Dystopia

Af Kasper Støvring 120

 

Justitsminister Søren Pind advarede forleden om den stigende polarisering i det danske samfund og udsigten til ekstremisme og selvtægt. ”Et ellers fredeligt folk er ved at blive et meget vredt folk”, hed det. Anledningen var, at vi nu har set grupperinger som ”Soldiers of Odin” i Kalundborg, en gruppe, der erklærer at ville beskytte almindelige danskere mod overfald og overgreb. Angiveligt skulle der være en stor, men tavs opbakning i lokalbefolkningen til gruppen.

 

Det lyder ikke godt, og helt sandt er det nok ikke. Men folk er utvivlsomt blevet mere utrygge, og ministerens advarsel er skam reelt nok. Men den bør rettes mod folkevandringen fra Afrika og Mellemøsten – som ministeren i sit interview karakteristisk nok overhovedet ikke bekymrer sig om med ét eneste ord. Den betyder nemlig omdannelsen af Danmark til noget andet, end vi hidtil har kendt. Man kunne ønske, at politikerne ville gøre noget ved faren, men indsatsen er halvhjertet. Europa, Aftenlandet, er blevet gammelt, tilsyneladende ude af stand til at handle i tide mod truslerne. Og det er særdeles skræmmende, for borgerne er først og fremmest er ramt på det, der betyder allermest for dem: deres sikkerhed.

 

Fremtiden set i et sikkerhedsperspektiv

 

Lad os fra dette sikkerhedssynspunkt prøve at skue ind i en ikke så fjern fremtid i Vesteuropa og Danmark, og på med hue og vanter, for det er en frostkold tid, hvor nordenstorme suser året rundt, og snefaldet er at forveksle med askeregn. Hvilke trusler opstår, og hvordan reagerer folk? Det følgende scenario er et gæt, for det er som bekendt svært at spå – især om fremtiden. Men jeg skal søge at gøre det så sandsynligt som muligt ved at tage udgangspunkt i tendenser, vi allerede ser (i Danmark eller andre vesteuropæiske lande), og som muligvis vil blive skærpet. Præmissen er altså, at politikerne ikke standser folkevandringen i tide og gør noget effektivt ved de opløsningstendenser, vi allerede ser.

 

Når mennesker møder trusler og tab af goder, så forsøger de først og fremmest at tilpasse sig, og måske bliver denne tilpasning – denne omstilling, der gør det muligt at leve med forfaldet – så effektiv, at de får bildt sig selv ind, at der ikke er sket noget tab. Vi skal huske på, at vi allerede i dag lever med fænomener, som vi for blot få år siden opfattede som utænkelige. Det er en såre menneskelig reaktionsform. Men eskalerer udviklingen, vil man nå frem til et kritisk punkt, hvor denne psykologiske paradering – denne efterrationalisering, fortrængning og forskydning – ikke længere er effektiv, og så eskalerer udviklingen for alvor. Det sker ad flere nedadgående trin.

 

Den molekylære borgerkrig

 

Den tyske forfatter Hans-Magnus Enzensberger har i en bog om borgerkrigen på Balkan beskrevet disse forfaldsstadier frem mod egentlige krigshandlinger. Det begynder med de såkaldte begrænsede, ”molekylære borgerkrige”. Den sociale anomali – normopløsning – vil tage til. Vold og kriminalitet vil begynde i det små:

 

”Begyndelsen er ublodig, indicierne er harmløse. Den molekylære borgerkrig begynder umærkeligt, uden generalmobilisering. Lidt efter lidt flyder der mere skrald i gaderne. I parken hober sprøjter og knuste ølflasker sig op. På murene dukker der alle vegne monotone graffiti op, hvis eneste budskab er autismen: de besværger et Jeg, som ikke findes længere. I klasseværelset bliver møblerne smadret, i forhaverne stinker der af lort og urin. Det drejer sig om bittesmå, stumme krigserklæringer, som den erfarne bybo forstår at tyde.

Snart skaffer længslen efter ghettoen sig luft i mere tydelige signaler. Bildæk bliver skåret itu, nødtelefoner gjort ubrugelige med en trådsaks, biler bliver stukket i brand. I spontane handlinger finder raseriet mod det ubeskadigede udtryk, hadet til alt, der fungerer, et had som danner et uopløseligt amalgam med selvhadet.”

 

Vilkårene for homoseksuelle, jøder og kvinder

 

Således Enzensberger. Men lad os da bare digte videre og begynde med at se på de mest sårbare og udsatte grupper. Homoseksuelle vil opleve at blive overfaldet, jaget og hånet i stor stil. De kan ikke have deres parker og klubber i fred, vil ikke kunne gå hånd i hånd på offentlige steder, og fejringer som ”gay parade” vil blive mødt med tilråb og stenkast, og med tiden vil paraderne standse.

 

Det tusindrige berigende jødiske liv vil også nå sin afslutning. Jøderne vil stort set forsvinde ud af Europa, den etniske udrensning, nu organiseret af ikke-statslige aktører, vil gøre nazisternes arbejde færdigt. Det foregår som målrettede overgreb mod en gruppe defineret ved dens etniske tilhørsforhold; vi vil netop se systematisk organiserede drab, overfald og hærværk mod jøder, især børn, og deres synagoger, skoler og butikker ud fra en konspiratorisk ide om jøden som ond.

 

Kvinder vil blive antastet i en grad, så skændslerne nytårsaften i Køln vil fremstå, ikke kun som et forvarsel, men som en mindre ting. For overgrebene mod kvinder vil ikke kun begrænses til særlige tidspunkter og bestemte byer. Det vil ske overfald over alt og hele tiden. Egentlige epidemier af voldtægter og almindelig chikane bryder ud, kvinder vil opleve begramsninger, sjofle tilråb, selv unge piger vil blive antastede på gaden med opfordring til sex og ægteskab. Piger vil blive overfuset, antastet, ”hvor gammel er du? Er du gift?”. De vil lære at tildække sig og undlade at tale med fremmede med et bestemt udseende og i stedet skynde sig væk. Had og mistillid vil vokse frem, relationer kølnes og hjerterne fryse til is.

 

Ordensmagtens magtesløshed

 

Hvordan reagerer man så på det? Politiet vil selvfølgelig været helt i knæ, uden tilstrækkelige ressourcer til at beskytte borgerne. Så ordensmagten vil opfordre til, at kvinder ikke går alene efter mørkets frembrud, forældre vil køre dem fra og til fester og fritidsaktiviteter, man vil installere apps på deres telefoner og nær den illusoriske forestilling, at nødhjælpen kan rykke hurtigt frem.

 

Man vil oprette særlige badetidspunkter for kvinder i svømmehallerne, særlige kupevogne i togene for kvinder, så de ikke chikaneres, og samtidig vil man kunne opfylde islamisters krav om kønsadskillelse. Mange andre offentlige institutioner, biografer, højskoler, debatarrangementer osv. vil tage lignende forholdsregler. Apartheid vil høre til dagens orden.

 

Rim og frost vil dække alt levende, hundredvis af hidtil sikre områder vil være forvandlede til no-go zoner, mange af dem vil reelt være uden for politiets jurisdiktion. Man vil opleve tiltagende islamisering i store områder, men det vil ikke kun være indvandrerkvinder, der således holdes hjemme. Etnisk danske kvinder vil opleve det samme, helt ufrivilligt. For migrantbølgen med tusindvis af enlige, unge mænd vil medføre enorme ændringer af kønsbalancen i samfundet. Disse ændringer vil udslette over 100 års hårdt arbejde for ligestilling. Testosteronfyldte mænd hungrende efter sex, men ingen udsigt til at få behovet opfyldt – gæt selv udfaldet.

 

Bandekrige vil skærpes

 

De unge i samfundet vil i særlig grad omfavne de indvandrerkritiske partier til højre for Dansk Folkeparti. Nogle vil gå så vidt som til at støtte deciderede anti-demokratiske partier. Det vil ikke komme som en overraskelse, for det er netop de unge, der primært undgælder direkte for volden på gaderne og skolerne. De fleste unge mænd vil lære at holde blikket nede, når de møder herrefolket på gaderne. At se ned er nemlig et tegn på underkastelse; ser man op, vil man risikere at blive slået ned.

 

Det vil ske for mange, og derfor vil man købe beskyttelse hos rockergrupper, og kampene mellem banderne vil i det hele taget eskalere, for der vil blive kastet benzin på bålet. Der vil blive tilføjet et nyt afgørende element: den etniske komponent. Kombinationen af økonomisk nedtur og etnisk rivalisering er dynamit for et samfund. Vi vil se langt flere ”sjakalmanifester”, bander vil rekruttere på basis af det etniske og religiøse had, ligesom ekstreme religiøse grupper vil rekruttere blandt kriminelle indvandrere og dermed få håndlangere i folden, der kan anvendes til at islamisere store lokalområder.

 

Der vil være rigtig mange muslimer, der modsætter sig disse grupper og forsøger at leve deres liv, uddanne sig, gå på arbejde og integrere sig. Men afpresning, social kontrol, trusler og vold vil være effektive midler til islamisering, hvis den fredelige appel ikke virker tilstrækkeligt. Men det vil den gøre for mange, for hvem vil ikke holde på den stærkeste hest?

