Suspendér konventionerne

Af Kasper Støvring 85

 

I min klumme i dagens avis skriver jeg om den eskalerende voldskriminalitet, der er forbundet med indvandringen fra Afrika og Mellemøsten. Nederst i dette blogindlæg nævner jeg en række af mine kilder. Debatten handler især om konventionerne, der forhindrer os, dvs. politikerne, i at gøre noget effektivt ved problemerne.

 

Konventionerne er selve kernen i de udlændingepolitiske problemer. Men når politikerne fortæller os, at vi ikke kan gøre dit og dat på grund af vores forpligtelser over for konventionerne, så skyldes det reelt, at de ikke har viljen til det. Spørg bare Østrigs regering, der ikke længere betragter konventionerne som hellige tavler med love hugget ud i sten, men har valgt at lukke grænserne for migranter og suspendere flygtningekonventionen.

 

Det er bestemt ikke uden problemer at opsige eller suspendere konventionerne, men nødvendigt, og det vil også ske, hvis masseindvandringen fortsætter. Danske borgere kan kun sikres mod kriminelle udlændinge, hvis politikerne har modet til at træffe beslutninger, der gør dem upopulære hos embedsmænd i ministerierne og overnationale organer. Især juristers magt undervurderes. Det er et problem i en tid, hvor den konservative statsræson for længst er forsvundet til fordel for en universalistisk menneskerettighedsdiskurs.

 

Vi lever i tider, hvor dybt kriminelle udlændinge beskyttes på bekostning af danske borgere, fordi universelle menneskerettigheder betyder mere end borgernes rettigheder i en nationalstat. Det er her på sin plads at citere Bentham: “Right […] is the child of law: from real laws come real rights; but from imaginary laws, from laws of nature, fancied and invented by poets, rhetoricians, and dealers in moral and intellectual poisons, come imaginary rights, a bastard brood of monsters.”

 

Et populært argument mod at opsige konventionerne går på, at vi dermed destabiliserer det retssystem, der har domineret Europa siden efterkrigstiden. Det argument fremførte bl.a. Radio 24/7-redaktøren Simon Andersen forleden. Men det er en typisk ”legalistisk” fejlslutning og et argument, der, skønt det fremføres som fornuftsbegrundet, appellerer stærkt til følelserne: Barbariet kommer, hvis konventionerne suspenderes.

 

Men det er jo ikke konventionerne, der skaber et retssamfund. Det er ikke nok at nedskrive lovene, de skal også efterleves af borgerne og implementeres af institutioner, der har legitimitet. Den såkaldte Stalinforfatning fra 1936 havde masser af menneskerettigheder indskrevet. Men der var ingen legitime institutioner, ingen retsstat. Så abstrakte menneskerettigheder bliver først virkelige, når nationalstaten implementerer dem som konkrete borgerrettigheder.

 

Folket skal kunne identificere sig med de myndigheder, de regeres af, og de skal anerkende lovene som ”deres” love. Spørgsmålet er, hvor megen legitimitet f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har. Og spørgsmålet er, om ikke borgernes retsfølelse svækkes alvorligt, når dybt kriminelle udlændinge ikke kan udvises af hensyn til overnationale konventioner.

 

Konventionerne skaber heller ikke tillid mellem mennesker og til myndighederne, samhørighed eller loyalitet. I et stærkt retssamfund er loven derimod internaliseret, den er blevet en del af ”the hearts and minds” blandt borgerne i civilsamfundet. Det er, hvad fortalerne for konventionerne burde bekymre sig om: Hvoraf kommer villigheden til at lyde loven? Selvfølgelig kan juridiske tekster binde retsfølelsen i fastere former, men følelsen skal være der, og den er ved at forsvinde for tiden, kunne man frygte.

 

Før man overhovedet kan sige, at lovene og institutionerne er ”vores”, må man kunne sige ”vi”. I modsætning til, hvad menneskerettighedsfortalerne mener, er borgere ikke primært bundet sammen i politiske og retslige fællesskaber, men derimod i kulturfællesskaber. De er kilden til identitet. Eller sagt anderledes: Det er kun den kulturelt homogene nationalstat, der sikrer et stabilt retssamfund, fordi den bygger på sammenhængskraft indadtil og løser problemet med grænsestridigheder udadtil. Først i en velfungerende nationalstat er borgerne villige til at adlyde love, der ikke er i deres egen snævre interesse.

 

Et folk er ført sammen af noget før-politisk og før-retsligt, nemlig noget kulturelt: Fælles sprog, historie, sædvaner, religion og hjemland. Først når borgerne føler samhørighed, vil de i høj grad være stemte til at gøre deres pligt og kræve deres ret: Din ret er en andens pligt. En retsstat kræver en national kultur, hvor der er tillid mellem borgerne og til myndighederne. Hvis denne nationale samhørighed, funderet i et stærkt og homogent civilsamfund, mangler, kan en retsorden kun sikres ved at blive påtvunget ovenfra. I stedet for at borgerne løser konflikterne fordrageligt i civilsamfundet, og f.eks. siger til hinanden: ”Det finder vi ud af”, så tager man omvejen over domstolene for at ”løse” – undertrykke – konflikterne. Så siger man i stedet: ”See you in court!”.

 

Idehistorisk kan man tale om forskellen på Hobbes, Kant og Hegel. Hobbes mente, at folket overholder lovene af frygt for suverænens, statsmagtens, straf. Så længe, du ikke bliver afsløret, går det nok. Individet er knyttet til den nærmeste gruppe. Du tænker på din egne og dine nærmestes interesse, lovene er ”de andres” love. Du har ingen tillid til myndighederne. Det er problemet med multikulturelle samfund og de fleste ikke-vestlige samfund: Der hersker ikke tillid til fremmede, kun til de nærmeste, til klanen, familien, vennerne, menigheden, slægten.

 

Kant mente at finde kilden til moralen og dermed lovlydighed i den enkeltes samvittighed, i den universelle, transcendentale moral, funderet i den gyldne regel, pligtetikken: Gør mod andre som du ønsker, at andre skal gøre mod dig. Her er individet atomiseret, løsrevet fra fællesskabet. Men Hegel indvendte imod både Hobbes og Kant, at deres ide om suverænitet og moralitet var utilstrækkelig. Og det er Hegels retsfilosofi, vi ifølge min opfattelse bør bygge på.

 

Hegel tænker mennesket som et socialt væsen, indlejret i kulturelle fællesskaber. Han mente, at moralen skulle være situeret i den konkrete sædelighed, i civilsamfundet, cirka, altså dér hvor fremmede mennesker har tillid til hinanden. Du skal selv ville adlyde lovene, for de er en del af dig selv, ligesom myndighederne er udtryk for dit eget selv. Du har internaliseret lovene gennem socialisering, og de udvirker nu deres kraft som uformelle normer. Hvis du overtræder dem, indtræder straffen i samvittigheden: Du skammer dig, pådrager dig skyldfølelse. Dertil kommer, at fællesskabets medlemmer mister tillid til dig, og den tillid kan være særdeles vanskelig at genoprette. Der falder dog ikke nogen hård fysisk straf, men den psykiske opleves som værre, for den er at ligne med udstødelse af tillidssamfundet.

