Kulturtabet II

Af Kasper Støvring 190

 

 

Konsekvenser af indvandringen kan studeres i de abstrakte kriminalitetsstatistikker, men man kan også læse de konkrete beretninger om daglige overgreb. Det giver en bedre fornemmelse af den forråelse, der er begyndt at præge vores samfund.

 

Hver dag byder på nye beretninger, ofte om overgreb på piger og kvinder, men i gårsdagens eksempel drejer det sig om en 13-årig dreng, der ved højlys dag udsættes for vold og røveri af tre fuldvoksne mænd.

 

”I tidsrummet fra 8.30 – 9.00 befandt en 13-årig skoledreng fra Store Merløse sig i området bag ved McDonald’s, der ligger ved Ringsted Outlet. Drengen kom med en forkert bus, endte ved Ringsted Outlet og ventetiden, indtil han kunne tage en bus tilbage til Store Merløse, brugte han i området bag McDonald’s, hvor han gik en tur.

 

3 mænd i en lysegrå bil med ridser på siden, passede drengen op, steg ud og væltede ham rundt og skubbede til ham, mens de gennemsøgte hans lommer og skoletaske for værdier. De fandt ikke noget og gav drengen en lussing, hvorefter de kørte væk fra stedet igen.”

 

Sådan kan man læse i artiklen, hvor der efterlyses tre mænd med “anden etnisk baggrund end dansk”. Vreden og frygten vokser, og dog skal folk alligevel leve deres liv. Man indretter sig på kulturtabet som følge af indvandringen – på tabet af frihed, tryghed, tillid, selv vores børn undgælder – men livet er ikke længere helt det samme.

 

Dette er fra en mindre by. Det kommer alt sammen til din by. Det grænseoverskridende bliver også “normalt”.

 

Jeg har skrevet utallige indlæg med statistiske oplysninger om indvandringens ulyksaligheder. Som de fleste andre er jeg i vildrede mht. løsninger. Intet har noget sted virket effektivt, hvad angår indvandring fra Afrika, Mellemøsten og lande som Afghanistan. Og det drejer sig ikke bare om at gå ud i verden og løse problemer som ”hvordan reformerer vi dagpengesystemet”, for vi står her ved et helt særligt problem, et akut og ekstremt afgørende problem, fordi det bl.a. har at gøre med sikkerhed og dagligdags trivsel.

 

Jeg tænker ofte, problemet slet ikke kan løses. Så var det for længst sket – som med alle andre, også ikke-vestlige grupper, f.eks. fra Sri Lanka, Vietnam og Chile. Men nu venter vi så på integrationsprojekt nummer 30 (eller hvad det nu er), som forskellige regeringer har fremsat siden begyndelsen af firserne.

 

Men til forskel fra mange andre mener jeg selv at have taget en konsekvens af min vildrede: Vi kan forhindre, at problemerne bliver større ved at lukke ned for denne type indvandring og udvise langt flere. Men det modsatte sker!

 

Det gør mig så vred og bitter og ked af det, for det drejer sig jo ikke om uafvendelige naturkræfter eller en guddommelig plan eller en overmenneskelig skæbne, som man må leve med, men om politiske beslutninger. Alt, der skal til, er en vilje til at gøre noget. Dét er enkelt, men selvfølgelig ikke uden problemer. Men de problemer er netop håndterlige, har ikke noget at gøre med kulturer, der vanskeligt kan ændres, men om en ændring af institutioner, danske såvel som europæiske og måske globale. Man kunne begynde med at se på de forskellige konventioner.

 

Vi står med problemer, der hele tiden får nye grænseoverskridende former. Tænk på de traumatiserende gaderøverier. Der har der i en årrække været mange af hver dag, alene i København. For ti-femten år siden var de næsten et ukendt fænomen. Eller tag terror eller de aktuelle eksempler på kvindeovergreb. Taharrush er kommet til Europa. Eller bilkapring som forleden på Frederiksberg, hvor en mand blev kidnappet i sin bil af fem somaliere bevæbnet med skydevåben, der tvang chaufføren til at udlevere værdier og køre dem til sit hjem, der blev plyndret. Men bare rolig, også det er der en løsning på: automatisk dørlåsning!

 

Det hele er så trist at beskæftige sig med, mest fordi det vedrører vores børns fremtid. Så man gør klogest i at reservere få af døgnets timer til at gruble over disse ting.

 

Hvorfor bringer jeg dette indlæg om et enkeltstående overgreb? Jeg kunne have bragt mange andre. Hver dag har sine nye plager. Jeg interesserer mig her for, hvad alt dette gør ved folk, ved deres adfærd, deres mentalitet, ved vores tillidskultur, som måske er det mest unikke Danmark har i forhold til andre lande.

