Dystopia

Af Kasper Støvring 120

 

Justitsminister Søren Pind advarede forleden om den stigende polarisering i det danske samfund og udsigten til ekstremisme og selvtægt. ”Et ellers fredeligt folk er ved at blive et meget vredt folk”, hed det. Anledningen var, at vi nu har set grupperinger som ”Soldiers of Odin” i Kalundborg, en gruppe, der erklærer at ville beskytte almindelige danskere mod overfald og overgreb. Angiveligt skulle der være en stor, men tavs opbakning i lokalbefolkningen til gruppen.

 

Det lyder ikke godt, og helt sandt er det nok ikke. Men folk er utvivlsomt blevet mere utrygge, og ministerens advarsel er skam reelt nok. Men den bør rettes mod folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten – som ministeren i sit interview karakteristisk nok overhovedet ikke bekymrer sig om med ét eneste ord. Den betyder nemlig omdannelsen af Danmark til noget andet, end vi hidtil har kendt. Man kunne ønske, at politikerne ville gøre noget ved faren, men indsatsen er halvhjertet. Europa, Aftenlandet, er blevet gammelt, tilsyneladende ude af stand til at handle i tide mod truslerne. Og det er særdeles skræmmende, for borgerne er først og fremmest er ramt på det, der betyder allermest for dem: deres sikkerhed.

 

Fremtiden set i et sikkerhedsperspektiv

 

Lad os fra dette sikkerhedssynspunkt prøve at skue ind i en ikke så fjern fremtid i Vesteuropa og Danmark, og på med hue og vanter, for det er en frostkold tid, hvor nordenstorme suser året rundt, og snefaldet er at forveksle med askeregn. Hvilke trusler opstår, og hvordan reagerer folk? Det følgende scenario er et gæt, for det er som bekendt svært at spå – især om fremtiden. Men jeg skal søge at gøre det så sandsynligt som muligt ved at tage udgangspunkt i tendenser, vi allerede ser (i Danmark eller andre vesteuropæiske lande), og som muligvis vil blive skærpet. Præmissen er altså, at politikerne ikke standser folkevandringen i tide og gør noget effektivt ved de opløsningstendenser, vi allerede ser.

 

Når mennesker møder trusler og tab af goder, så forsøger de først og fremmest at tilpasse sig, og måske bliver denne tilpasning – denne omstilling, der gør det muligt at leve med forfaldet – så effektiv, at de får bildt sig selv ind, at der ikke er sket noget tab. Vi skal huske på, at vi allerede i dag lever med fænomener, som vi for blot få år siden opfattede som utænkelige. Det er en såre menneskelig reaktionsform. Men eskalerer udviklingen, vil man nå frem til et kritisk punkt, hvor denne psykologiske paradering – denne efterrationalisering, fortrængning og forskydning – ikke længere er effektiv, og så eskalerer udviklingen for alvor. Det sker ad flere nedadgående trin.

 

Den molekylære borgerkrig

 

Den tyske forfatter Hans-Magnus Enzensberger har i en bog om borgerkrigen på Balkan beskrevet disse forfaldsstadier frem mod egentlige krigshandlinger. Det begynder med de såkaldte begrænsede, ”molekylære borgerkrige”. Den sociale anomali – normopløsning – vil tage til. Vold og kriminalitet vil begynde i det små:

 

”Begyndelsen er ublodig, indicierne er harmløse. Den molekylære borgerkrig begynder umærkeligt, uden generalmobilisering. Lidt efter lidt flyder der mere skrald i gaderne. I parken hober sprøjter og knuste ølflasker sig op. På murene dukker der alle vegne monotone graffiti op, hvis eneste budskab er autismen: de besværger et Jeg, som ikke findes længere. I klasseværelset bliver møblerne smadret, i forhaverne stinker der af lort og urin. Det drejer sig om bittesmå, stumme krigserklæringer, som den erfarne bybo forstår at tyde.

Snart skaffer længslen efter ghettoen sig luft i mere tydelige signaler. Bildæk bliver skåret itu, nødtelefoner gjort ubrugelige med en trådsaks, biler bliver stukket i brand. I spontane handlinger finder raseriet mod det ubeskadigede udtryk, hadet til alt, der fungerer, et had som danner et uopløseligt amalgam med selvhadet.”

 

Vilkårene for homoseksuelle, jøder og kvinder

 

Således Enzensberger. Men lad os da bare digte videre og begynde med at se på de mest sårbare og udsatte grupper. Homoseksuelle vil opleve at blive overfaldet, jaget og hånet i stor stil. De kan ikke have deres parker og klubber i fred, vil ikke kunne gå hånd i hånd på offentlige steder, og fejringer som ”gay parade” vil blive mødt med tilråb og stenkast, og med tiden vil paraderne standse.

 

Det tusindrige berigende jødiske liv vil også nå sin afslutning. Jøderne vil stort set forsvinde ud af Europa, den etniske udrensning, nu organiseret af ikke-statslige aktører, vil gøre nazisternes arbejde færdigt. Det foregår som målrettede overgreb mod en gruppe defineret ved dens etniske tilhørsforhold; vi vil netop se systematisk organiserede drab, overfald og hærværk mod jøder, især børn, og deres synagoger, skoler og butikker ud fra en konspiratorisk ide om jøden som ond.

 

Kvinder vil blive antastet i en grad, så skændslerne nytårsaften i Køln vil fremstå, ikke kun som et forvarsel, men som en mindre ting. For overgrebene mod kvinder vil ikke kun begrænses til særlige tidspunkter og bestemte byer. Det vil ske overfald over alt og hele tiden. Egentlige epidemier af voldtægter og almindelig chikane bryder ud, kvinder vil opleve begramsninger, sjofle tilråb, selv unge piger vil blive antastede på gaden med opfordring til sex og ægteskab. Piger vil blive overfuset, antastet, ”hvor gammel er du? Er du gift?”. De vil lære at tildække sig og undlade at tale med fremmede med et bestemt udseende og i stedet skynde sig væk. Had og mistillid vil vokse frem, relationer kølnes og hjerterne fryse til is.

 

Ordensmagtens magtesløshed

 

Hvordan reagerer man så på det? Politiet vil selvfølgelig været helt i knæ, uden tilstrækkelige ressourcer til at beskytte borgerne. Så ordensmagten vil opfordre til, at kvinder ikke går alene efter mørkets frembrud, forældre vil køre dem fra og til fester og fritidsaktiviteter, man vil installere apps på deres telefoner og nær den illusoriske forestilling, at nødhjælpen kan rykke hurtigt frem.

