Det blide Big Brother-regime

Af Kasper Støvring 71

 

 

I den årelange debat om udlændinge har mange agiteret efter Hitlers devise: Det er lettere at få massen til at tro på en stor løgn end på en lille. I vor tid klæder løgnen sig imidlertid i politisk korrekte gevandter. Tag f.eks. de vel nok to værste forfalskninger:

 

1) ”En fremmed er en ven, du ikke har mødt” og 2) ”Muslimerne er vor tids jøder”. Det er to evergreens i debatten. Man kan supplere med et tredje og fjerde udsagn: 3) ”I løbet af et par generationer bliver indvandrerne ligesom os” og 4) ”Flygtningene vil redde vores velfærdssamfund”.

 

Ideologier virker som bekendt ved, at de bygger på noget genkendeligt, måske endda noget delvis sandt. Således også her. Det første udsagn genkender de fleste som en elementær sandhed. Vi har mødt fremmede, også fra andre lande, som er blevet vores venner. Det andet udsagn bygger på den vel nok hårdeste lektie i det tyvende århundrede: At barbariet ligger på lur i os selv og risikerer at blive udløst mod ”de andre”. Det tredje udsagn har sit grundlag i ubevidste projektioner (vi ser os selv i andre), og det fjerde udsagn bygger på religionernes teodicé: Intet er så skidt, at det ikke også er godt for noget.

 

”Fair is foul and foul is fair”, kan vi læse i Macbeth. Alting synes vendt på hovedet i dag, vi gennemlever værdiernes totale omvurdering. På den baggrund kan man lave en politisk korrekthedens parlør:

 

Mangfoldighed og kulturberigelse dækker over alle gruppers kamp mod alle.

Tolerance er ikke længere en fordring til den, der lytter: At man skal tolerere det, man ikke bryder sig om. Det stilles derimod som en fordring til den, der ytrer: At man ikke må såre andres følelser.

Frisind betyder ikke længere en frimodig, karsk diskussion, hvor man virkelig går i flæsket på sin modstanders ideer. Frisind betyder derimod den totale udvanding af standpunkter, så alle kan mødes i harmonisøgende samdrægtighed. ”Må jeg være fri!”, siger man og mener, at det er den frie tanke, man vil være fri for. Prøv at tænk på, hvor devalueret et ord som ”dialog” er blevet.

Et slør er ikke længere et udtryk for seksualisering af piger (de skal sløres, så mandens begær ikke vækkes, for det er jo ukontrollabelt, må vi forstå). Nej, et slør symboliserer derimod kvindens trang til selvrealisering.

Religionsfrihed betyder ikke længere frihed til at kritisere religionerne, men derimod religionernes frihed for kritik.

Racistisk hadtale betyder ikke en nedvurdering af mennesket på grund af dets biologiske afstamning, men er derimod blevet et middel til at fordømme kritik af religionen islam.

 

I dag er vores Big Brother det internaliserede, bløde og blide monster, moralismens og humanitarismens regime, der ikke virker ved gammeldags vold, men med ”anstændighed” (engang betød anstændighed i øvrigt at tale sandt, i det betyder anstændighed snarere det modsatte).

 

Det blide Big Brother-regime har ingen klare konturer, derfor må vi føle os frem og prøve at lokke det frem, så vi kan konfrontere det åbent. En måde at gøre det på er ved at forsvare det moralsk ”helt uforsvarlige”. Christopher Arzrouni skrev for nogle år siden i Weekendavisen nogle provokerende klummer under den overskrift, som forargede regimet. Han fik i hvert fald demonstreret, at den dominerende tidsånd ikke er liberalistisk.

 

Skulle man forsøge sig med tilsvarende provokationer, måtte man forsvare helt uforsvarlige ting som:

 

Fordomme: Vi har dem alle, for så vidt som de udgør grundbetingelser for overhovedet at kunne forstå, og de hjælper os ofte til at træffe rigtige beslutninger. De er jo i høj grad erfaringsbaserede.

Repatriering. Det lugter af etnisk udrensning. Men hvad er Socialdemokraternes forslag om at betale bestemte grupper af udlændinge store summer for at rejse ud af landet andet end det? Det er i hvert fald også det, ikke? Med fredelige midler, selvfølgelig, endda belønning.

Populisme. Det er jo en velkendt og anerkendelsesværdig politisk position med sin egne traditioner, argumenter osv. Populisme forveksles ofte med opportunisme.

