Hvad det vil sige at være dansk

Af Kasper Støvring 242

 

 

Debatten raser efter gårsdagens Debatten. Hvad vil det sige at være dansk?

 

At være dansk er ikke det samme som at være dansk statsborger. Dét er en ren juridisk-formel kategori. At være dansk er noget kulturelt. Hvad vil det så sige? Det er straks vanskeligere at svare på, fordi kultur er noget uhåndgribeligt, det er vaner, uskrevne regler, uformelle normer, ubevidste antagelser, fordomme, værdier, adfærdsmønstre osv.

 

Vi kan starte med noget objektivt. F.eks. tilknytning til sproget og tilhørsforhold til landområdet, hjemlandet. Vel nok de to vigtigste markører for det at være dansk. Derfor har vi meget stærke udtryk for dem, vi kalder det modersmål og fædreland. Man kan også vælge at blive dansk, med Grundtvigs berømte ord, fordi det er en kulturel bestemmelse.

 

Men det er alt sammen ikke helt dækkende, medmindre vi indføjer en subjektiv dimension: Man skal også holde af det danske. Så at være dansk er en følelse, det er da i det mindste en begyndelse på en definition. Men det er en særlig følelse, nemlig en identitetsfølelse, en følelse af at være noget (nemlig dansk). Som al anden selvforståelse er den kontekstbestemt, dvs. et produkt af socialisering: af vores forældres opdragelse, af påvirkningen fra venner, kolleger, lærere, forfattere osv.

 

Det, vi påvirkes af, er det, vi abstrakt kalder værdier og adfærdsmønstre. Det er disse ting, der ”fylder” identiteten og i det mindste afgør, hvad der ikke er dansk (en salafist fra Syrien, der ikke taler dansk, men har dansk statsborgerskab, er næppe dansk). Identitet forudsætter nemlig forskel.

 

For at kunne sige, hvad der er danskernes værdier og adfærd, må vi se på det, vi ved om danskerne, dvs. det, der systematisk og i høj grad kendetegner danskerne. Og her kan vi få hjælp fra de store værdiundersøgelser (bl.a. WVS, EVS og OECD). Nederst har jeg angivet tyve ”værdier”, som langt størstedelen af danskerne bekender sig til eller er præget af, dvs. minimum omkring 75 procent af danskerne (i de tilfælde værdierne kan måles). Det er det, vi kan kalde dansk kernekultur.

 

Jeg har ikke medtaget alt, dvs. de almindelige værdier, som vi finder overalt i alle kulturer, f.eks. værdien af familien, men forsøgt at begrænse mig til det, der ikke bare præger danskerne, men også adskiller danskernes kultur fra andre kulturer i verden. Jeg har selvfølgelig også medtaget det, jeg ikke selv bryder mig om, for opgaven er at definere, hvad der er typisk dansk (ikke nødvendigvis hvad der bør være det). Listen er ikke udtømmende, men gør fordring på at være central, og der kan forekomme overlap.

 

Hvis man kan bekræfte cirka 75 procent af disse værdier – tallet kan naturligvis diskuteres – er man efter min mening typisk dansk, dvs. tilhører den danske kernekultur. Det er en svær diskussion, men alt dette giver et godt – ikke alt for overordnet og entydigt, heller ikke for detaljeret og vagt – svar på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk.

 

Jeg har forsøgt at rangordne værdierne ud fra to parametre. Dels antallet af danskere, der er præget af dem, dels i hvor høj grad de er typiske for danskere i modsætning til andre nationer i verden. Her kommer de:

 

Personlig skyld og ansvar

Lighed mellem kønnene

Tillid til fremmede og til myndighederne

Deltagelse i foreningsliv (herunder frivilligt arbejde)

Opbakning til ytringsfrihed (herunder religionskritik)

Opbakning til velfærdsstaten

Demokratisk deltagelse

Pålidelighed (”et ord er et ord”)

Sekularisering

Individualisme

Lav korruption

Tilfredshed med livet

Opbakning til folkekirken og kristendommen

Opbakning til kongehuset

Tolerance (over for religiøse og seksuelle minoriteter)

Selvbestemmelse (herunder kritisk bevidsthed og anti-autoritære holdninger)

Punktlighed

Postmaterielle værdier (f.eks. retten til abort og skilsmisse)

Alkoholkultur

Arbejdsglæde (”work/life-balance som defineret af OECD)

 

Og, ja, alt dette står – i bedste frimodige, danske ånd – til debat!

