Justitsministeren forklaret

Af Kasper Støvring 105

 

 

Professor emeritus Ole P. Christensen skrev om justitsminister Søren Pinds seneste indlæg, at hans sprog var dårligt og hans diagnose af terror uklar. Ministeren gør det nemlig ikke klart, hvem det er, vi er i krig med. For han tør ikke tale rent ud om islam.

 

Man burde lave en stilistisk og ideologikritisk analyse af justitsministerens forskellige indlæg, sådan som bl.a. Rune Selsing har været inde på i denne retoriske analyse.

 

Lad os uddybe denne analyse, for det kan måske forklare ministerens egentlige bevæggrunde. Karakteristisk for Sørens Pinds retoriske appelform er anvendelsen af patos, og hans udsagn er som regel holdt i et abstrakt leje. ”Min generations krig” hedder det om kampen imod den islamiske terrorisme; vi kæmper imod ”mørket”, mod ukontrollable ”kræfter”; ministeren ønsker at bekæmpe ”et monster”. Osv.

 

Sproget er, foruden stærkt patosladet, af og til meningsløst (”vi ser fløjene forskubbe sig parallelt”), men ofte diffust: Det mystificerer læserens bevidsthed og måske også Pinds egen, og det er, som Christensen påpeger, ikke betryggende, når nu Pind er øverste chef for efterretningstjenesten, der skal sørge for vores sikkerhed.

 

Retorikken tjener ydermere til at afpolitisere. Den foregår i det moralske, eksistentielle, ja, mytiske register, dvs. den har sjældent at gøre med de aktuelle og konkret foreliggende samfundsproblemer, der kalder på politisk handling. Og det vil jo sige tiltag imod al den vold og terror, som vi oplever så meget af for tiden, og som regeringen, før den kom i regering, havde så mange gode forslag til at bekæmpe: grænsebevogtning, opsigelse af konventioner, udvisninger, værn om statsborgerskab, fintmaskede pointsystemer og meget andet.

 

Altså alt det, politikerne burde gøre, for Pind og regeringen er politikere, dvs. tjenere, og de skal først og fremmest tjene danskerne, ikke verden. Det er danskernes sikkerhed, Pind bør bekymre sig om, ikke at pleje sin egen humanitære følsomhed med sukkersød sentimentalitet, tyk patos og rørstrømske falbelader.

 

Alt dette – hensynet til danske borgere nu og her – forsvinder i ministerens universalistiske, almenmenneskelige og ahistoriske retorik, der er fyldt med et klichepræget billedsprog. Det er et sprog, der sømmer sig for (spekulative) filosoffer og (dårlige) digtere. Men når man er politiker, pådrager man sig kritik.

 

Ved at afpolitisere fordunkler Pind ikke bare tanken, men hans eget ansvar mistes også af syne. Det bliver til gengæld åbenlyst, at ministerens egentlige dagsorden er at kritisere regeringens kritikere, der har påpeget regeringens handlingslammelse. ”De ikke-velforvarede smitter hinanden og skaber dyb bekymring og sine steder panik”, skriver Pind advarende.

 

Andre gange efterlades man decideret mystificeret. Pind skriver f.eks., ”at de danske asyltal nu er lavere end i flere år.” Men igen får vi ingen forklaring, i hvert fald ikke en god forklaring, for de lave tal skyldes jo primært, at migranternes foretrukne rute er lukket af netop de Balkanlande, der ellers var udsat for fordømmelse for deres inhumanitet, og at Østrig i praksis har suspenderet flygtningekonventionen. Altså gjort det, regeringen ikke vil. I stedet tilbyder ministeren abstrakte løsninger, som man kan lægge i, hvad man vil. Krisen skal, skriver Pind, besvares ”med kultur og ånd. Og med frihed og demokrati.”

 

I Pinds indlæg finder vi også en del stråmænd. Han advarer imod ”at vi ikke endnu en gang – i denne tredje bølge af ekstremisme, startende med kommunisme over nazisme til det, man må kalde islamisme plus – falder for påstanden om den stærke mand eller kvinde, der kan løse det hele med et fingerknips.” Som om kritikerne kalder på en stærk mand, en ny Hitler?

 

Det er et typisk associationstrick. Pind skrev tilsvarende i sidste måned, at Katrine Winkel Holm, en af Pinds fremmeste kritikere, mente, at man skulle internere op mod 270.000 muslimer. Pind er ligeledes berygtet for at antyde, at Trykkefrihedsselskabet ønsker, at togvogne med fordrevne fremmede skal køre igen (husk nu Holocaust!).

 

Justitsministeren søger også at bortrelativere migrationskrisen ved at tale om ”kompleksiteten”: ”Oven i dette forskubber fløjene sig og gør de enkle sandheder mere komplekse. Det er kommet frem, at angrebet i Bayern var højreradikalt i sin natur.” Men den iraner, der myrdede indvandrere i München, er jo blot endnu et eksempel på, at Europa importerer Mellemøstens konflikter. Det har altså også at gøre med den katastrofale indvandring, akkurat som islamismen.

 

Det er i øvrigt ikke en ny konflikt, vi ser her, for nazismen er ikke en upopulær ideologi i Mellemøsten, Mein Kampf storsælger som bekendt i regionen, og det etniske, ofte racistisk baserede fjendskab mellem grupperne er velkendt, bl.a. mellem perserne, araberne, afrikanerne og tyrkerne indbyrdes (også det har vi importeret), ligesom den ideologiske forbindelse mellem islamisme og nazisme er veldokumenteret.

