Suspendér konventionerne

Af Kasper Støvring 85

 

I min klumme i dagens avis skriver jeg om den eskalerende voldskriminalitet, der er forbundet med indvandringen fra Afrika og Mellemøsten. Nederst i dette blogindlæg nævner jeg en række af mine kilder. Debatten handler især om konventionerne, der forhindrer os, dvs. politikerne, i at gøre noget effektivt ved problemerne.

 

Konventionerne er selve kernen i de udlændingepolitiske problemer. Men når politikerne fortæller os, at vi ikke kan gøre dit og dat på grund af vores forpligtelser over for konventionerne, så skyldes det reelt, at de ikke har viljen til det. Spørg bare Østrigs regering, der ikke længere betragter konventionerne som hellige tavler med love hugget ud i sten, men har valgt at lukke grænserne for migranter og suspendere flygtningekonventionen.

 

Det er bestemt ikke uden problemer at opsige eller suspendere konventionerne, men nødvendigt, og det vil også ske, hvis masseindvandringen fortsætter. Danske borgere kan kun sikres mod kriminelle udlændinge, hvis politikerne har modet til at træffe beslutninger, der gør dem upopulære hos embedsmænd i ministerierne og overnationale organer. Især juristers magt undervurderes. Det er et problem i en tid, hvor den konservative statsræson for længst er forsvundet til fordel for en universalistisk menneskerettighedsdiskurs.

 

Vi lever i tider, hvor dybt kriminelle udlændinge beskyttes på bekostning af danske borgere, fordi universelle menneskerettigheder betyder mere end borgernes rettigheder i en nationalstat. Det er her på sin plads at citere Bentham: “Right […] is the child of law: from real laws come real rights; but from imaginary laws, from laws of nature, fancied and invented by poets, rhetoricians, and dealers in moral and intellectual poisons, come imaginary rights, a bastard brood of monsters.”

 

Et populært argument mod at opsige konventionerne går på, at vi dermed destabiliserer det retssystem, der har domineret Europa siden efterkrigstiden. Det argument fremførte bl.a. Radio 24/7-redaktøren Simon Andersen forleden. Men det er en typisk ”legalistisk” fejlslutning og et argument, der, skønt det fremføres som fornuftsbegrundet, appellerer stærkt til følelserne: Barbariet kommer, hvis konventionerne suspenderes.

 

Men det er jo ikke konventionerne, der skaber et retssamfund. Det er ikke nok at nedskrive lovene, de skal også efterleves af borgerne og implementeres af institutioner, der har legitimitet. Den såkaldte Stalinforfatning fra 1936 havde masser af menneskerettigheder indskrevet. Men der var ingen legitime institutioner, ingen retsstat. Så abstrakte menneskerettigheder bliver først virkelige, når nationalstaten implementerer dem som konkrete borgerrettigheder.

 

Folket skal kunne identificere sig med de myndigheder, de regeres af, og de skal anerkende lovene som ”deres” love. Spørgsmålet er, hvor megen legitimitet f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har. Og spørgsmålet er, om ikke borgernes retsfølelse svækkes alvorligt, når dybt kriminelle udlændinge ikke kan udvises af hensyn til overnationale konventioner.

 

Konventionerne skaber heller ikke tillid mellem mennesker og til myndighederne, samhørighed eller loyalitet. I et stærkt retssamfund er loven derimod internaliseret, den er blevet en del af ”the hearts and minds” blandt borgerne i civilsamfundet. Det er, hvad fortalerne for konventionerne burde bekymre sig om: Hvoraf kommer villigheden til at lyde loven? Selvfølgelig kan juridiske tekster binde retsfølelsen i fastere former, men følelsen skal være der, og den er ved at forsvinde for tiden, kunne man frygte.

 

Før man overhovedet kan sige, at lovene og institutionerne er ”vores”, må man kunne sige ”vi”. I modsætning til, hvad menneskerettighedsfortalerne mener, er borgere ikke primært bundet sammen i politiske og retslige fællesskaber, men derimod i kulturfællesskaber. De er kilden til identitet. Eller sagt anderledes: Det er kun den kulturelt homogene nationalstat, der sikrer et stabilt retssamfund, fordi den bygger på sammenhængskraft indadtil og løser problemet med grænsestridigheder udadtil. Først i en velfungerende nationalstat er borgerne villige til at adlyde love, der ikke er i deres egen snævre interesse.

 

Et folk er ført sammen af noget før-politisk og før-retsligt, nemlig noget kulturelt: Fælles sprog, historie, sædvaner, religion og hjemland. Først når borgerne føler samhørighed, vil de i høj grad være stemte til at gøre deres pligt og kræve deres ret: Din ret er en andens pligt. En retsstat kræver en national kultur, hvor der er tillid mellem borgerne og til myndighederne. Hvis denne nationale samhørighed, funderet i et stærkt og homogent civilsamfund, mangler, kan en retsorden kun sikres ved at blive påtvunget ovenfra. I stedet for at borgerne løser konflikterne fordrageligt i civilsamfundet, og f.eks. siger til hinanden: ”Det finder vi ud af”, så tager man omvejen over domstolene for at ”løse” – undertrykke – konflikterne. Så siger man i stedet: ”See you in court!”.

 

Idehistorisk kan man tale om forskellen på Hobbes, Kant og Hegel. Hobbes mente, at folket overholder lovene af frygt for suverænens, statsmagtens, straf. Så længe, du ikke bliver afsløret, går det nok. Individet er knyttet til den nærmeste gruppe. Du tænker på din egne og dine nærmestes interesse, lovene er ”de andres” love. Du har ingen tillid til myndighederne. Det er problemet med multikulturelle samfund og de fleste ikke-vestlige samfund: Der hersker ikke tillid til fremmede, kun til de nærmeste, til klanen, familien, vennerne, menigheden, slægten.