 

 

242 kommentarer RSS

 1. Af Tom Pedersen

  -

  “Du synes at de “indvandrerkritiske” klarede sig bedst i Clements ‘debatten”

  Jesper Lund, jeg frabeder mig på det kraftigste at få tillagt meninger, som jeg ikke har givet udtryk for og heller ikke har.

  “Debatten” var efter min mening et ubegavet udstyrsstykke, der kørte af sporet, fordi den krukkede studievært enten er for dårligt orienteret om emnet eller har fået ordre oppefa om at skævvride debatten. Alene valget af Katrine Blauenfeldt som medvirkende på FB var nok til, at jeg på forhånd regnede med, at dette blev endnu en tomgang for dem på de billige pladser. Jeg tror, at vi er på vej ind i proletariatets århundrede eller årtusinde, hvor den europæiske finkulturs dyder bliver smidt på møddingen.

  Det kan du jo glæde dig over, det giver store muligheder for aggressiv religiøs missionsvirksomhed af mentalt voldelig art, og det var da også den underliggende militærmusik i Clement Kjersgaards program, selv om han forsøgte at sløre det med opfordringer til at holde en god tone.

  Næste gang synes jeg, at Clement Kjersgaard skal tilføje, at løgnagtige påstande straks diskvalificerer dem, der fremsætter dem, og at de vil blive fulgt op med et andet program, hvor løgnende analyseres i fuld offentlighed.

  Det gjaldt for begge de muslimske deltagere, at de flere gange påstod, at deres opponenter havde sagt noget, som de vitterligt ikke havde sagt, hvorefter debatten røg af sporet .På den måde undgik de muslimske deltagere vha. beskidte tricks selv at blive konfronteret. De gik aldrig ind i debatten, enten afviste de med deres kropssprog og mimikk, eller også fremsatte de usandfærdige påstande. Som Tarek Husseins misbrug af en Rockwoolfondens rapport, hvor han ikke holdt sig til sandheden.

  Et sådant program er en fornærmelse mod folks intelligens. Det samme kan siges om Deadlines opfølgning, hvor journalist Sigge …. gav den som et ikke alt for kvik teenagebarn, der tror, at han er kvik, og spiller op til “umulige” forældre. Jeg mindes så alt for godt, hvordan det føles at sidde afmægtig overfor en ungersvend med højt hormonspejl, der vil krig og ikke er tynget af viden og klogskab.

  Vi er mange, der glæder os til, at DR’s magt over vores pengepung stækkes til ukendelighed, og at Clement Kjersgaard må nøjes med smuglerne eller synge Ach du lieber Augustin. I dette kommentatorspor findes mange kloge indlæg skrevet med hjertet, men når kvindenedrakningen går i gang, dør den som alle de andre ud. Mere har jeg ikke at sige om den sag, jeg har fået en ordentlig opdragelse og min tid er kostbar

 2. Af Flemming Lau

  -

  JL. 11:21
  Du har ganske ret, jeg nærer ingen illusioner vedrørende størstedelen af islams undertrykte kvinder. Når de med et stort stolt smil tilkendegiver at det er sådan deres islamiske kultur fungerer, så står det dem frit for at acceptere dette! Det skal bare ikke foregå i mit fædreland, hvis det står til mig og mine. Det går nogenlunde med muslimske pigers optag, på de videregående uddannelser og vi må håbe for deres egen skyld, at de fuldender. Det gør dem bare ikke danske.For de vil os bare ikke. Og de sidste 25% dem vi kalder kulturmuslimer, er under et kolosalt pres fra de rettroende, dem svigter vi så det plasker, som vi svigter kvote flygtningene. Det er som i børnehaverne idag, de der råber højest kommer foran i køen!! Der er en bærende kultur der skal styre, og det skal ikke være Islam!

