Dystopia

Af Kasper Støvring 120

 

Justitsminister Søren Pind advarede forleden om den stigende polarisering i det danske samfund og udsigten til ekstremisme og selvtægt. ”Et ellers fredeligt folk er ved at blive et meget vredt folk”, hed det. Anledningen var, at vi nu har set grupperinger som ”Soldiers of Odin” i Kalundborg, en gruppe, der erklærer at ville beskytte almindelige danskere mod overfald og overgreb. Angiveligt skulle der være en stor, men tavs opbakning i lokalbefolkningen til gruppen.

 

Det lyder ikke godt, og helt sandt er det nok ikke. Men folk er utvivlsomt blevet mere utrygge, og ministerens advarsel er skam reelt nok. Men den bør rettes mod folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten – som ministeren i sit interview karakteristisk nok overhovedet ikke bekymrer sig om med ét eneste ord. Den betyder nemlig omdannelsen af Danmark til noget andet, end vi hidtil har kendt. Man kunne ønske, at politikerne ville gøre noget ved faren, men indsatsen er halvhjertet. Europa, Aftenlandet, er blevet gammelt, tilsyneladende ude af stand til at handle i tide mod truslerne. Og det er særdeles skræmmende, for borgerne er først og fremmest er ramt på det, der betyder allermest for dem: deres sikkerhed.

 

Fremtiden set i et sikkerhedsperspektiv

 

Lad os fra dette sikkerhedssynspunkt prøve at skue ind i en ikke så fjern fremtid i Vesteuropa og Danmark, og på med hue og vanter, for det er en frostkold tid, hvor nordenstorme suser året rundt, og snefaldet er at forveksle med askeregn. Hvilke trusler opstår, og hvordan reagerer folk? Det følgende scenario er et gæt, for det er som bekendt svært at spå – især om fremtiden. Men jeg skal søge at gøre det så sandsynligt som muligt ved at tage udgangspunkt i tendenser, vi allerede ser (i Danmark eller andre vesteuropæiske lande), og som muligvis vil blive skærpet. Præmissen er altså, at politikerne ikke standser folkevandringen i tide og gør noget effektivt ved de opløsningstendenser, vi allerede ser.

 

Når mennesker møder trusler og tab af goder, så forsøger de først og fremmest at tilpasse sig, og måske bliver denne tilpasning – denne omstilling, der gør det muligt at leve med forfaldet – så effektiv, at de får bildt sig selv ind, at der ikke er sket noget tab. Vi skal huske på, at vi allerede i dag lever med fænomener, som vi for blot få år siden opfattede som utænkelige. Det er en såre menneskelig reaktionsform. Men eskalerer udviklingen, vil man nå frem til et kritisk punkt, hvor denne psykologiske paradering – denne efterrationalisering, fortrængning og forskydning – ikke længere er effektiv, og så eskalerer udviklingen for alvor. Det sker ad flere nedadgående trin.

 

Den molekylære borgerkrig

 

Den tyske forfatter Hans-Magnus Enzensberger har i en bog om borgerkrigen på Balkan beskrevet disse forfaldsstadier frem mod egentlige krigshandlinger. Det begynder med de såkaldte begrænsede, ”molekylære borgerkrige”. Den sociale anomali – normopløsning – vil tage til. Vold og kriminalitet vil begynde i det små:

 

”Begyndelsen er ublodig, indicierne er harmløse. Den molekylære borgerkrig begynder umærkeligt, uden generalmobilisering. Lidt efter lidt flyder der mere skrald i gaderne. I parken hober sprøjter og knuste ølflasker sig op. På murene dukker der alle vegne monotone graffiti op, hvis eneste budskab er autismen: de besværger et Jeg, som ikke findes længere. I klasseværelset bliver møblerne smadret, i forhaverne stinker der af lort og urin. Det drejer sig om bittesmå, stumme krigserklæringer, som den erfarne bybo forstår at tyde.

Snart skaffer længslen efter ghettoen sig luft i mere tydelige signaler. Bildæk bliver skåret itu, nødtelefoner gjort ubrugelige med en trådsaks, biler bliver stukket i brand. I spontane handlinger finder raseriet mod det ubeskadigede udtryk, hadet til alt, der fungerer, et had som danner et uopløseligt amalgam med selvhadet.”

 

Vilkårene for homoseksuelle, jøder og kvinder

 

Således Enzensberger. Men lad os da bare digte videre og begynde med at se på de mest sårbare og udsatte grupper. Homoseksuelle vil opleve at blive overfaldet, jaget og hånet i stor stil. De kan ikke have deres parker og klubber i fred, vil ikke kunne gå hånd i hånd på offentlige steder, og fejringer som ”gay parade” vil blive mødt med tilråb og stenkast, og med tiden vil paraderne standse.

 

Det tusindrige berigende jødiske liv vil også nå sin afslutning. Jøderne vil stort set forsvinde ud af Europa, den etniske udrensning, nu organiseret af ikke-statslige aktører, vil gøre nazisternes arbejde færdigt. Det foregår som målrettede overgreb mod en gruppe defineret ved dens etniske tilhørsforhold; vi vil netop se systematisk organiserede drab, overfald og hærværk mod jøder, især børn, og deres synagoger, skoler og butikker ud fra en konspiratorisk ide om jøden som ond.

 

Kvinder vil blive antastet i en grad, så skændslerne nytårsaften i Køln vil fremstå, ikke kun som et forvarsel, men som en mindre ting. For overgrebene mod kvinder vil ikke kun begrænses til særlige tidspunkter og bestemte byer. Det vil ske overfald over alt og hele tiden. Egentlige epidemier af voldtægter og almindelig chikane bryder ud, kvinder vil opleve begramsninger, sjofle tilråb, selv unge piger vil blive antastede på gaden med opfordring til sex og ægteskab. Piger vil blive overfuset, antastet, ”hvor gammel er du? Er du gift?”. De vil lære at tildække sig og undlade at tale med fremmede med et bestemt udseende og i stedet skynde sig væk. Had og mistillid vil vokse frem, relationer kølnes og hjerterne fryse til is.

 

Ordensmagtens magtesløshed

 

Hvordan reagerer man så på det? Politiet vil selvfølgelig været helt i knæ, uden tilstrækkelige ressourcer til at beskytte borgerne. Så ordensmagten vil opfordre til, at kvinder ikke går alene efter mørkets frembrud, forældre vil køre dem fra og til fester og fritidsaktiviteter, man vil installere apps på deres telefoner og nær den illusoriske forestilling, at nødhjælpen kan rykke hurtigt frem.

 

Man vil oprette særlige badetidspunkter for kvinder i svømmehallerne, særlige kupevogne i togene for kvinder, så de ikke chikaneres, og samtidig vil man kunne opfylde islamisters krav om kønsadskillelse. Mange andre offentlige institutioner, biografer, højskoler, debatarrangementer osv. vil tage lignende forholdsregler. Apartheid vil høre til dagens orden.

 

Rim og frost vil dække alt levende, hundredvis af hidtil sikre områder vil være forvandlede til no-go zoner, mange af dem vil reelt være uden for politiets jurisdiktion. Man vil opleve tiltagende islamisering i store områder, men det vil ikke kun være indvandrerkvinder, der således holdes hjemme. Etnisk danske kvinder vil opleve det samme, helt ufrivilligt. For migrantbølgen med tusindvis af enlige, unge mænd vil medføre enorme ændringer af kønsbalancen i samfundet. Disse ændringer vil udslette over 100 års hårdt arbejde for ligestilling. Testosteronfyldte mænd hungrende efter sex, men ingen udsigt til at få behovet opfyldt – gæt selv udfaldet.

 

Bandekrige vil skærpes

 

De unge i samfundet vil i særlig grad omfavne de indvandrerkritiske partier til højre for Dansk Folkeparti. Nogle vil gå så vidt som til at støtte deciderede anti-demokratiske partier. Det vil ikke komme som en overraskelse, for det er netop de unge, der primært undgælder direkte for volden på gaderne og skolerne. De fleste unge mænd vil lære at holde blikket nede, når de møder herrefolket på gaderne. At se ned er nemlig et tegn på underkastelse; ser man op, vil man risikere at blive slået ned.

 

Det vil ske for mange, og derfor vil man købe beskyttelse hos rockergrupper, og kampene mellem banderne vil i det hele taget eskalere, for der vil blive kastet benzin på bålet. Der vil blive tilføjet et nyt afgørende element: den etniske komponent. Kombinationen af økonomisk nedtur og etnisk rivalisering er dynamit for et samfund. Vi vil se langt flere ”sjakalmanifester”, bander vil rekruttere på basis af det etniske og religiøse had, ligesom ekstreme religiøse grupper vil rekruttere blandt kriminelle indvandrere og dermed få håndlangere i folden, der kan anvendes til at islamisere store lokalområder.

