Hvad det vil sige at være dansk

Af Kasper Støvring 242

 

 

Debatten raser efter gårsdagens Debatten. Hvad vil det sige at være dansk?

 

At være dansk er ikke det samme som at være dansk statsborger. Dét er en ren juridisk-formel kategori. At være dansk er noget kulturelt. Hvad vil det så sige? Det er straks vanskeligere at svare på, fordi kultur er noget uhåndgribeligt, det er vaner, uskrevne regler, uformelle normer, ubevidste antagelser, fordomme, værdier, adfærdsmønstre osv.

 

Vi kan starte med noget objektivt. F.eks. tilknytning til sproget og tilhørsforhold til landområdet, hjemlandet. Vel nok de to vigtigste markører for det at være dansk. Derfor har vi meget stærke udtryk for dem, vi kalder det modersmål og fædreland. Man kan også vælge at blive dansk, med Grundtvigs berømte ord, fordi det er en kulturel bestemmelse.

 

Men det er alt sammen ikke helt dækkende, medmindre vi indføjer en subjektiv dimension: Man skal også holde af det danske. Så at være dansk er en følelse, det er da i det mindste en begyndelse på en definition. Men det er en særlig følelse, nemlig en identitetsfølelse, en følelse af at være noget (nemlig dansk). Som al anden selvforståelse er den kontekstbestemt, dvs. et produkt af socialisering: af vores forældres opdragelse, af påvirkningen fra venner, kolleger, lærere, forfattere osv.

 

Det, vi påvirkes af, er det, vi abstrakt kalder værdier og adfærdsmønstre. Det er disse ting, der ”fylder” identiteten og i det mindste afgør, hvad der ikke er dansk (en salafist fra Syrien, der ikke taler dansk, men har dansk statsborgerskab, er næppe dansk). Identitet forudsætter nemlig forskel.

 

For at kunne sige, hvad der er danskernes værdier og adfærd, må vi se på det, vi ved om danskerne, dvs. det, der systematisk og i høj grad kendetegner danskerne. Og her kan vi få hjælp fra de store værdiundersøgelser (bl.a. WVS, EVS og OECD). Nederst har jeg angivet tyve ”værdier”, som langt størstedelen af danskerne bekender sig til eller er præget af, dvs. minimum omkring 75 procent af danskerne (i de tilfælde værdierne kan måles). Det er det, vi kan kalde dansk kernekultur.

 

Jeg har ikke medtaget alt, dvs. de almindelige værdier, som vi finder overalt i alle kulturer, f.eks. værdien af familien, men forsøgt at begrænse mig til det, der ikke bare præger danskerne, men også adskiller danskernes kultur fra andre kulturer i verden. Jeg har selvfølgelig også medtaget det, jeg ikke selv bryder mig om, for opgaven er at definere, hvad der er typisk dansk (ikke nødvendigvis hvad der bør være det). Listen er ikke udtømmende, men gør fordring på at være central, og der kan forekomme overlap.

 

Hvis man kan bekræfte cirka 75 procent af disse værdier – tallet kan naturligvis diskuteres – er man efter min mening typisk dansk, dvs. tilhører den danske kernekultur. Det er en svær diskussion, men alt dette giver et godt – ikke alt for overordnet og entydigt, heller ikke for detaljeret og vagt – svar på spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk.

 

Jeg har forsøgt at rangordne værdierne ud fra to parametre. Dels antallet af danskere, der er præget af dem, dels i hvor høj grad de er typiske for danskere i modsætning til andre nationer i verden. Her kommer de:

 

Personlig skyld og ansvar

Lighed mellem kønnene

Tillid til fremmede og til myndighederne

Deltagelse i foreningsliv (herunder frivilligt arbejde)

Opbakning til ytringsfrihed (herunder religionskritik)

Opbakning til velfærdsstaten

Demokratisk deltagelse

Pålidelighed (”et ord er et ord”)

Sekularisering

Individualisme

Lav korruption

Tilfredshed med livet

Opbakning til folkekirken og kristendommen

Opbakning til kongehuset

Tolerance (over for religiøse og seksuelle minoriteter)

Selvbestemmelse (herunder kritisk bevidsthed og anti-autoritære holdninger)

Punktlighed

Postmaterielle værdier (f.eks. retten til abort og skilsmisse)

Alkoholkultur

Arbejdsglæde (”work/life-balance som defineret af OECD)

 

Og, ja, alt dette står – i bedste frimodige, danske ånd – til debat!

 

 

242 kommentarer RSS

 1. Af J L

  -

  Kasper Støvring

  Er et medlem af Jehovas vidner heller ikke en dansker selvom medlemmet er etnisk dansker? Medlemmerne stemmer jo ikke til demokratiske valg, da de sætter guds rige højere. De vil sikkert heller ikke tilslutte sig en del andre af værdierne på din liste.

  Du kan selvfølgelig mene at Jehovas vidner er et særtilfælde. Men det vel netop på særtilfælde at en definition holdbarhed skal afprøves.

  Det giver i hvert fald ingen mening at en definition på danskhed udelukker nogle etniske danskere fra at kunne betegnes som danskere.

  /Jesper Lund

 2. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  JL.
  Jehovas vidner modsætter sig ikke demokratiet, elle kræver nogen form for sharia lovgivning; men indordner sig efter landets love!
  M.v.h.

 3. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jyllands-Posten skriver i dag om en undersøgelse, i Europæiske lande, om indvandrer og asyl søgende, og resultatet er, at ingen lande i Europa ønsker, at tage imod muslimer!
  Grunden til denne afstandstagende, bunder simpelt hen i deres agressive religion, som Europærer ikke ønsker i deres lande!

