Sheriffen i fængslet

Af Kasper Støvring 58

 

Jeg har tidligere på denne blog forsøgt at forklare justitsminister Søren Pind. Hans seneste angreb på ”højrefløjen”, dvs. Søren Pinds kritikere, i gårsdagens interview i Politiken, fortjener endnu en granskning. Lad os i dag se lidt på den myte, han indskriver sig selv i.

 

Når Søren Pind kalder sig ”sheriffen”, forlener han sit embede som justitsminister med ikke kun en politisk og retslig, men især en moralsk kvalitet. En sherif er en mytisk størrelse: Den ofte ensomme mand, der beskytter de svage – især kvinder og børn – mod det truende onde; en autentisk sherif er elsket af de gode og hadet og frygtet af de onde.

 

I virkelighedens verden udenfor fiktionens og mytologiens universer kan Søren Pind ikke opretholde dette megalomane selvbillede. Han kan ikke forhindre terror, bilbrande, overgreb på kvinder, stenkast fra vejbroer, illegale migranter får lov at krydse grænsen, og seriekriminelle udlændinge får lov at bo og til dels bevæge sig frit i landet. Den lille by i det vilde Vesten ligner et lovløst område.

 

Nu kunne Søren Pind gøre mere, end han gør, men abstrakte konventioner og overnationale institutioner, personificeret i Tysklands kansler – EU’s reelle leder – Angela Merkel, forhindrer ham i det. Den underkastelse er imidlertid ikke påtvungen, den er derimod selvpålagt. Så Søren Pind har ikke blot mistet autoritet i offentlighedens øjne, han har også mistet suverænitet: Handlings- og beslutningskraft udgår ikke længere fra ham selv.

 

De karaktertræk og heroiske egenskaber, der skaber en sherif, er altså væk. En sherif er et klassisk undtagelsesmenneske: Han besidder et nærmest overmenneskeligt mod og foretager sig dristige handlinger, så almenheden kan sove trygt om natten.

 

Hvad gør en mand, hvis mytologiske selvfremstilling krakelerer? Han bliver et almindeligt menneske som alle andre. Søren Pind udviser de klassiske tegn på forsvarsmekanismer, der tjener til at beskytte det sårede selv og sikre Søren Pind en identitet som en værdig justitsminister. Men reaktionsmønstrene bliver forvrængede. Søren Pind føler sikkert også frygt for det tiltagende kaos i vores samfund; han føler skam over ikke at have trådt i karakter; måske er han deprimeret over hele situationen og lider af skyldfølelse.

 

Vi ved det ikke. Men vi kan af hans forskellige forsvarsmekanismer se, at noget plager ham. At eksponere sig selv som en sherif er i sig selv et tegn på regression: Søren Pind vil lege noget, han ikke er, og han bliver fornærmet, når man bryder illusionen.

 

Fornægtelsen indtræder, når Pind imod faktiske kendsgerninger bliver ved med at påstå ting, f.eks. at kriminaliteten er faldende (ja, men hvilken?), og når han forklarer, at Gay Pride ikke går gennem Indre Nørrebro, fordi der er ”vejarbejde”. Her bliver fornægtelsen decideret komisk. Vi skal ikke mange år tilbage, før Pind talte om ”three strikes and you’re out”, om assimilation, hvor han roste Dansk Folkeparti, hvor han mente, at indvandringen ødelægger svensk kultur, hvor han og regeringen var fortaler for suspension af konventioner m.m. Men det er alt sammen fortrængt.

 

Ser vi nu på gårsdagens interview, møder vi to basale mekanismer. Den ene er projektion. Antager vi, at Søren Pind har det skidt med sin handlingslammelse, at han måske endda føler vrede eller en art selvhad, kan vi også bedre forklare, at han lægger dette kompleks af følelser over på ”højrefløjen”, der nu bliver de hadende – de islamhadende mennesker, som Pinds besynderlige sengekammerat David Trads skrev i et opslag på Facebook i går – og som Pind nu kan blive vred på. ”Højrefløjen” medvirker jo til at skabe en ny Breivik, som han siger.

