Justitsministeren forklaret

Af Kasper Støvring 105

 

 

Professor emeritus Ole P. Christensen skrev om justitsminister Søren Pinds seneste indlæg, at hans sprog var dårligt og hans diagnose af terror uklar. Ministeren gør det nemlig ikke klart, hvem det er, vi er i krig med. For han tør ikke tale rent ud om islam.

 

Man burde lave en stilistisk og ideologikritisk analyse af justitsministerens forskellige indlæg, sådan som bl.a. Rune Selsing har været inde på i denne retoriske analyse.

 

Lad os uddybe denne analyse, for det kan måske forklare ministerens egentlige bevæggrunde. Karakteristisk for Sørens Pinds retoriske appelform er anvendelsen af patos, og hans udsagn er som regel holdt i et abstrakt leje. ”Min generations krig” hedder det om kampen imod den islamiske terrorisme; vi kæmper imod ”mørket”, mod ukontrollable ”kræfter”; ministeren ønsker at bekæmpe ”et monster”. Osv.

 

Sproget er, foruden stærkt patosladet, af og til meningsløst (”vi ser fløjene forskubbe sig parallelt”), men ofte diffust: Det mystificerer læserens bevidsthed og måske også Pinds egen, og det er, som Christensen påpeger, ikke betryggende, når nu Pind er øverste chef for efterretningstjenesten, der skal sørge for vores sikkerhed.

 

Retorikken tjener ydermere til at afpolitisere. Den foregår i det moralske, eksistentielle, ja, mytiske register, dvs. den har sjældent at gøre med de aktuelle og konkret foreliggende samfundsproblemer, der kalder på politisk handling. Og det vil jo sige tiltag imod al den vold og terror, som vi oplever så meget af for tiden, og som regeringen, før den kom i regering, havde så mange gode forslag til at bekæmpe: grænsebevogtning, opsigelse af konventioner, udvisninger, værn om statsborgerskab, fintmaskede pointsystemer og meget andet.

 

Altså alt det, politikerne burde gøre, for Pind og regeringen er politikere, dvs. tjenere, og de skal først og fremmest tjene danskerne, ikke verden. Det er danskernes sikkerhed, Pind bør bekymre sig om, ikke at pleje sin egen humanitære følsomhed med sukkersød sentimentalitet, tyk patos og rørstrømske falbelader.

 

Alt dette – hensynet til danske borgere nu og her – forsvinder i ministerens universalistiske, almenmenneskelige og ahistoriske retorik, der er fyldt med et klichepræget billedsprog. Det er et sprog, der sømmer sig for (spekulative) filosoffer og (dårlige) digtere. Men når man er politiker, pådrager man sig kritik.

 

Ved at afpolitisere fordunkler Pind ikke bare tanken, men hans eget ansvar mistes også af syne. Det bliver til gengæld åbenlyst, at ministerens egentlige dagsorden er at kritisere regeringens kritikere, der har påpeget regeringens handlingslammelse. ”De ikke-velforvarede smitter hinanden og skaber dyb bekymring og sine steder panik”, skriver Pind advarende.

 

Andre gange efterlades man decideret mystificeret. Pind skriver f.eks., ”at de danske asyltal nu er lavere end i flere år.” Men igen får vi ingen forklaring, i hvert fald ikke en god forklaring, for de lave tal skyldes jo primært, at migranternes foretrukne rute er lukket af netop de Balkanlande, der ellers var udsat for fordømmelse for deres inhumanitet, og at Østrig i praksis har suspenderet flygtningekonventionen. Altså gjort det, regeringen ikke vil. I stedet tilbyder ministeren abstrakte løsninger, som man kan lægge i, hvad man vil. Krisen skal, skriver Pind, besvares ”med kultur og ånd. Og med frihed og demokrati.”

 

I Pinds indlæg finder vi også en del stråmænd. Han advarer imod ”at vi ikke endnu en gang – i denne tredje bølge af ekstremisme, startende med kommunisme over nazisme til det, man må kalde islamisme plus – falder for påstanden om den stærke mand eller kvinde, der kan løse det hele med et fingerknips.” Som om kritikerne kalder på en stærk mand, en ny Hitler?

 

Det er et typisk associationstrick. Pind skrev tilsvarende i sidste måned, at Katrine Winkel Holm, en af Pinds fremmeste kritikere, mente, at man skulle internere op mod 270.000 muslimer. Pind er ligeledes berygtet for at antyde, at Trykkefrihedsselskabet ønsker, at togvogne med fordrevne fremmede skal køre igen (husk nu Holocaust!).

