Eliten forstår ikke den nye verdensorden

Af Kasper Støvring 72

 

Hvorfor tog vi fejl? Sådan spørger mange i dag efter Trumps sejr. Men ”vi” tog ikke fejl, eliten tog fejl. Dvs. brede kredse inden for medierne, den akademiske verden og det politiske liv. Men ligesom Brexit er Trumps sejr et udtryk for en udvikling, mere koldsindige betragtere har skrevet om længe. Den nye verdensorden, har man kaldt den, blot er den ikke så ny længere. Den har tre hovedkendetegn: 1) Befolkningerne ønsker at sikre den nationale interesse, 2) andre civilisationer er styrkede samtidig med, at 3) Vesten er blevet svagere.

 

Det er en farlig verden, vi går ind i, ikke mindst fordi Vestens eliter er uvidende og prægede af ønsketænkning om, hvordan verden bør se ud. Tænk bare på dæmoniseringen af Trump og Putin og på skandaliseringen af en politiker som Marie Krarup, fordi hun bryder med elitens paradigme – der giver for megen plads til universalisme, idealisme og moralisme – når hun skal forstå Rusland.

 

Elitens fejltagelser risikerer at fremprovokere konflikter. Både indenrigspolitisk, fordi den mangler sans for befolkningernes ønsker (de afvises som populisme), og udenrigspolitisk, fordi den tror, at man kan forme verden i sit eget billede.

 

Hvordan ser denne nye verdensorden ud, som altså ikke er så ny længere? Den er en afløsning af den orden, der opstod i 90erne med sejren over kommunismen. Efter Murens fald skulle det vestlige, liberale demokrati universaliseres til resten af verden. Det var en unipolær verden med USA som den stærke hegemon.

 

I 00erne brød denne kortvarige forestilling sammen, bl.a. tilskyndet af fejlslagne interventioner i Irak og senere i Libyen. Verden var blevet multipolær: Andre civilisationer og kernestater revitaliserede deres egne værdier. Stater som Kina og Rusland blev stærkere og fulgte deres egen, autokratiske vej. Og en ny fjende, islamismen, dukkede op på verdensscenen. Samtidig blev Vesten svækket, både ud- og indadtil – med usikkerhed om sin egen kulturelle identitet og ledsagende fænomener som multikulturalisme, et ufolkeligt, handlingslammet EU, økonomisk krise og islamisering.

 

Det er i det billede, man skal forstå bl.a. Trumps politik, så vag den end forekommer. America First! Det er den nationale interesse, der er det primære. Og det betyder, at vores paradigme til at forstå verden bør være realismen. Stater handler for at overleve, ikke for at være ”gode” mod andre. Trump har tre punkter, der alle følger dette spor: Stands den illegale indvandring, tag arbejdspladser tilbage til landet og ophør med at føre aktivistisk udenrigspolitik.

 

Sådan må det være i en verden, hvor elitens tro på, at liberale værdier er universelle, er en falsk tro. Hvor det er umoralsk at intervenere i andre lande for med magt at presse vores værdier ned over dem. Og hvor det er farligt at gøre det, fordi vi risikerer at udløse meget voldsomme konfrontationer, både med Rusland, men også med den arabiske verden. Anarki og flygtningestrømme, som vi selv bøder for, har været konsekvensen.

 

Først Brexit, nu Trump og siden ikke usandsynligt Front National i Frankrig. Hvornår lærer eliten at forstå den nye verdensorden?

 

 

 

Note: Den bedste, mest klartskuende politiske tænker siden Murens fald, Samuel Huntington, skrev om den nye verdensorden allerede i begyndelsen af 90’erne. Jeg har selv skrevet om fænomenet for langt over 10 år siden og har siden skrevet utallige artikler om denne orden og bl.a. lavet denne udsendelsesrække for Radio24syv, der nok tåler et genhør. Sagt i al beskedenhed – naturligvis!

 

 

 

72 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  Tillykke Trump!

  https://youtu.be/cL_wh-d1pP4

 2. Af Jørgen F.

  -

  …Det mest uhyggelige er EU toppens ‘invitation’ til Trump med attituden som til englænderne efter Brexit.

  De har endnu intet lært i Berlin (læs Qatar-Nord) og i Bryssel (læs Ankara-Nord).

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  OK, Kasper Støvring, men hvorfor alt dette om russerne. De betyder jo ikke noget. Det er kineserne, der er i fokus i Trumps univers. Det har han vist sagt meget tydeligt. Du kan se, hvordan det gamle hænger ved i dit eget verdensbillede, når du hele tiden fremhæver russerne, hvis største krigskano for tiden halter sig gennem Middelhavet for at vise, hvor mægtige vi, dvs. russerne, er. I virkeligheden er Putins forsøg på at spille stuur stuur mand helt patetisk.

