Endnu et forsvar for danske værdier

Af Kasper Støvring 117

 

 

Debatten om danske værdier rummer utrolig mange fejlslutninger. Det er ikke sært, for det er en lige så svær debat, som den er vigtig. På en måde er det også træls, som vi jyder siger, at tale om ”værdier”. Men der er ingen vej udenom, så lad mig videreføre den debat, jeg også selv har deltaget i den sidste uges tid.

 

Lad os først se på ”World Cultural Map” fra verdens største værdiundersøgelse, World Values Survey, der viser, at der er systematiske forskelle mellem kulturers værdier, og at kulturer og værdier forandrer sig meget langsomt. Det kan vi se i denne video (nederst har jeg indsat en illustration af samme kort fra 2010):

 

 

 

Undersøgelserne viser altså det modsatte af, er i hvert fald et kraftigt korrektiv til det, vi ofte hører i den aktuelle debat. Vi hører nemlig:

 

at danske værdier er vage, udefinerbare og luftige
at vi genfinder dem mange steder i verden
at de hele tiden forandrer sig
at mennesker fra andre kulturer ønsker disse værdier.

 

Lad mig knytte nogle ord til kortet. Hvad vil det sige at have en traditionalistisk kultur? Det vil sige, at befolkningen vægter sådan noget som religion, familien, autoritet (herunder en relativ accept af militærstyre og autokrati), konformitet, konsensus og modstand mod skilsmisse, abort, eutanasi og selvmord.

Tilsvarende, hvad vil det sige, at kulturen er præget af overlevelses-dimensionen? Det vil sige, at befolkningen generelt har lavere livskvalitet, mistillid, intolerance, ulighed mellem kønnene, og at den bifalder autoritet, også i politisk forstand.

 

Sekulære, ekspressive værdier er så de modsatte, cirka., og det er dem, vi bl.a. finder i Danmark, som jeg skrev om i mit forrige indlæg.

 

Kulturer forandrer sig altså meget langsomt. Det betyder ikke, at de ikke pludselig kan forandre sig på afgørende parametre via pludselige omvæltninger. Det kan de. I så fald tager det meget lang tid at genopbygge kulturer. Et eksempel er Polen. Frem til 1948 var det en kultur med et højt niveau af social kapital, og dermed tillid, men med kommunismen blev det ødelagt, og landet ligger den dag i dag lavt på det internationale tillidsindeks.

 

Det betyder heller ikke, at vi ikke genfinder nogle af de samme værdier, der kendetegner den danske kernekultur, i andre kulturkredse. Blot vil de oftest være rangordnet under andre, modsatte værdier. Der vil ofte være en forståelse af f.eks. individet som en værdi, men underordnet hensynet til kollektivet (familien, slægten, stammen, klanen eller staten).

 

Så lad os se på Danmark specifikt. I weekenden blev Poul Nyrup-videoen delt mange gange. Det var den, hvor han på Socialdemokraternes landsmøde udtalte om Langkær-eleven Jens Yazdani, at han er ”lige så dansk som alle andre”. Men Nyrups udsagn er noget sentimentalt vrøvl, og det er utroligt, at så mange lader sig dupere af det.

 

Bare en enkelt konstatering. Ifølge Wilkes undersøgelse fra sidste år mener 77 procent af muslimerne i Danmark, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud, og 40 procent mener, at lovgivningen skal bygge på Koranen. Er de danskere? I hvert fald ikke i nogen typisk forstand. Og som Naser Khader ofte har gjort opmærksom på, så definerer mange indvandrere sig ud fra tilhørsforholdet til deres hjemland. Intet nyt der.

 

To ting: Det er anmassende at betvivle, om en konkret enkeltperson er dansker, uden at man ved ret meget om vedkommende (ligesom det er upassende at betvivle, om en person er rigtig troende). Det kom Martin Henriksen vist til i torsdagens Debatten på DR2. Men det er også utidigt at bede om Martin Henriksens vurdering, og det kom Clement Kjærsgaard til.

 

For det andet er det da overhovedet ikke nogen moralsk vurdering. En person kan være et udmærket menneske, selv om vedkommende ikke er dansk. Jeg er pluralist og mener, at nationer skal bedømmes på deres egne præmisser. Men vi har et problem, hvis indvandrere ikke er assimilerede ind i den danske kernekultur, og vi har især et problem, hvis dette medfører en indskrænkning af denne kultur.

 

Hvad angår vor unge mand, Jens Yazdani, anså jeg ham faktisk spontant for at være dansk. Jeg har set et billede, der viser ham som vinder af ”øl-bowling” med en indkøbsvogn fuld af øl, og han er vistnok både meget venstreorienteret og velfærdsfetichist og dertil politisk korrekt, så han ligner da en typisk ung dansk dreng, ja, faktisk minder han om mig selv, da jeg var elev på Langkær i sin tid.