 

Dertil gør ministeren sig skyldig i flere fejlanalyser. Rødderne til den aktuelle krise tilskrives f.eks. Vestens manglende militære intervention i Syrien. Men ret beset har interventionen i f.eks. Irak og Libyen ikke forhindret den aktuelle krise, tværtimod. Vesten har medvirket til at slippe anarkiet løs, og nu undgælder vi i Europa. Libyen-interventionen var en regulær katastrofe – Venstres daværende udenrigsordfører Michael Aastrup lod ellers meddele, at 99.9 procent af Libyens oprørere var sekulære…

 

Når diagnosen er forkert, er lægemidlet sandsynligvis også mangelfuldt. Pind mener, at vi nu skal føre meget mere krig i stedet for at gøre det helt oplagte: at lukke Europa af og skabe Fort Europa, som historikeren Uffe Østergaard taler om, efter at han er kommet til klarhed over situationens alvor. Situationens alvor? Ja, ikke blot Uffe Østergaard taler om risikoen for borgerkrig i Europa, det samme hører vi fra den franske efterretningschef.

 

Sådan ser Europa ud – islamister massemyrder, asylansøgere voldtager, vi ser vold og utryghed i stor stil, fordi politikere som Søren Pind ikke for alvor vil tage ansvar, ikke vil gribe ind, men i stedet tilbyder falske, i bedste fald mangelfulde, løsninger på fejlanalyserede problemer, og det sker i et sprog, der mystificerer både hans egen og andres bevidsthed. Dermed forværres problemerne.

 

Søren Pinds falske bevidsthed kommer til syne i det ubehjælpsomme sprog, i klicheerne, fraserne, stråmændene, overdrivelserne (”Syriens sammenbrud har udløst de største rystelser, vi kommer til at se i min levetid i Europa”), i uvidenhed, historieløshed og meget andet fra ”sheriffens” dunkle indre.

 

Søren Pind er en ideologisk bevidst minister, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er noget tvungent over det besynderlige sprog, som om det er et symptom på noget, der nager ministeren. For dum er han bestemt ikke, og han har tidligere udtrykt forståelse for dansk kultur og kristendom, ligesom han har forstået truslerne imod vores livsform, ja, han har endda talt om nødvendige tiltag (f.eks. om assimilation).

 

Men nu viger justitsministeren tilbage, han har måske dårlig samvittighed over ikke at gøre det rigtige, måske har han fået storhedsvanvid, måske er han grebet af vildrede og handlingslammelse eller ren og skær panik. Vi ved ikke, hvad der er galt, men at der er noget galt afslører sig i de mange indlæg, i stilen, sproget, argumentationen, i moralismen og den politiske korrekthed. Vi skal ikke så meget forstå ministeren og det, han skriver; vi er derimod nået dertil, hvor vi må søge at forklare ham, dvs. de bagvedliggende årsager til hans adfærd.

 

I Romerbrevet hedder det: ”Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! For ’hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? […]’”

 

 

 

105 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henning Svendsen

  “Den blå vogn”. Det er godt nok mange år siden, jeg sidst hørte det udtryk.

  Ingen kommentarer fra min side om blå stue. 🙂

 2. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – om justitsministeren og Danmarks situation, netop nu, kan nedenstående citater fra århundredets største statsmand – Winston Churhcill – tages til efterretning.:

  1) “Her var en central-europæisk , demokratisk mønsterstat, hvor MINIORITETER blev behandlet bedre end de fleste andre steder. Den er blevet SVIGTET, ØDELAGT og OPSLUGT. Og nu bliver den FORDØJET”!

  PS:: citatet refererer til Tjekkoslovakiet i 1938, men prøv at udskifte centraleuropæisk med nord-europæisk mønsterstat samt tænk nøje over, HVEM der har svigtet vort land ….?

  dernæst

  2)”Aldrig tidligere i historien om mennesker i REGERING har så megen ødelæggelse været forårsaget af SMÅ mænd”!!

  PS.: yderligere kommentarer ganske overflødige…..!!

  samt endelig

  3) “Vi nærmer os nu det håbløse valg imellem krig og vanære – min fornemmelse er, at vi vælger vanære og får krigen – lidt senere – på mere UGUNSTIGE betingelser for os”!

  Langt hovedparten af vore polititiske partier har, trods massive advarsler, de sidste 30 – 40 år ført en katastrofal politik m.h.t. indvandring og “flygtningepolitik”, der nu hævner sig og vil medføre massiv ødelæggelse af det igennem flere tusinde år møjsommeligt opbyggede Danmark -aldrig før i hele verdenshistorien….osv……………………………………………………….ikke sandt??

 3. Af P Christensen

  -

  Iflg Jens Hansens bondegård er sharia, terror og kvindehadi islam opstået i 2003 pga Vestens invasion i Irak.
  Venstrefløjen har stadig kun søforklaringer og bortforklaringer på,
  hvordan venstrefløjen på få år kan gå fra kvindekamp,
  til kritikløst at forsvare nazismen version 2.0, også kendt som islam(ismen).

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – tilføjelse til mit tidligere indlæg.:

  4.) Jeg tror ikke, at det overhovedet er muligt at udtrykke det MODSATTE af virkeligheden med større præcision”!

  citat/Winston Churchill –

  PS.. kunne lige så godt være møntet på vor nuværende justitsminister og hans vurdering af DKs nuværende katastrofale situation, som et tidligere medlem af det engelske underhus…..

