvandreres) gamle tider og gammelt had – ikke vores!
  Vi skal bare betale og se til åbenbart, at verden ændrer sig til det værre for snuden af os i vort eget samfund.

  Betal ved kasse 1 – og fortsat!

 20. Af Flemming Lau

  -

  NP Lemcke. 12 omgang og pointen
  1949 Israel FN medlems land nr. 57. Idag er der 193.
  De arabiske lande var faktisk i krig med FN, som N-Korea var det 51.
  Egypten blokerede Titan strædet. (Casus Belli) 820 000 jøder bliver etnisk udrenset af de arabiske lande, uden kompensation.
  PLO palæstinensisk befrielsesorganisation 1964. Men der er intet at befri. Gaza er besat af Egypten og “vestbredden” af Jordan.
  1969 Yassar Arafat bliver PLO leder. Navnet Yassar er taget fra Yassar Biran, terroristen i 30’erne. Arafat var ligesom sin onkel muftien Hashemit under slægten Hussein. Målet var Israel i havet.

  1967. FN’s RS. 242. Israel skal først trække sig tilbage fra “vestbredden” som del af færdig forhandlet fredsløsning. I 2014 kom FN’s general sekretær til at forbande Israels ulovlige besættelse af “vestbredden” men da den ikke er ulovlig måtte han op på podiet igen og undskylde.
  PLO forsøger at kuppe Kong Hussein i1970, men med beduinernes hjælp sejrer Hussein. PLO flygter til Libanon.
  1972 sorte septembers massakre ved OL på det israelske landshold. Araberen Shamar og nazisten Gennou står bag. Tyskland sender terroristerne tilbage til Libyen.
  1973 Israel angribes på deres helligdag Yom Kippur men vinder alligevel.
  1974. PLO’s Arafat til The New Republic; Det du kalder for Jordan er faktisk Palæstina.
  1975. Borgerkrigen i Beirut startes da menigheden af en ny kirke menes ned foran af PLO.
  1979. Egypten fred med.Israel. Sadat myrdes for det i 1981. Kong Hussein bekræfter Arafat, Jordan er Palæstina, og Palæstina er Jordan.
  1982. Israels befrielses styrker hilses af shiitterne i Beirut. De kristne maronitter( falangister) dræber 800 terrorister ældre og børn inklusive i Sabra og Schatilla lejren. Forsvarsminister Sharon må gå af.
  (Information)PLO flygter igen, nu til Tunis. PLO’ krigsforbrydelser Beirut kommer for en dag når journalisterne bliver modige nok
  FN’s general sekt. Kurt Waldheim går af. Får indrejse forbud i USA da en 3000 lang rapport forbandt ham med krigsforbrydelser yoguslavien under krigen. Alene i 80-82 var der 248 terror angreb mod Israel.
  1988 PLO får lov til at komme tilbage til”vestbredden”af Reagan, hvis de afstår fra terror og ændrer deres charter. Terroren overgår til den nyoprettede Hamas bevægelse.
  1989 “muren” falder og PLO skal finde nye donore.
  90’erne starten på intifada perioden.
  2000. Arafat nægter at skrive under på freds planen. Han er bange for at komme til at “sidde til te” med Sadat.
  2010. Erdogan Tyrkiet sender blokadebrydere skibe til Gaza, men forgæves.
  2002 Israels beskyttelses mur og hegn påbegyndes.Terroren ophører næsten.
  2014. Gaza har infiltreret på “vestbredden” myrder 3 israelske studerende. Tyrkiets beundrede popsanger Yildiz Tilbe på internettet” Hvis Allah vil, vil der igen være muslimer, der gør ende på disse jøder.
  Amnesty anklager Hamas for krigs forbrydelser. Det udenlandske pressekorps bliver rasende da de opdager at Hamas søger at trække israelsk ild mod deres hotel. I Gaza beskytter befolkningen deres raketter omvendt Israel hvor raketterne beskytter befolkningen.
  2015. Det palæstinentiske selvstyre blev færdig med fjerne ethvert tegn på “Det jødiske tempel” under Omar moskeen på tempelbjerget “Moriaj”
  2016 Jerusalems Mufti hævder at der aldrig har været et jødisk tempel i Jerusalem. Den “Palæstinentiske” Lutherske evangeliske biskop afviser at Jesus var jøde. Han var palæstinenser.