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  En formålsløs og tåbelighed i det hele taget at diskutere og remse op, hvad der er danks, hvem der er dansker. Det opleves, når man befinder sig i et land og bevæger sig bare en smule væk fra en given bopæl, hvis man gider se sig omkring – og ligedan at diskutere, om mennesker med fx islam som baggrund er danske. Det er de kun delvist, selv om de har statsborgerskab, da de hylder helt andre værdier, da islamisk kultur både religiøst og politisk ikke er danske værdier.

  Så – hvad råbes der op om? Fra islamisk side.

  Det er ødelæggende og omsonst i det hele taget at diskutere den slags: Take it or leave it.

  Vi andre ville heller aldrig blive fuldblods det ene eller det andet, hvis vi emigrerede til et andet land. Det er rent ud sagt tåbeligt at vi er hoppet på en sådan limpind!

  Og – som jeg skrev i et tidligere indlæg her, så ville mennesker med islam som baggrund i Danmark nok stejle, hvis vi ved et statsborgerskabs tildeling sagde:

  Nu er du dansk/dansker – og ikke mere iraker, kurder, somalier, engelsk, svensk, norsk, amerikansk etc. Med et ben i hver lejr, så er man belastet eller beriget – alt efter temperament – med to kulturer. Og – den ene kan der ikke ligefrem løbes fra, måske den anden, den tilegnede danske.

  Og – for mig at se, så skal vi ikke rende rundt og kaldes os selv for etniske danskere, vi er danskere – andre er dansk-irakisk, dansk-kurdis, dansk …. osv. . Punktum.

  Så – det er op til den enkelte at føle sig som det ene eller det andet eller lidt af hvert .. det er ikke vores problem. En privatsag, hvordan man føler sig tilpas i den ene elelr den anden rolle eller begge. Punktum

 4. Af erik Larsen

  -

  Du har så ret, Kasper,
  Det at “være dansk” er præcis de ting du lister, men se så f.eks. uffemanden, han får kuldegysninger lige nu – og hvad er hans partis “danskhed” lige nu??
  nå, nu kaster han sig over vore venner i USA. Og svare ham er svært. Men mit svar er her:

  “Jeg forstår søreme’ godt at USA ikke mere gider at være oppassere for europæiske lande , der ikke takker for f.eks. redningen i WW2 som vi også naturligvis kan takke Sovjet for.(Putin forstår i øvrigt muslim-problemet).
  Trump og Clinton synes jeg er ligeså dårlige som Obama – så det er næsten “et fedt”.
  men “kære Uffe” – at du ligesom fik “kuldegysninger” må jeg sige lyder specielt, eftersom vi i Danmark i dag har 8-10 partier der er næsten værre end Trump og Clinton.
  Velbekomme. De fleste danskere (men ikke politikerne), kan se at Danmark og Europa er væk om få årtier – men ingen foretager sig noget her. “

 5. Af J L

  -

  Tom Pedersen

  Ok, jeg synes så at de “indvandrerkritiske” klarede sig dårligt i Clements ‘debatten’, hvor bl.a. tidehvervspræsten Marie Høgh deltog.

  /Jesper Lund

 6. Af J Nielsen

  -

  “Hele denne “danskheds debat ” er tåbelig. Ingen har patent på hvad det vil sige at være dansk .. det har vi der imod selv.. og kun i forhold til os selv. Jeg hverken kan eller skal afgøre om naboen er dansker eller ej.. det ved han kun selv.”

  Det mest præcise blandt 200 indlæg.

 7. Af J L

  -

  J. Nielsen

  En forudsætning for at opfatte sig selv som dansker, er at man er dansk statsborger. Ellers er jeg enig i at det udelukkende personen selv, der afgør sin danskhed.

  /Jesper Lund

 8. Af Kasper Støvring

  -

  Peter, du finder bestemt ikke alle danske værdier i andre europæiske nationer, eller mere præcist: de tillægger dem slet ikke samme betydning, eller de har ikke samme betydning. F.eks. tillid.

 9. Af J L

  -

  J. Nielsen

  Mere præcist…

  En forudsætning for at opfatte en person som dansker, er at vedkommende har dansk statsborgerskab og opfatter sig selv som dansker.