 

Justitsministeren søger også at bortrelativere migrationskrisen ved at tale om ”kompleksiteten”: ”Oven i dette forskubber fløjene sig og gør de enkle sandheder mere komplekse. Det er kommet frem, at angrebet i Bayern var højreradikalt i sin natur.” Men den iraner, der myrdede indvandrere i München, er jo blot endnu et eksempel på, at Europa importerer Mellemøstens konflikter. Det har altså også at gøre med den katastrofale indvandring, akkurat som islamismen.

 

Det er i øvrigt ikke en ny konflikt, vi ser her, for nazismen er ikke en upopulær ideologi i Mellemøsten, Mein Kampf storsælger som bekendt i regionen, og det etniske, ofte racistisk baserede fjendskab mellem grupperne er velkendt, bl.a. mellem perserne, araberne, afrikanerne og tyrkerne indbyrdes (også det har vi importeret), ligesom den ideologiske forbindelse mellem islamisme og nazisme er veldokumenteret.

 

Dertil gør ministeren sig skyldig i flere fejlanalyser. Rødderne til den aktuelle krise tilskrives f.eks. Vestens manglende militære intervention i Syrien. Men ret beset har interventionen i f.eks. Irak og Libyen ikke forhindret den aktuelle krise, tværtimod. Vesten har medvirket til at slippe anarkiet løs, og nu undgælder vi i Europa. Libyen-interventionen var en regulær katastrofe – Venstres daværende udenrigsordfører Michael Aastrup lod ellers meddele, at 99.9 procent af Libyens oprørere var sekulære…

 

Når diagnosen er forkert, er lægemidlet sandsynligvis også mangelfuldt. Pind mener, at vi nu skal føre meget mere krig i stedet for at gøre det helt oplagte: at lukke Europa af og skabe Fort Europa, som historikeren Uffe Østergaard taler om, efter at han er kommet til klarhed over situationens alvor. Situationens alvor? Ja, ikke blot Uffe Østergaard taler om risikoen for borgerkrig i Europa, det samme hører vi fra den franske efterretningschef.

 

Sådan ser Europa ud – islamister massemyrder, asylansøgere voldtager, vi ser vold og utryghed i stor stil, fordi politikere som Søren Pind ikke for alvor vil tage ansvar, ikke vil gribe ind, men i stedet tilbyder falske, i bedste fald mangelfulde, løsninger på fejlanalyserede problemer, og det sker i et sprog, der mystificerer både hans egen og andres bevidsthed. Dermed forværres problemerne.

 

Søren Pinds falske bevidsthed kommer til syne i det ubehjælpsomme sprog, i klicheerne, fraserne, stråmændene, overdrivelserne (”Syriens sammenbrud har udløst de største rystelser, vi kommer til at se i min levetid i Europa”), i uvidenhed, historieløshed og meget andet fra ”sheriffens” dunkle indre.

 

Søren Pind er en ideologisk bevidst minister, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er noget tvungent over det besynderlige sprog, som om det er et symptom på noget, der nager ministeren. For dum er han bestemt ikke, og han har tidligere udtrykt forståelse for dansk kultur og kristendom, ligesom han har forstået truslerne imod vores livsform, ja, han har endda talt om nødvendige tiltag (f.eks. om assimilation).

 

Men nu viger justitsministeren tilbage, han har måske dårlig samvittighed over ikke at gøre det rigtige, måske har han fået storhedsvanvid, måske er han grebet af vildrede og handlingslammelse eller ren og skær panik. Vi ved ikke, hvad der er galt, men at der er noget galt afslører sig i de mange indlæg, i stilen, sproget, argumentationen, i moralismen og den politiske korrekthed. Vi skal ikke så meget forstå ministeren og det, han skriver; vi er derimod nået dertil, hvor vi må søge at forklare ham, dvs. de bagvedliggende årsager til hans adfærd.

 

I Romerbrevet hedder det: ”Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For ’hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? […]’”

 

 

 

105 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.
  Der er ren dynamit i din pen! Sjældent har set en minister, fået flået tøjet af i en sådan en grad som idag ! Godt gået!

 2. Af Jens Hansen

  -

  Ja.
  Højrefløjen kan ikke rigtigt blive enige om hvilke kræfter, som man bekæmper.
  Svaret er meget enkelt.
  Man bekæmper de kræfter som er opstået på grund af bl.a. Danmarks vanvittige krige i de muslimske lande.
  Fra 2003 hvor man invaderede Iraq.
  I en krig hvor over en million mennesker blev dræbt.