 

Men også en beslægtet mekanisme, nemlig forskydningen, træder her i kraft: Når man ikke kan redde byen fra de onde, kan man opdigte en anden årsag til problemerne, som man tror er lettere at overvinde, og altså rette sin vrede mod dem. Nu er ”højrefløjen” pludselig den skyldige. Det mærkelige fantom ”højrefløjen” bliver en beholder for alt det onde, som sheriffen ikke kan, eller ikke vil, gøre noget effektivt ved. ”Højrefløjen” bliver, for nu at sige det med en anden velkendt mytisk figur, en syndebuk for al den opsparede, uforløste vrede. Sådan forsøger Søren Pind at leve med sig selv og at undgå konfrontation med den ubehagelige virkelighed.

 

En sherif fængsler forbrydere og vogter over dem i sit fængsel, så de ikke slippes fri. Men vores situation er mere speget.

 

Verbet ”vogter” har to betydninger: At holde nogen indespærret eller at beskytte nogen. Man kommer i tvivl, om Søren Pind er den fængslede, i betydningen: selv er indespærret, så han ikke formår at beskytte danske borgere (hvad enten fængslet er reelt eller forestillet).

 

Man kommer også i tvivl, om de virkelige forbrydere er bevogtede, i betydningen: beskyttede af lovens lange arm og får lov at gå frit omkring, imens de indbildte forbrydere søges fængslet eller dog inddæmmet. Søren Pinds forslag til indskrænkning af ytringsfriheden synes jo især at gælde den ”trussel”, der kommer fra den såkaldte nationalkonservative højrefløj. Om det har min medblogger Mikkel Andersson allerede skrevet om.

 

Imens fortsætter afbrændingen af biler rundt omkring i København.

 

58 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Støvring.

  Godt at du står op i mod Sheriffen fra Nottingham. Først udgyder han verbal valium mod sine borgere, og da det ikke hjælper, motivforskyder han og “skyder” sendebudet. Skammeligt! Det er åbenlyst at han ikke har nogen fornemmelse for de krav hans stol byder!

 2. Af Jørgen Madsen

  -

  Kasper Støvring rammer uden tvivl ubehageligt tæt på centrum af målskiven med dette indlæg. Som landets justitsminister må man formode, at Søren Pind er mere end almindeligt velbevandret i kriminalitetsstatistikkerne, og derfor er det utilgiveligt, at han taler imod den virkelighed, han er bekendt med.

  Jeg vil opfordre enhver med interesse for fakta til at gå til Danmarks Statistiks værktøj til at udtrække tal for kriminalitet og domme: http://www.statistikbanken.dk/STRAFNA1

  Her kan man få de præcise tal for dømte ift. alle former for kriminalitet. Hvis man f.eks. udtrækker tallene for ubetinget frihedsstraf for de værste forbrydelser (vold, voldtægt og drab) og sammenligner niveauet for etniske danskere med ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, så står to ting lysende klart:

  1) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har en kriminalitetsfrekvens for disse alvorlige forbrydelser, der er 4-5 gange så høj, som deres andel af befolkningen burde give anledning til.

  2) Tingene forværres over tid. Det er det, jeg tidligere har kaldt, at vi skubber en kriminalitetslavine foran os. Fremtidens kriminelle er allerede i landet, og de ankommer fortsat dagligt.

  Med et enkelt eksempel: I 2014 (seneste tal) udgjorde andelen af voldtægter begået af indvandrere og efterkommere halvdelen af samtlige domfældelser. Halvdelen. Denne gruppe udgør omtrent 7% af befolkningen. Tænk et øjeblik over de tal, og sæt dem så i perspektiv ift. Søren Pinds ageren.

  Vi lever i forunderlige tider.

 3. Af Gert Pedersen

  -

  Endnu et vægtigt indlæg af KS. Håber mange læser det!

 4. Af Helge Nørager

  -

  SP var en af de 90 som stemte for Irak.
  SP første handling som justits minister, at nedlægge Irak kommission.
  Jeg mener han var inhabil.
  Genåben Irak kommission,

 5. Af Tom Erne

  -

  Arh, bliver der ikke lagt lige meget i den lidt spoegefulde, selvvalgte, titel?
  Dels er titlen sherif benyttet i flere lande, med forskellige betydninger. I Skotland er det f.eks. en dommer.
  I USA er en sherfit valgt som en slags politichef for et amt (county). Uden noedvendigvis at vaere uddannet politimand.
  I det vilde vesten var det ret beset en landbetjent.
  Alt imens det er arabisk for nobel/adel
  At goere sheriffen til en mytisk stoerrelse, er nok at presse den lidt..