 

Faktisk sympatiserer jeg med de muslimske elever, der ikke vil være en del af de excesser, der vistnok kendetegner den alkoholiserede og seksualiserede danske ungdomskultur. Jeg vil dog skynde mig at undskylde mange gange for denne utilstedelige og dybt sårende generalisering om ”muslimer”, for jeg ved jo godt, at de fleste, med Poul Nyrups ord, ”er lige så danske som alle andre” og med fornøjelse går på druk hver weekend og horer til højre og venstre, drenge såvel som piger.

 

Ikke mere underholdning for denne gang.

 

117 kommentarer RSS

 1. Af Hul igennem?

  -

  Danske værdier er slægtsfællesskabet, det er ætten, det er folkebevidstheden- Grundvig har skrevet det bedre ” Hvis Du føler Dig Dansk”.

  Tænk på trygheden i lugten af Mormors puder..
  Det er det vi holder fast i- og nu kursen er mere klar end længe- så er det bare op i vinden, vi vinder- vi er flest og det er vores land.

  Besværlige minoriteter uden videre adkomst fylder for meget
  vi må holde på de rigtige tilflyttere i stedet
  mvh

 2. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er Poul Nyrup vel mest kendt for dette lidet flatterende udtryk om DF – de bliver aldring stuerene. Som apropos til, at 77 procent af muslimerne i Danmark mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud, og 40 procent mener, at lovgivningen skal bygge på Koranen. Er det særlig stuerent at ville indføre sharia lovgivning i Danmark?

 3. Af Kurt Dejgaard

  -

  Et par detaljer stikker markant ud:

  1) Youtube grafen er et vægtet gennemsnit af en hel del holdninger (parametre) som summeres ned og plottes ud på kun 2 dimensioner og variation plottes over en ganske kort periode (een generation).
  2) Forsimplingen, ikke desto mindre: Lande som Portugal og Polen findes fortrinsvis i hvad kaldes “den afrikansk-islamiske” gruppe. Ergo hukkes der hæle og klippes tæer til om ikke den store guldmedalje, så i hvertfald til et niveau hvor fortolkning begynder at vakle på benene. (Man kommer uvilkårligt til at spørge sig selv hvilke landes navne vi IKKE får at se, når nogle af de vi ser, virker direkte meningsforstyrrende i de “kultursegmenter” de afbilledes i).
  3) Trods en udvikling som er begrænset til een eneste generation, ser man adskillige lande flytte sig ganske meget. (Prøv selv at holde øje med f.eks. Portugal)

  Med dette in mente, sansynliggør den animerede graf ingenlunde Kasper Støvrings pointe. Faktisk kunne han lige så vel påstå sig selv “dokumenteret” med argumentet “fordi 2+2=4”

 4. Af Niels O

  -

  Hvad det vil sige at være rigtig dansk?

  Det er noget med kolonihave, Richard Ragnvald, klaphat, Webergrill, Dyrehavsbakken, Vild med dans og anti-muslim. Nå ja, og ((DF)). Sådan cirka er du rigtig dansk. Skååååål!

 5. Af Niels NIelsen

  -

  I årenes løb har Kurt Dejgaard været en ualmindelig trofast kritiker af den danske indvandrerdebat, og på Facebook reklamerer han med sin beundring af Özlem Cekic, hvis danske image uden overdrivelse kan siges at være flosset og præget af ringe tiltro til hendes intellekt og vurderingsevne. Det er i da heller aldrig de store dybder, der præger Dejgaards debatindlæg. Han er bare på pletten for at give udtryk for sin foragt over danskerne.

  Hvorfor bruger en udvandrer så meget krudt på os i stedet for at debattere i sit nye land eller et andet land? Kniber det med at blive integreret, kan de have noget med kultur at gøre?

 6. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Webergrill? Den er sgu’ da ikke “dansk”.

  Der optrådte een i dette program på DR

  https://www.dr.dk/tv/se/smag-pa-okinawa/anthony-bourdain-i-sydney-26

  Lidt historie om Webergrill her

  http://www.weber.com/about/weber-story-1950

 7. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kurt Dejgaard – 28. september 2016 23:45
  Ja det er forvirrende med de vandrende punkter uden for oprindelsesgrupperne. De fylder hver især lige meget i billedet, selv om de befolkningsmæssigt ikke er lige store. At gøre et befolkningsmæssigt stort land som Polen til et vandrende punkt uden for det katolske Europas område i billedet, i stedet for at udvide oprindelsesgruppens område tilsvarende, virker underligt på mig.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_by_country
  Forfatterne har måske villet undgå store overlapningszoner mellem grupperne, af hensyn til den visuelle overskuelighed. Så hellere, at Polen tager turen syd om Middelhavet alene, med Portugal som rejsekammerat et stykke af vejen. Modeller og den virkelige verden er ikke altid perlevenner.

