Kulturtabet II

Af Kasper Støvring 190

 

 

Konsekvenser af indvandringen kan studeres i de abstrakte kriminalitetsstatistikker, men man kan også læse de konkrete beretninger om daglige overgreb. Det giver en bedre fornemmelse af den forråelse, der er begyndt at præge vores samfund.

 

Hver dag byder på nye beretninger, ofte om overgreb på piger og kvinder, men i gårsdagens eksempel drejer det sig om en 13-årig dreng, der ved højlys dag udsættes for vold og røveri af tre fuldvoksne mænd.

 

”I tidsrummet fra 8.30 – 9.00 befandt en 13-årig skoledreng fra Store Merløse sig i området bag ved McDonald’s, der ligger ved Ringsted Outlet. Drengen kom med en forkert bus, endte ved Ringsted Outlet og ventetiden, indtil han kunne tage en bus tilbage til Store Merløse, brugte han i området bag McDonald’s, hvor han gik en tur.

 

3 mænd i en lysegrå bil med ridser på siden, passede drengen op, steg ud og væltede ham rundt og skubbede til ham, mens de gennemsøgte hans lommer og skoletaske for værdier. De fandt ikke noget og gav drengen en lussing, hvorefter de kørte væk fra stedet igen.”

 

Sådan kan man læse i artiklen, hvor der efterlyses tre mænd med “anden etnisk baggrund end dansk”. Vreden og frygten vokser, og dog skal folk alligevel leve deres liv. Man indretter sig på kulturtabet som følge af indvandringen – på tabet af frihed, tryghed, tillid, selv vores børn undgælder – men livet er ikke længere helt det samme.

 

Dette er fra en mindre by. Det kommer alt sammen til din by. Det grænseoverskridende bliver også “normalt”.

 

Jeg har skrevet utallige indlæg med statistiske oplysninger om indvandringens ulyksaligheder. Som de fleste andre er jeg i vildrede mht. løsninger. Intet har noget sted virket effektivt, hvad angår indvandring fra Afrika, Mellemøsten og lande som Afghanistan. Og det drejer sig ikke bare om at gå ud i verden og løse problemer som ”hvordan reformerer vi dagpengesystemet”, for vi står her ved et helt særligt problem, et akut og ekstremt afgørende problem, fordi det bl.a. har at gøre med sikkerhed og dagligdags trivsel.

 

Jeg tænker ofte, problemet slet ikke kan løses. Så var det for længst sket – som med alle andre, også ikke-vestlige grupper, f.eks. fra Sri Lanka, Vietnam og Chile. Men nu venter vi så på integrationsprojekt nummer 30 (eller hvad det nu er), som forskellige regeringer har fremsat siden begyndelsen af firserne.

 

Men til forskel fra mange andre mener jeg selv at have taget en konsekvens af min vildrede: Vi kan forhindre, at problemerne bliver større ved at lukke ned for denne type indvandring og udvise langt flere. Men det modsatte sker!

 

Det gør mig så vred og bitter og ked af det, for det drejer sig jo ikke om uafvendelige naturkræfter eller en guddommelig plan eller en overmenneskelig skæbne, som man må leve med, men om politiske beslutninger. Alt, der skal til, er en vilje til at gøre noget. Dét er enkelt, men selvfølgelig ikke uden problemer. Men de problemer er netop håndterlige, har ikke noget at gøre med kulturer, der vanskeligt kan ændres, men om en ændring af institutioner, danske såvel som europæiske og måske globale. Man kunne begynde med at se på de forskellige konventioner.

 

Vi står med problemer, der hele tiden får nye grænseoverskridende former. Tænk på de traumatiserende gaderøverier. Der har der i en årrække været mange af hver dag, alene i København. For ti-femten år siden var de næsten et ukendt fænomen. Eller tag terror eller de aktuelle eksempler på kvindeovergreb. Taharrush er kommet til Europa. Eller bilkapring som forleden på Frederiksberg, hvor en mand blev kidnappet i sin bil af fem somaliere bevæbnet med skydevåben, der tvang chaufføren til at udlevere værdier og køre dem til sit hjem, der blev plyndret. Men bare rolig, også det er der en løsning på: automatisk dørlåsning!

 

Det hele er så trist at beskæftige sig med, mest fordi det vedrører vores børns fremtid. Så man gør klogest i at reservere få af døgnets timer til at gruble over disse ting.