  I de kommende mange år er der to magter, som USA skal se nærmere på: Først og fremmest Kina, dernæst Indien. De to landes befolkning er halvdelen af jordens befolkning, og økonomisk er de på march fremad, fulgt af militær opbygning. Og begge har A-våben.

  Men Trumps sejr, der heldigvis (sagt af en ikke-Trump-tilhænger) var meget klar, fordi der ikke er noget, der kan bortforklares, betegner samtidigt dødsklokkerne for islamisterne. Her er virkelig noget, som de lokale islamofober kan bruge, et signal om, at vi ikke gider dem længere. Nu må vi se, hvad Trump finder på i Mellemøsten: Sikkert først en forsoning med Israel, derefter en knytnæve, der fortæller dem dernede, hvad klokken er slået. Spændende at se, om han river traktaten med Iran i stykker.

 4. Af Kasper Støvring

  -

  Lemche, du har helt ret mht især Kina. Jeg erindrer dog ikke, at jeg underprioriterer den diskussion. Mener jeg har skrevet mere om Kina end Rusland. Men når Rusland er deltemaet her, skyldes det bl.a., at Trump selv har bragt landet i fokus, og at Rusland dæmoniseres endnu mere end Kina.

 5. Af Arvid Holm

  -

  Det kan undre, at befolkningerne har fundet sig elitens skalten og valten og tåbelige sø-forklaringer så længe.
  Skabelsen af EU, globaliseringen og folkevandringen fra Mellemøsten og Nordafrika er hver for sig enorme projekter, hvis konsekvenser ligger skjult i fremtidens tåger.
  Da de mange projekter tilmed iværksættes på een gang, bliver politik et uoverskueligt kaossystem ligesom langtidsprognoser for det globale vejr.
  Der er alt for mange indbyrdes afhængige variable.
  Eliten fremstår som åbenlyst utroværdig, når den insisterer på, at kaossystemet ikke vil forårsage alvorlige problemer fremover.
  For det er umuligt at forudsige med nogen som helst sikkerhed.
  Som troldmandens lærling har eliten sat så meget i gang, at den har mistet kontrollen og handler i blinde.
  Elitens troværdighed sendes helt i kælderen, når den desuden afviser indvendinger som løgnagtige påskud for racisme.
  Modstanderne er i virkeligheden ikke bekymrede.
  De hader bare mørke mennesker.
  Folk skal bildes ind at eliten både kan se ind i fremtiden og læse tanker.

 6. Af Elliten forstår ikke den nye verdensorden

  -

  […] Eliten forstår ikke den nye verdensorden […]

 7. Af Niels Larsen

  -

  Det var lige præcis eliten, som tog fejl. Ligesom den har gjort det de seneste 35 år.

  Befolkningerne er ikke politisk korrekte.
  Befolkningerne er ikke benovede over EU.
  Befolkningerne ønsker ikke universalisme, løftede moralske pegefingre og den fremherskende idealisme.

  Universalismen er en løgn, da den vestlige verdens værdier kun deles af – (big surprise) – den vestlige verden(s politikere).

  De moralske pegefingre brækker man sig over – vi kan altså godt selv finde ud af, hvad vi vil og i særdeleshed hvad vi ikke vil.

  Idealisme har ingen gang på jord sådan som verden er skruet sammen.

  Befolkningerne er vrede på de ignorante, selvfede, selvovervurderende og karl-smarte politikere, som intet er værd og som ikke arbejder i befolkningernes, men i egen og storkapitalens interesse.

  De kan glemme alt om, hvordan verden BØR se ud (for det er de øvrige civilisationers politikere og befolkninger ikke enige i).

  Elitens fejltagelser har allerede fremprovokeret konflikter. Er der ikke ret ofte sammenstød med de uønskede sydfra? Og bliver de konflikter ikke mere og mere udbredte i takt med at politikerne i stupid naivitet lader flere og flere af de uønskede komme til Europa?

  Politikerne (“eliten”??? HØH!) bliver nødt til at fatte, at vi skal kæmpe AKTIVT for vores egen kulturs overlevelse – også med våben i hånd. For vor dødsfjende islams horder har våben i hænderne og er til sinds at anvende dem.

  Det er den nationale interesse, der er det primære. PRÆCIS! Nationalstaten er den samlende enhed. Ikke “den europæiske ide” (hvad er det for en sær størrelse?) Ikke multikulti (den afskyr de fleste!) og ikke sammenblanding af alverdens folkeslag (det kan KUN give konflikter. Blodige hen ad vejen).

  Men når eliten ikke vil lære, så må den føle…: BREXIT, Trump, le Pen næste år, en ny tysker, som ikke har prøjsertendenser (Sie schaffte das nicht!).

  Politikerne skulle have læst OG FORSTÅET Huntington. Men nej… tosserne på parnasserne er jo så klåwe at de kan undvære hovedet – og det kan være det ender med det.