 

Det er, om ikke helt præcis hvad vi kan læse hos de tre klassiske filosoffer, så dog de moralfilosofiske tanker, vi kan udlede af dem og anvende også i forhold til dagens problematik. Legalisme er ikke nok, konventioner er ikke det, der sikrer et retssamfund. Det er derimod nationalstatens love og institutioner, der skal nyde forrang, ikke overnationale konventioner, der i værste fald nedbryder både sammenhængskraften og retssamfundet. Konventionerne er de overnationale institutioners trojanske hest, der ødelægger nationalstaten. Når vi adlyder dem, tillader vi andre magter at kolonisere vores retssamfund med ekstreme følger i kraft af bl.a. stigning i vold og anden kriminalitet. De overnationale organer kan uden videre udvide deres beføjelser, for byrden ved at efterleve konventionerne falder ikke tilbage på dem selv. Det er derimod borgerne i nationalstaterne, der må betale prisen. Det er bl.a. det, vi ser så klart i den aktuelle sag om den syriske migrant, der har fået familiesammenført den ene af sine tre koner samt 17 børn til Danmark. Det er danskerne, der kommer til at betale enorme udgifter til den familie, hvoraf en del sandsynligvis bliver vanekriminelle uden nogen som helst tilknytning Danmark (manden siger direkte, at hans børn ikke må giftes med danskere).

 

Er der ingen anden vej, står dog den mulighed tilbage, at vi kan opsige eller i det mindste suspendere konventionerne.

 

PS, indlægget er opdateret 27/5.

 

 

Kilder til indvandring og (volds)kriminalitet:

 

 

Tal fra Finansministeriet om stigning af ikke-vestlige indbyggere http://www.bt.dk/danmark/bt-afsloerer-antallet-af-ikke-vestlige-indbyggere-i-danmark-vil-stige-massivt-de-k

 

Sverige som eksempel på et retssystem truet af kollaps http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/svensk-politi-presses-af-bander-vores-retssystem-er-truet-af-kollaps

 

Tino Sanandajis undersøgelser om parallelsamfund, i 1990 var der 3, i dag er der 180, hvoraf over 55 er deciderede no-go zoner: http://www.nrk.no/urix/svensk-politi_-_-vi-er-i-ferd-med-a-miste-kontrollen-1.12920404

 

Fald i tilliden i multikulturelle svenske byer: http://www.sns.se/forlag/den-svala-svenska-tilliten-forutsattningar-och-utmaningar

 

http://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk

 

Kriminelle bander er i vækst http://www.b.dk/nationalt/politiet-saetter-ind-mod-bander-i-stor-aktion-i-nordsjaelland

 

Vold blandt udlændinge på skolerne er i ”en helt anden kategori” http://www.b.dk/nationalt/slagsmaalene-er-i-en-helt-anden-kategori-end-vi-er-vant-til

 

Knivvold på højeste niveau i København i fem år http://www.dr.dk/nyheder/indland/knivvold-i-koebenhavn-paa-det-hoejeste-niveau-i-fem-aar

 

En familie med små børn blev truet med kniv nær en rasteplads og udsat for røveri af; der er seneste par uger; der har været skyderier i Helsingør, Roskilde og København; voldelige optøjer i Esbjerg; 200 bandemedlemmer har deltaget i et organiseret slagsmål på Islands Brygge, så kvinder i hast måtte flygte med deres børn: http://www.b.dk/nationalt/ballademagere-haerger-islands-brygge-det-er-uacceptabelt

 

En 15-årig stukket ned med kniv, fordi han ikke havde cigaret : http://www.tv2lorry.dk/artikel/15-aarig-havde-ikke-en-cigaret-blev-knivstukket-gange

 

Dybt kriminelle og voldelige udlændinge udvises ikke: http://www.bt.dk/krimi/bandeleder-jages-efter-flugt

 

På syv år er antallet af politianmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, steget 25 procent til 83.674: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11103508

 

Kriminelle miljøer er ”rugekasser for terrorister” http://www.b.dk/nationalt/kriminelle-miljoeer-er-rugekasser-for-terrorister

 

Fire ud af fem, der fremstilles i dommervagten i Kbh., er udlændinge. Det er en stigning på 15 procentpoint på otte år: http://ekstrabladet.dk/112/kriminelle-haerger-koebenhavn-fire-ud-af-fem-er-udlaendinge/6054002#eb_fullBody

 

Hver tredje indsat i danske fængsler har udlændingebaggrund: http://www.bt.dk/krimi/nye-tal-chokerer-paa-borgen-hver-tredje-fange-er-udlaending

 

Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016.

http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20618

 

Tyskland forventer 3.6 millioner migranter de næste fire år. Sidste år steg kriminaliteten begået af migranter med 79 procent, herunder seksuelle overgreb og mord. Tallene fra overgrebene i Køln er endda ikke med. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3450983/Crime-migrants-Germany-went-79-year-offences-including-sex-assaults-murder-rise.html

 

Ifølge den officielle rapport om overgrebene på kvinder nytårsaften i Køln er der registreret 1527 lovovertrædelser, herunder 529 seksualforbrydelser. Der er identificeret 153 mistænkte, stort set alle (149) er udlændinge. Af dem er 68 asylansøgere, 18 er illegale immigranter, 47 har uafklaret status, 4 er mindreårige flygtninge, og 10 har en anden form for opholdstilladelse: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/koeln/uebergriffe-in-koeln-an-silvester-fast-alle-tatverdaechtigen-kommen-aus-dem-ausland-aid-1.5881827

 

”Gadebørn” skaber store problemer i Sverige. De opholder sig fortrinsvis i Stockholm og Göteborg hvor de fordriver tiden med omfattende kriminalitet gaderøverier, vold og voldtægter og sexovergreb på unge kvinder. I Danmark har regeringen også åbnet for en øget tilstrømning af ”enligtkommende børn”. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Sommeren-i-Gteborg-blir-het-og-kaotisk-8440374.html

 

Jens-Martin Eriksen om fortielsen af den etniske udrensning af f.eks. grønlændere i visse områder: “Vi kan kun gisne om motiverne for denne fortielse, der i sig selv er en del af forbrydelsen mod de etnisk udrensede grønlændere i Gellerup. For tavsheden om forbrydelsen er selve forbrydelsens sidste stadium. Men alt tyder på, at fortielsen er en del af det større mønster i medierne med moralistisk og filantropisk filtrering og mørklægning. Det er et fænomen, der som sådan først er dukket op som et emne i sig selv, der nu åbent drøftes i medierne efter begivenhederne i Köln nytårsnat, hvor man først mørklagde begivenhederne, siden præsenterede dem filtreret for til sidst at give helt op og fortælle sandheden. Omdrejningspunktet er naturligvis muslimske og mellemøstlige indvandrerkulturers voldelige racisme.” http://www.b.dk/kronikker/vor-tids-stalinister

 

Der er også gang i volden på asylcentrene, her data fra Tyskland: ”Interior Minister Joachim Herrmann, 59, from the CSU (Christian Social Union) said there had been 17,246 police actions in Bavarian asylum accommodation last year. In comparison to 2014, that was an increase of 270 per cent.”