  Og millioner sidenhen er blevet flygtninge.
  Højrefløjen løber fra ethvert ansvar.
  Og snakker udenom.

 3. Af Kasper Støvring

  -

  Jens Hansen, det er ikke helt forkert skrevet af dig.

 4. Af Jakob Rasmussen

  -

  ”De ikke-velforvarede smitter hinanden og skaber dyb bekymring og sine steder panik”

  Javel, så…

  Uddrag fra “Hvad nu hvis Jønke har ret?” af Søren Pind, Berlingske 5. juli 2009:

  “Kan en dømt rovmorder, hvem mange opfatter som psykopat, have ret?”

  “Jeg vil i dette indlæg springe alle mellemregningerne over. For jeg er ligeglad med, hvem “man” er, når man siger noget – jeg vil bedømme udtalelserne, ikke afsenderen.”

  “For det første er det djævelsk velskrevet. Der er en dyb appel i skrivelsen. Det er ikke underbegavede, simple mennesker, der har forfattet dette kampskrift. Men folk, der ved, hvad der rammer. Og hvordan.

  For det andet er det udtryk for myndighedernes totale fallit. Jeg vil gentage det: Denne udvikling har jeg forudsagt i årevis – omfanget havde jeg dog trods alt ikke forestillet mig:

  At vi i 2009 skulle se rockere og mordere præsentere sig som samfundets beskyttere er forfærdende.

  Politi-ledelsen i særligt København har i årevis ment, man kunne snakke sig til rette. Og kunne undertrykke det virkelige rå billede. Well – i dag høster vi frugterne. Og de er ikke appetitlige.

 5. Af A. Bierce

  -

  Herregud – Pind er bare fagligt handicappet af sin stilling som levebrødspolitiker.
  Hans skriv ville, som projektbesvarelse, indbringe et stort 12 tal på Cand. Polit. studiet.
  På dette studium er hovedfaget som bekendt “The noble art of obfuscation”, som det vistnok også er på Cand. Jur. studiet.

 6. Af Niels Larsen

  -

  Vi kalder ikke på en stærk mand.

  Vi kalder på politikere, som i skarp modsætning til de nuværende vil sætte langt mere fokus på de etniske danskeres interesser fremfor udlændinges interesser. Og som i den forbindelse vil se stort på, hvad FNs stærkt forældede konventioner kræver og det hyleri, som EU-toppen vil fremkomme med.

  FN og EU er underordnede størrelser, når det kommer til Danmarks overlevelse som fri, demokratisk stat på DANSKERNES betingelser!

  FN kan undværes. EU kan undværes De nuværende politikere kan undværes. Det kan danskernes fædrene jord og frihed ikke!

  Der er brug for politikere, som vil sætte navn på fjenden. Navnet er islam.

  Og der er brug for politikere, som vil sætte den rette etiket på strømmen af mennesker sydfra. Etikettens påskrifter er ‘muslimsk erobringstogt’ og ‘økonomisk folkevandring’.

  Først når fjenden er identificeret og etiketten er læst korrekt kan vi handle fornuftigt for at afværge katastrofen.

  Søren Pind nægter at identificere fjenden og hele regeringen læser etiketten forkert! Den må være helt historieløs, når det kommer til islam og islams overgreb mod alle anderledes tænkende gennem 1433 måneår!

  Den rette medicin i situationen er ikke at bombe mere. Den er at lukke grænsen hermetisk for muslimsk og afrikansk tilvandring uanset årsagen. Og derpå påbegynde en repatriering af så mange som muligt af de herboende mennesker fra Mellemøsten og Afrika.

  Det er muligt, at Søren Pind er styret af sin ideologi. I så fald er hans ideologi fejlbehæftet og ikke meget værd.

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Ja, det havde været rart med en fællesudtalelse fra Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller og Pia Kjærsgaard, hvor de fortalte, hvor meget de beklagede den vanvittige invasion af Irak, som har skabt millioner af flygtninge, hvor en del har søgt mod Europa.

 8. Af Lene Mondo

  -

  Justitsministeren forsvarede i 2009 Jønkes Sjakalmanifest, hvor Jønke forsvarede selvtægt, fordi politiet ikke var i stand til at beskytte befolkningen mod kronisk voldelige og kriminelle unge indvandrere, eller mod kronisk voldelige og kriminelle anden-, tredje-, eller fjerdegenerationsindvandrere. Er problemet blevet mindre siden da?

