Vesten og ”demokratiets krise”

Af Kasper Støvring 116

 

 

Berlingske indleder med dagens interview med kulturminister Bertel Haarder en ny serie om ”demokratiets krise”. Den krise skyldes angivelig, at den vestligt formede, liberale verdensorden, som Francis Fukuyama profeterede efter Murens fald, ikke synes at have fremtiden for sig. Der anføres mange vidnesbyrd, også inden for den vestlige orden, ikke mindst de tre, som den amerikanske kommentator Anne Applebaum har talt om: Brexit og fremgangen for Trump i USA og højrenationale partier som Front National i Frankrig.

 

Det er et tema, jeg selv har skrevet om i en ti års tid nu med min kritik af den vestlige universalisme og mit forsøg på at forstå den kulturelle revitalisering, der finder sted i bl.a. Kina, Singapore, den arabiske verden, Rusland og Tyrkiet. Hvad angår Tyrkiet bekræfter Erdogans seneste fremfærd min tese.

 

Lad mig lufte mine tanker endnu en gang, men denne gang ved at se nærmere på den blodige anerkendelseskamp.

 

Først: Hvorfor har vi i Vesten så vanskelig ved at forstå den nye verdensorden? Hvorfor kommer det som et chok, at Resten ikke ønsker at blive som Vesten, og hvorfor denne succes for højrefløjen i Vesten? For den gode kulturministers forklaring – at det skyldes et knæfald for demogager – er ikke en tilstrækkelig god forklaring.

 

Lad mig i stedet give nogle andre svar. Det første kan læses på side et i Psykologiens ABC og kerneordet er ”projicering”: Vi tillægger andre folkeslag vores egne værdier, vi ser kun os selv i andre, vi tror, at andre er, eller gerne vil blive, ligesom os. Fejlvurderingen af det arabiske forår skyldtes ikke mindst, at vi kun hørte om og journalister kun talte med de unge, sekulære, liberale og engelsktalende demonstranter på Tahrir-pladsen. Men de udgør kun en meget lille del af befolkningen.

 

Den anden årsag er mere kompleks og har at gøre med en forkert forståelse af historien og dens dynamikker. Mange vestlige analytikere er elever af Francis Fukuyama, der selv var elev af den tyske filosof Hegel. Fukuyamas hegelske historieforståelse er universalistisk og teleologisk; den antager ét drivende princip i historien, der med nødvendighed vil lede frem til en bestemt sluttilstand, nemlig det liberale demokrati. Historien er en lineær, fremadskridende proces, og for enden troner Vesten; alle andre civilisationer udgør blot stationer på denne slidsomme vej mod endemålet. Men de skal nok nå derhen, det er også bedst for dem selv, og de civilisationer, der modarbejder udviklingen, stamper imod brodden.

 

Historiens logik er netop kampen for anerkendelse, der fører til lighed mellem individer. Allerede Hegel fandt, i sin berømte herre og slave-dialektik, at slaven naturligvis er utilfreds med herrens manglende anerkendelse, men også herren er i længden utilfreds med blot at modtage slavens anerkendelse. Begge ønsker at blive anerkendt af ligemænd. Denne anerkendelseskamp driver historien frem og fremtvinger de store borgerlige revolutioner og den gradvise realisering af den universelle, homogene retsstat, der ikke gør forskel på borgerne, men netop bygger på menneskerettighederne: Hvor alle mennesker anerkendes som lige meget værd, som ligeværdige, alene ved at være menneske.

 

Men denne model rummer en række fejlantagelser. Den første har at gøre med den iboende determinisme: Historien er ikke en forudsigelig, lineær proces, der med nødvendighed fører frem mod et bestemt endemål, ja, der findes slet ikke nogen universalhistorie i bestemt form ental; der findes snarere en lang række forskellige historier, der er cykliske i deres form. Enhver civilisation har karakter af en cyklisk bølgebevægelse: Den fødes, spirer, modnes, blomstrer og visner siden for så enten eller genoplomstre eller dø ud. Således kan også Vesten med dets liberale demokrati gå under i tidens malstrøm – som et ly for natten jo også bliver forladt.

 

Hegels herre/slave-dialektik har også den anden fejl, at anerkendelseskampen jo slet ikke behøver at standse ved det egalitære demokrati, altså ved den universelle lighed, for det kan meget vel være, at lighed i længden slet ikke er tilfredsstillende for hovedparten af mennesker. Den utilfredshed, der kan opstå, er ikke en utilfredshed med den manglende udbredelse af demokratiet, men tværtimod en utilfredshed med selve demokratiet. Mennesker vil nemlig være besjælet af en trang til at hævde sig som noget andet, som noget mere og bedre end andre.

 

Faktisk lader Fukuyama denne mulighed stå åben i sit i øvrigt fremragende værk Historiens afslutning og det sidste menneske. Det sidste menneske er det menneske, der opstår ved historiens afslutning: Det magelige menneske, der ikke længer stræber, det menneske, der ikke længere er villig til at sætte livet på spil i blodige anerkendelseskampe. Det første menneske, derimod, kæmper symbolske kampe for immaterielle værdier, for æren og værdigheden, og viser sig villig til at demonstrere sit menneskeværd netop ved at hæve sig op over naturtilstanden og den blotte selvopholdelse. De første mennesker vil kunne starte historien igen, skriver Fukuyama, og det er præcis, hvad vi ser i den nye verdensorden. Lad os derfor se lidt nærmere på den proces.