Postmodernisme. Det betyder ikke en opløsning af alle kategorier, men derimod et forsøg på at komme ud af det moderne, ud af rationalitetens jernbur, så andre, oversete traditioner kan vinde indpas. Sekulariseringens selvsekularisering, med idehistorikeren Hans-Jørgen Schanz’ ord.

Relativisme. Andre kulturer bør vurderes på egne præmisser, liberale, angiveligt universelle værdier er ikke løsningen på alt.

Genetik. Den er led! Fører durk ind og ned i nazisme. Vi kan simpelt hen ikke lide alt det, der ikke hele tiden forandrer sig og står til rådighed for menneskets bemestring. Når Helmuth Nyborg skriver om det, siger behjertede folk, at han ikke må (i stedet for at argumentere imod manden). Men genetik er en videnskab på linje med andre, og på mit skrivebord ligger en ny bog om emnet, endda en bestseller: Karin Bojs’ Min europæiske familie.

 

Nogle af disse ting forsvarer jeg, se dette indlæg, andre ikke. Pointen er at finde ud af, hvor regimets grænser går. Lad mig nu afslutte med at se på et sidste aspekt af det nye regime.

 

Denne meget delte artikel om gymnasielever, der drikker sig fra sans og samling, sviner, ødelægger og stjæler, får mig til at tænke på den nye autoritet, vi lever under.

 

Vi siger ofte, at vi lever i en sekulær, rationel og oplyst tid, hvor vi har afskaffet autoriteten: Gud, Faderskikkelsen, den store Anden eller hvad vi nu end kalder den regel- og pligtsættende højere instans vores samvittighed. Liberale hylder den frie individualisme, væk er skylden og skammen, og konservative jamrer derimod, for det har medført en hedonistisk tidsalder, hvor enhver er sin egen målestok, et regulært anarki.

 

Men som Løgstrup opdagede, er denne formløshed netop tyrannisk. Derfor tager både liberale og konservative fejl. Der er ingen frisættelse, vi lever aldeles ikke i en tid uden tvang og regler. Tværtimod er regel nummer ét: oversk(r)id grænser – sådan som vores gymnasieelever så overbevisende demonstrerer. Du skal tage del i disse ritualer, ellers isoleres du som ”unormal”.

 

Vi siger altså, at autoriteten ikke findes, men i handlinger viser vi ubevidst, at den findes. Autoriteten har bare fået en anden skikkelse med nye forbud og påbud. Det er måske ikke nogen original iagttagelse, men den giver mig lejlighed til at afslutte med at fortælle denne gamle vittighed, der siger meget om vores tid:

 

Under et på alle måder fornuftigt regime indlægges et troende menneske på et sindssygehospital. Ved hjælp af alle oplysningens lægemidler bringes han omsider til at indse, at Gud ikke eksisterer. Han sættes fri, men vender snart skræmt tilbage. Han er bange for, at Gud vil straffe ham for ikke længere at tro på Ham. ”Men du ved jo nu, at Gud ikke eksisterer”, siger lægerne. ”Ja, det ved jeg”, svarer patienten, ”men ved Gud det også?”

 

 

Note: Indlægget er redigeret 4.10.

71 kommentarer RSS

 1. Af finn andersen

  -

  På bloggen ved siden af hvor tor ben ste no har skrevet debat-oplægget, har ja rl cor dua (??) nu på opfordring fra en meget venstreorienteret blogger, bir ger ni el sen, været inde og har slettet samtlige indlæg som ikke var “korrekte og radikale nok” efter ja rl cor duas mening. Tilbage er nu kun nogle ynkelige rester af gårsdagens debat. Ja rl cor dua mener åbenbart at medierne skal være et censurfilter mellem befolkningen og magthaverne/regeringen/politikerne.

 2. Af finn andersen

  -

  Her ved siden af til venstre er næsten hele debatten fra igår blevet slettet.

 3. Af Andreas D.

  -

  Kurt Dejgaard.

  Du besvarede ikke mit spørgsmål om, hvordan du mener, at der bør handles i forhold til den endeløse og meget store indvandring af personer, som man må formode aldrig kommer i arbejde, fordi de ikke har og ikke kan forventes at få de kvalifikationer, som det kræver? Dette er et særdeles ubehageligt spørgsmål, som de ansvarlige før eller siden må tage stilling til. Man kan ikke pålægge europæerne at forsørge andre kulturers enorme befolkningsoverskud.

  “Helmuth nyborg er pensioneret. Hvad nedsættende kan der på nogen måde være i det?”

  Hvorfor fandt du det nødvendigt at nævne det? Det har intet med emnet at gøre.