 

Man kan leve med få tilfælde af denne type overgreb. Men hvor mange af den slags skal der til selv i en mindre by som Ringsted, før livet bliver udholdeligt? To? Fem? Ti? Så begynder man at følge sine børn til skole. For det er for farligt for dem at tage bussen alene. Man følger dem til fritidsaktiviteter og til fester. For som i dele af USA færdes man kun i – låste – biler. Man tager sine børn ud af folkeskolen, og den måske vigtigste institution til at skabe sammenhængskraft – dér hvor børn fra forskellige samfundsklasser og etniske grupper kunne mødes og udvikle gensidig tillid – bliver noget, man undgår, hvis man vil sine børn det bedste. Og sådan kunne man blive ved.

 

Vi har stadig verdens bedste samfund med høj tillid og fred – men netop også så meget desto mere at miste. Det forandrer sig langsomt, måske umærkeligt sine steder, man vænner sig jo til meget. I længden er det meget drastiske og vel nok irreversible ændringer over lange stræk, vi er vidne til med alle disse optrin. Det kalder jeg kulturtabet.

 

Opdatering: Anmeldelsen, der omtales i begyndelsen, viste sig at være falsk.

 

190 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Det er ulovligt, så jeg skal afholde mig fra at komme med opfordringer.

  Men jeg vil have særdeles stor forståelse for det, hvis nogen går over til at anvende selvtægt mod de forbandede muslimske og afrikanske sataner. Ikke mindst set i lyset af at Søren Pind og hans tropper er tilsyneladende helt impotente og stadig hylder konventioner som helt åbenlyst er skadelige for danskerne og for landet.

  Min tålmodighed er opbrugt og jeg ser absolut ingen grund til at støtte op om flere tåbelige integrationsprocesser – eller lyst til at forsørge flere mentale undermålere sydfra.

 2. Af Jørgen Madsen

  -

  Det mest tragiske i denne situation er ikke så meget, at politikerne ikke kan beskytte befolkningen, men at de har valgt, at de ikke VIL beskytte den.

  Om få årtier, når historien om denne periode skal skrives, vil historikerne have meget vanskeligt ved at forstå mekanismerne bag det altomfattende moralske kollaps, som den herskende klasse blev ramt af.

  På blot tre årtier afmonterede man nogle af de mest anstændige og harmoniske samfund i verdenshistorien helt uden grund – og helt og aldeles forudsigeligt og forudsagt.

  En stat, der ikke kan forsvare sit territorium eller sine borgeres sikkerhed, har ingen legitimitet.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Støvring: Du burde overveje, at blive politiker. De Konservative kunne bruge en fornuftig mand, som dig.

  @Niels Larsen

  Det er truende debattører, som dig, der er multikulturalisternes sidste, moralske figenblad.

  I giver multikulturalisterne en gratis, moralsk sejr, når I forfalder til mere eller mindre forblommede trusler!

 4. Af Claus T.

  -

  “Konsekvenser af indvandringen kan studeres i de abstrakte kriminalitetsstatistikker, men man kan også læse de konkrete beretninger om daglige overgreb (..)”

  På 10 år er ungdomskriminaliteten halveret i Danmark. Mener Støvring, at faldet skyldes indvandring?

  Nej, selvfølgelig ikke. Han insinuerer tværtimod, at Danmark er ved at synke ned i en sump af kriminalitet, og at det er indvandringens skyld.
  Da han ikke kan eftervise sin påstand med fakta, griber han til anekdoter.
  At en 13-årig dreng bliver overfaldet er uacceptabelt og strafbart, men at tillægge indvandrere en kollektiv skyld for dette svarer til at påstå, at alle danske mænd er børnemordere, hvergang en familietragedie kulminerer i, at faderen slår sit barn ihjel, som det skete forleden.

  Men for Støvring gælder dobbelte standarder: når etniske danskere er kriminelle, er det deres individuelle skyld. Når indvandrere er kriminelle er det indvandrernes kollektive skyld.

  Der er ikke noget overraskende i, at mere enfoldige typer som fx Niels Larsen her på bloggen opfordrer til vold og selvtægt, når Berlingske lader bloggere som Sørine Godtfredsen og Støvring leverer den bragesnak, som som får mindre ånder til at tro, at hadforbrydelser er acceptable.

 5. Af Uffe Staulund

  -

  Kasper Støvring,

  Det er til at blive fortvivlet, over det som du skriver, fordi det er sandt og rigtigt.
  Som borger føler man sig magtesløs, fordi frygten sidder i en.

  At de skulle være nødvendigt, at gardere sig mod en sådan situation i dagens Danmark, burde være utænkeligt.

  De, som skulle passe på befolkningen, er bundet på hænder og fødder af forældede konventioner, så de må trøste sig med at checke deres Facebook profil. Når de skal lave noget politiskarbejde, så er der altid en afgift, som de kan pålægge befolkningen, for at passe på den.

  Man wird verstimmt.

 6. Af Jens Hansen

  -

  Berlingske burde ikke lade veluddannede demagoger som Kasper Støvring lokke enfoldige typer som Niels Larsen til at true med ulovligheder.

