Merkels mantra

Af Kasper Støvring 108

 

 

”Alle døde slægters tradition hviler som et mareridt på de levendes hjerner”. Således skrev profeten Karl Marx, og de ord siger noget centralt om den kommunistiske ideologi, der var fundamentet for det DDR, som Tysklands kansler Angela Merkel voksede op i. Nu er kommunismen for længst forsvundet, besejret af den formidable modstander, der kaldes virkeligheden – men dens ideologi overlever som et særligt residuum: Vi ser det hos en ideolog som bl.a. Europas mest magtfulde politiker. Sådan kan det gå, når man er flasket op med kommunistisk ideologi.

 

Merkels motto er blevet ”Wir schaffen das”, og de ord har man hørt så ofte, at man fornemmer en hæshed i stemmen, som kommer den fra struben som fuglehvæs. Hvis vi skal forstå Merkel og hendes tilsyneladende besynderlige bevæggrunde, så må vi forstå disse ord og den ideologi, som de er udtryk for. Og det fører os tilbage til Marx og den historiefilosofiske tænkning, som han videreførte fra Hegel og de mest dogmatiske udløbere af den radikale oplysningsfilosofi.

 

Hvorfor skal vi forstå Merkels ideologi? Fordi vi alle mærker de negative konsekvenser af den. Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump, når Angela Merkel samtidig stort set går fri. For hun er ikke bare den potentielle, men den virkeliggjorte katastrofe. Hendes politik om åbne grænser og masseindvandring fra Afrika, Asien og Mellemøsten er en katastrofe for EU-tilhængere, der ser EU’s indre sammenhold undermineret; for humanister, der ser højreradikale strømninger vokse frem som en modreaktion; for liberale, der med milliardudgifter til migranter kan se langt i kalenderen efter skattelettelser; for konservative, der ser sammenhængskraften erodere og blive erstattet af endnu mere vold, mistillid og kriminalitet.

 

Virkeligheden er som bekendt altings prøve, men Merkel synes ikke at have undergået det illusionstab, den dannelsesproces, der sammenfattes i ordene: ”Mugged by reality”. Det er ellers sket for mange andre med hendes baggrund. I ”brandtalen” om “den historiske prøve for Europa” fastholder hun sit slogan. Og virkeligheden? Nyeste oplysninger viser, at 479.620 har søgt om asyl i Tyskland i 2016, igen i år et meget voldsomt tal, og nu er asylansøgere begyndt at ankomme om natten – meget belejligt imens tyskerne sover – imens illegale flygtninge undlader at rejse hjem. Det kender vi også herhjemme, hvor de seneste tal viser, at der er mindst 18.000 illegale indvandrere i landet. De glider så durk ind i den sorte økonomi, i tyveri- og hælervirksomhed, i bande- og anden organiseret kriminalitet. Derfra kan de så sprede hyggestemning over hytte og borg i det ganske land.

 

Virkeligheden er altså slem nok, og denne sommer har det importerede barbari nået nye højder. Herhjemme tøver regeringen med at beskytte danske borgere – konventionerne betragtes stadig som hellige tavler – og fra Tysklands kansler, der også bestemmer over statsminister Lars Løkke, runger det altså endnu, og på trods, ”Wir schaffen das!”

 

Dette valgsprog er slet og ret udtryk for det mest storstilede stykke social ingeniørkunst, vi har set i Europa i årtier. Det er imidlertid ikke kun et motto, men et mantra. Ifølge ordbogen er et mantra et udsagn, der tillægges en særlig religiøs kraft, og som man fremsiger gentagne gange ved bøn og meditation. Altså et middel til at påvirke guderne, men hos Merkel snarere et middel til at påvirke virkeligheden, som jo dog også er en værdig magt – og for Merkel: en mægtig modstander.

