Stigning i grov kriminalitet under den borgerlige regering

Af Kasper Støvring 42

 

Regeringen kommer igen med det glade budskab: Kriminaliteten er rekordlav.

 

Medierne kolporterer villigt budskabet, og Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors, istemmer: ”Dejligt med positive nyheder. De seneste år er kriminaliteten i DK bare raslet ned. Det til trods for, at mange havde spået, at flere flygtninge ville føre til mere kriminalitet. Det er åbenbart ikke sket. Kan vi så ikke få aflivet den myte. Tak.”

 

Men det glade budskab er i bedste fald kun en halv sandhed. Beklager. Jeg vender tilbage til problemerne med offerrapporten, som regeringen støtter sig til. Først en forbemærkning: Mit anliggende er ikke at male et dystert billede af Danmark. Vi lever fortsat i et af verdens tryggeste lande. Men vi har også derfor meget at miste, og man skal virkelig være vaks, når modsatrettede tendenser viser sig. Ellers kan man ikke få standset udviklingen i tide, og resultatet kan være irreversibelt: Det er overmåde vanskeligt at genoprette trygheden (anmeldelser af vold er fx femdoblet siden 1960).

 

Vi kan hele tiden læse om anmeldelser om vold, voldtægt, seksuelle krænkelser, skamfering af unge piger og forsøg på kidnapning og massevoldtægt. Det er, som om kriminaliteten ikke blot er blevet grovere, men også mere omfattende. Tal fra Danmarks Statistik viser da også, at der er meget store stigninger i anmeldelserne af netop denne type kriminalitet. Jeg har set på udviklingen de seneste fem år og på fire områder: voldtægter, vold, trusler og seksuelle overgreb.

 

Stigningen er netop sket under den borgerlige regering. Det kan den borgerlige fløj altså ikke leve med, for lov og orden er helt afgørende for især borgerlige vælgere. Her er nogle grafer, der viser tallene på de fire områder:

 

seksualforbrydelser-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voldsforbrydelser-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voldtaegt-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trusler-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er sandsynligt, 1) at kriminaliteten hænger sammen med den store stigning i især afrikansk og arabisk indvandring de seneste år; 2) at regeringen døjer med eftervirkninger forårsaget af den Socialdemokratiske regering; 3) at kriminaliteten ville have været større, hvis den Socialdemokratiske regering var fortsat (men hvis borgerlige ikke får styr på denne meget alvorlige kriminalitet, så er der vel en grund mindre til at stemme på dem, ikke?); 4) at stigningen delvis kan forklares med ændret praksis ift. registrering af anmeldelser (som var det svar, jeg fik, da jeg kontaktede Danmarks Statistik); men 5) at antallet af anmeldelser, som politiet ikke har ladet indgået i statistikken, i de senest syv år omvendt er steget 25 procent, samt at der et meget højt mørketal. I visse områder bliver op mod 80 procent af kriminaliteten slet ikke anmeldt.

 

Det og meget andet har jeg skrevet om her.

 

Lad mig dog knytte en bemærkning til punkt fire. Stigningen skete før den ændrede praksis, altså før andet kvartal 2016, og stigningen skyldes især anmeldelser om blufærdighedskrænkelser. Stigning i vold kan skyldes, at der medtages flere sager om vold mod offentlig myndighed, men denne type anmeldelser angår kun en lille del af det samlede antal.

 

Vi ser altså en stigning i den grove kriminalitet, når vi ser på anmeldelser. Men der kan som sagt være et stort mørketal. For at forklare det, vil jeg henvise til en meget omtalt sag for nylig. For et par uger siden blev en dreng og hans venner mishandlet af en gadebande på Islands Brygge. Drengens mor skrev om det i Berlingske, og politikere erklærede på stribe, at de var ”rystede”. Over hvad? Ikke kun over den brutalitet, som unge oplever på gaderne, men også over, at politiet ikke havde ressourcer til at tage sig af sagen. Det er ganske rigtigt særdeles rystende, men dertil kommer en anden ting, som ingen har skrevet om. Nemlig, at der tilsyneladende også er lang vej fra vold til anmeldelse af den. For det kræver stædighed at følge sagen op, som moren til drengen også skrev. Det betyder altså, at der må være et enormt mørketal; rigtig mange sager om alvorlig kriminalitet anmeldes ganske enkelt ikke – og alligevel er der sket en meget markant stigning i anmeldelser af denne grove kriminalitet. Og det er mit emne her, og det står i skarp modsætning til regeringens glade budskab.