 

Der vil være rigtig mange muslimer, der modsætter sig disse grupper og forsøger at leve deres liv, uddanne sig, gå på arbejde og integrere sig. Men afpresning, social kontrol, trusler og vold vil være effektive midler til islamisering, hvis den fredelige appel ikke virker tilstrækkeligt. Men det vil den gøre for mange, for hvem vil ikke holde på den stærkeste hest?

 

Selvtægtsgrupper vil vinde frem

 

Der vil opstå andre typer suspekte grupper i kølvandet på politiets tab af magtmonopol. Selvtægtsgrupper vinder frem, fordi politiet ikke har ressourcer til at beskytte almindelige borgere, og fordi hæren ikke vil blive sat ind i tide. Selv i de små byer vil bekymrede forældre danne ikke-voldelige grupper, der skal stå for deres børns beskyttelse. Men eftersom de hverken er professionelle eller voldsparate, vil de i længden stå magtesløse og blive sat ud af spillet.

 

Så de velstillede familier vil hyre private vagtværn, der skal patruljere i nabolaget. Arkitekter og private byplanlæggere vil have kronede dage, for der kommer stor efterspørgsel på ”gated communities”, disse livløse parceller hegnet inde bag hvide mure. Her ligger de begravede som i en grå krypt, i en sfære af iskrystaller, hvor blæsten bider af kulde. Boligerne vil blive overvåget af kameraer, der vil være pigtrådshegn, tremmer for ruderne og vagthunde, man vil skulle have en kode for at lukke bommene op, inden man kan køre ind i disse områder. At gå rundt udenfor vil være forbundet med fare. Traumatiserende gaderøverier og dødsfald med knivstikkeri og skuddrab vil ikke være ualmindelige, og man vil ikke længere bevæge sig til fods, men foretrække bilen. Det er mere sikkert.

 

Ytringsfriheden begrænses yderligere

 

Hvad med ytringsfriheden, denne kronjuvel i Vestens kultur? Den vil blive yderligere indskrænket. Religionskritik, det vil sige islamkritik, vil være en saga blot, ingen satiriske tegninger af profeten overhovedet, hverken i medierne eller på skoler, gymnasier og universiteter, ikke en gang som dokumentation. Det vil være for farligt. Der vil være et kollegialt pres for ikke at gøre det, og er man løstansat, vil man blive truet på ansættelsen eller frosset ude af miljøet. Politisk korrekthed vil dække over frygt.

 

Viser man ”blasfemiske” tegninger i et klasserum, vil der opstå stor ballade, og den formastelige underviser vil blive opsøgt af bander, truet eller overfaldet, måske få en kniv for struben, og så er det slut med frimodigheden. Dissidenter vil stadig drive omkring i samfundet, men de vil være uhyre få som under besættelsen eller kommunismen i Øst. Disse modige mennesker vil, uanset om de er venstreorienterede eller højreorienterede eller muslimer eller noget helt fjerde, stadig være opflammede af stærke passioner for at gøre det rigtige, og de vil være villige til at lide afsavn, leve med trusler eller blive fængslet – for retssystemet vil dømme islamkritikere i endnu højere grad end nu – men deres frihed, deres kamp for immaterielle værdier, sådan noget sært noget som menneskelig værdighed, vil betyde mest for dem.

 

Resten vil være tavse og følgagtige, hvis de overhovedet mener, at det faktiske tab af ytringsfrihed er et tab. Måske vil de kun se noget rimeligt i, at man ikke provokerer et ”sårbart mindretal”. Og vi har jo masser af frihedsrettigheder indskrevet i forfatninger. De står jo på papiret, så der er ikke noget galt, vel?

 

Uddannelsernes forfald

 

På disse institutioner vil det ikke kun være slut med islamkritik, det vil også være vanskeligt at undervise i de store liberale frihedstænkere, de kristne salmedigtere og de nationalromantiske forfattere. Det vil enten være for provokerende, for nationalistisk, for diskriminerende eller slet og ret for unyttigt. Undervisning vil dreje sig om det kulturneutrale ”medborgerskab”, om ”minoritetsstudier” og ”det multikulturelle samfund”.

 

Fortællingen om kampen for kvinders rettigheder, om Danmarks sammenhængskraft, om kampen for Grundloven vil langsomt gå i glemslen på grund af socialt pres, for appellen om ikke at virke stødende og ekskluderende vil også bunde i frygt. Læseplaner vil blive ændret, islamiske bederum vi opstå, der vil komme klager over underviseres ”racisme”, ikke alle rektorer og studieledere vil modstå presset, for hellere skille sig af med et problem end at stå fast på principperne. ”Vi vil have fred for fanden”, som netop afdøde Anker Jørgensen sagde.

 

Godt nok vil der stadig være forskning i ekstremisme, men det vil især dreje sig om højreradikalisme. Utallige seminarer, tidsskrifter, kurser, ja, hele fag vil blive oprettet og tilegnet studier i højreradikalisme, og der vil blive kastet milliarder i projekter om højreradikalisme, og mange midler vil tilgå fra EU. For den slags projekter er ufarlige og bekræfter blot miljøets politiske korrekthed.

 

Lærere og elever vil i øvrigt opleve, at det bliver almindeligt med våbendetektorer ved indgange på skoler, der vil komme skoleskyderier, og store dele af arbejdet på skoler vil bestå i indrapportering af såkaldt radikaliserede unge.

 

Jo, offentlig skandalisering, trusler om fyring, om at få ødelagt karrieren, modtage racismedomme og blive stemplet som ”ekstremist” vil være effektive styringsredskaber. Sociale relationer vil gå i stykker: venskaber, familier og kollegiale forhold vil blive splittede på grund af tidens store spørgsmål.

 

Modreaktionen fra det radikale højre

 

Tordenskyer vil hvirvle op fra vest, og den tid vil komme, hvor en heftig modreaktion sætter ind. Så vil højreradikalismen udgøre en stor trussel. Vi vil se alt det, vi i årevis har set, men nu den modsatte vej: Drabsforsøg på imamer, politibevogtning af moskeer, hærværk på arabiske butikker, overfald på tilfældelige udlændinge, og de næste Breivikker vil tage hundredvis af uskyldige med sig i døden.

 

Fremtidens isvinter vil byde på en masse terror, herunder atomterror, men allerede nu – efter terroren i Bruxelles – kan vi se en slags ny normalitet, hvor den slags begivenheder kun får få dages omtale i medierne i mellemtiden inden det næste anslag. Disse terrorhandlinger vil blive suppleret med kampe i gaderne, man vil høre lyde af sirener, skudsalver og skrig i det fjerne, men ikke rigtig vide, hvad der foregår. Det er for farligt at rapportere fra ghettoerne og de udsatte områder, og måske orker man ikke alle disse beretninger, og de velbjergede journalister har jo allerede forskanset sig i velhaverghettoer. Der vil ske udbrud af molekylære borgerkrige, som Enzensberger kalder dem, hvis ikke egentlige borgerkrige, der svinger endnu mere øde over landet.

 

Almindelige ting som stenkast mod nødhjælpen, gaderøverier, voldelige overfald og enkeltstående voldtægter vil der være så mange af hver eneste dag, at de kun får en lille notits i aviserne, hvis overhovedet det. Der vil ske en storstilet filtrering, så den etniske baggrund ikke nævnes, og folk vil nære mistillid til ikke kun politi og politikere, med voldsom lede til følge, men også til de etablerede medier, hvor islamister, forklædte som moderate muslimer, vil få endnu mere taletid. Det vil være sværere for højreradikale, fordi erfaringen med bekæmpelse af nazister er så præsent.

 

Der vil i øvrigt være så mange ekstremister, at grænsen for, hvornår man regnes som moderat, vil forskubbes udad, definitionen af ”moderat” vil blive slappere, så flere vil blive omfattet af den. Sympatisørsumpen vil ikke blive udtørret, men tværtimod udgøre en frugtbar grund for terroristernes ugerninger, de radikaliserede, der vil kunne opholde sig årevis i muslimske parallelsamfund uden at blive angivet til sikkerhedstjenesten. Store dele af muslimerne vil i en eller anden grad sympatisere med grupper som Islamisk Stat.

 

Kultur og identitet gør krisen værre og sværere at løse

 

Truslen fra ekstremister på begge fløje vil man forsøge at afdramatisere – som med de mange andre trusler – og man vil sige, at vi har haft fjender før, f.eks. de venstreradikale. Men det er en ideologisk fjende, og ideologi kan ændres over night; efter murens fald blev mange omvendt til demokrati og markedsøkonomi. Med kultur er det helt anderledes. Omvendelsen fra islam sker kun meget langsomt og besværligt, for kultur og religion rører ved det dybeste i mennesker, som de er flest, nemlig deres identitet.

