Kosmopolitisme er venstreorientering uden solidaritet

Af Kasper Støvring 32

 

Rasmus Brygger er en af den slags debattører, der som Jørgen de Mylius – Eldorado-værten – synes at forblive ung med sit altid laudable ansigt. Det forklarer hans af og til umodne og derfor også tidstypiske holdninger, der nyder stor popularitet. Af den grund skal man tage ham alvorligt. Og som man siger: Unge slyngler er farligere end ældre, for de lever længere.

 

Forleden skrev Brygger på Facebook:

 

”Jeg er egentlig temmelig ligeglad med mit land. Jeg føler ærligt talt ikke en større forpligtelse overfor danskere end vores svenske naboer på den anden side af sundet eller tyskerne mod syd. Jeg har et tilhørsforhold til de mennesker, som jeg deler værdier med. Dem der tror på frihed, medmenneskelighed og ansvar. Og det er da uanset, hvor de bor. Derfor kan jeg sagtens have mere til fælles med en muslim i Kabul eller en studerende i Hong Kong, end en vilkårlig dansker.”

 

Indlægget blev fulgt op af en artikel i Politiken, og samme dag skrev Brygger en kommentar i Berlingske, hvor vor unge mand plæderede for at rulle velfærdsstaten tilbage, fordi man ikke kan være solidariske med andre menneskers penge, men kun med frivillighed.

 

Som Rune Selsing også har bemærket, står vi altså tilbage med en politik, der vil begrænse livsgrundlaget for tusindvis af danskere og alene lade solidariteten bero på frivillighed – som man i samme stund erklærer, at man ikke selv vil praktisere. For ”jeg føler ærligt talt ikke en større forpligtelse overfor danskere”.

 

Hvad kalder man en sådan politisk position? Liberalistisk kulturradikalisme? Kosmopolitisk egoisme? Eller bare venstreorientering uden solidariteten?

 

Men lad os se lidt nærmere på Bryggers og ligesindedes ihærdige undsigelse af ”ny-patriotismen” eller det, vi bare kan kalde nationalfølelsen. Brygger vil af med den snævre patriotisme og ønsker mere frihed. Men han får præcis det modsatte. Giften er sød som vin. Bryggers projekt er nemlig et potentielt yderst farligt projekt. For hvad er alternativet? Før jeg kommer ind på det, lad mig lige gøre opmærksom på en besynderlig modsigelse i hele danskhedsdiskussionen.

 

Når politikerne skal argumentere for integrationsprojekt nummer 23, der følger efter de foregående 22 fejlslagne projekter alene i de sidste 15 år, vil de sige noget i stil med: ”Denne gang vil integrationen lykkes, for vi har hidtil ikke været tydelige nok i vores krav til udlændinge.”

 

Men når vi så endelig får en substantiel debat om dansk kultur, som der var optakt til for nogle uger siden, altså en debat, der ikke har med hudfarve eller jura at gøre, så lyder det: ”Nej, nej, vi må endelig ikke trække vores forståelse af danskhed ned over andre”, eller: ”Vi kan overhovedet ikke definere, hvad det vil sige at være dansk”, eller ”Jeg er brun, så jeg er åbenbart ikke god nok til at være dansk”.

 

Men her på bloggen er vi stædige, så lad os endnu en gang forsvare nationalfølelsen i kulturelle termer. Hvorfor? Fordi nationalfølelse og dermed national identitet ganske enkelt er den bedste måde at sikre samhørighed og solidaritet på, historien har bekræftet dens berettigelse. Den nationale ide har været den ariadnetråd, der kunne føre ud af labyrinten og lede til frie og fredelige, solidariske samfund.

 

Alternativerne er en kold kosmopolitisme, som ingen for alvor kan forbinde sig med, eller en varm klanidentitet, som ikke kan understøtte et retssamfund, hvor vi også er solidariske over for fremmede. Desuden er nationalfølelsen en historisk set uhyre stærk kraft – måske den stærkeste i moderniteten – så hvis man fortrænger den, vil den alligevel dukke op som en stum drift og hjemsøge os i mere destruktive former.

 

Nationalfølelse er især vigtig i forhold til at danne nationalstater, de moderne retsstater. Man skal huske på, at de universelle menneskerettigheder – eller ”værdier” – jo først bliver virkelige, når de implementeres som konkrete borgerrettigheder. Og det sker først, når der er institutioner med legitimitet, der kan bakke dem op.