  At så, muslimer som er i Danmark, ønsker, at blive betragtet som Danskere, det kan de vist skyde en hvid pind efter, for dette sker ikke, før end de acceptere demokratiet, og lovgivningen!
  M.v.h.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ser i dag et læserbrev i Berlingske, hvor det meddeles, at Yildiz Akdogan i sit “Inspark” betegner den tyrkiske tilstedeværelse i Danmark som en “diaspora”, og læseren mener, at det er en tilsnigelse, og at dette udtryk har jøder eneret på.

  Mig bekendt har vi en større tyrkisk indvandring af gæsterarbejder – og mange kan i det hele tget tage hjem på besøg, så der er ingen sammenligning, såvel som vi både behandler og betaler for disse gæstearbejdere/indvandrere. Derfor mener læseren, at man ikke kan betragte disse som danskere, hvis de ikke kan holde deres tyrkiske uoverensstemmelser væk fra Danmark.

  Jeg er overbevist om, at ethvert mennesket fra et hvilket som helst andet land er ganske klar over, hvem de er i forhold til de lande, de er født i og den familie/slægt de er opvokset i og med.

  Det er vi osse her i Danmark.

  Længere er den faktisk ikke.

  Så anerkend,:

  1. at de fleste med dansk statsborgerskab af indvandrede familier er en blanding, dvs dansk-tyrkisk. dansk-afghansk, dansk-irakisk, dansk-kurder, dansk-somalisk, dansk-indisk, dansk,amerikansk, dansk-canadisk, dansk-svensk, dansk-norsk, dansk-grønlandsk, selv om vi er i samme rige, dansk-fransk, dansk tysk, dansk-ungarsk osv. – Og:

  2. at landet her er Danmark og erkend, hvor det ligger, nemlig i Norden og som en del af en gammel europæisk kultur tillige.

  3. at befolkningen er dansk, såvel som sproget med diverse interessant dialekter er det, såvel som kulturen: vores litteratur og dens mange forfattere i fotid og nutid, vores filosoffer og videnskabsmænd og -damer, hvor vi også i vores historie inkluderer tiden før Ansgar (mel lem år 800-900 – er det 825?) kom til Danmark og den første konge, nemlig Gorm den Gamle og med Jellingestenen som tegn for mere end 1000 år siden, snart i hvert fald – og så hele vores åndshistoriske udvikling, også med kristendommen som fundament i de mange år, landet har udviklet sig, også selv om vi kan ses at være mere sekulære nu. Det kan der være gode grunde til – men vi agter dele af fortiden, vores historie og glæder os over store dele af udviklingen væk fra trælle og trælle-lignende tilstande endog, osv.

  Vi har altid været interesseret i at vende blikket udad – men vi har ikke altid haft de tekniske muligheder, som vi har det i dag med biler, tog/bus, fly og hele cyper-space. Vi har altid handlet – og vikingerne gik ganske vist på togter for at tilrane sig land og goder – – men, men, men –læs selv mere om den danske historie. Selv har jeg noget til gode – men andet kan også kalde, som er ligeså vigtigt eller måske mere.

  Vi har ligedan på universiteterne i mange år haft viden og sat os ind i andre landes kulturer, og hvad de indebærer, og det er sågar blevet anfægtet af nogle med islam som baggrund, at man ikke må stille spørgsmål og dermed kritisere deres religion.

  Ganske uvant som så meget andet tanke- og handlings-grunst derfra – i Danmark!

  Kulturer har bedst at passe hver sit – især hvis man ynder en frihed der er pseudo og dermed ikke eksisterende.

 5. Af P. A. Storm

  -

  “Er et medlem af Jehovas vidner heller ikke en dansker selvom medlemmet er etnisk dansker?”

  I modsætning til islam er Jehovas vidner udelukkende religion og upolitisk. Derfor er denne sekt ikke i opposition til det sekulære demokrati.

  Islam er overvejende en politisk ideologi, der er baseret på jura og gennemsyret af sociale herskerteknikker, som hører til i klansamfund. Man ser aldrig imamer geråde ud i diskussioner om islams åndelige indhold, idet deres virke først og fremmest består i at tage juridisk stilling til deres menigheds hverdagsliv og at missionere og tugte.

  Kan kristendommen modstå presset fra islam? Indtil videre er der intet, som tyder på det. I april, maj og juni i år meldte i alt 10.300 danskere sig ud af folkekirken, og hvad der måske er nok så slemt set fra en kristen synsvinkel, langt færre danskere end tidligere lader deres børn døbe, og folkeskolens religionsundervisning giver ikke mere den viden om kristendommen, som tidligere blev formidlet til alle danske skoleelever.

  Jeg overværede en gang, at Naser Khader gik kraftigt i rette med morgensang i skolerne, og set fra en islamisk synsvinkel er dette en logisk handlemåde, men for os, der var heldige at gå på konservative danske skoler med morgensang, og som fik Ingemann, Grundtvig og Kingo sunget ind i sjælen, uden at tænke over det, var morgensang noget meget vurderligt. Det forstår man senere i livet. Jeg er blandt de første til at beklage, at de fleste skoler heller ikke har undt deres elever den ballast.

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Jesper Lund!

  Jehovas vidner er efter min opfattelse ikke “danske”, fordi de er tilbedere af et teokratisk diktatur, der både skal herske i himmel og på jord!