 

Der vil derfor også opstå etniske og religiøse kampe internt mellem arabere, persere, afrikanere, tyrkere, afghanere, pakistanere, kurdere, mellem shiaer og sunnier og alle de andre sekteriske udgaver af islam. En ”del og hersk”-politik, hvor man aktivt sætter disse grupper op imod hinanden, vil blive foreslået og måske forsøgt praktiseret i det skjule i visse lande.

 

Den eskalerende voldsspiral

 

Mange almindelige borgere vil melde sig ind i skytteforeninger og hjemmeværnet med håb om at få udleveret våben, man kan opbevare i hjemmet. Men det vil blot forstærke voldsspiralen, for også gerningsmænd vil i højere grad bevæbne sig, det stigende antal hjemmerøverier bliver mere voldsomme, banderne vil skyde først, og mange vil blive dræbt, også ved uheld. Sikkerhedstjenesterne vil slet ikke kunne overskue de mange nye radikaliserede grupper, og de forhåndenværende antiradikaliseringsprogrammer vil slet ikke slå til.

 

På nettet vil man rekruttere via grupper som ”Vejen til Allah”, ”Vejen til Islam” og ”Allah ved bedst”, der med tiden vil blive suppleret af højreradikale foraer i en uskøn blanding af hedensk og nynazistisk pseudomytologi. Kriminaliteten vil stige med over 100 procent i takt med de millioner af migranter, der kommer til Europa hvert år, politiet vil sløre sin egen magtesløshed ved at skrinlægge tusindvis af sager, og mange borgere vil ganske enkelt opgive at anmelde kriminaliteten. I stedet vil man finde andre ”løsninger”.

 

Butiksejere vil ansætte arabiske kvinder med tørklæde for at undgå hærværk, vold og tyveri. Bander vil fortsætte med at terrorisere lokalområder, for folk tør ikke udtale sig ved navn af frygt for repressalier. Forretningsdrivende vil betale beskyttelsespenge for at drive deres forretning. Skudsikre veste vil blive tilbudt butiksansatte i særlige ”følsomme områder”. Man vil se flere sager som i Rotherham i England, hvor over tusind børn i årevis blev misbrugt, fordi myndighederne ikke turde gøre opmærksom på overgrebene af frygt for at blive kaldt racist.

 

Tabet af magtmonopol vil kunne føre til, at kampe i udlandet vil antænde bål herhjemme. Kampene vil sprede sig hurtigt, over store afstande, pludseligt og med stor intensitet. Kidnapninger med formål at sprede skræk i befolkningen og få penge til nye terroraktioner vil se dagens lys sammen med adskillige drab på politifolk og soldater, der vil blive hugget ned med macheter eller påkørt med biler. Et våben har enhver jo lige ved hånden.

 

Politiet vil blive inficeret indefra af politisk korrekthed og afstedkomme yderligere handlingslammelse, militæret vil måske holde stand, men i lighed med politiet vil man se, at terrorister infiltrerer militæret, så de kan udgive sig for militærfolk med våben og uniformer. Så kan man heller ikke stole helt på dem, der skulle sikre os.

 

De mentale konsekvenser

 

Konsekvensen af alt dette vil naturligvis være en stor stigning i antallet af mennesker, der er traumatiseret af overfald, og alene frygten og angsten for vold vil betyde mere stress, flere depressioner og angstlidelser, og der vil ikke være megen modstandskraft i et samfund uden en stærk kristendom og en højere stræben mod åndelige værdier. Bestialiteten ved volden er så voldsom, at mange ikke vil kunne passe deres arbejde, skolegang, familien, sociale liv. Posttraumatiske stresssyndromer vil ganske enkelt lægge manges liv øde.

 

Man vil søge at fortrænge tabet af sikkerhed og bygge sit liv op med nye tiltag, der gør det muligt at leve med tabet, men som ikke fjerner hverken det eller den permanente trussel. Det fortrængte vender tilbage i destruktiv form – og giver anledning til stadig nye, uforudsete risici – eller det sætter sig som en latent angstfølelse.

 

Politikernes rolle

 

Hvad vil magthaverne, politikerne, gøre? Flere ting, men de fleste ting vil slet ikke løse problemet, og andre ting er dybt problematiske set fra et retsstatssynspunkt. Politikere vil spilde megen tid på shitstorme, på moraliserende anklager om racisme og overtrædelse af alle mulige og umulige konventioner, og på pseudodiskussioner om vielsesringe og lignende ting.

 

Men de vil også handle. Militæret vil blive sat ind, der vil blive indført en undtagelsestilsand, der vil blive ved med at blive forlænget igen og igen og dermed opnå en slags permanens. Vores ledere vil blive ligesom de skandaliserede ”diktatorer” i Østeuropa, de vil blive forvandlede fra liberaldemokrater til Orbanitter. Politikernes reaktion vil også bestå i indgreb i retssikkerheden, der vil være masser af lovhjemmel til overvågning og ransagninger.

 

Igen vil langt de fleste tiltag være uden virkning over for denne skingren af frosten. For igen vil politikerne ikke gøre det ene fornødne, der jo skal gøres nu, i dag: Lukke grænserne, undlade at give statsborgerskab til ekstremister, udvise kriminelle udlændinge, give længere straffe til voldsmænd, udtræde af Flygtninge- og Statsløsekonventionen og flytte al asylbehandling til nærområder.

 

Civilisationen er skrøbelig

 

Sådan ligger landet, som en kapital af frygt og forbandelse, der er sat på renters rente, en højkonjunktur af afmagt og destruktion. Det er som mødet med undergangens ”Imperia” i Sophus Claussens berømte digt, jordmassens Dronning om hvem det hedder, at hun er ”urstærk som Kulden, der blunder i Bjergenes Skød, mørk og ubøjelig”. Det vil være en iskold tid, og stik imod sædvanen vil en mulig optøning måske komme Østeuropa. Fra de stater, der for nylig har genvundet deres suverænitet, og som ikke har glemt truslen fra det osmanniske imperium og det kommunistiske diktatur.

 

Europa er ikke et nyt Jerusalem, der stråler gyldent på bjerget og lyser over resten af verden som et fyrtårn, et forbillede, for alverdens folkeslag. Nej, vores civilisation er som andre civilisationer noget langt mere begrænset, noget skrøbeligt. Den er et ly for natten i ødemarken, som Toynbee skrev, for vi mennesker er en slags nybyggere på vandring hen over prærien, alene og udsatte, og nogle gange gør vi ophold og bygger med stor møje noget op, et midlertidigt tilholdssted, der kan gå under igen. Efterhånden har vores ly stået i så mange år, at det er blevet et helt hus med mange gange, skakter, etager, balkoner og kringelkroge. Men når det er blevet tilpas koldt i ødemarken, når frosten og vinteren er slået ind og har forvandlet landskabet til en milevid sneørken, så vil huset stå med rimede tage og lange istapper, det vil stå så tindrende frostkoldt og dirre til bristepunktet, at det hele vil falde sammen til det fineste pulversne, hvis det en dag blev ramt af en serie hårde slag.

 

 

 

Kilder:

 

I mit indlæg – der er en forlænget udgave af dagens klumme i papiravisen – prøver jeg at fremskrive en udvikling for Vesteuropa, der virker sandsynlig, hvis altså bestemte præmisser er opfyldte. Man kan naturligvis være uenig, enten i de små dele eller i det store hele, og opfatte indlægget som en slags aprilsnar. Selv om dystopiers appelformer ikke så meget ligger i empiriske data som i evnen til at vække forestillingskraften – fremtidsscenarier er fantasibilleder – vil jeg gerne, for at understrege sandsynligheden af min fremtidsvision, i det følgende bringe et udpluk af de kilder, jeg bygger på (adskillige andre kan findes i mine tidligere blogindlæg). Debatten er åben for alle synspunkter, der gerne må bakkes op af yderligere kilder til dokumentation:

 

Politiet efterforsker ikke i ghettoområder. Der er mange artikler, her er en helt aktuel artikel fra i går http://ekstrabladet.dk/nationen/lille-og-bange-mor-politi-kom-ikke-da-knivboelle-truede-min-datter/6016093

Helt ny kronik af en tidligere stabschef i PET. Det er kultur, ikke sociale forhold, der skaber radikalisering. Sympatisørsumpen er stor, derfor kan terrorister skjule sig i månedsvis i parallelsamfundene. Efterretningstjenesterne har ikke ressourcer til at garantere borgernes sikkerhed. http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8544017/erkendelse-af-terrorens-vaesen/

