Endnu et forsvar for danske værdier

Af Kasper Støvring 117

 

 

Debatten om danske værdier rummer utrolig mange fejlslutninger. Det er ikke sært, for det er en lige så svær debat, som den er vigtig. På en måde er det også træls, som vi jyder siger, at tale om ”værdier”. Men der er ingen vej udenom, så lad mig videreføre den debat, jeg også selv har deltaget i den sidste uges tid.

 

Lad os først se på ”World Cultural Map” fra verdens største værdiundersøgelse, World Values Survey, der viser, at der er systematiske forskelle mellem kulturers værdier, og at kulturer og værdier forandrer sig meget langsomt. Det kan vi se i denne video (nederst har jeg indsat en illustration af samme kort fra 2010):

 

 

 

Undersøgelserne viser altså det modsatte af, er i hvert fald et kraftigt korrektiv til det, vi ofte hører i den aktuelle debat. Vi hører nemlig:

 

at danske værdier er vage, udefinerbare og luftige
at vi genfinder dem mange steder i verden
at de hele tiden forandrer sig
at mennesker fra andre kulturer ønsker disse værdier.

 

Lad mig knytte nogle ord til kortet. Hvad vil det sige at have en traditionalistisk kultur? Det vil sige, at befolkningen vægter sådan noget som religion, familien, autoritet (herunder en relativ accept af militærstyre og autokrati), konformitet, konsensus og modstand mod skilsmisse, abort, eutanasi og selvmord.

Tilsvarende, hvad vil det sige, at kulturen er præget af overlevelses-dimensionen? Det vil sige, at befolkningen generelt har lavere livskvalitet, mistillid, intolerance, ulighed mellem kønnene, og at den bifalder autoritet, også i politisk forstand.

 

Sekulære, ekspressive værdier er så de modsatte, cirka., og det er dem, vi bl.a. finder i Danmark, som jeg skrev om i mit forrige indlæg.

 

Kulturer forandrer sig altså meget langsomt. Det betyder ikke, at de ikke pludselig kan forandre sig på afgørende parametre via pludselige omvæltninger. Det kan de. I så fald tager det meget lang tid at genopbygge kulturer. Et eksempel er Polen. Frem til 1948 var det en kultur med et højt niveau af social kapital, og dermed tillid, men med kommunismen blev det ødelagt, og landet ligger den dag i dag lavt på det internationale tillidsindeks.

 

Det betyder heller ikke, at vi ikke genfinder nogle af de samme værdier, der kendetegner den danske kernekultur, i andre kulturkredse. Blot vil de oftest være rangordnet under andre, modsatte værdier. Der vil ofte være en forståelse af f.eks. individet som en værdi, men underordnet hensynet til kollektivet (familien, slægten, stammen, klanen eller staten).

 

Så lad os se på Danmark specifikt. I weekenden blev Poul Nyrup-videoen delt mange gange. Det var den, hvor han på Socialdemokraternes landsmøde udtalte om Langkær-eleven Jens Yazdani, at han er ”lige så dansk som alle andre”. Men Nyrups udsagn er noget sentimentalt vrøvl, og det er utroligt, at så mange lader sig dupere af det.

 

Bare en enkelt konstatering. Ifølge Wilkes undersøgelse fra sidste år mener 77 procent af muslimerne i Danmark, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud, og 40 procent mener, at lovgivningen skal bygge på Koranen. Er de danskere? I hvert fald ikke i nogen typisk forstand. Og som Naser Khader ofte har gjort opmærksom på, så definerer mange indvandrere sig ud fra tilhørsforholdet til deres hjemland. Intet nyt der.

 

To ting: Det er anmassende at betvivle, om en konkret enkeltperson er dansker, uden at man ved ret meget om vedkommende (ligesom det er upassende at betvivle, om en person er rigtig troende). Det kom Martin Henriksen vist til i torsdagens Debatten på DR2. Men det er også utidigt at bede om Martin Henriksens vurdering, og det kom Clement Kjærsgaard til.

 

For det andet er det da overhovedet ikke nogen moralsk vurdering. En person kan være et udmærket menneske, selv om vedkommende ikke er dansk. Jeg er pluralist og mener, at nationer skal bedømmes på deres egne præmisser. Men vi har et problem, hvis indvandrere ikke er assimilerede ind i den danske kernekultur, og vi har især et problem, hvis dette medfører en indskrænkning af denne kultur.

 

Hvad angår vor unge mand, Jens Yazdani, anså jeg ham faktisk spontant for at være dansk. Jeg har set et billede, der viser ham som vinder af ”øl-bowling” med en indkøbsvogn fuld af øl, og han er vistnok både meget venstreorienteret og velfærdsfetichist og dertil politisk korrekt, så han ligner da en typisk ung dansk dreng, ja, faktisk minder han om mig selv, da jeg var elev på Langkær i sin tid.

 

Faktisk sympatiserer jeg med de muslimske elever, der ikke vil være en del af de excesser, der vistnok kendetegner den alkoholiserede og seksualiserede danske ungdomskultur. Jeg vil dog skynde mig at undskylde mange gange for denne utilstedelige og dybt sårende generalisering om ”muslimer”, for jeg ved jo godt, at de fleste, med Poul Nyrups ord, ”er lige så danske som alle andre” og med fornøjelse går på druk hver weekend og horer til højre og venstre, drenge såvel som piger.