 7. Af Kasper Støvring

  -

  Claus T. her er rigelig med dokumentation:
  http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2015/06/11/den-grove-vold-er-steget-og-udlaendinges-kriminalitetsniveau-er-tarnhojt/

 8. Af Uffe Staulund

  -

  Indvandringen er skyld i at vi har fået suppleret den danske arbejdsstyrke med kompetente danske statsborgere, men hvor megen kriminalitet skal det så være med til at retfærdiggøre?

 9. Af Flemming Lau

  -

  Det er en kendsgerning at muslimer er overrepræsenteret i kriminalitet statestikkerne. Enhver som bare har lidt føling, med muslimer, ved at de er mere volds forherligende og voldsparate end befolkningen som helhed! De ønsker at blive behandlet som “rådne æg”, som præmature “Fastelavns raslere” der truer med at lave ballade, hvis ikke ikke posen bliver fyldt!

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Claus T.

  Apropos vold og selvtægt, så er religiøs og politisk terror den ultimative form for vold og selvtægt.

  Og det er, som bekendt, radikale, danske islamister, der står bag 100 pct af de racistiske terrorattentater mod jøder i Danmark, og som dermed er skyld i, at staten skærper overvågningen af alle borgere, for at stoppe de antisemitiske, islamistiske terrorister i opløbet.

  Tror typer, som dig, stadig på “elendighedsteorien”?

  Elendighedsteorien var de socialistiske terroristers teori om, at hvis de skærpede mistilliden mellem borgerne og staten, ved at begå terror mod politikere og samfundstøtter, så ville staten øge overvågningen af borgerne, hvilket til sidst ville få befolkningen til at starte en socialistisk revolution.

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Uffe Staulund

  Du skriver: “Indvandringen er skyld i at vi har fået suppleret den danske arbejdsstyrke…”

  Det gælder, gennemsnitligt set, kun indvandrere fra vestlige lande.

  Indvandrere fra såkaldt ikke-vestlige lande – dvs. muslimske indvandrere – er samlet set en udgift for Danmark, fordi de langt oftere står udenfor arbejdsmarkedet, end andre borgere i Danmark gør, og modtager flere velfærdsydelser, end andre borgere gør.

  Jo flere ikke-vestlige indvandrere, der kommer til Danmark, jo sværere bliver det at finansiere velfærdssamfundet, netop fordi de samlet set som gruppe, er en udgift for samfundet.

 12. Af Jørgen Madsen

  -

  @Claus T: Jeg synes, man skal være utroligt forsigtig med at forplumre debatten. Det er den alt for vigtig til, og ingen af os kan tillade os at ride egne kæpheste. Man kan være uenig med Kasper Støvrings analyser og konklusioner , men man kan ikke tillade sig at angribe hans datagrundlag, da det altid er sobert og videnskabeligt.

  Man kan sagtens være tilhænger af masseindvandring på trods af store problemer, høj kriminalitet blandt ikke-vestlige grupper og deraf følgende omkalfatring af samfundet. Så skal man blot benytte nogle andre argumenter og være ærlig omkring det.

  Jeg håber, vi kan blive enige om, at Danmarks Statistik er en troværdig kilde uden politisk slagside, så derfor vil jeg anbefale dig at sætte dig ind i tallene, f.eks. her:
  http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20403

  Blot et lille udpluk:
  “Mandlige ikke-vestlige efterkommere havde i 2014 et straffelovsindeks på 252. Det svarer til, at deres kriminalitetsniveau er 152 pct. højere end hele den mandlige befolkning. De tilsvarende indeks for ikke-vestlige indvandrere er 114, og for mænd med dansk oprindelse er det 98.”

  Så ikke alene har vi et stort kriminalitetsproblem blandt ikke-vestlige indvandrere – det forværres tilmed over tid, således at vi er i gang med at opbygge en rullende kriminalitetslavine, som vi først for alvor vil mærke den fulde effekt af over de kommende år og årtier.

  Til de, der er interesserede i detaljer og det fulde omfang af katastrofen, vil jeg anbefale at læse Danmarks Statistiks ‘Indvandrere i Danmark 2015’:
  http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015

  Lad os være uenige om de politiske konklusioner; men lad os ikke anfægte de få faktiske kendsgerninger, vi er nødt til at bygge denne debat på. Det er uhæderligt.

 13. Af Jesper Larsen

  -

  Claus T.
  Du manipulerer. Støvring har allerede kommenteret på tallene. Lad mig nævne et par andre ting. Først er det brugen af ordet “anekdote”. Hvordan kan du tillade dig at kalde en reel begivenhed en anekdote? Og som Støvring er inde på, så er nyhederne – især de lokale – fulde af den slags “anekdoter”, som desværre er den skinbarlige virkelighed. Benægt det ikke. Så mener du, at Støvring pålægger indvandrere et kollektivt ansvar for disse hændelser. Kan du venligst påvise det, evt. ved hjælp af et citat? Nej, faktum er, at Støvring skriver, at indvandring betyder mere kriminalitet, og hvis du vil bestride det, så burde du meldes til politiet, som man populært siger.