  1. Kunne det tænkes at navnet Filestia, der fundet i syriske “vidnesbyrd” måske er et udtryk for at Assyrien netop i den periode lå i krig med Israel. Ca 700 e.kr ?

  2. Kunne det tænkes at der er mere hold i at Hashemit araberne opfordrede sine undersåtter til at rejse et par ugers tid, indtil man havde udryddet jøderne jf. flere arabiske aviser ?

  3. Kunne det tænkes at den tilståelse Arafat gav til The New Republic 1974 var korrekt ? Og som Kong Hussein bekræftede i 1981, at Jordan faktisk er Palæstina ?

  4.. Kunne det tænkes at de 160 000 “palæstinentiske arabere” der blev i Israel og hjalp til imod den arabiske invasion, (1.8 mio idag) faktisk har det fint som israelske medborgere ?

  5. Kunne det tænkes at de israelske bosættelser en dag, kunne blive en del af et demokratisk Palæstina uden apartheid ?

  Jeg spørger bare, for Jordan blev JUDENREIN i1922, og idag opfører islamisterne sig som gøgeunger i europa overfor jødiske borgere og kristne flygtninge.

 21. Af P Christensen

  -

  Så blev kontanthjælpsloftet vedtaget.
  Så må vi også have et imam-loft.
  Gerne i gulvhøjde.

 22. Af georg chrtistensen

  -

  Har “nutiden” virkelig brug for fortidens “HAD”?. (had er ikke “nutiden”), men fortiden grundlaget for nutiden, ikke til at hade, men grundlaget for i nutiden at få skabt en anderledes fremtid. ,
  En mulighed vel nok, men kun hvis “nutiden” ikke selv er istand til at forsøge at skabe en anderledes fremtid.

  Had er bare et ORD, som jeg forsøger altid aldrig at bruge, fordi jeg føler had overfor ordet. Hvorfor , kan jeg virkelig ikke forklare, min formodning er: at ordet alt for ofte bliver brugt i konfrontationen mellem “godhed og ondskab”, og derfor forsøger at blande sig i “noget” det ikke forstår.

 23. Af georg chrtistensen

  -

  Jeg hader hele “banden”, især i fællesskabets nutid, hvilket ord kan jeg bruge for at, på nogenlunde forståelig mode at gemme og skjule mit “had” i?.

  “Had”, er fortidens blokering overfor nutidens videre udvikling, vil nok være mit bedste bud.

  NB: Jeg føler selv, at når jeg skriver dette, at jeg er med til at lade fortiden løbe “løbsk” i “nutiden”, og derfor , af fortiden , i “nutiden”.alt for ofte forsøger at blokere “fremtiden”.

 24. Af peter kocsis

  -

  Flemming Lau

  “Fra 33 blev muftien støttet af Hitler regimet og blev Hitlers rådgiver i jødespørgsmålet.”

  En løgn så idiotisk at den ikke engang behøves at tilbagevises.

  “Med sine bosniske waffen SS brigader, blev 12 ooo jøder i yoguslavien udslettet. ”

  Fuldstændig grotesk løgn:

  Lad os konsultere Vad Yashem, som er den officielle jødiske hjemmeside over Holocaust.

  “Ante Pavelic’s independent state in Croatia murdered thousands of Serbs and opponents of the regime. In June 1941 the deportation of the Jews of Zagreb to the concentration camps began. The Jews of Bosnia and Herzegovina were deported in August. Most of the deportees were murdered shortly thereafter. In August 1941, Jasenovac, the largest of the concentration camps in the country, was opened. In addition to the 25,000 Jews murdered there, hundreds of thousands of Serbs, thousands of gypsies and opponents of the regime were also murdered there. The camp was liquidated at the end of April 1945. Approximately 66,000 of Yugoslavia’s 80,000 Jews were murdered during the Holocaust.”

  http://www1.yadvashem.org/yv/en/holocaust/about/09/balkans.asp

  Her får vi det for dig så sørgelige fakta at vide , at jøderne i Bosnien ikke blev udryddede af muslimerne, men af dine gode KRISTNE brødre allerede i 1941:

  Den muslimske Hanschar Division, som muftien oprettede, blev nemlig først aktiv i i marts 1944 , hvor Bosniens jøder forlængst var udryddet . ”

  wiki:

  “The division first saw action during Operation Wegweiser (Signpost) from 9 to 12 March 1944″

  ” Efter krigen tog han flugten fra en kommende krigsforbryder retssag.. Hans terror virke mod jøderne fik det resultat at jøderne oprettede modstands grupper som Havanna, Palmach, plus 2 ekstreme som Irgun og Stern.