 

Regeringen støtter sig til den såkaldte ”Offerrapport”. Den kan give et godt indblik på visse områder, men kan også være misvisende. Bl.a. fordi man så at sige tæller, hvor mange, der oplever kriminalitet. Der er et fald i tyveri, og det er rigtig mange enkelttilfælde. Omvendt er der relativ få oplevede tilfælde af vold og grov kriminalitet, som jeg taler om i dette indlæg. Slår man dem sammen med de mange oplevede tilfælde af tyveri, får man samlet et markant fald. Men det er vildledende, og endnu vigtigere: Det er netop oplevelser, man registrerer i rapporten, og det er der mange problemer med, som offerrapporten selv angiver, fx med svarvillighed. Man ønsker ikke at udlevere sig selv i en spørgeundersøgelse. Desuden omhandler rapporten 2015, men den markante stigning i anmeldelser af grov kriminalitet slår først igennem relativ sent i 2015.

 

Endelig en sidste bemærkning. Dette indlæg kommer også til at omhandle indvandring, bl.a. på grund af den store overrepræsentation, som indvandrere og efterkommere står for. Men jeg er naturligvis klar over, 1) at de fleste i denne gruppe er lovlydige og bekæmper kriminalitet, også i egne rækker, 2) at kriminalitet handler om normbrud og asocial adfærd, ikke om islam, og 3) at mange, sandsynligvis – i relative begreber – de fleste, der undgælder for vold og seksuelle overgreb er mennesker, der tilhører samme gruppe af personer med udlændingebaggrund.

 

 

 

42 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Jeg vil anholde én enkelt bemærkning i Støvrings glimrende fremstilling.

  Det gælder: “2) at kriminalitet handler om normbrud og asocial adfærd, ikke om islam”.

  Det handler i høj grad om islam, når det kommer til voldtægt og seksuelle krænkelser, da koranen direkte foreskriver, at vantro kvinder kan benyttes efter forgodtbefindende – ikke mindst da disse vantro kvinder ikke er tildækkede.

  Kald det kulturelt betinget eller islamisk betinget alt efter indstilling. Forskellen er helt ens.

  Jeg er enig med Støvring i, at kan den såkaldt borgerlige regering ikke gøre noget effektivt ved kriminaliteten – man kunne nægte asylbehandling til de asylsøgere, som begår kriminalitet, og ganske enkelt smide dem ud af landet – så er der ingen grund til at stemme på de borgerlige.

  Og det kniber gevaldigt med den sølle, uduelige justitsminister, vi plages af.:-(

 2. Af Allan Hansen

  -

  Helt korrekt Larsen.

  Nye koranstudier har fastslået, at had, vold og terror
  stammer fra koranen og andre islamiske skrifter Bl.a.’
  Sharialov. Basta!

  http://www.macleans.ca/politics/ottawa/what-motivates-a-canadian-jihadist/

  En tysk undersøgelse kommer til samme konklusion. Basta!

  https://www.thelocal.de/20100606/27673

 3. Af bent nielsen

  -

  Det er fint at KS giver plads til debat om den kriminalitet som efterhånden er en stor plage for og en stor trussel mod millioner af danskere. Det er jo helt fantastisk som kriminaliteten er vokset. Den er mangedoblet i de senere år. Mængden af tyverier og indbrud er enorm. Følger man med i lokalbladene er der endeløse opremsninger af tyverier, indbrud og hærværk. Og i de store aviser og netaviserne er der hundredvis og tusindvis af beretninger om trusler, svindelsager, røverier, knivstik, skyderier, overfald, terror, voldtægter, vanvidskørsler, vold og mord, stenkast mod ambulancer og afbrænding af biler og huse osv. Antallet af ofre i Europa er oppe i tusinder og atter tusinder.