  “Nyborg, H. (2011). The Greatest Collective Scientific Fraud of the 20th Century: The Demolition of Differential Psychology and Eugenics. Mankind Quarterly, 51(3), 241-268.”

  Det er ikke nødvendigt at læse Helmuth Nyborgs bog, jeg betragter ham ikke med særlig sympati, og han skriver jævnligt kronikker. Jeg har bl.a. hørt nogle video-foredrag af den tyske socialdemokrat og økonom Thilo Sarrazin, hvis bøger er bestsellere i Tyskland. Problemet findes, det er stærkt voksende og forsvinder ikke af sig selv. Du må have et vidtløftigt forhold til økonomi, sociologi, psykologi m.m.,hvis du ikke tillægger det en betydning.

 4. Af hektor Heimlich

  -

  Muslimerne er definitivt ikke vor tids jøder: de er efter at jeg har mødt adskillige nogle storskydende idioter, som møder op med konerne iklædt gevandter fastsatte med sikkerhedsnåle så at kun næsen stikker frem. De banger ikke for at forsøge at overbevise dig om at islam er den eneste rigtige lære. Sharia love er det noget for danskerne?? -dem der synes det bør snarest muligt begive sig til Islamistan -vi behøver dem ikke her! Danmark tilhører danskerne og ikke Løkke eller Merkel eller EU eller nogle anti-demokratiske satanistiske muslimer!

 5. Af finn andersen

  -

  Ja, både DR P1 og tv-stationerne og visse blade og aviser står for massiv ce n su r og manipulering. Mærkeligt at mange radiofolk og journalister ikke forstår at de saver i den gren de selv sidder på. End ikke det i sidste øjeblik (takket være Pet og Fet) forpurrede angreb på avishuset på rådhuspladsen i Kbhvn., hvor 40-50 journalister kunne være blevet myrdet, har fået det til at dæmre for en række røde og radikale journalister. Og erfaringerne fra Iran hvor tusinder af kommunister, ateister samt sagesløse og harmløse “afvigere” samt kvinder blev henrettet ved hængning eller stening, har fået et lys til at gå op for mediernes tilhængere af masse indvandring, ateisme og islamisering mv. Bliver journalisteleverne hjernevasket på journalistskolerne?

 6. Af Andreas D.

  -

  Endnu et udtryk for foragt for vort Folketing, hvor politikere med dårlig smag gjorde den meget vanskelige og dybt alvorlige debat til en maskerade og sandkasseleg til fordel for Syrien. Føj!

 7. Af John Laursen

  -

  Bjarne Munk Christensen d. 5/10 kl. 20.40

  Godt indlæg. Tak.

  ” Samtidigt arbejder Bilderberg-gruppen (den selvbestaltede “verdensregering” , der også inviterer vore egne politikere til hemmelige møder rundt omkring i verden) på at underminere alle nationalstaterne i Europa, således at deres multi-kulti-helvede på jord kan indføres til gavn for storkapitalen………..men ellers går det jo godt fru Kammerherreinde…ikke sandt??
  Må Gud bevare DK for ingen andre gør det! ”

  Ja, alle disse lyssky og udemokratiske aktører i verdens-politikken, som arbejder i kulisserne, med deres marionet-teater hvor de trækker i trådene. De så gerne at de kunne komme til at hyre arbejdskraft, til en hyre af 3 humpler brød om dagen og en sjat vand.

 8. Af Svend Jensen

  -

  @JOHN LAURSEN – 6. OKTOBER 2016 16:47

  Bilderberg får kraftig support af mangemilliardæren (på valutaspekulationer) Georg Soros. Denne personage er (uønsket) kendt for sin generøse monetære støtte til alle samfundsnedbrydende aktiviteter, skjult bag anonyme fonde. Især muslimsk indvandring har mandens bevågenhed – en af de kulturberigende migranter tilbød mig for nogen tid siden, at ‘kneppe’ både mig og min moder som straf for en indbildt fornærmelse. Tak for berigelsen hr. Soros.

 9. Af jan ulrik friis

  -

  George Soros drejebog. at manipulerer med befolkningen til kaos og anarki, som Georges Soros havde stor succes med i bla a. Ukraine – Georgien – Kirgirzistan, formålet nu også at ødelægge og udplyndre Europa og Danmark, vores liv, vores land, vores fremtid.

  Simon Viesental: ” 2 verdenskrig startede ikke med KZ lejre, den startede med det tyske folk blev delt, det kan ske igen!”