 5. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Til stregen idag 5 august “SVALEHALE GO. Dagsommerfuglen svalehale har været uddød i Danmark i knap 40 år, men nu er den vendt tilbage.”Tegning: Bob Katzenelson

  Så er der vel alligevel håb endnu for os danske, at Holger Danske snart dukker op igen!

 6. Af Jan Petersen

  -

  Så er iøvrigt sherif Pind på banen igen med en klumme på B.dk:

  “Nej, der lurer ikke en borgerkrig lige om hjørnet . . . Dansk kultur er langt stærkere, end vi tror”

  Må blankt indrømme – jeg har ikke læst indlægget, men undrer mig over, hvorfor Pind ikke fyrer klummen af på sin blog? Måske lidt nervøs for reaktionerne . . . Vat-Pind!

 7. Af Flemming Lau

  -

  Jan Petersen.
  2 sjæle, samme tanke !

 8. Af Jens Hansen

  -

  AF KASPER STØVRING – 5. AUGUST 2016 16:42
  “Thomas Kiær, nu var jeg forbeholden i min tilslutning.”

  Kasper Støvring.
  En person i Storbritannien, en Sir John Chilcot, har skrevet en rapport, hvor han udtrykker sin enighed med mig.
  Uden at være forbeholden.
  Han er også enig i, at ISIS opstod på grund af Iraq krigen fra 2003.
  Han er en klog person.

 9. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Grunden til at Pind er meget varsom i sit sprogbrug, er den simple, at København er omgivet af muslimske enklaver i forstæderne. Malmø lige ovre på den anden side af sundet har muslimsk majoritet. En gnist og det kan antænde en borgerkrig. Det er samme situation i Frankrig, Holland, Tyskland, Belgien, Sverige og England. De østeuropæiske lande har heldigvis ikke været så dumme, at lukke så mange muslimer ind, at det altid vil udgøre en latent sikkerhedsmæssig trussel, som kan udløse en borgerkrig når som helst!!
  Vesteuropa er under belejring og det er vores egen skyld pga. den alt for lempelige indvandringspolitik, som er blevet ført i årtier.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Her er iøvrigt et link til vat-Pinds seneste ævl, hvis nogen gider læse det. Jeg har læst det, og – helt ærligt – ævlet er ikke værd at spilde tid på. Men, det er trods alt landets sherif, så man er ligesom forpligtet til at følge med i, hvad klaphatten ytrer for landets ve og vel. Det sidste tegner ikke godt!

  http://www.b.dk/kommentarer/til-kamp-mod-populismen

 11. Af Finn Bjerrehave

  -

  Flot beskrevet indlæg, hvor vi desværre ikke aner hvilke Muslimske kræfter vi slipper løs med vores flotte F16, og Danmark som een krigsliderlig nation uden historisk hjerne, og jeg fortvivler, og politisk hvor hver 5 stemme er Kommunistisk, er Danmark ude af politisk balance, og det Konservative parti som tjener alle Danmarks penge, er Danmarks mindste parti, og sidste politiske svar er spar 25% på DR, og vi kastes i armene på u-oplyste samfund, hvor Kommunister er kønne sexudstrålende piger, og pengene kommer fra træer som omdannes til papir som pengesedler trykkes af, og vi planter en ny hurtigvoksende skov, kaldet u-videnhedens skov, og søren Pind som skovfoged.
  Bush Dick Cheney Bremer samt Tony Blair skabte IS ved at fjerne alle offentlige ansatte fra Irak efter overfaldet, og kun een krigsret kan lukke denne terrorhandling, men hvem tør.
  Danmark i ubalance. Finn Vig

 12. Af Niels Larsen

  -

  Søren Pind i Berlingeren: “»Vi kan ikke vinde denne kamp på længere sigt uden opbakning fra troende muslimer.« Sådan sagde Flemming Rose, da han for nylig blev tildelt en fransk orden ved en ceremoni i Paris. Det er erkendelsen.”

  Jeg må give Flemming Rose/Søren Pind ret.

  Det er kun metoden til at få opbakning fra troende muslimer, vi er uenige om.

  Rose og Pind synes at mene, at de kan vindes over via gode eksempler, slesk tale og gode gerninger.

  Jeg er tilbøjeælig til at mene, at de skal have snotten så grundigt tværet ud i eget ansigt, at de indser, at de ikke har andre muligheder, hvis de vil overleve.

  Jeg tror ikke på fredelig sameksistens med muslimer. Men jeg tror på sværdets magt!

  Ingen tvivl om at Pindens metode er at foretrække. 40 års forfejlet brug af den viser desværre, at den ikke fungerer.

  40 års forfejlet vestlig kryben for islam har kun medført terror, ødelagte/utilgængelige byområder, udsuget økonomi, mindre tryghed, mindre solidaritet, mindre samhørighed og mindre tillid, mindre frihed samt større overvågning, større had og splittelse i befolkningen og stor fare for borgerkrig.