 

Det er ikke den venstreorienterede, egalitære kritik af det liberale demokrati, der har fremtiden for sig, som Fukuyama korrekt spåede i sit værk, men derimod kritikken fra højre. Det er ikke Marx, men Nietzsche, man bør lytte til, hvis det liberale demokrati skal korrigere sig selv for at kunne bevares. Nietzsche påkaldes i bogens afsluttende kapitler, fordi Nietzsche bedre end nogen anden påviste, at anerkendelsens kvalitet er vigtigere end dens universalitet, som det hedder.

 

Den trang, der ligger i mennesket til at hævde sig som noget bedre, at blive anerkendt som mere værdifuld end andre, gælder ikke kun individet selv, men især på gruppeniveau. Det er fællesskabet omkring familie, etnicitet, religion, nation eller civilisation, der frem for alt betyder noget, og ad den vej kan vi pludselig forklare og forstå opbakningen til illiberale regimer. Men vi kan også forstå utilfredsheden med multikulturalismen forstået som ligestillingen af alle kulturer inden for én stat.

 

Ulighed er med andre ord også en basal menneskelig drivkraft. For den abstrakte anerkendelse, der uden videre gives til alle, blot fordi de er mennesker, er ikke meget værd. En gruppes præstationer, tro, slægtskabsforbindelser og tilhørsforhold – altså kulturel identitet – er altafgørende. Man er stolt af sit eget og ønsker at forsvare det. ”Thymos” var Platons ord for denne del af personligheden, der tilskriver mennesker værdi. Mennesker ønsker ikke kun materiel tryghed; følelser som stolthed over at blive anerkendt for sin særlige kultur, vrede over ikke at blive det og skam over, at man ikke selv lever op til sin egen værdighed er elementære drivkræfter.

 

Thymos forklarer bedre end socio-økonomiske modeller fænomener som terror, Muhammedkrise, Breivik, Islamisk Stat og – positivt – ytringsfrihedsforkæmperes og dissidenters virke samt kulturel genbekræftelse. Religiøs og national vækkelse var ganske vist med i Fukuyamas kalkule, men få har indset rækkevidden af de thymotiske passioner. Heller ikke Fukuyama selv.

 

Mit bud er, at Vesten forbliver liberaldemokratisk. Men det kræver, at vi korrigerer vores orden og indoptager de nye højrestrømninger. Hen ad vejen bliver vi imidlertid nødt til at gøre ting, som ikke er ”liberale” i den almindelige betydning af det ord. Men det ved kulturministeren nok godt, for som han siger i dagens interview:

 

”Som integrationsminister måtte jeg ofte erkende, at det ikke var noget særligt liberalt job; at skulle forhindre folk i at få familiesammenføring, hvis ikke de opfyldte 24-årsreglen eller tilknytningskravet,« […] »Men jeg har tit sagt til mine partifæller, at visse ting er så vigtige, at de ikke kan være liberale. For eksempel børneopdragelse, ægteskab, grænsekontrol. Intet af det er særligt liberalt. Mange af de virkelig vigtige ting er ikke liberale.”

 

116 kommentarer RSS

 1. Af Peder Lorenz Brønner

  -

  Er langt henad vejen enig, dog tror jeg ikke på det liberale i Europa, det nationale vil vinde frem og EU vil blive minimaliseret

 2. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Fint indlæg.
  Verden som helhed ønsker ikke vestens værdier. De liberale ser med vantro på dette faktum og søger med alle former for oversprings tiltag, at favne så meget, at de intet favner og derved mister de jordforbindelsen!

 3. Af thomas larsen

  -

  Jeg synes at du glemmer Nietzsches had til kristendommen. Og Nietzsche uden kristendom er Hitler. Men det passer ganske godt med resten af hvad du har skrevet og i øvrigt mener

 4. Af Gert Hansen

  -

  Er enig med Kasper Støvring.

  Desuden er det svært ved at se en fremtid, på længere sigt, for en europæisk befolkning der åbenbart har i side at uddø, idet dens TFR ligger langt under reproduktion niveau. Alt andet lige, er det således kun et spørgsmål om tid, før de etniske europæere vil være uddøde.

  I betragtning af at mange af de tilvandrede/tilvandrende ‘erstatninger’ for etniske europæere ikke deler de sekulære og/eller liberale og/eller demokratiske principper der har kendetegnet Vesteuropa i nyere tid, er det ikke svært at bevare pessimismen, for nu at udtrykke det på den måde.

  Den ‘vestlige universalisme’ Støvring omtaler, kan kun betegnes som naiv og provinsiel, hvilket vist også er gået op for de fleste nu. Det der imidlertid kan undre er, hvorfor de fleste toneangivende vesteuropæiske politiske ledere, og andre fra eliten, stædigt fastholder kursen, som senest oplevet hos fru Merkel,

 5. Af Gert Olesen

  -

  Vores demokratier er blevet udhulede af middelmådige, uansvarlige, pjattede, korrupte og totalitært tænkende politikere, og derfor virker vores demokratier efterhånden mest som skin-demokratier. Der regeres ikke længere til gavn for borgerne, men til gavn for særinteresser og små “elitære” kliker. Politikere som merkel, løkke og dem i EU-toppen er arrogante, selvfede og verdensfjerne, og de er ikke optaget af at tjene deres lande og borgere bedst muligt.