 9. Af Casper Købke

  -

  Efter mange år med læserbreve, dialog og facebook, blev det Søren Pind, der som den første og eneste nogensinde, har blokeret mig på hans facebook side.

  Det er han i sin gode ret til, sådan er facebook.

  Men, hvorfor?

  Jo, på en søndag, efter megen dialog, fik jeg flere og flere Like’s på det jeg skrev om til & med Søren Pind. Han svarede direkte, men mine modsvar fik mere og mere medvind.

  Her har vi en justitsminister, som ikke kunne tåle mosten, og som til sidst greb ud efter nødbremsen, og smed mig af hans dialog. Pinligt, og helt urimeligt i al den stund, at politikere (ministre eller ej) søger dialog på facebook. Når 25-50 personer, på Pind’s egen væg, Like’r en kommentar, alle facebook-venner af Pind, så er man ikke urimelig eller sjoflet, så har man ret, eller i det mindste fat-i-noget….men dét tålte Pind ikke.

  Han er nok den største skuffelse i denne regering.

 10. Af Poul Nielsen

  -

  Det er ikke Irakkrigen, der har skabt migrantstrømmen til EU; langt de færreste flygtninge kommer fra Irak. Det er EU’s manglende, ydre grænser, samt Merkels og Frederik Reinfeldts dybt uansvarlige, direkte invitation til flygtninge og migranter, om at komme til EU, der har skabt migrantstrømmen til EU, som nu er ved at få EU, til at falde fra hinanden.

 11. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Ak ja denne Søren Pind, ak og ve, må jo være helt konsekvent, kan ikke stå med et ben i begge lejre, men fuld støtte i loven, Regeringen at Kongehuset at Danmark et kristent land, så intet der hindre, om Regeringen om Søren Pind har medhold i loven, vi står i en alt eller intet situation, om Gud endnu på vores side!
  “Bring hele Tienden til Forraadshuset, saa der kan være Mad i mit Hus; sæt mig paa Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke aabner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmaal.”

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Poul Nielsen

  De sunnimuslimske officerer, der fik sparket efter invasionen er travlt beskæftiget i Nordirak og Syrien.

  Ingen grund til at forsøge at bortforklare et ansvar for flygtninge. Her er jeg enig med Kaper Støvring.

 13. Af Flemming Lau

  -

  Mange politikere er så bange for mørket, at de vælger at følges med spøgelser. Hvert lille lys pustes ud, for at tage hensyn til mørket, for det skulle jo nødigt hedde sig!!!

  I byen Lillie i Frankrig, er det store loppemarked aflyst, af sikkerheds hensyn! Hvem var det lige der sagde, at vi skulle leve videre som vi plejer, ellers havde terroren vundet! Vi får jo ikke lov til at leve videre som vi plejer, enten pga sikkerheds eller særhensyn!

  Afghanistan krigen var en realitet ovenpå 9/11 og det var i 2001 og før Irak. Som tak for at vi gav Taliban en rystetur, har vi set en afghaner komme til Danmark og slå en ung pige ihjel! Det går godt!

 14. Af jørgen mikkelsen

  -

  Pinden er jo styret af løkke som kan fyre ham nårsomhelst det måtte behage løkke. Alle ministrene adlyder løkke, som igen adlyder merkel. Det danske folks velfærd og fremtid betyder nok intet for de politiske spillere. Krigene i Irak og Libyen var ikke Danmarks krige, vores indsats var minimal og mest symbolsk, USA, Frankrig og England førte an og 99% af krigsindsatsen var deres.

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Poul Nielsen

  P.S.

  Man kan ikke vaske hænder i Pontius Pilatussæbe, bare fordi millioner af flygtninge ikke alle er endt op i Danmark. Et flygtningeproblem bliver ikke mindre, bare fordi ikke er lige i din baghave.

  Storbritannien har erkendt det – og det store flertal i USA.

 16. Af Lis Thykjær

  -

  Selvfølgelig har vi et ansvar for de irakiske flygtninge, der faktisk er personligt forfulgte.
  Men det er langt de færreste flygtninge, der kommer fra Irak – eller fra Libyen.
  Migranterne kommer, fordi de blev inviteret af Angela Merkel og Frederik Reinfeldt.
  Men nu er Merkel og den nye svenske statminster blevet chokeret over, at den tyske og den svenske befolkning er utilfredse med invitationen.
  Derfor forsøger Tyskland og Sverige nu, at tvinge alle andre EU-lande, til at løse det uløselige problem, som Merkel og Reinfeldt har skabt, ved at invitere hele den tredje verden til EU…

 17. Af Jan Ulrik Friis

  -

  En god justitsminister vokser med opgaven, forudser og forhindre og bekæmper den voksendende kriminalitet, uanset i hvilken form og afskygning den dukker op.

