Merkels mantra

Af Kasper Støvring 108

 

 

”Alle døde slægters tradition hviler som et mareridt på de levendes hjerner”. Således skrev profeten Karl Marx, og de ord siger noget centralt om den kommunistiske ideologi, der var fundamentet for det DDR, som Tysklands kansler Angela Merkel voksede op i. Nu er kommunismen for længst forsvundet, besejret af den formidable modstander, der kaldes virkeligheden – men dens ideologi overlever som et særligt residuum: Vi ser det hos en ideolog som bl.a. Europas mest magtfulde politiker. Sådan kan det gå, når man er flasket op med kommunistisk ideologi.

 

Merkels motto er blevet ”Wir schaffen das”, og de ord har man hørt så ofte, at man fornemmer en hæshed i stemmen, som kommer den fra struben som fuglehvæs. Hvis vi skal forstå Merkel og hendes tilsyneladende besynderlige bevæggrunde, så må vi forstå disse ord og den ideologi, som de er udtryk for. Og det fører os tilbage til Marx og den historiefilosofiske tænkning, som han videreførte fra Hegel og de mest dogmatiske udløbere af den radikale oplysningsfilosofi.

 

Hvorfor skal vi forstå Merkels ideologi? Fordi vi alle mærker de negative konsekvenser af den. Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump, når Angela Merkel samtidig stort set går fri. For hun er ikke bare den potentielle, men den virkeliggjorte katastrofe. Hendes politik om åbne grænser og masseindvandring fra Afrika, Asien og Mellemøsten er en katastrofe for EU-tilhængere, der ser EU’s indre sammenhold undermineret; for humanister, der ser højreradikale strømninger vokse frem som en modreaktion; for liberale, der med milliardudgifter til migranter kan se langt i kalenderen efter skattelettelser; for konservative, der ser sammenhængskraften erodere og blive erstattet af endnu mere vold, mistillid og kriminalitet.

 

Virkeligheden er som bekendt altings prøve, men Merkel synes ikke at have undergået det illusionstab, den dannelsesproces, der sammenfattes i ordene: ”Mugged by reality”. Det er ellers sket for mange andre med hendes baggrund. I ”brandtalen” om “den historiske prøve for Europa” fastholder hun sit slogan. Og virkeligheden? Nyeste oplysninger viser, at 479.620 har søgt om asyl i Tyskland i 2016, igen i år et meget voldsomt tal, og nu er asylansøgere begyndt at ankomme om natten – meget belejligt imens tyskerne sover – imens illegale flygtninge undlader at rejse hjem. Det kender vi også herhjemme, hvor de seneste tal viser, at der er mindst 18.000 illegale indvandrere i landet. De glider så durk ind i den sorte økonomi, i tyveri- og hælervirksomhed, i bande- og anden organiseret kriminalitet. Derfra kan de så sprede hyggestemning over hytte og borg i det ganske land.

 

Virkeligheden er altså slem nok, og denne sommer har det importerede barbari nået nye højder. Herhjemme tøver regeringen med at beskytte danske borgere – konventionerne betragtes stadig som hellige tavler – og fra Tysklands kansler, der også bestemmer over statsminister Lars Løkke, runger det altså endnu, og på trods, ”Wir schaffen das!”

 

Dette valgsprog er slet og ret udtryk for det mest storstilede stykke social ingeniørkunst, vi har set i Europa i årtier. Det er imidlertid ikke kun et motto, men et mantra. Ifølge ordbogen er et mantra et udsagn, der tillægges en særlig religiøs kraft, og som man fremsiger gentagne gange ved bøn og meditation. Altså et middel til at påvirke guderne, men hos Merkel snarere et middel til at påvirke virkeligheden, som jo dog også er en værdig magt – og for Merkel: en mægtig modstander.

 

Udsagnet oversættes på dansk til ”Vi klarer det”, men noget vigtigt går her tabt, nemlig den medbetydning i det tyske ”schaffen”: at skabe. Det er nemlig virkeligheden, Merkel vil skabe, eller omskabe, som et rationelt menneskeligt projekt. Kunststykket består i at viske tavlen ren, at se bort fra historiske erfaringer og indsigter i menneskets natur. De erfaringer burde for længst have lært os, at man ikke kan åbne grænserne for millioner af udlændinge med arabisk, asiatisk og afrikansk herkomst uden at bidrage til omdannelsen af de europæiske haver til stenørkener. Det er overmod at bilde sig ind, at 40 års erfaring med mislykket integration intet betyder. De kommunistiske lande betalte prisen for det ideologiske eksperiment, der var i høj kurs hos datidens virkelighedsimmune ingeniører, og den pris var høj. Hvornår kommer turen til de vesteuropæiske lande? I Østeuropa har man dog lært historiens lektie: Her lukkes der af for massindvandring.