  Traumatiskt at en radikal en pladderhumanist ligner os rigtige danske af ydre, men når de udtaler sig forstår vi de er ikke som os, men fyldt indeni af jævelskab og kold kynisme imod sit eget folk.
  Vi ser hvordan Sverige og Tyskland bukker under i islamistiskt vold og anarki, det behøver vi nødvendigvist ikke selv at opleve, men helt tydeligt i Sverige at se ‘kulturberigelsen’ hvordan borgerkrigen udvikler sig time for time,
  ifølge svenske Stefan Löfven, er han mere bekymret for risikoen imod Schengen, Schengen vejer tungere end risikoen imod det svenske folk, endsige ned til risikoen for de svenske kvinder, “da det ikke er noget nyt at de voldtages!” ifølge Stefan Löfven.

  Danske mænd er heller ikke mænd, om de ikke er istand til at forsvarer deres kvinder, derfor risikerer vi at en anden kultur overtager Danmark!
  Derfor for at undgå borgerkrigen og nederlaget, skal disse krigsgale islamister slet ikke findes i vores land, en gåde at ‘vores’ politikere har tilladt islamisterne at overløbe Europa, i virkeligheden så kloge, at de kan undvære hovedet, Frontex arbejder i døgndrift imod nationalstaterne, helt efter George Soros drejebog at forvandler nu Europa i vold – kaos – anarki – indtil undergangen vores civilisation.

 10. Af john K

  -

  Ja gå på opdagelse…

  http://soros.dcleaks.com/

 11. Af john K

  -

  Jeg er National Konservativ..

  Tror ikke 1000+ års historie er i mente, som er slut for “os” men som “pokemon jægere” intet ved om….og den er bestem ikke slut for røverbanden fra ørkenen… (kunne skrive lange indlæg , men MSM og specielt DR !…så hellere … )
  https://www.youtube.com/watch?v=rQpzB-GxU0A

 12. Af john K

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=u12ZOIQ6NWI

 13. Af john K

  -

  Bare rolig —NÅR de vilde han negere når Danmark …vil ALLE feministerne og SPECIELT KVINFO…..( google lidt ) JUBLE- de middelalderende kvinder , der importere deres “bad Black boy” Hvor kom penge fra til KVINFO ??? ….. …..”https://www.youtube.com/watch?v=lz5xeM5yrM8
  there is something rotten in Denmark

  https://www.youtube.com/watch?v=pBDoofTxLYY

  DER ER NOGEN DER STJÆLER DINE PENGE “!!!!

  KBH: hippie mafiaen !!!!!

  DDR !!!! tv .

 14. Af john K

  -

  NEVER SURRENDER !

  Vi er på vej mod massiv social uro ..

  Vi de “få”…VIL

  https://www.youtube.com/watch?v=CyoMp2JceOw

 15. Af P Christensen

  -

  Det er grotesk, at DK klarede 5 års besættelse af Nazityskland
  og årtiers efferfølgende truende invasion fra det kommunistiske Sovjet,
  men nu har vi over årtier ladet vore egne politikere underløbe
  landet ved at lade den 3.store facistiske ideologi, islamismen
  sætte sig på Europa. Det er sket under henvisning til menneskerettigheder
  og i regi af det Storeuropa (EU) som Hitler våddrømte om, men heldigvis aldrig fik.
  Værnemageri findes endnu.

 16. Af finn andersen

  -

  Vi danskere er vant til at kaos, terror og blodigt vanvid mest foregår i fjerne lande. Folkemord og massedød i Danmark har længe været en utænkelig ting. Men se hvordan politisk humbug og systematisk idioti, forræderi og kriminalitet breder sig. Det danske folks undergang er ikke længere utænkelig.

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Muslimer er vores tids Jøder, bare det var så vel, så ville vi ikke have problemer med Muslimerne, men ak, alle verdens brændpunkter er Muslimsk domineret, og Jøder har aldrig været i voldens tjeneste, nemlig deres grundlov siger nemlig: du skal være overfor andre som du ønsker de skal være mod dig, og beviset ligger i Israel, hvor sameksistens er den daglige kamp, hvor kun Jøderne ønsker sameksistens, og Muslimerne kun tænker, hvordan får vi bedst Jøderne på kirkegården.
  Big Brother, den har lige vist sit ansigt i CCTV fra en Jordansk flygtningelejr drevet af FN, der foregår indkøb i et stort supermarked i flygtningelejren via Iris scanner, og betalingen ved kassen er altså Iris scanner, og mere big brother kan det vel ikke være.
  Velkommen. Finn Vig

 18. Af jan ulrik friis

  -

  Tyskland: Diskutionen om de skal opgive retsstaten, da islamisterne alligevel holder politiet for nar!
  Tyskland: Planen er at vi vil dele islamisterne med de andre EU lande!
  Tyskland: Overgrebene imod de tyske kvinder voldsommere end tidligere antaget!