 6. Af Brian Jørgensen

  -

  Pinden på dybt vand

  Glimmerende disketerende indlæg af KS

  “Gay pride” kom ikke igennem indre Nørrebro pga. af vejarbejde, vi lader den står et øjeblik

  Så den sandfærdige version, kom ikke igennem indre Nørrebro for ikke at provokere de muslimske befolkninger der..

  En fallit erklæring, Pind og Venstre kommer i samme klub som de konservative og det radikale venstre efter næste valg, velbekomme!

 7. Af Flemming Dahl

  -

  Jeg foretrækker ” Dirty Harry”, fremfor den nuværende, af sig selv såkaldte “sherif”

 8. Af Svend Jensen

  -

  Søren Pind gør bare det, man under det seneste møde i Bilderberg-gruppen sandsynligvis har vedtaget.
  Alle de i Bilderberg mødet deltagende ministre lovede nok aktivt at bekæmpe modstanden mod den islamiske masseindvandring til Europa.
  Da modstanden er så udbredt og intens, må ministrene tage skarpe midler i brug for at dæmpe uroen over migranternes hærgen. Den billigste metode er udskamning og indpodning af skyldfølelse – det er på dette trin, at Pind nu befinder sig.
  I næste trin skal der implementeres metoder til at undskylde og bortforklare den stigende kriminalitet, forårsaget af voksende antal af passive forsørgede migranter der keder sig.
  I tredie trin vedtages love, egnede til begrænse ytringsfriheden præcis som Sverige med deres “hetz mot folkgrup” love.
  Det interessante er Bilderberg-gruppens interesse i at importere det halve af mellemøsten og Afrika for skatteydernes regning. Kan vi få opklaret dette, ligesom spørgsmålet om Georg Soros’ og andre rigmænds indflydelse i Bilderberg-gruppen, kan Europa’s folk gøre mere effektiv modstand mod denne uhyggelig frimurerloge.

 9. Af M V Jensen

  -

  Fantastisk perspektivering, tak – Søren Pind forklaret som et psykisk tilfælde 🙂 . Der synes i øvrigt også at være noget impotens indblandet, – måske Hr Pind skulle opsøge en numerolog, for ville det ikke være mere passende at hedde Hr. Kvist i hans tilfælde, eller Hr Kvas(t)?

 10. Af Niels Poulsen

  -

  Hvis det ikke havde været for den alvorlige situation, vores fædreland står i, så ville det have været et meget morsomt indlæg, som Kasper Støvring har skrevet. For her bliver Pind lagt på briksen og udsat for den samme lomme-psykologiske analyse, som han selv forsøger sig med på psykisk syge og den polariserede samfundsdebat, som de ifølge ham (og vist kun ham) skulle lade sig påvirke til grufulde handlinger af.

  Pind er et oplagt emne for psykoanalyse med den cowboy- og Wild West-fetish, han har tilbøjelighed til.

  På den måde minder han jo ikke så lidt om Breivik, som klædte sig ud i en selvskabt politiuniform og så sig selv som øverstkommanderende for tempelridderne.

  Også Pinds pludselige flæben for åben skærm virker en lille smule foruroligende. Uha, er denne mand, som har så lidt selvkontrol, virkelig den øverste chef for efterretningstjenesten?

  Men for at blive lidt mere alvorlig:

  Pind tager fejl. Den bramfrie debat, vi har i Danmark, har tværtimod en positiv terapeutisk effekt. Den fungerer som en ventil. Folk får luft for deres vrede over den måde, politikerne er ved at ødelægge en ellers velfungerende nation på. De har en følelse af at blive hørt og bekræftet. Trangen til destruktive handlinger må blive tilsvarende mindre.

  Nuvel, fortsættelse følger. Man kan konstatere, at Venstre har taget parti for Islam imod de nationalt og konservativt sindede. Det tror jeg ikke partiet kommer til at overleve (partiet mistede 13 mandater ved sidste folketingsvalg). Ikke på grund af de nationalt og konservativt sindedes fredelige bidrag til samfundsdebatten. Nej, de liberalt sindede vil blive spist af Islam som alle andre steder på kloden, Iran, Afghanistan, Pakistan og nu også Tyrkiet. Ikke over en nat, men langsomt, bid for bid. Den hvide mand opfandt uret. Allah opfandt tiden. Det er ræsonnementet. Individet betyder ikke noget. Så at sejren først kommer om nogle generationer er underordnet.

