Merkels mantra

Af Kasper Støvring 108

 

 

”Alle døde slægters tradition hviler som et mareridt på de levendes hjerner”. Således skrev profeten Karl Marx, og de ord siger noget centralt om den kommunistiske ideologi, der var fundamentet for det DDR, som Tysklands kansler Angela Merkel voksede op i. Nu er kommunismen for længst forsvundet, besejret af den formidable modstander, der kaldes virkeligheden – men dens ideologi overlever som et særligt residuum: Vi ser det hos en ideolog som bl.a. Europas mest magtfulde politiker. Sådan kan det gå, når man er flasket op med kommunistisk ideologi.

 

Merkels motto er blevet ”Wir schaffen das”, og de ord har man hørt så ofte, at man fornemmer en hæshed i stemmen, som kommer den fra struben som fuglehvæs. Hvis vi skal forstå Merkel og hendes tilsyneladende besynderlige bevæggrunde, så må vi forstå disse ord og den ideologi, som de er udtryk for. Og det fører os tilbage til Marx og den historiefilosofiske tænkning, som han videreførte fra Hegel og de mest dogmatiske udløbere af den radikale oplysningsfilosofi.

 

Hvorfor skal vi forstå Merkels ideologi? Fordi vi alle mærker de negative konsekvenser af den. Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump, når Angela Merkel samtidig stort set går fri. For hun er ikke bare den potentielle, men den virkeliggjorte katastrofe. Hendes politik om åbne grænser og masseindvandring fra Afrika, Asien og Mellemøsten er en katastrofe for EU-tilhængere, der ser EU’s indre sammenhold undermineret; for humanister, der ser højreradikale strømninger vokse frem som en modreaktion; for liberale, der med milliardudgifter til migranter kan se langt i kalenderen efter skattelettelser; for konservative, der ser sammenhængskraften erodere og blive erstattet af endnu mere vold, mistillid og kriminalitet.

 

Virkeligheden er som bekendt altings prøve, men Merkel synes ikke at have undergået det illusionstab, den dannelsesproces, der sammenfattes i ordene: ”Mugged by reality”. Det er ellers sket for mange andre med hendes baggrund. I ”brandtalen” om “den historiske prøve for Europa” fastholder hun sit slogan. Og virkeligheden? Nyeste oplysninger viser, at 479.620 har søgt om asyl i Tyskland i 2016, igen i år et meget voldsomt tal, og nu er asylansøgere begyndt at ankomme om natten – meget belejligt imens tyskerne sover – imens illegale flygtninge undlader at rejse hjem. Det kender vi også herhjemme, hvor de seneste tal viser, at der er mindst 18.000 illegale indvandrere i landet. De glider så durk ind i den sorte økonomi, i tyveri- og hælervirksomhed, i bande- og anden organiseret kriminalitet. Derfra kan de så sprede hyggestemning over hytte og borg i det ganske land.

 

Virkeligheden er altså slem nok, og denne sommer har det importerede barbari nået nye højder. Herhjemme tøver regeringen med at beskytte danske borgere – konventionerne betragtes stadig som hellige tavler – og fra Tysklands kansler, der også bestemmer over statsminister Lars Løkke, runger det altså endnu, og på trods, ”Wir schaffen das!”

 

Dette valgsprog er slet og ret udtryk for det mest storstilede stykke social ingeniørkunst, vi har set i Europa i årtier. Det er imidlertid ikke kun et motto, men et mantra. Ifølge ordbogen er et mantra et udsagn, der tillægges en særlig religiøs kraft, og som man fremsiger gentagne gange ved bøn og meditation. Altså et middel til at påvirke guderne, men hos Merkel snarere et middel til at påvirke virkeligheden, som jo dog også er en værdig magt – og for Merkel: en mægtig modstander.

 

Udsagnet oversættes på dansk til ”Vi klarer det”, men noget vigtigt går her tabt, nemlig den medbetydning i det tyske ”schaffen”: at skabe. Det er nemlig virkeligheden, Merkel vil skabe, eller omskabe, som et rationelt menneskeligt projekt. Kunststykket består i at viske tavlen ren, at se bort fra historiske erfaringer og indsigter i menneskets natur. De erfaringer burde for længst have lært os, at man ikke kan åbne grænserne for millioner af udlændinge med arabisk, asiatisk og afrikansk herkomst uden at bidrage til omdannelsen af de europæiske haver til stenørkener. Det er overmod at bilde sig ind, at 40 års erfaring med mislykket integration intet betyder. De kommunistiske lande betalte prisen for det ideologiske eksperiment, der var i høj kurs hos datidens virkelighedsimmune ingeniører, og den pris var høj. Hvornår kommer turen til de vesteuropæiske lande? I Østeuropa har man dog lært historiens lektie: Her lukkes der af for massindvandring.

 

”Wir schaffen das”-mantraet er udtryk for det, idehistorikeren Hans Jørgen Schanz har kaldt den historiske passion. Dvs. den moderne historiefilosofiske drøm om historisk beherskelse, oplysningstænkningens idé om menneskets beherskelsestrang – menneskets historieskabende potens.