 

Kant mente at finde kilden til moralen og dermed lovlydighed i den enkeltes samvittighed, i den universelle, transcendentale moral, funderet i den gyldne regel, pligtetikken: Gør mod andre som du ønsker, at andre skal gøre mod dig. Her er individet atomiseret, løsrevet fra fællesskabet. Men Hegel indvendte imod både Hobbes og Kant, at deres ide om suverænitet og moralitet var utilstrækkelig. Og det er Hegels retsfilosofi, vi ifølge min opfattelse bør bygge på.

 

Hegel tænker mennesket som et socialt væsen, indlejret i kulturelle fællesskaber. Han mente, at moralen skulle være situeret i den konkrete sædelighed, i civilsamfundet, cirka, altså dér hvor fremmede mennesker har tillid til hinanden. Du skal selv ville adlyde lovene, for de er en del af dig selv, ligesom myndighederne er udtryk for dit eget selv. Du har internaliseret lovene gennem socialisering, og de udvirker nu deres kraft som uformelle normer. Hvis du overtræder dem, indtræder straffen i samvittigheden: Du skammer dig, pådrager dig skyldfølelse. Dertil kommer, at fællesskabets medlemmer mister tillid til dig, og den tillid kan være særdeles vanskelig at genoprette. Der falder dog ikke nogen hård fysisk straf, men den psykiske opleves som værre, for den er at ligne med udstødelse af tillidssamfundet.

 

Det er, om ikke helt præcis hvad vi kan læse hos de tre klassiske filosoffer, så dog de moralfilosofiske tanker, vi kan udlede af dem og anvende også i forhold til dagens problematik. Legalisme er ikke nok, konventioner er ikke det, der sikrer et retssamfund. Det er derimod nationalstatens love og institutioner, der skal nyde forrang, ikke overnationale konventioner, der i værste fald nedbryder både sammenhængskraften og retssamfundet. Konventionerne er de overnationale institutioners trojanske hest, der ødelægger nationalstaten. Når vi adlyder dem, tillader vi andre magter at kolonisere vores retssamfund med ekstreme følger i kraft af bl.a. stigning i vold og anden kriminalitet. De overnationale organer kan uden videre udvide deres beføjelser, for byrden ved at efterleve konventionerne falder ikke tilbage på dem selv. Det er derimod borgerne i nationalstaterne, der må betale prisen. Det er bl.a. det, vi ser så klart i den aktuelle sag om den syriske migrant, der har fået familiesammenført den ene af sine tre koner samt 17 børn til Danmark. Det er danskerne, der kommer til at betale enorme udgifter til den familie, hvoraf en del sandsynligvis bliver vanekriminelle uden nogen som helst tilknytning Danmark (manden siger direkte, at hans børn ikke må giftes med danskere).

 

Er der ingen anden vej, står dog den mulighed tilbage, at vi kan opsige eller i det mindste suspendere konventionerne.

 

PS, indlægget er opdateret 27/5.

 

 

Kilder til indvandring og (volds)kriminalitet:

 

 

Tal fra Finansministeriet om stigning af ikke-vestlige indbyggere http://www.bt.dk/danmark/bt-afsloerer-antallet-af-ikke-vestlige-indbyggere-i-danmark-vil-stige-massivt-de-k

 

Sverige som eksempel på et retssystem truet af kollaps http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svensk-politi-presses-af-bander-vores-retssystem-er-truet-af-kollaps

 

Tino Sanandajis undersøgelser om parallelsamfund, i 1990 var der 3, i dag er der 180, hvoraf over 55 er deciderede no-go zoner: http://www.nrk.no/urix/svensk-politi_-_-vi-er-i-ferd-med-a-miste-kontrollen-1.12920404

 

Fald i tilliden i multikulturelle svenske byer: http://www.sns.se/forlag/den-svala-svenska-tilliten-forutsattningar-och-utmaningar

 

http://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk

 

Kriminelle bander er i vækst http://www.b.dk/nationalt/politiet-saetter-ind-mod-bander-i-stor-aktion-i-nordsjaelland

 

Vold blandt udlændinge på skolerne er i ”en helt anden kategori” http://www.b.dk/nationalt/slagsmaalene-er-i-en-helt-anden-kategori-end-vi-er-vant-til

 

Knivvold på højeste niveau i København i fem år http://www.dr.dk/nyheder/indland/knivvold-i-koebenhavn-paa-det-hoejeste-niveau-i-fem-aar

 

En familie med små børn blev truet med kniv nær en rasteplads og udsat for røveri af; der er seneste par uger; der har været skyderier i Helsingør, Roskilde og København; voldelige optøjer i Esbjerg; 200 bandemedlemmer har deltaget i et organiseret slagsmål på Islands Brygge, så kvinder i hast måtte flygte med deres børn: http://www.b.dk/nationalt/ballademagere-haerger-islands-brygge-det-er-uacceptabelt

 

En 15-årig stukket ned med kniv, fordi han ikke havde cigaret : http://www.tv2lorry.dk/artikel/15-aarig-havde-ikke-en-cigaret-blev-knivstukket-gange

 

Dybt kriminelle og voldelige udlændinge udvises ikke: http://www.bt.dk/krimi/bandeleder-jages-efter-flugt

 

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11103508

 