 

Ikke mere underholdning for denne gang.

 

117 kommentarer RSS

 1. Af Benny B

  -

  Hvis barnebrude, er humanisme, så er humanismen død.

 2. Af Brian Jørgensen

  -

  Bil afbrændinger
  Beton klodser fra motorvejs broer
  Bande skyderier
  Kniv stikkerier ad libitum
  Gruppe voldtægter
  Voldtægter
  Terrorangreb
  Hjemmerøverier
  Trick tyverier
  45000 indbrud årligt (2011-12) dog faldende)
  Roma lejre
  Tiggere
  Umotiveret person farlig vold
  Køns opdeling

  Ja fyld selv på, Dansk anno 2016!

  Og bare rolig til dem der ikke kan få nok af ovennævnte, der er meget mere på vej hvis vi fortsætter af denne kurs

  Så nemt er det

 3. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kurt Dejgaard – 29. september 2016 5:39
  Ja, det må forfatterne jo selv redegøre for.
  En mistanke kunne også være nordatlantisk-etnocentrisk tendens, hvor Polen ikke helt regnes som ligeværdigt medlem af det katolske Europa. Det ville falde fint i tråd med den angelsaksiske holdning til Polen i det 20. århundrede.

 4. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kurt Dejgaard – 29. september 2016 5:39
  Det kan jeg udbygge med et historisk citat.
  Polens 2. og 3. delinger i 1790’erne, hvor landet blev spist af Rusland, Preussen og Østrig, blev kraftigt kritiseret af den britiske regering. Det var i strid med al lov og ret, sagde den britiske regering. Og tilføjede: “Men hvad os angår, er Polen et land som ligger på Månen.”

 5. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos overskriften – Endnu et forsvar for danske værdier. Her en af de avisartikler der gør mig utrolig vred på “politisk (u)korrekte” danske magthavere. Som jeg skrev ovenfor, er vort tidligere danske retssamfund idag overdraget 100% til EU/FN konventioner / traktater. Hvilket bevises med denne artikel fra Den Korte Avis. Nu accepteres muslimske barnebrude (på dansk pædofili). Hvad bliver det næste – flerkoneri?

  “Regeringen bøjer sig: Det tillades nu, at mindreårige muslimske piger kan være gift og bo sammen med ældre mænd, fordi konventionerne kræver det”

  http://denkorteavis.dk/2016/ny-sagen-om-barnebrude-viser-hvor-grotesk-det-kan-vaere-at-folge-konventionerne/

 6. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Det virker nu nok som om, at forfatterne er ærlige og upartiske i deres hensigter. Styregruppens sammensætning er repræsentativ for stort set hele verden.
  Problemet er at gøre en model anvendelig i sig selv, uden at frasortere alt for meget “støj” fra den virkelige verden.
  I betragtning af at perioden kun er ganske få årtier, synes jeg, at nogle af landene bevæger sig meget. Jeg finder det ikke bekræftet, at kulturer generelt kun ændrer sig langsomt.
  http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

 7. Af finn andersen

  -

  Når regeringen, partierne og tv-stationerne mv. samlet set undergraver nationens og fædrelandets identitet og selvbestemmelse, og svigter og forråder det danske folk næsten hele vejen igennem, så kan det vel kun ende tragisk, meget tragisk. Og blodigt! Vi danskeres nutid er allerede belastet af rekorder i skandaler, overfald, firmakrak, skilsmisser, diskrimination og politisk uduelighed osv., og vores fremtid ser alt andet end lys ud. Igår jøderne, i morgen jyderne osv.

 8. Af finn andersen

  -

  De svenske regeringer har de sidste par årtier haft en politik der var lyserød/halvkommunistisk. Samfundet er blevet feminiseret, svækket og er blevet fyldt med “berigere” fra 75 lande. Men multi-kulti politikken har givet bagslag og er blevet afsløret som utopisk fantasteri. Kriminaliteten er nu helt ustyrlig, og det hele udvikler sig i retning af hverdagsterror og borgerkrig. Tonsvis af våben er blevet smuglet ind i Sverige af diverse krigeriske grupperinger. Det kan nemt ende i velfærdskollaps og massedød/folkedrab. Se 180gr og snaphanen den 11. sept.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Til Kære rare anonyme Niller, mand, kvinde det du eller blogger betalt af socialdemokratiet.
  Du der Niller, du ved godt at anonyme indlæg er noget underligt bæ.
  Jeg skrev f.eks om få år, hvilket på dansk betyder.
  Måske om få, men ikke nødvendigvis lige Avedøre,
  jeg burde måske have skrevet Albertslund, Høje Tåstrup i stedet.
  Måske Hedehusene, eller Ballerup, *?.
  Essens er at selv om anonyme Hr. Niller forsøger at nedgøre mig.
  At der i løbet af få år vil komme, kommunal bestyrelser med muslimsk flertal, det vil være en naturlig udvikling demografisk og demokratisk.
  I øvrigt er det meget svært at komme igennem filter med indlæg, så det kan undre mig at anonyme indlæg som klart overtræder berlinskes debat regler, kommer lige igennem ?.
  Så måske Anonyme, det der et eller andet Niller, skulle gro et par “balls” og turde fremføre sine person angreb i eget navn, og ikke som en formummet skælm.