 8. Af Kurt Dejgaard

  -

  Anders Thornvig Sørensen (29. september 2:59)

  Citat:
  “Forfatterne har måske villet undgå store overlapningszoner mellem grupperne, af hensyn til den visuelle overskuelighed”

  Kommentar:
  Jatak! Og det bliver så grundlag for videre fortolkninger om kulturers unikke karakterer, indbyrdes segregerede natur og relative uforanderlighed. Hvad er jo netop Støvrings pointe og konklussion, ikke sandt?

  Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt

 9. Af Endnu et forsvar for danske værdier - Document

  -

  […] Endnu et forsvar for danske værdier […]

 10. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er “danske værdier” overdraget til EU/FN i form af bindende konventioner / traktater for længe siden. Hvordan danskerne har tænkt sig at vinde det tabte terræn tilbage – må vel kristne Gud og muslimske Allah svare nærmere på 🙁

 11. Af Gert Hansen

  -

  Det er vel en del af evolutionen af mennesket som art, at der findes forskellige kulturer med forskellige værdier. Ofte ‘clasher’ de med hinanden. I øjeblikket ‘clasher’ fundamentalistisk islam med alle andre, men helt primært med ‘vestlige værdier’.

  Men når ‘værdier’ fra Nordeuropa (herunder Danmark) og Nordamerika ideligt starter krige rundt omkring, under påskud af at ville indføre demokrati eller som ‘krig mod terror’, i de sidste par årtier primært i visse dele af Mellemøsten, Sydasien og Nordafrika, som tilfældigvis er islamiske, gør det mildest talt hele billedet med såkaldte værdier, noget konfust. At disse såkaldte værdier ikke derved vinder genklang hos dem det går ud over, er vel ikke så overraskende.

  I de senere år har Europa modtaget flere millioner flygtninge/immigranter med ofte modsatrettede værdier end de europæiske, og gør det stadig, og vil gøre det i de kommende år, på trods af at et stort flertal af de europæiske befolkninger ikke er begejstrede derfor, og den europæiske elite (herunder Merkel) er fuldt ud klare derover, og tidligere, for seks år siden, har udtalt, at ‘integrationen er slået fejl.

  Det er helt åbenlyst at de såkaldte ‘danske værdier’ er på tilbagetog, på samme måde som de rasende anklager mod ‘islamofober’ og ‘de indre svinehunde’ og ‘ikke stuerene’ er det.

  Hvor meget værdikamp der bliver i de kommende årtier, vil tiden vise – evolutionen vil forsat arbejde.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos politisk korrekt “dansk kultur”. Først bruger politiske korrekte gangstere 10, 20, 30, 40, 50 . . . . milliarder på at skabe parallelsamfund. Og derefter, iflg DR.dk/nyheder – “Regeringen vil bruge kvart milliard mod parallelsamfund”. Logik for perlehøns – eller bare small talk blandt politiske korrekte idioter? 🙁

 13. Af j nielsen

  -

  “Men når ‘værdier’ fra Nordeuropa (herunder Danmark) og Nordamerika ideligt starter krige rundt omkring, under påskud af at ville indføre demokrati eller som ‘krig mod terror’, i de sidste par årtier primært i visse dele af Mellemøsten, Sydasien og Nordafrika, som tilfældigvis er islamiske, gør det mildest talt hele billedet med såkaldte værdier, noget konfust..”

  Det kunne forklares enkelt med at selvretfærdighed er en kerneværdi i vores del af verden.

 14. Af Bjørn Sørensen

  -

  Kultur og traditioner er noget der ændres meget langsomt.
  Grænsen mellem det katolske og protestantiske europa blev lagt af Romerne for flere tusinde år siden.
  Til trods for at Romerne i 500 år beherskede England blev befolkningen aldrig Romaniseret og genetisk er der ikke mange spor.
  Så forstår vi måske hvorfor englænderne vil melde sig ud af EU, hvilket er en katolsk kulturel organisation.
  I nyere histsorie har katolikkerne givet os socialismen, Napoleon, kommunismen, fascismen, nazismen, Hitler og Stalin og her sidst EU.
  De har alle fejlet

  Mon ikke det snart var på tide at vi melder ud af den katolske verdens makværk og vi erkender vores demokratiske frihedstrang som karakteriserer den protestantiske verden.