 

Hvorfor bringer jeg dette indlæg om et enkeltstående overgreb? Jeg kunne have bragt mange andre. Hver dag har sine nye plager. Jeg interesserer mig her for, hvad alt dette gør ved folk, ved deres adfærd, deres mentalitet, ved vores tillidskultur, som måske er det mest unikke Danmark har i forhold til andre lande.

 

Man kan leve med få tilfælde af denne type overgreb. Men hvor mange af den slags skal der til selv i en mindre by som Ringsted, før livet bliver udholdeligt? To? Fem? Ti? Så begynder man at følge sine børn til skole. For det er for farligt for dem at tage bussen alene. Man følger dem til fritidsaktiviteter og til fester. For som i dele af USA færdes man kun i – låste – biler. Man tager sine børn ud af folkeskolen, og den måske vigtigste institution til at skabe sammenhængskraft – dér hvor børn fra forskellige samfundsklasser og etniske grupper kunne mødes og udvikle gensidig tillid – bliver noget, man undgår, hvis man vil sine børn det bedste. Og sådan kunne man blive ved.

 

Vi har stadig verdens bedste samfund med høj tillid og fred – men netop også så meget desto mere at miste. Det forandrer sig langsomt, måske umærkeligt sine steder, man vænner sig jo til meget. I længden er det meget drastiske og vel nok irreversible ændringer over lange stræk, vi er vidne til med alle disse optrin. Det kalder jeg kulturtabet.

 

Opdatering: Anmeldelsen, der omtales i begyndelsen, viste sig at være falsk.

 

190 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De islamistiske kreationister er langt mere aggressive, magtfulde og diktatoriske, end de kristne kreationister er..

  Erdogans islamistiske parti tvang f.eks. i 2009 Tyrkiets største, populærvidenskabelig tidsskrift, Bilim ve Teknik, der bliver udgivet af Tübitak – “The Scientific and Technological Research Council of Turkey”, til at fyre sin chefredaktør, fordi tidsskriftet havde publiceret en artikel, om Darwin og hans evolutionsteori, i anledningen af Darwins 200-års fødselsdag i 2009.

  Det viser, at Tyrkiets islamistiske præsident ikke “kun” lukker aviser og tidskrifter af politiske grunde, men også censurerer anerkendte, naturvidenskabelige fakta, hvis fakta ikke er i overensstemmelse med den islamistiske præsidents religiøse verdensbillede.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse: Det har store konsekvenser, hvis man ligestiller religiøs tro med egentlig, falsificeret viden; det giver ikke kun et kulturtab, men et videnstab…

 3. Af Flemming Lau

  -

  Gad egentlig vide om videnskaben nogensinde, har fundet det træ Darwins forfædre klatrede rundt i ?

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Lau

  Man kan altid forsøge at latterliggøre avancerede, videnskabelige teorier, som man er ude af stand, til at argumentere imod, for at få de videnskabelige teorier til at virke tåbelige. Men man fremstår nemt, som et uvidende fjols, hvis man latterliggør evolutionsteorien, og tror, at man har sagt noget væsentligt…

  For Darwins evolutionsteori er en af de bedst underbyggede, videnskabelige teorier, der findes; den har modstået alle forsøg på, at falsificere den.

  Selektionspresset er langt fra den eneste grund til, at arter udvikler sig til nye arter, men det er indiskutabelt en af de vigtigste evolutionsmekanismer.

  Kristne og muslimske kreationister bryder sig ikke om idéen om, at mennesket stammer fra en uddød art af mneneskeaber, som mennesket begyndte at skille sig ud fra for 3 millioner år siden; men det er efter alt at dømme fakta!

  Men én ting er, at det er et velunderbygget faktum, at menneskekroppen er en videreudvikling af en uddød amenneskeabeart, men det siger jo ikke noget om sjælens natur.

  Sjælen kan sagtens være en evig ånd, der er uafhængig af evolutionen, selvom menneskekroppen er et resultat af evolutionen.