  Det er pinligt som visse kredse konstant forsøger at bortforklare hvor omfattende kriminaliteten er blevet. Især har DR blameret sig grundigt ved året rundt at påstå at antallet af forbrydelser bare falder, falder og falder. Det er vås og vildledning. Man kommer nærmere til sandheden ved at studere den korte, snaphanen og you tube. Masser af dramatiske film dokumenterer at europæerne og danskerne er under angreb som følge af EUs og Tysklands kolossale svigt.

 4. Af b nielsen

  -

  indl. i f kl. 1948.

 5. Af Henning Svendsen

  -

  Indbrud er da vistnok ikke faldet i sååfald er det ikke myndighedernes skyld
  For Vi har noget der kalder sig :Det kriminal præventive råd:evigheds ansatte og ligesom alle de andre Råd så lever de i en anden verden og når det gælder de kriminelles gøren og laden så er de fuldstændig på herrens mark
  Jeg har skrevet tit på blokken hos Pind men haN tør ikke vove sig ud på gulvet
  Så hvis kriminalitet falder så er der kun to muligheder nemlig at straffen er steget.-eller befolkningen dør ud det er den ren og uforfalsket logik og gælder helt til vi nedlægger behandler samfundet!-en kæmpe industri der hver dag skal have friske varer på hylderne

 6. Af Svend Jensen

  -

  Kasper Støvring kan forklare løs indtil han bliver blå i hovedet. De godnaives faglige forening i Danmark har allerede standardforklaringen parat – den stigende kriminalitet fra kulturberigernes side kan alene skyldes socioøkonomiske forhold samt at danskerne ikke retter ind efter de evige muslimske krav om sharialovens berigende gyldighed – amen!
  Hr. Støvring er derfor nødsaget til at undersøge muslimers socioøkonomiske forhold. Imedens han er beskæftiget hermed er der, inden en rapport om 10 år kan fremlægges, sivet endnu 100.000 unge raske våbenføre muslimske mænd ind i Danmark. Så har kalifatet vundet fodfæste og de godnaives forening har opnået hvad de ville.

 7. Af Niels Andersen

  -

  Desværre bider fakta ikke på den pladderhumanistiske presse, levebrødspolitikere eller venstreorienterede venligboer.

  Det er jo vores egen skyld, at vi ikke har fået integreret muslimerne og deres middelalderlige religion i vores åbne, frie og demokratiske samfund.

 8. Af Brian Jørgensen

  -

  Vi husker jo alle Bagdad Bob i 2003 Man kan ikke lade være med at forestille sig Pind i situationen

  “Kriminaliren er stærkt faldende i Danmark”

  Mens kuglerne flyver om ørene

  Den faldende kriminalitet regeringen hentyder til er snarere indbrud, a whopping 43000 af slagsen som toppede i 2011

  Det var 118 indbrud hver eneste dag i Danmark, det kunne vel ikke andet end falde eller hvad?

  Jo schengen aftalen med den fri arbejds krafts bevægelse , man kan vel godt kalde kriminalitet en profession ikke sandt?

  Rotteredens lyksaligheder… vi er til grin

 9. Af bent nielsen

  -

  Indlæg 19.48 er stadig i filtret??

 10. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det er ret imponerende / deprimerende for en årgang 1950 (mig) at opleve både Danmarks demokratiske, kulturelle, homogene velfærds opbygning, og nu selvsamme Danmarks deroute på alle fronter. Jeg misunder på ingen måde de yngre generationer, der står som arvinger til dagens sekunda udgave af Danmark, EU og USA. Efter min bedste overbevisning har intet af det længere meget med demokratiske retsstater at gøre. Det er en ny anarki udgave af det vilde vesten, hvor forskellige lovløse bander (på lidt sigt) vil sætte sig på magten og diktere dagens (u)orden.

  Velkommen til Multikultur Global New World Order – de stærkeste og mest hensynsløse vinder – og, de svageste taber og forsvinder i glemslen 🙁

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos den lille håndplukkede mafia bande – Global New World Order – så er Saudi Arabien netop genvalgt til UN Human Rights Council. Der findes formentlig ikke nogen større krænker af menneskerettigheder i verden end lige netop Saudi Arabien!