 

Selvtægtsgrupper vil vinde frem

 

Der vil opstå andre typer suspekte grupper i kølvandet på politiets tab af magtmonopol. Selvtægtsgrupper vinder frem, fordi politiet ikke har ressourcer til at beskytte almindelige borgere, og fordi hæren ikke vil blive sat ind i tide. Selv i de små byer vil bekymrede forældre danne ikke-voldelige grupper, der skal stå for deres børns beskyttelse. Men eftersom de hverken er professionelle eller voldsparate, vil de i længden stå magtesløse og blive sat ud af spillet.

 

Så de velstillede familier vil hyre private vagtværn, der skal patruljere i nabolaget. Arkitekter og private byplanlæggere vil have kronede dage, for der kommer stor efterspørgsel på ”gated communities”, disse livløse parceller hegnet inde bag hvide mure. Her ligger de begravede som i en grå krypt, i en sfære af iskrystaller, hvor blæsten bider af kulde. Boligerne vil blive overvåget af kameraer, der vil være pigtrådshegn, tremmer for ruderne og vagthunde, man vil skulle have en kode for at lukke bommene op, inden man kan køre ind i disse områder. At gå rundt udenfor vil være forbundet med fare. Traumatiserende gaderøverier og dødsfald med knivstikkeri og skuddrab vil ikke være ualmindelige, og man vil ikke længere bevæge sig til fods, men foretrække bilen. Det er mere sikkert.

 

Ytringsfriheden begrænses yderligere

 

Hvad med ytringsfriheden, denne kronjuvel i Vestens kultur? Den vil blive yderligere indskrænket. Religionskritik, det vil sige islamkritik, vil være en saga blot, ingen satiriske tegninger af profeten overhovedet, hverken i medierne eller på skoler, gymnasier og universiteter, ikke en gang som dokumentation. Det vil være for farligt. Der vil være et kollegialt pres for ikke at gøre det, og er man løstansat, vil man blive truet på ansættelsen eller frosset ude af miljøet. Politisk korrekthed vil dække over frygt.

 

Viser man ”blasfemiske” tegninger i et klasserum, vil der opstå stor ballade, og den formastelige underviser vil blive opsøgt af bander, truet eller overfaldet, måske få en kniv for struben, og så er det slut med frimodigheden. Dissidenter vil stadig drive omkring i samfundet, men de vil være uhyre få som under besættelsen eller kommunismen i Øst. Disse modige mennesker vil, uanset om de er venstreorienterede eller højreorienterede eller muslimer eller noget helt fjerde, stadig være opflammede af stærke passioner for at gøre det rigtige, og de vil være villige til at lide afsavn, leve med trusler eller blive fængslet – for retssystemet vil dømme islamkritikere i endnu højere grad end nu – men deres frihed, deres kamp for immaterielle værdier, sådan noget sært noget som menneskelig værdighed, vil betyde mest for dem.

 

Resten vil være tavse og følgagtige, hvis de overhovedet mener, at det faktiske tab af ytringsfrihed er et tab. Måske vil de kun se noget rimeligt i, at man ikke provokerer et ”sårbart mindretal”. Og vi har jo masser af frihedsrettigheder indskrevet i forfatninger. De står jo på papiret, så der er ikke noget galt, vel?

 

Uddannelsernes forfald

 

På disse institutioner vil det ikke kun være slut med islamkritik, det vil også være vanskeligt at undervise i de store liberale frihedstænkere, de kristne salmedigtere og de nationalromantiske forfattere. Det vil enten være for provokerende, for nationalistisk, for diskriminerende eller slet og ret for unyttigt. Undervisning vil dreje sig om det kulturneutrale ”medborgerskab”, om ”minoritetsstudier” og ”det multikulturelle samfund”.

 

Fortællingen om kampen for kvinders rettigheder, om Danmarks sammenhængskraft, om kampen for Grundloven vil langsomt gå i glemslen på grund af socialt pres, for appellen om ikke at virke stødende og ekskluderende vil også bunde i frygt. Læseplaner vil blive ændret, islamiske bederum vi opstå, der vil komme klager over underviseres ”racisme”, ikke alle rektorer og studieledere vil modstå presset, for hellere skille sig af med et problem end at stå fast på principperne. ”Vi vil have fred for fanden”, som netop afdøde Anker Jørgensen sagde.

 

Godt nok vil der stadig være forskning i ekstremisme, men det vil især dreje sig om højreradikalisme. Utallige seminarer, tidsskrifter, kurser, ja, hele fag vil blive oprettet og tilegnet studier i højreradikalisme, og der vil blive kastet milliarder i projekter om højreradikalisme, og mange midler vil tilgå fra EU. For den slags projekter er ufarlige og bekræfter blot miljøets politiske korrekthed.

 

Lærere og elever vil i øvrigt opleve, at det bliver almindeligt med våbendetektorer ved indgange på skoler, der vil komme skoleskyderier, og store dele af arbejdet på skoler vil bestå i indrapportering af såkaldt radikaliserede unge.

 

Jo, offentlig skandalisering, trusler om fyring, om at få ødelagt karrieren, modtage racismedomme og blive stemplet som ”ekstremist” vil være effektive styringsredskaber. Sociale relationer vil gå i stykker: venskaber, familier og kollegiale forhold vil blive splittede på grund af tidens store spørgsmål.

 

Modreaktionen fra det radikale højre

 

Tordenskyer vil hvirvle op fra vest, og den tid vil komme, hvor en heftig modreaktion sætter ind. Så vil højreradikalismen udgøre en stor trussel. Vi vil se alt det, vi i årevis har set, men nu den modsatte vej: Drabsforsøg på imamer, politibevogtning af moskeer, hærværk på arabiske butikker, overfald på tilfældelige udlændinge, og de næste Breivikker vil tage hundredvis af uskyldige med sig i døden.

 

Fremtidens isvinter vil byde på en masse terror, herunder atomterror, men allerede nu – efter terroren i Bruxelles – kan vi se en slags ny normalitet, hvor den slags begivenheder kun får få dages omtale i medierne i mellemtiden inden det næste anslag. Disse terrorhandlinger vil blive suppleret med kampe i gaderne, man vil høre lyde af sirener, skudsalver og skrig i det fjerne, men ikke rigtig vide, hvad der foregår. Det er for farligt at rapportere fra ghettoerne og de udsatte områder, og måske orker man ikke alle disse beretninger, og de velbjergede journalister har jo allerede forskanset sig i velhaverghettoer. Der vil ske udbrud af molekylære borgerkrige, som Enzensberger kalder dem, hvis ikke egentlige borgerkrige, der svinger endnu mere øde over landet.

 

Almindelige ting som stenkast mod nødhjælpen, gaderøverier, voldelige overfald og enkeltstående voldtægter vil der være så mange af hver eneste dag, at de kun får en lille notits i aviserne, hvis overhovedet det. Der vil ske en storstilet filtrering, så den etniske baggrund ikke nævnes, og folk vil nære mistillid til ikke kun politi og politikere, med voldsom lede til følge, men også til de etablerede medier, hvor islamister, forklædte som moderate muslimer, vil få endnu mere taletid. Det vil være sværere for højreradikale, fordi erfaringen med bekæmpelse af nazister er så præsent.

 

Der vil i øvrigt være så mange ekstremister, at grænsen for, hvornår man regnes som moderat, vil forskubbes udad, definitionen af ”moderat” vil blive slappere, så flere vil blive omfattet af den. Sympatisørsumpen vil ikke blive udtørret, men tværtimod udgøre en frugtbar grund for terroristernes ugerninger, de radikaliserede, der vil kunne opholde sig årevis i muslimske parallelsamfund uden at blive angivet til sikkerhedstjenesten. Store dele af muslimerne vil i en eller anden grad sympatisere med grupper som Islamisk Stat.

 

Kultur og identitet gør krisen værre og sværere at løse

 

Truslen fra ekstremister på begge fløje vil man forsøge at afdramatisere – som med de mange andre trusler – og man vil sige, at vi har haft fjender før, f.eks. de venstreradikale. Men det er en ideologisk fjende, og ideologi kan ændres over night; efter murens fald blev mange omvendt til demokrati og markedsøkonomi. Med kultur er det helt anderledes. Omvendelsen fra islam sker kun meget langsomt og besværligt, for kultur og religion rører ved det dybeste i mennesker, som de er flest, nemlig deres identitet.

 

Der vil derfor også opstå etniske og religiøse kampe internt mellem arabere, persere, afrikanere, tyrkere, afghanere, pakistanere, kurdere, mellem shiaer og sunnier og alle de andre sekteriske udgaver af islam. En ”del og hersk”-politik, hvor man aktivt sætter disse grupper op imod hinanden, vil blive foreslået og måske forsøgt praktiseret i det skjule i visse lande.