 13. Af R. Harald Kristensen

  -

  Måske ved Søren Pind ikke hvad han skal mene og slet ikke hvad han skal gøre, som ansvarlig minister. At han bruger patos er ikke noget nyt og nej han er ikke dum og dog på nogle områder. Kan man assimilere nogen? Det mener jeg ikke. Nu er jeg udlænding med rødder i Norden. Jeg kom til landet efter, at jeg blev student, som 19 årig. Tager jeg udgangspunkt i min egen situation, må jeg som kristen nordisk indvandrer sige, man kan ikke assimilere mennesker. Det ville være det samme som at prøve at udøve sindelagskontrol. Sindelagskontrol virker ikke og bestemt ikke hvis ens verdensbillede er helt anderledes end dansk. At spise dansk rugbrød, svinekød og leverpostej er ikke tegn på assimilering, men udvalg af produkter, der kan købes og religion. Det er noget man vænner man sig til. Derfor er denne diskussion om frikadeller og svinekød helt ude i hampen. En dansker i udlandet vil altid være dansker, derfor er en udlænding i Danmark altid det han/hun er. Man kan ikke hive kulturen, landskabet, føden ud af en. Man kan vænne sig til noget og man skal sagtens være i et samfund og fungere i et. Vel at mærke, hvis man bliver taget godt imod. For at fungere i et land må man også føle, at man gør gavn og at andre har respekt for en, ellers duer man ikke. Arbejde er meget vigtigt for en nytilkommen, arbejdet er ens adelsmærke, hvis du vil, det erstatter din familie, fordi din familie og kultur har du ikke til stede.

  Emnet er kompliceret. Jeg mener personligt, at DF med sin store tilslutning i befolkningen har ladet den indre pøbel komme til magten. DF har gjort ubodelig skade i integrationen, de forstår ikke integrationens væsen, fordi de er det parti, der har vælgertilslutning fra de mennesker, hvis arbejde er blevet taget til Kina, eller overtaget af Østarbejdere, eller andre. Her har industriens og neokapitalismens grådighed stor skyld. Jeg er selv erhvervsdrivende, nogen må skabe vækst. Men storkapitalens vækstsyge er løbet amok, banker og hedgefunds styrer vores verden, det er her politikerne bør gribe ind.

  George Bush junior og Donald Rumsfeld mm. satte verdens balance over styr med de tre krige i Afganistan, Irak og Libyen. USA, Rusland (tidligere USSR) har styret den militaristiske gang i verden siden 2. Verdenskrig. Disse krige har sendt utallige mennesker på flugt og skabt had til Vesten.

  ” It is all about oil”.

  Olien styrer stor del af USA’s gerninger og den Arabiske Verdens magt. Olien styrer det neokapitalistiske verdensbillede, fordi olien er uundværlig indtil viderere i produktionen i vores kapitalistiske verden. Det er på høje tide, at vi udvikler en ikke farlig og miljøvenlig energiproduktion, hvis vores klode skal bestå.

  Giv indvandrere ansvar og lad dem arbejde, kvinder som mænd. Således bliver de del af Danmark og bliver integreret.

  Ældreplejen er fuldstændig i stykker, lad de mennesker der er ledige arbejde, ikke 37 timer, men det der svarer til den timeløn, der er i ældreplejen, eller andre sektorer, iregnede normale ydelser og pension. Ryd op i planlægning og ledelsen af ældreplejen. Den fungerer ikke.

  Arbejde giver uafhængighed og hvis man er indvandrer givet det stolthed.

 14. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTENSEN – 6. AUGUST 2016 10:19
  “Jeg mener personligt, at DF med sin store tilslutning i befolkningen har ladet den indre pøbel komme til magten. DF har gjort ubodelig skade i integrationen, de forstår ikke integrationens væsen”

  Naturligvis ikke.
  DF segmentet er jo de slettest uddannede mennesker i Danmark.
  Og mennesker som sjældent bevæger sig længere end til nabo sognet.
  Disse mennesker har aldrig haft mulighed for f.eks. at arbejde i udlandet eller møde andre kulturer.
  Den eneste form for “udvandring” som disse mennesker drømmer om, det er at slå sig ned i danske fascist reder som f.eks. i Pattaya i Thailand.
  Her står integration vist ikke ligefrem højt på dagsordenen.

 15. Af A. Bierce

  -

  Hr. Pind skriver i dag, at han går benhårdt efter dem som vil Danmark ondt.
  Han er endnu ikke gået benhårdt efter Frau Merkel eller andre af EU’s koryfæer – de vil ikke Danmark noget godt.

  Når Frau Merkel kommanderer Hr. Pind og Hr. Løkke til at lade Danmark modtage og fodre på 5000 immigranter om måneden, bukker begge d’herrer dybt og siger ‘Jawohl Frau Merkel’ med høj og klar stemme. Regningen får danske pensionister, arbejdsløse og småbørn.

  Det er den benhårde virkelighed.

 16. Af R. Harald Kristensen

  -

  Parallelsamfund opstår ved at kommunerne placerer folk bestemte steder. Parallelsamfundet opstår også ved, at indvandrere søger sammen, fordi de er uden arbejde og uden deres familier. De søger sammen for tryghed. Parallelsamfund skaber tryghed, se bare Gentofte, her søger ligesindede sammen. Des mere fjentlighed indvandrere møder, des større sammenhold opstår der. Men læg mærke til, at når en familie får foden under eget bord, så flytter de.

  Nu står Mjølnerparken for at skulle renoveres for omkring 1 milliard kroner. Sikkert med penge fra Landsbyggefonden. Som fagmenneske siger jeg, byg nye boliger andre steder i mindre enheder, genhus folk og riv Mjølnerparken ned. Mjølnerparken er en skamplet på arkitektstandens kort, en af mange.