 

”Wir schaffen das”-mantraet er udtryk for det, idehistorikeren Hans Jørgen Schanz har kaldt den historiske passion. Dvs. den moderne historiefilosofiske drøm om historisk beherskelse, oplysningstænkningens idé om menneskets beherskelsestrang – menneskets historieskabende potens.

 

I 1700-tallet begynder den historiske passion at brænde igennem. Det er den dominerende livopfattelse, at ”alt, som i og for menneskelivet er vigtigt, er historisk.” Som Schanz har formuleret det. Man skal skabe historie med bevidstheden om, at det er, hvad man gør – altså imens man gør det.

 

Det historiske i denne progressive forstand betyder altså ikke blot menneskeforanlediget forandring, men det, der altid kan være et projekt for rationel, menneskelig skaben (jf. ”schaffen”). Historie bliver dermed et fremtidsanliggende, hvilket tydeligst ses hos Marx, der mente, at fremtiden er noget, der skabes gennem den rette brug af fornuften. Den dystre tyske historie har gjort politikere som Merkel særligt modtagelige for den historiske febervildelse, hvor pædagogik, ingeniørkunst og teologi forenes; åbne grænser er også et politisk pædagogisk totalopgør med fortiden, et udtryk for en vilje til at skabe et nyt samfund og for bodsgang.

 

Den radikale historiebesættelse antager derfor ofte form af en utopisk drøm om at skabe den herlige harmoni under himlen, en utopi, som nødvendigvis må forkaste nationens kulturelle traditioner, fordi de udgør forhindringer for ønsket om at indrette historien som et bevidst menneskeligt projekt. Tradition kommer jo af at ”videregive” noget; tradition er skænket og frembringes ikke på baggrund af beslutning.

 

Merkels mantra ”Wir schaffen das” er altså karakteriseret ved traditionsforkastelse. Det er i grunden et radikalt eksperiment, der går stik imod Burke og dennes konservative arvtagere, der mente, at man må respektere traditionen, fordi dens beståen igennem lang tid i praksis har vist, at den er både nyttig og hensigtsmæssig. Traditionernes ”merits are confirmed by the solid test of long experience.” Mennesket opfattes ikke som et fritsvævende væsen. Det bærer tværtimod på, eller holdes oppe af, en forpligtende arv af fælles historie, traditioner, sprog, erfaringer osv. En homogen nation skaber sammenhængskraft. Men Merkels store projekt er at nedbryde denne. Det er givetvis utilsigtet, men verden kan ikke skabes intentionelt, og vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode forsætter. Katastrofen vil følge som en genfærdsskikkelse bag Merkel.

 

Som det vil være fremgået, er der noget selvmodsigende ved det historieskabende projekt, lige fra begyndelsen. Man ønsker at gøre op med gamle tiders statiske verdensbillede domineret af mytiske og metafysiske magter. Men man er selv afhængig af det, man gør oprør imod. Man tænker selv ”mytisk”, man har bare indsat sig selv på de fordrevne guders tomme pladser. Tilbage står en irrationalitet i højeste potens, der er ved at ødelægge det Europa, vi hidtil har kendt.

 

I den forstand skal det nok vise sig, at kansler Merkel har ”klaret det”, dvs. omskabt Europa. Men det er ikke nogen god skabergud, der har genåbnet paradiset. Det er snarere det modsatte, en falden engel, der har åbnet en ny adgang til de mørke skakter og hældt syv vredesskåle med plager ud over de europæiske befolkninger.

 

108 kommentarer RSS

 1. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Meget fint indlæg af Kasper, men vi ved allerede nu at EUs politikere ikke og aldrig kommer os til hjælp, vi er som også beskrevet slet ikke del i Merkels/EUs plan, “Wir Schaffen Das” gælder ikke folket, for folket klarer det ikke, vi er i virkeligheden kun lagt ud som slaver for islamisterne, vores tradition vil gå tabt, vi er allerede 4`rangs mennesker i eget land, de nu store muslimske indvandringer, blinger alle ulandenes befolkningseksplotions problemer her til os, vold og ulykke og krigen, de er så mange, og vi så få , at ja EU bliver til et genåbnet helvede på jord. de mørke skakter, syv vredesskåle med plager ud over de europæiske befolkninger….Gud bevare Danmark!
  .