 

Udsagnet oversættes på dansk til ”Vi klarer det”, men noget vigtigt går her tabt, nemlig den medbetydning i det tyske ”schaffen”: at skabe. Det er nemlig virkeligheden, Merkel vil skabe, eller omskabe, som et rationelt menneskeligt projekt. Kunststykket består i at viske tavlen ren, at se bort fra historiske erfaringer og indsigter i menneskets natur. De erfaringer burde for længst have lært os, at man ikke kan åbne grænserne for millioner af udlændinge med arabisk, asiatisk og afrikansk herkomst uden at bidrage til omdannelsen af de europæiske haver til stenørkener. Det er overmod at bilde sig ind, at 40 års erfaring med mislykket integration intet betyder. De kommunistiske lande betalte prisen for det ideologiske eksperiment, der var i høj kurs hos datidens virkelighedsimmune ingeniører, og den pris var høj. Hvornår kommer turen til de vesteuropæiske lande? I Østeuropa har man dog lært historiens lektie: Her lukkes der af for massindvandring.

 

”Wir schaffen das”-mantraet er udtryk for det, idehistorikeren Hans Jørgen Schanz har kaldt den historiske passion. Dvs. den moderne historiefilosofiske drøm om historisk beherskelse, oplysningstænkningens idé om menneskets beherskelsestrang – menneskets historieskabende potens.

 

I 1700-tallet begynder den historiske passion at brænde igennem. Det er den dominerende livopfattelse, at ”alt, som i og for menneskelivet er vigtigt, er historisk.” Som Schanz har formuleret det. Man skal skabe historie med bevidstheden om, at det er, hvad man gør – altså imens man gør det.

 

Det historiske i denne progressive forstand betyder altså ikke blot menneskeforanlediget forandring, men det, der altid kan være et projekt for rationel, menneskelig skaben (jf. ”schaffen”). Historie bliver dermed et fremtidsanliggende, hvilket tydeligst ses hos Marx, der mente, at fremtiden er noget, der skabes gennem den rette brug af fornuften. Den dystre tyske historie har gjort politikere som Merkel særligt modtagelige for den historiske febervildelse, hvor pædagogik, ingeniørkunst og teologi forenes; åbne grænser er også et politisk pædagogisk totalopgør med fortiden, et udtryk for en vilje til at skabe et nyt samfund og for bodsgang.

 

Den radikale historiebesættelse antager derfor ofte form af en utopisk drøm om at skabe den herlige harmoni under himlen, en utopi, som nødvendigvis må forkaste nationens kulturelle traditioner, fordi de udgør forhindringer for ønsket om at indrette historien som et bevidst menneskeligt projekt. Tradition kommer jo af at ”videregive” noget; tradition er skænket og frembringes ikke på baggrund af beslutning.

 

Merkels mantra ”Wir schaffen das” er altså karakteriseret ved traditionsforkastelse. Det er i grunden et radikalt eksperiment, der går stik imod Burke og dennes konservative arvtagere, der mente, at man må respektere traditionen, fordi dens beståen igennem lang tid i praksis har vist, at den er både nyttig og hensigtsmæssig. Traditionernes ”merits are confirmed by the solid test of long experience.” Mennesket opfattes ikke som et fritsvævende væsen. Det bærer tværtimod på, eller holdes oppe af, en forpligtende arv af fælles historie, traditioner, sprog, erfaringer osv. En homogen nation skaber sammenhængskraft. Men Merkels store projekt er at nedbryde denne. Det er givetvis utilsigtet, men verden kan ikke skabes intentionelt, og vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode forsætter. Katastrofen vil følge som en genfærdsskikkelse bag Merkel.

 

Som det vil være fremgået, er der noget selvmodsigende ved det historieskabende projekt, lige fra begyndelsen. Man ønsker at gøre op med gamle tiders statiske verdensbillede domineret af mytiske og metafysiske magter. Men man er selv afhængig af det, man gør oprør imod. Man tænker selv ”mytisk”, man har bare indsat sig selv på de fordrevne guders tomme pladser. Tilbage står en irrationalitet i højeste potens, der er ved at ødelægge det Europa, vi hidtil har kendt.

 

I den forstand skal det nok vise sig, at kansler Merkel har ”klaret det”, dvs. omskabt Europa. Men det er ikke nogen god skabergud, der har genåbnet paradiset. Det er snarere det modsatte, en falden engel, der har åbnet en ny adgang til de mørke skakter og hældt syv vredesskåle med plager ud over de europæiske befolkninger.

 

108 kommentarer RSS

 1. Af J Martinez

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSEN – 13. AUGUST 2016 9:44
  “Forestil jer, at man lavede en verdensomspændende opinions undersøgelse over hvilken befolknings gruppe der er den mest forhadte, afskyede, foragtede og uvelkommen Folke gruppe i verden.
  Ved en sådan undersøgelse ville den muslimske gruppe vinde stort!”