 

I 1700-tallet begynder den historiske passion at brænde igennem. Det er den dominerende livopfattelse, at ”alt, som i og for menneskelivet er vigtigt, er historisk.” Som Schanz har formuleret det. Man skal skabe historie med bevidstheden om, at det er, hvad man gør – altså imens man gør det.

 

Det historiske i denne progressive forstand betyder altså ikke blot menneskeforanlediget forandring, men det, der altid kan være et projekt for rationel, menneskelig skaben (jf. ”schaffen”). Historie bliver dermed et fremtidsanliggende, hvilket tydeligst ses hos Marx, der mente, at fremtiden er noget, der skabes gennem den rette brug af fornuften. Den dystre tyske historie har gjort politikere som Merkel særligt modtagelige for den historiske febervildelse, hvor pædagogik, ingeniørkunst og teologi forenes; åbne grænser er også et politisk pædagogisk totalopgør med fortiden, et udtryk for en vilje til at skabe et nyt samfund og for bodsgang.

 

Den radikale historiebesættelse antager derfor ofte form af en utopisk drøm om at skabe den herlige harmoni under himlen, en utopi, som nødvendigvis må forkaste nationens kulturelle traditioner, fordi de udgør forhindringer for ønsket om at indrette historien som et bevidst menneskeligt projekt. Tradition kommer jo af at ”videregive” noget; tradition er skænket og frembringes ikke på baggrund af beslutning.

 

Merkels mantra ”Wir schaffen das” er altså karakteriseret ved traditionsforkastelse. Det er i grunden et radikalt eksperiment, der går stik imod Burke og dennes konservative arvtagere, der mente, at man må respektere traditionen, fordi dens beståen igennem lang tid i praksis har vist, at den er både nyttig og hensigtsmæssig. Traditionernes ”merits are confirmed by the solid test of long experience.” Mennesket opfattes ikke som et fritsvævende væsen. Det bærer tværtimod på, eller holdes oppe af, en forpligtende arv af fælles historie, traditioner, sprog, erfaringer osv. En homogen nation skaber sammenhængskraft. Men Merkels store projekt er at nedbryde denne. Det er givetvis utilsigtet, men verden kan ikke skabes intentionelt, og vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode forsætter. Katastrofen vil følge som en genfærdsskikkelse bag Merkel.

 

Som det vil være fremgået, er der noget selvmodsigende ved det historieskabende projekt, lige fra begyndelsen. Man ønsker at gøre op med gamle tiders statiske verdensbillede domineret af mytiske og metafysiske magter. Men man er selv afhængig af det, man gør oprør imod. Man tænker selv ”mytisk”, man har bare indsat sig selv på de fordrevne guders tomme pladser. Tilbage står en irrationalitet i højeste potens, der er ved at ødelægge det Europa, vi hidtil har kendt.

 

I den forstand skal det nok vise sig, at kansler Merkel har ”klaret det”, dvs. omskabt Europa. Men det er ikke nogen god skabergud, der har genåbnet paradiset. Det er snarere det modsatte, en falden engel, der har åbnet en ny adgang til de mørke skakter og hældt syv vredesskåle med plager ud over de europæiske befolkninger.

 

108 kommentarer RSS

 1. Af bent andersen

  -

  Søg “Sverige og bilbrande” eller “avpixlat” eller den korte a vis.

 2. Af jørgen mikkelsen

  -

  Merkels og hendes medløberes åndsformørkede politik kan nemt ende med at bringe afmagt, rædsel, sorg, død og elendighed ind i millioner af europæiske og skandinaviske hjem. Vælgerne bør vågne op og holde op med at støtte lyserøde, mørkerøde, radikale, skabsradikale og femi-fascistiske partier. Og alle løftebrydere bør afskrives som utroværdige.

 3. Af Arvid Holm

  -

  Artikel 15 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention tillader i nødstilfælde staterne at sætte de i konventionen givne rettigheder ud af kraft.
  Konventionens forfattere erkender dermed, at den humanistiske ideologi i sidste ende må vige for konsekvenserne.
  De forskellige humanistiske konventioner er ikke som Koranen dikteret af en ufejlbarlig Gud.
  Det er blot hensigtserklæringer, som forekommer ønskelige at realisere, men som må fraviges, hvis konsekvenserne bliver for belastende.

 4. Af jørgen mikkelsen

  -

  Iflg. Berlin gske er løkke-regeringen nu grebet i at tale med to tunger. Ja, i et dobbelt-spil så groft at vi er ovre i det utrolige, ufattelige og uhyrlige. Hykleri, løgn og skuespil (mht. konventionerne) er det hvad regeringen forstår ved anstændig og ordentlig politik?

 5. Af ole jensen

  -

  Partierne snakker alle om at de vil arbejde for mere og bedre velfærd, men fortier eller hykler omkring indvandring, som koster kassen og giver anledning til stribevis af nedskæringer og velfærdsforringelser. Sandheden er jo, at de partier som vil have åbne grænser og masse indvandring, lyver og bedrager når de påstår at de ønsker bedre velfærd.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Faktisk forstår jeg ikke helt de mange knubbede ord om Donald Trump, når Angela Merkel samtidig stort set går fri. For hun er ikke bare den potentielle, men den virkeliggjorte katastrofe. Hendes politik om åbne grænser og masseindvandring fra Afrika, Asien og Mellemøsten er en katastrofe.
  Skriver Kasper Støvring.