  Fuldstændig idioti , de zionistiske terrorgrupper blev oprettedes før 2 vk begyndte og deres terror ar rettet mod britterne og palæstinenserne, ,forøvrigt tilbød terrorgruppen Lehi i 1941 de tyske nazister et væbnet sammen arbejde imod britterne.

  “Tiden fra FN’s delingsplan nov 47 – maj 48 skærpes kampen.”

  Ja den den zionistiske kolonimagts terror skærpedes ,idet i denne perode man myrdede, voldtog og fordrev 300000 kristne og andre ikke- jødiske grupper af indfødte. . Dernæst udvidedes terroren i perioden 1948-1956 og 1967 hvor andre 600000 indfødte blev fordrevet .

  IDF’s egen undersøgelse:

  Israels førende zionistiske (!) historiker Benny Morris harn undrsøgt IDF’s miltær arkiver.

  “Although Morris dismisses the claim that the Palestinians were systematically expelled due to orders from Israeli officials, he nevertheless cites an IDF Intelligence Report that concludes that 70% of the exodus was caused by Israeli forces and ‘Jewish dissidents[15]
  The IDF report lists: ‘the factors that precipitated the exodus in order of importance—
  1. direct, hostile Jewish [Haganah/IDF] operations against Arab settlements.
  2. the effect of our [Haganah/IDF] hostile operations on nearby Arab settlements
  3. Operations of the Jewish dissidents [the Irgun Z’va’i Leumi and Lohamei Herut Yisrael]'[16]
  Collectively these 3 factors were considered to be responsible for causing 70% of the exodus, according to the IDF report. Furthermore, Morris states ‘the report makes no mention of any blanket order issued over Arab radio stations or through other means, to the Palestinians to evacuate their homes and villages'[17] despite as Morris states the IDF ‘monitoring Arab radio transmissions’.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Morris

 25. Af peter kocsis

  -

  LAU:
  “2015. Det palæstinentiske selvstyre blev færdig med fjerne ethvert tegn på “Det jødiske tempel” under Omar moskeen på tempelbjerget “Moriaj””

  Hvordan kan de gøre det når de arkæologiske udgravninger under moskeen varetages af zionistiske arkæologer ? ( som forøvrigt aldrig har fundet så meget som en eneste stenbrok af den Salomos tempel de leder efter: den har nemlig aldrig eksisteret. )

 26. Af peter kocsis

  -

  Den lallende Allan Hansen gentager på komisk vis FLemming Laus groteske løgne om Handschar divisionen .med den undtagelse at tilføjer endnu flere absurditer :

  “Den Bosniske muslimske nazi-hær ( Waffem–SS 13),
  der bestod af 60.000 ( nogle forsker taler om 100.000)
  de stod for udryddelsen af ca. 90% af de bosniske jøder.
  Handzar Divisionen på ca. 28.000 mænd dræbte alene ca.
  250.000 serber, sigøjnere og jøder.”

  Lau’s 12000 jødiske ofre svulmer her op til 90% af alle bosniske jøder!

  Vi må gentage dokumentationen:

  Lad os konsultere Vad Yashem, som er den officielle jødiske hjemmeside over Holocaust.

  “Ante Pavelic’s independent state in Croatia murdered thousands of Serbs and opponents of the regime. In June 1941 the deportation of the Jews of Zagreb to the concentration camps began. The Jews of Bosnia and Herzegovina were deported in August. Most of the deportees were murdered shortly thereafter. In August 1941, Jasenovac, the largest of the concentration camps in the country, was opened. In addition to the 25,000 Jews murdered there, hundreds of thousands of Serbs, thousands of gypsies and opponents of the regime were also murdered there. The camp was liquidated at the end of April 1945. Approximately 66,000 of Yugoslavia’s 80,000 Jews were murdered during the Holocaust.”

  http://www1.yadvashem.org/yv/en/holocaust/about/09/balkans.asp

  Her får vi det for Alan Hansen så sørgelige fakta at vide , at jøderne i Bosnien ikke blev udryddede af muslimerne, men af dine gode KRISTNE brødre allerede i 1941:

  Den muslimske Hanschar Division, som muftien oprettede, blev nemlig først aktiv i i marts 1944 , hvor Bosniens jøder forlængst var udryddet . ”

  wiki:

  “The division first saw action during Operation Wegweiser (Signpost) from 9 to 12 March 1944?