  Martinez spar mig for din kommentarer om, at islændinge skal flytte hjem og, at der ikke er universitet i Island. Det får mig blot til at tro, at du er en DF er i forklædning, eller en rabiat araber, som vil have Danmark for sig selv. Min danske mand og børn ville blive kede af det, hvis jeg rejste.

 17. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  For en gangs skyld er jeg helt enig med Støvring. Pind fik vel sin ministerpost som tak for opbakningen til Løkke, da denne var under hård kritik som oppositionsleder – en fremgangsmåde i betænkelig lighed med mafiaens. Siden har Pind først og fremmest markeret sig som en selvfed blogger her på siden og i diverse radioprogrammer med en bævrende stemmeføring, som ikke engang præster kan leve op til. Når han så udtaler sig, som i den artikel professor Ole P. Christensen og Støvring refererer til er det igen den let forurettede, martyragtige skoledreng – og absolut ikke en justitsminister værdig – der udbreder sig i en uklar tænkning, deraf det uklare sprog, og på en historieløs baggrund. Dette er så meget mere mærkværdigt og foruroligende som krigen i Irak dog fandt sted i nyere fortid. Men Pind er tilsyneladende så selvoptaget, at virkelighed og fakta ikke forstyrrer ham.

 18. Af ole hansen

  -

  Hvorfor blev BMC’s kloge kommentar kl. 21.32 straks gemt væk under “ældre kommentarer”?

 19. Af bent andersen

  -

  Hverken ro sa ha rald, bondegård hansen, ja vi er eller ju ul kan bortforklare at politikernes flertal fører en folkemordspolitik mod danskerne.

 20. Af hektor heimlich

  -

  http://ekstrabladet.dk/112/brians-soen-banket-i-voldsom-video-nu-har-jeg-faaet-nok/6225901
  13 årig dansk dreng tævet sønder og sammen af 8 asylansøgere. Hvor synes Pind at vi danskere skal flygte hen? I 1. og 2, verdenskrig blev 30-40 millioner mennesker dræbt i Europa, i Syrien er ca 100.000 dræbt. De vil jo selv have krig. Lad dem blive hvor de er også om det betyder døden , de skal ikke være i Danmark.
  Min syn har intet med racisme at gøre keg vil bare bevare Danmark -i odsætning til Pinden og hans empatibefriede geliker.

 21. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  Noget svineri som du kun tillader rygklappere ordet på din blog S.

  MVH JM

 22. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  ” Tager jeg udgangspunkt i min egen situation, må jeg som kristen nordisk indvandrer sige, man kan ikke assimilere mennesker.” ro sa b hacker harald

  Svært at assimilere en kristen højrer adikal fra Island i Danmark..Faktisk umuligt i ateistiske Danmark vil jeg påstå..

  Derudover er nordiske borgere de dyreste for samfundet i Danmark..dette pga. at så mange studere her på arkitektskolen mv., men så godt som ingen Danskere tager den modsatte vej..Lønniveauet er lavere i vores broderlande for lavtlønsjob..Selv i norge tjener en buschauffør mv. langt mindre end i DK og får mindre i su, og dette med et prisniveau der er langt højere..Derfor kommer i til Danmark og ødelægger den Danske model..

  mvh JM

  Når så kom vi da endelig igennem lydmuren… 🙂

 23. Af Gert Grum

  -

  Bent Preben håber snart at det er din tur.
  Så slipper vi for dit tøsesnak.

 24. Af John Laursen

  -

  Partiet Venstre med Løkke og Pind i spidsen, har bedraget vælgerne ved ikke at holde sit løfte til dem om straks-opbremsning af asylanter og indvandrere til Danmark og hjemsendelse af afviste asylansøgere, et løfte partiet Venstre gav vælgerne ved sidste folketingsvalg. Det var luftsteg og vindfrikadeller det hele. Partiet Venstre er et EU-sindet parti, ikke et dansksindet parti og det er svært at se forskel på partiet Venstre og partiet det Radikale Venstre.
  Partiet Venstre styres af europater, Elleman-klanen, vissenpinden og det sure Rønn`ebær.

  Partiet Venstre har for vane ligesom Socialdemokratiet, når de er i regering. Hver gang der sker uhyrlige forbrydelser, f.eks. jihad-terrorkrigsforbrydelser står de frem og fordømmer forbrydelserne i kraftige, indignerede vendinger. Så synes de at de har givet folket hvad folkets er og foretager sig bagefter intet praktisk. Ord, ord, ord og atter ord – ingen handling. Hvad kan det bruges til?

 25. Af Hans Jensen

  -

  R Harald Kristiansen har leveret mange eksempler på, at hun selv opdigter ting for at sætte andre i et dårligt lys. Hun er utroværdig og ofte tarvelig i sit misbrug af ytrningsfriheden. Her er tre af de seneste eksempler.

  “Jeg mener personligt, at DF med sin store tilslutning i befolkningen har ladet den indre pøbel komme til magten.”

  Den indre pøbel, hvem er det? Regeringen?

  “George Bush junior og Donald Rumsfeld mm. satte verdens balance over styr med de tre krige i Afganistan, Irak og Libyen. USA, Rusland (tidligere USSR) har styret den militaristiske gang i verden siden 2. Verdenskrig. Disse krige har sendt utallige mennesker på flugt og skabt had til Vesten”

  Løgn. Bush og Rumfeld var ude af billedet, da Libyen blev angrebet af en Nato-koalition. Obama virkede ret uinteresseret og har siden fortrudt sin handlemåde..