 

Som medlemmer af nationalt fællesskab føler vi, at de love, der regerer os, er vores love, for vi – altså jeg og mine landsmænd, ikke svenskere, afghanere eller kinesere – har selv valgt de politikere, der vedtager lovene, og vi kan selv afsætte dem igen. Det gør os også i høj grad stemte til at adlyde de love, der går imod os, og det sikrer, at der er lav korruption i institutionerne. For vi skal ikke skaffe særrettigheder til den snævre gruppe, og vi føler et så stærkt bånd til vores landsmænd, at vi er villige til at kæmpe for deres rettigheder, vores fælles goder.

 

Bemærk, hvor vigtigt det er at kunne sige ”vi”. Og det er præcis det, Rasmus Brygger og hans type kosmopolitter (for der findes andre, bedre kosmopolitter) ikke kan og vil. I hvert fald ikke uden at fordufte i abstrakte fantasiforestillinger om en eller anden solidarisk menneskehed på tværs af landegrænserne.

 

Kort sagt: Hvis vi mister den nationale loyalitet, risikerer vi at bane vejen for langt værre ideologier. Det kan være et klansamfund, et imperium eller et opsplittet multikulturelt samfund, hvor man kun er fælles om abstrakte principper i en forfatning. Går nationalfølelsen ud, træder mistillid og nepotisme ind. Det bliver enten alt for koldt eller alt for varmt at leve i sådanne samfund.

 

Jamen, siger Rasmus Brygger, vi har jo vores ”værdier”, vi er fælles om. ”Frihed, medmenneskelighed og ansvar”. Her må man igen sige: Hvis man tror, at man kan bygge stabile samfund præget af sammenhængskraft på den slags luftigheder, må man tro om. Man kan ikke elske demokratiet, som jeg har skrevet udførligt om i dette indlæg, der også forklarer, hvorfor mange unge indvandrere slet ikke ønsker at være danskere, som man forleden kunne læse endnu en gang. Det fællesskab, Rasmus Brygger gerne vil konstruere, har dybest set ikke ret stor appel til ret mange.

 

32 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Danskerne er dem, som bliver her når det hele er ramlet – og det sidste samfundsbolche er suttet.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Unge Rasmus Brygger minder mig til forveksling om – Ludvig Holbergs Rasmus Berg – også kendt som Erasmus Montanus. En – efter min mening – ret ligegyldig dilettant, der hørere hjemme i et komediespil 🙂

 3. Af Svend Jensen

  -

  En persons danskhed kan let vurderes.
  Lad personen forestille sig, at han har fået detaljeret kendskab til et større planlagt muslimsk jihadistangreb på en folkemængde i Danmark.
  Bed derefter denne person mundligt og begrundet beskrive, hvorledes han vil reagere på et sådant kendskab.
  Et panel med en psykolog, en efterretningsmand, en apostat og en politiker vil nemt kunne bedømme graden af ‘danskhed’ efter svarets karaktér.
  Lad Rasmus Brygger være den første kandidat til denne prøvning.

 4. Af finn andersen

  -

  De røde og radikale tankesæt er så fulde af selvmodsigelser, at man kunne skrive tykke bøger om det. F.eks. det med at de elsker og snobber for det internationale, men hader og foragter det nationale. Så kan det jo næsten ikke blive mere primitivt eller fjollet, eftersom det internationale blot er en flerhed af det nationale.

 5. Af Gert Hansen

  -

  Rasmus Brygger har helt ret i noget – jeg har i alt fald intet til fælles med ham. Det (formentlig) unge menneske vil med tiden blive klogere. Det bliver de fleste. Brygger ved ikke engang, at det er et forsvindende mindretal af verdens godt. 8 mia. indbyggere, der deler hans naive indstilling. Det store flertal vil blæse ham en hatfuld. Bortset fra det, forekommer han mig ikke at være een det er værd, eller nødvendigt, at spilde mere tid på.