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  Tilbage til Pind.

  Helt enig med Kasper Støvring m.h.t. til hans retorik. Men ser vi bort fra formen, så tror jeg, at Søren Pind gerne vil fremstå som en, der ikke vil grave grøfter i befolkningen – og det finder jeg sympatisk.

  Jeg betragter grøftegraverne som en del af problemet – ikke løsningen.

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen Hvor mange muslimske flygtninge er det nu, at USA har modtaget, og hvilken hjælp får de, når de en sjælden gang får asyl i USA? Danmark har forholdsvist set modtaget langt flere muslimske flygtninge, end USA har, selvom det er lykkes den yderste venstrefløj, at bilde en del amerikanske hyklere ind, at Danmark er et racistisk og inhumant land.

 20. Af Flemming Lau

  -

  Nu har vesten investeret utallige af deres dyrt betalte bomber og granater, for ikke at tale vore soldaters liv, for at Golf landende ikke igen skulle trues og angribes af de irakiske sunni muslimer. Saudiarabien Kuwait m.fl. skulle få fingeren ud og kvittere for den af vesten givne frihed, med at gøre deres, for Mellemøstens flygtninge.

  Det er ikke et vestligt ansvar!

 21. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen Når du ikke kommenterer det faktum, at langt de færreste migranter fra ikkevestlige lande kommer fra andre lande, end Irak og Syrien, så går jeg ud fra, at det skyldes, at du har indset, at dit argument om, at vi skal modtage migranter fra hele den muslimske verden, fordi vi deltog i Irak-krigen og befrielsen af Libyen, ikke holder en meter.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  jeg tror, at det har noget med Atlanterhavet at gøre.

 23. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Flemming Lau

  Det var som bekendt Saudiarabiske terrorister, der startede festen, da de fløj indi Wolrd Trade Center i 2001, og Osama bin Laden var saudiaraber. Sauidarabiske rigmænd finansierer personligt islamistiske terrororganisationer – herunder I.S.
  Men hvor mange flygtninge fra Irak har Saudi Arabien så modtaget? Ikke én! Saudiarabien modtager ikke flygtninge; men Saudi Arabien skaber flygtningestrømme, der skal islamisere ikkemuslimske lande!

 24. Af Hans Jensen

  -

  “Jeg betragter grøftegraverne som en del af problemet – ikke løsningen.”

  I så henseende er Støvring og ægteparret Selsing nogle af landets mest aktive og har været det meget længe. Alle hjertevenner af salig Mads Holger, der levede højt på gratis drinks og sladder til den lettere del af pressen, og alle blottet for ansvar og indhyldet i mere ordskvalder end selv Søren Pind præsterer, og det siger ikke så lidt. Alle er de også blottet for den ansvarlighed, som økonomiske overvejelser automatisk må føre med sig, og som Pind ikke kan se bort fra. Alle har endvidere stemt på partier, som ikke ville påtage sig regeringsansvaret i en tid, hvor samtlige solemærker pegede på storm ikke blot i nær fremtid men i resten af vor levetid. Støvring og de to Selsinger er sandelig tapre! Er der forresten nogen, der har set Søren Pape?

 25. Af Jakob Rasmussen

  -

  Rettelse: “Når du ikke kommenterer det faktum, at langt de FLESTE migranter og flygtninge fra ikkevestlige lande kommer fra andre lande, end Irak og Syrien, så går jeg ud fra, at det skyldes, at du har indset, at dit argument om, at vi skal modtage migranter fra hele den muslimske verden, fordi vi deltog i Irak-krigen og befrielsen af Libyen, ikke holder en meter.”

  Rettelse: “Det var som bekendt saudiarabiske terrorister, der startede festen, da de fløj ind i Wolrd Trade Center i 2001, og Osama bin Laden var saudiaraber. Saudiarabiske rigmænd finansierer personligt islamistiske terrororganisationer – herunder I.S.”

  Jeg læste i går, at en centralt placeret EU-embedsmand mener, at når ikkevestlige migranter og flygtninge er gode til at skabe arbejdspladser i Angola, så må de også være gode til at skabe arbejdspladser i EU, selvom kravene til nye arbejdsgivere er langt højere i EU, end de er i Angola.