 14. Af Kasper Støvring

  -

  Torben Bramming gør i den nedenstående tekst noget vigtigt: Han anskueliggør problemet med indvandringen ved at fortælle nogle hverdagshistorier, som ikke kommer med i statistikker, avisoverskrifter m.m., men som er mindst lige så virkelige, ja, netop virkelige og på en måde værre. Hvor mange gange sker dette? Tusindvis af gange hver måned? Vi ved det ikke, men mon ikke den slags erfaringer ligger bag de store vælgervandringer til højrefløjen og den såkaldte ”white flight”: udflytningen fra byerne til forstadsområder og mindre byer voldsomt domineret af etniske danskere?

  I den lille provinsby, jeg voksede op i (ca. 6000 indbyggere), havde vi i firserne kun én indvandrerfamilie (fra Tyrkiet), der talte en 15 medlemmer. Familiens børn skiftede konstant klasse, for de var ganske enkelt umulige at socialisere ind i en almindelig dansk folkeskole. Man kunne ikke skændes med dem, for gjorde man det, blev man passet op på vej hjem af brødrene, eller man mødte dem i ungdomsklubben om aftenen. Så man lod deres asociale adfærd passere. Det kunne man dengang leve med, fordi de var så få.

  Torben Bramming skriver:
  http://www.b.dk/kommentarer/terror-er-kun-toppen-af-isbjerget

  ”En far kommer gående med sin teenagedreng gennem en midtjysk by. Han ser sin drengs stjålne cykel uden for et supermarked og går over for at tage den med.

  En indvandrerdreng kommer ud og siger, at cyklen er hans. Det benægter faderen og siger, at han selv har købt den. Hurtigt kommer fem andre indvandrerdrenge til og siger, at manden skal gå.
  De bliver truende – mandens søn trækker ham væk. Da de er gået, spørger faderen ham om, hvorfor han gjorde det, og sønnen svarer, at han også gerne skulle kunne komme i skole i morgen (radioprogrammet »Je suis Jalving« på Radio24syv 11. juli).

  Ved en å befinder sig en sommerdag i juli 20-25 indvandrere/flygtninge. Fædrene spiller bold med de små børn, de tørklædeklædte kvinder sidder på tæpper med de mindste børn. Det er hyggeligt og helt i orden, men der er ingen teenagepiger, der ligger i bikini i nærheden og tager sol. Det ville der måske have været for to år siden, men tingene udvikler sig hurtigt.

  Det, som i stadigt højere grad ændrer det offentlige rum, beskriver Junge Freiheit 25. juli. I Geldern i Tyskland ved et svømmebad kommer seks islamister ind og begynder at skælde de letpåklædte kvinder ud for ludere, spytter på nogle og opfører sig truende. Folk henter bademestrene. Det er ikke tyske mænd på stranden, som smider dem ud. Bademestrene forsøger forgæves at få dem til at forlade området, politiet kommer, pressen ankommer og hører øjenvidneberetningerne, men alle vil være anonyme.

  Problemet er, at ingen ved sine fulde fem tror, at politiet kan beskytte dem.”

 15. Af Claus T.

  -

  @ Jørgen Madsen, Jakob Schmidt-Rasmussen m.fl.

  Pas nu på: djævelen ligger i detaljen!
  I har begge ret i, at indvandrere og efterkommere af indvandrere er overrepræsenterede i kriminalitetesstatistikken. Det er de, fordi de også er overrepræsenterede i socialgruppe 4 & 5. Etniske danskere fra samme socialgrupper er ca. lige så kriminelle som deres indvandrer”kolleger”.

  Men det må ikke overskygge den kendsgerning, at kriminaliteten blandt indvandrere er halveret, se blot denne undersøgelse fra Rockwollfonden: Kriminaliteten blandt ikke-vestlige
  efterkommere er på bare 15 år blevet. Der står bl.a. “Det fremgår af analysen, at de etniske minoriteter i dag er markant mindre kriminelle, end de var tilbage i 1990’erne. Og at de, med hensyn til kriminalitet, i stadig stigende grad ligner danskere”.
  I kan læse hele undersøgelsen her: http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/02/Nyhedsbrev-Marts-2011.pdf

  Støvring: Du angiver (kl.14.37) dit eget blogindlæg som dokumentation for dine uhyrlige påstande!!
  På den baggrund vil jeg gerne spørge dig:

  1. Vil du benægte, at ungdomskriminaliteten er halveret siden 90-erne, og at faldet findes hos såvel etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere?

  2. Mener du, at indvandrere har kollektiv skyld for eventuel kriminalitet.

  3. Mener du, at det norske folk bærer et kollektivt ansvar for Anders Breiviks forbrydelse, og at danske mænd har et kollektivt ansvar for skilsmissedramaer, der ender med, at en af forældrene myrder børnene?