  Jeg synes det er vigtigt at få statsborgerskabet med ind i vurderingen.

  /Jesper Lund

 10. Af Jan Johansen

  -

  Danmark, nu blunder den lyse nat
  bag ved din seng, når du sover.
  Gøgen kukker i skov og krat,
  Vesterhavet og Kattegat
  synger, imens det dugger,
  sagte som sang ved vugger.

  Danmark, du vågner med søer blå
  mætte som moderøjne.
  Alt, hvad i dine arme lå,
  lader du solen skinne på,
  ser, hvor det yppigt glider
  frem af forgangne tider.

  Lærker, som hopped’ af æg i vår
  svinder i himlens stråler.
  Tonerne ned med lyser går,
  samme sang som i tusind år.
  Lykken fra glemte gruber
  klinger af unge struber.

  Hyldene dufter i stuen ind
  ude fra Danmarks haver.
  Kornet modnes i sommervind.
  Hanegal over lyse sind
  stiger bag gavl og grene,
  hvæsset som kniv mod stene.

  Køer og heste og får på græs
  hen over brede agre,
  åbne lader for fulde læs,
  sejl, som stryger om klint og næs,
  byger, som går og kommer, –
  det er den danske sommer.

  Pigernes latter og lyse hår,
  leg, som får aldrig ende,
  øjnene blå som vand i vår
  mildt om et evigt Danmark spår,
  sol over grønne sletter,
  lykke og lyse nætter.

 11. Af Jan Johansen

  -

  “Tonerne ned med lyset går”

 12. Af Flemming Lau

  -

  K. Støvrings vigtigste kultur bidrag til den altidnærværende debat om danskhed er begreberne tillid og sammenhængskraft. Det er åbenlyst at vi har taget disse som en selvfølge, for virkeligheden er en ganske anden!

  Hvis vi tager casen om de 4 frikendte muslimer for terror idag, så står det lysende klart, at her er ikke tale om 4 danskere. Hverken juridisk eller kulturelt.
  Juridisk: Manglende troskab og loyalitet til Danmark, og disrespekt for loven.

  Kulturelt: Brudt tillid og ingen sammenhængskraft i relation til danskerne! Tværtom!
  Person IA 23 år ” tidl indbrud m Omar, trussel mod betjente og jf grafolog fra National teknisk Center forfatter til følgende tekst ” Den besked er til alle de danske svin. Vi er kommet til jeres land af en grund: dr æbe alle jer vantro.” Tekst i brev” Fuck den danske retssystem, små kuffar(vantro) luderland, zionistiske”

  BH. 26 år skyldig i bortskaffelse af gerningsmændene våbenet ved Krudttønden, tidl straffet for våbenbesiddelse, Banderelation
  LE. 20 år skyldig i bortskaffelse af våbnet fra Krudttønden. Tidl straffet for indbrud Banderelation
  MR 31 år besiddelse af samme type ammo som v Krudttønden Tidl brud for våbenloven, banderelation.

  Da Omar ankom til netcafeen Power Play på Nørrebro efter terroren på Krudttønden, stod det snart klart for alle på cafeen, at gerningsmanden var ham!
  I Frankrig vidste 200 muslimer at 2 ville forsøge terror mod den katolske Kirke og skære halsen over på præsten Hamel flere dage forinden! Jf borgerlig straffelov paragraf 253 bliver man straffet for ikke at yde rettidig hjælp til nødlidende!

  Her er kan man virkeligt tale om manglende tillid, sammenhængskraft og danskhed! Hvorfor tillader Danmark sådanne infame personager og tikkende bomber forsat at befinde sig i landet ? VANVID!

 13. Af Flemming Lau

  -

  Har vi danskere tillid til at de 4 , der nu er frikendte for terror virkeligt er danskere ?

 14. Af Søren Tillisch

  -

  Undskyld Kasper Støvring….men jeg er rimelig sikker på at 70-80% af indvandrere med anden etnisk baggrund kan sige ja til disse parametre….ergo må de jo være danske…og jeg er lige ledes ret sikker på at f.eks. de to muslimske deltagere og elevrådsformanden (som jo er mere dansk end de fleste:-)) kan svare bekræftende på de fleste af parametrene. Så må de vel være danskere.