 2. Af Bange_for tyskerne_som_ejer_eu

  -

  Jeg er bange for Merkel og det Tyskland som har sendt Europa i krig to gange. Bange for at det samme sker med konsekvenserne af tyskerne, politikerne og pseudojournalisternes folkevandring – et Europa i flammer.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Støvring, endnu at godt indlæg, der viser frugten, når sekulære kræfter vil ekspirementere med, den nationale sammenhænge kraft!

 4. Af Benny B

  -

  Tak, Kasper.
  Merkel er en katastrofe og følger vi hende ender vi i borgerkrig.
  Spørgsmålet er om vi kan nå at undvige den.

 5. Af Anna Jørgensen

  -

  Jeg troede ikke der stadig fandtes folk med så ringe historisk indsigt.
  Ubeskriveligt.

 6. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kære Anna Jørgensen

  Det skal du ikke tage dig af.

  Alene Støvrings tæerkrummende udsagn om at Merkels nuværende politik skyldes, at hun er vokset op i DDR, er så himmelråbende primitivt, at det trodser enhver beskrivelse.

  Og hvad hvis udsagnet “wir schaffnen das” drejede sig om at holde flygtninge ude, ville det så også være præget af marxisme, hvor febervilelse, pædagogig, ingeniørkunst og teologi er blandet sammen for at påvirke udviklingen og forsøge at være historieskabende?

  Næppe.

  For indlægget af Støvring er ved nærlæsning det rene gang sludder og vrøvl.

 7. Af Kasper Støvring

  -

  Anders Jakobsen, man behøver så sandelig ikke at være kommunist eller at være vokset op med kommunisme for at tro på social ingeniørkunst i stor stil. Men det kan meget vel tænkes, at det hjælper. jf. Broder-interviewet i ugens Weekendavisen om Merkel og den arv, hun trækker på.
  At holde flygtninge ude er ikke noget radikalt samfundseksperiment, men det modsatte. Et forsøg på at bevare arven og lade historien udvikle sig gradvis.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Tysklands kansler, der som Støvring så korrekt skriver også bestemmer over statsminister Lars Løkke, er i sandhed en virkeliggjort katastrofe ikke blot for tyskerne, men for hele Europa. Hendes leflen for bagstræbet i de civilisatoriske huller i jorden, som kaldes Mellemøsten og Afrika, medfører at mennesker derfra vælter ind i EUropa til evig byrde for europæerne. I kriminel, økonomisk, voldsmæssig, religiøs og kulturmæssig henseende, da de på disse punkter gennemsnitligt er særdeles inferiøre i forhold til den gennemsnitlige indfødte europæer.

  Hvor længe skal vi affinde os med disse totalt uduelige og decideret skadelige politikere før vi smider dem på porten? Wir können sie ABschaffen – og bør gøre det!

  Politikerne kan snyde folket en tid lang, men de kan ikke snyde alle for altid. Og flere og flere ser politikerne og EU som kilden til problemerne, mens konventionerne blot er redskaberne i politikernes uduelige hænder. Både politikere og konventioner kan fjernes – og bliver det; det er kun et spørgsmål om tid før tilstrækkeligt mange siger “nok er nok!”.

  Men hvorfor skal vi helt ud på kanten af borgerkrig før politikerne fatter alvoren?

  Tilstrømningen fra Mellemøsten og Afrika skal ikke bremses, hr. Løkke Rasmussen. Den skal standses – som i send flest muligt hjem igen. Uden at tage hensyn til konventioner, EU, FN og andre nævenyttige tumper!

  Den nye Führer i bunkeren i Berlin skal ikke få lov at smadre Europa for 3. gang!

 9. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Støvring.

  Jamen så er vi jo enige.

  Det er muligt for menneskene at påvirke historiens udvikling. Om det drejer sig om at holde flygtninge ude eller inde som politisk målsætning, så er det i begge tilfælde et forsøg på gennem politiske handlinger at påvirke historiens gang.

  Hvilken arv det er, der skal bevares, er der jo så uenighed om.

  En national-konservativ ideologi eller en fælleseuropæisk humanisme?

 10. Af A. Bierce

  -

  Man kan spørge om hvorvidt kansler Merkel, teknisk juridisk set, er at betragte som menneskesmugler og derfor kan retsforfølges i sit hjemland.
  Hvis en privatperson startede en natlig import af muslimer til Danmark, ville vedkommende omgående og ubetinget blive retsforfulgt.