  Endvidere er Allan Hansen på typisdk vis så uvidende om det han plaprer op om,
  at han geråder ud i det rene GAGA:

  dels vrøvler han op om en:
  1)”Den Bosniske muslimske nazi-hær ( Waffem–SS 13),
  der bestod af 60.000 ( nogle forsker taler om 100.000)”
  desuden :
  2)”Handzar Divisionen på ca. 28.000 mænd dræbte alene ca.
  250.000 serber, sigøjnere og jøder.”

  Fjolset er ikke engang ved at der kun var en eneste muslimsk SS division i Bosnien nemlig Handschar divisionen ,som ikke engang kunne mønstre muslimer nok til en hel division, og som kæmpede i 10 måneder imod de kommunistiske grupper i området hvorefter det blev opløst:

  Composed of Bosnian Muslims (ethnic Bosniaks) with some Catholic Croat soldiers and mostly German and Yugoslav Volksdeutsche (ethnic German) officers and non-commissioned officers.

  The 13th Waffen Mountain Division of the SS Handschar (1st Croatian) was a mountain infantry division of the Waffen-SS, an armed branch of the German Nazi Party that served alongside but was never formally part of the Wehrmacht during World War II. From March to December 1944, it fought a counter-insurgency campaign against communist-led Yugoslav Partisan resistance forces in the Independent State of Croatia, a fascist puppet state of Nazi Germany that encompassed almost all of modern-day Croatia and all of modern-day Bosnia and Herzegovina as well as parts of Serbia.

 27. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Jamen der sker jo ingenting!!! vanviddet fortsætter under denne her regering, endda med DF som støtteparti. I Korsør på Motalavej blev hjemmehjælpere overfaldet af indvandrere. Indvandrerbanden Black Army har slået sig ned i Århus og andre større provinsbyer som Næstved og Odense. For tredje gang på kort tid har der været masseslagsmål i en asyllejr midt i Næstved med efterfølgende udrykning af politi midt om natten..beboerne føler sig meget utrygge!!!! Alle nedlagte sygehuse, skoler og børnehaver bliver omdannet til flygtningecentre. Hvad tænker på politikerne på, hvis de tænker???? ..Skal det her vanvid fortsætte??

 28. Af georg christensen

  -

  Det gamle “had”, jøden mod islamisten?. Et gammelt “værdiløst” HAD, med en maffia midt imellem, (katalosismen), og “eneretten”, som sandheden.

  Begyndelsen med ” eneretten” u anset andre, fortsættelsen også på mafiøse vilkår, så pludselig “islamisten” på banen, i foragten mod “eneretten”, og magtbegærdet.

  En enerets fornemmelse, som opstod, da de gamle guder forvandlede sig i en “fælles forsamling”, og ikke var i stand til at forene sig.
  Så latterlig og primitiv, udsagnet end måtte forekomme, vil jeg stadig og stædig påstå: At udsagnet er nærmere “sandheden”, som “løgnen” i “magtbegærdet” forsøger at udbrede.

  Hilsen: Ateisten. Den alvidende uvidenhed.og tillykke til alle jeres andres religiøse og politiske “magtbegærligheder”.og alvidenheder.