 15. Af Kasper Støvring

  -

  Søren, 77 pct af muslimer i dk mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. Wilkes måling. Er du sikker på at 80 pct kan svare bekræftende på parametrene?

 16. Af J L

  -

  Debatten her og andre steder i medierne viser, at det ikke giver mening at overlade det til andre end personen selv at afgøre om vedkommende kan betegnes som en dansker. Holdningerne til hvad det vil sige at være en dansker er al for forskellige. Det at være “ikke-dansker” bliver blot en beskyldning, man kan rette imod dem, som man ikke bryder sig om.

  /Jesper Lund

 17. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  1) 20 værdier kendetegnet ved hver især at være delt af mindst 75% af befolkningen.
  2) Citat: Hvis man kan bekræfte cirka 75% af de 20 værdier er man typisk dansk.
  Tankeeksperiment, befolkning på 100 mennesker. Sum: 100x20x0,75 = 1500.
  Nu 1 person deler værdier 1-15 med 100%, men 16-20 med 0%. Værdi = 15. Alle andre 99 samme holdning. Total = 1500.
  Samme sum, men forskelligt indhold. Noget er galt. 100% i (1) er kvantitativt og objektivt, men 100% i (2) er kvalitativt og subjektivt. (1) er matematiske fællesmængder, (2) er et mentalt landskab.
  To analyser, udmærkede hver sig, bliver forkert blandet sammen.
  Vægtning af værdierne 1-20 efter anciennitet, eller mentalhistorisk dybde, rodfæstethed i det kollektivt ubevidste, osv.
  Dynamiske kombinationer mellem bestemte værdier, som indbyrdes forstærker hinanden hos personen, skaber en passiv og indadvendt, respektive aktiv og udadvendt, “missionerende” dansk identitet. Muligheder for social gruppedynamik ved kombinationer.
  Værdiers relative styrke set i forhold til personens eller gruppens sociale og moralske situation. National loyalitet i modgang vejer tungere end i medgang.
  Eksempel: Jim Jones og Peoples Temple i USA i 1970’erne. Efter manges opfattelse antiamerikansk, men uamerikansk? Kunne Peoples Temple som fænomen opstå i noget andet land end USA?

 18. Af J L

  -

  Kasper Støvring har endnu ikke svaret på formålet med sin evalueringsmetode. I hvilken sammenhæng tænker han den anvendt.

  /Jesper Lund

 19. Af Flemming Lau

  -

  Apropos ønsket om at blive dansker med de rette motiver!

  http://denkorteavis.dk/2016/hanan-gor-opror-mod-islam-og-vil-leve-som-dansker-men-andre-flygtninge-kalder-hende-farlig/

 20. Af Finn Bjerrehave

  -

  At være Dansk, måske et stamtræ som fortæller hvor rødderne har udviklet sig, og dernæst en håndværkeruddannelse og en stemme på de Konservative, således dem der tjener vores penge, også bestemmer, og ikke som nu hvor dem på overførselsindkomsterne bestemmer alt, og de Konservative intet.
  At være tilfreds med at der intet skeer i samfundet, og hvis man bor vest for Storebælt, handle billigt i Tyskland, og holde sig væk fra bydelen Harrisle denne gamle Danske by, som ikke ligner noget vi har kultur samt midler til i Danmark, netop vi ønsker ikke udvikling, bare billige grænsevarer, og livet er rødgrød.
  Dansk uden fremtid. Finn Vig

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Søren Tillisch – 27. september 2016

  Joh, måske kan de sige ja – men ikke nødvendigvis efterleve disse. Prøv at læse dem igen. Og – de fleste siger også ja til frihed- uden egtl at kunne efterleve den i vor forstand. Ligedan med ja til demokrati – det vil det knibe med, sådan som vi må forstå nogle af de muslimer, der ytrer sig.
  Det er ikke foreneligt med deres kultur, hvadenten der står i e koran el blot er kulturbestemt.

  Vi er forskellige kulturer, der ofte og desvære er for langt fra hinanden.