 6. Af Gert Olesen

  -

  Resultatet er skandaler og vanvidsprojekter på samlebånd. Kun på skrømt forsvarer nomenklaturaen/”eliten” vores kultur og civilisation mod terror, barbari og undergang.

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Kasper, blot lige nu et lille spørgsmål: Hvordan kan Francis Fukuyama, født 1952 være elev af Hegel, død 1831? Med elev forbinder jeg noget lidt mere personligt end, at man har studeret en afdød. Jeg ved, hvem jeg er elev af, og hvem han var elev af, og hvem hans professor var elev af. Det er udmærket, men jeg er kun elev af den sidste i linjen før migselv.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Hvis den nuværende udvikling fortsætter, så har hverken den vestlige civilisation eller den vestlige form for demokrat nogen fremtid.

  For så bliver først demokratiet fortrængt af islamisk styre og derpå går den vestlige civilisation til grunde i strømme af blod når muslimerne slagter de kristne, som måtte have overlevet så længe.

  Og hvorfor vil den udvikling ske? Det vil den fordi vore politikere er forblændede af nogle stærkt forældede, gulnede lapper papir med FNs logo på og fordi europæerne tilsyneladende ikke længere finder deres kultur værd at kæmpe for.

  Gjorde de det, satte de sig til væbnet modstand mod den muslimske invasion og de politikere, som orkestrerer den!

 9. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, du minder mig altså om en profet, der vandrede rundt i Jerusalems gader med en møllesten om halsen under den romerske belejring i 70 eft.Kr. Han havde kun et budskab: ‘Ve, Jerusalem! Ve, Jerusalem! og det for sig i dagevis indtil, en romersk blidekugle røg hen over muren og ramte ham i hovedet: “Ve….” og så fik man da fred for ham.

  Ærlig talt skal Kasper og alle de andre nok få ret med alle de hylehovedet, der render rundt på gade og råber, “Ve .. et eller andet!” men intet har at sætte op, som kunne ændre noget. Hvis hoben af dommedagsprofeter fik ret, skulle de jo være lykkelige; men det er de ikke: De har en mission: At hyle op. De har intet budskab ud over dette. De har ingen anvisning af, hvordan vi kommer videre: Kun død og ulykke er i deres pose.

  Ærlig talt, vi befinder os i en verden i krise. Som det rigtig er sagt, er det største problem det faldende fødselstal. Jamen, lad os så gøre noget ved det. Nogle vil forbyde abort og p-piller, men det er ingen løsning, kun en invitation til kriminalitet. Lad os i stedet forgylde dem, der får børn, jo flere, jo mere guld, så at sige. Barnefamilierne har det ved grød hårdt, slider og slæber. Det gjorde vi også i min tid, men der var ikke så meget valg. Men hvis man vil ændre på det, så er det faktisk her, at man skulle starte.

  Resten af hyleriet er netop: Hyleri. Vi er borgere i en verden, der overgår alt, hvad der tidligere har fandtes. På alle punkter har den vestlige civilisation været alle andre overlegne. Nu lyder det bare som, at dommedagsprofeter som Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 1918-22, skal have ret. Der er ellers gået 100 år siden, han skrev den, og vi er stadig her.

  Amerikanerne har vist i øvrigt ikke det lave fødselstal som hos os. Det er måske hispanoerne, der holder det oppe; men de er vist ikke ved at uddø. Får vi det ikke vendt hos os, ja, så er det spørgsmålet, hvem der overtager byttet. De proverbielle muslimske bødler behøver såmænd ikke gøre noget aktivt: Det kommer af sig selv.

 10. Af J Nielsen

  -

  “Historien er ikke en forudsigelig, lineær proces, der med nødvendighed fører frem mod et bestemt endemål, ja, der findes slet ikke nogen universalhistorie i bestemt form ental; der findes snarere en lang række forskellige historier, der er cykliske i deres form.”

  Ikke cyklisk såvidt jeg kan se. Ingen samfund vender tilbage til udgangspunktet for derpå at begynde forfra. For udviklingen bliver husket, og menneskelige relationer er irreversible. Så hver eneste næste gang er udgangspunktet et andet.