 16. Af Claus T.

  -

  @Claus T.

  Du indrømmer altså i praksis, at Støvring har ret i, at muslimske indvandrere og deres efterkommere er langt mere kriminelle, end andre borgere i Danmark er, selvom du stadig prøver at bilde andre ind, at du alligevel havde ret…

  Vil du benægte, at islamistiske terrorister står bag 100 pct. af de racistiske terrorattentater mod jøder i Danmark, eller mener du, at det er jødernes egen skyld, at de racistiske islamister primært går efter dem?

 17. Af Flemming Lau

  -

  Claus T.
  1. Ja!
  2. Ja!
  3. Nej!

 18. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – et godt indlæg

  den store statsmand – Winston Churchill – udtrykte den situation, som DK er blevet bragt i af inkompetente, historieløse politikere på flg. måde.:

  “Når stormen raser skal man kunne stole på manden ved roret”

  citat/slut

  ………………………………..men hvad nu, hvis manden ved roret har taget permanent ferie…??
  Ingen varetager det danske folks interesser mere og vi driver rundt for stormen uden rorgænger – istedet lefler man for komplet forældede konventioner, som man nægter at ændre, samt tåbelige FN ( = Forever Nuts ) resolutioner.

 19. Af Gert Hansen

  -

  Det er temmelig irriterende når indvandrere bliver slået sammen som een homogen gruppe, og blot betegnes som indvandrere.

  Jeg er helt klar over, at man af politisk korrekte årsager formentlig bliver nødt til at gøre det. Men det forplumrer debatten og vanskeliggør den. Ihvorvel man ikke kan generaliserer om nogen gruppe af individer, så er det ikke ligegyldigt hvilken etnisk og religiøs baggrund vedkommende rent statistisk tilhører.

  Heldigvis er det muligt statistisk set at dele op i vestlige’ og ‘ikke vestlige’, hvilket dog er noget.

  I øvrigt er det en relevant og god artikel (igen) af Støvring, synes jeg.

 20. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jacob Schmidt-Rasmussen,

  Jeg er har desværre hyppig gæst på landets sygehuse, over alt har jeg set læger, af begge køn, som er fra andre muslimske lande som f.eks. Afganistan, Iran og Pakistan. De har virket på mig som kompetente læger.

  Så er der alle de andre faggrupper, hvor indvandere udfylder jobs som f.ex. taxichauførere, gartnere og mange andre arbejdsopgaver. De laver det som etniske danskere ikke kan, fordi de etniske danskere hellere vil se DR TV, spise spejderhagl og ryge cigaretter.

 21. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Kulturkamp! ” –Jeg mener ikke, at der er nogen i befolkningen (pånær væmligboérerene) –Der er i tvivl om, hvad der skal gøres ved de invasive somaliére og arabére –der har fået lov til at vælte ind i Europa ! –De skal sendes RETUR ! –OG det kan kun gå for langsomt ! –luk hermetisk grænserne for folk, der “nasser” på vores hårdt tilkæmpede rettigheder ! –VI har fortjent en tryg alderdom ! –Det skal diverse politikere ikke forhindre ! –DE politikere bliver nemlig stemt UD –til valget –allesammen ! –Vi skal opmuntre nye borgerlige partiér til, at opstille–Vi har hidtil kun haft “Venstre og socialdemokratiet plus diverse –røde lands-forræddere ! –der iøvrigt lever af at nurse de hæslige indvandrere ” !–Det bliver slut til det snarlige valg ! –For en gangs skyld bakker erhvervslivet op om vores –nødråb !

 22. Af Flemming Lau

  -

  Det viser sig heldigvis at historien med overfaldet på den 13 årige dreng ved Ringsted, var falsk.

 23. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Selvfølgeligt kan problemet løses ved at hjemsende islamisterne hver og en, og ved forsvarligt at her og nu helt lukke pengekassen i for islam, men det vil aldrig ske, viljen hos inkompetente danske som EU politikere til at løse vores problem findes ikke!
  Derfor vores danske kultur, vores folk vil uddø, og som en meget ondartet cáncer er vi allerede døende , nogle har bare endnu ikke bemærket at dette er vores undergang!
  Men undergangen bliver sikkert genudsendt på DR, med arabisk synkroniseret tale, censureret og stykket op som islamistisk propaganda virksomhed, med arabiske undertekster, beskriver det hovedløse undergangssenarium: Danmark fra start til slut!