 22. Af Axel Eriksen

  -

  @ Søren Tillisch!

  Muslimer må gerne lyve overfor “vantro” – og det er danskere jo iflg. muslimsk fortolkning!

  I Koranen foreskrives et liv med en lov – gældende både for det sekulære og religiøse – det kan aldrig forenes med vores demokrati – men så kan de lyve sig til det!

 23. Af Finn Bjerrehave

  -

  At være dansk er måske at slette min holdning til danskheden 2016, tak for danskhed. Finn Vig

 24. Af John Laursen

  -

  Kærlighed, trofasthed, loyalitet, for sit fædreland Danmark og den kulturarv, den samfundsindretning, det sprog, som dem der gik forud for os, har skabt og givet videre til os – det har en dansker.
  Viljen til som stolt, frit, menneske med selvrespekt, at kæmpe for Danmark og alt det vores forfædre har givet videre til os – det har en dansker.

  I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
  der har jeg rod, derfra min verden går.
  Du danske sprog, du er min moders stemme,
  så sødt velsignet du mit hjerte når.
  Du danske, friske strand,
  hvor oldtids kæmpegrave
  stå mellem æblegård og humlehave.
  Dig elsker jeg! – Dig elsker jeg!
  Danmark, mit fædreland!

  Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
  hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
  hvor sproget er min moders bløde stemme
  og som en sød musik mit hjerte når.
  Du danske, friske strand
  med vilde svaners rede,
  I grønne ø’r, mit hjertes hjem hernede!
  Dig elsker jeg! – Dig elsker jeg!
  Danmark, mit fædreland!

  Der er ingenting, der maner,
  som et flag, der går til top,
  mens det drager vore hjerter
  og vort sind mod himlen op –
  og det vajer under saling
  som en flammende befaling,
  å men også som en hvisken
  om det største, som vi ved:
  Ikke din og ikke min
  men hele folkets evighed!

  Det har vajet for de slægter,
  hvorved vi og vort blev til,
  over fredens milde toner,
  over kampens vilde spil.
  Det var forrest, når de sejred,
  det var med dem, når de fejred,
  langt fra hjemmet, hjemmets fester –
  det var råbet, når de stred,
  og det sidste suk i bølgen,
  når det stolte skib gik ned – –

  Derfor blotter vi vort hoved,
  hver gang flaget går til top,
  mens det drager vore hjerter
  og vort sind mod himlen op.
  Det er vore drømmes tolk,
  det er både land og folk – –
  Lad dit hvide kors forkynde
  for hver fremmed havn og red
  – omend hele verden strides –
  jeg er Danmark, jeg er fred!

  Ovenstående er stort og smukt og godt for en dansker.

  Ved det sidste folketingsvalg, forhånede muslimer fra det anti danske parti ” nationalpartiet ”, Dannebrog og dermed Danmark, ved i en valgvideo at smide Dannebrog på jorden – det ville en dansker aldrig gøre.

 25. Af Bent Pedersen

  -

  Interessant at høre Morten Østergaard skifte mening. I mange år har det lydt at vi ikke skal være bange for at dansk kultur ikke kan stå op imod fremmed kultur. Nu hedder det sig åbenbart opportunistisk at der slet ikke er noget der er dansk.

  Meninger skifter i ham – men uden at han selv lægger mærke til det.

  Det er i øvrigt banalt. Gå en tur i en svømmehal og oplev allerede ude i omklædningen forskel på dansk og fremmed kultur. Jeg er snart den eneste der vasker mig nøgen.

 26. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Flemming Lau – 28. september 2016 8:41
  En konkret måde at udtrykke dansk identitet på kan også være medlemskab af Dansk Pressenævn. Kan du finde Den Korte Avis på følgende liste? Måske har jeg ikke selv kigget godt nok efter.
  http://www.pressenaevnet.dk/Klagevejledning/Hvem-kan-man-klage-over.aspx

 27. Af Niels Nielsen

  -

  #20:52 ATS.

  Tænker du altid så søgt?

  National identitet er lige så lidt som kønsidentitet noget, man kan ændre efter lyst og behov.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Bent Pedersen

  Ikke omklædning i en svømmehald og afvaskning før en tur i basin’et – det er måske fordi mændene og drengene er omskårne.