  Bortset fra det, er det ‘nationale fællesskab’ og ‘loyalitet’, som Støvring nævner, selvsagt ved at gå fløjten. Det er en konsekvens af den førte politik, i de sidste ca. fire årtier. Ingen ved blot, hvad det ender med, mindst af alt dem, der har været ansvarlige for politikken, som tydeligvis har været bygget på naivitet og luftige syner af Utopia. Maliciøs ondskab har formentlig ikke været drivkraften, det værgrer man sig trods alt ved at tro.

 6. Af Flemming Lau

  -

  En hel del af vore ansvarlige politikere, har spejdet efter fjerne horisonter de sidste 40 år, mens de har sikret sig at nationen har levet op til at være “Duksen” i International sammenhæng. De har givet levet i illusionen om, at vores samfundssyn kunne danne skole, i resten af verden. Det står vist klart idag, at man skrævede mere end bukserne kunne holde til. Tredie verdens lande og deres befolkninger, har kun foragt overfor vores samfundssyn. Og vores fortsatte imødekommenhed, kvitteres med misbrug på snart sagt alle parametre. Det er ikke kun frustrerende, det er dissideret demoraliserende og det var vist ikke meningen.. Mørchs bog “Den sidste Danmarks historie” viser klart hvad intentionen var….nemlig nationens opløsning og degradering til en inferiør delstat i den nordlige del af den europæiske Union. Heldigvis for de nations hadende kosmopolitter, har de dog formået at “Plante” frø, der de næste 100 år, vil forhindre harmoni og sammenhængskraft i de europæiske National stater. Det er ikke kun en ond arv at videregive, det er perverst!

 7. Af Steen Raaschou

  -

  Det er rigtigt set: Jørgen Mylius er aldrig blevet ældre end 19 år. Sød og rar (jeg har truffet ham) og evigt ung.

 8. Af Ola L.A.

  -

  Først klæder Tranlampen – undskyld; Fadbamsen – sig ud som en talebaner og fraterniserer med afghanske islamister, og nu kan man mindsandten læse i Politiken, at “Lego sponsorerer terrororganisationen Islamisk Stat.”!

  Hvor længe skal vi finde os i de insidiøse jyder!?

 9. Af Erik madsen

  -

  Man er dansk hvis man kan påvise at ens familie deltog i modstandskampen fra 1940 – 45, ellers er man søn/datter af landsforræder…

 10. Af Arvid Holm

  -

  Proletarer i alle lande, forener Jer!
  Socialismen har alle dage haft en international målsætning eller ide.
  Men teorien har lige så længe været tilsidesat af praksis.
  Hvis socialismen skal fungere, må man have kontrol og magt til at sikre kontrollen.
  En høj løn og tilfredsstillende velfærd forudsætter, at ingen kan unddrage sig socialismens magt.
  Systemet bryder sammen, når private arbejdsgivere kan flytte arbejdspladser til lavtlønsområder udenfor socialisternes kontrol, og arbejdstagere fra sådanne lavtlønsområder kan møde op og kræve velfærd på det høje niveau.
  International socialisme forudsætter en global stat, som kan sikre universel balance mellem rettigheder og forpligtelser og universel balance mellem udgifter og indtægter.
  Men der er ingen udsigter til fremkomst af en global stat.
  Selv EU som forbundsstat vil blot være en større nationalstat end de nuværende.

 11. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Danmark er et land opbygget af klaner. Danmark er i den grad et kongerige, med en indbygget magtstruktur, et land bygget op af hierakier. Danskerne mærker det ikke selv, fordi det er del af levevilkårene.

  Rasmus Brygger er blot en af dem, der har magt og økonomisk støtte til at udtale sig.

  Den unge mand, der mener at alt skal bygges på frivillighed, er blot en af vores forkælede unge, der mener, at han er en guds gave til menneskeheden og er derved hævet over andre sølle mennesker. Han bliver klogere, måske. Hans udsagn er måske den mest farlige tendens i vores samfund. Vil vi være USA? Vi ser tendensen i tiden i LA og Nye Borgerlige. Det farligste i vores land er mangende fællesskabsfølelse og solidaritetsfølelsen.

  At der ikke er korruption i Danmark er alene den den moralsk blindes udsagn. I disse dage udruller, der sig sag på sag hvor personer i politik mener, at loven er til at bøje. Alle magtfulde mennesker mener, at loven er bøjelig, fordi magt korrumperer uanset politisk ståsted.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Jeg mener godt, at man både kan være kosmopolit (verdensborger) og samtidig patriot.