  Den svage Venstre-regering vakler af sted, sender divergerende signaler i øst og vest, og er blevet større løftebrydere end regeringen Thorning. Det hele sejler. Andre med nye ideer må tage over.

 11. Af Lars Svendsen

  -

  KS bedriver psykologsering som de allerrødeste gjorde i 70’erne. Det sker som bekendt når argumenterne ikke længere slår til.

 12. Af jens petersen

  -

  Normalt forsimplet journalistisk ævl. Søren Pind er nødt til – ligesom sheriffen i det vilde vesten – ikke bare at sige at vi har problemer med rødhårede så vi skyder alle rødhårede. Yderfløjene er forsimplede i deres menneskesyn, hvor man hos Enhedslisten synes at det er helt OK at slå enhver DF’er i hartkorn med Anders Breivig eller Hitler, er alle muslimer på den anden side problemer hvor man ikke differentierer mellem demokratisk deltagende sekulære muslimer og de der mere eller mindrer støtter terrorister og antidemokratiske rabiate muslimer.

  Søren Pind har som justitsminister adgang til information som ingen selvretfærdig journalist har noget begreb om, og det faktuel viden plejer at være mere overbevisende end løse rygter..

 13. Af Jens Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring.
  Det forekommer undertegnede, at dit ordvalg minder mere og mere om Morten Uhrskov Jensens skrivestil.
  Men I var jo også gode kollegaer på Jyllands Posten.
  Men alligevel.

  Som Hr. Helge Nørager skriver, så stemte Pind for overfaldet på Iraq.
  Den krig som har medført flygtningestrømme og terror.
  Alt det ved undertegnede naturligvis godt, at vi helst skal glemme.
  Hvorfor skulle Danmark påtage sig et ansvar for konsekvenserne af vores handlinger?
  Når vi kan løbe fra det.
  Det er jo blevet den danske stil.
  Men Pind er jo et følsomt menneske. Nogle kalder ham hysterisk.
  Men ikke undertegnede naturligvis.
  Men måske har Pind fået lidt dårlig samvittighed.
  Danmark er trods alt medansvarlig for over en million dræbte i Iraq. Og millioner af flygtninge.
  Det kan vel godt give følsomme mennesker lidt at tænke over.

  Og ISIS blev dannet på grund af denne krig.
  Hvilket naturligvis har den fordel at det har givet Danmark et påskud til endnu en krig.
  En krig som så vil medføre flere dræbte, flere flygtninge og mere terror.

  Men uanset hvad Kasper Støvring måtte mene, så betragter undertegnede nu fortsat Pin som tilhørende højrefløjen.
  Dårlig samvittighed eller ej.

  Men man fornemmer, når man læser Kasper Støvrings indlæg og evt. Morten Uhrskov Jensens, at der er en voldsom uenighed på højrefløjen.
  Dette lover godt for næste valg.
  Hvem skulle have troet, at Søren Pind ville ende som scapegoat for den yderste højrefløj.
  Der bliver noget for Pind at rette op på, når han igen er i oppositionen.
  Vi følger udviklingen med spænding.
  Det er jo herligt, at overvære denne infight blandt højrefløjens gentlemen.

 14. Af M Hansen

  -

  Det er lige netop den ligning som Jens Pedersen henviser til -hvor der skelnes mellem den sekulære muslim og den antidemokratiske -den ligning er helt fraværende i debatten.
  Jeg ser gerne at man for at berige debatten bringer dette med ind, det skylder man de mange muslimer som dagligt bidrager til glæde for Danmark .

 15. Af Lars Svendsen

  -

  Jens Hnasen: Godt set mht. Morten Uhrskov Jensens skrivestil. De to herrer er pr. aug. i år også blevet arbejdskolleger og det fortæller jo en del skal man følge Kasper Støvrings psykologisering. Hvad mener Kasper Støvring i øvrigt med at Søren Pind og David Trads er “sengekammerater”…? Når argumenterne hører op kan man da altid lige fyre en homofobisk sætning af, ikke?

 16. Af Axel Artke

  -

  Søren Pind er blevet inficeret af den bacille, som får den politiske elite i Vesteuropa til at mene, at IS vil profitere af stærk retorik imod indvandringen. Det skulle nemlig bevirke, at IS så kunne sige til alle sine unge proselytter i Vesten: “Der kan I bare se. Europæerne vil slå jer ihjel. Derfor skal I slutte jer til os, mens tid er.”