Kriminelle miljøer er ”rugekasser for terrorister” http://www.b.dk/nationalt/kriminelle-miljoeer-er-rugekasser-for-terrorister

 

Fire ud af fem, der fremstilles i dommervagten i Kbh., er udlændinge. Det er en stigning på 15 procentpoint på otte år: http://ekstrabladet.dk/112/kriminelle-haerger-koebenhavn-fire-ud-af-fem-er-udlaendinge/6054002#eb_fullBody

 

Hver tredje indsat i danske fængsler har udlændingebaggrund: http://www.bt.dk/krimi/nye-tal-chokerer-paa-borgen-hver-tredje-fange-er-udlaending

 

Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016.

http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20618

 

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3450983/Crime-migrants-Germany-went-79-year-offences-including-sex-assaults-murder-rise.html

 

Ifølge den officielle rapport om overgrebene på kvinder nytårsaften i Køln er der registreret 1527 lovovertrædelser, herunder 529 seksualforbrydelser. Der er identificeret 153 mistænkte, stort set alle (149) er udlændinge. Af dem er 68 asylansøgere, 18 er illegale immigranter, 47 har uafklaret status, 4 er mindreårige flygtninge, og 10 har en anden form for opholdstilladelse: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/uebergriffe-in-koeln-an-silvester-fast-alle-tatverdaechtigen-kommen-aus-dem-ausland-aid-1.5881827

 

”Gadebørn” skaber store problemer i Sverige. De opholder sig fortrinsvis i Stockholm og Göteborg hvor de fordriver tiden med omfattende kriminalitet gaderøverier, vold og voldtægter og sexovergreb på unge kvinder. I Danmark har regeringen også åbnet for en øget tilstrømning af ”enligtkommende børn”. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Sommeren-i-Gteborg-blir-het-og-kaotisk-8440374.html

 

Jens-Martin Eriksen om fortielsen af den etniske udrensning af f.eks. grønlændere i visse områder: “Vi kan kun gisne om motiverne for denne fortielse, der i sig selv er en del af forbrydelsen mod de etnisk udrensede grønlændere i Gellerup. For tavsheden om forbrydelsen er selve forbrydelsens sidste stadium. Men alt tyder på, at fortielsen er en del af det større mønster i medierne med moralistisk og filantropisk filtrering og mørklægning. Det er et fænomen, der som sådan først er dukket op som et emne i sig selv, der nu åbent drøftes i medierne efter begivenhederne i Köln nytårsnat, hvor man først mørklagde begivenhederne, siden præsenterede dem filtreret for til sidst at give helt op og fortælle sandheden. Omdrejningspunktet er naturligvis muslimske og mellemøstlige indvandrerkulturers voldelige racisme.” http://www.b.dk/kronikker/vor-tids-stalinister

 

Der er også gang i volden på asylcentrene, her data fra Tyskland: ”Interior Minister Joachim Herrmann, 59, from the CSU (Christian Social Union) said there had been 17,246 police actions in Bavarian asylum accommodation last year. In comparison to 2014, that was an increase of 270 per cent.”

 

Oplysninger om udlændinge og kriminalitet: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 

Almindelig lovløshed i danske ghettoer: http://www.b.dk/nationalt/de-er-helt-som-normale-kunder-de-betaler-bare-ikke-for-tingene-naar-de-gaar

 

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent.

 

Man hører ofte, at kriminaliteten falder, men man kan også læse følgende fra Rigsrevisionen maj 2015 om politiets henlæggelser: “I 2014 henlagde politiet ca. 274.000 straffesager, svarende til
ca. 30 % af alle anmeldelser. Politiet henlagde ca. 90 % af alle indbrudssager og ca. 75 % af alle tyverisager, mens politiet henlagde henholdsvis ca. 16 % af voldtægtssagerne og ca. 20 % af sagerne om økonomisk kriminalitet. Alle 12 politikredse henlagde stort set den samme andel af indbrudssager og tyverisager, mens andelen af henlagte voldtægtssager og sager om økonomisk kriminalitet varierede mellem politikredsene. ” http://www.rigsrevisionen.dk/media/2039588/politiets-henlaeggelse-af-straffesager.pdf

 

 

 

 

85 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Af Birger Nielsen – 27. maj 2016 16:54
  “JENS HANSEN:
  Det er den sædvanlige klich’e, den med at de vestlige demokratier har skabt krigene”

  Det var nyt for undertegnede, at USA`s og Danmarks overfald på Iraq og Libyen er klich’er.
  De to krige som har skabt størstedelen af flygtningeproblemet.
  Og terrorproblemet.
  IS opstod som en følge af Iraqkrigen.
  IS var i begyndelsen støttet af USA, Saudi Arabien og Qatar.
  Som mente at man kunne bruge IS til at vælte Assad.

  Birger Jensen.
  Den viden som dig og dine ligesindede mangler så gennemført.
  Den kan i erhverve ved at læse seriøse udenlandske aviser.

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring,

  Hvorfor fortæller du ikke bare klart og tydeligt, at man skal stemme på Dansk Folkeparti, hvis man vil slippe for konventionerne?

  Det ville jeg da gøre.

  Hvis jeg ville af med dem.

 3. Af bent rasmussen

  -

  Konventionerne vil forvandle Europa (og Danmark) til en fattiggård og en krigszone i løbet af kort tid, hvis de ikke skrottes. Men det fatter vel hverken regeringen, partierne eller DR og TV2 osv. Eller de er blevet så kyniske og beregnende, at de giver pokker i europæernes og danskernes fremtid?