  ,

 29. Af Flemming Lau

  -

  Peter Kocsis.
  Vedrørende muftien så blev han støttet fra 33 af Hitler regimet. Han blev Senere Hitlers rådgiver i jødespørgsmålet, skulle der have stået.
  Muftien flygtede i 37 da hans terror bande dræbte britiske distrikt kommissioner Andrews. Resten af den arabiske høj komité blev deporteret til Seychellerne. Muftien tog til Irak for at støtte et tysk forsøg på kup. Det mislykkedes så han rejste gennem italien til Tyskland i 41.
  Bosnien spørgsmålet tjekker jeg op på.
  Mit svar omkring “gode kristne” så findes der ingen gode kristne. Men der er sande og falske som den tyske teolog Bohoffer, ville have sagt da han lavede den ” Bekendende kirke”. Korruptionen var udbredt både for katolikker og protestanter. Hitler hadede som Stalin kristendommen. Og Bonhoeffer blev hængt få dage før befrielsen.
  Det jødiske svar på den arabiske terror, blev Haganna, Palmach, Irgun og Stern. Den britiske officer Orde Wingate trænede bla. Haganna frem til tiden omkring anden verdenskrigs udbrud. Stern en udbryder gruppe fra Irgun gennemførte attentatet på den britiske minister for Egypten Lord Moyne i Kairo den 6 november 1944. Gruppen gik også under navnet Lehi. Den 17 september 1948 likviderede en gruppe med tilknytning til Lehi greb Bernadotte

  Vedrørende opfordring til eller fordrivelse af araberne så siger Benny Morris at ca 400 landsbyer blev jævnet med jorden af de jødiske styrker for at undgå de blev brugt af lokale “palæstinensiske” militser i områderne hvor kampene var heftigst. Dvs linjen ved Samaria”vestbredden” og Judæa.
  Kampen for staten Israel af Søren Harslund er fra 2014 så det er muligt at Morris har forsket sig til noget nyt. Men nu er det ikke noget nyt at der skabes flygtninge ved krig. Men det tjekker jeg op på senere.

  Følgende aviser bærer vidnesbyrd om opfordringer til at rejse; Jordan avisen Falastin 1949. Ugebladet Koul Shai 19-8 1951 Libanesisk. Jordan avisen Al urdun 9-4 1953. Jordan avisen Falastin 30-5 1955. Cario avisen Ahkbar 12-10 1963. Saudiske avis Ukkaz.
  Falastin 55; ” Vi forlod vort hjemland på falske løfter, som vi havde fået af de forbryderiske ledere i de arabiske stater. De lovede os, at vi ikke skulle være borte mere end 2 uger, en slags ferie og så kunne vi vende hjem”.

  Tror du seriøst på at zionistiske arkæologer har fået adgang til udgravningen under moskeen, når det er haram for jøder at gå rundt om moskeen ovenpå ?

 30. Af hektor heimlich

  -

  Jøderne har aldrig nogensinde givet Danmark problemer: tværtimod er mange jøder højtuddannede, driftige mennesker, som er nok så intelligente som danskerne og har bragt mange innovationer til os.
  Nu har de sosse-radigale tumber så importeret en mængde islamister som kun er ude på at chikanere jøder medens de svælger i egen kontanthjælp -regeringen er en brik i mutti multikulti Merkels hænder.

 31. Af Ole Frank

  -

  Ja, man ser også, hvordan jødehadet udfolder sig under det nationalistiske styre i Ungarn og atJean M lePens udtalelser om jøderne i Frankrig og 2. verdenskrig har en fremtrædende plads i Støvrings kronik.

 32. Af Axel Eriksen

  -

  Uanset hvad stormuftien og Hitler havde af samarbejde – så er de to totalitære ideologier – Islam og nazismen – temmelige ens på adskillige punkter:

  – Stræben efter verdensherredømmet
  – Udryddelse af befolkningsgrupper – der er erklærede uønskede (herunder jøder)
  – Demokrati totalt fraværende – kæft, trit og retning – kun én vej
  – Og fyldt med løgn og propaganda

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tænk nu på Tom Lehrers gamle sang: The Hindus hate the Muslims, and the Muslims hate the Hindus; the Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants, and everybody hate the Jews!

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  PETER KOCSIS, tak for indlægget. Jeg gider heller ikke Hr. Lau mere. Men du begår én fejltagelse, hvis du tror, at fakta spiller nogen rolle i det pseudounivers, der er etableret i visse bloggeres hoved.

 35. Af Axel Eriksen

  -

  Den sang har jeg tænkt på – og hvis den skal være sandhedsvidne for alt – så er danskere ikke mere fremmed-/folkefjendske end alle andre! Det har jeg i øvrigt tidligere skrevet!