  Det viser kun, at EU-idealisterne som sædvanligt er komplet urealistiske, HVIS de da selv tror på bragesnakken, og ikke bare er komplet ligeglade med almindelige menneskers basale interesser.

 26. Af Birger Nielsen

  -

  Endnu et velskrevet indlæg af Støvring, hvor han udstiller Pind. Jeg forstår blot ikke, at han gider bruge så meget krudt på det.
  Jeg har nyligt skrevet til redaktør Beinov og klaget over det ensidige blog-panel hos Berlingeren, hvor en stor del skriver med klare religiøse undertoner og bibelcitater. Det gælder naturligvis de mange præster, som får taletid bl.a. Gotfredsen, Høgh, Lilleør, Thinggård, samt tidligt afdøde M.Holger, Hauge etc. og Støvring, der citerer fra Romerbrevet, som om det er et autentisk dokument.
  Jeg har abonneret ca. 30 år på avisen og er ved at være træt af det daglige religiøse input, som man hælder ud over læserne, hvoraf formentlig en meget stor del er ikketroende.
  Når man så kritiserer blogholderne, bliver ens indlæg enten slettet eller forbigået. Jeg er selv hverken muslim, kommunist, fascist, nihilist eller andet absurt, men blot en almindelig rationelt tænkende småborgerlig personage.
  Jeg kan da godt nyde digte og salmer af Kingo, Brorson, Grundtvig m.fl., men jeg har blot aldrig ejet troen på guder, engle, åbenbaringer, astrologi og andet overnaturligt.
  Religion hører hjemme i folks private sfærer, og det gælder både muslimer, kristne, jøder og alle de mange andre trosretninger.
  MVH Birger Nielsen
  Svar udbedes.

 27. Af Jakob Rasmussen

  -

  Den nuværende krise i Irak skyldes, at Saudi Arabien finansierer en religiøs udslettelseskrig mod de irakiske shiamuslimer.

  Hvis saudiarabien blev tvunget til, at tage imod shiamuslimske flygtninge fra Irak, så ville konflikten slutte – efter, at det saudiarabiskeske diktatur var blevet væltet af shaimuslimerne, der er stærkt undertrykte af det sunnimuslimske diktatur i Saudi Arabien.

  Uddrag fra “Iraq crisis: How Saudi Arabia helped Isis take over the north of the country” af Patrick Cockburn, Independent 13. juli 2014:

  “How far is Saudi Arabia complicit in the Isis takeover of much of northern Iraq, and is it stoking an escalating Sunni-Shia conflict across the Islamic world?

  Some time before 9/11, Prince Bandar bin Sultan, once the powerful Saudi ambassador in Washington and head of Saudi intelligence until a few months ago, had a revealing and ominous conversation with the head of the British Secret Intelligence Service, MI6, Sir Richard Dearlove. Prince Bandar told him: “The time is not far off in the Middle East, Richard, when it will be literally ‘God help the Shia’. More than a billion Sunnis have simply had enough of them.”

  The fatal moment predicted by Prince Bandar may now have come for many Shia, with Saudi Arabia playing an important role in bringing it about by supporting the anti-Shia jihad in Iraq and Syria.”

  “Speaking at the Royal United Services Institute last week, Dearlove, who headed MI6 from 1999 to 2004, emphasised the significance of Prince Bandar’s words, saying that they constituted “a chilling comment that I remember very well indeed”.

  He does not doubt that substantial and sustained funding from private donors in Saudi Arabia and Qatar, to which the authorities may have turned a blind eye, has played a central role in the Isis surge into Sunni areas of Iraq. He said: “Such things simply do not happen spontaneously.””

  @ Birger Nielsen; du må nok hellere vænne dig til, at religion er kommet på dagsordenen igen…

 28. Af Javier Martinez

  -

  “Sådan ser Europa ud – islamister massemyrder, asylansøgere voldtager, vi ser vold og utryghed i stor stil, fordi politikere som Søren Pind ikke for alvor vil tage ansvar, ”
  Preben, undskyld Støvring var det vist?

  Overdrivelsens mester er nærmere Støvring..At gøre Pind ind the en muslim elskende helgen er simpelthen til grin…Han har skrevet et utal af indlæg imod dem før han blev minister igen…

  Generaliseringer som ovennævnte , endda uden reel substans, kommer vi ikke videre med..Kun at relatere til indvandringens helhed, som betyder at Europæiske og andre borgere koster lige så meget som en flygtning fra et muslimsk land.