 10. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Jeg har også selv været i Andalusien i 2016 og besøgt Sevilla, Granada og Cordoba – men udover de mauriske bygningsværker kunne jeg ikke få øje på noget , der lignede muslimsk indflydelse. På 500 år er muslimsk “kultur”, der var herskende i regionen i 800 år helt udslettet!

  Men jeg er så absolut modstander af, at det omvendte skete med Danmark og muslimerne overtog landet!

 11. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Danmark, dansk kultur og sprog er blevet invaderet af amerikansk kultur via film, internettet, sociale medier mm. Er det i orden? Denne kultur har større indflydelse ii danske kredse, end noget andet.

  N.P.Lemche.

  I Cordoba er der også et helt jødisk kvarter, ganske interessant at besøge..

  Da jeg så Mezquitaen i Cordoba første gang tænkte jeg, hvordan kan nogen bygge en kirke i denne harmoniske mauriske konstruktion.

  Da jeg så begyndte at se mig omkring og tænke mig om, så kan man sige, at den mauriske repetition blev afbrudt af den kristne kirke, som udtrykker sig i rummet, som en svulstig arkitektur. Interessant sammenstød.

 12. Af Erik Carlsen

  -

  På mine rejser i Ortodokse Rusland oplever jeg ikke den splittelse af kulturen som jeg oplever i EU eller DK. I Rusland er der en fælles holdning til den fælles Ortodokse kultur med Religionen , den ortodokse tro som centrum for religion og kulturen. Så er der en stor national følelse, og befolkningen er stolte over deres land , og har en stor fædrelandsfølelse som det russiske folk er sammen omkring. I EU og DK oplever jeg ikke denne fælles holdning til kultur, religion. Her er der total splittelse, og den evige debat om de muslimske immigranter, og deres indtog i EU og DK. I EU og DK findes kun den totale splittelse, og borgerkrigen raser i gaderne eller venter os alle i fremtiden. Hvad sker der når det sociale system snart bryder sammen, fordi systemet kan ikke skaffe skatterne til betalingen? DEN TOTALE BORGERKRIG. ALLES KAMP MOD ALLE.
  EC

 13. Af Axel Eriksen

  -

  @ Erik Carlsen!

  Hvis du ikke har et bedre forbillede end Rusland at fremvise, så foretrækker jeg Danmark – nærmest uanset hvad!

 14. Af finn andersen

  -

  Nu har hel ge nør ager jo i flere år haft nogle venstresnoede politisk korrekte meninger, så han risikerer ingenting ved at spille modig og stikke snuden frem. Det er vel derfor han har travlt med at håne andre som har et job og et særpræget navn, så de vanskeligt eller umuligt kan være med i debatten på samme måder som rødfascisterne, der ikke udsættes for trusler fra ekstremister. Nør ager har også tit fremsat tvivlsomme beskyldninger mod andre debatdeltagere, så han burde nok ikke være så kæphøj og selvtilfreds, som han lyder.

 15. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, prøv at se på navnene, f.eks. Guadalquivir, der er det arabiske navn for floden, egenlig wadi al-qebir, ‘den store wadi’, eller simpelthen Rio Grande. Så er der bygningsværker som Giralda i Sevilla, campanillen i den gigantiske gotiske domkirke (den største, der findes). Kernen i tårnet er den gamle minaret, og det ses tydeligt. Men naturligvis er det muslimske ikke noget, der dominerer gadebilledet, og slet ikke menuen med spaniernes store kærlighed til lufttørrede skinker og vin.

  Det modsatte ser man i kristendommens oprindelige kærnelande i Mellemøsten, Lilleasien og Nordafrika. Det vigtigste symbol er nok Agia Sofia i Istanbul, bygget som kristen kirke i det 6. årh. af Justinian, forvandlet til en moske den dag, hvor Mehmet erobrede Konstantinopel, forvandlet igen til en kristen kirke, da grækerne rykkede ind i Konstantinopel efter den 1. Verdenskrig, og til sidst af Atat¨rk forvandlet til et museum–hvis det altså er det sidste for denne mere end 1500 år gamle bygning. Men overalt i det næsten 100% muslimske Tyrkiet ser man de kristne rester, og i dag er de stolte også over denne del af deres lands historie. Det ser man f.eks. med udgravningerne og restaureringerne af Johannesbasilikaen i Efesus.

  Men det er noget at tænke på for de mange, der tror, at kultur og civilisation er noget konstant. Og derved er det et memento for dem, der tror på automatikken i danskhedens overlevelse. Det er noget man må kæmpe for, ikke med bøller på gaden, der tæver muslimer, men simpelthen ved at vise dem, at vi er bedre.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Eriksen

  “Men jeg er så absolut modstander af, at det omvendte skete med Danmark og muslimerne overtog landet!”