  Men for det første kan ingen sige, at den politiske elite har ret i denne påstand, for det ville jo ikke være første gang, den tager fejl.

  For det andet er den altovervejende del af muslimerne i Europa jo ejegode samfundsstøtter, hvis man ellers skal tro politikernes beskrivelse af dem. Så hvorfor skulle de pludselig blive voldelige tilhængere af IS?

  For det tredje er der noget, som hedder “Rettidig omhu”. Det har politikerne forsømt i snesevis af år og gør det stadig. Derfor bør de ikke blive forbavsede over, at europæerne begynder at tale om modstand mod den besættelse af deres lande, som bliver stadig mere tydelig.

 17. Af ole jessen

  -

  Det er godt med kritik af pinden, løkke og hjorten m.fl. Helle-vest ager regeringen var ganske forfærdelig, men den her regering er lige så slem. Og dens politik bringer hver dag elendighed og ulykke ind i endnu flere danske familier. Læs den korte, 180g og snaphanen. Eller se den danske forenings hjemmeside.

 18. Af ole jessen

  -

  Pinden vil såmænd bare beholde sin ministergage. Og derfor adlyder han løkkes mindste vink. Og løkke håber nok at få et fedt job i EU. Hvorfor løkke adlyder merkels mindste vink. Og merkel adlyder jo bare sine mavefornemmelser.

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @ jens petersen

  Danske muslimer har begået adskillige antisemitiske terrorattentater i Danmark, og de retfærdiggør den antisemitiske terror meed religiøse “argumenter”.

  En talsmand for Hizb Ut-Tahrir blev dømt efter racismeparagraffen, for at opfordre til mord på jøder.

  Han havde “kun” citeret den passage i koranen, hvor der står, at muslimer skal dræbe jøder “hvorend I finder dem”.

  En fundamentalistisk, dogamtisk fortolkning af islam er per defition racistisk overfor tilhængere af andre religioner, der i bedste fald kan opnå retten til, at være et “beskyttet”, men groft diskrimineret mindretalsreligion i et islamisk samfund….

 20. Af Thomas Nielsen

  -

  Under slaget på Reden i 1801 satte den engelske viceadmirial med vilje kikkerten for sit blinde øje, fordi han nægtede at se virkeligheden i øjnene: Signalet fra den øverstkommanderende til at trække sig ud af slaget.
  Vor selvudnævnte sherif Søren Pind har det til fælles med Nelson at han er blind på det ene øje. Og som Nelson sætter sheriffen gerne kikkerten for netop dette øje, når han betragter visse uønskede dele af virkeligheden.
  “Vi er ikke i krig med Islam,” sagde sheriffen. Sandt nok, set med det blinde øje. Men Islam er altså i krig med os. Er vi så ikke i krig?
  “Peace in our time,” lallede Chamberlain efter sit møde med Herr Hitler i september 1938. Elleve måneder senere startede Herr Hitler 2. verdenskrig.
  Nu har sheriffen så erklæret krig mod barnet i “Kejserens ny klæder”, som formaster sig til at kalde en spade for en spade.
  Nelson satte kikkerten for det blinde øje – og vandt slaget! Her tror jeg ikke sheriffen skal regne med at være lige så heldig. Jeg tror Pind vil vise sig at være en halv Nelson. Eller endnu værre – en ny Chamberlain.
  Går han mon over i historien med tilnavnet Søren Blind?

 21. Af Niels Larsen

  -

  Hvad er der sket med vore politikere?

  Muslimer (sandsynligvis) brænder vore biler af. Muslimer (sandsynligvis) myrder folk på motorvejen med sten. Muslimer snitter i pæne mennesker med kniv. Muslimer begår røverier. Muslimer stjæler varer i butikkerne. Muslimer laver hærværk. Muslimer jager folk ud af ghettoerne. Muslimer begår voldtægter. Muslimer begår masseslagsmål.

  Og så mener vore politikere stadig at vi skal tillade muslimer at ”flygte” hertil?

  For ikke at tale om den usle karikatur af en justitsminister, vi er belemret med, som mener at højrefløjen er skyld i muslimernes terror?

  Jeg forstår godt, hvis folk skulle gribe til selvtægt og oprette private vagtværn – ikke at jeg sanktionerer det.