 11. Af P Christensen

  -

  Kald nu en spade for en spade (og det er ikke Angela Merkelig der menes).
  Folkevandringen til Europa består af hovedsalig af (mandlige) immigranter, og sjældnere flygtninge.
  Europa har allerede i årtier været under påvirkning heraf fra folkeslag og
  kulturer, der i alt for mange tilfælde er flintrende ligeglade med os,
  bortset fra vort velfærdsamfund, og har fået lov til gøre vort samfund
  både fattigere og mere indskrænket.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Ja hvorfor skal vi egentlig ud på randen af en borgerkrig ? Jeg er kan desværre se i ånden, at at vi kommer til at passere denne grænse og eliten vil først komme til besindelse den dag de negative effekter også vil berørte den. De djævelske heksebrændinger stoppede først, da nogle af adelskabets fruer, begyndte at føle sig truet af hekseanklager!

 13. Af Niels Larsen

  -

  Henrik S

  Det er en lønligt, men ganske givet forfejlet, håb, du har mht. at Anders Kirkegaard Jakobsen og de øvrige apologeter bliver de første ofre.

  Det gør de ikke, for de er ganske givet også de første til fejt at stikke halen mellem benene og forsvinde, når det brænder på!

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  “Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump….”

  Så fik vi da endelig det bekræftet.

  Det er de nationalkonservative, som bakker op om Donald Trump. Donald Trump, som selv af sine egne partifæller betragtes som en farlig mand for USA – og verdensfreden.

  En notorisk bølle, patologisk løgner (71 løgne på en time – olympisk rekord!) og racist finder i Europa sympatisører hos de nationalistiske partier, eksempelvis DF.

  Disse nationalister foretrækker en Putin fremfor en Angela Merkel fra Tysklands Kristelig-Demokratiske Union, er et tysk konservativt-kristendemokratisk politisk parti.

  Vil I også have Tyskland byttet ud med Rusland i Nato?

 15. Af Gert Hansen

  -

  Igen en glimrende artikel fra Støvring.

  Det besvarer dog ikke det store spørgsmål, hvorfor Europa bevidst skal ødelægges? (Det er vel tvivlsomt om Østeuropa, der ikke har Vesteuropas post-koloniale komplekser og Tysklands nazi-kompleks, kan gå fri, om end de stritter imod nu). Det holder ikke, blot at henvise til humanisme, konventioner og menneskerettigheder. Selv Dansk Flygtningehjælp har sagt, såvidt jeg forstår, at et land (Danmark, forstås) ikke er forpligtet til at ofre sit velfærdssystem. Det er ikke desto mindre det eliten er igang med. Bare som en start. Når det er sket, begynder ‘balladen’ for alvor.

 16. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Mener du, at Hillary Clinton er mere stueren end Trump efter den sløsede måde, hun håndterede sine emails på?

  Jeg ville være meget bekymret for at overlade det ovale kontor til sådan en sjuske.

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Gert Hansen

  “Selv Dansk Flygtningehjælp har sagt, såvidt jeg forstår, at et land (Danmark, forstås) ikke er forpligtet til at ofre sit velfærdssystem.”

  Det er der heller ingen grund til at ofre.

  Den britiske tænketank The Legatum Institute har fundet frem til verdens lykkeligste, rigeste, sundeste og mindst kriminelle lande – en liste over verdens 26 bedste lande.

  Danmark kom på en samlet 3. plads.

  Briterne vurderer, at vi er ret godt kørende her i landet.
  Vores uddannelse er topklasse, og vi scorer højt på regeringsførelse og social kapital.
  Desværre trækker sundheden ned. Der lander Danmark på en 16. plads. Hvis ikke vi røg og drak så meget, ville Danmark formentlig tage titlen som verdens bedste land.
  Danmark er rykket en plads frem siden sidste år.

  Den største trussel mod vores velstand er ikke flygtninge, men andre landes protektionisme. Danmark er bedst tjent med en globaliseret verden, hvor vi kan lave handelsaftaler – både indenfor EU – og udenfor.

 18. Af Birger Nielsen

  -

  Enig med Støvring ang. Merkels og andres tilbagelænede holding til den massive indvandring.
  Vi klarer det nok – næppe, hvis vi ikke lægger politikken om.
  Angående KS`s holdning til oplysningstiden er jeg derimod dybt uenig. Også her skinder Støvrings lig mange andre af Berlingske bloggeres holdninger igennem. Endnu engang ser man mellem linierne de kristelig/religiøse undertoner. Dette let skjulte had til oplysningsfilosoffer og kulturradikale. Vi er altså rigtig mange læsere, der ikke tror på religionernes velsignelse. Det passer måske bedre ind i billedet i dine indlæg om litteratur, som er fortræffelige

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Efter så mange år i amerikansk politik er jeg ikke i tvivl om, at Hilary Clinton har begået fejl – udover det mailsjuskeri, du nævner, men at sammenligne det med Donald Trumps uhyrligheder er ikke rimeligt.