 

Den eskalerende voldsspiral

 

Mange almindelige borgere vil melde sig ind i skytteforeninger og hjemmeværnet med håb om at få udleveret våben, man kan opbevare i hjemmet. Men det vil blot forstærke voldsspiralen, for også gerningsmænd vil i højere grad bevæbne sig, det stigende antal hjemmerøverier bliver mere voldsomme, banderne vil skyde først, og mange vil blive dræbt, også ved uheld. Sikkerhedstjenesterne vil slet ikke kunne overskue de mange nye radikaliserede grupper, og de forhåndenværende antiradikaliseringsprogrammer vil slet ikke slå til.

 

På nettet vil man rekruttere via grupper som ”Vejen til Allah”, ”Vejen til Islam” og ”Allah ved bedst”, der med tiden vil blive suppleret af højreradikale foraer i en uskøn blanding af hedensk og nynazistisk pseudomytologi. Kriminaliteten vil stige med over 100 procent i takt med de millioner af migranter, der kommer til Europa hvert år, politiet vil sløre sin egen magtesløshed ved at skrinlægge tusindvis af sager, og mange borgere vil ganske enkelt opgive at anmelde kriminaliteten. I stedet vil man finde andre ”løsninger”.

 

Butiksejere vil ansætte arabiske kvinder med tørklæde for at undgå hærværk, vold og tyveri. Bander vil fortsætte med at terrorisere lokalområder, for folk tør ikke udtale sig ved navn af frygt for repressalier. Forretningsdrivende vil betale beskyttelsespenge for at drive deres forretning. Skudsikre veste vil blive tilbudt butiksansatte i særlige ”følsomme områder”. Man vil se flere sager som i Rotherham i England, hvor over tusind børn i årevis blev misbrugt, fordi myndighederne ikke turde gøre opmærksom på overgrebene af frygt for at blive kaldt racist.

 

Tabet af magtmonopol vil kunne føre til, at kampe i udlandet vil antænde bål herhjemme. Kampene vil sprede sig hurtigt, over store afstande, pludseligt og med stor intensitet. Kidnapninger med formål at sprede skræk i befolkningen og få penge til nye terroraktioner vil se dagens lys sammen med adskillige drab på politifolk og soldater, der vil blive hugget ned med macheter eller påkørt med biler. Et våben har enhver jo lige ved hånden.

 

Politiet vil blive inficeret indefra af politisk korrekthed og afstedkomme yderligere handlingslammelse, militæret vil måske holde stand, men i lighed med politiet vil man se, at terrorister infiltrerer militæret, så de kan udgive sig for militærfolk med våben og uniformer. Så kan man heller ikke stole helt på dem, der skulle sikre os.

 

De mentale konsekvenser

 

Konsekvensen af alt dette vil naturligvis være en stor stigning i antallet af mennesker, der er traumatiseret af overfald, og alene frygten og angsten for vold vil betyde mere stress, flere depressioner og angstlidelser, og der vil ikke være megen modstandskraft i et samfund uden en stærk kristendom og en højere stræben mod åndelige værdier. Bestialiteten ved volden er så voldsom, at mange ikke vil kunne passe deres arbejde, skolegang, familien, sociale liv. Posttraumatiske stresssyndromer vil ganske enkelt lægge manges liv øde.

 

Man vil søge at fortrænge tabet af sikkerhed og bygge sit liv op med nye tiltag, der gør det muligt at leve med tabet, men som ikke fjerner hverken det eller den permanente trussel. Det fortrængte vender tilbage i destruktiv form – og giver anledning til stadig nye, uforudsete risici – eller det sætter sig som en latent angstfølelse.

 

Politikernes rolle

 

Hvad vil magthaverne, politikerne, gøre? Flere ting, men de fleste ting vil slet ikke løse problemet, og andre ting er dybt problematiske set fra et retsstatssynspunkt. Politikere vil spilde megen tid på shitstorme, på moraliserende anklager om racisme og overtrædelse af alle mulige og umulige konventioner, og på pseudodiskussioner om vielsesringe og lignende ting.

 

Men de vil også handle. Militæret vil blive sat ind, der vil blive indført en undtagelsestilsand, der vil blive ved med at blive forlænget igen og igen og dermed opnå en slags permanens. Vores ledere vil blive ligesom de skandaliserede ”diktatorer” i Østeuropa, de vil blive forvandlede fra liberaldemokrater til Orbanitter. Politikernes reaktion vil også bestå i indgreb i retssikkerheden, der vil være masser af lovhjemmel til overvågning og ransagninger.

 

Igen vil langt de fleste tiltag være uden virkning over for denne skingren af frosten. For igen vil politikerne ikke gøre det ene fornødne, der jo skal gøres nu, i dag: Lukke grænserne, undlade at give statsborgerskab til ekstremister, udvise kriminelle udlændinge, give længere straffe til voldsmænd, udtræde af Flygtninge- og Statsløsekonventionen og flytte al asylbehandling til nærområder.

 

Civilisationen er skrøbelig

 

Sådan ligger landet, som en kapital af frygt og forbandelse, der er sat på renters rente, en højkonjunktur af afmagt og destruktion. Det er som mødet med undergangens ”Imperia” i Sophus Claussens berømte digt, jordmassens Dronning om hvem det hedder, at hun er ”urstærk som Kulden, der blunder i Bjergenes Skød, mørk og ubøjelig”. Det vil være en iskold tid, og stik imod sædvanen vil en mulig optøning måske komme Østeuropa. Fra de stater, der for nylig har genvundet deres suverænitet, og som ikke har glemt truslen fra det osmanniske imperium og det kommunistiske diktatur.

 

Europa er ikke et nyt Jerusalem, der stråler gyldent på bjerget og lyser over resten af verden som et fyrtårn, et forbillede, for alverdens folkeslag. Nej, vores civilisation er som andre civilisationer noget langt mere begrænset, noget skrøbeligt. Den er et ly for natten i ødemarken, som Toynbee skrev, for vi mennesker er en slags nybyggere på vandring hen over prærien, alene og udsatte, og nogle gange gør vi ophold og bygger med stor møje noget op, et midlertidigt tilholdssted, der kan gå under igen. Efterhånden har vores ly stået i så mange år, at det er blevet et helt hus med mange gange, skakter, etager, balkoner og kringelkroge. Men når det er blevet tilpas koldt i ødemarken, når frosten og vinteren er slået ind og har forvandlet landskabet til en milevid sneørken, så vil huset stå med rimede tage og lange istapper, det vil stå så tindrende frostkoldt og dirre til bristepunktet, at det hele vil falde sammen til det fineste pulversne, hvis det en dag blev ramt af en serie hårde slag.

 

 

 

Kilder:

 

I mit indlæg – der er en forlænget udgave af dagens klumme i papiravisen – prøver jeg at fremskrive en udvikling for Vesteuropa, der virker sandsynlig, hvis altså bestemte præmisser er opfyldte. Man kan naturligvis være uenig, enten i de små dele eller i det store hele, og opfatte indlægget som en slags aprilsnar. Selv om dystopiers appelformer ikke så meget ligger i empiriske data som i evnen til at vække forestillingskraften – fremtidsscenarier er fantasibilleder – vil jeg gerne, for at understrege sandsynligheden af min fremtidsvision, i det følgende bringe et udpluk af de kilder, jeg bygger på (adskillige andre kan findes i mine tidligere blogindlæg). Debatten er åben for alle synspunkter, der gerne må bakkes op af yderligere kilder til dokumentation:

 

Politiet efterforsker ikke i ghettoområder. Der er mange artikler, her er en helt aktuel artikel fra i går http://ekstrabladet.dk/nationen/lille-og-bange-mor-politi-kom-ikke-da-knivboelle-truede-min-datter/6016093

Helt ny kronik af en tidligere stabschef i PET. Det er kultur, ikke sociale forhold, der skaber radikalisering. Sympatisørsumpen er stor, derfor kan terrorister skjule sig i månedsvis i parallelsamfundene. Efterretningstjenesterne har ikke ressourcer til at garantere borgernes sikkerhed. http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8544017/erkendelse-af-terrorens-vaesen/

Læs også her om Europols chef http://politiken.dk/udland/ECE2511012/europol-slaar-alarm-europa-staar-over-for-den-vaerste-trussel-i-et-aarti/

Det tyske magasin Bild om overgrebene i Køln  http://www.bild.de/regional/duesseldorf/ralf-jaeger/die-liste-der-schande-44239678.bild.html

Tysk politi anser nordafrikanske migranter som særdeles farlige http://www.b.dk/globalt/nafrier-er-saa-farlige-at-politiet-ikke-maa-naerme-sig-alene

Forsker advarer om, at mandlige migranter udgør en trussel imod især kvinder http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8391535/forsker-advarer-om-for-mange-mandlige-flygtninge-kan-vaere-farligt-for-kvinder/

Hver tredje flygtning bryder loven http://www.bt.dk/krimi/hver-tredje-flygtning-bryder-loven

Jihadister smugles ind via migrantstrømmen http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees

http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/isis-operative-this-is-how-we-send-jihadis-to-europe#.ibP8L9yrr6