  På den anden side er de ganske uskadelige i det nuværende sekulære samfund.
  15.000(?) medlemmer, hvoraf nogle parvis jævnligt render rundt med nogle blade.

  Det er da mere uskyldigt end bomber!

 7. Af P. A. Storm

  -

  “men vi agter dele af fortiden, vores historie og glæder os over store dele af udviklingen væk fra trælle og trælle-lignende tilstande endog, osv.”

  Hvis man tænker sig om, vil man ganske rigtigt finde oplagte grunde til at agte dem og det, der skabte vort nuværende samfund.

  Og lad mig så tilføje, at jeg er meget for stolt til at respektere det islam, som jeg dagligt konfronteres med både i privatlivet og i beretninger fra de mange brændpunkter, islam løbende skaber i verden.

  Islams herrementalitet ofte forbundet med stor grusomhed hører ikke hjemme i Danmark, og islam vil aldrig kunne forenes med vort demokrati og menneskesyn. Mange politikere har allerede indset det, og det er kun et spørgsmål om tid, førend mange flere får lukket øjnene op for det og tør give udtryk for det offentligt.

  Det bliver sikkert en øjenåbner, når Nationalpartiet stiller op til næste folketingsvalg, og vi får den tvivlsomme fornøjelse at lytte til propagandaen fra dets altid hånligt smilene formand. Partiet har måttet fyre sin spidskandidat, der hyppigt omtales i medierne som “vaneforbryder” og igen sidder i fængsel. Han har også fået frakendt sine kørekort, idet rettten har vurderet, at hans hensynsløshed i trafikken er af en sådan art, at han er til fare for andre.

  Partiet lancerede denne Yahya Hassan som “en ægte dansker”. Men det var han aldrig. Han er derimod et barn af et sygt pal-islamisk miljø, der med udlændingeloven af 1983 fik adgang til landet og siden har trukket et særdeles synligt kriminelt spor efter sig. Ahmed Akkari tilhører også dette miljø men synes at have besindet sig. At han er nødt til bo i Grønland, fordi det er for farligt for ham at blive i Danmark, fortæller noget væsentlig om, hvad vi står overfor.

 8. Af P. A. Storm

  -

  Rettelse:

  “men for os, der var heldige at gå på konservative danske skoler med morgensang, og som fik Ingemann, Grundtvig og Kingo sunget ind i sjælen, uden at tænke over det, var morgensang noget uvurderligt.

 9. Af P Christensen

  -

  Man er ikke dansker, hvis man dyrker en absurd livsanskuelse (religion/ideologi)
  hvor man betragter kvinder på linje med husdyr:
  – de skal i snor (dvs kontrolleres socialt) fra de er helt små, og ejeren kan have et helt kuld af dem (flerkoneri) Og så skal de aflives (stenes), hvis de ikke opfører sig ordentligt.

  Utroligt nok er mange – angiveligt danskere – åbenbart med på den vogn,
  ud fra anskuelsen, at den der tier, samtykker.

 10. Af Flemming Lau

  -

  P. Christensen.
  Du skærer faktisk ind til benet!

  -Stikkersamfundet: “den usynlige snor” misbrug af viden fra taxaer,og postbude etc.
  -Bigami flerkoneri som er forbudt!
  -Æres drabet

  Det er mig en gåde at magthaverne stadig ikke har erkendt at Vesten er udsat for et erobrings forsøg fra sunnimuslimsk side. Først indledende med “Blød Jihad”:

  – 1.Demografi ! Barnevogne!!
  – 2. Berigelse ! via de sociale kasser!! Med et formål:

  DOMINANS!!! Helt i tråd med HERREFOLKS religionen ISLAM.

  http://denkorteavis.dk/2016/jeg-er-en-erdogans-kriger-siger-leder-af-tyrkisk-bande-der-terroriserer-hollaenderne-og-spytter-pa-politiet/

 11. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund, nej, helt generelt: Jeg mener ikke, at Jehovas vidner er en del af den danske kernekultur, sådan som jeg definerer den her.

 12. Af Tom Pedersen

  -

  Når man går muslimske mænd på klingen når man hurtigt frem til begrebet “seksuel ære”, og at uden en sådan er man intet værd. Derfor skal denne ære forsvares til det aller yderste.

  Desværre for kvinderne er det deres opførsel, æren drejer sig om, og derfor handler så meget i islam om kvinders opførsel og dyd. Når vi får at vide, at de skam har stor betydning indenfor islam, skal det ses i dette seksuelle perspektiv.

  Det var denne tvivlsomme muslimske”seksual-ære”, Clement Kjersgaard forsvarede i Debatten med sin flabede optræden overfor Pernille Vermund, som nok skal have skaffet hende flere vælgere. Hun forsvarede sig godt , men nogle gange kunne jeg godt have tænkt mig at give hende dette stikord.

  Man skal heller ikke være blind for, at det muslimske tørklæde giver mange uinteressante personer et særligt iøjnefaldende præg, hvor de ellers var forsvundet i mængden. Desuden er det jo et tungt politisk propagandasymbol.

 13. Af Tom Pedersen

  -

  Kasper Støvring.

  Deraf følger automatisk spørgsmålet, om du heller ikke mener, at andre sekter, frikirker og ateister tilhører den danske kernekultur?

 14. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Debatten er for længst kommet ud på overdrevet.

  Kasper Støvring har med sin liste IKKE defineret, hvad det vil sige at være dansk, men remset en lang række til dels globale og til dels fælleseuropæiske idealer op.