Læs også her om Europols chef http://politiken.dk/udland/ECE2511012/europol-slaar-alarm-europa-staar-over-for-den-vaerste-trussel-i-et-aarti/

Det tyske magasin Bild om overgrebene i Køln  http://www.bild.de/regional/duesseldorf/ralf-jaeger/die-liste-der-schande-44239678.bild.html

Tysk politi anser nordafrikanske migranter som særdeles farlige http://www.b.dk/globalt/nafrier-er-saa-farlige-at-politiet-ikke-maa-naerme-sig-alene

Forsker advarer om, at mandlige migranter udgør en trussel imod især kvinder http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8391535/forsker-advarer-om-for-mange-mandlige-flygtninge-kan-vaere-farligt-for-kvinder/

Hver tredje flygtning bryder loven http://www.bt.dk/krimi/hver-tredje-flygtning-bryder-loven

Jihadister smugles ind via migrantstrømmen http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees

http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/isis-operative-this-is-how-we-send-jihadis-to-europe#.ibP8L9yrr6

Chefen for Säpo, Anders Thornberg , om den voldsomme rekruttering af islamister: ”Jag har arbejdet i Säpo 30 år og inden for politiet i 35 år, og jeg har aldrig nogensinde set noget komme med en så voldsom kraft som dette. Der er et enormt pres på Säpo. Det kan simpelthen ikke fortsætte med at de rekrutterer flere og flere, for så kan vi ikke længere klare det.” http://sv.gatestoneinstitute.org/6008/islam-sverige

Frygt for jihadister, der infiltrerer den franske hær https://www.document.no/2016/03/jihad-infiltrerer-haeren-og-politiet-i-frankrike/

Franske ekssoldater kæmper for Islamisk Stat http://www.b.dk/globalt/flere-franske-ekssoldater-kaemper-nu-for-islamisk-stat

Etnisk fordrivelse i ghettoer, kristne og jøder flygter bort http://politiken.dk/indland/ECE1181205/kristne-og-joeder-flygter-fra-danske-ghettoer/

Chikane mod kristne på asylcentre http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE7383145/Kristne-asyls%C3%B8gere-Vi-trues-og-chikaneres/

En meget stor del af muslimer støtter Islamisk Stat, sympatisørsumpen er stor http://www.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795?piano_t=1

Og her http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4253271.ece

I fx Gellerup flages der for Islamisk Stat http://www.b.dk/nationalt/politi-der-flages-for-islamisk-stat-i-gellerup

Terroristen Omar Hussein blev fyldt til graven af mange hundrede mennesker http://www.bt.dk/krimi/formodet-terrorist-begravet-under-stort-fremmoede

Særlige togvogne for kvinder http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-31-tyske-kvinder-faar-mandefri-togkupeer

Svensk ordensmagt og retssystem er truet kollaps http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svensk-politi-presses-af-bander-vores-retssystem-er-truet-af-kollaps

Over 15.000 jøder er flygtet fra Frankrig alene de sidste to år https://www.dr.dk/nyheder/udland/over-15000-joeder-har-forladt-frankrig-paa-aar-foeler-sig-utrygge-og-uvelkomne

Flertal af muslimer afviser homoseksuelle, har fundamentalistiske træk, anser religiøse love for vigtigere end sekulære, og udviklingen går i den forkerte retning

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/10/11/its-the-culture-stupid-nar-integrationen-forvaerres-ar-for-ar/

Ekstremister bruger indvandrerbander til at sprede terror i mange ghettoområder herhjemme http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/indvandrer-bander-bruges-som-sharia-taeskehold/5341201

Butikspersonale udstyres med skudsikre veste: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/butikspersonal-i-ronneby-utrustas-med-skyddsvastar

Sikkerhedstjek på skoler http://www.b.dk/globalt/hvad-sker-der-i-sverige-lige-nu

Godt halvdelen af kvinderne på krisecentrene har ikke-vestlig baggrund http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21527343

Dagen før kvindernes internationale kampdag advarer politiet i Östersund, Sverige kvinder mod at færdes ude alene. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/polisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160308%3Apolisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut%3Anyh

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3450983/Crime-migrants-Germany-went-79-year-offences-including-sex-assaults-murder-rise.html

Der er også megen vold på asylcentrene: ”Interior Minister Joachim Herrmann, 59, from the CSU (Christian Social Union) said there had been 17,246 police actions in Bavarian asylum accommodation last year. In comparison to 2014, that was an increase of 270 per cent.” http://www.b.dk/globalt/tyskland-venter-36-millioner-flygtninge-i-de-kommende-aar

Butiksejere i ”følsomme områder” oplever markante trusler http://www.b.dk/nationalt/de-er-helt-som-normale-kunder-de-betaler-bare-ikke-for-tingene-naar-de-gaar

I Rotherham-sagen blev 1400 piger i en årrække voldtaget af pakistanere. Ingen gjorde noget af frygt for at blive udskammet som racister. http://www.bbc.com/news/uk-28942986

Frankrig er i dag, flere måneder efter terrorangrebene, i undtagelsestilstand https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/europa-boer-undgaa-militarisering-efter-terror

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674. Den grove vold er steget http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 

 

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af Axel Artke

  -

  Kasper Støvrings undergangsvision forekommer plausibel. Det eneste ufortalte er, hvornår de skildrede hændelser indtræffer, men man kan vel gætte på ca. 10 år fra nu af. Om disse få år indtræder sidste afsnit at den europæiske civilisation, som ellers har været udgangspunkt og fyrtårn for hele den vestlige civilisation.

  Ikke engang to verdenskrige har hidtil kunnet udradere Europa, for tidligere havde de europæiske ledere viljen til at overvinde ødelæggelserne. Den vilje har nutidens ledere ikke mere. De har mistet troen på Europa.

  En kendt teori om ledelse siger, at når behovet for ny ledelse opstår, vil der dukke nye, tilsvarende ledere op. Churchill er det mest anvendte eksempel. Vi kan kun håbe, at en ny Churchill vil sætte sig i spidsen for kampen mod den islamiske pest over Europa.

 2. Af Claus T.

  -

  En spændende dommedagsprofeti.
  Vi mangler sådan set bare et bud på, hvornår apokalypsen indtræder.

  Støvring skriver bl.a, at . “(..) folk er utvivlsomt blevet mere utrygge,”, og han efterlyser supplerende dokumentation for sine undergangsfantasier.

  Han kan fx læse Berlinskes artikel fra 15. juni sidste år, hvoraf det fremgår, at danskerne og finnerne er de mest trygge folkefærd i Europa: http://www.b.dk/nationalt/danskerne-er-europas-mest-trygge-folkefaerd

  Hvordan rimer det med den indledende præmis om, at danskerne er “utvivlsomt” blevet mere utrygge?

 3. Af Joe Mcvey

  -

  Tankevækkende og foruroligende. Men i øvrigt meget velskrevet.

 4. Af Uffe Staulund

  -

  @ Kasper Støvring,

  Du skriver langt og meget, om de skræmmende perspektiver, vi har foran os, jeg kan godt blive bekymret for mine børnebørn.

  Jeg er ikke stolt over den virkelighed, som vi overlader dem. Min kone og jeg er begge vokset op i ‘40erne og gået i den sorteskole, så vi kender kun Grundtvig og Ingemann.

  Det er forfærdeligt at ‘man’ med vidtåbne øjne, i selvgodhedens navn har importeret en religion, som er så fremmed for os, med den begrundelse at det er sundt og givende, at være multikulturel.

  Vores ytringsfrihed bliver begrænset, vore grænser bliver lukkede, vores velfærd liver nedlagt.

  Så har vi en samling af kunstnere, som skammer sig over at være danskere, som vi betaler til ovre vores skatter. Hvorfor de ikke er flygtet til et land, hvor de ikke behøver at skamme sig er uforståeligt.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nu er det jo 1. april…

 6. Af A. Bierce

  -

  At hele den ovenover beskrevne misére intet har med eksploderende befolkningstal at gøre, er den vedtagne virkelighedsflugt.
  Kun islams eksploderende bomber og fanden kan tage os.

 7. Af Jakob Rasmussen

  -

  Ifølge Mia Lyhne er fædrelandskærlighed udtryk for en “sort” holdning.

  NSDAP var et chauvenistisk, imperialistisk parti, der ville tvinge andre lande til underkastelse.

  NSDAP var ikke et nationalistisk parti i dansk forstand, men en udemokratisk, imperialistisk og racistisk, førerstyret organisation, der stræbte efter verdensherredømme.