  Men – apropos svømmehal, så så jeg forleden et billede af Frederiksberg Svømmehal, hvor jeg har bevæget mig til vel mit 17 år fra det mit 6te leveår og har set på Lundstrøms kunstneriske udfoldelser på dennes vægge – det skal vel også være forbudt, hvis indvandrere skal badde dér – det må da være forbudt for kvinderne.!?

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ups! ‘bade’ fik et ‘d’ for meget. Beklager. BHL

 30. Af Axel Eriksen

  -

  Anders Thornvig Sørennsen, 28.09 kl. 4.24!

  Eftersom de 20 værdier er nævnt i prioriteret rangorden bør de også tillægges forskellig vægt – desværre falder dit regnestykke så fra hinanden!

 31. Af Flemming Lau

  -

  ATS 20:52. Nej du har ret! Betyder det at den er underlødig ? Min erfaring er den er udmærket som dagens menu, hvorfra man kommer på sporet af forhold, der kan bekræftes andetsteds. De er hurtige . Nogle gange 5 dage før øvrige medier bringer nyheden, hvis de overhovedet bringer den. Hvor er Pressenævnet henne, når vigtige nyheder forties af dens medlemmer pga politisk korrekthed eller det der er værre!
  Hvis den korte skulle have været for hurtig, er den som regel den første til at dementere!

 32. Af Niels Nielsen

  -

  Når jeg opholder mig i mit sommerhus, modtager hver uge et lokalt blad på ret mange sider, der har eksisteret i over 100 år og heller ikke er på pressenævnets liste.

 33. Af Jan Johansen

  -

  Hvad det vil sige at være dansk? Det vil sige, at man er født og opvokset i Danmark af danske forældre eller i det mindste en dansk forælder, og at man fuld og helhjertet vedkender sig tilknytningen til Danmark – den danske kultur, det danske sprog, vore danske traditioner, vores demokratiske system, vores frihedsrettigheder og respekten for det land, vores forfædre byggede op. Sådan en dansker var min mor ikke. Hun kom fra Norge og giftede sig med en dansk mand, min far. Hun forblev norsk helt ind i sit inderste jeg – helt frem til sin dødsdag som 89 årig. Hun var altså meget bevidst om sit norske tilhørsforhold, men det kunne nu og da godt være lidt for meget. Jeg følte mig i hvert fald lidt splittet imellem to nationaliteter og dermed lidt fremmed i eget hjem og det på trods af, at forskellene mellem Norge og Danmark jo ikke er så store, men min mor fortsatte hele sit liv med at fremhæve alt, som er norsk som noget helt særligt, og det foregik altså på et klingende norsk. Jeg må dog indrømme, at jeg nu og da også kunne blive ret så fascineret af den stærke nationalitetsfølelse, som kommer til udtryk hvert år den 17. maj i Norge, men jeg er absolut mest dansk, måske fordi jeg desværre blev smidt ud hjemmefra som 2 årig og sendt på et dansk børnehjem. Kulturforskellene var åbenbart for store i mit barndomshjem. Mine forældre blev skilt, men jeg kom i min mors hjem hver weekend hele min barndom og nu og da også i min fars hjem.

 34. Af Flemming Lau

  -

  Jan Johansen.
  Jeg fornemmer at du er kommet hel igennem barndommens oplevelser, Gud ske lov for det! Hvis jeg havde været igennem samme, er det ikke godt at vide hvor jeg ville være endt! Jeg har været i Norge flere gange og selv om vi forstår hinanden bedre end vi forstår svenskerne, så er der klart en temperaments forskel. Jeg antager at den barske natur er en del af svaret. Jeg tror faktisk at vestjyder og nordmænd, har mere til fælles end med resten af Danmark. Vestjyderne forstår ihvertfald slet ikke hvad folket i “Storbyerne” har gang i! Alt hvad der ligger øst for Herning er Tovligt eller tossi, hvad angår det at være dansk!

 35. Af P. A. Storm

  -

  Jan Johansen,

  Det er hjerteskærende, at børn så tit betaler de voksnes regninger. Jeg håber, at du har gode minder fra børnehjemmet.