 8. Af r vangkilde

  -

  Demokratiet er fallit ! enhver idiot har forstand på politik,og demokratiet et styrings værktøj.
  Trump har klarsyn, når USA skal konkurrere på den globale scene, hvor det handler om aftaler,
  samarbejde og vækst, ELLER kald det national indtjening i liberal forstand til Trump land.

  Støvring har fået det liberale galt i halsen , Kina er et godt eksempel, med privat og personlig
  vækst, og handlefrihed uden skat på arbejde, men den offentlige vækst tilhøre staten og de
  forpligtigelser den påtager sig, når den kinesiske arbejder tjener 10.- uden skat, derfor kan vores demokratiet ikke konkurrere, fordi vi blander tingene sammen i et social fællesskab, og et fjendesyn til virkeligheden.

 9. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen.
  Det kom vist lige fra leveren! Godt brølt løve!

 10. Af Jørgen F.

  -

  …og nej – klimaaftalen er ikke blevet ratificeret af senatet. Præcis – som Kyoto – og bliver det heller aldrig.

  Også her er danske medier/’eksperter’ fanget i eget spin og løgne. Kina og Indien er kun så forhippede på aftalen, som de er , fordi den netop ikke binder dem de næste 20 år. Kul investeringerne er som følge heraf massive i asien.

  De eneste kvajpander, der er bundet af Paris aftalen er EU. Det bliver dyrt…

 11. Af HappyBREXIT Heimlich

  -

  Folk, som lever af at snakke, snakke, snakke, godhedsnarkomanerne som leverer godhed for andres skattekroner uden at nogensinde spørge disse “andre” om de har lyst at betale. Godhedsnarkomanerne, som inviterer terrorister i hobetal ind i Danmark og aldrig selv er tvungne at opholde sig på de steder, hvor man bliver stukket ihjel med en kniv i ryggen, skudt, voldtaget!
  Hvor skønt det må være at blive af med disse personer. Trump blev præsident i USA, amerikanerne er også trætte af de snakkende, ofte passivt-agressive, klasser., som definitivt ikke vil deres næste vel.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  R VANGKILDE, hvorfra ved du, at Trump ikke er demokratisk? Og hvis han ikke var, hvad skulle han så gøre ved det? Det amerikanske system er så idiotsikret, at det eneste han ville opnå, var at blive afsat og sat i spjældet.

  Så alt i alt giver dit indlæg ingen mening.

 13. Af j nielsen

  -

  Jeg synes ikke Trump ser ud til at være eller lyder helt rask. Jeg vil ikke være overrasket hvis helbredet ikke holder perioden ud, og mener således at man vil gøre klogt i at se lidt nærmere på hvad Pence egentlig er for en størrelse.

 14. Af jan ulrik friis

  -

  Bestemt en vidunderlig nyhed idag fra USA, vi vågnede op til at Hillary forsvinder, hvilken lettelse, sammen med hendes ondskab og koruption, det er godt nyt, ville for Europa svare til om Merkel en dag forsvandt, hendes destruktive multi-kulti, og hendes islamister er uønskede af befolkningen i EU, hvad Trump også har forstået, at islamisterne dødsensfarlige, vil os kun ondt.
  Det var samme vision om 0 migration, som også Løkke presenterede for os, store visioner, Løkke fandt bare ingen samarbejdspartner, men det er der nu, Trump vil også en 0 islamistisk migration, ligesom Løkke en og samme tanke, så nu er der ingen hindring, Løkke hans visioner forud for sin tid, en visionær, balkanruten kan nu genåbnes, men kun ensrettet – one way road politiledsagelse tilbage til mellemøsten, at aldrig mere islamisme på dansk jord, alle venligboerne kan gå samme vej, en 0 løsning som Løkke jo også har lovet os, nu kan Løkke ihverksætte, handle som en statsmand, en mand af sit ord, omend noget forsinket, Trump lod vente på sig!
  Der er sommetider meget langt fra ord til handling, men nu er der ingen hindring, nytænkning at ligesom Trump vil starte med at tænke på sit eget folk der naturligvis kommer først, men det danske folk, om Løkke nogensinde tænkt på dem?
  To make danskeren first & great again i eget land!
  At vi danske ikke ender som ingenting!
  Men det er der hvor Trump & Løkke kommer ind!

 15. Af Ole Frank

  -

  Valget i USA var et valg mellem pest og kolera og pesten blev tilsyneladende valgt. Den nye “verdensorden”, hvor enhver er sig selv nærmest, har en kinamands chance for at være “the Next Big Thing”. Om 2 år vil man opdage, hvor fejlslagen ideen om “nationalstater”er. Den er i hovederne på fantaster som Støvring og Larsen et projekt, der kun fører til krige med andre formål end udbredelsen af vestlige værdier. De kommer til at handle om materielle værdier, hvilket krige altid gør. Det er naivt at tro at Støvrings besværgelser er andet end mundsvejr. Underligt at han tager en fra dansk folkedanserparti i ed. Et parti, der ikke kan holde orden i eget hus.