  Det vi oplever i dag er ikke en ‘ny-patriotisme’, men en genopstået nationalisme, som jeg finder meget usympatisk.

  Nationalisme er ekskluderende og ‘grøftegravende’. Det gælder ikke patrioter og kosmopolitter.

 13. Af Birgit Hviid

  -

  Det er fint med en national følelse og dermed identitet og tilhørsforhold. Det har de fleste mennesker – men det kan gå grueligt galt, hvis der i lande med stærk national følelse ikke samtidig er en åbning til verden, der informerer om denne – så handler folk irrationelt, og så blomstrer både paranoia og krige, og diktatorer og snævre politiske eliter kan drive deres spil og gøre mange mennesker fortræd. Lyve for et folk , styre det med hård hånd – som vi har set og ser rigeligt af i verden også nu.

 14. Af Birgit Hviid

  -

  Og – retssikkerheden er vigtig. Det skal med i mit indlæg ovenfor. Tak.

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Det hele faldt til jorden i det øjeblik regeringen svigtede sit eget danske folk, det vil ikke i denne forbindelse være forkert at sige, det danske folk er gjort til intet, vores egne folkevalgte gav os en kniv i ryggen, selv om de ikke selv fører kniven, men forventer at jihadisterne at salafisterne slår til når og hvorsomhelst, helvedets sluser står vid åbne, imod alt sund fornuft vores politikere fylder nu landet op med islamister, fremmede islamistiske folkeslag der kun vil os det ondt, lover i fuldsides annoncer, i arabisk tekst, hvad vi danske aldrig fik tilbudt da vi passerede start, hele Mellemøsten hele Afrika er nu på vej, katastrofen er forudsigelig, om du ikke allerede går rundt med en kniv i ryggen, da vil den komme, ikke bare svigtede vores folkevalgte totalt, fyldte os med løgn så det driver, men disse løftebrydere løber Merkels, løber islamisternes ærinde, et double down, ikke nok med at disse vores lands politikere deres falsh flag operation, 5′ kolonne løb fra løftet til deres eget danske folk at 0 islamistisk migration, det i sig selv renlivet ondskab der nu kaster landet ud over afgrunden, men ikke nok med det, nej ikke nok med det, disse løftebrydere fandt et flertal for Merkels – EUs – Frontex planen at fylde Danmark op med islamister i den onde plan at ødelægge udslette nationalstaten Danmark, vores politikere ikke bare værdiløse, men i situationen ringere end skrot, ubrugelige, som et gammelt aspest tag der ikke længerer holder regnen, fugten driver, at huset fyldt med mug og gusten skimmelsvamp, asmatiske sygdomme af luftvejs problemer, ubrugelige fortættede aspestlunger, venter vi nu kun på at dø, en yderst smertefuld død i jihad, døden forudsigelig, Danmark blevet til et slagtehus, tydeligt for alle at her er som i Sverige og Tyskland noget grueligt galt, ellers finder vi ud af det den dag vi selv kniven i ryggen, og dagen vil komme, nu udslettes nationalstaten Danmark, en islamistisk magtovertagelse vores land!
  Der burde oprettes en beskyttet humanitær korridor, at husvilde, hjemløse fattige syge danske kunne komme frem i køen, frem forrest foran islamisterne, at ingen dansk skal gå hjemløs, gå fattig, gå arbejdsløs, gå syg uden råd en anstændig behandling, en anstændig bolig, et godt land kendetegnes af hvordan vi behandler vores egne, vores svageste, og de skæve eksistenser, vores syge, vores hjemløse …….derimod det der foregår nu at betegne som landsforrædderi, hverken mere eller mindre: landsforrædderi, vores politikere overnight værdiløse, vi ville være bedre stillet uden, døden har en årsag!

  Dansk lovtekst
  I den nuværende straffelov har 12. kapitel, der dækker over §98-110, overskriften “Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed”. I §98 står der:
  § 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.