  For de nationalkonservative er løgnhalsen og racisten Trump jo en helt.
  Men ikke engang republikanerne i USA vil lege med ham.
  Det vil segmentet omkring DF og Danskernes Parti i Danmark så gerne.

  Merkel er vel ikke helt fejlfri.
  Men hun forsøger efter bedste evne at afbøde følgerne af de katastrofer som bl.a. Danmark har skabt i den muslimske verden.
  Med unødvendige krige og deraf følgende flygtningestrømme og mulighed for terror.
  Lande som Danmark har skabt flygtningeproblemet.
  Og terroren.

  Merkel forsøger efter bedste evne at rette op på bl.a. Danmarks forbrydelser.
  Det får hun ikke ligefrem tak for blandt den yderste højrefløj.
  Her vil ingen tage et ansvar for Danmarks handlinger.
  Tværtimod.
  Man lyver sig fra ethvert ansvar.

 7. Af r. vangkilde

  -

  HAR STØVRING EN POINTE ! – at det kommunistiske mantra lever i bedste velgående, fra den
  kommunistiske skole lærdom, hvor hadet og fjendesynet til korrupte politiker, som stadig er en del af den østeuropæiske kultur, hvor værdierne er et fælleseje.
  Er Brexit blevet et mantra for NATO og EU, som begrænsning og udvidelse af det europæiske demokrati overgået til den kolde krig, så glem alt om optagelse af Ukraine, Tyrkiet etc. i fremtiden. Hvem tør lave global handlefrihed med Putin og Trump , ELLER har demokratiet fået
  en ny betydning på den globale scene.

 8. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN – 11. AUGUST 2016 20:44
  “…, så vil jeg gerne høre, hvor du regner med, at Europa skal ’skaffe’ den nødvendige arbejdskraft fra, når den stigende ‘ældrebefolkning’ bliver så stor, at vi ikke kan dække behovet via egne borgere?…”

  SVAR: Når befolkningstallet stiger, synes der ikke at være problemer med at planlægge fremtiden for dette. Det er en gåde for mange, at politikerne så ikke kan planlægge for fremtiden når man befolkningstallet falder.
  Henset til befolkningseksplosionens destruktive effekter på miljø og råstoftømning, burde det være en guds velsignelse når befolkningstallet falder.
  Tingenes sørgelige tilstand kan kun skyldes, at kapitalens grundlov ikke må overtrædes. Denne grundlov hedder som bekendt “Expand or Die”. Efterleves denne lov kvæles verden i sit eget lort, efterleves den ikke kan kapitalismen ikke overleve på sigt; som den er i dag.
  “Expand or Die” betyder i virkeligheden “Syndfloden kommer efter os”.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jørgen Mikkelsen

  “Iflg. Berlingske er løkke-regeringen nu grebet i at tale med to tunger. Ja, i et dobbelt-spil så groft at vi er ovre i det utrolige, ufattelige og uhyrlige. Hykleri, løgn og skuespil (mht. konventionerne) er det hvad regeringen forstår ved anstændig og ordentlig politik?”.

  Det er ikke kun noget berlingske har grebet regeringen i, alle ved det – og det gælder meget andet end flygtningekonventionerne.

  Statsministeren taler ofte i tunger – nogen gange med to tunger, andre gange med flere.

  Det gælder især områder, hvor han indadtil, overfor den danske befolkning, gerne vil fremstå som en ægte populistisk ‘mini-Putin’. Den lille, men stærke mand, der lytter til den jævne danskers bekymringer og taler ham efter munden.

  Når han så rejser til udlandet og møder virkeligheden, så ved han godt, at han ikke kan optræde på samme måde, men at han er nødt til at finde fælles, internationale løsninger.

  Han ved udmærket, at det er i de rige landes interesse at bibeholde konventionerne, så de forskellige lande påtager sig et ansvar. Tænk hvis de lande i nærområderne, som tager næsten 90% af alle verdens flygtninge også besluttede sig for at opsige konventionerne – og smed alle flygtninge ud!

  Det er i de rige landes interesse, at FLERE lande lever op til konventionerne, så ansvaret bliver bedre fordelt, i stedet for at stikke sig selv blår i øjnene og, tro, at man løser noget ved at være populist.

  “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”

  Abraham Lincoln

  (Se hvor en populist som Donald Trump har bragt det republikanske parti i dag)

 10. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Svend Jensen

  “Henset til befolkningseksplosionens destruktive effekter på miljø og råstoftømning, burde det være en guds velsignelse når befolkningstallet falder”.

  Ja, eller i det mindste stagnerer. Enig.