 15. Af Erik Skifter

  -

  Blot et eksempel:
  i forbindelse med krisen mellem Tyskland og Tyrkiet, hvor Merkel gik i rette imod Erdogan, demonstrerede i alt ca. 30.000 tyske borgere til fordel for præsident Erdogan og Tyrkiet.
  Føler disse tyske borgere sig mest som tyrkere eller tyskere ?

 16. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er selv årgang 1950 – og havde helt ærligt aldrig drømt om – Danmark ville ende i den “gøgerede”, det er idag – NEVER! Sagt på TV-sprog . . . det er fandme uhyggeligt du 🙁

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Bjørn Sørensen,

  Du skulle nu have dine skolepenge tilbage. Jeg er ikke katolik; men det du skriver om dem, er noget forbandet sludder, selv om der bestemt er en religiøs vinkel på EU-samarbejdet, der startede officielt med Rom (af alle steder)-traktaten. Stalin var ikke katolik, men ortodoks. Napoleon og kirken: Jo, hans respekt for kirken og paven viste han, da han kronede sig selv.

  Men det, der er dansk, defineres af dem, der bor i landet som danske statsborgere. Muligvis kommer der betragtelige ændringer, men det er legitimt, hvis det afspejler holdningen hos landets indbyggere. Lige så legitimt er det at kæmpe mod ændringerne, bortset fra at tendensen lige nu er, at det skal ske med vold og magt, og det er vist ikke i orden, selv om man åbenbart ude på den højrenationalistiske fløj godt kunne forestille sig det.

  Derfor: Hvis en dag majoriteten af den danske befolkning vil have sharialovgivning, så er det faktisk i orden; men det er godt at være så gammel, at jeg ikke er her, hvis det sker.

  Ting tager tid. Den største ændring i Europas kulturelle og politiske historie var nok den franske revolution, hvor borgerskabet tog over og huggede hovedet af adel og konge. Men det var kulminationen af noget, der var begyndt næsten 1000 år tidligere, da de mellemitalienske byer begyndte at udvikle en velhavende borgerstand. Hvordan er det mon med danskheden om 1000 år, eller bare om 100, 200, eller 500 år? Én ting er sikker: Den vi være meget forskellig for det, der hævdes at være danskhed lige nu.

 18. Af Niels Larsen

  -

  Hvis ikke man tager dansk – eller kald det for min skyld gerne vestlig – kultur og danske/vestlige normer til sig, så er man ikke dansk.

  En person i 2. generation, som stadig gifter sig med en “derhjemmefra” og som lader sine børn gå i en tyrkisk skole, er ikke dansk. Og det bliver 3. generation i den familie heller ikke.

  Og så hører familien ganske enkelt ikke hjemme i Danmark, men i Tyrkiet – uanset hvilket statsborgerskab, den har.

  Og så er alle bedre tjent med, at familien pakker sammen og flytter til Tyrkiet!

  Men det er naturligvis bare min mening (og med garanti mange andres)

  http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9038370/alt-og-alle-kan-ikke-vaere-danske/

 19. Af Niels Juul Hansen

  -

  Til Kasper Støvrings bekymringer om vores danske, kristne værdier, vil jeg henvise til Niels Hausgaard, der om nogen kender den danske folkesjæl – både i byer og på landet.

  “Muslimerne skal ikke komme her og ukristeliggøre os. Det kan vi godt selv klare!”

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Med ovennævnte mener jeg, at den største modstand mod den kristne, danske folkekirke og den kristne tro ikke kommer fra indvandrere med anden tro, men er vokset over årene i den etnisk danske befolkning. Flugten fra den danske folkekirke startede længe før de sidste årtiers indvandring.

 21. Af Mogens Rasmussen

  -

  Jan Petersen 7.46 Helt enig i dine synspunkter om regeringens plan om at misbruge 250 mio kr. i parallelsamfundene. Det er dog desværre kun småpenge, hvis man lægger alle de penge sammen man har benyttet i især de sociale bebyggelser til kvarterløft, istandsættelse, ungdomsklubber (som brændes ned af brugerne) ansættelse af modelpersoner uden at det har haft nogen positiv effekt. Så de nye mio skal nok kun vise at politikerne gør noget!!!!!!!! Bare ikke noget som for alvor løser problemerne nemlig færre indvandrer fra ikke vestlige lande.

 22. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Socialismen og al dens uvæsen er udtænkt af folk fra den katolske verden.
  Ja Stalin var græsk-katolsk men var fanatisk socialist.

  Vi har diskuteret det her før, men Rom-, Schengen-, Dublin- og Mastricht-traktaterne var alle forhandlet på plads i Katolske områder og initiativtagerne til EU var alle katolikker.