 

Man vil oprette særlige badetidspunkter for kvinder i svømmehallerne, særlige kupevogne i togene for kvinder, så de ikke chikaneres, og samtidig vil man kunne opfylde islamisters krav om kønsadskillelse. Mange andre offentlige institutioner, biografer, højskoler, debatarrangementer osv. vil tage lignende forholdsregler. Apartheid vil høre til dagens orden.

 

Rim og frost vil dække alt levende, hundredvis af hidtil sikre områder vil være forvandlede til no-go zoner, mange af dem vil reelt være uden for politiets jurisdiktion. Man vil opleve tiltagende islamisering i store områder, men det vil ikke kun være indvandrerkvinder, der således holdes hjemme. Etnisk danske kvinder vil opleve det samme, helt ufrivilligt. For migrantbølgen med tusindvis af enlige, unge mænd vil medføre enorme ændringer af kønsbalancen i samfundet. Disse ændringer vil udslette over 100 års hårdt arbejde for ligestilling. Testosteronfyldte mænd hungrende efter sex, men ingen udsigt til at få behovet opfyldt – gæt selv udfaldet.

 

Bandekrige vil skærpes

 

De unge i samfundet vil i særlig grad omfavne de indvandrerkritiske partier til højre for Dansk Folkeparti. Nogle vil gå så vidt som til at støtte deciderede anti-demokratiske partier. Det vil ikke komme som en overraskelse, for det er netop de unge, der primært undgælder direkte for volden på gaderne og skolerne. De fleste unge mænd vil lære at holde blikket nede, når de møder herrefolket på gaderne. At se ned er nemlig et tegn på underkastelse; ser man op, vil man risikere at blive slået ned.

 

Det vil ske for mange, og derfor vil man købe beskyttelse hos rockergrupper, og kampene mellem banderne vil i det hele taget eskalere, for der vil blive kastet benzin på bålet. Der vil blive tilføjet et nyt afgørende element: den etniske komponent. Kombinationen af økonomisk nedtur og etnisk rivalisering er dynamit for et samfund. Vi vil se langt flere ”sjakalmanifester”, bander vil rekruttere på basis af det etniske og religiøse had, ligesom ekstreme religiøse grupper vil rekruttere blandt kriminelle indvandrere og dermed få håndlangere i folden, der kan anvendes til at islamisere store lokalområder.

 

Der vil være rigtig mange muslimer, der modsætter sig disse grupper og forsøger at leve deres liv, uddanne sig, gå på arbejde og integrere sig. Men afpresning, social kontrol, trusler og vold vil være effektive midler til islamisering, hvis den fredelige appel ikke virker tilstrækkeligt. Men det vil den gøre for mange, for hvem vil ikke holde på den stærkeste hest?

 

Selvtægtsgrupper vil vinde frem

 

Der vil opstå andre typer suspekte grupper i kølvandet på politiets tab af magtmonopol. Selvtægtsgrupper vinder frem, fordi politiet ikke har ressourcer til at beskytte almindelige borgere, og fordi hæren ikke vil blive sat ind i tide. Selv i de små byer vil bekymrede forældre danne ikke-voldelige grupper, der skal stå for deres børns beskyttelse. Men eftersom de hverken er professionelle eller voldsparate, vil de i længden stå magtesløse og blive sat ud af spillet.

 

Så de velstillede familier vil hyre private vagtværn, der skal patruljere i nabolaget. Arkitekter og private byplanlæggere vil have kronede dage, for der kommer stor efterspørgsel på ”gated communities”, disse livløse parceller hegnet inde bag hvide mure. Her ligger de begravede som i en grå krypt, i en sfære af iskrystaller, hvor blæsten bider af kulde. Boligerne vil blive overvåget af kameraer, der vil være pigtrådshegn, tremmer for ruderne og vagthunde, man vil skulle have en kode for at lukke bommene op, inden man kan køre ind i disse områder. At gå rundt udenfor vil være forbundet med fare. Traumatiserende gaderøverier og dødsfald med knivstikkeri og skuddrab vil ikke være ualmindelige, og man vil ikke længere bevæge sig til fods, men foretrække bilen. Det er mere sikkert.

 

Ytringsfriheden begrænses yderligere

 

Hvad med ytringsfriheden, denne kronjuvel i Vestens kultur? Den vil blive yderligere indskrænket. Religionskritik, det vil sige islamkritik, vil være en saga blot, ingen satiriske tegninger af profeten overhovedet, hverken i medierne eller på skoler, gymnasier og universiteter, ikke en gang som dokumentation. Det vil være for farligt. Der vil være et kollegialt pres for ikke at gøre det, og er man løstansat, vil man blive truet på ansættelsen eller frosset ude af miljøet. Politisk korrekthed vil dække over frygt.

 

Viser man ”blasfemiske” tegninger i et klasserum, vil der opstå stor ballade, og den formastelige underviser vil blive opsøgt af bander, truet eller overfaldet, måske få en kniv for struben, og så er det slut med frimodigheden. Dissidenter vil stadig drive omkring i samfundet, men de vil være uhyre få som under besættelsen eller kommunismen i Øst. Disse modige mennesker vil, uanset om de er venstreorienterede eller højreorienterede eller muslimer eller noget helt fjerde, stadig være opflammede af stærke passioner for at gøre det rigtige, og de vil være villige til at lide afsavn, leve med trusler eller blive fængslet – for retssystemet vil dømme islamkritikere i endnu højere grad end nu – men deres frihed, deres kamp for immaterielle værdier, sådan noget sært noget som menneskelig værdighed, vil betyde mest for dem.

 

Resten vil være tavse og følgagtige, hvis de overhovedet mener, at det faktiske tab af ytringsfrihed er et tab. Måske vil de kun se noget rimeligt i, at man ikke provokerer et ”sårbart mindretal”. Og vi har jo masser af frihedsrettigheder indskrevet i forfatninger. De står jo på papiret, så der er ikke noget galt, vel?

 

Uddannelsernes forfald

 

På disse institutioner vil det ikke kun være slut med islamkritik, det vil også være vanskeligt at undervise i de store liberale frihedstænkere, de kristne salmedigtere og de nationalromantiske forfattere. Det vil enten være for provokerende, for nationalistisk, for diskriminerende eller slet og ret for unyttigt. Undervisning vil dreje sig om det kulturneutrale ”medborgerskab”, om ”minoritetsstudier” og ”det multikulturelle samfund”.