 

Oplysninger om udlændinge og kriminalitet: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 

Almindelig lovløshed i danske ghettoer: http://www.b.dk/nationalt/de-er-helt-som-normale-kunder-de-betaler-bare-ikke-for-tingene-naar-de-gaar

 

For det niende stiger, for sjette år i træk, antallet af kriminelle udlændinge, der er fremstillet i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling. I 2013 blev 2.854 personer fremstillet i Dommervagten. 2.148 af dem var udlændinge. Over 80 procent.

 

Man hører ofte, at kriminaliteten falder, men man kan også læse følgende fra Rigsrevisionen maj 2015 om politiets henlæggelser: “I 2014 henlagde politiet ca. 274.000 straffesager, svarende til
ca. 30 % af alle anmeldelser. Politiet henlagde ca. 90 % af alle indbrudssager og ca. 75 % af alle tyverisager, mens politiet henlagde henholdsvis ca. 16 % af voldtægtssagerne og ca. 20 % af sagerne om økonomisk kriminalitet. Alle 12 politikredse henlagde stort set den samme andel af indbrudssager og tyverisager, mens andelen af henlagte voldtægtssager og sager om økonomisk kriminalitet varierede mellem politikredsene. ” http://www.rigsrevisionen.dk/media/2039588/politiets-henlaeggelse-af-straffesager.pdf

 

 

 

 

85 kommentarer RSS

 1. Af Svend Jensen

  -

  Overlevelsesinstinktet er en af menneskets stærkeste instinkter. Det er ren darwinisme at søge derhen hvor overlevelsen garanteres bedst, uanset om man derved skubber andre væk fra truget. Jordens overbefolkning koblet med ekstreme religiøse kulturer tvinger mere og mere individerne til at bruge deres tid og kræfter på individuel selvopholdelse. I den situation vil moral og etik naturligvis reduceres til hjælpeværktøj for den nøgne overlevelse, helst i kendte omgivelser.
  Næst efter den personlige overlevelse kommer nationens, da det omgivende samfunds overlevelse for det meste er en forhåndsbetingelse for individets. Det er derfor af yderste vigtighed, at dit samfunds struktur og funktioner understøtter din opfattelse af, hvad der tjener din og dit lands overlevelse. Danmark skal følgelig afvise yderligere tilstrømning fra en fjendtligt indstillet kultur, som ikke vil tøve med at skubbe danskerne væk fra danskernes trug.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Det er jo – og det kan helt logisk indses, hvis man tænker lidt dybere over tingene – ganske enkelt tåbeligt, uigennemtænkt og forvrøvlet, at påstå at retssystemet destabiliseres, hvis konventionerne opsiges.

  Det medfører tværtimod en stabilisering af retssystemerne ved at give en afklaring på, hvilke rettigheder, man har. In casu har man så bl. a. ikke længere ret til at flygte gennem det halve af verden for at hyle op om asyl i et sagesløst land tusindvis af kilometer fra sin hjemstavn. Retsordenen er dermed forenklet og mere gennemskuelig på det område. For menneskerettighederne gør det samme sig gældende; er man kriminel i udlandet, ekspederes man omgående ud af pågældende land. Man ved, hvad man har at rette sig efter. Klare linier, ingen diskussion. Ligeledes bliver der heller ikke noget vrøvl mht. familiesammenføringer. Dem har man nemlig ikke længere noget retskrav på.

  Og der er jo også noget væsentligt, som konventionerne slet ikke tager hensyn til, nemlig de ydende befolkningers rettigheder. De er ligesom sat ud af kraft – eller rettere… den eneste rettighed disse ulyksalige befolkninger har, er retten til at punge ud og hoste op med, hvad de konventionsberettigede nu engang koster. Også selvom de ydende befolkningers levestandard falder drastisk, som tilfældet er for en del grupper i den danske befolkning i disse år: de syge, de gamle, de svage, de arbejdsløse, de hjemløse.

  Som jeg skrev i en anden debat for nogle dage siden:

  Har man i de fine Deadlinekredse overvejet om europæerne har samme “europæiske værdier” som de europæiske politikere?

  Jeg har eksempelvis ikke den “europæiske værdi”, som tvinger os til at modtage revl og krat bare de hyler “asyl”. Jeg vil faktisk nægte dem adgang til Europa, da jeg dels ikke tror på deres hyleri og dels anser hovedparten af dem for at have en fjendtlig indstilling til mig og min kultur.

  Jeg støtter heller ikke den “europæiske værdi”, som tvinger mit land til at acceptere tålt ophold til dybt kriminelle udlændinge. Jeg synes faktisk, at de skulle have et los ud af landet – uanset om de bliver dræbt af myndighederne i deres hjemland i samme øjeblik de lander der.

  Jeg hylder heller ikke den “europæiske værdi”, som fordrer religionsfrihed. Jeg ønsker faktisk islam erklæret ulovlig som værende en forbrydelse mod den samlede menneskehed.

  Og jeg hylder heller ikke den “europæiske værdi”, som påstår, at det er demokrati at lade 723 udlændinge og 13 danskere i et Mickey Mouse parlament bestemme over lovgivningen i Danmark.

 3. Af Jens Hansen

  -

  Det vil være en katastrofe, hvis Danmark suspenderer konventionerne.
  Man skal huske at Danmark allerede er tæt på at være en slyngelstat.
  En slyngelstat som er med til at starte de krige som skaber flygtninge og terror.
  Det ville naturligvis være bekvemt, hvis man kunne afvise de flygtninge, som man selv har skabt.
  Danmark er netop blevet sat på plads af menneskerettighedsdomstolen.
  Endnu engang.
  Og det skal vi være glade for.
  Danmark er jo et meget lille land.
  Som siden Fogh og Kjærsgaard lagde sin sorte skule skygge over Danmark i 2001 har været igennem en moralsk deroute som har slået omverdenen med forfærdelse.
  Danmark behøver, at organisationer som FN og EU holder et vågent øje med landet.
  Og at Danmark opfylder sine forpligtigelser, hvad angår konventioner til punkt og prikke.
  Tak til FN.
  Tak til EU.
  Tak til menneskerettighedsdomstolen.

 4. Af Torben Laursen

  -

  Tak for at du bliver ved Støvring! Men nu er det også snart sidste udkald.
  Og desværre er der ikke stor tiltro til at konventionerne bliver suspenderet med en statsminister der føjer Merkel og EU i eet og alt.
  Løbet er nok kørt og vi danskere bliver fanget i vores eget gamle land.
  Stakkels kommende generationer.

 5. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er efterhånden indlysende for enhver Dansker, at Europæiske menneskeretskonventioner som vi har skrevet under på, viser sig at være fuldstændigt imbecilt idioti, som forhindre os i, at hævde vores land som en retsstat, som kan afvise kriminelle udlændinge når det ønskes, at disse udlændinge bliver afvist!