  Men det er ikke en løsning på de forskellige landes (specielt Europas) problemer med aldersfordelingen – hvor der i fremtiden ikke er nok unge til at skabe vækst og ‘passe’ ældrebefolkningen. Det klares kun, hvis vi ‘importerer’ arbejdskraft – eller på visse områder får erstattet mennesker med robotter, hvilket er en realitet allerede i dag. Det er bl.a. grunden til de mange ufaglærte arbejdsløse. Der er bare en grænse for anvendelsen af robotter, når vi taler om pleje.

 11. Af Erik Skifter

  -

  Hvad er den bagved liggende årsag til, at Angela Merkel lader denne form for indvandring ske til Tyskland og i et så massivt og ukontrolleret omfang ?
  Hun kender godt de ubehagelige konsekvenser deraf, hvorfor så ?

  Jo bag ved Frau Merkel står et massivt krav fra det tyske erhvervsliv, som kræver indvandring til de mange kommende arbejdspladser. Det tyske erhvervsliv frygter at man ikke kan opretholde den vækst man har lige p.t. – og at den tyske velstand vil dale hvis der ikke tilføres mere arbejdskraft til Tyskland og Europa.
  Det står også tydeligt klart, at det tyske og europæiske befolkning grundlag vil dale betragteligt i fremtiden og at vi bliver ældre og ældre og dermed også får vi flere ældre som skal forsørges osv. osv. Der vil blive færre til at forsørge og det går bare ikke, forstår man.

  En passende mulighed er jo at få de mange muntre ungersvende fra Mellemøsten og Nordafrika til Europa. De er jo mere end villige og de ankommer jo uden de større omkostninger her og nu i rigtig store mængder. De kunne jo udfylde det store behov man har i Tyskland og Europa for billig arbejdskraft ( sådan tænker de tyske erhvervsliv koldt og kynisk og helt isoleret).
  Frau Merkel tænker stadig planmæssigt og socialistisk. Hun har hørt erhvervslivet og hun forstår at Tysklands fremtid skal sikres med arbejdskraft, så derfor handler hun nu som vi ser hende gøre. Hun er stærk nok til at modstå fornuftige argumenter imod hendes politik. Hun lukker bare ned og fortsætter sin plan.

  Frau Merkel og det tyske erhvervsliv tænker isoleret økonomisk. De tænker ikke i de sociale og kulturelle konsekvenser. De forestiller sig ikke, at disse mange muntre ungersvende og udsendte børn fra Mellemøsten og Nordafrika skal have deres talrige familier med til landet. Det er jo deres ret – vi har jo stadig disse forældede konventioner der sikrer dem disse rettigheder.
  Frau Merkel og det tyske erhvervsliv ved også godt, at denne massive indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika vil sikre, at det gennemsnitlige IQ vil falde i befolkningen, da det er beviseligt og dokumenterbart, at intilligensniveauet er betragteligt lavere hos borgere fra Mellemøsten og Nordafrika end som det er i Europa ( ved godt det er tabu at omtale det og at det er meget følsomt, men det er dokumenterbart ved op til flere videnskabelige undersøgelser) Det er ganske givet også derfor, at man kan opretholde en middelalderlig tro i en befolkning, som vidensmæssigt er noget laverestående.
  Man er bedøvende ligeglad, fordi billig arbejdskraft har stadig høj værdi.

  Får man så billig arbejdskraft ?
  Det gør man i en vis grad, men ikke som man nu forestiller sig. De sidste 40 års erfaringer viser, at villigheden og lysten til at arbejde på traditionelle europæiske arbejdspladser ikke er særligt attraktive hos disse indvandre. Deres ægtefæller er for de flestes vedkommende ikke erhvervsaktive, men er i stedet en stor gruppe som skal forsørges.
  En meget lille gruppe af denne type indvandrere er i traditionelle vestlige arbejdspladser. De fleste er stadig ikke et økonomisk gevinst. De bidrager derimod til, at flere og flere skal forsørges.

  Det er jo det glade vanvid, at erhvervslivet kan have en så stor og isoleret indflydelse. Man forestiller sig, at det er politikerne i EU som bestemmer. Nej det er i stedet en voldsom lobby fra det europæiske erhvervsliv, som kræver mere og mere indvandring for at kunne opretholde væksten i deres virksomheder.
  Vi skal have en presse som kan videreformidle denne udvikling som sker bag de mange lukkede døre i EU.
  Vi skal have nogle ansvarlige politikere, som tør at handle.

  Jeg ønsker hellere en økomomisk mindre vækst end som et land og et kontinent, som bliver totalt forandret og omgjort til en kulturel slagmark med uro, kaos, ulighed og borgerkrige.
  Jeg håber tyskerne besinder sig og afsætter Frau Merkel. Hun er Europas største trussel lige p.t. Det er ikke mulige kommende regenter eller højrepopulistiske partier. Nej det er de politikere som ikke handler nu. Det er dem som skaber disse højreradikale bevægelser og det er dem som er årsagen til det kommende kaos vi snart skal gennemleve her i Europa.