 

Fortællingen om kampen for kvinders rettigheder, om Danmarks sammenhængskraft, om kampen for Grundloven vil langsomt gå i glemslen på grund af socialt pres, for appellen om ikke at virke stødende og ekskluderende vil også bunde i frygt. Læseplaner vil blive ændret, islamiske bederum vi opstå, der vil komme klager over underviseres ”racisme”, ikke alle rektorer og studieledere vil modstå presset, for hellere skille sig af med et problem end at stå fast på principperne. ”Vi vil have fred for fanden”, som netop afdøde Anker Jørgensen sagde.

 

Godt nok vil der stadig være forskning i ekstremisme, men det vil især dreje sig om højreradikalisme. Utallige seminarer, tidsskrifter, kurser, ja, hele fag vil blive oprettet og tilegnet studier i højreradikalisme, og der vil blive kastet milliarder i projekter om højreradikalisme, og mange midler vil tilgå fra EU. For den slags projekter er ufarlige og bekræfter blot miljøets politiske korrekthed.

 

Lærere og elever vil i øvrigt opleve, at det bliver almindeligt med våbendetektorer ved indgange på skoler, der vil komme skoleskyderier, og store dele af arbejdet på skoler vil bestå i indrapportering af såkaldt radikaliserede unge.

 

Jo, offentlig skandalisering, trusler om fyring, om at få ødelagt karrieren, modtage racismedomme og blive stemplet som ”ekstremist” vil være effektive styringsredskaber. Sociale relationer vil gå i stykker: venskaber, familier og kollegiale forhold vil blive splittede på grund af tidens store spørgsmål.

 

Modreaktionen fra det radikale højre

 

Tordenskyer vil hvirvle op fra vest, og den tid vil komme, hvor en heftig modreaktion sætter ind. Så vil højreradikalismen udgøre en stor trussel. Vi vil se alt det, vi i årevis har set, men nu den modsatte vej: Drabsforsøg på imamer, politibevogtning af moskeer, hærværk på arabiske butikker, overfald på tilfældelige udlændinge, og de næste Breivikker vil tage hundredvis af uskyldige med sig i døden.

 

Fremtidens isvinter vil byde på en masse terror, herunder atomterror, men allerede nu – efter terroren i Bruxelles – kan vi se en slags ny normalitet, hvor den slags begivenheder kun får få dages omtale i medierne i mellemtiden inden det næste anslag. Disse terrorhandlinger vil blive suppleret med kampe i gaderne, man vil høre lyde af sirener, skudsalver og skrig i det fjerne, men ikke rigtig vide, hvad der foregår. Det er for farligt at rapportere fra ghettoerne og de udsatte områder, og måske orker man ikke alle disse beretninger, og de velbjergede journalister har jo allerede forskanset sig i velhaverghettoer. Der vil ske udbrud af molekylære borgerkrige, som Enzensberger kalder dem, hvis ikke egentlige borgerkrige, der svinger endnu mere øde over landet.

 

Almindelige ting som stenkast mod nødhjælpen, gaderøverier, voldelige overfald og enkeltstående voldtægter vil der være så mange af hver eneste dag, at de kun får en lille notits i aviserne, hvis overhovedet det. Der vil ske en storstilet filtrering, så den etniske baggrund ikke nævnes, og folk vil nære mistillid til ikke kun politi og politikere, med voldsom lede til følge, men også til de etablerede medier, hvor islamister, forklædte som moderate muslimer, vil få endnu mere taletid. Det vil være sværere for højreradikale, fordi erfaringen med bekæmpelse af nazister er så præsent.

 

Der vil i øvrigt være så mange ekstremister, at grænsen for, hvornår man regnes som moderat, vil forskubbes udad, definitionen af ”moderat” vil blive slappere, så flere vil blive omfattet af den. Sympatisørsumpen vil ikke blive udtørret, men tværtimod udgøre en frugtbar grund for terroristernes ugerninger, de radikaliserede, der vil kunne opholde sig årevis i muslimske parallelsamfund uden at blive angivet til sikkerhedstjenesten. Store dele af muslimerne vil i en eller anden grad sympatisere med grupper som Islamisk Stat.

 

Kultur og identitet gør krisen værre og sværere at løse

 

Truslen fra ekstremister på begge fløje vil man forsøge at afdramatisere – som med de mange andre trusler – og man vil sige, at vi har haft fjender før, f.eks. de venstreradikale. Men det er en ideologisk fjende, og ideologi kan ændres over night; efter murens fald blev mange omvendt til demokrati og markedsøkonomi. Med kultur er det helt anderledes. Omvendelsen fra islam sker kun meget langsomt og besværligt, for kultur og religion rører ved det dybeste i mennesker, som de er flest, nemlig deres identitet.

 

Der vil derfor også opstå etniske og religiøse kampe internt mellem arabere, persere, afrikanere, tyrkere, afghanere, pakistanere, kurdere, mellem shiaer og sunnier og alle de andre sekteriske udgaver af islam. En ”del og hersk”-politik, hvor man aktivt sætter disse grupper op imod hinanden, vil blive foreslået og måske forsøgt praktiseret i det skjule i visse lande.

 

Den eskalerende voldsspiral

 

Mange almindelige borgere vil melde sig ind i skytteforeninger og hjemmeværnet med håb om at få udleveret våben, man kan opbevare i hjemmet. Men det vil blot forstærke voldsspiralen, for også gerningsmænd vil i højere grad bevæbne sig, det stigende antal hjemmerøverier bliver mere voldsomme, banderne vil skyde først, og mange vil blive dræbt, også ved uheld. Sikkerhedstjenesterne vil slet ikke kunne overskue de mange nye radikaliserede grupper, og de forhåndenværende antiradikaliseringsprogrammer vil slet ikke slå til.

 

På nettet vil man rekruttere via grupper som ”Vejen til Allah”, ”Vejen til Islam” og ”Allah ved bedst”, der med tiden vil blive suppleret af højreradikale foraer i en uskøn blanding af hedensk og nynazistisk pseudomytologi. Kriminaliteten vil stige med over 100 procent i takt med de millioner af migranter, der kommer til Europa hvert år, politiet vil sløre sin egen magtesløshed ved at skrinlægge tusindvis af sager, og mange borgere vil ganske enkelt opgive at anmelde kriminaliteten. I stedet vil man finde andre ”løsninger”.