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Bent Ramussen

  Du må nok bare lære at leve med, at du er omgivet af idioter.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Skal man følge Putin-klakørerne her på boggene, og vente på, at deres herre og mester besætter et Danmark, der har meldt sig ud af NATO og EU og opsagt alle sine konventioner med mere, ja, så er det danskerne, der skal ud i verden som flygtninge. Så må vi håbe, at de til den tid vil tage imod danskerne.

 6. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kasper Støvring skriver,
  “Spørg bare Østrigs regering, der ikke længere betragter konventionerne som hellige tavler med love hugget ud i sten, men har valgt at lukke grænserne for migranter og suspendere flygtningekonventionen.”
  Hvad Østrig gjorde i februar, var at indføre en maksimal grænse på 80 asylansøgere pr. dag.
  Det er den øvre grænse for den daglige tilvækst i det antal asylsøgere, som Østrig vil acceptere at huse på sit nationale territorium.
  Jf. f.eks. Troels Heeger, Berlingske Globalt, 25.2.2016, “Østrigs kovending om flygtninge provokerer Berlin.”
  Det bliver – indirekte – lig med den maksimale grænse for, hvor mange nytilkomne ansøgere, som Østrig vil give asyl til på årsbasis.
  Det er et konkret, specifikt tiltag på ét bestemt område, som ikke vedrører Østrigs generelle deltagelse i internationale konventioner.
  Korrigér mig, hvis jeg tager fejl, men Østrig har mig bekendt ikke taget det formelle at skridt at suspendere nogen konventioner – hverken helt eller delvist.
  Den østrigske tese kan jo for eksempel være, at loftet over asylansøgere ligger inden for konventionernes rammer, under de givne omstændigheder.
  EU-Kommissionen erklærede straks, at Østrig havde tilsidesat den europæiske menneskerettighedskonvention og FN’s flygtningekonvention.
  Men det er ikke alles opfattelse, at dette faktisk er tilfældet.
  EU’s ministerråd, altså EU-landene og deres regeringer, har et rådgivende udvalg af jurister. Dette udvalg konkluderede nogle uger senere, at Østrigs skridt ikke nødvendigvis var i strid med gældende international lov: det afhang af omstændighederne, herunder hvor godt Østrig behandler de asylsøgere, som landet accepterer at modtage.

  Til det andet, som Kasper Støvring skriver om overnationale domstoles ansvarsfrihed.
  Den indvending kan altid rettes mod uafhængige domstole. For eksempel har den danske højesteret ikke noget ansvar for, hvordan dens domme påvirker balancen på finansloven. Men indvendingen kan godt afspejle et reelt dilemma mellem politisk selvstændighed og almene samfundshensyn.
  I USA har valgt en middelvej i spørgsmålet. Dels er det udbredt i USA, at den offentlige anklager er folkevalgt. Dels er det i knap halvdelen af USA’s delstater sådan, at dommerne i delstaternes højesteretter er helt eller delvist folkevalgt. Men i USA’s føderale højesteret, som er sidste appelinstans, er dommerne politisk udpeget men derefter uafhængige og uafsættelige. USA’s højesteret dømmer ud fra den føderale forfatning.
  Ideelt set er tanken den, at USA’s føderale forfatning og retssystem lægger et acceptabelt bundniveau for retfærdig lovgivning og retspraksis, mens det står delstaterne frit at hæve deres egen lovgivning og retspraksis til et (endnu) højere niveau.
  M.v.h.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN – 28. MAJ 2016 6:38: Jamen husk nu lige at det ikke hedder professor professionen på dansk, men professorprofessionen. Vi skriver faktisk ordene sammen modsat engelsk.

 8. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg giver blanke fanden i andre landes retssystemer.
  Hvis disse landes systemer anser en person som kriminel, og hvis disse lande har dødsstraf, for vedkommendes forbrydelser, så pålægger det ikke Danmark, at tage stilling i sagen ved, at gøre det ulovligt, at udvise personen fra Danmark!

  Vi Danmark/Europa, er ikke ansvarlig for andre landes retssystemer, og så sandelig heller ikke ansvarlig for andre landes kriminelle! Hvis vi anser en person som uønsket i vort land, så kan vi give fanden i hvorledes hans hjemland behandler ham. Dette er ikke vort ansvar og ikke noget ansvar vi under nogen omstændigheder er forpligtet til at påtage os!

  Vi Danmark/Europa, er ikke moralens vogter for hele verden, og skal så sandelig heller ikke påtage os denne opgave!
  For min skyld kan de i Langtbortistan henrette lige så mange kriminelle de ønsker, det er ikke mit ansvar, og kan aldrig blive det, og jeg nægtet, at påtage mig dette ansvar, da jeg syntes, at vi lokalt har tilstrækkeligt med problemer at varetage!

  Så, vær venlig, at afskaffe benævnelsen “tålt ophold”; men sen hele patrasket hjem til hvor de kommer fra!

  Så lad for en gangs skyld fornuften råde, og påtag jer ikke et ansvar, vi ikke har!
  M.v.h.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Men iøvrigt som et værn mod suspekte professorer og andre bedrevidende personager, så er her et link til næste valg til Folketinget – Nye Borgerlige:

  http://nyeborgerlige.dk/underskriv-vaelgererklaering/

 10. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Juul Hansen – 28. maj 2016 0:06
  “Kære Kasper Støvring,
  Hvorfor fortæller du ikke bare klart og tydeligt, at man skal stemme på Dansk Folkeparti, hvis man vil slippe for konventionerne?”

  Hm.
  Der er jo mange andre muligheder.
  Som f.eks. Danskernes Parti og Dansk Samling.
  Ligesom DF gode partier hvor navnet dansk indgår.
  Og mon ikke allerede mange af kommentatorerne stemmer på disse partier.