  Du får det til at lyde som muslimer er een størrelse, der vil gå sammen om at overtage Danmark. Langt de fleste danske muslimer, der interesserer sig for politik og den demokratiske proces har meldt sig ind i eksisterende danske partier på tværs af alle politiske holdninger.

  Ligesom alle ikke-muslimer gør.

 17. Af finn andersen

  -

  NL skriver om stolthed over rester af kristen kultur og civilisation. Ju ul skriver at de kulturfremmede fra arabiske og afrikanske lande næppe vil overtage landet. Begge er de vistnok radikale tilhængere af islamisering. Antagelig ønsker de blot at få danskerne til at sove videre, mens invasionen fortsætter og fortsætter.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  FINN ANDERSEN, hvad jeg skriver står vist for min egen regning, og jeg tror ikke, at du har forstået meget af det. Eller du læser tekster, som du selv vil, tager det ud, som du tilfældigt hæfter dig ved, og ser ikke de sammenhænge, som dine ‘citater’ står i. Desværre.

  I øvrigt er det så som så med invasionen for tiden. I år kommer der ikke mange. Sidste år var ekceptionelt, fordi flygtningesystemet i Europa brød sammen. Men i den højrenationalististiske propaganda kan alt bruges.

 19. Af Gert Hansen

  -

  Niels Juul Hansen:

  Du skriver ovenfor: ‘ Langt de fleste danske muslimer, der interesserer sig for politik og den demokratiske proces har meldt sig ind i eksisterende danske partier på tværs af alle politiske holdninger.’

  Hvilken statistik refererer du til, når du skriver ‘Lang de fleste muslimer…’?

  Nu er det jo også således, at man kan ikke være muslim og samtidig gå ind for ‘demokratisk proces’ og ‘politik’. Det ville stride mod islam, og det at være muslim. Koranen er guds ord, siges det, og mennesket kan således ikke lovgive, hvilket som bekendt er en politikers opgave.

  Begrebet demokrati findes heller ikke i islamiske lande, om end et par stykker har noget de påstår er demokrati, selv om det absolut ikke har noget at gøre med hvad vi forstår ved demokrati (det blev trods alt ‘opfundet’ i Vesten), med ytringsfrihed og andre demokratiske frihedsrettigheder, byggende på et oprindelig kristent grundlag.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Gert Hansen

  Hvis du mener, at man ikke kan gå ind for demokrati og samtidig være muslim, så er der måske ikke så mange muslimer (efter din definition) herhjemme, som du tror.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT HANSEN hævder: ‘Begrebet demokrati findes heller ikke i islamiske lande’.

  Det er noget sludder og vrøvl, simpelthen. Tyrkiet er et demokrati, Tunis i dag vist også. Så er der noget med nogle sydøstasiatiske lande som Indonesien. Ja, næppe demokratier efter dansk standard, men ikke desto mindre klart med en idé om demokrati. Men er USA et demokrati efter dansk standard? Er Sverige for den sags skyld.

  Skærp, dvs. præciser dine fjendebilleder.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Vesten er bedre på alle parametre, specielt Danmark. Det burde de ” rettroende” have erkendt i løbet af de sidste 40 år. Men alt er hældt ned af bræddet fra deres side, undtagen de sociale ydelser, som de ved modtagelsen ikke engang kvittere med taknemmelighed for! Hvorfor ? Fordi de i deres er optik er muslimer, og dermed har ret til dem, fra os dihimmier, lede vantro. De ser ydelserne som jizya “Beskyttelses penge”! En økonomisk form for Jihad, som vi bla også har set eksempler på, med mafia aktioner på div bodegaer på Nørrebro! Det er ren erobring!

  Tone mestrene tror det gælder om at vinde “Harts og Minds” 300 000 rettroende muslimer har kun et paranoidt svar til det: ” I prøver bare at elske Islam ihjel !!!”

 23. Af Gert Hansen

  -

  Niels Juul Hansen:

  Du svarer ikke på mit spørgsmål.

  Kommer derimod med noget uforståeligt sludder.

 24. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Politiet i Malmø er magtesløse over for de kriminelle bander og mange mord, som er blevet begået i den seneste tid og kræver nu hjælp fra regeringen i Stockholm. Malmø politi drukner i skuddrab. Det svenske muli kulti samfund er ved at bryde totalt sammen, kollapse!!
  Inden længe får vi de samme tilstande i Danmark med den førte politik !!!
  Samtidig mener en politiker fra Venstre ved navn Jens Christian Lütken gud hjælpe mig, at etnisk danske arbejdsløse er et større problem end Islam og indvandring!!

 25. Af Helge Nørager

  -

  Hr Finn Andersen
  Ok det er altså en speciel Dansk værdi at udtrykke sig anonymt på blogs, med hadske meninger om andre religioner, fordi det af hensyn til arbejde de har, samt deres let genkendelige navne.
  Der er f.eks kun 1 med mit navn, hvilket gør det let genkendeligt, jeg har ikke helt indtryk af at det er genkendeligheds faktoren som plager de anonyme.
  Det er den simple kendsgerning de aldrig ville turde vise deres forældre hvilke geniale tekster de frembringer her.
  Eller deres børn, de skammer sig og vil aldrig turde overfor deres nærmeste udtrykke sig sådan.
  Men anonymt er der frit slag,.