 

Butiksejere vil ansætte arabiske kvinder med tørklæde for at undgå hærværk, vold og tyveri. Bander vil fortsætte med at terrorisere lokalområder, for folk tør ikke udtale sig ved navn af frygt for repressalier. Forretningsdrivende vil betale beskyttelsespenge for at drive deres forretning. Skudsikre veste vil blive tilbudt butiksansatte i særlige ”følsomme områder”. Man vil se flere sager som i Rotherham i England, hvor over tusind børn i årevis blev misbrugt, fordi myndighederne ikke turde gøre opmærksom på overgrebene af frygt for at blive kaldt racist.

 

Tabet af magtmonopol vil kunne føre til, at kampe i udlandet vil antænde bål herhjemme. Kampene vil sprede sig hurtigt, over store afstande, pludseligt og med stor intensitet. Kidnapninger med formål at sprede skræk i befolkningen og få penge til nye terroraktioner vil se dagens lys sammen med adskillige drab på politifolk og soldater, der vil blive hugget ned med macheter eller påkørt med biler. Et våben har enhver jo lige ved hånden.

 

Politiet vil blive inficeret indefra af politisk korrekthed og afstedkomme yderligere handlingslammelse, militæret vil måske holde stand, men i lighed med politiet vil man se, at terrorister infiltrerer militæret, så de kan udgive sig for militærfolk med våben og uniformer. Så kan man heller ikke stole helt på dem, der skulle sikre os.

 

De mentale konsekvenser

 

Konsekvensen af alt dette vil naturligvis være en stor stigning i antallet af mennesker, der er traumatiseret af overfald, og alene frygten og angsten for vold vil betyde mere stress, flere depressioner og angstlidelser, og der vil ikke være megen modstandskraft i et samfund uden en stærk kristendom og en højere stræben mod åndelige værdier. Bestialiteten ved volden er så voldsom, at mange ikke vil kunne passe deres arbejde, skolegang, familien, sociale liv. Posttraumatiske stresssyndromer vil ganske enkelt lægge manges liv øde.

 

Man vil søge at fortrænge tabet af sikkerhed og bygge sit liv op med nye tiltag, der gør det muligt at leve med tabet, men som ikke fjerner hverken det eller den permanente trussel. Det fortrængte vender tilbage i destruktiv form – og giver anledning til stadig nye, uforudsete risici – eller det sætter sig som en latent angstfølelse.

 

Politikernes rolle

 

Hvad vil magthaverne, politikerne, gøre? Flere ting, men de fleste ting vil slet ikke løse problemet, og andre ting er dybt problematiske set fra et retsstatssynspunkt. Politikere vil spilde megen tid på shitstorme, på moraliserende anklager om racisme og overtrædelse af alle mulige og umulige konventioner, og på pseudodiskussioner om vielsesringe og lignende ting.

 

Men de vil også handle. Militæret vil blive sat ind, der vil blive indført en undtagelsestilsand, der vil blive ved med at blive forlænget igen og igen og dermed opnå en slags permanens. Vores ledere vil blive ligesom de skandaliserede ”diktatorer” i Østeuropa, de vil blive forvandlede fra liberaldemokrater til Orbanitter. Politikernes reaktion vil også bestå i indgreb i retssikkerheden, der vil være masser af lovhjemmel til overvågning og ransagninger.

 

Igen vil langt de fleste tiltag være uden virkning over for denne skingren af frosten. For igen vil politikerne ikke gøre det ene fornødne, der jo skal gøres nu, i dag: Lukke grænserne, undlade at give statsborgerskab til ekstremister, udvise kriminelle udlændinge, give længere straffe til voldsmænd, udtræde af Flygtninge- og Statsløsekonventionen og flytte al asylbehandling til nærområder.

 

Civilisationen er skrøbelig

 

Sådan ligger landet, som en kapital af frygt og forbandelse, der er sat på renters rente, en højkonjunktur af afmagt og destruktion. Det er som mødet med undergangens ”Imperia” i Sophus Claussens berømte digt, jordmassens Dronning om hvem det hedder, at hun er ”urstærk som Kulden, der blunder i Bjergenes Skød, mørk og ubøjelig”. Det vil være en iskold tid, og stik imod sædvanen vil en mulig optøning måske komme Østeuropa. Fra de stater, der for nylig har genvundet deres suverænitet, og som ikke har glemt truslen fra det osmanniske imperium og det kommunistiske diktatur.

 

Europa er ikke et nyt Jerusalem, der stråler gyldent på bjerget og lyser over resten af verden som et fyrtårn, et forbillede, for alverdens folkeslag. Nej, vores civilisation er som andre civilisationer noget langt mere begrænset, noget skrøbeligt. Den er et ly for natten i ødemarken, som Toynbee skrev, for vi mennesker er en slags nybyggere på vandring hen over prærien, alene og udsatte, og nogle gange gør vi ophold og bygger med stor møje noget op, et midlertidigt tilholdssted, der kan gå under igen. Efterhånden har vores ly stået i så mange år, at det er blevet et helt hus med mange gange, skakter, etager, balkoner og kringelkroge. Men når det er blevet tilpas koldt i ødemarken, når frosten og vinteren er slået ind og har forvandlet landskabet til en milevid sneørken, så vil huset stå med rimede tage og lange istapper, det vil stå så tindrende frostkoldt og dirre til bristepunktet, at det hele vil falde sammen til det fineste pulversne, hvis det en dag blev ramt af en serie hårde slag.

 

 

 

Kilder:

 

I mit indlæg – der er en forlænget udgave af dagens klumme i papiravisen – prøver jeg at fremskrive en udvikling for Vesteuropa, der virker sandsynlig, hvis altså bestemte præmisser er opfyldte. Man kan naturligvis være uenig, enten i de små dele eller i det store hele, og opfatte indlægget som en slags aprilsnar. Selv om dystopiers appelformer ikke så meget ligger i empiriske data som i evnen til at vække forestillingskraften – fremtidsscenarier er fantasibilleder – vil jeg gerne, for at understrege sandsynligheden af min fremtidsvision, i det følgende bringe et udpluk af de kilder, jeg bygger på (adskillige andre kan findes i mine tidligere blogindlæg). Debatten er åben for alle synspunkter, der gerne må bakkes op af yderligere kilder til dokumentation:

 

Politiet efterforsker ikke i ghettoområder. Der er mange artikler, her er en helt aktuel artikel fra i går http://ekstrabladet.dk/nationen/lille-og-bange-mor-politi-kom-ikke-da-knivboelle-truede-min-datter/6016093