  Afsæt denne forvalter af en statsminister vi har i Lars Løkke. Han og hans parti har udspillet deres sidste rolle i dansk politik. De vil i fremtiden blive en marginalt politisk parti. Ingen vil tage dem alvorlig mere. De har haft muligheden og de har talt og lovet, men ikke handlet i rette tid med den omhu det kræver at værne om vort land. Der skal nye kræfter til.
  Socialdemokratiet og Venste – sammen med de Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har haft deres tid og de er ansvarlige for de sidste 40 års fejlslagne indvandringspolitik. Det er disse 4 politiske partier som er årsagen til vi her i Danmark nu står med en udsigt til kaos og lokale krige befolkningen imellem.

  Vi må have andre til at styre Danmark. Jeg frygter bare, at vi kommer til at se bevægelser fra det yderste højre til det yderste venstre, blandet sammen med store grupper af uintegrerbare muslimske indvandrere som vil kriges med hinanden i gaderne og et politi som blot kan se til og intet gøre. Det er det som vi kommer til at se og det er det som vi må stille disse 4 partier til ansvar over for.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  P.S. Anvendelsen af robotter har faktisk fået en del danske virksomheder til at flytte produktionen tilbage til Danmark, da det så ikke længere er arbejdslønnen, der tynger på produktionsomkostningerne.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Og udviklingen af nye, mere intelligente robotter vil givetvis yderligere reducere behovet for menneskelig arbejdskraft i årene fremover.

  Endnu en god grund til at lukke muhammedanerne og afrikanerne ude fra Europa, da de aldrig nogen sinde vil kunne finde arbejde – rent bortset fra at mange af dem helt åbenlyst overhovedet ikke har den tanke i hovedet, men kun er her for at udsuge danskerne.

 14. Af Kasper Støvring

  -

  Indlæg skal skrives under eget navn, ellers ryger de ud. Det gælder også indlæg, der ikke forholder sig til emnet, er injurierende eller truende.

 15. Af Kasper Støvring

  -

  Anders Kirkegaard: Det er fjernet nu.

 16. Af Gert Hansen

  -

  Jeg er stort set enig i din fremstilling.

  Det er desuden et problem, at det såkaldt ’store tavse flertal’ er netop det. Tavse – men i mange tilfælde med indestængt vrede og desperation. De oplever, at de politikere de stemmer for, blot fortsat dalrer derudaf, uden at der gøres noget alvorligt med de problemer, der er åbenlyse for alle. Som du helt rigtigt påpeger, åbner det mulighed for de to ydrefløje (jeg foretrækker nu at se en cirkel istedet for en linie), på et tidspunkt vil komme til magten.

  På den anden side, oplever man allerede nu, hvordan det autoritære, for ikke at sige diktatoriske, samfund, vinder frem, med sine politisk korrekte stramninger af ytrings- og skrivefrihed, og konform indoktrinering og styring af befolkningen som helhed, og ungdommen i særdeleshed. Orwell’s ‘1984’ indføres langsomt men sikkert, om end det bliver i en multi-kulti udgave, som han ikke forudså. Desværre ansér jeg det samfund for en uundgåelig konsekvens af udviklingen, jo mindre, selvfølgelig, det hele ender i kaos, anaki og borgerkrig.

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mon Merkel tror, at de muslimske migranter stemmer på hendes parti?

  Hvis nogle stadig skulle være i tvivl, så er det endnu en gang dokumenteret, at islamister er imod demokrati, fordi de er imod “menneskeskabte love”, og de antidemokratiske islamister truer og intimiderer primært muslimske vælgere, til ikke at stemme, eller til at stemme på islamistiske politikere.

  De islamistiske politikeres foragt for demokratiet, undergraver demokratiet, fordi de korrupte, islamistiske politikere ikke respekterer de demokratiske spilleregler.

  Uddrag fra “Kritisk rapport: Britiske myndigheder ”vender det blinde øje” til minoriteters valgsvindel” af Mads Bonde Broberg, JP 12.08.2016:

  På grund af politisk korrekthed har britiske myndigheder ladet valgsvindel i muslimske miljøer passere, hævder en ny rapport.
  A A
  Storbritannien
  det især i pakistanske og bangladeshiske miljøer i Storbritannien sker, at kvinder og unge udsættes for pres for at stemme, som de ledende figurer i miljøerne ønsker. Derudover har der været en række eksempler på, at radikale muslimer stiller sig op foran valgstederne og fortæller, at det er »u-islamisk« at stemme.”

  “The Telegraph rapporterer, at der er problemer med brevstemmer i miljøer, hvor der ikke er fuld respekt om »individets ret til at stemme i hemmelighed og udøve sit frie valg«, og altså især i miljøer bestående af pakistanske og bangladeshiske minoriteter. ”

  “Pickels understreger, at problemet er “langt mere udbredt end til bare en isoleret London-kommune, takket være statens kollektive tilstand af fornægtelse”. Politiet har ifølge Pickels – gengivet af The Sun – været tilbageholdende med at gribe ind overfor problemerne, “måske på grund af en formodet frygt for beskyldninger om ”diskrimination”.””

  “Han blev udnævnt til at lave rapporten i kølvandet på en opsigtsvækkende sag fra London-kommunen Tower Hamlet, der har en stor befolkningsandel fra Bangladesh. I 2014 fortalte et afslørende BBC-program, at borgmester Lutfur Rahman havde givet økonomisk støtte til bl.a. bangladeshiske foreninger for til gengæld at få opbakning fra disse befolkningsgrupper ved lokalvalget.