 11. Af Jens Hansen

  -

  Af Birger Nielsen – 27. maj 2016 16:55
  “JENS HANSEN:
  Det er den sædvanlige klich’e, den med at de vestlige demokratier har skabt krigene”

  Det var nyt for undertegnede, at USA`s og Danmarks overfald på Iraq og Libyen er klich’er.
  De to krige som har skabt størstedelen af flygtningeproblemet.
  Og terrorproblemet.
  IS opstod som en følge af Iraqkrigen.
  IS var i begyndelsen støttet af USA, Saudi Arabien og Qatar.
  Som mente at man kunne bruge IS til at vælte Assad.

  Birger Jensen.
  Den viden som dig og dine ligesindede mangler så gennemført.
  Den kan i erhverve ved at læse seriøse udenlandske aviser.

 12. Af Jens Hansen

  -

  Af Flemming Lau – 27. maj 2016 15:33
  “Man slår ikke 3000 amerikanere ihjel på amerikansk jord ved terror uden at der kommer til at ske voldsomme omvæltninger i “donorlandene”

  Hvilke omvæltninger er der sket i “donorlandet” Saudi Arabien?
  Vesten bakker stadigvæk fuldt op om dette land.
  Som nu er donorland for IS.
  I stedet overfalder man de lande som intet havde med terrorangrebet i USA at gøre.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  Du har fuldstændig ret.

  Vil man af med konventionerne, så er DF ikke det eneste nationalistiske parti, man kan stemme på.

  Hvis man vil betale mindre til velfærdssamfundet end Dansk Folkeparti, og samtidig slippe for konventionerne, findes også Nye Borgerlige – såfremt de bliver opstillingsberettigede. Det gør de nok, at dømme efter ‘folkestemningen’ her på Berlingske Blog.

  Det bliver spændende, om de to partier tilsammen kan nå absolut flertal i folketinget efter næste valg.

  Det tidligere set i Nordeuropa, at et enkelt, nationalistisk parti fik over 40% af stemmerne.

 14. Af hektor heimlich

  -

  Nu begynder de lalle-gale akademikere sågu at krybe til korset, i invandringspolitiken, Dette betyder at Løkke mister sin bedste støtte og snart ser folket at tumben har røven bar! En professor og tidligere formand for danske PEN klubben sagde i et interview i går i DRs P1 at Dansk Folkeparti havde set faren komme langt før ham selv og at en grænse, som ikke kan forsvares ikke er en grænse!! det var for en gangs skyld klar tale. Desuden sagde vedkommende at det danske samfund pga at man har åbnet dørene for voldelige asylansøgere tilblandet terrorister står foran sit sammenfald. Alle Danmarks redurcer vil i de kommende år gå til at jage terrorister og til en kamp for en integration -som er umulig og dødfødt – denne professor har tydeligvis set lyset –endelig!!

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Carl-Erik Pedersen

  Jeg synes, at du blander begreberne samme.

  Moralsk afstumpethed har intet med fornuft at gøre.

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN – 28. MAJ 2016 7:38: Jamen det er rigtigt; latterlig skal være i ét ord. Bravo!

 17. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Juul Hansen.
  At ikke blande sig i andre landes retssystemer, har absolut noget med fornuft at gøre!
  At ikke give andre landes kriminelle” tålt ophold,” har også noget med fornuft at gøre!
  M.v.h.

 18. Af hektor heimlich

  -

  Jeg stemmer på det parti som vil ud af EU og gør noget for at komme ud! Venstre har solgt landet til tyskerne for nogle sølle tilskud til de imbecile bønder, som ikke kan stå på egne ben. Disse tilskud har nu medført at udviklingen inden for dansk fødevareproduktion helt har stagneret. Der er ikke kommet nye initiativer eller nye madvarer på bordet de seneste 20 år. Bønderne er blevet ganske velbetalte ansvarløse EU slaver. Mejerierne er solgt til ARLA og Danish Crown til tyskerne. Danmark er et land på kontantbidrag!

 19. Af Lars Kristensen

  -

  Man skal simpelthen ophæve disse aftaler der skader Danmark.

  Senest har man set en syrisk mand med tre koner og 20 børn og de skal alle sammen op til Danmark. Manden ville helst til Sverige, men endte i Danmark. Sverige var, at foretækker da børnepengene var højest.

  Nu har man så ændret reglerne, så f.eks. asylansøgere skal vente i op til tre år på familiesammenføring. Det ville have bremset sådan en nasser.

  Men nu er der nogen der påstår de nye regler skulle være i strid med en rettighed om at være sammen med familien. Intet noget om danskernes rettigheder. De skal bare betale og lade sig kolonisere.

  Egoismen er institutionaliseret.

  Danmark skal ud af disse konventioner. Ud af EU og vi skal beskytte vores grænser.

  Nok er nok og så skal migranterne sendes hjem.

 20. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  De største svin/røvhuller, er ikke de muslimer der er kommet til Europa/Danmark; men de politikere der tillader, og har tilladt denne indvandring!
  Vi skal tilbage til sidste verdenskrig, før man har set mage til politiske abekatte, som nu florerer i Europa/Danmark, og ødelægger vore lande!
  Husk dette ved næste valg!
  M.v.h.

 21. Af hektor heimlich

  -

  Det er enkelt at gøre et akvarium til fiskesuppe -det er sværere at gøre fiskesuppe til et akvarium. Før EU var Danmark et fint lille akvarium. -rigsdanskerne er naive fjolser, som ikke har nogen anelse om hvilke tricks tyskerne bruger.