  For det er underligt, at de mest hadske som regel altid er de anonyme.

 26. Af Axel Eriksen

  -

  Niels Peter Lemche!

  Det er jo netop bygningsværkerne, som jeg fremhæver som tidligere tilstedeværelse af maurisk/muslimsk dominans – intet andet i gadebilledet og på spisekortet afspejler det!

  Og det kan godt være, at man i Tyrkiet værner om fortidige minder – men det er ikke ligefrem en muslimsk dyd alle steder.

  Buddha statuerne i Afghanistan og de græske efterladenskaber i Syrien er vel eksempler på det modsatte!

  P.S. Så kan du indvende, at Alhambra/Alcazaba i Granada blev delvist destrueret af Napoleons besættelsestropper, ja!
  Og sådan kunne man blive ved!

 27. Af Gert Hansen

  -

  Niels Peter Lemche:

  Tyrkiet er det land i verden, der har fængslet flest journalister. Altså også flere end Kina. Er det noget sådant, du forstår ved begrebet demokrati? Jeg gør ikke.

  Tunesien, og ’sydøstasiatiske lande som Indonesien’, er ikke bedre faren. I Ache provinsen har man ’sharia’ politi, der arresterer personer, der ikke opfylder de religiøse normer. Er det noget sådant, du forstår ved demokrati? Jeg gør ikke.

  Der er to sydøstasiatiske lande der er islamiske, nemlig Malaysia og Indonesien. Jeg har besøgt begge lande adskellige gange over en 25årig periode. Jeg har således kunnet se den stigende islamisering i begge lande. Jeg ved ikke hvem, ud ´over du og visse andre vesterlændinge, der har påstået at de er demokratiske.

  Malaysia har i øvrigt klart ‘apartheid’-lignende tilstande, idet dets grundlov klart og utvetydigt favoriserer muslimer, på bekostning af andre malaysier, d.v.s. ikke-muslimer af kinesisk og indisk afstamning. Hvis du lider af den vrangforestilling at disse lande er demokratiske og ved at blive det endnu mere, tager du fejl, og burde sætte dig ind i forholdene.

  Hvad dette i øvrigt har med mine ‘fjendebilleder’ at gøre, er over min forstand. Hvad har det med ‘fjendebilleder’ at gøre, at konstatere de faktiske forhold, at ingen af OIC’s 56 medlemslande er demokratiske i begrebets sande forstand? De fleste er autoritære og diktatoriske i forskellig grad. Men indrømmet – jeg har mine forestillinger om demokrati, at andre har nogle andre forestillinger, også udemokratiske, har de ret til – man skal bare ikke forvirre begreberne, og udvande begrebet demokrati og frihedsrettigheder, men derimod kalde tingene ved deres rette navn.

  I øvrigt har Asger Aamund en glimrende relevant artikel i dagens Berlinger.

 28. Af Gert Hansen

  -

  Rettelse til mit indlæg ovenfor:

  Brunei ligger også i Sydøasasien, og er islamisk, det glemte jeg i første ombæring, så det bliver til tre lande istedet for to.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  Gert Hansen har ganske ret!

  Hvis man er rettroende muslim og derfor går ind for sharia lovgivning – så kan man ikke også være demokratisk i dansk forstand af begrebet! Ganske enkelt – magtens tredeling.

  Tyrkiet, Tunesien, Indonesien og for den sags skyld Rusland er kun pseudodemokratier!

 30. Af Helge Nørager

  -

  PS.
  Hr Finn Andersen.
  Lad mig pudse min glorie lidt.
  Under Bombningen af Libyen, fik jeg en meget stor mængde dødstrusler fremsendt, af diverse islamiske organisationer på EU’s terrorliste, til min e mail.
  Det var bestemt ikke rart, det var meget trist, og gjorde mig ganske rasende.
  Det efterlader mig dog med en følelse af afmagt, når jeg pga af mine socialistiske holdninger om at økonomisk lighed, skaber tryghed og stabilitet.
  Skal beskyldes for at gå disse islamisters ærinde, hvorfor vil de blå smølfer altid sætte ligheds tegn mellem rød blok og forkærlighed for islam.
  Det er typisk ståmands argumentation.
  Men jeg har på egne skuldre prøvet at være skyde skive for daglige dødstrusler i mails inbox og kan bekræfte det slider på humøret.

 31. Af Axel Eriksen

  -

  @ Helge Nørager!

  Kan du selv finde ud af hvilket vrøvl, du skriver??????

  Du fik ” ..en meget stor mængde bombetrusler fra islamiske organisationer….” Javel!

  Hvad har det med “blå smølfer” at gøre?????

 32. Af Kasper Støvring

  -

  Preben, håber du forstod ironien i mine sidste ord.

 33. Af Kasper Støvring

  -

  Anders T. Sørensen og andre: om man synes, at kulturer ændrer sig langsomt eller hurtigt kommer selvfølgelig an på, hvad målestokken og præmissen er. Det er relative begreber.

  Pointen er, at man meget hurtigt kan ændre institutioner og ideologi, dvs. på få år, men det samme kan næppe lade sig gøre med kultur. I hvert fald kun negativt: Man kan hurtigt ødelægge en kultur, jf. Polen efter kommunismen i 1948.