Helt ny kronik af en tidligere stabschef i PET. Det er kultur, ikke sociale forhold, der skaber radikalisering. Sympatisørsumpen er stor, derfor kan terrorister skjule sig i månedsvis i parallelsamfundene. Efterretningstjenesterne har ikke ressourcer til at garantere borgernes sikkerhed. http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8544017/erkendelse-af-terrorens-vaesen/

Læs også her om Europols chef http://politiken.dk/udland/ECE2511012/europol-slaar-alarm-europa-staar-over-for-den-vaerste-trussel-i-et-aarti/

Det tyske magasin Bild om overgrebene i Køln  http://www.bild.de/regional/duesseldorf/ralf-jaeger/die-liste-der-schande-44239678.bild.html

Tysk politi anser nordafrikanske migranter som særdeles farlige http://www.b.dk/globalt/nafrier-er-saa-farlige-at-politiet-ikke-maa-naerme-sig-alene

Forsker advarer om, at mandlige migranter udgør en trussel imod især kvinder http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8391535/forsker-advarer-om-for-mange-mandlige-flygtninge-kan-vaere-farligt-for-kvinder/

Hver tredje flygtning bryder loven http://www.bt.dk/krimi/hver-tredje-flygtning-bryder-loven

Jihadister smugles ind via migrantstrømmen http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees

http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/isis-operative-this-is-how-we-send-jihadis-to-europe#.ibP8L9yrr6

Chefen for Säpo, Anders Thornberg , om den voldsomme rekruttering af islamister: ”Jag har arbejdet i Säpo 30 år og inden for politiet i 35 år, og jeg har aldrig nogensinde set noget komme med en så voldsom kraft som dette. Der er et enormt pres på Säpo. Det kan simpelthen ikke fortsætte med at de rekrutterer flere og flere, for så kan vi ikke længere klare det.” http://sv.gatestoneinstitute.org/6008/islam-sverige

Frygt for jihadister, der infiltrerer den franske hær https://www.document.no/2016/03/jihad-infiltrerer-haeren-og-politiet-i-frankrike/

Franske ekssoldater kæmper for Islamisk Stat http://www.b.dk/globalt/flere-franske-ekssoldater-kaemper-nu-for-islamisk-stat

Etnisk fordrivelse i ghettoer, kristne og jøder flygter bort http://politiken.dk/indland/ECE1181205/kristne-og-joeder-flygter-fra-danske-ghettoer/

Chikane mod kristne på asylcentre http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE7383145/Kristne-asyls%C3%B8gere-Vi-trues-og-chikaneres/

En meget stor del af muslimer støtter Islamisk Stat, sympatisørsumpen er stor http://www.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795?piano_t=1

Og her http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4253271.ece

I fx Gellerup flages der for Islamisk Stat http://www.b.dk/nationalt/politi-der-flages-for-islamisk-stat-i-gellerup

Terroristen Omar Hussein blev fyldt til graven af mange hundrede mennesker http://www.bt.dk/krimi/formodet-terrorist-begravet-under-stort-fremmoede

Særlige togvogne for kvinder http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-31-tyske-kvinder-faar-mandefri-togkupeer

Svensk ordensmagt og retssystem er truet kollaps http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svensk-politi-presses-af-bander-vores-retssystem-er-truet-af-kollaps

Over 15.000 jøder er flygtet fra Frankrig alene de sidste to år https://www.dr.dk/nyheder/udland/over-15000-joeder-har-forladt-frankrig-paa-aar-foeler-sig-utrygge-og-uvelkomne

Flertal af muslimer afviser homoseksuelle, har fundamentalistiske træk, anser religiøse love for vigtigere end sekulære, og udviklingen går i den forkerte retning

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/10/11/its-the-culture-stupid-nar-integrationen-forvaerres-ar-for-ar/

Ekstremister bruger indvandrerbander til at sprede terror i mange ghettoområder herhjemme http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/indvandrer-bander-bruges-som-sharia-taeskehold/5341201

Butikspersonale udstyres med skudsikre veste: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/butikspersonal-i-ronneby-utrustas-med-skyddsvastar

Sikkerhedstjek på skoler http://www.b.dk/globalt/hvad-sker-der-i-sverige-lige-nu

Godt halvdelen af kvinderne på krisecentrene har ikke-vestlig baggrund http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21527343

Dagen før kvindernes internationale kampdag advarer politiet i Östersund, Sverige kvinder mod at færdes ude alene. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/polisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160308%3Apolisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut%3Anyh

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3450983/Crime-migrants-Germany-went-79-year-offences-including-sex-assaults-murder-rise.html

Der er også megen vold på asylcentrene: ”Interior Minister Joachim Herrmann, 59, from the CSU (Christian Social Union) said there had been 17,246 police actions in Bavarian asylum accommodation last year. In comparison to 2014, that was an increase of 270 per cent.” http://www.b.dk/globalt/tyskland-venter-36-millioner-flygtninge-i-de-kommende-aar

Butiksejere i ”følsomme områder” oplever markante trusler http://www.b.dk/nationalt/de-er-helt-som-normale-kunder-de-betaler-bare-ikke-for-tingene-naar-de-gaar

I Rotherham-sagen blev 1400 piger i en årrække voldtaget af pakistanere. Ingen gjorde noget af frygt for at blive udskammet som racister. http://www.bbc.com/news/uk-28942986

Frankrig er i dag, flere måneder efter terrorangrebene, i undtagelsestilstand https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/europa-boer-undgaa-militarisering-efter-terror

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674. Den grove vold er steget http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 

 

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af B. Mortensen

  -

  “B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 17:56, du skriver i øvrigt også: “Hjemmeværnet eksisterede ikke under krigen???” nej, men hvem har dog sagt det? Jeg tror du skal se hvad du selv skriver” Derimod er det lodret forkert, at man havde kontrol med hjemmeværnets våben. Hvordan skulle man have båret sig ad med det? Mange af dem var illegale i den forstand, at de var nedkastede under krigen. Selv om englænderne givetvis vidste, hvormange våben, de nedkastede, kunne de ikke have en anelse om, hvormange af disse der faktisk endte i rette hænder.”
  Så hjemmeværnet fik nedkastet våben under krigen, nej vel 🙂
  De fik/får deres af forsvarskommandoen

  “Vil du på¨den anden side benægte, at hjemmeværnet opstod ud af hjemmeværnsforeningerne, der igen havde deres afsæt i modstandsbevægelsen. ”

  Det har jeg aldrig udtalt mig om.. Svend Wagner var hjemmeværnforeningens første chef. jeg udtaler mig om ideen hjemmeværnet der udsprang af tanken om en folkearme.