  Med hensyn til religionsfrihed er det også idioti at tillade en fjendtlig kultur/ religions etablering i vor land (Islam)!

  Spørgsmålet er om tidligere politiske fadæser nu erkendes, og om der nu bliver gjort noget ved problemet “indvandring af muslimer”! Etablering af en fjendtlig religion “Islam”?

  I det hele taget opsigelse af konventioner der skader vort samfund, og krænker vores ret til at beslutte hvorledes vi ønsker vort samfund udviklet!
  M.v.h.

 6. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Prøv engang, at tage ned på kommunekontoret i dagens Danmark. Du vil få et chok!!..det ligner en ventesal i Afrika eller Mellemøsten. Jeg tror allerede det er forsent .. !!!

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kom vist til at sende mit bidrag til den gale blog:

  AF NIELS PETER LEMCHE – 27. MAJ 2016 09:52
  Måske er det virkelige problem, at man ikke skelner: Der kommer en med en anden hudfarve og siger: Jeg er flygtning, hvorefter hele programmet går igang. Men er vedkommende det? Syrerne, ja, i almindelighed. Afghanerne, helt bestemt, men marokkanere, folk fra Algeriet, somalier, og andre østafrikanere? Systemet er simpelthen ikke skabt for at klare den situation, som vi oplever. Ergo må reaktionen være: Suspender konventionerne og lad os sætte os sammen og lave nogle nye.

  Det er jo ligesom med Schengen. Man har en pivåben grænse udadtil. Hvis man ikke lukker den i amerikansk stil, ja, så er konsekvensen, som vi også ser, at der bygges de gamle nationale grænser op i et omfang, vi aldrig har haft tidligere. Også her er svaret: Lad os lige se det over. Schengen blev jo ikke lave for, at alle andre skulle få det lettere; men for at vi skulle få det lettere.

 8. Af Svend Jensen

  -

  Det er lykkedes Kasper Støvring at skrive sin blog helt uden eksplicit at nævne én bestemt kultur og én bestemt religion. Nu har også han lært at være, skal vi lade det være halvt politisk korrekt. Sådant er meget sigende – det demonstrerer at den pågældende kultur samt religion har lykkedes med at intimidere selv oplyste danskere til underkastelse.
  Kasper Støvring har måske læst skriften på væggen. I nær fremtid vil Danmark være beboet af 2 ganske forskellige folkeslag, der intet har med hinanden at gøre ud over at de deler det samme lille område på denne jord og vil vedblive at være grundlæggende fjendtligt indstillet til hinanden.
  Her får vi så et enestående kulturelt eksperiment, som de historiske erfaringer viser, ikke vil kunne fortsætte uden at den ene gruppe dominerer den anden til underkastelse.
  For øjeblikket er danskerne ’spartanerne’ og den kultur-religion, som ikke må nævnes, er ‘heloterne’. Når ikke engang danskere og tyskere kan leve fredeligt i samme område, hvordan skal det så være muligt for at de totalt fremmede, som ikke må nævnes, kan?

 9. Af Anders Munch

  -

  Intet af det her kommer til at ske så længe kvinder har stemmeret. Enten så fjerner vi kvinders stemmeret, eller en no bullshit diktator overtager og stemmeretten bliver fjernet for alle.

  http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-the-women-s-suffrage-movement-is-only-the-small-edge-of-the-wedge-if-we-allow-women-winston-churchill-81-34-67.jpg
  Det er ikke en joke, det er videnskab.
  http://forum.woman.dk/debatten/kultur-og-samfund/civilisation-ligger-paa-y-kromosomet-9186905a-18d5-40f5-85cd-fbfabe19a905

  http://www.returnofkings.com/32053/this-accidental-experiment-shows-the-superiority-of-patriarchy
  Hvis man kigger på f.eks Sparta og Rom osv, vil man se, at i de civilisationer som kollapser at kvinder har mere og mere magt. Kvinders stemmeret er jo ikke en ny opfindelse, de havde det også i Sparta, i cirka 100 år, så var Sparta væk.

 10. Af Claus T.

  -

  Nogen gange kan man næsten få hovedpine af den naivitet, der udvises på det nationalkonservative overdrev.
  Op til sidste EU-afstemning garanterede DF m.fl. at Danmark da sagtens kunne få en tilslutningsaftale med Europol, Hvordan er det så lige gået?

  Nu tror Støvring i ramme alvor, at Danmark vil være tjent med at opsige “konventionerne”
  Men har han da ikke forstået, at disse konventioner blev skabt efter Hitlers terror-regime for at beskytte den svage borger mod staten og for at beskytte små og svage lande mod de stærkes overgreb?
  Det vil være et nationalt selvmordsforsøg, hvis Danmark pludselig begynder kun at overholde de konventioner, der passer os. Hvad nu, hvis Sverige og Tyskland gjorde det samme? Hvad hvis fx Sverige returnerede alle flygtningene, som er kommet til dem via Danmark?
  Og hvad nu, hvis Tyskland lukkede grænsen samtidig? Danmark kan intet stille op mod lande som Sverige og Tyskland, der er langt stærkere end os selv. Men Støvring tror i ramme alvor, at andre lande har tænkt sig kvit og frit at løse de problemer, vi ikke gider gøre noget ved?

 11. Af Jørgen Madsen

  -

  Her er min plan:
  1) Arbejd hårdt og bliv økonomisk uafhængig.
  2) Lokalisér et land med så få muslimer som muligt (tjek evt. her: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country).
  3) Vælg et land, der passer dig ift. klima, sprog, kultur osv.
  4) Emigrer, før det er for sent.

  Et godt bud er Costa Rica med mindre end 0,1% tilhængere af ondskabens ideologi. Hvorfor lade ens skattepenge finansiere ens egen undergang? Det giver ingen mening. Europa er kaput – det gælder om at være væk om højst ti år. Trist, men løbet er meget tæt på at være kørt; den kritiske masse er ved at være nået. Med mindre, naturligvis, man ønsker at bo i et ‘gated community’, som vi vil se skyde op i de kommende år.

 12. Af Niels Larsen

  -

  Det er måske undgået Claus T.’s opmærksomhed, at østeuropæerne er inderligt ligeglade med konventionerne? Østrig har lukket af. Ungarn har lukket af. Polen, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og de små baltiske lande har ikke lukket af, for de fik aldrig lukket op – og har bestemt ikke tænkt sig at gøre det.

  USA, Australien, New Zealand, Rusland, araberstaterne, Kina, Japan, Sydøstasien, Sydamerika med flere er da inderligt ligeglade med de konventioner og efterlever dem kun i det omfang, det nu lige passer dem.

  Kun de vestlige lande i EU er tåbelige nok til at kaste sig i støvet og tilbede disse helt igennem skadelige konventioner, som truer stabiliteten i vore lande. Dvs. kun ca. 1/14 af verdens befolkning er underkastet det tunge åg uden at slå sig i tøjret.