  Eksempel: Man kan, og tusindvis gjorde det, skifte ideologi fra at være kommunist før Murens fald til få år, ja, måneder efter at blive liberaldemokrat og tro på markedsøkonomi. Det er ideologi. Det er svært at forestille sig, at mange mennesker skifter religion og grundlæggende værdier på samme måde. Og det er slet ikke bekræftet i WVS.

  Min pointe skal jo ses i den aktuelle debat: For 30 år siden, mente mange, at det kun ville tage maks. et par generationer, før muslimerne var “blevet som os”. Det er endnu ikke sket, ja, faktisk er modsætningerne blevet større: efterkommerne bekræfter i højere grad deres muslimske identitet. Se fx Wilke-undersøgelsen.

  WVS-gruppen kunne lave en mere statisk model, end de har gjort, ved at isolere enkelte værdier og se på deres udvikling. Men det har de netop ikke gjort. De har derimod klynget en lang række værdier sammen i de fire kategorier (self-expression values, osv.).

 34. Af Kasper Støvring

  -

  Ps, jeg skriver om kulturers udvikling her: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2012/03/08/kulturen-bestemmer-den-demokratiske-udvikling/

 35. Af Gert Hansen

  -

  Axel Eriksen:

  Vi er selvfølgelig enige.

  Blot har jeg et problem med begrebet ‘rettroende muslim’. Enten er man muslim, eller også er man det ikke, ville jeg mene. Ligesom man er enten demokrat eller ikke-demokrat. Hindu eller ikke-hindu, o.s.v. (Som en embedsmand på en dansk ambassade engang for mange år siden sagde til mig, man kan heller ikke være halvt gravid). Følgelig kan man ikke kalde sig demokrat, og samtidig gå ind for autoritære og ikke-demokratiske holdninger, om end jeg erkender, at også i demokratier er en vis lovgivning nødvendig, der kan lægge en dæmper på de mest outrerede offentlige meningstilkendegivelser.

  Nuvel, selvfølgelig kan man i det daglige være religiøs i større eller mindre grad. Men når det kommer til stykket, må man bekende kulør, og erklære sig som troende kristen, troende jøde, troende muslim o.s.v. – det er måske det du mener med ‘rettroende’. Man kan dog være jøde uden at være troende, hvis man taler om racen, men man kan ikke være kristen eller muslim uden at være troende, idet man i givet fald må afskrive sig sit religiøse tilhørsforhold og erklære sig som ikke-troende.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT HANSEN, på trods af, at du siger, at du har rejst meget i de lande, du taler om, har du begrænset forståelse for fænomenet religion og rettroenhed.

  De tre åbenbaringsreligioner, jødedom, kristendom og Islam, har en formidabel evne til konstant at splitte sig op i nye retninger, og typisk for den sekteriske oprindelse til alle tre religioner er der kun én opfattelse, der er den rigtige: Den du selv bekender dig til, og da du er mere eller mindre i direkte kontakte med den almægtige, så er naturligvis alle dem, der er uenige med dig, vantro. Det er derfor hovedparten af Koranens udsagn om de vantro ikke handler om os, men om muslimer, der har fornægtet den sande tro (ud fra disse kriterier). Derfor slagter sunnier shiaer og viceversa, endda med stor fornøjelse. Det, der så sker til tider, er at dele af en religion radikaliseres og medlemmerne af denne radikaliserede retning ser alle andre som ‘vantro’, som skal slagtes. Det er ikke helt forskellig fra, hvordan kristne opførte sig over for hinanden indtil for et par hundrede år siden. Kætterbålene flammede overalt. Og mht. jøderne, så siger de selv, at hvor der er to jøder til stede, er der tre meninger.

  Så problemet er ikke, at alle muslimer er salafister, men at salafismen har fået et kraftig tag ikke mindst i kredsen af yngre muslimer. Modbevægelsen hos os er i høj grad fremkomsten af de højrenationale bevægelser, der sikkert helst ville have lov til at likvidere alle, der er uenige med dem selv. Men sådan er vi mennesker åbenbart indrettede.

 37. Af Axel Eriksen

  -

  @ Gert Hansen!

  Ja, så er vi igen ude i personlige definitioner.

  Med “rettroende muslim” mener jeg, at en muslim, der “tager hele pakken” fra Koranen, kan betegnes som det.

  Og der må vel også være individer indenfor den lovreligion, der må sætte spørgsmålstegn ved visse ting i dens indhold – men ikke tør indrømme det!

  Afhængig af, hvilke ting deres afstandstagen fra, er vel afgørende for, at de kan betragtes som værende en del af et demokratisk samfund.

  Og et postulat om, at mange er medlem af forskellige danske partier – det er et og bliver en ikke underbygget påstand!