Chefen for Säpo, Anders Thornberg , om den voldsomme rekruttering af islamister: ”Jag har arbejdet i Säpo 30 år og inden for politiet i 35 år, og jeg har aldrig nogensinde set noget komme med en så voldsom kraft som dette. Der er et enormt pres på Säpo. Det kan simpelthen ikke fortsætte med at de rekrutterer flere og flere, for så kan vi ikke længere klare det.” http://sv.gatestoneinstitute.org/6008/islam-sverige

Frygt for jihadister, der infiltrerer den franske hær https://www.document.no/2016/03/jihad-infiltrerer-haeren-og-politiet-i-frankrike/

Franske ekssoldater kæmper for Islamisk Stat http://www.b.dk/globalt/flere-franske-ekssoldater-kaemper-nu-for-islamisk-stat

Etnisk fordrivelse i ghettoer, kristne og jøder flygter bort http://politiken.dk/indland/ECE1181205/kristne-og-joeder-flygter-fra-danske-ghettoer/

Chikane mod kristne på asylcentre http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE7383145/Kristne-asyls%C3%B8gere-Vi-trues-og-chikaneres/

En meget stor del af muslimer støtter Islamisk Stat, sympatisørsumpen er stor http://www.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795?piano_t=1

Og her http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/article4253271.ece

I fx Gellerup flages der for Islamisk Stat http://www.b.dk/nationalt/politi-der-flages-for-islamisk-stat-i-gellerup

Terroristen Omar Hussein blev fyldt til graven af mange hundrede mennesker http://www.bt.dk/krimi/formodet-terrorist-begravet-under-stort-fremmoede

Særlige togvogne for kvinder http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-31-tyske-kvinder-faar-mandefri-togkupeer

Svensk ordensmagt og retssystem er truet kollaps http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svensk-politi-presses-af-bander-vores-retssystem-er-truet-af-kollaps

Over 15.000 jøder er flygtet fra Frankrig alene de sidste to år https://www.dr.dk/nyheder/udland/over-15000-joeder-har-forladt-frankrig-paa-aar-foeler-sig-utrygge-og-uvelkomne

Flertal af muslimer afviser homoseksuelle, har fundamentalistiske træk, anser religiøse love for vigtigere end sekulære, og udviklingen går i den forkerte retning

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/10/11/its-the-culture-stupid-nar-integrationen-forvaerres-ar-for-ar/

Ekstremister bruger indvandrerbander til at sprede terror i mange ghettoområder herhjemme http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/indvandrer-bander-bruges-som-sharia-taeskehold/5341201

Butikspersonale udstyres med skudsikre veste: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/butikspersonal-i-ronneby-utrustas-med-skyddsvastar

Sikkerhedstjek på skoler http://www.b.dk/globalt/hvad-sker-der-i-sverige-lige-nu

Godt halvdelen af kvinderne på krisecentrene har ikke-vestlig baggrund http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21527343

Dagen før kvindernes internationale kampdag advarer politiet i Östersund, Sverige kvinder mod at færdes ude alene. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/polisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160308%3Apolisen-varnar-kvinnor-i-ostersund-for-att-ga-ut%3Anyh

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3450983/Crime-migrants-Germany-went-79-year-offences-including-sex-assaults-murder-rise.html

Der er også megen vold på asylcentrene: ”Interior Minister Joachim Herrmann, 59, from the CSU (Christian Social Union) said there had been 17,246 police actions in Bavarian asylum accommodation last year. In comparison to 2014, that was an increase of 270 per cent.” http://www.b.dk/globalt/tyskland-venter-36-millioner-flygtninge-i-de-kommende-aar

Butiksejere i ”følsomme områder” oplever markante trusler http://www.b.dk/nationalt/de-er-helt-som-normale-kunder-de-betaler-bare-ikke-for-tingene-naar-de-gaar

I Rotherham-sagen blev 1400 piger i en årrække voldtaget af pakistanere. Ingen gjorde noget af frygt for at blive udskammet som racister. http://www.bbc.com/news/uk-28942986

Frankrig er i dag, flere måneder efter terrorangrebene, i undtagelsestilstand https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/europa-boer-undgaa-militarisering-efter-terror

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674. Den grove vold er steget http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 

 

 

 

120 kommentarer RSS

 1. Af bent rasmussen

  -

  Der er nu også advarsler om at terroristerne vil begynde at føre sig frem med meget større angreb end hidtil. I form af giftgasser, udspredning af bakterier og brug af “snavsede atombomber” mv. Eller i form af kemiske-angreb eller maskingevær-angreb på meget store forsamlinger. Og fremover kan angreb på atomkraftværker osv. også blive noget almindeligt. I Sverige, Norge, Israel, England, Frankrig og Tyskland er overfald på kvindelige og mandlige fodgængere og bilister blevet noget ret almindeligt. Her angriber agressive bøller med knivstik, køller og skydevåben.

  Indtil videre ser det ud som om de talende barbie-dukker og de forskellige buksetrolde og spradebasser ikke har fattet et kuk af det hele. De ævler stadig løs om berigelse, verdensredning, humanisme, integration og mangel på arbejdskraft osv.

 2. Af Flemming Lau

  -

  Jordans Kong Hussein har også lige været ude og advare, så det skorter ikke på alarmklokkerne.

 3. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Opsummering

  – skeptikere samt andre “politisk korrekte” kan blot google alle de af mig anført navne på generaler og efterretningsfolk og en hel verden af informationer vil åbne sig
  Sig så ikke at I ikke blev advaret…

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  VIGTIGST AF ALT!!!

  – se (google)

  “Europe on the verge of civil war, swiss army chief ( Andrè Blattmann )warns

 5. Af bent hansen

  -

  I visse gudløse, hjerneløse, hjerteløse, samvittighedsløse, historieløse og fædrelandsløse politiske partier vil alle advarsler prelle af som vand på en gås. Men den almindelige, fornuftige og selvtænkende dansker vil nok forstå at den skumle politiske borg og dele af medieverdenen er i gang med at skubbe det danske folk ned i en bundløs afgrund.

 6. Af Niels Andersen

  -

  Arne Hornborg: Jeg deler ikke kun dine synspunkter og meninger. Jeg bøjer mig også dybt i respekt for dit ophav i hvis fodspor du følger. Du er en frihedskæmper som din far, og vi har brug for mange frihedskæmpere som dig til ikke kun at tage kampen op mod muslimerne, men i højere grad til at bekæmpe kollaboratører som Niels Peter Lemche, J. Hansen, Zenia Stampe, de Radikale og resten af pladderhumanisterne, som baner vejen for et muslimsk kalifat i Danmark og resten af EU.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS ANDERSEN – 2. APRIL 2016 14:36, herligt , at flere og flere af jer melder kulør. Jeg synes, at I skulle foreslå indkøbet af en ø, hvor alle dem, I ikke kan lide, kan blive indsats i lejre–à la Dachau som jo fyldtes op med NZ’ernes politiske modstandere.

  Det bedste er simpelthen, at I bliver mere og mere udtalt hadske i jeres konfrontationer mod anderledes tænkende. Er I ved at instruere brunskjorterne?

  Sig mig i øvrigt: Hvad godt har du personligt ydet for landets forsvar? Blev du afvist af hjemmeværnet? Er det grunden til dit had? Mine mere end 25 år i aktiv tjeneste i værnet tæller for sig selv. Hvad har du at byde ind med.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Hold nu tungen lige i munden. Vi er nødt til også at have stemmen med, der siger “ro på nu” inden det bliver til de ” lange knives nat”.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Tidligere, særdeles veluddannede elitære eliter kom op med de politiske “drømme projekter” – nazisme, fascisme og kommunisme.

  Vor tids politisk korrekte elitære elite har kogt nævnte tre vederstyggeligheder sammen i én ret – globalisme.

  Hvis virkelig effektueret efter hensigten, vil det blive intet mindre end – hell on earth!

 10. Af Krista Lau

  -

  Ønsker vi i grunden borgerkrig ?

 11. Af Palle Huld

  -

  Krista Lau spørger om vi ønsker Borgerkrig?

  Der er i hvert fald ikke andet, der kan vende skuden til det bedre.

  Det politiske Danmark er så inficeret og betændt af korruption og magtfuldkommenhed, at selv rekrutteringen af nye politikere er sat ud af spil. Og vælgerne, er de som bekendt bedøvende ligeglade med.

 12. Af H. Lector

  -

  Hjemmeværnet blev oprettet for at nakke proletarerne i Danmark, hvis de skulle følge trang til at frigøre sig.
  I 50’erne ville kapitalisternes lakajer gerne have et sted at udleve deres brune aggressioner og voldsliderlighed.

 13. Af Peter Jensen

  -

  Hmm…Ikke daarligt, men heller ikke helt godt. Houellebecq har beskrevet det ret godt. Det bliver ikke specielt dystopisk – og det er maaske det allermest skraemmende.