  Tvivler…Vesten har ca. 700 millioner indbygger, Islam 1,2 milliard.
  Den demografiske virkelighed, vil betyde at vesten hades mest..Læg dertil de 1,2 milliarder kinesere, den milliard af koloniale misbrugte Afrikanere mv.

 2. Af J Martinez

  -

  “Igennem de seneste ni år er der kommet færre og færre kriminelle, som er under 18 år. Det viser en rapport, som Justitsministeriets Forskningskontor laver hvert år.
  I rapporten står der, hvor mange børn og unge der bliver mistænkt eller sigtet for at have overtrådt straffeloven.
  I 2006 registrerede Rigspolitiet 25.125 mistanker og sigtelser mod børn og unge. I 2015 var antallet faldet til 11.556.
  De unge mødes online
  Ifølge Justitsministeriet skyldes udviklingen, at de unge har ændret livsstil. Færre børn og unge drikker alkohol, tager stoffer og hænger i gaderne.
  Forskningschef Britta Kyvsgaard mener, at de unge hænger mindre ude i gaderne, fordi de mødes igennem sociale medier.
  – Meget ungdoms-kriminalitet bliver begået sammen med andre på gaden. De unge mødes sjældnere på gaden, men oftere i cyberspace. Derfor er det klart, at kriminaliteten falder, siger hun.”
  https://www.dr.dk/ligetil/faerre-og-faerre-unge-begaar-kriminalitet

  At kriminaliteten er faldet for de under 18 årige er yderst interressant og tegner for en bedre fremtid her…

  At støvrings indlæg så er falsk om den 13 årige….http://www.dagens.dk/krimi/13-%C3%A5rig-dreng-opfandt-det-hele-blev-ikke-overfaldet-af-tre-m%C3%A6nd-i-ringsted

 3. Af J Martinez

  -

  AF J MARTINEZ – 13. AUGUST 2016 22:22
  AF J MARTINEZ – 13. AUGUST 2016 22:18
  “Igennem de seneste ni år er der kommet færre og færre kriminelle, som er under 18 år. Det viser en rapport, som Justitsministeriets Forskningskontor laver hvert år.
  I rapporten står der, hvor mange børn og unge der bliver mistænkt eller sigtet for at have overtrådt straffeloven.
  I 2006 registrerede Rigspolitiet 25.125 mistanker og sigtelser mod børn og unge. I 2015 var antallet faldet til 11.556.
  De unge mødes online
  Ifølge Justitsministeriet skyldes udviklingen, at de unge har ændret livsstil. Færre børn og unge drikker alkohol, tager stoffer og hænger i gaderne.
  Forskningschef Britta Kyvsgaard mener, at de unge hænger mindre ude i gaderne, fordi de mødes igennem sociale medier.
  – Meget ungdoms-kriminalitet bliver begået sammen med andre på gaden. De unge mødes sjældnere på gaden, men oftere i cyberspace. Derfor er det klart, at kriminaliteten falder, siger hun.”
  https://www.dr.dk/ligetil/faerre-og-faerre-unge-begaar-kriminalitet

  At kriminaliteten er faldet for de under 18 årige er yderst interressant og tegner for en bedre fremtid her…

  At støvrings indlæg så er falsk om den 1 3 årige….://www.dagens.dk/krimi/13-%C3%A5rig-dreng-opfandt-det-hele-blev-ikke-overfaldet-af-tre-m%C3%A6nd-i-ringsted…http først.

  PS…Dog er indvandrerkriminaliteten faldet de sidste 15 år selvom den stadig er stort over repræsentativt…https://www.dr.dk/nyheder/indland/kriminalitet-hos-indvandrere-er-faldet-de-sidste-15-aar

  PPS Den grove vold er dog steget fra indvandrer, og taler om en vis forrådnelse af samfundet..http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/….Uden tvivl pga. af meget af retorikken i medierne også, såvel som den stigende ulighed i samfundet om helhed, og den stigende blå pengekriminalitet som er steget uforbeholdent meget..