  Alle socialistiske forsøg er slået fejl, EU er også et socialistisk forsøg, især baseret på den korporative samfundsmodel, som især socialdemokrater og fascister var tilhænger af.

  EU er i dyb krise, som er et udtryk for dens naivitet og manglende ansvarlighed.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Niels Peter Lemche.
  Din humor har før kostet mig teen i den gale hals. Heldigvis er jeg nu tilvænnet, til min bedre halvdels lettelse!
  Nej ingen af os er sikkert tilstede, når og hvis landet skal styres efter sharia, men det er efterkommerne. Hvilken arv!!!
  Nu er det anden gang en pige er skamferet i DK indenfor få dage. Det sker jævnligt i Pakistan. Hvorfor hulen skal det nu eksporteres til DK ?

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg mener nu, at Martin Henriksen i Debatten afviste at svare på, om Jens Philip Yazdani var dansk eller ej, fordi han udtrykte, at han jo ikke kendte ham. Udover hvad den enkelte selv mener, så kommer det jo også an på, OM vi andre og enkeltvis opfatter en person som fremmed i vores omgang med hinanden. For mig føltes han umiddelbart som dansk/dansker.

  Men, der er et men, fordi han udskilte sig tydeligt siden i debatten:

  Jens Philip Yazdani virkede rigtignok, som Støvring siger det, venstreorienteret – Men også som indvandret, fordi han spurgte, hvorfor indvandrere ikke kunne blandes ind i de rigere boligsteder. En total blokering hos ham, fordi det kan alm danskere med lave indkomster heller ikke, hvor de ikke kan betale ‘huslejen’.

  Længere er den faktisk ikke.

  Først troede jeg, at han boede i en af ghettoerne med sin familie – men det gør han ikke – og da sympatisk at ude folk noget bedre; men han har således et ben i hver lejr, som jeg også ofte har påpeget med selv 6 og 7 generations indvandrere, trods Jens Philips også danske herkomst, så tænkte han her i Debatten kun på sine indvandrede fæller, identificerede sig med dem – og vel på grund af hans fars indvandring til landet her – og tænkte slet ikke på de ganske alm borgere ellers i Danmark.

  Derfor udskiller han sig på den måde ‘frivilligt’ og virker for denne også ‘få-mentalitet’, der kan være ganske aggressiv fra nogle indvandreres side i forhold til økonomi fra landet her, dvs landets øvrige borgere.

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg er ganske uenig med dig i din konklusion, at det skulle være legitimt at indføre sharia i Danmark – altså at udrydde enhver danskhed og dermed misbruge vort demokrati. Det er der heldigvis og forhåbentlig nok allerede i dag også muslimer nok til her i landet, der vil forhindre ligeså ihærdigt og legitimt som meget andet bagstræberisk værdiløst for os.

  Det vil dine børn og børnebørn formentlig være med til at forhindre, så da ‘flot’, at du siger, at du bare ikke vil være her til den tid, din alder.

  Og – derfor sættes der ind allerede nu i forh til indvandring og ikke din tilsyneladende laizzes-faire-holdning til emnet.

  Desuden angående katolicisme – så har England altså en blanding af denne trosretning og den protestantiske, så de er faktisk -halv-katolikker på den måde.

 26. Af Hans Hansen

  -

  En del danske statsborgere i Sønderjylland føler sig mere som tyskere end danskere. De drømmer om at Sønderjylland vender tilbage til ‘das Reich’. Det har de og deres forfædre gjort i århundreder. Danmark og Tyskland er kulturelt beslægtede germanske lande.
  Hvordan i himlens navn kan nogen så tro på, at de tilflyttede muslimer fra semitiske og centralasiatiske områder nogensinde kan assimileres; endsige integreres.
  Flertallet af danskerne accepterer åbenbart den fremtidige opdeling mellem danskere og muslimer. Opdelingen er endnu ikke udpræget geografisk. Der er dog ingen tvivl om, at muslimerne på sigt vil søge hen til muslimske enklaver i Danmark; akkurat som rigstyskerne er forblevet i tyske enklaver i Sønderjylland. Med muslimerne, som med tyskerne i Danmark, er problemet udelukkende et spørgsmål om deres antal.
  Er der 10.000 muslimer i Danmark medfører det næsten ingen problemer for den danske majoritet – Er der 1.000.000 muslimer i Danmark vil Danmark igen få et mindretalsproblem, som vil være uløseligt indenfor ét rigsfællesskabs rammer.
  Forestil jer, at der lige nu befinder sig 100.000 tysksindede sig i Sønderjylland. Var det tilfældet, ville vi igen få genopvækket det Slesvig-Holstenske problem, uanset EU.
  Betænk derfor, at vi er kraftigt på vej mod denne million muslimer og dermed et etnisk enklaveproblem af ødelæggende dimensioner.
  Bemærk dertil, at i ingen lande lever muslimske og kristne befolkninger i fred og harmoni.