  Senere blev borgmesteren også anklaget for at have lovet boliger til bestemte grupper til gengæld for deres stemmer. Sagen endte i retten, og 2014-valget blev sidste år erklæret ugyldigt og måtte gå om.

  Eric Pickels har flere forslag til, hvordan problemerne kan kommes til livs. Blandt andet særlige zoner rundt om stemmestederne for at undgå intimidering, krav om id samt hårdere straffe for valgsvindel. “

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “…det (er) især i pakistanske og bangladeshiske miljøer i Storbritannien sker, at kvinder og unge udsættes for pres for at stemme, som de ledende figurer i miljøerne ønsker. Derudover har der været en række eksempler på, at radikale muslimer stiller sig op foran valgstederne og fortæller, at det er »u-islamisk« at stemme.”

  Merkel er desværre udenfor rækkevidde; den ellers så fornuftige politiker har sat sin realitetssans på stand by.

  Hun kan tilsyneladende ikke forstå, hvordan islamisterne opfatter demokratiet, selvom islamisterne ikke ligger skjul, på deres foragt for de demokratiske spilleregler…

  Det er iøvrigt ikke udtryk for tolerance, når multikulturalistiske politikere nedladende nægter at tro på, at islamisterne faktisk mener det, når de siger, at de er imod demokrati:

  Det er tværtimod udtryk for en enormt nedladende tilgang til andre muslimske indvandrere, at man ikke tager dét, de siger, alvorligt, som om det var små børn, der ikke ved, hvad de siger…

 19. Af Henrik S

  -

  Kasper Støvring
  Du har fjernet mit indlæg 11aug kl18.50 på opfordring af Kirkegaard Jacobsen , fordi han mente at jeg havde truet ham på livet.
  Hvor mener du , han har ret?
  Jakobsen ønsker en “fælleseuropæisk humanisme” og kalder din kronik for vrøvl og sludder.
  Denne “fælleseuropæiske humanisme” (det muslimske befolkningsoverskuds flytning til Europa) som den foregår nu er helt klart et fredeligt og kristent Europas undergang.
  Som en helt naturlig ting ,håber jeg , at de mennesker der fremmer denne undergang , vil være de første der mærker konsekvenserne af deres “humanisme”.
  Det kan denne Kirkegaard Jakobsen ikke tåle , men bliver tøsefornærmet.
  Han forventer åbenbart , at det måske kan blive voldsomt
  Jeg skal nok fremover holde mig fra dine ” korrekte” og berøringsangste blogs , så personer som Kirkegaard Jakobsen uimodsagt kan arbejde for et “humant og korrekt” Europa.

 20. Af Kasper Støvring

  -

  Henrik S., ja, jeg synes, Anders Kirkegaards ønske var rimeligt.

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg nåede ikke, at læse Henrik S.’s indlæg, før det blev slettet, så jeg ved ikke, om han rent faktisk truede en anden debattør.

  Gjorde han dét, er det selvfølgelig helt i orden, at indlægget blev slettet, for det har intet med en ordentlig debat at gøre.

  Men, hvis Henrik S. “bare” skrev, at han ønsker, at multikulturalisterne også selv bliver ramt af de mange, negative følger af deres socialt set ekstremt uansvarlige flygtninge- og migrationspolitik, så synes jeg sådan set, at der er et fromt ønske…

  Det svarer lidt til socialisternes gamle motto; “Lad udbytterne betale krisen”…

  Lad multikulturalisterne selv falde i den “sociale massegrav”, der er den direkte følge af de voldsomme, sociale nedskæringer, som massemigrationen nødvendiggør …

 22. Af Kasper Støvring

  -

  Henrik S. skrev: “Bliver der nogensinde borgerkrig ( må den kristne gud forbyde det) håber jeg , som de ansvarlige , at folk som du vil blive de første ofre.”

 23. Af vagn nielsen

  -

  Efter min mening har man ikke truet nogen, blot ved at sige at konsekvenserne af indvandringen også kan ende med at ramme NN. Så sletningen af hen riks indlæg var nok ikke rimelig. Kirkegaard er en vist sart mimose.

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Nej, selvfølgelig skal vi i forbindelse med indvandring til besættelse af jobs ikke hente nogen, der ikke vil bidrage til vort samfund.

  Noget andet er de flygtninge, vi ifølge konventioner er forpligtiget til at tage imod.

  Jeg har i et tidligere indlæg argumenteret for, at de rige lande er tjent med, at så mange lande som muligt tilslutter sig disse konventioner.

 25. Af Else Marie Arevad

  -

  Nu må vi ikke glemme, at der bor 83 millioner i Tyskland, og at Sverige har modtaget forholdsvist langt flere flygtninge:

  Antal modtagne asylansøgere pr. 1000 indbyggere i 2015
  Danmark 3,6
  Sverige 15,9
  Tyskland 5,5
  Gennemsnit for de 3 lande 8,3

 26. Af Kasper Støvring

  -

  Hvis der ligger om så kun en latent trussel om drab slettes kommentarer. Jeg ville ikke nødvendigvis tolke det sådan, men hvis en læser har grund til at føle det sådan, så vurderer jeg fra sag til sag. Og her synes jeg altså at det er rimeligt at slette.