  Der er altså ikke nødvendigvis en principiel modsætning mellem, at anerkende evolutionsteorien, og at være dybt religiøs, og tro på den evige sjæl…

 5. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  SVAR til Søren Jensen !—–Jeg er ret ligeglad med “UNGE-CURLINGE-BYRDEN ” ! –Specielt fordi –Vi “gamle ” ! –ER ret trætte af deres drikkeri –og hærgen, hver fredag –og dagene midt imellem !—De såkaldte S.U.–unge har kostet samfundet uhyrlige summer ! –OG faktisk –så er de fleste overflødige masse-produkter –der allesammen ligner hinnanden ! –Det gør “de gamle ikke” –MEN de har betalt “curlinge-gildet ” !! –og har aldrig modtaget gratis udd. med s.u. ! —Med undtagelser SÅ HADER vi dem ! –Vent og se –livet bliver hårdt fra NU af, hvor der ikke er nogen, der vil ansætte “masseproduktet ” ” –Vent og se ! –og appropos ! –Deres “YNGEL-kareter “–som de bruger som “kamp-vogne i supermarkederne´s smalle gange ” –NIX-NEJ –De vil få “smalhalsen at føle ” ! –Medens “de gamle nyder livet”–og betaler selv !

 6. Af Flemming Lau

  -

  JSR.
  Ja ja godt ord igen ! Det var ikke et entydigt forsøg på at latterliggøre eller at være supressor. Det er sagt med et glimt i øjet, du ved den der tager sjov for sjov og alvor for….Jeg ved da godt at fravær af bevis, ikke er lig med bevis for fravær!

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er desværre ikke kun muslimske og kristne kreationister, der forsøger at undergrave den naturvidenskabelig erkendelse med uholdbare og meningsløse pseudoargumenter.

  Postmoderne dekonstruktivister kan være omtrent lige så højrøvede og tåbelige på én gang, som kreationisterne; Det viste den såkaldte Sokal- affære.

  Uddrag fra Wikipedias artikel om “the Sokal affair”:

  “In 1996, Sokal submitted an article to Social Text, an academic journal of postmodern cultural studies.

  The submission was an experiment to test the journal’s intellectual rigor and, specifically, to investigate whether “a leading North American journal of cultural studies – whose editorial collective includes such luminaries as Fredric Jameson and Andrew Ross – [would] publish an article liberally salted with nonsense if (a) it sounded good and (b) it flattered the editors’ ideological preconceptions”.[2]

  The article, “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”,[3] was published in the Social Text spring/summer 1996 “Science Wars” issue.

  It proposed that quantum gravity is a social and linguistic construct.”

  “On the day of its publication in May 1996, Sokal revealed in Lingua Franca that the article was a hoax, identifying it as “a pastiche of left-wing cant, fawning references, grandiose quotations, and outright nonsense … structured around the silliest quotations [by postmodernist academics] he could find about mathematics and physics.”[2]”

  Dekonstruktivismen hærger stadig mange humanistiske studier, som en åndelig pest, der (tilsyneladende!) dræber enhver mening og sammenhæng…

 8. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Kollektivt videnstab, om afgørende historiske begivenheder, er måske den farligste form for kulturtab.

  Mange unge, danske islamister benægter holocaust.

  De unge islamaistiske holocaust-benægtere udviser ofte en besynderlig form for dobbelttænkning, hvor de på én gang benægter holocaust, og samtidigt ærgrer sig over, at “Hitler ikke gjorde arbejdet færdigt”…

  Den danske venstrefløj angriber KUN etnisk danske holocaust-benægtere, selvom de etnisk danske holocaust-benægtere ikke udgør en reel trussel mod de danske jøder.

  Den danske venstrefløj ignorerer den langt farligere antisemitsme blandt unge, danske islamister, selvom det i praksis er de islamistiske antisemitter, der truer jøderne og udsætter dem for terrorattentater.

  Iøvrigt benægter islamisterne ikke “kun” nazisternes folkemord på jøderne.

  Mange af islamisterne benægter også, at de muslimske tyrkere begik folkemord på Tyrkiets kristne mindretal i årene efter 1915, selvom alle anerkendte folkemordsforskere er enige om, at de muslimske tyrkere begik folkemord på deres kristne landsmænd.