  Historien går i spiraler …

 11. Af Frederik Christiansen

  -

  Det er for mig blevet meget klart og tydeligt at NPL mest deltager i debatterne som lobbyist, betalt eller selvbestaltet, for EU, for partiet R og for indvandringsindustrien. Det vrimler frem med halve/kvarte sandheder og med historier fra oldtiden mv. der ikke mere er særlig aktuelle eller relevante. Sproget er normalt poleret, men der kan også været meget nedladende omtaler af bloggere der ikke er enige med NPL. Og een ting er soleklar: Masse indstrømningen af kulturfremmede, den faldende velfærd og sikkerhed, og den fremadskridende islamisering, bekymrer ikke NPL det mindste.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  REDERIK CHRISTIANSEN, velkommen i flokken af hylehoveder. Har du et eneste positiv programpunkt. Nej, jeg er ikke lobbyist, men jeg tør sætte mit navn ind bag det, jeg skriver. Måske du gør det samme. Og der er nogle, der selv på dette usle sted må og skal sige fra, når I starter.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  REDERIK CHRISTIANSEN, i øvrigt, hvad var jeg lobbyist for o mit indlæg ovenfor, for det er vel det, du forholder dig til? At der skal betales, så unge mennesker kan få flere børn? Er det særlig radikalt. DF og de andre nationalegoistiske partier burde jo have fået den idé for længst; men de får ingen ideer, de hyler alene op.

 14. Af Rikke Nielsen

  -

  Kasper Støvring, jeg mener, at jo mere det nationale vinder frem, des større sandsynlighed har vi for krig.
  Ved ikke om det kun er mig, der kan se, at forslag/propaganda om koncentrationslejre for muslimer og/eller deportation af samme er pre-WWII-retorik.

 15. Af Niels Ulstrup

  -

  Frederik christiansen skulle du ikke bare gå på biblioteket og få lidt kundskab og viden
  Og kom så igen når du bliver klogere

 16. Af Flemmimg Lau

  -

  Valget burde være enkelt. Enten Frihed, lighed og broderskab eller slaveri, forskel og ondskab !

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMIMG LAU, ja, valget burde være enkelt, men ikke det valg som så mange ønsker til fordel for lige netop det, du afskyr.

 18. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Hvis vi skal forgylde folk for at få børn, så skal muslimerne undtages fra reglen.

  Diskrimination eller ej.

  De formerer sig rigeligt i forvejen.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels, når Kasper ser i sit filter, kan det være, at han finder mit svar til dig frem. Vi er ikke så uenige, som du måske forventer.

 20. Af Flemming Lau

  -

  NP Lemche.
  Nej ! Det er jo lige det.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt vil mere sofistikerede robotter og langt mere intelligent software overflødiggøre minimum en tredjedel af de jobs, vi kender idag. Tidshorisont ca 5-10-15 år. Jeg tror, vi er rigelig med indbyggere i Danmark allerede nu, til fremtidens jobmarked!

 22. Af Lars Kristensen

  -

  Det er vel nok trættende med denne Niels Peter Lemche som sidder i døgndrift og spammer på Berlingskes blogs med sine intetsigende indlæg. Nu senest om Francis Fukuyama og sin egen manglende evne til at læse indenad.

  Helt enig i en god gennemgang af tidens demaskering. Venter stadig på reaktioner fra de føderale over stordemonstrationen i Tyskland til fordel for Ergodan og nej den blev ikke holdt i Tyrkiet.

  Fra Østrig er der kommet nye målinger. Hofer står til 52 % og FPÖ med 35 % trods SPD/ÖVPs stramninger af asyllovgivningen. Følger man med i de tysksprogede medier er der dertil heftige forhandlinger med nabolandene om yderligere sikring af grænserne og i Serbien har utilfredse migranter sultestrejket.

  I Danmark er medierne mest fyldt med historier som de røde journalister finder på twitter eller Facebook hos deres røde venner. Shitstorms mod ikke-borgerlige fra den lukkede kreds er en nyhed i sig for dem.

  DF vil sikkert kræve stramninger til efteråret mod LAs krav om topskattelettelser, men selvom jeg går ind for en konsekvent udlændingepolitik har jeg svært ved, at se hvor der kan gøre mere.

  Måske skulle 24 års grænsen øges til 26 år. Jeg er mere tilhænger af reelle krav til nye statsborgere. Her skal der strammes massivt op så det kun er undtagelsen af folk med kultrfremmed baggrund kan få statsborgerskab.

  Det er på tide man træde ud af kolonihaven og tankegangen fra tiden fra Anker Jørgensen.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN, det var årsagen til at romerne ikke gik videre med dampkraften, som de kendte; men hvad skulle de så bruge slaverne til. Og igen, da dampkraften indførtes i den tidlige del af industrialiseringen, så frygtedes det, at de ville tage arbejdet fra folk. Det skete som bekendt ikke, så derfor er det en løs påstand, du kommer med. Alle tidligere erfaringer viser, at det tværtimod fører til et boom i beskæftigelsen.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  LARS KRISTENSEN, ja, det er ærgerligt, at du og dine ligemænd ikke kan få lukket kæften på mig. Så ville I have hele bloggen for jer selv, og det ville jo være dejligt. Der er dog adskillige andre på min linje, f.eks. flere af blogskriverne her for nylig. Så måske skulle du være taknemmelig for, at al jeres sniksnak kan få lov til at komme igennem.

  I skal sagtsusende mig ikke få lov til at få fri og uimodsagt lejlighed til jeres demagogiske sludder. Sml. Tom Jensens seneste blog.

 25. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  NPL

  Læs Asger Aamunds kronik forleden: Den muslimske masseindvandring vil føre til Vesteuropas undergang!!!: Ungarn og Tjekkiet har som de eneste fremsynede nationer netop afvist at tage imod en eneste muslimsk flygtning. Selv den tyske befolkning har nu indset at Merkel er en katastrofe og landsforræder !!