  I Danmark er nationalisme ikke et chauvenistisk, eller et imperialistisk begreb.

  Her betyder “nationalisme” – eller fædrelandskærlighed – tværtimod, at vi vil bestemme over os selv i politisk forstand, og ikke overlade lovgivningen til EU, der på mange måder er en udemokratisk, stærkt korrumperet organisation – eller endnu værre; til den politiserende EU-domstol.

  Det er simpelthen grov manipulation, at kalde forsvaret for folkestyret i Danmark, for en “sort” holdning – udover, at det også er udtryk for en hyklerisk, ureflekteret racisme…

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  🙂

  På den anden side – hvis det er, hvad der optager Kasper Støvring 24/7, så forstår jeg bedre hans mange dommedagsindlæg på Berlingske blog.

  Her i Kongens Lyngby skinner solen, og alle smiler og hilser venligt på hinanden.

  Der er kristne danskere, som opfatter flygtninge anderledes end Kasper Støvring.

  http://www.xn--helsingrstift-hnb.dk/nyheder/saadan-moeder-kirken-flygtninge-lokalt

 9. Af Allan Hansen

  -

  @ Kasper Støvring.
  Jeg har faktisk læst den bog af Hans-Magnus Enzensberger
  som du omtaler ovenfor, hed den ikke ” Med udsigt til
  borgerkrig? men jeg kan ikke huske hvilket årstal
  den udkom – kan du?

  Mvh. Allan Hansen

 10. Af Kurt Dejgaard

  -

  Een af de mere “alternative” konspirationsteorier jeg har set.

  Jeg tror Radovan Karadic gerne vil have en oversat version af bloggen til sin appelsag ved krigsforbryderdomstolen.
  .
  “Jeg ku’ jo ikke gøre for det…
  Det hele startede med at min nabo stillede en overfyldt skraldepspand ved vejkanten, og ikke slog sin græsplæne i en hel uge. Så ku’ man jo godt se hvad klokken var slået. -Der var ingen vej tilbage…”

 11. Af K. Sonnenfelt

  -

  @Niels Juul Hansen
  Citat: ” Her i Kongens Lyngby skinner solen, og alle smiler og hilser venligt på hinanden. ”
  NJH glemmer, at al verdens solskin kommer fra hans bagdel.

 12. Af Jakob Rasmussen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  På Lyhnets blog skriver du, at du foretrækker udtrykket “brune holdninger”, om holdniger, som du ikke bryder dig om.

  “Brune holdninger”?

  Victor Klemperer ville ryste fortvivlet på hovedet, for udtrykket “brune holdninger” er mindst lige så racistisk og lige så meget et udtryk for ureflekterede mikroaggressioner mod ikke-hvide personer, som udtrykket “sorte holdninger” er.

  Tror du virkeligt, at de brune feminister bare vil finde sig i, at en hvid mand tilsviner deres hudfarve?

  Bare vent til “Lille Erdogan” (dvs. sherif Pind) har indskrænket ytringsfriheden, så slipper5 du iikke afsted med dine typisk hvide, ureflekterede mikroaggressioner…

 13. Af Jan Petersen

  -

  Kasper Støvring, tak for et langt fakta fyldt blogoplæg. Desværre vil det, som vanlig, prelle totalt af på logen af – den intellektuelle politisk korrekte elite.

  Når den elite implementerer en politisk idé, så køres projektet til vejs ende – uanset konsekvenserne. Det skete med nazisme, fascisme, kommunisme og vil også ske med globalisme.

  I den henseende er politiske fantaster ikke meget anderledes end religiøse fantaster. Hver har sin ukrænkelige fastnaglede tro, der ikke lader sig rokke en millimeter.

  Så projekt globalisering er sat på skinner, og standser først – når toget afspores!

 14. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Jamen, hvis man endelig vil, så er der mange lighedstegn ved nutiden, som der var forud for 2. Verdenskrigs begyndelse. Forskellen er blot, at besættelsestropperne allerede er her, men vore politikere vil ikke se dem, selv om de selv har inviteret dem.
  Man skal nærmest være dysfunktionel for ikke, at kunne se det, eller være mere end normalt begavet, for at tale udenom problemet.
  Det lykkes tilsyneladende, at lade al politik handle om en ”Danmarks – kanon” – selvom Danmark står med danmarkshistoriens største kanon for tindingen.
  Det kræver en ualmindelig og nærmest unaturlig fantasi, for ikke at blive en lille smule nervøs for Danmarks fremtid, når man hører Søren Pind og resten af Venstre slænget begå sig på de bonede gulve på Borgen.
  På en eller anden forunderlig måde, er det lykkedes en enkelt generation af nulevende politikere, at sætte 1000 års dansk kultur og tryghed over styr, og de gør det fandeme godt. Det kan nærmest ikke gøres bedre.
  Man skal nærmest være idiot for at kunne se noget positivt i fremtiden – i Danmark.
  Det sørgelige er, at det ikke engang er fantasi, men en kendsgerning, at vore politikere reagerer lige så passivt, som de gjorde dengang 9. april 1940. De er reelt ikke deres løn værd, og det gælder fra bund til top.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  Enig.

  Det var lettere, hvis vi kunne undgå farvepalletten.

  Men politisk har vi i snart 100 år talt om røde venstreorienterede og sorte nationalkonservative, brune voldsprovokatører, grønne miljøaktivister, gule fagforeninger etc.

  Rød og blå stue.

 16. Af Troels Andersen

  -

  En udmærket beskrivelse af, hvordan kommunisme, fascisme og nazisme, og nu islamisme kryber ind alle vegne, og det først bliver erkendt, når det er for sent at undgå borgerkrig og krig.

  Solen skinner og det er 1. April, og en eller anden voxpop siger at danskerne er trygge.
  Jamen, så går det jo rigtigt godt. Ikk?

 17. Af Flemming Lau

  -

  Vi må håbe på at Hjemmeværnet, også formår at opsuge de personer, der tror at de kan skabe sig en identitet som frihedskæmpere, ved deltage i selvbestaltede voldsgrupper. De danskere der i 2015 hjalp “flygtninge” til Sverige, er altså ikke at sammenligne med vore fiskere under krigen. Og de danskere der selvbestaltet vil rydde ud i fjendens rækker, er heller ikke at ligne med sabotørerne under krigen. Tværtom. Det bedste ville være at de fik afløb, for deres frustrationer ved at løbe en meget meget lang tur, meget langt ude i skoven. Når de er gået i sig selv igen, kan Hjemmeværnet sørge for at de kommer under kommando og lærer lidt disciplin, så de ikke gør noget meget dumt imod andre og sig selv. Staten har voldsmonopolet. Den er besidder den største bevæbnede “bande” i Danmark. Lad den om at håndhæve lov og orden, i Danmark, og det gælder også de endnu tilhørende ghetto områder med begyndende ” no Go zoner”. Alt andet ville F…… Være for uhyggeligt du.

 18. Af Astrid Lund

  -

  Hvad socialistisk og venstreorienteret er der egentlig ved at fremme ukontrolleret indvandring af mennesker, der ikke ser det at arbejde og at forsørge sig selv som en selvfølge? Netop arbejdet og at arbejde er en grundsten i socialismen – ikke retten til at blive forsørget.
  Enhedslisten, Sf og til dels Socialdemokraterne er blevet til partier, der forholder sig til problemerne og finder løsninger, der tager udgangspunkt i ideen om at være god. Den socialistiske tilgang er materialistisk og faktaorienteret. Ubegribeligt er det således, at de tre partier tilsyneladende ikke forholder sig til den voldsomme befolkningstilvækst i landene i Mellemøsten og Afrika, selv om befolkningstilvæksten jo kan være med til at forklare de konflikter og den uro, der er i de pågældende lande.
  Salig Scherfig ville antageligt slå hammer og segl for sig, hvis han vidste, at de socialistiske partier har udviklet sig til idealistiske og godgørende foreninger. Der henvises i et svar ovenfor til hans roman Idealister, hvor han med vid og humor gør op med analyser og løsninger, der ikke baseres på de faktiske forhold.

 19. Af Astrid Lund

  -

  Religionskritik indgår også i en socialistisk tilgang og ikke den fascination af Islam, som Enhedslisten og Sf udviser.

 20. Af Rikke Nielsen

  -

  Gys – jeg ville nødig møde Soldiers of Odin en mørk aften i Kalundborg…. jeg kan heller ikke forstille mig, at selvtægt er blevet lovligt henover natten….

 21. Af Jan Petersen

  -

  Sad iøvrigt og Googlede lidt og faldt helt tilfældig over denne tekst:

  “Belgian vice PM admits: Muslims celebrated in the streets after Brussels jihad massacre. Media ignored them.”