  Det bliver ikke ved. Nye Borgerlige skal i Folketinget og gøre en forskel til gavn for de undertrykte. Og de undertrykte er danskerne!

 13. Af Set En Sutra

  -

  @Anders Munch – Du har mere ret end du aner! – Og de vil fortryde inderligt, når de realiserer, at den næste flod af hanner, der står klar til at overtage, ikke gir en flyvende fis, for deres såkaldte ‘rettigheder’ – Det ér og bliver en sand tragedie for den oplyste civilisation!

 14. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Prøv en gang, at tage ned på kommunekontoret i dagens Danmark. Du vil få et chok!!..Det ligner en ventesal i Afrika eller Mellemøsten. Jeg tror allerede det er forsent !!!. Jeg giver ikke meget for Lars Løkkes bluffnummer om straksopbremsning! Det er helt og holdent EU og Merkel der bestemmer ! Wir Schaffen dass!!

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  FERDINAND EGIDIUS SANDER – 27. MAJ 2016 13:15:

  Beklager, der er ikke mange kommunale ventekontorer i Mellemøsten.

 16. Af Birger Nielsen

  -

  Det er jo korrekt, at langt de fleste medlemslande i FN blæser højt og flot på alle internationale konventioner. Derfor står de politisk korrekte vestlige lande tilbage med sorteper, jvf. at sidste beregninger fra Da.Statistik siger, at om bare 4 år udgør ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere ca. 10% af landets befolkning ! Hvlke udfordringer for vore børn og børnebørn.
  Hvilket pres på de offentlige kasser !

 17. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det bør være et folkeligt krav, at vi opsiger, eller giver fanden i konventionerne, der underminere vores demokrati i Europa!

  Vore karklude af politikere burde efterhånden have set skriften på væggen!
  Vi vil ikke have kriminelle udlændinge i vort land, og det uanset om de risikere dødsstraf ved udvisning!

  Vi vil ikke have en snigende islamisering af vort land; men erkendt Islam som den voldlige organisation den er, og forbudt den!

  Det er vore politikeres arbejde, at sørge for lov og orden i landet, så se at komme i gang!
  M.v.h.

 18. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche: “Beklager, der er ikke mange kommunale ventekontorer i Mellemøsten.”

  Nej. De er statslige og kaldes på vore kanter for “fængsler”.

  De er til gengæld lige så overfyldte som en fynsk ventesal i forgangne uge…

 19. Af Claus T.

  -

  @Niels Larsen
  Hvis man skal tro dig, er det stort set ingen lande udover Danmark, der overholder vores internationale konventioner.
  Jamen så er alt jo godt allerede og Paradis er genindført på jorden!

  Men det passer selvfølgelig ikke. Efter 2. Verdenskrigs afslutning indgik stort set alle lande en stribe konventioner om et utal af spørgsmål, og de overholdes i vidt omfang af langt de fleste lande.
  For os borgere har det betydet en helt ny situation, hvor vi er sikret en række rettigheder, ikke bare i vores eget land, men også i udlandet, fx på ferie eller i forretningsøjemed.
  At skrotte dette samarbejde er ganske enkelt galmandsværk, og at tro, at man plan “plukke” i konventionerne, og overholde,m hvad man har lyst til er utilgiveligt naivt.

  Men du kan måske her på bloggen fortælle, hvorfor eksempelvis Sverige og Tyskland lige pludselig skulle få lyst til at løse vores problemer, bare fordi vi ikke selv gider betale?
  Eller vil du tvinge dem? Hvordan, helt præcis?

 20. Af Jens Hansen

  -

  Af Birger Nielsen – 27. maj 2016 13:49
  “Det er jo korrekt, at langt de fleste medlemslande i FN blæser højt og flot på alle internationale konventioner. Derfor står de politisk korrekte vestlige lande tilbage med sorteper”

  Det er de vestlige lande som skaber problemerne.
  På grund af de krige som Vesten starter i de muslimske lande.
  Vi ligger som vi selv har redt.
  Før Iraq krigen fra 2003 kom der ikke mange flygtninge fra det område til Danmark.

 21. Af Niels Larsen

  -

  @ Claus T.

  Jeg går ikke ind for tvang.

  Det er bl. a. derfor, jeg er konventionsmodstander.

  Ingen kan tvinge et land til at overholde konventionerne, hvis landet ikke selv vil. Og der er intet naturgivent, helligt eller universelt ved disse konventioner, som stammer fra en helt anden tidsalder, hvor man ikke hverken så meget som tænkte på eller havde mulighed for at vade den halve verden rundt for at få fremmede mennesker til at brødføde sig.

  “Efter 2. Verdenskrigs afslutning indgik stort set alle lande en stribe konventioner om et utal af spørgsmål”

  Korrekt.

  “og de overholdes i vidt omfang af langt de fleste lande”

  Ikke korrekt, som jeg har påpeget ovenfor.

 22. Af John Laursen

  -

  Det er skammeligt og meget sigende at vi i Danmark og resten af Vesteuropa, stadig har politikere der selvom de kan se, læse og høre hvad der sker i Vesteuropa og derfor ikke kan være uvidende om de uhyrligheder som Vesteuropas befolkninger er udsat for, ikke har viljen, evnerne og modet til at frigøre sig selv og de lidende europæiske befolkninger fra de dybt forældede konventioners skadevirkninger.
  Europas befolkninger har brug for national sikkerhed, national selvstændighed, frihandel, pragmatiske og realistiske nationale politikere med viljestyrke, handlekraft, rygrad, god moral og anstændighed, der tjener og handler for deres europæiske folks identitet og kultur. Den slags politikere mangler befolkningerne i dagens Vesteuropa.
  Hele miseren bliver af Merkel-slænget tørret af på befolkningerne.