  “Ærlig talt, så sviner du de mange frihedskæmpere til, som jeg har mødt i mine mange år i værnet. Var det det, du ville?”
  Frihedskæmper var ikke single personer men tilhørte en modstandsgruppe og hvor sviner jeg modstandsfolk til.
  “Det med englændernes kontrol er vist din egen opfindelse. Hvordan kunne de vide, om deres våben alle nåede frem? Nu overdriver du nok graden af deres indsigt i danske forhold, eller er du bare på tværs? ”
  Nej internviden om op til flere nedkastninger og hvem som stod bag, samt flere familiemedlemmer i Bopa. Om selve nedkastningen kunne slå fejl var en risiko man kalkulerede med.. ( vi taler krig )
  Det er korrekt at man producerede stenguns men det var langt fra nok ligesom de våben man tog fra tysken langt fra var nok. Du forholder dig ikke til de 20 tons som aldrig blev udleveret til modstandsbevægelsen.

  “Kommunisterne kunne have fået meget mere medvind efter krigen, hvis deres herrer og mestre i Moskva ikke havde haft så travlt”
  Nu modtog de ordre fra London og ikke Moskva.
  Ungarn var en dum ide russerne fik, ubeskrivelig dum når man tænker tilbage på selve det man Netop kæmpede for under krigen, retten til selvbestemmelse. Men Ungarn havde deltaget på Tysk side 11 år før og verden var blevet delt i øst og vest, desværre.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 22:08: Det er klart, at modstandsbevægelsen i almindelighed var temmelig irriteret over forfordelingen, når den militære del, som intet foretog sig af betydning, fik løvens part af våbnene. Det fortsatte efter krigen i en ofte ikke særlig smukt, skal vi sige antipati mellem de professionelle officerer og de frivillige i hjemmeværnet. Det nærmest kulminerede i 1990erne, da man reelt var ved at holde op med at tale sammen. Jeg tror, at det lykkedes omkring 2000 at få sat det på plads, at få skabt en tillid, som fuldstændig var gået fløjten. Hvor ved jeg det fra? Sad midt i det, med kompagnichefforeningen på den ene side, og landsrådet på den anden.

  Det var en nyhed, at kommunisterne efter krigen skulle have modtaget deres ordre fra London, sikkert også for dem selv. Det var vist det, jeg talte om. Og der var ingen undskyldning for Ungarn 1956. Det så du i reaktionen. Det var første gang fjernsynet gik ind i støttearrangementer, og der blev samlet ind. Og så gentog det sig bare i 1968. Nej her finder du ingen udvej, hvis du er på den side.

 3. Af B. Mortensen

  -

  “Det var en nyhed, at kommunisterne efter krigen skulle have modtaget deres ordre fra London, sikkert også for dem selv.”
  Vi taler om under krigen.
  Efter krigen modtog DKP ingen ordre fra Moskva som blev bekræftet i programmet Danmark under den kolde krig men derimod, at man brød grundloven igen gennem ulovlige aflytninger og ransagelse af deres post.
  DKP lavede studehandler gennem deres trykkeselskaber hvor overbetaling fandt sted.

  68 i Cssr var en svinestreg af Sovjetunionen, men mesterligt udført af KGB.
  Deres sammensætning af klippet aflytninger fik næsten alle overbevidst om de kontrarevolutionære 🙂

 4. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 4. april 2016 14:40

  Sæt dig ind i tingene.
  Det må være muligt for en slags professor.
  Selvom du naturligvis kun var menig i Søværnet.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  AF B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 23:14: Jeg: “Kommunisterne kunne have fået meget mere medvind efter krigen, hvis deres herrer og mestre i Moskva ikke havde haft så travlt”
  Du: Nu modtog de ordre fra London og ikke Moskva.

  Jeg skrev vist intet om under krigen, hvis du læser nærmere. Og den der med efter krigen skal du længere ud på landet med.

  Jeg forstår godt, at du ikke kommenterede 1968.

  Som Helmuth Kohl sagde om DDR engang i slutningen af halvfjerdserne: En indhegnet fattiggård. Gud ske lov smadrede amerikanerne og Reagan Sovjetunionen. En indhegnet fattiggård. I dag er der så Nordkorea tilbage, et vanvittigt mareridt.

 6. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 3. APRIL 08.28

  – det er ganske ufatteligt, at du kan hævde, at de af mig fremførte fakta aldrig har eksisteret – vi har ikke levet på den samme planet – nævn blot ET ENKELT af mine opremsede punkter
  der ikke er i overensstemmelse med fakta…?

  At blande begreber som fattigdom på Vesterbro og tandlægebor ( som udelukkende har med noget helt andet at gøre – nemlig den teknologske udvikling ) ind debatten om et velfungerende og homogent samfundvidner om en fattesvag eller virkeligheds fornægtende tilgang til problematikken – det er en uomtvistelig kendsgerning af DK er på fuld fart ned ad slisken-bl.a. forårsaget af personer med din indstilling – ganske ufatteligt når man betænker, at du har en stor historisk viden – desværre formår du ikke at sætte omtalte i relief til nutidens katastrofale udvikling – dybt tragisk for dig selv men, især for DK og det danske folk.

 7. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  ARNE HORNBORG – 3. APRIL 08:38

  – tak for din kommentar – det kommer til at ske ganske automatisk, når det går op for hovedparten af befolkningen, hvilken katastrofe vort land befinder sig – vi er oppe imod en isme forklædt som religion der overgår såvel nazismen som kommunismen og det kan intet civiliseret menneske leve med i længden. Når vi får et par flere terroranslag her i landet, som de ledende hærchefer i Europa kraftigt advarer om kun er et spørgsmål om kort tid, vågner naivisterne og ignoranterne nok op til dåd , men først skal det gå ud over deres egne børn og børnebørn før de fatter, hvilken katastrofe de har kastet vort land ud i.

  – Lad mig gentage defineringen af begrebet landsforræderi:

  ….”den/de der begår handlinger til SKADE for ens eget lands SIKKERHED eller IMOD dets INTERESSER er landsforræder”!!