  Tag eksemplet med danske Jehovas vidner, der nu pludselig ikke er rigtigt danske.

  Hvad så med ateister der er republikanere.

  Er de så heller ikke “danske”.

  Hvad med de danske jøder?

  Man kunne blive ved.

  Man kunne enda hævde at nationalkonservative, der ikke er tolerante overfor fremmede og flygtninge, slet ikke er danske, da de ikke deler den danske kerneværdi om åbenhed og tolerance.

  Det eneste de nationalkonservative og Kasper Støvring bidrager med, er at de skaber en yderligere kløft og distance mellem danskere der bor i Danmark, at de er primus motor i splittelsen af danskerne, og smadrer hvad man førhen måske kunne betegne som et folkefællesskab og en konsensuskultur, hvor alle danske statsborgere havde en plads inden for fællesskabet.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo irrelevant at spørge, om frikirker og enkelte sekter er danske .. og Jehovas Vidner byger jo på kristendommen, såvel som katolikker gør det.

 16. Af Flemming Lau

  -

  K. Støvring.
  Ang Jehovas Vidner så må man sige at det er en sekt. Men modsat Koranen, ser jeg ikke at deres hellige bog er ideologisk. Sammenblandingen kejserens og Guds regimenter, juridisk udmøntet i Hadith og Sharia loven, gør det jo praktisk taget umuligt for den rettroende at blive en kulturel dansker. Når den tyrkiske Imam Fativ Alev ikke kan tage afstand fra stening af utro kvinder og mænd, så er det også pga Sharia loven og dens juridiske reference til Koranen.(Lovreligion) Det er ikke på samme måde umuligt for medlemmer af Jehovas Vidner, at være en del af det kulturelle Danmark. Den mest markante forskel er at de ikke går ind for æresdrabet!

 17. Af Axel Eriksen

  -

  @ Anders Kirkegaard Jakobsen!

  Den kløft er for længst blevet gravet og udvidet. Og ting bliver ikke bedre af ikke at blive debatteret.

  Hvis du tier og ikke bruger din ytringsfrihed – så samtykker du om end stiltiende!

 18. Af Jan Johansen

  -

  Det ser ud til, at det er meget svært at blive enige om at definere og forklare, hvad det vil sige at være dansk, men ikke desto mindre er de fleste danskere ikke helt i tvivl. Det er noget med en følelse af fællesskab, der bygger på århundreders historie, slægtsskab, og nære familierelationer bagud og aktuelt, altså noget med vores kultur, eller skal vi kalde det en del af vores kulturelle egenart. Hertil hører naturligvis meget mere, men som beskrevet ovenfor, så er det altså svært at forklare og ikke mindst at få det hele med. Til denne nationalfølelse hører vel også stoltheden over at være en del af dette fællesskab, som på mange måder beriger vores tilværelse på så mange måder – i større og mindre grad. Vi kan næppe undslå os fra at være taknemmelige over at være vokset op og leve i et nogenlunde velordnet land. Vi -eller de fleste af os – har en stor grad af frihed til at tilrettelægge og forme vores egen tilværelse og ikke mindst vores børns tilværelse, men naturligvis er der undervejs nogle hurdler, som skal forceres. Ingen af os er kommet sovende til noget som helst, og ingen kommer sovende til noget fremadrettet. Chancerne er til at få øje på, men naturligvis er det ikke alle forundt at få del i disse. Derfor bør vi være taknemmelige for den megen hjælp, der er at få i vores samfund, men naturligvis kan det også være en stor belastning at være afhængig af forskellige former for hjælp – men den er der, omend den efterhånden er blevet mere sparsom for en del mennesker. Alt dette og mere til er bare en lille flig af det danske samfund, som vi er en del af. Det adskiller sig nok ikke i væsentlig grad fra især de øvrige nordiske lande og en del andre lande, der med god ret ønsker at værne om det fædreland, der blev vort. Vi har god grund til at være stolte og tager gerne imod mennesker fra andre folkeslag, der vil respektere vores måde at leve på, så vi sammen kan værne om alt det, der blev vort.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Jeg mener nu at Jehovas Vidner, ateister, jøder er integreret i danskheden, i modsætning rettroende muslimer. Selv de islamofile landsmænd, trods deres tolerance overfor kvindeundertrykkelse og æresdrab, må siges at tilhøre danskheden.

  Birgit Hviid Lajer.
  Jehovas Vidner og Mormonerne tror ikke på Kristus, Guds Søn og Helligånden, modsat Katolikker, græsk ortodokse og Protestanter.

 20. Af Tom Pedersen

  -

  “Det er jo irrelevant at spørge, om frikirker og enkelte sekter er danske .. og Jehovas Vidner byger jo på kristendommen, såvel som katolikker gør det.”

  Har Birgit Hviid Lajer mon overset, at det var Kasper Støvring, der gav bolden op til at diskvalificere Jehovas vidner fra det, han kalder dansk kernekultur? Det lå dog implicit i teksten, at han kan tænkes at definere kulturen anderledes i andre sammenhænge, men dem holder han for sig selv.

  Protestanter og katolikkker anerkender ikke Jehovas vidner som kristne, men de halvsølle eksistenser, der af og til forsøger at pådutte mig deres blade, når de ringer på døren, virker nu meget danske på mig.

  Anders Kirkegaard Jacobsen, har du aldrig noget pænt at skrive om andre? At du føler dig meget klogere og mere klartseende og human behøver vel ikke at få dig til at række tunge ad dem, der har behov for at diskutere disse presserende emner. Det går jo heller ikke godt, der hvor du befinder dig, det har det netop overståede valg tydeligt vist.