 9. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NU ! –Vi alligevel er ved “kulturtabet” –Så er det faktisk “flest gamle /udenfor arbejds-markedet, der blogger ” –Det kan man jo se af tids-punktet på dagen ! –hvor de skriver !—-X-skolefrøken SKRAP. DF.—sagde noget som vi “gamle” !–(der har deadline kl 24 –) –altid får med !—-AT: Det skulle være således AT: “de unge ” såkaldte !–skulle hade de gamle ! –Det bliver aldrig noget problem ! –De gamle har nemlig ikke brug for “de såkaldte curlinger “—De vågner nok snart op, når de opdager AT: Danmark er blevet et muslimsk land ! –Så er det bare om, at komme væk ! i en fart ! –Fordi de gamle sidder på “flæsket” ! Trods –de aldrig har fået noget gratis ! –DE har nemlig lært af erfaring, hvordan man driver virksomheder ! –Så bortset fra de såkaldte “IT-jonglører ” –der for tiden finder ud af AT: Tømme folk ´s konti—-Så er vi snart tilbage i den gamle gænge, hvor “varekøb på nettet er en saga-blot” !—Lidt synd for de ærlige virksomheder ! –MEN de går jo bare tilbage til “kunder i butikkerne” –Ikke dårligt faktisk !

 10. Af J Martinez

  -

  AF k.o
  “Herregud…
  Der var jo intet, som indikerede at den 13 årige ikke talte sandt da bloggen blev skrevet.
  At et enkelt eksempel ud af flere hundrede viser sig ikke at hode vand ændrer ikke på noget som helst.”

  Fik stavet mig igennem det ubehjælpsomme, ulæselige m uh sprog til sidst…Undertegnede er endda ordblind og k o siger han ikke er?

  Når man citere fra u-seriøse medier som BT mv. , der lever af nærbilleder af det sidste trafikale o fre, og opfinder frit mht. fakta for at sælge aviser, burde man altid vente en uge med at gengive det indtil fakta er velkendte..S tøvring vidste formentlig godt at det var falsk da indlægget blev skrevet, og ønsket blot at malke en grel løgn i populisme..

 11. Af Lilly Jensen

  -

  @ Bamsebjørn…

  Du er et godt argument for pro-aktiv dødshjælp, til gamle, egoistiske idioter, der ikke “bidrager” med andet, end at lukke lort ud…

 12. Af J Martinez

  -

  Mange unge, danske islamister benægter holocaust.

  Mange unge og gamle borgerlige og kristne nægter Israels genocide i gaza og palæstina..
  Same thing..

 13. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  SVAR til “Lilly Jensen” –(Jensen er også et masseprodukt ) –Du bliver jo nok klogere ! –Så appropos “dit pro–aktiv dødshjælp ! ” –Så har jeg tænkt mig, at leve til jeg bliver 130 år ! –Til den tid ! Er de fleste “curlinger” jo nok døde af druk ! –Og husk nu lige AT: De gamle betaler selv i modsætning til “de evigheds-studérende s.u.- modtagere ! “—-Det er “NITTERE” –på stats-tilskud ! alors !

 14. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  P.s Iøvrigt Lilly og Søren Jensen ! –Så skal I stå tidligt op, hvis I skal–have noget at have sagt ! –I er (en stor del af jer –overflødige) –Det er “de gamle ikke ” De er nemlig individualister ! –De allerfleste af dem !—-Kom igen, Hvis I tør !

 15. Af J Martinez

  -

  “Der er altså ikke nødvendigvis en principiel modsætning mellem, at anerkende evolutionsteorien, og at være dybt religiøs, og tro på den evige sjæl…”
  Mr. Hubbard, Scientology

  Ja, ja,ja, den udødelige sjæl eksistere…,,Monty python har nogle gode sketcher herom..
  Dagens store grin denne påstand…..

 16. Af J Martinez

  -

  “Mange af islamisterne benægter også, at de muslimske tyrkere begik folkemord på Tyrkiets kristne mindretal i årene efter 1915, selvom alle anerkendte folkemordsforskere er enige om, at de muslimske tyrkere begik folkemord på deres kristne landsmænd.”
  Mr. Hubbard, SCientology

  Mange kristne og jøder nægter også Israels genocide i Gaza…Same thing…Religiøse tosse stammer der kun interresere sig for sig selv…Scientology-din stamme- er også ligeglade med Dansk kultur og Dansk sammenhængskraft, og interesserer sig kun for scientology verdens enheden af vrøvl.

 17. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Kulturtabet ” ! –Er helt klart –Curlinge-byrden !