  At borgerlige har indført indslusningsløn, hvor en flygtninge nu koster halvt at ansatte end en Dansker..

  AT vko mere end fordoblet indvandringen i nullerne pr. år..

  At løn og velfærds dumpning er borgerlige mærkesager. Og indvandrer fungerede fint hertil.

 29. Af hektor Heimlich

  -

  Jeg holder med om at Søren Pinds sprog er uselt. Pind kan ikke skelne på de possessive pronomener og knapt på udsagnsordene ligge/lægge og sidde/sætte. Svært at forstå at Pind har gået i folkeskolen og fået godkendt (hvilket han måske ikke har).
  DRs formand mener nu at nedskæringer vil lede til et splittet danskt folk. HAHA. DR har taget fuldstændig fejl af ret og uret og forvekslet det danske folk med fjenden. -samme fejl som Mao TseDum gjorde med kineserne under kulturrevolutionen. Empatiske mennesker, som kun ønsker at frelse unge danskere fra at blive voldtagne, skudt, halshugget, bombet til atomer kaldes racister og nazister, selv om vi er exakt det modsatte. At forveksle folket med fjenden kan blive skæbnesvangert for DR!

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Rasmussen

  Jeg har aldrig ment, at vi skal modtage migranter – hverken fra muslimske eller ikke-muslimske land.

  Flygtninge skal efter min mening primært hjælpes i nærområderne – og det vil efter min mening være mere fornuftigt at bruge penge på det, fremfor katastrofale og bekostelige krigsindsatser, eksempelvis irakinvasionen.

  En stor del af miseren i Syrien skyldes Islamisk Stat. som bl.a. blev dannet af en række sunnimuslimske oprørsgrupper, der opstod, dengang USA og en række andre lande, heriblandt Danmark, invaderede og besatte Irak i 2003.

  De syriske flygtninge opholder sig primært i nærområderne, bl.a. p.g.a. aftalen med Tyrkiet, men de flygtninge, der kommer til Europa er omfattet af flygningekonvention. Hvis du kan opstøve et flertal i folketinget, så kan du opsige den indgåede aftale.

  Det der slår mig er, at det er de partier, der stod bag irakinvasion, der nu overvejer en opsigelse.

 31. Af Javier Martinez

  -

  “Jeg har abonneret ca. 30 år på avisen og er ved at være træt af det daglige religiøse input, som man hælder ud over læserne, hvoraf formentlig en meget stor del er ikketroende.”

  Du har helt og fuldstændigt ret..Man skulle tro at det var kristelig dagblad efterhånden..Og det er også et fakta at få borgerlige i virkeligheden er religiøse i dag, så overrepræsentationen er massiv af religiøs vås.

 32. Af Thomas Kiær

  -

  Gode pointer af Støvring, som han desværre straks smider ud ad vinduet ved at give “Jens Hansen” ret i hans vilde påstande.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Jakob Rasmussen.
  Det er altid en fejl at vise svaghed overfor Islam, gidseltagningen i Iran i 79′ Beirut i 82′ Mogadiso i 92′. Straks kom de første angreb i 93′ og 96′ og ikke mindst 2001. Jeg er helt bevidst om at Saudierne spiller på 2 heste. Wahabismen skal jo udbredes, og støtten til 200 moskeer i Europa er jo klar! Djævlespil!

 34. Af Javier Martinez

  -

  “I Romerbrevet hedder det: ”Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For ’hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? […]’””
  🙂

  Kristendommen siger vend den anden kind….Altså når nu vesten har dræbt så mange der af civile i jagten på mineraler, hvorfor ikke lade dem dræbe en masse her..Det er da det kristne budskab i en nøddeskal?

 35. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Ligegyldigt hvad, så har vi ikke pligt til at modtage et hav af fjendtligtsindede mennesker, som ødelægger vor kultur, tillid, velfærd og sikkerhed. Det kan ingen forlange af os.

  Og det er, hvad der sker ved at lade muslimer komme hertil i hobetal.

  Vores sikkerhed må være vigtigere FOR OS end deres sikkerhed!

  Og der er lande, som står dem nærmere, som både har bedre råd og bør have større incitament til at modtage muslimske flygtninge.

  Hvorfor mon de ikke vil det? Mon ikke det bl. a. er fordi de ved, at mange af dem er uciviliserede, rabiate, voldelige og kugleskøre?

  Jeg har ikke skrevet under på nogen flygtningekonvention og jeg føler mig på ingen måde bundet af vore politikeres underskrifter på den. Den har ikke været til afstemning!