 24. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Du behøver såmænd bare at se på, hvad der sker ovre på den anden side af sundet. I Malmø har der været 67 bilafbrændinger siden 1 juli..Det har spredt sig til Göteborg, og forstæderne til Stockholm, samt mange mindre byer. Der har desuden været rekord i antallet af voldtægter på festivalerne. Sverige minder mere og mere om en krigszone..Det kan ikke vare længe, før der bliver indført undtagelsestilstand som i Frankrig. Den politisk korrekte elite (politikere og feminister) er begyndt at forskanse sig i boligområder som er indhegnet og forsynet med vagtposter og overvågningskameraer. Det er simpelthen blevet for farligt at bo, hvor den almindelige gennemsnitssvensker er nødt til at bo pga. den håbløse indvandringspolitik

 25. Af Arvid Holm

  -

  Islamiske parallelsamfund kan etableres og opretholdes uden åbenlyse brud på loven.
  Retsstaten er værgeløs.
  Man kommer langt med indoktrinerende opdragelse og gruppepres.
  Eventuelle lovovertrædelser kan vanskeligt påvises, da de sker i lukkede miljøer, hvor vidner kan påvirkes.
  Da strømmen af tilrejsende fra Mellemøsten og Nordafrika vil vedvare i overskuelig fremtid, vil der snart være mange store og magtfulde parallelsamfund, hvor den europæiske retsstat ikke gælder i praksis.
  Det ser man allerede i flere europæiske lande.
  Hvis man ikke vil acceptere denne udvikling, må man forlade retsstaten og indføre politistaten som i muslimernes hjemlande.
  Det er en myte, at politistater eksisterer, fordi onde diktatorer nyder at mishandle folk.
  De eksisterer først og fremmest af nødvendighed.
  En tilstrækkeligt stor del af befolkningen i ethvert land skal lystre ikke alene love og regler men også mange uskrevne normer, hvis samfundet skal fungere tilfredsstillende på det helt basale niveau.
  Hvis folk ikke vil med det gode, må man tvinge dem.

 26. Af Niels Larsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen
  – 12. august 2016 14:15

  Vi er langt forbi det punkt, hvor multikulturalisterne kunne påberåbe sig sejre.

  Det være sig moralske, etiske eller andre.

  De er så dybt foragtede at de burde begå selvmord af skam.

  Og når politikerne hverken kan eller vil beskytte befolkningen, så må befolkningen være berettiget til at forsvare sig selv.

  Og som det fremgår af den vattede og komplet uduelige justitsministers ynkelige skriblerier, så har ordensmagten de facto opgivet at opretholde ro og orden.

 27. Af J F

  -

  Flemming Lau, jeg tror desværre ikke, det betyder noget, og det er enorm trist.

 28. Af J F

  -

  …men det glæder mig meget, at du nævnte det, det siger noget om danskerne og om det land, jeg elsker så meget.

 29. Af Rikke Nielsen

  -

  Kasper Støvring: Føler du det ikke lidt pinligt, at du bruger én (falsk) hændelse til at piske en stemning op?

 30. Af Javier Martinez

  -

  “Konsekvenser af indvandringen kan studeres i de abstrakte kriminalitetsstatistikker, men man kan også læse de konkrete beretninger om daglige overgreb. Det giver en bedre fornemmelse af den forråelse, der er begyndt at præge vores samfund.” Støvring

  Vi får aldrig ryddet op før vi straffer white collar penge kriminelle ordentligt…At denne skal følges op med en stram indvandringspolitik er givet, men i dag straffer vi ikke jer borgerlige ordentligt og korrekt ift . samfundsomkostninger!…Og det er naturligvis pga. at i sidder på hele systemet naturligvis , altid!

 31. Af Javier Martinez

  -

  “Hver dag byder på nye beretninger, ofte om overgreb på piger og kvinder, men i gårsdagens eksempel drejer det sig om en 13-årig dreng, der ved højlys dag udsættes for vold og røveri af tre fuldvoksne mænd. ” Støvring

  Du glemmer at blå blok også er den kvindefjendske blok her altid, men ikke får sin retmæssige førsteplads i kriminalstatistikkerne? Og stjæler af statskassen, og ikke betaler korrekte skatter, og er dem der har ønsket alle indvandrende til at starte med, da de er gode løn og velfærds erodere?

  Mere end fordoblet indvandringen gjorde i under VKO til DK, pr. år og hvert evig eneste år..Nuværende lavko er blot mere af det samme.

 32. Af Flemmng Lau

  -

  JF. Ret skal være ret. Desværre kunne man på txt tv læse at en flok børnehave børn, måtte springe for livet på et sti system i Vollsmose, pga hazaderet kørsel. Jeg har ofte undret mig over hvorfor Odense kommune ikke laver nogle “chikaner” på områdets veje, for dæmpe de unges hidsige kørsel. Men når ræset flytter ind på stisystemer, og til sidst måske ender, på de grønne områder, så kniber det med kreative forslag. Med mindre de også skal celle hegnes!

 33. Af Javier Martinez

  -

  “Sådan kan man læse i artiklen, hvor der efterlyses tre mænd med “anden etnisk baggrund end dansk” Støvring

  Et enkelt tilfælde bliver altid opført som en opera af S.tøvring, som at dette sker uafbrudt..Men ja det sker da, som gør daglig borgerlig penge kriminalitet, som mestendels nok også forvolder denne…

  “Vi kan forhindre, at problemerne bliver større ved at lukke ned for denne type indvandring og udvise langt flere. Men det modsatte sker!” S.tøvring

  Blå blok går naturligvis aldrig med til at udvise løn og velfærds erodere..Sådan har det været siden 1983 hvor i indførte verdens mest lempelige indvandrerlov..Højst et par voldelige kriminelle, mens i penge kriminelle blå får lov at blive da i har fået statsborgerskab.