  Det er altid tankevækkende, når samtlige mainstream medier undertrykker nyheder i en fælles aktion.. Så ved alle, keyboardet spiller total falsk.

  Hvis borgerne end ikke kan stole på massemedier, hvem kan de da stole på?

 22. Af Bente Vinding

  -

  Hvem gider høre på hvad dybt korrupte og forbryderiske politikere mener om noget som helst?

 23. Af Henrik S

  -

  Bente Vinding
  Du skal dog lige høre at Idioten fra Venstre mener at danske soldater skal stå i forreste række i Syrien og Irak imod Islamisk Stat.
  Jeg håber han vil stå i forreste række , men der forregner jeg mig nok.
  Danmark er ledet af en flok idioter , så alt kan ske – desværre.

 24. Af Niels Larsen

  -

  Som altid preller advarslerne af på de venstresnoede og radiGALningene som vand på en gås.

  Og det vil de fortsætte med indtil de venstresnoede og radiGALningene ligger i en blodpøl med overskåret hals. 🙁

 25. Af Runa A.G

  -

  Kasper Støvring har skrevet et manuskript til en film, for Lars von Trier. 1. a

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK S – 1. APRIL 2016 19:20, du vrøvler simpelthen. Det er specialister, jægersoldater og frømænd. IS ser dem overhovedet ikke. De har simpelthen ikke en chance mod dem. Desuden ligger det i sagens natur, at de først og fremmest er stifindere, skal udpege mål, ligesom det var SAS, der udpegede Jihad-John, så en drone kunne take him out.

 27. Af N. Jensen

  -

  Dette er helt grundlæggende en Sunni-Shia konflikt som jeg efter min bedste overbevisning synes vi skulle holde os ude af.

  På den ene side har vi:
  Tyrkiet
  ISIS
  Saudi
  Israel (som har et mangeårigt, tæt samarbejde med Tyrkiet)
  US(som på skrømt, sammen med DK m.v. bekæmper ISIS)

  På den anden side

  Assad
  Iran
  Rusland
  Hizbolla

  I midten har vi så Kurderne, som i årtier har kæmpet for deres egen stat.
  Hvis jeg var en ung mand, ville jeg være meget betænkelig ved at kaste mig
  ud i den hvepserede.

  @ N.P LEMCHE
  Uanset vores soldaters dygtighed, vil de jo også kunne falde i et bagholdsangreb.
  Og dermed blive skilt fra rimelig væsentlige legemsdele, så som hoved og kønsorganer.

  I øvrigt:

  Selv om det (mod forventning) skulle lykkes at nedkæmpe ISIS, så vil ISIS heltmodige krigere i de næste 50-100 år være en inspiration for de altid voldsparate muslimer.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Projekt globalisme og multikultur er social engeneering helt analog til nazisme, fascisme og kommunisme. Det er simpel psykologisk manipulation. Men, der kan gå en rum tid, før forsøgskaninen (befolkningen) finder ud af, de bare er brikker i et pervest spil!

 29. Af Benny B

  -

  Hvis politiet vil klappe kage og justitsministeren vil være grænseløs, så er der ikke noget at sige til, at gode borgere stiller op og kæmper mod galskaben.

  Pind og resten af den forræderagtige regeringen burde skamme sig.

 30. Af Henrik Stricker

  -

  Hr Støvring berører kun let den faktiske trussel.

  Lad os antage dystopien, som Støvring beskriver den.

  Jeg vil dog indvende at den i alvorlig grad ikke tager højde for historiske egenskaber ved den europæiske stat: Fornuften, Hensynsløsheden og den latente voldsparathed som Staten har iboende,

  Det er en fejllæsningen af historien at tro at den europæiske stat er svag, henholdende, at den er “gammel”. Tværtimod! Staten er, som enhver anden organisme: livsopholdende. Den vil – hvis fornuftigt ifht egen overlevelse – reagere hensynsløst voldeligt på oplevede trusler.

  Skulle Støvrings dystopia materialisere sig, ja så vil staten reagere, da det vil true den. Og alt efter hvad staten finder fornuftigt i forhold til egen selvopretholdelse, vil den reagere med svar der kan spænde fra velmenende socialrådgivere og venligboere til gaskamre og Kz-lejre.

  Ser vi bort fra blodig erobring, så er Stater sejlivede, de forsvinder ikke let. Eksempelvis, Det vestlige romerriges dødskamp varede århundreder. Det østlige romerriges “dødskamp” varede i et årtusinde. Man kan, vil jeg påstå, se at statens endelige sammenbrud altid foreløbes af en svækkelse, at de forudsætninger som staten er grundlagt på forsvinder. Deri ligger truslen! At det Danmark vi kender, det Danmark som dem før os opbyggede, hviler på forudsætninger som måske er eroderede?
  Men er det hjernedøde muhammedaner (ja, det er nedsætende ment!) der tror at de kan skrue tiden tilbage til profeten Muhammads tid, der har eroderet Danmarks forudsætninger? Eller er det os, almindelige gode danske mænd, der har glemt, eller aldrig lært, hvem vi er? Og derved har fjernet, ikke forudsætningen, men selve grunden til “Danmark”?

 31. Af bent hansen

  -

  Ju ul og le mche er optimister, men måske med urette? Iflg. diverse netaviser kan en terrorbølge ramme Europa nårsomhelst. Og terroren kan skifte karakter fra mindre aktioner med nogle hundreder af dræbte og lemlæstede, til aktioner med tusinder eller titusinder af ofre. ISIS har planer om både kemiske, bakteriologiske og atomare angreb. Det sidste i form af små “snavsede atombomber” eller store “primitive” bomber der udspreder radioaktivt og giftigt støv. Læs snaph, 180g og den korte avis. Vi kommer næppe til at vente bare to eller fem år på at terroren får en endnu mere og langt mere alvorlig karakter.

 32. Af N. Jensen

  -

  Hvem er det egentlig der har blod på hænderne her ?

  Er det menneskesmuglerne eller de EU-liderlige fantaster som Kansler Merkel, LLR (ekstremister har voldtaget islam !), Greve Knuth, Jakob Elleman-Jensen,
  Stine Bosse, Morten Østergaard, Bjarke Møller, Morten Løkkegård, Jens Rohde og mange andre.

  Det er i hvert fald en given ting, at migranterne aldrig ville have vovet sig over middelhavet uden de havde en sikker forvisning om, at når de først havde sat fødderne på Græsk/Italiensk grund kunne de frit bevæge sig til nordeuropa, hvor de var sikker på evig forsørgelse.

  (I øvrigt er langt hovedparten af disse migranter muslimske analfabeter som umuligt kan integreres i et moderne samfund)

  Med andre ord: Det er Schengen systemet og dets ivrige fortalere der er problemet, og fortalerne har i den grad blod på hænderne i den forstand at de er direkte medskyldige i, at tusindvis af migranter er omkommet på vej over middelhavet.

  Det ville nok være en god ting, hvis Nationalmuseet arrangerede en permanent udstilling i form af et stort akvarium, hvor man kunne betragte de druknede migranter (konserveret i formaldehyd, selvfølgelig).

  Akvariet skulle så ledsages af følgende tekst: “Her kan ses resultatet, når man IKKE passer på sit fædreland”

  Det er nok tvivlsomt om udstillingen ville gøre indtryk på LLR men forhåbentlig vil det kunne inspirere hans efterfølger til at undgå LLR’s fejltagelser.

 33. Af John F

  -

  Ragnarok venter, mange bevæbner sig med lynets hast i hele EU.
  Modstands grupper er for længst opstået ,har hørt om en der kender en der har en bekendt der fik af vide af en ukendt, at et utal af grupper i Danmark er opstået og består af x1x mand i regioner alle svært ! bevæbnet og mange er tidl. soldater.
  Nu må jeg berolige enhver radikal der læser med ,da jeg hørte min kilde der sige at “de” angriber ingen.., og enhver der udviser afvigende adfærd vil blive bort skaffet.
  De gør vist beredt til en forsvars kamp / frihedskamp.
  Ikke angreb, det er muslimer og den yderste venstre fløj der griber til vold.
  Som der sker i tusindevis af voldtægter,røverier,umotiveret vold osv. DAGLIG i hele EU , som uundgåeligt vil rykke den politiske balance langt mod højre.
  Tror “politikkere” , at den almene borger bliver ved med at finde sig i (underskylder ikke) den SORTE HORDEs hærgen .
  ¨Lige fra 1% i bilafgift i 90èrne til “flygtninge” (ja du læste rigtig 1 % de blev alle velstående, ved videre salg PÅ DIN REGNING) til ufattelige mia. beløb til charter rejser til utilpasseede kriminelle , zumba træning , bolig renovering, førtidspension til 100.000 + for ? osv. osv. osv. osv. osv. og det stopper IKKE … “VI” FORTSÆTTER !
  Mens vi ser venstre fløjen”, der lever af den arbejdende borger, FORTSÆTTE kursen for ny europæisk storkrig eller bare” død og ødelæggelse / total kontrol censur som breder sig overalt, mens vi ser DDR tv der sender programmer hver aften “elsk din perker”/ stakkels børn , han vil dig intet ondt……

  En hel KBH: KULT der lever af DIG ! og dine skatte penge.