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Folkeret er lig med international ret!
  Folkeretten giver en stat (Land suverænitet over sit område, og befolkning)!
  Dette indebærer, at Danmark har ret til, at afvise eller modtage hvem de vil ved de Danske grænser!

  Det indebærer også, at Danmark kan udvis hvilke udenlandske medborgere de ønsker, at udvise fra Danmark, med begrundelser som kriminalitet mod landets love, og dette uden hensyntagen til den kriminelles personlige situation, da suverænitetens formål er, at beskytte landets egen befolkning, og ikke, at beskytte andre lande borgere!

  Så vi kan konkludere, at folkeretten kollidere med menneskerets konventionerne!

  Efter min mening kommer folkeretten og suveræniteten før konventionerne, så konventionerne bør ændres til fordel for suveræniteten!

  Merkels politik med at få 27 lande til, at opgive deres suverænitet, er et dødsfødt projekt allerede da det var på tegnebrættet, og dette kommer hun til, at mærke politisk!

  Så det er en dårlig ide, at vores statsminister følger hende i tykt og tyndt politisk!
  M.v.h.

 5. Af John Laursen

  -

  Kasper Støvring `s analyse af A. Merkel `s` baggrund og motiver er glimrende. Man kan så spørge ( en Helmut Kohl ) hvad en anti-patriotisk, kvantekemiker med marxistisk baggrund, skal gøre godt for som tysk kansler? Et andet spørgsmål man kan stille vedrørende A. Merkel er om hun er korrupt, altså om hun er købt og betalt af visse interesser. Hvis man sammenligner A. Merkel med Hillary så ved vi at Hillary og hendes Clinton Foundation har modtaget store milliardbeløb fra Saudi Arabien og andre oliestater, så hun er købt og betalt. Er A. Merkel også købt og betalt af Saudi Arabien og andre oliestater?.

  I vores europæiske, vestlige civilisation er det A. Merkel `s EU-diktatur – de europæiske folks fængselsbur, der misregerer. Må EU-fængselsburet snart briste så fangerne kan komme ud og genvinde deres frihed, selvstændighed, vitalitet og potens, værdighed og livsglæde.

  For at det europæiske fængselsbur kan briste skal der måske, forhåbentlig ikke, en altødelæggende økonomisk kollaps og fattigdomskur til, før malkemaskinerne og citronpresserne i de lukrative og behagelige stillinger i folketinget og EU, i de store medier, i Dansk Arbejdsgiverforening, i Dansk Industri, fejlagtigt benævnt som eliterne, får de europæiske befolkninger revet med sig ned i dybet. Til en kamp om rester og smuler, gangstervælde og Wild West tilstande.

  Den aggressive invasion og besættelse af Danmark og Europa af islam som finder sted og som også finder sted på andre kontinenter, har kun kunnet lade sig gøre med danske og andre europæiske landsforræderes hjælp.
  Der skal patrioter til for at ophæve besættelsen og dem har vi. Vi skal bare bruge dem.

  ” en sidste 9 April ” ?

 6. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  John Lauersen.
  Du har fat i ret sandsynlige agerende, angående Merkel og Clintons politiske beteende på verdens scenen!
  Det er absolut muligt, at de er bestukne af Saudi Arabien, til muslims indvandring i EU, og U.S.A.

  Når vi ser på Merkel, så han hun ikke i væsentlig grad samarbejdet, med resten af verden i bekæmpelse af terrorismen i de forskellige koalitioner der er oprettet!

  Hun er skolet i Øst Tyskland i den fundamentale kommunisme, hvor hadet til vest verdenen havde højeste prioritet! (Især U.S.A.)!

  Hun har ikke vist nævneværdig entusiasme med NATO samarbejdet, så hun burde i aller højeste grad mistænkes for bestikkelse!

  Jeg håber ikke, at der kan være noget om min mistanke; men det ser unægtelig suspekt ud med den enorme muslimske indvandring vi har set i EU!
  M.v.h.

 7. Af John Laursen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Jeg er helt enig med dig.

 8. Af Det skal gøre ondt! | Kulturkamp

  -

  […] verden, vild som et forhistorisk kaos. Der var ellers ingen ende på deres Angela Merkel-agtige tro på, at taler man bare ordentlig til hinanden, så vil de fleste problemer blive løst. Jeg har […]

Kommentarer er lukket.