  Sverige: Stefan Löfven: “Islamisternes voldtægter og misbrug af svenske kvinder er sket igennem mange år, vi må vise solidaritet, alle må udleve deres drøm, det nye at vi informerer befolkningen derom!”

  En krig imod millioner og atter millioner af islamister der intet har at miste, det er vel ikke lige sagen, selv om islamisterne klapper i deres små hænder, naivt om vi danske tror at fundementalismen den radikale islamisme ikke vil vokse, hvem vil idag turde at investerer i Danmark uden rygrad, forudsigeligt at muslimerne snart i blodrus vil hærge og husserer, nedbrænde og udplyndrer……………….jeg syntes egentligt det var bedre om islamisterne tog et andet sted hen, da vi danske elsker vort land som det var, det er Merkels willkommenkultur, der nu truer med at ødelægge Danmark og hele Europa!

 19. Af John Laursen

  -

  Svend Jensen d. 7/10 kl. 18.18

  Du har ret.
  Vi der seriøst følger med i udviklingen, i hvad der sker omkring os. Må holde op med at undre os over hvad de vestlige politikere, med hæderlige undtagelser og organisationer som FN og EU og den internationale ” politisk korrekte ” media-mafia, har foretaget sig i årtier og stadig foretager sig. Og i stedet erkende at de ovennævnte aktører har et bestemt mål med det de foretager sig, nemlig at ødelægge de vestlige nationalstater og deres civilisation. Og bringe de vestlige nationalstater under fremmed og barbarisk, udemokratisk fremmedherredømme – islams.

  F. Hollande og A. Merkel gør alt hvad de kan for at ødelægge de vesteuropæiske lande og livet for deres landsmænd/ kvinder, med det globalistiske, multikulturelle helvede og bringe deres lande under babarisk, udemokratisk fremmedherredømme, hvilket per definition er landsforræderi.
  Deres underdanige medløbere, f.eks. Rutte fra Holland, Löfven fra Sverige og statsminister Løkke fra Venstre, gør det samme.
  Statsborgerskaber kastes i grams til alle og enhver der vil have dem. Ideen med det er vel, at så kommer de vestlige nationalstater hurtigst muligt under fremmedherredømme.

  Vi må også erkende at 37 folketingsmedlemmer, ud af 179, ikke på afgørende vis kan ændre på tingenes tilstand.

 20. Af jan ulrik friis

  -

  Seneste nyt

  21:05Ung mand stukket i ryggen på stationen i Holbæk
  20:14Seks nye visitationszoner efter uge med skyderier og vold
  20:00Skyderi og »likvidering« i København

 21. Af jan ulrik friis

  -

  Stor stigning af tasketyve, ‘kulturberigere’ under forskellige identiteter, og derfor kan gemme sig i kriminelle miljøer, islamisterne skal vel ikke springe rundt og bekæmpe, knivstikkeri og udplyndrer folket, regeringen må nu give befolkningen rygdækning, stille et ultimatum, disse friske unge kamplystne islamister m/k en hurtig tilbagesendelse i et forsvar deres eget land, befri Afrika og Mellemøsten for US-imperialister og for Al Nushra – Al Islam – ISIS – Dasch ect,
  tid at regeringen retter op på deres mange misgerninger imod deres eget danske folk, hvem af os ønsker at ende med en kniv i ryggen, med hilsen fra Merkel og hendes medløbere, den islamistiske ‘kulturberigelse’ er misforstået ‘humanisme’, vi taler her om unge kampdygtige kamplystne islamister, som der er så rigeligt brug for alle i forsvaret og befrielsen af deres Afrika og Mellemøsten.

  Vores regering handlingslammet, vi ser nu hvordan borgerkrigen udvikler sig time for time, det er en ledelseskrise, den har lammet hele Europa, fatalt i mangel af ydre grænser, en million islamister bliver lynhurtigt til en milliard, ‘kulturberigelsen’ fortsætter med at være ude af kontrol, knivstikkerier og lig i gaderne, de fundamentalistiske, de radikale islamister vil med sikkerhed hjælpe os ud over kanten i denne vores selvmordsaktion!

  Når det danske folk, den danske regering vågner op til virkeligheden, er det for sent!

Kommentarer er lukket.