  De siddende politikere er blevet vore fjender i lighed med en stor del af muslimerne!

 22. Af Svend Jensen

  -

  @THOMAS NIELSEN – 22. AUGUST 2016 14:50
  “Under slaget på Reden i 1801 satte den engelske viceadmirial med vilje kikkerten for sit blinde øje, fordi han nægtede at se virkeligheden i øjnene: Signalet fra den øverstkommanderende til at trække sig ud af slaget……Nelson satte kikkerten for det blinde øje – og vandt slaget!”

  Ikke ganske korrekt fortælling: Nelson satte kikkerten for sit blinde øje af jalousi og forfængelighed; han ville ikke risikere at trække sig ud af slaget for derved at miste prestige.
  Desuden “vandt” Nelson ikke slaget – midt i kampens hede blev parterne enige om en våbenhvile, da Nelson truede at brænde de skibe af han havde erobret (med søfolk). I den næste tid indså Nelson sin brøler, da han havde den bedste position ved våbenhvilens start.
  Thomas Nielsens beretning må være en ægte “Niels Peter Lemche”.

 23. Af Anders Sørensen

  -

  De mange sekulære muslimer??? De moderate muslimer??
  Ca. 80% af muslimer i DK mener, at koranen står over Grundloven!
  Det minimerer vist antallet af sekulære muslimer og for mig er det ikke moderat at mene, at en 1500 år gammel overtro skal stå over vores lovgivning.

 24. Af Kasper Støvring

  -

  æhh?, Lars Svenden, “sengekammerater” er naturligvis ment i overført forstand. I øvrigt er jeg ikke homofob, hvis du insisterer på en fortolkning, der viser, at du vist ikke er så god til at læse i overført betydning. Men det er du måske?

 25. Af Polka Charlie

  -

  Fænomenalt, Kasper Støvring – intet mindre!

 26. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Helge Nørager og Jens Hansen

  Søren Pind sad ikke i Folketinget, da Irak-invasionen fandt sted i 2003. Han havde opstillet ved valget i 2001, men kom først ind i Folketinget ved valget i 2005.

  https://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsmedlemmer_valgt_i_2001
  https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Pind

 27. Af Erik L

  -

  Kære Kasper Støvring,
  Tak fordi du sætter Søren Pind på plads!
  Jeg er lige kommet hjem fra et par uger i Polen (hvor man ikke ser én eneste person med slør o.s.v.) og jeg har ikke læst alle indlæg på din artikel, men jeg har læst vores såkaldte “sherifs” besynderlige udtalelser i Politiken.
  Den eneste grund at han er så utroligt bange for at blive uvenner med islamisterne er jo at han er rigtig, rigtig bange for at de snart laver mere terror i vores lille land. Og så hvis, skal han have sin ryg fri, så han kan sige – “jeg sagde det jo”! De “højreorienterede” har alt for meget ønsket stop for indvandrere, grænsekontrol m.m. Han fatter ikke en DYT af det hele. Terroren ønskes og kommer fra Islamisk Stat og det uanset om så 10 partier i folketinget ønskede flere såkaldte immigranter hertil.
  Aldrig har vi haft en så svag og forkert justitsminister. Stakkels Danmark.
  (Selv HAN trækker et “Breivik-kort” op som er totalt irrelevant).

 28. Af P Christensen

  -

  Apropos Pinds tal om faldende kriminalitets-tal.
  Husk at politikere altid taler statistik, og ikke realiteter.
  Og fra statistik til virkelighed er der MEGET langt.
  Der er uendeligt med parametre der kan variere og blive ændret,
  og dermed gøre statistik usammenlignelig.

 29. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt undrer jeg mig over, hvorfor sherif Pind ikke bruger sin glimrende Berlingske blog til at kommunikere med danskerne? Der vil han få øjeblikkelig demokratisk feedback! 🙂

 30. Af Lars Svendsen

  -

  Tak for svaret, Kasper. Jeg skrev tidligere du lige er blevet arbejdskollega med Morten Uhrskov Jensen. Jeg mente naturligvis sengekammerat. Jeg beklager. PS. Er der andre ting i din blog der skal læses i overført betydning?

 31. Af Rikke Nielsen

  -

  Et ganske morsomt indlæg fra Kasper Støvring.