  Donald Trump er fuldstændig uberegnelig, hvilket flere og flere republikanere nu har indset. Der skal godt nok meget til at ellers loyale partimedlemmer anbefaler, at man undlader at stemme på partiets præsidentkandidat, alternativt stemmer på Hilary Clinton.

 20. Af Flemming Lau

  -

  Jeg tror Multi kulti eliten, vil konvertere til Islam, den dag det skulle sig at være oppotunt. Så kan de beholde deres jordiske gods, til deres jordiske død! Vi så det med nazismen. Vi så det, da kommunismen, så ud til skulle dominere i starten af 80 ‘erne, at flere borgerlige begyndte at udvise røde tendenser! Al verdens universiteter lever jo idag fedt af de Saudiske sponsorater!

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Det er Clinton, der har været mange år i amerikansk politik – ikke undertegnede. 🙂

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “Vi så det, da kommunismen, så ud til skulle dominere i starten af 80 ‘erne, at flere borgerlige begyndte at udvise røde tendenser! “.

  Hvem pokker troede i starten af 80’erne, at kommunismen skulle dominere, bortset fra en lille gruppe forbenede betonkommunister?

  Ikke nogen borgerlige – ej heller socialdemokrater, som i over 50 år havde været kommunisternes argeste modstandere.

  Hvis du ved noget, som vi andre ikke ved, så må du meget gerne komme med nogle navne.

 23. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kasper Støvring.

  Vil du være venlig at fjerne indlægget fra Henrik S. 11. august 18:50.
  Den indeholder en indirekte (døds)trussel.

  Jeg vil i fremtiden afholde mig fra at deltage i disse blog- debatter på Berlingske.

  Undskyld hvis jeg har fornærmet nogen.

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Anders Kiekegaard Jakobsen

  Du kan være ganske rolig.

  PET checker også internetdebatter – og skriverierne fra de værste ekstremister vil blive noteret.

  Du skal ikke undskylde noget.

 25. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Navne ? Det kunne jeg aldrig drømme om. De i min omgangskreds der udviste svaghed, da det gjaldt, har idag rigeligt svært i forvejen!

 26. Af Svend Jensen

  -

  @GERT HANSEN – 11. AUGUST 2016 19:08
  “Igen en glimrende artikel fra Støvring.
  Det besvarer dog ikke det store spørgsmål, hvorfor Europa bevidst skal ødelægges? ”

  Et muligt svar på spørgsmålet får man ved at læse en artikel i dagbladet Børsen fra i dag på side 5. Artiklen er skrevet af multimilliardæren George Soros og hedder “Sådan løser EU flygtningekrisen i syv trin”.
  Som det syvende trin skal Europa, på grund af sin angiveligt aldrende befolkning, skabe et miljø hvor økonomisk migration er velkomment.
  Den stenrige mand vil altså med sine 7 trin åbne alle ladeporte til Europa for alle der gider; hvilket netop er hvad ‘økonomisk migration’ betyder. Forfølgelse som begrundelse for ophold i Europa er efter Soros’s mening helt overflødigt. Om de indvandrede personer er tilhængere af Europas undergang og vil erstatte kristendom med islam interesserer ikke George Soros overhovedet. Mandens masterplan er alene at effektivisere migrantstrømmen til Europa ved at fjerne alle hindringer for indvandring.
  Konklusionen på artiklen af George Soros må da være den, at ubegrænset tilstrømning af hvem som helst er et ubetinget gode, med henblik på at opretholde et stort antal lønslaver til at producere samt konsumere mere og mere, hvorved George Soros’s og ligesindede rigmænds investorafkast kan konsolideres og udvides – uanset de sociale, kulturelle og demografiske omkostninger: Herunder Europas selvdestruktion.
  Mon George Soros er med i Bilderberg klanen?

 27. Af Javier Martinez

  -

  “Bliver der nogensinde borgerkrig ( må den kristne gud forbyde det) håber jeg , som de ansvarlige , at folk som du vil blive de første ofre.”
  Den humanistiske overlæge Henrik S

  Ja, men skal ikke opereres der som muslim, eller kritiker af ham…Det er nok en dødsdom hvis under hans kniv?