  “Vi står med problemer, der hele tiden får nye grænseoverskridende former. Tænk på de traumatiserende gaderøverier. Der har der i en årrække været mange af hver dag, alene i København.” S.tøvring

  Mens i blå stjæler alt hvad i kan i velfærdsforringelser, ønsker i nu at skyde skylden på jeres egne indførte indvandrer..Ingen der ser hykl eriet her?

 34. Af Javier Martinez

  -

  “Sådan kan man læse i artiklen, hvor der efterlyses tre mænd med “anden etnisk baggrund end dansk” Støvring

  “Vi kan forhindre, at problemerne bliver større ved at lukke ned for denne type indvandring og udvise langt flere. Men det modsatte sker!” S.tøvring
  .

  “Vi står med problemer, der hele tiden får nye grænseoverskridende former. Tænk på de traumatiserende gaderøverier. Der har der i en årrække været mange af hver dag, alene i København.” S.tøvring

  Svarende til hver af dem ligger i filteret!

 35. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vores frygt for fremmede og langfingrede unge mennesker, har desværre ingen øvre grænse, og bolden ruller.
  Kulturelt har vi Danskere ingen kontaktflade med Muslimer, og hvorfor de søger et land som endda i avisannoncer fortæller , her skal de ikke søge hen, vi har ikke brug for jer, men 4000 km er ikke problemet, endda u- ledsaget og hvad er målet ?
  Nu rammer retsforbeholdet Danmark som en bommerang, nemlig EU,s nye 5 år,s regel gælder ikke Danmark, og det kan vi så takke DF for, og alt har en pris.
  EU giver de bedste løsninger. Finn Vig

 36. Af Javier Martinez

  -

  Men jeg vil have særdeles stor forståelse for det, hvis nogen går over til at anvende selvtægt mod de forbandede muslimske og afrikanske sataner
  Niels B Larsen

  Som allerede dømt for racisme, skal du vist passe på her..Nok til en straf mere formentlig.

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 12. AUGUST 2016 14:15
  “Støvring: Du burde overveje, at blive politiker. De Konservative kunne bruge en fornuftig mand, som dig.”

  De konservative vil ikke røre ham med en ildtang..Alt for anstændige de er her..Næh Støvring tilhører nye borgerlige, mere fri df indvandring og flere velfærdsforringelser end selv DF har tilbudt..

  Kriminaliteten er faldet ekstremt meget det sidste lo år, og især under den røde regering!.På Nær jeres borgerlig penge kriminalitet som har set en vild stigning..Danmark er blevet mere og mere korrupt siden vko kom til i nullerne også..

  “Og det er, som bekendt, radikale, danske islamister, der står bag 100 pct af de racistiske terrorattentater mod jøder i Danmark, ” jsr

  nu påstod de igår at muslimer ikke stemmer, og i dag er de alle radikale..Kan du finde ud af hvad du selv mener?

  “Støvrings analyser og konklusioner , men man kan ikke tillade sig at angribe hans datagrundlag, da det altid er sobert og videnskabeligt.” Jørgen Madsen

  Selektiv udvælgelse af enkelte statistikker for populistiske DF grunde er ikke sobert og videnskabeligt, men blot populistisk.

 37. Af Javier Martinez

  -

  “3. Mener du, at det norske folk bærer et kollektivt ansvar for Anders Breiviks forbrydelse, og at danske mænd har et kollektivt ansvar for skilsmissedramaer, der ender med, at en af forældrene myrder børnene?” JWM

  Partier som DF , og enkeltpersoner som Støvring har naturligvis meget af skylden mht. Breiviks udåd..Såvel som religionen, frimurer mv, da han både var kristen og frimurer…

  “Heldigvis er det muligt statistisk set at dele op i vestlige’ og ‘ikke vestlige’, hvilket dog er noget.”
  Gert Hansen

  Useriøst at påstå at lettisk indvandrer er mindre kriminelle end Muslimer, eller Rumænere..

 38. Af Javier Martinez

  -

  “Så er der alle de andre faggrupper, hvor indvandere udfylder jobs som f.ex. taxichauførere, gartnere og mange andre arbejdsopgaver. De laver det som etniske danskere ikke kan, fordi de etniske danskere hellere vil se DR TV, spise spejderhagl og ryge cigaretter.”
  Uffe Staulund

  Forholder sig nu således at de indvandrer der er i arbejde og er kommet til Danmark kom via en borgerlig invitation som løn og velfærds dumpere..Indslusningsløn er indført i DK nu , og en flygtning kan ansættes for det halve for en privat arbejdsgiver, end hvad en Dansker koster..Det er borgerlig indvandringspolitik i en nøddeskal..