  Her er nogle citater som sætter Kasper Støvrings oplæg i relief.
  Per Stig Møller :
  ” Den islamistiske terror udøves ikke bare af nogle sindsforvirrede, utilpassede galninge. Hvis det var tilfældet, ville det være en overkommelig opgave at sætte en stopper for den. Den udøves ud fra langsigtede planer udtænkt og styret af klare hjerner, der har en idé med terroren og en ideologi bag denne.
  Ideologien finder de i deres læsning af Koranen, der påbyder dem at føre opgøret med de vantro til ende. Disse vantro er alle dem, der ikke efterlever Koranen, som de mener, den skal efterleves. For sunni-ekstremisterne er de vantro såvel shiiterne som de kristne og den vestlige kultur med dens demokrati, ligestilling mellem kønnene, individualisme og ytringsfrihed. For shia-ekstremisterne er de vantro såvel sunnierne som de kristne og den vestlige kultur. De vil have magten og med den tvinge borgerne til at opføre sig på den måde, som Koranen efter deres mening påbyder. Derfor er de imod demokratiet, for i et demokrati træffer folket beslutninger, selv om det allerede står skrevet i Koranen, hvordan samfundet skal indrettes, og livet leves.
  Med terror hos os, vil de skræmme os væk fra dem. Derfor blev Rusland ramt. På grund af dets militære involvering på den syriske diktator, alawitten Assads side blev det russiske fly skudt ned af sunni-ekstremister. Og på grund af Frankrigs kontante involvering mod det sunni-ekstremistiske IS blev Paris fredag aften offer for den brutale og bestialske terror.
  De breder krigen ud til os for at skræmme os væk og skabe deres egen stat i Syrien og dele af Irak. Når de har forankret denne stat, vil de intensivere terroren mod vore lande, for vi er det næste mål. Vores kultur er den »Satan, der hvisker i øret«, som der står om fristerne i Koranen. USA er den store Satan, Israel er den lille Satan, men Europa er vel den mellemstore Satan. Mod os er det både påkrævet og legitimt at udøve terror, så vi ikke med vores kultur og vort demokrati frister muslimer.
  Islamismen er vor tids totalitarismee, sagde jeg i juni 2002 på et pressemøde i Bruxelles og tilføjede, at totalitarisme ikke er speciel for islam, for Europa har haft to former for totalitarisme i det 20. århundrede i form af nazisme og kommunisme. Lige netop derfor har vi lært, at totalitære bevægelser skal standses, inden de når at brede sig og tage magten med deres voldelige midler. Vi kender af erfaring de totalitæres metode, som er gennem vold og attentater at få et samfund til at bryde sammen for derefter at tage magten i det. Det var f.eks., hvad Indonesien blev udsat for, da det begyndte at indføre demokratiet, der for islamisterne betød den muslimske verdens forfald. Dette forfald ville de modvirke ved at skabe »den politiske islam, der havde til formål at etablere Guds Herredømme«, som de fremmede med »en ubrudt anvendelse af vold eller endnu værre: en kæde af terrorisme«, skrev den indonesiske islamforsker Azyumardi Azra i 2005 i »Islam in the Southeast Asia« (s. 8). Det er stadig målet og metoden.
  Når formålet med terroren er at skabe Guds herredømme, tjener man Gud ved at være terrorist og ofre sit liv som selvmordsbomber, således som nogle af attentatmændene i Paris gjorde. Den omkomne terrorist bliver martyr og kommer direkte i himlen, hvor belønningen venter. På grund af denne offervilje vil de til sidst besejre os; thi, forklarede bin Laden: »Vi elsker døden«, hvorimod vesterlændingene hænger så meget ved livet, at de ikke tør miste det og derfor vil tabe kampen.
  Så længe kampene og krigene fortsætter i den muslimske verden, vil attentater og sabotage finde sted i den vestlige. Ser vi blot passivt til, mens islamisterne hærger de muslimske lande og forfølger, voldtager og dræber alle vantro, kan vi måske få fred – en tid. For efter at de har overtaget magten der, vil de gå efter den her; thi »verden tilhører Allah«, og ifølge Hizb-ut-Tahrir vil Storbritannien være muslimsk i 2020. Så hurtigt går det nu næppe, men gør vi os ikke klart, hvad målet er både her og der, har vi sovet i timen, og sovende mand vinder ej sejr, som der står i det norrøne Hávámal, eller som den græske forfatter Eupolis skrev for 2.400 år siden: »Frygthjertet mand vinder aldrig sejr«. Det gælder stadig, og derfor skal vi stå fast mod islamismen og bekæmpe den. Hvor den er, og hvor den viser sig. ”

  Søren Hviid Pedersen :
  ” Mørket er ved at sænke sig over Europa. Det er et mørke, der er hidkaldt af islamisk terror. En terror, hvis formål det er at intimidere og underkaste europæerne muslimsk dominans. Dominans foranstaltet gennem gentagne terroranslag rundt om i Europa. Næsten alle europæiske lande har oplevet muslimsk terror.
  Man skal ikke tage fejl. Dette er ikke en værdikamp, en kamp om menneskerettigheder, tolerance, pluralisme og alle de andre plusord, som mindre reflekterende politikere og kommentatorer plejer at anvende i deres endeløse tirader. Konflikten og kampen stikker meget dybere end »værdier« og »principper«. Nej, konflikten drejer sig om identitet og livsform, der er selve grundlaget for værdier og principper. Konflikten drejer sig om en kamp mellem en europæisk identitet og en muslimsk.
  Europæisk identitet er grundlagt på tre livsformer. En kristen livsform, der sikrer det enkelte menneske værdighed, respekt og integritet. En livsform der skelner mellem det religiøse og det verdslige og dermed tillader politikken en selvstændig sfære, der kan reguleres og styres uafhængigt af religiøse dogmer. En demokratisk livsform, der garanterer, at statens styre sker i overensstemmelse med det folk, og de traditioner, som den indfødte befolkning vedkender sig. Demokrati er broderskab mellem ligesindede borgere, forenet i troskab mod deres nation, dens kulturelle fundament og dens politiske institutioner. En juridisk livsform, der sikrer, at staten styres ved lov og ikke gennem tyranni og ideologisk suspension af demokratiets grundlæggende værdier. Med lov skal landets styres, som der så klogt står i Jydske Lov. En europæisk identitet knæler for korset, tilslutter sig demokratiet og lader retten styre staten.
  Alt dette er uforenligt med islam og deres krav om underkastelse af alle livets forhold til islams religiøse dogmer. Islam er negationen af Europa og dens fundamentale identitet. Hvis der skal komme noget godt ud af denne ufattelige tragedie, er det forhåbentlig en erkendelse af dette, at islam ikke er foreneligt med Europa. Islamisternes had til os grundes i, at vi ikke er som de, at vi har en fundamental anden identitet end den muslimske.
  Europa og dets indfødte befolkninger skal ikke synge Lennons »Imagine« eller lave kærligheds- og krammedemonstrationer. Europa skal træde i karakter, skal kæmpe for den europæiske identitet med alle de lovlige midler, der er til rådighed. Hvis et selvbevidst Europa og selvbevidste europæiske befolkninger kommer til syne og materialiserer sig, vil mørket trænges tilbage, lyset vil atter oplyse Europa og dets indfødte befolkninger og give dem håb og styrke til at være dem, de er. Men det sker kun, hvis vi vil og tør vedkende os den europæiske identitet. ”