 38. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Du står absolut ikke alene, i det at ønske et mere økonomisk lige og stabilt samfund! For er det ikke det der gør Danmark stærkt ?
  OECD har jo bekræftet det forhold, flere gange! Det der er lidt uhyggeligt, er Clintons spådom efter murens fald “Fra nu af vil det blive alles kamp mod alle” Tænk hvis der også ligger det i hans udtaler, at Vestens sociale investeringer under den kolde krig blot var afværge foranstaltninger imod social social uro eller det der var værre ! Nu har vi jo set hvordan de dybtblå soldede det hele op til finanskrisen i 08′

  Og hvad angår at gå islamisterne ærinde….! Hvem var det der stod med åbne arme for et år siden ? DA og DI samt en forvirret justistia! Blå blok har intet at lade rød blok høre desangående. Faktisk kender jeg flere røde end blå, der er rasende over denne laden stå til, fra de dannedes side, der aldrig har sat deres ben i en ghetto!

  Du kæmper med åben pande og bliv du ved med det!

 39. Af N. O Nielsen

  -

  @ Nørager.
  Jeg er hele mit liv blevet kaldt Niller derfor er det også naturligt for mig at bruge det navn i mange sammenhænge.
  Jeg kan ikke se hvorfor du skulle føle dig nedgjort, fordi at jeg retter dig i at Avedøre er en del af Hvidovre kommune og ikke en kommune med en selvstændig kommunalbestyrelse .
  Og ganske rigtigt havde du skrevet de andre kommuner som du selv er inde på , så havde jeg ikke reageret på dit indlæg.
  Til sidst jeg er ikke betalt af hverken den ene eller den anden partiorganisation for at skrive indlæg på denne eller andre blogs.
  Mvh Niller

 40. Af Gert Hansen

  -

  Axel Eriksen:

  ‘Og der må vel også være individer indenfor den lovreligion, der må sætte spørgsmålstegn ved visse ting i dens indhold – men ikke tør indrømme det!’

  Det er jeg sikker på, at du har helt ret i.

  Problemet er, at det har mere eller mindre alvorlige konsekvenser at turde indrømme det, hvis forskellige former turde være almindelig kendte. Ummahen sætter pris på trofasthed. Omvendt har det i vore dage kun yderst sjældent, hvis overhovedet, personlige konsekvenser for en såkaldt kristen, at erklære sig som ateist eller agnostiker, eller at konvertere. Det er nærliggende at mene, at det pres en frafalden muslim udsættes for af ummahen, er en af islams ’styrker’, og gør sit til at mindske, for slet ikke at sige fratage, lysten til ‘oprør’ mod, og udtræden af, religionen og ummahen.

  Medlemskab af ummahen giver samtidig en vis trykhed mod et omkringliggende påstået fjendtligt samfund. Læs blot netop nu på Berlingerens forside, hvad formanden for Nationalpartiet Kashif Ahmad udtaler. Offerrollen og den påståede forfølgelse af muslimer fra ‘det andet samfund’ dyrkes og kultiveres ideligt, og er med til at fasttømre sammenholdet i parallelsamfundet.

 41. Af Axel Eriksen

  -

  @ Flemming Lau!

  Helge Nøragers vrøvl og røde meninger er altså forenelige med det religionssyn, som du har givet udtryk for?
  Og Erik Carlsens hyldest til det “ortodokse Rusland” er lige så vanvittig modstridende – fra 1917 til 1991- var religion kun noget, der udelukkende blev udøvet udenfor det kommunistiske diktaturs kontrolsystem – KGB – officielt forbudt. Skulle det virkelig have ændret sig markant under det nuværende diktatur?

  Alt sammen sludder, ævl og uden substans og fyldt med selvmodsigelser!

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, faktisk er der ikke så lidt her, der har ændret sig. Putin spiller jo den nye zar, og har meget ofte en eller anden metropolit eller hvad det nu hedder med i følget. Putins plan er ikke at genoprette Sovjetunionen, men derimod panslavismen, hvor Rusland skal forene alle slavere under sig. Godt polakkerne er så stædige modstandere! Men Putins cocktail er derfor yderst farlig, fordi den forener gale politiske ambitioner med religiøse forestillinger.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Axel Eriksen.
  Der er så meget der kan skille danskere fra hinanden. Selv inden for de forskellige retninger indenfor kristendommen. Jeg set hvad klike og partivæsnet gør ved mennesket, og jeg er fed Up med det. Jeg har aldrig dyrket flue…….. , livet er for kort til den slags.Du kan fremhæve hvad Sovjet tiden gjorde mod de kristne præster, og kristne i almindelighed. Men mange blev på deres post, og fik den jævne befolkning igennem,trods alt. Jeg mener at, er vi enige om det væsentlige så lad det uvæsentlige ligge. Danmark er kun en lille men gammel nation. Det er der “dannede” kræfter der vil ændre radikalt på i modernitetens navn. Og det jeg hører fra Nørager og store dele af min røde såvel som blå bekendtskabskreds, er at det er de uenige i. Det er nok for mig!