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Martinez

  Du overser pointen. Der findes ganske rigtigt mange idioter, der benægter en lang række forskellige, veldokumenterede fakta, men det er ikke relevant i denne sammenhæng.

  Den yderste venstrefløj anser forståeligt nok nazisterne, for at være deres værste fjender, fordi nazisterne internerede kommunisterne. Men det hverken undskylder eller forklarer, hvorfor den yderste venstrefløj ignorerer den ekstreme og morderiske racisme blandt højreradikale, muslimske antisemitter.

  Den yderste venstrefløj ignorerer endda ikke kun islamisternes antisemitisme; venstrefløjen demonstrerer sam,men med de islamistiske antisemitter.

  Ved en anti-israelsk demonstration, der var arrangeret af venstrefløjen, råbte danske HAMAS-tilhængere; “Hamas! Hamas! Jews to the gas!”

  Når venstrefløjen forsvarer antisemitiske og antidemokratiske islamister, der benægter holocaust, eller som selv vil gasse jøderne, så bliver venstrefløjens postulerede antiracisme og had til nazistiske antisemitter, til en ond vittighed, som det kun er dem selv, der tager alvorligt…

 19. Af Lis Kjær

  -

  En halvsenil, aggressiv nar, der hader unge mennesker…

  Det er utroligt, at du kan holde dig selv ud, bamsebjørn. Du er simpelthen en afskyelig, gammel idiot. Det vil ikke være noget tab af nogen art – for nogen, når du inden alt for længe stiller træskoene!

 20. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  SVAR LIS KJÆR ! –Du burde betale skolepengene tilbage til skatteborgerne ! –Hvis det ikke var fordi du “er flad som en fregne” !

 21. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  p.s. Jeg hader jer ikke –Jeg afskyr jer !

 22. Af Helle Jensen

  -

  Hvorfor er det at Berlinske tiltrækker tilsyneladende ikke helt raske blogdentagere. Gennemgår Teddy Bjørn Olsen og Javier Martinez en slags helbredelsesproces hos Berlinske? Hvis det er tilfældet, så er I meget socialt bevidste må jeg nok sige.

 23. Af Helle Jensen

  -

  Ikke helt raske blogdeltagere, skulle der stå.

 24. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Helle Jensen ! –Var det ikke en idé OM du lærte AT : STAVE ! –Inden du begynder, at blande dig i voksne ´s blog-skriv ??–Janviér Martinez ! –ER skam god nok –og ingen “års-unge” !

 25. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  P.s –OG så hedder min avis “BERLINGSKE” –Fra forhåbentlig NU –Bliver det kun folk, der betaler for avisen ! –Som kan “blogge” ! –Gå hjem og vug –og saml “sutten op ” !

 26. Af Helle Jensen

  -

  Berlingske om forladelse Teddy. Du får altid udstillet, hvad du i virkeligheden bestiller, kære pige. Du er ikke bedre begavet end, at du lader dig provokere. Det gør din tvilling JM også. Synd, at du aldrig fik børn. Børn er det bedste.

 27. Af Gert Olesen

  -

  Frankrig er i undtagelsestilstand og hærges af vold, terror og påsatte brande. I Sverige er tusindvis af kvinder blevet overfaldet, mishandlet og voldtaget. Overalt i EU smuldrer velfærden og trygheden/friheden/sundheden og det lokale demokrati. I netaviser kan man finde kraftig kritik af lars ulykke, af enhedslisten, alternativet, S og de radikale. I Danmark kan man blive og ernære sig som kokain-pusher, selvom man er på tålt ophold eller er udvist to-tre gange. DK = landet hvor intet fungerer og alting sejler?

 28. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  ” Vor-Herre-Bevares ” ! –NU går vi hjem –til skønne franske lækkeriér –og fantastiske mennesker !

 29. Af Gert Olesen

  -

  Et samarbejde mellem politikere, banker, ejendomsmæglere og bolighajer fra helvede førte til at tusinder af bankkunder mistede penge, bolig og helbred. (bogen “Andre folks penge)

 30. Af J Martinez

  -

  AF HELLE J ENSEN – 13. AUGUST 2016 17:50
  Berlingske om forladelse Teddy. Du får altid udstillet, hvad du i virkeligheden bestiller, kære pige. Du er ikke bedre begavet end, at du lader dig provokere. Det gør din tvilling JM også. Synd, at du aldrig fik børn. Børn er det bedste.