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så slutter vi for idag med et citat fra DRs artikel med chefen for Londons politi: “Vi vil ikke blive som dem, vi vil ikke hade, vi vil ikke lade os kue, og derfor vil de aldrig vinde.”

 27. Af Jørgen F.

  -

  ..det eneste morsomme er dog at de samme journalister, der finder deres historier og vinkler på twitter har den opfattelse at alle andre lever i en parallelverden – en pseudovirkelighed.

  Og det har de sådan set ret i – vi andre lever i den ubekvemme virkelighed hvor man slår sig hvis man falder.

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring,

  “Mit bud er, at Vesten forbliver liberaldemokratisk. Men det kræver, at vi korrigerer vores orden og indoptager de nye højrestrømninger.”

  Skrevet af en erklæret nationalkonservativ, der overhovedet ikke bryder sig om de liberale ideer, lyder det for mig, som om du nu har kastet håndklædet i ringen og har erkendt, at vi ikke vil udvikle os til et nationalkonservativt land. Som centrumvenstreorienteret kan det naturligvis kun glæde mig.

  Jeg tror heller ikke på, at nationalkonservatismen vil sejre. Det vil fortsat være socialliberale tanker, der vi dominere. Det store flertal herhjemme og i resten af Vesten vil kæmpe med næb og kløer for de velfærdsgoder, som vi – og især tidligere generationer- har kæmpet for skal. gælde alle. Dette, kombineret med ønsket om den enkeltes frihed til at skabe sig sin egen fremtid er den eneste farbare vej frem.

  Hovedideerne på de yderste fløje til højre og venstre er ren ønsketænkning, der ikke har nogen gang på jorden, selv om de konkurrende socialliberale partier i deres indbyrdes kampe, godt kan finde på at smide et par lunser til yderfløjene, for at få et parlamentarisk flertal.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Nyt våben mod Daesh “Humor” fra Marseille!
  “Her i byen, når Daesh ikke langt i lastbil, med alle de ulovligt parkerede biler !
  Daesh er sk… sure. Berlingske forside!

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Frederik Christiansen

  “Det er for mig blevet meget klart og tydeligt at NPL mest deltager i debatterne som lobbyist, betalt eller selvbestaltet, for EU, for partiet R og for indvandringsindustrien.”

  Jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at du bruger berlingske blog til at reklamerer for din paranoia.

  Har du slet ingen kommentarer til Kasper Støvrings indlæg?

 31. Af Jan Petersen

  -

  Læs feks denne artikel på DR.dk:

  “Fabrikker i Kina erstatter ni ud af ti arbejdere med robotter”
  https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/fabrikker-i-kina-erstatter-ni-ud-af-ti-arbejdere-med-robotter

  PS: Iøvrigt har jeg selv arbejdet med robotter de sidste 10 år, inden jeg gik på pension. Jeg har aldrig oplevet en robot, der skaber flere arbejdspladser, på nær de få eksperter der udvikler robotter. Hele ideen med robotter er jo at erstatte manuel arbejde med robotter!

 32. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Kasper Støvring: “kerneordet er ‘projicering’: Vi tillægger andre folkeslag vores egne værdier, vi ser kun os selv i andre, vi tror, at andre er, eller gerne vil blive, ligesom os.”

  Er du nu også sikker på det, Kasper?

  For hvis man sammenholder den tanke med den måde det højrenationale Danmark ser på muslimer, så kunne man jo få den tanke, at de blot projicerer deres egen personlighed over på muslimerne.

  Og den tanke er da slet ikke så rar, er den vel?

  PS: Jeg vil gerne minde om B’s regler for deltagelse på bloggen. Udsagn som “Du er landsforrædder” er næppe i overensstemmelse med disse regler.

 33. Af Niels Poulsen

  -

  Der er ingen tvivl om, at Kasper Støvring, med sin læsning af Francis Fukuyama og Samuel P. Huntington, er den i Danmark, som har leveret den mest overbevisende, konsistente og varige analyse af verdens tilstand og udvikling efter årtusindskiftet.

  Bare nogle få supplerende strøtanker:

  Jeg tror ikke mere på, at liberalismen vil overleve på sigt. Det bliver i hvert fald i en langt mere konservativ udgave. Det tyvende århundrede var unormalt århundrede. Ekstreme politiske ideologier sloges om verdensherredømmet. Til sidst var det kommunismen (socialismen) mod liberalismen. De levede af at være hinandens modsætninger, voksede sig store og mægtige, og da liberalismen vandt, skulle man have troet, at den ville have ædt resten af verden og have opnået verdensherredømme.

  Det skete bare ikke, selv om der stadig er gamle og nye koldkrigere, som håber på, at NATO og EU vil ekspandere i det uendelige og Vestens værdier vil blive universelle.

  I stedet for oplevede vi kulturenes genkomst, kulturene, som havde været fanger under de politiske ideologier. Og ja, det var ikke kun kommunismen, som undertrykte den oprindelige kristne kultur i øst: Liberalismen med dens materalisme undertrykte og undertrykker stadigvæk den kristne kultur i vest.