  AF FLEMMING LAU – 12. AUGUST 2016 16:26
  “Det viser sig heldigvis at historien med overfaldet på den 13 årige dreng ved Ringsted, var falsk.”

  Ikke forundret over at hele Støvrings historie var det rene opdigtning..Vi har været vidner til dette så mange gange før i blogene i B når det kommer til populisme indvandrer had for stemmers skyld….At finde et rigtig grimt tilfælde, som åbenbart er falsk, og ophøje det som noget der faldt ned fra himlen af Gud som eneste sandhed..

 39. Af Flemming Lau

  -

  Finn Bjerrehave.
  EU giver de bedste løsninger ….! Hvis det vi indtil videre har været vidne til, fra EU ’s side er det ypperste der kan bydes på, så siger jeg “tak for kaffe”…..dialog kaffe forståes ! Skal vi ikke undlade blåret i øjnene og starte med at erkende problemet. Mere end 45% af EU’s befolkninger siger STOP for asyl, jf Den korte avis! Så er det top mål af magtarrogance at tyske Merkel og hendes embedsmænd, fortsætter i samme skure. Enkelte af dem har ovenikøbet givet udtryk for at det står utilfredse tyskere frit for, at forlade Tyskland! EU er tilsyneladende Tyskland. Lad os nu se, om de også er det om et år!

 40. Af Niels Larsen

  -

  Javier Martinez

  En dom efter §266 b anser jeg og med mig mange andre for at være et hæderstegn og bestemt ikke noget, man bør være beskæmmet over.

  Den dom viser nemlig, at man vil stå op for ens egen kultur, lad og folk – i modsætning til I andre vatp*kke.

 41. Af Javier Martinez

  -

  En dom efter §266 b anser jeg og med mig mange andre for at være et hæderstegn og bestemt ikke noget, man bør være beskæmmet over.
  Niels B Larsen

  Har hørt mange undskyldninger for kriminelle handlinger, mange af dem gode og kan accepteres som ham der stjæler farvefjernsynet af nød. Men din undskyld er desværre ikke god nok..
  Uden tvivl støtter du også om mordtruslen fra overlægen!

 42. Af Niels Larsen

  -

  Javier Martinez

  Du er tæt på injurieparagraffen.

 43. Af Kim P Olsen

  -

  Man dømmer ikke personer med Tourettes syndrom efter injurieparagraffen – og heller ikke retarderede for den sags skyld.

  Man lader dem udstille sig selv!

 44. Af Javier Martinez

  -

  AF KIM P OLSEN – 12. AUGUST 2016 20:02

  HDP siger at psykopater er sunde og raske mennesker..Ko betragter naturligvis denne som en frikendelse!

  AF NIELS B LARSEN – 12. AUGUST 2016 19:55

  “Du er tæt på injurieparagraffen.”

  Nej, min saglige kommentar relatere blot til at du som dømt ikke angre dine meninger, og deraf kan udelades at du formentlig støtter Henrik S trussel…Du har sådant set tilkendegivet således ovenover..Men du kan da forsøge i retten!

 45. Af Kim P Olsen

  -

  Mig bekendt er jeg ikke anklaget for noget som helst 🙂

 46. Af Javier Martinez

  -

  Alles Ko@

  Du er herved anklaget!

  mvh Liden Tue
  🙂

 47. Af Plotino Rhodakanaty

  -

  Du er gennemskuet, Muhammed Marx Sørensen!

 48. Af jan nielsen

  -

  Enhver der er ved sine fulde fem har forlængst forstået at en tidsindstillet kæmpebombe er ved at blive anbragt under danskerne. Hvis man ikke tror på det, bør man læse 180gr. (kunne man ikke lægge et loft over hvor meget visse bloggere som martinez m.fl. får lov til at chikanere debatterne?)

 49. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – det er nu en kendsgerning, at kansler Merkel har etableret en massiv luftbro med “flygtninge” fra såvel Tyrkiet som Grækenland – hvert 10. minut lander der fly i tyske lufthavne ( i tidsrummet 22.00 – 06.00 ) så som Hannover og Berlin – vi er udsat for en massiv invasion og de ansvarlige politikere slipper afsted med at forråde og ødelægge hele Europa – vanviddet er massivt…!

  Alt imedens vor egen statsminister udtaler sig om “trusler” fra Putin…..?????

 50. Af Niels Christensen

  -

  Godt vi har blokerende, så gryden kan holdes i kog.
  Nu er der ingen, der ikke kender historien om de 3 grimme mænd med anden etnisk (for sådan er det jo altid) røvede en sød 13 årig – selvfølgelig dansk – dreng.
  Giver det ikke stof til eftertanke at drengen, da han ville anmelde et ikke begået røvere, absolut skulle udpege “banditterne” som værende udlændinge.
  Det skulle ikke undre mig, om han ikke har betegnet dem som musliner !

Kommentarer er lukket.