 27. Af finn andersen

  -

  Det forekommer mig at kultur og traditioner er blevet ændret meget hurtigt her i Danmark. På kun 30-40 år er Danmark blevet et fjernstyret, feminiseret og halvkommunistisk land hvor mændene og familieværdierne er blevet grundigt hetzet og undergravet, hvor velfærden og infrastrukturen er blevet nedbrudt, og hvor danskheden er på vej til at blive sendt ud i mørket og kulden. I Sverige er det vist gået endnu hurtigere med at afspore og pervertere samfundet. Og i tredivernes Tyskland og i Sovjet-unionen gik civilisationen tabt på forbløffende kort tid.

 28. Af Helge Nørager

  -

  Ak ak ak, Jeg mener at det er spørgsmål om at være et “godt” menneske, frem for oprindelses land eller nationalfølelse.
  Det at være en “dansker”, er ikke altid det samme som at være et godt menneske

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, jeg tror faktisk, at du misforstod mig. Hvad jeg sagde var, at hvis der engang findes et muslimsk flertal i landet (og så kan vi sikkert blive enige om, at Gud fornyde det), så er dette flertals demokratiske ret at indføre den lovgivning, de vil have. Demokrati er vel en af de tunge danske dyder?

  Min rejse rundt i Andalusien her i september, Granada, Cordoba, Sevilla, Jerez, Ronda, viser, at ingen kultur er konstant. Man vader rundt i muslimske mindesmærker–de kendteste er naturligvis Alhambra i Granada og Mezquitaen i Cordoba–men befinder sig i et absolut kristent land, med enkelte afstikkere til førmuslimske rester som Ronda Vieja med resterne af et romersk teater. Mezquitaen er mest markant, fordi man i 1500-tallet byggede en kristen katedral ind i den utrolige muslimske konstruktion, noget som selv Karl V fortrød bagefter.

  Det er derfor meget naivt at tro, at der om x-antal hundrede år er en dansk kultur, der sådan nogenlunde svarer til den nuværende. Selv uden et muslimsk flertal kan de alligevel være afgørende, fordi de måske stadig danner en stærk religiøs gruppe, mens resterne af danskerne har travlt med at frigøre sig fra de religiøse rødder, der i de sidste tusinde år har været en integreret del af vores danskhed. Du kan bare se de ofte hadefulde indlæg mod kristendommen, der optræder på disse blogs.

 30. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det ikke utænkeligt at der om få år er, muslimsk flertal i f.eks Brøndby, Vallensbæk og Avedøres kommunal bestyrelser.
  Som konsekvens af at “samle” de fattige borgere i kæmpe månebase Alpha beton boligkomplekser, langt fra elitens opholds steder.
  Og demokrati er altså flertals dik.ta.ur, hvilket vi i tolerante lille Dannevang helt har glemt, der står intet i demokratiets spilleregler om hensyn til de 49,99 % andre borgere, det er noget vi selv har opfundet her til lands,

 31. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Hensyn til mindretallet er udtryk for dansk sindelag! Hvis Avedøre, Brøndby og Vallensbæk får muslimsk flertal om føje år, er din fornemmelse så, at de vil fortsætte i et dansk spor, eller vil vi være vidne til forhold, som åbenbaret i Kokkedal Boligforening ?

 32. Af Hul igennem?

  -

  Jeg mener at man er dansk,
  hvis man er en del af dansk kultur og støtter den.

  Det der med at dele ting op i kasser mht religion, kultur,afstamning- er jo nogle generaliseringer- hver ting må tages for sig.

  Og overdreven missionering fra Dubai og Saudi og social kontrol og sladder Islam passer ikke ind i Danmark og må tages for sig.
  mvh

 33. Af Niels Larsen

  -

  Flemming Lau – 29. september 2016 12:51

  Det vil få Kokkedal til at ligne en storm i et dukkehus-størrelse glas vand.

 34. Af Niels Nielsen

  -

  Man skulle tro, at N. P Lemche var bekendt med, at der findes mange eksempler på, at kulturer er forsvundet, fordi andre har udryddet dem. Det kan ske på forskellige måder, men resultatet er, at kulturbærende elementer, undergraves og udryddes. Sprog er særdeles kulturbærende, og mange sprog er i fare eller allerede forsvundet.