  DET er DET der er råddent i Danmark !

  1400 års krig er ikke slut , den er kun startet.

  Hørte min kilde sige at de vil : “enhver forholdsordre, vil blive overholdt.”
  FET PET og xxx er en del af “dem” siger min kilde”

  beklager hurtig skrevet ,over en flaske 1994 SASSICAIA TENUTA SAN GUIDO

 34. Af Arne Hornborg

  -

  Krigen mod Islam.
  Intet under at den såkaldte fremmedhad er stærkt stigende i disse år, hvor vi oplever 5.kolonne islamister besætter den vestlige verden med deres udemokratiske, menneskeundertrykkende lovreligion. Kommer til Europa under falske forudsætninger.
  Al den polemik der er i øjeblikket om moskeerne, deres rabiate antidemokratiske holdninger, deres bevidste forsøg på at handle stik modsat de danske love.
  De unge mennesker må ikke blive FOR DANSKE. Hustruerne der er underlangt mandens vilje i enhver henseende. Unge kvinder der ikke må indgå ægteskab med den person de SELV vælger.
  Muslimerne der FORBYDER deres trosfæller at stemme til såvel kommune- som folketingsvalg.
  Muslimer der frejdigt erkender at for dem, muslimerne, står Koranen over Den Danske Grundlov. At de vil arbejde, bevidst, på at gøre blandt andet Danmark til en islamisk stat. Det samme overalt i Europa.
  Der er muligheder nok i Grundloven til at bekæmpe islam, muslimerne. Kun et spørgsmål om handlekraft fra politikernes side.
  Den danske ligestillingslov ignorerer muslimerne de islamtroende totalt. Kvinder må ikke tage arbejde hvis manden forbyder det. Kvinder og mænd må ikke, i blandet andet moskeerne, sidde i samme lokale.
  Atter er brud på den danske ligestillingslov.
  Under falsk dække af religionsfrihed, ytringsfrihed, demokrati, misbruger de, benytter de sig af i fuldt omfang at afskaffe de selvsamme DANSKE grundlovssikrede, demokratiske frihedsværdier.
  En af de bedste måder at bekæmpe islam, muslimerne på, er at erkende at den frie, demokratiske vestlige verden ER i krig med islam.
  Islams terrorhandlinger, igennem årtier, taler eget tydelige sprog
  Stop al den forvrøvlede pladderhumanisme. Stop i første omgang for al asyl. Send så mange som muligt, helst flere ud af Danmark. Østrig HAR, forståeligt, strammet gevaldigt op. Hvem skulle kunne forbyde Danmark at gøre det samme? VI har ovenikøbet VORE retsforbehold.
  HER bør de Nordiske Lande virkelig stå sammen.
  Der bliver vrøvlet så meget om, at VI danske krænker muslimerne, islamisternes (læs besættelsesmagtens) religionsfrihed, DERES? ytringsfrihed?
  Besynderligt!!! Krænkede vi også de tyske besættelsestroppers ,,isme’’ DERES frihed til at ændre vort frie demokratiske samfund? Begik modstandsgrupperne, sabotørerne grundlovsbrud, krænkede nazisternes RETTIGHEDER, med de ugerninger denne ,,isme’’ forvoldte?
  Jeg kan, med mine 82 år, søn af en modstandsmand fra BOPA, ikke se forskellen mellem de to ,,besættelses-ismer’’, blot var nazismen synlig, uniformeret, hvor islam dækker sig under civilbefolkningerne.
  Jeg savner lidt flere kritiske, dybdeborende spørgsmål fra journalisternes side. Det ville være ønskeligt. Vi skal have det hele med, ned til mindste detalje.
  Parallelsamfundet har allerede alt for godt fodfæste.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 35. Af P Christensen

  -

  Arbejderen/lønmodtageren skal ikke frygte kapitalismen,
  når venstrefløjen gør det langt bedre (læs: værre).

  Danskerne (læs:lønmodtagerne) er sendt ud i et apokalyptisk ingenmandsland.
  De blå vil give dem dumping løn,
  de røde vil fortsat belemre dem socialt-økonomisk med ikke-integrerbare indvandrere (læs:islam)

  Politisk enfoldighed og grådighed er grundforudsætninger i globalisering
  og “anti-nationalisme”.

  Og for de (nu pseudo-)røde har en bundvending væk fra lønmodtagerne
  og fra egne tidligere principper om bl.a. kvinderettigheder været vigtige for at
  kunne tage pænt imod en udefrakommende langvarig, politisk selvmordsbombe.

  Og så genopstod selvhaderen Zenia Stampe med sit udfald mod nationalismen,
  men som sædvanlig ikke den (udefrakommende) “religiøse” udgave af samme.

 36. Af Henrik Boye ovre fra nummer 16

  -

  Imedens vore politikere har travlt med internt ævl om magten i Danmark, hvor de alligevel har givet magten fra sig til EU og USA, er de marokkanske storm og slagtetropper på vej ud af portugisisk landområde hvor de nærmest har lagt Portugal øde hen – og er på vej videre op over Nordspanien, som en altødelæggende græshoppesværm der efterlader gold ørken efter sig.

  Når de har gnasket hele Nordfrankrig i sig, samt alle Benelux landene, står de om ikke så længe ved grænsen ved Kruså, med fråde om munden. Derefter ringer de til deres venner ved Slesvig Holsten i Øst, samt deres venner på den hinsides Sundet i Sweden – og så går den vilde jagt over stok og sten.

  Herefter vil selv Joseph Goebbels, Hitleres tidligere propagandaminister vende sig i graven og knibe sig i armen og sige: Danskerne er virkelig dumme. Jeg havde bare ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at de var direkte idioter!

 37. Af A. Bierce

  -

  De stolte arabere kom krybende til EU med tiggende øjne og bedende hænder.
  De gode følehungrende feminister stod viftende med “welcome” flag og medlidenhedens tårer i øjnene; nu var der nye værgeløse mål at udleve sin uendelige trang til omsorg for andre på (andre danskere betaler).
  Derefter bliver stoltheden til afsky, de tiggende øjne bydende og hænderne krævende

 38. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  KS indlæg er en krystalklar vurdering af den fremtid, der allerede er begyndt i det små og,
  som vil blive kraftigt forværret i løbet af de næste 10 år
  – det kommer til at gå meget stærkere end de fleste forestiller sig
  – de fleste VEST-europæiske politikere har svigtet i en grad, der overgår alle fantasier og har
  formået at snigløbe og forråde deres egne folk på kun godt 30 – 40 år
  – størstedelen af befolkningerne har været ekstremt naive og godtroende og har ladet sig
  manipulere af en løgne-presse og svært “politisk korrekte tv-medier”
  – det, som KS her beskriver er ligeledes beskrevet af

  – den øverstkommanderende for den schweiziske hær – Andrè Blattmann
  – den øverstkommanderende for den norske hær – Odin Johannessen
  – den svenske generalstabschef
  – ledende oberster og generaler i den østrigske hær
  – den øverstkommanderende for NATO i Europa – general Breedlove
  – den tidligere chef for det engelske efterretningsvæsen – MI 5 – Deerlove

  og i januar advarede den jordanske konge , kraftigt, en amerikansk kongresdelegation om, at den tyrkiske præsident Erdogan er en særdeles farlig mand, der sørger for, at ISIS folk kommer ind i Europa blandt alle de illegale grænseoverløbere.

  Kun massive ignoranter, tåber og lalle-glade jubelidioter kan være det mindste i tvivl om, hvad fremtiden vil bringe forårsaget af en fuldstændig vanvittig leflen for multikulturelle samfund. Vi er vidne til verdenshistorien største forræderi fra de europæiske politikeres side og befolkningerne kommer ti at betale den største pris for deres naive godtroenhed.

 39. Af Flemming Lau

  -

  Det er fint at der er nogen der vil forsvare nationen Danmark. Men den rette vej er gennem Hjemmeværnet så man er under kommando og disciplin. Og få så lige Guds forholdet på plads først.