 14. Af Torben Laursen

  -

  Hvor svært er det dog at forstå, at Danmark er væk allerede nu i dag.
  Danmark findes ikke mere. Der er et land – i dag styret af Venstre som er Løkke og Pind – nogle ledere der intet formår – intet.
  De har ikke lukket grænserne, De har ikke stoppet imamernes propagandaer. De har ikke fundet mere politi eller militær til at modstå de ting der klart står foran os og kommer.
  De kan intet og P. Stampe synes lige nu at man skal smadre de ca. 50 højreorienterede, såkaldte nazister hos danskere (er det Johnny Hansen m.fl. hun mener?
  og ikke de hundrede tusinde der ønsker stening, hængning, mord m.m.!!!
  Løbet er kørt kære danskere. I vågnede for sent og i dag begravede man én der var med til at starte det hele. Tillykke.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt iflg EU-kommissionens næstformand: “Europa må blive multi kulturelt, ellers ophører vi med at være Europa, og vi får krig.”

  Google lidt af teksten (på engelsk) og se selv EU forræderen udtale sig på YouTube.

  WW3 er planlagt, og spørgsmålet er kun, hvor i processen vi befinder os lige pt!

 16. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Torben Laursens kommentar beskriver, krystalklart, hvorledes det lykkedes for blot en enkelt STUPID generation at ødelægge snesevis af generationers hårde slid og slæb ( 1.000 år ) for at frembringe en velfungerende, tryg og stabil nation, der nu er væk for altid.
  Fra min barndom-/ungdom husker jeg stadig et land, som

  – havde en ekstrem lav kriminalitet
  – hvor det ikke var nødvendigt at låse hoveddøren
  – hvor skolebørnene lærte et stort pensum og formåede at bruge det i praksis
  – hvor man trygt kunne færdes på gader og veje efter mørkets frembrud
  – hvor man ikke kunne påregne at ens cykel blev stjålet straks man hensatte den i et stativ
  – hvor vi opretholdt verdens måske bedste hospitalsvæsen
  – hvor hæren – i mobiliserings tilfælde kunne mønstre 500 bataljoner a 500 mand = 250.000
  – hvor det private erhvervsliv skabte 10.000 vis af elevpladser årligt
  – hvor man kunne stole på bankerne
  – hvor man kunne regne med at nær-politistationen ikke blev nedlagt
  – hvor man kunne regne med at plejehjemmene fungerede
  – hvor man kunne stole på postvæsenet udbragte breve op til 3 gange dagligt
  – hvor man var sikker på, at biblioteket ikke blev nedlagt dagen efter
  – hvor brandstationen – tæt på – ikke var lukket
  – hvor skoleeleverne ikke overfaldt lærerne
  – hvor man kunne regne med fast ansættelse i de fleste virksomheder indtil pensionsalderen
  – hvor de fleste opførte sig anstændigt overfor andre medborgere
  – hvor politikerne varetog det danske folks interesser og ikke alle mulige andres
  – hvor sanseløs GRÅDIGHED ikke kendetegnede alle og enhver
  – hvor præster og biskopper ikke prædikede politik men evangeliet
  – hvor man stadig kunne regne med at politiet kom, når det gjaldt
  – hvor landet var reageret af det danske folk og ikke int. flygtningekonventioner, FN ( = Forever
  Nuts ) og selvbestaltede menneskerettighedsorganisationer

  samt meget mere………..kort sagt dengang Danmark stadigt eksisterede som et velfungerende, homogent og trygt samfund – alt det er tabt for evigt og i stedet har vi fået et degenereret, dysfunktionel samfund reageret af massive tåber, ignoranter og inkompetente nulliteter.

 17. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Mange IS krigere er kommet ind i Europa sammen med flygtninge og migranter. Det er ikke til at se forskel!!. Grunden til, at Lars Løkke sammen med andre statsledere netop har været til møde i Washington om atomsikkerhed er uden tvivl visheden om, at IS planlægger angreb på storbyer med en beskidt atombombe eller på atomkraftværker i Europa. I dag kan enhver købe en drone i et varehus, vedhæfte en kraftig sprængladning og flyve den ind i et atomkraftværk eller et fly i lufthavnen. De kan inficere drikkevand med radioaktivt materiale eller farlige bakterier. Ifølge en tysk journalist, som har talt med ledere af IS er deres endemål at udrydde alle Europæere og overtage Europa.

 18. Af bent hansen

  -

  Man bør læse BMCs og andres fremragende og oplysende indlæg ovenfor.

  Hvorfor er satirikere begyndt at tale om “de levende døde” på Chrborg? Eller de omtaler visse politikere som “faktaresistente zoombier” eller “hjerneløse åndsamøber”. Er det uden grund, eller er der bare tale om vilde overdrivelser?

  Nej, der er vitterlig ofte tale om utrolig dårligt begavede politikere uden realitetssans. De kan fyre nogle sætninger af som de har øvet sig på, eller som en spindoktor har trænet med dem, men selvstændig tænkning, samvittighed og loyalitet overfor det danske folk er der intet af. Bortset fra enkelte hæderlige undtagelser.

  Vores “folkestyre” er degenereret til at være et ekspeditionskontor for indkommende direktiver og henstillinger fra EU, FN og diverse lobbyister. Og kvaliteten af politikerne er degenereret. Nu dominerer, ligesom i Sverige, feminister, nykommunister, kvindesagskvinder, barbiedukker, ligestillingstosser, pladderhumanister, pampere, buksetrolde og spradebasser.

  Se hvordan meget store dele af infrastrukturen er smadret og tromlet ned. Over 500 skoler er lukket, togfabrikker er væk, håndværksfag, brancher og produktionsvirksomheder er væk eller truet af konkurs, mange hospitaler og skadestuer er væk , lukkede butikker og smadrede ruder præger mange byer og kvarterer, politiet er overbebyrdet og underbemandet, forsvaret er blevet vanrøgtet og mishandlet gennem flere år, osv., osv. DR opkræver fire milliarder i tvangslicens, og til gengæld fyldes lyttere og seere med fordummelse, forråelse, rød propaganda, snuskede serier, tarvelige film, historieforfalskning og genudsendelser. Og velfærds- og sundheds-systemerne rasler nedad i kvalitet. Til gengæld stiger kriminaliteten og mængden af tvangsauktioner, arbejdsløse, skilsmisser, retsløse borgere, svigtede patienter og pårørende….. samt antallet af ulykkelige og faderløse børn, psykisk nedbrudte børn og hjemløse børn og unge. Antallet af ensomme tabermænd og posedamer er rekordhøjt. Og danskerne er nu “untermenchen” i deres eget land.

  En katastrofe er i gang. Og hvis det ender med Danmarks islamisering og totale ødelæggelse og det danske folks undergang, vil de rødradikale betonhoveders (og de skabsradikales) tunge medansvar aldrig kunne bortforklares. ( Se også netaviserne!)

 19. Af Arne Hornborg

  -

  Nils Andersen.
  Tak for din venlige, meget venlige kommentar til mit indlæg.
  Jeg har den samme opfattelse som dig, vedrørende de personer du omtaler.
  Jeg, personlig, med mine 82 år, vil i skrift og tale, bekæmpe muslimerne og islam alt hvad jeg kan. Gøre opmærksom på de personer og politiske partier der lod Danmarks grænser stå åbne som ladeporte.
  Under den tyske besættelse var det også ganske almindelige mennesker, fra alle samfundslag, der oprettede de forskellige modstandsgrupper, på trods af regeringens og folketingets samarbejdspolitik.
  Jeg er af den opfattelse, når raske unge mænd, flygter, kommer, under falske forudsætninger til Danmark, bør der stilles krav til dem.
  ,,I får et midlertidigt ophold. Til gengæld skal I være med i en ,,Brigade”, får militær træning, for derefter, retur til jeres eget land for at deltage i kampen for jeres land”.
  Nægter de at lade sig indrullere, så retur omgående, uden yderlige diskussioner.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJARNE MUNK CHRISTENSEN – 2. APRIL 2016 21:48, eller Jeronimus: Det lyder som Morten Korch! Men husker du også fattigdommen f.eks. på Vesterbro i København? Eller besøget hos tandlægen og hans klumpede bor? Eller hos lægen og hans sprøjter med kanyler, som i dag kun bruges til heste? Det lyder, som om din erindring er en blanding af Huset på Christianshavn og Erik Clausens Den Store Badedag.

  Jeg er ked af at måtte sige, at din erindring aldrig har eksisteret, Jeronimus.

 21. Af Arne Hornborg

  -

  Hr. BJARNE MUNK CHRISTENSEN.
  Et dejlig og fyldestgørende indlæg om dét Danmark også jeg, i en alder af 82 år, kendte så godt og længes efter.
  Skulle vi ikke snart igen, alle gode ægte DANSKE borgere, tage kampen op? Forsvare og genskabe VORT fædreland?
  Præcis på samme måde som modstandsbevægelsen opstod under 2. verdenskrig?
  Dette eller evig fortabelse af DANMARK.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 22. Af hektor heimlich

  -

  Regeringen er som en flok aber der er fuldt optagne med at svinge sig i trægrenene, klø sig, slås med hinanden om bananerne osv. medens verden går helt ad helvede til. De mennesker, som ser faren komme har regeringen bragt til tavshed gennem at kalde os racister, fascister, fremmedfjendske osv. For mig er det betegnende at disse betegnelser ofte bruges af folk, som har rejst meget i arabverden i egenskab af herrefolk og sikkert også over udnyttet folks gavmildhed. Dvs. vi har her en parallel til homofobi, som er den angst mænd som er usikre på retningen af den egne sexualitet føler overfor homosexuelle.