 21. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  I mit objektiv er det det rene gallimatias, at muslimske indvandrer, flygtninge, og asyl søgende, kommer til Danmark, hvor de modtager hjælp i form af husly, mad, og meget andet, nægter, at opføre sig efter demokratiets regler, og love! Men arbejder for muslimsk sharia lovgivning, samt omstyrtning af demokratiet!

  Så fra Dansk, og Europæisk side, kan der ikke være andre konklusioner, end vi er udsat for en fjendtlig invasion!

  Og, at vi selvfølgeligt skal reagere med de skarpeste midler samfundet har til rådighed!

  Vi har været for blødsødne, og dette resultere nu i, at muslimer begynder at kalde sig Danske!
  Jeg ved ikke om nogle Danskere kan forestille sig som Dansk med Sharia love?

  Alt dette kan vi takke tidligere statsministre fra socialdemokratiet med blandt andet Poul Nyrup Rasmussen for, ( sikke et enormt blålys, som vi har haft involveret i Dansk politik)!
  Samt ikke, at forglemme hele venstrefløjen, som nu står med frugterne af hvad de har plantet,, til skade for det Danske samfund!

  Så fra politisk side er tide, at agere, og få slut på muslimske venligboere! og i det hele taget få patrasket send hjem!
  M.v.h.

 22. Af Kasper Støvring

  -

  Tom, mit udsagn om Jehovas Vidner bygger på mit indlæg med de tyve punkter, ikke nødvendigvis mine egne subjektive værdier, og jeg kan ganske enkelt ikke se, at det er typisk dansk at være Jehovas Vidne, det ville bryde med rigtig mange antagelser og værdier i den danske kernekultur. Mener ud ikke det? Det er ikke en diskussion, om de evt. er gode mennesker/borgere/kristne osv.

 23. Af Kasper Støvring

  -

  Anders Kirkegård, i stedet for at spille forarget og frygte at tale om virkeligheden prøv så at tag stilling til, om de grupper, du nævner, bryder med centrale værdier på min liste eller ej. Jehovas Vidner, ateister, republikanere, jøder og hvem, du ellers tænker på.

 24. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Flemming Lau
  Mormonismen var en tid ved at få godt fat i Østjylland i midten af 1800-tallet.
  Det var intense troskampe og mission, et stort og vigtigt stykke Danmarkshistorie som næsten er glemt i dag. Mormonernes aneoptegnelser i Utah bliver efter sigende hyppigt besøgt af danske slægtsforskere.

 25. Af J L

  -

  Kasper Støvring

  Kan man være dansker selvom man ikke er ‘typisk dansk’ ifølge din definition?

  /Jesper Lund

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er jo ganske tydeligt, at for ikke så få af debatdeltagere her, er spørgsmålet om en dansk kanon blevet til en prokrustesseng, hvorefter alle skal tilskæres, så de kan forstå, at de er danske. Det er lidt beskæmmende, at netop i udøvelsen af en bestemt række kriterier, der handler om at være dansk, bruges disse kriterier på en særdeles udansk måde.

  Dette bestemt ikke en kritik ag Kaspers sobre indlæg (i flertal).

 27. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg vil hilse en undersøgelse velkommen, som belyser hvem der har organisereret massivt muslimsk indvandring i Europa?

  Findes der bugnede bank konti i Schweitz, eller andre steder?

  Den muslimske indvandring har ikke været i de Europæiske borgeres interesse, så hvilket politisk rænkespil er der foregået under dække af menneskerets konventioner?????

  Jeg ville ønske at nogen kan oplyse om forbrydelserne!
  M.vh.

 28. Af j nielsen

  -

  “Det ser ud til, at det er meget svært at blive enige om at definere og forklare, hvad det vil sige at være dansk, men ikke desto mindre er de fleste danskere ikke helt i tvivl.”

  Det kunne være at det er ligesom at finde rav. Folk kommer rendende: Er det her rav? Hvad med den her? Er det rav så?

  Det er så nemt: Hvis du er i tvivl, så er det ikke rav.

  Måske er der kun et par tusinde Rigtige Danskere. Alle andre kan der sættes mindst én finger på.

 29. Af j nielsen

  -

  “Jeg har forstået, at du er en “Ironyman” – ikke videre træning nødvendig.”

  Jeg har allerede gennemført to. En næstsidsteplads og en sidsteplads 🙁 Så der er plads til forbedring. Eller forværring, alt efter hvordan man er på det.

  “Og overdrivelse er som bekendt fremmende for forståelsen – er det rigtig opfattet?”

  Næsten. Overdrivelse fremmer forråelsen.

 30. Af J L

  -

  Kasper Støvring

  Du har med udgangspunkt i internationale store værdiundersøgelser, der undersøger en række landes værdiprioriteringer i befolkningen, defineret en evalueringsmetode til at afgøre om en given person kan betegnes som ‘typisk dansk’.

  Hvad skal evalueringsmetoden anvendes til?

  /Jesper Lund

 31. Af Lars Petersen

  -

  @ KASPER STØVRING- (1-2)

  Kære,. du snakker for snakkens skyld, sammen med dit urgamle klientel, du bibringer derfor
  intet nyt, men projektere blot det samme vane-velkendte, forudsigelige, og stagnerende af
  afsted, hvormed du får cementeret, at verbaliseringen anses som vigtigere end sagen selv..