  Og stadig indlæg i filteret…

 28. Af Henrik S

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen
  Du aner åbenbart ikke hvad en trussel er for en ting.
  Men du tør ikke se i øjnene , at alting har en pris .
  På den ene eller anden måde.
  Hvis du er religiøs kan du læse lidt om det i bibelen.
  Jeg mener så åbenbart er det er dine holdninger , der er en trussel imod os kristne danskere.
  Så dine indlæg burde fjernes!

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  Uden at ville komme ind på en længere debat om indvandrere/flygtninge (den kører ad nauseum på så mange blogs), så vil jeg gerne høre, hvor du regner med, at Europa skal ’skaffe’ den nødvendige arbejdskraft fra, når den stigende ‘ældrebefolkning’ bliver så stor, at vi ikke kan dække behovet via egne borgere?

  Eksempelvis i ældreplejen. Det er allerede et område, der i høj grad er baseret på indvandrere.

 30. Af jørgen hansen

  -

  Merkel er ved at forvandle Europa til en krudttønde, ligesom løkke er ved at forandre Danmark til en krudttønde. Merkel er en utopisk fantast, ligesom løkke er. Eller begge er faktaresistente zombier. Det er virkelig dystre og u-hyggeligt spændende tider vi lever i. En tid hvor tredivernes ondskab og galskab er ved at vende tilbage i form af løgnepropaganda, nykommunisme, feministisk vanvid og islamisme. Frankrig, England og Sverige er nu i undtagelsestilstand, og Tyskland følger snart efter.

 31. Af Henrik S

  -

  Niels Juule Hansen
  Du vrøvler!
  Snak du med alternativet om det.
  De kan klare det hele med en 30 timers arbejdsuge.
  PS jeg har en pårørende på plejehjem (et stort et) . Besøger hende mindst 2 gange om ugen og har (heldigvis) ikke set een eneste brun medarbejder.Et par gule , men de kommer jo også fra kultiverede lande , så det er intet problem.
  Tvivler meget på at muslimer (som jo er problemet) arbejder i ældreplejen.Det er de for fine til eller må ikke for deres mænd.
  Det er bedre at få kontanthjælp!

 32. Af Flemming Lau

  -

  Kunne det tænkes at årsagen til at danskerne ikke kan reproducere sig selv, ligger i det faktum at 25% af hver årgang siden 1973 er blevet fosterdræbt Det svarer til ca 750 000 stykker manglende arbejdskraft. Og det er lavt sat!

 33. Af Javier Martinez

  -

  “hvis du er religiøs kan du læse lidt om det i bibelen.
  Jeg mener så åbenbart er det er dine holdninger , der er en trussel imod os kristne danskere.
  Så dine indlæg burde fjernes!”
  Den humanistiske overlæge

  Ja, et godt eksempel på den gode samaritanske kristne er du..Dødstrusler, og mener at indlæg der er imod religion skal fjernes…Mener dog at Anders Kirkegaard Jacobsen er religiøs da han da har skrevet indlæg om religion mange gange, men er nu totalt ligegyldigt om han er eller ikke er.
  Du har vist den kristne tilgang til ytringsfrihed for os alle, som i udvidet forstand gælder alle religiøse grupper..De ønsker at udelukker andre religiøse grupper og ateister alle.

 34. Af Javier Martinez

  -

  “kunne det tænkes at årsagen til at danskerne ikke kan reproducere sig selv, ligger i det faktum at 25% af hver årgang siden 1973 er blevet fosterdræbt Det svarer til ca 750 000 stykker manglende arbejdskraft. Og det er lavt sat!”
  Lau

  Ja, tænk bare armoden hvis de eksisteret i Danmark i dag, med den arbejdsløshedsprocent på reelt 25% vi har? Den havde været på 40’%

 35. Af Javier Martinez

  -

  Vi forsøger igen med nye cookies, email mv..

  Alle ved nu godt at fascismen af i dag re meget lig kommunismen af i går..Tværtimod skal vi have socialisme…

  “Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump,” støvring

  Ja, når man ikke forstår at når han opmuntrer sine politiske støtter til at slå sin modstander ihjel-clinten-er det fascisme, og så er man en fascist.

  “fordi de udgør forhindringer for ønsket om at indrette historien som et bevidst menneskeligt projekt.” støvring

  Faktisk er dette den socialistiske tanke, og ikke den blå radikale..Men ja, fremskridt sker kun via ikke at leve i religionen..Derfor er borgerligheden,fascismen, liberalismen status quo og tilbagestående..De er ikke istand til at udvide deres hjerne til en ny virkelighed, en ny og bedre fremtid uden religionens tåbelige og negative indflydelse og forældet gamle dyder.