 27. Af Arvid Holm

  -

  Tålmodighed værdsættes i alle kulturer.
  Ifølge en dansk talemåde er tålmodighed således en borgmesterdyd.
  Hvis man ikke kan beherske sin modvilje overfor politiske modstandere, bliver byrådsmøderne jo for vanskelige.
  Araberne råder også til tålmodighed: Venter man længe nok, vil ens fjende blive båret død forbi ens telt.
  Arabisk tålmodighed er altså mindre krævende end den danske, idet man ikke behøver at være tolerant.
  Man skal blot lade være med at myrde folk.
  De dør jo alligevel før eller siden.
  Det kan så diskuteres, om tålmodige arabere skal opfattes som truende eller som dystert forventningsfulde.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Danmark er ikke forpligtet til at tage imod andre flygtninge end kvote flygtninge. Man kan så diskutere om hvorvidt kvoteantallet skal sættes op. Alt andet er et brud med den retfærdige køkultur!

 29. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Og med hvilket vidunder middel vil du så bruge, til at få Saudierne og resten af Golf staterne til at tage sig af deres egne brødre og søstre ?

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  Godt spørgsmål. Især når hele den vestlige verden afholder sig fra at presse landet. Storpolitik når det er allergrimmest. Man vil formodentlig ikke boycotte landet, da der er mange andre lande, der gerne vil have deres olie.

  Og Danmark sender kongehuset derned!

 31. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen.
  Enig! Og så er vi tilbage ved vores tonedøve folkevalgte politikere. Desværre er vi nok nød til at råbe endnu højere op!

 32. Af j nielsen

  -

  “Venter man længe nok, vil ens fjende blive båret død forbi ens telt.”

  Eller omvendt.

 33. Af j nielsen

  -

  “Hvis der ligger om så kun en latent trussel om drab slettes kommentarer.”

  Det synes jeg er en rigtig god idé. Inden der går Donald Trump i det.

  Folk kan jo bare opføre sig ordentligt. Hvis man ikke vil sige det til en kollega, i kantinen, over frokosten – så skal man nok heller ikke sige det her.

 34. Af Javier Martinez

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 12. AUGUST 2016 12:51
  Jeg nåede ikke, at læse Henrik S.’s indlæg, før det blev slettet, så jeg ved ikke, om han rent faktisk truede en anden debattør.

  Jo det er helt på sin plads at fjerne mordtrusler!..Og det var hvad det var! Slet camoufleret som et håb om at andre gjorde det!

  AF KASPER STØVRING – 12. AUGUST 2016 13:19
  Henrik S. skrev: “Bliver der nogensinde borgerkrig ( må den kristne gud forbyde det) håber jeg , som de ansvarlige , at folk som du vil blive de første ofre.”

  Uanset hvor meget jeg ikke bryder mig om religion, ved jeg dog nok om kristendommen til at dette ikke er det officielle kristne budskab som udgives i kirkerne..Men bag døren,meget muligt.

  “Noget andet er de flygtninge, vi ifølge konventioner er forpligtiget til at tage imod.” NJH

  Vi kan ikke redde hele verden..Det er et faktum..Dengang vi var forpligtet til 500 årlige fn flygtninge kunne det gå, men nu kommer der stadig loo om ugen, selv i denne uge…Vi skal forlade konventionerne her, og følge de regler som flertallet ønsker..Lad os stemme om indvandringen, dens antal..Uanset om EU baseret eller flygtninge..Alt for mange er kommet nu, og vi får aldrig integreret dem der er ankommet.

 35. Af Javier Martinez

  -

  AF ELSE MARIE AREVAD – 12. AUGUST 2016 13:59
  Antal modtagne asylansøgere pr. 1000 indbyggere i 2015
  Danmark 3,6
  Sverige 15,9
  Tyskland 5,5
  Gennemsnit for de 3 lande 8,3″

  Useriøst at lave en sammenligning med de to lande i Europa der har valgt at lade grænserne stå vidt åben på fri fod, og ikke relatere til de 35 andre lande.En sådan sammenligning kan ikke bruges til noget..

  Vi skal retur til max 5oo årlige politiske forfulgte..At flygtningene er forårsaget af de borgerlige krige er der ingen tvivl om..Men de uskyldige Danskere her skal ikke betale..Dog kunne man overveje at flytte alle flygtningene til de blå enklaver der i dag nægter at tage imod dem som Gentofte, vedbæk mv. og bygge indvandrerghettoerne der og ikke i de røde 4 store byer der ikke støttet op om projektet?
  Men skal da leve med sin egen politik, og ikke blot overfører dens omkostninger til andre?

 36. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.
  Er de sidste 4 linjer, udtryk for din personlige holdning, eller bare gas ?

 37. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.
  Spørgsmålet gælder det 18:50 skrevne !