  Helle du formentlig den hysteriske islandske kvinde Rosa Har ald, de har fået en uddannelse på Danmarks vegne, og frataget en af vores egne..Dit sprog er fuldstændigt samme..Du er hermed screenshoted, da alle offentlige skrevet meninger gemmes i to år digitalt, vil dette nok kunne bevises da….Hvilket bringer os til Støvrings ide om at slette kommentarer som han gør af modstandere af ham uafbrudt men generelt aldrig rygklappere…Så Helle Jen sen du har igen skrevet indlæg kun med personangreb uden at relatere til emnet er du blot en trold….Tag nu ud og køb en vibra tor og kom over din falmede skønhed, og at ingen mænd vil røre dig med en ildtang..

 31. Af J Martinez

  -

  indlæg til helle jensen i filteret…Tillad nu modstandere at besvare svinsk heder støvring eller slet dem..

 32. Af J Martinez

  -

  “Du overser pointen. Der findes ganske rigtigt mange idioter, der benægter en lang række forskellige, veldokumenterede fakta, men det er ikke relevant i denne sammenhæng.”

  Rasmussen påstår blot at scientologists er lige så skøre som andre troende på nissen i en sky..

  Venstrefløjen ignorer skam ikke islamisters overgreb..Det gør højreradikale l blå blok dog, som vi ser i Saudi Arabien mv., hvor det blå kongehus smider medaljer i røven på disse diktator på må og få..

 33. Af J Martinez

  -

  DF og LA ønsker nu en garanteret kvote på 5ooo årlige flygtninge til dk mens de ad bagdøren som altid vil fortsætte med at lukke indvandrer ind fra Island som nass ende studerende på Danmark, EU , hele verden med videre løn og velfærds erodering som ønske.

  Dem der har stemt på dem mht. ønsker om stram indvandring er til grin, og har altid været til grin.

 34. Af J Martinez

  -

  “Så truet er den, at hun ser for sig, hvordan Danmark i værste fald kan ende som to folk; kløvet midt over mellem på den ene side en storbyelite, der hylder globalisering og multikultur, og på den anden side en provins, der skal leve med konsekvenserne og af samme grund ikke ser storheden i projektet.”
  ://www.politiko.dk/nyheder/pia-kjaersgaard-danmark-er-ved-at-knaekke-over-og-kan-ende-som-to-folk …..http først.

  Ja, DF snakker altid om den borgerkrig de så endelig ønsker, og deres vælger køber gerne retorikken da ikke evner at se igennem tågen til det po pulistiske og hykleri ske løgn er parti.

  Derudover påpeger kommentaren både nået der er falsk og noget der er rigtigt. Nemlig at det er sjovt at udkantsdanskeren hvor der er så mange indvandrrkritiske, bor hvor der ingen indvandrer er, såvel som at i storbyen er et utal af folk-som undertegnede-skam også yderst kritiske..Hvis noget vil jeg sige at det står lige til i både storbyen og udkantsdanmark, således at DF retorikken her er falskt..Men det er da rigtigt at DF får sine stemmer derfra generelt ,og ikke i de store 4 røde byer…Så blot endnu et falsk præmis fra DF.

 35. Af J Martinez

  -

  helle jensen =R.Harald fra island.

  og nyt indlæg i filteret støvring..

  mvh JM

 36. Af Gert Olesen

  -

  I det tredje rige under na zisterne gik tyskerne til angreb på alle de omgivende lande med soldater, tanks og kanoner. Nu er vi så nået til det fjerde rige med führerinn merkel som går mindre militært til værks, men næppe mindre ødelæggende. Slutresultatet kan blive en endnu større katastrofe end i 1939-45. Men er man en fantast, plad der humanist eller tomhjernet gås forstår man naturligvis ikke at “berigelsen” kan ende i død og elendighed for millioner af europæere.

 37. Af Gert Olesen

  -

  ER FASCISMEN TILBAGE FORKLÆDT SOM HUMANISME…?
  I det tredje rige under na zisterne gik tyskerne til angreb på alle de omgivende lande med soldater, tanks og kanoner. Nu er vi så nået til det fjerde rige med führerinn merkel som går mindre militært til værks, men næppe mindre ødelæggende. Slutresultatet kan blive en endnu større katastrofe end i 1939-45. Men er man en fantast, pladderhumanist eller tomhjernet gås forstår man naturligvis ikke at “berigelsen” kan ende i død og elendighed for millioner af europæere.