  Og her vil jeg komme med en lidt mere positiv fortolkning end det platoniske begreb thymos til at vestens oprindelige kultur, hovedsagelig den kristne, vil udkonkurrere liberalismen. (Jeg har svært ved at forbinde thymos med det milde nordiske sindelag). Og det er, at kulturen skaber fællesskab og mening. Mens liberalismen muligvis skaber rigdom og succes, men ellers kun ensomhed.

  Tænk på fiktive skikkelser som Mads Skjern og Charles Foster Kane, liberale idealskikkelser. De sidder til sidst alene i deres selfmade slotte og forretningsimperier. Fuld af sjælelig smerte. Rosebud. Mennesket er ikke en ø. De bånd, som kulturen (familie, religion og traditioner) binder individerne sammen i, er bedre end den i Vesten ellers så højt besungne frihed.

  Det er altså ikke kun vreden og ønsket om anerkendelse, som er drivkraften i individet, men også det fællesskab, den mening og ja, kærlighed, en fælles kultur giver.

  Så derfor tror jeg, at vi vil se en tilbagevenden til den oprindelige kristne kultur i Vesten, ligesom vi har set en tilbagevenden til den oprindelige islamiske kultur i Mellemøsten og Nordafrika (og blandt de tilvandrede til Vesten).

  Og det bekræfter Nietzsches forestilling om, at tiden er cyklisk: den evige genkomst.

  Og det er ikke kun Nietzsche, der har denne tanke blandt de forholdsvis moderne filosoffer. Også den kristne Kierkegaard (til trods for at tiden har et endemål i kristen forstand) er inde på det samme. “Gentagelsen” er i Heideggers fortolkning af Kierkegaard det at trække noget ud af traditionens dyb og gøre det levende igen. Der findes intet nyt. Det nye er blot det gamle eller fortrængte, som vender tilbage og genopstår. Ligesom naturen dør og genopstår gennem årstiderne, dør og genopstår kulturen tilsyneladende i al evighed.

  Den cykliske tidsopfattelse har også den fordel, at den er langt mere moralsk end Hegels lineære.

  For hvis man tænkte sig, at det liberale paradis en dag blev virkeliggjort på jord, så ville de, som ikke kom til at opleve det, altså alle vores forfædre, have levet liv, som var mindre værd end deres efterkommere. Den linære tidsopfattelse opstiller et falsk hierarki om, at fortiden er en ufuldkommen udgave af fremtiden.

  Den linære tid og forestilling om, at vi bevæger os mod bedre og bedre tilstande, er således i en eller anden grad umoralsk.

  Så er det i grunden ikke herligt: De politiske ideologier og forestillinger om utopiske samfund er døde. Kulturen er frisat og under genkomst. Historien og fortællingerne kan begynde igen.

 34. Af Anders Munch

  -

  Borgerkrig i hele Europa senest 2020. De svage vil dø eller bliver undertrykt, demokratier vil forsvinde og erstattes med fascisme. Det er naturens orden. Flertallet af danske mænd er for svage, de er kvinders kællinger. Stærke mænd vil ikke, kan ikke, i længden finde sig i denne tilstand. Spørgsmålet er kun, vil det være stærke hvide mænd, eller stærke brune mænd som indfører deres fascisme. Bliver det halvmånen eller hagekorset, som vil pryde diktatorens banner.

 35. Af Flemming Lau

  -

  Thomas H Jensen.
  Jeg tror faktisk at Støvring henviser til de venstreinternationale, der er chokeret over afvisningen af de vestlige værdier. De kritiske eller højrenationale, om man vil, er jo nok blevet mere realistiske af kulturmødet, hvor det har vist sig, at der er ringe eller ingen gensidighed, der er forudsætningen for at der kan bygges bro i en atmosfære af tillid og forsonlighed. Det har ” Gadens Akademi” lært dem.

 36. Af Lars Kristensen

  -

  Så er der bombeeksplosion i Kabul. . Igen er det vel “Vesten der bomber” og det er sikkert DFs skyld som alle de venstreorienterede vil påstå med backing opbakning fra eksperten Bonnichsen og Hr, Jens Rohde som vil afvise det har noget med i slam at gøre.

 37. Af jesper christensen

  -

  De gamle partier er ved at afskaffe demokratiet, velfærden og hjemlandet. Og de undergraver, tyranniserer, splitter og opløser utallige familier, til sorg og frustration for børn og forældre. Oveni igen støtter de besættelsen og islamiseringen af Danmark. Om kort tid kan velfærdsstaten være udskiftet med en fascistisk og tyrannisk bananstat.

 38. Af Lars Kristensen

  -

  Jeg tror ikke på mere liberalisme. Her i Danmark har den offentlige sektor den samme størrelse eller er endnu større end da Fogh Rasmussen kom til. Skatterne er ikke sænket, men lagt om.

  Über bliver jagtet af de røde med medierne i hælene og senest er det gået galt med ambulancekørslen under Bios.

  Det bliver i højere grad værdipolitik hvor S har erkendt man ikke kan lukke de 3. verden ind sammen med deres tilbagestående kulturer. Her til aften har der været skyderi i København ved en kaffebar – det lyder internt og er sikkert perler.