 23. Af John Laursen

  -

  Det er skammeligt og meget sigende at vi i Danmark og resten af Vesteuropa, stadig har politikere der selvom de kan se, læse og høre hvad der sker i Vesteuropa og derfor ikke kan være uvidende om de uhyrligheder som Vesteuropas befolkninger er udsat for, ikke har viljen, evnerne og modet til at frigøre sig selv og de lidende europæiske befolkninger fra de dybt forældede konventioners skadevirkninger.
  Europas befolkninger har brug for national sikkerhed, national selvstændighed, frihandel, pragmatiske og realistiske nationale politikere med viljestyrke, handlekraft, rygrad, god moral og anstændighed, der tjener og handler for deres europæiske folks identitet og kultur. Den slags politikere mangler befolkningerne i dagens Vesteuropa.
  Hele miseren bliver af Merkel-slænget tørret af på befolkningerne.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Jens Hansen.
  Jeg syntes at du er svær at stille tilfreds. Amerikanerne fik russerne ud af Afghanistan, med stinger missillerne. Og så fik de et rædsels regime a La Iran. Det var eget valg.
  Araberne dummere sig ved at støtte Bin Laden. Man slår ikke 3000 amerikanere ihjel på amerikansk jord ved terror uden at der kommer til at ske voldsomme omvæltninger i “donorlandene” Det gælder også for dem fra kaukasien som vil prøve at udfordre Rusland, Vent og se !
  Danmark har støttet det “arabiske initiativ” demokrati forstås, men i Ægypten valgte folket salafisten Mursi til stor skade for den oprindelige koptiske befolkning.
  I Libyen blev vesten nødt til bombe Gadaffi. Det er da ikke vestens skyld at de selv misbruger friheden til at skabe kaos i landet. Ligeledes med Syrien, der selv kan finde ud af at lave “ged” i den.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  JOHN LAURSEN – 27. MAJ 2016 15:14:

  Du mener nok alle de politikere, der ikke er enige med dig.

  Men du og dine fæller oser af en uvilje mod demokratiet, selv om I gerne råber op om det. I har faktisk ikke en idé om, hvad der drejer sig om.

 26. Af ole larsen

  -

  At politikerne ikke forlængst har opsagt eller ignoreret disse forældede og efterhånden helt skørt og absurd virkende konventioner, viser at deres begavelse og moral er forsvundet ned i et dybt og korrupt hul i jorden.

 27. Af Niels Larsen

  -

  Flemming Lau

  Du får ikke en forhærdet USA-hader som Jens Hansen til at indse sandheden i det, du skriver.

  Hans briller er stærkt misfarvende.

 28. Af ole larsen

  -

  Enhver med lidt viden og fornuft kan vist sige sig selv at V, K, S, EL og R osv. forbereder at forvandle Danmark til en mellemting mellem Sverige, Balkan, Mexico og Somalia. Lars uløkkes politik består i løftebrud på løftebrud, plus ekstremt asociale og landsskadelige udspil. Om kort tid vil mindst et par millioner danskere opleve huslejeforhøjelser, sundhedsforringelser, overfalds- og voldtægtskriminalitet mv. og grov diskrimination i forhold til indvandrerne. Hvorfor fremturer politikerne som de gør??

 29. Af A. Bierce

  -

  @Jens Hansen – 27. maj 2016 14:37
  Check med virkeligheden!
  Det er de muslimske lande som skaber problemerne.
  På grund af de terrorangreb som Mellemøsten starter i de vestlige lande.
  Jihadisterne ligger som de selv har redt.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Beskriv gerne, hvad det er, du mener, der “oser af modvilje mod demokratiet”?

  Det er vel ikke at gå imod demokratiet at protestere verbalt mod noget, man finder urimeligt?

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN – 27. MAJ 2016 16:36: Nej, tværtimod, men holdningen, at de,der er uenige med mig, skal bare holde kæft, den er den jeg sigter til, og jeg har fået ikke så få af den slags beskeder på det seneste.

 32. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det hører naturligvis ingen steder hjemme.

  Vi har trods alt stadig en afart af ytringsfrihed her i landet. Den blev endog udvidet en smule i sidste uge takket være en stædig uskyldigt dømt og hans advokat.

 33. Af Birger Nielsen

  -

  JENS HANSEN:

  Det er den sædvanlige klich’e, den med at de vestlige demokratier har skabt krigene. Hovedårsagerne til krigene er bl.a. den absurde befolkningsvækst, som især religiøse skaber, samt andre konflikter, som igen de fordummende religioner skaber. Religioner har været hovedårsagerne til en stor del af de krige, der har været i hundreder af år. Befri os for oldtidsreligioner.

 34. Af Arne Hornborg

  -

  Naturligvis skal konventionerne suspenderes.
  De er skrevet i en helt anden tid. Dér blev, dengang, ikke taget højde for det vilde misbrug vi er udsatte for i dag.
  Udefra kommende fupasylanter har, grundet de utidssvarende konventioner, åbenbart større rettigheder end den danske befolkning. Det samme gælder for resten af Europas befolkninger.
  Hele det stærkt misbrugte asylbegreb bør ligeledes afskaffes.
  Det haster mere den nogensinde.
  Det er åbenbart kun dele af Tysklands hårdt prøvede befolkning der har vilje nok til at oprette ,,BORGERVÆRN”. Gak hen og gør ligeså.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN – 27. MAJ 2016 16:54: Jeg har lidt vanskeligt ved at se kristendommen som den krigeriske religion, hvis religionstifter tillægges at have sagt: Du skal elske din næste som dig selv. Det er desværre magtsyge mennesker, der gennem tiderne har brugt religion til at kue andre, Det er deres udlægninger, der kan få, nu i dette tilfælde kristendommen til at se krigerisk ud. Vi har den ideologi i Det Nye Testamente i Johannes Åbenbaringen; men det er nok det skrift i Bibelen, der har lavet flest ulykker, netop fordi det taler til det værste i os. Men evangeliernes fortælling om tømreren, der endte på et kors med sit budskab om fred til alle mennesker, jeg har lidt svært ved at se ham som indpisker af religiøst vanvid.

  Studerede du de vanvittige masseselvmord i bestemte protestantiske kredse op mod år 2000, må du vist give mig ret. Det er forbavsende, hvad mennesker kan få ud af andres fortællinger, og så er det ret ligegyldigt, om disse fortællinger er religiøse, nationale eller bare slet og ret racistiske.

 36. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, Lemche, der er givet vis mange budskaber, man kan uddrage af evangelierne, men der er jo også mange gode moraler og pointer, man kan hente fra folkeeventyr og andre skrifter. Ingen tvivl om det. Tænk også på oplysningstidens store fremskridt.
  Men pavekirken og mulimerne er så vidt jeg ved imod alle former for fødselsbegrænsning, og det er jo primært det, som skaber fremtidens enorme migrationer og dermed problemer.
  Til de troende: Hvad ville mon Jesus have gjort for at frelse menneskeheden, hvis han kunne vende tilbage til kloden ?

 37. Af Niels Larsen

  -

  Birger Nielsen

  Hvis gud havde eksisteret, ville han/hun/den/det givetvis have sendt Syndflod version 2.0 for længe siden.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Rolig Boys ! Kristus han skal nok komme igen og klare ærterne, men først skal en ordentlig røvfuld af os kristne, miste hovedet !

 39. Af John Laursen

  -

  Carl-Erik Pedersen kl. 13.55 og
  Arne Hornborg kl. 17.06

  Jeg har læst jeres indlæg med stor interesse. De er væsentlige og sande og jeg kan ikke andet end være 100% enig med jer.