  HER DE PROGRESSIVE LØSNINGER SOM DU IKKE VIL, DA DU LEVER AF TVANGENS MANIFEST:

  1. individet skal fortsat for “egne midler”, på ægte fuldtonet demokratisk, menneskeretlig vis,
  kunne vælge fra, så snart her er mulighed herfor, såvel næste step, bl.a. hedder elektroniske
  afstemninger, (dog kun forudsat, at individets mening for egne midler, ikke er rationel mulig)

  2. Når vi taler indvandring, vil ovennævnte, komisk indlysende betyde, at de hvis idé beror på
  at indvandringen er kulturberigende mv., “selv” kommer til at betale for egne holdninger,
  hvilket her ligeså indlysende, hverken er vilje, og/eller økonomi til, hvorpå det manifesteres,
  at holdningerne var kunstige, idet de blot hvilede på lommerne af dem som var lodret imod.

  “LOVEN FOR NATIONAL HOMOGENITET”
  Denne lov, (som jeg tidl. har berørt), har flere formål, såsom, at neutralisere enhver form for
  juridisk pression, da den har en langt dybere juridisk tyngde og karakter, og vil således altid
  overtrumfe nuværende, såvel kommende korrugerede internationale regelsæt på området.

  TILLAD MIG AT VÆRE MERE KONKRET…,
  Det er kun få mentalt raske personer, som er i tvivl om, at det kun er et spørgsmål om tid, før
  den Svenske økonomi braser mere eller mindre sammen, hvormed et hav af Svenskere deraf
  må formodes, bl.a. at søge til Danmark,

  Problemet er imidlertid, at det Nordiske samarbejde, har leveret større rettigheder for netop
  Nordens folk, (heraf adgang til de Danske socialkasser), såvel Svenskerne i de sidste mange
  år, ikke har bestilt andet, end at konvertere Hassan om til Svensk, hvilket betyder, at her ingen
  juridisk forskel er på Hassan, og Johansons adgangsret til DK, og hvis samme vil blive fatal 🙁

 32. Af Lars Petersen

  -

  @ KASPER STØVRING- (2-2)

  Det så her nævnte lovgivning (loven for national homogenitet) er af solid afgørende karakter,
  da man ud fra nuværende, og kommende regelsæt, aldrig vil kunne afvise en fuldt ud juridisk
  konverteret Svenske borger, frem for en anden, alene pga. dennes etnicitet; såfremt nævnte
  lov ikke er sammenfattet, hvormed afvisningen af muslimen, faktuelt kan kaldes ren racisme.

  LIDT MERE OM NÆVNTE LOV:
  Se, da vi ved, at så snart Islams folk, fylder blot 3%, så starter kravene om tørklæder og hallal.
  Når man passere de 5%, starter ønsket om større integrering af sharia, og når man runder de
  10%, starter no go-zoner, for IKKE-muslimer.. og hvis al sammen allerede er hyper registeret..

  Altså handler det om at fastsætte hvor stor en procent man mener nationen, (ikke skal), men
  ønsker at ødelægges, væmmes og irriteres over, hvoraf den accepteret procent, overføres 1:1,
  i loven for national homogenitet, hvortil indgår sub-lovgivning som “naturligvis” indbefatter
  fertilitets-niveauet, da det ej duer, at fremmed kulturgruppe, blot overtager med forskud tid.

  Loven for national homogenitet, bygger med andre ord, på faktabaserede data, via samtlige
  af vestens nationer, gennem de sidste 40 år, & hvilke data udgør lovens egentlige fundament.

  Denne lov, i kombination med indførelse af ægte demokrati, hvormed sidstnævnte som sagt
  overføre regningen til de som er imod X, (heraf indvandringens priser), vil switft og effektivt,
  sætte en fuldstændig stopper for “SNAKKENS STAGNATION”, hvorpå udskibningen af Islam,
  omsider kan omsættes til nagelfast konkret funktionel virkelighed, så vi kan komme videre..

  Problemet er blot, at du ikke kan + vil være progressiv konkret, da du som sagt kun evner at
  dyrke lix-oppumpede ord som: “kulturrelativistisk-jeg-snakker-og-siger-ikke-en.skid-alligevel”,
  idet du er en del af tvangens manifest, & skal således gå i klinsh med egen eksistens, såfremt
  du skal kunne agere rationelt forandrende; hvilket i øvrigt danner hele baggrunden for at den
  skidende system-journalist, har menings-inviteret dig ind, in the first place, som alle de øvrige

  Er ked af min hårde, uforsonlige tone, men i klienter, er og forbliver problemets årsag.. sorry.

 33. Af Lars Petersen

  -

  @ Kasper Støvring.
  Har to-i-en indlæg i dit filter. (skriver stor set aldrig på din blog), hvilket forbliver en vane herfra,
  så hvis herren evt. ville frigive indlægget 🙂

 34. Af Tom Pedersen

  -

  Kasper Støvring

  Nej, selv om der er en del af dem, synes jeg heller ikke, at det er typisk dansk at være Jehovas vidne. Det er jo sekterisk.

  I et interview i JP med biskoppen for Aarhus stift Henrik Wigh-Poulsen roser han folkekirken for ikke alene at have fulgt med tiden men også udviklet sig med den. Man forstår, at dette er sket som et svar på, hvad der rører sig i mennesker. Derefter siger han noget, som vi har hårdt brug for men ikke er forvænte med fra biskoppelig side:

  “Kristendommen er hele tiden en fortolkning. Den bunder ikke i nogle bud, der fortæller, at du skal det og det og ikke må det og det. Den handler tværtimod om, at Jesus fortæller en lignelse og siger: Gå ud at gøre ligeså. Så er det op til dig, der lytter, at omsætte den i dit liv og i den tid, du lever i. Det er ikke noget, der bare er grundfæstet i en lovbog, som ikke engang må oversættes til andre sprog. I kristendommen er der altid en fortolkning, den er i den grad i live, og det ligger i dens gener, at der altid er opbrud.”