 16. Af Henning Lyk

  -

  Jeg er desværre bange for, at Løkke IKKE ønsker at gøre noget ved indvandringen. Senest er han bakket ud fra et forslag om at ændre/ bryde med flygtninge konventionen. Han sidder især på DFs nåde og barmhjertighed, men han vover godt at affærdige DF med smuler, medens han er 100% lydhør overfor Frau Merkel, der åbenbart har stillet ham “noget” i udsigt, hvis han følger Merkel som en “skødehund”. Løkke og alle JA partier har ikke engang tøvet med at begå grundlovsbrud, ved at skjule konsekvensen af 031215 afstemningen for befolkningen. Han fortalte, at der HØJST skete ændringer i 22 af forbeholdene. Han SKJULTE for vælgerne, at et JA havde givet 129 ændringer i forbeholdene, hvilket ved en vedtagelse havde betydet at Danmark i al fremtid var bundet på hænder og fødder til EU. Jeg kalder det rent BEDRAGERI overfor befolkningen og desværre har JA partierne et flertal i folketinget, ellers skulle de for en RIGSRETSSAG for denne FORBRYDELSE mod vælgerne. DEN MAND KAN DANSKERNE IKKE STOLE PÅ!

 17. Af Flemming Lau

  -

  Kasper Nikolaj Rasmussen.

  Hvad har holocaustbenægtelse med Støvrings blog at gøre ?

 18. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  DET VAR ABSOLUT SIDSTE UDKALD FOR DET USA..!!

  – som vi engang kendte og beundrede
  – 100% opbygget af primært VESTeuropæere igennem ca. 350 år
  – indtil ca. 1945 ( ca. 145 millioner dengang) hvor man skulle have stoppet al yderligere ind-
  vandring
  -så længe VESTeuropæisk kultur udgjorde grundstammen i landet kunne landet øge
  velstanden – det gør den langt fra nu – derfor er landet på fuld fart ned ad slisken
  – efter Vietnamkrigen gik det helt galt med markant øget indvandring fra resten af verden
  – alle erfaringer i hele historien viser, at HOMOGENE kulturer er markant stærkere
  – end multi-kulti-globalisme
  – som kun opsplitter lande og skaber ekstrem mistillid befolkningsgrupperne imellem
  – og som sprænger al sammenhængskraft
  – og som medfører rodløshed igennem ingen kultur begrebet
  – og som fremmedgøre store dele af den oprindelige befolknings kultur
  – og, som bekendt
  – HAR ET LAND UDEN FASTE HOLDEPUNKTER I EN FÆLLES KULTUR INGEN FREMTID!!

  – og

  NETOP DERFOR HAR MULTI-KULTI-GLOBALISTERNE FEJLET – FATALT!

 19. Af Erik Larsen

  -

  Det har været nævnt i udlandet, at Danmark er det land i Europa der havde og har mest imod Trump. Vel ikke underligt med vore egne “feminiserede politikere” i stort tal og vore venstrejournalistiske TV-medier. Hele dagen efter resultatet har TV-speakerne set ud som at de havde mistet nære slægtninge i ansigterne. Vi vil nu kunne forvente udsendelse på udsendelse de kommende år om hvor forfærdelig den nye præsident var og er. Det bliver ulideligt – men der er jo heldigvis en sluk-knap.
  Ca. 175 millioner amerikanere har stemt på Trump, men det forstår den “kulturradikale – såkaldte – elite” intet om. Nu skal vi lige have Merkel og Hollande væk så Europa (desværre minus Danmark og Sverige) kommer til at ligne noget med en mulig fremtid. Herhjemme vil, med alle vore partier, aldrig komme et flertal der vil tale folkets sag endda på de vigtigste ting der findes.

 20. Af Kent Andersen

  -

  Kære Kasper Støvring: Hvem er “eliten”, og hvad menes med “den akademiske verden”? Er det en selvfølge? Er det ikke mere præcist at bruge ordene “den snakkende klasse”? Dvs. politikere, journalister, meningsdannere, kommunikationsfolk, meningsmålere osv. Eller taler vi om alle, der har en universitetsgrad? Lad mig stilfærdigt bemærke, at Donald Trump har en kandidatgrad fra Wharton school of business på University of Pennsylvania. Et særdeles fornemt studie på et særdeles fornemt universitet. Hvem er det du taler (ned) til i dit indlæg?

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg uenig i overskriften -” Eliten forstår ikke den nye verdensorden.”