  I Tyskland kom der 40.000 Ergodantilhængere – der er givet en del tyrkere der er hjemme i Tyrkiet på sommerferie og ikke kunne deltage.

 39. Af Frederik Christiansen

  -

  Nu er merkel i gang med et stort, unødvendigt og dødsensfarligt eksperiment med det tyske folks kultur, velstand, sikkerhed og fremtid. Og løkke eksperimenterer også, bare med det danske folks fremtid. Hvem har givet dem mandat til det?? Hvad bilder de sig egentlig ind?

 40. Af Frederik Christiansen

  -

  Begge lægger op til at afskaffe freden og velfærden i deres lande. Er det lovligt eller kriminelt??

 41. Af r. vangkilde

  -

  DEMOKRATIET ER FALLIT ! – det handler om den uliberale høje skat på arbejde, og gratis velfærd til alle, der tager livet af vestens konkurrence evne med høje sociale omkostninger. Vestens demokrati er i mindretal på den globale scene, selv i Kina har man liberal selv forsørgelse,
  hvor stats apparatet tager sig af den overordnede styring med vækst og lave energi priser, samt ro, stabilitet og hård arbejde , hvor pengene forbliver i borgernes lommer.
  ELLER sagt på en anden måde! – når prisen på beskæftigelse kun er 10.kr på den globale scene,
  så tiltrækker det alt produktion , vækst og investeringer, som politikerne må forholde sig til.

 42. Af jørgen mikkelsen

  -

  Diverse netaviser fortæller nu om overfalds-terror rettet mod både svenske og danske piger/kvinder – – på daglig basis. Der er adskellige overfald hver eneste dag. Se snaph, 180g og den korte mv.

 43. Af Peder Pedersen

  -

  Niels Poulsen 22:54 har skrevet det mest forvrøvlede indlæg, jeg i mine dage har læst. At han sætter kristendom og liberalisme op som to modsætninger, viser at hans verden ikke er denne men pur tankespind.

  Essensen i liberal tankegang har altid været, den kan antage mange former og kommer ikke til at dø, da den i bund og grund handler om menneskers virkelyst og skabertrang. Som isme blev den i en af sine former defineret af en moralfilosof, og flere af verdens største tænkere gik i hans fodspor. Det har ikke noget med radikale Lise Nørgaards Matador-serie at gøre, hendes personer er fiktive og skåret over dansk films sædvanlige læst, der giver rigelig statsstøtte til alt, hvad der latterliggør dygtighed. Den konservative familie Varnæs er indbegrebet af fjogethed, tomhed og tilbagegang.

  Det er snart på tide, at de sværmeriske politiske mennesker, der kalder sig nationalkonservative, definerer hvad de står for, så at det hele ikke ender i forloren skabagtighed og nyttesløst drømmeri- På de sidste har de hædret en af deres egne, der valgte at forlade livet i tidlig alder, fordi det ikke var godt nok. Noget tyder på. at der ikke er meget at leve på i den isme. Der er intet modsætningsforhold mellem virkelyst og kristendom.

 44. Af Ulf Timmermann

  -

  I lider af den enorme svaghed, at hvis det ikke til stadighed lykkes Jer at udbrede Jeres “værdier”, Jeres “universalisme”, gerne med Djævlens vold og magt, så mister i troen på dem indadtil. Der er tale om en “lovmæssighed”. Af den psykologiske slags. Bekræft mig eller jeg dør.

 45. Af Michael Vestergaard

  -

  Ønsker danskerne at ruinere og ødelægge deres eget land og at begå kollektivt selvmord? Der er nu tre rødradikale partier, “alternativet”, liberal alliance og de radikale, og så er der den blodrøde enhedsliste. Hertil kommer V, K, S og SF der er halvrøde og skabsradikale. Og fyldt med politikere der er ligeglade med fædrelandet og de fem millioner almindelige danskere. Det er vel derfor de importerer hundredtusindvis af krævende migranter, kriminelle typer og potentielle terrorister fra Afrika og Arabien.

  Kommunisterne er, sammen med islamisterne, verdensrekordholdere i massemord. Over 100 millioner mennesker har de myrdet og udryddet. Alligevel stemmer mange naive danskere på de kriminelle blod- eller halvrøde socialister. Selvom historiske erfaringer fra snesevis af lande viser at rød og totalitær politik er vejen til elendighed, vanvid, rædsler og massedød.

  Men selvfølgelig, de røde partier og DR-medierne har sørget for at de danske skoleelever er blevet uvidende og historieløse, og for at radio-lytterne og TV-seerne fordummes og vildledes året rundt. Og det er jo opskriften på nedtur, katastrofe, død og undergang.

  Borgen er et moralsk, kulturelt og intellektuelt fallitbo. Intet mindre. Kan Danmark overleve som et fredeligt og civiliseret land bare 5 eller 10 år endnu?

 46. Af Uffe Staulund

  -

  Den vestlige livsstil er ved at uddø, det er med vidtåbne øjne, at vi uddør. Vore Politikere tror, at vi kun kan frelses ved forbud, konventioner og internationale alliancer.

  Set fra månen, så har der været dødscykluser på jorden, så længe man kan registrer det tilbage.