  Hvorfor i himlens navn er Danmark “bedfellow” med et af de mest forbryderiske regimer i verden? Det er en skændsel uden lige 🙁

 12. Af Helge Nørager

  -

  Som voldsoffer er statistik, meget ubrugelig.
  Mit liv blev ødelagt af 5 unge mennesker som alle skulle have været fængslet pga. deres sigtelser og domme.
  Men de var alle på fri fod, da det var mest belejligt for diverse socialrådgivere, og politi.
  Mit liv, blev et tal i statistikken.
  Men en ting er sikker, der var sagsbehandler, landsretssagfører og advokater med møderet for højesteret til at beskytte de 5 unge samspilsramte, mod livets baske realiter, som f.eks at det er ulovligt at forsøge at dræbe andre,
  Jeg fik opsagt min bolig uden at nogen gad fortælle mig det.
  Jeg blev frameldt mit studie, uden jeg fik det at vide.
  Mange tak til de venlige sagsbehandlere, i Horsens kommune.
  Da jeg var boligløs, var ingen kommune nu ansvarlig for sygedagpenge.
  Da jeg var frameldt studie, krav fra SU om tilbagebetaling for det sidste halvår.
  Derfor også ændring af skat, det blev kaos.

  Jeg lærte på den hårde måde, at et nummer i statistikken er intet værd, før alt er væk,
  Og i forsøget på at vende tilbage til livet, var der konstant venlige sagsbehandlere som med udsøgt grundighed kunne jorde mig, økonomisk, og med hensyn til visioner om at gennemføre min uddannelse.
  Mennesker med hjerneskade skal ikke tage krævende uddannelser, derfor ingen støtte.
  OK så betalte jeg selv i nogle år
  Da jeg ikke flere penge havde, var svar på ansøgning om hjælp.
  Der gives ikke giver støtte til uddannelser som giver mere i løn end en sagsbehandler får.
  Men en løn som faglært, kan/kunne jeg aldrig betale den studiegæld, jeg havde på det tidspunkt.
  I dag her 38 år efter skylder jeg stadig over 350.000 kr i studiegæld, og har betalt hele livet.

  Vold har store omkostninger for alle, også samfundet, men det er rart at vide at vores helt fine meget social system altid er klart til at knuse og destruere hvad en voldsmand ikke lykkes at gøre ved et offer.
  Samt at der for voldsmanden er reality shows, samt masser af mennesker som lever af at hjælpe dem, det er jo så synd for dem.

  Men ingen absolut ingen dengang gad tænke på offeret, jeg skulle have været et andet sted, det var sgu da også min egen skyld, osv
  Tusinder af årsager til at offer altid selv er skyldig.
  Men det er ikke let at gennemskue hvad prisen på et ødelagt/forandret liv er.
  Og hvad det er jo kun tal i en statistik.

 13. Af Carsten Høi

  -

  Altid fantastisk betryggende at læse Støvrings politiske analyse.Skarpt og begavet.
  Der er så mange politikere og tidligere politikere, der lukker ned og ikke
  vil omtale problemerne på gader og stræder. Man skal jo tænke på sin egen
  karriere,pengepung og pension…
  Tyskerne er så småt ved at sætte sig til modværge og som konsulent i tysk sprog og
  kultur, kan man af historiske årsager frygte konsekvenserne. Men det er som sagt en
  konsekvens af politikernes uduelighed de sidste 30-40 år.Befolkningerne i Europa forstår
  efterhånden at de selv må danne grupper og forsvare sig. Jeg var i Israel for et lille år siden;
  der beskytter staten dig…ja det er rigtigt. Tænk lige over det!

 14. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager, det var dog nogle grimme oplevelser du har måttet igennem! Fejgt at være mere end en mod en! Fejgt at de ikke blev dømt til erstatning! Ondt at din kommune, ikke blot undlader at hjælpe, men fremturer med hån og benspænd. Hvordan man formår at komme nogenlunde hel ud på den anden side, er mig en gåde!