  Med den nuværende indvandring og knæfaldet for en klankultur og brutal ideologi, er de små kulturer i fare for at blive overlagt og dermed forsvinde. Skulle det ske her i landet, er jeg ret sikker på, at ord som Danmark, dansk og Dannebrog vil forsvinde, de er jo allerede foragtede og forhadte i vide indvandrerkredse. Der vil ikke ske det, at det danske folk blot ændrer normer og kulør, det vil forsvinde helt og kun spores mindre og mindre i DNA test, , og det kan du så glæde dig over. Du gør jo i hvert fald, hvad du kan for at trække i den retning.

  Selv om jeg aldrig har stemt på DF, betragter jeg Berlingskes forside med angreb på Martin Henriksen som et slag under bæltestedet. Det er måske blevet smart at slå på den måde, men forvent ikke, at vi, der blev opdraget med pli, vil betale for sådan en avis. Eva Selsing beskriver med få ord, hvad der er sket med de konservative, de er blevet til en småborgerlig beboerforening.

 35. Af finn andersen

  -

  Det er påskønnelsesværdigt at nogen forsøger at forsvare vores værdier, men der sker jo intet der er effektivt. Skrækkelige tilstande er allerede etableret mange steder, iflg. snaphanen, den korte avis og 180gr, og meget tyder på at politikernes og mediernes flertal ikke har tænkt sig at modarbejde Danmarks undergang. Vores civilisation og fremtid er nok dødsdømt hvis udviklingen fortsætter i samme spor.

 36. Af finn andersen

  -

  Sverige viser hvad vi har i vente. Politiet derovre kan ikke følge med længere, og det meldes nu at der indsmugles tunge våben til visse grupper der allerede har demonstreret at de har en meget fjendtlig indstilling til svenskerne.

 37. Af finn andersen

  -

  Mit indlæg om at kulturer undertiden ændres meget hurtigt, er i filtret.

 38. Af Thomas Nielsen

  -

  Omar El Hussein, som henrettede to uskyldige mennesker og forsøgte at myrde endu flere under terrorangrebene i København i 2015, var født i Vordingborg, havde gået i dansk folkeskole og senere på VUC i Hvidovre. Han talte flydende dansk og var altså født og opvokset i Danmark. Han opfyldte med andre ord alle de kriterier som Morten Østergaard og Poul Nyrup opstiller.
  MEN:
  På Facebook, hvor El-Hussein brugte navnet Abu Ramadan AlMuhajir (efternavnet betyder “emigranten” altså “UDvandreren”), opdaterede Omar El Hussein sin profil 9 minutter inden det første angreb på Krudttønden, med teksten “Jeg sværger troskab til Abu Bakr og vil adlyde ham i modgang og medgang og vil ikke gå imod de ordrer, jeg får tildelt, med mindre jeg bevidner åbenlys vantro”. Og 23 minutter inden angrebet skrev han:
  “Han er Den som drev de vantro af skrifterne bort fra deres hjem ved den første samling. I troede ikke, at de vantro ville drage bort, og de vantro troede, at deres fæstninger ville beskytte dem mod Allah; men Allah viste sig for dem fra et sted, de ikke regnede med, og kastede frygt i deres hjerter, så de ødelagde deres huse med deres egne og de rettroendes hænder. Så tag jer i agt, o I oplyste folk.”
  Var Omar El Hussein DANSK? En fanatisk terrorist, der sværger troskab til lederen af Islamisk Stat og kalder sine danske ofre for vantro, og som myrder uskyldige i sin guds navn – han er dansker?!” Som Nyrup formulerede det: “Lige så dansk som alle andre drenge i Danmark”?!?

 39. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS NIELSEN – 29. SEPTEMBER 2016 13:21

  Man skulle tro at Niels kender Skånelandenes grusomme skæbne. Deres danske befolkning blev terroriseret på den mest svinske måde af de svenske okkupanter, der af Frankrig blev betalt som nordeuropæisk krigskøter..
  Danskerne blev under dødsstraf påtvunget det svenske sprog og de har stadig ikke lært at tale rigssvensk og annamme den stockholmske kultur.
  Nu er det resten af Danmarks tur til at blive undertvunget et endnu mere grusomt religiøst diktatur, hvis ikke befolkningen rejser sig i protest.

 40. Af P Christensen

  -

  Disse uendelige diskussioner om danskhed var aldrig opstået,
  hvis man ikke siden 70erne havde gjort det danske velfærdssamfund
  til en global størrelse, hvor alle udefra frit kunne lægge billet ind
  på livsvarig, passiv og uforpligtende forsørgelse i Danmark.

  Altsammen for at dulme en uforståelig, kronisk dårlig samvittighed
  på især radikale- venstrefløjen overfor indvandrere.
  En stadig eksisterende ditto, der gør at fløjen ikke tør tage afstand fra
  tåbelig adfærd og handlinger, begået af visse mennesker, der typisk får lov at agere
  negativt under påskud af religion osv.