  Se, det er jo, så selv ikke-troende kan få lyst til at gå i kirke. Jeg aner en grundtvigianer og ser en tydelig afstandtagen til en anden trosretning. Den er også tilstede i overskriften: “Vi kan ikke bare skære alle religioner over en kam”. Dette ser jeg gerne omsat til handling, så at ideologien islam mister sine statslige privilegier.

  Om de nationalkonservative præster siger biskoppen, at det er fint, at de kickstarter nogle diskussioner, men at han finder det påfaldende, hvor meget de minder ham om hans studietids radikaliserede venstreorienterede i deres tro på, at de taler på folkets vegne mod en herskende elite. Det synes jeg, at Søren Krarup med fordel kunne tage til sig. Jeg er nu fuld af respekt for Krarups mod og for de modige sognepræster Sørine Gotfredsen og Marie Høgh. Forleden i “Debatten” havde jeg det ikke godt med at se den spinkle Marie Høgh udsat for foragtelige blikke fra de to muslimer, men hun klarede sig fint og burde efter min mening have haft mere taletid. Jan E. Jørgensen kunne sagtens have nøjedes med mindre, at lytte til ham er som at høre en gammel slidt grammofonplade, og den holdning er udbredte blandt hans egne vælgere.

  Læs i Den korte avis om Naser Khaders mislykkede charmeoffensiv overfor arabiske kvinder, der var ligeglade med, hvad han forsøgte at fortælle dem om deres muligheder i det danske samfund. Det eneste, de var interesseret i, var hvor mange penge han kunne hjælpe dem med at få fingrene i. Det svarer til mine egne erfaringer. Jeg har truffet mennesker, som har været i Danmark i over 30 år og ikke kan forstå en almindelig dansk samftale eller tekst med et lavt lix – af den simple grund at de aldrig interesserede sig en tøddel for land og folk. Hvis man kalder dem for danskere, holder alting jo op.

 35. Af Flemming Lau

  -

  Hvad er årsagen til at spørgsmålet om definitionen af danskheden overhovedet er rejst ?

  Svaret er simpelt; Islams modkultur!

  Og det gælder ikke blot for Danmark, men det gælder for hver eneste nationalstat i hele Vesten! Det er ikke ganske grundløst at man siger at islam har blodige grænser!
  Ret beset er vi desværre tvunget til det, hvis vi skal værne om dansk kultur og de bånd der binder os sammen som et harmonisk folk! Vi grænser ikke op til et islamisk land, nej men alligevel har muslimerne krydset vore grænser og mange går rundt i blandt os som tikkende “Bomber.” Danskerne har i mere end 40 år rakt hånden ud til disse for at få dem til at blive en del af Danmark og er i ligeså mange år, ofte blevet mødt af afvisningen “I prøver bare at elske Islam, ihjel !” Den store misforståelse er selvskabte blindhed overfor den islamiske ideologis stolte natur og identitet. Det store flertal af rettroende muslimer, er en konkret sikkerheds trussel imod DK. De er her ikke af kærlighed til det danske folk og kultur, Tværtom!

  De er her, fordi de mener at de har ret til det! Mange moderate intellektuelle muslimer har i årevis advaret vesten, om konsekvenserne som Lars Petersen så fint angiver i de 3-5 og 10%! Og Vestens magthavere ser bare passivt til!

 36. Af Daniel Thompson

  -

  At være dansk er at kunne slå muslimer i hovedet med at de ikke er gode nok. Ad nauseum.

  Fuck hvor jeg hader jer nationalister.

  I er så hamrende nederen.

  I har ikke noget liv. Det eneste i kan bryste jer af, er den ligegyldige plet på landkortet hvor storken tabte jer på hovedet.

  Spader.

 37. Af J L

  -

  Flemming Lau

  Den bedste måde at forsøge at bevare eller styrke de værdier i dansk kultur, man personligt sætter pris på, er konkret at kæmpe for at deres bevarelse eller styrkelse. F.eks. lighed mellem kønnene. Denne værdi skal man også kæmpe bliver styrket i indvandrermiljøer.

  Det er mere konstruktiv måde at bevare eller styrke de værdier i dansk kultur end at kræve at folk skal opfylde nogle bestemte kriterier for at være dansker.

  /Jesper Lund

 38. Af Tom Pedersen

  -

  Det er skuffende, at mit indlæg med udtalelserne fra biskop Henrik Wigh-Poulsen ikke kan vises. Herefter skal I nok blive fri for mig, Det er synd for jer, at I med jeres anderledes høje standarder er nødt til at leve i samme verden som os, der blot forsøger at holde sammen på vort land. Flere af jer er ikke bosat i Danmark og betaler ikke skat her. Men I kommer sikkert hjem, den dag I har brug for de institutioner, vi har opbygget og finansieret, mens I har levet i udlandet. Som jo også Rifbjerg gjorde det.

 39. Af gregers nielsen

  -

  Hvem er dansk ? Skulle vi ikke tage og spørge de eneste 3 kvinder der har gjort sig positivt bemærket i den store verden nemlig Caroline Wozniaki polsk 2ger, prinsese mary der er 1ger og Susanne Bier der er tysker.