 40. Af Benny B

  -

  Ja, vi skal forlade konventionerne, der er ikke andre muligheder.
  Gør vi det ikke, ender vi i borgerkrig.
  Og nu vil neokommunisterne give migranterne stemmeret fra day one. Det kan ikke gå hurtigt nok til at få stemmekvæget kørt i stilling.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Moderne politiske partier er strømlinede management virksomheder, der kun interesserer sig for stemmekvæget op til et folketingsvalg. Enhver toppolitiker ved, at videre karriere kun kan ske globalt. Man risikerer selvsagt ikke egen karriere mulighed ved at sætte sig op imod globale institutioner. Det ville være ret idiotisk!

  Danmark er fedtet ind i så mange retligt bindende konventioner, at der stort set ikke er noget område, hvor Folketinget kan lovgive selvstændigt. Det har så den store fordel for politikerne, at de aldrig kan gøres ansvarlig for noget, der går Danmark imod. Man kan blot nøjes med at henvise til en eller anden traktat.

  Eller sagt lidt mere firkantet – moderne politikere er ikke politikere – de er folkevalgte administratorer for EU/FN og andre globale magtcentre. Og det er da noget mere behageligt blot at udføre andres instrukser, end at komme op med egne ideer – og dermed risikere at lægge sig ud med . . . de der tåbelige vælgere!

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  Konventionerne er vedtaget demokratisk herhjemme.

  Vi kan også demokratisk ‘melde os ud’ af konventionerne. Hvis det er det , et flertal af danskere ønsker, så kan det ske efter næste folketingsvalg. Så skal man bare stemme på Dansk Folkeparti.

  Indtil et flertal af danskere ønsker, at vi melder os ud, så må vi acceptere disse konventioner.

  Det hedder demokrati.

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 27. MAJ 2016 21:49:

  Partierne derude i overdrevet til højre fatter ikke mere af, hvad demokrati er end deres fæller ude i hampen til venstre. Derfor får vi den der uhellige alliance.

  Først og fremmest er ingen af fløjene i stand til at acceptere andre meninger end deres egne, og de er slet ikke interesseret i at diskutere andre meninger.

  Men svine folk til, det er de gode til.

 44. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Tak for de klare ord:
  Suspender konventionerne!

  Hør på det produkserende arbejder folk og suspender konventionerne!, for vi har ikke mere råd til, at lønne det snakkende folk i takt med, at vi bliver undermineret af en islamisk ideologi, som heller ikke vil bidrage til landets produktive sammenhæng.
  – og heller ej vil, at vort land og folk skal bestå, med de goder, friheder og ligheder vi har oparbejdet for vore efterkommere!

  Og ej heller skal vi høre på DA/DI med ligesindede, som gennem årtier har fået statshjælp og -støtte, men selv scorede kassen og nu vil have mere, i form af løndumping, gennem konventionerne!

  Både det snakkende folk, DA, DI og de´ på borgen, inkl. deres ansatte og lobbyister, med journalister, er meget snart selv på spanden/skudkornet, hvis ikke vi får lukket hermetisk af, for den udefra kommende islamiske ideologi, hvis støtter mere end nogen og noget andet, underminnerer vor fælles opbyggede veldærdsstat og friheden for vore kæres fremtid!

  “Ideologien isalm er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som nazismen.” Den massive indvandring af isalmister her til Danmark er det mest ødelæggende, det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”
  Ja, og på alle områder er den underminerende for vort samfund; både socialt, kulturelt, økonomisk og demokratisk!

  Jeg beder inderligt vore valgte på Borgen, at lytte til det danske folk, hvor de er flest*, eller udskrive valg, om at suspendere konventionerne og alt andet, som truer vore indre anliggender med lignende ideologier.

  * hertil bør de ikke blot læse overskrifter, men også give sig tid til, at læse folkets kommentarer, til det som skrives!!!

 45. Af P. Torbensen

  -

  Ja suspender konventionerne der er fra en tid lige efter 2-verdenskrig,hvor nye grænser i Europa blev dannet som konsekvens af krigen-har intet med nutidens problemer-intet.

  Her fra Rusland-sådan. https://www.youtube.com/watch?v=G2a6-1UD1kI

 46. Af Maibritt S. Carstens

  -

  Ps;
  * hertil bør de (politikkerene) ikke blot læse overskrifter, men også give sig tid til, at læse folkets kommentarer, til det som skrives!!!

  Ja, som i kommentarsporene her berlingske, på jyllandsposten, ekstrabladet, bt, tvstationerne og hvor folket ellers melder sig IMELLEM valgperioderne!

  Jeg, og sikkert også rigtig mange andre, har den utillidsskabende følelse af, at de valgte på Borgen kun får serveret det udvalg af overskrifter, som passer i deres osteklokke og kun lætter på hullerne til denne, med falske løfter for pøblen, når taburetten vakler forud for et valg.

  Eller e´r det virkelig sådan, at de ski… os et stykke både for og bag og kun bruger os som nyttige idioter til deres internationale retretejob?

 47. Af P. Torbensen

  -

  Så lige lidt her om fædrelandskærlighed og ikke alt den vestlige tøse mentalitet, her hvor
  mænd er mænd og kvinder,kvinder-Serie 1 i 12 afsnit og serie 2 i 11 afsnit. og i har godt af,at se en verden fra et andet perspektiv end den sædvanlige dosis vestlige søvn medicin.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xzl4FW7Hu-E

 48. Af Jens Hansen

  -

  Af Flemming Lau – 27. maj 2016 15:33
  “Man slår ikke 3000 amerikanere ihjel på amerikansk jord ved terror uden at der kommer til at ske voldsomme omvæltninger i “donorlandene”

  Hvilke omvæltninger er der sket i “donorlandet” Saudi Arabien?
  Vesten bakker stadigvæk fuldt op om dette land.
  Som nu er donorland for IS.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Ikke en eneste af de ca 20 000 spontan flygtninge,der v.h.a. menneskesmuglere ankom til Danmark 2015 er reelle flygtninge efter min mening. Alligevel får 85% af dem opholdstilladelse. Til Japan kom 5000 og kun 10% fik opholdstilladelse. Saudiarabien har taget ialt 49 af deres Islamiske “brødre” til sig.

  Flygtninge konvention blev ratificeret af vort repræsentative demokrati efter anden verdenskrig krig i en for danskernes, europæisk forståelses ramme, for et afrikansk lands, afrikansk forståelses ramme, ditto Arabien, Asien, Amerika etc…..Ånden i FN’s flygtninge lov har aldrig været at såkaldte flygtninge fra fx Afghanistan kunne passere flere sikre lande, for at “asyl shoppe” i Norden.
  Det er simpelthen “kriminelt” misbrug.

  Tænk lige over FN’s kvoteflygtninge der i årevis har siddet i kø, for engang om muligt at komme i betragtning, til at kunne komme til et land der ville tage imod dem og give dem en beskeden “fremtid” . Danmark tager årligt 500 af disse kvote flygtninge, men sideløbende vælter der 40 gange så mange “gøgeunger” ind over vore grænser. Absurd !

 50. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt her, hvordan flygtningekonventionen (Arveprins Knuds konvention) blev vedtaget. Et langt skriv, men værd at læse.

  http://www.thedodo.info/Dronte%203/Dron0307.htm

Kommentarer er lukket.