  “Parallelsamfundet opstår også ved, at indvandrere søger sammen, fordi de er uden arbejde og uden deres familier. ”

  Løgn og flæb.. Indvandrere med arbejde søger også til ghettoerne, og det gør de af den oplagte grund, at det foretrækker samvær med andre af samme kultur, som de ønsker at bevare. Mange muslimske familier lever i ufred, fordi de unge tugtes med streng social kontrol for at forhindre dem i at blive danske i livsstil og tænkemåde. Den sociale kontrol praktiseres nemmest i ghettoerne. Mange undersøgelser viser, at den islamiske kultur nemt skaber problemer, når troende muslimer bor sammen med ikke-muslimer, og at det er nemmere at undgå de uønskede “vantro” naboer. Det er beklageligt, at der skal bruges så mange penge på en ny ghetto, da den i løbet af få år vil være rakket ned og ødelagt, som det sker alle steder her i landet og i andre europæiske lande.

  Parallelsamfundet opstår også ved, at indvandrere søger sammen, fordi de er uden arbejde og uden deres familier.

 26. Af jan nielsen

  -

  Ro sa ha ral d skriver meget sludder, men har da ret i at ældreplejen er gået i stykker. Men det er der jo så meget andet der er. Fra demokratiet, velfærden og forsvaret til postvæsnet, retssikkerheden, familierne og sundhedsvæsnet osv., osv. Se 13.37, snaph og 180g. De gamle partier har smadret og svigtet alt.

 27. Af B. Andersen

  -

  Når politikeren, Søren Pind, bliver ved med at påstå at vi ikke er i krig mod Islam,
  hvordan kan det så være, at jeg føler at Islam er i krig mod alle dem som ikke bekender sig til
  denne trosretning.
  De som ikke er muslimer, skal bare blive ved med at finde sig i at blive råbt efter, spyttet efter, overfaldet, og voldtaget.
  Hvordan mon politikkerne vil stille sig når offerte begynder at ” slå ” fra sig………Er det så dem, der starter borgerkrigen?
  Hvorfor skal fredelige borger tvinges til at tage deres forholds regler, inden de begiver sig rundt i samfundet?
  At man som almindelig borger ikke kan bevæge sig i visse områder af Danmark.
  At man bliver agtpågivende hvis man ser en gruppe unge drenge eller mænd.
  At man som forældre ikke tør at sende sine piger alene af sted, heller ikke selv om de er flere piger sammen.
  At politiet bliver angrebet hvis de viser sig i visse områder af Danmark, og at ret og lov bliver sat ud af kraft, i visse områder.
  Det er da efter almindelige danskers opfattelse “borgerkrig”, når man ikke kan bevæge sig frit rundt, uden at skulle frygte at blive angrebet.
  Men når 175 personer fra Fyn vælger at gå sammen om at beskytte, så bliver de et problem for politikkerne.
  Hvorfor bliver de det?
  Det er jo ikke dem der angriber, men de forsvare nogle borger som er bliver angrebet.
  Se det opfatter jeg som borgerkrig og jeg er bestemt ikke alene.

 28. Af Lars Kristensen

  -

  Søren Pind er rundt på gulvet. Han vil ikke gøre noget ved problemerne. Han gør ihvertfald ikke noget og da slet ikke nok og er i samme båd som Lars Løkke Rasmussen.

  Det vælter stadig ind med migranter og der ryger stort set ingen retur den anden vej.

  Det er migranter der vil os det ondt og har en tilbagestående kultur og menneskesyn med sig.

  Selvom de er primitive tror de sig overlegende og forulemper piger og kvinder og kræver deres kultur indført i vores lande.

  De samme moskeer. De samme shawarmabarer. De samme ghettoer.

  Selvom Søren Pind ikke lyder og er som Jens Rohde er konsekvensen den samme. Opgivenhed – eftergivenhed – kapitulation.

  Løkke og Venstre gik til valg på en straksopbremsning.

  Ser frem til den og en forklaring på hvorfor regeringen så venter 100.000 migranter frem til 2020 – netto.

 29. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  Bliver umuligt at integrere muslimer med deres kvindesyn i Danmark..Vi skal lukke ned for mere indvandring derfra..Man ikke glemme at relatere til indvandringens helhed som i højreradikale ikke er istand til eller kan.

  EU og Asiatisk mv. indvandring koster også..For at bevare den Danske model kræves det at man relatere til alle disse, og at alle disse bliver skærpet..Så ud af EU er eneste mulighed altså.Det nordiske samarbejde koster også …Fordi vores minimumslønninger, ja lønninger generelt er højere, og fordi vores studerende får langt mere gratis og mere i SU, understøttelse mv…Borgerlige går aldrig med til stramninger..For de ønsker et samfund som USA på nederste fællesnævner, og dertil fungere intet som indvandrer..DF er liberalistisk..Og har naturligvis aldrig ønsket en stram indvandring, eller ud af eu..Det hele løgne for at bevare blå magt.

  mvh JM

 30. Af R.Harald Kristiansen

  -

  Dyb god nat Martinez. Hilsen fra Íslendingafélaginu. Du bliver snart inviteret og bliver ærestosse med lem. Her får du serveret kløvede brændte og kogte fårehoveder og syrnede væddernosser. Velbekomme.
  Mine bedste hilsner. R. Harald.