  – kun fattesvage personer kan være i tvivl om,hvad der er IMOD det danske folks interesser.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJARNE MUNK CHRISTENSEN (AKA Jeronimus 2016)- 5. APRIL 2016 13:01: og så skulle du lige læse Thomas Hoffmans kronik i Politiken i dag. Den er god at få forstand af, og meget af den vil du være enig i.

 9. Af B. Mortensen

  -

  “Jeg forstår godt, at du ikke kommenterede 1968”
  Prøv at læse mit svar igen… “68 i Cssr var en svinestreg af Sovjetunionen, men mesterligt udført af KGB.
  Deres sammensætning af klippet aflytninger fik næsten alle overbevidst om de kontrarevolutionære :-)” Har du misforstået mig??

  Hvad angår Moskva må du rette din klage til efterretningstjenesten, Uffe Elleman Jensen, Jørgen Schleimann, Kjeld Olesen og den tidligere chef for efterretningstjenesten…
  Programmet kan hentes på nettet eller hos DR…
  Hvorfor skælder du mig ud over deres svar??

  “Som Helmuth Kohl sagde om DDR engang i slutningen af halvfjerdserne: En indhegnet fattiggård. Gud ske lov smadrede amerikanerne og Reagan Sovjetunionen”

  Nu betalte Vesttyskland jo heller ikke ikke en D.mark i erstatning nogle steder og fik ubegrænsede hjælp fra USA så hvis de ikke var rigere ville jeg være rystet i min grundvold.

  NordKorea?? Hvorfor kommer de nu på banen? Et Ian Rand samfund i verdensklasse.. Objektivisme hersker ubestridt, eller er de nu også kommunister ha ha det er hvis kun noget de kalder sig.. At kalde NKorea for et klasseløst samfund hvor alle arbejder efter evne og får efter behov, må siges at være en overdrivelse.. ha ha Men måske er deres elskede leder enig med dig…

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sorry, det var ikke Helmuth Kohl, men Helmuth Schmidt! Jeg besøgte DDR i 1988 (baltiske konference), og igen på vej hjem i eftersommeren 1990. Det var chokerende at se den totale ruindynge, man kørte igennem.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN – 5. APRIL 2016 17:35: Jeg aner ikke, hvordan du fik det ud af mit indlæg, det om Nordkorea. Det må stå for din egen regning.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Dette kan vist passende siges om bare Støvrings kildemateriale:

  Verdens løn er utak!!!

  Vi kan jo ikke bare fortsat se til en uhindret og stadigt voksende flygtningestrøm – omend Balkanruten siges at være stoppet nu, hvorfor vi har fået færre flygtninge end vi ellers ville have fået. At få spoleret Europa med disse kriminelle – det går ganske enkelt ikke.

  Vi er nødsaget til at forhindre mere i den retning, fordi vi jo længst har vidst, at vi er truet; men det fortsætter bare – også p gr a krigen i Syrien. Luk grænsen – uanset Schengen, hvis det ikke kan ses, at nødvendigheden taler herforl Vi har rigeligt selv brug for arbejspladser – og så hellere indvandriing af vestligt orienterede til der antal arbejdspladser, hvor det er nødvendigt. At vi selv vælger dem, vi vil have indenfor dørene fremover!

 13. Af John Laursen

  -

  Birgit Hviid Lajer – 6 April 2016 0.51


  At få spoleret Europa med disse kriminelle – det går ganske enkelt ikke.

  Vi er nødsaget til at forhindre mere i den retning, fordi vi jo længst har vidst, at vi er truet; men det fortsætter bare – også p g. a krigen i Syrien. Luk grænsen – uanset Schengen, hvis det ikke kan ses, at nødvendigheden taler her for. Vi har rigeligt selv brug for arbejdspladser – og så hellere indvandring af vestligt orienterede til der antal arbejdspladser, hvor det er nødvendigt. At vi selv vælger dem, vi vil have indenfor dørene fremover! ”

  Selvfølgelig Birgit.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  John Laursen – 11:09

  Vi er i hv f nogle, der er kørt trætte af al den ballade, vi dagligt må mønstre op til at forsøge at klare – og vi har ligedan ansvaret for de mennesker, der trygt er kommet hertil for ‘husly’, som hver dag passer deres liv og religion uden at klandre os, såvel som de har ansvaret sammen med os, vil jeg mene.

  Religion bør være en privat sag – og fordi man er muslim, bør man ikke pr automatik holde med en anden muslim, der er ‘adfærds-vanskelig’. Man bør ikke skelne og opdele folk i religion dit eller dat – men forholde sig til civiliseret og dannet opførsel, som vi gør overfor egne ‘utilpassede’ og også andre i verden, der er ‘uligevægtige’ for nu at sige det mildt, altså naturligt siger til og fra og forholder os til, hvad der tjener mennesker – og ikke et abstrakt begreb som en gud, som også misbruges i al sin hellighed til at tryne egne fæller og helst hele verden over, hvor de rask væk opfattes som vantro.

  Det er jo fuldkommen, nærmest sindssygt, at man kan tro en guds eksistens ud fra først Biblen og så en i tiernes morgen islamisk efterligning af jødedom og noget af den kristne tro, hvor det så meldes ud, at det er guds sidste budskab til os mennesker.

  Nej, det er menneskers forsøg på dominere og med en gud ved hånden, så ikke et øje er tørt for det sludder. Sludder – fordi en gud skaber jo ikke mennesker for at gå imod deres indretning i forhold til et sundt driftsliv, hvis vi skal forholde os til, at det er en Gud, der skulle have skabt mennesket. Det er ønsketænkning.

  Og – var det Kejser Konstantin i Rom, der indførte kristendommen – men ikke forfulgte andre troende, såvel som han først lige før sin død blev døbt!, der sagde:

  “Giv Kejseren, hvad Kejserens er og Gud, hvad Guds er” — Kunne vi ikke ændre det til elleri hv f tilføje:

  ” Giv Mennesket, hvad menneskets er!!!”

  Fremfor at tyrrannisere det og slå hinanden i hovedet med, hvad Biblen siger og hvad Koranen siger af uyrligheder – long ago … gamle skrifter er ikke altid værd nok at gæste så fuldstændigt, som det kan gøres visse steder og inden for også en kristendom … næppe alle mennesker og slet ikke l,4 millard muslimer, hvis de var frie mennesker, ville tilslutte sig kun én religion, islam – denne ensretning, som folk ligefrem bliver opdraget med og til – eller af med knoppen. Det er nemlig ikke kun IS, der er voldelig i sin adfærd .. desværre..og vel alle muslimske lande fængsler, torturerer og dræber mennesker for deres ytringer, hvis det ikke lige passer ind i teksten.