 22. Af Niels Larsen

  -

  Carl-Erik Pedersen: “Jeg giver blanke fanden i andre landes retssystemer. Hvis disse landes systemer anser en person som kriminel, og hvis disse lande har dødsstraf, for vedkommendes forbrydelser, så pålægger det ikke Danmark, at tage stilling i sagen ved, at gøre det ulovligt, at udvise personen fra Danmark!”

  Jeg er fuldstændig enig.

  Vi ønsker ikke, at andre blander sig i vore interne forhold.

  Derfor er det topmålet af hykleri og dobbeltmoral, når vi blander os i andre landes indre anliggender. Og det kan jeg så forstå, at bl. a. Niels Juul Hansen går ind for… det havde jeg faktisk ikke troet.

  Er en udlænding dødsdømt i sit eget land i overensstemmelse med det lands love og vedkommende så begår grov kriminalitet her i landet, så er det af sted til hjemlandet på enkeltbillet. Kort og rigtig godt! Uden en hale af hulkende venligboere og emsige journalister i hælene.

  Vi har IKKE noget ansvar for udenlandske borgere, som ikke kan holde sig på lovens grund.

  Jeg støtter også http://nyeborgerlige.dk/underskriv-vaelgererklaering/ – Danmarks bedste bud på en rimelig løsning på udlændingeproblemerne: find dig et arbejde, du kan leve af, indenfor 2 år eller forsvind! Ingen danske skatteydermidler til udlændinge! Ingen asylbehandling her i landet! Ud af EU! Opsig konventioner og andre aftaler, som begrænser danskernes selvbestemmelsesret!

 23. Af Niels Larsen

  -

  Jens Hansen: “Det var nyt for undertegnede, at USA`s og Danmarks overfald på Iraq og Libyen er klich’er.
  De to krige som har skabt størstedelen af flygtningeproblemet.
  Og terrorproblemet.”

  Må man stilfærdigt gøre opmærksom på, at hr. Jens Hansen som sædvanligt vrøvler.

  9-11 skete 11-9-2001. Flere år før krigen i Iraq. Libyen var i 2011.

  Hr. Hansen trænger til et kursus i generel kronologi.

 24. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Larsen – 28. maj 2016 10:58

  Henvend dig til Flemming Lau.
  Det er ham som påstår, at krigene i de sidste mange år skyldes terrorangrebet i USA.
  Det kniber vist efterhånden med Niels Larsens læseevner.
  Men han har dog styr på, at Iraq og Libyen blev overfaldet af Vesten efter 2001.
  Endnu da.

 25. Af Ole Lund

  -

  Man kan stille sig så langt ud på fløjen, at man bliver hørt. Vi har nu et dansk samfund,
  hvor visse personer ser en fordel i, at de vedtagne – og i kraft værende – konventioner skal begraves.
  Glem ikke, hvorfor de blev til!
  Danmark er ikke en ø! Vi er – på geografi og historie – en del af det europæiske kontinent.
  Det nytter ikke, at lille Danmark vil stå op som en nationalstat, som nogen på en mere romantisk vis vil hævde kunne være godt.
  Jeg ser i dag en mening om, at DF’s agenda kan sammenlignes med den, som “Islamisk Stat” har. Man skal som dansker være grundig med Grundvig, men et
  overtagende misbrug – specielt gennem præsterne fra “Tidehverv” og udført
  politisk gennem DF, ikke mindst via Søren Krarup, som nærmest vil føre den danske
  grænse til Donau er vederstykkeligt.
  Han hæfter sig ved, at Danmark snart her 10% af indvandrere m.v. “Fortyndingsgraden” er ikke særlig foruroligende. Se på andre nationer i Europa.
  Når man blæser i en ballon, så kan man måske opleve, at den brister. Mon ikke man
  i det ganske danske land efterhånden kan se, at DF og hos andre romantisk/nationalistisk sindede, snart må erkende at man er gået for vidt. Noget tyder på, at DF er på vej tilbage. Vi gik ikke på den! Det man kommer med er så negativt, usmageligt og så langt ude, at man kun kan undre sig over, at op til 20%
  af vælgerne kan tilslutte sig diverse udtalelser fra den kant. Dog. Alle har stemmeret i dette land. Det gælder også de op til 800.000 etniske danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke bidrager til samfundet. Måske findes der her en hær
  af utilfredse, der må se på, at ude fra kommende er bedre egnede til at varetage de
  “nederste” ledige jobs. Frem for at nægte en deltagelse i Europas trængsler med
  indvandring burde man måske se lidt på de “restmennesker”, som Danmark hvert år
  producerer. Det er nok den samme procentdel, som man så meget ømmer sig over at der kommer udefra.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Det er realpolitik. Saudi Arabien har Kabbalaen, hellig for sunni såvel som shiia muslimer. Destabiliser Saudi Arabiens kongefamilies greb om landet, på nuværende tidspunkt, og imødese et nyt “Helle” for IS samtidig med at Golflandene ligger åbent for Iran. Det gælder iøjeblikket om at komme dæmpende “olie” på Mellemøstens krudttønde. Vesten ved at saudiske sheiker og officials stod bag 9/11 og de ved at vesten ved det. De ved også at gemt, ikke er glemt !

 27. Af Flemming Lau

  -

  Ole Lund.
  Hvis jeg var dig, ville jeg ikke være beroliget ved at DF går tilbage i meningsmålingerne. Det kunne jo være at disse vælgere blot søger endnu længere mod højre fordi DF er blevet for mainstream !