 41. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Ja det forudser jeg også. Men devisen fra supramacisterne er at det skal afprøves. Helst skal vi helt derud, mener de, at Vesten, herunder Danmark skal islamificeres, før det videnskabeligt kan evalueres om det egentlig var en god ide! Og så er det vist møj forsent!!! Det er egentlig en mærkværdig tilgang til Fædrelandet. Det er in at bruge ” forsigtighedsregler princippet” i mangt og meget, men ikke når det gælder vore efterkommeres arv. Når ” guldgåsen” er slagtet, er det for alvor slut med at tilbyde alle andre end sunni muslimer et safehaven! Ligegyldighed og ond vilje længe leve ! Nej! Det er på tide at sætte de rettroende “Gøgeunger” på plads !

 42. Af Kim P Olsen

  -

  Man er dansk hvis man føler sig dansk.

  Det gør de utilpassede, kriminelle og radikaliserede muslimer ikke.

  Ergo er de, også efter eget ønske, ikke danske.

  Så simpelt er det.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Thomas Nielsen.
  Kommentaren minder mig om historien da PNR havde holdt tale på et Hospital. De indlagte klappede undtagen personalet. Adspurgt spurgt hvorfor de ikke klappede, lød svaret: “Her er det kun patienterne der er sindsyge…….!” Det ironiske ved den førte politik de sidste 30 år, er at der stadigvæk mangler tonsvis af sengepladser på området!

 44. Af finn andersen

  -

  En god debat her. Se også kl. 11.12, 13.56 og 14.17 der fortæller hvad vi og vores børn kan vente os af fremtiden, med den politik de blå og røde stuer fører.

 45. Af Preben Breds

  -

  Kære Støvring.
  Du skriver “horer til højre og venstre, drenge såvel som piger.” Altså at muslimske piger er ligeså seksuelt frie som danske piger! Det vist ren fantasi, ikk’?

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  NIels Peter Lemche

  Nej, jeg misforstod dig ikke, du gentager faktisk, hvad du sagde – og et muslimsk flertal vil aldrig forekomme, da vi forinden har vist dem vintervejen i væremåde og en hel del allerede vil være på vores side i forhold til frihed, såvel som andre igen ikke får indpas. Muslimer har landområder nok – så ..vi ønsker heller ikke et Norden eller Europa udslettet. Nogle af dem er altså også begavede nok til at se fordelene i Danmark eller andre frihedselskende lande – og i Syd-Spanien selv efter 800 år så blev de vist vintervejen. Trods de smukke bygninger og anlæg osv.

  Så – vi er en del i Norden og Europa, der mener, hvad vi siger, når det gælder. Endda på ganske fredelig vis! Derfor bedst og af hensyn til alle, at der ikke kommer for mange ind og de, der vil os det ligefrem ondt.

 47. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Flemming Lau.
  Jeg frygter det værste, og eksempler fra diverse boligforeninger og sportsklubber,giver mig desværre ikke anledning til at tro, det bliver problemfrit.

 48. Af - Niller

  -

  @ Nørager.
  Muslimsk flertal i Avedøre kommunalbestyrelse ? Mig bekendt er Avedøre en del af Hvidovre der har en socialdemokratisk borgmester og en vice borgmester fra DF -de facto er der kun en muslim der er valgt ind i kommunalbestyrelsen fra vistnok nationalpartier.
  Så måske skulle du lige checke op på fakta- inden du spreder dine budskaber

 49. Af Erik Larsen

  -

  Det at være “dansk” findes hvis ikke ret meget mere. Det værste jeg nok har set de sidste mange år, er nu at en regering der tror at den er borgerlig, eller “blå” i dag blåstempler, at vi danskere skal undertrykke os af en konvention, der siger at VI SKAL ACCEPTERE AT MUSLIMSKE BØRN PÅ 12–13 ÅR SKAL KUNNE GIFTE SIG OG LEVE SAMMEN MED MEGET ÆLDRE MÆND!!!! Vores håbløse regering bøjer sig for alt som ældgamle konventioner og et EU der intet har med vores ønsker og politik at gøre. Løkke med ca. 15 procent stemmer kører dette løb uden at nogle vælter ham.
  Se i dag i BT lille Johanne som synes at det er da “o.k.”. Kun Skårup fra DF siger hende imod.
  Tillykke danskere! Løbet er kørt. (hyg jer med X-factor, vild med dans, Clement, reality-tåber o.s.v.)

 50. Af Flemming Lau

  -

  Erik Larsen.
  Indrømmet, det er op ad bakke pt. Men der er valg mange steder, indenfor det næste år.

Kommentarer er lukket.