  Danmark, Frankrig, Tyskland og Sverige osv. er nu samfund hvor velfærden og trygheden skrumper eller styrtbløder. Hver dag får tusindvis af europæere deres liv voldsomt forringet af skør og forræderisk politik. Antallet af nye ofre vokser for hver dag.

 38. Af J Martinez

  -

  “Fru” Merkel har intet at gøre med at indvandrer strømmer ind i landet i rekord nummer….Blot med borgerligheden at gøre i sin helhed, som støtter op om løn og velfærdsforringelser…At skyde skylden på en medborgerlig i skyld, er blevet normalen..Se blot på klovneriet i blå blok idag hvor de alle beskylder hinanden for den? Selvom det naturligvis er et rent blåt stykke bestilt vildledning arbejde for at overbevise DFéren..

  DF kan bare gå sammen med S, og få indført en stram indvandringspolitik..Men nej, kommer aldrig til at ske..Til efteråret vil vi se endnu en ligegyldig grænsebom opført, såvel som 5% forringelser i velfærd, lighed og anstændighed via topskat nedsænkninger. Dertil kan lægges alle virksomheds skatte nedsættelserne..Vågn op DFére..

 39. Af Gert Olesen

  -

  Hvis man ikke ser de højdramatiske film om voldsomhederne og terroren i England, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland og Sverige osv….. snyder man sig selv for viden om den europæiske virkelighed. Læs også bøger om kommunisternes og andre totalitære galninges massemord på hundredtusinder og millioner af sagesløse mennesker i tiden 1917 til 2016.

 40. Af Gert Olesen

  -

  Filmene findes hos den korte avis, snapha, urias, 180gr og andre netaviser.

 41. Af peter kocsis

  -

  Støvring har stadigvæk ikke dementeret den løgnehistorie han på stupid vis kolporterede.
  Det er utroligt at Berlingske vedbliver at give plads til denne fuldstændigt underfrankerede og utroværdige had prædikant , der ikke viger tilbage for at bringe grove løgne til at fyre op under sin og sin afstumpede sekts racisme. Han minder fuldstændigt om Der Stürmer.

 42. Af peter kocsis

  -

  Gert Olesen: ,” pladderhumanist ” det er påfaldende at du som kalder Merkel for nazist selv bruger udtryk som er opfundet af Hitler.

 43. Af Gert Olesen

  -

  At regeringen og de gamle partier sammen med merkel har sat kursen mod Danmarks UNDERGANG, kan enhver normalt begavet dansker selv konstatere ved at se hvad netaviserne oplyser om de skrækkelige tilstande i Frankrig, England, Tyskland og Sverige mv. Samme slags tilstande er på vej ind i Danmark. Se den korte avis, snaph, jp-jalving, jp-selsing, 180gr, BT, eb og andre. Læs om vold og terror mv. i Odense, Kbhvn., Nordsjælland, Jylland osv.

 44. Af J Martinez

  -

  AF GE RT OLES EN – 14. AUGUST 2016 0:55
  Hvis man ikke ser de højdramatiske film om voldsomhederne og terroren i England, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland og Sverige osv….. snyder man sig selv for viden om den europæiske virkelighed.

  Pr eben dit “uhyggelige” ævl kan ingen bruge til noget….Din daglige promovering af diverse snot medier får en til at tro at de er ejet af den belgiske ejere af B blot.Som de meget muligvis er! Ber lingske ma gasin ejer jo ca. 40 medier eller deromkring.h ttps://da.wikipedia.org/wiki/Berlingske_Media
  De er dog ikke direkte nævnt her dine promoveringer..Men nok ikke indkluderet et underlagt medie ejerskab af et andet medie..

  ..

 45. Af peter kocsis

  -

  Til Berlingskes debatredaktør.

  Jeg vil gerne klage over bloggeren Kasper Støvrings groft uetiske adfærd.

  På hans blog

  Kulturtabet II
  AF KASPER STØVRING 12. AUGUST 2016 13:46

  kolporterer han følgende historie ,som er den rene opspind , og trods gentagne påmindelser fra flere på hans blog ,har han endnu ikke dementeret denne grove løgn.