  Eliten forstår meget vel den nye verdensorden – Corporate Global New World Order. MEN det er lige netop det misfoster, Trump og en overvældende andel amerikanske vælgere sætter sig op mod. Stor tak til Trump og average americans herfra 🙂

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Fantastisk valgsystem i USA. Clinton får flest stemmer, men Donald Trump vinder valget.

  Med det amerikanske system ville Socialdemokraterne have opnået 70% – 3 gange så meget som ved sidste valg.

 23. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bør man sætte sig lidt ind i, hvorfor det amerikanske valgsystem er skruet sammen, som det er. Der er faktisk god forklaring – udtænkt af forfatningsgiverne. Google selv og bliv lidt klogere 🙂

 24. Af Allan Hansen

  -

  Den gode “fætter-go NIELS JUUL HANSEN
  Helle tabte valget – men hun blev statsminister!
  Og også Løkke tabte valget – men han blev sgu
  også “statsminister !

  Det er en mærkelig verden “vi,, lever i!

  Tid til eftertanke – måske?

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Det er i det billede, man skal forstå bl.a. Trumps politik, så vag den end forekommer. America First! “.

  Ja, det bliver spændende at se, hvor meget af det han lovet, der vil blive ført ud i livet. Om den elitære Trump bare har vidst, hvordan man fupper en uuddannet , arbejdsløs arbejderklasse til at tro på, at man løser de fattiges problemer med ekstra skattelettelser til de allerrigeste.

  Det første han lovede var at få’ skurken’ Hilary Clinton sat i fængsel. Det fik han mange stemmer på. Få minutter efter valget sagde han, at hun er fantastisk og har gjort utroligt meget godt for USA.

  Han er og bliver sociopat og en patologisk løgner, så det kræver en enorm opdækning fra en rimelig normal og velafbalanceret stab i Det Hvide Hus.

 26. Af bent nielsen

  -

  Når der ikke er ytringsfrihed i et land, kan samfundets problemer hverken analyseres eller debatteres, ja, de kan end ikke identificeres. Et sådant samfund ender uvægerligt i vanvid, opløsning og forfald. Som det fremgår af udviklingen i EU, Tyskland og Sverige mv. hvor næsten al debat længe har været groft manipuleret.

 27. Af Niels O

  -

  Pøbelvælde, here we come!

 28. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ser i øvrigt meget frem til crooked Hillary – og resten af Clinton crime syndicate – lagt i håndjern. Men, nu skal Trump jo lige først blive indsat som præsident og udnævne en special procecutor – før det ønske går i opfyldelse 🙂

 29. Af hanne Nilsson

  -

  Det er et svaghedstegn for en nation, at en del mennesker har mistet evnen til at klare sig selv. Samtidig er godhedsindustrien vokset med “uddannede” godt betalte personer, .-” Du skulle vel ikke have nogle problemer, – For vi vil så gerne hjælpe dig.” -Det er umyndiggørelse. Væk er stoltheden over at kunne klare sig selv? -.Også her i Danmark flår politikerne alt ud af lommerne på folket, -for derefter at uddele almisser. Det er hip som hap om du går med hænderne i lommen eller arbejder. – Nu har det “tavse” flertal i U.S.A. fået en røst. -De der normalt ikke kan komme til orde, har fået en stemme, -det samme skete i England, Tillykke U.S.A. -Turen kommer sikkert også til os, men der går nok lidt tid. For vi har jo bundet os til så mange internationale aftaler,- så det økonomiske råderum er blevet mikroskopisk. Med venlig hilsen Hanne

 30. Af Marie Malmros

  -

  Folk har fået nok af at andre kultures værdier for ofte har forrang overfor deres egne uanset hvor betændte nogen af disse andre værdier er. Og folk har fået nok at de skal betale for den fejlslagne integration af indvandrere fra især den muslimske verden og Afrika. Ved ikke med Mexico, men mange Amerikanere mener formenetlig at de trykker lønningerne og forringer arbejdsvilkår samt tager deres job. Folk har fået nok af at de at blive hægtet af den økonomiske udvikling i den globaliserede verden.

  Amerikanerne har kun sig selv at takke for 35 års politik, hvor man massivt har underfinansieret de ting man har gjort og at man i samme periode stort set intet har gjort for at hjælpe de mange fattige amerikaner i USA og for at gøre noget ved den stigende ulighed i samfundet .

  Ja selvfølgelig bør man i vid udstrækning føre realpolitik i udenrigspolitikken. Ja i Syrien er det langt bedre at samarbejde med Rusland og Assad for at få stoppet IS end alternativet. Det vil mindske den menneskelige mængde af lidelse langt mere end igen alternativet.

  Fn er stort set impotent og jeg kan godt forstå ar man vil mindske støtten der til.