 23. Af P Christensen

  -

  EU og islams negative indflydelse på Danmark gennem årtier er alt for tydelig.
  Kig blot på hvorledes de danske skatteprocenter er steget,
  mens den offentlige kvalitet har været i frit fald.
  Bortset fra overførselsindkomsterne og omfordelingerne, forståes.

  I nyhederne kunne man se, hvorledes en landmand benyttede sig
  af en syrisk flygtning som arbejdskraft. Begge var tilfredse, syreren var på kontanthjælp,
  men ville gerne arbejde, hvilket naturligvis er en cadeau til ham.
  Omvendt fik landmanden gratis, skatteyderbetalt arbejdskraft.
  Et “liberalt” erhverv, der er blevet til et af de mest subsidierede overhovedet.

  Denne omfordeling viser kernen i vore problemer i Dannevang:
  Vi tager store dele af arbejds-indkomsten fra folk,
  for at kunne give dem til folk der ikke arbejder.
  Førstnævnte har derfor ikke råd til at ansætte andre til at arbejde for sig.
  Og de passive ydelser lokker folk til (langt væk) udefra.
  Samtidig fordrer denne omfordeling et enormt bureaukrati, der igen fordyrer.
  Osv osv.

  Utroligt nok, er det erklærede (men selvsagt ikke faktuelle) liberale der
  har stablet dette socialistisk-bureaukratiske cirkus på benene.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  H. LECTOR – 2. APRIL 2016 17:55: Måske. Ikke desto mindre udgjorde dine “proletarer” (dem var der ikke mange af i det socialdemokratiske Danmark) procentvis samme del af medlemsskaren som af resten af samfundet.

  Du er en postgang for sent ude. Du skulle snare sige, at den militære del af frihedsbevægelsen sammen med brigaden i Sverige havde til opgave at beskytte Slotsholmen mod et kommunistisk kup i 1945. Brigaden blev kørt direkte fra Færgen i Helsingør til Christiansborg.

  Men igen så er viden noget ærgerligt noget. Hypoteser er meget sjovere, fordi der så intet er til at hindre fri spekulation. Og som sædvanligt var det dine venner i øst, der lavede l… i det for sig selv med deres opførsel i Østeuropa. Især betød den russiske magtovertagelse i Tjekoslovakiet meget mere end noget andet for udformningen af de militære strukturer efter krigen.

  I øvrigt blev hjemmeværnet skabt på grundlag af hjemmeværnsforeningerne, der udsprang af modstandsbevægelsen. En hovedårsag var givetvis, at man ønskede at få kontrol med modstandsbevægelsens mange våben. Det lykkedes kun delvist, for mistilliden blandt modstandsfolk til det politiske system, der solgte Danmark til tyskerne den 9. april, var grundfæstnet hos vel alle frihedskæmpere. I min barndoms kælder på Søllingsvej fandt jeg min fars kiste. Øverst lå armbindet, nedenunder våben og ammunition nok til at starte en ny krig.

 25. Af Niels Andersen

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Du følger manualen for pladderhumanister, hvori der står på side 1: Træk altid og uafbrudt racisme- og nazikortet, når du debatterer med en, som er kritisk overfor muslimsk masseindvandring. På side 2 står: benægt og ignorer fakta.

  Mig bekendt afviser Hjemmeværnet ingen, og jeg tænker, at du må have mange gode debatter med dine soldaterkammerater, hvoraf flere må være højreradikale efter din mening. Jeg er dog dybt foruroliget over, at typer som dig har inflitreret Hjemmeværnet. Du burde blive smidt ud med dine landsforræderiske holdninger.

  25 års aktiv tjeneste. Gad vide, hvad din aktivitet har bestået af?

  Jeg vil nødig dirigeres i trafikken af dig. Du vil jo give dine muslimske venner med tonede ruder og bedekredse hængende i bagspejlet fortrinsret, som var de stakkels andefamilier på vej over en trafikeret vej.

 26. Af H. Lector

  -

  Gennem en lang periode blev mindst en person myrdet af en hjemmeværnspsyko årligt, indtil de fandt ud af at tage potensforlængeren fra psykoerne.
  Ingen har turdet måle den gennemsnitlige IQ for hjemmeværnet; resultatet ville blive en skandale der vil lukke institutionen.

 27. Af Niels Peter Lemche

  -

  H. LECTOR – 3. APRIL 2016 9:54: Det ved jeg ikke. Som sagt består hjemmeværnet af et gennemsnit af befolkningen, så det er befolkningen i sin helhed, du skriver om.

  Du fik nok ikke lov til at være medlem (hvad havde du lavet?). Det had, du udtrykker, er ofte fundet hos dem, der ikke fandtes værdige til medlemskab.

  Lige nu har værnet vist sin nyttighed, bl.a. i Afghanistan begyndende med det hold, der havde så store tab, at hæren ikke umiddelbart kunne erstatte dem, og i Kosovo, hvor franskmændene benyttede dem som bevogtningstyrke. I Kolding så man for ti år siden ved fyrværkerikatastrofen, hvad værnet er værd, da det satte et sted mellem 1000 og 2000 mand ind i bevogtningen af området. Havde det været politiet, var de ikke færdige i dag med at afspadsere.

  Jeg ved ikke de præcise tal i dag, men for et par år siden sagde forsvarsministeren til en reception i kommandoen, at hjemmeværnets ydelser til det civile samfund i kroner og øre svarer til bevillingen til hjemmeværnet.

 28. Af hektor heimlich

  -

  Jeg husker så tydeligt i min gymnasietid hvorledes hjemmeværnsfolk hver sommer skød mindst 3 koner. Det var en stående kommentar derhjemme at nu er sommerferien startet for nu skyder hjemmeværnsmændene sine koner.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Der synes at være nogle misforståelser om hvorfor Hjemmeværnet og Lotte korpset blev oprettet.
  I efterkrigsårene frygtede især de politikere som havde samarbejdet med nazityskland en kommunistisk overtagelse af statsmagten.
  Hjemmeværnet blev dannet af især disse kredse.
  Et par forvirrede modstandsfolk af socialdemokratisk observans var også med.

  Det var aldrig meningen, at Hjemmeværnet skulle kæmpe imod en fiktiv fremmed invasion.
  De skulle bekæmpe deres landsmænd.
  I mod fjender udefra var hjemmeværnet jo naturligvis ubrugeligt.

  Ud over dette, så udspionerede Hjemmeværnet og Lottekorpset i en stor udstrækning deres medborgere.
  Lottekorpset også kaldet rottekorpset. Et korps hovedsageligt bestående af forsømte overklassekoner som kedede sig havde gode muligheder for at spionere.

  Sad engang en morgen i Kbh. Lufthavn og ventede på et fly.
  På bordet ved siden af sad et par fedladne hjemmeværnsfolk.
  Jeg forstod på deres yderst højrøstede samtale, at de skulle til Afghanistan.
  Som besættelsesstyrker.
  Deres vemodige afsked med Danmark denne tidlige morgen blev behørigt dulmet med store mængder Gammel Dansk.

 30. Af bent hansen

  -

  At nogle uden mange brikker huserer på denne blog er tydeligt. Tilsyneladende suppleres de af et par sindssyge eller sindsforvirrede. Hvad de har tilfælles er foragt for fædrelandet og had til dansk kultur og det danske folk. De vil blæse på om danskerne og deres børn franarres og frarøves alt. Til helvede med vores land og landsmænd er deres motto.

 31. Af H. Lector

  -

  Min nevø i vestjylland blev 18 år gammel optaget i hjemmeværnet; med en IQ på omkring 80. Et andet alkoholiseret familiemedlem fik frastjålet sit nato gevær mindst 2 gange, så først blev han hældt ud af værnet.
  I øvrigt synes hjemmeværnet at være velbesøgt af vore mellemøstlige kulturberigere. Man undrer på, om de er danske statsborgere eller jihad typer. Vi må håbe at FET holder øje med deres loyalitet mod demokratiet, så vi ikke ser grimt nyt i TV-avisen.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  JENS HANSEN – 3. APRIL 2016 11:56: syg måde at nedgøre de hundredtusinder af danskere, der har gjort tjeneste i værnet siden dets grundlæggelse. Men hele dit indlæg er jo en gang perverst sludder.

  Og så er det en gang løgn af den værste skuffe. Hvem er din herre? Fanden selv?

 33. Af kjeld nielsen

  -

  Le mches kommentar 8.27 viser at le mche er lidt af en klovn. Det som BMC og vi andre kritiserer er jo at politikernes flertal forringer og forringer det danske folks velfærd og situation. Der er jo ingen fremtid til vi danskere og vores børn/ungdom, hvis regeringen og politikerne fremturer, hvis INVASIONEN fortsætter, og hvis journalisterne ikke snart tager sig voldsomt sammen. At lægernes og tandlægernes udstyr for 30-40 år siden ikke var så avanceret som nu, har jo ikke noget med partiernes politik at gøre. Le mche blander den teknologiske og politiske udvikling sammen i een pærevælling.