 44. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kasper Støvring – 30. september 2016 12:09
  I Danmark: Social ingeniørkunst blev først forsømt, fordi man naivt troede det ville gå helt af sig selv, – eller fordi man dybest set var ligeglad – og derefter blev social ingeniørkunst udråbt til mirakelløsningen, hvilket var lige så forkert.
  I Verden: Det afhænger naturligvis af målestokken – set i forhold til udgangspunkt og kontekst.
  Kulturer ér meget nemmere at ødelægge end at bygge op igen. Men der findes også eksempler på, at kulturer har regenereret med forbløffende fart. Og at kulturer har udviklet sig i store spring fremad. Holdninger kan også flytte sig meget hurtigt, når ånden først er kommet ud af flasken. Det er gerne sådan, borgerkrige starter.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Hvis vi tager en tur nedad memory lane for at finde årsag og virkning til den bizarre udvikling vi er vidne til idag, så kan vi jo passende stoppe ved 1969. Året hvor Jules Vernes, rejsen til Månen blev til virkelighed. Det frie vesten slog det lukkede Østen, teknologisk! Humanismens kulturoptimistiske Hybris kendte ingen ende. Og dog Vietnams sump tappede kræfterne og Israels gentagne sejre, fik Saudierne til at se rødt og verden fik en oliekrise da der blev drejet på olie hanerne. Frankrig var træt af USA’s dominans og støtte til Israel. Samtidig kostede forsterdrab op til 30% af en årgang. Det var uholdbart og i 74′ blev EAD visionen (Euro Arabisk Dialog) en realitet!
  I 92′ fortsatte dialogen med den arabiske liga, EU blev mere proaktiv med at fremme Arabisk kultur i medlems landene. Idag er der 22 arabiske lande ud af 55 muslimske lande i FN. Den Saudiarabiske FN ambassadør sidder for bordenden for FN’ menneskerettighedsdomstol kommision og de tåler ikke kritik af dem eller deres tro, hvilket FN’ generalsekretær Ban ki Moon har mærket på egen krop.

  Vesten har valgt side og det blev ikke til den jødisk kristnes kulturs fordel, hvilket vist er åbenlyst for enhver der følger med! Jo det kan gå rigtigt hurtigt med en kulturs totale sammenbrud som Støvring gentagne gange har advaret imod! Til forskel fra nazisternes totale occupation af Europa i1940 og frem, så står Islam her allerede! Der er ikke løsnet et eneste skud, tværtimod. Islam er nemlig budt velkommen af Vestens ledere. Situationen er snart af en sådan karakter, at den er irreversibel. Det er det der sker, når mennesket tror at det i hybris, kan eksprerimentere, uden et åndeligt fundament.

 46. Af j nielsen

  -

  “Jeg mener nu, at Martin Henriksen i Debatten afviste at svare på, om Jens Philip Yazdani var dansk eller ej, fordi han udtrykte, at han jo ikke kendte ham. ”

  Så er det ikke så svært at svare, at det ved han bedst selv. Det skal andre ikke dømme om.

 47. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  “Det skal andre ikke dømme om”- men det gør de!

  Selvopfattelsen er naturligvis det vigtigste, men hvis andre ikke opfatter det samme – eller misfortolker noget – så er den pågældende af omverdenen måske accepteret med et forbehold eller fuldtud accepteret

  Jeg mødte engang en engelsk familie på en ferie. Vi talte længe sammen og de(n) spurgte, om jeg ikke ville komme og besøge dem, når vi var tilbage i England.
  Det ville jeg da gerne, hvis min vej gik forbi. De blev højlydt forbavsede, da jeg sagde, at jeg var dansker og ikke boede i England – men invitationen var dog stadig gældende.

 48. Af P Christensen

  -

  En læser bryder sig ikke om “hadske meninger om andre religioner”.
  Der ligger hunden begravet for venstrefløjen.
  Kalder man sin ideologi for religion, hæves syg adfærd over kritik.
  Derfor slap Hitler ikke fri med nazismen.
  Men muslimerne gør med islam.
  Selvom islam rulle ud globalt somnazismen version 2.0,
  står venstrefløjen og klapper (læs: heiler)

 49. Af Gert Hansen

  -

  P Christensen:

  ‘Kalder man sin ideologi for religion, hæves syg adfærd over kritik.’

  Jeg vil ikke gå så langt som at kalde det ’syg adfærd’, men du har ret i, at religion i visse tilfælde, som i islam, er ideologi. Forstået på den måde, at religion er det samme som den måde hvorpå et givet samfund skal indrettes, og dette samfunds borgere skal indrette deres liv og færden. Poltik er lig med ideologi og omvendt, hvilket ikke er tilfældet i et sekulært samfund som de i Europa..

  Det siger sig selv, at når to ideologier blandes sammen, vil det ofte give gnidninger. Som når islam, der er ikke-sekulær, blandes sammen med et sekulært samfund som det europæiske. Og som Huntington ellers påviste i sin ‘The Clash of Civilizations’, når det drejer sig om religioner og kulturer.

  Desværre, synes jeg, har islam i de vestlige samfund opnået en nærmest urørlig status, som kristendom heldigvis for længst har mistet, hvilket gør, at islam selvsagt bruges til politiske formål, idet de religiøse kan påberåbe sig en særstatus de ellers ikke ville kunne opnå, hvis de blot var politiske. At lave om på det, ville imidlertid stride mod demokratiske frihedsrettigheder (religionsfrihed), og så har man problemet. Dette er det liberale, demokratiske samfunds problem, som vi konfronteres med daglig, og som ingen tør anvise en løsning på. Derfor går det sin skæve gang. Til læsset vælter?

Kommentarer er lukket.