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Et meget stærkt indlæg af H elge N ørager, læs eller genlæs, det er nemlig sådant at Helge’s skæbne kommer ned over os alle etniske danske, ingen dansk på dansk jord vil nu gå fri for volden og tiggerstaven, alt der bliver tilbage vores folk vores stolte tusindårige danske kultur bliver kun et tal i statestikken! ( Islamisk Stats Statestik over det hovedløse folk anno 2018)

  Heldigt for vores løftebrydere, at de kan læne sig op af deres egne manipulerede statestikker, påfaldende at regeringen til islamisternes fordel ændrer praxis, ( i lommen på godhedsindustrien) for at få den islamistiske migration til at fremstå i et mere positivt lys, hvorfor i alverden det? Der er intet positivt ved islam, intet positivt ved denne voldelige islamistiske magtovertagelse af vores land som nu er i fuld gang, og turbo, hvorfor i alverden bliver vores regering ved at fremstille vores udslettelse, udslettelsen af nationalstaten Danmark som en ¨’berigelse’ !!?!
  Volden fordobles nu fra år til år, og nu går det hurtigt!

  Stigningen på graferne, ikke at forveksle med et firma hvor en økonomisk graf skala går op i buisness succes…….her nu et Danmark hvor volden og voldtægterne tilsyneladende fordoblet bare dette sidste år (husk der er et meget meget større mørketal, danskerne holdes hen i uvidenhed), denne stigende kurve i volden i voldtægterne, i virkeligheden at sammenligne med et firma der hastigt er ved at gå fallit!

  Frygteligt den dag danskerne vågner op til virkeligheden, nu bliver vi bevidst manipuleret af stattestikken og holdt hen i uvidenhed, TAK til Kas per Stø vring fordi du fortæller os sandheden, for vi var holdt hen i uvidenhed!.

 16. Af Brian Jørgensen

  -

  Søren Pind som Bagdad Bob kan i se det for jer

  “Kriminaliteten i Danmark er stærkt faldende”

  Imens kuglerne flyver om ørene

  Engelsk band skrev disse linjer i et nummer fra firserne

  “One man came, one man saw, he brought us pain and missery”

  Vinkel den selv…

 17. Af Kasper Støvring

  -

  En dreng tæskes foran sin skole og forfølges af den samme bande. Politiet har ikke tid til at tage sig af sagen, og familien vil ikke anmelde overfaldet af frygt for yderligere repressalier.

  Anmeldelser for vold er eksploderet det seneste år, til trods for at der er et meget højt mørketal.

  Kan en borgerlige regering leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare stemme på venstrefløjen, når nu regeringen alligevel ikke kan sikre lov og orden?

  Kan politiet leve med det? Hvorfor skulle borgerne ikke bare tage sagen i egen hånd og begå selvtægt, når nu politiet svigter?

  http://www.b.dk/nationalt/soen-taesket-ingen-hjaelp-fra-politi-da-voldsmaend-vendte-tilbage

 18. Af Flemming Lau

  -

  K Støvring, dagens eksempel i Berlingske, fylder mig med lede, men det er desværre ved at være dagligdags. Aggression og vold virker. Siden 68′ har den pædagogiske verden, gjort det til en dyd, at man ikke må forsvare sig selv! Men det må man godt! Det nye Testamente Romerbrevet 12:18 og borgerlig straffelov paragraf 13. Voldsmændene har diskvalificeret sig selv, ved at at være 5 mod en, hvorfor den pågældende far, blot skal rekruttere 4 andre voksne. Sønnen skal bare gå frejdigt ud skolen og værge sig imod det første forsøg på vold, hvorefter de 5 voksne skrider ind, og fortager en civil anholdelse og derefter afleverer dem til politiet!

 19. Af Niels Larsen

  -

  Flemming Lau – 29. oktober 2016 13:46

  Det vil være betydeligt mere effektivt, om end ulovligt (men det er der jo så meget, der er uden at der sker det fjerneste i den anledning), at gennemtæve de 4 ungersvende og sende dem en tur på intensiv. 🙁

 20. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Du foregriber begivenhedernes gang. Hvis voldsmændene fremturer efter at have været i politiets varetægt, udstedes der et politi tilhold og zoneforbud eller tvangsfjernelse til en sikret institution. Gør politiet ikke deres pligt, stiller sagen sig naturligvis ganske anderledes!