 36. Af Jens Hansen

  -

  Af peter kocsis – 17. marts 2016 23:43

  Nogle få tusinde muslimer kæmpede på Tysklands side under Anden Verdenskrig.
  Millioner af muslimer kæmpede på den allierede side.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen,

  Det med danskerne har du givetvis ret i. Og så er der det gode ved danskerne, at de normalt holder sig at sige det mundtligt. Det er den gamle historie med danskerne, der siger nej nej til alt fra EU, og så alligevel gør det, mens italienerne siger ja, ja til det hele og ikke gør en snus.

  Derfor er integrationen gået langt bedre i Danmark end f.eks. i Sverige på trods af al deres selvgodhed. Kommer der en nydansker på arbejdspladsen, og han er en fin fyr, ja, så er vejen til at blive taget ind i fælleskabet ikke lang. I Sverige sker det så at sige aldrig.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Peter Kocsis.
  Det er interessant, at iagttage med hvilken lethed, du med andre, er i stand til at konkludere at de zionistiske jøder fordrev det oprindelige folk “palæstinenserne” når vidnesbyrd i højere grad peger på at de blev opfordret af deres ledere til rømme området midlertidigt. Betyder det at Israels enheder i i krigens kaos, altid har forholdt sig korrekt ? Naturligvis ikke. Hvad nyere forskning kan dokumentere, er altid relevant.

  Angående dine kritik punkter.
  Muftien flygter fra “Palæstina” i ’37 da hans terror bande myrder brittiske Disrict kommlsoner Andrews. Mens banden deporteres til Seychellerne tager han lige før krigens udbrud til Irak for at deltage i et tysk kup forsøg der mislykkes. Så vender han snuden mod Italien og i 41 er han i nazi Tyskland hvor bliver rådgiver i jjøde spørgsmål. Han står personligt bag 12 000 jøder foranstaltes
  Udslettet. At der røg 66 000 ud af 80 000 jøder er stadig lige uhyggeligt. Men det tjekker jeg op på.

  Der findes ikke gode kristne. Der findes sande eller falske som teologen Bonhoeffer ville have sagt.
  Derfor etablerede han den Bekendende kirke midt i nazityskland. Mange katolske og protestantiske var allerede korrumperet af frygten for konsekvenserne af at sige systemet imod. Han og flere katolske præster blev led martyr døden.

  De jødiske forsvars og sikkerheds styrker blev bla uddannet af den britiske officer Wingate. Følgende instrukser står den dag idag i den israelske hær håndbog “Vi fører ikke krig mod det arabiske folk, kun mod bander, der ude på at ødelægge os. Vis respekt for kvinder, børn alle civile, men lad ingen slyngel undslippe”

  Haganahs bånd på aktiviteterne i forhold til araberne og briterne, fik en gruppe officerer til i ’31 at danne en mere militant enhed Irgun. I 1940 brød en mere radikal gruppe ud og stiftede Lehi(Stern) I 1944 gennemførte Lehi attentatet på den britiske minister for Egypten Lord Moyne. 17 september 1948 likvidere en gruppe med tilknytning til Lehi grev Bernadotte. Den 26 maj ’48 besluttes en oprettelse af Zahal, Israels forsvars styrker, hvorefter alle enheder fra Haganah, Palmach, Irgun og Lehi ville blive samlet i en ny organisation.

  Harslunds bog “Israel kampen for staten” fra 2014 afviser Benny Morris at der lå en udrensning plan fra central hold. Til gengæld er der flere vidnesbyrd fra den skrevne presse i området, at de rejsende
  arabere blev opfordret til det, af de arabiske lederere og at man måske frygtede anklagen for forræderi hvis de blev.

  Hitlers testamente 30 april 1945; “Jeg pålægger dette lands ledere og folk, uden nåde at bekæmpe det, der forgifter alle lande, den internationale jødedom”
  Muftien; ” Allah har givet os det særlige privilegium at afslutte det, som Hitler påbegyndte, lad jihad begynde, slå jøderne ihjel! Slå dem alle ihjel !
  Lederen for den arabiske liga Azzam Pasha” Denne krig vil blive en udslettelse krig og en fuldstændig massakre, der vil blive omtalt på samme måde som, som hunnernes massakrer og korstogene….. ”
  Nogle vil betegne udtalelserne som “sprog blomster”. For dem det angår, burde nok tage det alvorligt.