 28. Af Jens Hansen

  -

  Af Flemming Lau – 28. maj 2016 11:55

  Hvorfor skriver du så bare ikke, at terror regimet Saudi Arabien er problemet.
  Som burde fjernes øjeblikkelig.
  I stedet for at overfalde alle de sekulære lande i Mellem Østen.
  I stedet samarbejder Vesten med forbryder regimet i Saudi Arabien.

 29. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Trods alle problemer med internationale konventioner, er vi stadigvæk et selvstændigt land!
  Vi kan udmærket se stort på konventioner, som nu andre lande bryder på stribe!
  Det er ikke nødvendig, at give eftersøgte kriminelle flygtninge “tålt ophold”!
  Det er heller ikke særligt klogt at lade sigøjner kriminelle flerbarns faderen blive i landet på grund af hans børn, da disse børn i realiteten har meget lidt omgang med deres fader, som jo ryger ud og ind af fængslet, og har gjort dette hele hans liv!
  Vi kan også som Østrig, sætte et antal på hvor mange flygtninge vi vil modtage dagligt, eksempelvis, da nu Østrig siger 8o personer dagligt, bør Danmark nok sige 30 personer max/dag!
  Vi kan gøre en større indsats mod kriminelle bande grupperinger, og udvise alle ikke Danske borgere!
  M.v.h.

 30. Af Lars Kristensen

  -

  Der er ingen grund til disse konventioner. De er en hindring. Ser i Politiken var der nogle syrere der beklagede sig over nye regler for sammenføring med deres familie i Syrien.

  Fik de ikke deres vilje ville de rejse tilbage til Syrien.

  Deres advokat var en berygtet venstreorienteret – hvor får de deres honorarer fra – skatteyderne og så hævdes det der ikke kan ske skattelettelser. En stor løgn.

  VOK vil nu gøre noget ved asylmalkerne som ham der med de 17 børn, men hvorfor er det ikke sket før?

  Der er for mange som er sovset ind i systemet og som ikke reformer det.

  Bare sæt i værk.

 31. Af Lars Kristensen

  -

  Indlæg hænger i filter…

 32. Af Jens Hansen

  -

  Flemming Lau – 28. maj 2016 11:56
  “Jens Hansen.
  Vesten ved at saudiske sheiker og officials stod bag 9/11 og de ved at vesten ved det. De ved også at gemt, ikke er glemt !”

  Men alligevel Flemming Lau.
  Så mener du, at man skal angribe lande som intet har med 9/11 at gøre.
  Men Saudi Arabien som er en af hovedmændene bag 9/11 og som sponsorerer IS.
  Der samarbejder vi med tyranerne i det land, SA, som vi holder ved magten.
  Er det det som du forsøger at forklare?
  Så ubehjælpsomt.

  I mine øjne.
  Så skal et hvert samarbejde med forbryder regimet i Saudi Arabien øjeblikkeligt afbrydes.
  Også selv om vi har økonomiske fordele ved at samarbejde med dem.
  Så kan du svælge nok så meget i din real politik Flemming Lau.

 33. Af P Christensen

  -

  Jens Hansen har sgu ret.
  Mange muslimers uvilje mod Vesten er så stor,
  at de frivilligt vælter herop gennem riger og lande for at lade sig livsvarigt forsørge af svineproducerende kontagiøse danskere.
  Men takket være “vindstrefløjen” er både arbejderklassen og Danmark snart overstået.

 34. Af John Laursen

  -

  Debatoplægget påpeger noget væsentligt, for der er vel ikke længere tvivl om hvad A. Merkel` s og EU` s hensigt med Europa og dets befolkninger er. Denne deres hensigt med Europa og dets befolkninger er vel at afskaffe Europa` s nationalstater og gøre Europa islamisk, hvad det så skulle gavne andre end islamister.
  Angela og Adolf er de mest fatalt destruktive politikere i nyere Europæisk historie.

 35. Af John Laursen

  -

  Hvis man vil vide hvordan det nyfascistiske EU arbejder med antidemokratisk valgsvindel så læs om det her i det væsentligste indlæg i pressen i lang tid af Asger Aamund.

  ” På vej mod et centralstyret Europa

  Af Asger Aamund, bestyrelsesformand
  2. juni 2016, 22:301 Kommentar EU har erklæret krig mod Europas nationalkonservative partier og forfølger dem skånselsløst med perfide midler. Vi trænger til en europæisk ny-ordning, hvor et frit Storbritannien kan fastholde de europæiske lande i et konstruktivt teknisk, kommercielt og ikke-føderalt samarbejde.