 31. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  AF HANS JENSEN – 6. AUGUST 2016 15:01

  Du glemte at hun lige har påstået at være gymnasielærer, samtidig med at være arkitektuddannet? 🙂 Muligvis er hun dog begge, men de to er dog noget forskellige professioner?

  Pind har dog ret i at borgerkrigen ikke står på trapperne som Støvring godt kunne tænke sig?

  MVH JM

 32. Af Hans Jensen

  -

  Af ytringsfriheden nedlagt af s – 6. august 2016 19:15.

  Sidst jeg fik øje på hende, hed hun noget andet og handlede med brugskunst i København, så skiftede hun navn og blev endnu mere ondskabsfuld, forstå det hvem der kan, for målet var allerede fuldt.

  Ja, ja, i øjeblikket sidder den ene af to veninder vist som læge på et bette sted syd for Tromsø og må have god tid. Den anden fandt også DK for lille og tog til New York, hun er jurist men blev koranskolelærer, og hvad laver hun mon ovre hos den store satan? Begge var glødende Gaddafi tilhængere. Større hadere findes ikke og begge behersker dansk i skrift og tale. Sådan nogle typer findes. Hvor mange er ikke godt at vide. Man kommer jo også til at tænke på dem, der bare vil lave rav i den.

 33. Af Hans Jensen

  -

  Pind får en masse velfortjente tæsk, men han er ikke så slem, som nogle af jer gør ham til.

 34. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  AF YTRINGSFRIHEDEN NEDLAGT AF S – 6. AUGUST 2016 19:16
  “ærestosse med lem.”

  Eller blot at kun kvinder kan være tosser, og at jeg er en undtagelse fordi jeg har et , ja lem…?

  Borgerlige kvinder er ikke just direkte kendt for feminisme direkte jo, tværtimod?
  Venter spændt må meningen!

  “Men nu viger justitsministeren tilbage, han har måske dårlig samvittighed over ikke at gøre det rigtige, måske har han fået storhedsvanvid, måske er han grebet af vildrede og handlingslammelse eller ren og skær panik.” S

  Han er hverken mindre eller mere en populist end S selv..Beklager.

  mvh JM

 35. Af R.Harald Kristensen

  -

  Martinez
  Man behøver ikke at være borgerlig, bare fordi man har et firma.

 36. Af R. Harald Kristensen

  -

  Hans Jensen.
  Du har ret i, at Obama var kommet til magten, da Libyen blev invaderet. Husk på, jeg kommer fra et land hvor, der var amerikanske baser under 2. Verdenskrig og en stor efter krigen. Min far oplevede amerikanske soldater under og efter krigen og alle deres illegitime børn, som de forlod, som hunde. Jeg bryder mig ikke om amerikansk imperialisme.

  Omvendt, hvis vi ikke havde haft amerikanernes hjælp under 2. Verdenskrig, var Europa blevet et andet sted, end det er i dag.

  Martinez jeg har undervist på et universitet i mange år. Det er der mange islændinge, der har gjort.

  Jeg bryder mig heller ikke om mange mænds kvindesyn. Jeg er sådan set ligeglad, om de er kristne, muslimer, eller ateister.

 37. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  AF YTRINGSFRIHEDEN NEDLAGT AF S – 6. AUGUST 2016 19:16
  “ærestosse med lem.”

  Rosa????

  ” Min far oplevede amerikanske soldater under og efter krigen og alle deres illegitime børn, som de forlod, som hunde. ”

  It takes two to tango…Islændinge smider tøjet mere villigt, uden at relatere til fremtiden? Vi så ikke samme problem i Danmark! 🙂 Men England gjorde dog også!

  “Martinez jeg har undervist på et universitet i mange år. Det er der mange islændinge, der har gjort.”

  Gymnasiet sagde du dog?

  MHT. mange borgerliges mænds kvindesyn er vi enig..Kan dog ikke udstå Radikale kvinder, kun interesseret i dem selv. Og der stemmer mange succesfulde kvinder desværre..Det er først og fremmest partiet for Danmarks mest egoistiske kvindelige vælgere, efter LA..

  MVH JM

 38. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez
  Du ved vist ikke meget om dansk historie og de danske piger og tyskerne. Også en sørgelig historie.

  Lær noget om Norden og Danmark.
  Du kan ikke kalde dig nordbo, når du ved så lidt om Norden. Tag snabelskoene af og tag træskoene på.

 39. Af R. Henriksen Kristensen

  -

  Martin Henriksen er en af DF’s Folketingsmedlemmer.
  Martin ez kender ham rigtig godt.

 40. Af hektor heimlich

  -

  Det er nærmest risikofritt for horder af asylansøgere at omringe danske kvinder og angribe dem sexuelt -dvs voldtage!. Asylansøgerne bliver nemlig ikke straffet, det har justitsminister Pind sørget for. Ikke heller de asylansøgere som sex attakerede 1000 kvinder i Køln under nytårsnatten blev straffede -så næste nytårsnat vil der ikke være tyske kvinder på gaden i Tyskland. Kvinder betaler 50 % af skatterne i Danmark og udgør mere end 50% af de studerende ved universiteterne -alligevel tillader Pinden sig at negligere dem. Visserlig er VEnstre ikke noget feministisk parti -men alligevel hvor dybt kan man synke? Pind mener ikke at der kan blive revolution i Danmark -hvor stupid kan man være?