  Kedeligt at vi har brug for militær, men det er rimeligt at vi fordobler vores bidrag hertil og betaler de 2 % af BNP . Amerikanerne betaler pt 75 % af udgifterne til Nato

  Løsningen er ikke at afskaffe frihandel, men at samarbejde, så virksomhedder ikke kan shoppe sig til dårligere løn og arbejdsvilkår.

 31. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Juul Hansen, ja, det bliver interessant at se, om han vil – og kan – gennemføre sin politik. Endelig kan vi måske se frem til en opmærksomhed rettet mod handlinger snarere end ord.

 32. Af Kasper Støvring

  -

  Kent Andersen: Med “elite” – indrømmet ofte en vag betegnelse – mener jeg noget ideologisk, snarere end noget fagligt-professionelt eller klassetilhørsforhold. så, ja, man kan godt bruge udtrykket “den snakkende klasse” eller “kreative klasse”. Trump var i den forstand ikke en del af eliten, faktisk stod han helt alene (økonomisk, politisk, organisatorisk, mediemæssigt osv.), hvilket var et af valgets interessante og unikke aspekter. Der er mange gode akademikere med en koldblodig forståelse for politik, men de har bare ikke været ret meget fremme i medierne, man har brugt typer som Niels Bjerre-Poulsen, der er ganske repræsentativ fro den akademiske klasse, men andre, f.eks. Georg Sørensen fra Aarhus universitet, har man desværre ikke hørt meget (noget?) til. Jeg talte med Sørensen i et af mine programmer http://www.radio24syv.dk/programmer/den-nye-verdensorden/6710006/den-nye-verdensorden/

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Endelig kan vi måske se frem til en opmærksomhed rettet mod handlinger snarere end ord.”

  Der vil ganske givet bleve rettet opmærksomhed mod handlinger, hvis Donald Trump gennemfører det, han har lovet den amerikanske befolkning.

  1. Starter retsag imod hans modkandidat til præsidentvalget.

  2. Indførelse af torturmetoder (“Waterboarding – I like it a lot!!

  3. Kæmpemur mellem USA og Mexico (betalt af Mexico)

  4. Hjemsendelse af US-tropper, i stedet give Japan og Sydkorea adgang til atomvåben. En krig mod Nordkorea ville være forfærdelig, men ‘hurtigt overstået’.

  5. Han vil ‘banke Kina på plads’.

  6. Klimaforandring er ifølge Trump kun ‘vejr’. Ingen grund til særlig bekymring. Mindre sol- og vindenergi – ind med olie og kul.

  7. Han vil sende 11 millioner illegale indvandrere retur.

  Det er bare enkelte områder, som Trump har lovet at iværksætte med det samme. Hvilke andre områder er det, at du ser frem til, Kasper?

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  I december sidste år præsenterede præsidentkandidat Donald Trump i en pressemeddelelse et ønske om et »totalt indrejseforbud for muslimer til USA«.

  Donald Trump ville have et stop for muslimsk indrejse, fordi han mente, at truslen fra islamiske terrorister havde vokset sig for stor. Præsidentkandidaten skrev samtidig, at han ville have indrejseforbuddet til at gælde »indtil vi har fundet ud af, hvad det er, der foregår«. En melding, der skabte røre i hele den politiske verden.

  Men efter at Donald Trump er blevet valgt som USA’s næste præsident, er opslaget blevet fjernet fra hans hjemmeside, donaldjtrump.com. Det skriver The Independent.

 35. Af Otto Fabricius

  -

  Det er muligt, “eliten” ikke forstår, hvad der foregår. Men måske går man nu for vidt i fortolkninger af, hvad det så er, der foregår!

  For husk lige på, hvordan Brexit og Trump vandt: ved kampagner, der ikke alene var stærkt populistiske, med direkte løgnagtige.

 36. Af Henrik S

  -

  I modsætning til H.Clinton er D.Trump ikke bestukket af verdens mest grufulde land Saudi Arabien (25 mill dollar)og af storkapitalen .
  Han er heller ikke taget i at tale usand som Hilary (e-mails)og har ikke blod på hænderne (Bingazi) som Hillary.
  Der er mange gode grunde til at Trump blev valgt .
  Dansk presse har bare valgt at overse dette.
  Dansk presse har været en gang ensidig propaganda for et usselt undertrykkende og kapitalistisk system.
  Godt amerikanerne kunne gennemskue dette.

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henrik S

  “Dansk presse har bare valgt at overse dette.”

  Du mener vel verdenspressen, inklusive den amerikanske?

 38. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen – 10. november 2016 9:33

  1. Vil det ikke være på sin plads (‘demokratisk’) at lade det juridiske system tage stilling til, om Hillary Clinton har gjort noget kriminelt i email-sagen?