 21. Af bent nielsen

  -

  Indlæg 19.47 er nu kommet på. Vil gerne tilføje at i tilgift til det mangedoblede antal voldelige forbrydelser mv., har vi nu også fået et rødt retssystem som er helt ude i hampen. Gemene voldsforbrydere og røvere belønnes med luksusrejser til Caribien ombord på krydstogtskibe, mord kaldes vold med døden til følge…. udviste kan blive i Danmark, få en bolig anvist plus få kontanthjælp…. domme afsiges men efterleves ikke. Selv meget grove forbrydelser undskyldes på 100 måder. Voldtægtsforbrydere udvises ikke altid. Igen og igen afsiges latterligt milde domme over hårdkogte psyk opater, mens ofrene svigtes. Og i skilsmisse-sager er bureaukraterne og juristerne ofte kyniske og hensynsløse overfor sagesløse børn og forældre. Danmark er ved at være løgnens land, ondskabens rige og tårernes dal.

 22. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Ja set i relation hvad der skete efter IS talsmænd Badani blev dræbt, er det nok en god ide at skærpe beredskabet, ikke kun i Rothenburg, men alle steder hvor man samvittigheds løst har placeret kristne sammen med muslimerne i asyl Lejre.

 23. Af Allan Hansen

  -

  @ Lau.

  Why we want to KILL YOU!
  ( 2007 )

  Bogen er skrevet af den tideliger PLO terrorist Walid Shoebat – det har, som altid i islam bragt ham døds trusler på halsen fra familie medlemmer og gamle “venner,, det har dog ikke stoppet Shoebat hvis seneste bog hedder – Allas war on terror.

  Shoebat fandt ud af, at hans mor ivirkeligheden var kristen – det blev holdt hemmeligt. Walid Shoebat, bor i dag på en hemmelig adresse i USA og er desuden selv konverteret til kistendommen.
  Shoebat holder foredrag over alt i verden, hvor han fortæller SANDHEDEN om islam. Se her. http://www.shoebat.com

  Lad mig slutte med et citat af Ayatollah Khomeini ” Jeg vil spytte på enhver, som kalder islam for en Freds religion,,.Kilde: Robert Spencer, som har skrevet: The truth about Muhammad – Founder of the World´s Most Intolerant Religion.

  P.S: Shoebat har valgt en meget kontant retorik, der
  ikke overlader meget til fantasien – han kalder konsekvent
  islam for “djævle tyranni!

 24. Af Anders Madsen

  -

  Søren Pind er Venstres svar på Komiske Ali. Ikke underligt Zenia Stampesegmentet elsker ham.

  Husk også Løkkes løgn om “straksopbremsning”.

 25. Af Allan Hansen

  -

  Jihad og sharialov i Europa.
  Hvordan kunne det ske?
  På under et år, er 273 franskmænd blevet
  dræbt af jihadister i FRANKRIG vel og mærket!
  Hvordan kunne det ske????

 26. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Ja Shoebat er klar i mælet, og han brænder for sagen. Der har været flere kritisk ex muslimer i fx Clarion project, Counter Jihad, Islam watch bla på you.tube. Alle de friske stemmer, heri blandt Hirsi Ali, Waleed Husseini og flere kunstnere, søger ikke beskyttelse i EU men I USA. Hvorfor ? Fordi sikkerheds situationen i EU, er meget ringe! Og vi har jo set hvormeget “Friby” projektet for alverdens kritiske skribenter er værd i Danmark! Samtidigt i stemmer de fleste af den frie verdens ledere at “Islam skam er Fredens religion !” Fred for enhver pris ! Din reference til R Spencer er et guldkorn for Islam kritikken !

 27. Af J. Hanse n

  -

  Stigning i grov kriminalitet under den borgerlige regering.
  Skriver Kasper støvring.

  Her tænker Kasper Støvring uden tvivl på skattesnyd, økonomisk kriminalitet, magtmisbrug begået af ministre, nepotisme, ministres svindel med bilag, druk på skatteydernes regning, indkøb af underbukser i voksen størrelse på skatteydernes regning og svindel med EU midler af støttepartiet.
  Den slags som altid florerer under borgerlige regeringer.
  Så Kasper Støvring har fuldstændig ret.