 41. Af hektor heimlich

  -

  Muslimsk terrorisme er den største trussel mod Danmark og Sverige (se Dagens Nyheter i dag) for øjeblikket. Regeringen har forsøgt at få det til at se ud -i samarbejde med tåberne i NATOs ledelse (at Fogh-Rasmusen kan være chef i NATO siger vel alt- ) som om vore venner i Rusland er den største trussel. Landbrugsexporten til Rusland, som EU har saboteret skal vi slet ikke tale om! Pind og hans tumbede kumpaner forsøger ar kaste blår i øjnene på folket -jeg håber ikke Danmarks justitsminister er så uintelligent at han selv tror på det vrøvl han skriver1

 42. Af hektor heimlich

  -

  http://www.expressen.se/nyheter/kvinna-valdtagen-pa-festival-i-stockholm/
  igen igen igen Pind plingeling

 43. Af hektor heimlich

  -

  I Sverige taler almindelige mennesker allerede om et voldsomt oprør og om at vælte regeringen. Helt almindelige middelklasse Svensons diskuterer dette i kaffe pausen. De har blandt andet fortalt mig at der findes 500000 legale og ca 100000 illegale våben i landet. Svenskerne har set både en statsminister og en udenrigsminister blive myrdet på åben gade indenfor de seneste 30 år og vold er intet som ligger dem fjernt. Mange tiltænkte asylcentre er blevet brændt af. Hvorfor skulle vi danskere ikke følge svenskerne?

 44. Af Jette Pedersen

  -

  Søren Pind er gal. Andet er der ganske enkelt ikke at sige. Han lider af storhedsvanvid.

 45. Af ytringsfriheden nedlagt af s

  -

  AF YTRINGSFRIHEDEN NEDLAGT AF S – 6. AUGUST 2016 19:16
  “ærestosse med lem.”

  Rosa????

  Du må vist en og deltage i et FVR kursus? (feministisk vrede kursus)? Sørgeligt dit mandehad.

 46. Af Hans Jensen

  -

  “Søren Pind er gal. Andet er der ganske enkelt ikke at sige. Han lider af storhedsvanvid”

  Når man bruger så vildt overdrevne udtryk, bliver indlægget uinteressant og dumt og kunne med stor fordel være udeladt. Hovedparten af indlæggene på Berlingske er af den tåbelige type og vidner om demokratiets store svagheder.

 47. Af hektor Heimlich

  -

  http://www.bt.dk/krimi/kvinde-kaempede-indaedt-og-undgik-voldtaegt-har-du-set-ham-her

  Den anden kvinde i Haderslev, som er blevet antastet af asylansøger på en måned, den første kvinde blev voldtaget.
  Justitsministeren har vel sommerferie ? eller er det vinterferie? eller måske kartoffelferie? ja, man skal helst undgå at arbejde overhovedet -det er bedst!!

 48. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Vi har en justitsminister, der er bange for fakta, nemlig at vi er i krig mod Islam!
  Han tør ikke stille sig op mod Islam, og tage konsekvenserne af 30 års imbecil indvandrings politik!
  Der er kun en vej: Luk grænsen for muslimsk indvandring/familiesammenføring, og opsig menneskerets konventionerne, eller om forhandle dem!
  Og hvis vores rædsels slagne justitsminister ikke begynder, at kalde en spade for en spade med hensyn Til Islam, så skift ham ud!
  M.v.h.

 49. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Danmark har i dagens situation brug for modige konsekvente politikere der tør, at erkende fakta, på den situation Danmark/Europa befinder sig i, med hensyn til Islam!

  Jeg kan kun få øje på 3, det lever op til dette ansvar, det er : Søren Espersen, Inger Støjberg, og til dels Mette Fredriksen, og som er deres arvode værd, som Danske politikere, det er nemlig personer der har mod, og tør kalde sandheden ved navn!

  Europa og Danmark er nødt til, at tage truslen mod vort demokrati anderledes alvorligere end man har gjort hidtil, og er pisket til, at skrotte deres menneskeretskonventioner, samt stoppe konsekvent for muslimsk indvandring til Europa!

  I Frankrig, må man håbe på, at Marine Le Pen, vinder næste valg om presidentposten for, at få styr på deres muslimske problem!

  Østrig, Ungarn, Polen, Kroatien, samt et par få andre Øst Europæiske har fundet ud af hvad de vil med muslimsk indvandring!

  Så på nuværende tidspunkt i Dansk politik er der brug for politisk konsekvente handlinger, for beskyttelse af befolkningen, samt demokratiet!
  M.v.h.

 50. Af Helge Nørager

  -

  Hr Søren Pind er ingen af de underlige ting som der omtales.
  Hr. Søren Pind er en belæst og vidende mand med stor indsigt i retfærdighed og egne interesser.
  Specielt egne interesser er meget vigtige, meget vigtige.
  Derfor var det af yderste nødvendighed og meget vigtigt for egne interesser, at Irak kommission blev nedlagt, før tidligere ministre blev afhørt under strafferetsligt vidneansvar.
  Derfor var det den første handling efter tiltrædelse som justitsminister, at nedlægge den.
  Helt klogt, meget smart og yderst vigtigt for hr. Pinds egen fremtid.
  Så kom ikke med jeres påstande, han er klog, vidende og i stand til at gennemskue tingene.

Kommentarer er lukket.