  Men at der nu er voksende utryghed og fattigdom/hjemløshed osv. utallige steder i Danmark er i høj grad politikernes skyld, hvor de radigale har størstedelen af ansvaret.

  Le mches nedladende bemærkninger til BMC og flere andre afslører at le mche er en radigal propagandist der ikke evner at føre en saglig debat.

 34. Af Mehmet Sami Gür

  -

  HVAD HVIS DER ER EN (OND) OVERSIND DER KONTROLLERER DET HELE?

  Der er et godt ordsprog der hedder; “man får det man dyrker”. Så, alt er gensidigt og intet sker af sig selv og intethed. De gode og de onde kommer fra det samme sted – nemlig mennesket. Kampen i denne verden sker mellem de gode og de onde.

  Hvem er de gode og de onde er måske lidt svært at overskue? Måske er de gode mennesker med til at hjælpe og støtte de onde uden at vide det. Og på samme er de onde mennesker med til at hjælpe og støtte de gode uden at vide det.

  Vi lever derfor i en mærkelig verden, hvor vi ikke rigtig ved hvad der er rigtigt og forkert – sandt og usandt – godt og dårligt osv. Hvem skal vi tro og stole på?

  Måske er der kræfter i vesten som ønsker mere magt og kontrol over os? Og derfor vælger disse kræfter at give skylden til muslimerne hver gang de er med til at skabe noget sensationelt og ødelægge og forværre forholdene ved at springe os frie og fredelige mennesker til døden!

  Men hvem er disse onde kræfter? Hvad er deres mål? Hvem og hvilke formål tjener de? Hvilke professioner, forposter og andre poster besidder de? Kan de være nogle politikere, journalister, jurister, ordensmagtens medlemmer, akademikere, erhvervslivets højtstående medlemmer eller læge- og medicinvidenskabens medlemmer? Eller sportens verden for den sags skyld? Måske er alle disse ovennævnte loyale medlemmer af hemmelige og underjordiske sammensværgelser som den globale zionisme- og frimurerordenen? Eller er alle disse medlemmer med til at tjene verdens mest indflydelsesrige familie – Rothschild Dynastiet?

  – Kunne disse kræfter være medlemmer fra højreekstremistiske miljøer?
  – Kunne en af disse kræfter være medlemmer til Dansk Folkeparti?
  – Dansk Folkeparti støtter jo terror staten Israel!
  – Får Dansk Folkeparti og dets medlemmer nogen former for hjælp og støtte fra Israel? Det er jo ingen hemmelighed, at højreekstremistiske miljøer i vesten får hjælp og støtte fra Israel!
  – Hvad er bånden mellem DF og højreekstremisterne?
  – Samarbejder DF med disse højreekstremistiske grupperinger i Danmark og i europæisk regi?
  – Samarbejder DF med ekstreme grupperinger som Danerværn, Stop islamisering af Danmark og Europa, Odins Soldiers og m.v.?
  – Hvis det er således, så med hvilke formål samarbejder de om?
  – DF tror og stoler på, at EU og NATO bryder sammen i nær fremtid og deler de meste selvopfyldende profetier som Kasper Støvrings!
  – Forbereder DF og dets medlemmer, undermedlemmer som DF ungdom og andre højreekstremistiske medlemmer sig til en mulig og potentiel borgerkrig i vesten i nær fremtid?

  De frie og forstandige folk i hele verden er udmærket klar over hvem der er hvad og hvilke formål de har med verden og verdensbefolkningerne. Undtagen folk i Danmark lever lyserødt og tror og stoler på alt hvad de ser og hører – ét folk der er hypnotiseret af medieverdenen og som ikke kan vågne op fra falskheden og se sandheden i øjnene…

  Kampen foregår mellem dæmonerne og halvmåne tilhængerne både her i dette liv og denne verden og i det metafysiske hinsides. Hvem vinder mon?

 35. Af John Clausen

  -

  Enhver debat er fuldstændig nytteløst , vi er på vej i væbnet kamp.¨

  Det er utrolig, at venstre fløjen med MSM og EU tror den “går”

  Om 3 mdr. starter et nyt kapitel.

  Europas port åbnes til mellemøsten. med Tyrkiets FRI indrejse !
  OG INGEN er bekymret…?!
  1400 års krig , er pludselig glemt.
  MILLIONER vil komme til Europa” på få år , lav sat ca. 40.000.000 ALLE muslimer.

  UK vil forlade EU, Polen Tjekiet , ungarn ,slovenien, Irland osv. osv.

  Ved du hvad I er snot dumme jeg gider ikke skrive mere

  Jeg kommentere ikke mere, men gør klar til KRIG.

 36. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 3. april 2016 14:16

  Nå, her var en som følte sig truffet.
  Han har tilsyneladende været i hjemmeværnet.

  Men undertegnede har været værnepligtig officer i Søværnet.
  Her var der ingen som trådte ved siden af.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  JENS HANSEN – 4. APRIL 2016 4:48: Tvivler. Der er ikke noget, der hedder værnepligtig officer. Men måske underofficer? Lad være med at tage striber på dig, som du ingen ret har til

  I øvrigt tjente jeg min tid som værnepligtig ud i søværnet, hvor mine fætre var officerer–og ikke værnepligtige sådanne.

 38. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 4. april 2016 12:20

  I min ungdom blev mange værnepligtige som havde en baggrund som Søværnet kunne bruge indkaldt.
  Styrmænd og maskinmestre blev ofte indkaldt som officerer.

 39. Af Runa A.G

  -

  Gür, man høster som man sår, hedder det.
  Det har sin oprindelse i Bibelen.

  Det er så trist, at være inde på din blog Kasper Støvring. Du fylder dine deltagere med mismod og had. Jeg skriver dette vel vidende, at du fjerner det, alligevel. Alt, der ikke passer ind i dit verdensbillede, fjerner du. Jeg håber ikke, at din forskning er ligesådan.

 40. Af John Laursen

  -

  Det kræver ” blod, sved og tårer ” at få det til at holde op.

  Det holder først op når de vestlige lande giver igen med samme mønt, altså med militære midler og sejrer, for disse onde, grusomme, fjendtlige, kulturfremmede fører krig mod os, ønsker krig med os. De har afsløret sig selv og vist os hvad det er de vil, ved at bruge militære midler til at slå os ihjel. Hvis vi i vesten vil overleve dette militære angreb på os, må vi gribe til våben og besejre dem.
  Der findes kun én løsning på tilstrømningen af aggressive og fjendtlige kulturfremmede til Danmark og vesten som helhed og den består i at lukke Danmarks og vestens grænser hermetisk for dem – for al illegal, ikke-vestlig indvandring med et effektivt grænseværn. Der skal kun gives adgang til Danmark og vesten for personer som kommer legalt hertil og som ikke er fjendtlige og aggressive overfor det danske demokrati, dansk kultur og levevis, og vestens som helhed, altså personer som deler vore vestlige samfunds værdigrundlag med os.
  Hvem er de skyldige i grusomhederne i Bruxelles, Paris, København, Madrid, London, Boston osv.? Det er selvfølgelig de muslimer der udfører dem, men medskyldige er den store majoritet af muslimer som tier og samtykker indforstået, alle dem der ser en gylden fremtid for sig som herrefolk. Medskyldige er overløberne, lands-og folkeforræderne i de vestlige lande.
  De erfaringer vi har gjort i årtier med tilstrømning til Danmark og vesten som helhed, af aggressive og fjendtlige kulturfremmede, fortæller os at muslimer ikke må, vil, kan, integreres. Det er derfor hul i hovedet at blive ved med at tale om integration af dem, i dansk og vestlig kultur. Det forholder sig nemlig sådan at muslimerne mener at det er vi danske og de andre vestlige folk som skal integrere sig i islam. Deres mål er tydeligt. De vil udrydde den vestlige kultur og levevis og erstatte den med islam, hvilket det igangværende folkemord på kristne i mellem-østen og islamiske lande i øvrigt, bekræfter. Glem alt om multikultur.
  Hvis vi danske og andre vestlige folk fortsat vil have et fædreland, demokrati, frihedsrettigheder, retssikkerhed, alt hvad vi elsker og bygger vort liv på, så må og skal vi imødegå den fjendtlige aggression vi står overfor med militære midler og bevare alt det vi kender og elsker, ved at kæmpe for det og sejre.

  Det gælder vores liv og frihed.

 41. Af Jens Hansen

  -

  Af John Laursen – 4. april 2016 13:42
  “Det holder først op når de vestlige lande giver igen med samme mønt, altså med militære midler og sejrer, for disse onde, grusomme, fjendtlige, kulturfremmede fører krig mod os, ønsker krig med os.”