  ”I tidsrummet fra 8.30 – 9.00 befandt en 13-årig skoledreng fra Store Merløse sig i området bag ved McDonald’s, der ligger ved Ringsted Outlet. Drengen kom med en forkert bus, endte ved Ringsted Outlet og ventetiden, indtil han kunne tage en bus tilbage til Store Merløse, brugte han i området bag McDonald’s, hvor han gik en tur.

  3 mænd i en lysegrå bil med ridser på siden, passede drengen op, steg ud og væltede ham rundt og skubbede til ham, mens de gennemsøgte hans lommer og skoletaske for værdier. De fandt ikke noget og gav drengen en lussing, hvorefter de kørte væk fra stedet igen.”

  Sådan kan man læse i artiklen, hvor der efterlyses tre mænd med “anden etnisk baggrund end dansk”. Vreden og frygten vokser, og dog skal folk alligevel leve deres liv. Man indretter sig på kulturtabet som følge af indvandringen – på tabet af frihed, tryghed, tillid, selv vores børn undgælder – men livet er ikke længere helt det samme.

  Dette er fra en mindre by. Det kommer alt sammen til din by. Det grænseoverskridende bliver også “normalt”.

 46. Af Gert Olesen

  -

  En gennemgang af mange forskellige aviser og medier viser at hundredvis af danskere i snesevis af byer overalt i landet rammes af indbrud, hærværk, overgreb, overfald, tyverier, røverier, voldtægter, knivstik og andre forbrydelser foretaget af “berigere”. Hertil kommer politikernes nedskæringer, lukninger, diskrimination m.m.m.

 47. Af Gert Olesen

  -

  Forskellige aviser påviser at danskere i snesevis af byer rammes af (rest i f)

 48. Af Gert Olesen

  -

  Er historien om drengen usand/vildledende? Det vides endnu ikke.

 49. Af Gert Olesen

  -

  Utallige andre historier om overfald mv. er rigtige. Se videofilmene.

 50. Af J Martinez

  -

  Så truet er den, at hun ser for sig, hvor dan Danmark i værste fald kan ende som to folk; kløvet midt over mellem på den ene side en storbye lite, der hylder globali sering og multikultur, og på den anden side en provins, der skal leve med konsekve nserne og af samme grund ikke ser storheden i proje tet.

  “»Jeg synes, Danmark er ved at knæ kke over. Det synes jeg virkelig. Vi er et lille land og burde hænge fuldstændig sammen. Men jeg synes, vi er nødt til at tage alvorligt, at der er en risiko for, at vi kommer til ikke at gøre det længere,« siger hun.

  »Jeg er bekymret for, at vi – ikke i morgen, men en dag – bliver to forskellige folk i det lille land, vi er. At der er dem i provinsbyerne, som føler sig meget underkendte, og at der er dem i de store byer, som føler sig meget overlegne,« fortsætter Kjærsg aard.

  Det seneste år har budt på oprør og bølgegang i de vestlige demokratier.”
  P.I.a fra DF i dagens B

  Både falsk og rigtigt. At udkantsdanskere skulle være mere kritisk end i storbyen mth. indførelsen af løndumpere mangler statistisk begrundelse og er et rent gæt!…Mit bud er at de står lige , storbyen og udkantsdanmark. Men DF får sine stemmer i udkantsdanmark..Og kommentaren er rent jydeflæsk! Og dette betyder blot at de ikke har så meget ide om virkeligheden som folk i storbyer desværre, og kan ledes rundt i manegen nemmere mht. DF´s liberalistiske interesser i flere løn og velfærds dumpere..(som jo altid stiger under blå regeringer , som danmarks statistik bevidner!)

  Derudover bor der ingen indvandrer så godt som i udkantsdanmark modsat i de fire store røde byer hvor de alle bliver lokaliseret…Blå byer og stemmende indfører dem, røde byer lever med dem. Det er virkeligheden.

  AF PETER K OCSIS – 14. AUGUST 2016 1:33
  Godt nok mærkeligt at han ingen korrektion har lavet her to dage efter…Andre bloggere her plejer godt nok at være hurtigere på aftrækkeren her..Formentlig i morgen dog?

Kommentarer er lukket.