 38. Af Javier Martinez

  -

  AF FLEMMING LAU – 12. AUGUST 2016 19:05
  Javier Martinez.
  Er de sidste 4 linjer, udtryk for din personlige holdning, eller bare gas ?

  Fuldt alvor! Hvorfor skal blå kommuner have lov til at bo i kommuner uden indvandrer, når nu det er deres stemmer der har indført alle de løn og velfærdseroderne over tid?
  Denne gør de bla. ved at gør det umuligt for dem at have råd til at bo der…Selv kolonihaver nægter de at have i deres kommuner, da dette folk er landets normale befolkning.

  Tag politik ud af kommunerne, så vi kan få opført en masse indvandrerghettoer i disse kommuner, således at de fire store røde kommuner, København, Århus, Odense og Ålborg ikke skal bærer hele byrden.

 39. Af Javier Martinez

  -

  Nå 18.50 det kunne du da bare have sagt til at starte med…

  Naturligvis burde vi have demokrati mht. indvandringen, dens størrelse mv..Dette burde være en majoritets bestemmelse og ikke en minoritets bestemmelse som nu af DI og DA..

 40. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.
  Sorry, jeg var bare langsommere end dig. Een pegefinger på Tableten er en slow fornøjelse!

 41. Af Kim P Olsen

  -

  Martini.
  Hvilke fire store byer er det du skriver om i dit indlæg 18:59?

 42. Af Gert Olesen

  -

  I mange provinsbyer har politikerne nu nedlagt “ALTING”, f.eks. skolen, kasernen, politistationen, motorkontoret, dommerkontoret, hospitalet, skadestuen, busstationen, turistkontoret, værestedet, musikkorpset, posthuset, rådhuset, DSB-billetsalget, lægehuset, jernbanestationen, sportshallen og forsamlingshuset mv. Og bageren, købmanden og flere andre butikker er lukket og slukket. Og der er ingen opvarmede telte til hjemløse danskere.

 43. Af Gert Olesen

  -

  Oveni har vi fået en voldsom diskrimination af danskere mht. boliger, jobs, dagpenge, velfærd og førtidspension m.m.

 44. Af Henrik S

  -

  Kasper Støvring
  Hvor skriver jeg noget om drab?
  Jeg skriver offer og man kan blive offer på mange måder.
  Jakobsen forsøger som alle indvandringstilhængere at dæmonisere alle modstandere og du spiller gladeligt med!
  Hvis man skal sætte tingene på spidsen (som Jakobsen gør) ønsker du altså , at det er modstanderne af indvandring der bliver de første ofre , som det nu er de fattigste danskere.
  Løb du bare fortsat “humanisternes og de korrektes” ærene .
  Du hører ikke rigtigt til de modige.

 45. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Forestil jer, at man lavede en verdensomspændende opinions undersøgelse over hvilken befolknings gruppe der er den mest forhadte, afskyede, foragtede og uvelkommen Folke gruppe i verden.
  Ved en sådan undersøgelse ville den muslimske gruppe vinde stort!
  Det er disse mennesker man nu importere i hobe til EU!
  Så der kan da ikke herske nogen tvivl om, at noget er rivende galt når vi fylder vore lande med disse afskyede mennesker!
  M.v.h.

 46. Af Niels Larsen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Der er næppe nogen tvivl om, at det ville blive en sådan undersøgelses resultat.

  Alene fordi det er udtryk for sandheden om netop den gruppe.

 47. Af J Martinez

  -

  AF HENRIK S – 13. AUGUST 2016 6:20
  Kasper Støvring
  Hvor skriver jeg noget om drab?
  Jeg skriver offer og man kan blive offer på mange måder.

  Der eksistere ingen undskyldning for dit Svineri mod Jacobsen og dit ønske om at andre slår ham ihjel for dig..Det er uacceptabelt..Hold op med at forsvare det svineri.

 48. Af J Martinez

  -

  AF JAVIER MARTINEZ – 11. AUGUST 2016 23:51
  AF JAVIER MARTINEZ – 11. AUGUST 2016 21:30
  Indlæg i filteret om kristen fundamentalisme mod muslim fundamentalisme?

 49. Af J Martinez

  -

  Løb du bare fortsat “humanisternes og de korrektes” ærene .
  Du hører ikke rigtigt til de modige.
  Henrik S

  Så dybt skuffet du er over at slet skjulte mordtrusler slettes, burde du nu være taknemlig for at Jacobsen ikke får dig for retten og muligvis i fængsel…Du burde takke Støvring før det er for sent..Derudover burde en liste med dine ord slås op på dit sygehus, således at folket har muligheder for at blive tilset af en mere humanistisk læge.

 50. Af J Martinez

  -

  Løb du bare fortsat “humanisternes og de korrektes” ærene .
  Du hører ikke rigtigt til de modige.
  Henrik S

  Utroligt hvorledes du beder og forlanger Støvring om at støtte din kommentar, som kan lede til en direkte fængselsstraf faktisk, ikke blot en bøde eller racismedom!..Tak du heller Støvring for at han slettet det, og Jacobsen for at han forlod debatten og ikke anmeldte dig..

Kommentarer er lukket.