  Og – på den måde kan mennesker af kød og blod ophøje sig selv og føle sig bedre i deres religiøse/politiske magt, fordi de ser et formål for sig selv ved at føle sig bedre end andre fremfor at respektere dem. Det er ikke prisværdigt, burde ikke være det nogetsteds – heller ikke blandt kristne. Religion blokerer for viden om andet… end religion dit og dat…underminering af kulturer, så de ikke udvikler sig – men stagnerer. Og det værste – i alt menneskeligt. Det dræbes ganske enkelt – alt imens Vesten efterlignes og hades på samme tid.

  Bygninger kan ikke blive høje nok, luxus og uddannelser kan ikke blive stor nok på folkets bekostning. Det holdes i endog analfabetisme og fattigdom – mens de på strå lukrerer og er dobbeltmoralske, hvor de helst skal overgå Vesten i højde af bygninger og tårne, velstand og gerne supplerer med Vestens teknologi og know how, så længe deres magtliderlighed ikke trues.

  Nogle påstår, at de så sandelig har demokrati — misbrug af navnet! Og – her til lands s slås vi oven i hovedet konstant med forholdet til demokrati, så snart vi ikke vil indføre ‘deres form og forståelse’, fordi demokrati netop ikke omhandler, hvad de stort set står for!!! Igen misbrug af os og vores demokrati, hvis de kunne komme efter det!!

  Det er det, vi forsvarer og forsvarer os imod. Misbrug af ord og begreber af fremmede, fordi vi går ind for mennesker, hvorfor grænsen går ved utålelige forhold, nogle vil rent ud sagt vove at byde deres medmennesker.

 15. Af Arne Hornborg

  -

  Hvor længe skal ,,Mickey Mouse Parlamentet” ligge i kunstigt koma?
  Dødskampen er forlængst begyndt.
  Hele flygtningekrisen, med den gæstfrie Angela Merkel som bannerfører, har vist EUs uduelighed.
  Men, naturligvis, de mange, mange mennesker der har fingrene godt og grundigt ned i ,,Mickey Mouse Parlamentets” marmeladekrukke er ikke så ligetil at bekæmpe, foruden de personer der spændt venter på: ,,Hvornår bliver det MIN tur”.
  Bureaukrati når det er værst. Overstatsnational(social)isme på højeste plan.
  De tidligere socialistiske landes ledere må være grønne af misundelse.
  EU har gennemført dét disse ledere ikke var i stand til.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 16. Af John Laursen

  -

  Birgit Hviid Lajer – 6 April 2016 11.44

  For os der har et gudsforhold er det personligt, det er vores eget. Vi har det ikke som farisæerne der stod på hvert et gadehjørne og bad, for at andre skulle se hvor guds frygtige de var. Vor gud er ikke en købmand som vi kan betale for at komme i himlen, ved at gøre bestemte ting, ej heller en gud der befaler grusomheder.
  De til stadighed værende ideologier er imod det selvstændige, det personlige. De stræber efter magtfuldkommenhed, magt, magt og atter magt, mere, mere, mere. De erstatter frihed og selvstændighed med u-frihed, konformitet, ensretning, hjernevask, flokdyrsmentalitet og adfærd, kæft trit og retning.
  Det er til stadighed ideologiernes og ideologernes magtliderlighed som forpester menneskenes liv med slaveri.
  Winston S. Churchill sagde engang _ ” Krig er en skændsel men slaveri er værre ”. Dweight D. Eisenhower sagde det på sin måde _ ” Hellere soldatens gevær end slavens lænker ”.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  John Laursen – 13:49

  Ganske rigtigt, vi har det mere som noget personligt, fordi skal vi først diskutere med nær og fjern til os om en tro eller ingen, så kan man hurtigt blive ensom og venneløs, FORDI det faktisk er en privat sag for den enkelte.

  Det var aldeles udannet for ikke så mange årtier siden – men indvandringen har desværre også hvad det angår gjort sit til, at vi er nødt til at åbne for godteposen.

  Men – kristendommen har nu også sine bud, som er svære at overholde – men de fleste tager den mere ‘light’ i vore dage, så lad os holde os til det for nu. Mvh BHL

 18. Af Konrad Pedersen

  -

  Dette indlæg er et ganske godt og velgennemtænkt bud på en dystopi, der på alle punkter virker højst sandsynlig og realistisk for Danmark og Europa i øvrigt.

  Jeg har også den opfattelse, at f.eks. den aktuelle politik og holdning i Ungarn under Victor Orbans ledelse netop er et udtryk for, at Ungarn – og de øvrige Visegrad-lande – netop på egen krop har oplevet muslimsk og kommunistisk overherredømme og undertrykkelse. Denne erfaring har vi ikke i Danmark – og dette er både en velsignelse på den ene side, men er samtidig også en forbandelse på den anden, idet vi som nationalstat aldrig har kendt til egentlig nød, undertrykkelse eller fare. Vi har altid været gode til at tilpasse os – og vi har levet højt på dette.

  Jeg er også enig i beskrivelsen af, at Danmark ikke har den konkrete politiske og praktiske stridskraft eller forsvarsvilje overfor de ydre og indre modstandere. Og forude venter der derfor en konkret afvikling af europæisk og dansk (høj)kultur, hvor det i sig selv bliver et gode at kunne betale for at have f.eks. en (relativt) sikker bolig, personlig fred og frihed samt tilgang til gode kulturprodukter, ren mad og vand.

  Det kunne være interessant, hvis Kasper Støvring også ville byde ind med et par bud på, hvilken tidshorisont, han kunne se for sig – på de af ham udpegede områder, f.eks. vil ændringerne manifestere sig indenfor én generation, eller blot 2 – 5 år?

  I alle tilfælde kan man ligeså godt begynde at tage ens forholdsregler nu, hvor ingen partier i Folketinget reelt forholder sig konkret og praktisk til de beskrevne udfordringer.

 19. Af Polariseringens bål - POV

  -

  […] april leverede Kasper Støvring et blogindlæg (og i papiravisen en klumme) med den ildevarslende overskrift ”Dystopia”. Støvring skriver […]

 20. Af En advarsel mod polariseringens bål - POV

  -

  […] april leverede Kasper Støvring et blogindlæg (og i papiravisen en klumme) med den ildevarslende overskrift ”Dystopia”. Støvring skriver […]

Kommentarer er lukket.