  Ved et præsidentvalg er det skik og brug, at den sejrende kandidat modtager lykønskninger fra sine internationale kolleger. Det er også sædvane, at man ikke taler ondt om den tabende part. Denne høflige tradition blev brudt, da det østrigske præsidentvalg endte med en hårfin sejr til den grønne kandidat Alexander Van der Bellen. I stedet for at ønske Van der Bellen tillykke med sejren drejede de officielle udenlandske kommentarer sig mere om lettelsen over at blive forskånet for et Østrig med en »højrepopulistisk« præsident i skikkelse af Norbert Hofer fra FPÖ (Det Østrigske Frihedsparti). Tyskland: »En sten er faldet fra Europas hjerte.« Italien: »Vi drager et lettelsens suk.« Frankrig: »En lettelse, at østrigerne har afvist populismen og ekstremismen.«
  Hvor meget østrigerne afviste »populismen« står dog hen i det uvisse. Som Stalin så klogt udtrykte det: »Ved en folkeafstemning er det ikke så vigtigt, hvem der stemmer. Det er mere vigtigt, hvem der tæller stemmerne op.« Det viste sig hurtigt efter valget, at der ikke var overensstemmelse mellem antal stemmesedler og de afgivne stemmer. Det blev konstateret i Linz og frem for alt i valgkredsen Waithofen, hvor vælgerne havde været særdeles aktive og dynamiske. I det hedengangne Sovjetunionen rapporterede myndighederne altid om en valgdeltagelse på omkring 98 procent. Denne rekord blev klart slået i Waithofen, der kunne opvise en valgdeltagelse på hele 147 procent.
  Læs også: Er briterne for anderledes til at passe ind i EU?
  FPÖ-kandidaten Norbert Hofer havde klart besejret alle konkurrenter i første valgrunde, hvor han høstede hele 34 procent af stemmerne mod den senere vinder Van der Bellens 21 procent. Men så viste det sig, at de 700.000 brevstemmer vendte rundt på alle prognoser og gav Van der Bellen sejren med 63 procent af brevstemmerne. Valgskandalen i Linz og Waithofen sammenholdt med det højst usædvanlige resultat af brevstemmerne og ikke mindst det meget høje antal blanke stemmesedler, der pludselig optrådte i anden valgrunde, førte til mistanke om udbredt valgsvindel. Det østrigske indenrigsministerium har nu tøvende taget sagen op og bedt anklagemyndigheden om at undersøge, om der er hold i beretningerne om systematisk valgsvindel. Det er altså systemet, der skal undersøge sig selv, så vi får sikkert en rapport, der konkluderer, at nok har man kunnet konstatere mindre uregelmæssigheder, men ikke i et omfang, der motiverer et omvalg, hvad der ellers ville være den eneste fair og anstændige løsning.
  Det interessante i denne sag er ikke så meget det lokale valg i Østrig, men mere de politiske reaktioner i EU-Kommissionen. Hvis det nu havde været Norbert Hofer, der havde vundet en snæver sejr, ville EU med garanti have krævet omvalg, hvis der havde kunnet rejses den mindste tvivl om stemmeafgivningen. Nu hører vi ikke en lyd fra EU-toppen, der gerne vil have denne sag lagt bag sig. Det var jo den rigtige mand, der vandt, så skulle vi ikke se at komme videre? EU har erklæret krig mod Europas nationalkonservative partier og forfølger dem skånselsløst med perfide midler. De nationalkonservative bevægelser er forskellige, men de har det fællestræk, at det er Gud, Konge og Fædrelandspartier, der vil beskytte kultur, hjem og hjemstavn. Og så er de modstandere af det politiske EU og af den stigende dominans fra den arabiske antidemokratiske kultur, der aldrig kan forenes med de europæiske frihedstraditioner.
  Læs også: Meningsmåling viser dødt løb i britisk EU-afstemning
  Forrest i kampen mod de nationalkonservative partier står formanden for EU-Kommissionen, Jean Claude Juncker, der var klar til at lancere en omfattende EU-boykot af Østrig, hvis Hofer havde vundet. Juncker, der har stemplet Ungarns folkevalgte præsident Viktor Orban som »fascist«, har blæst til kamp mod »højrefløjspartierne«, der skal udelukkes fra debat og dialog, som Juncker udtrykte det. I Danmark betyder det, at de lunkne medløbere, Venstre, Radikale, Socialdemokraterne, SF og de Konservative er på Junckers positivliste. Fjenderne er DF, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, når de kommer i Folketinget. EU-Kommissionen er således parat til at svinge flodhestepisken over de nationalkonservative og liberale EU-skeptiske bevægelser. Og EU-Kommissionen har nu fået midlerne til det i form af artikel 7 TEU i Nice Traktaten, (vedtaget i Folketinget i 2001), der giver EU-Kommissionen vide beføjelser til krasse disciplinarmidler mod medlemsstater, der forbryder sig mod »EUs retsstatsprincipper og EUs fundamentale værdier«. EU iværksatte en skændig og højst udemokratisk boykot mod Østrig i 2000 udelukkende, fordi netop FPÖ blev optaget i den østrigske regering. Boykotten blev gennemført som en ren sørøveraktion uden lovhjemmel i EU-traktaterne, men med opbakning fra alle daværende 12 EU lande inklusive Danmark.
  Læs også: Brexit – en ny begyndelse
  I Sovjetunionens straffelov havde Stalin og hans bødler stor glæde af den paragraf, der handler om »forbrydelser mod statens sikkerhed.« Denne gummiparagraf sendte millioner af uskyldige mennesker i døden eller kz-lejr. For kunne man ikke blive dømt for andet, kunne man altid have forbrudt sig mod statens sikkerhed. EU-Kommissionen har utvivlsomt ladet sig inspirere af Stalins forfatning til sin egen straffelov, der nu kan udløse bøder, boykots og udelukkelse, hvis man forbryder sig mod »EUs fundamentale værdier«. EU har allerede iværksat disciplinarsager mod flere østeuropæiske lande, som ikke vil makke ret og lade sig oversvømme af migranter fra Nord- og Vestafrika. Man må inderligt håbe på, at den britiske befolkning er opmærksom på EU-Kommissionens intolerante og bizarre værdipolitik og trækker stikket ved folkeafstemningen 23. juni. Vi trænger til en europæisk ny-ordning, hvor et frit Storbritannien kan fastholde de europæiske lande i et konstruktivt teknisk og kommercielt samarbejde og så lade Merkel og Hollande sammentømre den tætte politiske føderative stat, de så gerne vil have. ”

Kommentarer er lukket.