 28. Af bent nielsen

  -

  Det er nok mange flere franskmænd der er blevet myrdet end det officielle tal angiver. I Sverige skjuler man konsekvent det meste af den kriminalitet der nu foregår i landet. Hundreder af svenskere er blevet myrdet, og tusinder af kvinder er blevet overfaldet og voldtaget. Tusinder af biler og hundredvis af huse og skoler er blevet brændt af. Osv.

 29. Af bent nielsen

  -

  På snapha, you tube og den korte avis kan man studere hvad der foregår af landsskadelig, menneskefjendsk og dødbringende politik i EU og Danmark. Se dramatiske film om Merkels migrant crisis. Black pigeon, one year on/what next, camp of saints osv.

 30. Af P Christensen

  -

  Politikere elsker relativiteter når
  de skal fortælle at det går knap så slemt som før.

  I Danmark har vi dog stadig på få årtier og med få
  midler (dvs politkere) fået ændret meget til det værre.

 31. Af bent nielsen

  -

  Iflg. black pigeon er merkel ved at destabilisere hele Europa. Nogle iagttagere af hendes politik mener at hun fører Tyskland mod kaos, statsbankerot og borgerkrig.

 32. Af Jens Hansen

  -

  Stigning i grov kriminalitet under den borgerlige regering.
  Skriver Kasper støvring.

  Her tænker Kasper Støvring uden tvivl på skattesnyd, økonomisk kriminalitet, magtmisbrug begået af ministre, nepotisme, ministres svindel med bilag, druk på skatteydernes regning, indkøb af underbukser i voksen størrelse på skatteydernes regning og svindel med EU midler af støttepartiet.
  Den slags som altid florerer under borgerlige regeringer.
  Man kan kun give Kasper Støvring ret.

 33. Af jan ulrik friis

  -

  N24 – ISIS bekender sig nu til det dødelige anslag på tysk jord, hvor en ung tysk mand en kniv i ryggen.
  (….mange tyske rundt med kniv i ryggen, altså en af dem!)

  N24- Tysk skoleelev dømt til en bøde på 3000 euro, fordi hun nægter at under tvang besøge en islamistisk moskee, som del den tyske undervisning (radikalisering) denne generations tyske skolebørn, at nu skal tyskernes børn også integreres til islam!

  Islamisterne har bestemt ikke den samme Gud, som vores den kristne Gud, lige tvært imod,
  derfor vigtigt alle de udanske minereter, udanske moskeer kommer bort, at det onde folk hjemsendes, at vi kan være sikre vores egen kristne Gud er med os, og ikke forlade os…..
  ….istedet vil det gå sådant at dette fremmede folk islamisterne vi kræve at om de skal bort, skal vi vores danske tusindårige kultur og kristendom også bort, og lur mig om ikke vi naive småtroende danske hopper på den!
  Moskeerne skulle aldrig overhovedet været bygget i vores kristne land, en fejltagelse fra start, rent idioti, ondskab og tåbelighed, en falsk religion en udklæggelsesanstalter for radikal islam, det er ikke at begræde om de det onde alt kommer bort!

 34. Af Henning Svendsen

  -

  Nu er disse fire unge jo nok under den kriminelle lavalder og derfor er de urørlige
  Så problemet med en lavalder det er jo at ingen griber ind og enkeltindividet kan nu frit udvikle sine gener i den forkerte retning og kan se frem til et spildt liv-altsammen fordi de ansvarlige myndigheder først skal spørge Straffelovrådet: som er en lille indspist klike på tre personer der kommer i den samme Frimurelogen og disse tre Rolligstones typer -ja her står vores Cherif skoleret og får udleveret en Hundeprop pistol

 35. Af Erik Skifter

  -

  Det er ganske rigtigt, at den samlede anmeldelse af kriminalitet er faldende. Men, men, men – det dækker over ganske simple og enkle ting. Det er ikke fordi der er mindre kriminalitet – betemt ikke. Det ved det danske politi, justitsministeren og de politikere der beskæftiger sig med området.