  Nu er jordens befolkning i vildrede om, hvorledes ‘man’ bjerger sig.

  Jordens befolkning skal springe fra isflade til isflade. Det politikeren skændes om er om isfladen hedder økologi, socialisme, islam, liberalisme eller noget helt sjette.

  Inden den isflade man har valgt smelter, rager man til sig, så man har noget at stå i mod med. Det har man altid gjort, og vil fortsætte indtil isfladen er smeltet, og når den gør det, så vil det altid være de andres skyld.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  PEDER PEDERSEN, Hvis du går de forskellige blogs igennem her til morgen, er det slående, hvorledes ‘alle djævle myldrer frem’. Udsagnene er nærmest enslydende, og budskabet er det sædvanlige.

  Men ligesom repræsentanterne for deres moderparti kan de kun kritisere, men har ingen relevante, dvs. gennemførlige, forslag at komme med. Det er rent ordskvalder. Hvor mange de egentlig er, er umuligt at sige, for i indhold og mht. tekst er de nærmest enslydende.

  Tom Jensen må have erkendt det og synes at have lukket for indlæg på sin blog, som jo givetvis heller ikke har mange tilhængere i denne flok.

 48. Af Klaus F

  -

  Kulturministeren udtrykker præcist den vesteuropæiske filosofiske fatale misforståelse ved liberalt demokrati:”…det ikke var noget særligt liberalt job; at skulle forhindre folk i at få familiesammenføring,..”

  Det drejer sig ganske enkelt om at beskytte det liberale vestlige demokrati mod, at antiliberale kræfter overtager magten.

  I Østeuropa har man lært lektien af deres nyeste historie om den røde hærs invasion og de kommunistiske kup efter 2. verdenskrig. Man ønsker ikke en tilsvarende invasion gentaget – nu anført af en hær af antiliberale muslimer. I Vesteuropa famler man derimod intellektuelt forvirret rundt i nazi-forskrækkelse og er gået åndelig død og er aldrig kommet videre. Det er vestens nenesis for at vinde den kolde krig uden nogen indsats.

  Filosofisk bunder det i, at den lange række af filosoffer har tænkt rationelt som det basale grundlag for al vestlig tankegang og udvikling. Men verden – heller ikke den samfundssociale og filosofiske verden – er ikke rationel i sin natur. Al rationaliteten trækkes rundt omkring paradokset, som dog mestendels ignoreres, fordi det ikke passer ind i det store, fine, rationelle system. Ligesom de sorte huller i galaksernes centrum danner mærkelige diskontinuiteter i universet.

  Paradokset er, at det det liberale demokrati ikke kan være universelt liberale, og dermed åbne sig liberalt for antiliberale bevægelser til at overtage magten. Paradokset hedder også, at man ikke kan bekæmpe intolerance med tolerance, og derfor bliver nødt til at bekæmpe intolerance med intolerance for at bevare tolerance. I praksis bør det liberale have et antiliberalt selvforsvar for at kunne overleve som liberal.

  Østeuropa og det demokratiske højre i vesten har forstået dette, og vil derfor sætte en stopper for at den antiliberale og antidemokratiske bevægelse, islam, får for meget magt.

  Vestens venstrefløj sejler derimod stadig rundt i en gammelkommunistisk antiliberal vildfarelse, at borgerlige demokratiske bevægelser til højre for dem selv er deres egentlige modstandere, der i virkeligheden er maskerede fascister og nazister. Psykologisk er Vesten venstrefløj nærmest som besat af denne projection og er derfor håbløse, hvilket de godt ved.

 49. Af chris barnett

  -

  Det kan godt være at vi i vesten liver ikke under tyranner og at det kaldes demokrati men i bund og grund er det penge,våben og magt,styret af en flok politiker og lobbyister.Agurker må ikke være bøjet og et hævn af dumme lov til beholde os dumme mens vi bare for love at stemme om et eller andet dumme pakke og lappe og ja politiske parti.Jamen som Churchell sagede:det er det bedste vi har.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Tænk på fiktive skikkelser som Mads Skjern og Charles Foster Kane, liberale idealskikkelser. De sidder til sidst alene i deres selfmade slotte og forretningsimperier. Fuld af sjælelig smerte. Rosebud. Mennesket er ikke en ø. “.

  Idealskikkelser for hvem? De fleste liberale vil nok betragte disse fiktive personer som reaktionære liberale. Du kan dog have ret i, at en del danske liberale kan se op til typer som Stein Bagger – indtil de erkender, at han er en kriminel egotripper.

  Jeg tror, at din opsplitning i kommunisme (socialisme), liberalisme og konservatisme kun kan bruges til at beskrive en politisk retning. I virkelighedens verden er de politiske strømninger og partier en ’syndig’ blanding. Eksempelvis Dansk Folkeparti, som er nationalkonservativt, en smule liberalt og tættest på Enhedslisten, når det gælder velfærdspolitikken (for hvide danskere).

  Og det er en socialliberal politik, flertallet af danskere går ind for.

  Og man behøver ikke være nationalkonservativ for at holde af Danmarks Radios Pigekor, der synger sange fra vores sangskat. 🙂

Kommentarer er lukket.