 36. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Axel Eriksen – 29. september 2016 9:56
  Du har ret, men når vægtfaktoren ikke er angivet, vil jeg ikke selv trække én op af hatten.
  Metode 1 og 2 passer ikke sammen, uanset hvad. De kan evt. vurderes parallelt som dele af et helhedsbillede. Det bliver lidt som at sammenligne vandfald med gejsere.

 37. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Flemming Lau og Niels Nielsen
  Helt i orden. Vi lever ikke i et korporativt samfund, hvor der er medlemstvang for medierne. Så længe der spilles efter fælles regler, kan enhver stå frit som man vil. Men fælles organisationer er og bliver et stærkt og konkret udtryk for fælles kultur og identitet.

 38. Af Jan Johansen

  -

  P. A. Storm, 29.09 kl. 21:34

  Jo tak, jeg har gode minder fra børnehjemmet, især fra vores feriekoloni i Nordsjælland, hvor vi (omkr. 40 børn) opholdt os hver sommer i 7 uger. Det var fantastisk, men selve børnehjemsopholdet var nok ikke særligt befordrende for helt normal udvikling. Eks. undrede det mig siden, at mange af børnene ikke klarede sig særlig godt i skolen. Det kom flere af os dog over siden, og jeg blev dansk.

 39. Af Jan Johansen

  -

  Flemming Lau, 29.09 kl. 21:23

  Der skulle åbenbart et skoleskift og dermed en ny klasselærer til, før jeg “vågnede op” og kunne få noget ud af mine sidste skoleår. Jeg er hende dybt taknemmelig. Hun var i hvert fald en medvirkende årsag til, at jeg kom godt igennem min barndoms oplevelser, men den stærke kulturforskel mellem mit norske hjem og børnehjemmet kom jeg aldrig over. Det er ret tankevækkende i en tid, hvor så mange unge mennesker må føle sig noget splittede mellem to kulturer.

 40. Af Flemming Lau

  -

  ATS.
  Jo det uafhængige offentlige Pressenævns rolle, kan jeg læse,…skal sikre god presseskik jf medieansvarlighedens loven. Det er fint at den 4 samfunds magt bliver holdt i ørerne, med div krav og kriterier i formidlingen af nyhedsstof om berørte parter, og at der ikke finder misbrug og udnyttelse af svage borgere sted!

  Men hvad med det der ikke bliver formidlet, de subtile angreb på Vestens værdier ?
  Det burde da være et “must” at man har fokus på væsentligheds kriterier!

  Det er jo selvfølgelig spørgsmålet om hvilke “briller” man har på. Men Tv medierne er de mest powerfulde medier og selv om at der enkelte undtagelser, så er de de meget politisk korrekte. Det modsvares efterhånden kun af Berlingske og netaviserne og det er i længden uholdbart at kun de tør bryde de fra centralt hold givne tabuer!

 41. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jan Johansen!

  Ja, det er ret tankevækkende!

  Og jeg forstår godt dilemmaet, hvor man bliver rokket op fra sin faste rod og bliver flyttet til et helt andet miljø!

  Selv om jeg havde været i København mange gange, før jeg selv boede der i 6 år for at få min uddannelse – så følte jeg mig alligevel ikke rigtig tilhørende der – og vendte tilbage til mit Vestsjælland.

  Det kan naturligvis ikke sammenlignes med din opvækst og flygtninge- og immigrantbørns vilkår ved at flytte flere 1.000 km. væk – men det giver en indikation af, at visse ikke umiddelbart kan helt tilpasse sig!

  Dog burde 2. – i hvert fald 3. og 4. generation – være så integrerede, at de ikke sætter deres forældres, bedsteforældres og oldeforældres som førsteprioritet for deres tilhørsforhold.

 42. Af Kosmopolitisme er venstreorientering uden solidaritet | Kulturkamp

  -

  […] vi så endelig får en substantiel debat om dansk kultur, som der var optakt til for nogle uger siden, altså en debat, der ikke har med hudfarve eller jura at gøre, så lyder det: ”Nej, nej, vi må […]

Kommentarer er lukket.