 16. Af Flemming David Scheutz

  -

  Se tidligere kommentar, der refererer til Rasmus Berg/Erasmus Montanus:
  Min dansklærer i gymnasiet havde som et uafviseligt krav, at vi skulle lære Erasmus Montanus’ tale udenad. Vi skulle, som han sagde, kunne den så godt, at vi skulle vi kunne recitere den, selvom vi blev vækket midt om natten. En klog lærer. Og vi lærte den alle udenad.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Frihed medmenneskelighed og ansvar, er værdier der skal kæmpes for at bevare. De er selvfølgeligheder i Vesten, men ikke i resten af verden. Universielisme, kosmopolisme, globalt medborgerskab, og multikulturelisme er utopier, som forudsætter kristen moral og gensidig respekt. Som Paulus siger i Romerbrevet 10:11″ Thi der ingen forskel på jøde som græker, de har jo alle den samme Herre, rig nok for alle dem, der påkalder ham!” Men i et Vesten som påkalder sig selv mere og vor Herre mindre, er det spildte ord på ballelars! Mao det går den forkerte vej, i opfyldelsen af et ellers smukt ønske. Men hvad der er håbløst i den faldne verden, det vil være sandheden, når vi engang er vendt “Hjem!”

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo velkendt, at konservative går ind for mere stat end de liberale gængs, så måske mener den unge Brygger, at en stor stat sløver enkeltindivider både til at tage eget ansvar og at hjælpe andre i en frivillig ånd.

  Det kan naturligvis være vanskeligt, hvis det ikke sættes i et system, der desværre ikke altid er korrekt eller velmenende endsige empatisk, og ligedan kan sløve den alm befolkning for at se klart på egen og andres situation og dermed ligedan helheden i samfundet og dets dynamik.

  Dynamik er som sådan også et vigtigt nøgleord.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kontinuiitet i hjælpsomhed er et andet nøgleord. Se ovenfor. BHL

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kontinuitet i hjælpsomhed er et andet nøgleord. Se ovenfor. BHL

 21. Af Allan Hansen

  -

  Demokrati eller tyranni?
  ( islam for begynder)

  Hvad er islam? – godt spørgsmål!
  for det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved!
  Men hvordan opstod islam? – igen et godt spørgsmål
  for det er der kun meget få, der ved.
  Så her kommer sandheden om den sadistiske dødskult islam
  fortalt af Dr. Bill Warner, som efter min mening er en af verdens
  bedste islamforsker ( 53 min.) Lyt godt efter, hvad Bill Warner siger her:

  https://www.youtube.com/watch?v=zMwcX_vU1lM&feature=youtu.be

  ” Why We have to KILL YOU,, The Koran.

  P.S: Koranen legitimerer: Vold, drab, voldtægt og slaveri!
  Hvis man ikke har studeret sharialov, så har man ingen
  viden om islam!

  Mvh. Allan Hansen

 22. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det Danske kosmopolitiske samfund, hvor intet må forandres, og lighed som under Poul Schlytter er målet, og tosserne fra det langskæggede parti LA, som ønsker billige køretøjer, og god dag til de højtlønnede, og topskatten kun er reduceret med 5% og ikke 100% og i Danmark er vi alle uenige, og Janteloven banker os alle på plads, og reelt er vi som Kina i 1970 hvor alle var lige, og fremtiden grå.
  Hvis ikke nu ,hvornår så Finn Vig

 23. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen, Dr Bill Warners udredning af Jihad begrebets mangeartethed er meget rammende. Især set i lyset af hvad Dansken, dagligt skal stå model til. Nu kan man opleve til beboermøde i alment byggeri, hvor Dansken er i mindretal, at kvinder og mænd kræves adskilt! Hvorfor er der ikke blandt vore intellektuelle der er uddannet i orientalske studier, nogen der har mod og mandshjerte til at fortælle offentligheden, herunder politikerne, hvilken snigende pest det frie samfund er udsat for? Good grief ! Det er jo pligtforsømmelse !

 24. Af Jan Petersen

  -

  Dagens multikulturelle globalisme ligner til forveksling tidligere tiders slavehandel. Idag flytter man ikke så meget rundt på slaverne, men derimod slavernes arbejdsmuligheder – arbejdspladserne. Men resultatet er det samme. Udnyt slaverne efter bedste evne, og på den lange bane – erstat slaverne med robotter. Hvilket med, usvigelig sikkerhed, vil ske i løbet af meget kort tid. Hvad vil der mon så ske?