 36. Af Niels Larsen

  -

  Desuden boede jeg i udlandet, da den blev ændret i 1968!

 37. Af Javier Martinez

  -

  AF FLEMMING LAU – 5. AUGUST 2016 16:34
  “Jakob Rasmussen.
  Det er altid en fejl at vise svaghed overfor Islam,”

  Man kan altid regne med at det er de troende, der had er andre troende grupper mest..En tidløs sandhed..
  Indfør ateistisk indvandring kun, og meget ville være løst for et bedre og mere humant samfund.

  Derudover virker det beviseligt ikke at slå hårdt på hårdt mm. det er om liv og død…Det er faktisk mest effektivt at vise forståelse og humanisme mod afstump et religiøs vold…FX er avisens ugentlige 8 muslim bashing blogge, uden tvivl med til at radikalisere muslimer…Derfor fornuftigt når nu DR ikke længere viser billeder af terro rister..Dette burde følges op med navneforbud.

  At borgerlige nu ønsker at beskærer dr med 25% i dag, er fordi det er sidste anstændige medie i Danmark. Pind -og i andre-ønsker at omdanne os alle til lallende to sser nu, og statister i eget liv…

 38. Af Kasper Støvring

  -

  Thomas Kiær, nu var jeg forbeholden i min tilslutning.

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Du har heller ikke skrevet under på Grundloven, men du må lære at leve med den – indtil du får den ændret.

 40. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Som sagt føler jeg mig ikke bundet af flygtningekonventionen – og jeg vil derfor heller ikke røre en finger for at hjælpe ‘flygtningene’ her i landet.

  Jeg talte ikke om andet end netop den konvention.

 41. Af Hans Jensen

  -

  Når socialisternes og socialdemokraternes børn kommer på universitetet og vil være fine borgerlige, tager de den socialistiske og socialdemokratiske vanetænkning med sig og giver pokker i, hvor pengene skal komme fra. Mit gæt er, at Støvring med venner og deres DF heppekor har den baggrund.

  Hvad jeg har læst af Støvring og Eva og Rune Selsing har altid været studentikost og ensidig ond kritik af det ægte borgerlskab. De aldrig så meget som tangerer den økonomiske ansvarlighed, der følger med magten. Man mærker, at de ikke kender til at beslutte og arbejde under ansvar overfor andre, og det er i realiteten samme indstilling, der køres helt ud i farcen af Katrine Blauenfeldt, der af ubegribelige grunde har fået tildelt en blog af Berlingske.

 42. Af Benny B

  -

  En forbandet Chamberlain regering vi har fået på halsen.
  Corfits Ulfeldt var en sand patriot ved siden ad den krybende løkke on hans slæng.

 43. Af Hans Jensen

  -

  Du er en stor ånd, Benny B.

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Som sagt føler jeg mig ikke bundet af flygtningekonventionen – og jeg vil derfor heller ikke røre en finger for at hjælpe ‘flygtningene’ her i landet.”

  Det tror jeg heller ikke, at nogen forventer – udover det du støtter med gennem din skat.

 45. Af Flemming Kristensen

  -

  I guder, hvor er det fremragende skrevet. Knock out ????????

 46. Af Henning Svendsen

  -

  Dansk kultur er langt stærkere end vi tror?? -men dog ikke stærk nok for nu vil Tollundmanden have en EU kultur og får bragende bifald fra de andre kørestole og ikke mindst fra selveste Pind??–men hov hov !-for to dage siden stod Pind på forsiden af Berlingske og bebrejdede at ingen stoppede dette vanvid som vi oplever i Europa og Pind har ret!den blå vogn skulle aldrig være skrottet

 47. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Jeg er blevet så gammel at andre skatteydere betaler min skat. 🙂

 48. Af ole jensen

  -

  Vi er ved at få “svenske” tilstande med boligmangel, velfærdsnedbrud, hospitalsskandaler, trusler, overfald, indbrud, røverier, voldtægter, mord og påsatte brande. De fleste partier og politikere er medskyldige. Visse bloggere glæder sig over invasionen og islamiseringen.

 49. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt et dagsaktuelt eksempel på manglende lovhjemmel indenfor sherif Pinds domæne. Problemet har været kendt siden 2014. Man tager sig hovedet, men læs selv artiklen på JP.dk:

  “Politiet er magtesløst over for romalejre i gaderne”
  http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8898483/politiet-er-magtesloest-over-for-romalejre-i-gaderne/

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Touché! 🙂

Kommentarer er lukket.