  Eksempler på vidnesbyrd i pressen; Jordan avisen Falastin 30-5-1955. ” Vi forlod vort hjemland vort hjemland på falske løfter, som vi havde fået af de forbryderiske ledere i de arabiske stater, de lovede os, at vi ikke skulle være borte mere end 2 uger, en slags ferie, og så kunne vi vende hjem”
  Tilsvarende beskrives i Falastin 49-Libanon uge avisen Koul Shai 19-08-1951. Jordan avisen Al-Urdun 9-04-1953. Cairo avisen Ahkbar 12-10-1963. New York Herald. “Saudi” ? Avisen Ukkaz af DR. M A Yamani – DR Muhammad A By Yanaby 24-10.

  Det at zionistiske arkæologer skulle have været med ved udgravningen under Klippe moskeen, så man kunne lave en ny moske, lyder underligt. Især når man betænker at en jøde ovenover på tempelpladsen, kan ende i optøjer.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Peter Kocsis.
  Muftien flygter i ’37 efter mordet på Kommissioner Andrews. Resten af den Arabiske Høj komité bliver deporteret til Seychellerne. Han tager bla. til Irak hvor han deltager i et tysk kup der mislykkes. Han tager gennem Italien til nazityskland hvor han er i’41 som Hitlers rådgiver i jødespørgsmål. Han er ansvarlig for 12 000 jøders død.

  Der findes ingen gode kristne, men sande eller falske. Nazismens had til kristne var ikke væsens forskellig fra stalinismens. Udsigt til en tidlig en martyr død, korrumperer. Bonhoeffer etablerede den ” Bekendende kirke” Han blev hængt få dage før Tysklands kapitulation

  Haganah, Palmach, Irgun og Lehi(Stern) beordres samlet i efteråret ’48. Lehi stod bag attentatet på Lord Moyne 6-11-44 og Bernadotte 17-9 ‘ 48.

  Historiker Benny Morris udtaler at en evt. “Udrensning plan” ikke kommer fra centralt hold Harslunds Israel kampen for staten.2014. Selv om han i nogen kredse er kontroversiel, er det muligt at hans forskning vil afdække påståede eksempler på etnisk udrensning. Det er relevant og vil med sikkerhed blive anerkendt fra officielt hold, når bevis førelsen er tung nok. Indtil da afventer vi forskernes samlede konklusion
  Eksempler på vidnesbyrd, der indikerer de arabiske leders opfordring til rejse midlertidigt.
  Jordan avisen Falastin 30-5-1953 “Vi forlod vort hjemland på falske løfter, som vi havde fået af de forbryderiske ledere i de arabiske stater, de lovede os , at vi ikke skulle være borte mere end end 2 uger, en slags ferie og så kunne vi vende hjem”
  Jordan avisen Falastin ’49. Libanon ugebladet Koul Shai 19-08 1951. Jordan avisen Al Urdun 9-04-1953.. Cairo avisen Ahkbar 12-10 1963. Saudi ? avisen Ukkaz 24-10 årstal fremgår ikke.

  Hvad angår den arkæologiske udgravning …med al respekt, zionistisk deltagelse ? Der starter jo en mindre krig hvis en jøde sætter sine ben på tempelpladsen.

 40. Af Axel Eriksen

  -

  Jens Hansen. Rart med lidt ironi!

 41. Af Finn Bjerrehave

  -

  Aljazeera krigskanalen, der kan dagligt følges Jødehadet, og lige nu en tegneserie, boykot Israels produkter, og dette had slutter aldrig.
  Tænk syd for Middelhavet er der kun eet land som har demokrati og menneskerettigheder samt en god levestandart, og det er Jødernes unge land fra 1948, og ingen Muslimske lande når dette land til sokkeholderne, og derfor denne konstante kamp og had til et velfungerende land i en diktatorregion.
  Hvad Hitler ikke fik endebragt nemlig med stærke midler Jøderne ud af Europa, kan den Muslimske indvandring fuldende med andre midler, nemlig i kvantitet, og kun Israel kan give sikkerhed for Jøder, men ikke fuld sikkerhed, sålænge Muslimer dagligt med knive får lov til at dræbe såre Jøderne, og hvem fordømmer disse Muslimer, ingen.
  Jøderne alene i hele verden.Finn Vig.