 40. Af Flemming Lau

  -

  Det er fint at der er nogen der vil forsvare nationen, men se nu til at vejen først går gennem Hjemmeværnet, hvor de forsvars ivrige kan komme under kommando og disciplin. Og få så Guds forholdet på plads.

 41. Af kasper støvring

  -

  Bjarne Munk, kan du ikke lige sende links til artikler hvor de nævnte militærfolk m.m. udtaler sig.

 42. Af Erik Skifter

  -

  Når historien skal skrives, vil man spørge; hvem havde ansvaret for at Danmark gik fra at være et homogent, tillidsfuldt, demokratisk og omsorgsfulgt folk ?
  Svaret vil være lige til. Det er de gennem 1970`erne, 80`erne, 90`erne og 00`erne, som havde den politiske magt og den mediemæssige magt. Hvem vil det så i givet fald være ? . Jo det vil især være nu afdøde, Anker Jørgensen og Svend Auken, samt Ritt Bjerregaard, Birte Weis, Ole Espersen, Mogens Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen – plus begge Baunsgaard brødrene fra de Radikale Venstre, Niels Helveg Petersen, Marianne Jelveg, Margrete Vestager og Morten Østergaard, samt partierne SF og Enhedslisten ( incl. deres mange medløbende og brostens kastende fantaster) – og endelig Danmarks Radio, Politiken, Information og her senest TV2.

  Alle disse har aktivt medvirket til ulykken og dermed gjort sig skyldig i opløsningen af velfærdssamfundet og sammenhængskraften i Danmark..

  Der har også været flere som bare har forholdt sig passivt og intet gjort, trods de godt vidste hvordan udviklingen artede sig i en katastrofal retning for Danmark, Nemlig Poul Schluter, Uffe Ellemann, Mimi Jacobsen og til dels også her senest de to gange Rasmussen fra Venstre og den nu afgåede politiker Helle Thorning Schmidt.
  At være passiv og intet foretage sig, når man har viden nok til at kunne handle på at undgå en katastrofe, ja så er man altså medskyldig.

  Lige i øjeblikket læner vores statsminister sig op ad en grov misligholdelse og forsømmelse, idet han ganske udemærket godt ved, at katastrofen er nært forestående og at den vil ske, men han foretager sig intet. Han indkalder til møder, han vil i dialog og han vil fratage visse ægteskabsforkyndere retten til at vie ægtefolk. Rettidigt omhu er helt væk når det gælder vort lands sikkerhed og sammehængskraft.

  At der opstår visse selvtægts lignende grupperinger, er hvad der er blevet forudsagt de sidste 20 år. Der er blevet advaret omkring denne opløsning flere gange, men de ansvarlige har lukket sig inde i “klokken” bag murene.

  At Danmark vil blive opløst som en sammenhængende samfund, hvor man har tillid til hinanden, til hverandre og til beslutningstagerne ( magthaverne) er ikke længere noget som kan diskuteres. Fordi det vil ske inden for ganske få årtier.
  Befolkningen i Danmark vil ganske enkelt for sent se det i øjnene, fordi de påvirkes af massemedierne, især DR og TV2, til at se det positive i nationalstatens opløsning.

  Vi skal i Danmark leve med oprør, bander, selvtægtsgrupper, shariapoliti-patruljer og politiets fravær i mange boligområder.
  Jeg er så heldig at have nået en alder, hvor jeg ikke kommer til at opleve de værste følger, men det gør desværre mine efterkommere. Det er dem jeg er bekymret for og der er desværre ingen her i Danmark, som lige her og nu seriøst bekymrer sig for dem – dvs. at der ingen som lige i øjeblikket viser handling til at gøre noget effektivt for at stoppe denne katastrofale udvikling som vores land står over for. Ingen.

  Jeg har således opfordret mine børn og børnebørn, at flytte til Schweitz og bosætte sig der i tide inden man der lukker af for flygtende EU-borgere. Et land som står uden for alt det kaos som det udemokratiske EU har forårsaget og som er et land der har et ægte demokrati hvor det er befolkningen som bestemmer de væsentlige beslutninger for deres land og ikke nogle lykkeriddere og levebrødspolitikere, som godt nok er folkevalgt, men som ikke kan bestemme en udvikling som borgerne ikke er enige i.

  Må gud bevare Danmark – ikke Allah.

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  “I Danmark er nationalisme ikke et chauvenistisk, eller et imperialistisk begreb.

  Her betyder “nationalisme” – eller fædrelandskærlighed – tværtimod, at vi vil bestemme over os selv i politisk forstand, og ikke overlade lovgivningen til EU, der på mange måder er en udemokratisk, stærkt korrumperet organisation – eller endnu værre; til den politiserende EU-domstol”.

  Det er patriotisme – ikke nationalisme – der betyder fædrelandskærlighed.

  Vi er er rigtig mange danskere, som er patrioter, men IKKE nationalister.

  Slå nationalisme og patriotisme op i ordbogen og find ud af, om du er patriot eller nationalist.

 44. Af bent hansen

  -

  At en lang række eksperter, kapaciteter, militærchefer og fremsynede tænkere har været ude at advare om en særdeles farlig udvikling, iværksat af merkel, jelved, helle, vestager, stampe, løkke, tony blair og andre lignende typer, fremgår af artikler og film i BT, Berlin gske, jp, den korte, snapha, 180gr, urias og diverse udenlandske blade og magasiner. At BMC har ret i sine betragtninger over hvad der snart kan ske med Europa og Danmark, efter at EU-fjernstyring, feminisering, afsporing af det politiske liv og svækkelse af demokratierne og nationalstaterne er slået fuldt igennem, er der ingen tvivl om. Vi er måske nok ombord på en stor luksusliner i stil med Titanic, men nogen har åbnet bundventilerne og store mængder af iskoldt havvand fosser ind. På de nederste dæk ER passagererne begyndt at drukne.

 45. Af bent hansen

  -

  I Sverige har kommunisterne, feministerne og pladderhumanisterne længe domineret svensk politik. De har så at sige sejret ad helvede til. Og Sverige er nu en nation i frit fald. Tyrannisering, terrorisering og utallige rædsler og tragedier bliver nu svenskernes fremtid, eller der opstår en regulær borgerkrig mellem indvandrerne og den oprindelige befolkning, hvis den ikke vil massakreres og følge i jødernes, armenernes og aztekernes fodspor.

 46. Af Flemming Lau

  -

  Som jeg læser de to begreber, afhænger det om, hvor man er i processen. Patrioten er murbryderen således at national staten senere kan konsolidere sig. Spørgsmålet er vel overordnet, hvorvidt vi skal have et tysk Europa, eller et europæisk Tyskland. En europæisk nationalstat eller et nationernes Europa. Europa bliver aldrig til et indvandrings land som USA.

 47. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kasper Støvring

  selvfølgelig- meget gerne – du/I kan begynde med at google

  Swiss army chief (general lieutenant ) Andrè Blattmann”

  og læse hans mange indlæg og advarsler på google så som:

  – ………….warns of social unrest and terrorism
  and
  – ………..calls upon citizens to ARM themselves before HELL breakes loose

  med videre – vender snarest tilbage med mere chokerende om emnet – følgelig afholder den schweiziske hær jævnligt manøvrer tæt på grænserne til nabolandene, idet man forventer sociale sammenbrud i b.a. Frankrig m.fl.

  de bedste hilsner

  Bjarne Munk Christensen

 48. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kasper Støvring

  – vgl. se ( google )også

  generalmajor Odin Johannessen ( generalinspektør for den norske hær) kommentarer
  så som bl.a.

  …..Vi må være parate til at kæmpe
  …..en usikker fremtid

  m.fl.

  hvori han klart beskriver den nuværende betændte situation

  m
  de bedste hilsner
  Bjarne Munk Christensen

 49. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kasper Støvring

  – vgl. se også ( google )

  General Breedlove – supreme comander of NATO..osv

  nederst på første google side under titlen

  US General says terrorists in daily refugee flow to Europa

  samt andre lignende indlæg

 50. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kasper Støvring og andre interesserede, realistiske debattører:

  – vgl. også google

  Richard Dearlove – former chief of MI6

  og se, bl.a. hans kommentarer

  …UK could be safer out of Europe
  samt
  ..Brexit could boost security

  hvori han klart beskriver faren for terrorisme i Europa m.v.

  og for en sikkerhed skyld, eftersom jeg ikke kan se om er gået igennnem det vigtigste indslag
  – fra general lieutenant Andrè Blattmann ( vgl. google blot hans navn ) – øverstkommanderende for den schweiziske hærs mange advarsler og forudsigelser…..

  ………………………….bl.a. BEFORE HELL BREAKS LOOSE………etc…etc.

  mvh
  Bjarne Munk Christensen

Kommentarer er lukket.