  Hvis meningen i hans indlæg blot drejes minimalt således, at “højrefløj” udskiftes med “muslim”, har vi en rammende beskrivelse af Kasper Støvring & Co.

  Så kan man jo spørge sig selv, hvem det egentlig er, der projicerer her 😉

 32. Af Troels Andersen

  -

  Kasper Støvring,

  Det er fint nok med analysen af Pind.
  Han er for langt ude med stemmefiskeriet og problemet med at være Liberal og samtidigt loyal overfor en nationalstat.

  Den interne strid i Venstre er grim, når man i virkeligheden lever på nationalstatens retssamfund og frihed, men samtidigt vil gøre den svag.
  Officielt for at skabe en superstat, men vel at mærke en minimal superstat.

  MEN!!! , lad nu være med på forhånd at dømme nogen inde og ude ifbm. bilafbrændninger, motorvejsstenkasteri og overfald på drenge, som viser sig at lyve.

  Hav tålmodighed, ellers skyder du dig selv i foden, og så behøver Sheriffen ikke at gøre det.

 33. Af Uffe Staulund

  -

  Ro på, piger og drenge.

  Vor justitsminister varmer bare op til næste folketingsvalg. Så kan han trække sig tilbage og nyde sin pension, eller måske supplere med en lille smuttur til EU, for at styrke pensionen.

  Den næste regering vil overtage et uberørt kafkask system, så vi kan fortsætte i samme spor, som Thorning og Løkke regeringerne.

  Det bliver business as usual.

 34. Af Rikke Nielsen

  -

  Tak til Dan Jørgensen for at vise hykleriet i denne debat 😀

 35. Af Helge Nørager

  -

  Øv øv øv, beklager min faktuelle fejl, vdr. SP.
  Mener dog stadig at Irak kommission bør genåbnes.
  Angående inhabil, hvis ikke fordi, han selv stemte, så fordi han er minister i en regering ledet af en som stemte for.
  Men jeg burde havde husket bedre, øv øv øv.

 36. Af Niels Larsen

  -

  Jan Petersen: “Iøvrigt undrer jeg mig over, hvorfor sherif Pind ikke bruger sin glimrende Berlingske blog til at kommunikere med danskerne? Der vil han få øjeblikkelig demokratisk feedback! ”

  Netop derfor.

  Søren Pind er et sølle skvat, som ikke tåler at få kritik.

 37. Af John Niss Hansen

  -

  Søren Pind har jo altid stået uden ansvar, men frisk på kæk bemærkning. Nu har han fået ære og ansvar, som landet øverste jurist. Men lille lars fra Græsted, har givet ham mundkurv på. “Du ikke blande dig, før jeg sige til ellers du ikke mere justitsminister.”
  Lars nemlig gøre dobbeltspil i maskinrummet med mutti Merkel og DF.

 38. Af Lars Kristensen

  -

  Søren Pind er handlingslammet. Han er reelt blot en marionet for Merkel – FN og EU.

  Danmark har brug for en regering og ikke ministre der dyrker had mod demokrater og causerer i Politiken.

  Bemærk i øvrigt hvordan det de venstreorienterede MSM pludselig omfavner Pind.

 39. Af Erik L

  -

  Ja, Jan Petersen – da Pind havde artikler her på b.dk bragte han aldrig de indlæg der var imod ham og kritiserede ham. Han er ikke en troværdig person – og slet ikke demokrat eller borgerlig. Absolut ikke.

 40. Af jan ulrik friis

  -

  Søren Pind radikaliseret,ingen kan idag se forskel et Venstre og et Radikale Venstre eller omvendt er nu blevet et fedt, og udfaldet vores alles undergang er helt forudsigelig, helt efter George Soros drejebog. at Merkel at Løkke regeringen manipulerer med befolkningen til kaos og anaki, som Georges Soros havde stor succes med i lande der idag kun en skygge af sig selv, formålet nu også at ødelægge og udplyndre EU og Danmark ingen tvivel om det,fremtiden: henrettelser uden rettergang, tortur og voldtægt af vores danske kvinder og børn, drenge og mænd vil blive skudt som det foregår overalt i mellemøsten, vi er så tossedumme at vi selv lader ulykkerne komme ned over os, at vi det danske folk nu ikke har langt igen!
  Er det en formildende omstændighed at mænd får bind for øjnene, inden vi bliver skudt, eller halsen skåret over, der er nemlig intet hemmeligt her, dette i jihad blevet ren rutine ,er det det vi vil, for det er det der kommer, ikke bare som nu de brændende biler, det er kun starten, lig vil flyder i gaderne, ikke at kunne bevæge uden for, eller indenfor en dør uden risiko for at blive slået ihjel, hvor vanskeligt kan det være at hjemsende islamisterne inden for sent, det er ikke vanskeligt, men planen er nu en helt anden, den etniske udrensning det europæiske det danske folk, hvad er i EU i USA interesse, folket ligesom i vejen, helt efter George Soros drejebog, EU kommisionen og USA administationen kommer så til at kæmpe over vores lig, imod islamisterne, om EU dets kulturskatte og undergrund!
  Dette er en magtovertagelse og udplyndring vores land og kontinent, til sidste mand!