 42. Af Allan Hansen

  -

  Hitler and the Mufti her:

  https://www.youtube.com/watch?v=P2NnB8z627M

 43. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  Sådan noget må du ikke henvise til – tænk, hvis Peter Kocsis så det!
  Nåh, han ville nok slå det hen med: “Løgn og propaganda” – det er jo en af hovedingredienserne i hans religion!

  Der bliver nok udstedt en “Fatwa” mod ophavshaverne!

 44. Af Allan Hansen

  -

  Jamen dog er Peter Ko-skidt, bedre kendt som
  Peter IQ 24 nu blevet løsladt vi må dag håbe
  han kun er prøve løsladt.
  Peter IQ 24 har jo altid været en billig
  tyskertøs. Og alt det taqiyya vrøvl han finder
  på ISIS hjemmeside er til at brække sig over!
  Når man nu ikke kan nå frugterne så må han
  jo krybe i støve og nøjes med skallerne.
  Den dreng er dummere end 6 æg og
  en haletusse.

  KLOVN

 45. Af Flemming Lau

  -

  Kritisk dialog er en forudsætning for at kunne udvikle et sundt demokrati, til gavn for det enkelte menneske. Det har jøden fået ind med modermælken. Bølgerne kan gå højt, men høj og lav giver deres besyv med. De er et beslutnings dygtigt folk, når der er noget på spil. Det er der nu hvor jødehadet glammer som i krigens tid. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger om hvorfor hvordan og hvorledes. Universiteter, kunst og kulturliv boycotter i større stil. Men når det gælder livsvigtig hospitals udstyr og andet hightek tek hardware, så tøver man. Det jødiske folk er af deres Skaber, udstyret med god begavelse. De er mindre end 2% af verdens befolkning, men besidder mere end 40% af Nobelpriserne. Vi har af hybris forsøgt at smide baby Jesus ud med bade vandet. Vil vi af misundelse, forsøge at gøre det samme med Israel ? Det vil ikke lykkes !

 46. Af Axel Eriksen

  -

  @ Allan Hansen!

  Ikke fordi vi er næsten enige – så burde du bare ikke skrive det – men nøjes med at tænke det!

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen og Axel Eriksen, så lidt af denne video, og den er slet ikke så entydig, som I gerne vil have, at den skulle være, men forklarer egentlig, hvorfor det måtte komme til det palæstinensiske had til jøder og englændere. Men sådan nuancer overses faktisk gerne, når man har et bestemt politisk program at propagandere for.

  Allan Hansens sprogbrug er simpelthen så svinsk, at jeg ikke forstår, hvad han laver i en anstændig avis som Tante Berlinger.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  FINN BJERREHAVE, problemer med geografien? Israel ligger ved Middelhavet i øst og ikke i syd. Der har du i stedet Nordafrika. I øvrigt forsøger Tunesien sig faktisk med demokrati, men har unægtelig hårde betingelser med de gale islamister, der løber omkring.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Kritisk dialog er forudsætningen, for udviklingen af et sundt demokratisk samfund, til gavn for det enkelte menneske. Det jødiske folk har fået den ind med modermælken. bølgerne kan gå højt, men både høj som lav kan give deres besyv med. De er meget beslutnings dygtige når der er noget på spil. Det har verdens modstand lært dem. Aldrig har antisemitismen glammet højere siden krigen. Israel har set skriften på væggen, og er klar. Universiteter, kunst og kulturliv boycotter. Men man tøver når det gælder hospitals udstyr og andet hightek udstyr. Det jødiske folk er af deres skaber udstyret med en fin begavelse. De er mindre end 2% af verdens befolkning, men besidder mere end 40% af verdens Nobelpriser. Vesten har i hybris, forsøgt at smide baby Jesus ud med badevandet. Vil den i misundelse forsøge det samme med Israel ? Måske ! men det vil ikke lykkes.

 50. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Aha, så forklarer videoen det hele! Jødehad og had mod alt vestligt! Øjnene ser som bekendt det, som de gerne vil se – men jeg så stormuftien og Hitler mødes – men det er nok en eller anden, der kan få omdannet det til en ren “konspirationsvideo”!

Kommentarer er lukket.