 36. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  For mig er det amerikanske valg et valg mellem pest og kolera.

  Jeg er bestemt ikke tryg ved nogen af kandidaterne.

  Og jeg er udmærket klar over, at det ikke er dig, der har bevæget sig på de bonede gulve i DC i årevis. 🙂

  Jeg krydser fingre og sætter min lid til WikiLeaks mht. at få Clinton til at forsvinde ud i mørket, hvor hun hører hjemme.

 37. Af Gert Hansen

  -

  @ Niels Juul Hansen:

  1:
  Du glemte at nævne, at Danmark også er ‘verdensmester’ i brug af lykkepiller.
  Og at Danmark også scorer meget højt m.h.t. alkoholforbrug.

  Måske der er en sammenhæng – m.h.t. de ‘lykkelige danskere’?

  2.
  Jeg taler ikke om hvordan Danmark ligger p.t. – jeg taler om fremtiden – 10-15 år og fremefter.

  3.
  Jeg er uenig i din påstand i sidste afsnit første punktum. Det andet punktum giver sig selv.

 38. Af Javier Martinez

  -

  “En homogen nation skaber sammenhængskraft. Men Merkels store projekt er at nedbryde denne” Støvring

  Useriøst at beskylde liberalisten Merkel fra blå blok, for at være rød , historieløs og en socialist.Det er rent trump propaganda!

  Hun interessere sig da kun for løn og velfærds dumpere som blå blok gør i DK?
  Hvis du mangler beviser herpå….

  Fordoblingen af indvandrer antallet under VKO pr. år , end lo året før?
  Et fordobling som er fortsat under den nuværende regering..

  Selve udlændinge lempelserne af 1983? Click blå blok.

  MHT. at der er fordele ved at være en homogen nation er dette uden tvivl sandt. Men at dette skulle være borgerlige interesser har du misforstået..

  “åbne grænser er også et politisk pædagogisk totalopgør med fortiden, et udtryk for en vilje til at skabe et nyt samfund og for bodsgang.” Støvring.

  Merkel er da kun interesseret i løn og velfærds dumpere som blå blok er..Intet fungere så godt som disse da..Hun er da ligeglad med Tysklands fortid i dag, som er Tyskerne selv. De er kommet videre..

  Hvis du spørg mig om jeg er mest glad for en fundamental istisk muslim eller fundament alistisk kristen som Støvring, er svaret at begge disse er yderst negative i indflydelse i Danmark..Den første som t errorist af vold, den sidste som tit t errorist af penge som frimurer , dogmer mv…

 39. Af Javier Martinez

  -

  “Jeg krydser fingre og sætter min lid til WikiLeaks mht. at få Clinton til at forsvinde ud i mørket, hvor hun hører hjemme.”
  Niels B Larsen

  Altså du støtter Trump, en mand der opmuntrer til at dræbe sine politiske modstandere..Men er vel ikke helt forbavset når man erindre at Niels er en dømt kriminel efter Dansk lov?

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik S

  “Tvivler meget på at muslimer (som jo er problemet) arbejder i ældreplejen.”

  Faktacheck:

  “Mens størstedelen af Danmarks befolkning går i kirke og samles med familien for at spise julemiddag, danse om juletræ, pakker gaver ud og spise julefrokost, tager mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale med muslimsk baggrund sig af syge, ældre og andre plejekrævende borgere. De tager tjansen i juledagene for at give deres kristne kolleger mulighed for at holde fri på årets vigtigste højtid.
  Hos Ældre Sagen er der lutter ros til den måde, plejehjem og andre dele af ældreplejen får tingene til at fungere omkring højtiderne. Her siger chefkonsulent Margrethe Kähler:
  – Det er vores indtryk, at det fungerer fremragende, og det er et smukt udtryk for kulturel udveksling. Vi hører generelt, at de ældre er meget glade for det muslimske personale, fordi de typisk har respekten for de ældre og forståelsen for religionens og familiens betydning indbygget i deres kultur.”

 41. Af Gert Hansen

  -

  Svend Jensen:

  Jeg ved ikke om George Soros overhovedet aner hvad han snakker om, i denne forbindelse.

  Jeg er absolut modstander af, at rubricere immigranter i een stor ‘pærevælling’, eller sagt pænere, at generalisere om dem. Det kan man selvfølgelig ikke.

  Hvis man skal importere arbejdskraft, ville det være en god idé at se på hvor man skulle få den fra. Og hvorfra ikke.