  2. Hellere en torteret islamisk kriger/terrorist end 100 døde europæere og amerikanere – én af dem kunne være dig.

  3. Muren bliver nok ikke til noget, men et (elektrisk) hegn og bedre overvågning måske. Hvorfor skal USA affinde sig med horder af syd- og mellemamerikanske migranter?

  4. Nordkorea har A-våben. Sydkorea og Japan bør vel have mulighed for at svare igen i påkommende tilfælde? Ingen vil vel anse Japan for at være udfarende kraft på netop det område.

  5. Og? Det ville da være godt nok at få nogle arbejdspladser hjem igen. Også gerne tilbage til Europa – og hvorfor skal europæiske/amerikanske arbejdere affinde sig med at blive underbudt af Kommunistkina?

  6. Har du eller andre helt håndfaste beviser for, at mennesket har det fjerneste med klimaforandringerne at gøre? Nu tales der igen om, at der kommer en kuldeperiode…

  7. Er et land ikke fuldt ud berettiget til at smide illegale migranter på porten?

  Og udsigten til at Saudiarabien køres lidt ud på et sidespor luner da gevaldigt. 🙂

  Og vi slap for en muslimsk stikker i form af en stabschef i Det hvide Hus. 🙂

 39. Af Jens Hansen

  -

  Eliten forstår ikke den nye verdensorden.
  Skriver Kasper Støvring.

  Nok Muligt.
  Men de fattige, udstødte, forbitrede, frustrede og mennesker uden håb. De forstår endnu mindre.
  Hvis de tror, at Trump, hans følge og den slet skjulte fascisme er svaret på deres problemer.
  Republikanerne bærer sådan set hovedansvaret for håbløsheden i USA.
  Og fire år er intet forandret til det bedre i USA.
  Tværtimod.
  Ligesom i Danmark vil man finde nogle syndebukke.
  Racismen vil åbenbare sit hæslige fjæs.

  I Danmark har vi jo haft DF på banen i årevis.
  Har DF nogensinde været med til at forbedre forholdene for deres vælgere.
  De fattige, udstødte, hjemløse, frustrerede og forbitrede.
  Aldrig.

  Racismen og fascismen bliver aldrig svaret på problemerne.
  Det prøvede Europa for ca. 70 år siden.
  Nu mener højrefløjen i USA og Danmark så, at tiden er moden til et nyt forsøg.
  I Europa har vi haft fred siden Anden Verdenskrig.
  Takket være EU og det europæiske samarbejde.
  Det vil de sorte kræfter nu ændre på.
  Populisterne og demagogerne vejrer morgenluft.

 40. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Ad. 1 – Det det man har en anklagemyndighed til. Mener du, at anklagemyndigheden i USA er korrupt, og at Donald Trump skal skifte den ud. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Ren populisme.

  Ad. 2 – Det har altid været det samme argument, når der er nogen, der går ind for selv den mest brutale tortur. Der er ingen dokumentation for at det har forhindret større terroraktioner. Ren populisme.

  Ad. 3 – Enig . en mur var et idiotisk forslag, men det får ham til at fremstå som en mand, der gør noget ved problemet. Ren populisme.

  Ad. 4 – Efter min mening er det vanvittigt at opfordre til, at flere lande anskaffer a-våben. Ren populisme.

  Ad. 5 – Fortæl mig, hvordan man banker Kina på plads. Ren populisme.

  Ad. 6 – Så er vi tilbage til “Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta”. ren populisme.

  Ad. 7 – Jo, men alle og enhver ved, at det ikke er realistisk – selv Donald Trump. Lad os diskutere det, når de første hundrede dage er gået. Ren populisme.

 41. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  1. Anklagemyndigheden har vist ikke været inde over sagen; justitsministeriet har, men ikke anklagemyndigheden.

  2. Der er heller ingen dokumentation for det modsatte.

  3. Populisme: bestræbelser på at appellere til den brede befolkning iflg. ordbogen. Også kaldet demokrati.

  4. Alle lande, som vil, kan i dag anskaffe sig A-våben.

  5. Man kan jo bare lægge told på varer fra Kina, ikke sandt? Er varerne først så dyre at det bedre kan betale sig at lave dem hjemme, så bliver de lavet hjemme. Og godt nok koster det velstand, men den smutter jo alligevel, hvis vi sender hele molevitten til Kina, ikke sandt? Fuck globalisation.

  6. Er det fakta. Véd du det ‘for a fact’? Eller ønsker du bare at tro det?

  Selvfølgelig kan man deportere 11 millioner mennesker, hvis man er opsat på at gøre det. Det er kun et spørgsmål om logistik. At mange af de illegale ikke kan undværes er da sandt nok. Og den del får nok også lov til at blive. Desuden er det nok også mere ment som en advarsel til folk, som påtænker at komme i fremtiden: de bliver smidt ud igen. Pladderhumanisme ligger ikke til amerikanerne.