 25. Af hektor heimlich

  -

  Danskerne er verdens bedste kosmopolitter: de er nemlig totalt styret af fremmed magt, læs Merkel. De højtråbende, excercerende tyskere, som slog vore forfædre ihjel under 1. og 2. verdenskrig har vi nu frivilligt valgt til vore “Ubermennesker”, vi regeres med hård hånd af hendes højhed: multi-kulti, mutti-prutti Merkel. At sønderjydernes bedsteforældre blev slagtede af Bismarck og kejser Wilhelm, spiller ingen rolle. Nej, gaderne i Haderslev, hvor vore forfædre løb spidsrod mellem tyske bajonetter skal nu have tyske navne: Adolf Hitler Gasse, Kansler Bismarck Strasse, Kansler Merkel Platz.
  Vor tidligere statsminister Fjog-Rasmussen har sammen med tumbe Obama ført an i destabiliseringen af den arabiske verden og er en af årsagerne til at vi nu har krig i Ukraine, Syrien, Irak, Libyen, Mali, Nigeria, Yemen osv. Joh, vi danskere kan minsandten. Vi er selv skyld i at vi nu har 100.000 vis af muslimer, som ikke har andet at lave end at hænge i restauranterne (for vore penge) slå konerne og producere børn, medens den generation af danskere som byggede landet efter 2 verdenskrige, må æde hundeføde. DF taber i stemmetal fordi de på grund af manglende erfaring troede at EU midlerne skulle bruges til at føre politik for, de var ikke klar over at man skal købe nye jakkesæt og luxusrejser på 1. klasse, men at dette skal skjules under en række transaktioner, som ikke kan spores.
  Velbekomme!

 26. Af hektor heimlich

  -

  http://www.bt.dk/krimi/forfulgt-af-seks-asylansoegere-13-aarige-piger-blev-chikaneret-i-svoemmeland
  Her går det godt. Vi danskere har betalt for opførelsen af svømmeland -så disse personager kan bare rejse hjem til multi-kulti Merkel land, sydpå, langt sydpå!!

 27. Af Birgit Lajer

  -

  At ville dræbe andre er en super-neurotisk egoisme og har intet med kærlighed at gøre hverken til sig selv eller næsten – men forkommer p gr a selvhad, misundelse, ingen selvagtelse eller naturlig respekt heller. En sådan ideologi er en hævnakt for en autoritær opdragelse og udøves derfor nu i stor stil af IS-folk, der er ekstremt bange for det frie individ, de ikke tiltror nogen selvbestemmelse over eget liv på grund af deres super-neurotiske tilstand i psyken, kort sagt!

  Sund egoisme dirigerer ikke andre menneskeer på deres
  bekostning – men udøves uden at dominere andre – og altså modsvarende denne neurotiske, der kan føres i det totalt ekstreme, når den myrder andre.

 28. Af finn andersen

  -

  Iflg. diverse netaviser er den største og blodigste katastrofe i europæisk historie under forberedelse. Se filmen BREAK EUROPE/Merkels migrant crisis hos you tube/korte avis/urias/snaphanen.

 29. Af Dronningen minder os om samfundspagten | Kulturkamp

  -

  […] ikke blot kan rettes mod udlændinge, men også mod etniske danskere, var emnet i mit forrige indlæg om den liberale kommentator Rasmus Brygger, der […]

 30. Af j nielsen

  -

  “At ville dræbe andre er en super-neurotisk egoisme og har intet med kærlighed at gøre hverken til sig selv eller næsten”

  Som Vietnamkrigen lærte os.

 31. Af John Laursen

  -

  VÆR FORBEREDT på valgsvindel ved det amerikanske præsidentvalg d. 8 November.
  Valgsvindel begået af den kriminelle, politiske psykopat, Hillary og den ondskabsfulde lyssky børsspekulant George Soros.
  Afstemningsmaskinerne i valglokalerne er forprogrammeret til at ændre en stemmeafgivning på Donald Trump, til en stemmeafgivning på Hillary.

  De opstillede afstemningsmaskiner kommer fra et firma ejet af George Soros
  Denne velforberedte valgsvindel udført af Hillary og George Soros er et ondskabsfuldt og forbryderisk angreb på det amerikanske demokrati.

  https://youtu.be/_nU_6UnGuw4

  https://youtu.be/UXCCRH3VlG4

  https://youtu.be/6ibBksU70Ao

Kommentarer er lukket.