  Jeg beskæftiger mig normalt ikke med konspirationsteorier. Men hvad der sker i Europa nu, kunne se ud til at have forbindelse med Frankfurt Skolen og/eller Kalderi Planen.

  Under alle omstændigheder bliver det i stigende grad klart, at Europas befolkninger helt bevidst bliver ført bag lyset, eller rettere, ikke evner at gøre noget ved den situation de i stigende grad er utilfredse med. Måske briterne har, det vil tiden vise.

 42. Af Javier Martinez

  -

  Jeg beskæftiger mig normalt ikke med konspirationsteorier. Men hvad der sker i Europa nu, kunne se ud til at have forbindelse med Frankfurt Skolen og/eller Kalderi Planen.
  AF GERT HANSEN – 11. AUGUST 2016 21:36

  Hvad vi er vidner til er flygtninge-stadig hundrede om ugen-der kommer pga. af de tåbelige krige VKO deltog i i nullerne, og dette på et falsk mandat om masse destruktions våben…De passer dog godt ind i borgerliges kram om et samfund som USA og UK med herskab og tjenestefolk, der intet kan velfærds erodere og løndumpe så effektivt..Indslusningslønnen er reelt allerede en realitet her for for flygtninge , og de ansættes nu til halv pris af en Dansker på samme job..Hvem tror i arbejdsgiveren betaler? Den kommunalt betalte, eller den dyre?

  De passer skam fint ind i de borgerlige planer, alle disse indvandrer og flygtninge..

 43. Af Brian Jørgensen

  -

  Man kan til sin store forbløffelse læse i b at regeringen (læs venstre) i al tys tys har forhandlet konventionerne med FN og resultatet skulle være at man ikke ændrer noget

  Det er da noget forbløffende og betænkeligt at selvom der faktisk er parlementarisk flertal i Danmark ja selv sosserne er med på en revision af konventionerne, ja så har regeringen tilsyneladende ikke ment at det var værd at informere de andre partier om denne mulighed for at argumentere og tage en revision op om disse gamle konventioner fra en svundet tid

  Venstre bliver et meget lille parti ved næste valg, dette bedrag og lands forædderi vil ikke blive glemt,,

  Straks opbremsning var en af de primære sager de gik til valg på, vi ved alle hvordan det endte mon ikke vælgerne husker det næste gang

 44. Af Javier Martinez

  -

  “Straks opbremsning var en af de primære sager de gik til valg på, vi ved alle hvordan det endte mon ikke vælgerne husker det næste gang”
  Brian

  Nej, tvivler! Og seneste meningsmåling siger det samme så godt som!

  Vi snakker vel om at DF og V stemmende ikke er landets klogeste stemmere blot? DF er heller ikke faldet yderlige, selv om de gik til valg endnu mere ekstremt herom.

 45. Af Hvorfor suser sygt ævl lige gennem filtret?

  -

  Bloggere der er tilhængere af multi-kulti og islamisering er velkomne her, mens modstandere ofte mobbes af fi….. Hvad er meningen med det?

 46. Af ole jessen

  -

  De meget voldsomme tilstande i Frankrig, England og Sverige er nu på vej ind i Danmark. Se den korte og snaph/180g.

 47. Af Flemming Lau

  -

  Brian Jørgensen.
  Ja det er sørgeligt med med Venstres dobbeltspil. Man burde ikke være overrasket, men alligevel !

 48. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en meget (lang) interessant nyere artikel om Angela Merkel – hvis nogen har interesse i det:

  “Merkel – The Revenge Of The DDR?
  Posted on April 15, 2016 by RED GREEN ALLIANCE”
  https://redgreenalliance.com/2016/04/15/merkel-the-revenge-of-the-ddr/

 49. Af Javier Martinez

  -

  AF JAVIER MARTINEZ – 11. AUGUST 2016 21:30
  Indlæg i filteret om kristen fundamentalisme mod muslim fundamentalisme?

  Et yderst sagligt indlæg! Kunne du ikke sætte det på Støvring?

  @Henrik S
  “Tvivler meget på at muslimer (som jo er problemet) arbejder i ældreplejen.”

  Naturligvis ender muslimer nok med at passe på Henrik S på hans døende dage..Men må i alt anstændighed bede overlægen om at beholde sin anonymitet da, mht sine meninger da. At sidde i bleen dagen lang, uden de to ugentlige bade som der nu er råd til, bliver ikke en køn humanistisk fornøjelse..

 50. Af Javier Martinez

  -

  De blå strittet meget imod de to ugentlige bade forresten mht. dets omkostninger..Og mente at et ugentlig var nok!

Kommentarer er lukket.