  Vesten indledte sit korstog i de muslimske lande i 2003.
  Dette er årsag til terrortruslen.
  I Vesten ligger man som man selv har redt.
  Som John Laursen tydeligt viser, så fatter den yderste højrefløj ikke dette.
  Man lyver hellere for sig selv.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  JENS HANSEN – 4. APRIL 2016 12:29: Undskyld, var du med ved slaget på Reden? De blev ikke officerer, de blev underofficerer. Ingen kunne blive officer uden i hvert fald en reserveofficersuddannelse. Jeg må sige, at jeg er tilbøjelig til ikke at tro overhovedet, hvad du siger.

  Og forresten, var du reserveofficer, var du ikke værnepligtig, men på kontrakt.

 43. Af Svend Jensen

  -

  @Mehmet Sami Gür – 3. april 2016 20:26
  Citat:
  “Hvem er de gode og de onde er måske lidt svært at overskue?…
  Måske er der kræfter i vesten som ønsker mere magt og kontrol over os?…
  Men hvem er disse onde kræfter? Hvad er deres mål? Hvem og hvilke formål tjener de?…”

  Det er ganske let at svare på disse spørgsmål. Det er de ekstremt onde islamister i vesten, som ønsker mere magt og kontrol over os. Essensen i det politiske system ‘islam’ er ekstrem social kontrol, helt ned til hvordan toiletbesøg afvikles – og målet er at underkaste dig systemet; ellers skal du dø..

 44. Af B. Mortensen

  -

  “Du skulle snare sige, at den militære del af frihedsbevægelsen sammen med brigaden i Sverige havde til opgave at beskytte Slotsholmen mod et kommunistisk kup i 1945. ”
  Nu sad kommunisterne i frihedsrådet og størstedelen af modstandsbevægelsen så den imaginære forestilling om et kommunistisk kup er skabt af samarbejdsregeringen.

  ” øvrigt blev hjemmeværnet skabt på grundlag af hjemmeværnsforeningerne, der udsprang af modstandsbevægelsen. En hovedårsag var givetvis, at man ønskede at få kontrol med modstandsbevægelsens mange våben.”

  Folkearmeen var den grundlæggende tanke bag hjemmeværnet som blev skabt af General Johansen alies Svend Olaf Wagner efter krigen. Denne folkearme skulle understøtte hæren i tilfælde af invasion af en fremmed magt eller gå til modstand i tilfælde af, at hæren var blevet nægtet mobilisering. Svend Olaf Wagner nægtede, at underskrive tillids og troserklæring som forsvaret påbød ham p.g.a han var kommunist.
  Efter krigen ville mange kommunister slå sig sammen med socialdemokraterne og danne et nyt arbejderparti, men socialdemokraterne ville kun tale om våbenaflevering og de fleste afleverede dem tilbage og for øvrigt viste man præcis hvilken våben der var i modstandsbevægelsens besiddelse.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 15:23: Svend Wagner er der ingen grund til at sige andet end godt om. Mærkeligt, at manden kunne være kommunist med den patriotisme, som han viste gennem hele sit liv. Hjemmeværnet skabte han nok ikke, i hvert fald ikke alene og så på sidelinjen, men det skal ikke skille os. Hjemmeværnsforeningerne var ikke det samme som hjemmeværnet, selv om de kom til at indgå heri. Derimod er det lodret forkert, at man havde kontrol med hjemmeværnets våben. Hvordan skulle man have båret sig ad med det? Mange af dem var illegale i den forstand, at de var nedkastede under krigen. Selv om englænderne givetvis vidste, hvormange våben, de nedkastede, kunne de ikke have en anelse om, hvormange af disse der faktisk endte i rette hænder.

  Min fars kiste, som jeg har omtalt, er ét eksempel. Den var der ingen anden end ham selv, der havde kontrol over. Og en meget kendt konservativ politiker og minister, da han døde fandt man på hans loft en større samling våben med ammunition fra hans tid i modstandsbevægelsen. At han også var hjemmeværnsmand siger lidt om den manglende kontrol. Det var således ikke uden grund, at man i årene efter besættelsen gennemførte en række ‘frit-lejde’ aktioner for våben, som nu var ulovlige.

  Fidusen med hjemmeværnet var imidlertid, at der udleveredes våben med ammunition til anvendelse i tilfældet af CUP; men jeg kan godt love dig, at mange af de gamle frihedskæmpere, der havde oplevet den 9. april, havde så lidt tiltro til politikerne, at det ikke kunne falde dem ind at aflevere deres våben.

 46. Af B. Mortensen

  -

  “Derimod er det lodret forkert, at man havde kontrol med hjemmeværnets våben. Hvordan skulle man have båret sig ad med det? Mange af dem var illegale i den forstand, at de var nedkastede under krigen. Selv om englænderne givetvis vidste, hvormange våben, de nedkastede, kunne de ikke have en anelse om, hvormange af disse der faktisk endte i rette hænder.”
  Hjemmeværnet eksisterede ikke under krigen???
  De våben som var forsvundet var de 20ton som blev tilbageholdt af Officergruppen og var dybt savnet under selve krigen. ( senere Claudio )
  Man planlage derimod, at kommunisterne skulle angribe sjælsmark kasserne med de få våben de havde. En form for selvudslettelse og man var over det problem.
  Våbennedkastninger var nøje planlagt og man vidste præcis hvem der fik hvad, da kravet for, at få våben kun gik til annerkendte modstandsgrupper.

 47. Af B. Mortensen

  -

  “Fidusen med hjemmeværnet var imidlertid, at der udleveredes våben med ammunition til anvendelse i tilfældet af CUP; men jeg kan godt love dig, at mange af de gamle frihedskæmpere, der havde oplevet den 9. april, havde så lidt tiltro til politikerne, at det ikke kunne falde dem ind at aflevere deres våben.”

  Hjemmeværnet vil aldrig få våben hvis Hæren/ regeringen overgiver sig uden kamp…
  Derfor ville man have en folkehær uden om forsvaret som jeg sagde før. At kunne kæmpe med eller uden hæren i tilfælde af invasion af en fremmed magt.
  Den gamle samarbejdsregering var kommunistforskrækket og derfor blev forslaget forkastet og hjemmeværnet som er under forsvaret grundlagt.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 18:02: “Hjemmeværnet vil aldrig få våben hvis Hæren/ regeringen overgiver sig uden kamp…
  Derfor ville man have en folkehær uden om forsvaret som jeg sagde før. At kunne kæmpe med eller uden hæren i tilfælde af invasion af en fremmed magt.”

  Til det første bare jo, i hvert fald ondtil man tog ammunitionen fra det, og regeringen kunne if. den militære forholdsordre ikke bare overgive sig. Men, som jeg sagde, tilliden til politikerne var begrænset, så man beholdt sine våben.

  Det med englændernes kontrol er vist din egen opfindelse. Hvordan kunne de vide, om deres våben alle nåede frem? Nu overdriver du nok graden af deres indsigt i danske forhold, eller er du bare på tværs? Og så glemte vi lige stengunnen, som modstandsbevægelsen faktisk selv kunne tilvirke. Vi glemte også tyske våben, der var faldet i modstandsbevægelsens hænder. Som en gammel modstandsmand, senere højt skattet befalingsmand i det århusianske hjemmeværn engang sagde, da han havde taget sin luger med på skydebanen, så vi kunne prøve den: Jeg tog den fra en tysker, der ikke længere havde brug for den. Min far sagde det samme om et natkikkert, han havde.

  Summa summarum, uanset hvad de hævder, var der masser af våben i omløb, og se så selv efter på de officielle sider om hjemmeværnsforeningerne, hvor medlemmer af foreningerne skulle angive, om de havde våben, i i givet fald skulle det bestemmes af hær og politi, om de skulle beholde deres våben. Jeg er bange for, at det var temmelig kaotisk i årene efter krigen.

 49. Af Runa A.G

  -

  Svar til Gür.
  Igennem hele historien er det magthaveren og den der har vundet krigen, der er den gode.

  I et demokrati tør den lille kritisere den store. I et land med despotstyre/teokrati, har den lille større chance for at komme af dage, eller lande i fængsel, hvis vedkommende kritiserer styret. Den der bestemmer, bestemmer hvad, der er godt.

  Se på almindelige amerikanske film om 2. Verdenskrig, her er den amerikanske helt oftest det bedste menneske. Veni vidi vici.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN – 4. APRIL 2016 17:56, du skriver i øvrigt også: “Hjemmeværnet eksisterede ikke under krigen???” nej, men hvem har dog sagt det? Vil du på¨den anden side benægte, at hjemmeværnet opstod ud af hjemmeværnsforeningerne, der igen havde deres afsæt i modstandsbevægelsen. Ærlig talt, så sviner du de mange frihedskæmpere til, som jeg har mødt i mine mange år i værnet. Var det det, du ville?

  Kommunisterne kunne have fået meget mere medvind efter krigen, hvis deres herrer og mestre i Moskva ikke havde haft så travlt. Men sådan har det altid været. Det toppede i 1956, da Aksel Larsen og Mogens Fog blev smidt ud af partiet pga. modstand mod nedkæmpelsen af oprøret i Ungarn. Mogens Fog boede længere op ad vejen. Vi drenge så straks, hvad der var hændt, for så fik han råd til en ny bil.

Kommentarer er lukket.