  Der bliver ganske enkelt ikke anmeldt så mange kriminelle handlinger mere, fordi befolkningen ikke længere anmelder dem. Befolkningen anmelder kun det, som deres forsikringsselskab forlanger de skal gøre af hensyn til erstatning. Hvorfor går befolkningen så ikke det ?
  Det gør de ikke, fordi de har mistet deres politi. Det politi befolkningen havde tillid til og det politi de godt kendte gennem det nære politi. Den politistation som lå i ens by eller nærområde, følte befolkningen en vis nærhed og tillid til. De vidste, at politiet tog deres selv mindste anmeldelse alvorligt. Der var medarbejdere nok på den lokale station til at tage sig af befolkningens tryghed. Det er der ikke mere. Rigspolitichefen har valgt en anden strategi, godt støttet af et flertal i folketinget. Nemlig at lukke ned for det nære politi og flytte mandskabet ind til den store centrale by, for at dække beredskabet til de større uroligheder og udrykninger.
  Politikerne, med den konservative justitsminister, Lene Espersen, valgte i 2001 at smadre det danske politi. Man valgte, at man sagtens kunne spare 800 mand når man nu sammenlagde landets mange politikredse til et mindre antal. Man fik bestilt nogle ude fra kommende konsulentfirmaer til mange mange millioner af kroner, som pudsigt nok fremkom med det politiske ønskede resultat, nemlig, at det samlede danske politi sagtens kunne reducere antallet af operative politifolk med 800 mand – også selvom der den gang blev pålagt politiet mange flere opgaver.
  Under denne Anders Fogh regering påbegyndte man den totale ødelæggelse af det danske politi, hvor man bevidst valgte. at lokalområderne i Danmark ikke længere skulle have et nærpoliti. Det var gammeldags og ikke tidssvarende mente man. Man skulle i stedet samle alle politifolkene i en af de større centrale byer

 36. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/9172/justice-denmark

 37. Af Henning Svendsen

  -

  Nu må vi jo også se på sagen med poltiets øjne!-de får alarm opkald fra alle sider døgnet rund der bliver ringet i tide og utide-en masse borgerer ser spøgelser alle vegne – er det så et groft overfald som enten er børnelokker eller indbrudstyv og alle forlanger at politiet rykker ud omgående og får politiet anmeldelse om slagsmål er det så et groft overfald eller to Gymnasieelever der det udlever deres brandert
  angående indbrud her ringer banditer ofte til og anmelder et groft færdselsuheld og medens politiet haster mod stedet så slår banditernes til mod en forretning og ribber den på højst et par minutter helt uanset at nogle alarmklokker larmer og vækker hele nabolaget
  Ja og indbrud i rigmandshuse er et helt kapitel for sig hvor den kloge narrer den mindre kloge

 38. Af Jan Hansen

  -

  Mørketallene for kriminalitet er gigantiske. både fordi borgerne gang på gang oplever at det er blevet sværere at få politiets hjælp, og fordi “systemet” er begyndt at operere på måder der medvirker til at sløre, neddysse og bagatellisere de voldelige forbrydelser mv. der plager befolkningen. Det er rigtigt at Lene Espersen og andre pladderhumanistiske og arrogante politikere har medvirket til at nedbryde lov og orden og retsstaten. Også EU og Merkel medvirker til at forringe sikkerhed og velfærd. Se black pigeon på you tube/snaphanen.

 39. Af Den grove vold er steget, og udlændinges kriminalitetsniveau er tårnhøjt | Kulturkamp

  -

  […] Der er sket en stigning i vold, ifølge Danmarks Statistik 2016. Jeg uddyber her. […]

 40. Af Justitsminister Pape arver et stort problem med kriminelle udlændinge | Kulturkamp

  -

  […] for som jeg tidligere har skrevet, har der under den borgerlige regering været en meget stor stigning i anmeldelser af grov kriminalitet. Inden for enkelte områder har myndighederne bl.a. ændret […]

 41. Af “Højreekstremisterne” har reddet Danmark fra svenske tilstande | Kulturkamp

  -

  […] er kriminaliteten langt højere end i Danmark (et meget forsigtig skøn: 10 gange så høj – her kan man sammenligne med danske tal), og den er steget eksplosivt de seneste ti […]

Kommentarer er lukket.