 40. Af A. Bierce

  -

  Danskvand er det eneste i Danmark, der med sikkerhed er dansk.

 41. Af Poul Bartels

  -

  Kl .4:33, den sædvanlige med penisproblemerne slår til i for 10.000. gang.

 42. Af P.A. Storm

  -

  Apropos en tålsom og utålsom debat.

  Prøv at sammenligne Marie Krarups blog om, hvad det vil sige at være dansk, med Kasper Støvrings. Der er påfaldende stor forskel på kommentatorsporene.

 43. Af gregers nielsen

  -

  kl 8:32 når hjernen ikke kan kapere en debat træder den barnlige svinehund til.

 44. Af Flemming Lau

  -

  JL. Det lyder besnærende bare at kæmpe for ligestilling i indvandrermiljøerne…….!
  Med al respekt så er det helt på Månen. Hvis man socialt set har arbejdet med mennesker af muslimsk oprindelse, vil man erfare at det er ganske umuligt, specielt når 90% af kvinderne med baggrund i Koranen, hadith og shariaen, føler sig stolte af at få tæsk af ægtemanden i hjemmet. Når deres piger ikke får lov til at gå til fødselsdagsfest hos deres etniske klassekammerater. Når de unge piger ikke får lov til at komme i ungdomsklubben. Og hvis de gør og det bliver opdaget af miljøets sociale kontrol, så ender med at blive sendt på genopdragelse i Langtbortistan! Og når de sociale myndigheder de sidste har så stor berøringsflade angst at man dårligt vil røre en finger for dem. Og hvis man endelig gør noget, risikere man ofte at ende i social udstødelse. Dette Cirkus skulle der have været en stopper for, for 30 år siden!

 45. Af Jørgen Rasmussen

  -

  Fodboldlandskamp i Parken. Danmark mod Tyrkiet.
  Hvem holder tyrkerne, 1.-2.-3.-4. generation bosiddende i Danmark med. Danmark eller Tyrkiet?

 46. Af Axel Eriksen

  -

  @ Gregers Nielsen!

  Sådan sker det på enhver blog – desværre!
  Men de 3 kvinder er gode eksempler!

  Man kunne også nævne mænd fra den mest folkekære sport i verden – Fodbold:
  M. & B. Laudrup, P.& K. Smeichel , P. Elkjær, A. Simonsen, hvad de forstår ved danskhed, når de har tilbragt mange år udenfor Danmark.

  Og måske også spørge Lewandovski og Lundin om danske fængsler er bedre end andre steder siden de fortsat har udøvet deres kriminelle handlinger her!

 47. Af J L

  -

  Flemming Lau
  Jeg indrømmer at jeg ikke så meget indsigt i kvinders situation i indvandrermiljøer. Min viden om dem har jeg kun fra medierne. Herfra kan jeg se at der er flere indvandrerpiger end danske piger, der går på universitetet, indvandrerpiger som mønsterbrydere, oprør fra indvandrerpiger mod den sociale kontrol, støtte til tvangægteskabstruede indvandrerpiger og andre tiltag, der styrker kvinders situation i indvandrermiljøer.

  Oplysningerne fra medierne harmonerer ikke med din meget negative og defaitistiske holdning til kvinders situation i indvandrermiljøer.

  /Jesper Lund

 48. Af J L

  -

  Tom Pedersen

  Du synes at de “indvandrerkritiske” klarede sig bedst i Clements ‘debatten’. Pudsigt nok synes jeg det modsatte. Det hænger nok sammen med, at man synes at dem, der klarer sig bedst i en debat, er dem, som man i forvejen er (mest) enig med.

  /Jesper Lund

 49. Af georg christensen

  -

  Hvad vil det sige, at være Dansk?.

  Jeg er sønderjyde født 1942, Tysk overherredømme, min far 1905 og min mor 1917, også under Tysk overherredømme. Hvem er “jeg”, når diskussionen om at være det ene eller det andet flyver rundt om hovedet på mig?.

  Spørgsmålet om at være Dansk, er ikke et spørgsmål om at “være”, men et spørgsmål om hvem er “jeg”, og hvor føler jeg mig “hjemme”. At føle sig “hjemme”, er et spørgsmål om tryghed kærlighed og viljen til forståelse for hinanden. Forståelsen skabes først ved hjælp af sproget, derefter alle mulige former for såkaldte kulturelle ensarter sammenblandes og accepteres.

  Fra demokrati til diktatur eller omvendt, ligegyldigt om de kommer fra politiske/religiøse eller andre “magtbegærligheder”, så bør “LIVET”, være det kostbareste et LIV overhovedet kan opnå.

 50. Af Peter Larsen

  -

  Har gået listen igennem…

  Jeg kan ikke se nogle punkter som er særligt danske… de er måske europæiske .. alle lande eller regioner i Europa kan fint relater og identificere sig med de fleste ting som remses op..så så sandelig ikke specifikke danske… det betyder at enhver Europærer er dansk… eller hvad..?

  Måske skulle det lige være alkoholkulturen eller mangel på samme.. i hvert fald er den måde man omgås alkohol på i Danmark dybt skadelig og man kan blot håbe at tilflyttere ikke tager denne “værdi” til sig…

  Hele denne “danskheds debat ” er tåbelig. Ingen har patent på hvad det vil sige at være dansk .. det har vi der imod selv.. og kun i forhold til os selv. Jeg hverken kan eller skal afgøre om naboen er dansker eller ej.. det ved han kun selv.

Kommentarer er lukket.