 41. Af Jan Petersen

  -

  AF JAN PETERSEN – 22. AUGUST 2016 16:00
  Iøvrigt undrer jeg mig over, hvorfor sherif Pind ikke bruger sin glimrende Berlingske blog til at kommunikere med danskerne? Der vil han få øjeblikkelig demokratisk feedback! 🙂

  Ovennævnte indlæg var nu iøvrigt også bare ironisk ment. Jeg ved da godt, Pind er udstyret med lydtæt vat i ørerne – desværre 🙁

  Som en anden skrev – vatPind er bare et sølle skvat, med al for meget magt!

 42. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt når talen går på politiker vat i ørerne kan jeg kun henvise til bogen “hverdagens psykopater”

  “Psykopater er egoistiske, følelseskolde og tænder på risiko, løgne, dominans, magt og udnyttelse af andre. Men de kan også være charmerende og manipulere dig til at gøre ting, som du normalt aldrig ville drømme om”

 43. Af christian petersen

  -

  Hvis man ser hvad der foregår af bilbrande, voldtægter, flisekast fra vejbroer, indbrud, tyverier, svindel, hjemmerøverier, afbrænding af huse, vold, mord, mordforsøg, undergravning af velfærden, sundheden og familieværdierne/familietraditionerne, kan vi konstatere at BERIGELSEN skrider planmæssigt fremad.

 44. Af Niels O

  -

  Jeg magtede kun et par afsnit af dette ad hominem angreb på Søren Pind. Med en pseudo-analyse af ordet “sherif”. Hvad bliver det næste gang? En analyse af ordet “lille” med henvisning til “Lille Lars fra Græsted”?

  Pinligt.

  Og nej, jeg er ikke venstremand.

 45. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er debat om en minister ikke et spørgsmål om at være venstremand. En minister er – pr definition – upolitisk!

 46. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt én af årsagerne til, at en minister ikke behøver være medlem af Folketinget 🙂

 47. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Helge Nørager – 22. august 2016 18:39
  Indtil det engang kommer så vidt, kan vi nøjes med at læse Chilcot rapporten. Der står nok alligevel det meste, direkte eller indirekte.

 48. Af Ole Rasmussen

  -

  Der må godt nok være saft og kraft i den nye sherif, når Berlingske må sende hele to højrebloggere til angreb på ham.

 49. Af Viv Skaalum

  -

  Søren Pind siger til TV2 News.. “Dele af den yderste højrefløj mener, at man ikke kan reformere islam. De er problemet.”

  Om disse to herre tilhører den yderste højrefløj – som er en del af problemet – kan Søren Pind vel bekræfte,
  hvis han tør…

  Citat: “Imam Fatih Alev, Dansk Islamisk Center, afviser al snak om en reformation. Det samme gør Oussama El-Saadi, talsmand for den omstridte Grimhøjmoské i Aarhus:

  »Man kan ikke ændre på, hvad der står i Koranen, og hvad profeten har sagt til os, at vi skal gøre. Så er man ikke muslim mere.«”

 50. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt nyt vatPind gylle her, iflg TV2.dk:

  Søren Pind fortryder smykkeloven: – Vi havde fuldstændig overset reaktionen
  http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-22-soeren-pind-fortryder-smykkeloven-vi-havde-fuldstaendig-overset-reaktionen

  Læs artiklen, og læg vel mærke til referencen til George Clooney – se så denne video om “refugee helten” George Clooney:

  F**k George Clooney
  https://www.youtube.com/watch?v=sa8jOoL0LoE

Kommentarer er lukket.