  Det burde vi også gøre ved hver eneste, som stiller i Kruså. For de er migranter, ikke flygtninge.

 42. Af Allan Hansen

  -

  Ak ja, man tør snart ikke tage telefonen
  længere. Det gør ondt når de gamle venner går bort.

  R:I:P

  http://www.bt.dk/danmark/stor-dansk-sanger-er-doed

 43. Af Allan Hansen

  -

  Endnu en stor tak til Den korte Avis:

  http://denkorteavis.dk/2016/2ny-islam-den-danske-nation-og-elitens-uansvarlighed/

 44. Af Niels Poulsen

  -

  Valget af Trump minder lidt om Sovjetunionens undergang og Murens fald.

  Dengang mistede den daværende vestlige elite deres religion og livsløgn: marxismen.

  I dag er det den nuværende vestlige elites tur til at miste deres religion og livsløgn: liberalismen.

  Det har de egentlig rigtig godt af. Se og hør, hvor de raser, skriger og hyler.

  Marxisterne fik en hurtig død efter det folkelige oprør i øst. Lærebøgerne på universiteterne blev skrevet om. Kulturen og religionen i den udstrækning, liberalismen tillod det, blev frisat.

  Så nemt tror jeg desværre ikke, at det går med det liberale overherredømme. De liberale vil – selv efter det folkelige oprør i vest – fortsætte bevidstløs videre ad plovfuren ned i helvedets niende kreds.

  Men verden er trods alt i grøde: Den er ved at genvinde sit gamle konservative jeg, på vej til at blive befriet fra den sidste af det tyvende århundredes fejlslagne politiske ideologier.

 45. Af j nielsen

  -

  Mr Gorbatjov. Se så at få bygget den mur.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Det er meget morsomt, Nielsen.

  Men der er en vigtig forskel på Berlinmuren og en eventuel etablering af en mur mod Mexico og genetablering af en permanent grænsekontrol ved Danmarks sydlige grænse: Den første holdt borgerne indespærret, de to andre beskytter borgerne mod de uvelkomne økonomiske migranter.

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Jeg tror man gør klogt i at undlade brugen af de gamle etiketter på nutidens politik.

  Det store flertal af de republikanske stemmer kom fra de traditionelle republikanske vælgere, som tilhører en både veluddannet og velhavende klasse – med både liberale, neoliberale og konservative holdninger. De har haft stor indflydelse i USA, både med præsidenter og flertallet i Kongressen (den reelle magtelite i USA).

  De vælgere som afgjorde valget, var de fattige og uuddannede hvide, som gennem Trump og Fox News fejlagtigt fik indtrykket af, at det var Obama (og Clinton), der var skyld i deres elendige forhold, til trods for at arbejdsløsheden blev halveret under Obama. der overtog et ‘dødsbo’ fra Bush.

  De er blevet skræmt af Clinton, fordi hun vil bibeholde et sikkerhedsnet for de fattigste, og vil fjerne privates ret til at bruge angrebsvåben (maskinpistoler) – og introducere sikkerhedscheck inden køb af våben.

  Hvis disse vrede hvide så De Konservatives og Venstres valgprogram herhjemme, ville de mene, at de var kommunistiske satanister.

  Den nye højrebølge i Vesten har intet med konservative værdier at gøre.

  Vil du kalde det nærmeste Trump herhjemme, Dansk Folkeparti, for venstreorientere eller borgerligt? Fordelingspolitisk står de nærmest Enhedslisten.

  Det sidste fra USA er, at demokraterne mener, at de vil kunne få et godt samarbejde med Trump om de kæmpestore offentlige investeringer, som er meget tiltrængt, da han mener, at det er det eneste, der vil skabe ny infrastruktur og arbejdspladser. Her er de helt enige.

  Det har aldrig været konservatives kop te.

 48. Af Erik Larsen

  -

  Kære danskere,
  At “debattere” med juul Hansen og Lemche er umuligt, de har kun eet eneste ønske -og det er at Danmark bliver det mest multi-kulti-etniske land i Europa overhovedet.
  Intet andet. Og det kan man ikke diskutere med de to. Deres indlæg nu i flere år er så udanske at det skriger til himlen og jeg er rimelig sikker på at de er “bestilt arbejde” fra de rød-radikale i de danske medier. Kære med-bloggere lad dog være med at debattere med disse udanskere. (N.J.H. forstår f.eks ikke at almindelige demokratiske amerikanere har stemt på
  Trump. Men iflg. Bt har 175 millioner gjort det og kun 8% afroamerikanere har
  stemt på ham!!! Er det ikke sjovt?
  Det er jo hele svaret: på en afstemning , hvormange danskere lig med indvandrere med stemmeret ville stemme på andre en vore syge mange venstreorienterede partier som EL, SF, R – præcis det samme 88%. Uhyggeligt

Kommentarer er lukket.